Page 1

K ATA L O G R A ZS

IzroËila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije Vzemimo jih v svoje roke!

V A T

V LJA

CE V

LJUBLJANSKI OBRTNO-PODJETNI©KI SEJEM Gospodarsko razstaviπËe Ljubljana 2.—5. junij 2011


K A Z ALO

2

3

SPLOŠNE INFORMACIJE Ljubljana pozdravlja LOS

UVODNIK

Mag. Iztok Bricl, LOS – Izročila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije Štefan Grosar, LOS – Pot navzgor! za obrtnike in podjetnike

PERSPEKTIVE

5

Dr. Maks Tajnikar, Slovensko malo gospodarstvo na prelomnici

Nataša Mohorč Kejžar, Blagovna znamka – osnovni kapital podjetja

9

12

P O T N A V Z G O R !

OBRAZI

Svileni šiv slovenske obrti

Vsak v življenju nosi svoj obraz

Kulinarika

14

PROGRAM SEJMA

18

S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

28

N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

38

P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

62

KOLEDAR SEJMOV 2011/2012

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

1


SPLOŠNE INFORMACIJE LOS – Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem

Ljubljana pozdravlja LOS Obrtniki in podjetniki tradicionalno radi predstavljajo svoje izdelke in storitve. Že v srednjem veku so okrog gradov in cerkva po Slovenskem nastajala sejemska središča, saj so imeli obrtniki osrednjo vlogo pri razvoju mest in denarnega gospodarstva. Prvi letni sejem so kronisti zabeležili v Ljubljani že davnega 1416. leta. Predstavitev dela v obrti, kaj obrt zmore in izdeluje ter kaj prinaša narodnemu gospodarstvu, je bila vedno pomembna naloga sejmov po vsej Sloveniji. Iz osrednje Slovenije, s prestolnico Ljubljano kot njenim središčem, prihaja kar 30 odstotkov članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ljubljana z okolico ima najvišjo kupno moč in odlične prometne povezave. Obrt in podjetništvo beležita v osrednji Sloveniji najdaljšo tradicijo in velik razvoj, zato si ta del Slovenije zasluži širšo predstavitev malega gospodarstva.

“Nov sejem na Gospodarskem razstavišču bo prinesel svež veter v prestolnico in še poživil sejemsko dogajanje. Obrtniki in podjetniki pomembno prispevate k razvoju Ljubljane in jo bogatite s svojimi znanji, izkušnjami in pestro ponudbo. Vsi skupaj namreč stremimo k istemu cilju − ljudem ponuditi najboljšo storitev. Dobrodošli v Ljubljani, najlepšem mestu na svetu!” Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

Specializirana razstavno-prodajna sejemska prireditev 2.–5. junij 2011 www.sejemlos.si Organizatorja: Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija T: 01/300 26 00 F: 01/300 26 49 info@gr-sejem.si, www.gr-sejem.si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana T: 01/58 30 500 F: 01/50 54 373 info@ozs.si, www.ozs.si

Recepcija in tehnični servis v času sejmov: 01/300 26 14 Avtobusna postaja / Bus station: 090 42 30 Adria Airways: 01 431 30 00 Letališče Jože Pučnik Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: 04 206 10 00 Železniška postaja / Railway station: 01 291 33 32 Taksi / Taxi: 01 234 90 00 Izdajatelj: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma: Rastko Aleš Uredili: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko

Gospodarsko razstavišče kot Prireditveni center Ljubljana deluje od leta 1955. Tu so se odvile številne prireditve, od Slovenske popevke, mednarodnih športnih prireditev do uveljavljenih sejmov – letno se jih zvrsti približno dvajset, v zadnjem času pa tudi kongresov. 20 večnamenskim dvoranam se je letos pridružila še sosednja stavba Slovenijales, tako da GR v celoti nudi nekaj več kot 21.000 kvadratnih kilometrov razstavnih površin. Bogata sejemska tradicija naj se ponovno revitalizira s sodobnim, inovativnim in pestrim razvojem obrtno-podjetniške dejavnosti pri nas. Znanje in izkušnje so na strani obeh. Združimo jih v aorto, ki Ljubljani prinaša nov in svež sejemski utrip!

Računalniško grafična priprava za tisk: Oblikovanje Zvone Kukec Tisk: Collegium Graphicum Cena vstopnic: 5 EUR redna vstopnica – odrasli 3 EUR

vstopnica s popustom – člani OZS ob predložitvi kartice OBRTNIK, študentje, upokojenci

brezplačen otroci do 14 let, dijaki z veljavno dijaško izkaznico, vstop brezposelni z napotnico Zavoda RS za zaposlovanje, invalidi na vozičkih s spremljevalcem Odpiralni čas: 2.–5. 6. 2011

9:00 – 19:00

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, je izdajatelj objavil le naziv in naslov podjetja. Podatki, ki so prispeli po 20. 5. 2011, niso objavljeni v katalogu. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.

2

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


UVODNIK

LOS – Izročila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije

K

Mag. Iztok Bricl, Direktor Gospodarskega razstavišča

Ko smo razmišljali o tem, kako promovirati prvi sejem za obrtnike in podjetnike v Ljubljani, smo se odločili za dva modela oziroma pristopa. Prvi model nagovarja poslovno javnost, to je vse tiste obrtnike in podjetnike, ki smo jih želeli navdušiti za sejem kot razstavljavce ali poslovne obiskovalce. Sem pa sodijo tudi ponudniki strokovnih vsebin – razne institucije, ki predstavljajo nove tehnologije, inovacije ter institucije, ki podpirajo razvoj podjetništva v Sloveniji. K sodelovanju smo jih pozvali s sloganom Pot navzgor!, kar je tudi v resnici dovolj zgovorno povabilo na vse tiste vsebine, ki jih ponuja LOS v središču svojega dogajanja. To je model za že uveljavljene, malo manj opazne podjetnike ali še iščoče se posameznike oziroma skupine, ki se želijo povzpeti še više, pa za svoj prodor iščejo prave priložnosti in možnosti. Najdejo jih prav tu, na LOS-u! Obrtnik in podjetnik tu, na enem mestu, najdeta vse, kar potrebujeta za razvoj svojega podjetja oziroma obrti: od ureditve poslovnega prostora, varčevanja z energijo in skrbi za okolje do iskanja novih poslovnih stikov v Sloveniji in tujini, izboljšanja svojega poslovanja, proizvodnje, logistike, delovne zaščite itd. LOS gre pri tem še korak dlje: v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje pripravlja posebne vsebine tudi za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve ter mlade do 30 leta starosti. Na pobudo GR je Zavod razposlal 150.000 povabil na sejem in tako mnogim omogočil prost vstop. LOS je tudi izvrstna priložnost za učence in dijake, ki izbirajo svoj naslednji izobraževalni paket. Obrt je namreč tista panoga v malem gospodarstvu, ki v mnogih deficitarnih poklicih zagotavlja varno prihodnost.

Foto: Dragan Arrigler

o smo si pred manj kot pol leta zastavljali cilje o novi specializirani razstavnoprodajni prireditvi na Gospodarskem razstavišču, si nismo upali sanjati o tem, da jih bomo presegli. A sanje so se uresničile! Danes se na Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu na prek 12.000 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavlja več kot 430 razstavljavcev.

LOS pa nagovarja tudi najširšo javnost. Svoja vrata odpira zanjo predvsem z ambicijo, da bi vzbudil in spodbudil zavest o kreativni in inovativni dimenziji narodne identitete ter na ogled postavil izdelke in storitve, ki so vredni pozornosti. Kot pravi slogan prireditve: Izročila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije. Vzemimo jih v svoje roke! Na sejmu se predstavlja zelo različna paleta obrtnikov in podjetnikov, od zlatarjev, urarjev, čevljarjev, usnjarjev, gostincev, ključavničarjev, steklarjev, grafikov, elektronikov in mehatronikov do gradbincev, slikopleskarjev, kleparjev, krovcev, raznih inštalaterjev,

polagalcev raznih talnih oblog, mizarjev, pečarjev in še številnih drugih. Jih zaman iščete v bližnjem nakupovalnem centru? Tudi zato je vredno priti na LOS! Kajti predvsem sejem ponuja živ in pristen stik, nasvete in informacije iz prvih in pravih rok. Ponuja privlačne sejemske popuste, predstavitev atraktivnih poklicev v obrti, vrhunske izdelke umetnostne obrti, slovenske tradicionalne jedi, razvedrilni programom z glasbo v živo in modno revijo. Ni naključje, da imamo Slovenci najstarejše kolo na svetu, staro približno 5350 do 5100 let, ki izhaja iz obdobja koliščarjev na Ljubljanskem barju. To kolo ni le zgodovinski mejnik, je simbol razvoja, pa tudi začetek pripovedi o bogati dediščini slovenske obrti in podjetništva. Zaznamuje jo raba različnih materialov, od lesa, kamna, kovine do tekstila, usnja, raznih umetnih mas, predvsem pa ustvarjalnost in inovativnost. Slovenci smo v svetu znani po svojih inovacijah! Prav inovacije in razvoj po eni strani ter tradicija in razvoj po drugi so poseben izziv tega sejma. Za nekaj dni smo jih vzeli v svoje roke v želji, da bi malemu gospodarstvu pri nas prispevali na poti navzgor in da bi njegove dosežke predali vam, spoštovani obiskovalci. Hvala za zaupanje! ■

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

3


UVODNIK

LOS – Pot navzgor! za obrtnike in podjetnike Štefan Grosar, Podpredsednik Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije (OZS) in predsednik Upravnega odbora OZS

brezplačna strokovna svetovanja, na obsejemskih dogodkih pa predstavlja novosti na področju zakonodaje. Zbornica namreč izvaja vrsto nalog, nekatere tudi v javnem interesu. Smo pristojen sogovornik in reprezentativno telo, na katero se lahko država obrne za strokovno mnenje in svetovanje glede obrti in malega podjetništva, kot predstavniku obrti pa nam država prepušča tudi pospeševalne in spodbujevalne funkcije in naloge. Z organizacijo novega sejma smo želeli svojim članom, obrtnikom in malim podjetnikom ponuditi odlično priložnost za promocijo in prodajo izdelkov ter storitev tudi v osrednji slovenski regiji. Z vzpostavitvijo novih poslovnih stikov bodo lahko dosegli poslovne uspehe zredno sem vesel, da so se slovenski obrtniki in in s tem prispevali h krepitvi obrti, pa tudi celotnega podjetniki tako številčno odzvali povabilu OZS domačega gospodarstva. Sejem je tudi dobra in Gospodarskega razstavišča, da svoje izdelke in priložnost za vse tiste, ki svojo prihodnost iščejo na storitve predstavijo na novem sejmu v prestolnici lastni podjetniški poti. Slovenije. Podatek o več kot 400 razstavljavcih nas je Pomemben del sejma je že omenjena Ulica obrti, vse pozitivno presenetil in nekateri se že sprašujejo, kjer bodo predstavljeni atraktivni obrtni poklici. kako to, da se takšnega sejma v glavnem mestu niso Ulico so pripravile OZS in njene sekcije, območne spomnili že prej.   obrtno-podjetniške zbornice in center za poklicno Na LOS – Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu izobraževanje. Obrtna ulica deluje po načelu »vse pričakujemo veliko obiskovalcev, saj na njem obrtniki na enem mestu«, saj si je mogoče na istem mestu in podjetniki predstavljajo svoje vrhunske izdelke ogledati praktično predstavitev posameznih poklicev in storitve, ki jih bodo po ugodnih sejemskih cenah in hkrati izvedeti, kako se dijaki vključujejo v proces lahko tudi prodajali. Hkrati je LOS tudi odlična praktičnega usposabljanja z delom, ter se seznaniti priložnost za obrtnike in podjetnike, ki za svoje z vsemi potrebnimi informacijami glede šolanja poslovanje iščejo nove produkte ali storitve. OZS na in prakse. Namen Ulice je spodbuditi mlade, da bi sejmu predstavlja delovanje zbornice, svoje strokovne se v večjem številu odločali za obrtne poklice. V sekcije, na t.i. Ulici obrti obrtne poklice, organizira zadnjem obdobju se zanje, kljub dobrim možnostim za uspešno poklicno kariero, žal odloča vse manj otrok. Tako rekoč vsi poklici na srednji poklicni ravni so že postali deficitarni, zato ima promocija poklicev v tem času še toliko večji pomen. Obrt je tista, ki v še tako težkih pogojih poslovanja zagotavlja kruh in eksistenco velikemu številu državljanov, poleg tega pa odločilno prispeva tudi h konkurenčnosti našega gospodarstva.

