Aktuelt nr. 41

Page 1

elv - for det står i... er man s

Nr. 41 · maj · 2011

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

IG

A M ME L

· TENN IS

E RY

E RY

· TE NN IS

Gl. Rye klar til Landslejr

AMMEL IG

D

et

er n si g ma

Tennis i Gl. Rye

Johnny Madsen koncert

Side 7

Side 34

1


I GL. RYE Nyt fra GRIF...................... side 6 Nyt fra FDF........................ side 12 Borgerforeningen............ side 16 Gl. Rye kirke...................... side 22

Vores fornemste opgave som dur og som magt Af Karen Thomsen

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.100 stk.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Henrik Lund Sognepræst

Tine Lindberg GRIF

Peter Hald Borgerforeningen Skribent

Lars Bitsch FDF

Karen Thomsen Skribent

Martin Skaar Jacobsen Skribent

Formand Ove Krogsøe John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i august. Deadline den 7. august (gerne før ferien). Indlevering af materiale til: Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk eller pt@ptgrafisk.dk

22

Man træder ind ad døren i Bison og en lille gruppe børn kommer tullende rundt om hjørnet, dybt optaget af noget. En anden lille gruppe kommer til, der snakkes ivrigt og alt ånder ro og harmoni – det er et rart og godt sted at besøge. Lisbet Have, som har været leder af Bison i 30 år fylder 60 år d. 1. juli og har derefter valgt at gå på efterløn. Hun glæder hun sig til at trille tommelfingre, først 10 gange den ene vej og så 10 gange den anden vej. Hun skal holde fri, det får hun travlt med. Når Lisbet stopper, så skal hun have sommerferie og have sovet. Da Lisbet første gang gik ind ad lågen til Bison som ”ung og smækker 29 årig” havde hun ikke i tankerne, at hun skulle arbejde der så længe. Gud, siger folk, har du været samme sted i 30 år? Ja, siger Lisbet, jeg har været 30 år på det samme matrikelnummer, men jeg har ikke været 30 år i den samme institution. De nye udfordringer er kommet helt af sig selv sammen med den store udvikling, der har været i Gl.Rye og dermed i Bison. Lisbet har ikke tal på hvor mange gange, børnehaven har bygget om og bygget til og været igennem omstruktureringer. Lisbet er nået der til, hvor hun ikke behøver flere udfordringer i sit arbejdsliv. Det bliver vemodigt at sige farvel, og samtidig glæder hun sig, for hun kan godt mærke hun ikke er 29 mere. Det bliver dejligt at få overskud til andre ting end arbejdet. Hun glæder sig til at skulle absolut ingenting og ikke at have planer. Tidligere har hun roet både inrigger og kajak og det glæder hun sig til at komme i gang med igen sammen med projekter i hus og have, og så har hun 4 vidunderlige børnebørn.

En lille bitte børnehave med kun 20 børn og fire ansatte – nej tre og en halv ! Lisbet har arbejdet så længe i Bison, at børn som selv har gået i Bison, nu kommer med deres egne børn, og nogle kommer i praktik fra skolen eller som vikarer. Det er hyggeligt og det er dejligt, at de har lyst til at komme tilbage til deres egen børnehave, så kan det jo ”ik´ ha´været helt ring´” For 30 år siden var Bison en lille bitte børnehave med kun 20 børn og 4 ansatte. Da Lisbet blev leder var hun måske leder to timer om ugen, og ellers pædagog og kollega med sine kolleger. ”Vi var sgu alle sammen ledere”, siger hun. Siden den gang har lederrollen ændret sig meget. Forventningerne fra kommunens, forældrenes og personalets side er blevet meget anderledes og rigtig mange opgaver er blevet lagt ud i institutionen. Den gang var der ingen skolefritidsordning (SFO), så børnene var også I Bison, mens de gik i børnehaveklasse. Det gav et vældig tæt forhold til både børn og forældre. I forbindelse med de forskellige udvidelser, har nogle forældre givet udtryk for, at noget af nærheden er gået tabt, og det giver Lisbet dem ret i. Samtidig siger hun også, at det måske ikke er så hyggeligt for forældrene mere, men det har været rigtig godt for børnene. Der er mange flere legekammerater at vælge i mellem. Alle børn er jo ikke vilde med alle børn, ikke alle er perlevenner. Der er også en helt anden mulighed for sparring og udvikling, når man er en større personalegruppe, og der er økonomi i det. Fordi Bison er så stor en institution, er der nogle stordrifts fordele. Man skal f.eks. ikke købe flere legoklodser til 130 børn end til 60. Vi har i højere grad kunnet


e at skabe nogle børn ter livet - en samtale med Lisbet Have.

bruge penge på f.eks. kursusvirksomhed og god legeplads, vi har ikke på samme måde som en mindre institution skullet vende femører, siger Lisbet. Det er en stor institution, men det bliver den måske ikke ved med at være. Børnetallet i Gl.Rye rasler ned. Der var nogle år, hvor det steg eksplosivt, men sådan er det ikke mere. På grund af finanskrisen bliver der ikke bygget så meget mere og så er der ikke så mange tilflyttere. 39 børn er lige startet i Bisonbanden på skolen, hvor de går indtil de skal i børnehaveklasse. Samtidig ved vi, at der kun er født otte børn i Gl.Rye i 2010. Det er et generelt billede, det har også været sådan i Ry i nogle år. Der har selvfølgelig altid været mennesker, som flyttede til Gl.Rye, men i midten af 80´erne begyndte tilflytningen at tage fart. Mange unge familier med venner og venners venner flyttede til byen, det rygtedes, at Gl.Rye var et godt sted at bo. Dengang skete der ikke ret meget i Gl.Rye, undskyld jeg siger det, siger Lisbet. Hvis ikke du var til sport, var der ikke ret meget andet at være med i. På den måde blev Bison en vigtig brik i at skabe nye netværk i byen. Der var arrangementer med fællesspisning og sang, og tilflytterne lærte hinanden at kende. I 1990´erne kom så den meget voldsomme tilflytning. Så vidt Lisbet kunne se, var det familier, som prioriterede ”det nære” og naturen. Der begyndte at ske en masse i Gl.Rye. Tilflytterne meldte sig ind i vandværkets eller brugsens bestyrelser og der blev dannet nye foreninger. Lisbet ved ikke, om der er tal på, hvor mange foreninger, der er i Gl.Rye, men det er mange ! Virkelig, virkelig, virkelig mange, siger Lisbet med latter i stemmen.

Kender du Verner ? Bison har i alle årene haft et tæt samarbejde med skolen. Kender du Verner spørger Lisbet ? Verner Christensen, som gennem mange år var inspektør på Gl.Rye Skole. Lisbet og hendes familie boede på Lille Vangs Vej og Verner og hans familie boede på Horsensvej. Vi havde meget sammen og passede hinandens blomster og husdyr, når vi var på ferie, så vi

Gl. Rye portræt kendte hinanden godt. Lærere og pædagoger har gennem alle årene kunnet inspirere hinanden på en god måde, til gavn for børn og forældre.

og den lidt bedre normering med op i skolen og overgangen til skolelivet bliver glidende og god. Det er en helt unik ting for Gl.Rye.

Der blev afholdt fælles personalemøder for børnehaven, børnehaveklassen og SFO. Det udviklede sig med temamøder, fælles foredrag for forældre, f.eks. med John Halse, formanden for ”Børns vilkår”

Den der rødt tråd i et børneliv er vældig vigtig og det er lykkedes med Bisonbanden, siger Lisbet.

Det gode samarbejde med skolen var i gang, tilflytningen til Gl.Rye var massiv og pladsen i Bison begyndte at være noget trang. Ud af den situation opstod så det helt enestående begreb ”Bisonbanden” Overgangen fra børnehaven til børnehaveklasse og SFO, dvs. to nye steder på én gang, kan være svær, også for forældrene. Der var tale om et akut og praktisk problem, med en masse børn, som kom ”dumpende ud af den blå himmel” p.g.a. den store tilflytning. På den baggrund blev Bisonbanden dannet. Det betyder, at de kommende børnehaveklassebørn fra 1. april og indtil 1. august flytter op på skolen sammen med deres pædagoger og hermed normeringen fra børnehaven. Børnene er altså stadig indskrevet i Bison. Børnehaven benytter sig så af ”hvid slavehandel” og køber én af pædagogerne fra SFO til også at være sammen med børnene. Det er er så den pædagog, som skal have børnene der efter. På den måde bliver overgangen helt fantastisk ! Børnene har deres ”trygge voksne”

I juni måned blev Lisbet præsenteret for Skanderborg Kommunes plan om, at Bison skulle have samdrift med skolen, og dermed fælles ledelse. På baggrund af det gode samarbejde med skolen gennem mange år, var det var det mest naturlige i hele verden, siger Lisbet. Det samme syntes personalet i Bison. Selvfølgelig ville vi helst fortsætte som vi plejede, men når nu tingene var som de var, og der skulle spares, så var det en god ide med fælles ledelse. Især når der ikke kan spares én krone mere på kerneydelsen, som er ”hænder ved børnene” Lisbet forestiller sig ikke, at der skal opfindes en masse nyt her og nu. Vi skal samarbejde og udnytte hinandens ressourcer, der hvor det er naturligt. Når man sidder sammen under den samme tænkehat, får man kendskab til hinanden på en ny måde, og der opstår ideer i samspillet At Lisbet fylder 60 og stopper som leder af Bison nu, passer ”som fod i handske” til planerne med den nye fælles ledelse. Udtrykket ”fod i handske” er Lisbet´s twist af udtrykket ”fod i hose” , og det betyder stadig, Fortsætte næste side 33


Gl. Rye portræt

at det passer rigtig godt. Lisbet er meget opmærksom på sproget, og får ”ligtorne inde i ørerne” når hun f.eks. hører, at hønen ligger æg eller at én lagde i sengen i mandags. Hun kan ikke ha´ det. ”Ordkrakiler” – det er et godt ord, siger hun ! Sproget har altid interesseret Lisbet, og på seminariet skrev hun speciale om børns sproglige udvikling, og om hvordan sproget skaber vores virkelighed.

At hedde ”Have” – det gør Lisbet, og det er egentlig godt ramt ! På et kursus, hvor Lisbet skulle beskrive essensen af en god institution, valgte hun ”haven” som billede og formulerede sine tanker således:

Hun har nemlig altid taget tanken om børnehaven som en have meget bogstaveligt. Børnene er som blomster og planter i den have. Alle er forskellige og alle skal have de mest optimale betingelser for at trives og gro. Ikke alle små spirer skal stå i den samme jord, nogen skal stå i sol, nogen i lidt mere skygge, nogen skal have en støttepind at kravle op ad. Med de bedste forhold for hver enkelt, vil børnene vokse op blive sunde ”vækster” og blive livsduelige ! Idet Lisbet siger ordet ”livsduelige”, lyser hun, stemmen bliver kraftig, armene ryger ud til siden og hænderne knyttes omkring

4

ordet. Der er ikke nogen tvivl om, at netop det at gøre børnene livsduelige er essensen i Lisbets tanker om børnehaven. Det er det vigtigste, det er vores fornemste opgave at skabe nogle børn som dur og som magter livet. Alting går så stærkt i vores tid, vi ved ikke, hvad de her børn får brug for af færdigheder, det kan være fuldstændig ubrugeligt om 5 år. Men det basale har de altid brug for. Masser af kærlighed hjemme fra far og mor, og så skal vi gøre dem åbne og nysgerrige og selvhjulpne. Man har talt meget om ”herskab og tjenestefolk” og ”curling-børn”. Det er når alle forhindringer bliver skubbet til side for børnene. Der tror Lisbet, man gør børnene en bjørnetjeneste (i den gammeldags, negative betydning af ordet) Børn har ret til at få knubs og skrammer. Vi passer på børnene og eliminerer selvfølgelig helt oplagte farer. Men falder man og slår knæet første gang som 20-årig, så tror man jo, verden går under. Børnene skal opleve, at det er slemt at vælte på cyklen og slå sig. Og de skal opleve, at de kommer over det, overlever og kommer videre, det er vigtigt. Børnene skal være ude i regn og sne og kulde. Der er ingen børn, der dør af at mærke at de fryser. At mærke at fingrene tør op og prikker er en væsentlig oplevelse for børnene, ligesom det er at mærke at sveden løber, når det er meget varmt om sommeren.

Så kommer der måske lige pludselig en stålorm ! For Lisbet er det vigtigt at børnene får nogle gode naturoplevelser, og der bor vi jo fuldstændig fantastisk, Gl.Rye er et smørhul. Lisbet har aldrig været vild med de projekter, man arbejdede med i børnehaverne i 70 érne og 80´erne om f.eks. forurening. Her fortalte man børnene, hvor forfærdeligt det kan gå, det synes hun ikke om. Lisbet ville meget hellere tage børnene med over i Lyngbakkerne og lade dem opleve naturen og ikke mindst nyde at være der. Børnene skal opleve, hvor dejligt der er, og hvor sjovt det er. Vi behøver ikke lege indianere, vi

skal bare være der, så kommer der måske lige pludselig en STÅLORM, man skal kigge på. Et væltet træ kan jo både være en rumraket, en racerbil og et tog. Børnene skal lære at holde af naturen, for det man holder af, det passer man på! Det kan godt være, det er lidt naivt, men det er det, jeg tror på, siger Lisbet. De børn som har været med i Lyngbakkerne, det er ikke dem som sætter ild til lyngen senere hen eller brækker grene af træerene. På samme måde er legepladsen åben og kan bruges af alle. Ind imellem her der været lidt tummel, men aldrig rigtig hærværk. Lisbet var barn i Nykøbing Mors, legede altid ude og var spejder i mange år. Det har givet hende en mængde værdifulde oplevelser, som hun stadig har liggende øverst i sin rygsæk fra barndommen. Den rygsæk bærer vi med os resten af livet, siger hun. Lisbets mor gik hjemme, og sagde ”hvis solen skinner, så skal vi til stranden, så kan vi gøre rent, når det regner” Barndommen var længere dengang. Lisbets brødre byggede huler i skoven længe efter de var konfirmerede og pigerne legede med dukker når de var 13. Hun voksede op med politik i sit barndomshjem, og har altid selv været politisk engageret. Hun er i bund og grund et politisk menneske og har en holdning til de fleste ting. Når Lisbet har skullet ansætte nyt personale i børnehaven, har hun tit spurgt til de gode barndomsoplevelser, og gerne dem med friluftsliv og natur, som ligger i rygsækken. Hvad husker du fra din barndom, hvad kunne du rigtig godt li´ at lege ? Det man selv har været glad for, giver man gerne videre, så derfor er det vigtigt. Nu hedder det ”habitus” alt det du har i rygsækken, de finder på så meget moderne, siger hun og ler. Til sidst citerer hun en psykolog som hedder Jens Andersen. Han siger: ”Sørg for at gi´ jeres børn noget vand at hoppe i, noget mudder at lege med og nogen gode bedsteforældre, så skal det nok gå” Det skal det nok !


Erhvervsportræt

Dagli’Brugsen er en selvstændig forening i byen Tekst: Martin Skaar Jacobsen

Gl. Rye er mere dynamisk og mere attraktiv med en dagligvarebutik. Vores Brugs er en let og hurtig adgang til de vigtigste ting og er samtidig et socialt mødested for mange. Overskuddet går hvert år til byens foreningsliv og udvikling af butikken. I daglig tale kalder de fleste af os byens indkøbssted for Brugsen. Eller Gl. Rye Brugs. Den er med i kæden af Dagli’Brugser, men er en selvstændig forening – ejet af medlemmerne i Rye Brugsforening. Jo, kært barn har mange navne.

