Aktuelt nr. 28

Page 1

Nr. 28 · februar · 2008

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

NYHED I AK

TUELT:

LE GL. RYE SKO

NYHED I AK

TUELT:

BISON

NYHED I AK

TUELT:

DALBOGÅRD

FDF i Gl. Rye fylder 20 år

En alsidig butik

Side 38.

Erhvervsportræt side 6.

1


Frode og Linda faldt f blev vævet sammen til et fælles liv.

I GL. RYE Bjarne Jensen

Indhold Borgerforeningen ......... Sognemenigheden ........ Bison............................... Gl. Rye Skole .................. Dalbogård ...................... Nyt fra GRIF ................... Nyt fra FDF .....................

side 8 side 14 side 26 side 28 side 32 side 34 side 38

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.000 stk.

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Henrik Lund Sognepræst

Bjarne Jensen Skribent

Susanne Bohøj Grif

Martin Rud Borgerforeningen

Lars Bitsch FDF

Karen Thomsen Skribent

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer maj 2008. Deadline mandag 20. april. (skal overholdes) Indlevering af materiale til Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk

2

Skæbnen tog fat, da vestjyden Frode og Viborgpigen Linda mødte hinanden. De har boet i over 30 år som nabo til Lyngbakkerne Frode og Linda Agger har en lyngbakke i baghaven. Den skråner fra det sorte bjælkehus op mod hegnet, der skiller grunden fra de rigtige lyngbakker på den anden side. Nærheden til naturen var hovedårsagen til, at de to for 33 år siden valgte Lyngdal i Gl. Rye som deres nye adresse. ”Vi havde set en annonce i avisen om et bjælkehus, der lå i naturen i Ry. Vi kørte her ud, men da vi så huset nede fra vejen, sagde jeg: Det er for lille, der vil jeg ikke bo”, fortæller Linda. Det ville Frode til gengæld. Han skaffede tegninger og begyndte at slå streger til en ombygning, og så satte han trumf på, da han inviterede Linda på den første gåtur i bakkerne. ”Du skal bare vide hvilket fantastisk område, det grænser op til”, lød hans invitation. Kampagnen virkede og Linda sagde ja til at flytte til Gl. Rye, hvor Frode gik i gang med at bygge bjælkehuset om efter de tegninger, han havde lavet. ”Han lavede selv det hele. Hver aften i to år knoklede han med det. Der er kun et rum, der ikke er blevet rørt ved”, siger Linda med en vis stolthed over ægtefællen. Ombygningen viste sig også at være en god indgang til en bestemt gruppe af byens beboere. ”jeg lærte hurtigt nogle af håndværkerne at kende”, siger Frode og remser op: Tømrermester Villy Schjøtt, murer Anders Ø. Pedersen og smeden Peter Thøgersen, som Frode aftalte et helt optællingssystem med. Peter Thøgersens kone, Johanne, havde Rye Trikotage. ”Når jeg skulle bruge nogle rør, fittings eller andet, sagde jeg bare til Johanne, at jeg gik på værkstedet for at hente det. Tog jeg en bestemt fitting, lagde jeg en magen til på bordet, så vidste Peter, hvad jeg havde hentet”, fortæller Frode. Når han en gang i mellem mødte Peter Thøgersen på værkstedet, fik de sig en snak. - Vi sagde nu ikke så meget, men vi var gode til at ”knirke” sammen.

En vedholdende vestjyde Det var ikke første gang, Linda oplevede Frode som en vedholdende vestjyde. Samme egenskab viste han, da de to livstråde

Frode Agger stammer fra Bøvling, sydvest for Lemvig. ”Vi var seks søskende, som voksede op på en rigtig sandjordsgård. Min bedstefar var med til at grundlægge valgmenigheden i 1875 og min anden bedstefar var lærer på friskolen, så jeg er flasket op med Grundtvig, Kold og hele tjavsen.” Lige ved siden af barndomshjemmet lå den indremissionske sognekirke, hvor familien aldrig satte sine ben. ”Jeg er vokset op med dem og os. Byen havde to mejerier, vi handlede i brugsen, mens missionsfolkene gik til købmanden. Det var et utroligt skel, men da jeg blev ældre, fandt jeg ud af, at pigerne var ligeså dejlige i Indre Mission.” Frode fortæller om skellene i det lille samfund med et glimt i øjet, men han lader samtidig skinne i gennem, at han ikke er utilfreds med, at Gl. Ryes borgere ikke længere har to menigheder at vælge i mellem. Skellene i datidens samfund viste sig også på andre måder. ”Præstens og skolelærerens børn var de eneste, der blev sendt med rutebil og tog til den nærmeste realskole”, fortæller Frode, der af sin far fik beskeden: ”Jeg kan ikke give dig penge, men jeg kan lære dig at arbejde.” Og Frode arbejdede, som andre børn på landet gjorde på den tid, men han havde også sine drømme. ”Jeg var meget interesseret i fysik. Det var nok befordret af min bedstefar, friskolelæreren. Jeg havde mekanik i hovedet, og derfor kom jeg i lære som mekaniker. Det var noget af en overgang fra en vestjysk gård til et autoværksted i Lemvig. Hold da fast.” Selvom læretiden lå i årene efter 2. Verdenskrig, kom mange kunder i biler fra 30’erne, som virkelig trængte til at blive taget under behandling af en mekaniker. Det blev lærerige år på værkstedet, hvor Frode arbejdede frem til 1953, da værnepligten kaldte. Soldatertiden blev for Frodes vedkommende forlænget, da han fik rang af korporal. Han var omkring på flere kaserner i landet, inden han på et tidspunkt kom til Viborg. ”Og så tog skæbnen ellers fat, så det batter.” En aften havde han og kammerat besluttet at spendere deres sidste kroner på en danserestaurant. ”Så sidder vi der, da der pludselig kom to piger ind. Den ene gik lidt foran den anden. Der ændrede mit liv sig. Jeg sagde til min kammerat: Hende den bageste vil jeg giftes med. Og jeg har altid holdt af at være ordholdene.” ”Ja, det var jo så mig, der kom der”, lyder det fra Linda


for naturen

Gl. Rye portræt

Efter 33 år i Gl. Rye ser Linda og Frode Agger frem til de næste 20 år.

Gartnerens yngste datter Linda Agger er døbt og konfirmeret i Viborg Domkirke. ”Min far var gift to gange og fik i alt otte børn. Jeg er den yngste af det sidste hold, så jeg har to søskende på 96 og 94 år. Han havde en gartnerforretning i Viborg, men den måtte han afstå, fordi alting frøs for ham under en af de hårde krigsvintre. Derefter fik han forskelligt arbejdede. Det var godt, hvis det sneede, for så kunne han tjene penge ved at skovle sne”, fortæller Linda. ”Ellers læste jeg meget. Jeg tog realeksamen og kom i lære som laborant på Hedeselskabet. Vi havde en selskabelig klub, vi kaldte Concordia, og en aften tog vi sammen i byen for at se noget underholdning og danse.” Linda og hendes kolleger gik først til banko, inden de trådte ind på danserestauranten Palæ. ”Så var det Frode bød mig op”, siger Linda og tilføjer, at hun ikke lige med det samme faldt for hans erobringsforsøg. ”Kanonen var kørt i stilling, men der gik et stykke tid, før fæstningen faldt”, lyder det fra Frode, der i marts 1956 fik ja fra Linda i Domkirken i hendes fødeby. Det nygifte par flyttede til Odense, hvor Linda arbejdede som laborant, mens Frode begyndte på ingeniørstudiet på Teknikum.

Du er blevet far Da Frode i 1959 kunne kalde sig ingeniør, fulgte nogle år, hvor han og Linda flyt-

tede et par gange efter nye spændende jobmuligheder. På et tidspunkt kom de til Randers, hvor Frode arbejdede på Scandias afdeling for tankbiler, mens Linda var laborant på bryggeriet Thor. En dag ringede telefonen på Frodes kontor: ”Du er blevet far,” lød det fra hans glade kone. Linda og Frode havde ikke haft held til selv at få børn. De besluttede sig derfor til at lade sig skrive op til adoption hos organisationen ”Glemte børn”. Den tog sig blandt andet af at finde nye hjem til børn, som tyske kvinder havde fået med udstationerede amerikanske soldater. ”Men ham, vi hentede i Skodsborg, var vistnok halvt grønlænder og halvt jyde”, siger Frode. Da sønnen Jacob var to år, blev familien udvidet med datteren Karen, som også har blandet blod i årerne. ”Hun er halvt sigøjner og halvt italiener.” Jacob bor i dag i Sattrup sammen med sin kone og fire børn i alderen 5 til 11 år, mens Karen er flyttet til København.

Gymnastikken gav bekendtskaber Ligesom sin mand fik Linda hurtigt opbygget en omgangskreds i Gl. Rye. Gymnastikken blev hendes vej til nye bekendtskaber. ”Både jeg og flere af mine søskende gik meget op i gymnastik, da vi var børn og

unge. En af mine brødre blev Danmarksmester i ringe”, fortæller Linda. Da hun kom til Gl. Rye, var det derfor helt naturligt, at hun begyndte at undervise på et par aftenskolehold i gymnastik. ”Jeg havde to hold kvinder, og inden længe kendte jeg de fleste i byen”, fortæller Linda. Gymnastikken blev også et erhverv for Linda. Hun gennemførte en toårig uddannelse som gymnastikpædagog, som hun supplerede med kurser hos Helle Gotved i København. ”Jeg tog også kurser i at undervise handicappede”, fortæller Linda, der blandt andet har arbejdet med alle former for handicappede på aktivitetscentret Abildhus i Århus og på Egmonthøjskolen i Hou. Da de flyttede til Gl. Rye, arbejdede hendes mand på Teknologisk Institut i Århus. Han fik dermed en daglig køretur på den nye motorvej, som han var en af de allerførste, der brugte. ”Faktisk var den slet ikke åbnet endnu, så en dag kom der en bil med venlig mand, som gjorde mig opmærksom på, at jeg nok lige skulle vente nogle dage med at bruge vejen.”

Kampen mod feriebyen og Golfkrigen I fritiden travede Frode og Linda rundt i naturen, som de kom til at holde mere og mere af. Derfor var Frode Agger også en af de første, der kaldte til modstand, da Dansk

3


Frode spiller til julemarked på møllen

Folkeferie i 1982 havde planer om at bygge en ferieby på Kallehavegård, syd for byen. Området har navn efter en gård, som engang lå på stedet. Det begynder ved FDF’s Kræshus og går et stykke ned mod Engvej. ”Ja, det var første gang, jeg stak snuden frem,” siger Frode. ”Kommunen mente, at der skulle anlægges en ferieby, og Dansk Folkeferie havde et projekt parat. Vi var en gruppe mennesker, der mente, at det simpelthen ville være en skam, så vi gik i gang med at samle underskrifter,” fortæller Frode. En aften skulle repræsentanter for Dansk Folkeferie forelægge projektet for byens borgere ved et møde på kroen. ”Salen var fuld af folk, og det var modstandere hele bundet. Dem fra Dansk Folkeferie fik et chok, og det endte med at projektet blev trukket,” fortæller Frode. Cirka 10 år senere brød ”Golfkrigen” ud. Igen havde projektmagere fået øje på området ved Kallehavegård, men denne gang var ideen at lave en hytteby og en lille golfbane på stedet. Projektet skulle hænge sammen med en større golfbane, som efter planen skulle anlægges ved Boes. Borgerforeningen støttede projektet, fordi den mente, at det kunne bringe nyt liv og arbejdspladser til Gl. Rye, som på det tidspunkt var gået næsten helt i stå. ”Men derfor skulle man da ikke ødelægge naturen,” lyder det fra Linda og Frode tilføjer: ”Nej og det var derfor, jeg gik ind i det. Og jeg synes, det er et meget stort plus, at man stadig kan rende rundt i hele området dernede.” Modstanden nyttede, og projektmagerne måtte igen forlade Gl. Rye uden at have fået realiseret deres planer.

4

- Det er åbenbart sådan at med cirka 10 års mellemrum, opstår der en folkerejsning her i byen, hvor meningerne brydes, og sådan er det. Heldigvis plejer vi da ikke at blive uvenner, selvom vi ser forskelligt på en sag, siger Frode. Mellem kampen mod feriebyen og Golfkrigen nåede Frode Agger at være medlem af Borgerforeningens bestyrelse. - Dengang havde vi her i byen en gammel smedemester, Søren Bach. Han var også lokalhistoriker, og det han ikke havde læst noget om, kunne han spinde en ende over, så man troede på, det var sandt. Han kom i tanker om, at 500 års jubilæet for kongevalget i kirken i 1534, nok ikke ville blive i hans tid. Så han fik overbevist Borgerforeningen om, at det ville være en god ide at fejre 450 års jubilæet. Vi dannede en festkomité med repræsentanter for alle foreninger. Jeg sad der for Borgerforeningen og blev formand, fortæller Frode Agger. Selve jubilæumsfesten med det store marked, friluftsforestillingen, der blev ramt af voldsomt regnvejr og dronningens besøg 14 dage senere er beskrevet mange steder, blandt andet i Borgerforeningens jubilæumsskrift fra 2006. Det samme gælder historien om Branddaskerlauget, som opstod på baggrund af festen. Ved siden af de omfattende fritidsaktiviteter passede Frode sit arbejde. I 1980 hentede Scandia I Randers ham tilbage som teknisk chef i tankbilsektionen. Frode valgte at forlade Scania, da fabrikken to år senere flyttede tankbilsektionen til Sdr. Tranders udenfor Aalborg. ”Så kom jeg til Pasilac i Silkeborg. De skulle have bygget en mælketankbil. Det var et gigantprojekt. Vi udviklede blandt andet noget målegrej, der kunne måle gennemstrømmende mælk i kilo. Det foregik ved hjælp af en radioaktiv stråle. Fødevaremyndighederne ville dog ikke godkende det. Selvom strålingen var mindre end fra et armbåndsur, så måtte man ikke bruge radioaktivitet i forbindelse med fødevarer.” I 1987 fik Frode nyt arbejde på APV i Horsens, hvor han var til han blev pensioneret i 1993. ”Og så har han spillet violin lige siden,” bemærker Linda og slår dermed an til et vigtigt tema i Frodes liv.

Et liv med musik ”I mit hjem er der altid blevet spillet musik. Min far spillede violin, min mor var hjælpeorganist i kirken, og jeg har to konservatorieuddannede søstre. Selv begyndte jeg at spille violin, da jeg var

9-10 år. Jeg fik undervisning af det lokale postbud, som var en dygtig violinist.” Violinspillet blev holdt ved lige, også da Frode flyttede til Gl. Rye. Her dannede han Sct. Sørens Kapel sammen med Nanna Øland, Preben Christoffersen og Thor Lykke. Kvartetten spillede mange steder i Danmark, men også Norge har den besøgt. Frode Agger og Nanna Øland spiller fortsat sammen en gang hver fjortende dag. Selvom han er en erfaren musiker, vil Frode stadig lære nyt. ”Siden 1986 har jeg gået til violinundervisning én gang om ugen inde i Silkeborg. Desværre kunne min lærer til sidst ikke undervise mere, fordi han var gammel og næsten blind. I stedet er jeg begyndt ude hos Bjarke Gundersen i Glarbo. Og jeg har tænkt mig at blive ved. Min plan er at blive det første 90-årige vidunderbarn på violin. Linda erkender, at hun ikke har sin mands musikalske evner. ”Jeg bragte et klaver ind i ægteskabet, men ellers er det i Frodes familie, de er dygtige til at spille,” siger hun. Linda udfolder sig til gengæld på andre kunstneriske felter. Bjælkehuset i Lyngdal er fyldt med billeder, hun har malet. Naturalistiske akvareller, sjove billeder med figurer, der kunne være personer i en børnebog og mere abstrakte ting. ”Jeg har tegnet, malet, strikket og syet, siden jeg var helt lille. Når jeg stoppede strømper, broderede jeg tit hjerter ind i stopningen. ” Linda har også taget kurser i vævning. ”En overgang troede jeg, at jeg kunne leve af at væve. Det kunne jeg ikke, men Frode tjente jo heldigvis penge. Men jeg har da nok vævet 200 plaider, som jeg solgt alle sammen.”

Aldrig skilsmisse – men mord! ”Vi har aldrig talt om skilsmisse, men mord!” siger Frode og griner lidt sammen med sin hustru, som han har fejret guldbryllup sammen med. ”Vi kan jo ikke komme uden om, at jeg bliver 75 og Linda 73, men det ændrer ikke på, at jeg glæder mig til de næste 20 år,” siger Frode. Frode fortsætter for eksempel med at tage ud og fælde træer for folk. ”Når jeg har fældet træet, ringer jeg hjem til Linda og siger: Nu ligger træet ned, og jeg står stadig.” Alt tyder på, at både han og Linda vi være benene og aktive i mange år endnu.

Frodes flammende fødselsdag Frode Agger glemmer aldrig sin 50 års fødselsdag, 1. august 1983. Samme dag udbrød en stor brand i udkanten af Gl. Rye, der hvor Hedevej ligger i dag. I år bliver Frode Agger 75, og der er dermed gået 25 år siden den store brand. I det kommende nummer af Aktuelt i Gl. Rye vil vi gerne fortælle mere om branden. Vi er derfor interesserede i beretninger om og billeder af ildens hærgen. Du kan henvende dig til redaktør Henrik Lund hl@km.dk Eller Bjarne Jensen fra redaktionen bjarne@nyvej15.dk


HVOR KØRER DU HEN?

Birgit Sørensen Galgebakken 8

Hvor kører du hen: Jeg cykler eller kører til Ry, hvor jeg arbejder i en privat naturbørnehave. Hvad laver du?

HVOR KØRER DU HEN?

Jeg arbejder på Muldvarpen. Det er en mobil naturbørnehave i Ry. For øjeblikket holder vi til i et naturområde ved Skærsåvej. Til andre tider er den placeret

Lone Mathiesen Storesand 3 Hvor kører du hen? Jeg kører til Strib idrætsefterskole, beliggende i Middelfart. Hvad laver du?

HVOR KØRER DU HEN?

Jeg er Efterskolelærer. Jeg underviser i dansk og historie. Derudover er jeg lærer på håndboldlinjen.

Annette Haagerup Lindholmvej 9 Når jeg de fleste morgener ca. kl. 7.00 har afleveret skolebarn/ -børn ved skolen i Gl. Rye og stationen i Ry, fortsætter jeg til Århus Universitets Hospital Skejby, i dagligtale kaldet Skejby Sygehus, som ligger i det nordlige Århus.

bag Ry-hallerne. Det er en privat børnehave, hvor vi vægter udeliv og naturoplevelser meget højt.

Man følger årstidernes skiften på tæt hold, og for os er det mere et spørgsmål om at klæde sig rigtigt på, da vi indstiller os på livet ude i naturen.

