Page 10

N E B B U L MOTORK N R A B A UTSATT use (D.A.C.A), b A ld hi C t ns ai g A rs föreningen Drive Under 2016 bildades och ungdomar. n ar b a tt sa ut er p äl hj ng som en motordriven föreni att flera barn fått en ll ti tt se an d re an m r På lite drygt ett år ha ens engagemang. ng ni re fö re va ck ta o bättre tillvar

10

RESPONS

Respons 2017 | 2  
Respons 2017 | 2  

En tidning från stiftelsen Aktiv Skola.