Den kære Brugs skulle jo også gerne bestå i morgen, så det ligger dens bestyrelse meget på sinde at finde en balance mellem et spændende og varieret sortiment, skarpe tilbud, en pæn butik, acceptabelt prisniveau, tilfredsstillende indtjening og støtte til byens andre foreninger. Senest har vi fået et ugentligt nyhedsbrev med 3 skarpe, lokale tilbud til Gl. Rye-borgerne og en hjemmeside med mere information og adgang til flere tilbud. Forinden blev butikken udvidet og fik flere økologiske varer. Lige nu arbejdes der bl.a. på en fornyet frugt & grønt afdeling. Alle disse tiltag er med til fortsat at give opmærksomhed og gøre Brugsen attraktiv for kunderne – og de

kan kun lade sig gøre med den opbakning byens borgere, håndværkere, turister o.a. viser. Ikrafttrædelsen af en meget lempelig lukkelov har de seneste måneder skabt forandringer og udfordringer for Brugsen, men ikke større end at bestyrelsen og uddeleren i fællesskab har styr på tallene og er i gang med finjustering. Brugsen kunne på trods af generel presset indtjening i dagligvarehandlen således fremvise et tilfredsstillende regnskab ved generalforsamlingen i marts.

Vind 10 x 3 f l. rødvin

Tilmeld dig Brug sens nyhedsbrev og få de bedste tilbud i din indbakke hv er torsdag. Samtidig deltage r du i lodtrækn ingen om 10 x 3 fl. rødvin . Kun nye abon nenter kan deltage. Vi trækk er lod 1. juni 2011 . Du kan tilmelde dig og deltage på hele 3 måder:

Bliv medlem

medlemskab. Støt Brugsen med et r og butikken kvittere , Det koster 200 kr. en til rer va rkÄnglama straks med en kasse . løb be me sam af værdi med info@glryebrugs.dk Send en e-mail til ten. res vi rer kla Så se. dit navn og din adres de en nv he at dlem ved Du kan også blive me ken. dig til kassen i butik

1. Send en e-mai l med teksten ”T ilmeld nyhedsbrev” til info@glryebrugs .dk 2. Udfyld og send formularen på www.glryebrugs .dk/tilmeld

3. Brug din smar tphone og scan 2D-koden på reklamestand eren ved Brugse n. Har du ikke scannings app på din tele fon, kan du hente den ved at sende en sms med teksten ”scan” til 1220 www.glryebrugs

.dk

5


GRIF

I efteråret 2010 startede vi op med U-6 håndbold i GRIF. U-6 drengene lagde fra start stilen an med masser af hestekræfter (og til tider knap så meget styretøj..). Vi mødtes hver onsdag eftermiddag og trænede skud, finter, afleveringer, flot høj arm og håndboldkamp. Efterhånden som sæsonen skred frem udviklede drengene sig helt enormt og sidst på sæsonen var træneren stort set overflødig – drengene var lynhurtige til at opfinde skudkonkurrencer eller kampe på eget initiativ. I løbet af vinteren deltog vi i adskillige totalhåndboldstævner, som afvikles på mindre mål og baner på tværs af hallen. Her bliver der ikke lagt vægt på de almindelige håndboldregler, men på at børnene skal have det sjovt og mærke sammenspillet lidt efter lidt. F.eks dømmes der ikke for skridt og man kan kun miste bolden, hvis man har skudt på mål – på den måde afvikles kampene over en halvleg på 12 minutter uden alt for megen utidig indblanding fra en voksen. Som regel havde vi to drengehold afsted – et hold bestående af de kommende skolebørn (årgang 2005) og et andet hold bestående af børn fra 0. klasse (årgang 2004). Selvom der ikke bliver holdt øje med resultatet i disse kampe, var ungerne godt klar over at vi vandt langt de fleste kampe til disse stævner. I hvert fald ser træneren lyst på Danmarks håndboldfremtid med så mange lysende talenter her i Gl.Rye. Tak for en super sæson. Arne Svensson, træner U-6 drenge

U8 håndbold var i den første weekend i marts til sæsonafslutningsstævne i Hedensted. Håndboldsæsonen bød for både drenge og piger på en kraftig fremgang i antallet af aktive børn, og Gl. Rye stillede da også talstærkt til afslutningsstævnet. U8 stillede med 2 hold. Et drenge hold tilmeldt rækken for meget øvede spillere med mere end 2 års erfaring og et mix hold for både drenge og piger tilmeldt i rækken for spillere med under 1 års erfaring. Tilsammen spillede vores børn 11 kampe på 1 døgn, så det var en træt flok børn, der med medaljer om halsen kom hjem til Gl. Rye igen. Håndboldoplevelserne blev i weekenden tilsat masser af grin, godt samvær, overnatning og sovepose hygge. Der blev mødt spillere fra andre klubber, og knyttet venskaber i og på tværs af klassetrin. Håndbolden var også en stor succes. Begge u8 hold var modstanderne overlegne i de fleste kampe, ikke kun i form af scorede mål, men også teknisk, i samspil, i sammenhold og ikke mindst i bedste fankultur! Det var en god mulighed for håndboldens yngste årgange til at måle sig mod de jævnaldrende hold i hele Østjylland. Og det er stolte trænere, der efter stævnerne konstaterer, at vi i Gl. Rye er mere end godt med i de yngste årgange. Det har på alle måder været en rigtig stor fornøjelse at låne alle drengene og pigerne i hallerne hjemme og ude gennem vinteren! Så tak for en god sæson til alle børn og forældre. Vi glæder os til temperaturen udenfor igen falder, og vi kan komme i hallen med børnene igen til efteråret. På vegne af trænerteamet Bjarke

6


IG

AMMEL

AMMEL Her planlægges et anlæg med 2 baner og et klubhus midt i omgivelser, som må gøre banerne til de bedst og smukkest placerede i Danmark.

Projektgruppen arbejder i øjeblikket med at sikre financering af byggeriet, som ventes påbegyndt, så der kan spilles tennis til sæsonstarten i foråret 2012. I den forbindelse vil lokale erhvervsdrivende snart blive kontaktet for at finde sponsorer, som vil være med til at etablere et nyt tilbud i Gl. Rye.

TENNIS i Gl. Rye FORÅRET 2012..?

Guld holdet GL.RYE

PEPTALK i pausen i Finalen

IG

En projektgruppe i GRIF arbejder med at etablere et tennisanlæg i Gl. Rye. Gruppen har i samarbejde med Skanderborg Kommune udpeget et område ved siden af fodboldbanen på Storesand, hvor banerne kan placeres i harmoni med naturen og de eksisterende fodboldanlæg.

· TE N N IS

E RY

E RY

· TE NN IS

Danmarks bedst beliggende tennisbaner i Gl. Rye

Følg med i projektets fremdrift her i Aktuelt. Snart vil man også kunne opdatere sig på www.tennisigammelrye.dk

Gl.Rye´s U-10 drenge kredsmester og nr. 2 til Østjysk mesterskab. Søndag den 3. april gjaldt det kredsmesterskabet, som blev afviklet på hjemmebane i Gl. Rye Hallen. Her var de 6 bedste b-række hold fra Kreds 6 samlet forældre, søskende og venner fyldte hallen helt op, og skabte en festlig kulisse mens der blev spillet og kæmpet af et godt hjerte. Gl. Rye mødte først Knudsø HK som blev besejret 15-10 i et intenst lokalopgør. Herefter måtte Gedved se sig besejret af Gl.Rye med 13-5. Nu ventede Skanderborg i finalen. I Finalen startede Gl. Rye drengene lidt usikkert og ved pausen var stillingen 2-2. Efter pausen var det en flok forvandlet drenge der i flere perioder udspillede Skanderborg og efter en flot holdindsats trak Gl.Rye sig sejrrigt tilbage med slutresultatet 10-5 og fik hængt guldmedaljer om halsen som bevis på kredsmesterskabet.

Ellevilde tilskurere og en skuffet Skanderborg leder

Lørdag den 9. april gik turen til Østjysk Mesterskab i Ulstrup. I første kamp vandt holdet fra Gl.Rye 15-5 over Hornslet efter endnu en flot holdindsats. Til sidst måtte Gl.Rye dog overgive sig til Tilst, som vandt 16-11. Dermed en flot 2. plads og sølvmedaljer ved de Østjyske Mesterskaber til de ambitiøse drenge fra Gl. Rye. 7


Samarbejde

Rytme

Nærvær

Styrke 8

8

Foto Michael Kongsbak


GRIF hovedbestyrelse Formand:

Fællesskab

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Vi ses til september til en ny sæson.

Rikke Østergaard, 35 11 64 10 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Sekretær:

Tine Lindberg Lyngdal 19 86 57 95 55

lindberg67@gmail.com

Formand Badminton:

k i t s a n m Gy visning 2011 op

Torben Sørensen Rimmersvej44 86 10 79 22

sorensents@gmail.com

Formand Gymnastik:

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Glæde

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister:

Sportsfest Gl. Rye!

i

lenderen e kryds i ka Husk at sætt IF afholder i August. GR 3. weekend aktiviteter ortsfest med sp e lig år den e fra fredag rn og voksn for både bø gust. ag d. 20. au d. 19 – lørd

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Fodbold kontaktperson: Ungdom: Erik Nørgårds tlf. 87883100 Senior: Morten Bohøj 22 29 44 75 morten@hh3e.dk

www.glryeif.dk

9


BOGCAFÉEN Bogcaféen har nu eksisteret i 7 mdr. og benyttes af mange voksne og børn, unge og ældre, hvilket vi frivillige er meget glade for. Vi bestræber os på at være behjælpelige uanset spørgsmål eller handling, som der ønskes assistance til.

Forfatter Lica Weiss Nærå har sendt os en boggave indeholdende 5 af hendes nyere ungdomsbøger. Hun havde set TV 2 indslaget om Bogcaféen og skrev, at hun synes, det er et godt initiativ, som hun gerne ville støtte gennem sin boggave.

Flere borgere i byen har doneret bøger fra deres hjemlige reoler. Det siger vi mange tak for. Bøgerne bliver sorteret – nogle stilles på særskilt bogreol i caféen, især de nyere titler. Dubletter, som bogcaféen har i forvejen og diverse ældre bøger kommer enten i en ”Til salg” kasse, eller gives videre til FDF’s loppemarked.

Glasmontren, som står synligt fremme i bibliotekslokalet, skal gerne have en renæssance. Det betyder, at vi har et ønske om at udstille forskellige ting i den – vil du være med til det? Det kan være samlinger af fine stenfigurer, æggebægre, postkort og meget andet. Hobbybetonede ting, som man gerne vil vise og glæde / inspirere andre med, ved at udstille i montren. Er man interesseret, henvender man sig blot til de fra frivilliggruppen, som er der i Bogcaféens åbningstid.

Til salg kassen – vil stå fremme i caféens åbningstid. De donerede bøger fra Gl. Ryes borgere er mangfoldige. Der er litteratur omhandlende den lokale egn, faglitteratur, romaner, tekniske bøger, krimier og lignende. Ældre og nyere bøger. Bl.a. har vi modtaget 3 af Jussi Adler-Olsens seneste bøger!

Nyere biblioteksbøger vil inden længe komme på hylderne. Skanderborgs bibliotek vil løbende forære os eksemplarer fra deres ”overskudslager”.

Afhentning af bestilte bøger fra andre biblioteker vil fortsat være muligt. Det er en service, som vi får mange positive tilbagemeldinger på. Man kan også få hjælp af bogcafépersonalet til at søge og bestille bøger på andre biblioteker ved at benytte caféens computere. Musik CD- og DVD’ere for voksne er nu ”mærket” og kan lånes på samme vilkår som bøgerne. Nye tiltag, ønsker og ideer fra alle brugere af Bogcaféen modtages med glæde. Vi er lydhøre over for ideer af enhver art. Caféen er til for os alle – derfor skal alle også have mulighed for indflydelse. Åbningstiderne er: Mandag fra kl. 15 – 18 og torsdag fra kl. 9 – 12. Der er lukket i skolens ferier. På vegne af bogcaféens frivilliggruppe Lene og Annette

EDB SEN IOR Gl.Rye´s EDB-hold har fået sommerferie De fortjener en god, lang én! - Holdet har haft det så hårdt. -Har tappert fundet sig i at blive stillet overfor den ene svære opgave efter den anden. Men, - mærkeligt! - Det entusiastiske seniorhold udtrykker lyst til at fortsætte igen til efteråret. De har sat sig for at ville lære at håndtere værktøjet til den elektroniske verden. Ord som: ”mails”, ”genvejstaster”, ”tekstbehandling”, ”stavekontrol” og mange, mange andre sære ord har fløjet gennem luften. Ord, som vore bedsteforældre ville tro stammede fra noget værre djævelskab, - og værre endnu blev det, hvis de hørte, at vi nu ”skriver i luften” og igen får svar i løbet af ganske få minutter. Breve, som før ville tage dage, uger og måneder om at nå frem, er nu erstattet af en kasse, en skærm og et skrivetastatur. Pen, blæk og papir, hvor blev de af? Breve i smuk håndskrift fra familie og venner har vi næsten lagt bag os. Det er synd! Vi må håbe, at de medier vi bruger at gemme på i dag, vil være ligeså holdbare, som de fordums skrifter. Ellers bliver historiebøgerne tynde. Nå, alligevel glæder jeg mig rigtig meget til, at holdet vender tilbage - og at de tager deres ukuelige humør med. Selv mine, bestemt ikke altid lige vellykkede ”forsøg”, kunne de bære over med, - glade, søde og sjove, som de er. God sommer til alle! Karen Olesen 10

Meditation i Gl. Rye Meditationsgruppen er åben for alle, som har lyst til at være med. Du kan enten være én, som dagligt mediterer, eller også som de fleste af os, kun får mediteret en gang om ugen / måneden eller hvert halve år, men drømmer om at det blev til lidt mere, og især gerne sammen med nogle flere. Vi mødes tirsdag i de lige uger kl. 19. i Sct. Sørens hus. Vi sidder i stilhed i 40 min. og slutter af med en aftensang / salme. Tag gerne kaffe / te med og pude, skammel, liggeunderlag eller lignende. Du er velkommen til at kontakte Karen Thomsen – skovmaerke@ofir.dk eller Ulla Veje – ullaveje@mail.dk


Hvis suk var luftballoner... af Annette Foth-Jakobsen – Gl.Rye

Flygtningelejren ved Gl.Rye husede i perioden 1945 – 1948 mere end 10.000 tyske flygtninge samtidig,, som i de sidste krigsmåneder var flygtet fra den sovjetiske hær bl.a. i Østprøjsen. Bogen består af 3 fiktive dagbøger. Vi følger dagbogs-skrivernes liv fra flugttidspunktet (eller lidt tidligere) til Ryelejren, hvor de kommer til at bo i den samme barak. Her hører vi om opholdet indtil de igen forlader lejren, og får i grove træk at vide, hvordan det går dem i det Tyskland, som de kommer til. Hver af de tre dagbøger afsluttes med et tilbageblik/refleksion. Hvis suk var luftballoner.. er et forsøg på så virkelighedstro som muligt at beskrive livet og lejren på godt og ondt. Vi læser om vareknaphed og afsavn, sorg og længsel og drømme for fremtiden. Når man i dag kigger ud over landskabet ved Gl.Rye, er det svært at forestille sig, at ét af de smukkeste naturområder i Danmark fra 1945 til 1948 var omdan-

net til en stor flygtningelejr. Hvis suk var luftballoner... gør historien levende og giver os et dybt indblik i dette områdes brogede og spændende fortid. Annette Foth-Jakobsen fortæller i bogens forord: Denne bog er et forsøg på at give et indblik i et sådant tysk mikrokosmos midt i det danske samfund. Fortællingerne er autentiske. Deres udgangspunkt er mange samtaler og omfattende brevveksling med rundt regnet 30 tyske flygtninge fra Rye-lejren og omkring 20 danskere, der husker den. Da en historie aldrig står alene, blev det også til fortællinger om mange andre mennesker, der delte samme skæbne. De tyske flygtninge har rørt mig dybt med deres beretninger, og efterhånden dannede der sig et billede af flygtningelejren, som sammen med dokumenter, avisartikler og faglitteratur blev til en helhed. At fortælle det i form af dagbogsnotater var for mig den bedst egnede mulighed for at få samlet alle disse forskellige informationer i kro-

Annette Foth-Jakobsen bog om flygtningelejren ved Gl. rye

nologisk rækkefølge. Bogen udkommer og kan bestilles/købes hos boghandleren i slutningen af maj måned, koster 195 kroner og har følgende ISBN nummer: ISBN: 978-877114-624-0 Forlaget: Books on Demand GmbH

Violas barn af Karen Thomsen

”Violas barn” er Kathrine Assels anden roman, den såkaldt ”svære toer”, og bogen har fået rigtig gode anmeldelser. Kathrine Assels bor i Gl.Rye og er ud over forfatter, bachelor i film- og medievidenskab og har en master i børne- og ungdomskultur. Violas barn handler om de fem dage der går, mens et forældrepar venter på at få besked om, om deres nyfødte dreng har Downs Syndrom. Vi følger Violas tanker og følelser, mens hendes frygt udvikler sig til mareridtsagtige oplevelser af virkeligheden og truer med at ødelægge forholdet til både manden Carsten og det lille barn. Carsten ønsker ikke at tale om det de begge frygter, og han søger tilflugt i kogebøger og madlavning. Bogen er forholdsvis kort, men koncentreret, barsk, velskrevet og meget billedrig. Her er nogle korte udpluk fra anmeldelserne: Anette Dina Sørensen i Politiken: Roman Polanski titter frem i Kathrine Assels´ fine psykologiske portræt af en nybagt mors accelererende vrangbilleder. Vi er så at sige inde i Viola og så effektivt forført, at Violas svigtende greb om virkeligheden langsomt sætter sig som uhygge og forvirring på læserens egen virkelighedsfornemmelse.