I

Na LOS se na posebni razstavi predstavljajo tudi izdelovalci domače in umetnostne obrti, dobitniki priznanja Zlata vitica. Zbornica podeli to priznanje vsaki dve leti posameznikom, ki s svojim izjemnim ustvarjalnim opusom prispevajo k ohranjanju ter razvijanju domače in umetnostne obrti na Slovenskem. Komisija OZS vsako leto pregleda na stotine izdelkov, ki ji jih pošljejo rokodelci v ocenitev. Pozitivno ocenjenim podeli certifikat in pravico do uporabe znaka razpoznavnosti »Rokodelstvo Art&Craft - Slovenija«. Tako rokodelce tudi usmerjajo v kakovost. ■

4

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


PERSPEKTIVE

Slovensko malo gospodarstvo na prelomnici

V

erjetno je kriva zadnja svetovna kriza, da smo v Sloveniji kar malo pozabili na malo gospodarstvo in z njim povezanim podjetništvom. Vse od nastanka naše politične in gospodarske samostojnosti na začetku devetdesetih let se je namreč kriza pri nas najbolj pokazala prav v velikih podjetjih, srednje velika podjetja so slovenskemu gospodarstvu dajala določeno stabilnost, majhna podjetja pa so običajno tudi v krizi, zlasti pa na izhodu iz nje pokazala največ optimizma. Tako je bilo na začetku devetdesetih let, ko smo z osamosvojitvijo izgubili vse glavne trge in se je bilo treba hitro preusmeriti na zahodne trge, in tako je tudi v zadnjih nekaj letih, ko moramo ponovno iskati izhod iz krize. Velika podjetja nam delajo največ težav in z njimi se tudi največ ukvarjamo. Kljub temu pa v slovenskem malem gospodarstvu že nekaj let teče zanimiv proces, ki ni odločilen le za ta del našega gospodarstva, pač pa ima resne posledice za sedanjo in prihodnjo pot slovenskega gospodarstva v celoti. Kar nekaj študij malega gospodarstva pri nas in v svetu namreč opozarja, da je slovensko malo gospodarstvo na pomembni prelomnici, ki je vsaj za enkrat še ni uspelo premostiti. Znano je namreč, da je podjetništvo v majhnem gospodarstvu zelo razvito v manj razvitih državah in v bolj razvitih državah, manj pa ga je v srednje razvitih. Prav na vrh teh pa spada tudi Slovenija. Tako je tudi z vidika tendenc v svetu dokaj pričakovano, da v Sloveniji že nekaj časa malo gospodarstvo ne cveti in ga ni v takem obsegu kot v nekaterih drugih državah. Toda pomembneje je, da se v manj in bolj razvitih državah malo gospodarstvo razlikuje. V prvih gre za preprosto podjetništvo, ki v veliki meri nastaja iz nuje, v drugih pa za zahtevno podjetništvo, ki izkorišča priložnosti in možnosti. Prvo je dobro za zaposlenost in drugo za dodano vrednost. V državah, kot je tudi Slovenija, ob relativno visoki življenjski ravni in zaposlenosti, je zelo malo prostora za prvo obliko podjetništva in zato ga tudi ni kaj veliko na novo. Žal pa druga oblika podjetništva ne nastane kar avtomatično in zato tudi ne nadomešča po neki naravni poti izpad prvega. Tako je v takih državah podjetništva v majhnih podjetjih manj, usoda malega gospodarstva in tudi gospodarstev na sploh pa je odvisna od tega, ali so sposobna narediti preskok iz preprostega v zahtevnejše podjetništvo. Prav ta preskok pa pomeni tudi začetek nastajanja gospodarstva, ki daje več dodane vrednosti in večje bogastvo družbe nasploh.

Dr. Maks Tajnikar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Slovenija je torej na točki, ko je za preprosto podjetništvo vse manj prostora, zahtevnega podjetništva pa ne zna delati v večjem obsegu. Vse dokler bomo na tej točki, ni prav veliko možnosti, da bo pri nas začelo nastajati visoko produktivno in konkurenčno gospodarstvo. Krizne razmere so sicer naredile nekaj več prostora za podjetništvo iz nuje in manj zahtevno podjetništvo, a že oblikovanje izhoda iz sedanje krize kaže, da Slovenci še vedno stojimo pred prehodom v zahtevnejše gospodarstvo in ne znamoskočiti čez prelomnico v bogatejšo družbo. ›

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

5


PERSPEKTIVE

› V takih razmerah je normalno, da so lastnosti slovenskega malega gospodarstva precej pisane. Verjetno imamo nekaj čez sto tisoč podjetnikov, kar je malo. Imamo malo podjetništva iz nuje, pri katerem ljudje s skokom v malo gospodarstvo rešujejo svoj problem brezposelnosti, a hkrati naše podjetništvo ni čisto po šolsko podjetništvo iz priložnosti. Zanj potrebujemo premalo denarja, ko zaganjamo podjetja, in tudi znanje naših podjetnikov je po vseh analizah relativno šibko, da bi lahko razvijali zahtevnejše podjetništvo. Za nastanek podjetij še vedno potrebujemo zelo veliko lastnih sredstev in tudi zelo veliko bančnih sredstev, zahtevnejših oblik financiranja nastanka malih podjetij pa ne srečamo. Kot kažejo tudi neke moje analize, Slovenci menimo, da imamo dovolj znanja in možnosti za podjetništvo, a kljub temu iz tega ne naredimo kaj veliko podjetništva. Ta protislovnost sedanjega trenutka v slovenskem malem gospodarstvu se je pokazala tudi v zadnjih kriznih letih. Veliko malih podjetij je propadlo, kar je normalno za take razmere tudi v svetu. Kar polovica jih je očitno propadlo, ker so se radikalno poslabšale gospodarske razmere, mala podjetja pa so vstopila v krizo z vsemi slabimi lastnostmi velikih podjetij. Tudi zanje je značilna pretirano visoka zadolžitev in premajhen delež lastnega kapitala. To še posebej velja za najmanjša podjetja. Če je, na primer, v slovenskem gradbeništvu iz konjunkturnih let šestdeset odstotkov podjetij preveč, to seveda velja tudi za majhna podjetja. Ob tem pa so prav nekatera majhna podjetja dobro prestala krizo, ker je njihovo poslovanje temeljilo predvsem na lastnem kapitalu in ne na zadolževanju. V resnici je število majhnih podjetij, ki so izkoristila prednost majhnosti in našla nove izzive prav v kriznih letih, zelo malo. A tržnih niš, za katera so velika in srednje velika podjetja prevelika, je ogromno. Čeprav je res, da marsikatero majhno podjetje, ki je našlo svoj začetek v krizi, ne bo imelo dela, ko bodo razmere v gospodarstvu bolj normalne. Prav v malem gospodarstvu pa se bo treba tudi zavedati, da krizo gospodarstva ne bo rešil nekdo zunaj gospodarstva, pač pa da jo bodo morala rešiti kar podjetja sama. Danes manj kot deset odstotkov Slovencev razmišlja, da bi vstopila v svet podjetništva. Zagotovo ne gre le za ovire pri davkih ali administraciji, kot kažejo ankete. Gre za slabo zavedanje, da je posameznik lahko podjetnik in ne le uradnik, da majhni podjetnik v normalnih razmerah ne more zaslužiti kaj več kot povprečni delavec, da malo podjetništvo daje človeku posebno svobodo! Zavedati se bomo morali, da se pojavljajo sektorji, kot sta ekologija in skrb za starejše, ki bodo skupaj z visoko tehnologijo dajali vse več priložnosti ljudem za zahtevnejše podjetništvo. Zavedati se je treba tudi, da bo jutrišnje slovensko malo gospodarstvo dajalo manj delovnih mest, a več bogastva za družbo. In da bodo le redki v njem postali milijonarji, čeprav naj bi bila družba z njim vse bolj bogata! ■

6

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

I

zdelki na trgu si postajajo vse bolj podobni, storitve so vse bolj kompleksne, konkurenca je vsak dan močnejša in trg iz dneva v dan slabše prilagodljiv. Ključna naloga podjetja je, da svoje storitve in izdelke izloči iz množice, jih dvigne iz anonimnosti in ustvari močno in prodorno blagovno znamko. Blagovna znamka je osnovni kapital podjetja in njegovo dragoceno premoženje. Če potrošniki dojamejo neko blagovno znamko kot boljšo, jo bodo izbrali za svojo in bodo zanjo pripravljeni tudi več plačati. Razviti dolgoročno vrednost blagovne znamke pa je osrednji problem oziroma cilj podjetja, saj je to ključna determinanta določitve korporativne vrednosti. Kako zelo so blagovne znamke pomembne, je nekoč pojasnil tudi John Stuart, predsednik uprave družbe Quaker Oats Ltd. »Če bi bilo treba to podjetje razdeliti, bi z veseljem vzel blagovne znamke, zaščitne znake in dobro ime, vam pa pustil vse opredmeteno premoženje – in bolje bi se mi godilo kot vam!«

Pomen blagovne znamke

»Ljudje izbiramo blagovne znamke ne samo zaradi njihove uporabnosti, ampak tudi zato, ker številni med izdelki oziroma storitvami izražajo nekatere značilnosti osebnosti njihovih uporabnikov.« (De Cheratony 2002, 18) Če torej želimo razumeti, zakaj so blagovne znamke danes tako pomembne v življenju potrošnikov, moramo razumeti razliko med blagovno znamko in izdelkom. Potrošniki danes ne kupujejo izdelkov, temveč blagovne znamke. Izdelek ima zgolj funkcionalni pomen, blagovna znamka pa poleg funkcionalnega pomena nudi potrošniku še dodatne koristi, to so emocionalne koristi. In prav te koristi ločijo blagovno znamko od izdelka in zaradi česar se potrošnik odloči za nakup. S tem ko potrošnik izbere (ali pa tudi ne izbere) določeno blagovno znamko, sebi in okolici sporoči, kdo je, kdo bi rad bil, kakšna so njegova stališča, v kaj verjame, čemu zaupa in s katerimi vrednotami se identificira.


Blagovna znamka – osnovni kapital podjetja Zaupanje v blagovno znamko

Nataša Mohorč Kejžar, Izvršna direktorica projektov na Futuri DDB

Gradnja blagovne znamke je dolgotrajen proces. Lahko jo enačimo tudi z gradnjo zaupanja v medsebojnih odnosih. Lahko si zelo dolgo prizadevaš po svojih najboljših močeh, a potreben je samo trenutek nepazljivosti oziroma nedoslednosti – in že smo zapravili zaupanje. Razlika med zaupanjem in izgradnjo blagovne znamke je le ta, da v izgradnjo blagovne znamke investiramo relativno visoke zneske denarja. Prav zaradi tega je nadvse pomembno, da so podjetja nenehno na preži, da skrbijo tako za tehnološko kot tehnično superiornost izdelka, za ustrezno embalažo in ustrezno marketinško podporo. Zlasti slednji dve utemeljujeta blagovno znamko kot takšno, ji dajeta vrednost in zagotavljata, da ima veliko število lojalnih kupcev, ki se z izdelkom ali s storitvijo podjetja poistovetijo. Intelektualna lastnina postaja vse bolj cenjena, fizično lastnino je globalizacija povsem razvrednotila.

Uspešna in močna blagovna znamka

Močna blagovna znamka ima visoko vrednost, je še posebej dobro prilagojena okolju in ima sposobnost preživetja. Na moč blagovne znamke vplivajo razmere na trgu izdelkov in storitev, izkušnje uporabnikov z blagovno znamko ter izpostavljenost in dostopnost blagovne znamke. Vrednost blagovne znamke je tem višja, čim višja je zvestoba blagovni znamki in njena prepoznavnost. Kar je za podjetja izrednega pomena, je dejstvo, da se močne blagovne znamke običajno brez težav zoperstavijo pritiskom, s katerimi se soočajo v kriznih razmerah. Močna blagovna znamka predstavlja podjetju dobro referenčno vlogo in dobro podlago za pridobivanje kakovostnih poslovnih virov, izdelek, označen z blagovno znamko, dosega višje cene in posledično višji dobiček. Podjetju omogoča lažje načrtovanje proizvodnje in prodaje, ki z zvestobo blagovni znamki ustvari sorazmerno stalen krog potrošnikov in poslovnih partnerjev. In konec koncev tudi krepi položaj podjetja pri pogajanjih s trgovskimi organizacijami. Z dobro zasnovanimi in učinkovito vodenimi blagovnimi znamkami lahko podjetje doseže velik uspeh, ki povečuje zaupanje kupcev in uporabnikov.

si prilasti trg. Edini način za dosego tega pa je, da imaš blagovno znamko, ki bo obvladovala trg.« (Larry Light) Med lastniki blagovnih znamk se bo v prihodnje bil še ostrejši boj za vse ožji prostor znotraj nakupovalnega repertoarja potrošnikov. Uspešni bodo predvsem tisti, ki bodo znali upravljati z mentalnim svetom potrošnikov. Podjetja uveljavljenih blagovnih znamk bodo morala stremeti k ohranjanju položaja uspešne blagovne znamke, medtem ko bodo morala podjetja manj uveljavljenih blagovnih znamk doseči, da bi potrošniki med procesom odločanja in nakupnim procesom vsaj razmišljali tudi o njihovi blagovni znamki, za ostala podjetja pa prostora praktično ne bo več ... ■

In bitka bo vse večja in močnejša ...

»Trženjska bitka bo bitka blagovnih znamk, tekmovanje za prevlado blagovne znamke. Podjetja in vlagatelji bomo prepoznali blagovne znamke kot najdragocenejše premoženje podjetja. To je ključni koncept. To je posel ... Bolj kot lastništvo samega podjetja bo pomembno, da

Viri: • De Cheratony, Leslie (2002): Blagovna znamka: od vizije do vrednotenja. Ljubljana: GV Založba • Fresh thinking starts here. Dostopno prek http://managecamp.typepad.com (maj 2011) • Quote from John Stuart, former Quaker Oats chairman. Dostopno prek http://tmbrandingcap.blogspot. com/2007/02/quote-from-john-stuart-former-quaker.html

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

7


Foto: Dragan Arrigler

8

Ljubljanski obrtno–podjetniťki sejem 2011


P OT N AV ZG O R !

Program Program sta pripravila: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko razstavišče

v sodelovanju: · Evropska podjetniška mreža · Evropsko teritorialno sodelovanje · Innovation 2020 · Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje · Tehnološka agencija Slovenije · SID - Slovenska izvozna in razvojna banka

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

9


P OT N AV ZG O R !

LOS – Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem nova specializirana razstavno-prodajna sejemska prireditev ■ LOS predstavlja in ponuja najširšemu krogu obiskovalcev proizvode in storitve obrtnikov in podjetnikov pri nas – izročila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije. Vzemimo jih v svoje roke! ■ LOS ponuja obrtnikom in podjetnikom nove poslovne storitve in izdelke, ki jih potrebujejo za razvoj svojega podjetja oziroma obrti. LOS ponuja Pot navzgor!