Det bedste ved dit arbejde:

Det værste:

Muldvarpen er en lille institution, som gør det muligt at have tæt kontakt med både børn og forældre. Vores forældre har netop valgt Muldvarpen, fordi den satser på et aktivt udeliv i al slags vejr. Børnene oplever derfor ikke, at det er et problem at skulle være meget udenfor. Jeg er utrolig glad for mit job, da jeg kan bruge min tid på vores vigtigste kerneydelse: at være sammen med børnene. Det er dejligt at fungere sammen med børnene i det fri og se, hvordan de bruger deres krop, sanser og fantasi. Jeg oplever en stor tilfredsstillelse ved at have dette arbejde og har stor indflydelse på, hvordan dagligdagen bliver strikket sammen.

Når det er rigtig dårligt vejr – med stiv kuling fra vest og regn hele dagen. Så er det knap så spændende at være ude det meste af dagen. Men det er nu meget sjældent, at vi oplever dage, hvor det er svært at være udenfor. Vi har nogle gode skovområder i nærheden af vores skurvogn og et telt, hvor vi kan opholde os, hvis det bliver for barsk vejr.

Det bedste ved mit arbejde:

mit arbejde. Indimellem kan Annemette og jeg følges, og så føles vejen en hel del kortere. Når jeg har fri fra arbejde og gerne vil hjem i en fart, er det rigtig træls der skal gå en time.

Jeg oplever en anderledes hverdag, hvor en arbejdsdag ikke er sammenligning med en anden. Jeg står hver dag i en stor udfordring, hvor jeg skal være medskabende til at eleverne får deres livs oplevelse. På Strib Idrætsefterskole kan man være med til at få ideer ført ud i livet, så jeg føler aldrig at jeg står med et projekt der ikke kan blive en realitet. Derudover har jeg nogle fantastiske kollegaer. En af dem er Annemette Bugtrup som jo også bor her på Storesand. To andre kollegaer er venner gennem mange år fra Århus, for mig er det rigtig vigtigt at have et godt samarbejde, grin og smil på arbejdspladsen.

Hvad ville du hellere lave: Jobbet i Muldvarpen er et drømmejob for mig. Så jeg kan ikke lige se, hvad er skulle være et bedre alternativ for mig.

Hvad vil du hellere lave: Jeg er overbevist om at jeg har mit drømmejob. Hvis jeg SKAL svare kunne jeg godt tænke mig en uddannelse som idrætspsykolog. Jeg synes det kunne være rigtig spændene at arbejde med den side af idrætten, som ofte slår fejl for topatleter, nemlig den mentale del.

Det værste: Det eneste der er rigtig skidt ved min arbejdsplads er afstanden. Jeg kan godt blive rigtig træt af de 100 km jeg har til

Her ligger landets nu største børneafdeling med plads til ca. 100 indlagte børn i alderen 0-15 år, og med omkring 10.000 indlæggelser og 16000 ambulante besøg årligt. Det er en stor arbejdsplads med ca. 50 læger og over 300 sygeplejersker, og dertil kommer social-og sundhedsasistenter, psykologer, socialrådgivere, pædagoger og lærer. Set med lokale briller er børneafdelingen i Skejby efter kommunalreformen blevet anderledes nærværende, idet alle børn fra Ny Skanderborg kommune nu primært bliver indlagt i Århus og ikke som tidligere i Randers eller på det lille børneafsnit i Silkeborg betjent af udenbys børnelæger. På børneafdelingen i Skejby er jeg overlæge med særligt ansvar for børn med sjældne og arvelige sygdomme, sygdomme i hjerne og nervesystem og børn udsat for overgreb (svigt, vold, misbrug m.m.).

Det allerbedste ved mit arbejde er at kunne gøre en forskel for det enkelte barn og dets familie. Det værste ved arbejdet som børnelæge er, at ikke alle sygdomme kan helbredes, og at ikke alle børn overlever deres sygdom. Undertiden er det også barskt og fustrerende at erkende, at ikke alle voksne egner sig til at være forældre, og at vi som samfund ofte ikke varetager de mest sårbare børns tarv konsekvent og helhjertet. Der har vi alle et ansvar. Hvis jeg som ung i dag skulle vælge uddannelse og levevej ville jeg ikke være i tvivl – jeg ville vælge den samme.... Skulle jeg vælge anderledes ville jeg være landmand eller læse legemesøvelser/idræt på universitetet.

5


t

Erhvervsportræ

Det faste team i Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Henrik, Nina og Dorte sælger mere end blot frugt & grønt og andre dagligvarer.

Dagli’Brugsen – en Af Martin Skaar Jacobsen

Det hele ét sted! Dagli’Brugsen i Gl Gl. Rye er ikke bare smør, vaskepulver og affaldsposer. Byens eneste indkøbssted har også en række andre ydelser end lige dagligvarer. Det er tilbud, som vi alle kan spare tid, besvær og penge ved at benytte. For en lille by som Gl. Rye er det uvurderligt at have hurtig og nem adgang til de vigtigste dagligvarer, men ren luksus at kunne klare nogle af livets pligter, nødvendigheder og fornøjelser ét og samme sted.

NETtorvet.dk – køb din nye brændeovn i Gl. Rye Vidste du, at Dagli’Brugsen har udvidet sortimentet betragteligt? Du bestiller bare online på NETtorvet.dk og afhenter på Ryesgade 28! Sådan!

6 6

Granitskærver, grøntsagskasser og grillspyd. Det er næsten alt, hvad hjertet begærer i Coop’s netbutik, NETtorvet. dk. Fra mad & drikke og bolig & have til underholdning, tøj og elektronik. På NETtorvet.dk kan du bestille varer i ro og mag 24 timer i døgnet. Det bedste er, at du henter og betaler i Dagli’Brugsen i Gl. Rye! Du får automatisk besked, når varerne er klar til afhentning. Nemmere kan det ikke blive. Bestilling af varer på NETtorvet.dk har ingen omkostninger for dig. Der regnes med en leveringstid på 3-8 dage. Så næste gang, du lige skal forbi Dagli’Brugsen efter en pakke gær og 2 kg mel, kan du jo lige så godt tage din nye brændeovn med hjem! Der er naturligvis endnu flere penge at spare på NETtorvet.dk, hvis du samtidig er FDB-medlem. Er du endnu ikke medlem, kan du hente en folder i Dagli’Brugsen eller melde dig ind via FDB.dk. Et medlemskab af FDB betyder endnu flere fordele og rabatter. Fx på fyringsolie, ferie, forsikringer og sågar el.

Nem og hurtig pakkeudlevering De fleste kan nok nikke genkendende til, at Post Danmarks pakkesedler ligger på køkkenbordet i dagevis og først bliver indløst i sidste øjeblik. Det kan være lidt besværligt og ubelejligt at få hentet pakken til tiden, hvis man ikke lige er hjemme, når postmanden kommer! Men ikke i Gl. Rye! Dagli’Brugsen fungerer også som pakkeudlevering for Post Danmark, så din pakke er ikke længere væk end en tur til Dagli’Brugsen. Og i Gl. Rye er det jo ikke særligt langt! Hurtig og nem pakkeudlevering! Du kan naturligvis også købe frimærker i Dagli’Brugsen – og postkassen hænger lige udenfor!

Danske Spil – tag chancen Lotto®, Quick®, Tips® og alle de andre veje til en pæn gevinst starter ved din


Bestyrelsesformand Susanne Thrane

Vil du have indflydelse? Dagli’Brugsen i Gl. Rye søger nye ansigter til bestyrelsesarbejdet. Selv om køreplanen er lagt for de næste år, er der stadig mange beslutninger, der skal tages. For nye som nuværende bestyrelsesmedlemmer er der stadig plads til at påvirke udførslen af planen. Samtidig er en bestyrelsespost en vigtig brik i Dagli’Brugsens fortsatte tilstedeværelse og udvikling. Du skal regne med 6 møder pr. år. Har du tid og lyst til at yde en indsats, eller ønsker du at vide mere om bestyrelsens arbejde, kan du kontakte uddeler Henrik Rasmussen eller bestyrelsesformand Susanne Thrane (tlf. 3120 8823). Du er også velkommen til at møde op til generalforsamlingen 10. marts 2008 i Dagli’Brugsens lokaler.

Dorte Andreasen

Nina Nedergaard

bor i Them og har arbejdet i Dagli’Brugsen i Gl. Rye i 5 år. Dorte står primært ved kassen, men laver også diverse andre opgaver. Dorte kender til det med at drive butik. I 15 år har hun haft sin egen butik på en campingplads. Måske er det derfor ikke så underligt, at hun har valgt at arbejde i Dagli’Brugsen i Gl. Rye: ”Det bedste ved mit arbejde er at møde så mange mennesker og have frihed i jobbet”, siger Dorte Andreasen.

bor i Klovborg og har arbejdet 5,5 år i Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Dog har hun haft to barselsperioder indimellem. Nina er udlært i SuperBrugsen i Nr. Snede og har derfor også en lang række opgaver i Gl. Rye: Disponering, opfyldning, kassebetjening, kontor og en masse all round-opgaver. Hvis man spørger Nina, hvad hun bedst kan li’ ved hendes arbejde, er det en afvekslende hverdag, kontakt med kunderne og kollegaerne – og så de travle dage.

alsidig butik hoveddør og er ikke længere væk end Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Uddeler Henrik Rasmussen ser frem til, at hans butik skal på forsiden af B B.T., T fordi en Gl Gl. Rye-borger blev mangemillionær på en Lotto-kupon købt hos ham… Jo, man har jo lov at have drømme. Men vil du ikke gerne være ham eller hende, der står ved siden af Henrik, når billedet skal tages? Hvem drømmer ikke om den helt store gevinst? Og så går det jo til gode formål, hvis det ikke lige blev dig med den store pap-check og tandpastasmilet sammen med Henrik!

Håndkøbsudsalg og udlevering af medicin For Gl. Rye-borgere i alle aldre kan det være en stor lettelse at få sin medicin hurtigt, når man er syg – eller fx blot ønsker at holde op med at ryge. Det kan lade sig gøre, fordi Dagli’Brugsen udleverer lægeordineret medicin og har et udvalg af håndkøbsmedicin. Du kan en-

ten få din læge til at sende medicinen til Gl. Rye, eller du kan selv indlevere recepten i Dagli’Brugsen. Så er der lidt kortere vej til god bedring!

Henrik Valdorff Rasmussen er Dagli’Brugsens uddeler, og det har han været i 5,5 år. Først boede Henrik og hans familie til leje på Engvej i Gl. Rye; siden har de bygget eget hus på Gerstedvej, hvor de nu har boet i snart 4 år. Henrik er udlært i Dagli’Brugsen i Virklund, hvor han også fortsatte som 1. assistent. Derefter blev han uddeler i en mindre butik i Vejle, og her blev det til 3 år. Så vi har at gøre med en erfaren herre i vores lille Brugs, og Henrik er meget glad for sit arbejde: ”Jeg synes, det er rart at være et sted, hvor jeg føler, at jeg kender kunderne. Jeg kan godt li’, at butikken har en størrelse, hvor jeg kan være lidt med i det hele”, siger Henrik Valdorff Rasmussen.

og hente. Det helt særlige er dog, at du nu også almindelige tøj vasket. Det kan kan få dit almindelig være, at din vaskemaskine er gået i stykvære vaskema ker, eller dine forældre er på sommerferie uden dig. Eller måske har du bare ikke tid eller kræfter til at tumle med lagner, sokker og alt det andet, vi smider til vask. Forhør om priser i butikken.

Tøjrens & Tøjvask Som noget helt nyt har uddeler Henrik Rasmussen lavet aftale med Holst lst ndSkind & Pelspleje, så du nu kan indlevere dit snavsede tøj til rensning ng og vask, når du nu alligevel skal i Dagli’Brugsen og handle. Som altid id nemt og bekvemt. Det forlyder dog fra Dagli’Brugsens ns ledelse, at man ved indlevering af tøjet skal huske skiftetøjet, da be-styrelsen endnu ikke har godkendtt nudist-indkøb… Spøg til side: Vi kender jo alle sam-men til at få renset ruskindsjakken n eller uld-plaiden. Nu behøver du ikke køre længere end til Dagli’Brugsen i Gl. Rye for at aflevere

Et FDB MasterC ard

Opgrader dit m edlemskab med et MasterCard Nu bliver det muligt at brug e FDBmedlemskortet som betalingsko rt i bl.a. Dagli’Brugsen og alle steder, som tager imod MasterCar d. FDB tilbyder nemlig medlemmerne et gebyrfrit Mas terCard, som både funger er som medlemsog betalingskort. Med op til 52 dages rentefri kredit skulle der også være råd til bøffer og rødvin sidst på måneden. Hent folderen i Dagli’Brugsen , hvis du vil vide mere og tilmelde dig. Elle r besøg FDB.dk – opgrad ering af dit med lemskab tager kun 5 min utter.

7 7


Borgerforeningen Årsberetning 2007 for Borgerforeningen i Gl. Rye Januar 2008 Indledning Endnu et år er gået og det er tid til at vi også i Borgerforeningen kigger tilbage og gøre status over det forløbne år. Her på generalforsamlingen vil vi gerne have mulighed for at diskutere med, og få feedback fra foreningens medlemmer, netop med det formål at sikre os, at vores arbejde er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og forventninger. Det er et centralt tema for bestyrelsen at finde balancen mellem at være en forening, der vedligeholder og udvikler arrangementer og aktiviteter, og være en forening, der også på det mere politiske plan har nogle visioner for byen og dens udvikling.

Ny kommune Overgangen til at være i Skanderborg kommune har været en svær øvelse. Alle vores tidligere samarbejdspartnere i

blive bygget. I modsætning til Hedevej, hvor der for godt et par år siden var stor efterspørgsel, og priserne blev budt i vejret, så er der en anderledes afdæmpet efterspørgsel efter grundene på Hedelundvej. En privat grundejer har udbudt 10 grunde og har indtil videre solgt 6 grunde. Kommunen har udbudt 12 grunde, men har indtil videre ikke solgt en eneste. Området indeholder også to storparceller til 38 boliger i tæt-lav bebyggelse, men vi har endnu ikke set nogen tilkendegivelse af, at ejerne ønsker at starte konkrete projekter op. Endelig er der en storparcel i udstykningen, der er udlagt til offentlige formål, f. eks. daginstitution.

Hjarsbækvej Nord for Hjarsbækvej blev der i slutningen af 2006 sendt et lokalplanforslag i høring. Det omfattede et specifikt projekt med 22 boliger i 2 etager i tæt-lav bebyggelse samt 3 parcelhuse på et kommunalt ejet jordstykke. Tilsyneladende har de dårlige tider for hussalget fået bygherren til at miste modet, for lokalplanforslaget blev trukket tilbage, og det er i skrivende stund ikke erstattet af et nyt. Det forventes, at der udarbejdes et nyt forslag, hvor området udlægges til traditionelt parcelhusbyggeri.

Ryesgade NatureEyes/Keld Mortensen

kommunen er nu i andre funktioner og nye er kommet til. Det har taget et stykke tid at genoptage forbindelserne og få etableret et nyt samarbejde. Imidlertid er det på det seneste lykkedes i samarbejde med skolen at få etableret møder omkring trafikafviklingen gennem midtbyen. Vores midtbyprojekt fra sidste år er taget af budgettet i Skanderborg kommune og vi må nu finde på nye måder at komme frem til et lignende resultat.

VISIONSARBEJDET Byplanlægning/-udvikling Hedelundvej I løbet af året er området blevet byggemodnet, og de første huse er ved at

8

I området ved nr. 38 blev der i løbet af året udbudt 4 byggegrunde. I starten i form af projekter med lavenergihuse, men disse er nu trukket tilbage, så der i stedet udbydes 4 byggegrunde på normale vilkår.

Galgebakken Umiddelbart efter årets slutning blev ringen sluttet med hensyn til udstykninger i Gl. Rye, idet der er blevet fremsendt et forslag til Forsynings- og Miljøudvalget til lokalplan for den vestlige del af området ved Galgebakken. I følge forslaget åbnes der mulighed for opførelse af 12 boliger i et plan i det kuperede område bag møllen.

Resultat Med dette sidste forslag er der nu enten udarbejdet lokalplaner eller fremsendt forslag til lokalplaner for alle de områder, der i den sidste kommuneplan var nævnt som mulige boligområder. Og

NatureEyes/Keld Mortensen

med den nuværende hastighed i salget må vi forvente, at der er byggegrunde nok til et stykke tid i Gl. Rye. For med de lokalplaner, der er i spil eller kommer i spil, er der 50-55 ledige byggegrunde i byen, samt mulighed for at opføre op til 38 boliger i tæt-lav bebyggelse. Uheldigvis for grundejerne, men heldigvis for lokalsamfundet, så er der indtrådt en væsentlig afdæmpning i udbygningshastigheden og i omsætningshastigheden for parcelhuse. Ifølge ejendomsmæglerne skyldes det i vidt omfang, at markedet for ejerlejligheder og til dels parcelhuse i Århus er gået i stå. Hidtil har en meget væsentlig del af tilflytterne til Gl. Rye være småbørnsfamilier fra netop Århus, som har konverteret lejligheden eller rækkehuset til et parcelhus i Gl. Rye. Det positive ved situationen er, at kommunen nu forhåbentlig får mulighed for at få styr på især pasningsmulighederne for de mindre børn og for at planlægge skolekapaciteten.

Trafik I 2006 fik vi i samarbejde med Ry kommune udarbejdet et skitseprojekt for renovering af Ryesgade. I forbindelse med kommunalreformen blev projektet sammen med alle andre projekter overleveret til Skanderborg Kommune, hvor det i lighed med de fleste andre projekter blev overført til arkivbunken i forbindelse med den endelige budgetlægning. Som bekendt startede den nye kommune med en større sparerunde, så der var langt fra midler til at finansiere alle de ønsker, der var samlet ind fra de gamle kommuner. Vi diskuterede, hvordan vi kunne komme videre med trafikarbejdet i Gl. Rye, og da vi i løbet af efteråret fandt ud af, at der på skolen også blev arbejdet på at skabe en mere sikker skolevej, tog vi kontakt til skolelederen og skolebestyrelsen, så vi sammen kunne kontakte kommunen og fremføre vores synspunkter. Vi har nu haft det første møde med kommunens repræsentanter, og vi har aftalt, at vi skal arbejde sammen om at få mest


muligt ud af de begrænsede midler i forbindelse med den kommende fornyelse af slidlaget på Ryesgade. På mødet blev det også oplyst, at kommunen har sørget for at nedklassificere Ryesgade, så den ikke mere indgår i den del af vejnettet, der er beregnet til speciel tung trafik. Hidtil har den været i højeste klasse for lastbiltrafik, så den kunne bruges til transport af f.eks. vindmøllevinger, men nu er den nedklassificeret til almindelig vej, hvor der kan laves fartdæm-pende foranstaltninger.

vi spiser noget mere levende (=frisk og uforarbejdet) mad i stedet for færdigretter og lakridskonfekt, der er bearbejdet, så det kan holde sig i årevis. Derudover blev vi belært om vigtigheden af bl.a. at drikke meget vand, dyrke motion, få nok søvn, undgå stress og trække vejret rigtigt. Ting vi egentlig godt ved, men som blev fortalt på en levende og god måde, så vi vist alle gik derfra med løftet til os selv om, at blive bedre til at passe på vores krop.

