Aktuelt nr. 38

Page 1

elv - for det står i... er man s

Nr. 38 · september · 2010

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

NYHED

Spis, drik og få en byen. snak med andre i Fællesfrokost, bl.a. for folk med ds. hjemmearbejdspla

Niles Højlund

.

Carsten Jensen

D

et

er n si g ma

Højskoledag i Gl. Rye Side 13 Læs nærmere på side 23 1


I GL. RYE Sognemenigheden........... side 6 Nyt fra GRIF...................... side 14 Nyt fra FDF........................ side 20 Borgerforeningen............ side 30 Gl. Rye Skole..................... side 39

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.100 stk.

Musik kan lave energi – ved du ! – et portræt af Grete Granerud.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Henrik Lund Sognepræst

Tine Lindberg GRIF

Peter Hald Borgerforeningen Skribent

Lars Bitsch FDF

Karen Thomsen Skribent

Martin Skaar Jacobsen Skribent John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i november 2010. Deadline søndag den 24. oktober (skal overholdes) Indlevering af materiale til: Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk eller pt@ptgrafisk.dk

22

På Google kan man læse, at Grete Granerud er en af landets fremmeste musikpædagoger, og ved at besøge hende på Fyrreskrænten 4, i den gamle frisørs hus lige overfor frisøren, kan man møde en kvinde, som omtaler sit arbejde som ”smaddersjovt” noget hun er ”vildt optaget af” og ”fuldstændig exet med” Hun er glad for at bo i Gl.Rye lige op ad lyngbakkerne, specielt fordi man her kan gå vild i alle retninger. Denne dag har hun lige været ovre og plukke blåbær med en ”skovl”, så ivrigt gestikulerende med sine blåbær-blå hænder inviterer hun på is med masser af blåbær fra bakkerne og senere på et lynkursus i kazoo. Grete Granerud kommer oprindelig fra København, og har været landet rundt som højskolelærer på Lolland, musiklærer på Ollerup Friskole og musikskolelærer i Horsens. Familien flyttede til Gl.Rye i 2004, de fik mere plads og nogle fantastiske omgivelser. G.G. er vild med naturen, og Fyrreskrænten viste sig at være en lille sjov vej med juletræslaug og fælles arrangementer et par gange om året. G.G. er forfatter til 30 bøger med musikpædagogiske emner og forfatteriet har siden 1996 været levebrødet ved siden af musikundervis-

ningen. Som vi sidder og bladrer i de mange bøger, tænders der julelys hendes øjne og ved næsten hvert eneste opslag peger hun med en blå finger og udbryder begejstret ”Den der, det er en skøn sang!”

Fluetæller Carlsen og julefluen Den første bog var et julespil, som hed ”Fluetæller Carlsen og julefluen”, hvor forfatteren Eva Chortsen skrev teksten og G.G. komponerede musikken. På friskolen i Ollerup var det tradition, at 2. klasse opførte et nissestykke, og sangene blev komponeret, så 3. klasse kunne være orkester for nisserne og spille til på forskellige instrumenter. Julespillet udkom på forlaget Dansk Sang, og forlaget har siden udgivet alle de andre bøger, der kom til. ” Min mand, Jørgen Messell, indspillede musikken på cd’en. Det blev begyndelsen til et længere, sjovt og udviklende samarbejde. Der er cd’er til alle bøgerne, og Jørgen har som multiinstrumentalist stået for alle indspilningerne. Jørgen er musiker og underviser desuden i guitar på Mølleskolen under Skanderborg Musikskole. Vi har altid børn/unge til at synge til cd’erne, og vi har eferhånden haft mange dygtige unge sangere fra Gl. Rye,


Gl. Rye portræt havde brugt kazoo til de mindste i skolen som deres første melodiinstrument, og den viste sig at have nogle fantastiske musikpædagogiske egenskaber. Den kunne medvirke til at få langt de fleste børn (og voksne) til at synge rent. Den var desuden ideel at bruge til at lære og øve improvisation, og i den forbindelse er det ikke bare små børn, men også unge og voksne, der kan have glæde af at improvisere på kazooen. Det blev til bog nummer to: Spil på kazoo, verdens første kazoo-skole. Sammen med Jørgen Messell er det senere blevet til to andre kazoobøger: Spil blues på kazoo og Spil jazz på kazoo, hvor børn og unges evne til at improvisere kan udvikles og udfoldes ved hjælp af kazooen, og samtidig kan man bruge sangene i bøgerne til sammenspilsundervisning.

Musisk indskoling 1 – 17 Ry og Skanderborg til at hjælpe os. Eva Chortsen har siden været min trofaste sangskriver. Når jeg mangler en tekst, ringer jeg og siger: Den skal være nogenlunde sådan, og den skal handle om ..... – og så sender hun en sang efter et stykke tid. Det er fantastisk vigtigt med gode tekster, så det samarbejde er jeg meget glad for” Ja, det ville skønt, hvis der fulgte et lydspor med Aktuelt , for de cd´er er i den grad værd at lytte til. Det er alle sammen sange, som man kan lave noget til, og man forstår, hvordan musik af den kvalitet kan være en vigtig faktor for børnene i de første år i skolen.

Spil på kazoo Grete fortæller begejstret om kazoo´en, som måske er bedre kendt som en ”Freddy-Fræk-fløjte” Hun tager en gul fløjte ud af skabet, og giver på stedet et lille lynkursus i at spille på den. Det er ikke nemt. Første forsøg på den gule kazoo drukner næsten i grin, før der kommer noget, der kunne ligne musik ud af det..... ”Mit originale bidrag til musikpædagogikken er at bruge kazoo’en som et seriøst instrument. Når man spiller på kazoo, er det lidt ligesom en redekam, man skal synge i den for at få den til at sige noget. Jeg

Som underviser på børnehold og som friskolelærer havde jeg udviklet en velfungerende pædagogik for de yngste klasser i skolen. Jeg planlagde musikundervisningen emneorienteret, så musikken var noget, vi legede omkring et emne fx cowboy, hvor vi så kunne ride, skyde og lege heste, men hvor musikfagligheden samtidig blev tilgodeset. Da vi boede på Fyn, underviste jeg i mange år på Danmarks Lærerhøjskole, og jeg havde samlet mit undervisningsmateriale i forskellige kompendier med sange, og hvor jeg lidt skitseagtigt havde nedskrevet forslag til, hvordan man kunne bruge sangene. Dansk Sang ville gerne udgive det, og det blev begyndelse på den lange serie med emnehæfter, der fik navnet Musisk indskoling. Det første hæfte er en grundbog med teori og desuden goddag- og godmorgensange. De andre hæfter er emnehæfter, hvor der sættes sang og musik til nogle af de mest brugte emner i indskolingen, så sang og musik får mulighed for at blive en integreret del af hverdagen i de yngste klasser. Musikaktiviteter foregår i et fællesskab og derfor kan de på en fornøjelig måde bidrage til, at en klasse lærer at samarbejde og acceptere hinanden. Lige nu sidder jeg og skriver på hæfte nr. 17: Året , hvor årstiderne, månederne, ugedagene bliver behandlet udfra en musikalsk vinkel. De andre hæfter har titler

… en kvinde der omtaler sit arbejde som smaddersjovt….

som Kroppen, Cirkus, Trafik, Cowboy, Afrika, Himmelrummet, Vand, Fugle, Høst, Efterår, Jul, Fastelavn, Påske og Forår – på skovtur. Ikke alle børn kan lide musik, men alle børn vil gerne lege, og på den måde kommer musikken ind, når vi leger os gennem et emne. De sange, der kommer med i hæfterne, kan bruges til mere end bare at synge. De skal kunne leges, danses, dramatiseres, tegnes, digtets videre på, eller man kan spille til dem. Det er kun tiden, der kan vise, om en sang holder. Derfor bygger hæfterne på mange gamle sange, der har stået deres prøve. Det er både sange fra folkemusikken og fx fra Bernhard Christensen og Povl Kjøller. Hvis der mangler eksisterende sange, for at musikfagligheden kan være tilfredstillende repræsenteret, så komponerer jeg nye sange”

Eksempler på Grete´s bog udgivelser

Fortsættes næste side 333


Gl. Rye portræt

Grete Granerud spiller Tango med Ove Frost Sørensen, der bor i Gyden..

Blokfløjten og Fløjtebogen 1, 2, 3 og 4.

Jeg underviser bl.a. i violin i Horsens Musikskole, og musikskolen fik nogle midler fra Kunstrådet til at lave forsøgsundervisning. Vi skulle prøve at udvikle nye talenter. Det blev til orkesterspire-forsøget, som jeg stod for, og hvor jeg prøvede at gribe violinundervisningen an på en ny måde. Børnene spiller børnesange og går forholdsvis hurtigt frem og spiller efter gehør, men lærer samtidig noderne. Forsøget blev beskrevet i en rapport,

Da Grete var barn, var det blokfløjten, der var hendes første instrument. Hun spillede og spillede og gik til spil på sin skole og spillede i et blokfløjteorkester. Senere fik hun en meget dygtig privatlærer fordi hun pludselig, som hun siger, begyndte at øve sig helt vildt. ” Da jeg blev 15 skete der et skift fra det klassiske, idet jeg begyndte at spille folkemusik på blokfløjten i Tinglutiensemblet. Tingluti-ensemblet havde både kor, dansere og orkester, og folkemusik fra mange lande blev omsat til et ”scene-show”, hvor alle tre grupper medvirkede. Det var sjove år med optræden rundt om i Danmark og også udveksling med lignende udenlandske ensembler. Senere begyndte jeg at undervise i Tinglutis aftenskole, på blokfløjte og som orkesterleder. Sidste år på mølledag kom mit gamle aftenskoleorkester Valhalla på weekendbesøg hos mig og spillede på mølledagen om søndagen. De har holdt sammen lige siden vi spillede under aftenskolen i Tingluti i starten af 80’erne. I 70’erne var der en stor bølge, hvor mange ville spille blokfløjte. Jeg blev blokfløjtelærer allerede som 19-årig, og de gode oplevelser, jeg havde med at undervise, fik mig til at søge ind på konservatoriet som almen musikpædagog. Det er en speciel studieretning, der ikke sigter mod at uddanne musikere, men derimod musikpædagoger, der kan sætte gang i musik på forskellige planer: som korleder, som orkesterleder og som børneholdsunderviser og desuden som instrumentallærer Dengang jeg begyndte at undervise, var jeg allerede ved at skrive en blokfløjteskole. Det mindede min veninde mig om, da jeg 30 år efter gik igang med en serie blokfløjtebøger. Det blev til 4 fløjtebøger: Fløjtebogen 1, 2, 3 og 4 og desuden en grundig lærervejledning den første bog, der hedder Fløjtebogen 1 – til læreren. Mine blokfløjtebøger er skrevet specielt til klasseundervisning i grundskolen. Blokfløjten er et fantastisk pædagogisk instrument, som kan opfattes som repræsentant for alle blæsere. Den er til at betale og den kan bruges til at udvikle finmotorikken, der er så vigtig for at kunne spille på andre instrumenter – men en velfungerende finmotorik kan også bruges til mange andre ting her i livet, så det handler ikke kun om musik, når man lærer børn at spille.

44

Fyrreskrænten 4 - den gamle frisørs hus - lige overfor frisøren…

Violinen og Violinspillebogen 1, 2 og 3. Grete begyndte at spille violin hos Jens Grøn, da hun kom på Vestbirk Højskole. Hun blev meget optaget af violinspillet og havde violin som hovedinstrument på konservatoriet. Der er noget helt specielt med Grete og violinen, hun har et svagt punkt for den, det er noget med klangen, lyden og det, at det er udfordrende og ikke nemt at spille på violin. Violinen er et instrument med en fantastisk klang, som jeg altid har været helt forelsket i, fortæller hun ”Da jeg lige var flyttet til Gl. Rye, gik jeg ude i min ”baghave”, der er kanten af lyngbakkerne og klippede løs for at pleje naturen. Lidt til højre blev hækken klippet – og jeg hilste på, vi faldt i snak, og det viste sig, at min nye bagbo hed Frode Agger og ydermere spillede violin. Frode og jeg har spillet sammen siden, og han har været medvirkende til, at jeg begyndte at spille rigtigt meget. Jeg spiller også med i en kvartet i Brædstrup, og jeg spiller tango med Ove Frost Sørensen, der bor i Gyden. Ove, Frode og jeg er sammen begyndt på et svensk folkemusikrepertoire, så det kan være vi en dag står frem med det....

og det affødte tre nye violinbøger til begynderundervisning, Violin-spillebogen 1, 2 og 3, alle med cd til, så det er nemt at lære sangene derhjemme, når de små nye violinister skal øve sig. I Horsens Musikskole er jeg orkesterleder og dirigent for Horsens Strygerne, hvor børn og unge spiller sammen med et repertoire for strygere. Vi spiller både klassisk musik, folkemusik, Beatles og tango. Vi regner med at Horsens Strygerne kommer til Gl. Rye næste forår og spiller en koncert i kirken. Ja, tænk at have haft en musiklærer som Grete i skolen, heldige heldige børn ….. Hun slutter med at fortælle, hvordan hun bl.a. lader børnene lære om rytme ved at hele klassen finder cyklerne frem og spiller på cykelklokker..… Det kan varmt anbefales, børn og voksne at lytte til Grete Granerud og Jørgen Messells lange række af cd´er til musikundervisningen og drømme sig hen til en sjov, glad og meget lærerig musiktime med hende…


Et godt skridt videre ved Emborg Bro

1

3 4 2 Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Bendt Nielsen

”En stor og flot indsats fra de frivillige kræfter har igen skabt et unikt resultat. Vi nåede det, som vi havde håbet på, stemningen var super god og energiniveauet meget højt”. Ordene kommer fra landskabsarkitekt Bendt Nielsen efter aktivitetsdagen 12. juni, hvor ca. 20 personer fra Det Grønne Partnerskab i fællesskab kom et godt skridt videre med planerne ved det rekreative område ved Emborg Bro. Nu er det de professionelle kræfter alene, som skal gøre arbejdet færdig. I skrivende stund er et privat firma i gang med etablering af ny gangbro, slæbested og bolværk ved åen.

5 1: Kanoerne er kommet på store bukke, og med tiden vil de blive afskærmet helt af buske og træer. 2: Gl. Rye Bådlaug fik lov at bygge et arkitekttegnet skab bagpå toiletbygningen til al grejet som fx redningsveste og padler. Det er Anders Pilgaard og Lærke Frost, der stod for montering af skabet. Vil du vide mere om, hvordan du kan komme på vandet med kanoer og jolle, så gik ind på Glrye.dk og find Gl. Rye Bådlaug under ”Foreninger”.

Det Grønne Partnerskab er Skov- og Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune, Fredningsnævnet, Gl. Rye Borgerforening og Gl. Rye Bådlaug. I alt har projektet et budget på over 400.000 kr.

3: Der blev sat 2 mindre og 1 stort bord-/bænkesæt op af den rustikke slags! Kom ned og oplev Gl. Ryes længste langbord og nyd en frokost i det grønne! Inden indvielsen bliver der bygget et madpakkehus til situationer, hvor man ikke har vejrguderne med sig.

Indvielse 25. september

5: Der var tilpas fin tilslutning til aktivitetsdagen, som både bød på regn, blæst og sol, men også sandwich, kage, sodavand og øl! Både Dagli’ Brugsen i Gl. Rye, Skanderborg Kommune og Gl. Rye Bådlaug sponsorerede mad og drikke.

Der er officiel indvielse for alle i Gl. Rye den 25. september kl 14. Mere information senere på Glrye.dk.

4: Der mødte også børn op til aktivitetsdagen. De gav kanoerne en opfriskning med vand fra åen! Det var sjovt!

5


Gl. Rye sogn og kirke For børn og familier Børne– og familiegudstjeneste søndag den 10. oktober kl. 11 ort gudstjeneste i børne-højde, hvor minikonfirmanderne, K konfirmanderne og måske Kirkens Unge hjælper. Koret medvirker. Bagefter saft o.lign. i Sct. Sørens Hus. Familietræf med spisning – den 9. november kl. 18 Bibelfortælling og sang i kirken. Dernæst fælles måltid i Sct. Sørens Hus.