Ulica obrti

Dvorana Kupola (A) Sprehodite se po Ulici obrti! Spoznajte zanimive poklice v obrti! Obrtna ulica je organizirana po načelu »vse na enem mestu«. Na njej lahko opazujete demonstracije posameznih poklicev, lahko pa se seznanite z vključitvijo dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, pridobite informacije šol in Centra RS za poklicno izobraževanje ter strokovno podporo obrtno-zborničnega sistema. V zadnjem obdobju se kljub velikim možnostim za nadaljnjo poklicno kariero vse manj otrok odloča za izobraževanje v srednjem poklicnem izobraževanju. Praktično so postali vsi poklici na srednji poklicni ravni deficitarni, zato ima promocija poklicev v tem času še toliko večji pomen. Obrtni poklici ponujajo številne kreativne možnosti in zagotovljeno eksistenčno pot.

Ulico obrti je pripravila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami, strateškim partnerjem Centrom RS za poklicno izobraževanje in šolami ter strokovnimi sekcijami.

10

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

“Gospodarstvo v Sloveniji, podobno kot v Evropski uniji in drugod po svetu, v zadnjem času prestaja največjo preizkušnjo v zadnjih desetletjih. Vendar je mogoče tudi v negotovih obdobjih poiskati nove izzive in priložnosti. Zagotovo bodo iz te krize kot zmagovalci izšli tisti, ki bodo kreativni in bodo imeli natančno zastavljene cilje. In prav tem obrtnikom in podjetnikom namenjamo na Ministrstvu za gospodarstvo posebno pozornost, kajti naša vizija je podpora nadaljnje krepitve konkurenčnosti slovenskih podjetij. Zato pozdravljamo pobude, ki vodijo k spodbujanju podjetništva in dvigu podjetniške kulture ter predstavitvi pozitivnih rezultatov slovenskega gospodarstva. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem je odlična priložnost za promocijo dobrih praks in obrtnih poklicev, predvsem pa poslovno stičišče, kjer se bodo predstavili obrtniki in njihovi izdelki. Podjetnice in podjetniki, obrtnice in obrtniki, želim vam veliko plodnih poslovnih povezav.” Mag. Darja Radić, ministrica za gospodarstvo


Razstava vrhunskih izdelkov domače in umetnostne obrti Dvorana Kupola (A)

Poznate znak Zlata vitica, ki ga OZS že vrsto let podeljuje vrhunskim izdelovalcem domače in umetnostne obrti? Kaj pa znak razpoznavnosti »Rokodelstvo-Art&Craft-Slovenija«? Prepričajte se o vrhunskih presežkih slovenske domače in umetnostne obrti na razstavi dobitnikov Zlata vitica! Kamnosek Jernej Bortolato iz Pliskovice na Krasu je odličen primer ustvarjalnega poklica, ki je še pred leti veljal za deficitarnega in za katerega se je odločalo malo mladih. Z ustvarjanjem v kamnu, tj. lokalnem gradivu Krasa, je dokazal izjemno mojstrstvo in občutek za oblikovanje trde kamnine. Tako iz kamna nastaja paleta vrhunskih izdelkov, ki so vez s kulturno dediščino in hkrati nagovor sodobnosti.

“Pred desetimi sem se spoznal z oblikovalcem Andražem Debeljakom, s katerim sva skupaj ustvarila kar nekaj zanimivih izdelkov, med njimi šatulje, različne posode in pladnje, kozarce idr. Veliko izdelkov je tudi moje avtorsko delo; ideje za nove se rojevajo sproti. Z oblikovalcem sva zasnovala tudi poslovna in protokolarna darila. Kakovost mojih izdelkov so potrdila tudi priznanja oziroma nagrade, kot so nagrada za turistični spominek Slovenije (2007), Bronasti ceh (2007) ter Zlata vitica (2010). Nanjo sem najbolj ponosen.” Jernej Bortolato, dobitnik Zlate vitice 2010

“Domača in umetnostna obrt je temelj obrtništva, saj se je obrt z njo začela. Zato jo v naši zbornici skrbno čuvamo, rokodelcem pa dajemo poseben poudarek. Žal jih je kljub temu iz leta v leto manj, je pa res, da se po drugi strani iz leta v leto dviga kakovost njihovih stvaritev. Ponosni smo na te izdelke, ponosni smo na izdelovalce, ki nas s svojim mojstrstvom promovirajo po svetu in tudi doma. Veseli me, da se bodo dobitniki Zlate vitice tako številčno predstavili na sejmu LOS.” Štefan Pavlinjek, predsednik OZS

Možnosti in priložnosti Zavoda RS za zaposlovanje Dvorana Kupola (A)

Zavod RS za zaposlovanje, OS Ljubljana, pripravlja na sejmu izobraževalni program. Poudarek je na novih komunikacijskih kanalih, ki jih Zavod razvija s poudarkom na eStoritvah.

“Zavod RS za zaposlovanje zelo pozdravlja idejo o organiziranju obrtnopodjetniškega sejma v središču Slovenije, saj to ne prispeva le k razvoju te regije, pač pa tudi vse naše države. Pri tem bo aktivno sodeloval tudi Zavod za zaposlovanje, katerega glavna naloga je posredovanje zaposlitev in dela. Glavni cilj javne službe za zaposlovanje je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju primerne zaposlitve in delodajalcem, da najdejo prave kandidate za prosta delovna mesta. Ker vseh potreb delodajalcev ni mogoče pokriti, Zavod izvaja tudi druge aktivnosti, ki jih predstavljamo na sejmu in katerih glavni cilj je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb oziroma iskalcev zaposlitve. Verjamemo, da lahko s takšnimi in podobnimi sejemskimi dogajanji vzpostavimo nove koristne povezave, ki pomenijo nove priložnosti za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve in delodajalce ter tudi za druge ustanove, ki pomembno prispevajo k ustvarjanju razmer na trgu dela.” Lučka Žižek, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

11


OBRAZI

Svileni šiv slovenske obrti Modna revija ob slovesni otvoritvi sejma

Četrtek, 2. 6. 2011, 19.30–21.00 Marmorna dvorana Organizator: OZS Izvajalec: agencija ASANTI MAA Na modni reviji sodelujejo ustvarjalci modnih oblačil, obutve in dodatkov, ki delujejo v Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije v sekcijah tekstilcev, predelovalcev kož ter zlatarjev in draguljarjev.

12

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Ko se izza zasneženih skalnatih vrhov prikradejo prvi jutranji sončni žarki, ki se v prelepi svetlobi razlijejo po deželi na sončni strani Alp in skozi kristalčke medene rose obsijejo nežno nitko iz najžlahtnejše svile, se ta kot iz globokega sna prebujena in v pričakovanju nečesa skrivnostnega privije k dragoceni tkanini in prične nizati drobcene šive, da se prej brezoblična površina spreminja v najrazličnejše gube in naborke, dokler se ne spremeni v čudovito oblekico. Nato se svilen klobčič odvije do opojno mehkega krzna in dehteče voljnega usnja in šiv za šivom ustvarja umetnine raznoterih oblik. In ko je sonce že visoko na nebu, z mogočnimi žarki ožari svileno nit, da se ta spremeni v suho zlato, se preplete z biseri in dragulji in iz njih ustvari bleščečo ogrlico. In ko na zemljo pade mrak in je v zraku čutiti napeto pričakovanje – takrat vse, kar je bilo v sončni svetlobi stkano, ponovno zažari v soju žarometov na modni brvi. ■


Vsak čas v življenju nosi svoj obraz Pogled mladih na modno oblikovanje in arhitekturo

Petek, 3. 6. 2011, 18.00–23.00 Zunanja ploščad GR in Marmorna dvorana

Sobota 4. 6. 2011, 18.00–23.00 Zunanja ploščad GR in Marmorna dvorana

Rdeča nit dogodka, na katerem sodeluje veliko mladih perspektivnih talentov, je avtohtono slovenska. Na modni reviji trije modni oblikovalci, Kristina Lovko, Petja Zorec in Ivan Rocco, predstavljajo svoje nove kolekcije. Slovenski večer bo z avtohtono slovensko glasbo otvorila skupina Fletno iz Cerknice, ki izvaja ljudsko glasbo nekoliko drugače. S priredbami starih ljudskih pesmi nastopajo doma in v tujini. Naslednja skupina so New Citizens. Novomeški kvintet združuje prvine elektronike z akustičnimi bobni, perkašni ter bas kitaro. Načrtujejo pravi jam session. VJ Sv. Pixel bo napovedal modno revijo. Glasbo prevzame DJ, ki na odru spremlja modno revijo. Modna revija traja manjši del prireditve, zagotovo pa predstavlja osrednji del dogodka. Modni oblikovalci bodo skupaj na modno pisto poslali 30 izhodov, vsak do deset svojih modelov. Na koncu pa nastopijo skupaj Berlitz&Gorki (člana NC) ter VJ, ki skupaj zaključijo slovenski večer.

Dogodek Vsak čas v življenju nosi svoj obraz se nadaljuje tudi v soboto. Tako kot dan prej se dogajanje prične z glasbo v živo na zunanji ploščadi GR, kjer je gostinska ponudba slovenskih tradicionalnih jedi na posebnem kolišču, nekakšni rekonstrukciji bivališča mostiščarjev na Ljubljanskem barju.

18.00–19.00 Glasbena skupina Fletno Glasba v živo na zunanji ploščadi GR, kjer je gostinska ponudba slovenskih tradicionalnih jedi na posebnem kolišču, nekakšni rekonstrukciji bivališča mostiščarjev na Ljubljanskem barju.

18.00–19.00 Združitev profesionalnih glasbenikov (Žiga Kožar, Klemen Smolej, Jan Gregorka, Matjaž Kajzer) Zunanja ploščad GR

19.00–20.20 Modna revija z naslovom Vsak čas v življenju nosi svoj obraz (Kristina Lovko, Petja Zorec, Ivan Rocco) z glasbenim programom: VJ Sv. Pixel + DJ program 20.20–21.00 NEW CITIZENS Live! + VJ Sv. Pixel 19.20–21.30 DJ 1 + VJ Sv. Pixel 22.00–23.00 DJ 2

V Marmorni dvorani pa poteka formalni del prireditve, kjer se na razstavnem prostoru predstavljajo različni umetniki. Damjan Balantič je umetnik, mojster stiroporja. Z umetnostjo se je začel profesionalno ukvarjati leta 1995, ko je s svojim delom nastopil na RTV Slovenija kot likovni oblikovalec. Ustvarja velike skulpture iz različnih materialov – stiroporja, plastike, gline, gipsa in barv za platno. Večina njegovih izdelkov se pojavlja v filmih, reklamah in televizijskih oglasih. Goran Vračević je slikopleskar, slikar in patiner. Profesionalno se z umetnostjo ukvarja od leta 1990. Privlačijo ga barve na platnu. Dela predvsem pri filmu, kjer lahko najbolj izživi svojo umetniško notranjost. Aleš Šeligo pa je arhitekt, ki nas vodi v prihodnost. Pridružuje se drznim, modernim, pa tudi futurističnim stvaritvam svetovnih arhitektov. Med drugim je zaslužen za obnovo čelne fasade ljubljanskega Kozolca, pa za prenovo Kemijskega inštituta v Ljubljani ter zasnovo Modre hiše na Bravničarjevi ulici v Ljubljani. Pred kratkim je imel razstavo Arhitektura in voda, na kateri se predstavlja sedem vizionarskih rezidenčnih in turističnih projektov, povezanih z vodo. Dogodek bodo povezovali DJ-i in VJ Sv. Pixel . Z glasbo DJ-a se bomo podali v modernejše vode.

19.00–21.00 Razstava z naslovom Vsak čas nosi svoj obraz (Aleš Šeligo, Damjan Balantič, Goran Vračević) + akustični trio brez bobnov + VJ) Marmorna dvorana 21.00–23.00 DJ program

Kulinarika - Zunanja ploščad GR Vse dni sejma - jedi iz kotla, izp o d p eke in z žara G ostinska p onudba slovensk ih tradicionalnih jedi

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

13


PROGRAM SEJMA

Četrtek, 2. 6. 2011 RAZVOJNO RAZISKOVALNA KONFERENCA: PREDSTAVITEV REZULTATOV SOFINANCIRANJA V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA SRRP

POVEŽIMO GOSPODARSTVO S ŠOLSKO, AKADEMSKO IN ZNANSTVENO SFERO ZA UČINKOVIT RAZVOJ NAŠEGA GOSPODARSTVA

Predavalnica 2 9.00–13.15 Del konference je predstavitev rezultatov projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa SRRP (Strateški razvojno raziskovalni projekti v podjetjih), ki ga je TIA izvedel v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ob delnem sofinanciranju Evropske unije (v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013).

Predavalnica 4 10.30–12.00 • Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS (s svojimi uspešnimi dogodki) • Institut Jožef Stefan z različnimi odseki • Centri odličnosti in pristojni centri • Univerza Maribor s tehniškimi fakultetami • Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani • Kemijski inštitut v Ljubljani s posameznimi laboratoriji • MIC, Medpodjetniški izobraževalni center iz Velenja (s predstavitvijo najsodobnejšega energetskega poligona v tem delu Evrope) • Mikroanalitski center (MIC) Instituta Jožef Stefan • Pisarna za prenos tehnologij Instituta Jožef Stefan in drugi

Dogodek je priložnost za mreženje in promocijo podjetij, poleg tega pa je namen predstavitev rezultatov razvojno raziskovalnih projektov tudi potrditev statusa upravičencev prejemnikov državnih in evropskih pomoči. Na konferenci so navzoči tudi predstavniki ministrstev, TIA, medijev, tveganega kapitala in ostala zainteresirana javnost kot obiskovalci sejma.