Sct. Hans bål Vi vil i videst muligt omfang arbejde for, at der bliver taget hul på projektet til trafiksanering af midtbyen, om ikke andet så i mindre etaper. Men vi må også erkende, at i disse tider, hvor der er kamp om de knappe budgetmidler, sker der en benhård prioritering hos kommunen. Og på trafikområdet bestemmes rækkefølgen af projekterne i meget høj grad af uheldshyppigheden på de forskellige vejstrækninger. Og da vi heldigvis har været forskånet for trafikuheld på Ryesgade, skal der primært arbejdes ud fra argumenter om præventive foranstaltninger, så der ikke sker uheld og med sikring af skolevejen. Vi har bl.a. påpeget det paradoksale i, at der etableres sikre stier i de nye udstykninger, men at de små trafikanter derefter hældes ud på Ryesgade og andre befærdede veje, før de kan komme til skolen.

Skt. Hans faldt i 2007 på en lørdag, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville gøre lidt ekstra ud af dette sammenfald. Vi bestemte os til at udvide spisningen fra det sædvanlige tilbud om at kunne grille medbragt mad til at være en hel menu, der kunne købes på forhånd med hel-

sterne personligt, og krydrer gerne med sjove anekdoter om disse. Der var pænt fremmøde – ca. 30 personer. En hyggelig aften, hvor man (gen)opdager, hvor dejligt det kan være at synge sammen.

Julemarked på Møllen Borgerforeningens bidrag til julemarkedet på Møllen d. 2/12 bestod i salg af æbleskiver, gløgg, brød fra stenovnen m.m. fra cafeen om formiddagen, hvorefter FDF overtog. Møllens bagegruppe leverede dejligt hjemmebag fra den store udendørs ovn. Markedet var som sædvanlig en dag i hyggelige omgivelser med rigtig mange besøgende. Lunt og godt var der inde på Møllen. Som sædvanlig en rigtig hyggelig dag i vores by.

KULTURELLE ARRANGEMENTER Højkol tur Den 4.6 tog skovfoged Niels Bach os endnu en gang med på tur til Højkol i Rye Sønderskov for at se de flotte rhododendronbuske. Vi var nogenlunde heldige med tidspunktet i år. Mange af buskene blomstrede, så det var et flot syn. Der kommer flere og flere for hvert år til dette arrangement (i år ca. 70), hvor man har mulighed for at se et enestående frodigt, kuperet område, hvortil der normalt ikke er adgang for offentligheden. Efter en pause ved huset på toppen af Højkol, hvor Niels fortalte om stedet og dets historie, gik vi ned ad bagsiden af højen og sluttede af med at drikke kaffe sammen i det grønne.

Foredrag v/Birgitte Nymann Den 20.3. havde vi i Klublokalet på skolen besøg af en spændende gæst. Birgitte stammer fra Gl. Rye og er nu forfatter til en række bøger om kost og træning, pilates- og effektinstruktør og holder også foredrag om kosten og dens betydning for vores helbred og velbefindende. Det var netop det sidste emne, der var på programmet denne aften og ca. 30 personer hørte på, hvor stor betydning det egentlig har for vores velbefindende, at

NatureEyes/Keld Mortensen

stegt pattegris med kartofler og salater. Det var der rigtig mange, der var med på, og det blev en stor succes. Ikke mindst da vejret var med os igen. Paul Litho holdt en rigtig god og opbyggende båltale og Optimisterne spillede traditionen tro glad musik for de ca. 400 fremmødte, før vi gik ud på marken og tændte bålet og sang de omdelte sange. En rigtig hyggelig aften for de mange fremmødte.

Sangaften Den 26.9. afholdt Borgerforeningen sangaften i samarbejde med Valgmenigheden. Årets gæst var tidligere højskoleforstander Johan Herold (også kaldet ”Josser”). Johan Herold spillede klaver og præsenterede sammen med Åge Augustinus mange forskellige sange fra højskolesangbogen. Både Åge og Johan kender historien bag rigtig mange af sangene, de kender flere af komponi-

BØRN OG UNGE ARRANGEMENTER Fastelavn Fastelavnsfesten var igen i år et af de store arrangementer for Borgerforeningen. Byens børn møder op i skønne udklædninger, og når sambadansen går i gang er der ingen, der kan stå stille. Igen i år havde byens bollebagere leveret fastelavnsbollerne til børnene – den hjælp er vi meget taknemmelige for – og der var godt gang i caféen, hvor de voksne måtte købe bollerne med kaffe. Der blev slået katten af tønden, og de heldige fik overrakt konge og dronningekroner og der blev uddelt små præmier til de bedst udklædte i diverse kategorier. Også en stor tak til musikerne og alle de andre der hjalp med arrangementet.

9


Børnedyrskue på mølledagen

Kommunikation

Traditionen tro var der igen i år børnedyrskue i forbindelse med møllemarkedet. Der var i år rigtig mange børn med deres kæledyr og det var alt fra de vanlige søde kaniner, marsvin, katte og hunde til bl.a. en stor meget velopdragen tøj-

Sammen med portalen www.glrye.dk er ”Aktuelt i Gl. Rye” Borgerforeningens vigtigste kommunikationskanaler.

NatureEyes/Keld Mortensen

hund, Wienbjergsneglene ”Svend, Knud og Valdemar”, skovmyrer og mest eksotisk dødningehovedbiller og vandrende pinde. Vanen tro var der førsteplads rosetter og slikposer til alle børnene. En rigtig god dag for både børn, dyr og voksne.

Juletræstænding

Aktuelt i Gl. Rye Bladet var i 2007 igennem sit første hele år med sit nye farverige design og satsningen på, at annoncer i stor grad dækker bladets indtægter. Vi er alle meget glade og stolte over det flotte blad, der hvert kvartal lander gratis i alle postkasser i Gl. Rye sogn. Derudover er der ved årsskiftet 2007/2008 sket den ændring, at Valgmenigheden, der udtræder af bladet efter sin nedlæggelse, afløses af Gl. Rye Skole som den ene af de fem indholdsleverandører til bladet. De øvrige 4 er stadig FDF i Gl. Rye, Sognemenigheden, GRIF og Borgerforeningen i Gl. Rye. Bladet har også fået ny ansvarshavende redaktør - sognepræst Henrik Lund, idet Åge Augustinus trak sig fra posten, da han rejste til Rude for at blive højskoleforstander.

Portalen På hjemmesiden har 2007 stået i ”Web 2.0”´s tegn, og det satser vi på i det kom-

I 2008 er det vores plan at etablere et debatforum på portalen, samt påbegynde udsendelse af et nyhedsbrev pr. mail. Det blev nemlig i efteråret 2007 muligt at tilmelde sin e-mailadresse til nyhedsbrevet, og det har 30 Gl. Rye borgere allerede gjort – her primo januar 2008. Muligvis vil portalen i 2008 blive relanceret i et mere lækkert design og med en forbedret opbygning. Dette afhænger dog af, om hjemmesidens CMS (styresystem) udkommer i en ny version; ellers vil relanceringen at tekniske grunde blive udskudt, til det sker.

Brunch-mødet Den 9. september inviterede borgerforeningen igen byens mange foreninger til at mødes med borgerne her i Gl. Rye. Rammen var en formiddagsbrunch med økologisk, hjemmelavet mad til en billig penge, hvor i alt 44 personer deltog. Vi havde i år valgt at lade de 9 tilmeldte foreninger blive repræsenteret ved hver deres lille stand, hvor folk kunne henvende sig om aktiviteter og medlemskab. Fremover vil vi dog foretrække en kort introduktionsrunde, så flere informationer når ud til alle. Den efterfølgende evaluering resultere-

Vanen tro, blev årets juletræ leveret og sat op på torvet af Rye Nørskov Gods. Lysene blev sat på med hjælp fra Jesper Poulsen (Ry EL). Og flot så det ud, da træet blev tændt den 25.11. Der var som de seneste par år arrangeret Nisse-orienterings-Løb om eftermiddagen, og der blev solgt gløgg og æbleskiver i skolegården. Helt så mange voksne og børn som de foregående år var dog ikke mødt op til dette års juletræstænding. I hvert fald blev der uddelt færre slikposer, da julemanden i år kom kørende i hestevogn. Flot så det ud. Der blev sunget et par sange omkring træet og der blev tændt lys. At stjernen så nægtede at lyse kort efter træet var tændt, er en anden sag.

Børneteater I samarbejde med biblioteket blev der i weekenden d. 3-4/11 opført 2 teaterstykker for børn. Biblioteket arrangerede teater for de mindste børn d. 3/11, og den 4/11 havde vi hyret teatergruppen ”Frøken Fracasos Kompagni” til at opføre stykket ”Det uartige Barn”, som er tiltænkt de 6-10 årige. Stykket var bygget op omkring Brdr. Grimms makabre eventyr ”Det uartige Barn” og var ind imellem ret uhyggeligt. Det var dog velspillet og indeholdt også mange humoristiske og musikalske elementer. Stykket endte godt, og heldigvis var skuespillerne meget professionelle og gjorde meget ud af til sidst at vise, at det kun var skuespil. Der var fuldt hus til dette arrangement, der blev støttet af Kultursamvirket i Skanderborg.

10

NatureEyes/Keld Mortensen

mende år at sætte yderligere skub i. Web 2.0 dækker over, at hjemmesider verden over udvikler sig fra at være envejs informationsmedier til tovejs medier, hvor de besøgende også har mulighed for at skrive med i indholdet på hjemmesiderne. På www.glrye.dk symboliseres denne udvikling ved, at der er kommet fart over specielt portalens opslagstavle (88 opslag i 2007) og kalenderen (65 opslag). Opslag i kalenderen kommer ikke alene fra portalbestyreren, men også fra folk og foreninger, der via portalen indsender opslag. Vi kan kun opfordre flere til at gøre det samme!

de også i, at vi ved det næste bruncharrangement vil gøre mere ud af, at det er for både nye og gamle borgere. Vi har erfaret, at tilflyttere har stor gavn af at snakke med de ”gamle”. Om eftermiddagen havde vi som noget nyt arrangeret bagagerumssalg, hvor skolegården var omdannet til et stort marked med kaffesalg og 7 opstillede salgssteder – her blev bl.a. solgt legetøj, bøger, honning og krukker. En flot varm sensommerdag.


Økonomi Medlemstallet er meget stabilt, i år har 258 husstande betalt kontingent, hvilket er lidt færre end i 2006, og nøjagtigt lige så mange som i 2005. Udover disse indtægter (ca. 24.000 kr) har Sct. Hans arrangementet, Møllemarkedet og Julemarkedet i år givet overskud. Sct. Hans faldt i år på en lørdag. Derfor valgte vi at gøre lidt mere ud af aftenen, og solgte bl.a. helstegt pattegris. Dette blev en stor succes og arrangementet gav et overskud på ca. 2.000 kr. Møllemarkedet og Julemarkedet gav overskud på i alt ca. 2.600 kr. Med hjælp fra Kultursamvirket, som velvilligt gav tilskud til en børneteaterforestilling, kunne vi arrangere dette uden udgifter for foreningen. Dagen indbragte tværtimod et lille overskud ved salg af kaffe og kage til de medfølgende forældre. Øvrige arrangementer gav et større eller mindre underskud. Mest bekostelig var juletræstændingen incl. køb af juletræ og leje af lyskæde. Dette kostede foreningen ca. 4.000 kr. De største faste poster på budgettet er kontingent til betaling af Aktuelt i Gl.Rye (8.800 kr.) og fremstilling og uddeling af medlemsfolder (kr. 3.000). I år har vi valgt at inve-

NatureEyes/Keld Mortensen

stere i en farveprinter til ca. 1.800 kr, da det er dyrt og besværligt at få printet foldere, plakater etc. ude i byen. Regnskabet for 2007 viser et overskud på ca. kr. 4.300. Med udgangen af 2007 råder Borgerforeningen over en formue på ca. 80.000 kr.

Afslutning

op til vores arrangementer, og til alle dem, der har deltaget aktivt i vores aktiviteter igennem året. Uden jeres hjælp ville det ikke være muligt. Og så til sidst en opfordring til at melde jer under fanerne igen i det nye år. Jo flere medlemmer, jo bedre muligheder er der for at lave et godt stykke arbejde til glæde for alle beboere.

Vi vil i Borgerforeningen gerne slutte af med at sige tak til alle dem, der er mødt

Julemarked på møllen Søndag d. 2. december holdt Museet på Gl. Rye Mølle i samarbejde med Borgerforeningen og FDF i Gl. Rye den traditionsrige julestue på Møllen.

Fremmødet var flot, og trods kraftigt regnvejr der blev lavet lækkert bagværk til lækkesultne munde i den udendørs ovn.

11


%4 +52353 ) & 234%(* ,0 /' "2!.$"%+ -0%,3% +!. 2%$$% ,)6

Borgerforeningen Ove Krogsøe Formand Lyngdal 15 8680 Ry, 86 89 83 01 ove.krogsoe@glrye.dk

Leif Østergaard Næstformand Nyvej 12 8680 Ry, 8624 4910

Førstehjælpskursus i Gl. Rye Som borger i Gl. Rye kan du føle, at du bor i verdens navle. Du er omgivet af den smukke natur og har gode transportmuligheder til de større byer i det midt- og østjyske. Men Gl. Ryes beliggenhed er ikke helt så hensigtsmæssig, hvis der pludselig sker en alvorlig ulykke i hjemmet, i trafikken, på arbejdspladsen, i skolen eller i fritiden. Derfor kan det i særlige tilfælde være afgørende, at du har et vist kendskab til førstehjælp. Derfor vil borgerforeningen i Gl. Rye tilbyde et grundkursus i førstehjælp tilrettelagt af beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet og førstehjælpskursus Beredskabsforbundet er en dansk humanitær organisation, som tilbyder førstehjælpskurser over hele landet. Beredskabsforbundet tilbyder en kursuspakke, der består af et 12 timers grundkursus i førstehjælp fordelt på to dage. Her lærer du at klare de mest almindelige typer af uheld. Du får forskelligt undervisningsmateriale og et bevis for gennemgået førstehjælpskursus. Kurset er myndighedsgodkendt og er kompetencegivende til uddannelser, hvor et førstehjælpskursus er påkrævet.

På kurset lærer du bl.a.: Kunstigt åndedræt, hjertemassage, standsning af større blødninger, forebyggelse og behandling af chok, at yde hjælp ved større ulykker og førstehjælp ved pludseligt opståede sygdomme. Tid: Lørdag den 12. april fra 9.00-15.00 og lørdag den 26. april fra 9.00-15.00. Pris: Undervisningen på kurserne er gratis, men du skal betale 125 kr. for materialerne. Dette beløb betales på første kursusdag.

leif.oestergaard@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8680 Ry, 8788 3006 liselotte.johansson@glrye.dk

Susanne Matthiesen Sekretær Jægergårdsvej 7 8680 Ry, 8798 5000 susanne.matthiesen@glrye.dk

Heidi Overgaard Rimmersvej 8 8680 Ry, 86740034

Sted: Et lokale i Gl. Rye. Du vil få nærmere besked.

heidi.overgaard@glrye.dk

Tilmelding: Til bestyrelsen i Borgerforeningen i Gl. Rye (kontaktperson: Mie Holmgaard 50721866 eller mie4@sol.dk) efter først til mølle-princippet, da der er begrænset deltagerantal.

Torben Sørensen Rimmersvej 44 8680 Ry, 8610 7922

Medbring en madpakke, da der vil blive en middagspause midtvejs i kursusdagen. Vi håber, at I vil bakke op om initiativet Med venlig hilsen Borgerforeningen i Gl. Rye

torben.soerensen@glrye.dk

Martin Rud Ryesgade 52 8680 Ry, 8689 1115 martin.rud@glrye.dk

Helen Grubbe Jægergårdsvej 14 8680 Ry, 8687 1767 helen.grubbe@glrye.dk

Rikke Østergaard

Suppleanter Ebbe Munk Line Streit Andersen

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé. Ring til:

• Willy Larsen tlf. 86 89 80 92 eller 30 53 77 28, og hvis Willy ikke kan træffes, til et af de øvrige bestyrelsesmedlem:

• Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 • Grete Balle tlf. 86 89 82 65

12

• John Jensen tlf. 86 89 84 74 • Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80


Valgmenigheden skænker sin restkapital på 58.000 til ”Aktuelt i Gl. Rye” Sammen med beslutningen om nedlæggelse af Valgmenigheden pr. 31. december 2007, som menigheden vedtog på to ekstraordinære generalforsamlingen i november og december 2007, blev det besluttet, at den resterende kapital skulle tilfalde ”Aktuelt i Gl. Rye”. Restkapitalen, der bl.a. ville afhænge af det årlige tilskud fra Tips og Lotto samt de resterende medlemsindbetalinger, blev indledningsvis skønnet til 10 – 30.000,- kr. Da alle uafklarede poster imidlertid er ”faldet ud til den gode side”, kan Valgmenigheden opgøre sin restkapital til ikke mindre end 58.000,- kr., som overføres til ”Aktuelt i Gl. Rye”. Det er med STOR tak, at vi øvrige 4 foreninger ”bag bladet” har modtaget det store beløb, der selvsagt kan være med til at sikre bladets forsatte eksistens og udvikling. Borgerforeningen – FDF – Idrætsforeningen – Sognemenigheden

tuelts konto i Jyske Bank, reg. nr. 7241, konto nr.1136384.

Mulighed for fortsat levering af ”Aktuelt i Gl. Rye” uden for sognet

Husk at oplyse navn og adresse.

Som bekendt bliver ”Aktuelt i Gl. Rye” hvert kvartal fordelt gratis til alle husstand i Gl. Rye sogn, ligesom Valgmenighedens medlemmer og andre interesserede uden for sognet hidtil har modtaget bladet uden beregning.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med abonnementsaftalen, kan du kontakte bladets kasserer på telefon nr. 86 89 84 74, hverdage efter kl. 17.30 eller i weekenden.

I forbindelse med Valgmenighedens ophør, er det besluttet, at interesserede uden for sognet kan indgå en abonnementsaftale på ”Aktuelt i Gl. Rye”. Betalingen udgør 100,- kr. pr. år + porto p.t. 64,- kr. = i alt 164,- kr. for indeværende år.