Katrine Sommer Boysen i Jyllands Posten: Modigt og med fortællermæssig stor effekt antager den minimalistiske roman karakter af en hverdagsgyser, for det er just, hvad Viola befinder sig i. Voreshverdag.dk: Det vil for enhver, der læser denne bog, blive rusket godt op i i såvel fordomme som holdninger. Man imponeres af, at historien er kommet til at fylde nøjagtig de antal sider, den er berettiget til. Sproget er rundt, historien er rund og afsluttet, ligesom også hovedpersonens overvejelser og slutninger når at falde rundt ned sammen med forfatterens sidste ord. Weekendavisen: Ny surrealisme. Det kan være en direkte fysisk nydelse at få en ordentlig bog i hånden, og sådan en er Violas barn. Hér møder læseren ikke en af de sædvanlige Yummie-Mummies, men i stedet et såret moderdyr med hovedet fuldt af rablende galimatias. Som forfatter er Kathrine Assels optaget af de mørke, grimme, groteske sider af mennesket og på mange måder inspireret af surrealismen. Det er således først og fremmest indre, psykologiske portrætter, hun tegner, og altså primært hvad, der foregår inde i hovedet på folk, der fascinerer hende. Det betyder, at dialogen i hendes to romaner er mere eller mindre erstattet af indre monolo-

Kathrine Assels

ger præget af drømmebilleder, vrangforestillinger og associationer. Det lyder måske dystert, men i det dybt alvorlige og groteske stikker den sorte humor ikke sjældent hovedet frem. Uvisheden har indtil nu været et tema, der har domineret Kathrine Assels´ romaner. Denne tilstand af afmagt har både ”Snydeæg” og ”Violas barn” som omdrejningspunkt. Forfatteren forsøger i begge bøger at skildre, hvordan uvisheden langsomt skaber en indre opløsningstilstand, der smitter af på oplevelsen af de ydre omgivelser. Selv oplever hun sine omgivelser i et noget anderledes lys. ”Jeg elsker at bo og arbejde i Gl. Rye – mange tror, at en forfatter bedst kan arbejde i en storby, men personligt har jeg lettere ved at skrive, når der er ro omkring mig. Jeg ville ikke undvære den inspiration, man finder i en storby, og er derfor også jævnligt i København, hvor jeg er født, men det er som om, at tankerne først falder på plads og kan omsættes til tekst, når jeg er tilbage i Gl. Rye”, fortæller hun. 11


FDF

Hvad fortræner I dog til? Lars B. Kirkegaard

Ved at deltage i Landslejr fortræningsweekenden d. 8-10 april, har FDF Gl. Rye nu for alvor taget hul på fortræningen til FDF’s landslejr. Fortræningsweekenden afholdes traditionen tro på Sletten ved Julsø 3 måneder før den egentlige Landslejr.

Fortræningsweekend FDF Gl. Rye har allerede været i gang med forberedelserne længe. Hensigten med fortræningsweekenden, er, at prøve ideerne af i praksis for første gang. Fredag ankom kredsen med 36 børn til Sletten, i årets hidtil voldsomste blæsevejr. På forunderligvis havde fredagens blæsevejr over natten omformet sig til årets først sommeragtige weekend med høj solskin og ivrig fuglekvidder. Da jeg møder kredsen, er de i gang med at realisere deres ide om et bålsted, som de med hjælp fra et computerprogram 12

har fået designet helt ned til mindste raftedetalje. ”Vi har en simpelthen en arbejdstegning for hver eneste rafte” fortæller FDF-leder Jesper Madsen og det fantasifulde byggeprojekt. Johan Olsen 10 år og Jakob Skifter 9 år er i gang med at hugge rafterne i smig, hvilket gør muligt at stable dem. Johan fortæller, at de har brugt 4 mødegange til FDF, for at klargøre det, og at det nu er sejt at det samlet, men tilføjer at der stadig mangler en del, Jakob regner dog med at de når det hele.

Bålstedet Ideen med bålstedet er, at få det hævet, således man ikke skal bøje sig ned for at lave mad. Det er sådan, at alle de 10.000 der allerede har tilmeldt sig Landslejren, skal tilberede deres mad på bål. FDF Gl. Rye har under bålet en radiator liggende hvori de fylder vand. Imens der laves mad, varmer bålet det påfyldte vand i radiatoren. Dette sikre således at der altid der meget varmt rindende vand til opvask lige efter maden. Der er en arbejdsiver og summen af akti-

vitet på pladsen. Røgen fra bålet vender i takt med vinden, og sætter sig nænsomt i tøjet. Rundt omkring er de andre kredse også ved at afprøve deres ideer. Afslutningsvis tilføjer Jesper, at man kan se bålstedet helt færdigt til Loppemarkedet ved kredshytten lørdag d. 30/4.

FDF Landslejr 2011 Til sommer tager FDF Gl. Rye til det store lejrområde, Sletten ved Himmelbjerget sammen med over 10.000 andre FDF’ere. Lejrens omdrejningspunkt, er leg, fantasi og opfinderi. Sammen med den skøre professor Pascal skal deltagerne udfordre sig selv og hinanden for at være en uge del af et fællesskab, der størrelsesmæssigt svarer til en mindre provinsby.

Næste nummer I næste nummer af aktuelt kan du følge hvordan det gik på landslejren, og der vil det også blive afsløret hvordan FDF Gl. Rye har valgt på en helt anderledes og kreativ måde at transportere sig til Sletten.


LANDS LEJR PÅ SLETTEN SDNA L ÅP RJEL NETTELS LANDS LEJR PÅ

13


Lopper alle vegne dog ikke i køkkenet... af Lars B. Kirkegaard

Blå- himmel og uniformer, udsprungne træer, forår og Gl. Rye = loppemarked ved FDF hytten. Lørdag D. 30. april kl. 10.30 faldt tovene til dette års loppemarked hvor flere end 400 strømmede ind for at se på alle de lopper, som i løbet af fredagen var blevet stillet op. For at passe på lopperne pådrog en stor folk FDFer fra Gl. Rye sig det ansvar at sove omkring, og nogle endda på lopperne. Traditionen tro var der tombola, amerikansklotteri, auktion, cafeteria, pandekagebagning på bål, gynge sofa og meget mere. Især i cafeteriaet var der heftigt aktivitet. Jeg talte med de tre husmødre i køkkenet (Anni, Anne og Hanne) om hvordan de oplevede dagen fra køkkenet. På dørene til køkkenet står der landets bedste lagkager, hvilket jeg vil vende tilbage til. I køkkenet er der flittig aktivitet, og der er ikke tid til at stoppe op for at tale, nej, man arbejder selvfølelig imens. Der er travlt, men overskud. Lagkagerne kører nærmest på samlebånd, fordi der helt siden morgenstunden har været en heftig efterspørgsel på dem. Til spørgsmålet om hvordan de oplever samarbejdet, svarer Hanne at ”Der har været en jævn arbejdsrytme”, hvilket jeg kun give hende medhold i, alt ser ud til at være top optimeret. Det er dog heller ikke uerfarne kvinder der er i køkkenet. Anni har været med helt fra starten og er nu køkkenchef. Anni fortæller, at hun avancerede fra at stå i tombola til at være i køkkenet. Siden da er det altså kun gået en vej, til stor glæde for alle de besøgende. Der er stor enighed blandt de tre kvinder om, at de også får noget menneskeligt ud af at være i køkkenet, da mange kigger forbi køkkenet til en snak. Inden jeg smutter ud af døren, bliver jeg budt et stykke lagkage. Lagkagen er et lille stykke af himlen, hvis ikke du har smagt det før, kan jeg kun opfordre dig til næste år på denne tid at kigge forbi og selv smage. I køkkenet har jeg lært, at der ikke er nogen lopper, og at erfarne husmødre virkelig ved hvor der skal smøres. Da loppemarkedet var slut og de sidste gæster havde forladt pladsen, begyndte alle de frivillige at rydde op og ikke mindst tælle op. Claus (kasserer) meldte afslutningsvist, for alle de frivillige at resultatet bestemt kunne betragtes som tilfredsstillende. En omsætning på 42.112 og et anslået overskud på omkring 28.000. Især cafeteriaet, tøj og bogsalg havde biddraget positivt i forholdt til forgående år. Nipsting og møbler trak lidt ned. Fra kredsleder Kjeld Christensen, lød et stort tak til alle dem som har støttet FDF Gl. Rye ved at kigge forbi. Især et specielt tak til alle de frivillige der hvert år er med til at gøre loppemarkedet muligt. Fra FDF Gl. Rye skal også lyde et kæmpe tak til Kjeld! 14

Kernecitat: jeg I køkkenet har er lært, at der ikke at og , nogen lopper re erfarne husmød or virkelig ved hv . es ør der skal sm


Kredsleder: Kredsleder:

Kjeld Kjeld Christensen Christensen Ryesgade Ryesgade 39 39 8689 8689 8231 8231

Tumlinge: Tumlinge:

Rikke Rikke Zink Zink Sivertsen Sivertsen Søndergade Søndergade 62 62 kdl. kdl. 8740 8740 Brædstrup Brædstrup Tlf. Tlf. 26311184 26311184

kjankc@gmail.com kjankc@gmail.com

Pilte 1. pilte Gitte EriksenBitsch Lars Skifter Møllestien Horsensvej730 Gl. Rye 87880610 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk 1. væbnere: Væbnere: Jesper Jesper Madsen Madsen Vesterled Vesterled 16 16 ,, Glarbo, Glarbo, 8689 8964 / 2040 5218 86898964/22855218

Seniorvæbner: 2. væbnere: Sissel Sissel Pedersen Pedersen Lindholmvej Lindholmvej 41 41 86898513 8689 8513

Seniorer: Seniorvæbner: Kjeld Christensen Ann Katrine Pedersen Ryesgade 39 41 Lindholmvej annkatrinebreth@yahoo.dk 8689 8231

kjankc@gmail.com

Seniorer: Kasserer:

Kjeld Claus Christensen Riber Ryesgade 39 10 A Jægergårdsvej 8689 8231 6035 5015

kjanks@gefiberpost.dk claus_riber@yahoo.dk

Kasserer: Bestyrelsesforkvinde Tina ClausG.Riber Madsen Vesterled Jægergårdsvej 10 Ry A 16 8680 2965 6035 3646 5015 tinagmadsen@gmail.com claus_riber@yahoo.dk

Bestyrelsesforkvinde Udleje af Kræshus: Tina G.Willumsen Madsen Dorthe Vesterled 16 Horsensvej 4 8680 Ry 2965 3646 35117902

tinagmadsen@gmail.com dorthewillumsen@gefiber.dk

Udleje af Kræshus: Kræshuset Lene Skifter Horsensvej 33, 8689 8246 Horsensvej 30,

8689 8936

skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 8689 8246

15 15


Borgerforeningen Goddag til den nye formand og farvel til den gamle. Lærke Frost har overtaget formandsposten i Borgerforeningen i Gl. Rye efter Ove Krogsøe, der er blevet suppleant i bestyrelsen

Ny formand

for borgerforeningen

Lærke Frost har afløst Ove Krogsøe som formand for Borgerforeningen i Gl. Rye Af Peter Hald

Som omtalt i forrige nummer af Aktuelt stoppede Ove Krogsøe som formand for Borgerforeningen i Gl. Rye efter otte år på posten. Nu har borgerforeningen fået en ny formand – nemlig 42-årige Lærke Frost, der tidligere var næstformand. Lærke Frost har været med i borgerforeningens bestyrelse i halvandet år, og hun er gået ind i arbejdet med liv og sjæl: - Jo mere engagement, jo sjovere er det. Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde, som borgerforeningen står for. Det handler jo om, at Gl. Rye skal blive ved med at være en rar by at bo i – en by med sammenhængskraft. Uden borgerforeningen ville vi måske ikke kende hinanden så godt og komme hinanden så meget ved, siger Lærke Frost. Hun har boet i Gl. Rye i fire år sammen med sin mand Preben og parrets to børn, Bo på 12 år og Anne på 16 år. Lærke Frost er vuggestuepædagog og arbejder på institutionen Kernehuset i Silkeborg, og hendes mand er lærer på Himmelbjerggården.

16

Før familien flyttede til Gl. Rye, boede de i nærheden af Århus, men oprindelig er Lærke Frost næsten lokal, idet hun er født i Skanderborg og har tilbragt en del af sin barndom i Ry. Lærke Frost er for alvor blevet suget ind i det frivillige arbejde. For det er interessant, understreger hun: - Noget af det der gør det godt at være i byen, er den store frivillighed. Den hjælp der kommer fra både hjælperkorpset, foreningerne og de lokale firmaer, gør det lettere at arrangere de mange tiltag i borgerforeningen. Det er alt sammen med til, at Gl. Rye hænger bedre sammen og gør os gladere for at bo her, siger hun. - Jeg har ingen intentioner om at ændre ved det arbejde, der gøres i borgerforeningens regi. Det er relevant og vedkommende, så det handler om at holde gryden godt i kog, tilføjer Lærke Frost.

Glæder sig til Sille Awten Arbejdet i borgerforeningen fortsætter altså i de kendte baner, men der kommer også nye ting til i år. I august vil borgerforeningen i samarbejde med andre af byens foreninger samt lokale forretningsdrivende og erhvervsfolk holde en Sille Awten – et gade-arrangement i stil med de velkendte by-night-arrangemen-

ter, der findes i flere byer. Men selvfølgelig med et unikt præg af Gl. Rye. - Der er gang i Gl. Rye, og borgerforeningen bliver mødt med megen goodwill. Det vil vi forhåbentlig også få at se, når vi holder Sille Awten, siger Lærke Frost.

Bestyrelsen i Borgerforeningen i Gl. Rye Lærke N. Frost, formand Peter Hald, næstformand Liselotte Johansson, kasserer Helen Grubbe, sekretær Lene Schultz Steen Jørgensen Susanne Tougaard Ole Raahede Andersen Suppleanter Mie Holmgaard Jan Ketley Ole Schultz Ove Krogsøe


Skt. Hans-fest Skt. Hans nærmer sig, og traditionen tro inviterer Borgerforeningen i Gl. Rye til fællesspisning, tale, musik og det store Skt. Hans-bål ved Gl. Rye mølle torsdag den 23. juni kl. 19.00.

