Aktuelt nr. 40

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 40 · februar · 2011

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

rtog e v o e d n e r e d u St n undervisninge e 10 på skolen i ug

MTB - sæsonstart Side 35

Hårstudiet i Gl. Rye Side 14

1


I GL. RYE Nyt fra FDF........................ side 5 Borgerforeningen............ side 8 Sognemenigheden........... side 16 Nyt fra GRIF...................... side 28

Skovrider Niels Peter Dalsgård Jensen har noget at se til. Han har ansvaret for at holde øje med 7000 hektar skov

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.100 stk.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Henrik Lund Sognepræst

Tine Lindberg GRIF

Peter Hald Borgerforeningen Skribent

Lars Bitsch FDF

Skovens ambassadør p Skovrider Niels Peter Dalsgård Jensen er både naturens ambassadør og chef for en stor skov-virksomhed - Salten Langsø Skovadministration A/S Af Peter Hald

Karen Thomsen Skribent

Martin Skaar Jacobsen Skribent John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i maj. Deadline søndag den 1. maj (skal overholdes) Indlevering af materiale til: Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk eller pt@ptgrafisk.dk

22

Ved første øjekast ligner det et almindeligt kontor. Her er skrivebord, computer, arkivskabe og hvad der ellers hører til. Men hurtigt står det klart, at det ikke er et helt almindeligt arbejdsrum. På væggene hænger der nogle flotte kronhjorte-gevirer, og der går en gravhund rundt midt på gulvet. Tilhører kontoret monstro en jæger? Ja, men mere end det. Aktuelt er på besøg hos skovrider Niels Peter Dalsgård Jensen. Og hans job er alsidigt.

Enorme skove Niels Peter Dalsgård Jensen er skovrider og direktør i Salten Langsø Skovadministration A/S.

Flere naturinteresserede borgere i Gl. Rye er måske stødt på ham under deres vandringer i skovene omkring Gl. Rye. Eller også har de ikke set ham, for skovene er enorme, og det er ikke ualmindeligt, at man kan vandre mange kilometer uden at møde et eneste menneske. Men selv om de flittige skovgæster måske aldrig har mødt skovrideren personligt, har de alligevel mærket hans indflydelse. Der er noget særligt ved de lokale skove, og de naturkyndige kan hurtigt se, hvad det er. Skovene er så naturlige, som de næsten kan være i Danmark. Salten Langsø Skovadministration administrerer 75 skovejendomme - tilsammen 7000 hektar skov fordelt på et område, der strækker sig fra Viborg til Kolding, så der er noget at holde styr på. Og tallene er store. I årenes løb er omsætningen mangedoblet og op nu nået op på 25 til 30 millioner kroner om året. Der er 15 medarbejdere alt i alt.


Gl. Rye portræt Naturlig skovdrift Vel fældes der træer og høstes pyntegrønt, og vel kan man møde moderne skov-maskiner i skovene omkring Gl. Rye. Men træerne står ikke i snorlige rækker. Der er variation, og som noget lidt usædvanligt i danske skove får gamle udgåede træer ofte lov til at stå for at skabe bosteder og næring for dyrelivet. Salten Langsø Skovadministration udmærker sig nemlig ved naturnær skovdrift, og det har Niels Peter Dalsgård Jensen været med til at indføre. - Vi var de første i Danmark til at indføre naturnær skovdrift i starten af 90’erne, fortæller han. Der er to store fordele ved naturnær skovdrift. For det første har naturen bedre af det. Men der er også fordele for skov-ejerne, fordi den naturnære skovdrift skaber stabile skove med et vedvarende skovdække. Og desuden betyder den nænsomme skovdrift, at fredning kan undgås:

på Højkolvej - Vi lavede tilbage i midten af 80`erne en gentlemen-aftale med amterne. Kort fortalt gik det ud på, at vi nok skulle sørge for at passe godt på naturen, og så slap vi for flere fredninger. Fredninger betyder jo stramme rammer, og at tingene bliver meget fastlåst, forklarer Niels Peter Dalsgård Jensen.

Bedst med frivillighed - Den eneste måde, som skovbruget kan bevare sin frihed på, er ved at være imødekommende overfor samfundets ønsker. Det er administrativt lettere med frivillighed end fredninger, og det er sjovere at gøre tingene selv end at få noget presset ned over hovedet. Men det kræver, at man tager initiativet og er på forkant med udviklingen af samfundets ønsker i relation til naturbeskyttelse. Hvis landbruget havde taget flere frivillige miljø-initiativer for mange år siden, så havde landmændene måske haft et bedre image i dag, tilføjer han. Kunsten at få hensynet til naturen til at spille sammen med en effektiv skovdrift er ikke den letteste. Det kræver stor viden om skovdrift, og at holdningerne er på plads.

Men i Salten Langsø Skovadministration er tingene gået op i en højere enhed. Skovdrift og kærlighed til naturen – samt fornemmelse for pligter, ansvar og arbejde – er ikke noget, den 54-årige Niels Peter Dalsgård Jensen har fra fremmede. Hans far har således været skovfoged og skytte ved godset Sofiendal, og moderen har været viceborgmester i Hørning Kommune. Forældrene, der stadig lever, etablerede sidenhen deres egen virksomhed, Hårby Hegn, hvor de producerede raftehegn og også drev planteskole.

Fred og ro i skovene, tak! Der er offentlig adgang til skovene, men der er regler. - Vores ejer nyder stilheden i skoven, og vi har derfor en politik om, at vores skove skal være for ”de stille skovgæster” og ”enkelt turisten”. Derfor har vi blandt andet sagt nej til at lægge skov til verdensmesterskaberne i orienteringsløb. Vi forsøger at begrænse den organiserede færdsel i området som ikke har lokalt udspring. Der er således lavet aftaler med flere lokale foreninger. For eksempel med Gl. Rye Borgerforening, der har en årlig udflugt til Højkol og med mountainbike-klubben og rideklubben. Og det fungerer fint, understreger Niels Peter Dalsgård Jensen. - Vi oplever sjældent problemer. Men der er selvfølgelig altid nogle sorte får. For eksempel er det dødirriterende, når man møder en hundeejer, der ikke sørger for at have sin hund i snor eller der bliver begået hærværk imod helt lovlige informationsskilte, tilføjer han. I nogle danske skove kan man fra tid til anden møde soldater på øvelse – men ikke her i området. Her får militæret og hjemmeværnet ikke lov til at holde øvelser – hvilket de fleste skovgæster (og dyrene) nok er ret begejstrede for. - Vi har haft vores sværdslag med militæret, men nu har der ikke været større øvelser i området i 10 år, fortæller Niels Peter Dalsgård Jensen.

Et nej kan hjælpe naturen Skovrideren er således ikke bange for at sige nej både til ”store og små”. Og netop det med, at man hos Salten Langsø Skovadministration kan gennemføre sin politik om, at der skal være fred og ro i skovene, er yderst vigtigt, mener han. Det betyder, at store rovfugle kan få fred til at yngle, og at sjældne fugleedderkopper fortsat kan trives. Men der er pres på at få lov til at bruge skovene, og skovriderne må derfor engang imellem tage en tørn med forskellige organisationer, der gerne vil have åbnet helt op for skovene. - Jeg er ked af, at tingene skal være så ensartede i Danmark. For eksempel kan Dansk Vandrelaug ikke forstå, at de ikke kan få tilladelse til at arrangere ture overalt. Men vi lægger altså vægt på differentieret benyttelse af skovene, og jeg er ked af, at de grønne organisationer ikke kan få øjnene op for værdierne og mulighederne i den differentierede benyttelse, siger han

Flytter i 0-energihus I øjeblikket bor Niels Peter Dalsgård Jensen sammen med hustruen Lisbeth Ohrt i en tjenestebolig i nærheden af Højkol. Men i august rykker han og hustruen ud af skoven og flytter ind i et nyt 0-energihus, der skal opføres ved Emborg. At han flytter ind i et miljørigtigt hus understreger, at naturen og miljøbeskyttelse er vigtige omdrejningspunkter, og det falder selvfølgelig godt i tråd med arbejdet som skovrider. Den sparsomme fritid bliver hurtigt fyldt ud, for Niels Peter Dalsgård Jensen har mange interesser. Han er blandt andet jæger og en ivrig motionsløber: - Jeg har løbet halv-maraton og Silkeborg Bjergløb, men et maratonløb har jeg endnu ikke klaret. Jeg har simpelthen ikke den tid, der skal til for at træne mig op til et maratonløb, siger han.

Fortsættes næste side

Fortsætte næste side

33


Gl. Rye portræt Niels Peter Dalsgård Jensen har selvfølgelig også en del kontorarbejde. Kronhjorte-geviret på væggen afslører, at han også er jæger.

Niels Peter Dalsgård Jensen

54 år, gift med Lisbeth Ohrt, der er sygeplejerske. Parret har to voksne børn, en dren g og en pige. Niels Peter Dalsgård Jensen blev forst kandidat i 1984, og i 1985 begyndte han som skovrider i Salten Langsø Skovdistrikt. I 2006 blev han skovrider i Salten Langsø Skovadminist ration. Han er også med i organisations arbejde – blandt andet som medlem af Det Grøn ne Råd i Silkeborg Kommune. Medlem af bestyrelsen i Dansk Skovforening – foreningen af private skovejere. Ikke mindst er han formand for PEFC Danmark. PEFC står for Programme for the Endo rsement of Certifications schemes – en internatio nal organisation, der står for verdens størs te certificeringssystem for bæredygtig skovdrift . Skovene rundt om Salten Langsø (undtagen vestenden af søen) har siden 2003 alle været PEFC certificerede.

Den ruhårede gravhund Tut er fast ledsager, når skovrideren er i skoven. - Tut har været grueligt meget igennem. Hun har fået fjernet livmoderen og er blevet opereret for brystkræft og en diskosprolaps. Og da hun var hvalp, kom jeg til at køre hende over med en trailer. Det er utroligt, at hun har overlevet, Men hun er altid med, og er en fremragende jagthund, siger Niels Peter Dalsgård Jensen med varme i stemmen og et smil på læben. Han smiler også, når talen falder på familielivet: - Jeg har nogle ret lange arbejdsdage, så jeg er meget glad for, at jeg altid har fået stor opbakning fra Lisbeth, understreger han. De to har også været fælles om et stort engagement i spejderarbejde. Niels Peter Dalsgård Jensen har været formand for lokale blå spejdere i ni år, og han er stadig aktiv ved spejdernes høstmarked.

4

Produktion af pyntegrønt er en vigtig indtægtskilde for Salten Langsø Skovadministration A/S, understreger skovrideren.

Skovene omkring Gl. Rye bliver drevet skånsomt. Det betyder blandt andet, at gamle udgåede træer som regel får lov til at blive stående af hensyn til dyre- og fuglelivet.


FDF FDFere har i 20 år leget, spillet musik, klatret i træer og lavet bål i en koboltblå skjorte, men nu sendes den på pension. På FDFs landsmøde den 19. - 21. november besluttede et stort flertal FDFere at erstatte den koboltblå forbundsskjorte med en skjorte i et mere moderne snit og i en mere nedtonet blå farve. I FDFs 108-årige historie har man kun skiftet beklædning nogle få gange, så det er en stor beslutning at tage. Den nye skjorte bliver syet i et lettere materiale, og som noget nyt laves den også i en formsyet model. FDFere har i tidens løb været hvide, grå, lyseblå og senest koboltblå, så valget af farve har været en stor udfordring. Farven skulle ligge i forlængelse af FDFs historie og samtidig være tidssvarende og kunne holde i mange år fremover. - For mig at se er farven styrken ved skjorten. Den favner hele FDFs historie fra det hvide over det grå til det blå. Det er en klassisk og diskret farve, der giver plads til et individuelt og personligt præg. Den er tidssvarende og moderne – og samtidig tidløs og langtidsholdbar. Og mest af alt, så er vi stadig blå, og det er vigtigt for os, siger Iben Konradi Nielsen, næstformand i FDF.

skjorte å l b y n i r e FDF trækklå, men farve og snit er justeret b FDF er stadig

Raftefældning

Superseniorer

For at få prisen på landslejren ned, blev der på forældremødet i november besluttet, at vi skal ud og fælde rafter. Rafterne fælder vi på Sletten, mod at vi bruger en weekend i foråret på at lave brænde til Sletten.

Et nyt tilbud for 16-20 årige, som har lyst til fællesskab, hygge og gode oplevelserne med andre FDF’ere. Superseniorerne mødes et par gange om måneden på forskellige ugedage. Samværet er det vigtigste for vores møder, men der bliver også mulighed for

En skøn (og glat) januarmorgen var en flok børn og voksne på første tur i skoven. Vi fik fældet og afgrenet 100 rafter. Målet er 1000 rafter, så der er et stykke vej endnu. Vi vil gerne have DIN hjælp til at nå i mål. I først omgang er følgende datoer fastsat:

• Pizza på bål

• Lørdag d. 19. februar • Lørdag d. 19. marts • En weekend i april, hvor vi laver brænde til Sletten Vi mødes ved toiletbygningen på Prærien kl. 9.00. ”Det lille hus på Prærien” er det som ligger tættest ved søen på vej om til slettebygningen. Er du i tvivl, da køres der fra Brugsen kl. 8.45

Medbring: • Arbejdshansker • Motorsav/håndsav/økse – vi har ekstra • Personligt sikkerhedsudstyr • Madpakke og drikke. Evt. grillpølser da vi laver bål Skulle du ikke være den lykkelige ejer af en motorsav, er der nok at gøre med at slæbe og afgrene rafter. Har du mulighed for at hjælpe, da mail til Johannes på adressen: johannes.haubjerg@gmail.com

• Vandreture • Diskussioner om tro, menneskelige værdier mm, evt. med udgangspunkt i film eller musik • Overnatning i Kræshuset • Nostalgi-aften med gamle billeder • Paintball • Deltage i arrangementer på Silkeborg Højskole • Lave aktiviteter for tumlinge/pilte • Lejr med FDF’ere fra andre kredse Har du lyst til at være med eller til at høre mere om Superseniorerne, kan du kontakte Karin Berg Nielsen på kbn@gefiber. dk eller mobil 28901623.

5


LØRDAG DEN 30.APRIL kl. 10.30 -15.00 Ved FDF Kræshuset Horsensvej 33. Gl. Rye Kl.10.30 Stort Loppemarked starter Cafeteria under hele loppemarkedet Der sælges kaffe og rundstykker til de morgenfriske. Hele dagen vil det være muligt at forfriske sig med let frokost, kaffe, kage, sodavand og is. Tombola Flotte gevinster indsamlet hos Gl. Rye og Rys butiksliv. FDF Børneaktiviteter Bål ,gøgl og lejraktiviteter Vi mangler stadig lopper: Ring : 87883008

6


Musik i FDF Nogen roder i Kræshuset. Det er Kjeld. Kjeld er nemlig gået i gang med en ombygning således at vi får vores egen musikrum. Vi vil nemlig lave vores egen musikafdeling i FDF Gl. Rye. Tanken er, at der efter sommerferien bliver et tilbud til alle FDFere fra 5. klasse og opefter om at gå til musik i FDF. Vi starter op med ét sammenspilshold, men har i tankerne at dette musiktilbud meget gerne må få vokseværk. Vi er i den forbindelse meget interesserede i at få kontakt med musikalske unge/voksne, som er interesserede i at lære musik fra sig, og måske blive FDFleder i musikafdelingen. Musiktilbudet bliver med andre ord lige så stort som der er lederkræfter til.

Hvilken dag er det? Dette er endnu ikke fastlagt, men tanken er at FDF-musik ikke mødes tirsdag, da huset her er i brug af de andre FDFere. Det betyder, at man både kan gå til almindelig FDF og til FDF-musik.

Kredsleder: Kredsleder:

Kjeld Kjeld Christensen Christensen Ryesgade Ryesgade 39 39 8689 8689 8231 8231

Tumlinge: Tumlinge:

Rikke Rikke Zink Zink Sivertsen Sivertsen Søndergade Søndergade 62 62 kdl. kdl. 8740 8740 Brædstrup Brædstrup Tlf. Tlf. 26311184 26311184

kjankc@gmail.com kjankc@gmail.com

Musikrummet er ved at tage form. Der er bygget en lille scene hvorfra musikerne kan ”fyre den af”!

Pilte 1. pilte Gitte EriksenBitsch Lars Skifter Møllestien Horsensvej730 Gl. Rye 87880610 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk

Hvad for noget musik er det? Vi starter om med et sammenspilshold som Stefan Brask kommer til at lede. Her kan man spille på klaver/keyboard, el-guitar, bas, trommesæt…o.s.v. Senere kan alt fra afrikanske trommerytmer, kor, stomp til guitarskole komme på tale. Vi glæder os til at give byens børn og unge et musikalsk tilbud.

1. væbnere: Væbnere: Jesper Jesper Madsen Madsen Vesterled Vesterled 16 16 ,, Glarbo, Glarbo, 8689 8964 / 2040 5218 86898964/22855218

Seniorvæbner: 2. væbnere: Sissel Sissel Pedersen Pedersen Lindholmvej Lindholmvej 41 41 86898513 8689 8513

Hilsen Musikudvalget i FDF Gl. Rye

kenden. Husk kræswee foråret på Kræsweekend til Sømosegård i Bræd-

Seniorer: Seniorvæbner: Kjeld Christensen Ann Katrine Pedersen Ryesgade 39 41 Lindholmvej annkatrinebreth@yahoo.dk 8689 8231

Traditionen tro tager hele kredsen i til søndag d. 13/3 v. middagstid. strup. Turen varer fra lørdag d. 12/3 om morgenen Folkekirkens nødhjælp. til ind vi r samle g, Når vi ankommer til Gl. Rye sønda af de største FDFere, så der elagt tilrett er og Rye, Gl. i e FDFer alle for Weekenden er arrangement kommer dette til e bydels venter garanteret alle en stor oplevelse.Ind ud senere.

kjankc@gmail.com

Seniorer: Kasserer:

Kjeld Claus Christensen Riber Ryesgade 39 10 A Jægergårdsvej 8689 8231 6035 5015

kjanks@gefiberpost.dk claus_riber@yahoo.dk

Sultens onde cirkel kan brydes

Kasserer: Bestyrelsesforkvinde Tina ClausG.Riber Madsen Vesterled Jægergårdsvej 10 Ry A 16 8680 2965 6035 3646 5015 tinagmadsen@gmail.com claus_riber@yahoo.dk

Søndag d. 13. marts 2011 går FDF’ere fra Gl. Rye og Folkekirkens Nødhjælp igen på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni

kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv.