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke August Den 29.

Zebedæussønnerne og pladserne hos Jesus (13.s.e.trinitatis)

kl. 11

September Den 5. Den lamme ved Bethesda dam (14.s.e.trinitatis) Den12. Martha og Maria (15.s.e.trinitatis) Den 19. Lazarus opvækkelse (16.s.e. trinitatis) Den 26. Levis kaldelse (17.s.e.trinitatis) Oktober Den 3. Den 7. Den 10. Den 17. Den 24. Den 31.

Vintræet og grenene (18.s.e. trinitatis) Stillegudstjeneste (tema - glæde) Kaldelsen af de første disciple (19.s.e.trinitatis) Sønnerne og de upålidelige vingårdsmænd (20. s.e. trinitatis) Det golde figentræ (21.s.e.trinitatis) Den største i Himmeriget? (22.s.e.trinitatis)

November Den 7. Saligprisningerne (Alle helgens dag) Den 9. Familietræf med spisning Den 14. Timen hvor de døde hører og skal leve (24. s.e. trinitatis) Den 18. Stillegudstjeneste (tema - fred) Den 21. Kom til mig, I som slider jer trætte…(sidste s. i kirkeåret) Den 28. Indtoget i Jerusalem (1. s. i advent) December Den 5. Om Kristi genkomst (2. s. i advent) Den 12. Johannes Døberen baner vejen (3. s. i advent) *Sct. Sørens kor medvirker Hvor intet andet er anført gudstjeneste ved Henrik Lund 6

kl. 9.30 Jesper Hanneslund kl. 9.30* Høstgudstj - Brunch kl. 11 kl. 11 Pilgrimsvandring - Øm Kloster

kl.11 kl. 20.15 kl. 11* kl. 9.30 kl. 11 kl. 11

Himmelbjerget

kl. 11 kl. 18 kl. 11 kl. 20.15 kl. 9.30 kl. 11

kl. 9.30 kl. 11

Præd. Michael Møllgaard Børne- og familiegudstj. Pia Husted Blok Præd. Hans Gammeltoft-Hansen BUSK med FDF

Minde af sognets døde – kaffe Fam.træf og spisning Rytmisk Swing gudstj. Erik Bredmose Simonsen Brunch

Erik Bredmose Simonsen


Prædiken morgengudstjeneste onsdag den 30. juni 2010 Sct. Sørens kirke. I anledning af Nordisk Bispemødes besøg i Gl. Rye.

De nordiske bisper nød vejret, kaffen og kirkens eget øl, Sct. Søren og Chr. d.3 Af Henrik Lund

Luthersk mod ”Med mindre jeg kan overbevises af vidnesbyrd fra skriften eller af klare grunde, kan jeg ikke tilbagekalde. For jeg tror hverken på pavens eller kirkemødernes ufejlbarlighed, eftersom det er åbenlyst, at de ofte har taget fejl og modsagt sig selv. Jeg er blevet overbevist af de skriftsteder, jeg har nævnt, og min samvittighed er bundet til Guds ord. Jeg kan ikke tilbagekalde noget, for det er farligt og urigtigt at handle imod sin samvittighed. Gud hjælpe mig. Amen” (Martin Luther, Rigsdagen Worms 1521). Jeg har valgt at begynde denne morgengudstjeneste med Luthers svar på rigsdagen i Worms 1521, et svar som for altid har indskrevet Luther i verdenshistorien. Lyst i band af paven og anklaget for kætteri nægter Luther at tilbagekalde sin kritik af den katolske kirke. Et enestående mod stråler ud af hans svar. Han er villig til at risikere alt for Guds ord. Han går planken ud for sit nyvundne skriftprincip Ordet alene og for den skelsættende reformatoriske læsning af Romerbrevets ”Den retfærdige skal leve af tro” (Rom. 1,17). I dag ved vi, at Luthers modige svar får vidtrækkende konsekvenser for europæisk tænkning, for lande, folk og mentalitet. Svaret frisætter sproget og den europæiske kultur fra en latiniseret religion. Der skal tales og synges på modersmål, så alle klart og tydeligt kan forstå, hvad der bliver sagt. Svaret befrier også folk fra en skolastisk-indviklet tænkning og en middelalderlig feudal livsopfattelse. Kirkeligt gør svaret alvor af opgøret med afladshandel, helgendyrkelse, relikvier, helligkilder, valfarts- og pilgrimsmyten, cølibatet, pavens ufejlbarlighed og tom embedsmæssig forfængelighed. Vi, som er kirken i dag, kender og lever på Lu-

thers virkningshistorie. Vi er på det rene med, at Luthers modige svar idehistorisk daterer det moderne menneskes gennembrud. Fordi Luther lader forståelsen af Guds ord afhænge af samvittigheden frem for den vedtagne kirkelige myndighedsfortolkning, så fødes det moderne, selvstændige subjekt. Ja, der er meget andet at sige om Luthers virkningsfulde svar på Rigsdagen i Worms.

Da Norden skiftede tro – et nutidigt anliggende Luthers modige svar har en særlig betydning her i Sct. Sørens kirke. Hertug Christian, som den 4. juli 1534 i dette hus vælges til ny dansk konge, var til stede på rigsdagen i Worms. Han blev glødende lutheraner, og valget af hertug Christian som konge betød, at Norden skiftede tro fra katolicisme til lutherskevangelisk protestantisme. Siden 1534

de en nådig Gud. Det er reformationens og Luthers sag. Det er vores sag i dag. Her i kirken siger vi tingene som de, og jeg kan i dag fortælle jer, at jeg i alle forhold har brug for at hente styrke i Luthers modige svar på Rigsdagen i Worms. En præst er intet uden luthersk mod. Hver ny dag har sine særlige udfordringer: Hvad er en nådig Gud for det menneske jeg møder? Hvad siger jeg, når jeg prædikener og taler til en moderne og nutidig menighed? Hvordan skal Luthers svar lyde i dag, så det sætter folk fri til at finde en nådig Gud? Værsgo, kirken er fuld, tal vedkommende og ligefremt med evangelisk bud og bid, karsk og tydelig som Luther. Eller hvad, når jeg sidder i køkkenet hos et par der ikke vil hinanden længere, når stuer i sognet er fuld af ensomhed, når livsforventningerne er urealistiske og rettighedstænkningen har erobret mentaliteten, når et menneske ikke synes han har en chance og helst vil gøre en ende på det, når een er blevet syg og en anden fyret i finanskrisen? Hvad er en nådig Gud, når der ligger en død på den anden side af ringklokken? Det kræver mod at være præst og kirke. Det nemmeste er at undskylde sig, at bilde sig selv alt muligt vigtigt ind, så spørgsmålet om en nådig Gud mest findes på de indre linjer, i arbejdsværelset eller andre steder, hvor man kan krybe i skjul bag dybe spekulationer, der ofte har det med ikke at blive til liv. Luther har lært os, at teologi skal blive til liv, til eksistens. Kristendom skal sætte folk fri. Spørgsmålet om en nådig Gud må aldrig forsvinde i administration, økonomi, for-

”Da Lutherdommen kom til Sct. Sørens Kirke og Norden skiftede tro”. Foredrag om reformationen i de nordiske lande.

har vi i Norden drevet kirke på Luthers modige svar. Det er hele pointen i jeres bispemøde, at rigsdagen i Worms og Luthers reformatoriske hovedskrifter ikke først og sidst er en historisk begivenhed, men et nutidigt anliggende. Guds ord skal for kirken være forbundet med vilje til opgør, med et ubændigt mod til at kæmpe for at fin-

valtning, jura, ledelse og managementtænkning. Kirkens ellers rige og fantastiske tradition må ikke blive en sovepude i stedet for frugtbar inspiration. De teologiske ord kan stivne og blive døde for folk. Præcis som det var sket for den katolske kirke i middelalderen, mente Luther. Den katolske kirke satte gudsforholdet og med det hele tilværelsesforholdet forkert. Kirken havde lukket sig om sit eget. Kirken var ikke optaget af

77


folks eksistens, men besat af sin egen rigdom, prestige og magtfulde myndighed. Kirken, dens gudsforståelse og menneskesyn fremkaldte hos Luther angst, usikkerhed og tvivl. Indtil tårnopdagelsen var Luther et bange menneske, et kuet menneske, et menneske sat i fængsel lænket til en følelse af utilstrækkelighed; - hvordan bliver Gud nådig? Det er til den stivnede kirke, der tynger mennesker ned i angst, at Luther fremsiger sit modige svar; - kampen for at sætte folk fri, så de kan finde en nådig Gud.

Er vi modige? Luthers svar på Rigsdagen i Worms er det vores opgave at praktiserer og italesætte. Men har vi i grunden Luthers mod? Er vi en modig kirke, - en ægte luthersk kirke, der vil gå planken ud for det Jesus ville, gjorde, sagde, - er vi villig til at dumme os og tabe ansigt for Kristusbegivenheden som Luther i Worms? At sætte folk fri, så de kan finde en nådig Gud, det er at være luthersk kirke. Det kræver teologiske mod og ånden fra rigsdagen i Worms. Lykkeligvis har andre taget det reformatoriske anliggende til sig og videreført Luthers ærinde. Det var netop på den reformatoriske ånd – Luthers teologiske mod - at den danske teolog og præst N.F.S. Grundtvig digtede sangværket, skrev ”Den Kristne Børnelærdom”, lancerede tesen ”menneske først, kristen så”. Grundtvig ville i sin samtid, at det folkelige skulle slippes fri, - han ville etablere en levende vekselvirkning mellem folk og kirke, så Gud kunne blive nådig for tidens mennesker.

Grundtvigs teologiske mod var så stort, at det flyttede hegnspæle i samfund, kulturliv, skole, hjem, kirke og et folks mentalitet. For en anden dansk teolog, Søren Kierkegaard, førte et lignende teologisk mod til nye indsigter i eksistensen, opdagelsen af subjektivitetens rækkevidde, at angst og frihed hører sammen, ja Kierkegaards livtag med de bibelske tekster og traditionen kastede et helt nyt blik på livet af sig, en tænkning i hvis spor den europæiske tidsånd stadigt træder. I øvrigt en tænkning som i dansk kirkeliv har haft særdeles stor effekt de sidste 100 år i forskellige udgaver af sækulariseringsteologi, herunder bl.a. det som i Danmark går under betegnelsen ”Tidehverv”, - der nu til dags er en skygge af sig selv og efter min mening skader samfunds- og kirkeliv mere end det gavner. Det sidste eksempel på teologisk mod jeg vil nævne er – undskyld mig – også dansk, nemlig K. E. Løgstrups nyfortolkning af det lutherske projekt – at sætte folk fri, så de kan finde en nådig Gud i deres samtid. Løgstrups vilje til opgør gælder epoken, som ensidigt har ladet rationaliteten, teknikken, økonomien og videnskaberne blive altdominerende i forståelsen af livet. Vi overser, at men-

neskets kamp for en nådig Gud findes i vores etiske og sociale forhold til den anden, men også i vores forhold til tid, rum, farve, sprog og sansning. Vi overser vores indfældethed i skaberuniverset. Religionens tid bliver aldrig forbi, hævede Løgstrup i 70erne, hvor irreligiøsiteten var på sit højeste, - og Løgstrup fik ret. Som arbejdstitlen (”Lutherdom og det postsekulære Norden”) for bispemødet klart udtrykker det, så befinder vi os nu i det postsekulære Norden.

Ikke islam, men minimalkirken Så længe vi står ved det teologiske mod, er vi en luthersk kirke. Det modsatte af den lutherske kirke er derfor heller ikke den katolske kirke, et andet kirkesamfund, en anden religion end kristendommen, heller ikke engang Islam. Det modsatte af det lutherske er minimalkirken, - en kirke med minimal teologi og intet mod, en kirke hvor ordene ikke bliver til liv og eksistens, - en kirke der ikke taler til folk, men lukker sig om sig selv. Og for min del kan sige, at jeg frygter minimalkirketendenser langt mere end udfordringen fra Islam. En folkelig mentalitet, hvor de nordiske samfund indrettes uden Gud og uden et fornuftigt forhold til religion og kristendom, resulterer i Muhammedkriser og gør det let at fylde folk med frygt i stedet for luthersk mod. Lad os besinde os på Luthers svar på Rigsdagen i Worms og være modige sammen. Det er vigtigt for samfund, sammenhængskraft, daglig adfærd, sprog, tone og tænkning.

Konfirmander

Minikonfirmander

De nye konfirmander begynder i uge 34. Undervisningen er i år blevet placeret sådan:

Undervisningen af minikonfirmander begynder midt i september. Alle elever, som går i 3. klasse, er velkommen. Kirken sender et brev ud med invitation. Det er lærer Marie Pedersen fra skolen og Henrik Lund, som står for undervisningen. Vi holder sammenkomst i forbindelse med børne- og familiegudstjenesten søndag den 10. oktober kl. 11.

Onsdage kl. 8-9.30: 7.A og 7.D fra Mølleskolen Fredage kl. 8-9.30: 7.B, 7.C og 7.E. fra Mølleskolen Hertil kommer et stort hold fra Himmelbjerggården. i mødes første gang onsdag den 25. august og fredag den 27. august. V Begge dage kl. 8.00 i Sct. Sørens Hus på Præstegårdsvej. er er sammenkomst i sognehuset for konfirmander og forældre efter gudstjenesten D søndag den 19. september kl. 11. Her vil Henrik fortælle om undervisningen og vi skal se frem mod selve konfirmationsdagen, som er Kristi Himmelfartsdag den 2. juni 2011. 8


Prædikant og foredragsholder:

Søndag den 24. oktober kl. 11 kan vi se frem til en gudstjeneste, hvor Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen vil være prædikant. ans Gammeltoft-Hansen, der er jurist H og professor ved Københavns Universitet, har siden 1987 været Folketingets Ombudsmand. Som præstesøn er han levende optaget af kirkens sag, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i en prædikesamling Hvad vi for intet fik (Fisker og Søn 1996) samt i talrige foredrag landet rundt.

Efter gudstjenesten holder Hans Gammeltoft-Hansen foredraget Stat – kirke – folk. Emnet om staten, kirken, og folket er disse år et brandvarmt politisk emne. Skal stat og kirke skilles, som det f.eks. er sket i Sverige, eller skal vi snarere arbejde på at få en kirkeforfatning? Kan vi overhovedet bevare det nuværende unikke forhold mellem stat, kirke og folk, når samfundet i stigende grad bliver multikulturelt og multireligiøst? F oredraget arrangeres i samarbejde med Udsyn – Himmelbjergegnens debatforening.

Hans GammeltoftHansen

Hans Gammeltoft-Hansen, Folketingets Ombudsmand

Sangaften med Erik Sommer Mandag d. 27.september kl. 19.30 Mandag d. 27.september kl. 19.30 inviterer Borgerforeningen og Menighedsrådet i Gl. Rye til sangaften med Erik Sommer. Erik Sommer er kendt vidt omkring som musikpædagog, højskolelærer, instruktør ved korstævner og som kompo-

nisten bag mange elskede sange og salmer, bl.a. ”Du som har tændt millioner af stjerner”. Med udgangspunkt i en højskolesang af Jakob Knudsen ”Den, som mærker, at græsset gror, for ham står livet vist aldrig stille” vil Erik Sommer fortælle, synge og spille for. Midtvejs vil Menighedsrådet og Borgerforeningen byde på kaffe og kage. Der er fri entré og alle er velkomne.