KAJ PRINAŠAJO NOVI ZAKONI IN SPODBUDE ZA PODJETNIŠTVO Predavalnica 1 10.00–13.00 Aktualno iz področja delovnega in socialnega prava • Kaj je dobro vedeti pred referendumom o pokojninski reformi (Dušan Bavec, svetovalec OZS) • Nadomestne rešitve delodajalcev po »propadu« Zakona o malem delu na referendumu (Staša Pirkmaier, svetovalka OZS) • Bistvene novosti Zakona o urejanju trga dela (Staša Pirkmaier, svetovalka OZS) • Novosti na področju Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Marko Ocvirk, svetovalec OZS) Izvršbe in plačilni roki • Novosti in spremembe izvršilnega postopka na podlagi verodostojne listine (Nataša Cehtl, svetovalka OZS) • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih: plačilna nedisciplina in uzakonjeni plačilni roki – prednosti in slabosti ter dileme (Nataša Ceht, svetovalka OZS) Davčno področje • Ali so davčne blagajne pravi ukrep za zmanjšanje davčnih utaj. Predstavitev Predloga Zakona o davčnih blagajnah (Janja Perme, svetovalka OZS)  • Davčne novosti (Iztok Mohorič, svetovalec OZS) Poslovanje s tujino • Čezmejno opravljanje storitev v državah Avstriji, Nemčiji in Italiji (Marko Ocvirk, svetovalec OZS) • Pošiljke odpadkov prek meja po Uredbi o pošiljkah odpadkov  in obveznosti prevoznikov (Katarina Železnik Logar, svetovalka OZS) Finančne spodbude • Ugodni finančni viri leta 2011 za vse, ki investirajo  (Danijel Lamperger, svetovalec OZS)

14

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Predstavitev možnosti sodelovanja z različnimi inštitucijami na različnih področjih, predstavitev inovativnih in razvojno naravnanih podjetjetij in primerov dobre prakse ter trendov tehnološkega razvoja na različnih tehnoloških področjih. Na predstavitvi sodelujejo različni predstavniki iz gospodarstva ter šolske, akademske in znanstvene sfere. Gostili pa bomo tudi ugledne goste iz Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Fakultete za alektrotehniko Univerze v Ljubljani, predstavnike Univerze v Mariboru idr. Organizator: Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec, predsednik

KONFERENCA: SKUPINE SID BANKE ZA PODPORO MALIM IN SREDNJIM PODJETJEM V SLOVENIJI FINANCIRANJE RAZVOJNIH IN IZVOZNIH PROJEKTOV IZ VIROV SID BANKE Predavalnica 1 14.00–16.30 Saša Keleman, direktor področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja, SID banka; Stanislav Berlec, namestnik direktorja področja spodbujevalnega in razvojnega financiranja, SID banka • Razvoj konkurenčnega podjetništva in internacionalizacije, s poudarkom na podpori malih in srednje velikih podjetij • Razvoj družbe znanja in inovativno podjetništvo – razvoj, raziskave, inovacije, izobraževanje • Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje – projekti varovanja okolja, projekti OVE in URE • Regionalni in družbeni razvoj – regionalna infrastruktura, stanovanjska oskrba, • Novosti leta 2011 in Spodbujevalno razvojna platforma Zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov pred t.i. nemarketabilnimi riziki Kristina Trošič, namestnica direktorja področja zavarovanja kreditov, SID banka • zavarovanje izvoznih kreditov/terjatev • zavarovanje bančnih (storitvenih) garancij • zavarovanje investicij v tujini • program izravnave obresti (PIO)


Petek, 3. 6. 2011 Zavarovanje terjatev – predstavitev storitev SID – Prve kreditne zavarovalnice Nataša Arko, direktorica oddelka prodaje in marketinga Izvensodna izterjava – predstavitev storitev PRO KOLEKT, družbe za izterjavo, d.o.o. Leon Zalar, namestnik direktorja Vprašanja udeležencev in zaključek

OKROGLA MIZA: IZZIVI KOMUNICIRANJA O VISOKO TEHNOLOŠKIH IZDELKIH IN STORITVAH Predavalnica 2 13.45–6.00 Visokotehnološka podjetja se vsakodnevno soočajo z izzivi pri komuniciranju o visoko tehnoloških izdelkih in storitvah. Uporaba klasičnih tržnih pristopov ni primerna, saj na področju visoke tehnologije prevladujejo besedila in informacije, ki so zaradi svoje strokovnosti in tehničnih podatkov težje razumljivi. Kako torej učinkovito komunicirati z mediji, investitorji in poslovnimi partnerji?

SVETOVANJE SVETOVALNEGA CENTRA OZS Razstavni prostor OZS, dvorana Kupola (A) 11.00–13.00 • Delovno in socialno pravo (Staša Pirkmaier, svetovalka OZS) • Plače, nadomestila plač (Marko Ocvirk, svetovalec OZS) Termin: 14.00–16.00 • Gospodarsko pravo (Nataša Cehtl, svetovalka OZS) • Varstvo in zdravje pri delu ter varstvo okolja (Katarina ŽeleznikLogar, svetovalka OZS)

PREDSTAVITEV STROKOVNIH SEKCIJ PRI OZS Razstavni prostor OZS, dvorana Kupola (A) 11.00–13.00 • Sekcija steklarjev, sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, sekcija lesnih strok, sekcija polagalcev talnih oblog (Ida Staniša, sekretarka sekcij OZS) • Sekcija kovinarjev, sekcija elektro dejavnosti, sekcija elektronikov in mehatronikov, sekcija plastičarjev (Rudi Wostner, sekretar sekcij OZS) • Sekcija gradbincev, sekcija kleparjev in krovcev, sekcija slikopleskarjev, sekcija instalaterjev energetikov (Janko Rozman, sekretar sekcij OZS) 14.00–16.00 • Sekcija za promet (Bojana Pečnik, sekretar sekcije) • Sekcija avto serviserjev (Igor Pipan, sekretar sekcije)

SVEČANOST OB OTVORITVI LOS IN MODNA REVIJA

TRAJNOSTNA GRADNJA IZ KRIŽNO LEPLJENIH LESENIH PLOŠČ Predavalnica 4 9.00–12.00 ure Predavatelj je priznani mednarodni strokovnjak na področju potresne odpornosti lesenih in kompozitnih konstrukcij. Sodeluje tudi pri razvoju inovativnih križno lepljenih lesenih konstrukcij, o katerih poteka tudi predavanje, na katerem je predstavljen razpon možnosti, ki jih ponuja gradnja iz križno lepljenih lesenih plošč. Predavatelj: dr. Bruno Dujič, u.d.i.g

TEHNOLOŠKI DAN ZA INOVATIVNE OBRTNIKE IN PODJETNIKE

Razvoj – inovativnost – zaščita in trženje izdelkov z dodano vrednostjo (v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013)« Predavalnica 2 10.00–14.00 • Vodenje inovacijskih in razvojnih procesov v MSP (mag. Emilija Bratož, OZS) • Izvajanje inovacijskega managementa v sodelovanju z razvojnimi institucijami (Michael Sedlak, BIC, Avstrija) • Postopki komercializacije inovacij (podjetnica Mojca Črtalič Andolšek, FERROČRTALIČ d.o.o.) • Zaščita industrijske lastnine: patent, model ali blagovna znamka (Tatjana Jeršan, URSIL ) • Inovacijski vavčer – oblika subvencioniranja inovacij (Vlasta Selšek, JAPTI)

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV SEKCIJE ŽIVILSKIH DEJAVNOSTI PRI OZS NA TEMO »OZNAČEVANJE ŽIVIL« Predavalnica 1 10.00–13.00 Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije o vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označba na živilu je vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem po eni in med kupcem oziroma potrošnikom po drugi strani. Za kupca oziroma potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Predavanje Označevanje živil je namenjeno predstavitvi obstoječe zakonodaje v Sloveniji na področju splošnega označevanja živil in označevanja hranilne vrednosti živil (Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil, Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil) ter predstavitvi predloga Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki združuje dve področji zakonodaje o označevanju – splošno označevanje živil in označevanje hranilne vrednosti živil. Blaža Nahtigal, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marmorna dvorana 19.30–21.00

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

15


PROGRAM SEJMA

MOX – MOBILNA PISARNA Predavalnica 3 13.00–14.00 MOX vam omogoča, da uredite vsa ključna poslovna opravila brez obiska pisarne. Prihrani vam tiskanje dokumentov zgolj zato, da jih lahko nesete na pošto. Tudi to opravi namesto vas. Hkrati ste vedno obveščeni o stanju vašega poslovanja in imate dostop do vseh poslovnih dokumentov, ko jih potrebujete. Zagotavlja superioren občutek nadzora in sproščenosti, ki vam da novega zagona in energijo za premagovanje najbolj zahtevnih poslovnih izzivov. Matija Miklavc, MOX mobilna pisarna

eSTORITVE ZRSZ IN ESVETOVANJE Predavalnica 1 14.00–14.45 ZRSZ v svoje delo in poslanstvo zadnjih nekaj let čedalje bolj intenzivno uvaja sodobne načine oziroma kanale komuniciranja z uporabniki svojih storitev, ki jih omogoča sodobna tehnologija. Poleg vzpostavitve kontaktnega centra, obveščanja prek SMS in elektronskih sporočil se v zadnjih letih vse več poudarka namenja razvoju eStoritev. Osnovni namen te storitve je dosegati večjo preglednost in razpoložljivost za uporabnike, ne da bi pri tem izgubili kakovost storitev. Spletna aplikacija eSvetovanje uporabnikom ponuja storitve za pomoč pri poklicni orientaciji in iskanju zaposlitve. Na ZRSZ torej celoten svetovalni proces ponujamo tudi v uporabniku prijaznem, sodobnem elektronskem okolju. Suzana Jarc, svetovalka zaposlitve, ZRSZ, OS Ljubljana

EURES Predavalnica 2 15.00–15.45 Načelo prostega gibanja delavcev EU omogoča, da lahko zaposlite delavce iz vseh držav članic EU, EGP in Švice. Kakšne prednosti ima lahko zaposlovanje tujih delavcev? Kdo vam lahko pomaga pri zaposlovanju delavcev iz tujine? Kako vam lahko EURES pomaga pri zaposlovanju delavcev? Tema predavanja so ta in še številna druga vprašanja. Usmerili se bomo tudi na to, kaj je treba storiti pred, med postopkom zaposlitve in po njem, in predstavili omrežje in portal EURES, na katerem je dnevno objavljenih en milijon prostih delovnih mest in na katerem je registriranih že več kot 23.000 delodajalcev. Mateja Grajzar, EURES svetovalka, ZRSZ OS Ljubljana

16

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

IZOBRAŽEVANJE »TEMELJNE REŠITVE, KI JIH PRINAŠA ZZTD-1« Predavalnica 1 16.00–18.00 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZTD-1) je bil v Državnem zboru sprejet 29. 3. 2011 in je bil v Uradnem listu RS št. 26/2011 objavljen 8. 4. 2011. Temeljne rešitve, ki jih prinaša ZZTD-1, so predvsem zaščita slovenskega trga dela, večja zaščita in varnost tujcev, ki so zaposleni ali delajo v RS, ter zaostreni pogoji za podaljšanje dovoljenj za zaposlitev z namenom preprečevanja zlorab na strani delodajalca. ZZTD-1 vpeljuje nove kategorije tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, in daje pravno podlago za sprejem podzakonskega akta glede nastanitev tujcev, ki se zaposlijo ali delajo pri slovenskih ali tujih delodajalcih. Z novim zakonom se med drugim ukinja sezonsko delo v gostinstvu, turizmu ter v gradbeništvu. Metka Barbo Škerbinc, pomočnica generalne direktorice ZRSZ za pravne zadeve, tujino in socialo

SVETOVANJE SVETOVALNEGA CENTRA OZS Razstavni prostor OZS, dvorana Kupola (A) 11.00–13.00 • Davčno svetovanje (Iztok Mohorič, svetovalec OZS) • EU razpisi (Danijel Lamperger, svetovalec OZS) • Delovno in socialno pravo (Dušan Bavec, svetovalec OZS) 14.00–16.00 • EU razpisi (mag. Larisa Vodeb, svetovalka OZS) • Davčno svetovanje (Janja Perme, svetovalka OZS)

PREDSTAVITEV STROKOVNIH SEKCIJ PRI OZS Razstavni prostor OZS, dvorana Kupola (A) 11.00–13.00 • Sekcija za gostinstvo in turizem, sekcija frizerjev, odbor pogrebnih dejavnosti (Vlasta Markoja, sekretarka sekcij OZS) • Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev, sekcija čistilcev objektov, sekcija trgovcev (Miran Rade, sekretar sekcij OZS) • Sekcija za domačo in umetnostno obrt (Goran Lesničar Učakar, sekretar sekcije) 14.00–16.00 • Sekcija zlatarjev, sekcija kozmetikov, sekcija vzdrževalcev tekstilij, sekcija predelovalcev kož (Mateja Loparnik Učakar, sekretarka sekcij OZS) • Sekcija fotografov, sekcija dimnikarjev, sekcija živilskih dejavnosti, odbor obrtnih zadrug (Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij OZS) • Sekcija fotografov, sekcija grafično-papirnih dejavnosti, sekcija tekstilcev (Adrijana Poljanšek, sekretarka sekcij OZS)


Foto: Dragan Arrigler

Ljubljanski obrtno–podjetniťki sejem 2011

17


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

dvorana razstavljalec

18

ZU/61 C/7 C/47 ZU/44 C/6 C/5 C/32 ZU/57 A/19 A2/29 ZU/3 ZU/2 A2/7 ZU/4 ZU/22 ZU/24 A2/68 AA/2 C/1 ZU/29 A2/54 C/24 AV/7 A/5 A/24 A/13 C/45 ZU/59 C/55 A2/44 A2/11 C/14 ZU/60 ZU/50 A2/36 ZU/21 C/35 C/21 ZU/53 A/9 C/29 A/7a C/57 ZU/12 ZU/35 A/6 C/36 A2/17 A2/52b ZU/37