Bestyrelsesforkvinde Udleje af Kræshus: Tina G.Willumsen Madsen Dorthe Vesterled 16 Horsensvej 4 8680 Ry 2965 3646 35117902

tinagmadsen@gmail.com dorthewillumsen@gefiber.dk

Udleje af Kræshus: Kræshuset Lene Skifter Horsensvej 33, 8689 8246 Horsensvej 30,

”Sogneindsamlingen er en rigtig god op 8689 8936 levelse for vores FDF’ere. De ser, at det skifterbitsch@privat.dk nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats,” siger indsamlingsleder Karin Berg Nielsen i Kræshuset Gl. Rye. ”I år forbereder FDF’erne sig til Horsensvej 33, 8689 8246 Sogneindsamlingen ved at få besøg af Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp. Karavanens Ved Sogne består af 4-5 unge, som indsamlin g 2010 indsa viser billeder og fortælmlede Gl. Rye FDF’erne 1 0.060 kron ler om deres oplevelser er i bøsserne. På landsplan som voluntører blandt samlede ca 23.000 ind . samlere 1 verdens fattige. 6 mio . kroner ekirkens N ødhjælps arbejde.

ind til Folk

7

7


Borgerforeningen

Årsberetning 2010 Indledning Endnu et år er gået og det er tid til at vi i Borgerforeningen kigger tilbage og gør status over det forløbne år. Her på generalforsamlingen vil vi gerne have mulighed for at diskutere med, og få feedback fra foreningens medlemmer, netop med det formål at sikre os, at vores arbejde er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og forventninger. Borgerforeningen har i 2010 koncentreret indsatsen om de traditionelle opgaver. Set tilbage har det været et år med mange gode oplevelser og med stort fremmøde og opbakning fra byens borgere ved arrangementerne.

Kulturelle arrangementer: Højkol tur Borgerforeningen havde d. 1. juni arrangeret den efterhånden traditionsrige tur til Højkol og rhododendronparken. I modsætning til sidste år, kom vi denne gang lidt for tidligt. På grund af den var-

me og solrige forsommer i 2009, havde de fleste rhododendroner toppet. I år kom vi så lidt for tidligt. Som de fleste nok husker, var det et særdeles køligt forår, og blomsterparken var, her d. 1. juni, ikke helt klar til at fremvise fuldt flor. Traditionen tro vandrede vi gennem den kuperede dal, som ad flere veje fører op til selve Højkol. Den ellers så smukke bygning, var på dette tidspunkt under kraftig renovering, og vi må vente til 2011 for at se det færdige resultat. Udsigten over ”højlandet” var som vanligt storslået. De ca. 60 deltagere vandrede, i følgeskab med en af de ansatte ved Højkol skovdistrikt, bag om Højkol og ned fra højderne igen. Den medbragte kaffe med kage – blev transporteret både op og ned – inden vi fik den indtaget på P-pladsen nedenfor på Hjarsbækvej. Til morskab for nogen, havde enkelte glemt ”det medbragte” på toppen – de havde forventet ”pitstop” med udsigt. I stedet

8

fik de en chance for at repetere ruten og formodentlig høj puls. Borgerforningen forventer selvfølgelig, at arrangementet bliver gentaget – også i år.

Borgerforeningen havde opstillet den traditionelle salgsbod. Der var travlhed og rigtig godt salg hele aftenen. Det er dejligt, når vi bakkes op via deltagelse og handel. Overskuddet en sådan aften betyder jo, at Borgerforeningen får økonomisk mulighed for at tilbyde andre arrangementer for byens borgere. Vores hjælperkorps er altid, ved dette årlige arrangement, en kæmpe hjælp og støtte. Det er dejligt at de, som bliver kontaktet er åbne og positive, når vi beder om hjælp. Tak for det.

Sct. Hans aften

Foredrag v/Sanne Olsen

Skt. Hans aften 2010 blev en dejlig aften med ca. 250 Gl. Rye borgere samlet, til denne årlige tradition. Sommervarmen var kommet, hvilket bestemt var med til den lette, glade og legende stemning, som arrangementet bar præg af. De mange deltagere repræsenteret i alderen fra 0 – 80 år denne skønne aften. Foruden mindreårige børn og forældre oplevede vi i år at mange teenagere var til stede og hyggede sig. Der blev grillet, spist, grinet, leget og hygget, alt mens de lokale Optimister underholdt med deres velkendte toner og musik, som mange af deltagerne valgte at synge eller nynne med på! Aftenens båltaler var den lokale politikker, socialdemokraten og byrådsmedlem Frans Fischer. Det var første gang, han skulle holde en sådan tale – fortalte han. Tilhørerne lyttede opmærksomt til Frans, som valgte at tage udgangspunkt i den historiske betydning af Skt. Hans aften – og trække linjer til samfundet i dag og i fremtiden. (Talen er gengivet i sin fulde længde i Aktuelt i Gl. Rye nr. 38)

I september arrangerede Borgerforeningen i samarbejde med UDSYN – Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, foredrag om Anna Klindt Sørensen, som er født i Gl. Rye og levede en lang periode af sit liv i Ry. Sanne Kofoed Olsen, som er inspektør på Museet for Samtidskunst i Roskilde, stod for foredraget. Fokus blev lagt på det kunsthistoriske, og der blev vist eksempler på kunstnerens værker, som viste udviklingen i Anna Klindt Sørensens arbejde og draget paralleller til hvad der ellers rørte sig på den kunstneriske arena i den samme periode. Hvis man er interesseret i Anna Klindt Sørensen som person, kan man på Museet på Gl. Rye Mølle se en film om hendes liv. Ca. 40 mennesker mødte op til denne hyggelige og interessante aften.

Skt. Hans bålet var stort og fascinerende at kigge på. Der sad og stod mange børn omkring bålet. Nogle tættere på end andre. De fik mærket hvor megen varme, der egentlig udsendes – gnister der sprang, OG da heksen brændte var spændingen og opmærksomheden virkelig stor! Nogle børn kunne fortælle, at de vidste hvor heksen kom fra – nemlig Bison! Traditionen tro blev der sunget midsommervisen og andre sange. Det var lidt vanskeligt at holde fælles ”fodslav” i så stort et sangkor. I år 2011 vil Borgerforeningen tage ansvar for en forsanger og mikrofon!.

Sangaften v/Erik Sommer I samarbejde med Menighedsrådet blev der i oktober afholdt sangaften med musikpædagog, komponist og sangskriver Erik Sommer, der bl.a. har arbejdet som lærer på Silkeborg Højskole. Erik Sommer fortalte om sig selv, sit arbejde med musik, introducerede sange fra højskolesangbogen, som derefter blev sunget og akkompagnerede med pragtfuldt klaverspil. Han er en meget vidende mand og en fantastisk fortæller, og der blev sunget med, så det var en lyst. Ca. 50 mennesker deltog i dette arrangement.


Børn og unge arrangementer: Juletræstænding med børneteater. Den 1. søndag i advent afholdt borgerforeningen den traditionsrige juletræstænding. Det flotte træ blev igen i år

skov- og søndagstur med en oprydning i naturen. Arrangementet havde udgangspunkt ved Gl. Rye Kro, hvor der var udlevering af affaldssække, samt koordination af ruter. De 16 voksne og 10 børn gjorde en rigtig god indsats, idet de indsamlede over 200 kg affald – og her iblandt 350 øl- og sodavandsdåser. Efter indsamlingen var naturfredningsforeningen vært for frugt og drikkevarer. Vi håber, at der i 2011 vil være endnu flere til at bakke op om at bevare vores smukke natur i en pæn stand.

Frivillig fest leveret af Lars, byens julemand, og med hjælp fra en lastbil med kran og nogle ihærdige frivillige fra byen blev træet sat op på sin sædvanlige plads. Dagen efter hjalp Jesper Poulsen (Ry El) borgerforeningens folk med monteret af lys. Arrangementet blev igen i år indledt med en børneforestilling med teatergruppen Ratatas, som formåede at underholde de mange fremmødte i næsten en time. Efter forestillingen var der salg af gløgg og æbleskiver, hvor skolegården dannede den perfekte ramme, fint dekoreret med masser af sne. Bålfade og lanterner med levende lys gjorde sig rigtig godt i tusmørket. Sidst på eftermiddagen lød en høj bjælde, og julemand med nissepiger steg ned ad trappen inde i gården, hvor de uddelte honninghjerter til alle de tililende børn. (Julemandens hestevogn var desværre i sidste øjeblik udkommanderet til snerydning). Herefter begav alle sig ud på torvet, hvor der blev sunget de gamle julesange – og så blev træet endelig tændt. Vi må igen konstatere, at juletræstændingen i Gl. Rye er et flot arrangement med et rigtigt stort fremmøde.

Julemarked på Møllen Ugen efter juletræet blev tændt, holdt vi møllemarked i samarbejde med Møllelauget og FDFerne. Møllelauget og FDFerne sørgede for boder og juletræssalg, mens vi som sædvanlig stod for salg af æbleskiver, boller, kaffe, saft og varm kakao i cafeen. Der var ikke den store omsætning, men dem der valgte at lægge vejen forbi, så nu ud til at være glade for at sidde lidt ned. Specielt børnene kom forbi cafeen, for de talte nisser og fandt bogstaver til deres opgaver.

Lokalsamfundet: ”Hold naturen ren” Borgerforeningen havde i 2010 valgt at slutte op om Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende kampagne med affaldsindsamling søndag d.18. april, hvor formålet er at kombinere en

I samarbejde med Gl. Rye Idrætsforening (GRIF) var borgerforeningen medarrangør af en stor fest lørdag den 29. januar for alle de aktive i byens foreninger. 150 aktive frivillige – det vil sige bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere med mere havde tilmeldt sig, og den store interesse vidner om et meget aktivt foreningsliv i byen. Pointen med festen var først og fremmest at give de flittige frivillige ”Tordenskjolds soldater” et fortjent klap på skulderen – men også at sætte gang i snak og idé-udveksling på kryds og tværs.

Lyngbakkerne En sag, der kom til at fylde meget i Gl. Rye i 2010, var sagen om sti-systemet og adgangen til de fredede privatejede lyngbakker midt i byen. I juni 2010 blev 800 meter tinglyst natursti syd for bakkerne sløjfet, og fire låger og et led i bakkerne blev lukket af ejeren Henrik Brunsø. Det var optakten til et længere forløb, der gav anledning til megen polemik. En gruppe borgere nedsatte ”Lyngbakke-komiteen”, der lancerede en række skarpe protester mod indskrænkningen i stiforløbet og adgangsbegrænsningen til bakkerne. Fra borgerforeningens side forsøgte vi at mane til dialog i sagen. Målet fra borgerforeningens side var både at bevare adgangen til lyngbakkerne, at bevare mulighederne for naturpleje og samtidig undgå, at tingene kørte op i en spids. Der blev holdt møder med Lyngbakke-komiteen og ejeren af bakkerne. Alt i alt blev der sagt og skrevet meget, men den 1. november landede sagen foreløbig, idet kommunens Planudvalg besluttede, at stien syd for bakkerne skulle reetableres, og at der skulle reetableres en sti på tværs længere nordpå. Sagen kan dog ikke betragtes som afsluttes endnu, da selve fredningsspørgsmålet og naturplejespørgsmålet ikke er på plads endnu.

Bålhytten I maj 2010 blev den flotte bålhytte i Gl. Rye indviet. Den ligger ved Kallehave, lige syd for Skovstedvej og har potentialet til at blive et godt fællessted for alle i byen. Ved indvielsen var der, udover voksne og børn fra Gl. Rye og Ry, folk fra Mølleskolens SFO, Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet også besøg af Skanderborgs borgmester og landskabsarkitekt Bendt Nielsen. Bålhytten er bl.a. bygget ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det er en stor og flot hytte og en del af Borgerforeningens åbningstale handlede om, at vi skal passe på den, og på naboerne til den. Der blev også talt om, at vi er heldige at blive valgt som lokalitet til sådan en flot hytte, som ikke bliver hermetisk lukket af om aftenen, men faktisk er til fri og gratis afbenyttelse, HVIS man lige tjekker at det er ok med Borgerforeningen i Gl. Rye, som sammen med Mølleskolens SFO og Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet er ansvarlige for opsynet med bålhytten. Naboernes eventuelle bekymringer blev også nævnt i talen og håbet om, at vi tager vare på alle, naboer, hytte og brugere blev også berørt. Det var en hyggelig eftermiddag med snobrød og snakke om fællesskab. Heldigvis var der flere med, som faktisk havde været med til at bygge hytten og det var rigtig spændende at høre om, hvad det at løfte i fælles flok, kan gøre ved folk.

Emborg havn Den 25. september blev Emborg Bro indviet efter en omfattende restaurering og udvidelse. Restaureringen er kommet i stand i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Folkeoplysningsudvalget og Skanderborg Kom-

mune med lokal bistand fra Gl. Rye Bådlaug og Borgerforeningen samt mange lokale frivillige hjælpere. Resultatet er blevet meget flot med bålpladser, borde, bænke, madpakkehus og bukke til Bådelaugets kanoer. Vi kan kun glæde os til at komme ud på åen, når det bliver varmere.

9


Til selve indvielsen blev der først holdt taler af Svend Erik Jensen, Kultur- og borgerservicechef, Skanderborg Kommune, Niels Bundgaard, Skovrider, Skovog Naturstyrelsen og Ove Krogsøe, formand for Borgerforeningen i Gl. Rye. Bagefter var der mulighed for at bage pandekager, fiske i fiskedammen, tage en tur på åen med Bådelaugets kanoer og robåd, få musikalsk underholdning af Steffen Brask og Esben Nyholm og prøve en tur på åen i en Funball. Imens var der gratis kagebord med kaffe, the, vand og øl. Solen skinnede og der deltog ca.200 i arrangementet.

Kommunikation: Borgerforeningens to kanaler www.glrye.dk og Aktuelt i Gl. Rye fungerer efter hensigten. Begge dele læses af byens borgere og informationerne når rundt. Portalen genererer stadig god trafik, og siden holdes løbende opdateret. Specielt er opslagstavlen populær til køb/salg og efterlysninger. I fremtiden er der planer om en relancering og opdatering af både tekst, funktion og design.

Aktuelt i Gl. Rye Bladet ”Aktuelt i Gl. Rye” er fortsat byens populære talerør og en festlig ”op-

slagstavle” for lokale foreninger og institutioner. Bladet, der udkommer en gang i kvartalet, har ikke undergået de store forandringer i det seneste års tid. Blandt de faste indslag er fortsat ”Gl. Rye portrættet”, der handler om aktive lokale borgere, erhvervsportrættet om lokale virksomheder og de mange indslag fra

foreninger, kirken, skolen, børnehaven, plejecentret Dalbogaard og dagplejen. Der har været en enkelt udskiftning blandt de faste skribenter, idet Peter Hald har afløst Bjarne Jensen.

Økonomi: Borgerforeningen har glædeligt opnået en forøgelse i medlemstallet i år. 257 personer/familier har betalt kontingent, mod henholdsvis 254 og 245 i henholdsvis 2008 og 2009. Dette giver en indtægt på 23.400. Pengene er brugt til de traditionelle arrangementer; juletræsarrangementet gav i år et underskud på næ-

sten 7000 kr. I denne sammenhæng skal det nævnes, at Kultursamvirket i Skanderborg Kommune støttede børneteaterforestillingen med 7000 kr. Fastelavn kostede ca. 1300, hvorimod Julemarkedet på møllen og Sct. Hans arrangementet gav hver et meget lille overskud på henholdsvis ca. 75 og 100 kr. Borgerforeningens udgifter til indvielsen af Emborg Havn beløb sig til ca. 2500 kr, mens vores andel til foredrag og sangaften udgjorde 1500 kr. til hver. To andre større poster på regnskabet er fremstilling og uddeling af arrangementsfoldere (ca. 3000 kr.) samt vores andel i udgifterne til Aktuelt (2400 kr.). Med hensyn til øvrige arrangementer henvises til årsregnskabet. Samlet set viser regnskabet et overskud på ca. 1000 kr.

Afslutning Vi vil i Borgerforeningen gerne slutte af med at sige tak til alle dem, der er mødt op til vores arrangementer, og til alle dem, der har deltaget aktivt i vores aktiviteter igennem året. Uden jeres hjælp ville det ikke være muligt. Og så til sidst en opfordring til at melde jer under fanerne igen i det nye år. Jo flere medlemmer, jo bedre muligheder er der for at lave et godt stykke arbejde til glæde for alle beboere.

Vi skal alle samme vej… Foredrag med juristen Erik Frodelund

Tirsdag den 5. april kl. 19.30 – 21.30 på Gl. Rye skole. Vi skal alle samme vej… Det er overskriften på et foredrag, arrangeret af Gl. Rye Borgerforening, hvor alle kan få svar på deres juridiske spørgsmål om arv, testamenter og generalfuldmagter – og i øvrigt får rig lejlighed til at spørge om al jura inden for privatlivet. De fleste ville oprette testamente, hvis de gjorde sig klart, hvad der kan blive konsekvensen af ikke at gøre det, siger Erik Frodelund og tilføjer: - Hvert år havner mange millioner kroner i de forkerte lommer, lige som de fleste desværre ikke får sikret deres arvinger ved at bestemme, at arven skal være særeje. - I dagens foredrag belyser Erik Frodelund de helt konkrete situationer og behov for at oprette såvel et testamente som forskellige erklæringer i form af livs-, donor – og begravelses testamenter, ligesom han gennemgår de ændringer, der blev indført med den arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008. 10

Der bliver spørgerunder før pausen og til sidst. Alle er velkommen – grib chancen. Gratis entrè!