Program: 19.00 Festpladsen åbner, og den store grill er klar. Børnebål til snobrød. (tag selv pinde med). 19.30 Fællesspisning. Der vil også i år være musik og

Rhododendron-tur til Højkol Tag med Borgerforeningen til Højkol mandag d. 30. maj. I år er der igen mulighed for at opleve den imponerende rhododendronpark beliggende ved Højkol. Området, som normalt er lukket for offentligheden, åbnes denne aften af en medarbejder fra Salten Langsø skovdistrikt. Han viser os rundt og fortæller om stedet. Turen starter i bunden af dalen, og ad listige stier vandrer vi op mod toppen til det imponerende Højkol. Herfra kan man nyde en storslået udsigt over området. Vi mødes ved Gl. Rye kro kl. 18.45, og følges ad til parken. Deltagere medbringer selv kaffe, brød mv.

underholdning under spisningen.

20.30 Båltale. 20.45 Bålet tændes – fællessang og musik. Tag familie, venner og naboer med til dette arrangement. Alle er velkomne. Medbring madkurv og steg jeres kød på den fælles grill. Der er gratis snobrød til børnene (det kan hentes i salgsboden). Vi opfordrer til, at drikkevarer købes i borgerforeningens salgsbod. Der sælges vin, vand, øl, kaffe, te og kage. Der er mulighed for indmeldelse i borgerforeningen denne aften ved henvendelse i salgsboden. Vel mødt – Borgerforeningen i Gl. Rye

Med venlig hilsen Borgerforeningen i Gl. Rye

Tur til Dansand 26. maj kl. 19 Vi mødes ved Gl. Rye Kro kl 18.45

UDFLUGT TIL DANSAND

Dansand i Addit er en af Nordeuropas førende procenter af industrisand, og nu er der snart mulighed for at se nærmere på den store virksomhed, der ligger i nærheden af Addit. Torsdag den 26. maj arrangerer Borgerforeningen i Gl. Rye nemlig en aftenudflugt til Dansand. Virksomheden er kendt for sin åbenhed, og den administrerende direktør Poul K. Beck har derfor tilbudt at holde et virksomheds-besøg. Deltagerne til turen mødes ved kroen i Gl. Rye kl. 18.45, hvorefter turen går videre i egne biler til Dansand. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig

17


18 18


Borgerforeningen

Hjertestarteren sidder ved skolens vestlige indgang

Hjertestarteren i Gl. Rye Gl. Rye har fået en hjertestarter. Den er placeret på skolen.

Hjertestarteren i Gl. Rye er sponseret af TRYG-fonden.

Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et hjerte, som er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen.

Hvis uheldet skulle være ude:

Hjertestarteren er en transportabel, batteridrevet maskine, som skal betjenes manuelt. Den kaldes også en defibrillator. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge.

1: Ring 112. 2: Hent hjertestarteren. 3: Åben den stille og roligt. 4: Lyt efter og gør hvad stemmen fortæller dig.

Lærke Frost Formand 8614 9545

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560

peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781

liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555

Lene Schultz Nyvej 13 3511 6817 · 2074 9752

helen.grubbe@glrye.dk

lene.schultz@glrye.dk

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

steen.joergensen@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10

Bo og Oliver var nogle af de flittigste.

50 kilo skrald samlet ind Søndag den 3. april blev Gl. Rye lidt renere. En gruppe gæve frivillige gik i gang med den årlige affaldsindsamling, der var et led i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. En halv snes affalds-indsamlere mødtes på parkeringspladsen ved kroen om formiddagen, hvor indsamlerne fik udleveret sække og éngangs-handsker Fire af indsamlerne var børn, og især et par to store drenge, Bo og Oliver, der tog opgaven meget alvorligt og knoklede fra start til slut. Indsamlingsleder Helen Grubbe fra borgerforeningen skønner, at de to knægte stod for halvdelen af alt det indsamlede. Der blev indsamlet cirka 50 kilo skrald – inklusive 120 dåser uden pant (!) Det er tankevækkende, at der var så mange dåser. Den kedelige tendens med at smide dåser ud er åbenbart også nået til Gl. Rye.

Erik Frodelund holdt foredrag for en opmærksom skare, der gerne ville blive klogere på, hvorfor det er vigtigt at skrive testamenter.

susanne.tougaard@glrye.dk

Ole R. Andersen 22 41 19 29

ole.andersen@gl.rye.dk

En jurist kom forbi Borgerforeningen i Gl. Rye havde tirsdag den 5. april inviteret jurist Erik Frodelund til at komme en tur til sognehuset og fortælle om testamenter – deraf overskriften på arrangementet - ”Vi skal alle samme vej!” Det var et par interessante timer i Erik Frodelunds selskab. Flere af de omkring 40 tilstede værende gæster stillede meget konkrete spørgsmål. Frodelunds svar og egne gode eksempler fra hverdagen betød, at tilhørerne blev godt ”klædt på” og fik fyldig information om, hvor galt det kan gå, hvis ægtefæller eller samboende ikke har sikret hinanden både økonomisk og på det mere generelle personlige plan. Mon ikke der vil blive aftalt testamente-skrivning i flere hjem efter denne aften?

Suppleanter Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

Ole Schultz Ove Krogsøe Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888 martin.rud@glrye.dk

19 19


Gl. Rye Mølle drejer igen!

Tekst og fotos Henrik Bredmose Simonsen

Søndag d. 1. maj fik Gl. Rye Mølle sejl på de nye møllevinger, som derefter drejede flot i vinden. Det var højdepunktet i den festlige ”genindvielse” af Gl. Rye Mølle efter restaureringen, som har fundet sted siden 2007. Over hundrede mennesker havde fundet vej til Gl. Rye Mølle for at overvære ibrugtagningen af den nyrestaurerede mølle. Dagen markerede også åbningen af en ny sæson på Museet på Gl. Rye Mølle, hvor også en ny fotoudstilling om tømrernes og møllebyggerens arbejde blev åbnet. De mange mennesker kunne høre taler af Jens Grønlund, formand for Kulturudvalget i Skanderborg Kommune, og Anne Juul Larsen, medlem af fondsbestyrelsen for Paula og Axel Nissens Legat. De to hjalp derefter hinanden med at sætte møllen i arbejde for første gang efter restaureringen. Også Poul Nielsen fra Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening og museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen talte og takkede bl.a. de fonde, som havde gjort restaureringen mulig. Undervejs kunne gæsterne prøvesmage forskellige kryddersnapse, der var fremstillet med Douglas-gran, som er den træsort møllevingerne er lavet af. ”Genindvielsen” sluttede af med et godt pølse- og ostebord og et glas vin.

20


n e t w A e l l i S

GL. RYE BORGERFORENING ARRANGERER:

Hyggeaften på ægte jysk

Sille Awten i Gl. Rye byder på sjov og aktivitet i gaderne Af Peter Hald

En hel del byer i Danmark holder ”Open by night”-arrangementer, hvor firmaer og forretninger sørger for fest og sjov i gaderne ved aftenstide. Den 18. august kommer der et tilsvarende arrangement i Gl. Rye – men med et stærkt lokalt præg. Derfor kaldes arrangementet ”Sille Awten” (sen aften) på ægte jysk. Borgerforeningen i Gl. Rye står som arrangør, og det bliver firmaer fra byen,

Vores Bus Skrevet af Sille Mikkelsen, Anna Nordtorp Frost og Lea Sander Berg

Nu er der kommet endnu et forslag omkring 311’eren – det foreløbige resultat blev nedenstående. Altså endnu mindre kontakt mellem Gl. Rye og omverdenen og mere besvær med at komme frem og tilbage. Det har i lang tid været klart, at vores busrute på den ene eller anden måde ville blive forringet, så vi har – blandt andre – kæmpet for at bevare så meget som muligt.

Historien bag Anne Jakobsen har fortalt os, at det hele startede i 1924, da en mand fra Emborg med sine to sorte heste hver dag kørte en tur mellem Silkeborg og Skanderborg. Man kunne køre med den tidlige form for hestevogns-bus indtil den første rigtige bus blev etableret, men busruten var stadig privatejet. Den fortsatte med at være privatejet indtil DSB overtog den fra Hans Rasmussen og senere blev den igen overtaget af Arriva. Dette er altså historien om hvordan 311’eren opstod, men det er ikke første gang, den har været i fare for at blive nedlagt. Både i 2006 og 2009 har der været snak om nedlæggelse, men på grund

der kommer ud på gaden ved aftenstide torsdag den 18. august fra klokken 17.30 til 21. - Vi vil gerne slå et slag for de lokale firmaer og være med til at gøre dem synlige for indbyggerne i Gl. Rye. Og selvfølgelig vil vi også fra borgerforeningens side gøre os synlige, siger Ole Raahede Andersen, nyvalgt bestyrelsesmedlem i borgerforeningen og primus motor og tovholder for Sille Awten-arrangementet. Ole Raahede Andersen har stor erfaring med denne type arrangementer både i Ry og Brædstrup fra sin tid som formand for Ry Handelsstandsforening og bestyrelsesarbejde i Brædstrup Handelsstandsforening En lang række firmaer i Gl. Rye er allerede blevet kontaktet og har sagt ja til at medvirke ved Sille Awten - og flere følger.

af protester og underskriftindsamlinger blev det ikke til noget. For nogle år tilbage blev weekendafgangene skåret væk, mens mange af de senere afgange også er blevet fjernet – nu er det så næsten det hele, der ryger. Selvom både Borgerforeningen Gl. Rye, Anne Jakobsen, flere pendlere og en del andre, har protesteret mod nedlæggelsen af 311’eren, har det ikke reddet bussen helt – men vi er overbeviste om, at det har gjort en forskel. Det er for sent nu, at gøre mere ved det, men derfor mener vi alligevel ikke at man bare skal sidde med hænderne i skødet og se til på en sådan forringelse af den kollektive transport. Vi arrangerer derfor en ”protesttur” med 311’eren den sidste dag inden den nye busplan træder i kraft.

18. august fra klokken 17.30 til 21. Mange aktiviteter De enkelte firmaer laver selv aktiviteter omkring deres boder og stande, og ligeså vil borgerforeningen have en stand. Her kan man blandt andet få at vide, hvad borgerforeningen arbejder med, ligesom det bliver muligt at melde sig ind i borgerforeningen. Sille Awten udspiller sig omkring to ”knudepunkter i Gl. Rye – torvet oppe ved skolen og kroen samt området ved Brugsen. Borgerforeningen vil sørge for underholdning, og der vil også blive muligt at få stillet sulten og tørsten. Detaljerne er ikke på plads endnu, men der vil senere komme mere information om Sille Awten i de lokale aviser og på Gl. Rye-hjemmesiden.

sendte en journalist ud for at tage en lille snak med os og Anne Jakobsen omkring hvad vi har gjort for bussen, så det ser ud til at vi er blevet hørt.

Tag med på protesttur Som mange læsere nok ved, har vi sendt en folder ud til alle borgere i Gl. Rye med en opfordring til at tage med 311’eren d. 24/6 (den sidste dag for den gamle busplan) for at gøre opmærksom på forringelsen af den offentlige transport i Danmark generelt, men også bare mod nedskæringen på vores egen bus. Vi mangler dog stadig mere konkrete svar på hvem, der er interesserede i at køre sammen med os, så vi kan finde et endeligt tidspunkt på dagen og danne os et overblik over hvor mange, der kommer. Dog vil vi gerne takke dem, der har henvendt sig.

Under vores kamp for bussens overlevelse har vi været i P4, hvor vi blev interVi håber på at en fyldt bus vil gøre en viewet live sammen med Claus Leick i P4 forskel, selvom der vist ikke er meget Morgen omkring vores initiativ til prohåb for at 311’eren, men under alle omtestturen. Vi blev bl.a. spurgt om hvorstændigheder vil vi blive ved med at forfor vi bliver ved med at kæmpe hvortil vi søge at gøre noget for at forbedre den svarede at det jo handler om langt mere offentlige transport i Danmark. end kun vores bus. Det handler ligeså meget om det usammenhængende i at der skal gøres noget for miljøet og at de små byer på landet skal gøres mere attraktive samtidig med at de skærer så meget ned på den offentlige transport på landet. Udover at have været i P4 er vi også blevet kontaktet af r Midtjyllands Avis, som på protesttu

Tag med

SE BAGSIDEN 21


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke Maj Den 22. Talsmandens komme (4.s.e.påske) Den 29. ”Bed og I skal få” (5.s.e.påske)

Ingen kl. 10.30 Pia Husted Blok

Juni Den 2. Konfirmation (Kristi Himmelfartsdag) Den 2. Konfirmation (Kristi Himmelfartsdag) Den 5. Helligånden og disciplenes vidnesbyrd (6.s.e.påske) Den 12. Talsmanden, Helligånden, taler i Jesu navn (Pinsedag) Den 13. Således elskede Gud verden ...(Anden pinsedag) Den 19. Nikodemus-samtalen (Trinitatis) Den 26. Den rige mand og Lazarus (1.s.e.trin.)

kl. 9.30 kl. 11.30 kl. 10.30 kl. 10.30 Kaffe Ingen kl.10.30 kl. 10.30

Juli Den 3. Det store gæstebud (2. s. e. trin.) Den 10. Det mistede får og den tabte mønt (3.s.e.trin.) Den 17. Splinten i din brors og bjælken i dit eget øje (4.s.e.trin.) Den 24. Peters fiskedræt (5.s.e.trin.) Den 31. Bjergprædikenen (6.s.e.trin.)

Ingen kl. 9 Pia Husted Blok kl. 10.30 kl. 10.30 kl. 10.30

August Den 7. Gæst hos Zakæus (7.s.e.trin.) Den 14. Et træ kendes på sine frugter (8.s.e.trin.) Den 21. Den utro godsforvalter (9.s.e.trin.) Den 28. Gråd over Jerusalem (10.s.e.trin.)

kl. 9 kl. 10.30 kl. 9.30 Øm Kloster kl. 11 Himmelbjerget

September Den 4. Farisæeren og tolderen i templet (11.s.e.trin.) Den 11. ”Luk dig op” – helbredelsen af en døvstum (12.s.e.trin.)

kl. 10.30 kl. 9

*Sct. Sørens kor medvirker Hvor intet andet er anført gudstjeneste ved Henrik Lund

22

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget Søndag den 28. august kl. 11 ognene i Ry-området inviteS rer igen i år til gudstjeneste på Himmelbjerget. Det bliver søndag den 28. august kl. 11. Tag evt. klapstol, frokostkurv og kaffe med og nyd det forhåbentligt gode vejr på plænen. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i Sct. Sørens kirke, Gl. Rye.

Gudstjenester Dalbogaard Tirsdag den 7. juni kl. 14 Tirsdag den 2. august kl. 14


Leif Ramløv Svendsen

Ulrik Spang-Hansen

Vivaldikoncert Søndag d. 11. september, kl. 19.30 Leif Ramløv Svendsen, blokfløjte Ulrik Spang-Hanssen, orgel Blokfløjtevituosen Leif Ramløv Svendsen og organist Ulrik Spang-Hanssen spiller populær, iørefaldende og kunstnerisk højt profileret musik af Antonio Vivaldi. Leif Ramløv spiller på kopier af blokfløjter, som var i brug dengang musikken blev skrevet. Undervejs fortæller de både om musikken og instrumenterne. Fri entre.