Erik Sommer

Den, som mærker, at græsset gror

Det er ikke moderne at tale om synd

En gudstjeneste er sådan en slags laboratorium, hvor vi undersøger, hvad det egentlig er, denne Kristus kan. Vi bruger sang og tale og særlige bevægelser, og ved at gøre dem sammen bekræfter vi vores opfattelse af en enighed om spørgsmålet. Indeni kan det godt være, at vi føler os lidt tvivlende – det hører jo

med til det at stille spørgsmål. Ser man efter i sangene og talerne, viser det sig nu tit, at det just er den tvivl, de handler om. En gang imellem må noget støv blæses af, så nye, friske former kan komme frem. En god ny salme med et moderne sprog, en anderledes gudstjenesteform vinder indpas. Kirkens form er ikke færdig og lukket. Den er åben og på trods af sin alder stadig en begyndelse på noget, der bliver ved at stå mystisk for os. Lidt efter lidt klarer vi noget af og finder svar. Af og til må et svar senere forkastes – vi tog alligevel fejl. Men så arbejder vi videre, for sådan er det i et laboratorium. Vi eksperimenterer, vi prøver af, vi afviser, vi bekræfter.

Michael Møllgaard

Det er ikke rigtigt moderne at tale om synd. Det har ligesom en støvet duft af, at både det ene og det andet er forbudt, og gør det svært for os at nyde livet fuld ud, som vi synes, det fortjener. Men uden synden, hvad skal vi så med forsoningen? Hvad skal vi med en Kristus, der døde på et kors netop for vore synders skyld? Han kan også få et fjernt og irrelevant skær over sig.

Michael Møllgaard, som er cand. theol. fra Aarhus Universitet og bosiddende tæt på Gl. Rye, vil gæsteprædike søndag den 3. oktober kl. 11.

99


Ny vejledning til kirken I forbindelse med 475-års jubilæet for kongevalget i kirken sidste år igangsatte menighedsrådet et grundigt arbejde med henblik på en ny vejledning til kirken. Arbejdet har stået på et års tid og nu foreligger en ny flot folder om Sct. Sørens kirke. Folderen er blevet til i samarbejde med Hikuin Forlag under redaktion af lektor Jens Vellev, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet.

Forfatteren er specialestuderende Morten Larsen, der har en stor faglig kærlighed for middelalderens kirke- og klostervæsen. Vejledningen til kirken beskriver kirkens plads i landskab og samfund, forholdet til Øm Kloster, kongevalget og reformationen, bygningshistorien, inventaret og gravminder. Endvidere er vejledningen forsynet med nye fotos, tegninger m.m.. Den kan købes for 30 kr. i kirken, Øm Klostermuseum og Ry Turistbureau.

Høst 2010 Vi fejrer årets høst ved gudstjenesten den 12. september kl. 9.30. Koret medvirker og kirken er pyntet. Efter høstgudstjenesten i Sct. Sørens Hus præsenteres den nye vejledning til kirken og man kan møde Morten Larsen, som har arbejdet ihærdigt på det flotte resultat.

Pilgrimsvandring fra Sct. Sørens kirke, Gl. Rye til Øm Kloster Søndag den 26. september. kl. 11.00. Det er ved at være en fast tradition at Øm Kloster Museum og Sct. Sørens Kirke i september arrangerer pilgrimsvandring mellem kirke og kloster. Datoen i år er søndag d. 26. september. Som optakt til turen startes der med gudstjeneste i Sct. Sørens kirke i Gl. Rye kl. 11.00, og kl. 12.00 bliver der fælles afgang fra kirkegården. Vi går gennem et område med smuk og afvekslende natur og vi vil bl.a. gå i lyngbakkerne, i skoven og langs Gudenåen. Dele af turen gås i tavshed, men der bliver også plads til historiefortællinger undervejs. Det er sognepræst Henrik Lund og museumsinspektør Lene Mollerup, der er guider på turen. Vi regner med at være i Øm Kloster mellem kl. 15.00 og 15.30. Fælleskørsel kan arrangeres tilbage til Gl. Rye. Husk madpakke og kaffe/vand til de fastlagte pauser. Det koster lidt at deltage. Pris 30,- kr. for voksne, gratis for børn og unge under 18 år.

Ældregudstjeneste og møde

Stillegudstjenester Torsdag d. 7. oktober. Tema - Glæde Torsdag d. 18. november. Tema – Fred Temaerne danner udgangspunkt for valg af tekstlæsninger, salmer, taizesang og aftenbøn. Der vil være en stilleperiode med mulighed for at tænde lys. For dem, der har lyst, øves der på de meget enkle taizesange i sognehuset kl. 19.30. Stillegudstjenesten starter i kirken kl. 20.15. Alle er velkomne.

Rytmisk Swing gudstjeneste Søndag den 14. november kl. 11

Torsdag den 30 september kl. 14:

fter succesen med Rytmisk Swing gudstjenesten i januar, hvor E vi har modtaget mange positive kommentarer, har Line Brandt og Søren Hammerich i samarbejde med Henrik Lund besluttet at arbejde videre med den rytmiske kirkemusik.

Ældregudstjeneste i kirken. Bagefter fortæller Annette Jakobsen om Gl. Rye flyveplads og flygtningelejren. Undervejs fotos osv.. Kaffe- og kagebord

Så søndag den 14. november kl. 11 holder vi en ny rytmisk swing gudstjeneste, hvor orglet suppleres af andre instrumenter. Kom og vær med til fællessang i nutidens sprog og toner.

10 10


Sensommerkoncert med Sct. Sørens Kor Vokalensemblet GAIA Søndag d. 29. august kl. 16 Søndag d. 29. august kl. 16 er der koncert i Gl. Rye Kirke med et af Danmarks bedste kor, Vokalensemblet GAIA. Gaia har i begyndelsen af august været på koncertrejse til Norge, og skal i Århus Festuge deltage med det program, vi den 29. august får mulighed for at høre i Gl. Rye Kirke. Musikken ved koncerterne er et rent a cappella program og er sammensat af lovprisningsmusik af primært nordiske komponister: Knut Nystedt (Norge) Carl Nielsen og Bernhard Lewkovitch (Danmark), Gösta Nystroem og Sven-David Sandström (Sverige), Jaakko Mäntyjärvi (Finland) flankeret af motetter af J.S. Bach og Felix Mendelssohn. Vokalensemblet GAIA består af 24 sangere og blev grundlagt for 20 år siden for at skabe et forum I Danmark for kormusik, som høres ufortjent sjældent. Koret forsøger til stadighed at udvide egne og publikums korhorisonter med en programlægning, som ofte strækker sig bredt både tidsmæssigt og stilistisk.

Har du lyst til at synge i kor, så kom og vær med i Sct. Sørens Kor. Koret er for alle fra 3. klasse og opefter. Vi øver i Gl. Rye Kirke, torsdag fra 15-16 – første gang d. 26. august. Koret medvirker ved gudstjenester i Gl. Rye Kirke ca.8 gange om året. Koristerne får et mindre honorar for at deltage i en gudstjeneste. Vi arbejder med stemmetræning og synger 1 og 2 stemmige sange og salmer. Lørdag d. 25. sep. er koret inviteret til korstævne i Mariager Kirke. Det er kor fra hele Århus Stift, der deltager i arrangementet, der er arrangeret af FUK, Folkekirkens Ungdomskor. Stævnet ledes af instruktørerne Susanne Wendt og Christina Kjærulff. Mød op til korprøve eller ring og få flere oplysninger. Kærlig hilsen Katrine (86577312/40887026)

Koncerterne dirigeres af Søren Kinch Hansen, korets medstifter og faste dirigent. Søren Kinch Hansen er ansat som docent i kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium og er desuden fast dirigent for Århus Sinfonietta og kunstnerisk leder af Den Jyske Operas Kor. Får man lyst til at høre Vokalensemblet GAIA igen, er der bl.a. en mulighed i december, hvor ensemblet synger julekoncerter med Århus Symfoniorkester, hvor Vivaldi er på programmet. Alle er meget velkomne til koncerten i Gl. Rye Kirkes fine akustik, hvor der er fri entré til en stor koncertoplevelse.

Kørekort til kristendom - 4 samtaleaftener Hvad går kristendom egentlig ud på og hvad kan den sige os i dag? Dette efterår indbydes alle unge og voksne i Gl. Rye til 4 fornøjelige samtaleaftener om centrale emner i kristendommen og vores liv. I kortfattet og letforståelig form skal vi tale med hinanden om, hvad det vil sige at være kristen. Der kræves ingen forkundskaber. Alle er velkommen. Onsdag den 22. september kl. 19.30: Om ordet Gud Hvorfor er troen på Gud vigtig og hvem er vores Gud? Hvad siger den kristne tro om Gud?

Onsdag den 24. november kl. 19.30: Om Jesus fra Nazareth, Guds søn Om Jesus fra Nazareth, hvem han er, vil, gør og siger. Kan han være hovedhjørnestenen i vores liv i dag? Onsdag den 15. december kl. 19.30: Om Helligånden og kirken Hvad er Helligånd og syndernes forladelse? Hvad gør kirken godt for? lle samtaleaftener finder sted i Sct. Sørens Hus, A Præstegårdsvej 3, Gl. Rye.

Onsdag den 27. oktober kl. 19.30: Om djævelen, synden og døden Hvilke tanker gør vi om det dæmoniske og det onde; hvordan lever vi med døden? Samtaler om kristendommens svar. 11 11


N G U E S N E K KIR

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Henrik Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37

Fredag fridag

hlu@km.dk

Organist:

Katrine Bruno Hansen, Gerstedvej 9, 8680 Ry Tlf. 86 57 73 12

Kirkesanger:

16 unge, 16 drømme, én kirke Skrevet af Søren Jensen

Den 23. maj overnattede 16 unge mennesker i Sankt Sørens kirke i Gl. Rye. Det var Kirkens Unge, der stod bag arrangementet. Et arrangement, som fuldt ud levede op til de høje forventninger, vi fra kirkeklubben havde stillet. Vi startede i sognehuset med et par sjove lege, der både involverede debat af spændende problemstillinger og udfordringer til vores samarbejdsevner. Da mørket faldt på trissede alle som en over i kirken, hvor vi i godt selskab med Julie fra Emil Ingemans højskole i Silkeborg diskuterede vores forhold til kristendommen. Det var rigtig spændende at møde et menneske som Julie, der har et meget stærkt bånd til Gud. Efter den interessante snak samlede vi os i en stor, hyggelig bunke foran alteret, hvorfra vi, takket være Emil og Ann Katrine Breth Pedersens tekniske snilde, fik projekteret filmen ”To verdner” op på kirkeloftets velvinger. Der lå vi så 16 unge mennesker og så hvordan en religion både kan være inkluderende og ekskluderende, og hvor svært det kan være at kombinere et stramt religiøst regelsæt med et moderne ungdomsliv. Hver især lå vi nok og blev helt taknemmelige over hvor dejligt det er, at vi kan få lov til at følge vores drømme i så stor en udstrækning som vi nu engang kan. Efter filmen spredte vi os ud i kirken og faldt lige så stille til ro i det store rum. Selv fandt jeg plads midt i kirkegangen og kunne ikke lade være med føle mig

12

meget lille. Bare tanken om hvor mange ord, der er blevet sagt, tanker, der er blevet tænkt og følelser, der er blevet delt i Sankt Sørens gamle kirke kan tage pusten fra de fleste. Så oplevelsen af at lægge sig til at sove i det hellige rum var temmelig overvældende både for de, der bekender sig den kristne tro og de, der ikke gør. Mandag morgen vækkede Ann Katrines vækkeur os kl. 09:00, så vi kunne nå at rydde op og få lidt morgenmad, inden vi i fællesskab (endnu engang) fandt plads i kirken for at høre Henrik Lunds 2. pinsedagsprædiken.

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade 18 Tlf. 86 89 88 22

Graver:

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Rimmersvej 13. Gl. Rye Tlf. 8689 8032

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

haoel@mail.dk

Sekretær:

Peder Sørensen Kastanieallé 88, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

Alt i alt var overnatningen et fantastisk spændende og nyskabende arrangement, der forhåbentlig vil gentage sig engang i fremtiden. Det at opleve kirken som et afslappet rum hvor debat er velkommen bringer kirken tættere på én og måske også én tættere på Gud. Kirkens Unge takker Henrik og menighedsrådet for lån af kirken – det var en spirituel oplevelse af format.

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250 skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk


efteråret 2010:

Medlemskab

Museumsdirektør Sanne Kofod Olsen Med særligt fokus på den farverige lokale kunstner Anna Klindt Sørensen fortæller direktøren for Museet for Samtidskunst om kvindelige kunstneres muligheder for at lade kunsten blive ét med livet.

Foreningen er åben for alle interesserede. Hvis du er interesseret, kan du melde dig ind i foreningen ved at sende en mail med navn, adresse samt mailadresse. Mailen sendes til: lotte@skovsbjergvej.dk. Har du ikke mail kan du ringe til formand Henrik Lund på telefon 8689 8037. Prisen for et medlemskab der dækker hele 2010 er: 250 kr./år pr. person eller 400 kr./år for en husstand.

Onsdag den 15. september kl. 19.30

Anna Klint Sørensen

UDSYN

Tilmelding og betaling

Vi forventer en pris på ca. 70–100 kr. pr arrangement. Som hovedregel er arrangementer gratis for medlemmer.

Stat ­folk ­kirke Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen Prædikant og foredragsholder Søndag den 24. oktober kl. 11 i Gl. Rye kirke Derpå foredrag om stat – folk og kirke i Sct. Sørens Hus, Præstegårdsvej 3, Gl. Rye

Hans Gammeltoft

Velkommen til et åbent og vedkommende samtaleforum med plads til debat om nutidens værdier og aktuelle emner.

Sanne Kofod

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Alle foredragene afholdes i Sct. Sørens Hus, Gl. Rye, medmindre andet er angivet.

HØJSKOLEDAG MED VID OG BID

Danskhed før og nu Mød forfatteren Carsten Jensen. Højskolemanden og samfundsdebattøren Niels Højlund. Kom og vær med til en debat om om danskhed før og nu. Lørdag d. 13. november kl. 9.30 - 16 på Gl. Rye Skole, Nyvej 1, Gl. Rye

d

n til Henrik Lu Tilmelding 037 Tlf. 8689 8 km.dk @ lu h : il a M

Niles Højlund

EN

Carsten Jensen

Lørdag d. 13. november kl. 9.30 - 16

13


GRIF

Sportsfest 2010...

Heppekor...

mmere r og unge kræ e b a d e m st e Sportsf n i Gl. Rye. Ikke

der sportsfeste masser af sjov un lt abeskønne Børnene havde t bogstavelig ta de på d bø r de ten, ynjolf. mindst fredag af stneren Søren Br w med multikun ho ris fa Sa ns er Ludwig og re ng Sø de to oranguta – r dy ne or uv e Søren Brynjolf de Sammen med sin oels Triger – fik Tr er tig musie vn do ungerne. Og med Rango og den frem hos Gl. Ryeer og in m m gr tro og il på sm de helt store så kunne optræ og e en sig. rn e bø ag or nt rne må ge kalske indslag, hv om et hit, der ge d, le ta ke ar lig m ke er vir m r m de ræ slagtøj, var det på børnek an et se eg as m m dt an r. Med en Lørdagen bød bl tte en stopper fo sæ e re ikk sto n en de gn til re brugt legetøj og det kunne r blev der solgt de bo e ed kk æ små teltd et og sportsfest udvalg guldmedalje. er tusind tak til sig IF n. GR te i es n tsf lse or re Hovedbesty under og efter sp der hjalp til før, alle de frivillige

Katapulten...

Jubel...

Skud... Finte... Pigehygge

14

Kræmmere...


GRIF hovedbestyrelse Formand:

Show...

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Godt humør

Rikke Østergaard, 23 29 61 13

mail fruo@gefiber.dk

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

HRC@BDO.dk

Sekretær:

Lopper...

Tine Lindberg Lyngdal 19 86 57 95 55

lindberg67@gmail.com

Formand Badminton:

Torben Sørensen Rimmersvej44 86 10 79 22

sorensents@gmail.com

Formand Gymnastik:

Hop - hop...

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Tackling...

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand motionister:

Zumba... Vindere...