Erik Frodelund Cand. jur. og journalist Erik Frodelund, som i de seneste 30 år har beskæftiget sig med juridisk rådgivning. Den 59-årige Erik Frodelund har i en lang årrække arbejdet som chefredaktør på Århus Onsdag samt i Østjyske Distriktsblade K/S, inden han i perioden fra 2000 til 2005 var ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på Århus Stiftstidende K/S. Erik Frodelund har udgivet en håndfuld populære juridiske bøger, blandt andet ”Mit testamente” og ”Papirløst Samliv”, og medvirket i en lang række radioudsendelser fra DR Østjylland under etiketten ”Ugens Ret”. Desuden har han i cirka 25 år skrevet brevkassen ”Juristerne Svarer”


Sidste tur med bussen? Af Liselotte Johansson

I skrivende stund vides det ikke med sikkerhed, hvilke konsekvenser Region Midtjyllands besparelser på den kollektive trafik vil få for Gl. Rye. Det er dog overvejende sandsynligt, at der vil ske kraftig reduktion i antallet af busforbindelser til og fra byen. Linie 311 står til at skulle lukke, og Silkeborg Kommune ønsker ikke at samarbejde med Skanderborg Kommune om en forbindelse tværs over kommunegrænsen. Som erstatning er der planlagt en lokal rute, der sørger for forbindelse mellem Glarbo og Gl. Rye til Ry Station. Herfra køres der videre med bus til Skanderborg, mens passagerer til Silkeborg skal skifte til tog. Denne rute vil kun have ganske få afgange (en om morgenen og to om eftermiddagen), og vil besværliggøre transporten især til Silkeborg. Der er mange pendlere, der hver dag bruger bussen her fra byen mod Skanderborg eller Silkeborg til arbejde eller uddannelsesinstitution. Flertallet er unge mennesker under uddannelse, men også mange arbejdssøgende vælger at bruge bussen som sit daglige transportmiddel. En nedgang i den offentlige trafikservice vil få direkte konsekvenser for brugerne af linie 311 men også for resten af byen. En god trafikforbindelse til og fra byen er ikke en uvæsentlig faktor, når man vælger et sted at bo. Især ikke for folk uden mulighed for at køre bil eller for familier, der ikke ønsker at være afhængig af to biler. Et mangfoldigt samfund er kendetegnet af forskellige typer mennesker; ældre, yngre, børn og unge mennesker. Denne mangfoldighed risikerer vi at miste, hvis vi alle bliver afhængige af privatbilisme. Det er heller ikke et uvæsentligt aspekt, at Gl. Rye med denne afskæring risikerer at blive en del af det såkaldte Udkantsdanmark. Det er allerede svært at sælge boliger her i byen, og der er risiko for, at huspriserne vil falde, når man ikke længere i boligannoncer kan reklamere med ”gode transportmuligheder”. For at gøre beslutningstagere opmærksom på, at der rent faktisk er mange brugere af linie 311 blev der indsamlet udtalelser fra disse brugere. Disse udtalelser centrerede sig om de gener, det vil medføre for den enkelte person eller familie men i høj grad også om de miljø- og samfundsmæssige perspektiver af problemet. Følgende er et udvalg af citater fra disse udtalelser: • At nedlægge ruten uden et anstændigt alternativ vil være VANVID i en verden, hvor vi forsøger at lære vore unge om bl.a. dette at spare på energiforbruget.

• Rent miljømæssigt er det mig uforståeligt, at man kan skrue ned i de offentlige transportmidler, når der tværtimod burde skaffes mere attraktive tilbud for at få folk til at bruge busser og toget frem for bilen. Det går i den forkerte retning, når man ser på vores landsby: fra at have bussen nr. 104 og 311 og skolebussen ender vi med kun at have skolebussen - som hverken kører i feriedagene eller weekenderne- og en stærkt beskåret 311’er. • Når jeg kan kører med 311eren er jeg med til at passe på miljøet - også selvom jeg bare tager bussen en gang imellem. Så længe 311eren kører behøver min familie og jeg ikke at købe bil nr. 2. Udannelsesinstitutionerne i Silkeborg er mere tilgængelige med 311eren. Hvis 311eren stopper, er det snart ikke længere en reel mulighed. • Vores planer om at få børn genovervejes, da vi fra naboer høre at det vil blive meget vanskeligt fremover at få børnene fragtet til og fra fritidsaktiviteter og uddannelse (Silkeborg handelsskole og gymnasium m.m.). Grundet ovennævnte snakker vi faktisk seriøst om at flytte, da vi faktisk vil blive stavnsbundne, i mere eller mindre grad, uden en bil nummer to. Der er altså mange situationer, hvor denne busrute er ikke mindre end uundværlig for borgerne i byen. Ud over den rent praktiske betydning har den også en mere symbolsk betydning - en fornemmelse af ikke at være afskåret, at kunne komme frem og tilbage mellem Gl. Rye og resten af verden, også selv om man ikke er så priviligeret at have flere biler! • … Derudover ville en nedlæggelse af bussen øge den allerede store transporttid for, især gymnasieelever, men alle Gl. Rye’s pendlere generelt væsentligt. I forvejen bruger jeg personligt allerede omkring 2 ½ time om dagen på transport frem om tilbage. Med nedlæggelse af bussen bliver det nok ikke mindre..

Linie 311 står til at lukke. Det får konsekvenser for Gl. Rye Arbejdsgruppens følgeskrivelse til høringen indeholdt bl.a. forslag om en lokalbus, der betjener ruten Bryrup – Katrinedal - Them/Salten - Bakbjerg - Gl. Rye - Glarbo - Salten Skov - Rodelund Virklund - Silkeborg Station eller Bybusterminal – og herfra videre (1 tur tidlig morgen og 1 tur midt eftermiddag) til Silkeborg Gymnasium - i øvrigt med stop på ordinære busstoppesteder på ruten til fremtidig, som tilgodeser både beboere i Gl. Rye og Salten. Konklusionen i følgebrevet var følgende: ”Det kan godt være, ”vi” skal spare, men det må stadig være muligt at rationalisere kørslen ved at justere på afgange - også i forhold til andre busser (fx 113, her kunne man godt hente en afgang eller to!!), så det ikke går så meget ud over de unge i yderområderne, at frafald på ungdomsuddannelserne kommer på tale som følge af umulig/stærkt forringet og stressende transport eller alt for lang transporttid! Så slemt står det faktisk til i visse tilfælde, ifølge meget pålidelige kilder! Set i et større perspektiv mener vi, at den generelle reduktion i de offentlige transportmuligheder er en meget uhensigtsmæssig udvikling. Mange familier vil blive presset til at købe bil nr. to. En deraf følgende øget privatbilisme vil medføre øget brændstofforbrug og dermed større CO2-udslip (ironisk nok bliver der i de regionale busser opfordret til, at ”være verdensredder” ved at tage bussen). Derudover mener vi, at de ansvarlige politikere må arbejde for at undgå en afskæring af de mindre samfund og stoppe udbredelsen af ”udkantsdanmark”, som også kan findes midt i landet.” Hele brevet kan læses på www.Gl.Rye.dk Høringen til forslaget til de nye køreplaner sluttede d. 30/1 2011. Har man noget på hjerte, kan man dog altid henvende sig til de offentlige instanser…

En lille arbejdsgruppe bestående af pendlere fra Gl. Rye og Salten Skov har været i dialog med Region Midtjylland, Midttrafik, Skanderborg og Silkeborg Kommune. Der er blevet gjort opmærksom på problemet, de nævnte henvendelser og udtalelser er blevet videresendt i forbindelse med Midttrafiks høring angående de ændrede køreplaner. Derudover blev problematikken grundigt omtalt i en artikel i Midtjyllands Avis d. 21/1 2011. 11


Ove slipper roret Efter otte år på formandsposten i borgerforeningen siger Ove Krogsøe stop Af Peter Hald

Når byens juletræ skal sættes op i en hylende snestorm… når der skal arrangeres fastelavn og når der skal slæbes brænde til Sankt Hans-bålet… så er Ove Krogsøe altid på pletten. Som formand for Borgerforeningen i de seneste otte år og medlem af borgerforeningens bestyrelse i hele 10 år har Ove været her, der og alle vegne. Altid klar til at knokle, altid klar til en debat og altid klar til at få de løse ender til at mødes. Men nu er det snart slut. Ove Krogsøe siger farvel som formand for borgerforeningen på generalforsamlingen den 22.februar. Hans ”værnepligt” er overstået, mener han. - Otte år er lang tid som formand, og man kan jo ikke blive ved med at være lige sprudlende og entusiastisk. Det har været rigtig sjovt, men nu skal der nye kræfter til, og jeg tror godt, at borgerforeningen kan klare sig uden mig, siger den 56-årige Ove Krogsøe. Han slipper dog ikke foreningsarbejdet. Han har stadig nogle poster i forskellige foreninger og tager i øvrigt lige en tørn som suppleant i borgerforeningen. For det med at engagere sig i lokalsamfundet er groet godt fast i Ove.

Gl. Rye er ikke en forstad Når man bor i en landsby som Gl. Rye, er det meget vigtigt at engagere sig, understreger han: - Gl. Rye er ikke bare et villakvarter i en forstad. Det er Gl. Rye! Og det er en vig-

Ove Krogsøe er også formand for bestyrelsen i det lokale blad Aktuelt, og her har han tænkt sig at fortsætte. - Det er et fantastisk blad, som mange byer misunder os understreger han. Aktuelt fejrer 10 års jubilæum senere på året, og Ove har naturligvis samlet alle udgaver af bladet – lige fra det første til det seneste.

tig del af at bo i Gl. Rye, at man engagerer sig – man er faktisk forpligtiget til det. Uden ildsjæle er der ikke noget, der fungerer, siger Ove med et skarpt blik over halvbrillerne.

Der er noget særligt ved Gl. Rye, og det er, at byen er i stand til at mobilisere uanede kræfter, når der er noget på spil. - Vi finder os ikke i noget i Gl. Rye. Grusgrav-sagen er et godt eksempel. En grus-

Fastelavnsfest Traditionen tro afholder Borgerforeningen fastelavnsfest for alle byens børn og voksne.

Det sker i Aktivitetshallen søndag d. 6. marts kl. 14.30-17, med underholdning og tøndeslagning. Der vil være gratis fastelavnsboller og saftevand til børnene. Kaffe m.m. kan købes. Mød op udklædte, både børn og voksne. Der er præmier til de flotteste og mest fantasifulde udklædninger. 12


t

grav ved Rodelundvej ville jo have været en katastrofe for byen. Det blev heldigvis bremset, men vi skal nu stadig være opmærksomme, siger Ove Krogsøe. Men det handler ikke kun om protest. Gl. Rye forstå også at knytte tråde til fortiden og at skabe ideer til udvikling.

lokalbutikken og plejehjemmet, og at engagementet blandt indbyggerne stadig vil være til stede. Men man må aldrig sove tornerosesøvn. - Vi skal passe godt på Gl. Rye. Det er et forfærdeligt godt sted at bo, siger Ove.

Klemt i storkommunen

Fakta om Ove

Visionsplanen for Gl. Rye har været noget af det mest spændende at arbejde med, mener Ove Krogsøe. Langtfra alle visioner er blevet til noget, men det hænger i høj grad sammen med kommunalreformen, hvor der i storkommunen Skanderborg slet ikke er samme den lydhørhed overfor Gl. Rye som før i tiden, hvor Gl. Rye var vant til et godt samarbejde med Ry Kommune. - Sagen er jo, at Skanderborg Kommune ikke har nogen penge. Det er grunden til, at torveplanerne i Gl. Rye ikke blev til noget. Og vi har stadig ikke fået styr på trafikken, fastslår Ove Krogsøe Han påpeger, at den storkommunale fattigdom kombineret med finanskrisen satte en bremser for en vækst, der måske var ved at gå lidt for stærkt i Gl. Rye med en stribe nye udstykninger og villakvarterer. I mellemtiden har boligbehovet og markedet ændret sig, og Ove Krogsøe peger på, at der nu er behov for mindre boliger, for eksempel lejeboliger til dem, der måske skal klare sig for én indtægt. - Vi mangler små billige boliger, men det kræver, at en boligforening vil gå ind i det. Og det kan måske knibe nu, hvor vores busrute 311 bliver skåret næsten væk, siger han. Selv om der skal kæmpes for byens fremtid, og selv om det er vigtigt at være på vagt overfor nedskæringer og andre grimme tiltag, så er Ove Krogsøe dog optimistisk på Gl. Ryes vegne. Han tror på, at der er en fremtid for byen og dens institutioner såsom skolen, børnehaven,

Privat 56 år, gift med Annette Rask Krogsøe på 19. år. Flyttede til Gl. Rye i 1998 efter at have boet flere steder i og omkring Århus. To sønner fra tidligere ægteskab - Jonas og Peter – der begge bor i Århus Uddannet på Arkitektskolen i Århus i 1979. Siden 2003 ansat i firmaet Zünd Skandinavien ApS i Odder med arbejdsopgaver indenfor logistik og service. Firmaet er distributør i Norden for et schweizisk firma, der producerer skæremaskiner til den grafiske branche. Foreningsarbejde: Medlem af Borgerforeningen i Gl. Rye i 10 år - de seneste 8 år som formand Medlem af bestyrelsen i Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. i 12 år Formand for bestyrelsen for Aktuelt i Gl. Rye Højdepunkter i borgerforeningen: Visionsarbejdet fra 2003 til 2005 frem til ”Vision 2045” for Gl. Rye Borgerforeningens 50-års jubilæum i 2006 med Kulturfestivalen sammen med Kultursamvirket i Ry kommune og GRIF. 475-års jubilæet for kongevalget sammen med kirken, GRIF, skolen og Øm kloster Aktuelt i Gl. Rye fra starten i 2001 til 10 års jubilæum i år.

Borgerforeningen

Ove Krogsøe Formand Lyngdal 15 8689 8301 · 2175 0310

ove.krogsoe@glrye.dk

Karin Krause Næstformand Jægergaardsvej 12A 8676 0863 · 2712 0071

karin.krause@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781

liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555

helen.grubbe@glrye.dk

Lene Schultz Nyvej 13 3511 6817 · 2074 9752

lene.schultz@glrye.dk

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

steen.joergensen@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10

Lærke Frost 8614 9545

Peter Hald Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560

peter.hald@glrye.dk

Suppleanter Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

Rikke Østergaard, 3511 6410 · 2329 6113 rikke.oestergaard@glrye.dk

Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Karen Olesen Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888 martin.rud@glrye.dk

13


Erhvervsportræt

Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen

Klipper byens hoveder på 11. Få måneder tilbage fejrede Vivi Andersen 10 års jubilæum med Gl. Rye Hårstudie. Men det skarpe hjørne får ikke den tidligere Vejle-pige til at farve håret pink og klippe båndet til vores by. Vivi er nemlig lige der, hvor hun gerne vil være. Egen salon var nok planerne for Vivi Andersen, da hun for år tilbage selv var ansat i salon i Vejle. Egentlig ville hun bare være sig selv. Nu har hun tre ansatte i Gl. Rye og nyder den fleksible tilværelse. ”Det er bare kommet lidt tilfældigt at ansætte frisører. En anden frisør med salon i byen kom engang efter en barsel og spurgte, om vi skulle gå sammen – og i takt med flere kunder er vi nu fire”, fortæller Vivi. ”Jeg er glad for den størrelse, salonen har nu. Den kan tåle både med- og modgang, og det er rart at kende mange af kunderne rigtig godt”, fortæller salonejeren, der henter halvdelen af sine kunder fra nærområdet og resten fra det meste af Søhøjlandet. De fleste af Vivis kunder er kvinder og børn, men Gl. Rye Hårstudie har netop søsat en Herreklippe-eftermiddag første fredag i hver måned, som Vivi håber, vil få flere mænd ned i de roterende læderstole.

For 15 år siden var det derimod bestemte forbilleder fra film og TV, man prøvede at efterligne. Og helst med permanent, som dengang var en af de få muligheder for udskejelse på første sal. I dag er der mange flere muligheder for kreativitet. Særligt hårfarve stjæler spejlbilledet. Vivi fortæller om stort mod hos kunderne i dag. Mange vil gerne prøve noget nyt og se anderledes ud – bare det ser naturligt ud. Lyshårede vil gerne være mørkhårede – og vice versa.

Aflæser ansigt og krop Når Vivi modtager en modig kunde, der gerne vil udfordres, trækker hun på sin erfaring fra sine yngre dage. Der underviste hun i frisørsaloner og holdt foredrag om hovedformer og ansigtsfolder, og hvilke frisurer, der passer bedst til høje, lave, tykke og tynde mennesker. Så har du brugt januar på at løbe julesulet af dig, så er det måske tid til en ny frisure hos Gl. Rye Hårstudie?

En mand i samme branche Også derhjemme i privaten i Sejs kan Vivi have ”besvær” med at holde sin handelsrejsende mand i stolen i længere tid. Så med 2 livlige drenge på 5 og 11 år er Vivi glad for at have fødderne under eget bord – eller egen saks i hænderne. Så kan hun til en vis grænse selv styre sin arbejdstid og lægge ekstra kræfter derhjemme. Og når nu Vivis mand sælger produkter til frisørsaloner, er det nok ikke svært at gætte, hvad der bliver talt om efter børnenes sengetid. Måske hårforlængelse, parykker, farve, permanent og Casper Christensen-frisure?

Naturligt mod Med 21 år i branchen har Vivi efterhånden det privilegium, at hun kan se udviklingen over årene. Den 39-årige frisør fortæller, at det i dag for alt i verden gælder om at se naturlig ud og få frisuren til at harmonere med sit jeg og sin fysiske statur.

Nyhed: Herreklippe-eftermiddag Første fredag i hver måned fra kl. 13 til 17 - Ingen tidsbestilling Fra 4. februar bliver luften i salonen for en stund skiftet ud med lidt mandehørm blandt kunderne. Gl. Rye Hårstudie er nemlig startet op med eftermiddage, som kun er for mænd! Og i god stil – der er nemlig ingen tidsbestilling, så bare kig ind! Næste gang 4. marts!