ABV, KOVINSKI IZDELKI, d.o.o., Šentvid pri Stični, SLOVENIJA AKROBAT, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA ALEŠ DOLINAR s.p., Celje, SLOVENIJA INADA, JAPONSKA ALFA NATURA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA AMABILIS d.o.o., Maribor, SLOVENIJA AMARANT KOOPERATIVA d.o.o., Kresnice, SLOVENIJA AMC ALFA METALCRAFT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ANA ČEH s.p., Gorišnica, SLOVENIJA ANDI, d.o.o., Žiri, Žiri, SLOVENIJA ANGELSKI AMBIENTI d.o.o., Domžale, SLOVENIJA AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Jakobski Dol, SLOVENIJA UTB GmbH, Seybothenreuth, NEMČIJA AQUAEMUNDUS, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA AQUATEC, Dubnica, SLOVAŠKA AQUAHIT d.o.o., Kranj, SLOVENIJA ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA OTTO GRAF GmbH , Teningen, NEMČIJA ASO d.o.o., Celje, SLOVENIJA AVTOHIŠA REAL, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA RENAULT, FRANCIJA BARJANS d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA BOLHA d.o.o.., Ljubljana, SLOVENIJA BOŽNAR - ČEBELARSTVO d.o.o., Polhov Gradec, SLOVENIJA BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki, SLOVENIJA BURJA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA COLF d.o.o., Medvode, SLOVENIJA ČASNIK FINANCE, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA , Ljubljana, SLOVENIJA DEMINI DEJAN ZELKO s.p., Kobarid, SLOVENIJA DIGIFOT d.o.o., Lendava, SLOVENIJA DOMSOLAR, OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, d.o.o., Lesce, SLOVENIJA DOM3 d.o.o., Smlednik, SLOVENIJA DREVI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DRUŠTVO OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV CERKLJE, Cerklje na Gorenjskem, SLOVENIJA GORENC – Igor Stare s.p. KERN IVAN s.p. SLAP, Slatnar Peter s.p LOMM, Markovič Marko s.p. DA ELEKTROMEHANIKA, Ropret Amdrej s.p MIZARSTVO KOŠNIK d.o.o. DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o., Nova Cerkev, SLOVENIJA INDELEC, Douai, FRANCIJA ELEKTROMEHANIKA STAVBENA DVIGALA "LIFT MONT" MLADINKO JEFTENIĆ s.p. , Portorož - Portorose, SLOVENIJA ELMARS d.o.o. Lukovica, Lukovica, SLOVENIJA EMA d.o.o., Orehova vas, SLOVENIJA EX-MEGA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA EXPRUM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA E2RD DIZAJN BOJANA KOVAČIČ ZEMLJIČ s.p., Maribor, SLOVENIJA FEBRUS d.o.o., Logatec, SLOVENIJA FIGURA TOMAŽ OKORN s.p., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA FIRENA d.o.o., Kranj, SLOVENIJA FRANC AVBELJ s.p. OBDELAVA GLINE , Lukovica, SLOVENIJA GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana GLOBALING d.o.o., Žalec, SLOVENIJA G.OGRINC d.o.o., Medvode, SLOVENIJA GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje, SLOVENIJA GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor, SLOVENIJA HERMAN d.o.o., Cirkulane, SLOVENIJA HERMI, d.o.o., Celje, SLOVENIJA HOBY LES d.o.o., Škofja vas, SLOVENIJA HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš, SLOVENIJA

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40

40 40 40 40 40 41 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42


C/18 C/39 C/15 ZU/39 A2/6 C/51 ZU/19 C/50 C/12 A2/21, ZU/8 A2/ 4 ZU/5 A/14 C/31 A/2 A2/63, ZU/31 C/10 A2/19 A2/3 C/46 A2/24 C/3 C/4 C/3 A2/37 C/52 C/26 A2/40 ZU/27, A2/41 C/17 ZU/9 ZU/32 ZU/36 C/28 A2/22 A/22

IBEX, d.o.o LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA KUNZMANN SKI TOOLS, NEMČIJA IBV d.o.o., Lesce, SLOVENIJA ILIĆ PERO s.p. ILPE, Kamnik, SLOVENIJA COMELIT, Bergamo, ITALIJA IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA INPRO 22 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA IONEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ISA d.o.o. Komen, Komen, SLOVENIJA GRASSHOPPER, Moridge, ZDA ISKRA VARJENJE d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA ITS-RB d.o.o., HR - 48260 Križevci, HRVAŠKA IVAN DEKLEVA "INGDEKLEVA TESNILEC" s.p., Sečovlje-Sicciole, SLOVENIJA JAZON d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA JUS SECURITY, d.o.o., Domžale, SLOVENIJA AXIS Comunications, Loud, ŠVEDSKA KACIN JOŽICA s.p. METALIKA, Žiri, SLOVENIJA WEH BURG TORWEGGE EMICO ZIMMERMANN PINET DIRAK KALIKONTO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA KANAL d.o.o., Videm - Dobrepolje, SLOVENIJA KARBA MGE, d.o.o., Ljutomer, SLOVENIJA KARMEN GRM s.p., Ljubljana, SLOVENIJA KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KLJUČAVNIČARSTVO ŽUGIČ ROBERT ŽUGIČ s.p., Šmarje - Sap, SLOVENIJA KMETIJA BRDNIK - ROTOVNIK TONČKA, PEKA KRUHA, PECIVA IN POTIC, Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA KMETIJA PLAHUTA, Sečovlje-Sicciole, SLOVENIJA KMETIJSTVO IN OLJARSTVO MIRAN KOLARIČ, s.p., Jurovski Dol, SLOVENIJA KMS MALERIČ d.o.o., Vinica, SLOVENIJA KNAPIČ, d.o.o., Rečica ob Savinji, SLOVENIJA KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela, SLOVENIJA KOVINOPASARSTVO REHAR, d.o.o., Petrovče, SLOVENIJA RINTAL, Forli, ITALIJA KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota, SLOVENIJA KOVINOSTRUGARSTVO IVAN GOMILŠEK s.p., Ptuj, SLOVENIJA KOVINSKA PROIZVODNJA BOJAN FILIPIČ s.p., Ljutomer, SLOVENIJA KOŽELJ UROŠ s.p., Domžale, SLOVENIJA KREJAN-LEVEC d.o.o., Trzin, SLOVENIJA HAÜSSLER, NEMČIJA WALDNER, AVSTRIJA LAMPIČ d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA LIGNARIUS d.o.o., Oplotnica, SLOVENIJA LOTRIČ d.o.o., Selca, SLOVENIJA AFFRI, Induno Olana, ITALIJA DOSTMANN ELECTRONIC, Wertheim-Reicholzheim, NEMČIJA ERWEKA, Heusenstamm, NEMČIJA HÄFNER, Königswinter, NEMČIJA IBR, Cavaria, ITALIJA N.B.C. ELEKTRONIK, Delebio, ITALIJA PCL AIR TECHNOLOGY, Sheffield, VELIKA BRITANIJA RADWAG, Radom , POLJSKA SCHNAIDER, Bad Kreuznach, NEMČIJA SOCOREX, Lausanne, ŠVICA SONOSWISS, Ramsen, ŠVICA SYLVAC, Crissier, ŠVICA TRIMOS, Renens, ŠVICA

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44

44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46

19


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

20

AV/2 A2/55 ZU/33 AA/2 C/40 C/23 A2/26 C/2, ZU/26 A2/18 A/23 C/43 C/27 A2/28 ZU/51 A2/35 A2/34 A2/52 A2/61 C/25 ZU/18 ZU/43 C/44 AV/1 C/34 A2/56 A2/42 A2/45 A2/42 A2/66 A2/67

LUCIFER d.o.o., Velenje, SLOVENIJA M & A, d.o.o., Celje, Celje, SLOVENIJA MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO, Komenda, SLOVENIJA MARKO ZAJC s.p., Litija, SLOVENIJA MARMET d.o.o. Ajdovščina, Ajdovščina, SLOVENIJA MARMO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SUNNY HEATT, NEMČIJA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA MEDIČARSTVO, SVEČARSTVO PERGER HRABRO s.p., Slovenj Gradec, SLOVENIJA MEGAMIK, d.o.o., Preddvor, Preddvor, SLOVENIJA METAKOCKA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA METRONIK SOLAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MIROSLAV PEČNIK S.P., Škofja Loka, SLOVENIJA MIZARSTVO ALEKSANDER STARE s.p., Žabnica, SLOVENIJA MIZARSTVO FUNTEK JANEZ FUNTEK s.p., Ravne na Koroškem, SLOVENIJA "MIZARSTVO" PELCL ALEKSANDER S.P. , Sveti Jurij ob Ščavnici, SLOVENIJA MIZARSTVO ŠTIBELJ NIKOLAJ ŠTIBELJ s.p., Selca, SLOVENIJA MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p., Mengeš, SLOVENIJA EGGER, St. Johan, AVSTRIJA MOJSTER 24 UR d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA MOLAN d.o.o., Leskovec pri Krškem, SLOVENIJA MONTAŽA OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA JERNEJ KORPAR s.p., Ljubljana, SLOVENIJA FRANCOM SpA, Cassola, ITALIJA N & N d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA NIX d.o.o., Semič, SLOVENIJA NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana; SLOVENIJA NUGGET d.o.o., Žalec, SLOVENIJA OBLAGANJE TAL IN STEN BOŠTJAN POTOČNIK s.p., Selca, SLOVENIJA OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Ljubljana, SLOVENIJA PETA Kordan Ignacij s.p, FERMEDICA, Ferle David s.p GLASBILA KOROŠEC, Korošec Darko s.p. ZLATARSTVO TRTNIK LUKA s.p OČESNA OPTIKA KRHLIKAR, Martin Krhlikar s.p UMETNOST SKOZI KARTON, Primož Antloga s.p. RUTAR D.O.O, KOVAŠTVO in KLJUČARNIČARSTVO, Babnikd.do.o IZDELOVANJE GOSTINSKE OPREME, Logar Janko s.p. GALVANIZACIJA, KOVINSKI IZDELKI Zrnec Roman s.p. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LOGATEC, Logatec, SLOVENIJA ANDREJ GROM, MIZARSTVO ANDREJ GROM S.P, LOVRENCIJ GROM, MIZARSTVO LOVRENCIJ GROM S.P, SILVESTER PIVK, PIVK ELECTRIC D.O.O. RAČUNOVODSKE STORITVE MIRJAM ARH GOSTIŠA S.P TADEJ PIVK, ČISTILNI SERVIS BLIŠČ D.O.O, MIZARSTVO MOLK ALOJZ MOLK S.P. PROLOG D.O.O. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA, Škofja Loka, SLOVENIJA BOGNER JENKO UROŠ s.p., CONSULT COMMERCE d.o.o., DEMŠAR DESIGN, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., DOMAČA IN UMETNA OBRT, ŽIRI, d.o.o., KMETIJA PUSTOTNIK d.o.o. MITLES OBLAK MATJAŽ s.p., ORODNO KOVAŠTVO IN LESARSTVO KRMELJ JOŽE s.p. PEKARNA ŽIRI OBLAK JOŽE s.p ŠTAJNBIRT, MESARIJA, d.o.o., OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, Kranj, SLOVENIJA DEDRA ŠPORT izdelovanje in popravilo športne opreme, Drago Debeljak s.p. PRECIZNI IZDELKI PRECISIUM, Ludvik Kavčič s.p. LE TEHNIKA d.o.o. TEKSTILNA SEKCIJA pri OOZ Kranj

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49

49

49

49


A2/65b A2/43 A2/50 A2/64 A2/47 A2/65 ZU/45, A2/62

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA JESENICE , Jesenice, SLOVENIJA UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ S.P. MEDIUM, design, grafični inženiring, tisk, d.o.o. SITOTISK STUDIO A ANITA DAKSKOFLER- AHAČIČ S.P. OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LITIJA , Litija, SLOVENIJA LESO KRAS, SIMON LOKAR S.P KGL KOVINSKA GALANTERIJA D.O.O., KOMAR KOVINOPASARSTVO, ROMAN MATOZ S.P PROKOHID BORIŠEK NATALIJA S.P., KOVINSKA GALANTERIJA – MAJCEN IGOR S.P. KOTLARSTVO GODEC MARKO GODEC S.P. IGLCA ŠIVANJE IN IZPOSOJA SVEČANIH OBLEK, SONJA VOZELJ S.P. ALEMAR CVETLIČARSTVO IN POSLOVNE STORITVE, MARJAN PLANINŠEK S.P. MODNA OBLIKOVALKA, KARMEN GOMBAČ S.P. SEKCIJA GOSTINCEV OOZ LITIJA OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA BEŽIGRAD,Ljubljana, SLOVENIJA URARSTVO KAJFEŽ (TRINIT D.O.O.) HOLISTA, DARILNI INŽENIRING, MAJA RIBIČ NOSAN S.P UNIKATNI IZDELKI IZ KERAMIKE, ALENKA SEKNE S.P. KLJUČAVNIČARSTVO IN KOVINSKO POHIŠTVO, SLAVKO OREHEK S.P AMORTIZER D.O.O. OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PTUJ, Ptuj, SLOVENIJA SAVNE CAFUTA PTUJ d.o.o. ZAMUDA FRANC s.p., MIZARSTVO IN TRGOVINA ROŠKAR FRANC, TURISTIČNA KMETIJA KOZARČAN, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RADOVLJICA, Radovljica,SLOVENIJA ANT, OBLIKOVANJE, TRGOVINA, IZOBRAŽEVANJE, MIHA ŽVAN S.P "ERAL" SPLOŠNO MIZARSTVO, ALOJZIJ ERMAN S.P. GLIDER SERVICE, FRANC NOVAK S.P GRAVIRANJE IN OBLIKOVANJE NAKITA, AB-GRAVIRKA, AJA BOHINJC S.P. HOTEL TRIPIČ, KRSTO TRIPIČ S.P. IZDELAVA INDUSTRIJSKE OPREME, ZAJC JOŽE S.P. IZDELOVANJE TEKSTILNE GALANTERIJE, ELIZABETA BABIČ S.P. MODNO ŠIVILJSTVO IN POPRAVILO OBLAČIL KRINOLINA, JERICA BOŽIČ S.P. NIMB, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. PRINA, NATAŠA PRISTOV S.P. PENZION IN GOSTILNA LECTAR, MUZEJ LECTARSKA DELAVNICA V ŽIVO, JOŽE ANDREJAŠ S.P ROPOK ROBERT POKLUKAR S.P. ŠOBRLE ANTON POKLUKAR S.P. ŠPORTNA KONFEKCIJA MIMI, MARIJA HUDOVERNIK S.P. TISKARNA KNJIGOVEZNICA RADOVLJICA, D.O.O. UMETNOSTNO KOVAŠTVO ROTAR, ŠTEFAN PINTAR S.P. ZELIŠČARSTVO PREŽLA, ANTONIJA TORKAR S.P. OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA TRŽIČ, Tržič, SLOVENIJA PROIZVODNJA IN STORITVE, MG METAL D.O.O., ČEVLJARSTVO BRODI, BRODAR MARKO S.P., IZDELOVANJE POHIŠTVA IN NOTRANJE OPREME, SMOLEJ D.O.O., DZ DELAVNICA USNJENE IN TEKSTILNE GALANTERIJE ZAPLOTNIK, ZAPLOTNIK UROŠ S.P. ZDRAVKO PAPLER S.P., STEKLARSTVO LENY D.O.O., IZDELOVANJE KONFEKCIJE IN TRGOVINA MELOM, PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA d.o.o. MIZARSTVO ROŽIČ, ROŽIČ MATJAŽ S.P., JESENKO JANEZ S.P., MIZARSTVO KONTAKT P D.O.O., PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJO IN PRODAJO, TRŽIČ ZUPAN FRANC S.P., TESARSTVO IN KROVSTVO ZUPAN SIMONA S.P., ROKAVIČARSTVO KRIŽAJ KAVAR JANEZ S.P., IZDELOVANJE OKRASNIH PREDMETOV IZ BARVNIH KOVIN OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA VRHNIKA , Vrhnika, SLOVENIJA SVEČARSTVO IN PALSTIKA, JANEZ STRIŽNAR ŠIV&MONT, ŠIVILJSTVO IN MONTAŽE, DANICA GUTNIK KOVINA TRADE STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO, Marko Popit ELMER ELEKTRONIKA