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Fodbold kontaktperson: Ungdom: Erik Nørgårds tlf. 87883100 Senior: Morten Bohøj 22 29 44 75 morten@hh3e.dk

1515


Torben Sørensen, Kim Rundell og Claus Berwald er klar til at lære fra sig på badmintonbanen.

Kunne badminton

være noget for dig?!

I denne sæson startes nye hold op for dig som gerne vil lære at spille badminton. Du skal møde op i hallen TORSDAG D. 9. SEPTEMBER fra kl. 15-16. Du kan starte fra 5 år og opefter, vi vil senere opdele træningsholdene efter alder/niveau. Du skal blot medbringe: indendørstøj/-sko, drikkedunk - vi har ketsjere og bolde du kan låne. Formand: Torben Sørensen,

Træner Kim Rundell: Far til

far til Frederik 9 år, Laurits 4 år. Har spillet i Tjæreborg BK som dreng og som ungdoms og senior spiller på elite plan for Esbjerg Badminton Klub samt Hasle Badminton Klub i Århus. Taget træner uddannelse på Vejle Idrætshøjskole. Håber at se mange både nye og gamle spillere til en god og sjov gang badminton.

Marcus 5 år, Marie 3 år og Karla 1 år. Kim har spillet badminton siden han var dreng i Svendborg BK, og som seniorspiller på 3. divisionsniveau. Kim har 15 års trænererfaring og uddannet på Danmarks trænerskole i Ålborg. Han har trænet alt lige fra nybegyndere til de bedste ungdomsspillere i Danmark; han har tidligere svinget trænerketcheren i bl.a. AB Århus og Team Silkeborg. Han har ligeledes trænet seniorspillere. Efter et års tids pause fra trænergerningen har Kim nu tid og lyst til at gøre en indsats for badminton i Gl. Rye, hvor også sønnen Marcus starter op.

Bestyrelsesmedlem: Claus Berwald Jensen, far til Kristoffer 15 år og Kristine 10 år. Claus har spillet badminton i Virklund siden han var dreng. Han har spillet i Gl. Rye siden hallen blev bygget. Han har taget træner kursus 1 og 2. Han har trænet ungdom i Gl. Rye i 6 år men holdte for 2 år siden på grund af arbejde. Han er nu klar til at hjælpe og ser frem til den kommende sæson.

Første træningsgang er torsdag d. 9. september. Nybegyndere: Træner kl. 15-16. Har du spillet før: kl. 16-17. GRATIS ! Indtil efterårsferien vil det være gratis at gå til badminton! Tilmelding for motionister: Mandag den 30-8-2010 i klubhuset Kl. 18.30 – 19.30 bekræftes gamle banetider Kl. 19.30 – 20.00 nye og ikke bekræftede tider fordeles. Tilmelding sker ved personligt fremmøde eller ved valgt kontaktperson for banen, som medbringer navn, adresse, fødselsdato/år samt telefon nr. for samtlige spillere på banen. Vi ser frem til at se så mange af jer igen til en ny sæson samt nye spillere. Sæsonstart motionister Mandag d. 6-9-2010 Torben Sørensen, Kim Rundell og Claus Berwald Rigtig god sæson hilsen badmintonudvalget

16 16


stjernestøv – og måben

evaluering

kampklar strækøvels

er

håndboldstævne i Brandehallen 09 Sammenhold Ny HÅNDBOLD sæson i Gl. Rye Træningstider 2010/2011 Onsdag Tidspunkt 15.15-16.15

Hold U12 drenge

Trænere Torben Madsen, 2880 2925

Opstart Fre. 3 sep.

16.15-17.15 U6/U8 piger

Mette Kielstoft Jacobsen, 2233 2817 15. sep. Conny Teigtmeier, 3062 0982

U8 drenge

Arne Svensson, 4083 2309 Bjarke Andersen, 3029 2792

18.15-19.15

U10 piger U12 piger

Henrik Hoe Knudsen, 2629 4065 Mangler træner !!!

15. sep.

Bjarne Jensen, 6169 8996 Thomas Scaglione, 3013 3348 Peder Vejsgaard, 2633 5106

Fre.3 sep.

Peder Vejsgaard, 2633 5106

Fre.3 sep.

ding eambuil t 17.15-18.15 U6 drenge

19.15-20.15 U 10 drenge Fredag 15-16.30 Teknisk træning & U10 drenge

konce

let mod må

coaching og 15. sep. ment al opladning Fra og med i år bruger vi online tilmelding/registrering i modsætning til tidligere hvor vi har uddelt girokort. Gå ind på: www.glryeif.dk Tilmelding/betaling finder i under menupunktet håndbold/ tilmelding.

ntra

tion

ve tetid min første medalje Efterlysning: Vi mangler Opbaknuin Atg GRIF Håndbold tilnsamme Grunddesperat en håndboldtræner Gl. Rye håndbold og BSV spilskamp bliver præsenteret i BSVs til Gl. Rye’s U12 piger. kampprogram: ”Indspil”, der udsener blevet venskabsklubber, des med Midtjyllandsavis og uddeles i dette indebære: Du behøver ikke have Ulrik Wilbeks kendskab til håndbold, men en god portion humor og ansvarlighed for at være træner for GRIF’s U12 piger. Er det dig venligst kontakt Peder Vejsgaard på 26335106 for nærmere information. Hvis ingen melder sig bliver det desværre et håndbold år i Gl. Rye uden U12 pigerne og det vil da være smadder ærgerligt.

u At GRIF Håndbold en gang årligt får besøg af en eller flere BSV-spillere til fællestræning, sæsonafslutning, trænersamling, foredrag eller lign. u At GRIF Håndbold tildeles 60 ståpladser uden beregning til en udvalgt Grundspilskamp i Silkeborghallerne i sæsonen 2010-11. u At GRIF Håndbold´s U10 spillere til samme Grundspilskamp deltager i BSVs Indløb

metal til alle

Silkeborghallen på selve kampdagen.

u At GRIF Håndbold kan tilkøbe ståpladsbilletter til særpris. Herunder særlige rabat på Årskort. u At GRIF Håndbold’s medlemmer kan opnå rabat på en BSV spilletrøje med tryk købt i Intersport i Silkeborg. u At GRIF Håndbold’s medlemmer kan opnå rabat på medlemskab af Fanklubben og af ”Ørneklubben”

spændt

17 tak for kampen


Gymnastik 2010-2011 Nye holddelinger.

Motorik og line-dance.

Sensommeren er over os, og det betyder at vinter idrætten igen er på banen. I år har gymnastikafdelingen på baggrund af sidste års evaluering lavet nye holddelinger på børneholdene. Vi har oprettet et hold mere så vi undgår 35-40 børn i førskolealderen på et hold. Yderligere har det også en betydning, at alle børn nu skal i skole i det år de fylder 6 år. På de hold hvor skolebørnene går er de altså generelt blevet lidt yngre. Puslingeholdet udgår og i stedet bliver Spirre-vip piger og Tarzandrenge ( årgang 2006/7) lidt yngre end det i kender fra tidligere. Børnene bliver også allerede kønsopdelt allerede fra ca. 3 års alderen. Den nye målgruppe bliver Turbudrenge og Pippi-piger årgang 2004/5. Springholdene har også nye aldersopdelinger og ikke mindst nye navne. Mini Mix er for drenge/piger i 1-2 klasse, og Maxi Mix fra 3. kl. og opefter. Forældre/barn, Motion M/K og Rytmisk kvindegymnastik ( fra ca. 11 års alderen )fortsætter uændret. Desuden kommer der jo Zumba med i årets tilbud til de voksne kvinder om mandagen. Holdet kaldes Zumbaaerobic og der vil være en blanding af aerobic, Zumba, udholdenhed, styrke og udstrækning.

Vi kunne rigtig godt tænke os at udbyde et motorik hold for børn med behov for en ekstra hånd. Såfremt der er interesserede nok vil vi sætte det i gang. Pt. er der 4 interesserede. Vi forestiller os et hold med 7- 8 børn i alderen 5-8 år. Det kan være børn der har svært ved at fastholde fokus i en større gruppe, børn der har brug for motorisk træning pga. nedsat funktionsniveau rent fysisk, børn der har kommunikative eller andre vanskeligheder. Vi tænker I gymnastikafdelingen at dette er et særligt hold, hvor den enkelte vil blive tilgodeset. Har man stadig lyst til også at følge sine kammerater på det traditionelle hold er der også mulighed for dette. Henvendelse omkring holdet kan ske til Birgitte@gefibermail.dk. Vi har ikke siden i vinters udbudt efterfødselsgymnastik. Men er der en i byen der gerne vil udbyde det, vil vi gerne skabe rammerne omkring dette. Henvend jer endelig. I skrivende stund har vi haft henvendelse fra en line-dance instruktør og såfremt det praktiske falder på plads vil vi ligeledes udbyde dette. Hold dig orienteret på hjemmesiden ved GRIF Gymnastik.

Sæsonstart og online tilmelding Sæsonstart har tidligere været midt i september, men i år har vi flere instruktører der også er frivillig i fodbold. Og de kan ikke fysisk være flere steder end et sted af gangen. Vi er glade for dem og afhængige af dem, så vi vil gerne sikre at de ikke bliver helt forpustet i september måned. Så vi udsætter sæsonstart et par uger, der vil fortsat være overlap men ikke i så mange uger. Se på hjemmesiden hvornår det enkelte hold starter op. HUSK online tilmelding - se artikel på næste side. GRIF Gymnastik

Tilmelding online GRIF. Snart går vintersæsonen i gang i GRIF. I GRIF er vi i gang med at implementeret det nye administrationssystem Conventus. Vi er i afdelingerne forskellige steder i processen. Formålet er at lette det administrative arbejde. Vi er glade for de frivillige der gør et stykke arbejde, men vil også gerne skabe de bedste betingelser for deres arbejde. Så vi håber at I som udøver eller forældre til børn vil være med til at lette dette arbejde. Noget af det vi har brugt rigtig meget tid på er at tjekke op på om folk er til-

meldt på de enkelte hold. Og ofte har vi haft problemer med at få alle oplysninger korrekte fra start. I år betyder det at I inden første træningsgang tilmelde jer eller jeres barn via GRIF´s hjemmeside. Vi ved at mange gerne vil have mulighed for at prøve. Dette giver vi stadig mulighed for som vi tidligere har gjort ca. 2-3 gange. Hvis dit barn eller du finder ud af at det alligevel ikke var noget for dig, sender du en mail til afdelingens kasserer og pengene kommer retur igen.

Fordelen for os som afdelinger og trænere er desuden at vi allerede efter første trænings gang har alle oplysninger, og kan meddele jer via sms eller mail hvis der er aflysninger, kampe eller andre nyttige oplysninger. Har man ikke mulighed for at betale med dankort mail eller ring da til den pågældende afdelingskasserer. I den kommende vintersæson vil online tilmelding gælde for håndbold og gymnastik. Venligst GRIF

il alt lok udsp n TRÆNING FORENINGSLIV n INSPIRATION

TENDENS n LEDELSE n KURSER

Initiativerne blomstrer i Gl. Rye IF

gang høvdingebold r GRIF 5-6-7 klasse til en om tere invi 10 . nov 12 d. dag Fre er GRIF vært med en p, sved, puls, grin og sejrs råb og battle i hallen. Efter kam fodboldspil, WII, FIFA Derefter er der spillebule med sandwich/juice i klubhuset. en. sofa ang hyggesnak i bob m.v. Eller måske bare eng

18 18

30 i hallen Arrangementet starter 19. . set bhu klu i og slutter 23.00 sken er åben. Kio tis. gra er et ent em Arrang F GRI en Velmødt Hovedbestyrels

journalist - evan@johansen.tdcadsl.dk

og sp

© Tekst og foto: Evan Johansen,

Freilldebaulgesfosr v5-e6-7dkl.

til alle nye ideer, og svaret Bestyrelsen i Gl. Rye IF lytter er normalt – ”Tror du på idepå forslag om nye aktiviteter i foreningen med knap 650 en, så gå i gang”. Holdningen plads til alle, der har lyst medlemmer er, at der skal være til at være med. lokalt nr 7 2008 ?? udspil 11-05-2010 15:05:23 midtjylland-maj-2010.indd 1

DGI bladet udspil-midtjylland, har skrevet en artikel om Gl. Rye med overskriften ”Initiativerne blomstre i Gl. Rye IF” - læs artiklen på GRIF´ hjemmeside www.grif.dk - god fornøjelse...


Gl. Rye Bogcafé Karen Thomsen.

Med byrådets beslutning om, at der ikke længere er bibliotekarbetjening og faste åbningstider på biblioteket i Gl.Rye er situationen ny ! Derfor genopstår biblioteket nu i en ny skikkelse, nemlig som Bogcafé ! Gl. Rye Skole har ønsket at bakke 100% op om, at der stadig skal være et bibliotekstilbud i Gl.Rye, så Bogcaféen er en realitet, og fortsætter indtil videre med samme åbningtider som bibliotekets, nemlig: mandag 15 – 19 og torsdag 9 – 12 En gruppe frivillige er allerede på banen, og vil skiftes til at passe Bogcaféen i åbningstiden. Så har du lyst til selv at være med og påtage dig et stykke arbejde i Bogcaféen, er du meget velkommen til at melde dig – der kan sagtens bruges flere.

byder børn og voksne velkommen !

I Bogcaféen kan du: u Låne materialer for børn og voksne u Afhente materialer, som er bestilt via www.bibliotek.skanderborg.dk og www.bibliotek.dk u Hygge dig med en kop kaffe u Benytte en computer u Læse Midtjyllands Avis u Få råd og vejledning i enkle biblioteksforespørgsler eller blive vist videre til en bibliotekar u Komme med gode ideer til aktiviteter, som Bogcaféen kunne danne rammen om u Blive den glade giver af nyere bøger og andre materialer som vil kunne lånes ud i Bogcaféen.

Annonce: Har du nogle pæne, nyere bøger og tidsskrifter, som du overvejer at smide ud, så forær dem i stedet til Bogcaféen ! Vi sætter en label på, og gør det muligt for andre at låne dem og få glæde af dem. Et godt tip: Gør det nemmere for de frivillige i Bogcaféen at hjælpe dig ved at have dit lånernummer og din fire-cifrede pinkode parat, hvis du ønsker at bestille materialer. Frivillige søges: Har du nogle timer til overs, og har du lyst til at komme med på holdet, som passer Bogcaféen, er du velkommen til at henvende dig i åbningstiden – eller maile til karen.thomsen@ skanderborg.dk Jeg vil gerne sige tak for nogle gode år som bibliotek-Karen på Gl.Rye Bibliotek, og jeg ønsker, at Bogcaféen må blive en succes og et levende sted til gavn og glæde for byen.

u Materialer for voksne vil fremover kunne lånes frit, uden at lånet registreres, mens børnematerialer vil kunne udlånes via skolens udlånssystem.

EDB i Gl. Rye

Flagalléen

Vil du være med til at mødes for at lære om computerens muligheder? Både nybegyndere, og de, som vil lære mere og hjælpe andre i gang, er velkomne. Ingen aldersgrænser. Undervisningen/ vejledningen vil i princippet være gratis. Skolen åbner mulighed for at benytte skolens pc´er (i Bibliotekets lokaler).

Bestilling af flagallé

Karen Olesen Møllestien 10, Gl. Rye 75 38 95 54 /30 72 05 44

Ring til: · Birthe Jensen tlf. 86 89 83 51 eller 51 31 80 74, og hvis Birthe ikke kan træffes til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 86 89 89 41 19


Overnatning i shelter og lavvutut-besøg

Blod, SVED og tårer Det var en varm, barsk og fantastisk sommerlejr for Piltene fra FDF Gl. Rye, som i år prøvede kræfter med ”Naturstien Horsens – Silkeborg”.