Vivis salon er en Hårologi-salon

14

I Gl. Rye Hårstudie føres kun produkter fra Hårologi, og sådan har det været i alle salonens 10 leveår. Svenske Hårologi er et særligt skånsomt produkt uden unaturlige konserveringsmidler. Det skåner miljøet, hænder og hovedbund, og så giver det et sundere indeklima for frisørerne. Hårologi er kommet på Sundhedsstyrelsens positivliste over anbefalelsesværdige hårprodukter.


. år

Gl. Rye Hårstudie v/Vivi Andersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 8689 8948 Åbningstider:

Mandag og tirsdag: 8.30 – 17.00 Onsdag og torsdag: 8.30 – 19.00 Fredag: 8.30 – 17.00 Lørdag: 9.00 – 12.00 NYT

Hårologi tager udgangspunkt i dit hår. Derfor studeres dit hår også ved hjælp af et særligt analyseapparat. På den måde kan Vivi og hendes kollegaer finde frem til det specielle miks af hårplejemidler, som netop dit hår har brug for. Bestil tid til en analyse af dit hår hos Gl. Rye Hårstudie. 15


Gl. Rye sogn og kirke Tilmeld dig nyhedsbrevet e.dk www.glryekirk

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke Stillegudstjeneste Februar Den 20. Arbejderne i vingården (Septuagesima) Den 27. Sædemanden (Seksagesima)

kl. 10.30 kl. 14*

Marts Den 6. Jesu dåb (Fastelavn) Den 13. Fristelsen i ørkenen (1. s i fasten) Den 20. Den kanaanæiske kvinde og hendes datter (2.s i fasten) Den 21. Stillegudstjeneste (Tema – Håb) Den 27. Uddrivelsen af en stum ånd (3 s. i fasten)

kl. 10.30* kl. 10.30 Pia Husted Blok kl. 9.00 kl. 20 kl. 10.30

April Den 3. Bespisningen i ørkenen (Midfaste) Den 10. Gabriels besøg hos Maria (Mariæ bebudelsesdag) Den 17. Indtoget i Jerusalem (Palmesøndag) Den 21. Nadverens indstiftelse (Skærtorsdag) Den 22. Jesu korsfæstelse og død (Langfredag) Den 24. Kvinderne ved graven (Påskedag) Den 25. Vandringen til Emmaus (2. påskedag)

kl. 10.30* Ingen kl. 9.00 kl. 19.30 kl. 14 kl. 10.30 Ingen

Børne- og

Maj Den 1. Den vantro Thomas (1.s.e.påske) Den 8. Den gode hyrde (2.s.e.påske) Den 15. ”En kort tid, så ser I mig ikke længere...” (3.s.e.påske) Den 20. Johannes Døberens omvendelsesprædiken (Bededag) Den 22. Talsmandens komme (4.s.e.påske) Den 29. ”Bed og I skal få” (5.s.e.påske)

kl. 10.30 kl. 10.30* kl. 9.00 Pia Husted Blok Ingen Ingen kl. 10.30 Pia Husted Blok

Juni Den 2. Konfirmation (Kristi Himmelfartsdag) Den 2. Konfirmation (Kristi Himmelfartsdag) Den 5. Helligånden og disciplenes vidnesbyrd (6.s.e.påske) Den 12. Talsmanden, Helligånden, taler i Jesu navn (Pinsedag) Den 13. Således elskede Gud verden ...(Anden pinsedag) Den 19. Nikodemus-samtalen (Trinitatis) Den 26. Den rige mand og Lazarus (1.s.e.trin.)

kl. 9.30 kl. 11.30 kl. 10.30 kl. 10.30 Ingen kl.10.30 kl. 10.30

*Sct. Sørens kor medvirker Hvor intet andet er anført gudstjeneste ved Henrik Lund

16

Mandag d. 21. marts. Tema – Håb Temaet håb vil danne udgangspunkt for valg af tekstlæsninger, salmer, taizesange, solosang og aftenbøn. Der vil være en stilleperiode med mulighed for at tænde lys. Og der vil være nadver. Stillegudstjenesten starter i kirken kl. 20.15. Der vil være musik i kirkerummet fra kl. 20. Alle er meget velkomne.

Gudstjenester Dalbogaard Tirsdag den 1. marts kl. 14 Tirsdag den 12. april kl. 14 Tirsdag den 10. maj kl. 14 Tirsdag den 7. juni kl. 14

Menighedsrådsmøder Torsdag den 10. marts Torsdag den 14. april Torsdag den 12. maj Torsdag den 9. juni Torsdag den 11. august Torsdag den 8. september Torsdag den 13. oktober Torsdag den 10. november Torsdag den 8. december Møderne afholdes i Sct. Sørens hus. Mødetidspunktet er kl. 19.00


Konfirmation Der er i Gl. Rye tradition for at konfirmationen altid holdes Kristi Himmelfarts dag. Sådan er det naturligvis også i år, hvor vi skal holde konfirmation på en forsommerdag, den 2. juni. Der bliver to gudstjenester, som konfirmanderne kan vælge mellem, kl. 9.30 og 11.30. Gl. Rye Flagalle sørger for at iklæde byen festlige flag, i kirken står vi klar med højt humør og en smukt pyntet kirke. Hvad vejret angår, håber vi mere på Gud end DMI. Så der er gode muligheder for en lys, varm og herlig forsommerdag.

på en forsommerdag

Orienteringsmøde

Konfirmandudflugt

Da forældre kan finde på at stille en række praktiske spørgsmål til de unge konfirmander, som er klart uden for deres interessefelt, holder vi et orienteringsmøde allerede søndag den 6. marts kl. 10.30. Vi begynder med en gudstjeneste, som konfirmanderne selv skal stå for. Derpå er der sammenkomst for konfirmanderne, forældre, søskende og alle andre i kirke den søndag.

Lørdag den 7. maj drager konfirmanderne af sted på en studietur med stærkt præg af udflugt. For tiden diskuteres det indgående, hvad der skal studeres og hvor det skal finde sted. Eet står klart uanset hvad og hvor, lørdag den 7. maj bliver Gl. Rye noget roligere.

KUN FOR MÆND

GL. RYE KUNST OG KULTURGRUPPE I marts og april måned har gruppen en udstilling i SCT. SØRENS HUS (sognehuset). Der er fernisering lørdag d. 26. februar kl. 14. Alle er velkommen.

Torsdag den 17. marts kl. 14 Ældredag med foredrag

Tak for’ed! - En hyldest til originalerne

I efteråret 2008 udgav sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme, bogen ”Tak for’ed!” på forlaget Knakken. Bogen, som foreløbig er udkommet i to oplag, rummer historier og oplevelser fra forfatterens barndom i 1960’erne i landsbyen Heltborg i Thy – bl.a. møder med en række mennesker, som vi nok i dag vil betegne som originaler. Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland – til noget af alt det, han har oplevet. Men selv om det naturligvis i første omgang er hans

Der er to ”samlinger” her i foråretfredag d.4.marts og fredag d. 1. april - begge dage kl. 11.30 i Sct. Sørens Hus (sognehuset). Alle er velkomne , mænd altså, vi vil gerne ha tilmeldingen nogle dage før til, Eva Jensen tlf. 86898216. For de som ikke ved hvad arrangementet indebærer, kan vi fortælle , at der serveres: Sildemad , 1 øl/vand , 1 snaps ostemad , kaffe/the og lidt sødt, kr. 25 pr person, + sang, måske lidt underholdning og en masse snak. VEL MØDT. På vegne af menighedsrådet Erna , Grete , Eva.

land, så vil det også et eller andet sted være tilhørernes. Historierne vil kalde minder frem for dem af noget tilsvarende. Af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på. Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemmelighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af. Vel mødt i Sct. Sørens Hus 17. marts kl. 14 Undervejs kaffe og kagebord.

17


Juleaften den 24. december 2010 Trykt på opfordringer.

Gør som Gud: Bliv en anden Af Henrik Lund

At vide noget om Gud a min ældste datter gik i børnehaveklasse, kom hun i D klammeri med en veninde og måtte tage imod et smædende nederlag: ”Min far er stærkere end din far”. Det var rigtigt nok. Slaget var tabt, og dog. Som et trodsigt genmæle erklærede hun: ”Men min far ved meget om Gud”. t vide meget om Gud, - kan det overhovedet bruges til A noget? Ja, hvad ved vi egentlig om Gud julenat? Og betyder det vi ved noget som helst for vores liv med hinanden? Ja, vi ved i hvert fald, at Gud midt om natten lader sig føde i en stald i byen Betlehem og kommer til verden i skikkelse af en lille dreng født af en kvinde ved navn Maria. Vi ved også, at Josef var med, at hyrderne og de vise mænd kom til. Det er det vi ved. På den viden om Gud holder vi op med at arbejde og gå i skole, slukker computerne, sætter mobilen på lydløs, stiller juletræer op i stuen, køber ind til fest med mad og gaver, - på den viden om Gud trodser vi snestorme. Vi vil holde jul. Der må alligevel være noget ved Gud. Han må betyde noget. Ellers er det da helt galt med os. Så burde vi tage på arbejde, gå i skole og slappe af med trafikmeldingerne.

Jerikorosen – mødt af noget fremmed For nu at vise hvad Jesu fødsel julenat og det vi ved om Gud betyder, har jeg taget en besynderlig plante med. Det er en ørkenplante, som hører hjemme i golde egne, hvor den klarer sig ved at rulle sig sammen og løftes af sted med vinden. Planten hedder en Jerikorose. Som I kan se, syner den ikke af noget særligt, ligner mest en tot vissent græs. Men lægger vi den i vand, bliver den dybgrøn og folder sig ud som en smuk blomst. Jeriko-rosen er et af naturens undere. For at folde sig ud og komme i blomst må den mødes af noget andet. Der skal vand til. Fjerner vi vandet, bliver den efter nogen tid igen til en livløs knold af bittesmå tørre grene. For Jeriko-rosen er det livsnødvendigt, at den mødes af noget fremmed, kommer i kontakt med noget ukendt, - kun sådan kan den åbne sig som en blomst. Den må lade sig forandre, røres af vand. Det er pointen. Den må blive en anden. Den er nødsaget til at blive en anden. Ellers blomstrer den ikke.

Gud bliver en anden Julenat gør Gud som Jeriko-rosen. Gud folder sig ud og bliver en anden. Han opgiver at være en fjern Gud oppe i himlen og kommer til jorden for at være menneske. Vores Gud er altså ikke en kedelig, ubevægelig og uforanderlig Gud, en statisk og urørlig størrelse. Vores Gud er ikke ligesom en fjern far, der hver dag sidder bag avisen eller skærmen, og bare er der uden at gøre en forskel, uden egentlig at bevæge sig i forhold til andet end sig selv, en far der ikke gider noget bøvl med noget som helst, men foretrækker sofaen. ”Det må I selv finde ud, der er mad i køleskabet, spørg mor, skolelæreren eller en pædagog, - jeg vil være i fred med mig selv, bare være mig”. Det er ikke sådan vores kristne Gud er. Julenat bliver Gud en anden. Han bliver menneske, vil stå i forhold til os, røre ved os, tale med os, følge os, vil udfordres af os. Ved at lade

18 18

sig føde kommer Gud til at kende sig selv på en ny måde. Nu er der ikke noget i og mellem mennesker, der er fremmed for ham. Gud bliver en anden ved at møde os.

Vi skal blive en anden – jul som en daglig bevægelse vorfor er det så vigtigt? H Fordi Gud gør den mest afgørende bevægelse for alt levende. Vi kender alle sammen bevægelsen. For vi er nødsaget til at gøre det samme, - ellers forbliver vi en hob visne grene. Hver dag må vi lidt blive en anden. Vi er præcis som Jeriko-rosen. Vi må forandre os for at folde os ud som en smuk blomst. Når vi lærer noget nyt, går i skole, læser aviser, bøger, tager i biografen, - allermest når vi møder et andet menneske, så ændrer vores verden sig en smule, måske meget hvis mennesket er smukt, varmt og dejligt indeni eller udenpå. Vi ændrer os, flytter os, bevæger os. Mødet med noget fremmed, en anden person, et andet sted, kan gøre tankerne nye, give et nyt syn på livet, en ny adfærd, en ny mentalitet, kaste en ny overbevisning af sig. På den måde kan mennesker, kunst, religion, politik og meget andet forandre os. Vi gør den samme bevægelse som Gud julenat, bliver en anden. Guds erfaring i julen er vores erfaring hver eneste dag og nat. Julen er en daglig bevægelse vi gør med hinanden. Julen er ikke kun en årlig hyggeaften i stuen om træet efter et dejligt måltid. Jul er en daglig udfordring; - at blive en anden, at turde åbne sig og møde de andre. Gør som Gud, fold dig ud og bliv en anden med de andre. Så er der altid håb om tro og kærlighed.

Jeg vil ikke blive en anden. Jeg vil være mig selv. en ”der var ikke plads til dem M i herberget”, står der i julens fortælling. For vi vil ikke blive en anden, og Gud skal da slet ikke blive en anden. Gud skal blive i sin himlen, og vi skal holde os for os selv og gå hver til sit. Derfor er den nye kristne

”Lyset sejrer over mørket” af Sven Havsteen-Mikkelsen


”Triptycon af Sven Havsteen-Mikkelsen

Gud heller ikke velkommen for farisæerne, de skriftekloge, ja for dem alle i Betlehem og Israel dengang. Verden er ikke gæstfri. Ingen inviterer dem inden for. Måske fordi Gud er af tvivlsom herkomst. Uden for ægteskab, uden hjemsted, uden overnatning, uden visa- og masterkort. Ikke af det gode selskab. Ham vil verden ikke møde. Han er ikke en ventet gæst og vi kan kun lide gæster vi venter. Så folk i Betlehem gør det, vi alle gør hver eneste dag, det mennesker altid har gjort. Vi køler vores hjerte ned. Vi bliver som et smilende køleskab, - udenpå stilren og smuk i minimalistisk nordisk design, - indeni stenhård med et isnende blik på omgivelserne. At vælge at leve med et køligt hjerte er let og bekvemt, det holder folk, følelser, og forandringer på afstand. Det kan gøres så diskret, så usynligt, oven i købet i pænt tøj og uden det ser forkert ud. Men det kan mærkes. Det koster i liv. For vi stivner, fryser fast og lægger livet øde hver gang vi vælger det kølige hjerte. ”Der var ikke plads til dem i herberget”. Folks blik har en iskant, hjertet er frossent, og døren lukkes smilende, men også bestemt i. 2000 år efter er vi ikke kommet ud af Betlehem endnu. Når Gud kommer for at møde os og blive en anden, afviser vi ham stadigvæk. Vi vil ikke risikere noget. Vi vil ikke blive en anden. Vi vil være os selv. Det har vi det bedst med. Det er trygt, for det kender vi. Jeg er den jeg er, og det skal der ikke laves om på. Det er individets tidsalder, og ordet individ er som bekendt latin og betyder det der ikke kan deles. Jeg vil ikke deles med andre. Jeg har min ret og min frihed til at gøre som jeg vil. Jeg er ikke til sinds at blive biperson i andres liv. Jeg er hovedpersonen i mit eget liv, og det giver jeg ikke afkald på. Læs lige menneskerettighederne, socialloven, - og vær klar til at modtage en klage. For mig er jul kun en mad- og hyggeaften en gang om året, og der er stadig ikke plads i herberget. Jeg har min frihed, og den bruger jeg til at holde de andre på af stand. Længe leve friheden, uanset hvad jeg bruger den til. Jeg er fri. Sådan lever vi med hinanden.

Gør som Gud: Fold dig ud Jeg synes, det fuldkommen fantastisk, at Gud vælger at blive en anden, komme os nær. Han giver los for sin ubændige lyst til at elske os. Og når man elsker, må man vove at blive en anden, lade sig forandre af

den elskede. To som elsker flytter og bevæger hver dag noget i hinanden. To som elsker må opgive det kølige hjerte og livet som smilende køleskab, de må give sig hen til hinanden, gøre sig en smule hjælpeløse og sårbare, hver dag turde blive en anden. Det er derfor kærligheden i et forhold vokser og ændre sig med tiden, derfor børn forandrer deres forældre gennem hele livet. Kærlighed bevæger, flytter og ændrer mennesker. Det er faktisk meningen, vi skal blive en anden, - at vi skal bruge vores frihed til at komme hinanden nær, præcis som Gud kommer til os julenat, gør sig åben og sårbar. Hvis ikke vi tør lade den anden og det fremmede forandre os, få indflydelse på os, rykke os, overskride os selv, - ja så dør vi. Så folder vi os aldrig ud ligesom Jeriko-rosen. Så går det ligesom med Gud til sidst. Gud kommer til jorden, men hans egne vil ikke kendes ved ham, og han dør som et ungt menneske. Jesus dør, fordi folk ikke tør forandre sig, - fordi de ikke tør give sig hen til den som elsker dem. De bevarer det kolde hjerte, og det er der altid nogen som dør af.

Står du fast, er du fundamentalist. llerede i Betlehem lærer vi, at fundamentalisme og A voldstænkning er det farligste som findes. Fundamentalisme er, når man står så fast på noget, at man ikke er til at rokke, er urørlig, uforanderlig, er hård som sten i hjerte, tanke, adfærd, sind og væsen. Man står så fast på sit eget, at det udelukker alt andet, dialog er umulig, kun en tankegang gælder, kun en vej er den rigtige og den må alle underordne sig. Der gives ikke flere fortolkninger eller åbninger. Det er hele pakken eller ingenting. Sådan opstår regimer, Hitler, Stalin og selv vores kristne Gud er talrige gange blevet spændt for fundamentalismens vogn, - sådan som muslimer nu forsøger at gøre det med deres Gud. At fundamentalisme ender galt, ved vi fra Jesu historie. Han bukker under for farisæernes og de skriftkloges ensretning af verden, dømmes til døden og henrettes på korset af fundamentalister, der ikke tør forandre sig, men tyr til vold for at få ret og egen vilje gennemtrumfet. Terror, trusler, vold og død er det første Gud møder I Betlehem. Og faktisk er Guds komme i julen er et opgør med enhver form for fundamentalisme. Så kom ikke og sig, at julen mangler bud til os i dag. Fundamentalisme og voldstænkning er nutidens største udfordring, i vore hjerter, i vore hjem, i vores forhold og samliv, i kulturlivet, i journalistikkens og mediernes billede af verden, i religionernes og civilisationernes møde, i klimadebatten, fra små til stort i alle forhold.