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

49

50

50

50

50

50

50

21


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

A/15

A/12, ZU/48 A/26 A2/2 A/16 A/27

22

MOLEK SERVIS, Peter Molek S.P TRANS FELIX PREVOZI OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Ljubljana, SLOVENIJA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE - SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT, Ljubljana, SLOVENIJA ŠMID CIRILA MILANI DENIS GABER KRAJNC DIMITRIJ KOROŠEC ERNA JAKLIČ FRANC KREMŽAR FRANC PAHOVNIK FRANC STELAN AJA IN FRANE ABRAMOVIĆ REGOVEC IRENA URBANČ BALABANIČ IVANKA MLAKAR IZTOK BOJC JANEZ KOSMAČ JERNEJ CELEC JOŽICA PŠAJD LILJANA ČALIČ MARJAN KOSTAJNŠEK MARKO IZLAKAR GERM MATKO ŽALIK MOJCA VOGRINC MONIKA IN DUŠAN ČOPI NADJA KOŠIR NEVENKA NEMEC RAFAEL RUS SAŠO LOJEVEC TATJANA ZUPANČIČ VLADO ŠKULJ ANDREJA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE ODBOR OBRTNIH ZADRUG,Ljubljana, SLOVENIJA OZ ZORA DOMŽALE OZ ŽELEZOPROMET OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ALPE ADRIA HOLZ/LES, Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO KOS, JOŽE KOS S.P. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ELEKTRONIKOV IN MEHATRONIKOV TER SEKCIJE ELEKTRO DEJAVNOST, SLOVENIJA INŠTITUT JOŽE STEFAN FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO UNIVERZE MARIBOR FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZE V LJUBLJANI KEMIJSKI INŠTITUT V LJUBLJANI VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠC PTUJ, TŠC KRANJ ŠC VELENJE AUDIOLOGS, MILENKO GLAVICA S.P GOROSAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE D.O.O FARADAY D.O.O RTV SERVIS IVAN PREŠEREN S.P PROELEKTRONIKA D.O.O PS D.O.O, LOGATEC MAKRO TEAM D.O.O ASTRON D.O.O ELEKTRO POČIVAVŠEK D.O.O OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA GRADBINCEV,SLIKOPLESKARJEV, KLEPARJEV, KROVCEV, INSTALATERJEV-ENERGETIKOV, Ljubljana, SLOVENIJA GRADNIG – GRADBENIŠTVO ZDRAVKO DOJČINOVIĆ S.P. MBA ANDREJ OBERŽAN S.P MIZARSTVO IN MANJŠA GRADBENA DELA FABJAN CIFREK S.P. DIPEX D.O.O. BARVAL D.O.O. BRANSBERGER D.O.O., SLIKOPLESKARSTVO, FASADERSTVO IN TRGOVINA MONTIM D.O.O

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

50 51

51 51 52

52


RUBRIKA

A/18 A/10 A/25 A/10 A/21 A/11 A/12

KLEPARSTVO POVALEJ ZVONKO S.P. KLIMAEXPERT D.O.O. FRANKOVIČ D.O.O., PLINAR D.O.O. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA GRAFIČARJEV, Ljubljana, SLOVENIJA POINT D.O.O. MEDIUM D.O.O. MUMINO D.O.O. TRIO D.O.O ETIKETE PROTING TISKARNA POŽGAJ ROOT – MM D.O.O. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ,Ljubljana, SLOVENIJA PRIMOŽ ŠTAJNAR S.P ABRAMIČ JOŽKO S.P., LUKO DESING,Lucija Kolar s.p KRZNARSTVO SMOLE, Matjaž Smole s.p PAVLI MIHAEL S.P. – USNJENI IZDELKI PAVLI IGNAC JERŠINOVIČ S.P. – STROJENJE KOŽ DAS D.O.O., Anton Dremelj MIBO 19, Proizvodnja in trgovsko podjetje d.o.o. VIKTOR BARLIČ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., HERMAN d.o.o., CRI CELJE D.O.O VLADIMIR VODEB s.p., BOUTIQUE VODEB IGNACIJ KORDAN s.p., Čevljarstvo Peta ČEVLJARSTVO MIHOYA ANDREJ KIRBIŠ, Usnjena galanterija OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA STEKLARJEV IN SEKCIJA POLAGALCEV TALNIH OBLOG, Ljubljana, SLOVENIJA SLOKAN ANDREJA S.P. STEKLARSTVO KRALJ DANIJEL S.P. STEKLARSTVO STEKLARSTVO ROJS D.O.O. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA TEKSTILCEV,Ljubljana, SLOVENIJA MILI d.o.o. IGLA d.o.o. ŠPORTNA OBLAČILA MIMI , MIMI HUDOVERNIK S.P SAGA D.O.O. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM "GOSTILNA SLOVENIJA", Ljubljana, SLOVENIJA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ZLATARJEV IN DRAGULJARJEV, Ljubljana, SLOVENIJA MARIJAN KOSI s.p., ZLATARSTVO IN GRAVERSTVO ZLATARSTVO MANDIČ VLADO S.P VREČKO FELIKS S.P., DRAGULJARNA IN ZLATARNA VREČKO SKUŠEK d.o.o NATASSHA deSign, Zlatarstvo Nataša Selič s.p ZLATARSTVO LAVTIŽAR, FRANCI LAVTIŽAR S.P TINA MEŽEK S.P., ZLATARNA ŽAD ZLATARSKI ATELJE, DAVID KRAMARIČ RAZSTAVA »ZLATA VITICA« BORBOLATO JERNEJ BUKOVEC ROMANA CVITKOVIČ MARIJA DRAVŠNIK SILVA GROM FRANC GULIČ PAVEL HIRŠENFELDER MATIJA JAKLIČ FRANC JEMEC ANTONIJA JURGEC BRICMAN KATJA IN BRICMAN JURE KALŠEK ŠTEFAN KEJŽAR MIRA KOROŠEC DARKO KREMŽAR FRANC

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

51

51

52

52

51 51

23


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

ZU/38 C/16 A2/49 C/19 ZU/34 ZU/41 ZU/56 A2/57 C/56 C/38 A2/38 A2/16 C/41 A2/33 A2/1 AV/5 A2/20 A2/13 C/37 ZU/30 AV/7 A2/31 ZU/63 ZU/13 A2/58 ZU/62 A/8 AV/4 A2/25 A/4 ZU/14 C/53 A2/8 ZU/42 E/1

KRIŠTOF MIHAEL LOTRIČ ALOJZ MLAKAR JANKO NOSAN JAKOB PERGER HRABROSLAV POGAČAR FRANC PUNGERČAR JOŽE SAMSA JANKO VALANT JOŽE VIŠNAR STOJAN ZUPAN VALENTIN OGM-BI, d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA OSVETLJEVALNA OPTIKA, JANEZ RIHTAR s.p., Murska Sobota, SLOVENIJA PAN GOSLAR d.o.o., Ig, SLOVENIJA PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VORWERK Inetrnational, Wollerau, ŠVICA PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA PERNUŠ d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA PETRE d.o.o., Žalec, SLOVENIJA PETRIČ d.o.o., Ajdovščina, SLOVENIJA PLETENINE ŠPENKO JANA ŠPENKO KOČAR s.p., Komenda, SLOVENIJA POLIPLET d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA POS PLASTIKA d.o.o., Sodražica, SLOVENIJA PREKLADE LEITL d.o.o., Pragersko, SLOVENIJA PRETENT d.o.o., Dobrova, Dobrova, SLOVENIJA CEA, Lecco, ITALIJA PREVC, d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA PRODOMUS.si, Ljubljana, SLOVENIJA PROFIDTP d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA PROPLAN d.o.o., Dob, SLOVENIJA TECKENTRUP GmbH, Verl, NEMČIJA PROSEN COM d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA AKEMI, Nürnberg, NEMČIJA Dr. SCHNELL, München, NEMČIJA FALPI, ITALIJA GANSOW, ITALIJA IPC, ITALIJA WIRBEL, ITALIJA PROVAR, d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA PTS VAUDA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA RADGONSKE GORICE d.d., Gornja Radgona, SLOVENIJA REBERLES d.o.o. Kamnik, Kamnik, SLOVENIJA REGENERACIJA, d.o.o., Vodice pri Ljubljani, SLOVENIJA RODEO, MIODRAG MILOSAVLJEVIĆ, s.p., Ljubljana, SLOVENIJA ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA ROMAN DEČMAN s.p.,"MP", Poljčane, SLOVENIJA RUDOLF DRAGICA s.p. PREMOŽENJSKO SVETOVANJE, Trbonje, SLOVENIJA ELEMENTUM, Šenčur, SLOVENIJA ELEMENTUM AG, Šenčur, SLOVENIJA S5 TEHNIKA.NET d.o.o., Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA SALKON d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA SAOP RAČUNALNIŠTVO o d.o.o., Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA SBA d.o.o., Dobrnič, SLOVENIJA SBA d.o.o., Grosuplje , SLOVENIJA SERVIS-PRODAJA RAVBAR JANEZ s.p., Novo mesto, SLOVENIJA OMAS, S.Stefano, ITALIJA SALVADOR, Valla di Riese, ITALIJA SIGNUM, d.o.o., Škofja Loka, Škofja Loka, SLOVENIJA SILVAPRODUKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, SLOVENIJA EKEY BIOMETRIC SYSTEMS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ES SVETILA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA GAF TRGOVINA d.o.o., Domžale, SLOVENIJA

24

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

52 52 52 52 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55

55 55 55 55 55 55 55 55 55

56 55 56 56 56 56 56


C/20 ZU/1 C/48 ZU/54 A2/46 A2/9 ZU/64 ZU/11 ZU/17 ZU/20 A2/39 A2/12 A2/5 ZU/6 A2/15 A2/14 A2/59 C/22 A2/23 C/13 ZU/10 A2/10 C/8 ZU/25 ZU/7 A2/9 C/30 A2/51 ZU/52 C/11 A/1 ZU/23 C/33 C/54 C/42

INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter, SLOVENIJA KAMPO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KUHINJE ERJAVEC, Ljubljana, SLOVENIJA LECTUS, LETICIA, Ljubljana, SLOVENIJA LOREX d.o.o., Bose, Ljubljana, SLOVENIJA MAAT 1 d.o.o., HotSpring, Ljubljana, SLOVENIJA MARAMO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO BOLČIČ, Klanec pri Kozini, SLOVENIJA OBLAZINJENO POHIŠTVO NOVAK, Ljubljana, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ROBOTINA d.o.o., Kozina, SLOVENIJA SVETINA & LAZAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VILINSKI VRT d.o.o., Domžale, SLOVENIJA VRATA PIRNAR, Ljubljana, SLOVENIJA ZOOM ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA SOHA d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA SOJOS d.o.o., Turnišče, SLOVENIJA RADIJATOR INŽENJERING, SRBIJA RIKUTEC, NEMČIJA SONCE ENERGIJA OBNOVLJIVI VIRI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SOVEN d.o.o., Selnica ob Dravi, SLOVENIJA ST SODNIK d.o.o., Komenda, SLOVENIJA STOLNIK M & I d.o.o., Ljutomer, SLOVENIJA BUTENAS, Remsfeld, NEMČIJA STOTINKA d.o.o., Makole, SLOVENIJA STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA STROJEGRADNJA HORVAT ANTON HORVAT s.p., Maribor, SLOVENIJA STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO JOŽE KOGOVŠEK s.p., Ljubljana, SLOVENIJA STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO SIMON JERAM s.p., Gorenja vas, SLOVENIJA SUMONT d.o.o., Kranj, SLOVENIJA SVETLOBA d.o.o., Logatec, SLOVENIJA ŠARDI ART k.d., Škofljica, SLOVENIJA KALOR, ITALIJA SUNSHORE, KITAJSKA ŠIRCELJ, d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA ŠPENGLAR PINTAR ANDREJ s.p., Sodražica, SLOVENIJA FINNBAR OY, Karstula, FINSKA ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci, SLOVENIJA GARANT GmbH, Ichtershausen, NEMČIJA SCHEUCHER GmbH, Mettersdorf, AVSTRIJA ŠTRUKELJ INDUSTRIJSKO LIČANJE KOVINSKIH IZDELKOV, UVOZ-IZVOZ, d.o.o, Radomlje, SLOVENIJA JÜRGEN, Badessen, NEMČIJA TEHMAX, d.o.o., Mengeš, Mengeš, SLOVENIJA TESTROJ MATIJA TERLEP s.p., Ljubljana, SLOVENIJA TILT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA TIM-TRADE, d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA TLAK LUKA DOLINŠEK s.p., Mengeš, SLOVENIJA TOYOTA CENTER LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA TRIO SOLAR, d.o.o., Tržič, SLOVENIJA KONTAKT P, Tržič, SLOVENIJA TTZ - ALOJZ ZADRAVEC s.p., Beltinci, SLOVENIJA BUTENAS HOLLBAUTEN KHÜLLWALD, NEMČIJA TULI d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA UKO, KROPA, d.o.o., Kropa, SLOVENIJA UMETNO KOVAŠTVO JANEZ MIR s.p., Videm ob Ščavnici, SLOVENIJA UMETNOSTNO KOVAŠTVO IN OBLIKOVANJE KOVIN ROBI VESELIČ s.p., Adlešiči, SLOVENIJA UNIJA d.d., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA UNIPLAST ALPE ADRIA d.o.o., Koper - Capodistria, SLOVENIJA USNJENA GALANTERIJA IN POSREDNIŠTVO CVETKO GRUDEN s.p., ŽIRI, SLOVENIJA VAGA, d.o.o., Naklo, SLOVENIJA VARESI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