Sct. Sørens Kor

i Sct. kor, så kom og vær med Har du lyst til at synge i r. fte ope og fra 3. klasse Sørens Kor. Koret er for alle g gan ste før – 16 15fra sdag Vi øver i Gl. Rye Kirke, tor d. 25. august. ca. stjenester i Gl. Rye Kirke Koret medvirker ved gud orar hon dre min et får rne 6-8 gange om året. Koriste mneste. Vi arbejder med ste for at deltage i en gudstje salog ge san e mig tem og tos metræning og synger en mer. er. ring og få flere oplysning Mød op til korprøve eller ) 577312/40887026 Kærlig hilsen Katrine (86

Mad og Øl og Gudstjeneste på Øm Weekenden 20. og 21. august afholdes traditionen tro Mad og Øl på Øm. Den søndre klostergård er omdannet til et middelaldermarked, hvor håndværk og lejrliv kan opleves.

Ny kopi af røgelseskarret fra Sct. Sørens Kirke Ved gudstjenester kan man opleve kirkens gamle røgelseskar ophængt i koret. Det smukke gamle røgelseskar, der dateres til anden tredjedel af 1300 årene, er sandsynligvis fremstillet i Lübeck. Sct. Sørens Kirke har nu fået fremstillet en kopi af det gamle røgelseskar. Det er gørtler Per Jessen fra Barrit, der ud fra opmålinger og fotografier har fremstillet en vellignende kopi af det gamle kar i bronze. Kopien bliver overrakt Sct. Sørens kirke pinsedag den 12. juni kl. 10.30 i forbindelse med gudstjenesten. Her er der mulighed for både at se og røre røgelseskarret samt høre om brugen af røgelseskar.

Ølformidlingen tager Danske Ølentusiaster sig af, og der vil som foregående år være mulighed for, at afprøve mange forskellige øltyper, her i blandt selvfølgelig Klosterbryggeriets øl.

Stemningsfyldt friluftsrkens gudstjeneste i klosterki d. ruin kl. 9.30 ved Henrik Lun

I år kommer bl.a. plantefarveren med sin store gryde, hvori hun farver garn og stof samt den engelske langbuemager, skytte og forfatter Pip Bickerstaffe. Pip Bickerstaffe´s langbuer er kendt i europæiske buekredse, og Bickerstaffe er desuden specialist i fremstilling og skydning med langbue. Af aktiviteter bliver der bueskydning for børn og voksne, middelaldermusik, lotteri og meget mere. 23 23


Døden har fødder - bland blod med de andre Af Henrik Lund

At de gider. Påsken som vækkeur. Storm P. har en tegning, hvor en vagabond siger til en anden: ”Se, nu står solen op”. Den anden vagabond svarer: ”At den gider”. Sådan har mange af os det med påskemorgen. Vi er sløve som vagabonden, der næsten ikke gider bruge sanserne for at se underet lige foran ham. Påskemorgen er for os blevet som et ældre ægteskab, hvor vi har mistet sansen for hinanden. Igen i Storm P.s streg, hvor en kone fortæller nabokonen: ”I begyndelsen af vores ægteskab vækkede jeg hver morgen min mand med et kys”. ”Og hvad sker der så nu”, spørger nabokonen nysgerrigt. ”Nu har han købt sig et vækkeur”. Påsken er for os blevet sådan et vækkeur. Underet er forsvundet. Påsken er ikke som de første kys. Det underfulde er gledet bort. Mennesker kan blive så sløve, at de hverken ser eller hører det som sker. Talens brug kan vi være så ligeglade med, at vi ikke siger noget til hinanden. Vi kan blive både stumme, døve og blinde. I stedet for morgenkys køber vi vækkeure for at komme op, på arbejdet ser vi ind skærme dagen lang, faktisk også om aftenen når arbejdsdagen er forbi. For vi er afhængige af skærmens sløvhed. Og når sønnen styrter ind for at fortælle, at det store træ med gyngen er sprunget ud, tjekker vi først DMI for at se om det kan passe. Forår med træer der springer ud, fugle der synger, solen som står rasende tidligt op: ”At de gider”, siger vi inde fra skærmen. Sanserne og kroppen er så sløve, at der skal alarm 112, breaking voldelige news eller gossip-sex til at vække os.

Vågne sanser Påskemorgen er et under, underet at leve, - at vågne igen, - at glæde sig over at se solen stå op som var det første gang. Påskemorgen er ligeså mirakuløs som de første kys, som en bryllupsnat, fortryllende som sidste skoledag, som at pakke bilen og køre på sommerferie. Påskemorgen er som at få hørelsen igen, når man har været døv. Påskemorgen er underet at få talens brug igen, når man har været stum, - at få synet igen, når man har været blind. Påskemorgen er vågne sanser.

24

Skader, sår og bristet hud Påskemorgen er et under, som skal forståes med sanserne og kroppen, - ikke med hovedet. Præcis som de gjorde i middelalderen. I middelalderen identificerede man sig i påsken med Jesu krop. Man gjorde sig til eet med Jesu krop, levede sig ind i påskedramaet med sin egen krop, hæftede sig ved, hvad der skete med Jesu enkelte kropsdele. Lidelsen blev gjort konkret. Man dyrkede f.eks. Jesu sår, særligt sidesåret, altså det sår i maven Jesus får på korset af soldaterne, som med sværd og spyd tjekker om han er død. I passionshistorien udgør sidesåret et særligt nedværdigende træk, fordi den suveræne krop bliver perforeret, gennembrudt af soldatens våben. Enhver kan se, føle og mærke, at Jesus er et menneske udsat for vold, et skadet og såret menneske. Og fordi ethvert menneske kender til rædslen for sår, bliver situationen på korset også min. At blive perforeret, at huden brister, se blodet løbe bort fra kroppen, oven i købet fordi

”Under korset”. Sven Hausteen-Mikkelsen

en anden har anvendt et våben er den ultimative ydmygelse. En såret krop. Det kender vi. Det ved vi, hvad er. For det fylder skærmen hele tiden. Skærmen er fuld af kors, af påskedrama. Men modsat middelalderens mennesker bliver vi i såret, i blodet, i action, breaking news, når noget perforeres, når der går hul på mennesker, når huden brister, når mennesker går i stykker, når det er synd for nogen. Det sælger. Det er Big Busness, - skader, sår og blod. Derfor bliver vi i såret og kommer ikke videre. Vi stirrer på såret, men identificerer os ikke med menneskers sår og skader. Tænd skærmen, - døm selv.

Blodet som åbning For middelalderens menneske går der hul på Jesu krop, fordi såret skal være en åbning for blodet. Og blodet udtrykker ikke kun lidelse, men også guddommelighed. Blodet besidder en vældig kraft.

Blodet kan rense, vaske, aftvætte, udslette det dårlige og onde. Blodet ejer værdighed og er dyrebart. Vores nedarvede ærefrygt for blodet har rødder i middelalderens identificering med Jesu krop på korset. Blodet bliver rosen, kærlighedens kildevæld. At modtage blod fra en anden er det mest intime der findes. At give sit blod videre er det smukkeste, kærlighedens offer. Derfor er det om at tage imod blodet. Jesus giver sit blod for andre, sætter alt ind på at elske, betaler med huden som brister, perforeringen, at han selv må gå i stykker, dømmes, spyttes på og dø. Han giver sit blod samtidigt med han siger kom. Blodet er en åbning til at komme ham nær, - tage imod hans kærlighed.

Give blod – blande blod Når vi slår følge med middelalderens menneske, er påsken ikke svær at forstå. Vi kender betydningen af, at nogen giver os sit blod. Hver gang vi elsker, sker det præcis ved, at nogen vil give os sit blod, - at nogen åbner sig helt op for os og vil skænke os det dyrebareste af alt, livet som strømmer gennem os. Her har du min krop, min varme, mine kys, hænder, mine øjne, min mund og ord, mine fødder som vil gå samme vej som dig, - her har du mit blod. Jeg åbner mig helt op. Her er jeg for dig, kun for dig. Kom, tag imod mig. Tag imod min krop, mit blod, mit venskab, min elskov, min kærlighed. For en af senmiddelalderens store skikkelser Bernhard af Clairvaux beskrives foreningen og modtagelsen af kroppen på smukkeste erotiske vis; - altså når elskov er smuk mellem to elskende, som forenes og blander blod, så nyt liv kan opstå. Påske er at blande blod sammen, - leve af det blod der kommer ud af Jesu krop. Så fysisk tænkte man i middelalderen. Det lyder måske bizart, uhyggeligt. Det første vi tænker på er vel, da vi i skolegården faktisk forsøgte det, på uskyldigste vis at blande blod med en ven eller en kæreste. Det var sejt, og også farligt. Siden er det blevet endnu sejere og vildere. For at blande blod sammen, det er vores børn, frugten af kærlighed, foreningen af mand og kvinde, nyt liv. Af blodet kommer fysisk nyt liv. Af blodet bliver mennesker til. Vi kender det fra masser af dage og situationer. Når vi åbner op, tager imod hinanden og blander det vi er og har, så folder livet sig ud, - så bliver dagen levende. Påskedramaet passer. Vi må ud af hulen, ud af gravhulen ligesom Jesus, vække sanserne til live, få blodet til at rulle, pulsen til at dunke,


Og det er tænkevækkende, for Maria Magdalene er ellers kendt som luder, en skøge, der netop kysser for penge, kysser af nødvendighed. Hun er vant til at kysse, lever af vellystens hede kys Men åbenbart ikke Jesus, i hvert fald ikke kys for penge, forræderi og vellyst. Hun kommer påskemorgen ud til graven for at salve hans krop, vise ømhed og omsorg, selv for kroppen når den er død. Han gav sin krop og sit blod – det største et menneske kan give, - og nu vil hun vise ham agtelse og hengivenhed; - salve hans døde krop, sidesåret, det størknede blod. Synderinden bliver den, som elsker Jesus. Det er skøgen, som bliver hos ham til det sidste. Måske fordi hun mere end nogen anden kender menneskekroppen, såret, skaderne og blodet. Hun ved selv, hvad det vil sige at give blod, at lægge krop til. Maria Magdalene forstår Jesus med kroppen. Derfor kommer hun til graven. Hun kommer for at smøre hans krop ind i liv, for at give Jesus levende hænder, varme hænder. Livet har altid brug for hænder. Det er et af de vigtigste kendetegn i alle fortællingerne i Det Nye Testamente, at livet har hænder, at det gælder om at række hånden ud og frem mod de andre, selv fjenden. At hænderne skal værne og velsigne, sige god for mennesker, sætte mennesker fri.

Døden har fødder

”Opstandelse” Arne Haugen Sørensen 1994-95

rejse os op og gå. Vi må bevæge os for at møde hinanden. Påskedramaet og påskemorgen er den mest elementære bevægelse i vores liv med hinanden. At give sit blod for nogen, kun for dig. At leve så man får sår, tør elske selv om man bliver skadet, huden brister og man åbnes helt op, så blodet flyder ud af kroppen. Det er kristendommens bevægelse på korset. At give sit blod, at blande blod. Det er kærlighedens bevægelse. Ikke kun mellem mand og kvinde, to som elsker hinanden, men mellem mennesker uanset herkomst, gener, sociale forhold, sprog, kultur, statsborgerskab. At give sit blod, at blande blod. Ikke være dorsk, ligeglad, sløv, brovtende, selvhævdende, optaget af eget skærmbillede, forfængelig på den trælse måde. Derfor kan vi lære af middelalderen menneske. Gør som middelalderens menneske. Identificer dig med Jesu krop. Brug sanserne, husk hvilket under det er at leve. Ud af hulen, ud af gravhulen til nyt liv. Stå op og gå. Op-

standelsen påskemorgen er så fysisk som noget, liv i den døde krop. Hver ny dag er det påskemorgen.

Livets hænder, kys og kærtegn Jeg har længe været vild med Maria Magdalene. Maria Magdalene er kropsligt tættere på Jesus end noget andet menneske, bort set fra Jesu mor selvfølgelig. Maria Magdalene berører Jesus med hænder, mund og hår, da hun på et tidspunkt vasker og salver hans fødder. Hun følger Jesus tæt og bliver fysisk hos ham til det sidste, holder ud og står ved, uanset hvad andre siger, mener og gør. Hun fornægter ikke som Simon Peter, der fysisk fjerner sig, går længere og længere bort fra Jesus. Hun tvivler ikke som Thomas, der vil forstå påsken med hovedet ligesom os i dag; - kræver tegn og beviser, for viden er mere værd end tro. Og Maria kysser ikke Jesus for penge ligesom forræderen Judas, der bringer kysset til fald og gør det til skamme.

Påskemorgen opdager Maria Magdalene et nyt under. Hvor livet har hænder, så har døden har fødder. Det menneskelige særtræk i forhold til alt andet levende er den oprejste krop. Vi kan gå på vore fødder. Og det er, hvad Jesus gør. Døden har fødder, og han går fra døden. Han rejser sig op. Blodet i kroppen må ikke størkne. Han går fra døden til Galilæa, i forvejen hen for at møde de andre, forny venskabet med fornægteren Peter, tvivleren Thomas. Det er dem han møder. Og Maria Magdalene ser ham også igen, fortæller Johannesevangeliet. Kristendom skal forståes med sanserne og kroppen. For livet har hænder og døden har fødder. Jesus rejser sig fra gravhulen og går. Han går for igen at blande blod, at møde ham som lige har undsagt ham og fjernet sig fra ham. Også til tvivleren går han, til skøgen som elsker ham. Påske – det er at turde holde såret åben, turde blande blod med de andre. Påske er at gå for at møde en anden, stifte venskab og blande blod. Gør som i middelalderen. Vær kristen med kroppen.

25


Liv og kirke i en storby

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk

Konfirmandernes studietur til Hamborg

Sognepræst:

ørdag den 7. maj stod konfirmanderne L op før fuglene for at tage på studietur til Hamborg. Vant til hverdag og kirke i Gl. Rye skulle vi undersøge, hvordan man lever og er kirke i en millionby. Undervejs i bussen fik konfirmanderne en præsentation af Hamborg som tidligere dansk by, som hansestad og som søfartsby med en af Europas største havne. Programmet bød på havnerundfart, rundvisning med tårnbesøg i Skt. Michaelis kirke, besøg i den danske sømandskirke, gåtur forbi rådhuset og Skt. Nikolai kirke m.m.. Vi havde en fantastisk tur. Tak til Annette Foth-Jakobsen, der er fra Hamborg, for hjælp med planlægning af turen.

Henrik G. Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37

Fredag fridag

hlu@km.dk

Organist:

Katrine Bruno Hansen, Gerstedvej 9, 8680 Ry Tlf. 86 57 73 12

Kirkesanger:

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade 18 Tlf. 86 89 88 22

Graver:

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Rimmersvej 13. Gl. Rye Tlf. 8689 8032

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

haoel@mail.dk

Sekretær:

Peder Sørensen Kastanieallé 8B, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

26

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250 skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk


Søren Ryge Petersen

Henrik Dahl

Brian Patrick McGuire

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Klosterlivets åndelighed:

En udfordring i middelalderen og i dag

Højskoledag

Livsværdier – hvilke værdier lever vi på?