At elske er at ændre sig ristendom er at turde blive en anden med de andre. Vi K skal vove at give slip på os selv, komme til hinanden og lade os forandre. Julenat bliver Gud en anden. Han elsker os og må derfor ændrer sig selv. Og den bevægelse er kristendom; - at blive en anden ved at komme de andre i møde. Det er, hvad jeg ved om Gud julenat. For en kristen er det jul hver eneste dag og nat. Julen er en bevægelse og erfaring mellem os: At blive en anden med de andre. Plant håb og så kærlighed. Glædelig jul. Amen 19 19


HUSK

Koncert med Silkeborg Kammerorkester Onsdag d. 6. april, kl. 20.00 Silkeborg Kammerorkester spiller W.A. Mozart: Salzburger Symfoni nr. 3 i F – dur, J. S. Bach: Violinkoncert i E-dur og E. Elgar: Serenade for Strygeorkester i E – moll, op. 20 Hans Holm er dirigent, og violinist Niels Kaas, der til daglig er direktør for Jysk Musik og Teaterhus i Silkeborg er solist i violinkoncerten. Fri entre.

Blå for frihed

Film-studiekreds Mandag d. 28. marts kl. 19.30 i Sct. Sørens Hus.

Kor i Gl. Rye Kirke

I film-studiekredsen vises Kieslowskis film Blå, som er en filmatisering af temaet frihed. Filmen regnes for et mesterværk i filmhistorien. Hovedrollen spilles af Juliet Binoche. Såret og halvt bevidstløs vågner filmens Julie op på hospitalet til meddelelsen om, at hendes komponistmand og 5-årige datter blev dræbt i bilulykken. De to hun elsker er væk. Julie kan ikke leve med sorgen, men er ikke i stand til at tage sit liv. Til gengæld beslutter hun, at hendes liv skal bestå af ingenting, så hun ikke miste noget igen. Hun fornægter alt fra liv før ulykken, sælger familiens ejendele, destruerer minder og starter et nyt eneboerliv I Paris, hvor ingen fra fortiden kender hende. Men livet trænger sig på. i ser filmen sammen, taler om den og vores omgang V med frihed. Hvad er frihed for os i dag? Hvad vil vi være fri for? Hvad vil vi være fri til? Temaet er frihed i daglig levevis og vestlig kultur. lle er velkommen til en aften med dybde, smukke bilA leder, fantastisk bevægende skuespil, et vidunderligt sprog, - også musikken er gribende. Undervejs ost, rødvin o.lign..

Sct. Sørens Kor er et kor for alle børn fra 3. klasse og opefter. Vi øver torsdag fra 15-16 i Gl. Rye Kirke. Vi arbejder med stemmetræning og én -og tostemmige sange og salmer, og koret medvirker ved gudstjenester ca. 6 gange om året mod et mindre honorar. ALLE er meget velkomne. Mød bare op eller ring til Katrine (86577312) for at få flere oplysninger.

Babysalmesang i Gl. Rye Kirke Babysalmesang er for babyer i alderen 2 - 12 måneder og deres forældre. Der synges børnevenlige salmer og børnesange. Desuden vil vi lave fagter til sange, rytmik, vugge og danse. Vi synger i kirken i ca. 30-45 min. Efter salmesangen vil der være te/kaffe i sognehuset. Kom og vær med 6-8 torsdage mellem vinterferien og påske. Vi begynder torsdag d. 24. februar 2011 kl. 10.00 i Gl. Rye Kirke. Næste hold starter i september – hold øje med kirkens hjemmeside. Vi glæder os til at synge og være sammen med jer. Mange hilsner Susanne Husted og Katrine Bruno Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Katrine Bruno på 40887026 Tilmelding til KB 40887026 eller mail: katrine.bruno@live.dk NB. Medbring gerne et tæppe og en dyne som jeres baby kan ligge på.

EN

NØRKLEGRUPP

kes der på livet t og foråret, strik

løs i Sct.

teråre Hver 14. dag i ef vels. Hu (andre forslag er ns Søre huer og sokker aby tu ba r ssi de en s rd ke Ve ik For tiden str til at gløde. er får pindene m da s. n le rte ks ve Fjo ud ). t komne næsten al et. Opskrifter på kker og juletionen blir` klar e pakker med so ød bl 39 t ve la r de g. Tilbageev da bl l id ju m r Op unde , til deres jule rg bo ke Sil i d ste hilsen til et være cces. det var en stor su rbi og få en meldingen er, at lkommen, kik fo ve er t lys og tid ha te åt m r Alle de ler ved mebag. s hjemmeside el kop kaffe og hjem n ses på kirken ka kt un sp tid Datoer og uset) rens Hus (sogneh døren til Sct. Sø Vel mødt. , Grete , Eva. ighedsrådet, Erna På vegne af Men

20

Meditativt fordybelse i prædikenteksten

En åben gruppe omkring meditativ fordy belse i prædiketeksten, som vil mødes søndag d. 6.3 kl. 9.00 – ca 10.15 i sognehuset. Der er mulighed for deltagelse i gudstjenesten bagefter. Vi vil synge en salme eller taizesang til en start, høre lidt musik eller sang. Dernæst vil søndagens tekst blive læst et par gange, hvorefter der vil være stilhed til fordy belse i teksten. Til sidst vil vi dele med hinanden, hvilket ord eller sætning eller billede, der gjorde specielt indtryk på os, og evt hvilke tanker vi har omkring dette. Der vil ikke være nogen form for servering. Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velko mne, men vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Kirsten Holst Kirstenholstry@gmail.com Tlf. 86898875&30583122


Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Henrik G. Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37

Fredag fridag

hlu@km.dk

Organist:

Katrine Bruno Hansen, Gerstedvej 9, 8680 Ry Tlf. 86 57 73 12

OG FA N DAVID & GOLIAT

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade 18 Tlf. 86 89 88 22

M

ILIER

R BØ FO R

Kirkesanger:

Graver:

Musikalsk bibelfortælling med Klezmerduo Søndag d. 27. februar kl. 14 Søndag d. 27. februar kl. 14 er alle børn og voksne, unge og gamle inviteret til musikalsk bibelfortælling i Gl. Rye Kirke. Klezmerduo kommer og fortæller historien om David og Goliat. I et levende og billedrigt sprog formidler de historien, der bliver akkompagneret af traditionel jødisk musik. Klezmermusikken er kendt for dens boblende vitalitet, som gør det svært at sidde stille - den appellerer til klap og dans, men den bygger også på mere stille melodier, som på karakteristisk vis sammensmelter smerte og glæde.

Når vi har hørt historien om David og Goliat, fortsætter vi i sognehuset med kaffe, kakao, mere musik og en enkelt kædedans eller to. Klezmerduo består af Henrik Bredholt på sopransaxofon, dulcimer og sang, og Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika og sang. Duoen har eksisteret siden 1986 og har mere end 100 koncerter om året. Med baggrund i teatret bliver deres musik og fortælling levende og medrivende. De er kendt for at give publikum en forrygende oplevelse.

Påske – også med maven og ganen Som altid har påsken bud til hovedet og det indre, sindet og det mentale. Fra palmesøndag til påskedag lever vi med i Jesu historie, hans komme til byen, hans sidste måltid, angsten i Getsemane Have, forrådelsen og Judaskysset, hvordan folk tager afstand fra ham, gør ham til grin og til syndebuk, vender ham ryggen og korsfæster ham, gør ham mindre og mindre, til sidst til intet. Vi følger den fysiske smerte og ensomheden, skuffelsen og nederlaget. Sammen med kvinderne tager vi med ud til graven for

kærligheden kan ikke slåes ihjel. Den må sejre over ondskab, vold og smerte, bringe håb og værdighed til vores liv med hinanden. Derfor er påskedag årets stærkeste og vigtige dag i kirken. Det står til os at holde håb, værdighed og medlevelse som livets kurs. Kirkegang i påsken er vigtig for vores blik på tilværelsen og vores omgang med hinanden. Når menighedsrådet i år inviterer til påskefest sker det med bud til alle sanser og hovedet.

Skærtorsdag 21. april kl. 19.30:

Aftengudstjeneste med ost og rødvin.

Langfredag 22. april kl. 14:

Musikgudstjeneste

Påskedag 24. april kl. 10.30:

Stærk morgengudsteneste, kraftigt kirke-øl (Sct. Sørens Bryg/Chr.3)

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Rimmersvej 13. Gl. Rye Tlf. 8689 8032

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

haoel@mail.dk

Sekretær:

Peder Sørensen Kastanieallé 88, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250 skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

21


Fællesskab i en global tid? Musikalsk temagudstjeneste med bandet Dagligt Brød søndag den 6. februar Dagligt Brød består af fire professionelle musikere fra den rytmiske musikscene, som har fundet sammen om at give en ny musikalsk vinkel på gudstjeneste og tro. Repertoiret er dels bestående af forfriskende arrangementer af velkendte salmer og dels hentet fra kendte danske sangskrivere inden for pop, jazz- og rockmusikken. Desuden har Søren Hammerich sat musik til ”Fadervor”.

Musikerne i Dagligt Brød er alle fra lokalområdet Ry, Gl. Rye og Javngyde: Søren Hammerich: vokal, guitar (Soul66), Line Brandt: vokal og keyboard (Dot. note og leder af Siim City Singers), Thomas Ousager: percussion og kor (Klüvers Big Band, Gårsdagens Lys) samt Morten Brauner: elbas,kor (Shades of Blue, Bloms Band, MC Hansen). Dagligt Brød laver rytmisk musik på et lydniveau, hvor alle kan være med. Bandet havde til gudstjenesten i Gl. Rye samlet musik og tekster om temaet fællesskab i en global tid? Såvel tekst som musik lægger op til en formmæssig nytænkning, hvor bandet i samarbejde med præst og menighed skaber et meningsfuldt møde i kirkens rum. Bandets temaer bliver til i samarbejde med sognepræst Henrik Lund, Gl.Rye sogn.

22 Foto: Bent Doktor


23


Erhvervsportræt

Økologisk livsstil til alle i Erantissen

Lonnie Nielsen, indehaver af Erantissen i Ry

”Økologi behøver ikke at være fodformet”, siger Erantissen’s nye ejer, der har alt fra klassiske økologiske varer til de sidste nye trends i makeup og hudprodukter på hylderne. Butikken har også fået en klinik, hvor man kan få behandlinger og masser af inspiration til at gøre noget godt for krop og sjæl. Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Erantissen

Hvis noget kan dufte af sund, god livsstil, så er det, når man træder ind ad døren til Erantissen på Klostertorv i Ry. Erantissen har eksisteret i 23 år, og for 9 måneder siden kom Lonnie Nielsen fra Århus til som ny ejer. ”Det er en gammel drøm! Jeg talte allerede for syv år siden med den tidligere ejer om muligheden for at overtage butikken, og sidste år faldt brikkerne endelig på plads”, forklarer Lonnie, der også privat er flyttet til Ry med familien.

Butik, klinik og mødested Økologisk højkvalitet til både det indre og det ydre er Lonnies mærkesag: ”I dag er økologi en livsstil, som flere og flere er interesserede i, fordi vi ved, at det er bedre for os selv og miljøet. Vi vil gerne give alle mulighed for at leve så sundt som muligt – derfor har vi udvidet vores sortiment, så alle kan være med, også de prisbevidste”, forklarer hun. Erantissen sælger stadig økologiske madvarer som mel fra biodynamiske Aurion og Voelkels frugtsafter. Men siden Lonnie flyttede ind, har butikken oplevet 24

store omvæltninger. Der står nu mange nye og spændende varer på hylderne med kosmetik, kropspleje, naturmedicin, urter og teer – også neglelakker fra New York og de nyeste eksklusive trends i makeup og parfumer, som man normalt ikke finder i helsekostbutikker. Og selvom alle Lonnies varer er mere rene, økologiske og nedbrydelige, end hvad man kan købe sig til i supermarkedet, rækker hendes kongstanke misundelsesværdigt længere end bare at få solgt så mange sunde varer som muligt.

Prøv makeup og behandlinger Derfor har hun også åbnet Klinik for naturlig helse bagest i butikken, hvor man i det nye lækre konsultationsrum kan få behandlinger til krop og sjæl af fire faste terapeuter med anerkendte uddannelser. Hver måned er der desuden forskellige aktiviteter for alle interesserede. Man kan f.eks. komme til inspirerende foredrag, få et livsstilstjek, en vitamin- og mineraltest eller en ansigtsbehandling, få lagt økologiske makeup og prøve en behandling hos en gæsteterapeut. Læs mere om de kommende arrangementer på www.erantissen.dk.

Økologisk uden at være fodformet ”Erantissen er et sted, hvor man bliver mere bevidst om, hvordan man får en god livsstil på alle planer. Både indvortes og udvortes”, forklarer Lonnie begejstret: ”Det handler om at lære at leve mere i balance med sig selv, så man mindsker stress og bliver bedre til at søge mod harmoni.

Derfor er Erantissen ikke bare en butik, men også et mødested, hvor der er te på kanden, og man kan falde i snak med hinanden og få mere viden om økologi og naturmedicin”. Lonnie er uddannet som naturmediciner i Tyskland, hvor den etablerede lægeverden har tradition for at anerkende naturmedicin på lige fod med andre slags medicin. Hendes uddannelse er også EU-godkendt. Butikkens faste medarbejder gennem mange år, Ingelise Sølbeck, er uddannet kostvejleder, og de fire faste terapeuter har også alle sammen uddannelser, som er anerkendt af den etablerede lægeverden.

Er du 12 år yngre, end du tror? ”Vores filosofi er også, at det aldrig er for sent at begynde at leve sundere. Vores alder er defineret ud fra vores fødselsdato, men hvis vi lever sundt, bliver vi rent biologisk yngre end vores jævnaldrende, der lever mindre sundt. Da vi for nylig lavede livsstilstjek på alle interesserede, viste en 72-årig mand sig at have en biologisk alder på 60 år, fordi han lever så sundt, at hans krop svarer til en gennemsnitlig 60-årigs”, forklarer Lonnie. Et faktum, som nok kan få mange til at rive varer ned i kurven fra Erantissens hylder, for det er ikke en præstation, man opnår med flæskesteg og brun sovs. ”Men alt med måde – man skal jo også huske at nyde livet! Det er f.eks. helt i orden at spise chokolade, hvis altså chokoladen er fra RAW og ikke har været udsat for høj temperatur, så den har bevaret sit høje indhold af antioxidanter og mineraler”, siger Lonnie med et smil.


Creme og makeup med ren samvittighed i Erantissen De fleste af os ved, at det er sundere at spise økologisk – men ikke alle er opmærksomme på, at kroppen optager skadelige stoffer fra shampooen, cremen og makeup´en, hvis man ikke bruger rene hudprodukter, Derfor har Vild med dans-værtinden Andrea Elisabeth Rudolph udviklet serien Rudolph Care – en række skønhedsprodukter, som på alle måder er den rene luksus, krydret med de aktive ingredienser, som skal til for at nære og pleje huden korrekt.

Erantissens aktivitetskalender

Da hun var gravid, fik hun foretaget en Greenpeace kemitest, hvis resultat chokerede hende så meget, at hun selv tog affære og udviklede Rudolph Care-serien, som er baseret på bær fra brasilianske regnskove, der ikke skader hverken dig selv, din fremtid eller miljøet. I Erantissen kan du prøve Andreas produkter og få en lille cremeprøve med hjem.

FEBRUAR Fredag 18. februar: Få en ansigtsbehandling med Anne Marie Börlinds populære produkter og få skræddersyet et personligt hudplejeprogram af professionel kosmetolog. Pris 75 kr., som du får tilbage, hvis du køber et eller flere produkter.

Du kan også få lagt en økologisk makeup i de farver, der klæder dig bedst. F.eks. med Jane Iredales professionelle produkter, eller den nye franske Une-serie, der fremhæver dit ansigts naturlige skønhed med transparente produkter i lækkert, minimalistisk designet emballage.

Onsdag 23. februar, kl. 19-21: ”Hvad fortæller kroppen os”: Foredrag ved kinesiologerne Poul Møller og Birgitte Lysemose. Pris 100 kr.

Læs mere produkterne på www.RudolphCare.dk, www.JaneIredale.dk og www.unebeauty.com

MARTS Onsdag 9. marts kl. 18.30-20.30: ”Har du tænkt dig at faste i fasten?” Foredrag om detox og udrensning ved naturopat, ND og kogebogsforfatter Kirsten Hartvig.

Rene vaskemidler og rengøringsmidler Bruger du Erantissens økologiske vaskeog rengøringsmidler fra Sonett, kan du gøre rent og vaske tøj med god samvittighed. Alle stofferne i Sonetts produkter er 100 % nedbrydelige og indeholder in-

gen allergifremkaldende stoffer. Selv den energi, der er blevet brugt til at fremstille produkterne, stammer fra Sonetts eget miljøvenlige vandkraftværk. www.sonett.eu

I Erantissens Klinik for naturlig helse kan du få hjælp og vejledning af: Kirsten Hartvig som har speciale i kost, ernæring og diætetik. Kirsten er uddannet som Naturopat og Osteopat i England og har universitetsgraden ND. Kirsten har skrevet ti bøger om naturlig helse, og hun har i en årrække drevet kursteder i England og de franske Pyrenæer. Hun er nu vendt hjem til Danmark.

Torsdag 17. marts: Få en ansigtsbehandling med Anne Marie Börlinds populære produkter og få skræddersyet et professionelt hudplejeprogram af professionel kosmetolog. Pris 75 kr., som du får tilbage, hvis du køber et eller flere produkter. Torsdag 24. marts: Få en vitamin- og mineraltest af biopat Mette Durup Bech. Pris 100 kr. Tirsdag 22. marts kl.19-21.30: ”Bæredygtigt helbred”. Foredrag ved Lise Fauerschou Hastrup. Pris 100 kr. Torsdag 31. marts kl. 18.30-21: Oplev Jurliques univers af lækre hudprodukter. Kun få pladser. Pris 75 kr.

