Page 1

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας  Το  ναυάγιο  του  επιδοτούμενου  κρουαζιερόπλοιου  SEA  DIAMOND στη Σαντορίνη γεννά τεράστια ερωτηματικά για τη δομή  και  τη  λειτουργία  του  Λιμενικού  Σώματος,  το  οποίο  με  συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις, η  Κυβέρνηση έχει  οδηγήσει  σε  διάλυση.  Χωρίς  να  παραγνωρίζει  κανείς  την  πετυχημένη  εκκένωση  των επιβατών του πλοίου, χάρις στις προσπάθειες των τοπικών αρχών και  φυσικά του Σωματείου των πλέον εξειδικευμένων και με σύγχρονα μέσα  Λεμβούχων  των  Φηρών,  από  όσα  μέχρι  σήμερα  είδαν  το  φως  της  δημοσιότητας  τίθενται  συγκεκριμένα  θέματα,  τα  οποία  απαιτούν  άμεση  διερεύνηση.  1.  Σύμφωνα  με  το  διεθνές  και  ελληνικό  δίκαιο  σε  περίπτωση  ατυχήματος, το μόνο και απόλυτο συντονιστικό ρόλο έχει το Ενιαίο  Συντονιστικό  Κέντρο  Έρευνας  και  Διάσωσης  (ΕΣΚΕΔ),  γνωστό  και  ως  Κέντρο  Επιχειρήσεων,  στο  οποίο  συμμετέχουν  έμπειροι  αξιωματικοί  του  Λιμενικού,  της  Πολεμικής  Αεροπορίας  και  του  Πολεμικού Ναυτικού.  Όπως  προκύπτει  από  τα  ΜΜΕ,  ο  ρόλος  του  υποβαθμίστηκε,  υπήρξε  πολυαρχία  και  ανηγορεύθη  σε  κεντρικό  συντονιστικό  κέντρο  η  πλοιοκτήτρια Εταιρία, η οποία εκ των ερευνών και αποτελεσμάτων,  μετά την εκκένωση των επιβατών, φαίνεται ότι δεν την ενδιέφερε η  ολική απώλεια του πλοίου.  2.  Δεδομένου  ότι  η  προσάραξη  συνέβη  περίπου  στις  15.00  της  Μ.  Πέμπτης  και  το  πλοίο  βυθίστηκε  στις  07.00  της  επομένης,  γιατί  δεν  αφαιρέθηκε από τη γέφυρα το VDR (μαύρο κουτί) ;  3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3497/06 πλοία τα οποία βρίσκονται  σε  κίνδυνο  και  η  βύθισή  τους  απειλεί  το  θαλάσσιο  περιβάλλον,  οδηγούνται  σε  συγκεκριμένο  σημείο  καταφυγής  με  ευθύνη  του  Υ.Ε.Ν.  Η  θέση  σας  ότι  «η  προσάραξη  ήταν  θέμα  της  εταιρίας»  προσδίδει  άγνοια  και  καθιστά  και  πάλι  την  εταιρία  αναρμοδίως  συντονιστή της έρευνας και διάσωσης.  4.  Έχετε  διαλύσει  το  Λιμενικό  Σώμα.  Αντί  στο  σημαντικό  τουριστικό  λιμάνι της Σαντορίνης να υπηρετούν 52 στελέχη, υπηρετούν μόνο  24  (8  άτομα  μόνο  ανά  βάρδια),  χωρίς  κανένα  πλοίο  του  λιμενικού.  Σύμφωνα  με  το  Ν.  3079/2002  το  Λ.Σ.  θα  έπρεπε  να  έχει  10.600


στελέχη, ενώ  σήμερα  υπηρετούν  περίπου  6.650,  ενώ  από  τα  240  σκάφη του βρίσκονται σε λειτουργία περίπου τα μισά.  5.  Το  Πιστοποιητικό  Ασφάλειας  του  πλοίου  έληξε  στις  31  Μαρτίου  2007. Ποιος ο λόγος παράτασης της ισχύος του πιστοποιητικού για 15  ημέρες χωρίς νέα επιθεώρησή του;  6.  Ποιος  ο  λόγος  της  Απόφασής  σας  για  ανάθεση  του  προανακριτικού  έργου  στον  ευνοούμενό  σας  Δ/ντή  Προσωπικού,  ο  οποίος  δεν  είναι  τεχνικός  (κατάγεται  όμως  από  τη  Σαντορίνη)  και  όχι  π.χ.  στον  Περιφερειάρχη  Αιγαίου,  τον  Γενικό  Επιθεωρητή  Υ.Ε.Ν.,  τον  Κλαδάρχη  Επιθεώρησης  Πλοίων  ή  έστω  τον  Δ/ντή  Γραφείου  Εσωτερικών Υποθέσεων;  7.  Πέρα  από  τους  μεταφερθέντες  στην  ξηρά  επιβάτες,  η  βύθιση  ενός  μεγάλου  επιβατηγού  πλοίου  αποτελεί,  με  τον  τρόπο  μάλιστα  που  έγινε, μαύρη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας και του  Υ.Ε.Ν. Αποτελεί όμως και απειλή για το περιβάλλον, δεδομένου ότι  έχοντας  διαλύσει  τις  υπηρεσίες  προστασίας  του  περιβάλλοντος  του  Υ.Ε.Ν.  και  επί  τρία  χρόνια  δεν  προωθήσατε  την  αγορά  των  προγραμματισθέντων στο Γ΄ Κ.Π.Σ. αντιρρυπαντικών πλοίων. Επειδή  οι  μονάδες  αφαλάτωσης  της  Σαντορίνης  είναι  η  κυρίαρχη  πηγή  άντλησης  νερού  για  το  νησί  αυτό,  τι  προτίθεσθε  να  πράξετε  για  την  ελαχιστοποίηση  των  επιπτώσεων  στην  τουριστική  υποδομή  του  νησιού και στην υγεία των κατοίκων και των φιλοξενουμένων του;  Με  συγκεκριμένες  ερωτήσεις  μας  πολλές  φορές  σας  είχαμε  θέσει  μπροστά στους κινδύνους που ενέχει η πολιτική της Κυβέρνησής σας, για  τη διάλυση και κομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης. Ένα ναυτικό  ατύχημα  μέσα  σε  άριστες  συνθήκες  διάσωσης,  απέδειξε  ότι  δε  μπορείτε να διαχειρισθείτε κρίσεις.  Ερωτάται ο κ. Υπουργός :  α)  Γιατί δεν αφέθηκε το ΕΣΚΕΔ να επιτελέσει το θεσμικό του ρόλο και  με την ανοχή σας υποκαταστάθηκε από τους εκπροσώπους της εταιρίας;  β)  Τι  έχει  γίνει  το  VDR;  Γιατί  δεν  το  παραλάβατε  από  τη  γέφυρα  του  πλοίου;  γ) Γιατί δεν οδηγήσατε το πλοίο σε ασφαλές μέρος, ώστε να μη βυθισθεί;  δ) Τι θα πράξετε για την αναβάθμιση του ρόλου του Λ.Σ.;  ε) Τι θα πράξετε για την προστασία του περιβάλλοντος της Σαντορίνης;  στ) Γιατί το πιστοποιητικό ασφάλειας του SEA DIAMONT παρατάθηκε  χωρίς νέα επιθεώρηση;  Αθήνα, 11 Απριλίου 2007  Ο βουλευτής  Γιώργος Ανωμερίτης

Erotisi Anomeriti se YEN 2007  

Erotisi Anomeriti se YEN 2007 gia to Sea Diamond.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you