Sejlads med Hjejlen

Bålmad

Vandkamp

Veterantog-tur

FDF

Pool-party

Super samvær

Piltenes sommerlejr i år var en vandre/cykel-tur på den nedlagte jernbanerute fra Horsens til Silkeborg. Med rygsæk og kærrer vandrede piltene hver dag ca. 20 km. Med varmegrader over 30 blev der svedt, drukket og badet meget. Det var en fornøjelse at nedsænke sit legme i en kølig skovsø efter en svedig vandredag. Sidste dag kom hjælpsomme forældre med cykler, og vi cyklede det sidste stykke fra Vrads til Silkeborg. I Silkeborg sejlede vi med Hjejlen til Himmelbjergets fod, hvor en forælder havde arrangeret en overraskelse – en skøn italiensk is. Det var dog ikke eneste overraskelse. Da vi nåede Himmelbjergtårnet ventede nemlig børnenes forældre, og der var STOR gensynsglæde. Tænk….vi skulle ikke gå til Gl. Rye…juubiii! Forældrene havde arrangeret et overdådigt kage/kaffe-bord på plænen v. hotellet, hvilket var en forrygende afslutning. Alt i alt en fantastisk vandretur gennem det smukke Søhøjland med en flok skønne og seje Pilte. Tak for turen – og tak til hjælpsomme hænder Rikke, Karin & Lars

Tumlingesommerlejr 2010 på Koutgård Fredag den 30. juli drog 18 tumlinge fra Gl. Rye FDF mod Koutrupgård, som ligger mellem Nr. Snede og Tørring. Her skulle de være i 4 dage og 3 nætter. De skulle overnatte i shelters, lave mad over bål, bruge muldtoilet og ellers leve primitivt. I løbet af fredagen blev tumlingene delt op i indianerstammer, da det var en indianersommerlejr. Hver stamme fik deres eget navn, egen udsmykning på deres dragter, eget kampråb og egen farve fjer til deres fjerpryd. Om lørdagen skulle der laves buer og pile, drømmefangere og der blev flettet snore i håret (mest pigerne). Desuden var nogle tumlinge på GPS løb, mens andre var ude at plukke hindbær og blåbær, som de fik 20 20

på müslipandekagerne søndag morgen. Lørdag eftermiddag blev der også taget hul på den store høvdingeboldturningen, som er lidt en udfordring, når man spiller i knæhøjt græs. Søndag var Hikedag. Stammerne gik sammen efter GPS’er, og skulle finde nogle poster rundt i landskabet, hvor de blandt andet kom forbi Tinnet Krat, Skjern å’s udspring, Gudenåens udspring og nogle gamle badebassiner fra 1930’erne. Mandag var den store afslutningsdag med den store stammedyst. Der blev dystet i langskydning med bue og pil, præcisionsskydning med bue og pil, hur-

tigløb, morsekoder og ikke mindst skulle den store høvdingeboldturningen afgøres. Efter dysten blev der spist en fredspibe (lakrids), da det viste sig at næste alle hold, havde fået det samme antal point. Forældrene kom til frokost, for at hente deres børn, og så havde de også lige muligheden for at se, hvor lejren havde været. Rigtig mange tak til alle tumlinge og hjælpere vi har haft med på denne tur. Det har været rigtigt hyggeligt.


Væbnersommerlejr I år var året hvor, drømmen om at vågne op i teltet ved siden af en Svensk skovsø, skulle udleves. For snart et år siden besluttede vi, at årets sommerlejr skulle være en cykeltur i Sverige. Vi startede allerede tidligt på foråret med at forbedret cykelformen. Vi cyklede til mange af vores ugentlige møder, og ved et af møderne havde vi besøg af Jørgen fra Ry – Cykel og knallert forretning. Han delte ud af gode ideer til ting man kunne forberede inden turen. Vi fik lært at lappe cykel, og han hjalp med at få justeret sadelhøjde, strammet kæder osv. Endelig oprandt dagen hvor vi skulle af sted. Forældrene kørte os til Grenå, hvor vi tog natfærgen til Varberg. Sverige var i topform, med solskin, grusveje, skove, smukke søer og ikke mindst en masse lækre blåbær, som vi spiste af hver gang vi holdt stille. Fra Varberg kørte vi mod nordvest, til en sø der heder Lygneren (Lyngen), mellem Gøteborg og Varberg - lidt inde i landet. Om natten sov vi i telt. De første 3 overnatninger slog vi teltet op ved nogle fantastiske skovsøer, hvor vi også fik badet. Her var rigeligt med blåbær og skovhindbær til topping på havregrøden. Heldigvis var der ikke så mange myg, som vi havde frygtet. Dag 5 og 6 kørte vi sydpå igen langs med havet. Vi kom forbi halvøen Ringhals, hvor vi besøgte et af Sveriges 3 atomkraftværker. Vi var på togtur rundt på værket, og fik fortalt hvordan det virkede. Bagefter var vi i deres info.center, hvor vi kunne konstruere vores eget atomkraftværk på en computer + mange andre aktiviteter. Det var meget spændende, og klogere blev vi også. 20% af Sveriges strøm kommer fra Ringhals. Den sidste dag holdt vi opryknings ceremoni for 2. Væbnerne. Under dække af en tillidsprøve blev 2. væbnerne ført ud i vandet af 1. væbnerne med bind for øjnene. Det gik fint med tilliden, indtil de blev overdænget med vand…. Herefter blev de én for én slået til Senior-væbner af deres kommende seniorvæbner-leder Sissel. De Svenske badegæster undrede sig nok lidt... Efter 182 km på cykel og mange gode oplevelser stod vi igen på havnen i Grenå, hvor forældrene tog imod os.

4 dage og 3 nætter - overnatte i shelters - lave mad over bål - bruge muldtoilet og ellers leve primitivt 21 21


Seniorgruppen

Kredsleder:

Kjeld Christensen Ryesgade 39 8689 8231

Tumlinge:

Rikke Zink Sivertsen Søndergade 62 kdl. 8740 Brædstrup Tlf. 26311184

kjankc@gmail.com

1. pilte Lars Skifter Bitsch Horsensvej 30 Gl. Rye 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk

Som FDF’er kommer man tit ud for noget uforudsigeligt, i starten af juni blev de fire unge i seniorgruppen udsat for noget nyt: De skulle på et møde medbringe badetøj og taske, vandresko – ”hvad mon det kunne føre til?” Uden at ane, hvor de skulle hen, tog de friske piger med ned til Gudenå Museet – til fods i vandrestøvler ud over markerne, ned til åen. Pigerne, der efterhånden er vant til at opleve lidt af hvert, blev ikke så overraskede, da de fandt ud af, at de skulle over åen til fods. Lederen var den første i vandet, hun troede, at hun vidste hvor vadestedet var og efter hende fulgte seniorpigerne. Men de startede ud et stykke for langt nede af åen og lederen faldt i et hul uden at kunne bunde. Heldigvis var de andre lige bag ved og klar til at hive hende op igen. Således, med skræk i livet, bevægede de sig længere op ad åen og fandt det rigtige sted. Hånd i hånd, med sandaler og badetøj på og vandrestøvlerne om nakken, gik de ud i det halvkolde vand. At holde hinanden i hånden viste sig at være ganske snedigt, da bunden af åen er fyldt med glatte sten og grene, som ikke er nemme

at finde fodfæste i. Pigerne var dog ved friskt mod og stormede frem – man bliver jo helt grebet af eventyrlyst, når man går over en lille flod og mærker strømmen rive i kroppen og der kom udbrud som: ”Det er for vildt det her!!” og ”Cool – jeg kan mærke vandet hiver i mig!”, så en oplevelse fik alle da ud af det. Vandet var slet ikke så koldt, når man først kom i og når adrenalinen strømmer gennem kroppen, glemmer man hurtigt kulden og føler man bare kan svømme med åen ud i verden. Det var der heldigvis ingen der gjorde, man kan jo aldrig vide, hvordan man kommer i land igen! Tæt på bredden var det alligevel lige ved at gå galt – en af pigerne trådte et skridt for langt til siden og fandt ud af, at her var grænsen på vadestedet. Hun stod pludselig i vand til livet i stedet for bare ved hofterne! Heldigvis kun en lille forskrækkelse, som vi hurtigt fik grinet væk. Og så var der bare tilbage at komme i land og få tørret benene. Alt i alt var det en rigtig god tur, med udfordringer, hygge og masser af dansk natur.

1. væbnere: Jesper Madsen Vesterled 16 , Glarbo, 8689 8964 / 2040 5218

2. væbnere: Sissel Pedersen Lindholmvej 41 8689 8513

Seniorvæbner: Ann Katrine Pedersen Lindholmvej 41

Seniorer:

annkatrinebreth@yahoo.dk

Kjeld Christensen Ryesgade 39 8689 8231 kjanks@gefiberpost.dk

Kasserer: Claus Riber Jægergårdsvej 10 A 6035 5015

claus_riber@yahoo.dk

Bestyrelsesforkvinde Tina G. Madsen Vesterled 16 8680 Ry 2965 3646

tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lene Skifter Horsensvej 30, 8689 8936

skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 8689 8246

22 22


Nyt mødested for alle i Gl. Rye

Kl. 13-16 på Gl. Rye kro Kom forbi og vend ugen. Hør de seneste nyheder og historier. Spis eller snup en kaffe/ vand/øl på vej hjem eller før du henter børn. For alle i Gl. Rye med hjemmearbejdsplads er her muligheden for at mødes og spise frokost sammen. Få inspiration, måske nye ideer eller få udvidet netværket. Vi håber på en skøn blanding af Sams Bar, en irsk pub, Friends og Sex in the City. Vær med til at udvikle et nyt hyggeligt mødested for alle. Første gang fredag den 24. september. Vel mødt alle drenge, piger, mænd og kvinder. Henrik og Peer

- vi ses.!

23


Vi ”dækker” også Gl Rye... Du er altid velkommen til at kigge ind og få inspiration til din næste fest.

entHus b Å r e d l Vi ho kl. 10-16 ber 24. okto ireret bliv insp Kom og spressen. Følg med

i dag

Låsby Teltudlejning & Serviceudlejning, er en seriøs, professionel og kvalitetsbevidst samarbejdepartner, når det drejer sig om din fest, teltudlejning og serviceudlejning - i mere end 25 år.

Vi har mange flotte muligheder - kig ind

Bryllup, konfirmation, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, fødselsdagsfest, havefest, gadefest, firmafest, julefrokost, reception, gallafest, personalefest, sommerfest, familiedag, generalforsamling, skolefest, aktionærmøde, messe, udstilling eller firma event. Vi sikrer dig kvalitetsarbejde til absolut konkurrence-dygtige priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte betingelser samt leveringstider. Låsby Festudlejning, sælger fadøl, udlejer sluceice maskiner og popcorn maskiner.

Skal I holde fest stor eller lille og lad os tage en snak, om de mange muligheder. Bedste hilsner Inge & Hans Iversen.

Vi henter og bringer, hvis du ønsker det

Låsby Telt og Serviceudlejning Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby Tlf.: 86 95 16 65 www.laasby-festudlejning.dk E-mail laasbytelt@hotmail.com

24


Tuborgs Grønne Fond giver tilskud til Gl. Rye Flagallé Flagalléens formand Poul Brandt glæder sig over, at der nu bliver råd til udskiftning af flag og flagstænger. John Jensen

Tuborgs Grønne Fond har endnu engang tilsmilet det aktive foreningsliv i Gl. Rye, idet Fonden har bevilget tilskud på ikke mindre end 14.750,- kr. til Gl. Rye Flagallé. Flagalléens formand Poul Brandt beretter, at tilskuddet giver mulighed for udskiftning Flagalléens ældste ca. 30 flag og 20 stænger, der gen

nem årene er blevet flittigt brugt og derfor efterhånden trænger til fornyelse. I Gl. Rye Flagalléen er man naturligvis meget taknemmelige for Tuborg Fondens tilskud, så man også i årene frem kan flagsmykke byen med helt op til 240 flag.

Nu laves der møllevinger… Tekst og fotos: Henrik Bredmose Simonsen

Fældningen i Addit Skov

Gl. Rye Mølles nye møllevinger bliver i disse uger fremstillet ved siden af møllen. Siden midten af juli har tømrer Benny Jensen og andre ansatte i VJ Byggeservice arbejdet med de store douglas-planker, og arbejdet fortsætter hen over sensommeren. Træet til vingerne blev fældet i Addit Skov i slutningen af juni, og derefter kørt til et savværk på Sjælland. Hele 5 store douglas-graner blev lagt ned for at skaffe træ i tilstrækkelige dimensioner til både vinger og krøjeværk. Det viste sig, at der var brug for mere træ end oprindelig kalkuleret, men her trådte Paula og Axel Nissens Legat til og donerede det træ, der var brug for til Gl. Rye Mølle. Salten Langsø Skovadministration A/S, hvorunder Addit Skov hører, stod for fældningen.

Træets ankomst til Gl. Rye med ekstra lang lastbil

Det indledende arbejde med vingerne 25


Varmeprisen falder

i Gl. Rye

Nu falder varmeprisen i Gl. Rye. Kraftvarmeværket har opnået en fordelagtig naturgaspris for det kommende år. Samtidig går det rigtig godt med salg af strøm på det frie el-marked, så kraftvarmeværkets økonomi ser god ud. Det kommer nu forbrugerne til gode i form af en lavere varmepris: Den faste afgift, effektbidraget, falder fra 32,50 til 23,75 kr/m², og forbrugsbidraget falder fra 709 til 600 kr/MWh. I alt falder varmeprisen for et standardhus fra 21.533 til 18.448 kr/år. Et fald på 3106 kr/år – svarende til næsten 15 procent. Et standardhus er et hus på 130 m² med et varmeforbrug på 18,1 kWh varme pr. år. Gennemsnitshuset i Gl. Rye er større end standardhuset, så de fleste forbrugere i Gl. Rye vil opleve et endnu større fald i varmeprisen.

Alle varmepriserne kan du se i takstbladet, som du finder overfor. Det er tredje gang indenfor de seneste to år, at kraftvarmeværket har kunnet sætte prisen ned. Prisen er således faldet med over 25 procent siden årsskiftet 2009. Det betyder, at varmeprisen for standardhuset nu ligger 25 procent under prisen på opvarmning med oliefyr. Se i figuren nedenfor, som viser hvordan Rye Kraftvarmeværks varmepris har udviklet sig i de sidste 10 år. Netop nu kan du søge Energitilstyrelsen om et tilskud på 10.000kr, hvis du skifter dit oliefyr ud med fjernvarme. Samtidig giver Rye Kraftvarmeværk de tilskudsberettigede en ekstraordinær rabat på tilslutningsbidraget på 10.000 kr. Altså fordobler vi dit tilskud. Har du et ældre oliefyr, er det altså nu, du skal skifte til fjernvarme. Læs nærmere om hvordan du søger tilskuddet, nedenfor.

Figuren viser hvordan Rye Kraftvarmeværks varmeprisen har udviklet sig de sidste 10 år sammenlignet med oliefyring og elvarme.

Dit gamle oliefyr er penge værd Rye Kraftvarmeværk gør det endnu mere værd

26

Har du et ældre oliefyr, kan du nu hos Energistyrelsen søge tilskud til skrotning af dit oliefyr hvis du skifter til en mere klimavenlig opvarmning.

I Gl. Rye koster det næste år godt 18.000 kr. om året at opvarme et standard parcelhus på 130 m² med fjernvarme. Hvor meget betaler du? – hvad kan du spare?

Energistyrelsen yder et tilskud på 10.000 kr. for almindelige parcelhuse, der vælger at skifte fra oliefyr til fjernvarme. Er du berettiget til tilskud yder Rye Kraftvarmeværk dig derudover en ekstra rabat på tilslutningsbidraget på 10.000 kr. Altså fordobler vi dit tilskud.

Betingelserne er enkle: Du skal have et oliefyr, som du ønsker at skrotte. Du skal have fået tilsagn fra Energistyrelsen, før arbejdet påbegyndes.

Så nemt er det: Kontakt også din vvs’er og få et tilbud på opgaven. Søg tilsagn om tilskuddet hos Energistyrelsen. Læs mere på www.skrotditoliefyr.dk Kontakt Rye Kraftvarmeværk på email: rkv@mail.dk, og få et tilbud på fjernvarme. Vi glæder os til at byde dig velkommen på fjernvarmenettet.