UDSYN

Ved Brian Patrick McGuire 15. september kl. 19.30. Sct Sørens Hus , Gl. Rye

Foredraget ved Brian Patrick McGuire bliver afholdes i UDSYN Himmelbjergegnens debatforening og finder sted 15. september 2011 i St. Sørens Hus, Gl. Rye, Præstegårdsvej 2, 8680 Ry Åndelighed er et vanskeligt begreb, specielt fordi ordet ”spiritualitet” nu bruges og tilsyneladende udtrykker en livsform, som kun er for en elite. Men Benedikt i sin Klosterregel ønskede ingen eliteklostre: han tilbød en livsform, der i princippet var til for alle, der ønskede at danne ”en skole i Herrens tjeneste”.

lørdag den 5. november kl. 10-16. Hør Tv-værten og forfatteren Søren Ryge Petersen fortælle livshistorier. Mød sociologen og forfatteren Henrik Dahl som giver et bud på livsværdier i dag. Højskolesange, rundstykker, kaffe, frokost, samvær og samtale. Arrangør: Udsyn, Gl. Rye menighedsråd

Klosterlivet handler primært om at lovprise Gud gennem korsangens fællesskab og daglige arbejde. I 1100-tallet forsøgte en gruppe munke i Bourgogne at følge Benedikts Regel til punkt og prikke. Dette blev til cistercienserordenen, og takket være deres talent for organisation blev deres klostre bredt ud over hele den latinsk kristne verden. Der er i vor tid mange myter om klosterlivet, takket være den protestantiske reformations propaganda, for eksempel en påstand om, at senmiddelalderens munke og nonner levede et luksuspræget liv og havde glemt Reglen. Siden 1500-tallet har klostervæsenet været anset som en forkert form for kristent liv, hvor man køber paradis gennem gode gerninger. Men de munke og nonner, som jeg kender i Danmark, England, Irland og USA, forsøger på ingen måde at købe Guds gunst, men giver udtryk i deres hverdage og bønner for en glæde i alt det, som Gud har skabt.

skrive t a k s u H ender l a k n i d det i

HØJSKOLEDAG

Kort om Brian Patrick McGuire: Født på Hawaii i 1946 og vokset op i Californien. Bachelor fra University of California, Berkeley, 1968. Dr. phil. fra Balliol College, Oxford, 1971 Indvandret til Danmark og gymnasielærer i 1972. Dansk statsborger i 1976. Adjunkt, senere lektor på Københavns Universitet ved Institut for græsk og latin i 19751996. Professor på Institut for historie og social teori ved Roskilde Universitetscenter, nu Institut for kultur og identitet ved Roskilde Universitet siden 1996.

27

RAG

UDSYN - FORED

Se www.udsyn.dk 27


Sådan bestiller du Flagalléen Ring til · Birthe Jensen 86 89 83 51 eller 51 31 80 74 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 86 89 81 41

Tidsfrist Af hensyn til bestyrelsens planlægning bedes bestilling af flagallé ske tidligst muligt – gerne 14 dage og senest en uge, inden opstillingen skal finde sted. ”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt.

Opsætning af flag

Der kan bestilles opsætning af minimum 4 og maximalt 240 flag. Opsætning og nedtagning af flag foretages af foreningen.

Betaling for flag opsat i Gl. Rye by · 25,- kr. pr. flag for de første 4 · 10,- kr. pr. flag for de næste 96 · 5,- kr. pr. flag for de efterfølgende Disse priser forudsætter, at flagene nedsættes i eksisterende flagrør. Dog kan 4 flag nedgraves, hvis jordforholdene tillader det, eksempelvis foran huset eller i indkørselen. Gl. Rye Flagallé kan tilbyde at nedgrave yderligere max 6 flag mod betaling af 25,- kr. pr. stk. tillige for disse flag. Bestiller kan evt. låne pælespade og selv grave disse eller yderligere flaghuller. Ved opsætning af flag flere dage i træk til samme kunde beregnes kun 1 gange ”startpris”. Prisen beregnes således ud fra det samlede antal flagopsætninger set over dagene.

Betaling for flag opsat i resten af Gl. Rye Sogn · Som ovenfor + tillæg 5,- kr. pr. flag

Afregning Medmindre andet aftales ved bestilling af flag, foretages betalingen · forud til kasserer John Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye, 8680 Ry · eller kontant - ved opsætning af flag - til et bestyrelses medlem / en medhjælper.

Medlemsskab Bestilling af flagallé forudsætter – for beboere i Gl. Rye sogn – principielt medlemsskab, der pr. år koster 30,- kr. pr. husstand.

Gratis flagrør til ”villaveje” ”Villaveje” / ”vejlaug” kan – så længe lager haves – få gratis rør til etablering af faste flaghuller. Flagalleens bestyrelse står til rådighed med vejledning. Se mere om Gl. Rye Flagallé under Foreninger på www.glrye.dk

28


Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder til

”Frokost i det grønne” Lørdag den 4. juni 2011 fra kl. 12.00 ved Emborgbroens ”madpakkehus” Alle – også ikke medlemmer – er velkomne

Tilmelding til:

Medbring selv madkurv og drikkelse samt jeres sangstemmer. – Hvis der viser sig stemning herfor blandt de tilmeldte, vil frokosten blive arrangeret på ”sammenskudsbasis”, så vi hver især ta’r noget med til fællesbordet.

John Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye Tlf. 86 89 84 74 Senest mandag den 30. maj 2011

I tilfælde af dårligt vejr vil arrangementet blive aflyst.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Branddaskernes generalforsamlingsFEST John Jensen Lørdag den 26. marts blev branddaskernes traditionsrige og sagnombruste generalforsamling afholdt på Gl. Rye Kro med ikke mindre end 75 feststemte laugsbrødre og –søstre, der med glubende appetit og livsglæde indtog de brandgo’ ”Gule Ærter” med fast og flydende tilbehør. Branddaskerbestyrelsen havde ”opdaget”, at generalforsamlingens mangeårige domicil, ”Kræshuset” i princippet maximalt måtte rumme 40 personer, hvorfor generalforsamlingen var flyttet til kroen, der heldigvis tog godt imod de gæve daskere. De mange generalforsamlingsfester i ”Kræshuset” blev naturligvis omtalt og mindet med glæde, og bestyrelsen gav i øvrigt udtryk for stor tilfredshed med den flotte opbakning til flytningen af generalforsamlingen. Generalforsamlingen 2011 blev i anden henseende – og selv i branddaskersammenhæng – en forholdsvis udsædvanlig generalforsamling, idet seancen måtte gennemføres uden kasserer Anders Pilgaards tilstedeværelse. Anders havde fået en invitation, han ”ikke kunne sige nej til” (ifølge det oplyste en invitation fra sin Tante Kiss, der fyldte 80), og han fremlagde derfor regnskabet via webcam fra det sted i landet, hvor han nu end befandt sig. – Flere i forsamlingen undrede sig i den forbindelse over, at Anders tilsyneladende var iført noget der lignede en sort/hvid-stribet trøje og en fodlænke, - en noget utraditionelt påklædning til en familiefest … Webforbindelse til Anders Pilgaard gik desværre ned, da forsamlingen skulle til at stille spørgsmål til regnskabet. Men det lykkedes en energisk argumenterede formand, John Jensen – assisteret i svære passager af oldermanden/dirigenten, Frode Agger – at fremtrylle svar på de fleste af forsamlingens mange ”kritiske” spørgsmål, så regnskabet til slut blev godkendt. Branddaskerlaugets bestyrelse bekendtgjorde en styrkelse af alarmberedskabet i byen via udnævnelse af 2 nye alarmerings-

ansvarlige, henholdsvis Frankie Jensen, Hedelundvej 38, og Steen Skov Svendsen, Hedevej 25, der begge modtog applaus for deres beredvillighed. Den treenige branddaskerbestyrelse fik i øvrigt forsamlingens ubegrænsede tilslutning til et forslag om at slå laugets hidtidige kok, Claus Berwald Jensen til ”Ridder af den gule ært’ ” med baggrund i hans utrættelige og mangeårige indsats i ”de gule ærters tjeneste”. Oldermand/dirigent, Frode Agger, der øjensynligt også er noget af en ”skjald”, digtede og afsang herefter et smukt lille hyldestkvad om Laugets nu 2 ”riddere”. Forsamlingen skiltes – i opløftet stemning og med smil på læben – ved midnatstid.

Kasserer Anders Pilgaard fremlægger regnskaber – via webforbindelse – fra ”et sted i Danmark”

Claus B. Jensen slås til ”Ridder af den gule ært’ ” 29


NYT FRA Rye Kraftvarmeværk

Status på udskiftning af de ældste fjernvarmemålere Som omtalt på generalforsamlingen, og tidligere nævnt her i bladet, har vi valgt at udskifte de ældste af vore målere (Kamstrup Multical SA) med en teknisk mere tidssvarende model i stedet for at skifte batteriet igen. Tidsforbruget med at få lavet aftaler om at få adgang til forbrugernes installationer og med selve udskiftningen er det samme, som hvis vi kun skulle skifte batteriet. Endvidere har vi de seneste år haft mange aflæsningsfejl fra de udvendige aflæsestik – typisk p.g.a. knækkede ledninger eller korrosion af stikkene. De nye målere fra HydroMeter er nemme og hurtige at aflæse ved forbikørsel med en håndholdt minikomputer (PDA) tilsluttet en mobil antenne-enhed og kan på sigt indgå i et fast radionetværk, så de kan aflæses centralt efter behov. Når vi kommer så langt, får vi også mulighed for at tilbyde forbrugerne lækage-overvågning på fjernvarmeinstallationen.

Brædstrup Fjernvarmes tekniker, som håndterer selve udskiftningen af målerne for RKV, har samtidig mulighed for at give fjernvarme-installationen et tjek og svare på eventuelle spørgsmål om optimal brug af installationerne. Disse fjernvarmetjek indgår i den obligatoriske energisparekampagne, som er pålagt os af EnergiStyrelsen.

VIGTIGT Brædstrup fjernvarmes tekniker kontakter forbrugerne telefonisk, med SMS eller med brev vedr. målerudskiftningen. Vi vil her opfordre jer til at svare så hurtigt som muligt, så vi har mulighed for at planlægge arbejdet så effektivt og billigt som muligt.

SMS-kontakt Vi har sammen med Brædstrup Fjernvarme tilmeldt os et SMS-service system, som gør, at vi har mulighed for med meget kort varsel at udsende en SMS til forbrugere med mobiltelefon omkring

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk · www.ryekv.dk

et opstået brud, lukning af fjernvarmen ved service- eller reparationsarbejder, eller som kontaktform f.eks. ved den aktuelle målerudskiftning. Hvis forbrugerne oplever, at nogle af de brugte mobilnumre ikke brugbare, kan man afmelde disse numre ved at gå ind på Brædstrup Fjernvarmes hjemmeside: www.braedstrup-fjernvarme.dk/side 7070.html - eller ringe på 7575 3300 eller 8689 8002 og få hjælp til det. Vi arbejder på hurtigst muligt på at få afmeldingsmuligheden etableret på vores egen hjemmeside www.ryekv.dk

Årsaflæsning Tiden nærmer sig for årsaflæsningen for varmeåret 2010-2011. Den vil foregå omkring månedsskiftet maj-juni, hvor nogle forbrugere endnu i år vil kunne møde vores aflæser i haven med aflæseterminalen, mens flertallet ikke vil registrere årsaflæsningen, da den vil foregå med tidligere nævnte radioaflæsning.

Hver anden skrotter oliefyret til fordel for Fjernvarme Mere end 6.000 har fået osende oliefyr udskiftet med fjernvarme med tilskud fra ”Skrot dit oliefyr” kampagnen, hvor der stadig er masser af tilskudskroner. Af pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme

Mere end 6.000 har allerede fået fjernvarme i stedet for det gamle osende oliefyr, tilmed med et tilskud på 10.000 kroner fra Skrot dit oliefyr-kampagnen. Kampagnen har udløbsdato den 30. juni, hvorefter folk ikke kan søge om tilskud til at skifte oliefyr ud. I alt har der været 400 mio. kroner i oliefyrspuljen, og af dem er der stadig næsten 200 mio. kroner tilbage i puljen, selv om slutdatoen er ved at nærme sig. Landet over har fjernvarmeselskaber med udgangspunkt i kampagnen målrettet deres indsats direkte mod boliger med oliefyr.

400 skrottede oliefyret i Aarhus Blandt dem er AffaldVarme Aarhus, der har gennemført en kampagne for at få borgene til at tage imod statens skrotningsordning med tilskud til konvertering til fjernvarme. 30

Resultatet blev, at 400 husstande sagde farvel til oliefyret. Kampagnen var ikke alene god for husejerne, som i gennemsnit har fået en varmeregning, der er næsten 11.000 kr. lavere, end da de havde oliefyr. Kampagnen var også god for Aarhus Kommune, for fjernvarme udleder ikke tilnærmelsesvis så meget CO2, som oliefyr gør. De 400 husstandes samlede CO2-belastning falder således med over 1.000 tons om året. Det svarer til, at CO2-udledningen bliver 50 procent lavere, end da de nye fjernvarmekunder havde oliefyr. Også hos Tre-For har man mærket stor interesse for at skifte dyr fyringsolie ud med billig fjernvarme. I forhold til de milde vintre i 2006 til 2008 er forbruget til opvarmning steget markant. - Fra de såkaldt grønne vintre og indtil nu er forbruget steget med cirka 25 procent, og det kan vores kunder selvfølgelig også mærke, siger varmeforsyningschef Helge Slot Hansen. Store varmeregninger har helt naturligt øget boligejernes interesse for billigere alternativer. Folk, der har oliefyr og gasfyr, har således oplevet prisstigninger på over 30 procent for olien og op mod 20 procent på naturgassen, mens fjernvarmen har fastholdt prisen i den kolde periode.

Midlertidig ordning Skrotningsordningen for oliefyr åbnede for ansøgninger den 1. marts 2010, oplyser sekretariatet for Skrot dit oliefyr. Ordningen blev indført som en midlertidig tilskudsordning, der skal bidrage til Danmarks klimaforpligtelser gennem reduktion af CO2-udledningen fra boliger. Der har imidlertid ikke været den interesse, som var forventet. Et år efter at ordningen startede, er der givet ca. 12.000 tilsagn. Det svarer til, at knap halvdelen af tilskudspuljen på 400 mio. kr. er reserveret. Hver anden eller godt 6.000 af disse har fået tilskud til at blive koblet på fjernvarme.

Slutdato for ordningen. Nye ansøgninger om tilskud modtages frem til og med den 30. juni 2011. Derefter lukkes ordningen for nye ansøgninger om tilskud, mens de resterende ansøgninger færdigbehandles efter den 1. juli. Ansøgninger om udbetaling vil fortsat blive færdigbehandlet i takt med, at de meddelte tilsagn udnyttes, oplyser sekretariatet. Tilsagn, der allerede er givet og gives på ansøgninger, der modtages til og med 30. juni 2011, vil fortsat være gyldige i et år fra tilsagnsdatoen.


Erhvervsportræt

Festen starter i Låsby... Du er altid velkommen til at kigge ind og få inspiration til din næstefest. Låsby Teltudlejning & Serviceudlejning, er en seriøs, professionel og kvalitetsbevidst samarbejdepartner, når det drejer sig om din fest, teltudlejning og serviceudlejning - i mere end 25 år.

Vi har mange flotte muligheder - kig ind

Bryllup, konfirmation, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, fødselsdagsfest, havefest, gadefest, firmafest, julefrokost, reception, gallafest, personalefest, sommerfest, familiedag, generalforsamling, skolefest, aktionærmøde, messe, udstilling eller firma event. Vi sikrer dig kvalitetsarbejde til absolut konkurrence-dygtige priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte betingelser samt leveringstider. Låsby Festudlejning, sælger fadøl, udlejer sluceice maskiner og popcorn maskiner.

Skal I holde fest stor eller lille og lad os tage en snak, om de mange muligheder. Bedste hilsner Inge & Hans Iversen.

Vi henter og bringer, hvis du ønsker det

Låsby Telt og Serviceudlejning Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby Tlf.: 86 95 16 65 www.laasby-festudlejning.dk E-mail laasbytelt@hotmail.com

31


Ib Hansen

Vinni Bruhn

Ry Fotoklub er en nystartet klub fra 30. Marts 2011 Vi har alle en fælles interesse for fotografering, men vores interesseområder og dermed også vores motiv valg spænder vidt, ligesom vores tekniske kunnen og erfaring går fra lille til meget stor. Vores mål med klubben, er at motivere hinanden til at komme videre indenfor kunsten at lave gode billeder, lære nye teknikker, og finde nye vinkler indenfor vores fælles hobby. Dette vil vi opnå ved hjælp af foredragsholdere, fælles fototure, interne kurser i fotoredigering, billeddebat med mere.