25


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

26

C/49 ZU/15 ZU/49 A2/48 ZU/16 A/3 ZU/65 ZU/59b A2/60 C/9 ZU/58 A/7 A/20 A/17 A2/27 A2/30 ZU/66 ZU/46

VAR-IKS BOJAN ROJC s.p., Radomlje, SLOVENIJA VENTOVARNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VERTEKS TG d.o.o., Celje, SLOVENIJA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA VIGRAD d.o.o. CELJE, Ljubečna, SLOVENIJA VIRTU d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VODA PROJEKT d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ALBIXON a.s., Prana, ČEŠKA VODNAR RAVNIKAR MARJAN s.p., Moravče, SLOVENIJA VOGRAD ŠTEFAN PIŠKUR s.p., Trebelno, SLOVENIJA VRBICI, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA VRTKO d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z., Ljubljana, SLOVENIJA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Ljubljana, SLOVENIJA ZLATARNA CELJE d.d., Celje, SLOVENIJA ZUPANC JURIJ s.p., Selca, SLOVENIJA ŽELVA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA TILO, AVSTRIJA ŽIVEX VILJEM ŽIŽMOND s.p., Volčja Draga, SLOVENIJA

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61


www.bolha.com

Telefonija Prenosni računalniki Kuhinje Javne dražbe Gospodinjski aparati

Igrače

Rekreacija

Bolha d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana

Stanovanja

Novogradnje

Igralne konzole Nepremičnine

Avtomobili

Dnevne sobe

Otroška oprema

Pnevmatike GSM aparati Hiše

Igre Šport

Bolha.cskoa m v svet

Odskocna de ! ja n a v o p u k a n a spletneg Vsak dan več kot:

novo & st a nakup & p ro ro izdelki & daja storitve

300.000 oglasov 1.400 spletnih trgovin 100.000 dnevnih obiskov Oddih_203x270.indd 1

24.9.2010 9:30:05


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

28

1

Dvorana A Kupola

2

Dvorana A2 Kocka

3

A – A2 Prehod

4

AV Preddverje

5

Dvorana C Steklena dvorana

6

Dvorana Jurček

7a

Mestna ploščad

7b

Dunajska ploščad

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

7b

6

5

7a

1

4

3

2


Dvorana A Kupola 20

19

18

1

17

21

10 13

22

16

12

11

14

23

9 8

24

7a

25

7

15

6 26 5

4 1

27

19 5 24 13 9 7a 6 14 2 22 23 15 12 26 16 27

ANDI, d.o.o., Žiri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA DEMINI DEJAN ZELKO s.p. DIGIFOT d.o.o. FIRENA d.o.o. GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. JUS SECURITY, d.o.o. KALIKONTO d.o.o. LOTRIČ d.o.o. METAKOCKA d.o.o. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – ODBOR OBRTNIH ZADRUG OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA – ELEKTRO DEJAVNOSTI IN MEHATRONIKOV TER SEKCIJE OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA – GRADBINCEV, SLIKOPLESKARJEV, KLEPARJEV, KROVCEV, INSTALATERJEV-ENERGETIKOV

18 10 25 10 21 11 8 4 1 3 7 20 17

2

3

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA – GRAFIČARJEV OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – SEKCIJA STEKLARJEV IN SEKCIJA POLAGALCEV TALNIH OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – SEKCIJA TEKSTILCEV OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE – SEKCIJA ZLATARJEV IN DRAGULJARJEV RUDOLF DRAGICA s.p. PREMOŽENJSKO SVETOVANJE SAOP RAČUNALNIŠTVO o d.o.o. UNIJA d.d. VIRTU d.o.o. VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE ZLATARNA CELJE d.d.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

29


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

2

Dvorana A2 Kocka 38

37

34

35

36

31

33

30

28

29

27

25

26

24

39 42

43

46

52b

48

55

52 53

40

56

49 41

45

44

51

47

57

54

23 22 21

50 20

19 1

66

2

59

64

67

62

68

3 65

61

4

5

3

8

10

9

16

11

A – A2 Prehod

1

30

7

6

2

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

17

60

63

65b

18

58

1 2

MARKO ZAJC s.p. BOLHA d.o.o.

12

13

14

15


29 7 68 54 44 11 36 17 52b 1 6 21 4 63 19 3 24 37 40 41 22 55 26 18 28 35 34 52 61 56 42 45 42 66 67 65b 43

ANGELSKI AMBIENTI d.o.o. AQUAHIT d.o.o. BARJANS d.o.o. BURJA d.o.o. DRUŠTVO OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV CERKLJE DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o. EX-MEGA d.o.o. HERMI, d.o.o. HOBY LES d.o.o. PRODOMUS.SI INPRO 22 d.o.o. IVAN DEKLEVA »INGDEKLEVA TESNILEC« s.p. JAZON d.o.o. KAMINI KOČEVAR d.o.o. KARBA MGE, d.o.o. KARMEN GRM s.p. KLJUČAVNIČARSTVO ŽUGIČ ROBERT ŽUGIČ s.p. KMS MALERIČ d.o.o. KOVINOPASARSTVO REHAR, d.o.o. KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. LIGNARIUS d.o.o. M & A, d.o.o., Celje MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. MEGAMIK, d.o.o., Preddvor MIZARSTVO ALEKSANDER STARE s.p. »MIZARSTVO« PELCL ALEKSANDER S.P. MIZARSTVO ŠTIBELJ NIKOLAJ ŠTIBELJ s.p. MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p. MOJSTER 24 UR d.o.o. OBLAGANJE TAL IN STEN BOŠTJAN POTOČNIK s.p. OBLAK COMMERCE d.o.o. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA MOSTE-POLJE OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LOGATEC OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA JESENICE OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LITIJA

50 64 47 65 62 2 49 57 38 16 33 20 13 31 58 25 8 46 9 39 12 5 15 14 59 23 10 9 51 48 60 27 30

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA BEŽIGRAD OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PTUJ OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RADOVLJICA OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA TRŽIČ OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA VRHNIKA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ALPE ADRIA HOLZ/LES PAN GOSLAR d.o.o. PETRIČ d.o.o. POS PLASTIKA d.o.o. PREKLADE LEITL d.o.o. PREVC, d.o.o. PROPLAN d.o.o. PROSEN COM d.o.o. REBERLES d.o.o. Kamnik ROLTEK, d.o.o. SALKON d.o.o. SIGNUM, d.o.o., Škofja Loka ST SODNIK d.o.o. STOLNIK M & I d.o.o. STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO SIMON JERAM s.p. SUMONT d.o.o. SVETLOBA d.o.o. ŠIRCELJ, d.o.o. ŠPENGLAR PINTAR ANDREJ s.p. ŠTAJERLES TRADE d.o.o. TEHMAX, d.o.o., Mengeš TIM-TRADE, d.o.o. TTZ - ALOJZ ZADRAVEC s.p. UKO, KROPA, d.o.o. VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. VOGRAD ŠTEFAN PIŠKUR s.p. ZUPANC JURIJ s.p. ŽELVA d.o.o.

AV Preddverje 4

4

3

5

2 6

7

6 1 2 3 5 4 7

ČASNIK FINANCE, d.o.o. INFO GR LUCIFER d.o.o. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. PROFIDTP d.o.o. S5TEHNIKA.NET d.o.o. RADGONSKE GORICE d.d.

1

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

31


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

5

32

7 47 6 5 32 1 24 45 55 14 35 21 29 57 36 18 39 15 51 50 12 31 10 46 3 4 3 52 26 17 28 40 23 2 43 27 25 44 34 16 19 56 38 41 37 53 20 48 22 13 8 30 11 33 54 42 49 9

18

19

Dvorana C - Steklena dvorana AKROBAT, d.o.o. ALEŠ DOLINAR s.p. AMABILIS d.o.o. AMARANT KOOPERATIVA d.o.o. AMC ALFA METALCRAFT d.o.o. BOŽNAR - ČEBELARSTVO d.o.o. COLF d.o.o. DOMSOLAR, OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, d.o.o. DREVI d.o.o. ELEKTROMEHANIKA STAVBENA DVIGALA »LIFT MONT« MLADINKO JEFTENIĆ s.p. E2RD DIZAJN BOJANA KOVAČIČ ZEMLJIČ s.p. FEBRUS d.o.o. FRANC AVBELJ s.p. OBDELAVA GLINE GLOBALING d.o.o. HERMAN d.o.o. IBEX, d.o.o LJUBLJANA IBV d.o.o. ILIĆ PERO s.p. ILPE IONEX, d.o.o., LJUBLJANA ISKRA VARJENJE d.o.o. ITS-RB d.o.o. KACIN JOŽICA s.p. METALIKA KANAL d.o.o. KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o. KMETIJA BRDNIK - ROTOVNIK TONČKA, PEKA KRUHA, PECIVA IN POTIC KMETIJA PLAHUTA KMETIJSTVO IN OLJARSTVO MIRAN KOLARIČ, s.p. KNAPIČ, d.o.o. KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o. KOVINOSTRUGARSTVO IVAN GOMILŠEK s.p. LAMPIČ d.o.o. Ljubljana MARMET d.o.o. Ajdovščina MARMO d.o.o. MEDIČARSTVO, SVEČARSTVO PERGER HRABRO s.p. METRONIK SOLAR d.o.o. MIROSLAV PEČNIK S.P. MOLAN d.o.o. NIX d.o.o. NUGGET d.o.o. OSVETLJEVALNA OPTIKA, JANEZ RIHTAR s.p. PARNAD d.o.o. PLETENINE ŠPENKO JANA ŠPENKO KOČAR s.p. POLIPLET d.o.o. PRETENT d.o.o., Dobrova PROVAR, d.o.o. SERVIS-PRODAJA RAVBAR JANEZ s.p. SOHA d.o.o. SONCE ENERGIJA OBNOVLJIVI VIRI d.o.o. ŠTRUKELJ INDUSTRIJSKO LIČANJE KOVINSKIH IZDELKOV, UVOZ-IZVOZ, d.o.o TESTROJ MATIJA TERLEP s.p. TLAK LUKA DOLINŠEK s.p. TULI d.o.o., Ljubljana UMETNOSTNO KOVAŠTVO IN OBLIKOVANJE KOVIN ROBI VESELIČ s.p. USNJENA GALANTERIJA IN POSREDNIŠTVO CVETKO GRUDEN s.p. VAGA, d.o.o. VARESI d.o.o. VAR-IKS BOJAN ROJC s.p. VRBICI, d.o.o.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

17 20

16

21

15 47

22

14

46 45

48

23

13

44 24 25

12 26

43

49

27 11 42 10 28

41

50

9 8

29 30 40 31

51

7

52 39

53 6

38

37

32

54 55

5 4 3

33 36

35

56

2 1

34

57


Dvorana Jurček KA

E OT

ß

6

VHOD Ü

VIN

1

1

SKUPINA VILA BRAVUM

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

33


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

7b

Dunajska ploščad 19

13

1

22

16 20

2

14

23

17

3

26 21 15

4

18

24

25

5

6 7

8

9

31

10

30

29

27

11 32

33 34

12

35 36 37 39

34

61 44 57 3 2 4 22 24 29 59 60 50 21 53

ABV, KOVINSKI IZDELKI, d.o.o. ALFA NATURA d.o.o. ANA ČEH s.p. AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o. AQUAEMUNDUS, d.o.o. ARMEX ARMATURE d.o.o. ASO d.o.o. AVTOHIŠA REAL, d.o.o. BRALKO d.o.o. DOM3 d.o.o. ELMARS d.o.o. Lukovica EMA d.o.o. EXPRUM d.o.o. FIGURA TOMAŽ OKORN s.p.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

38

12 G.OGRINC d.o.o. 35 GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p. 37 HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO 39 IMAG d.o.o. 19 ISA d.o.o. Komen 8 IVAN DEKLEVA »INGDEKLEVA TESNILEC« s.p. 5 JOSEF STEINER d.o.o. 31 KAMINI KOČEVAR d.o.o. 27 KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. 9 KOVINSKA PROIZVODNJA BOJAN FILIPIČ s.p. 32 KOŽELJ UROŠ s.p. 36 KREJAN-LEVEC d.o.o. 33 MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO


Mestna ploščad

49

64

7a

65

50

43 42 41 51

44

45

66

52

53

62

58

63

61

59 59b

60

46 54

47

48

57

48

56

BLAGAJNA

26 MEDIČARSTVO, SVEČARSTVO PERGER HRABRO s.p. 51 MIZARSTVO FUNTEK JANEZ FUNTEK s.p. 18 MONTAŽA OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA JERNEJ KORPAR s.p. 43 N & N d.o.o. 45 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA VRHNIKA 48 OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT 38 OGM-BI, d.o.o. 34 PEČI KERAMIKA, d.o.o. 41 PERNUŠ d.o.o. 56 PETRE d.o.o. 30 PTS VAUDA d.o.o. 63 REGENERACIJA, d.o.o. 13 RODEO, MIODRAG MILOSAVLJEVIĆ, s.p. 62 ROMAN DEČMAN s.p.,«MP« 14 SBA d.o.o. 42 SILVAPRODUKT d.o.o. 1 SOJOS d.o.o.