Nr. 28 · febru ar · 2008

Møllemarke det byder på nye oplevels er

GL. RYE

Side 26

NYHED I AKTUELT:

GL. RYE SKOLE

Da bladet også er et kirkeblad, vil eventuelle sognebåndsløsere (uden for sognet) forsat få tilsendt bladet uden betaling. NYHED I AKTUELT:

Hvis du bor udenfor Gl. Rye sogn og fortsat ønsker at modtage bladet, kan du sende en check på beløbet til kasserer John Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye, 8680 Ry eller indbetale beløbet på Ak-

DALBOGÅRD NYHED I AKTUELT:

BISON

Frode og Ditt

e

Gl. Rye portræ

t. Side 2.

En alsidig but

ik

Erhvervsportr

æt side 6.

1

Regnskab 2007 · AKTUELT i Gl. Rye. Indtægter:

Store annoncer

32.200,00

Små annoncer

48.750,00

Artikler vand- og varmeværk Renter Afrund. af momsmellemværende I alt Udgifter:

6.400,00 165,07 0,35 87.515,42

Opsætning

62.400,00

Trykning

58.713,00

Distribution Kuverter og frimærker Gebyrer til bank I alt

1.500,00 349,10 60,00 123.022,10

Driftsresultat:

Årets driftsunderskud

Kontingent:

Kontingent FDF* (vedr. 4. kvartal)

1.300,00

Kontingent øvrige 4 medlemmer

35.200,00

I alt Likviditetsresultat:

Årets likviditetsoverskud

35.506,68

36.500,00 993,32

* FDF har betalt distributionsudgifter i alt 3.900,00 kr. direkte de første 3 kvartaler.

13


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke Februar Den 3. Den 10. Den 17. Den 24.

Fastelavn 1. søndag i fasten 2. søndag i fasten 3. søndag i fasten

kl. 11 kl. 11 kl. 9.30 kl. 11

Kaffe

Midfaste Pit Stop Mariæ bebudelses dag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. søndag efter påske

kl. 11* kl. 17.30 kl. 9.30 kl. 11 kl. 19.30 kl. 16 kl. 11 kl. 11 kl. 11*

Kaffe Børnegudstj. m. fællesspisning Sognedag

Pit Stop 2. søndag efter påske Tirsdag 3. søndag efter påske Bededag 4. søndag efter påske 5. søndag efter påske

kl. 17.30 kl. 14 kl. 14 kl. 11 kl. 11 kl. 11 kl. 11

Børnegudstj. m. fællesspisning Erik Bredmose Simonsen Ældregudstjeneste med kaffebord

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag 6. søndag efter påske Pit Stop Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis 1. søndag efter trinitatis

kl. 9.30 kl. 11.30 kl. 11 kl. 17.30 kl. 11 kl. 11.30 kl. 11 kl. 11

Konfirmation Konfirmation Konfirmation Børnegudstj. m. fællesspisning Kaffe Døvegudstjeneste Erik Lundager

Erik Bredmose Simonsen Johannes Møllehave

Marts Den 2. Den 5. Den 9. Den 16. Den 20. Den 21. Den 23. Den 24. Den 30.

Musikgudstjeneste

April Den 2. Den 6. Den 8. Den 13. Den 18. Den 20. Den 27.

Konfirmandgudstjeneste - kaffe

Maj Den 1. Den 1. Den 4. Den 7. Den 11. Den 12. Den 18. Den 25.

* Sct. Sørens Kor medvirker

14

Foråret i salmebogen Salmesangsaften torsdag den 28. februar kl. 19.30 i Sct. Sørens kirke. I samarbejde med Ry, Dover, Alling og Tulstrup sogne holdes der en fælles salmesangsaften i Gl. Rye kirke torsdag den 28. februar kl. 19.30. Temaet er Foråret i salmebogen, som præsterne Dorte Gudmund Larsen, Jesper Hanneslund, Erik Bredmose Simonsen og Henrik Lund vil belyse på forskellig vis. Har du lyst til en glad, munter og eftertænksom aften med fællessang, så kom og lad os synge foråret frem. Efter sangen i kirken er der forfriskninger i sognehuset.

Legekassen – brugt legetøj til sognehuset Hvis der er nogen børn i Gl. Rye, der har et stykke legetøj, som de kunne tænke sig at forære til sognehusets legekasser, vil vi blive glade for det. Vi har i menighedsrådet købt to legekasser til børnene, idet vi håber, at alle børn i Gl. Rye vil føle sig velkommen i sognehuset og få mange fornøjelige timer med hinanden. Henvendelse om legetøj kan ske til en fra menighedsrådet.


Tro – at opdage Gud Tro - opgørets menneske Henrik Lund

Op al den ting Digteren Brorson udfolder i en af de mest sungne salmer i salmebogen ”Op al den ting, som Gud har gjort”, hvad det vil sige at tro. Vi er med på en vandring i skoven og engen, går stille under nattehimlen, ser stjernerne og månen, rører ved sivet og vandet, mærker sandet og solens varme på kroppen. Alt det kalder troen frem hos Brorson. Tro er for ham at opdage Gud eller det hellige midt i livet.

Storheden i det almindelige - at opdage Gud At tro er at opdage Gud. Der er mange forskellige erfaringer, som kalder troen frem i et menneske. Det er ikke kun vandringer i naturen, der kan få os til at opdage Gud, men også mødet med et andet menneske, et kærlighedsforhold, bånd mellem forældre og børn, venskaber, hvor der deles brød, vises hengivenhed, helbredes og kæmpes for det levendes værdighed og uerstattelighed, udvises forundrende omsorg osv.. Hverdagen er mærket af små overrumplende tegn, der bærer livets storhed i sig. Og heraf kommer troen. Den bor dybt inde i de erfaringer, som peger på det, der er større og mægtigere end os selv. Almindeligvis regner vi med, at et menneske som tror, er et stærkt menneske. Den som tror er helstøbt, harmonisk, rolig, sikker og kontrolleret. Men sådan behøver det langt fra at være. Den troende er ofte et dybt splittet menneske. Det kan kæmpe med karaktersvagheder og neuroser, som ikke forsvinder med årene. Det er heller ikke fri for tab. Faktisk kan mennesket båret af tro let blive vippet ud af balance, endda af småting. Nogle gange bliver det overvældet af ukontrollerbare lidenskaber. Det kender kampen mellem det som det vil, og det som det ikke vil, - kampen mellem at forpligte sig og unddrage sig. Pauser med primitiv ansvarsløshed kommer meget let og bliver længe. Sådan er mennesket i tro, almindeligt og hverdagsagtigt. Der er ikke tale om noget usædvanligt, men om et menneske som gør daglige erfaringer, - et menneske på opdagelse i livet, et menneske som midt i dagen og natten finder, at tilværelsen er meget større end det selv, at dagen er mærket af Gud. Og det forandrer alt.

Hvad er så tro? Ja, først kan vi slå fast, at troen er ikke optaget af facaden og pænheden, det perfekte og vellykkede. Den står ikke og falder med succes, og den sidder aldrig på tilskuerpladsen til tilværelsen, studerer ikke andres svagheder, jager ikke efter sensationer, bruger ikke livet til at kommentere det. Troen er opgørets menneske. Det er den, som vover at gå på opdagelse i livet igen og igen, den der er villig til at udlevere sig

Troens nødvendighed og nobelprismodtageren Imre Gertész

Den ungarske forfatter Imre Gertész sagde noget rammende om tro, da han modtog Nobelprisen i litteratur 2002. Hans erfaringer i livet har været stærkt præget af opholdet i en nazistisk koncentrationslejr. Her så han den mest brutale ondskab, men også den største menneskelige godhed udfolde sig på forbavsende vis mellem fangerne. Han udtrykker troen på Gud ved at sige følgende, idet han tager luften ud af alle dem, som skånselsløst kritiserer kristendommen og alt for ofte ender i spidsfindige diskussioner om der findes en Gud eller ej: ”For mig er det vigtigste spørgsmål ikke, om Gud er til eller ej, men om vi lever som om Han er til. Jeg kan ikke acceptere et gudsbillede, der får mennesker til at spørge, hvorfor Gud tillod Auschwitz. Min Gud åbenbarer sig i mit håb til livet”. Gud viser sig i mit håb til livet. Sagt med andre ord behøver mennesker en stærk tro og et levende håb for igen og igen at gå på opdagelse i livet, se sig selv i øjnene og møde den anden. Det er forfatteren Imre Gertész erfaring fra Auschwitz. Troen på Gud gør en forskel. Nobelprismodtageren peger med sit livs særlige tyngde og historie på, at tro og håb er altafgørende Arne Haugen Sørensen Altertavle, Ringkøbing Kirke, 1996 for vores liv med hinanden. Det går ikke uden. selv til andre og tør indrømme svagheder, den der ser hver morgen som en ny Troens forskel frisk mulighed og tænker: I dag kan alt Det ved Jesus godt. Gennem alle beretske, jeg må hellere gå på opdagelse og ningerne om vores livs grundlæggende møde den anden og de andre. Der er erfaringer viser Jesus, at det største man jo masser af store farveklatter i den grå kan sige om et menneske er, at det har hverdag, for tro er opdagelsen af, at Gud tro. Hver gang Jesus møder et menneske, virkelig gør en forskel. som tror, triumferer han. For her ser han Troen på Gud gør en forskel. Den der et menneske, der hver en ny dag vover at vover at gå på opdagelse i livet og tør gå på opdagelse i livet med åbent sind og gøre alvor af tilværelsens erfaringer kan friske brændende øjne. Troen gør livet til opleve, at Gud elsker sit menneske, - at en mulighed og ikke til en begrænsning. han sætter mennesket fri. Livet foranDerfor er det også fornuftigt at tro på dres, fordi jeg oplever mig holdt af og Gud. Det gør en forskel, og kristendom sat ind i en sammenhæng, som er meget er fortællinger om troens forskel i og mægtigere end mig selv. Måske kan man mellem mennesker. ligefrem sige, at det er dybt fornuftigt at tro, fordi der er livsforvandlende mening i troen. Vel at mærke ikke troen forstået som en præstation, men tro som opdagelsen af Gud og det hellige der hvor man er lige nu.

15


Musik i kirken Langfredag d. 21 marts, kl. 16

”Hil dig frelser og forsoner” - en Johannespassion Duo Danica Merete Hoffmann, obo Asger Troelsen, orgel Langfredag er der musikgudstjeneste i Gl. Rye Kirke med Duo Danica, der består af Merete Hoffmann, solo-oboist i Århus Symfoniorkester og Asger Troelsen, organist og kantor i Ravnsbjergkirken i Århus. Desuden medvirker teologen og oplæseren Emmy Haahr. Duo Danica har eksisteret siden 1990, udgivet flere cd’er og bl.a. uropført en række værker skrevet specielt til duo’en af komponisterne: ”Fuzzy”, Ib Nørholm, Erik Haumann, Anne Linnet, Bo Grønbech, Peter Møller og Ole Schmidt og de har i flere omgange været på turne i USA. Musikgudstjenesten kan beskrives som et passionsforløb opbygget på en anden måde. Emmy Haahr vil læse påsketekster fra det meget poetiske Johannesevangelium, vekslende med komponisten Bo Grønbechs påskemusik for orgel og obo, der lægger sig tæt op af teksten, og gør den rumlig og nærværende.

Onsdag d. 16. april, kl. 19.30

Willy Egmose Trio Willy Egmose, piano Jeppe Smith-Olsen, bas Kristian Leth, trommer Onsdag d. 16. april kommer den kendte og elskede organist, jazzmusiker og komponist Willy Egmose til Gl. Rye med sin trio. Trioen vil spille en række jazznumre, men de vil også få publikum til at synge med på de kendte og mindre kendte salmer, som Willy Egmose har sat melodi til.

Onsdag d. 7. maj kl. 19.30

Messiaens fuglestemmer Erik Haumann, organist Poul Hansen: zoolog Olivier Messiaen (1908-1992) var en af 1900-tallets mest betydningsfulde komponister og vi kan i år netop fejre 100 året for hans fødsel. På et tidspunkt fandt Messiaen ud af, at fuglestemmer indeholder spændende musikalske muligheder. Siden midten af 1940’erne har han anvendt fuglesang i sine kompositioner. Med tiden kom fuglestemmerne til at fylde mere og mere i specielt hans værker for klaver og orgel. Messiaen var en glimrende ornitolog. Han tilbragte mange timer i naturen, hvor han lyttede til de forskellige fuglearters sang og noterede den ned som noder. Messiaens fuglestemmer er altså hans omskrivning af lytteindtrykket til musik. Ved koncerten fortæller Poul Hansen om Messiaen og fuglesangen og sammenligner de rigtige fuglestemmer med Messiaens omskrivninger i de værker, som Erik Haumann spiller på kirkens orgel. Poul Hansen er organist og zoolog. Han har studeret fugle i tredive år og blandt andet udgivet mange hefter om fugle i Serien ”Natur og Museum”, der udgives af Naturhistorisk Museum i Århus. Erik Haumann er organist i Risskov Kirke i Århus og har i øvrigt komponeret melodier til nogle af de nye salmer i salmebogen.

16 16


”SANG TIL FORDYBELSE” Mandag d. 31. marts, kl. 20 i Gl. Rye kirke Kirsten Holst synger a capella

Kirsten Holst vil synge sange med tekst fra Biblen, Magareta Melin og Kirkegård. Melodierne til sangene er skrevet af Holger Madsen fra København. Sluttelig vil Kirsten Holst synge et par sange, hun selv har prøvet at lave melodi til samt synge en slags improviseret sang over bl.a. Hjertebønnen – Herre forbarm dig, Kyrie eleison mm. Det er en speciel form for sang, hvor der især synges på vokalerne, hvilket giver mulighed for, at der kommer overtoner. Kirsten Holst vil gerne via sangene give mulighed for fordybelse, men man er også velkommen til at lytte til sangen som til en koncert. Indledningsvis vil Kirsten Holst fortælle lidt om baggrunden for at synge disse sange samt lidt om sangene. Kirsten Holst har i en årrække boet i Gl. Rye, hvor hun var med i gruppen af frivillige kirkesangere tilknyttet valgmenigheden. Kirsten Holst er ikke uddannet sanger, men privatpraktiserende psykolog. Hun har sunget meget i kor, især kirkekor, og hun har igennem ca 15 år ledet en Taizesanggruppe i Ry Kirke. Hun har tidligere 2 gange sunget i Gl. Rye kirke, og for nyligt har hun endvidere sunget a capella sang i Vor Frue Kirke i Århus i forbindelse med Natkirken der. Alle er velkomne. Fri entre. Kirsten Holst

Sven Havsteen-Mikkelsen: Golgata

Program fra Kirkens Unge Sct. Søren - byens nye ungdomsklub Af Ronja Lundberg Nielsen og Amalie Haagerup

Hej friske unge. Nu går det løs. Det nye kirkehus er færdigt, og vi rykker ind mandag den 18 februar. Så kom og vær med til noget seriøs hygge! (Med kage og andet godt.)

Forårets program ser sådan ud:

Kirkens Unge Sct. Søren (KUSS): Vi er en ungdomsgruppe for alle, der har lyst til at diskutere religion. For at deltage skal man mindst gå i 8. klasse og ikke være ældre end 25 år. Vi forholder os til religion i forskellige størrelser og forsøger at se på religion fra mange vinkler. Her er plads til alles meninger, holdninger og tanker. Det er ikke kun et spørgsmål om at tro på Gud eller ej, men om at lære noget nyt og forstå noget mere.

Februar ◆ Mandag den 18/2 kl. 20.00 Opstart.

Men det hele skal ikke handle om religion: Vi skal også bare have det sjovt.

Marts ◆ Tirsdag den 25/3 kl 20.00 The Passion of the Christ, den meget omtalte storfilm.

Programmet kan også ses på www.glryekirke.dk

April ◆ Onsdag den 23/4 kl 20.00 Kristendommen i dybden.

Har du spørgsmål, kan vi kontakets via e-mail: tronja90@hotmail.com amaliehaagerup@hotmail.com

Maj ◆ Torsdag den 15/5 kl 20.00 Ung og katolik. Juni ◆ Fredag den 20/6 Sommerfest for medlemmer og indbudte gæster!

17


Gl. Rye Sognehus står klart til et aktivt fællesskab Søndag den 27. februar blev Gl. Ryes nyopførte sognehus indviet. Omkring 100 borgere var mødt frem for at gøre dagen festlig. Sang fra Sct. Sørens Kirkekor, festtaler og lykønskninger blandede sig med smagen af hvidvin, pindemadder og kaffe.

det nye klaver, som er doneret af Gl. Rye borgeren, Arne Skorstensgaard, sad organist Katrine Bruno og spillede til sange fra Sct. Sørens Kirkekor, fællessange og afslutningsvis da kirkesanger Kirstin S. Jacobsen sang: ”What a Wonderful World”. Men indvielsen var også fuld af lykønskninger.

Benedicte Thorseth

Fra rullende til stationært sognehus Den nyanlagte sti fra præstegårdens havelåge - lige over for kirken og op til det nye sognehus - var tæt befærdet efter søndagens gudstjeneste den 27. januar. Menigheden gik i retning mod det røde murstenshus med tegltag, hvor der i den lune, lyse mødesal med højt til loftet ventede godt til både ganen og øret. Ved

18

Ifølge Eva Jensen, som er menighedsrådsformand, er der gennem de seneste 20 år taget forskellige tilløb til et sognehus, men økonomien har flere gange stoppet realiseringen. Hun har været formand for menighedsrådet i otte år og medlem i 14 år. Så det var en glad menighedsrådsformand, der forklarede, at

de private biler gennem årene er blevet fyldt med kager og kaffe ved forskellige sognerådsarrangementer. ”Vi har haft et rullende sognehus,” sagde hun med et glimt i øjet og var synligt tilfreds med, at den tid nu er forbi. Det 190 kvadratmeter store hus ligger smukt på præstegårdens grund, og den sidste søndag i januar væltede solen indad de store vinduespartier, som går fra gulv vil loft, hvorfra der er udsigt udover alle Gl. Ryes tage. Der lød en stor tak fra menighedsrådet til Arne Skorstensgaard, som ikke kunne være til stede på dagen for afsløringen af hans donation af klaveret. Kirkeværge Søren Frandsen understregede, at med opførelsen af huset er et mangeårigt ønske gået i opfyldelse. ”Nu står det klart til konfirmandundervisningen i den kommende uge, men


Menighedsrådets formand Eva Jensen og provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen klipper den røde snor

håbet er, at huset vil blive til gavn for alle,” udtrykte Søren Frandsen, mens han samtidigt takkede alle, der har hjulpet med opførelsen af huset.