Ib Hansen

Et par gange årligt tilbyder vi nye uøvede medlemmer et lille intro-kursus, så de har en mulighed for at komme godt i gang, mens øvede optages i klubben uden intro-kursus. Vi er stadig på ”jagt” efter egne lokaler, men indtil videre har Gammel Rye Skole velvilligt udlånt os lokaler hver onsdag aften. Hvis du vil vide mere om klubben så kontakt os på ryfotoklub@gmail.com Og spørg bare løs! Hos os findes der ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar ;o))

Danne Johansen

Vi ses i Ry Fotoklub. Per Hallum

Ib Hansen

32


Kidsligaen

Gl. RYE MTB

Årets idrætsforening i Skanderborg kommune.

Første afdeling af Kidsligaen blev skudt i gang i Gl. Rye søndag d. 1. maj ved ”den sorte spejderhytte”. Med ca. 30 indskrevne børn fra Varde, Vejle, Kolding, Grenå, Hammel, Ry og Gl. Rye blev der kæmpet i forskellige aldersgrupper: årgang 2004-2005 / 2002 – 2003 / 2000- 2001. Ruten ved den sorte spejdehytte var ca. 2 km og 43 højdemeter pr. omgang og med masser af tekniske udfordringer. De yngste ryttere kørte 2 omgange, de mellemste 3 omgange og de ældste 4 omgange. Udover tekniske udfordringer, blev dagens rytter med ”det længste bremsespor” også kåret. Der var medaljer til alle, samt placerings præmiere til de tre første ryttere på hver årgang. Glade børn med trætte ben og flot opbakning fra forældre og frivillige, satte et flot punktum på denne dejlig solskinsdag i maj. De meget flotte resultater fra løbet kan ses på Klubbens hjemmeside. De næste afdelinger er: Fredag d. 19 august, start kl. 18.30, Sportsfest pladsen. Lørdag d. 10 september, start kl. 10.30 ved Knøsgården ved Glarbo. Pris pr. afdeling 25,- og tilmelding på dagen senest ½ time før start

Gl. Rye MTB på podiet! Superligaens MTB ”Apfoss Ligaen” blev skudt i gang søndag d. 1 maj. Gl Rye MTB deltog med to ryttere Anton Dinesen U13 rytter og Jonas Lindberg U15. Anton Dinesen kørte sig flot på podiet i en sikker 2 plads og Jonas Lindberg kørte en flot 5 plads.

Gl. Rye MTB blev på årsmødet i Idrætssamvirket kåret til årets idrætsforening i Skanderborg kommune. Vi er meget glade for den anerkendelse af det arbejde vi laver i klubben, som denne kåring er udtryk for. Klubben blev fremhævet for den legende tilgang vi har til mtb-sporten i børne- og ungdomsarbejdet og, at vi på ganske kort tid har fået mange medlemmer. Ud over den hædrende omtale blev klubben også belønnet med 10.000 kr. til klubkassen.

1000 Højdemeter ”En klassiker er født”, sådan sagde flere af rytterne efter Gl. Rye MTB’s løb i september sidste år. Her skulle rytterne forcere 1000 højdemeter på bare 24 km. En barsk omgang, selv for de meget trænede ryttere. Vi har taget rytterne på ordet, og er nu i fuld gang med at arrangerer dette års udgave af 1000 højdemeter. Tilmeldingen til løbet åbnede den 1. maj, og der er allerede godt gang i tilmeldingen, selvom om løbet først er den 10. september. Vi håber, at mange lokale vil komme ud at opleve stemningen på de stejle opkørsler i skovene omkring Knøsen. Løbet er kl. 11, men allerede kl. 10 vil der blive kørt den sidste afdeling af Kidsligaen, hvor der vil komme børneryttere fra det meste af midtjylland.

Træningstider Børn torsdag kl. 17:30, mødested ved boldbanerne. Senior motion søndag kl. 9:30 ved Brugsen. Her køres et moderat tempo, der vil være en kaptajn, der sørger for at tempoet ikke bliver for voldsomt, samt at vi er tilbage i Gl. Rye til den aftalte tid. Normal køre tid ca. 2 timer. Senior onsdag kl. 19:00. Her vil der blive kørt noget stærkere, ligesom der vil blive indlagt intervaller og bakketræning. Erfaring påkrævet Kvinder Lørdag i lige uger kl. 9:30, Lørdag i ulige uger kl. 15:00 Spinning vil starte op igen til oktober, vi kender endnu ikke træningstiderne. 33


Koncert med Johnny Madsen Efter år i en form for dvaletilstand er INITIATIVGRUPPEN A 1999 vakt til dåd og præsenterer: Johnny Madsen Knud Møller (en af landets førende på én guitar) og Henrik From

der servers såvel højdepunkter som skæve øjeblikke i nedbarberede, men alligevel højtflyvende akustiske versioner af Madsens sange, der er trioens varemærke.

AKUSTISK TURNÉ 2011 med stop i Gl. Rye aktivitetshal lørdag 22. oktober kl. 20.00

I Gl. Rye levnes der god plads til Thyborøn-drengens særdeles underholdende mikro-sociologiske iagttagelser fra landets randområder. Og Madsen deler gerne ud af sine knivskarpe betragtninger af, hvordan vi som mennesker gebærder os i hinandens selskab - ofte med inspirationen hentet fra kunstnerens egen udkigspost på Fanø – med et glimt i øjet.

Der kan købes øl, vin og vand – dog ikke mens musikken spiller

Vel Mødt!

Billetter a 250 kroner pr. stk. sælges foran og siden - ved restlager – i den lokale brugs fra lørdag 25. juni kl. 9.00. Johnny Madsen voksede op i Jyllands Chicago – Thyborøn – og legede med tanken om at blive præst. Men han endte med at skrive surrealistiske tekster og udstille sine billeder til eksklusive priser på eksklusive gallerier i London, New York og Fanø

Indtægter:

Regnskab 2010

Annoncer Erhvervsportrætter Vand- og Varmeværk og Skole Abonnenter Afrund. momsmellemværende

De

103.600,00 16.275,00 11.040,00 632,00 1,25

I alt 131.548,25 Udgifter: Opsætning 66.000,00 Trykning 63.034,24 Distribution 99,96 Porto 581,00 Kontorudgifter 586,04 Kørselsgodtgørelse 1.879,68 Redaktionsmøder 643,63 Køb af kamera og –taske*1 3.107,00

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 36 · februar · 2010 De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 37 · maj · 2010

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser

Side 26

Side 26

Gl. Rye portræt:

Gl. Rye portræt

Dieselmotoren fra Lille Vangs Vej

Kroværten løber langt... Trods sine kun 55 år er Anker Ankersen en særdeles erfaren krovært. Han har drevet Gl. Rye Kro i 30 år.

Glade Bison børn

Hotel Julsø

Side 28

Side 4

Gl. Rye Skole i Berlin

1

n t ma De

Side 39

Gymnastikopvisni

ng

Side 6

1

siger er man selv - for det står i...

Nr. 38 · september · 2010 De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 39 · november · 2010

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

GL. RYE

.

Carsten Jensen

I GL. RYE

Knud Møller: guitar og vokal, Johnny Madsen: vokal og guitar Henrik From: percussion

NYHED Spis, drik og få en snak med andre i byen. Fællesfrokost, bl.a. for folk med hjemmearbejdsplads. Læs nærmere på

side 23

Niles Højlund

Har man oplevet Madsens akustiske triokoncerter, ved man, at dette er den allerbedste måde at komme ind under huden på den vestjyske rockpoet. Og hvis ikke man har, bør man unde sig selv oplevelsen, hvor

Højskoledag i Gl.

Gl.Rye

Rye Side 13 1

set ude fra... 1

I alt 135.931,55 Driftsresultat: Årets driftsunderskud 4.383,30 Kontingent: Kontingent Borgerforeningen*2 350,00 Kontingent Idrætsforeningen*2 350,00 Kontingent Gl. Rye Kirke*2 350,00 Kontingent FDF*2 350,00 I alt 1.400,00 Årets likviditetsunderskud*1 2.983,30 *1 Årets likviditetsunderskud kan fortrinsvis henføres til investeringen i kamera og –taske til brug for bladets skribenter. *2 Ud over nævnte kontingenter har de 4 foreninger afregnet 2.000,- kr. hver = tilsammen 8000,- kr. i honorarer direkte til bladets omdelere.

34


Dagplejen

Dagplejen på bondegårdstur

Onsdag den 11. maj var Dagplejens Dag. Turen gik til forsøgsgården Ellinglund. I år har vi været så heldige at få sponsoreret en bus af Henrik, Dagligbrugsen. En stor tak for det. Samtidig har vi søgt en fond via FOA om støtte til at fejre Dagplejens Dag. Her har vi modtaget 500 kr. Denne oplevelse er guld værd for små som store. Kalvene, hestene kaninerne, hønsene, hestene, fårene, traktorerne er nu rykket ind i børnenes bevidsthed og ikke kun noget vi læser om. Vi har fået en dejlig fællesoplevelse der kan snakkes om længe. Det var trætte børn der skulle med bussen hjem, mætte af både mad og oplevelser. Dagplejerne i Gl.Rye

35 35


Børnegården Bison

Onsdag den 9. marts fyldte

! ! r å n e 0 B 3 i s d n o r å g e n r Bø Det blev fejret med arrangementer for store og små i løbet af dagen. Om formiddagen fik børnene besøg af klovnen fra El Niños Entertainment. Alle var underholdt! De mindste fik lov, at se på mens hun sminkede sig, og så blev de inviteret i Store Bison for at se hendes ”kat”. Her ventede de store Bisonbørn og forestillingen kunne begynde. Katten viste sig at være en hund, selvom klovnen stædigt fastholdt at det var en kat. Så bliver det næsten ikke sjovere på 1-6 års niveau! Tryllet blev der også, da både hendes kanin og fugl skulle præsenteres. Flere børn kom på scenen, for at sige trylleord og svinge tryllestaven. Der var fuld opmærksomhed fra alle børn og kæmpestore grin. Til sidst blev dyrene klappet og nusset. Det var næsten ikke til at sige farvel, for det var så sjovt! Om eftermiddagen var forældre og børn inviteret på kagemand. Og det var en kæm36

pe-mega-gigantisk-enorm-kagemand! Den fyldte næsten hele fællesrummet! Der var stor betagelse af, at en kagemand virkelig kan være SÅ stor. Nogle børn funderede lidt over hvor stor ovnen så var!! En meget festlig dag i Bison!!


Bisons historie

Den 9. marts 1981 slog Børnegården Bison for første gang dørene op for børnehavebørn. Der var 20 børn og 3½ ansatte til at begynde med. Institutionen havde til huse i en del af de nuværende lokaler, men delte dem med både bibliotek og dagcenter for ældre. Det hele foregik i den nedlagte Restaurant Bison. Dengang som nu tog man i skovbørnehave, på Høgdal og gik til Himmelbjerget. Børnene gravede i den samme sandkasse og legede på de samme græsplæner. Så selvom der hele tiden sker forandringer og nye tiltag spores den røde tråde gennem Bisons 30 årige liv. Som årene er gået er både bygninger, legeplads, børnetal og personalegruppe vokset. Enkelte pædagoger har været med siden de første år, mens andre er kommet til med tiden og udvidelserne. I dag huser Børnegården Bison op til 130 børn i alderen 9 mdr. til 6 år fordelt på Lille Bison, 3 stuer i Store Bison og om sommeren på skolens SFO. STORT TILLYKKE TIL BISON

37


Gl. Rye Skole

Svaret er videndeling, men undskyld hvad er spørgsmålet..?

Mette Mølbach Konstitueret Viceskoleleder

“Modsat alle andre ressourcer, så vokser viden, når man deler den med andre” Viden er en ressource, som mange gange nævnes, når politikere og andre taler om, hvad vi danskere har at bidrage med i den store verden, og hvilke kvaliteter vi skal værne om ved det danske skolesystem. I den sammenhæng, med debatten om PISA-undersøgelser og meget andet er der kommet stort fokus på dette område. Et af svarerne også på skoleområdet er blevet videndeling.

Hvad er videndeling? Begrebet videndeling er ikke længere forbeholdt diskussioner mellem teoretikere, men er stille og roligt blevet en del af ledelsespraksis og medarbejdernes hverdag og også en del af det daglige talesprog på arbejdspladsen. Der bliver talt om videndeling som om alle ved hvad det er, og hvordan man praktiserer det. Der er langsomt, men sikkert sneget sig en opfattelse og forståelse af viden ind, som noget man deler med hinanden, som var det fredagsslik til ”Disneysjov”. Viden erkendes jo som en ressource, der er vigtig for såvel den enkeltes arbejde som for arbejdspladsens udvikling. Den viden, den enkelte har, forventes eller ønskes at komme hele kollektivet til gode. Viden forventes at kunne deles med andre i mundtlig eller skriftlig form. Derefter vil andre have samme viden som den, der delte sin viden. Såre enkelt! Peter Holdt Christensen, der har forsket i videndeling har en kortfattet og forståelig definition på videndeling: Vidensdelingsteorien handler om hvordan og hvorledes viden deles på bedste vis internt i organisationen og hvilke processer, der skal bringes i spil for at vidensdelingen lykkes. Holdt Christensen, Peter 2004: ”Vidensdeling – perspektiver, problemer og praksis” Det lyder jo meget nemt, men hvorfor kan det så

38

være svært at få videndelingen til at fungere på danske skoler? Når man læser om videndeling opridses der forskellige forhold, der vanskeliggør videndelingen på danske arbejdspladser. Der nævnes bl.a., at videndelingen i alt for høj grad er overladt til tilfældighederne, dvs. videndelingen er ikke sat i system, så flere medarbejdere får gavn af enkelte individers viden. Det kan bl.a. skyldes, at procedurer og IT-systemer ikke er effektive nok. Der nævnes også, at “viden er magt og prestige”, og der kan derfor være en tendens til at holde på sin viden - særligt i krisetider som nu.

Et forsøg i praksis – med succes D.13. april afholdte de fire ”gamle Ry skoler ” i fællesskab en fagdag i dansk, hvor alle dansklærere fra skolerne mødtes fra 9.00-14.00 for at dele viden og blive klogere. Dagen var sat sammen med nogle fælles oplæg om litteratpædagogik og computerspil i undervisningen. Derudover var der to afdelingen med workshops som forskellige lærere stod for. Der var bl.a. et modul om animationsfilm, om at bruge lego i undervisningen, hvordan bruges de nationale test o.s.v. Det blev en fantastisk dag, hvor vi alle sammen blev lidt klogere på forskellige områder, men meget klogere på, hvem vi kan trække på, hvis vi har brug for at vide mere om et eller andet, og det er jo også en rigtig vigtigt viden.

For sjov Et opslag på ”vidensdeling eller videndeling” i Internettets mest dominerende søgemaskine Google giver ca. 11.200 hits uden tidsmæssig afgrænsning. Indsnævres søgningen til kun at vise hits på de websider, der er opdateret indenfor de seneste 6 måneder, får man ca. 8.200 hits. Så der er mange, der mener noget og har noget på hjerte omkring videndeling.


? ?

Hvornår kommer den ny skoleleder ved Gl. Rye Skole? - Og får Gl. Rye en fællesledelse af skole og børnehave?

Gert Lorensen Konstitueret skoleleder.