Pierre Ventujol som har speciale i fysioterapi og smertebehandling. Pierre er uddannet fysioterapeut, osteopat og indenfor traditionel kinesisk medicin. Han holder desuden kurser i Qi Gong.

Jakob Buchreitz som er fysioterapeut med speciale i smertebehandling. Jacob har mange års erfaring med at hjælpe mennesker i svære livssituationer, blandt andet brystopererede kvinder.

Isabel Morgenstern som er massør med speciale i stresshåndtering, spændinger og meditationsteknikker. Isabel har erfaring med at massere både børn og voksne.

Du kan booke tid til behandling i Erantissen, Klostertorv, Klostervej 8B, 8680 Ry og på tlf. 86892883. Mandag-torsdag 1017.30 fredag 10-18 lørdag 9.30-13.

APRIL Torsdag 7. april kl. 19-21.30: ”Styrk dine knogler hele livet”. Foredrag ved konsulent Jan Moos, Naturenergi. Gratis. MAJ Torsdag 5. maj: Få en vitamin- og mineraltest af biopat Mette Durup Bech. Pris 100 kr. Tilmelding i Erantissen, Klostertorv, Klostervej 8B, 8680 Ry - og på tlf. 86892883 Mandag-torsdag 10-17.30 fredag 10-18 lørdag 9.30-13.

Klostertorv · Klostervej 8B, 8680 · Ry 86 89 28 83 www.erantissen.dk 25


Det skjulte Danmark

Jacob Holdt

Om at sige ja ... og integrere os med de andre

Billedforedrag af Jacob Holdt

Jeanett Bjørness

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Socialt udsatte menneskers vilkår.

UDSYN

Mandag den 28. februar 2011 kl. 19.30 Sct. Sørens Hus, præstegårdsvej 1, Gl. Rye.

Foredrag af Jeanett Bjønness Antropolog, Gl. Rye.

Jacob Holdt – manden bag Amerikanske Billeder – præsenterer selv aftenen:

Tirsdag den 29. marts kl. 19:30 Sct. Sørens Hus, Præstegårdsvej 3, Gl. Rye.

”Foredraget handler om hvordan jeg vha. ikke-voldelig kommunikation først integrerede mig med de sorte i USA’s voldelige ghettoer, siden med de mest voldelige elementer i verdens farligste slumkvarterer i Sydafrika og Haiti, samt med Ku Klux Klan og endog massemordere i USA krydret med lidt KGB og STASI inside-historier. Hvorefter jeg langsomt drejer fokus over på vores hjemlige lille verden og viser hvordan jeg integrerede mig med indvandrerne/muslimerne i Danmark - humoristisk fortalt med billeder fra de endeløse etniske bryllupsfester jeg bliver inviteret med til ”og alle de penge jeg sparer ved at leve af muslimsk festmad hele tiden” :-) I hele foredraget bruger jeg cost-benefit-beregninger af hvordan det er i vores egen egoistiske interesse at integrere os med ”de andre”. Vigtigst er dog hvordan indvandrerne derigennem også åbner sig op for mig og mine/vore danske/grundtvigianske værdier. Selv Hizb-ut-Tahrir og islamister ....når jeg har dem til kaffebønnemøder i mine stuer :-)” Jakob Holdt. Se evt. hjemmesiden: www.american-pictures.com/foredrag/index.html Arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet

Aftenens emne er ”Det skjulte Danmark”, hvor vi sætter fokus på socialt udsatte menneskers vilkår. Jeanett Bjønness vil fortælle om sit arbejde gennem 12 år med kvinder i prostitution og misbrug.

NB: Generalforsamling mandag den 14. marts kl. 19.30 i N: MMESIDE

PÅ HJE FOR 2011 RAMMET G O k R .d P n E L sy SE HE www.ud

26 26

Sct. Sørens Hus. Dagsorden ifølge vedtægterne, se hjemmesiden www.udsyn.dk


Så blev møllen færdig! Tekst og fotos Henrik Bredmose Simonsen

I godt to år har Gl. Rye Mølle ikke rigtig lignet sig selv. I perioder har møllen manglet både hat, krøjeværk og vinger, men endelig i midten af november 2010 kom de nye 18 m lange møllevinger på plads. En lille flok Gl. Rye-boere fulgte opsætningen, som forløb uden problemer af nogen art. Straks derefter gik tømrer Benny Jensen og hans kolleger i gang med at montere hækværket på vingerne. Nu mangler kun et par mindre restaureringsopgaver bl.a. af møllens murværk og gulve, før restaureringen er afsluttet. Den 1. maj kl. 14.00 vil den veloverståede restaurering blive fejret ved en ”genindvielse” af Gl. Rye Mølle. Denne dag åbner også Museet på Gl. Rye Mølle for sommersæsonen.

27


GRIF

Funk Fedt Rytme

s u k o F Sved

Musik

Inspiration

for gymnastikinstruktørerne

Søndag d. 30 januar var der fantastisk vejr. Vi kunne have valgt at gå tur. Gymnastikinstruktørerne havde i stedet inviteret den kendte danser og koreograf Peter Friis til 2½ times dans med funk og funkie bevægelser. Dette var dels for at inspirerer instruktørerne og dels for at give inspiration til den forstående gymnastikopvisning. Så har du lyst til at se hvad instruktørerne fik ud af disse timer så kom til GRIF Gymnastiks årlige gymnastik opvisning lørdag d. 26 marts. 11 i byens hal.

VISNING GYMNASTIKO11PKl. 14.00-17.00 arts 20 Lørdag d. 26 m tshal. ite I Gl. Rye Aktiv

piger, Tarslinge, Spirrevip Forældre/barn, Pu Mini Mix, e, piger, Turbodreng zandrenge, Pippi Line-dank, sti na Kvindegym Maxi Mix, Rytmisk holdet. e og instruktørce, Zumba pigern . ster og gæus for både gymna Indgang v. klubh ster. børn gratis. kr. Gymnaster og Entre voksne 25 mnastik

Velmødt GRIF Gy

28

Forårs Zumba Vi danser følgende 7 mandage 4 april, 11 april, 2 maj, 9 maj,16 maj, 23 maj og sidst d. 30 maj 11. Tidspunkt: Mandage fra kl. 19.00 – 20.00 Instruktører: Jeannette, Sine og Clara. Pris: 150 kr. – Tilmelding og betaling inden opstart på GRIF´s hjemmeside www.glryeif.dk . Vi forventer ikke at der kommer en venteliste, men vi kender ikke interessen, så vi starter igen op med at give plads til 60. Så vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig hurtigt. Velkommen til både nye og gamle medlemmer. Er der nye der har lyst til at prøve så hop endelig med. Enkelte ting vil blive gennemgået og andre vil være præget af ”følg med metoden”. Musikken er afsmittende, sveden og pulsen kommer som du bevæger dig til. Men sjovt er det. Velkommen GRIF Gymnastik.


B DMINTON Ungdomsafdelingen i badminton Gl. Rye er kommet rigtig godt fra start. Vi vil rigtig gerne benytte os af din hjælp til nogle af vores arrangementer eller til bestyrelses arbejde; så vi hører gerne fra dig. Du kan henvende dig til Torben Sørensen på Rimmersvej 44 på tlf: 86107922 hvis du har tid og lyst til at give en hjælpende hånd. Allerede nu skal der sættes X i kalenderen fredag d. 25-2-2011 fra 18-20 til BADMINTON AFTEN. Her vil vi gerne invitere dig og din familie til en badminton af-

ten. Kom og spil med og konkurrer mod din bedste ven, Far eller Mor, eller spil en single mod en fra din familie. Du/I kan tilmelde Jer ved at maile: kimrundell@ gefiberpost.dk. Oplys navn og hvor mange i kommer. Sæt også X i kalenderen lørdag d. 9/4 til søndag d. 10.4. til badminton træningslejr. Information følger.

GRIF hovedbestyrelse Formand:

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Rikke Østergaard, 35 11 64 10 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Hilsen Badminton afdelingen

Sekretær:

Tine Lindberg Lyngdal 19 86 57 95 55

lindberg67@gmail.com

Formand Badminton:

Torben Sørensen Rimmersvej44 86 10 79 22

sorensents@gmail.com

Formand Gymnastik:

GRIF Håndbold af Peder Veisgård

I weekenden 29-30 januar er eventen ’40 x 20 decideret gode oplevelser’ afholdt over hele landet. Hele 500 foreninger har tilmeldt sig DHF’s store kampagne for fairplay og gode oplevelser i håndboldhallen - heraf Gl. Rye IF Håndbold. Eventen skal få alle til at reflektere over, hvad der er god opførsel under kampene i hallen. Alt for ofte oplever man desværre, at der lyder negative tilråb og hårde ord, når der spilles håndboldkampe – selv når det gælder børnekampe. Det indebærer blandt andet, at forældre sendes bort, trænere får rødt kort og dommerne svines til. Denne kedelige udvikling skal vendes, og derfor har man som forening kunne tilmelde sig ’40 x 20 decideret gode oplevelser’, der skal inspirere til, at spillere, trænere, ledere og forældre vil respektere hinanden og opmuntre hinanden til

fair play. Derudover opfordres foreningerne til at tage en god snak om deres holdning til, hvordan en håndboldkamp afvikles i en god og positiv atmosfære. GRIF Håndbold har modtaget materiale fra DHF, som blev benyttet på dagen. Det er blandt andet en cd med lydspots indtalt af DHF’s direktør Morten Stig Christensen bakket op af Danmarks populæreste rockband, som skal kørte i pauserne mellem kampene hallen. Der er også lavet et hæfte med 10 gode forældreråd samt et holdningsskrift med gode råd om, hvordan man driver en forening. Desuden bar dommerne og trænerne badges, og et stort banner prydede den ene væg. Alt sammen for at forbedre tone En i foreningen og skabe endnu bedre oplevelser for alle dem, der møder op i hallen for at få en decideret god oplevelse.

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister:

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Fodbold kontaktperson: Ungdom: Erik Nørgårds tlf. 87883100 Senior: Morten Bohøj 22 29 44 75 morten@hh3e.dk

29


Tennis i Gl. Rye? På sidste års Generalforsamling i GRIF (2010) blev ideen om tennis i Gl. Rye positivt modtaget ! Vi er en arbejdsgruppe, der siden har arbejdet videre med at tage de første skridt fra ide til virkelighed. Meget kort, forestiller vi os en tennisafdeling, som en del af GRIF, og et tennisanlæg bestående af 2 tennisbaner gerne placeret i forbindelse med det eksisterende idrætsanlæg. Vi mener at det ville være et gode for byen, at kunne tilbyde en sommersport ud over fodbold. Der er rigtig mange udøvere af badminton og bordtennis i GRIF, så tennis ville være en naturlig forlængelse af disse sportsgrene. Derudover er tennis noget man kan have glæde af helt fra ungdomsårene til man er over 70. Det er også et spil for hele familien. Hvis man vælger kunstgræs i stedet for grus kan banerne stort set bruges hele året rundt

Meditation i Gl. Rye Kære alle mediterende i Gl. Rye og omegn. Kunne det ikke være rart, om vi kunne samle en mediterende gruppe her i Gl. Rye? Vi tænker, at vi kunne mødes eks. en gang hver 14.dag, en times tid, til fællesmeditation. Du kan enten være én, der dagligt mediterer, eller også som de fleste af os, kun får mediteret én gang om ugen/ måneden eller hvert halve år, men drømmer om at det blev til lidt mere, og især gerne sammen med nogle flere. Rent praktisk forestiller vi os, at vi eks. vi kan låne et lokale på skolen eller måske kan mødes hjemme hos en der har pladsen. Kontakt Karen eller Ulla hvis du har lyst at være med. Vi finder ud af hvor vi kan mødes og hvornår. Karen Thomsen: skovmaerke@ofir.dk Ulla Veje: ullaveje@mail.dk 30

Håber du har haft mulighed for at svare på vores medlemsundersøgelse som vi har sendt rundt med email. Hvis ikke er du meget velkommen til at kontakte én af os fra gruppen. Inden vi går videre, og fremlægger resultatet af undersøgelsen på generalforsamlingen i GRIF d. 28.februar, har vi brug for at vide, hurtigst muligt, om der reelt er interesse for at GRIF også kan tilbyde tennis. På samme generalforsamling kan en arbejdsgruppe formelt nedsættes. Johannes johannes.haubjerg@gmail.com (Skovstedvej 12) eller Torben safari727@hotmail.com Mvh : Tommy Kjeldahl, Jens Erik Dengsøe, Torben Madsen & Johannes Haubjerg

GRIF inviterer til den årlige

generalforsamling Mandag d. 28. februar kl. 19.30 I klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Vi håber på stort fremmøde, til en god diskussion om Fremtidens GRIF.

Sundhed, miljø og klima i én mundfuld ny bog af Lise Faurschou Hastrup. Karen Thomsen.

Madvejleder, kogebogsforfatter og økologisk omlængningskonsulent Lise Faurschou Hastrup, som bor på Præstegårdsvej, har skrevet en rigtig god bog, som i én mundfuld handler om sundhed, miljø og klima. Økologiske fodspor på køkkenbordet, hedder den. Bogen handler om, hvordan man gør begrebet ”bæredygtig udvikling” konkret i forbindelse med det, vi dyrker, køber, tilbereder og spiser. Bogen indeholder 100 inspirerende opskrifter, og der er noget for både nybegyndere og mere erfarne kokke. Bogen giver god inspiration til en madugeplan, årstidens økologiske frugt og grøntsager, relevant litteratur og nyttige hjemmesider. Den er illustreret med flotte, farvestrålende fotografier. Med denne bog kan man blive meget klogere på, hvordan man kan tilberede og spise mad, som belaster klima og

miljø mindst muligt. Man kan starte med f.eks. én enkelt kødfri dag om ugen. Der er ingen løftede pegefingre i bogen, men en masse inspiration og gode ideer, også til at bruge råvarerne på en ny måde. Hindbær og rødbeder er f.eks. gode sammen – og flotte og farverige og meget af vores ukrudt kan spises . Lise Faurschou Hastrup giver også vældig gode forklaringer omkring fedtstoffer og olier, noget som ellers kan være lidt af en jungle at finde rundt i. Som alternativ til kostpyramiden introducerer Lise klimatallerkenen, og det gør hun på en lettilgængelig, farverig, appetitvækkende og inspirerende måde. Bogen kan meget varmt anbefales: Med sine gode og sunde opskrifter, sit flotte lay out og stemningsmættede og farvestålende fotos, vil den være en fryd at have liggende i køkkenet.


Velkommen i Gl. Rye Bogcafé Vores bogcafé har nu været i gang i et stykke tid, og det går rigtig godt! Børn og voksne bruger stedet på samme måde, som da det endnu var ”et rigtigt bibliotek”, og det skyldes ikke mindst en gruppe meget engagerede frivillige. Her fortæller tre af dem om arbejdet, mulighederne og hvorfor de har valgt at arbejde som frivillig.

Gl. Rye Bogcafé. Her kan du: Låne materialer for børn og voksne. Hente materialer, som er bestilt gennem Bogcaféen eller over nettet. Hygge dig med en kop kaffe.

Anni Sørensen:

Lene Schultz:

Inge Laursen:

Som efterlønner er det dejligt, at der er brug for én, især indenfor et så berigende arbejdsområde som dette. Vi kan hjælpe de borgere, der har svært ved at bestille bøger på biblioteket via internettet. Brugerne giver udtryk for, at det er et afslappet miljø at komme/opholde sig i, og de synes, at det er flot, at vi vil gøre denne arbejdsindsats til glæde for andre. Vi har modtaget flere boggaver fra borgerne, og de bøger er blevet sat op i reolen ”Lokalt donerede bøger”. Det er bl.a. romaner, krimier og engelske bøger. Det er vigtigt at føre biblioteket/Bogcaféen videre både for børn og voksne og især for bøgernes betydning for barnets læring og udvikling.

Som tilflytter og efterlønner er det naturligt for mig at deltage i et initiativ som Bogcafeén. For os borgere i byen, gi`r Bogcafeèn alle en mulighed for at møde andre , som har interesse i lån/ læsning af bøger, avisen, tidsskrifter o.a. Jeg mener, der bør være et bibliotekstilbud til alle. Her i Gl. Rye er skolen meget åben for at lokalerne benyttes i og udenfor skoletiden og det har givet os mulighed for at videreføre biblioteket som Bogcafè – Ja, en sådan chance skal bare gribes. Det er min oplevelse at Bogcafèen benyttes af mange børn og voksne, specielt mandag eftermiddag. Her er en dejlig stemning! Jeg håber at også torsdag, hvor vi har åbent fra 9 til 12 vil blive benyttet noget mere.

Vores folkebibliotek var unikt. Vi kunne både blive betjent i åbningstiden og samtidig var der åbent for selvbetjenning dagligt i skolens åbningstid. Så kunne man tage en bog med hjem fra badminton eller når man hentede børn i SFOen . Dette synes jeg er vigtigt at fastholde og derfor deltager jeg som frivillig i Bogcfeen. Skolen bliver samlingspunkt for alle aldersgrupper. Endnu en unik ting er, at skolebiblioteket ikke kun er åbent for skolebørnene, men byen borgere også kan blive lånere der.

STIDER ÅBNING tjening Med be 15-18 Mandag 2 dag 9-1 og tors

Benytte en computer. Læse Midtjyllands Avis. Få råd og vejledning i at bruge Bogcaféen eller blive vist videre til en bibliotekar. Komme med gode ideer til aktiveter og tiltag. Donere bøger etc. som andre kan have glæde af. Bogcaféen har desuden været i både Århus Stiftstidende og TV2/ Østjylland. Her er et par links: http://stiften.dk/skanderborg/ gl.-ryes-bogcafe-har-boeger-istakkevis http://www.tv2oj.dk/videoarkiv. asp Udsendelsen ligger i arkivet under d. 17.1 kl. 19.30

den Åbent u gi betjenin stid åbning skolens

31


NYT

fra Rye Kraftvarmeværk December måned har som bekendt været rigtig kold, og meteorologerne har registreret måneden som den næstkoldeste, siden de begyndte systematiske målinger. Varmeværkets motorer har kørt næsten i døgndrift, for at kunne følge med efterspørgslen på varme. Men varmeværket er i fin form, og har ingen problemer haft med at følge med efterspørgslen. Og varmeværket har stadig kapacitet til at levere varme til flere husstande, end der på nuværende tidspunkt er tilsluttet. Varmeværket producerer strøm samtidig med varme. Og i det stille vintervejr producerer de danske vindmøller mindre strøm. Det giver gode afregningspriser for el, som vi nyder godt af. På nuværende tidspunkt ligger vi over budgettet for afregningen på el, hvilket lover godt for varmeværkets økonomi. Vi har i december 2010 indgået en fastpriskontrakt for afregning på el der løber i det første kvartal i 2011. Kombineret med vores fastpriskontrakt på gas frem til ok-

tober 2011, betyder det, at vi forventer at kunne fastholde varmeprisen på det nuværende lave niveau i hvert fald hele regnskabsåret.