Historiens stenslag ”Det er vigtigt at sætte spor,” lød det fra Peter Jøhnk, menighedsrådsmedlem, før han fortalte om de to inskriptionssten, som er muret ind i væggen lige til venstre for hoveddøren. På den øverste sten står der: ”Domus Sancti Severini”, som oversat til nudansk betyder: ”Den Hellige Sørens hus”, mens den nederste sten bærer årstallet 2007, hvor det første spadestik til huset blev taget. ”Stenene er udhugget i 1100-tallet til kirkebyggeriet, og da de blev til overs efter ændringer i kirkebygningen blev de i 1800-tallet en del af præstegårdens trappe. Under en renovering af trappen i 1980, kom de to sten i overskud. Stenene blev solgt til en mand i Låsby, og i forbindelse med byggeriet af sognehuset, købte graver Torkild Jensen dem tilbage,” berettede Peter Jøhnk. Begejstret sammenfattede Peter Jøhnk: ”De to sten har været i menneskehænder gennem 900 år, og den latinske inskription understreger det historiske, som var kirkesproget dengang, og

markerer også, at stenene oprindeligt var en del af selve Sct. Sørens kirke. På den måde er der en tæt sammenhæng mellem den gamle kirke og det nye sognehus”. Også arkitekten, Anders Kærsgaard, fra arkitektfirmaet Årstiderne, som står bag bygningen, lagde vægt på det historiske, der kendetegner kirken og hele egnen. ”At stedet hér har en historie, som peger mere end 800 år tilbage, er fantastisk.

Peter Jøhnk forklarer den latinske inskription

19


Arne Skorstensgaard har skænket sognehuset et ny velklingende Yamaha klaver. Klaveret pryder den store mødesal, og fra menighedsrådet går der mange taknemmelige tanker til Arne. Desværre kunne rådet ikke takke Arne ved sognehusets indvielse, fordi han var på højskole. Derfor bringes her en kæmpe tak, ikke kun fra menighedsrådet, men også for alle de mange som de kommende år vil nyde godt af klaverets toner.

Det er vigtigt at have respekt for stedet, og huset ligger i samme retning som præsteboligen og i samspil med de øvrige bygninger, ikke mindst kirken. Det er et tidløst, stilfærdigt byggeri med et formsprog, som forener nyt og gammelt,” sagde Anders Kærsgaard i sin tale, hvor han også takkede menighedsrådet for et godt samarbejde, samtidig fik provstiudvalget og håndværkerne rosende ord med på vejen.

Kirkeværge Søren Frandsen.

Stien fra kirken til sognehuset.

20

Vekselvirkning mellem kirke og folk Med udgangspunkt i vores gamle salmedigter Grundtvigs ord om først at være menneske siden kristen ønskede provst, Jette Marie Bundgaard Nielsen hjerteligt til lykke med det nye sognehus. ”Nu er arbejdet med murstenene ovre, og I skal i gang med indholdet. Forholdet mellem det folkelige og det kirkelige er en vekselvirkning. Sætter I kun fokus på det folkelige, får I et forsamlingshus, og ligger fokus udelukkende på det kirkelige,

bliver det til et missionshus,” sagde Jette Marie Bundgaard Nielsen. Så hendes håb og ønske for huset er, at det kommer til at danne ramme om et fællesskab, hvor der er plads til alle. Hendes ord ligger helt i tråd med sognepræst, Henriks Lunds fremtidsønske for sognehuset. ”Her kan vi have fællesskab på mange måder og jeg håber alle i Gl. Rye vil komme frit og selvfølgeligt i huset, for kirke er noget vi er fælles om”, sluttede Henrik Lund.


To københavnere kom forbi

Københavns biskop Erik Norman Svendsen

Bispeparret Margit og Erik Norman Svendsen, bosiddende i indre København med Vor Frue kirke som nabo, tog i weekenden 19.- 20. januar vestpå til Gl. Rye, og blev søndag den 20. januar de første foredragsholdere i det nye sognehus. Den 20. januar blev en festlig dag både i kirken og sognehuset. I foredraget om religionsmødet mellem islam og kristendom fortalte biskop Erik Norman Svendsen bl.a. om, hvordan han i Damaskus blev inviteret til at tale ved fredagsbønnen i Abu Nour Moskeen foran 4000 muslimer. Her er i uddrag, hvad han sagde (se Menneske først – religionsmøde på kryds og tværs, Unitas Forlag 2006):

”Jeg vil først takke Shaykh Salah Kuftaro for hans venlige og gæstfri invitation til at besøge Abu Nour Moskeen….Det er en særlig glæde for os at besøg Damaskus, hvor der har været kristne i næsten 2000 år, og hvor muslimer og kristne har levet side om side i 1400 år. Ikke altid fredeligt, men for det meste i gensidig respekt og forståelse. Som kristen er jeg overbevist om, at Gud har skabt os alle i sit billede, så vi ligner Ham, og at vi derfor er hinandens søstre og brødre. Vi ser forskelligt på mangt og meget, også på hvem Gud er. Alligevel har vi et fællesskab som Guds børn. I Danmark har vi en stor teolog, Grundtvig, der bl.a. er berømt for at have sagt: ”Menneske først – og kristen så”. I vores sammenhæng understreger det nødvendigheden af, at vi er mennesker, før vi

er muslimer eller kristne. Som medmennesker har vi et fælles ansvar for at leve i fred og fordragelighed med hinanden og en gensidig interesse i at bekæmpe al ekstremisme og vold…. Jeg ved, at mange muslimer betragter Irak-krigen som en krig vendt mod den muslimske verden. Som borger i et land, der er dybt involveret i Irak-krigen, vil jeg gøre jer opmærksom på, at når Danmark har deltaget i krigen, er det ud fra et ønske om at styrke demokrati og menneskerettigheder i Irak og ikke for at føre krig mod muslimerne. Jeg vil slutte med et kendt Jesus-ord fra Bjergprædikenen: ”Salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn” (Matt. 5,9).

21


Foredrag i sognehuset Søndag den 24. februar kl. 11: Gudstjeneste med efterfølgende foredrag af præsten og forfatteren Johannes Møllehave

Johannes Møllehave

nehus. Han præsenterer selv foredrag sådan:

Kærlighed og dæmoni. Hvorfor fejludvikler kærligheden sig til had, vrede, bitterhed og jalousi? Søndag den 24. februar får Gl. Ryere mulighed for at holde gudstjeneste med en af de sidste 50 års mest markante skikkelser i dansk kirke- og kulturliv. Præsten og forfatteren Johannes Møllehave besøger Sct. Sørens kirke, og byen kan glæde sig til at høre en prædikant og liturg i særklasse, som forstår at få forkyndelsen gjort sprællevende og fængende. Efter gudstjenesten holder Johannes Møllehave foredraget kærlighed og dæmoni – hvorfor fejludvikler kærligheden sig? i det nye sog-

”Foredraget handler om, hvordan kærlighed og had ligner hinanden derved, at begge er voldsomme følelser, og begge er bundet til deres genstand. Når man elsker et menneske, tænker man ustandseligt på det – men det gør man også, når man hader. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards overvejelser over, hvorfor kærligheden fejludvikler sig og bliver til bitterhed, vrede eller kulde og ligegyldighed, skildres med en række hverdagseksempler den destruktive udvikling. Udgangspunktet for foredraget er nogle oplevelser på et fængsel med mennesker, der var i krise, fordi de havde dræbt den, de levede sammen med. Så meget kan kærligheden forandres i sig selv og fra sig selv. Foredraget handler også om den lykkelige kærlighed, som er grundlæggende, og som vi derfor alle søger”. Foredrag og frokost i sognehuset koster 100 kr.

Velmødt søndag den 24. februar kl. 11 i Sct. Sørens kirke.

Studiekredsen er begyndt. Vi er en god flok, som mødes hver anden mandag frem til maj. Alle er velkommen, også nye deltagere. Interesserede kan ringe til Henrik Lund på 86 89 80 37.

I Sct. Sørens fodspor Studiekreds med rejse til Køln I studiekredsen vil vi kigge nærmere på kirkens vældige historie. Vi vil dykke ned i de forskellige historiske kilder, der findes om Sct. Sørens kirke. Studiekredsen vil derfor tage en masse lokalt stof om forholdene i Gl. Rye og omegnen op: Hvad er det, som kendetegner vores kirke og egn? Hvilke markante og almindelige fortællinger udgår der fra kirkebakken og kirkegården? Undervejs vil det blive klart, at fortællingerne ikke alene er lokale, men tillige har såvel national- som europæisk tyngde og karakter. Kort sagt vil vi gå i Sct. Sørens fodspor og følge forbindelserne ud i Europa til munkevæsenet og dets klostre, reformatoren Luther i Wittenberg og Worms, hertug Christians kroning i Gl. Rye og meget andet. Som afslutning på studekredsen rejser vi til Køln, hvor Sct. Søren angiveligt skulle have endt sine dage som biskop.

22

I en af Europas største gotiske katedraler, Kølns domkirke, vil vi på baggrund af vore ihærdige studier frimodigt foreslå det nuværende bispedømme, om ikke det er tiden at få bisp Søren hjem til Gl. Rye igen! Kølns domkirke hører med de to 157 m høje tårne og en byggeperiode på 637 år til Tysklands berømteste arkitekturmindesmærker. Forhåbentligt vil studiekredsens arbejde gøre det klart, at Sct. Sørens kirkes historie er mindst lige så fantastisk og unik. Rejsen til Køln planlægges i fællesskab af studiekredsens deltagere. Køln er kirkernes by. Som et enestående kompleks blandt Tysklands byer finder man i Køln inden for en lille omkreds langs den middelalderlige bymurs grænser tolv store romanske klosterkirker, ægte klenodier af middelalderlig byggekunst.

Herudover byder Køln med Rhinens løb gennem byen på et pulserende liv i den gamle bydel med typiske bryghuse og vine, restauranter, handel osv.. Byen er stadigvæk en ægte valfartsby, som hvert år tiltrækker tusinder.


Arne Haugen Sørensen: Nadverens indstiftelse, Hindborg kirke, 1997.

Fremtidens kirke i Gl. Rye Sognedag med foredrag, værksteder og cafemiljø Søndag den 9. marts 2008 2008 bliver vigtigt år for kirkelivet i Gl. Rye. Fra at være to menigheder, valgmenighed og sognemenighed, skal vi nu være et kirkeligt fællesskab. I forsøget på at forene, integrere og sætte nye fælles sejl for kirkelivet inviteres alle i Gl. Rye til en sognedag søndag den 9. marts. Hvordan kan og skal vi være kirke i Gl. Rye? Hvilke visioner, ideer, drømme, prioriteter og mål skal vi have for de kommende år? Vi ønsker med sognedagen at se fremad med henblik på at få et godt og levende fællesskab, hvor der er plads til alle. Derfor har menighedsrådet inviteret konsulent Charlotte Hofman-Bang fra Kirkefondet i København til at holde et inspirationsoplæg om fremtidens kirke. Efter oplægget er der fri diskussion og frokost, hvorpå man kan deltage i forskellige værksteder, f.eks. om gudstjenesteformer (fra traditionel højmesse over stillegudstjenester og temagudstjenester til multimediegudstjenester, gæsteprædikanter, lægmandslæsninger osv.), foredragsvirksomhed og forskellige undervisningstilbud (skal vi lave en foredragsforening i Gl. Rye, og hvilke emner egner sig til studiekreds/samtalegrupper anno 2008), kunst i sognehuset og kirken, kristendom særligt for børn (f.eks. ”børneaktiviteter” i sognehuset under søndagsgudstjenesten hver anden måned m.m.), FDF og Sct. Sørens kirke, kirkemusik (klassisk, rytmisk, gospel, - rytmiske gudstjenester), kirkens nye ungdomsgruppe, venskabssogn, hjemmesiden, sogneudflugter, besøgstjeneste, kirkegården og meget andet.

Sognedagens program: kl. kl. kl.

kl. kl.

kl.

9.30: Gudstjeneste i kirken 10.15: Rundstykker og kaffe i sognehuset 10.30: Fremtidens kirke ved Charlotte Hofman-Bang, konsulent Kirkefondet, København. 12.15: Frokost 13.15: Fremtidens kirke i Gl. Rye værksteder og samtalegrupper med cafemiljø. 15.00: Opsamling

Pris for deltagelse i sognedagen er 50 kr. incl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Prisen for en familie er 100 kr. Unge under 18 år kan deltage gratis. Der arrangeres aktiviteter for børnene i løbet af dagen, og der er naturligvis mulighed for at springe til og fra i programmet. Tilmelding til sognepræst Henrik Lund, hlu@km.dk eller tlf. 86 89 80 37

Præsentation af cand. mag. Charlotte Hofman-Bangs oplæg:

Fremtidens kirke ”Vores måde at tænke kirke og menighed på i folkekirken tager udgangspunkt i en livsform, der næsten ikke findes mere. Samtidig sker der lige nu store organisatoriske ændringer i selve folkekirken. Foredraget stiller skarpt på ændringer i både livsformer og folkekirke, og på hvordan det tilsammen påvirker vilkårene for at være kirke og menighed i år 2008 og fremover”.

23


Konfirmation Forår er tid for konfirmation. Der er i år 37 konfirmander, som bliver konfirmeret enten Kristi Himmelfartsdag den 1. maj kl. 9.30, alternativt kl. 11.30 eller søndag den 4. maj kl. 11. Annoncebladet bringer op konfirmationerne en liste over, hvornår hver enkelt konfirmand bliver konfirmeret. Undervisningen er nu rykket ind i det nye sognehus, og vi glæder os til at tage

24

de nye undervisningsmuligheder i brug. Vi skal bl.a. hjælpe hinanden med at lave en gudstjeneste ud fra lignelsen om den fortabte søn. Hvilket udtryk, musik og poesi konfirmanderne vælger at give gudstjenesten er alle velkommen til at se søndag den 20. april kl. 11 i kirken. Bliver den mon rytmisk, og skal vi anvende multimedier? Kom og støt dem, giv dem en god gudstjenestedag.

Foråret byder også på tilbud om filmhygge-aften og måske en afslutningsudflugt, hvis der er interesse for det. Alle forældre gøres opmærksom på, at vi tirsdag den 24. februar kl. 19.30 holder konfirmandforældreaften i sognehuset.


Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst: Henrik Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37 hlu@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Gerstedvej 9, 8680 Ry Tlf. 86 57 73 12

Kirkesanger: Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade 18 Tlf. 86 89 88 22

Ældregudstjeneste Tirsdag den 8. april kl. 14 i kirken Dalbogård og andre modne kloge folk i Gl. Rye inviteres til gudstjeneste og kaffebord med hygge i sognehuset. Tilmelding til Aktivitetscenteret på Dalbogård (86 89 85 70), som tilbyder transport.

Pit Stop er fyraftenssamvær:

De næste gange bliver:

- 20.-25. minutters gudstjeneste for børn, familier og andre i kirken

Onsdag den 5. marts kl. 17.30 Onsdag den 2. april kl. 17.30 Onsdag den 7. maj kl. 17. 30

Ved første Pit Stop i januar mødte godt 50 børn og voksne frem. Vi blev enige om at lave Pit Stop den første onsdag i hver måned.

Menighedsrådet: Formand:

Næstformand:

Kort børnegudstjeneste med fællesspisning

- at synge og opdage i kiken, tid og rumfor samvær, hygge, leg, grill og god mad og måske skatte jagt, - hvad vi finder på af sjovt.

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Eva Jensen Fæstibakke 9, Gl. Rye, Tlf. 8689 8216

Pit stop - fællesspisning i sognehuset

Graver:

Alle er velkommen. Tilmelding før hver gang til enten Grete Christensen (hansoggrete@privat.dk / 86 89 88 00) eller Henrik Lund (hlu@km.dk / 86 89 80 37). Har nogen lyst til at hjælpe med maden en af aftenerne, bliver vi meget glade. Pris for spisningen er 50 kr. for en familie og 25 kr. for enkelt personer.

Annette Haagerup Lindholmvej 9, 8680 Ry 8689 8688 annette@haagerup.com

Kirkeværge: Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096 soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Kasserer og kontaktperson: Grete Christensen Rimmersvej 58, Gl. Rye, Tlf. 8689 8800 hansoggrete@privat.dk

Sekretær: Erna Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068 ebjoehnk@ofir.dk

Valgmenigheden I forbindelse med Valgmenighedens nedlæggelse har kirken modtaget en række gaver bl.a. højskolesangbøger, en talerpult til foredrag, et mobilt højtaleranlæg og forskelligt service, bestik mm.. Menighedsrådet takker for gaverne, som alle vil blive anvendt i det nye sognehus til gavn og glæde for alle i Gl. Rye. Enhver som ønsker at blive optaget i Gl.

sogn, kan rette henvendelse til Henrik Lund, som for tiden ekspederer de mange overflytninger fra Valgmenigheden til Gl. Rye sogn, der allerede er modtaget. Har nogen behov for en samtale, eller er nogen i tvivl om deres medlemsstatus og stillingstagen, er man også velkommen til at tage kontakt. Ring og mail, eller kig ind i præstegården.

Anders Bendsen Himmelbjergvej 12, Gl. Rye Tlf. 8689 8317

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068 ebjoehnk@ofir.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk 25


Børnegården Bison

I dagens Danmark er der tryk på daginstitutionerne Der er forskel på hvad man synes skal til for at der er tale om en god børnehave. Nogen synes det er fint så længe institutionens tag holder tæt. Andre synes der skal lidt mere til som eksempelvis tøjbyttedag, fejring af børnehavens fødselsdag og julehygge. Sådan er det rent faktisk i vores børnehave. Og selv om trykket på daginstitutionerne også har ramt Bison, er beslutningen omkring hvad der tegner en god børnehave stadig uforandret. Men tingene tager tid; som Peter, der har slået sin finger – Nanna har fået nye strømpebukser – og Mikkel, som lige har lært at slå kolbøtter. Alt dette kræver opmærksomheden fra en voksen. Og da besparelser først og fremmest går ud over den samlede tid, der er til rådighed, kan det være svært for personalet at bevare tiden og gejsten til at arrangere de ”ekstra” begivenheder. I forsøget på at bevare de aktiver, som vi sætter stor pris på, og ikke mindst en god arbejdsplads har vi dannet en STØTTEFORENING. Vi vil gerne hjælpe til, så hænderne bliver flere. Vi vil gerne bevare børnenes indholdsrige og spændende hverdage, på lige fod med et personale som er glad for deres arbejde.

Hvad vil vi gerne med støtteforeningen? ◆ Være med til at bevare Bison som et inspirerende og udfordrende sted at være barn ◆ Være med til at bevare Bison som en god og attraktiv arbejdsplads ◆ Være med til at bevare Bison som et rart sted at komme som forældre, bedsteforældre m.fl.