Tja… vi venter og venter. En ny skoleleder kommer - men lige hvornår er uvist. Og fællesledelse – det får vi forhåbentlig også, men i øjeblikket afventer vi en godkendelse i ministeriet. I forbindelse med direktionens og politikkernes ønske om at reducere antallet af kontraktholdere (institutionsledere) i kommunen, fandt bestyrelserne ved børnegården Bison og Gl. Rye Skole det hensigtsmæssigt at søge et tættere samarbejde. Det har nu udmøntet sig i, at de to bestyrelser har ansøgt ministeriet om, at der dannes en fælles ledelse og fælles bestyrelse for Gl. Rye Skole og Bison i henhold til bekendtgørelsen om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. (Samdrevne institutioner) Får vi af ministeriet en godkendelse nedlægges de to nuværende bestyrelser og en ny fælles bestyrelse skal vælges af og blandt forældre fra børnehave og skole. En godkendelse betyder også, at den kommende skoleleder bliver øverste le-

der (kontraktholder) af både skole og børnehave. Derfor er det et fælles ønske fra de to nuværende bestyrelser, at den kommende leder er valgt af forældre og medarbejderrepræsentanter fra begge institutioner. Da det formelt set, alene er skolebestyrelsen, der kan indstille til ansættelse af skoleleder kræver det, at den nye bestyrelse er på plads inden ansættelsessamtalerne går i gang. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra ministeriet, men forventer, at den kommer inden for en måneds tid. Hvis den tidsplan holder så kan vi have valglister klar inden ferien og bestyrelsesvalget kan være afviklet inden efterårsferien. Det betyder at den nye skoleleder vil kunne starte 1. december eller senest 1. januar.

?? ? 39


BANDEN

Jeg håber jeg kommer i 0.b, for b er et dejligt bogstav. Jeg vil også gerne lære at skrive historier.

Magnus Jeg glæder mig mest til frikvartererne, så jeg kan lære hvordan man svinger sig i det reb, der er ude på legepladsen

Frida

Sara

Goddag til Bisonbanden Jeg glæder mig til at lære noget nyt og jeg glæder mig til legetid

Mette Mølbach, Konstitueret Viceskoleleder

Her sidst på skoleåret skal der siges såvel goddag som farvel. 33 dejlige børn forlader os, de fleste for at fortsætte deres skolegang på Mølleskolen i Ry. Det er altid en mærkelig periode de sidste par måneder, fordi det er svært for alle at sige farvel. 6. klasse er dog ”klar” til at cykle ned ad bakken og starte på 7. årgang, hvor der bliver oprettet 6 nye 7. klasser med i alt 144 børn, så det er en helt ny verden på mange måder.

Klub Villa Kulla til rollespil i Bøges Lea Trabjerg Nielsen - Klubpædagog

Det er fredag eftermiddag, børnene har fri fra skole, men i stedet for at tage hjem og holde weekend haster de over i klubben, hvor de bliver mødt af klubkammerater i alle aldre, nogle i fuld rustning, bevæbnede til fingerspidserne og med sår i ansigt og på arme; andre haster forbi i flagrende grønne kapper, ind i klubcaféen hvor en flok udklædte børn danner kreds om et barn, der er ved at få lagt hvid ansigtsmaling. Vi skal af sted til Store Rollespil, og hele klubben sitrer af spændte børn og voksne. I klub Villa Kulla er det for længst blevet en tradition, at vi to gange om året drager af sted til Bøgeskoven i Skanderborg for at spille rollespil sammen med ca. 450 deltagere fra en række klubber i kommunen. Det er på alle måder et stort arrangement; stort hvad angår det prak40

tiske forarbejde og antallet af mandetimer, der lægges i det, men ikke mindst stort i de deltagende børns bevidsthed: Mange regner de to Store Rollespil for årets højdepunkter i klubben. I ugerne op til spillet emmer det af fantasi og kreativitet i klubben: Børnene vælger en rolleskabelon, som de fortolker, afprøver og giver personlighed i samarbejde med kammeraterne. Der skabes alliancer og konspireres, og erfaringer fra tidligere rollespil udveksles og bearbejdes på tværs af årgange. I værkstederne har børnene travlt med at sy kapper, lave elverører og djævlehorn i gips eller skabe sindrige læderrustninger, der skal give ekstra kropspoint. Vi laver trækors til kirkegårdene og skinker og pølser i papmaché, som skal hænge i kroen og ved slagteren.

Det er de to perioder på året, hvor der er størst gennemstrømning af børn i ”Kreativ”, og for mange af drengenes vedkommende er det de eneste gange i løbet af året, hvor de engagerer sig i den slags kreative aktiviteter i klubben. For os som pædagoger er det derfor en kærkommen lejlighed til at få en tættere kontakt til nogle af de børn, som ellers ikke rigtigt søger os som voksne. Når vi som klubpædagoger prioriterer Store Rollespil højt, skyldes det i høj grad det særlige fællesskab, som opstår under forberedelserne og varer til langt efter selve spillet. Mens almindelige rollelege typisk uddør i løbet af 4. klasse, er Store Rollespilsdagene en aktivitet, der stadig er socialt accepteret og appellerer til rigtig mange børn i 5. og 6. klasse.


Fem år er de fleste og meget klar til at starte i 0. klasse her efter sommerferien.

Jeg kommer til at savne lærere

Peter Jeg kommer til at savne, at det ikke er alle mine venner, jeg skal i klasse med på Mølleskolen.

Anne

Heldigvis er der også blevet sagt goddag. Den første april startede der næsten 40 forventningsfulde bisonbandebørn.

Andreas

og farvel til 6. klasse Jeg glæder mig til at komme til at gå i klasse med alle dem fra Ry jeg spiller håndbold med.

Sofie Det bliver mærkeligt at der er så mange mennesker hele tiden.

skoven

41 41


Dalbogaard

Første køretur i foråret Turen gik omkring Mossø. Fra Gl.Rye til Voerladegård. Igennem Dørup og langs Mossø til Alken. Her købte vi is, som blev nydt i det dejlige vejr.

En vidunderlig tur i det meget smukke landskab med blomstrende japanske kirsebærtræer og udsprunget bøgetræer.

Stemningen var høj og turen blev nydt i fulde drag. Mange hilsner Dorte og Bodil

Aktiviteter hver uge: MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

Impulsgruppe-bus 10.00-11.30

Gymnastik 10-11.30.

Træning Fysioterapeut Susanne Elkjær 9-12

TORSDAG

FREDAG

Kreativ aktivitet Bodil Juhl Henriksen 13-15.30

Avisoplæsning og spil Bodil Juhl Henriksen 9.30 – 11.30

Kontakt til personale: Bodil Juhl Henriksen - Dalbogård: 8794 8860 tirsdag 8.30 – 9.30 og fredag 9.00 –10.00

75 år

Dalbogård har 75 års jubilæum i år.

Det var i 1936 at Socialministeriet bekendtgjorde at det skulle være alderdomshjem. Så vi fejrer det med et åbent hus arrangement d. 17. juni fra kl. 13-17

42

Hørevejledning Træffetider: Dalbogård Torsdag kl. 12.00-13 .00 og fredag 9.00-10.00. Søkilde Plejehjem Mandag i lige uger (Hvis der er truffe t en aftale) 10.00-11.00 Lokalcenter Ryvang Onsdag 10.00-11.30 . Telefontid: Mandag 11.00-12.00 Onsdag 11.30-12.30 Tlf: 29 38 20 98 Venlig hilsen Hørevejleder Bodil Juhl Henriks en


Gl. Rye Vandværk Onsdag den 13. april holdt Gl. Rye Vandværk sin årlige generalforsamling på Gl. Rye Kro, hvor såvel bestyrelsesmedlemmer, revisorer som suppleanter blev genvalgt. Formanden, Steffen Gram Lauridsen fremlagde bestyrelsens årsberetning for 2010, der bringes nedenfor:

Bestyrelsens beretning for 2010, generalforsamling Gl. Rye d. 13. april 2011

Bestyrelsen Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Der blev dog valgt to nye suppleanter, Else Jensen og Karsten Dreier. Efterfølgende blev bestyrelsen konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Hanne Pilgaard som kasser og Steffen G. Lauridsen som formand.

Drift af ledningsnettet Det har som bekendt været et år med megen kulde og vi startede straks på året med flere ledningsbrud, deriblandt et´ som vi havde svært ved at opspore. Bent fik hjælp til at finde bruddet på Lyngdal, med en metode hvor der blev lyttet på rørene, således at bruddet kunne opspores. Som vi begyndte året sluttede vi også, nemlig med et ledningsbrud på Galgebakken der blev udbedret lillejuleaften.

Drift af værket Der er udpumpet 57.023 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 1.900 m³ vand (3,84% spild). Spildet ligger klart under niveauet fra 2009. Det er som forventer på trods af flere ledningsbrud. Det betyder at der ikke skal ske noget i forhold til regnskabet. I forbindelse med den megen kulde i december frøs vandet i pumpehusene. Der blev straks etableret varmeblæsere, således at rørene blev tøet op. Efterfølgende vil der blive opsat permanente varmeblæse så vi fremover undgår den slags. I forbindelse med analyser af vandet har der fortsat været for høje værdier med kalk aggressiv CO2 og for lav pH. For en

god ordens skyld skal det nævnes at parameteren ikke er en sundhedsskadelig parameter, men alene en driftsteknisk parameter. Der er ingen bemærkninger til de andre analyserede parametre. Analyseresultaterne er offentliggjort i Gl. Rye Aktuelt. For at afhjælpe problemet med de høje værdier at kalk aggressiv CO2 udførte vi et forsøg med opsætning af en midlertidig luftpumpe på for filtertanken. Analyser af vandet efterfølgende viste at den kalk aggressive CO2 var faldet til under grænseværdien og pH var steget til acceptabelt niveau omkring 7,6. Herefter har vi fået installeret en permanent luftpumpe der i forbindelse med filterskylningerne skal blæse luft retur i filterne, således at der sker en efterpolering af filtermaterialet. Der følges op af nye analyser af vandet i 2011.

Andre aktiviteter Idet det er bestyrelsens hensigt at gøre vandværket mere synligt udfører vi forskellige ting. Vi har bl.a. afholdt et arrangement, hvor vi gik en historisk tur i byen sammen med en foredragsholder, der bl.a. kunne fortælle om, hvor byen tidligere fik vandet fra. Der var afslutningsvis åbent hus på vandværket. Bestyrelsen var godt tilfreds med dagen hvor der var mødt ca. 30 mennesker op. Det er bestyrelsens hensigt, at Else skal stå for værkets kommunikation ud af huset, hvor det er formålet at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt. Det har vi stort set haft i 2010.

Planer for det kommende år Det er planlagt at udføre en inspektion af rentvandstanken. Vandværket er ca. 10 år gammelt, så det vil være hensigts

mæssigt at få gennemgået tanken for revner eller andet der kan påvirke kvaliteten af det rene vand. Det kan endvidere nævnes, at værkets SRO-anlæg skal opgraderes, det er en investering på ca. 0,5 mio kr. Det skal også nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Hanne Pilgaard er revisor og Steffen Lauridsen er valgt til formand.

Afslutning Der skal afslutningsvis lyde en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og arbejdet det sidste år, specielt i forbindelse med de nye tiltag, som er iværksat. En særlig tak skal rettes til vandværksspasseren, der er klar når der opstår uforudsete ting.

43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

Stort udvalg af naturlige hudplejeprodukter kosmetik - kosttilskud - naturlægemidler og økologiske/biodynamiske fødevarer

Klostertorv · Klostervej 8B, 8680 · Ry 86 89 28 83 www.erantissen.dk

Uve Lundgaard TØMRER & SNEDKERFIRMA ApS

Betina Sko Klostervej 6c 8680 Ry Tlf. 8689 1271

Klostertorv Klostervej 6 · 8680 Ry Tlf. 8689 2027

betinasko@live.dk www.betinasko.dk

Revisorteam Ry

15/05/06

11:12

Horsensvej 15a, Gl. Rye, 8680 Ry 4019 8832 - 8689 8832

Side 1

Registrerede Revisorer FRR Jan Fogt Niels Jørn Jeppesen Hans Friborg Christensen

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

HFC REVISION Jyske Erhvervs Revisorer

Brunhøjvej 5 · 8680 Ry · Tlf. 86 89 22 44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

44


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

Regional, professionel og anderledes

DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Ry Afdeling Skanderborgvej 36 ▪ tlf. 7026 3211 ▪ www.sparoj.dk

prepress offset digitalprint postpress distribution internet

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

E. THØGERSEN

ann_50x90mm.indd Dansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Stagehøjvej 27 · 8600 Silkeborg Tlf. 8682 1655 · www.silkeborg-bogtryk.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion 14/05/09

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding J.P. Kristiansen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

12:57:17


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL Nyt menukort frokost & aften Kulinariske sommer events Se www.hotel-julso.dk Julsøvej 14-16 · 8680 Ry ·86 89 80 40

GL. RYE ANTIK

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

Reparation og salg af biler

Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE

Siggaard Biler

Åbent alle ugens 7 dage fra kl. 11.00 - 17.00

Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46


Computer problemer ? BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

Design af hjemmesider, opsætning af webshop, brochure, plakater, kataloger Salg af PCér, bærbare PCér, skærme, trådløse routere, printere, tilbehør Reparation af PCér. virus og spam problemer. Installation af software og opsætning af netværk, trådløse routere. Kommer gerne hjem til jer. Skolebakken 6 ● Gl. Rye ● 8680 Ry ● Tlf.: 20 94 29 99 ● 86 89 00 31 kwd@kimerwebdesign.dk ● www.kimerwebdesign.dk

�������

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

Se mere på www.ptgrafisk.dk

86 89 89 72 Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Låsby Telt og Serviceudlejning Tlf. 8695 1665

Skal vi også tegne din nye have... Se mere på www.nylund.dk

Inge og Hans O. Iversen

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby

laasby-festudlejning.dk · laasbytelt@hotmail.com

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Hele ugen - også lørdag/søndag

9.00-17.00

Fest og á la carte Som noget nyt har vi á la carte fra 15. maj - også i weekenden. Den bedste fest holdes på Knudhule.

N Å R G ODT NOK IKKE ER NOK Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

Randersvej 88 · 8680 Ry · 8689 1407 · www.knudhule.dk

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato

Aktivitet

Sted

Maj 26. Åbent hus Dansand kl. 18.45 fra kroen Dansand 30. Rhododendron-tur til Højkol - kl. 18.45 fra kroen Højkol Juni 4. Frokost i det grønne kl. 12 Emborgbroen 7. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard 23. Skt. Hans fest kl. 19.00 Møllen 24. Protesttur med bus 311 kl. Se nederst på denne side. Torvet August 2. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard 18. Sille Awten kl. 17.30-21.00 Torvet - Ryesgade 19.-21. Sportsfest Sportspladsen 20.-21. Mad og Øl på Øm Øm Kloster 21. Friluftsgudstj. Øm Kloster kl. 9.30 Øm Kloster 25. Start på kirkens kor kl. 15 Kirken 28. Friluftsgudstj. Himmelbjerget kl. 11 Himmelbjerget September 11. Vivaldikoncert kl. 19.30 Kirken 15. Klosterlivets åndelighed – udfordring i middelalderen og i dag. Foredrag ved professor Brian P. McGuire kl. 19.30 Sct. Sørens Hus

I GL. RYE

Emborgbroens ”madpakkehus”

48

Arrangør

Borgerforeningen Borgerforeningen

Branddaskerlauget Menighedsrådet Borgerforeningen

Menighedsrådet Borgerforeningen Grif Øm Kloster Menighedsrådet/Øm Kloster Menighedsrådet Menighedsrådet

Menighedsrådet

Udsyn – Himmelbjergegnens Debatforening. Menighedsrådet

e bussen Så har vi besluttet at tag eborg, Silk d mo 30, fra Gl. Rye kl. 14: Skand mo n ige age tilb er kør hvor vi Rye Gl. bi for er derborg (bussen kør Gl. Rye (vi er der kl. til n ige age tilb og 24) igen kl. 15: r har lyst til at tage elle kan e 16:50). Hvis folk enten ikk kan følgelig opfordrer dem til), hele turen (hvilket vi selv Gl. nem gen er kør den når å de selvfølgelig bare stå af/p Rye anden gang.