Tarifblad Gældende fra 01.07.2010 – Erstatter tarifblad af 01.12.2009

Forbrugsbetaling:

Forbrugsbidrag: 480,00 / MWh Abonnementbidrag: 3.600,00 / måler Effektbidrag: - indtil 200 m2 beboelse 19,00 / m2 - over 200 m2 beboelse 9,50 / m2 - erhvervs m2 9,50 / m2 - institutions m2 15,20 / m2 (m2 ansættes i henhold til BBR-registret)

600,00 / MWh incl. moms 4.500,00/målerincl. moms 23,75 / m2 incl. moms 11,88 / m2 incl. moms 11,88 / m2 incl. moms 19,00 / m2 incl. moms

Nyopførte lavenergihuse klasse 1 kan få 50% rabat på kapacitets/effektbidrag.

Afkølingsbidrag: 2% af forbrugsbetalingen per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader.

Forudbetaling:

Ved gentagne restancer forbeholder værket sig ret til at kræve depositum som sikkerhed for fremtidig levering.

Andelsbevis

600,00 (ingen moms)

Tilslutningsbidrag: Investeringsbidrag: Målerbidrag Stikledningsbidrag pr. kanalmeter på egen grund Ekstra måler på samme stikledning/installation pr. stk:

13.000,00 3.000,00 600,00 3.000,00

16.250,00 incl. moms 3.750,00 incl. moms 750,00 incl. moms 3.750,00 incl. moms

Byggemodningsbidrag: Faktiske udgifter i.f.m. fremføring af hovedledningsnet, herunder nødvendige netudvidelser af eksisterende net.

Gebyrer: Gebyr ved rykkerskrivelse – per rykker: Gebyr ved inkassomeddelelse – per meddelelse: Lukkebesøg – per besøg: Genoplukning – alm. arbejdstid: Betalingsordning: Fogedforretning – udkørende: Rykker – selvaflæsningskort – per rykker: Aflæsningsbesøg – per besøg: Flytteopgørelse – selvaflæsning: Flytteopgørelse – aflæsningsbesøg:

100,- (ingen moms) 100,- (ingen moms) 375,- (ingen moms) 375,- excl. moms 100,- (ingen moms) 330,- excl. moms 65,- excl. moms 270,- excl. moms 65,- excl. moms 270,- excl. moms

Kommentarer: Tidspunkt for start af forbrugsbetaling er ved levering af forbrugsmåler Tidspunkt for start af faste bidrag er den 1. i den måned, hvor forbrug startes Betaling sker ved 10 månedlige á conto rater (excl. juni og juli) Afregningsåret er 01.06. – 31.05. og regnskabsåret er 01.07. – 30.06. I øvrigt henvises til Almindelige leveringsbetingelser for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Ovennævnte betingelser kan til enhver tid ændres i henhold til gældende vedtægter. Anmeldt den 1. Juli 2010 til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V

HUSK

amling - generalfors rmei Rye Kraftva . værk A.m.b.a 8. sept. tirsdag den 2 0 på 2010 kl. 19.3 Gl. Rye Kro

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Søren K. Frandsen, Formand Tove Høgh Olsen, Kasserer Steffen G. Lauridsen, Næstformand

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk 27


Horsensvej og Hjarsbækvej set fra oven. På hjørnet ses byens gamle vandværk.

Tredje, fjerde og femte genration foran Horsensvej 4. Fra venstre Michael og Dorthe Juul Willumsen med børnene Anna, Kasper og Thomas. Til højre er det farmor Else.

Huset som blev flyttet Tekst af Martin Skaar Jacobsen

Dette er en fantastisk historie om det lille, hyggelige bindingsværkshus, som skulle være lægebolig, men blev til træskomageri – og som for mange år siden lå i den nordlige del af byen. Horsensvej 4 er gået i arv og ejes nu af 4. generation. Det søde, sort/hvide bindingsværkshus med stråtag ligger tilbagetrukket på grunden og er ikke et hus, man rigtigt lægger mærke til, når man også skal se sig for i bil. Men det har stået der siden 1901, da træskomager og skovarbejder Juul Anton Nielsen købte det for 300 kr.! Grunden på Horsensvej 4 købte han også for 300 kr. sammen med sin kone Marie. Dengang var der helt sikkert rigtig mange mennesker, der lagde mærke til huset; nemlig da det i stumper og stykker blev transporteret antageligt på hestevogne fra en sidevej til Nyvej og til det sted, hvor det ligger i dag. Juul Anton Nielsen og frue havde nemlig købt et hus, som lige skulle flyttes først, inden de kunne flytte ind. Pris for flytningen… såmænd også 300 kr.!

Alle kvadratmeter i brug

Skumbad for 25 øre

”Årsagen til flytningen var en læge, som havde fået bygget huset, men som aldrig dukkede op – og så blev huset solgt”, beretter Else Juul. Else er ældste barn af 2 til Simon og Anna Juul Nielsen, og hun er også mor og svigermor til hhv. Michael Juul Willumsen og Dorthe Willumsen, der i dag ejer Horsensvej 4. Juul og Marie, Michaels oldeforældre, fik 6 børn sammen og husede også et plejebarn fra familien. ”Der var brug for hver en krog af huset; ikke mindst ved sengetid. Når alle børnene var lagt til ro, var min farfar og farmor henvist til det lille køkken om aftenen”, fortæller Else. Jo, hver en kvadratmeter var i brug, da også Juul samtidig drev træskomageri i det ene hjørne af huset.

Else har boet i huset fra 1944-60, indtil hun tog på efterskole i Kolt, og hun har mange sjove minder fra sin barndom. Bl.a. foregik badet som etagevask i en balje; bortset fra, når de en sjælden gang fik lov at bade i store badekar på skolen for 25 øre pr. gang. Inden gik de i Brugsen og købte en skum-brik. ”Vi var to veninder, der hoppede i karet på samme tid – så fik vi jo dobbelt så lang badetid, hvilket pedellen ikke var helt glad for”, griner Else. Hun husker også, hvordan de dengang nød at gå i den mobile biograf på kroen én gang om måneden.

Elses far overtog huset i 1930, og bedsteforældrene skulle bo til leje i huset, indtil de kom på alderdomshjem i Gl. Rye i 1940. Simon og Anna blev gift i 1942 og boede i huset til deres død – Simon i 1989 og Anna i 1999. Faktisk blev Simon født i huset i 1902. Det var bare ét år efter flytningen af huset. Men småbørn og husrenoveringer på samme tid er vi nok mange, der

Else sammen med sin kusine Marian og hendes onkel på motorcykel i 1950. Simon ses i baggrunden 28

Huset tilpasser sig tiden


Horsensvej 4 før det blev kalket og malet. Lægger man godt mærke til det, bærer børnene gode, gammeldaws træsko med spids snude, og grønkålen er vist ikke set større siden.

Udsigt fra haven. På billedet ses bl.a. det gamle mejeri

kan nikke genkende til i dag også. Det kan i hvert fald Michael og Dorthe; de nuværende ejere af Horsensvej 4, der har boet der siden 1999 og har 3 børn sammen på 4, 7 og 14 år. Gennem tiden har deres hus stille og roligt fået vokseværk. Tilbygningen er fra 1967, og da huset fik nyt stråtag for 3 år siden, blev der samtidig forberedt til udnyttelse af tagetagen.

Ren Emil fra Lønneberg-stil Det charmerende ved et hus som Michael og Dorthes er at se, hvordan forskellige rum skifter funktioner over tid. Nye mennesker flytter ind, tiderne og behovene skifter, og der blev pludselig råd til at ændre på boligerne med nye materialer. Hos familien på Horsensvej 4 bor Thomas på 14 i det gamle træskomageri med den originale dør fra 1901. Husets badeværelse er det gamle hønsehus, og Michael og Dorthe sover i værkstedet! Det lyder som Emil fra Lønneberg, men det hyggelige eftermiddags-interview med hele familien på terrassen afslører dog ikke, om teenageren Thomas nogen gange sidder og snitter træmænd…

Indenfor har Michael og Dorthe holdt deres hus i den gamle stil med bl.a. originalt træloft og en tudsegammel kakkelovn, som de bruger flittigt om vinteren. Michael, der er servicemontør, og Dorthe, der arbejder på et plejehjem, er vældig glade for deres historiefyldte hjem. ”Vi indretter os efter børnenes alder og flytter aldrig herfra. Jeg tror nok, at jeg skal bæres herfra med benene ud først, når den dag kommer, slutter Michael.

Simon og Anna Juul Nielsen i baggården ved tilbygningen.

Søndagsbesøg af Simons moster og kusine. Bagest ses Elses bror Åge. Årstallet er 1962

29


Borgerforeningen

Tale til Sankt Hans i Gl. Introduktion: Jeg er blevet bedt om at holde aftenens båltale, men hvad skal sådan en tale handle om, hvad skal temaet være? Jeg taler i aften i kraft af, at jeg er medlem af byrådet og Socialdemokrat. Jeg tænker derfor at talen godt må være lidt politisk, men dog heller ikke for meget. I må jo så til sidst bedømme om jeg ramte der lige midt imellem. Jeg vil i min tale tage udgangspunkt i den historiske betydning af aftenen i aften, og derefter trække linjer til samfundet i dag og i fremtiden. Den hedenske historie: Ligesom juleaften er Sankt Hans et levn fra vores hedenske forhistorie. Den gang tillagde man solhverv – både på årets længste og årets korteste dag – en helt særlig betydning. Årets længste dag eller midsommeren blev i den hedenske tid opfattet som en særlig magisk tid. Her var nætterne fyldt med magi – naturkræfterne rørte på sig… Hekse og trolde er ved midsommeren ekstra aktive. De samler her alskens urter til deres magiske brygge – De samler deres ingredienser ved denne tid på året, fordi ingredienserne ved denne tid er helt ekstraordinært kraftfulde, hvilket betyder at bryggene bliver særligt effektive! Midsommer er således en tid for trolderi og heksekun30

ster. Men det er både gode og onde kræfter der er i luften. Hellige kilder var i den hedenske tid også særligt lægende i midsommeren, og Gl. Rye med Sankt Sørens Kilde var ved denne tid på året et meget velbesøgt sted. Naturens kræfter er med andre ord stærkest ved midsommer. De gode kræfter kunne man leve med… Men hvad kunne man gøre for at beskytte sig mod de onde kræfter? Det er her bålet kommer ind i billedet. Bålets flammende og knitrende ild betragtes som ”ondt-­‐ afværgende” – Den vilde ild jager med andre ord det onde på flugt! Sankt Hans bålet er således i sin hedenske oprindelse et værn mod alt det onde. I den hedenske tid var det onde trolde og hekse der f.eks. kunne forårsage dårligt vejr med efterfølgende dårlig høst til følge og dermed også sult og elendighed. Men hvad er det så for onde kræfter der truer os i vores tid? Hvad er det for onde elementer vi i dag med bålet her ønsker at jage bort? Nutidens Sankt Hans bål: Kunne det være: Den finansielle krise! – Konen, der slukker for VM i fjernsynet! Eller kunne det være: Den globale opvarmning.… så er det nok lidt forkert med så stort et bål… Med andre ord, så er der mange helt individuelle syn på,

hvad vi i dag ser som faretruende for vores fremtid. Derfra hvor jeg som ung lokalpolitikker ser verden i dag, så kommer faren nok fra det pres vi i disse år oplever på vores velfærdsstat. Et pres der kan beskrives gennem følgende udfordringer: -­‐ Vi står i fremtiden over for en udvikling, hvor der er færre i den arbejdsdygtige alder, der skal forsørge flere på pension. -­‐ Vi står i fremtiden over for en udvikling, hvor pengene i kommunekasserne ikke kan dække det serviceniveau befolkningen efterspørger. -­‐ Og samtidig med det – så står vi i en situation, hvor vi i fremtiden skal leve af, at vi i Danmark har en højtuddannet, dygtig og kreativ arbejdsstyrke… Ved at fjerne penge fra skolerne og universiteterne skærer vi i vores konkurrenceevne og dermed også vores fundament for opretholdelse af velfærdssamfund. Hvad gør vi så for at løse disse udfordringer? Jeg har ikke lige nu og her en mirakelkur der kan få det til at forsvinde.


Borgerforeningen

. Rye 2010

Ove Krogsøe Formand Lyngdal 15 8689 8301 · 2175 0310

ove.krogsoe@glrye.dk

Karin Krause Næstformand Jægergaardsvej 12A 8676 0863 · 2712 0071

karin.krause@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781

liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555

helen.grubbe@glrye.dk

Lene Schultz Nyvej 13 3511 6817 · 2074 9752

lene.schultz@glrye.dk

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

steen.joergensen@glrye.dk

Årets Sct. Hans taler Frands Fischer

Aldersudviklingen er nok kommet for blive -­ og vi bliver nok nødt til at forholde os til den… jo før jo bedre! Kommunekassen bliver nok ikke fyldt de kommende år -­ og vi bliver nok nødt til at forholde os til det serviceniveau, vi forventer af kommunen! Det eneste vi i min verden ikke må gøre – det er at spare på den uddannelse vi i dag giver vores unge mennesker. -­ Uddannelse er en investering i fremtid. -­ Uddannelse er en investering i vores konkurrenceevne for fremtiden.

Andre folk kan have andre syn på, hvor de ser faren og det onde i nutidens samfund. Sankt Hans festen i dag, er en fest hvor vi mødes om håbet og troen for det gode i vores samfund, som vi hver især ser og ønsker for vores fælles fremtid. Bålet symboliserer på den måde vores helt individuelle håb for fremtiden, og når vi i fællesskab mødes om alle vores håb, så er det at Sankt Hans bliver sådan en hyggelig aften. Så med håb om et godt bål, der afværger det onde i fremtiden, vil jeg sige tak for ordet og god sommer.

Lærke Frost 8614 9545

Peter Hald Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560

peter.hald@glrye.dk

Frands Fischer

Suppleanter

-­ Uddannelse er en investering i opretholdelse af velfærden for alle danskere i fremtiden. Jeg siger ikke, at man skal være enig med mig, men for mig tænder vi i dag bål for at jage ”de” onde kræfter væk, der ikke vil være med til at investere i uddannelse til fremtidens generationer i Danmark. Bålet er for mig i dag et bål der brænder for uddannelse, for derigennem at sikring innovation og kreativitet i Danmark.

Susanne Tougaard 86 89 84 10

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511

Juletræ(f) på torvet Søndag

d. 28. novem ber 2010 Kl. 14.30 Børn eteater i halle n: ”Ratatas” lave r juleteater Kl. 15.30 Gløgg og æbleskiver i skolegården. Kl. 16.30 Jule manden på besøg i Gl. Ry e Kl. 17.00 Jule træet tændes med sang og musik.

jan.ketley@glrye.dk

Rikke Østergaard, 3511 6410 · 2329 6113 rikke.oestergaard@glrye.dk

Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Karen Olesen Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888 martin.rud@glrye.dk

31


Kano-ekspedition far og barn De stolte fædre og deres søstærke børn klar til kamp med det våde element

Af Claus Riber

Lørdag den 19. juni startede vi fra Gl. Rye teltplads med godt humør og en mindre tælle-øvelse i at tælle til syv kanoer og 14 børnesæder. Ikke en vind rørte sig, og vi var hurtigt henne ved Dalbogård marker, hvor vi indtog den medbragte madpakke og kage på en mark sammen med nogle køer. Fædrene repeterede vores viden om farveblindhed hos køerne og deres forhold til røde farver, men børnene var ligeglade og legede mellem køerne uanset, at deres regntøj var rødt. Der var i det hele taget udfordringer til hjernecellerne for fædrene, for alle børnene pådrog sig på mystisk vis et vådt ærme på den første etape, men ingen af dem havde haft hånden i åen? Derfor måtte vi skifte tøj på børnene første gang, men det blev bestemt ikke den sidste. Da vi ankom til lejrpladsen Alling Vest begyndte regnen igen at sile ned, og det fortsatte resten af aftenen. Derfor tilbød Thorbjørn og Ida at hente deres mega store telt, hvor vi kunne sætte to borde/ bænke ind i tørvejr. Apropos telte, så valgte Juliane i år at tage et lille telt med til hende og ekspeditionslederen, fordi det var lyserødt indvendigt. Deres bagage måtte så stå udenfor i regnen, men mon ikke ekspeditionslederen finder sit større telt frem igen til næste år?