Hvad kan vi tilbyde børnehaven? ◆ Hjælpe til med praktiske opgaver, både i dagligdagen og i forbindelse med forskellige arrangementer ◆ Indsamling af forskellige effekter, som børnehaven kan gøre brug af. ◆ Skabe grundlag for en vis økonomisk støtte til forskellige ”ekstra” tiltag. Alt sammen for at give en hjælpende hånd der kan gøre dagligdagen i børnehaven lidt sødere for børn og voksne. For at få tingene til at lykkes har vi brug for opbakning fra alle forældre i Bison. Vil du være med? Send en mail til bisonsupport08@gmail.com

26 26


UDDRAG AF KALENDER 2008 Januar Tirsdag d. 8/1

Bisonbanden starter for de ældste børn

Februar Mandag d. 4/2

Fastelavnsfest. Tøndeslagning kl. 10.00

Marts Fredag d. 7/3 Fredag d. 28/3

Bison 27 år d.9/3. Åbent hus med morgenmad kl. 7-10 Bedsteforældredag hos Falkene

April Tirsdag d. 1/4 Torsdag d. 10/4 Fredag d. 25/4

Bisonbanden flytter på skolen. Forældremøde kl. 19.30 Åbent hus og tøjbyttedag

Maj Fredag d. 2/5 Mandag d. 5/5-fredag d. 16/5 Mandag d. 19/5-fredag d. 30/5

Bison lukket (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) Skovbørnehave Ørnene Skovbørnehave Svalerne

Juni Mandag d. 2/6-fredag d.13/6 Mandag d.2/6+3/6 Fredag d. 13/6 Mandag d. 23/6+24/6 Onsdag d. 25/6+26/6

Skovbørnehave Falkene Ørnene besøger Høgdal Grill-fest Svalerne besøger Høgdal Falkene besøger Høgdal

Juli Uge 29 og 30 (14/7 – 25/7)

Sol og sommer Bison holder lukket

Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

Generalforsamling Vil du med ud og løbe!

lørdag den 29.Vimarts 2008 kl. i Kræshuset (FDF hytten) er en mindre flok18.30 som løber fra Dagli Brugsen SØN-

DAGE KL. 13. En brandskæg aften fyldt med overraskelser! Vil du med så bind snørebåndene og mød op, vi vil gerne Ikke medlemmer er naturligvis også varmt velkomne, være - dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne. endnu flere! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestemmes af de fremmødte fra gang til gang, hvor formanden i hændeRuten senest 8 dage før generalforsamlingen.

der tages til dagsform, motivation og fremmødte.

Traditionen tro er menuen: hensyn

☞ ☞

Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle for 75,- dask pr. deltager.

På gensyn søndage kl 13!!

Mod forudbestilling kan der serveres suppe i stedet for gule ærter.

vegne af løberne Tilmelding vedPåaflevering af 75,- kr. pr. deltager til: ☞ ☞ ☞

Birgitte Petersen 7, tlf. 86 89 84 74 eller formand John Jensen, Fyrreskrænten næstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller

kasserer Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 Senest mandag den 17. marts 2008 Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

27


Gl. Rye Skole

Sunde børn leger bedst Af Torben Steen

Ligesom forældre ønsker vi på Gl. Rye Skole vores børn de allerbedste betingelser og muligheder i et godt og sundhedsfremmende miljø. Blandt andet derfor har vi i forlængelse af ”Skanderborg Kommunes børne – og ungepolitik” sat fokus på sundhedsfremmende faktorer i børnenes dagligdag. Sundhed handler om mange ting, Men vi kommer selvfølgelig ikke uden om et par væsentlige faktorer som kost og motion. Børn har brug for godt og langtidsholdbart brændstof. På Gl. Rye Skole har bør-

nene to mad pauser, og langt de fleste børn bruger begge muligheder for at spise lidt af den medbragte mad. Frugt, grønt eller ”gnaveboller” til den ”lille” pause, og den lidt større smurte madpakke til den ”store” pause. Madpakkernes sammensætning viser tydeligt, at forældrene i Gl. Rye lægger stor vægt på god kost til deres børn. Det prøver vi at underbygge på skolen ved at skabe ro om spisepauserne, og ved til stadighed at sætte fokus på sunde spisevaner. Vi opfordrer børnene til at drikke rigeligt i løbet af dagen, og vi prøver at være tydelige i forhold til gode og dårlig madvarer.

Ved Juleafslutningen i år lykkedes det at udskifte de normalt medbragte poser fra Haribo med frugt og pebernødder. Mange af børnene gav efterfølgende positive kommentarer til traktementet. De havde haft en god oplevelse med at nogen ville dem det godt. Vi er overbevist om, at vi også i det kommende år kan arbejde sammen om, at servere mindre slik og kage og i stedet finde sunde alternativer, når vi har noget at fejre på skolen. Sunde børn er aktive børn. Vi vil gerne underbygge børnenes mulighed for varierende arbejdsformer såvel inde som ude. Vores børn skal have pauser, hvor de skal ud i den friske luft. De skal opleve at undervisning kan foregå ude under åben himmel, og at undervisningen i meget stor udstrækning imødekommer deres behov for afvekslende ”arbejdspladser”. Vi bor midt i noget af Danmarks smukkeste natur, og vi bor midt i et område, der gang på gang har været centrum for væsentlige begivenheder i Danmarks historie. Det forpligter i forhold til at inddrage nærmiljøet i undervisningen. Sundhed handler også om at være tryg. På Gl. Rye Skole er vi helt klar over at alle børn har brug for et godt undervisningsmiljø for at opbygge selvtillid, og tro på eget værd. Vores børn skal opleve, at de er med i forskellige forpligtende fællesskaber. Man skal føle sig velkommen og forpligtet på Gl. Rye Skole. Derfor arbejder vi målrettet på et godt og varmt miljø for både børn og voksne. Med vores fælles morgensamling markerer vi hver dag fællesskabet på skolen, og får startet dagen med en oplevelse af, at vi sammen kan noget stort.

Motion og styrketræning kan også foregå i skoven

28


Udeskole på Gl. Rye skole

Søren , Morten, Emma og Astrid er gået i gang i ”køkkenet”

Af Claus Langergaard

”Det er gennem bevægelser og sansninger, vi oplever, at vi er, og det er på den måde verden opstår for os.” Mogens Hansen, prof., cand. pæd.psych, DPU, Udeskole.dk Hver mandag drager 3. klasse på Gl. Rye skole væk fra skolen. De er på vej ud i virkeligheden, på vej ud, for at opleve og sanse. Klassen har base i skoven, som er stillet til rådighed af Rye Nørskov Gods. Basen består af en skurvogn med rekvisitter til almindelige feltbiologiske undersøgelser, samt andre småting som man kan få brug for i udeskolen. Skurvognen er finansieret af midler fra Friluftsrådet. Skurvognen er blot en base. Udeskolen kan også være på museum, virksomhedsbesøg eller på besøg på byggeplads. På Gl. Rye skole er det især fagene idræt, matematik og Natur/teknik der er i spil i udeskolen. Naturen og dens til tider uvejsomme terræn, er fantastisk i udviklingen af elevernes motorik. Undersøgelser viser, at elever der jævnligt er i skoven udvikler en signifikant bedre balance evne og muskelstyrke. Hele gåturen ud til basen er fin motion, men

idrættens egne værdier, og folkeskolens krav til idræt er ikke motion i sig selv. Så i udeskolen har vi også undervisning i idræt. Det kan være vi arbejder med løb og spring, og eleverne skal så lave handlebaner, hvor det er muligt at løbe og springe på forskellige måder. Det kan være vi arbejde med kast, og eleverne selv snitter spyd, og efterfølgende kaster med dem. Matematik i uderummet kan være meget forskelligt. Det kan være, at opfinde vægte der kan veje de indsamlede blåbær. Det kan være opmålinger af træer, med egne hjemmelavede måleapparater eller det kan være talakrobatik, hvor eleverne skal udtrykke regnestykker ved hjælp af akrobatik. I natur/teknik kan vi beskæftige os med moderne skovdrift, vi besøger skovarbejderen, prøver at klippe pyntegrønt, ser på hvordan juletræerne bliver udvalgt, fældet og læsset til eksport. Det kan være vi følger i sporet på krondyret, undersøger dens levesteder og adfærd. Måske er vi så heldige at jægeren nedlægger et flot eksemplar, som vi kan se blive brækket.

I uderummet er der højt til loftet, og plads til alle. Vi oplever at skolen bliver mere rummelig, der er plads til den lidt vilde der ind imellem lige skal tjekke udsigten fra et træ, der er plads til den stille pige kan sidde i græsset og snakke med veninderne. ”Den døde mus pædagogik” er en naturlig del af udeskole undervisningen. Naturen er uforudsigelig, og vi kan da ikke gå forbi en død mus, eller andet spændende uden lige at undersøge det. Så eleverne er også selv med til at skabe udeskolens indhold, og som lærer udfordres vi på at kvalificere dette indhold, så der skabes læring. Den normale klasseundervisning er bygget på at eleverne sidder stille og er stille. Når vi underviser udenfor klasseværelset oplever vi i høj grad, at eleverne taler i lange sætninger og opstiller hypoteser i samtalen med hinanden. Eleverne bliver meget aktive i undervisningen og oplevelserne/læringen lagres i hele kroppen. Udeskolen er også en medspiller i skolens sundhedsprofil.

29


I elevrådet oplever eleverne at have medbestemmelse og ansvar Af Torben Steen

Demokrati, medbestemmelse og ansvar går hånd i hånd på Gl. Rye Skole. Den danske folkeskole skal i følg skoleloven ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Elevrådet på Gl. Rye Skole er det formelle omdrejningspunkt for elevernes inddragelse i demokratiske processer omkring beslutninger på vores skole. Demokrati handler om deltagelse, medbestemmelse og ikke mindst medansvar. I elevrådet tages der initiativer og stilling til ønsker fra elever på skolen. En gang imellem er det også Torben,der spørger om elevrådets mening i forskellige forhold. F.eks. har Torben og elevrådet i fællesskab drøftet, hvordan reglerne for anvendelse af mobiltelefoner skulle være. Elevrådet havde i den forbindelse nogle rigtig gode synspunkter og udviste god forståelse for, at man må finde en balance, hvor anvendelse af mobiltelefoner ikke må gå ud over respekten for fællesskabet med kammeraterne og koncentrationen i undervisningen. Blandt skolens elever er der stor tilfredshed med elevrådets initiativer. I år har man blandt andet købt og fordelt bolde, sjippetove og andet legeudstyr til skolegården. Især er ønsker om gode

30

meningsfulde frikvarters aktiviteter ofte på dagsordenen. Man har ved at drøfte mulighederne fået gennemført, at hallen kan bruges til aktiviteter af de ældste elever i den store pause. Gode oplevelser med fællesspisning er også blandt ønskerne fra skolens elever. Elevrådet har videreført en gammel tradition med ”fredagsmad” den sidste fredag i hver måned. Der er altid en helt speciel stemning og forventning på skolen disse fredage, hvor frivillige forældre laver mad til de tilmeldte elever. Fie og Laura repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse. Et fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden, når man mødes den første mandag i hver måned, er orientering fra elevrådet. Her fortæller Laura og Fie om ideer og synspunkter fra eleverne på skolen. Birthe Marie, som i det daglige arbejde er den voksne kontakt til elevrådet, har ofte hjulpet med at gennemgå bestyrelsens dagsorden på forhånd. Nogle gange dukker pigerne op på Torbens kontor for at få en snak om bestyrelsens eller elevrådets dagsorden.

På bestyrelses møder holder Laura og Fie sig ikke tilbage selvom de ”bare” går i 5. og 6.klasse. De voksne i skolebestyrelsen kan regne med at få elevernes meninger og holdninger til en lang række forhold omkring skolen. På Gl. Rye Skole er vi stolte af vores elevråd. Det er dejligt at opleve elever, der forventer at blive hørt og er parat til at påtage sig ansvar.

Fie og Laura på besøg hos Torben for at drøfte en dagsorden

Elevrådet med Jakob, Fie, Laura, Nanna, Kristoffer, Anders, Nicoline, Andreas og Jacob vil være med til at bestemme og tage ansvar


Af Torben Steen

Børn i trafikken er kilde til evig bekymring for forældre og ansatte på Gl. Rye Skole. Selvom vi selvfølgelig ikke kan sammenligne forholdene i Gl. Rye med trafikintensiteten i store byer, har også vi noget at bekymre os om. Tung trafik og uoverskuelige vejforløb er hver morgen virkeligheden for de mange børn, der selv transporterer sig til skole. Det er dejligt at opleve de mange børn med røde kinder der har fået en god og aktiv start på skoledagen, og det forpligter os voksne til fortsat at arbejde for en stadig sikrere skolevej. Generelt er vores børn dygtige trafikanter, og det er tydeligt at mor og far har været i gang med gode råd og formaninger. Udstyr som lygter og reflekser er også på plads, men vi voksne må til stadighed hjælpe børnene med at tjekke, at udstyret fungerer optimalt. En forældregruppe har i dette år på skift fungeret som ”trafikobservatører” uden for skolen. Deres tilstedeværelse har tydeligt mindet bilister om, at her møder man

Sikkert i skole... skolebørn på vej i skole. Børnene har fået råd - og er blevet vejledt i gode trafikvaner. Det er et meget flot initiativ fra forældregruppen, som vi alle skylder dem stor tak for. Sammen med Borgerforeningen indbød vi her på skolen i december embedsmænd fra vores nye kommune for at få klarhed over, hvilke udsigter der er for en trafiksanering i Gl. Rye. Udgangspunktet for vores ønsker var den plan, der lokalt er udarbejdet omkring 2005 ang. renovering og forskønnelse af vejforholdene i Gl. Rye. Det blev et positivt møde, hvor vi blev orienteret om arbejdet i den nye kommune. Vi blev orienteret om, at der her i foråret bliver sat en storstilet undersøgelse i gang ang. trafiksikkerhed på kommunens skoleveje. Desuden lovede man, at der her i januar/februar bliver en besigtigelse af vejforholdene i Gl. Rye. Skolen og Borgerforeningen har besluttet, at vi fortsat vil være aktive og stille os til rådighed i alle forhold, der kan have betydning for politiske beslutninger, der gavner trafikforholdene i Gl. Rye.

Hanne Lauritsen som ”trafikobservatør” uden for Gl. Rye Skole en mørk og kold morgen i januar

31


Dalbogaard

Der var dækket op til fødselsdagkaffe for Marie Pedersen, da vi kiggede ind til Dalbogård Ældrecenter.

Redaktionen med Peer Thøgersens fotolinse i spidsen kiggede en dag ind på Dalbogaard og bringer her en lille præsentation af stedet. Besøget bar præg af Marie Pedersens fødselsdag med lagkage og sang, som det kan ses på billederne. Dalbogård er et ældrecenter, hvor der er plads til 10 faste beboere foruden 6 pladser til aflastning og genoptræning. Der er ansat ca. 26 personaler, som er fordelt på plejeområdet dag, aften og nat, servicepersonale, aktivitetsmedarbejdere og lederen. Endvidere er der tilknyttet en centersygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut. I terapien tilbydes bl.a. en erindringsgruppe, en bage- og strikkegruppe, gymnastik, film/oplæsning, avislæsning/spil, kreative aktiviteter, kortspil m.m.. Der er gudstjeneste 1 gang om måneden. Hver fredag samles en flok mænd i en madklub, og ligeledes fredag, dog eftermiddag, holdes der cafe for centrets beboere og for pensionister fra byen. Der arrangeres 3 fællesspisninger om året samt afholdes 3 udflugter i samarbejde med aktivitetsrådet og pensionistforeningen. Derudover er der et par eftermiddage med foredrag og tøjdemonstrationer. 2 gange om måneden er der bankospil. Sidst i november måned inviteres til et godt besøgt julemarked med hjemmelavet ting fremstillet i terapien. Centret er åben for alle førtidspensionister og pensionister i kommunen. Der er et bruger- og pårørenderåd, som planlægger spisning og køreture for centrets beboere. Den dejlige duft fra mande-mad-klubben ser vi nærmere på i et af de næste numre af ”Aktuelt i Gl. Rye”.

32


NaTUR TURinspiration - vinter Henning Kjærskov

Som noget nyt i Aktuelt vil forskellige personer få mulighed for at skrive om naturoplevelser. Jeg blev bedt om at være den første og vil her fortælle om en tur i kajak på Gudenåen En mørk, kold og tåget decembermorgen, hvor julen står for døren med traditioner, forberedelser og tidspres vil de færreste få tanken om en kajaktur på Gudenåen. Tidligt om morgenen startede vi alligevel fra kajakklubben. I halvmørke fik vi rigget de to kajakker til og roede i retningen af Mossø. I den tågede morgengry er sigtbarheden stærkt begrænset og naturen får et eventyragtigt skær. De nære ting spejler sig i det stille vand. En fiskehejre sidder på en gren på et væltet træ som ligger i vandkanten. Dens gråtonede fjerdragt er i en fuldstændig harmoni med de tågeslørede omgivelser. Det blikstille vand gengiver et spejlbillede med en skarphed, som kan give tvivl om, hvad der er op eller hvad der er ned. Da tryghedszonen bliver overtrådt, letter hejren og flyver med rolige vingeslag i lav flugt hen over vandspejlet. Vingespidserne rører næsten vandet. Fuglen

og dens rygflyvende spejlbillede giver en oplevelse som går dybt i det indre, giver glæde og taknemmelighed over livet og den skønhed som bliver os givet. Isfuglens skrig høres og straks efter ses den lille farvestrålende fugl i flugt fra den ene bred til den anden som et blågrønt lyn. I denne, indtil nu, milde vinter har den haft gode forhold. I strenge vintre dør en meget stor del af den danske bestand. Jeg ser den ofte på mine kajakture og der er altid en oplevelse at se

denne eksotiske farvepragt og elegante flyver i den smukke natur. Skalleslugere i små flokke letter og flyver tæt over os – en smuk hvid halvstor andefugl som i vintertiden kommer trækkende fra det nordlige Skandinavien. På strækningen til Mossø ser vi en del lappedykkere, grå- hvin- og sortænder. På Mossø går vand og himmel i et. En flok ænder ligger og vugger på vandet og andre kommer flyvende over – kun deres bevægelser afslører om det er himmel eller sø. Pludseligt bryder solen frem gennem tågen. Synet er fortryllende. Efter flere dages gråvejr er det et vidunderligt skue – lysstriberne står skarpt i kontrast til den tågegrå himmel, det er som at bade i sollyset og mærke dets varme. Ved Klostermølle holdt vi et kort hvil og nød vores varme kaffe, hvorefter turen gik hjemover. Hjem til juletravlheden, men nu med ny energi og rig på oplevelser. Kajakroning om vinteren er ikke for begyndere. En tur i det kolde vand på denne årstid er ikke at spøge med. Derfor er det vigtigt at være påklædt efter forholdene. Våddragt – vandtæt pose med tørt tøj. En termokande med varm drik er også godt at have til at give lidt varme i kroppen.

33


GRIF

Hjemmesiden i udvikling Gl. Rye IF har længe haft en hjemmeside, hvor man har kunne følge med i byens to senior fodboldhold. Nu er udbygning påbegyndt, så vi får en side til alle afdelinger. Nogle af siderne er under udvikling, mens nogle allerede indeholder informationer. Adresserne er som følger: Håndbold: http://haandbold.glrye-if.dk Gymnastik: http://gymnastik.glrye-if.dk Hovedbestyrelsen: http://bestyrelsen.glrye-if.dk Bordtennis: http://bordtennis.glrye-if.dk Badminton: http://badminton.glrye-if.dk Fodbold, damesenior: http://damer.glrye-if.dk Derudover vil der komme lidt mere til efterhånden, og når alle afdelinger er klar, så vil en fælles forside blive lavet på www.glrye-if.dk. Hjemmesiden er tænkt som yderligere en måde at kommunikere mellem klubben og forældre. Vi håber folk vil benytte sig af siderne.