Udviklingen i varmepriserne Siden efteråret 2010 er prisen for opvarmning med f.eks fyringsolie og el steget markant. Det er de opvarmningstyper vi kan sammenligneylevores afregning k ole Grafen herunder af fjernvarme med. -m 2 viser, at prisen for fjernvarme fra Rye Kraftvarmeværk ligger markant under prisen for opvarmning med olie og el. Priserne er for Energistyrelsens standardhus på 130 m² og 18,1 MWh i årligt varmeforbrug. CO

Temperaturen på Varmeværket

www.ryekv.dk Varmeværket har fået sin hjemmeside i luften. Her finder du nyheder om varmeværket, men du kan også finde vedtægter, årsregnskab og andre relevante bilag. Du kan også finde en statistik over fjernvarmepriser i Danmark.

Skrot dit oliefyr og få 20.000 kr. i tilskud Energitilsynet har stadig en pulje til skrotning af oliefyr og man kan derfor få 10.000 kr. fra staten, hvis man skifter oliefyret ud med fjernvarme. Samtidig har varmeværket valgt at give yderligere et tilskud på 10.000 kr. – altså et tilskud på i alt 20.000 kr. Et tilskud, som gør det endnu mere aktuelt at skifte fra olieopvarmning til fjernvarme. Se mere på www.skrotditoliefyr.dk

Fjernevarme og CO2 Skifter man fra olieopvarmning til fjernvarme giver det en bedre varmeøkonomi. Men man hjælper også miljøet. Se vedlagte oplysning fra Dansk Fjernvarme (DF). Vi vil gøre opmærksom på, at varmeværket ikke kan drages til ansvar for de vedlagte oplysninger. Er du mere interesseret, kan du finde flere oplysninger på www.fjernvarme.dk

CO

e kyl ole -m

FJERNVARME – MINDRE CO2 Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk www.ryekv.dk

32

2

FJERNVARME – MINDRE CO2 CO2-molekylerne er over alt, og der er flere end godt er. Heldigvis bliver der færre at dem, når folk skifter til fjernvarme. For hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer vi omgivelserne for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas er tallet på 3,9 tons, og ved elvarme er vi helt oppe på 15,6 tons om året. Hvis fjernvarme ikke var blevet udbygget siden 1990, ville Danmarks CO2-udledning være hele 33 % højere i dag. Så Danmarks 3,2 mio. fjernvarmeforbrugere er intet mindre end landets største miljøbevægelse! Læs mere på WWW.FJERNVARME.DK

CO2-molekylerne er over alt, og der er flere end godt er. Heldigvis bliver der færre at dem, når folk skifter til fjernvarme. For hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer vi omgivelserne for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas er tallet på 3,9 tons, og ved elvarme er vi helt oppe på 15,6 tons om året. Hvis fjernvarme ikke var blevet udbygget siden 1990, ville Danmarks CO2-udledning være hele 33 % højere i dag. Så Danmarks 3,2 mio. fjernvarmeforbrugere er intet mindre end landets største miljøbevægelse! Læs mere på WWW.FJERNVARME.DK


Tordenskjolds

soldater festede igennem

Frivillig-fest samlede 154 aktive foreningsfolk fra Gl. Rye Af Peter Hald

Foreningsfolket i Gl. Rye forstår virkelig at feste. Det blev bevist lørdag den 29. januar, da den store fælles fest for de aktive frivillige i Gl. Rye samlede 154 mennesker i skolens hal. Den talstærke flok bestod af bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og andre ”arbejdsheste” fra 14 af byens foreninger. Det var en af de aftener, hvor tingene bare klappede og gik op i en højere enhed. Maden var god, musikken var god, folk var i godt humør, og det var langt ud på de små timer, før de sidste trætte og glade festdeltagere forlod hallen. Aftenen igennem summede hallen af

livlig snak og liflig musik leveret af orkestret Woodstock, bestående af tre særdeles kyndige musikere Jesper Bylling, Thomas Biilmann og Mikkel Bøggild. Maden, der var leveret af kokken Morten Kimer, var også i særklasse. Eneste streg i regningen var, at skuespilleren Brian Hansen fra Ry måtte aflyse sin planlagte optræde på grund af sygdom, men til gengæld arrangerede GRIF-formand Jens Overgaard en munter Gl. Rye quiz, der fik aktiveret hele salen. Der blev også tænkt dybe tanker. Ved hvert bord lå der en notesbog, hvor deltagerne kunne skrive forslag, ideer og kommentarer, og et hurtigt gennemsyn viser, at Gl. Rye faktisk bobler af kreativitet og gode ideer

Her er lige et par pluk fra forslagsbøgerne: Open Air koncert i Hulen. Genbrugsforening. Svømmehal. Netværkscafé. Medborgerhus. Øvelokaler. Trailerlaug. Delebil-ordninger. Flere samkørselsordninger. Billige små boliger. Aktivitetsskov. Male-dag i Gl. Rye. Ungdomsfester. Olle-kolle. Mavedans og argentisk tangoklub! Der var mange flere forslag, men de vil blive skrevet ned og lagt på nettet, så hold øje med Gl. Rye hjemmesiden, hvor der vil blive lavet et link til ”forslagskassen”

33


Nyt fra

Gl Rye

Vandværk

Vandvittig vinter Foto: Ib Hansen ibry.dk

Danmark blev dækket af sne i november 2010 og derefter ”frosset ned” i løbet af december. Sneen og kulden kom nok bag på mange af os, da den danske vinter plejer at være forholdsvis mild og mest regnfuld. Så der var en del i Gl. Rye, der ikke havde fået vinterlukket for deres udendørs vandhaner eller sikret udsatte vandrør. Da tøvejret så kom, resulterede det i flere vandskader i byen, – et par større brud med vand i kælderen til følge og en del beskadigede udendørs vandhaner. Vandværkets daglige leder, Bent Jensen, opfordrer os til jævnligt at kontrollere hus-

standens vandforbrug, da vi – ved et pludseligt øget forbrug uden grund – hurtig selv vil kunne blive opmærksom på et muligt brud eller en utæthed. På den måde kan vi være med til begrænse eller undgå ærgerlige og kostbare ødelæggelser. Bent opfordrer endvidere til, at vi undgår dryppende vandhaner og ”løbende” wc-cisterner, da det forholdsvis hurtigt kan betyde et højere vandforbrug og dermed en større vandregning. Hvis uheldet skulle være ude, og vi oplever et sprængt vandrør, hvoraf vandet fosser ud, er det nødvendigt at kunne få lukket for husets vandtilførslen hurtigt og effektivt. Det gøres ved at lukke for husets

Generalforsamling 19.00 på Gl. Rye Kro. onsdag d. 13. april kl. :

Med følgende dagsorden

34

1. Valg af dirigent elægges til godkendelse. estyrelsens beretning for 2. B godkendelse for år 2010 forelægges til et reviderede regnskab 3. D elægges til godkendelse udgettet for år 2011 for 4. B delse 2011 forelægges til godken 5. F orslag til takstblad år forslag ehandling af indkomne 6. B bestyrelsen 7. Valg af medlemmer til til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter suppleant 9. Valg af revisor og revisor 10. Eventuelt.

stophane, hvis vi altså ved, hvor denne er placeret. Erfaringen på Vandværket er imidlertid, at der er en del borgere, der ikke ved, hvor deres stophane er. Stophanerne i byen har forskellige udseender og placeringer. Typisk sidder den i fortovet ud for huset. Stophaner af nyere dato er runde med blåt dæksel, hvorpå der står ”VAND”. De lidt ældre dæksler er sekskantede og ikke så iøjnefaldende som de nye. De endnu ældre kan være ”gemt” de mest mærkelige steder, så som i naboens indkørsel, under en hæk, en havemur eller måske under fliserne i carporten. – Find stophanen nu, inden et eventuelt brud indtræffer! Gl. Rye har en del ældre kvarterer, hvor vandledningerne naturligvis også er af ældre dato, og som følge deraf med en større risiko for ledningsbrud. Vandværket beder derfor borgerne i byen om hjælp til at spotte eventuelle brud. Hvis der eksempelvis over flere dage kan observeres fugtige pletter på jorden, i fortovet eller vejen, hvor der plejer at være tørt, vil vi gerne have besked, da dette kan være tegn på et ledningsbrud. Vi håber nu at være ovre diverse frostskader for denne vinter og Gl. Rye Vandværk ønsker alle vore forbrugerne i byen et godt forår.


Ironman

Hawaii

Gl. RYE MTB

Generalforsamling

Sæsonstart Vinteren har været ubarmhjertig hård og lang for mountainbikeryttere. Skoven har været ufremkommelig og i skrivende stund er der stadig iset mange steder i skoven, så risikoen for grimme styrt er stor. Nu skal det alligevel være. Officiel sæsonstart for seniorrytterne bliver søndag d- 27. feb. Kl. 9:30 ved Brugsen Vi vil denne dag køre en tur på omkring 1½ time i et tempo hvor alle kan være med. Ruten vil være ad Hejnæsvej, omkring Ry, langs søerne, ud forbi Sletten og tilbage igen. Ingen voldsomme stigninger.

Kaptajnordning.

tid der turen er, hvilket tempo man skal regne med og hvor mange stigninger der ca. vil være. Vi håber på denne måde, at gøre det mere overskueligt for alle at være med. Kunne du tænke dig, at være kaptajn på en søndag, skriver du blot til Claus, så finder vi en dato, og lægger beskrivelsen ind. Søndags træningen skal være mulig for alle deltagere.

Ungdom Programmet for ungdomstræningen vil blive udleveret på første træningsdag, som er Torsdag d. 7. april kl. 17:30 ved boldbanerne Vi håber at se mange unge ryttere og deres forældre. I kan læse om vores holdninger til børn og - unge træning på vores hjemmeside www.glryemtb.dk

Vi vil fremover lave en kaptajn ordning, så man på hjemmesiden kan se, hvor lang

orm g ufarlig motionsfer af de o d o g en e ik b in hv Mounta lemmer på spil, på

tter liv og e mountainbikere sæ er da også at rytter Mange tænker, at sig ud på. Det hænd er giv be at vil de er, ur vis gst lse nin ge træ rsø de de en un halsbrækk lerne, men en er får skader på cyk vælter og slår sig, ell n. ike nb tai un hop på mo du undgå skader, så

Vi har været nød til at flytte generalforsamlingen, i forhold til den tidligere annoncerede dato. Ny dato torsdag d. 10 marts kl. 19:00 på Gl. Rye skole Generalforsamlingen indledes med et foredrag af Anette Corydon om hendes deltagelse i Hawaii Ironman

MTB løb Gl. Rye mtb er igen i år værter for forskellige MTB løb. Første gang er d. 27 april, hvor vi afholder en afdeling af We bikecuppen lige som vi gjorde sidste år. Vi håber at kunne lave en bynærrute, så man har mulighed for at opleve mountainbike på nærmeste hold. 1000 højdemeter køre igen i år d. 10. sep. I området omkring Sletten. Sidste år havde vi 175 deltagere og vi håber at vi i år kommer op på de maksimale 200 deltagere.

Spinning i Gl. Rye MTB Mountainbike klubbens tiltag med spinning i Gl. Rye har vist sig at ramme helt rigtigt. Vi har lige nu 3 voksen hold om ugen og et børnehold. Børn(5.kl. og op) Tirsdag fra 16 – 17

Sportsskader

ningstimer

r pr. 1.000 træ Antal akutte skade 1. Håndbold 8,3 2. Ishockey 4,7 3. Fodbold 4,1 4. Vollyball 3,1 5. Badminton 2,9

lsbrækkende Nå ja, og så den ha ader mountainbike 0,8 sk pr. 1.0000 timer

Senior onsdag fra 20.15 – 21.15 Senior Torsdag fra 21 – 22 Senior Fredag fra 6.15 – 7.15 Kunne du tænke dig en prøvetime, kontakt Claus på claus@gefibermail.dk

35


Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 26. marts kl. 18.30 på Gl. Rye Kro En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Med baggrund i pladsforholdene i Kræshuset i forhold til det nu om stunder forholdsvis store antal deltagere er arrangementet flyttet fra Kræshuset til Kroen.

Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • I deltagerbetalingen er inkluderet 3 øl/vand eller brændevin. • Mod forudbestilling kan der serveres suppe i stedet for gule ærter. Tilmelding ved aflevering af 200,- kr. for medlemmer og 230,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand John Jensen, Fyrreskrænten 7, tlf. 86 89 84 74 eller •N æstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 Senest lørdag den 19. marts 2011 Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: · Birthe Jensen 86 89 83 51 eller 51 31 80 74 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 86 89 81 41

36

Gl. Rye Flagallés generalforsamling afholdes på Gl. Rye Kro fredag den 18. marts kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen


Dagplejen

Dagplejen i legestuen....

- hallen

- kirken

og naturen

37 37


Gl. Rye Skole

Nogle børn lærer bedst ved at lytte Andre lærer bedst ved at se eller skrive/tegne ordene eller billederne på en side Nogle børn lærer bedst, når de piller ved noget eller tager notater Andre børn lærer bedst, når de er personligt eller fysisk involveret Nogle børn lærer bedst, når de arbejder med ét element ad gangen, men andre lærer bedst, når de kender helheden på forhånd. Svend Erik Schmidt

Der er mange måder at lære på Skolens Årsmøde Torsdag d. 3. marts 2011 Tekst og foto: Mette Mølbach

Torsdag d. 3. marts holder Gl. Rye Skole Årsmøde. Det sker med fælles spisning og årsberetning. Når klokken bliver 18.30 kan vi byde velkommen til Svend Erik Schmidt, der er læringsstilsekspert, forfatter, konsulent og foredragsholder, han vil fortælle om hvordan børn bedst lærer. Til denne del af arrangementet er alle fra byen velkomne i biblioteket Vi slutter kl. ca. 20.30. Det er gratis at deltage. I pausen kan der købes øl, vand, kaffe og te. Se mere om Svend Erik Schmidt på www.svenderikschmidt.dk

38

På Gl. Rye skole har vi gennem de sidste fire år inddraget læringsstile i forskellige undervisningsforløb. Vi har med udgangspunkt i vores viden om de enkelte børn tilrettelagt undervisningen, så der er flere forskellige indgange og mulige materialer til at arbejde med et emne hen imod det samme læringsmål. Et eksempel fra virkeligheden. I flere klasser i ældsteteamet har vi for eksempel arbejdet med kommatering og kommaregler ud fra et materialer, der hedder: ”Det fatale komma”. Det er bygget op omkring en historie, der skal være med til at give børnene en forståelse af, at rigtig kommatering faktisk har en betydning. Kort fortalt går historien ud på, at to brødre i Norge omkring 1700 tallet ryger i slagsmål og bliver stoppet af politiet. Da kachotten i Oslo er fyldt bliver de to brødre skilt ad og skal dømmes ved hver deres domstol. Desværre er den ene af de to sekretærer for dommerne ikke så sikker i at sætte kommaer, og det får en

fatal konsekvens for tvillingebrødrene. Den ene bror får dommen: Hænges ej, benådes Den anden bror fik dommen: Hænges, ej benådes Denne lille fortælling er med til at skærpe børnenes opmærksomhed og gøre dem nysgerrige på det arbejde, der skal i gang. Arbejdet med at blive rigtig god til at sætte kommaer kan så foregå med udgangspunkt i forskellige materialer, der er udarbejdet ud fra, at den enkelte kan arbejde med det nye og lidt svære med materialer, ud fra egne behov og styrkesider. Styrkesider vil sige, at vi alle har vores særlige læringsmæssige forcer eller præferencer, som er vigtige for os, når vi skal lære noget nyt. Når vi bygger et læringsrum op, der tilgodeser dette, vil det enkelte barns læring foregå lettere.


Kommamaterialerne ser sådanne ud: De forskellige materialer Den visuelle sans (øjnene) Stimuleres ved hjælp af tekst, billeder, film o.s.v. Den auditive sans (ørerne) Stimuleres gennem lytning, diskussion, samtale, højtlæsning o.s.v. Den taktile sans (følesansen) Stimuleres gennem berøring og ved brug af hænderne. I undervisningsmæssige sammenhænge vil det være ved brug af spil, konkrete materialer o.l. Den kinæstetiske sans (bevægelse) Stimuleres ved brug af hele kroppen i f.eks. dramatisering, eksperimenter, oplevelser og forskellige spil, der inddrager hele kroppen Mange børn vil have flere præferencer, når de skal arbejde, og det er vigtigt, at arbejdet med læringsstile ikke bare kommer til at fastholde børn med en etikette som: ”Du er nok et gøre-barn” Ens læringsstil ændrer og udvikler sig hele tiden, men forskning viser, at den aldrig forsvinder helt.