32 32 32

På et tidspunkt gav det også lyn og torden, hvilket udløste en storm af SMS’er fra bekymrede mødre hjemme i Gl. Rye. På trods af en direkte radiotransmission fra landskampen DK – Cameroun i det store telt, stod vi det meste af aftenen samlet omkring bålet for at tørre tøj, så børnene kunne få tørt tøj på næste morgen. Aller sidst på aftenen stoppede regnen, og vores troubadour Anders fandt guitaren frem til et par hyggesange. Næste morgen kom solen tilbage og vi kunne fortsætte med at tørre tøj. Det blev også tid for en badetur i åen for David og ungerne. Hen på formiddagen fortsatte vi i retningen mod Silkeborg. Da vi kom ud i Julsø røg vi ind i modvind, som især var hård for Rene og Emma, der nu var alene i deres kano. Vel ude i Julsø måtte de da også tage et lift fra en af de andre kanoer. Frokosten indtog vi i skoven i nærheden af Slåensø, hvor især fædrene var begejstrede for gamle klassiske frokostretter som Leverpostej på dåse fra Faaborg, tun i vand og makrel i tomat. Til dessert fik vi det sidste kage inden turen gik over Borresø til De små fisk pladsen, hvor vi afleverede kanoerne efter endnu en skøn tur med masser af hygge og dejlige børn i en skøn natur.

Hyldestdigt om Gl. Rye Af Peter Hald Der kan komme interessante ting frem i lyset, når gamle huse skal renoveres. Men det hører vist til sjældenhederne, at man finder poesi fra fortiden. Ikke desto mindre fandt tømrersvend Henrik Nielsen et 55 år gammelt digt om Gl. Rye under gulvbrædderne i et hus i Boes. Digtet er trykt i en udgave af Annonce-Bladet fra 5. januar 1955. De gamle, gulnede avissider er noget medtagne af tidens tand – men dog ikke værre, end at digtet sagtens kan læses ligesom det øvrige stof på siderne. Det fremgår desværre ikke, hvem der har skrevet digtet. Der står blot, at det er en læser fra Gl. Rye, der har anmodet om at få det bragt i avisen.

Den skønne natur og kongekroningen Selv om digtet har 55 år på bagen, kunne det for så vidt være skrevet i dag. Det beskriver den skønne natur omkring Gl. Rye og beretter om helgenen Sct. Søren, kroningen af Kristian d. 3. i Gl. Rye Kirke og klosterruinerne ved Mossø. Alt sammen noget, som Gl. Rye stadig kan bryste sig af. Den første strofe slår tonen an: Inde midt i Jylland langt fra stad og by, ligger smukt skovomkranset det skønne Gammel Ry’.


fundet i 55 år gammel avis Nøgendanserinde og somælkserstatning At digtet ikke er nyt, kan man dog forvisse sig om med et enkelt blik på de mørnede avissider. Det er ikke ligefrem dugfriske nyheder, der omkranser digtet. ”Ry Biografteater spiller Fredag, Lørdag og Søndag Operettefilmen ”Blomsten fra Hawaii” med den underskønne Nøgendanserinde Maria Litto og Paul Abrahamsens verdensberømte Operettemusik”, beretter en lille notits således. En mere omfangsrig artikel på samme side beskæftiger sig meget indgående og detaljeret med ”Somælkserstatningens Anvendelse”. Somælkserstatning var åbenbart noget helt nyt og enestående på den tid. Avisforsiden afslører i øvrigt, at der er sket en hel del med kommunerne i de forgangne 55 år. Dengang udkom Annonce-Bladet nemlig i ”Dover, Alling, Tulstrup, Rye, Venge, Laasby og Dallerup Kommuner”. Altså er vi tilbage i sognerådenes tid. Hvem kender digteren? Som nævnt bliver det ikke afsløret, hvem der har skrevet hyldest-digtet om Gl. Rye. Det eneste, der røbes er, at en ”læser i Gl. Rye” har anmodet om at få det optaget i avisen. Så skulle der blandt Aktuelts læsere befinde sig nogen, der ved hvem digteren er, så vil vi meget gerne vide det. Og det er jo ikke helt umuligt, at poeten stadig er i live. 33 33 33


Se i øvrigt også nyt katalog på www.nylund.dk fra 4. september.

På 'Solhat' med sensommeren... Solhat hedder også Echinacea og der findes et utal af spændende varianter. Alle trives i alm. havejord, helst et solrigt sted. Meget blomsterrig fra juli til oktober. Desuden særdeles velegnet til afskæring.

'Mistral'

Blad højde 40 cm Blomster højde 50-60 cm

'Pink Double Delight'

Blad højde 55 cm Blomster højde 60-65 cm

'White Swan'

Blad højde 70-80 cm Blomster højde 90-100 cm

'Sundown'

Blad højde 60-70 cm Blomster højde 80-90 cm

'Little Magnus'

Blad højde 45-50 cm Blomster højde 55-60 cm

Frit valg Pr. stk.

69

95

kr. 3 stk. 18995

'Sunrise'

Højde 65-75 cm Blomster højde 75-90 cm

Frodighed i bedet sikres med bunddække... Et bed med flotte blomster og planter bliver først perfekt når der plantes bunddækkende planter.

3 stk. kr.

Hjarsbækvej 21, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 86 89 82 00

34

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00 -17.00 - Lørdag og søndag 9.00-17.00

Besøg også: www.nylund.dk

Priser og tilbud gælder så længe lager haves

699595 189

Pr. stk. kr.

Storkenæb Geranium 'Rozanne' Store blå blomster med hvidt øje, fra juni til oktober. Højde 30-40 cm. Dækker hurtigt jorden, så ukrudtsfrø ikke kan spirer frem.


Dagplejen Sommerbilleder fra Dagplejen i Gl. Rye.

Som det ses, har vi i sommerens løb været på mange sjove og spændende ture i i området. Til glæde for både store og små.

35 35


Børnegården Bison

e n o z i B Cirkus

Grillfest i Bison

Kort før sommerferien inviterede Bison børn og forældre til den årlige grillfest og sommerafslutning Der var mange der havde glædet sig, men 40 børn og 5 voksne var så spændte, at det var svært at vente; Bisonbanden skulle, traditionen tro, vise en forestilling. I år var det ikke et teaterstykke, men derimod Cirkus Bizone der blev budt velkommen til. Det våde vejr taget i betragtning var det hallen der dannede rammerne om cirkusmanegen. Med høj hat og i forventningsfuld stilhed blev numrene præsenteret. Og børnene fik lov, at vise de hemmelige numre, de havde øvet på de seneste uger. Der var lige fra slangetæmmere og stærke mænd over klovne og trylleri til linedansere og stylteakrobatik. Meget flot og veludført forestilling! Tilbage på Bisons legeplads havde støtteforeningen gjort forberedelser, så alle kunne få grillet, spist, hygget og snakket sammen. Alle lokaler blev taget i brug, da også denne del af arrangementet måtte foregå inden døre. Det giver en naturlig hektisk aktivitet omkring grill og buffet når omkring 80 børn og deres forældre skal bespises, men der var god stemning, leg i hele børnehaven og masser af selskabelighed.

36


Bisonbanden gik til Himmelbjerget En dag i Bisonbanden fik børnene lov at vise deres udholdenhed. De gik hele vejen gennem skoven til Himmelbjerget. Undervejs blev der klatret på træstammer, løbet kapløb og spist madpakker. Fremme på bjerget indtog de legepladsen, mens de samlede energi til den sidste bjergetape op på toppen. Herfra kunne de kigge ned på rutebådene, som de senere sejlede til Ry med. Da de kom i land blev de udholdende børn overraskede. For de troede de skulle gå hjem til Gl. Rye, men der var planlagt med en bustur. Alle kom trætte hjem, men snart efter var der igen spil på fodboldbanen mm.

Frugtlund i Bison I dagtimerne før grillfesten var der fuld aktivitet på Bisons legeplads. Nylund planteskole ankom med minigraver og 5 frugttræer. Og så blev der gravet! Børnene var meget energiske og arbejdsomme med skovlene. Jord blev kørt til på cyklerne og træerne blev plantet under kyndig vejledning. Så nu skal der vandes og ventes, til der kan høstes æbler og pærer. Træerne blev sponsoreret af Bisons Støtteforening, som gennem de sidste par år har samlet penge ind ved Bisons arrangementer. 37


Gl. Rye Skole

Skoleferie og nyt fokus

39 38

Af Torben Steen

de mange forskellige signaler fra samtlige verdenshjørner i det politiske spekter, kan give anledning til en vis forvirring og bekymring for skolens fremtid.

Mens skolebørn i hele landet har været optaget af feriesysler som badning, cykelture og rejser til fjerne destinationer har en flok politikere og pressen i særdeleshed endnu engang diskuteret fremtiden for den danske folkeskole. Det er efterhånden blevet en tradition, at vi i løbet af sommeren kaster os ud i diverse ”synesninger” og filosofiske betragtninger om vores fælles folkeskole. Personligt synes jeg, det er dejligt at være på en arbejdsplads, der er genstand for så meget opmærksomhed og velment interesse, men det er klart, at

I år har interessen og debatten samlet sig om de anbefalinger, der kort inden ferien kom fra det politisk nedsatte udvalg, der skulle lave et 360˚ eftersyn af folkeskolen. Udvalget konkluderede blandt andet, at alle danske folkeskoler bør have mindst tre spor – et forslag der vil lukke mere end halvdelen af de danske folkeskoler. Som skoleleder i Gl. Rye og som forældre til tre børn, der alle har startet deres skoleliv på en endnu mindre skole, blev jeg noget rystet af denne anbefaling, og min umiddelbare reaktion var en undren

over, hvordan man kunne komme frem til en så drastisk og i min optik ganske ufornuftig konklusion. Svaret skal nok findes i den opgave udvalget havde fået, nemlig at se på hvordan man kan få bedre kvalitet til færre penge. Kvaliteten af den undervisning, vi tilbyder, afhænger af mange ting, men det er klart, at faglig sparring med kollegaer optaget af de samme udfordringer kan være befordrende for pædagogisk udvikling. Ligeledes er det også alment anerkendt, at der i store enheder kan være en stordrift med mulighed for økonomisk gevinst. Altså kunne store skoler være svaret på både kvalitet og bedre økonomi. Så uden at konsultere virkeligheden er der god mening i anbefalingen. På Gl. Rye Skole er vi meget beviste


Der er intet belæg for at tre sporede ” skoler har en større faglig kompetence end mindre skoler”

på folkeskolen om, hvilke muligheder og hvilke udfordringer der er ved at være en lille skole. Vi skal være fagligt nysgerrige, og vi må følge godt med i, hvad der sker af pædagogisk nytænkning rundt om os, og vi skal løbende stille spørgsmål til vores egen praksis og vi skal være parate til at møde nye udfordringer. Vores størrelse gør, at der ikke er langt fra tale til handling, og skolens samlede pædagogiske personale kan såmænd være i en bus, når vi ønsker at opleve andre pædagogiske tanker i Sønderjylland, Berlin eller London. Vi bliver ikke ”selv fede”, men vågne og udadvendte. Jeg er helt overbevist om, at virkeligheden vil vise, at små skoler kan være mindst ligeså fagligt velfunderede som store skoler. Der er intet belæg for at tre sporede skoler

har en større faglig kompetence end mindre skoler. Tit møder man også ideen om, at det må være meget dyrt at drive en lille skole, men i Skanderborg kommune har vi en tildelingsmodel, der gælder for samtlige skoler. Alle skoler får altså samme tildeling pr. elev. Så er der selvfølgelig driften med blandt andet vedligeholdelse af bygninger, men for disse midler får lokalsamfundet også stillet en bygning til rådighed for klubber, folkebibliotek og kulturarrangementer.

med - ikke på deres størrelse. Stor er ikke nødvendigvis bedre, og der er i hvert fald ingen belæg for at påstå, at kvaliteten løfter sig, hvis bare der er tre eller flere spor.

Små skoler har specielle ”gaver” og ”udfordringer”, mens store skoler har andre ”gaver” og ”udfordringer”. Skoler skal bedømmes på, hvad de gør og, hvad de lykkes 39


Af Torben Steen

Det er altid med stor forventning at børn og voksne ser frem til allerførste skoledag, og i år starter ikke mindre end 40 børn i 0. klasse på Gl. Rye Skole. Det er en fantastisk fornemmelse at tage imod så mange forventningsfulde børn og forældre, og vi føler også et stort ansvar i den tillid man viser os ved, at børnene starter her hos os på Gl. Rye Skole.

den ser ud om bare 20 år. Jeg tror de fleste voksne kan huske et eller flere eksempler på noget, man er blevet undervist i som i dag virker en smule komisk. F.eks. husker jeg selv, at jeg i gymnasiet blev undervist i at programmere vores fælles ”datamaskine” ved hjælp af ”hulkort.” Det var der ikke meget fremtid i, kunne alle konstatere efter bare et års tid.

tegning og læreren spørger hvad den skal forestille. ”Jeg tegner Gud” svarer hun, hvorefter læreren siger ”men der er jo ingen, der ved, hvordan Gud ser ud..” Pigen tænker sig lidt om og siger så, ”nej men det gør de så lige om lidt.” Børn er fødte kunstnere, de tænker abstrakt og har gode evner for at finde kreative løsninger på problemer. Det må vi ikke ødelægge i skolen ved at fokusere overdrevent på lige præcisdet, vi anser for at være den brugbare

Hurra vi skal i skole… Helt med rette kan man forvente, at vi som skole vil påtage os, at skabe fundamentet for det enkelte barns samlede uddannelsesforløb. Vi må være tydelige i forhold til værdier og kundskaber som vores børn får brug for i deres lange livsforløb… og her er det, at jeg en gang imellem godt kan føle et urimeligt pres og en lille smule koldsved på panden. De børn der starter her i 0. klasse skal om en årrække indgå på arbejdsmarkedet, bidrage til det almene velfærd i Danmark og opleve at de hver især har succes som mennesker. Kan vi overhovedet komme med et rimeligt bud på, hvad der er vigtige kundskaber for et barn, der starter sin skolegang i dag - og planlagt når pensionsalderen i år 2077?Der er ikke mange der tør vove pelsen og komme med et bud på hvordan samfundet vil udvikle sig de næste fem år, og absolut ingen ved noget som helst om, hvordan Ver40

Jeg tror, det eneste vi kan være rimelig sikker på, er at udvikling og foranderlighed vil præge vores samfund som aldrig før. Arbejde vil skifte karakter. Gamle jobbetegnelser vil forsvinde og nye vil opstå. Vores børn skal som aldrig før være parat til at kunne takle forandringer og omstille sig til nye forestillinger om virkeligheden. De skal være parat til at forfølge nye ideer og kunne acceptere, at man ofte må forkaste gamle forestillinger. De skal have mod til at fejle, for kun den der prøver vil være i stand til at udvikle originale bæredygtige ideer. Skolen har et stort ansvar for at understøtte eleverne i denne personlige udvikling, samtidig med at vi sætter fokus på en fælles kulturarv. Børn der starter i skolen kan faktisk i forvejen rigtig meget. F.eks. er de ikke blege for at tage en chance, også selvom de måske træder ved siden af, hvad der forventes. En pige i 0.klasse tegner en

løsning. Vi skal lære børnene forskellige kulturteknikker som f.eks. at læse og regne, men vi skal også holde fast og udvikle børns kreative og innovative kompetencer. Vi skal se hvert barn som noget særligt og være gode til at spotte og opmuntre et særligt talent. Det fortælles at Paul McCartney ikke var glad for musik da han gik i skole i Liverpool. Hans musiklærer syntes også han var håbløs og gav ham dårlige karakterer. Senere dukkede George Harrison op på samme musikhold. Men heller ikke for ham blev musikundervisningen nogen succes. Musiklæren havde altså halvdelen af The Beatles i klassen – men overså det fuldstændigt. Angiveligt fordi han ledte efter noget andet end netop deres talent. Vi vil gøre alt for, at det aldrig ville kunne ske her på Gl. Rye Skole.