Cirkeltræning og pilates Lige inden påske holder gymnastikafdelingens hold afslutning. I år har der været ønske om at fortsætte med et forårs/sommer tilbud for voksne. Derfor tilbyder vi fra Mandag d. 31. marts og 8 mandage frem indtil d. 26. maj cirkeltræning og pilates. Cirkeltræning fra 18.45 til 19.30 ved Michael Bremer Pilates fra 19.30 til 20.15. ved Susanne Mathiesen Du kan gå på begge hold eller vælge det hold som du ønsker. 175 kr. for begge tilbud og 125 kr. for det ene. GRIF gymnastik. Birgitte 87883231

GRIF Generalforsamling TORSDAG d. 21. februar 2008. Kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse. p.b.v. Anders Pilgaard Rimmersvej 17 8680 Ry

34


Vær en rigtig Griffer - få en klubdragt Ny bestillings måde I Gl. Rye IF har vi igennem nogle år solgt en klubdragt med eget navn og klublogo. Vi fortsætter naturligvis med, men vi ændrer bestillingsmåden for at gøre det lettere for alle.

Sådan gør du: 1. Man går ned i Ry Sport og prøver hvilken størrelse man skal have. Husk at sige det er til Gl. Rye IF for at prøve den rigtige model. 2. Udfylder bestillingssedlen 3. Afleverer den til din træner eller til formand Anders Pilgaard sammen med de 400/500 kr. 4. Træneren/formanden kvitterer for bestilling og penge. 5. Når dragten er klar får du besked. 3 gange om året kan man bestille dragter: 1. marts til 15. marts 1. september-15. september 15. november-1. december Brug bestillingsformularen - kan også hentes i klubhuset eller på www.glrye-if.dk Anders Bang Pilgaard

Bestillingskupon til GRIF klubdragt Pris på dragten er: Børn 6-16 år Voksne

kr. 400,kr. 500,-

Inkl. Gl. Rye IF logo og eget navn på buks og jakke samt Ry Sport trykt i nakken på jakken. Jeg skal have str: ❍ 6år ❍ 8år ❍ 10år ❍ 12år ❍ 14år ❍ 16år ❍ S ❍ M ❍ L ❍ XL ❍ XXL ❍ XXXL (Valgfrit) Mit navn der skal trykkes på: _____________________________________ Navn: ___________________________________________________________ Adresse: ________________________________________________________ Tlf: _____________________________________________________________ E-mail: __________________________________________________________

Kvittering Modtaget kr. ____________________________________________________ På Gl. Rye IF’s vegne Navn: __________________________________________________________ Tlf: _____________________________________________________________

35


Gymnastikafslutning Lørdag d. 8 marts. kl. 10.00-13.15 i Gl. Rye Aktivitetshal. Forældre/barn, puslinge, spirrevippiger, tarzandrenge, springpiger, spring drenge, bl. Spring, kvindegymnastik, motion M/K og aerobicholdet vil vise hvad de har arbejdet med gennem vinteren. I år har vi inviteret Vivild idrætsefterskole. De er 150 unge drenge og piger som vil fylde hallen. Udstilling af: Billeder lavet udfra temaet ” Bevægelse og Kunst” Kunstnerne er børn fra vores ældste springhold. Entre 25 kr. for voksne. Velmødt. Gymnastikafd. GRIF

Foto: Ib Hansen

Sæsonstart for seniorfodbold Så starter en ny sæson. Standerhejsning foregik lørdag d. 2. februar med en let gang træning og suppe bagefter. Her blev der snakket om den kommende sæson og målsætningerne. Vi kunne også præsentere en ny træner for sæsonen, nemlig Per Thomsen. Vi var jo så uheldige, at den træner, som vi i første omgang havde fundet, fortrød sin beslutning og vi måtte lede efter en ny. Her var vi så heldige at få Per Thomsen, som kommer fra Århus, hvor han sidste år trænede Århus Fremads danmarksseriehold. Vi ser meget frem til hvad Per kan bidrage med, og vi er sikre på at det nok skal blive en rigtig god sæson. I denne sæson har vi et hold i serie 4 og et i serie 3. Det gælder om at være med fra starten i turneringen, da der sandsynligvis allerede vil være op- og nedrykning til sommer, da JBU ønsker at omlægge turneringer fra at være forår-efterår, til efterårforår. På den måde passer det bedre med de højere rækker. Sæsonens første kamp er første weekend i april. GRIF´s nye træner Per Thomsen

36


GRIF hovedbestyrelse Formand: Anders Pilgaard Rimmersvej 17 86 89 86 81 fam.pilgaard@mail.dk

Næstformand: Noah Chipeta Jægergårdsvej 11 86 89 88 30 noah@privat.dk

Kasserer: Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10 HRC@BDO.dk

Sekretær:

Sportsfestudvalg søges..! I mange år har vi haft tradition for i Gl. Rye at have sportsfest i den tredje weekend i aug. Mange har været med i flere år, og nogle af os har været med enkelte gange. I de forskellige afdelinger i GRIF er vi tit meget optaget af de konkrete aktiviteter i afdelingen.. Vi vil rigtig gerne fortsat have en sportsfest i aug. Men vi trænger til nye ideer og kræfter. Fra GRIF er der nogle enkelte som allerede nu har sagt ja til at forsætte arbejdet, men udvalget trænger til flere aktive sjæle. Sidder du og har ideer til indhold, opbygning, nyskabelser så er det måske dig vi søger til dette udvalg. Måske vælger udvalget at køre videre som tidligere år eller I synes det kunne være sjovt at vende bøtten på hovedet og skabe noget helt andet. Snak med naboen om I måske er et par stykker der har lyst til at have denne isolerede opgave. Vi håber at vi kan samle en gruppe. Mail til Britta badam@gefiberpost.dk hvis du har lyst til at være med. På vegne af hovedbestyrelsen. Birgitte Nicolaisen Birgitte@gefibermail.dk

Susanne Bohøj Gyden 13 86 89 86 49 susanne@bohoej.dk

Formand Gymnastik: Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31 birgitte@gefibernet.dk

Formand badminton: Bodil Nielsen Horsensvej 26 86 89 83 79 mobp@nielsen.tdcadsl.dk

Formand bordtennis: Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46 jaa@dmu.dk

Formand Håndbold: Dorthe Mortensen Skovstedvej 11 86 89 85 86 dotmor@mail.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23 gerstedvej@fischerweb.dk

Fodbold kontaktperson: Ungdom: Erik Nørgårds tlf. 87883100 Senior: Keld Pedersen Tlf: 86898234

37


FDF Udfordringer, ballast og skøre aktiviteter

Kjeld Christensen, 53 år ung og kredsleder på vej mod sit 20. år på posten: ”Der er mindst lige så stort behov for FDFs arbejde i dag, som der var, da vi startede. Vi giver børnene nogle pejlemærker i tilværelsen, vi har tid til at lytte på en anden måde, end der måske er tid i daginstitutioner og i skolen og vi har masser af skøre aktiviteter at byde på for de unge,” påpeger kredslederen.

Ballast og galskab ”Den vigtigste grund til, at vi startede FDF i Gl. Rye for 20 år siden var, at der ikke var noget før. KFUM/K-gruppen var ved at lukke ned, og vi var enige om, at i et bysamfund som Gl. Rye var behov for et kristeligt ungdomsarbejde, der kunne påvirke børn og unge i en god retning, give dem noget ballast til et senere voksenliv, som de ikke kunne få i skolen og i familielivet. Og så var det også vigtigt for mig, at bo i en by med en FDF kreds, og jeg flyttede hertil netop i 1988,” siger Kjeld. For øvrigt er det vigtigt for Kjeld at påpege, at selvom han nok ofte er FDFs ansigt udadtil, er han bestemt ikke alene om arbejdet. Udover forældre og bestyrelseskræfter, peger han på lederne. ”Et vigtigt element i FDF er ledersamarbejdet, både for 20 år siden med folk som Henning Kjærskov og Birgit Lewandowski, og i dag hvor vi blandet andet har fire unge ledere af egen avl. Vi er meget glade for at kunne beholde nogle unge i kredsen, selvom de når gymnasiealderen, da de ofte er lidt bedre til at ramme plet hos børnene med deres nye ideer og inspirerende galskab,” understreger Kjeld.

38

Fjeldture og forældreopbakning En vigtig del af ballasten kommer fra at have været stillet overfor nogle udfordringer og klaret dem. ”Vi har altid haft en stor fokus på fjeldture for de ældste grupper. I fjeldet får FDFerne store oplevelser, fysiske og sociale udfordringer, hvor der bliver rykket ved nogle grænser for hvad de kan klare. De er væk fra hjemmets fire trygge vægge, der er ingen dækning på mobiltelefonen, så forældrene kan ikke komme til undsætning, og fællesskabet må bære. Det giver helt klart nogle succesoplevelser, så den enkelte kan se tilbage og sige: ”Jeg kunne!”, fortæller Kjeld. Et sted forældrene hellere end gerne må komme ’til undsætning’ er i det daglige arbejde i kredsen. ”Da vi startede i sin tid, var der meget pionerånd blandt mange forældre, og alle gjorde en ekstra indsats. Nu er FDF nok ved at blive anset for at være en institution i byen, der bliver taget lidt for meget for givet, hvilket tydeligt kan ses i eksempelvis vores arbejde med at skove rafter forud for de store lejre på Sletten. Det er svært at skaffe forældre nok, om end de stadig er meget hjælpsomme til Forårsmarkedet og lignende. Det drejer sig ikke så meget om arbejdsindsatsen, men i højere grad om den mentale opbakning til de frivillige ledere, der står for de ugentlige møder,” siger Kjeld. I det hele taget ligger kredsen stor vægt på, at hele familien kan være med til FDF. ”Vi er bestemt ikke ude på at tage noget at familiens sparsomme tid sammen,

men i stedet at give den nogle gode oplevelser sammen. Og som årene går, kan vi også se, at mange, gamle FDF familien i byen nyder godt af, at børnene er vokset op, og nu samarbejder på kryds og tværs med forældregenerationen,” fortæller Kjeld og minder om sloganet ”Fritid med indhold”.

Et fortrinligt samarbejde ”Uden at det så langt fra skal gå op i forkyndelse og Fadervor det hele, så er FDF en kristen børne- og ungdomsorganisation, og en vigtig bestanddel af FDF er et samarbejde med folkekirken om anderledes børnearrangementer. Vi har haft en rigtig spændende tid med Valgmenigheden, og Aage Augustinus har i den grad lukket op for kirkens døre og lavet gode børnearrangementer sammen med os. Det gode forhold til kirken forsætter via et fortrinligt samarbejde med Henrik Lund, der er ude at prøve grænser af i det folkekirkelige rum, for at møde børnene der, hvor de er, hvilket vi også gør,” siger Kjeld. På vegne af jubilaren, glæder kredslederen sig både til fødselsdagen den 12. april og ser frem til endnu flere gode år i FDF, hvor hovedbestanddelen gerne stadig skulle være bygget op om de frivillige lederes store indsats og engagement for at gøre FDF til en ganske særlig oplevelse for de mange børn og unge, der kigger forbi.


Kære FDFere, nuværende som tidligere og kommende, drenge som piger, børn som barnlige sjæle, forældre, ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Kom til 20 års dagen Lørdag den 12. april fylder FDF Gl. Rye 20 år. Vi nuværende FDFere håber, at I vil hjælpe os med at gøre det til en festlig dag, og at I vil tage denne chance til at gense jeres gamle FDF kammerater og genopleve lidt FDF stemning. Dagen starter kl. 9.30 med et optog fra Møllen til Kræshuset, hvor vi skyder det årlige forårsmarked med loppemarked, auktion, tombola, cafeteriasalg, amerikansk lotteri og fede børneaktiviteter i et Harry Potter tema i gang. For at fejre den særlige dag, vil der være flere underholdningsindslag fra grupper ligesom FDF bandet iBand, der senest har været husorkester på Seniorfestival 2007 og Landslejren 2006, kommer og spiller. iBand består af FDFere fra hele landet, heriblandt vores egen Marianne Lewandowski, og de spiller en gedigen gang fed og vellydende musik. De er afgjort værd at opleve både for FDFere og byens øvrige borgere, der selvfølgelig er mere end velkomne. Vi glæder os til at fejre vores fødselsdag sammen med jer! Mvh. FDF Gl. Rye PS: Hvis I nu kender til tidligere FDFere, der ikke lige får læst Aktuelt, kan I så ikke prikke til dem og sige, at vi har fødselsdag, og at vi gerne vil se dem? På forhånd tak!

39


20 år med FDF i Gl. Rye FDF Gl. Rye har fødselsdag. Ikke bare en almindelig fødselsdag – en STOR fødselsdag. FDF Gl. Rye bliver nemlig 20 år. 20 år hvor FDF har været en synlig del af byen liv, og ”byen” en synlig del af livet i FDF. Siden opstarten i ´88 med 37 medlemmer, har medlemstallet været støt stigende. I dag er FDF Gl. Rye oppe på 112 medlemmer.

FDF Gl. Rye også de næste 20 år være med til at præge byens børn og unge gennem abstrakte aktiviteter og holdbare holdninger. Tillykke!

Det har været 20 spændende år – spækket med aktivitet. Mange af disse aktiviteter er langsomt gået hen og blevet traditioner. Gode traditioner. Kredsweekend – sommerlejr – nytårsgudstjeneste med fakkeloptog – bålpølser - ”lille Ole i skoven” med FjeldKjeld som solist – Norge – Island – missionsprojekt – indsamling – forårsmarked – møllemarked – familieweekend - landslejr….og og og…..pyyyh! Fra opstarten i Møllen til i dag, er der sket meget i FDF Gl. Rye. FDF har formået at forny sig, og fornyr sig stadig med respekt for de traditioner der gennem tiden er skabt. Forhåbentlig vil

a FDF Gl. Ryes historie - billedlig talt

Sogneindsamling 2008 Søndag den 2. marts arrangerer FDF Gl. Rye indsamling for at give sårbare børn en fremtid uden aids. Vær med til at støtte og hjælpe børn, som er mærket af aidsepidemien og dens følger. Indsamlingen foregår fra kl. 13.00 – 15.00. Når epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Millioner af børn har mistet en eller begge forældre, og mange børn har alt for tidligt måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. De har brug for særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. FDF Gl. Rye er for syvende gang indsamlere for Folkekirkens Nødhjælp og håber at rigtig mange vil give et bidrag når de kommer og banker på. ”Hjælp os med at hjælpe andre!” Ved indsamlingens afslutning er der varm kakao og boller til FDF`erne i Kræshuset.

40

Baggrund ●

● ●

Siden de første tilfælde af aids blev kendt i begyndelsen af 1980’erne, er hiv smitten blevet spredt til 65 millioner mennesker verden over. Flere end 25 millioner er døde af aids. 39,5 millioner mennesker lever i dag med hiv og aids – 63 % i Afrika syd for Sahara (24,7 millioner).Tallet er stadig stigende. 2,3 millioner børn under 15 år lever med hiv og aids, heraf 2 millioner i Afrika syd for Sahara.

Sårbare børn ● 15 millioner børn under 18 år har mistet en eller begge forældre; de 12 millioner i Afrika. ●

Selv om forebyggelse, hiv behandling og adgang til medicin løbende forbedres, regner man ud fra epidemiens nuværende udbredelse, at antallet af forældreløse børn vil stige og i 2010 tælle op til 25 millioner børn.


En del af noget stort Medlemsnummer 003, 28-årige Rikke Zinck Sivertsen er stadig aktiv i FDF Gl. Rye 20 år efter hun blev medlem. Her fortæller hun lidt om det at være FDFer. ”Min største oplevelse i FDF var at være med på Landslejren i 1991. Når man kom fra en lille kreds som Gl. Rye var dengang, og kun var 11 år, var der lige pludselig rigtig mange mennesker omkring én. Og de havde alle sammen blå FDF skjorter på og deltog i de samme, skøre aktiviteter som vi gjorde i vores kreds. Vi var en lille del af noget stort, og det er især oplevelsen af så mange mennesker samlet om noget, der gjorde indtryk”, fortæller Rikke. Det, at der er en hel masse mennesker, der interesserer sig for og går op i det

samme, har også været hovedindtrykket fra de efterfølgende tre landslejre, Rikke har deltaget i, og det er også noget, der går igen på seniorkurser med FDFere fra hele landet og i kredsarbejdet i FDF Gl. Rye.

Som at komme hjem ”Jeg har oplevet, og oplever stadig, et stort sammenhold og venskaber på kryds og tværs af både kredse og aldersgrupper. Særligt i en kreds som Gl. Rye, oplever man at få nye grupper af venner, som ikke kun består klassekammerater. Vi havde en rigtig god gruppe i Gl. Rye, der hang sammen i mange år efter, at vi sådan set var ’blevet for gamle’ til at gå til FDF,” siger Rikke. Hun forsætter: ”Derfor er det at

FDF gennem 20 år

Det gør Folkekirkens Nødhjælp ●

Styrker børnenes selvværd og trivsel - gennem nærhed og lokale aktiviteter i klubber og lignende

Sikrer sårbare børn beskyttelse, omsorg og støtte i deres nære miljø

Følger og støtter børn, der bor alene og forsørger mindre søskende

Opsøger, opmuntrer og støtter børnenes slægtninge

Sikrer forældreløse børn fortsat skolegang gennem skolelegater og andre daglige fornødenheder

Taler børnenes sag over for lokale myndigheder i konkrete sager

Giver målrettet hiv-oplysning til børn og unge i skoler og klubber

Bryder tavshed og tabuer gennem åbenhed omkring hiv,aids og seksualitet i skoler og kirker

gå til FDF også lidt som at komme hjem, fordi kontakten bliver holdt ved lige og man stadig hører til. Måske er det også grunden til, at hverken jeg, der bor i Grenå, eller mange af mine gamle FDFvenner, er med i nye kredse, der hvor vi bor nu. Vi hører ligesom til i Gl. Rye, og jeg er da også stolt af, at der står ’Gl. Rye’ på min FDF skjorte”

Give noget tilbage ”Efter at jeg er blevet lidt ældre, har det været fedt at være med til at skabe gode oplevelser for børn og unge, og på den måde give lidt tilbage for de oplevelser, jeg selv har haft i FDF,” fortæller Rikke. ”FDF har budt på nogle grænseoverskridende ting for mig, hvad enten det har været et natløb på Møgelø, hvor jeg stod mutters alene med kun en flagermuslygte i hånden, eller det at skulle møde fremmede mennesker på lejre og kurser. Jeg er simpelthen blevet mere modig af at være i FDF,” slutter Rikke.