Det er heller ikke meningen, at det enkelte barn skal hænge fast i sin foretrukne læringsstil, materialer lægger op til at den enkelte bruger så mange sanser som muligt ”Jo flere sanser vi har i brug i en lærings situation, jo bedre husker vi det lærte.” Skulle man være mere interesseret i læringsstile og den teori, der ligger bag bygger de materialer vi bruger på skolen på Rita og Kenneth Dunn, der i 70’erne i USA bl.a. har forsket i under hvilke betingelser, at man bedst lærer nyt og vanskeligt stof. (www.learningstyles.net eller www.laeringsstil.dk) Mød læringsstilsekspert, forfatter, konsulent og foredragsholder Svend Erik Schmidt

”I dag ved vi en masse om, hvordan mennesker lærer og forstår på forskellige måder, og hvordan vi med enkle midler kan få skolen til at være både sjov og lærerig – endda på samme tid”

Legouge i Klubben Birgit Meldgaard Rasmussen

I en uge om året står den i klodsernes tegn for børnene i klubben. Alle legoklodser i fritidsdelen blev indsamlet og godt 50 børn både piger og drenge byggede ivrigt i ugens fire første dage. Der var børn der arbejdede selv, andre der var i små grupper og nogle som valgte at være i en gruppe med op til 8 børn på samme projekt. Der blev tænkt – snakket – diskuteret om konstruktionerne, og hele huset var i gang og børnene fordybede sig i den kreative og spændende proces. Børnenes interesse for hinandens projekter og for de forskellige og fantastiske og sjove detaljer var stor. Torsdag ved lukketid sluttede byggeriet og der måtte ikke arbejdes mere på projekterne. De fine byggede ting blev gjort klar til de forskellige kategorier i konkurrencen. Kategorierne var det flotteste, mest fantasifulde og det sjoveste projekt. Om fredagen blev alle indleverede projekter opstillet i de forskellige kategorier og der var indbudt

til åbent hus for klubbens forældre og børnene i SFO´en. Udstillingen blev beundret meget. Køkkenholdet var klar med 200 pølser og brød og masser af frugt og mælk, som blev serveret udendørs, medens de 3 dommere skulle bedømme alle de flotte projekter. Da dommerne blev færdig med at votere blev det tid til præmieoverrækkelsen. Alle projekter blev rost meget, og udvælgelsen havde været svær, da der var så mange flotte ting. Præmierne blev overrakt af dommerne, som valgte at udvide med en ekstra kategori - nemlig den mest geniale. Denne kategori blev vundet af Bjørn fra 6 kl. for hans fantastiske og geniale kinesiske æske. Det er stadig muligt for at komme i klubben og prøve om man kan løse gåden med at åbne den øverste skuffe i æsken. Tillykke til jer alle og til alle der deltog. En rigtig dejlig, sjov og spændende uge i klubben var slut.

39


”En spændende

- og helt anderledes uge 10”

Tekst: Mette Mølbach Foto Per Lykke Søndergaard

Jamen hvad skal personalet så….?

Igen i år har vi fået en henvendelse fra Silkeborg Seminarium om muligheden for at en gruppe studerende og deres lærere kan få lov til at ”låne” Gl. Rye Skole i forbindelse med et projekt, hvor de sætter fokus på lærerkompetencer og forskellige undervisningsformer. Meningen er, at de studerende og deres lærer overtager undervisningen på skolen i uge 10.

Vi skal stadigvæk på arbejde bare ikke på Gl. Rye Skole. Dette her projekt giver hele personalegruppen omkring Gl. Rye Skole en stor gave, nemlig en masse tid, en mangelvare i dagligdagen, hvor vi kan se andre skoler og lade os inspirere af det, kigge på vores egen praksis, og lave noget socialt sammen. Det er fjerde gang vi har denne anderledes uge 10, og denne gang skal vi til Vejle, hvor vi skal se nogle skoler, der arbejder med aldersintegreret undervisning, kreativitet og innovation og meget mere. Derudover vil vi give vores egen praksis et ”servicetjek”. Vi vil kigge, på det vi gør i dagligdagen og gå det efter i sømmene.

Og hvorfor nu det…? På Gl. Rye Skole prioriterer vi samarbejdet med Silkeborg Seminarium højt. Vi har en vigtig opgave i at bidrage med positive input i forbindelse med uddannelsen af kommende lærere, og vi får god mulighed for at reflektere over egen praksis i mødet med de studerende. Det betyder, at uge 10 på Gl. Rye Skole bliver en uge ud over det sædvanlige. Undervisningen varetages af de studerende og klassernes ”normale” skema bliver annulleret til fordel for det indhold og den ramme de studerende planlægger for hver enkelt klasse. Skoledagen varer for alle fra 8.10-13.05, og hvad der skal foregå i det tidsrum er de lærerstuderende i fuld gang med at planlægge. Vi har ikke kun lærerstuderende i uge 10. I fritidsdelen kommer der, som noget nyt, et hold fra sosu- skolen i Silkeborg, der i eftermiddagstimerne vil tilbyde alt fra dans over drama til aktiviteter i skoven, og derved prøve forskelligt af, de har fokus på i deres uddannelsesforløb.

Tegn: • De studerende oplever reel mulighed for at afprøve sig selv og undervis ningsforløb i forhold til de mål, de har opsat. • Der opleves ansvarlighed i teamet omkring den enkelte klasse • Mange oplevelser, der giver tanke til eftertanke • De studerende har lyst til at blive på skolen om eftermiddagen og dele oplevelser med andre studerende og bruge denne mulighed for refleksion over egen praksis. • Mange glade børn • Trætte studerende.

Citat fra lærerstuderende efter uge 10 2010.)

Succes…? I arbejdet med de studerende har vi i planlægningen aftalt nogle tegn, noget at kigge efter i løbet af ugen, som en indikator for, at vi alle er på rette vej.

”Projektet er klar besværet værd, fordi du kan sætte udfordringen, hvor DU vil. Det er en frihed.” ”Du får mulighed for at afprøve ting, som ikke lader sig gøre i den alm. praktik, fordi i den er man mere styret – eller lader sig mere styre.” ”Hold da op nogle dejlige unger der bor i Gl. Rye”

40


d e m t På haben Tor Elevernes afsked til Torben Af Anna Sander Berg – elevrådet.

Som bekendt stoppede Torben, desværre, som skoleleder d. 21/12. Vi havde i elevrådet valgt, at han skulle videre på en god måde. Først og fremmest havde vi bedt hele skolen om at tage en form for hat på. Det kunne være alt lige fra nissehuer til en sjov hat fra Disneyland. Det var super dejligt at se på selve dagen, hvor mange, der rent faktisk havde husket det.

Derudover besluttede vi os for at nogen skulle skrive en sang til Torben. Det meldte jeg mig til. Vi øvede den en dag, hvor Torben var til et møde et andet sted og det gik også super godt. Maiken fik den gode idé, at vi skulle lave en plakat, hvor på alle eleverne skulle tegne et lille billede af Torben. Den blev virkelig flot og farverig, og jeg tror Torben blev meget glad. Til sidst aftalte vi, at der også skulle være en historie. Ingen fra elevrådet meldte sig, men August fra 5. klasse fik skrevet en god en alligevel. Tak til ham.

Farvelsang til Torben Tekst: Anna og Frederik P 6. kl. Melodi: Mariehønen Evigla d Torben du har li` sagt op Karrieren tar` et hop Med denne sang vi sir` far vel Og ønsker dig en masse hel d Shackleton og Scott med mer` Dronninger og alt det der Historier med dejlig klang Fortæller du til morgensa ng England rejser du tit til På trommer spiller du dit spil Forfatteren ku ikke mer` Så verset slutter lige her Tottenham det er din klu b For fodbold er et kæmpe scoop Hvis de taber bliver du sur Og Tager dig en lille lur Hatte har du mange af Vi sir` farveller her i dag Du skal passe på dig selv For det skal stå i Akt-uelt Torben du har li` sagt op Karrieren tar` et hop Vi ønsker dig alt muligt hel d Men savner dig alligevel 41


Dalbogaard

Nyt fra Dalbogaard Aktiviteter hver uge: Aktiviteter i februar Mandag d. 21. februar kl. 14.00 Banko Arr. Pensionistforeningen.

Aktiviteter i marts Tirsdag d. 1. marts kl. 14.00 Gudstjeneste ved Henrik Lund Mandag d. 7. marts Banko Arr. Aktivitetsrådet.

kl. 14.00

Fredag d. 11. marts kl. 14.00 Café Arr. Pensionistforeningen.

TIRSDAG

ONSDAG

FREDAG

Gymnastik Assistent Dorte Albreckt Larsen 10-11.30.

Træning Fysioterapeut Susanne Elkjær 9-12

Avisoplæsning og spil Assistent Dorte Albreckt Larsen 9.30 – 11.30

I ulige uger Impulsdag – bus Assistent Dorte Albreckt Larsen Aktivitetsmedarbejder Bodil Juhl Henriksen 13.30-15.30.

TORSDAG Kreativ aktivitet Bodil og? 13-15.30

Mandag d. 21. marts kl. 14.00 Banko Arr. Pensionistforeningen. Kontakt til personale: Bodil Juhl Henriksen Dorte Albreckt Larsen Dalbogård: 8794 8860 tirsdag 8.30 – 9.30 og fredag 9.00 –10.00

Hørevejledning Træffetider: Dalbogård Mandag i ulige ug er 10.00-11

.00

Søkilde Plejehjem Mandag i lige uger (Hvis der er truffe t en aftale) 10.00-11.00 Lokalcenter Ryvang Onsdag 10.00-11.30 . Telefontid: Mandag 9.00-10.0 0 Onsdag 11.30-12.30 Tlf: 29 38 20 98 Venlig hilsen Hørevejleder Bodil Juhl Henriks en

42


Ordinær generalforsamling i Dagli´Brugsen Ordinær generalforsamling i Gl. Rye Bådlaug Gl. Rye Bådlaug afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts kl. 19.00. Sted: Skovlunden 19, Gl. Rye. Alle er velkomne. Indkomne forslag eller evt. spørgsmål kan sendes inden mødet til bådlaugets formand Martin Skaar Jacobsen på m.skaar@mail.dk. Dagsordnen kan ses på bådlaugets hjemmeside under vedtægter: http://baadlaug.bookingportal.dk. Har du lyst til at give en lille hånd med i bådlauget, har vi brug for min. 2 nye personer i bestyrelsen. Du kan regne med minimal mødeaktivitet – ca. 2 gange pr. år.

Kom med ideer og få indflydelse Rye Brugsforening afholder oridinær generalforsamling torsdag den 31. marts kl. 19 i Dagli´Brugsens lokaler. Alle er velkomne! Har du idéer og ønsker til Brugsens sortiment, markedsføring, indretning eller andet, kan du møde op på generalforsamlingen og få ordet. Ønsker du at føre tingene ud i livet, og ønsker du Brugsens fortsatte tilstedeværelse, kan du stille op til bestyrelsen. Du skal regne med ca. 6 møder pr. år. Få mere at vide mere om bestyrelsesarbejdet ved at kontakte uddeler Henrik Rasmussen eller formand Carsten Flø Jensen på info@glryebrugs.dk. Vel mødt!

Vel mødt!

Til cykelfolket i Gl. Rye og omegn

Kom og vær med til ugentlige cykelture i vores dejlige natur, alle er velkommen! Vi starter op torsdag den 7. april kl. 18.30 foran Brugsen, og efterfølgende hver torsdag, til først i september, hvor vi holder vinterpause. Vi starter forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ruter, hvis der er kondi og stemning for det. Hvis der er stemning for det, kan vi tage en længere tur en lørdag inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinterpause, men det aftaler vi senere.

Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og gerne en cykelhjelm. Håber på en god sæson med fælles motion og hyggelig samvær Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 86 89 81 05 eller på email jakobsen.rye@gefiber.dk Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

Stort udvalg af naturlige hudplejeprodukter kosmetik - kosttilskud - naturlægemidler og økologiske/biodynamiske fødevarer

Klostertorv · Klostervej 8B, 8680 · Ry 86 89 28 83 www.erantissen.dk

Uve Lundgaard TØMRER & SNEDKERFIRMA ApS

Betina Sko Klostervej 6c 8680 Ry Tlf. 8689 1271

Klostertorv Klostervej 6 · 8680 Ry Tlf. 8689 2027

betinasko@live.dk www.betinasko.dk

Revisorteam Ry

15/05/06

11:12

Horsensvej 15a, Gl. Rye, 8680 Ry 4019 8832 - 8689 8832

Side 1

Registrerede Revisorer FRR Jan Fogt Niels Jørn Jeppesen Hans Friborg Christensen

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

HFC REVISION Jyske Erhvervs Revisorer

Brunhøjvej 5 · 8680 Ry · Tlf. 86 89 22 44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

44


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

Regional, professionel og anderledes

DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Ry Afdeling Skanderborgvej 36 ▪ tlf. 7026 3211 ▪ www.sparoj.dk

prepress offset digitalprint postpress distribution internet

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

E. THØGERSEN

ann_50x90mm.indd Dansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Stagehøjvej 27 · 8600 Silkeborg Tlf. 8682 1655 · www.silkeborg-bogtryk.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion 14/05/09

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding J.P. Kristiansen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Kornblomstvej 2, Ry

Ry Cykel & Knallert Service

Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

12:57:17


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Klostertorvet · Klostevej 6D · 8680 Ry Bøger, blade og kontorartikler Tips og Lotto

8689 1064 e-mail: 7333@bogpost.dk

GL. RYE ANTIK

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

Reparation og salg af biler

Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE

Siggaard Biler

Åbent alle ugens 7 dage fra kl. 11.00 - 17.00 - dog mandag lukket indtil 31. marts.

Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

nderlig  en u sk

Bygma Them

Velkommen i Jyske Bank

Skanderborgvej 5 • Ry • Tlf. 89 89 83 83


Computer problemer ? BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

Design af hjemmesider, opsætning af webshop, brochure, plakater, kataloger Salg af PCér, bærbare PCér, skærme, trådløse routere, printere, tilbehør Reparation af PCér. virus og spam problemer. Installation af software og opsætning af netværk, trådløse routere. Kommer gerne hjem til jer. Skolebakken 6 ● Gl. Rye ● 8680 Ry ● Tlf.: 20 94 29 99 ● 86 89 00 31 kwd@kimerwebdesign.dk ● www.kimerwebdesign.dk

�������

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

Se mere på www.ptgrafisk.dk

86 89 89 72 Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Låsby Telt og Serviceudlejning Tlf. 8695 1665

Skal vi også tegne din nye have... Se mere på www.nylund.dk

Inge og Hans O. Iversen

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby

laasby-festudlejning.dk · laasbytelt@hotmail.com

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Hele ugen - også lørdag/søndag

9.00-17.00

MAD UD AF HUSET På Knudhule har vi smørrebrød, platter, pålægsfade samt osteanretning - som mad ud af huset til afhentning.

N Å R G ODT NOK IKKE ER NOK Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

Randersvej 88 · 8680 Ry · 8689 1407 · www.knudhule.dk

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato Aktivitet

Sted Arrangør

Februar Den 21. Den 25 Den 26. Den 27. Den 28

Dalbogaard. Bankospil kl. 14.00 Badmintonaften for hele familien Kl 18-20 Fernisering. Udstilling af kunst. Kl. 14 Gl. Rye MTB starter sæsonen for seniorryttere kl. 9.30 Billedforedrag af Jacob Holdt. Kl. 19.30

Dalbogaard Hallen Sct. Sørens Hus Brugsen Sct. Sørens hus

Marts Den 1. Den 3. Den 4. Den. 5. Den 7. Den 10. Den 11. Den 13. Den 17. Den 18. Den 21. Den 21. Den 24. Den 26 Den 26. Den 27. Den 28. Den 29. Den 31.

Gudstjeneste på Dalbogaard. Kl 14 Dalgogaard Gl. Rye Skole afholder Årsmøde Gl. Rye Skole Kun for mænd. Kl. 11.30 Sct. Sørens Hus Fastelavnsfest 14.30-17.00 Hallen Dalbogaard. Bankospil kl. 14.00 Dalbogaard Gl. Rye MTB afholder Generalforsamling kl 19.00 Gl. Rye Skole Dalbogaard. Café kl. 14.00 Dalbogaard Folkekirkens Nødhjælp indsamling mod sulten i verden Ældredag med foredrag. Tak foréd Kl. 14 Sct. Sørens Hus Gl. Rye Flagallés generalforsamling Kl. 18.00 Gl. Rye Kro Stillegudstjeneste (Tema – Håb) kl. 20 Kirken Dalbogaard. Bankospil kl. 14.00 Dalbogaard Gl. Rye Bådlaug afholder ordinær generalforsamling. 19.00 Skovlunden 19 Gymnastikopvisning 14.00 - 17.00 Hallen Gl. Rye Branddaskerlaug generalforsamling Kl. 18.30 Gl. Rye Kro Musikalsk bibelfortælling med Klezmerduo. Kl 14.00 Kirken Film studiekreds Kl. 19.30 Sct. Sørens Hus ”Det skjulte Danmark” Foredrag af Jeanett Bjønness 19.30 Sct. Sørens Hus Rye Brugsforening afholder generalforsamling kl.19.00 Brugsen

Aktivitetsrådet Gl. Rye Skole Menighedsrådet Borgerforeningen Pensionistforeningen Gl. Rye MTB Pensionistforeningen FDF Sognemenigheden Gl. Rye Flagallé

April Den 1. Den 5. Den 6 Den 12 Den 13. Den 30.

Kun for mænd. Kl. 11.30 Foredrag med Erik Frodelund “Vi skal alle samme vej” Koncert med Silkeborg Kammerorkester. Kl 20.00 Gudstjeneste på Dalbogaard. Kl 14 Vandværket afholder Generalforsamling kl. 19.00 Forårsmarked FDF kl. 10.30 - 15.00

Sct. Sørens Hus 19.30 Gl. Rye Skole Kirken Dalgogaard Gl. Rye Kro Kræshuset

Menighedsrådet Borgerforeningen Menighedsrådet Aktivitetsrådet Gl. Rye Vandværk FDF

Maj Den 1. Den 10.

Genindvielse af Gl. Rye Mølle Kl. 14.00 Gudstjeneste på Dalbogaard. Kl 14

Gl. Rye Mølle Dalgogaard

Gl. Rye Mølle Aktivitetsrådet

Der bygges atter nye huse i Gl. Rye 48

I GL. RYE

Pensionistforeningen GRIF Gl. Rye kunst og kulturgr. Gl. Rye MTB UDSYN

Pensionistforeningen Gl. Rye Bådlaug GRIF Gl. Rye Branddaskerlaug Sognemenigheden Menighedsrådet UDSYN Brugsen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.