Vi skal ikke bare bruge hovedet Af Annette Baand Graavett

Samtidig med at vi i fritidsdelen på Gl. Rye skole, i samarbejde med DGI, har sat et særligt fokus på et aktivt børneliv med masser af bevægelse – kan vi jo passende spørge os selv: Hvorfor skal vores børn bevæge sig? Hvad gør det egentlig godt for? Vi ved, at jo mere aktive vores børn er, jo bedre en skoledag får de og jo bedre bliver de til at lære noget. Når vores børn leger og bevæger sig bliver motorikkens grundsanser stimuleret og det giver vores børn et godt fundament for, ud over en god motorik, også at få et bedre socialt liv, en øget koncentrationsevne, ja i det hele taget en bedre trivsel. Når vi har børn som trives vil nøgleord som lyst, begejstring og motivation i højere grad blive de drivende kræfter, når vi skal lege og bevæge os, og er dette tilstede, er det lettere for vores børn, at klare de udfordringer som livet bringer, ligesom det alt andet lige også bliver meget lettere at lære noget. Man kunne

vel egentlig gå så vidt som at sige – at leg og bevægelse er en forudsætning for, at vores børn udvikler sig til at blive livsduelige mennesker. Vi har på Gl. Rye skole et anerkendende miljø, hvor vores børn kan øve sig og mestre på forskellige niveauer og hvor de ikke skal være bange for at begå fejl. Opmuntres de til at afprøve nye grænser og eksperimentere med legene, vil det være med til at give dem mod til at prøve lidt mere næste gang. Det at turde prøve og tro på at ”jeg kan godt” – og går det ikke, er det også ok – er vigtige elementer i vores børns udvikling. Når vi ser på vigtigheden af at vores børn bevæger sig, er det som beskrevet meget mere end det fysiske som er vigtigt. Det er mindst lige så vigtigt at være opmærksom på det psykiske velvære som er forbundet med det. Med leg og bevægelse, startes der en dominoeffekt af positiv udvikling for vores børn, som vi ikke kan sidde overhørig. Vi har et fælles ansvar for at vores børn har det godt, og det tør vi godt påtage os.

Torben Steen - 25 års jubilæum Af Gert Lorensen

Den 1. august 2010 er det 25 år siden, Torben Steen blev ansat ved kommunen. Torben begyndte som lærer i den ”gamle” Galten kommune ved Herskindskolen. Her var han ansat indtil han i maj 2007 tiltrådte som skoleleder ved Gl. Rye Skole. Torben har i sit lærerarbejde altid lagt vægt på, at alle børn trives og udvikles på bedst mulig måde. Han har taget udgangspunkt i et respektfuldt samarbejde mellem barn, lærere og forældre. En grundholdning der også er gældende for Torben som skoleleder. Torben har som lærer, været med i en række udviklingsarbejder indenfor nye undervisningsformer og læringsmetoder. Han har blandt andet arbejdet med tidlig fremmedsprogsundervisning, brug af elevportefølje, inddragelse af ”de mange intelligenser” i undervisningen, og opbygning af en evalueringskultur i skolen. Erfaringerne fra de mange udviklingsarbejder på Herskindsskolen har Torben siden brugt i forbindelse med en række bogudgivelser og en omfattende kursusaktivitet.

Torben har, også i en længere årrække været faglig engageret i lærerforeningen. Han var indtil kommunesammenlægningen kommunerepræsentant for lærerne i Galten kommune. Som skoleleder på Gl. Rye Skole fortsætter Torben sit engagement med udvikling af folkeskolen. Han er inspirator for lærere og pædagoger i forbindelse med en lang række initiativer indenfor undervisning, læring og evaluering. Torben ser de mange opgaver der pålægges skolerne som en udfordring og arbejder med at skabe fornyelse der rækker fremad.

Hjertestarter i Gl. Rye.

Der skal fra alle ansatte, elever og forældre ved Gl. Rye Skole lyde et stort tillykke med jubilæet.

Trygfonden har nu bevilliget hjertestarteren. Leveringen vil ske omkring 1. november. I forbindelse med modtagelsen vil der blive uddannet en brugergruppe på i alt 12 personer fra borgerforeningen, idrætsforeningen og skolen. Kurset afholdes sidst i oktober.

Skolen har i fællesskab med Borgerforeningen og Gl. Rye Idrætsforening ansøgt Trygfonden om opsætning af en hjertestarter på skolen.

41


Dalbogaard

Kom og vær med på Dalbogaard Aktiviteter i september 2010 Mandag d. 6. sep.

k l. 14.00:

Banko Arr. Aktivitetsrådet

Fredag d. 10. sep.

kl. 14.00:

Musik og sang med Bente Aavild

Tirsdag d. 14. sep. kl. 14.00: Fredag d. 17. sep.

Underholdning af ”Bjergbankens Cabaret fra Middelfart”

kl. 14.00:

Opvækst og barndom i 20´erne og 30´ernes København af Erik Fog

Mandag d. 20. sep. k l. 14.00:

Banko Arr. Pensionistforeningen.

Tirsdag d. 21. sep.

Gudstjeneste ved Henrik Lund

kl. 14.00:

Aktiviteter hver uge: Tirsdag

kl. 10.00: kl. 14.00:

Gymnastik Impulsgruppe

Torsdag

kl. 10.00: kl. 13.00:

Formiddagshygge/oplæsning/spil Kreative aktiviteter

Fredag

kl. 10.00: kl. 14.00:

Erindringsgruppe Café

God sensommer til alle

42 42

ret

Bjergbankens Caba

Bodil og Dorte

Sommerhygge på terrassen


Nyt fra

Gl Rye

Vandværk

Byvandring drikkevandets historie i Gl. Rye søndag den 26. september kl. 14 med fortælling om

Gl. Rye Vandværk inviterer på byvandring søndag den 26. september, hvor den gamle møller Thorvald Jensens søn; Finn Jensen kommer og fortæller – med baggrund i sine barndomserindringer fra omkring 60 år siden – om hvordan byens borgere dengang fik deres drikkevand. Turen starter kl. 14.00, hvor vi mødes på parkeringspladsen foran Kroen. Vi vandrer i samlet trop om på Skovsbjergvej, hvor et af byens gamle kildevæld/vandreservoir lå/ligger. Herefter vandrer vi ned gennem byen og får Finn Jensens historiske fortællinger til diverse bybrønde med videre, suppleret med nutidige informationer fra Vandværket. Turen afsluttes i Vandværkets bygning på Horsensvej 38A med rundvisning og fortælling om Vandværkets historie og funktion. Vandværket er vært ved et let traktement. Forventet afslutning ca. kl. 16.30. Praktisk vandrefodtøj anbefales. Tilmelding gerne senest 5. september. til Else Jensen, Fyrreskrænten 7, tlf. 86 89 84 74 eller mail: elseogjohnjensen@gefiber.dk

43 43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

Uve Lundgaard TØMRER & SNEDKERFIRMA ApS

Betina Sko Klostervej 6c 8680 Ry Tlf. 8689 1271

Klostervej 6 · 8680 Ry Tlf. 8689 2027

betinasko@live.dk www.betinasko.dk

Revisorteam Ry

15/05/06

11:12

Horsensvej 15a, Gl. Rye, 8680 Ry 4019 8832 - 8689 8832

Side 1

Registrerede Revisorer FRR Jan Fogt Niels Jørn Jeppesen Hans Friborg Christensen

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

HFC REVISION Jyske Erhvervs Revisorer

Brunhøjvej 5 · 8680 Ry · Tlf. 86 89 22 44

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

Regional, professionel og anderledes

DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Ry Afdeling Skanderborgvej 36 ▪ tlf. 7026 3211 ▪ www.sparoj.dk

prepress offset digitalprint postpress distribution internet

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

E. THØGERSEN

ann_50x90mm.indd Dansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Stagehøjvej 27 · 8600 Silkeborg Tlf. 8682 1655 · www.silkeborg-bogtryk.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion 14/05/09

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding J.P. Kristiansen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Kornblomstvej 2, Ry

Ry Cykel & Knallert Service

Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

12:57:17


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL ���������� ��������� ��������� ��� ���� ������������� �� ������� ���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������������� �!"���#�������� ��$�%���� �����������������������������������������&������"� ����'���%��

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

�������������������������������&�()������!"���������%�������! ��!��*)!+�%������%����� ���������� ��������� ��������� ��� ���� ������������� ��

,��)�����"-���...�����������% ������� ���������������������������������� /��&� ��#�*��0��������� ����������������������������� ��(�����12'��1 �������������������������������������� �!"���#�������� ��$�%���� �����������������������������������������&������"� ����'���%��

Ry bilsyn tilbyder :

Reparation og salg af biler

Besøg os på: ���������� ��������� ”Drive-in syn uden www.rybilsyn.dk �������������������������������&�()������!"���������%�������! ��!��*)!+�%������%����� ,��)�����"-���...�����������% /��&� ��#�*��0��������� ��(�����12'��1

��������� ��� ���� ������������� �� tidsbestilling” Åbningstider:

Mandag-Torsdag: Fredag:

������� ���������������������������������� 8.00-16.30 8.00- 13.00 �����������������������������

Vi syner: Person/Varebiler, Trailer, �������������������������������������� �!"���#�������� ��$�%���� Campingvogne, Motorcykler, ������ �� ����� ���������� ����� �����������������������������������������&������"� ����'���%�� Minibusser op til 3500 kg. Vi udfører Tempo-100 Tyskland

��������� ��������������������� �������� ��

Industrivej 14, 8680 Ry

samt miljømærker Tyskland �������������������������������&�()������!"���������%�������! Tlf : 30275102 ������ �� ����� ���������� ����� ��!��*)!+�%������%�����

Siggaard Biler Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

��������� ��������������������� �������� �� ,��)�����"-���...�����������% /��&� ��#�*��0��������� ��(�����12'��1

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i������ �� ����� ���������� ����� ��������� ��������������������� �������� �� nærheden.

46

Skanderborgvej 9 · 8680 Ry 8788 0810 ry@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk


aluar, MDE

Computer problemer ? BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

Design af hjemmesider, opsætning af webshop, brochure, plakater, kataloger Salg af PCér, bærbare PCér, skærme, trådløse routere, printere, tilbehør Reparation af PCér. virus og spam problemer. Installation af software og opsætning af netværk, trådløse routere. Kommer gerne hjem til jer. Skolebakken 6 ● Gl. Rye ● 8680 Ry ● Tlf.: 20 94 29 99 ● 86 89 00 31 kwd@kimerwebdesign.dk ● www.kimerwebdesign.dk

�������

Vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

��������� ������������������������������������

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

RY RY

Ansv. Ansv. indehaver indehaver Annette Annette Rønne Rønne Statsaut. Statsaut. ejendomsmægler ejendomsmægler & valuar, & valuar, MDE MDE Randersvej Randersvej 11 A, 11 8680 A, Ry 8680 Ry ry@home.dk ry@home.dk

Tlf. Tlf. 86 89 8621 8900 21 00

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Morten Elmgaard Morten Elmgaard Anders Lousdal Anders Lousdal Salgschef Salgschef Statsaut. ejendomsmægler Statsaut. ejendomsmægler 48 89 86 89 Tlf.: Statsaut. ejendomsmægler Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE & valuar, MDE & valuar, MDE & valuar, MDE

Ann-Sofie Nørby Ann-Sofie Petersen Nørby Petersen Intern sælger Intern sælger

www.home.dk www.home.dk

A/S Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

- det professionelle valg, siden 1968

Skal vi også tegne din nye have... Se mere på www.nylund.dk

Garanti på kvalitet

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Reparation og salg af hvidevarer i alle mærker. Få et godt tilbud - OGSÅ PÅ INSTALLATION AF FIBERNET

Gl. Rye Hvidvareservice Karsten Dreier Nyvej 12c. Gl. Rye · 8689 8348 - du er velkommen til at kontakte mig om aftenen

Åbningstider: Hele ugen - også lørdag/søndag

9.00-17.00

Klik ind på min nye hjemmeside:

drop reklamebureauet.dk - det gør kunder fra hele landet

86 89 89 72 Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

VIDSTE DU AT: På Knudhule har vi smørrebrød, platter, pålægsfade samt osteanretning - som mad ud af huset til afhentning.

N Å R G ODT NOK IKKE ER NOK Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

Randersvej 88 · 8680 Ry · 8689 1407 · www.knudhule.dk

47

Kristine Porse Kristin Kl Statsaut. ejendom Statsa & valuar,


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato

Sted

Arrangør

August 29. Friluftsgudstjeneste kl. 11 29. Sensommerkoncert Vokalensemblet GAIA kl. 16 30. Tilmelding motionister badminton kl. 18.30

Himmelbjerget Sct. Sørens kirke Klubhuset

Alle Ry-egnens sogne Menighedsrådet GRIF

September 3. Opstart håndbold (se side 17) Hallen GRIF 6. Banko kl. 14 Dalbogård Aktivitetsrådet 9. Opstart badminton Hallen GRIF 10. Musik og sang kl. 14 Dalbogård 14. Underholdning kl. 14 Dalbogård 15. Opstart håndbold (se side 17) Hallen GRIF 15. Om maleren Anna Klint Sørensen. Sct. Sørens Hus Udsyn Foredrag ved Sanne Olsen, museumsinspektør Himmelbjerg-egnens debatfor. 17. Foredrag om opvækst i København kl. 14 Dalbogård 20. Banko kl. 14 Dalbogård Pensionistforeningen 21. Gudstjeneste kl.. 14 Dalbogård 22. Opstart ”Kørekort i kristendom” kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 24. Fredagscafe – nyt initiativ for alle kl. 13-16 Kroen 25. Indvielse af nyt anlæg ved Emborg Bro kl. 14 Emborg Bro Gl. Rye Bådlaug 26. Pilgrimsvandring til Øm Kloster kl. 11 Sct. Sørens kirke Menighedsrådet og Øm Klostermuseum 26. Byvandring – drikkevandets historie kl. 14 Fra kroen Vandværket 27. Sangaften med Erik Sommer kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 28. Generalforsamling Varmeværket kl. 19.30 Kroen Rye Kraftvarmeværk 30. Ældregudstjeneste og foredrag om Gl. Rye flyveplads Sct. Sørens kirke og hus Menighedsrådet og flygtningelejren ved Annette Jakobsen kl. 14 Oktober 7. Stillegudstjeneste kl. 20.15

Sct. Sørens kirke

Menighedsrådet

15. Skolernes Motionsløb. Alle er velkomne. Kl. 8-12

Skolen

Skolen

18. Skolefest. Alle er velkomne. Kl.19-22 Skolen Skolen 24. Prædiken og foredrag ved Hans Gammeltoft-Hansen, Sct. Sørens kirke og Hus Menighedsrådet Folketingets Ombudsmand kl. 11 Udsyn Himmelbjerg-egnens debatfor. November 12. Fredagssved 5-6-7 klasse kl. 19.30 Hallen GRIF 13. Højskoledag ”Danskhed før og nu” kl. 9.30 -16 Udsyn Forfatter Carsten Jensen Højskolemand Niels Højlund Skolen Himmelbjerg-egnens debatfor. Menighedsrådet 18. Stillegudstj. Kl. 20.15 Kirken Menighedsrådet 28. Juletræet tændes kl. 14.30 Torvet og skolegården Borgerforeningen

I GL. RYE

Sommer i Gl. Rye 48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.