- billedligt talt

Alle tal er hentet fra UN AIDS Epidemic Update 2006 Da forældrene døde, blev Mamush på 14 år overhoved for en ’børnefamilie’ på seks søskende. Børnene bor alene i forældrenes hytte, og Mamush dyrker jorden med hjælp fra sin onkel. Foto: Kit Halding Mamush’ onkel har selv har fem børn. Her er han med de seks bonusbørn han fik, da hans bror døde. Onklen hjælper børnene med at dyrke jorden, og hans kone hjælper dem med at lave mad.

41


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 86 89 82 31 Tumlinge: Lars Skifter Bitsch Horsensvej 30 Gl. Rye 86898936

Hvad er godt ved FDF? Peter Pedersen – Pilt - Man kan lære at hugge bræ nde, snitte og save. – Man kommer også meget i skoven, hvilket er godt! Sara Agergaard – Pilt - FDF er en dejlig måde at slap pe af på. – Det er dejligt at sidde om båle t og hygge med vennerne. Emma Skifter – Tumling - FDF er godt fordi man prøv er og lærer en masse ting. – Det er rigti g sjovt, når vi leger nogle nye lege.

skifterbitsch@privat.dk

1. pilte Steen Egholm Jørgensen Ryhule 15, Brædstrup 75 75 45 71

1.+ 2. væbnere: Ann Kathrine B. Pedersen Lindholmvej 41 20146804 – annkathrinebreth@yahoo.dk

1. seniorvæbnere: Per Rasmussen Rimmersvej 27 86 89 86 76

2. seniorvæbnere + seniorer Kjeld Christensen Ryesgade 39 86 89 82 31

Kontakt til efterskoleelever: Solveig Lohmann, Gerstedvej 2 21 40 09 07

Præsten sang solo

Nytårsgudstjeneste FDF i Gl. Rye startede det nye år med en nytårsgudstjeneste. Sognepræst Henrik Lund stod for afviklingen af gudstjenesten Det var en rigtig god gudstjeneste, hvor præsten undervejs blandt andet kastede sig ud i solosang. Dette gik godt – særlig da de fremmødte FDFere bakkede præsten op. Sangen var nemlig en rigtig FDF-klassiker. Efter gudstjenesten gik alle i flot fakkeltog til Kræshuset, og hvor der blev spist bålstegte pølser og lune brød. En vellykket opstart på et nyt FDF-år.

42

Husk sommerlejren! Sommerlejren for Tumlinge og Pilte ligger i år fra 2. august – 5. august. Sæt derfor allerede nu et STORT x i kalenderen, og begynd nedtællingen til årets højdepunkt. Vi fortæller ikke hvor vi skal hen endnu, men ét er sikkert – det bliver kanon!

Ressourseperson til hjælpeledere: Birgit Lewandowski Jægergårdsvej, 10B 86 89 86 71

Bestyrelsesforkvinde Susanne Kann Ryesgade 62 86 8983 04

Kasserer/Mini FDF butikken Frantz Sivertsen Fyrreskrænten 5 86 89 85 40

Udleje af Kræshus: Lene Skifter Horsensvej 30, 86 89 89 36 skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 86 89 82 46


Nyt fra biblioteket Af Karen Thomsen

Anna Sander Berg 11 år og Lea Sander Berg 13 år: Vi bruger biblioteket til at låne bøger fra, selvfølgelig. Vi er der ca. en gang om ugen. Vi låner også dvd-film. Hvis man har set en god film, og ikke er sikker på at man vil købe den, er det en god ide at låne den på biblioteket først. Vi synes også det er rigtigt hyggeligt at sidde på biblioteket og kigge og læse i bøger. Tit sidder vi der også, når der ikke er åbent. Derfor er det en fordel, at biblioteket ligger på skolen. Der er hyggeligt og der er nogle gode sofaer. Det er også rart, at Karen kender os.

Grete Granerud, musikpædagog og forfatter: Jeg bruger biblioteket hver uge - og jeg bruger det allermest i forbindelse med mit professionelle virke. Jeg bestiller bøger, noder og musik og en sjælden gang en dvd hjem fra bibliotek.dk. Det eneste eksemplar af Telemann: Den polske Koncert kommer til Gl. Rye til mig fra Københavns Kommunes Biblioteker og lugter af gamle bøger og depot - men det er fantastisk, at det kan lade sig gøre. Så er det ingen sag at passe sit fag og også følge med det sidste nye, selvom man bor langt ude på landet. Hvis man gerne vil have at landet skal være befolket, så skal man sørge for, at der også er decentrale kulturtilbud, hvor et biblioteksfilial kan være en vigtig brik, hvis man ikke skal føle, at man bor, hvor kragerne vender. Folk i udkanten betaler også skat, og det kan føles mærkeligt, hvis alle kulturtilbud kun er at finde i de store centre. Om det er København, Skanderborg eller Ry, der ses som et center, kan i det perspektiv være det samme. Skole, børnehave, musikskole, idrætsforening, brugsforening og et bibliotek, det hører med til en landsby. Jeg er biblioteksaktivist og har opfordret mange af de mennesker, jeg kender i Gl. Rye, til at huske at låne bøger, musik og film på biblioteket, fordi mange kommuner lukker små filialer. Det bedste argument for en filial er et højt udlånstal. Så bak op om biblioteket i Gl. Rye ved at låne bøger, musik og film!

Kirsten Nielsen: Vi bruger Gl.Rye Bibliotek fordi det er jo her vi bor, og kommer uden at skulle transportere os langt i bil eller andet. Vi låner faglig litteratur, som kan skaffes hjem, skønlitteratur og børnebøger. Hvis biblioteket ikke var her ville vi ikke læse så meget, heller ikke med og for børnene, og her er en utrolig god service.

Denne gang har lånerne ordet:

Michael Bremer:

Ib Troelsgaard:

Gl.Rye bibliotek er nemt. Jeg vil næsten sige en automatik. Det bliver en vane at falde forbi engang om ugen, for at finde lidt godnathistorie – til ungerne eller til os voksne. Og når man nu er der, fungerer det lidt ligesom i brugsen. Udstillingen drager og man får noget med hjem man ikke havde på huskeseddelen. En roman fra udstillingen, lidt musik, en god film man har læst en anmeldelse af, eller en fagbog der fanger øjet. Men det er også det rette sted for de mere trofaste kærligheds-forhold. Det kan være man hælder til et bestemt forfatterskab, en bestemt genre eller et bestemt fagligt emne. Og her kan Karen så hjælpe med at få de små perler hjem udefra, så bogen passer til det man lige ønsker sig. Så næste gang du skal i den lokale brugs efter næring, så kig forbi den lokale biks for mentalt og åndeligt brændstof, her er alt godt for sjælen.

Jeg låner playstationspil til mine drenge på 7 og 9 år. Udvalget kunne godt været større – og gerne nogle flere populære spil.

Karen Dybkær: Vi bruger Gl.Rye Bibliotek fordi det er hyggeligt og godt. Vi bestiller specifikke bøger og låner mange børnebøger. Her er god service og professionel rådgivning. Alle bøger kan skaffes – fantastisk. Skønt at have tæt på, og nemt at bruge.

Ulla Veje: Vi er en familie på 2 voksne og 4 børn i alderen 7-18 år. Vi bruger biblioteket meget, på hver vores måde. Nogle af børnene låner mest spil til computeren, film, musik og lidt bøger, især den yngste. Den ældste har, siden hun lærte at læse, lånt stadig tykkere romaner, musik og noder. Vi bestiller en masse via Skanderborg biblioteks egen hjemmeside, og det som de ikke har her, kan bestilles på bibliotek.dk. – Et slaraffenland, hvis man er faldet over et emne man godt lige vil vide lidt mere om. Man bestiller, og henter så det hele hos Karen på Gl.Rye bibliotek, i bedste fald, allerede næste gang biblioteket er åbent. Kan man ikke lige komme i bibliotekets åbningstid, kan man bare hente sine bøger i skolens åbningstid, udfylde et låneark og lægge det i afleveringskassen Selv om vores bibliotek er et lille lokalbibliotek, kan man godt umiddelbart finde noget der frister på hylderne. Og skal det være letfordøjeligt, er der et mindre, men godt, udvalg af blade og tidsskrifter. En kopimaskine, en computer og dagens avis står til rådighed. Vi har brugt dem alle. Og så er det svært at undgå at møde nogle man kender på biblioteket :o)

Leif Kann: Gl. Rye er et godt sted at være, leve i, bl.a. pga. den lille biblioteksfilial, der drives af en ildsjæl som Karen. Hvis jeg var uden biblioteket her, var jeg ilde stedt. Jeg læser meget og meget forskelligt, og kan nyde godt af, at Karen skaffer alt ønsket på bestilling. Der ud over har biblioteket jo en udmærket lille bogsamling .Som svært fysisk handicappet er læsning en af mine faste beskæftigelser og glæder, og jeg vil føle det katastrofalt, hvis mine muligheder for, som kørestolsbruger, at komme på det lokale bibliotek forsvandt

Mand på 40: Jeg benytter mig af PC som står til fri afbenyttelse. Dejligt med lys og atmosfære.

Jørgen Messell - musiker, musikunderviser: ”www.bibliotek.dk” er sammen med mit lokale bibliotek, Gl. Rye Bibliotek, blevet en vigtig del af min hverdag. Jeg bestiller hjem fra nettet og får besked når materialet er hjemkommet. Det er den rene luxus at kunne benytte hele det danske bibliotekvæsens beholdning af bøger,noder,og cd’er. Tak for det.

Inge Laursen: Jeg låner skønlitteratur, faglitteratur, tidsskifter, musik, film og læste avis, da det var muligt. Gl. Rye Biblioteks placering på skolen er en stor fordel. Nu kan vi både betjene os selv og få betjening. Den daglig ”åbningstid” fra 8-15 gør at børnehaven også benytter biblioteket, hvilket vi ikke kunne tidligere. Hvilke andre biblioteker har åbent 43 timer om ugen ? Dertil kommer muligheden for at bestille via internettet og afhente på Gl.Rye Bibliotek

www.bibliotek.skanderborg.dk ”Gl.Rye Bibliotek er åbent mandag 16 - 20 og torsdag 15 - 18 med bibliotekar-betjening.

Udenfor

denne

åbningstid er biblioteket åbent med selvbetjening. Der kan lånes, afleveres og en pc står til fri afbenyttelse. Læs mere på www.bibliotek.skanderborg.dk”

43


Få ekstra rabat på MasterCard... Som kunde i Sparekassen Østjylland kan vi tilbyde dig et MasterCard Guld eller Platinum med forsikringsdækning. Forsikringen på disse MasterCard dækker der, hvor den offentlige sygeforsikring ikke dækker. Så kan du stadig rejse på ferie uden at bekymre dig om sygdom og hjemtransport.

MasterCard er også godt til større køb, da der følger en rentefri kredit i op til 42 dage. Og er du klædt på med et MasterCard Guld eller MasterCard Platinum kort, kan du som sagt spare din rejseforsikring. Vi svarer vi gerne på yderligere spørgsmål.

Rabat på MasterCard

250,-

e kupon Medbring denn e er og få yderlig

100,dit kroners rabat på d ar rC Maste

Skanderborgvej 36 · 8680 Ry · Tlf. 7026 3211 · www.sparostjyl.dk

Åbningstider i påsken Dagli´Brugsens åbningstider i påsken: - skærtorsdag 8-19

l - langfredag 8-19 Velkommen ti lingen generalforsam - lørdag 8-19 i 10. marts 2008 lokaler. s n - påskesøndag 8-19 Dagli’Brugse

H`Va Yj k²gZ b cZYZch

C[Zb[cic_bb_ed³h5 Ä h ]jh` a^\Z `dgiZi ### L_dZ ' c_bb_ed ah$ ^l[h c d[Z @db cZY ^ Wji^``Zc d\ [ hXVccZi Y^i bZYaZbh`dgi Ä Yj WZ]³kZg ^``Z Zc\Vc\ `³WZ cd\Zi# 9j `Vc bVm# [ & adY db YV\Zc# & adY 2 & hXVcc^c\#

- 2. påskedag 8-19

I a_] _dZ # e] ^kia c[Zb[ciaehj[j www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag Ä h É YZi hk²gi Vi k²gZ ^ h`^Yi ]jb³g I[ Ô[h[ \ehZ[b[ f mmm$\ZX$Za

44


Hold spøgelser og trolde væk med en lysdæmper

Vi står klar til at installere den for

699,0000,

Lad os installere en bevægelsessensor for

998,0000,

Inklusiv kørsel, montage, materialer og moms.

Inklusiv kørsel, montage, materialer og moms.

Med en lysdæmper kan du tilpasse lyset efter behov på få sekunder. Med ét enkelt tryk kan du f.eks. skrue op for lyset i børneværelset, hvis der er

Træt af at famle efter kontakten i mørket?

for mange trolde under sengen. Eller skrue ned for lyset i spisestuen, hvis du vil gøre stemningen lidt mere hyggelig. Ring nu og lav en aftale.

En bevægelsessensor tænder automatisk lyset for dig, når du kommer ind i et rum – og slukker det igen, når du

er gået ud. Det giver daglig komfort i entré, gang, kælder og på trappen. Ring nu og lav en aftale.

Horsensvej 34, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8333 jp@ryel.dk www.ryel.dk Jesper Poulsen • Mobil 3094 3801 Direktør.

Reparation og service af alle mærker Klargøring til syn. Fejlsøging med nyeste testudstyr.

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533 Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

45


ved Henrik Pedersen

Gl. Rye Kro

Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

Registrerede Revisorer FRR Jan Fogt Niels Jørn Jeppesen Hans Friborg Christensen

HFC REVISION Jyske Erhvervs Revisorer

Brunhøjvej 5 · 8680 Ry · Tlf. 86 89 22 44

Dyrefoder til hobbydyr v. Lene og Lars. Horsensvej 30 Tlf. 2720 8936. Tlf. 4017 8936

Åbent lørdag 9.00 – 12.00 - eller efter aftale

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

LYNG DAL Statsaut. ejendomsmæglere Kennith Broberg & Per Møller Jensen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

U DL UD LE EJN N IN NG A AF F A LT L T UDLEJNING ALT TI L BYGGE TI BY YGG G E OG O A NL Æ NL ÆG G TIL ANLÆG

• te tteleskoplæsser, ele esk skoplæ sko æss s se er r, • trailerlifte, ttr ra aiile er rlliiff te te, gravemaskine, • gr g rav av vem emas em aski k in ne e, dumpere, • du d ump mp e er re e,, pladevibrator, • p pl lad a e ev vib brat ra atto or r,, havefræser, • ha ave vefr fræ fr æs se er r, tr r, ttrailer ra aiile er og g s kurv kurv ku vog ogne ne skurvogne • te telt e te e,, bor b orde or de og og stole stol st ole telte, borde • ho h opp ppeb ebor eb bor orge ge hoppeborge Se mere me mer er re på å w w w.l ww .lej le ejjhe jhe her. r.dk www.lejher.d

midtjydsk m idtjydsk maskinudlejning maskinudl dlejning Industrivej In nd du ust str riive ej 11 11 • 8 8680 6 8 0 Ry 680 68 Ry Tlf.8788 9725 2044• Fax Fax 8788 0745 Tlf. 8 0744 Fax 9725 82054

46

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

Reparation og salg af biler

Siggaard Biler Galgebakken 3 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk


Juelsminde Hedensted Ejstrupholm Haarup Give Ry

8689 1029 Kløftehøj 2, 8680 Ry ¡ www.byggekram.dk Ă…bningstider: Man-fre 7.00 -16.30. Lørdag 8.30 - 12.00

REALMÆGLERNE BENT DYRBY

Â?°ĂŠ,Ăži

(Âą2345$)% %N ANDERLEDES FRISÂ’R q

Skanderborgvej 22 ¡ 8680 Ry

TLF. 8689 0455 mail: 8680@mailreal.dk ¡ www.realmaeglerne.dk/ry

'ZSSFTLSÂ?OUFO (M 3ZF 3Z 5MG

GlÌd dig til forüret - sÌt forürsløg nu! A/S Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

- det professionelle valg, siden 1968

GARANTI PĂ… KVALITET

HjarsbÌkvej 21 ¡ Gl. Rye ¡ 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 ¡ www.nylund.dk ¡ mail@nylund.dk

Reparation og salg af hvidevarer i alle mĂŚrker. FĂĽ et godt tilbud - OGSĂ… PĂ… INSTALLATION AF FIBERNET

Kvalitetsreklamer til en fair pris...

www.ptgrafisk.dk

Gl. Rye Hvidvareservice Karsten Dreier Nyvej 12c. Gl. Rye ¡ 8689 8348

86 89 89 72 Ryesgade 25 ¡ Gl. Rye

- du er velkommen til at kontakte mig om aftenen

N Ă… R G ODT NOK I KKE E R NOK Rimmersvej 10 ¡ 8680 Gl. Rye ¡ Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 ¡ klbygglrye@pc.dk

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato

Aktivitet

Sted

Arrangør

Februar 18. 21. 24. 28.

Studiekreds ”I Sct. Sørens fodspor” kl. 19.30 Generalforsamling GRIF kl.19.30 Gudstjeneste og foredrag Johannes Møllehave kl.11 Foråret i salmebogen – sangaften

Sognehuset Gl.Rye Skole Kirken og sognehuset Sct. Sørens kirke

Menighedsrådet GRIF Menighedsrådet Menighedsrådet

Marts 2. 4. 5. 8. 9. 10. 21. 29. 31.

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp Gudstjeneste Dalbogård kl.14.00 Pit Stop – kort børnegudstjeneste og fællesspisning kl. 17.30 Gymnastikopvisning GRIF kl. 10-14 Sognedag – fremtidens kirke kl. 10.15 Generalforsamling Brugsen Påskekoncert ”Hil dig frelser og forsoner” kl. 16 Generalforsamling Branddaskerlauget kl. 18.30 Sang til fordybelse ved Kirsten Holst kl. 20

Gl. Rye Dalbogård Kirken og sognehuset Hallen Sognehuset Brugsen Sct. Sørens kirke Kræshuset Sct. Sørens kirke

FDF Aktivitetsrådet Menighedsrådet GRIF Menighedsrådet Brugsen Menighedsrådet Branddaskerne

April 2. 8. 12. 12. 16. 26.

Pit Stop – kort børnegudstjeneste og fællesspisning kl. 17.30 Ældregudstjeneste kl. 14 Førstehjælpskursus kl. 9-15 FDF – 20 års jubilæum – forårsmarked kl. 9.30 Koncert Willy Egmose Trio kl. 19.30 Førstehjælpskursus

Kirken og sognehuset Sct. Sørens kirke

Menighedsrådet Menighedsrådet Borgerforeningen FDF Menighedsrådet Borgerforeningen

Kræshuset Sct. Sørens kirke

I GL. RYE

48

Foto: Ib Hansen