54 64 11 17 20 6 10 25 7 52 23 15 49 16 65 59b 58 66 46

SOVEN d.o.o. STOTINKA d.o.o. STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o. STROJEGRADNJA HORVAT ANTON HORVAT s.p. STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO JOŽE KOGOVŠEK s.p. ŠARDI ART k.d. TILT d.o.o. TOYOTA CENTER LJUBLJANA d.o.o. TRIO SOLAR, d.o.o. UMETNO KOVAŠTVO JANEZ MIR s.p. UNIPLAST ALPE ADRIA d.o.o. VENTOVARNA d.o.o. VERTEKS TG d.o.o. VIGRAD d.o.o. CELJE VODA PROJEKT d.o.o. VODNAR RAVNIKAR MARJAN s.p. VRTKO d.o.o. Ljubljana ŽIHER d.o.o. ŽIVEX VILJEM ŽIŽMOND s.p.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

35


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

PLOŠ

ČAD

MAR M

ORN

A DV ORA

NA -

B

DUN

AJSK

DU

NAJ

36

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

SKA

CES

TA

A


KOCKA -

A2

STEKL

ENA D VORAN A

-C KUPOL

FONT ANA

1

PRED

DVER JE

4

PLO

A-A

KUPO

LE - A VLA

ŠČA

D

3

Pred avaln ic

JUR

ČEK

2

i 1 in

Pred avaln ic

4

i 2 in

-E MES

TNA

3

PLOŠ

ČAD

VHO

D

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

37


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

ABV, KOVINSKI IZDELKI, d.o.o.

AMC ALFA METALCRAFT d.o.o.

Izdelava in montaža jeklenih montažnih objektov za industrijo, skladiščenje in kmetijstvo. Dobava in montaža izoliranih strešnih in fasadnih plošč z vsemi kleparskimi zaključki. Nudimo tudi storitve razreza, krivljenja, čiščenja jeklenih elementov, usluge z dvigali, svetovanje in izdelava gradbene dokumentacije.

AMC multi sistem za kuhanje; posoda, prirejena za indukcijo; sistem za shranjevanje živil.

Sela pri Dobu 3, 1296 Šentvid pri Stični, SLOVENIJA Tel. 01/780 50 23, Fax. 01/787 45 18 E-mail: abv@abv.si, Internet naslov: www.abv.si

AKROBAT, d.o.o.

Šmartinska cesta 102, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/600 62 13, Fax. 01/519 06 14 E-mail: marusa.zajc@si.amc.info, Internet naslov: www.si.amc.info

ANA ČEH s.p.

Tibolci 4a, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 041/296 359

Črmošnjice pri Stopičah 5b, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/308 00 60, Fax. 07/308 93 62 E-mail: info@akrobat.si, Internet naslov: www.akrobat.si, www.ecoles.si

Domača obrt, lesna galanterija, prodaja domačih izdelkov, suha roba.

AKROBAT se letos predstavlja z novimi modeli trampolinov Akrobat za domačo uporabo in modelom Gallus za uporabo v otroških vrtcih, kampih in restavracijah. Z novim programom ECOLES pohodnih plošč, desk, ograj in nadstreškov pa predstavlja nov program za opremo vrta, teras in okolice bazenov. Ecoles je inovativni material, ki omogoča trajno, lepo ureditev zunanjih prostorov brez vzdrževanja, kot ga sicer zahteva običajni les.

Idrijska cesta 3a, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/510 58 50, Fax. 04/510 58 51 E-mail: info@andi.si, Internet naslov: www.andi.si

ALEŠ DOLINAR s.p.

Vrunčeva ul. 25c, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/633 911, Fax. 03/897 53 63 E-mail: info@arcus.si, Internet naslov: www.arcus.si Na sejmu zastopamo podjetje: INADA, JAPONSKA Masažni fotelji, masažni pripomočki.

ALFA NATURA d.o.o.

Špruha 19, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 0590 91 500, Fax. 0590 91 510 E-mail: judita@alfa-m.net Predstavitev inovativnega sistema trajnostne gradnje lesenih stavb. Sistem gradnje iz križno lepljenih plošč omogoča eno izmed najbolj varnih oblik protipotresne zasnove ter zvočne in energijske učinkovitosti javnih in zasebnih objektov.

AMABILIS d.o.o.

Makedonska ulica 33, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/331 16 17, Fax. 02/331 16 17 E-mail: amabilis@triera.net Pod zaščiteno blagovno znamko MAMINE DOBROTE nudimo vrhunsko domače ročno izdelano biskvitno in drobno pecivo z maslom in ročno izdelane jušne rezance z BIO jajci brez konzervansov.

AMARANT KOOPERATIVA d.o.o.

Golišče 3, 1281 Kresnice, SLOVENIJA Tel. 01/563 92 36, Fax. 01/563 92 36 E-mail: info@amarant.si, Internet naslov: www.amarant.si Ekološka hrana - pridelki in izdelki. Ekološka semena in sadike.

38

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

ANDI, d.o.o., Žiri

Tiskarna: tisk na tekstil, tisk na delovna oblačila, označevanje v športu. UV lakiranje in UV tisk. Sublimacijski tisk, športni dresi, zastave, namizne zastavice. Prodaja majic in izdelkov za promocijo.

ANGELSKI AMBIENTI d.o.o.

Pod hribom 9, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 031/618 773 E-mail: angelski.ambienti@gmail.com Internet naslov: www.angelskiambienti.com

AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o.

Spodnji Jakobski Dol 53, 2222 Jakobski Dol, SLOVENIJA Tel. 02/654 31 49, Fax. 02/654 31 50 E-mail: info@at-maribor.si, Internet naslov: www.at-maribor.si Na sejmu zastopamo podjetje: UTB GmbH, Seybothenreuth, NEMČIJA SBR biološka čistilna naprava Klärofix®, zbiralniki deževnice in pitne vode s hidrofoji .

AQUAEMUNDUS, d.o.o.

Vošnjakova 25, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 041/712 487 E-mail: rogl.darko@siol.net Internet naslov: www.bioloske-cistilne-naprave.si Na sejmu zastopamo podjetje: AQUATEC, Dubnica, SLOVAŠKA Biološke čistilne naprave in sistemi za rabo deževnice.

AQUAHIT d.o.o

Zasavska cesta 16, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/235 38 00, Fax. 04/235 38 01 E-mail: aquahit@siol.net Vodovodni, kanalizacijski sistemi, sanitarne in senzorske armature.


ARMEX ARMATURE d.o.o.

BOŽNAR - ČEBELARSTVO d.o.o.

Na sejmu zastopamo podjetje: OTTO GRAF GmbH, Teningen, NEMČIJA

Med, matični mleček, cvetni prah, propolis, izdelki iz čebeljega voska, medeni liker, kozmetika na osnovi čebeljih pridelkov, med z dodatki, izdelki v darilni embalaži, poslovna darila, karte Črni Peter - spoznajmo čebeljo družino.

Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 66 E-mail: info@armex-armature.si Internet naslov: www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Biološke čistilne naprave, sistemi za zbiranje in uporabo deževnice.

ASO d.o.o.

Trnoveljska cesta 4a, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/426 07 00, Fax. 03/426 07 03 E-mail: aso@aso.si, Internet naslov: www.aso.si Predstavljamo opremo za potujoče delavnice švedskega proizvajalca MODUL SYSTEM, izredno kakovostne navozne rampe WM SYSTEM. V vaše vozilo vgradimo tudi: stenske in talne obloge, svetila, strešne prtljažnike znamke THULE, sisteme za pritrditev tovora… Med drugim tržimo tudi: KARCHER, UNIOR, TELWIN, MAKITA, CP, USAG, LOCTITE…

AVTOHIŠA REAL, d.o.o.

Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/740 879, Fax. 01/589 13 91 E-mail: bozo.volaj@a-1.si, Internet naslov: www.avtohisa-real.si Na sejmu zastopamo podjetje: RENAULT, FRANCIJA Izjemna ponudba vozil za profesionalno rabo znamk Renault in Dacia, vključno s predelanimi vozili. Izbirate lahko med osebnimi, terenskimi in lahkimi gospodarskimi vozili. Vse storitve zaprofesionalno rabo avtomobila so zbrane na enem mestu (nakup, odkup,dodatna oprema, predelave, financiranje, pogodbe o vzdrževanju ali mobilnosti, najem ...). Za svoje potrebe dobite profesionalnega skrbnika, ki bo urejal vse storitve v zvezi v vašim vozilom.

BOLHA d.o.o..

Bravničarjeva ul.13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/420 16 41, Fax. 01/ 420 16 59 E-mail: info@bolha.com, Internet naslov: www.bolha.com Največje slovensko spletno mesto, v katerem se združuje ponudba tako pravnih kot tudi fizičnih oseb. Bolha.com je prva izbira za večino uporabnikov slovenskega spleta, ki prodajajo ali kupujejo tako nove kot tudi rabljene izdelke ter ponujajo ali povprašujejo po storitvah. Obiskovalci so običajno v nakupovalnem procesu oz. iščejo informacije o izdelkih in storitvah in te primerjajo med seboj.

BRALKO d.o.o.

Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, SLOVENIJA Tel. 03/891 55 60, Fax. 03/891 55 61 E-mail: bralcom@siol.net, Internet naslov: www.bralcom.eu

Polhov Gradec 72, 1355 Polhov Gradec, SLOVENIJA Tel. 01/364 00 20, Fax. 01/364 00 25 E-mail: ceb.boznar@siol.net, Internet naslov: www.boznar.si

BURJA d.o.o.

Slovenčeva 15, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/724 16 43, Fax. 01/721 28 36 E-mail: robi@burja.si, Internet naslov: www.burja.si Strešniki Creaton, terasne podnice.

COLF d.o.o.

Zbiljska cesta 4, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/361 67 10, Fax. 01/361 67 15 E-mail: colf@amis.net, Internet naslov: www.colf.si Razvoj filtrov, prilagoditev kupcu, profesionalni zračni filtri, filtri za odsesavanje, ogljeni filtri – odstranjevanje vonjav, filtri za alergike – preprečevanje alergij, filtri za hladilne agregate za klime, certifikat za obnovo zakloniščnih filtrov.

CVETKO GRUDEN s.p., USNJENA GALANTERIJA IN POSREDNIŠTVO

Starovaška cesta 13, 4226 ŽIRI, SLOVENIJA Tel. 04/510 55 60, Fax. 04/510 55 61 E-mail: c.gruden@siol.net, Internet naslov: www.torbe-gruden.si Damske in moške poslovne torbe, denarnice, pasovi, etuiji, poslovna darila.

ČASNIK FINANCE, d.o.o.

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 080 15 80, Fax. 01/309 15 85 E-mail: finance@finance.si, Internet naslov: www.finance.si Časnik Finance je poslovni dnevni časopis in vodilni vir informacij za slovensko poslovno javnost. Ponujaja celotno pokritost poslovnih novic in postavljajo dnevni red slovenskega poslovnega in gospodarskega okolja.

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/300 02 00, Fax. 01/300 02 20 E-mail: saso.ignjatovic@delavska-hranilnica.si Internet naslov: www.delavska-hranilnica.si

Delavska hranilnica vsem pravnim osebam nudi: brezplačno vodenje transakcijskega računa, izvajanje plačilnega prometa, varno in prijazno elektronsko banko, ugodne kredite do 15 let.

Čistilna oprema za notranje in zunanje prostore.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

39


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

DEMINI DEJAN ZELKO s.p.

DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o.

Informacijske rešitve za vaš dom, pisarno ali vozilo. Razvijamo inovacije, ki vam prihranijo čas in denar. Z nami je lažje. Računalniška tehnologija še nikoli ni bila uporabnejša.

Na sejmu zastopamo podjetje: INDELEC, Douai, FRANCIJA

Markova ulica 18, 5222 Kobarid, SLOVENIJA Tel. 070/663 373 E-mail: deminiplus@gmail.com

DIGIFOT d.o.o.

Industrijska ulica 2, 9220 Lendava, SLOVENIJA Tel. 02/577 28 72 E-mail: info@digifot.com, Internet naslov: www.digifot.com Največja izbira foto knjig v Sloveniji na enem mestu po zelo ugodnih cenah!

DOMSOLAR, OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, d.o.o.

Železniška ulica 7, 4248 Lesce, SLOVENIJA Tel. 059/164 486, Fax. 059/164 497 E-mail: info@domsolar.com, Internet naslov: www.domsolar.com KRINNER VIJAKI: primerni za temeljenje urbane opreme, prometne signalizacije in montažnih objektov. FOTOVOLTAIKA: svetovanje, izdelava projektne dokumentacije, vodenje upravnega postopka, dobava opreme, servis, meritve, SE na ključ, financiranje projektov.

DOM3 d.o.o.

Moše 30, 1216 Smlednik, SLOVENIJA Tel. 04/231 62 91, Fax. 04/231 62 95 E-mail: veleprodaja@dom3okna.si, Internet naslov: www.dom3.si

Vizore 17, 3203 Nova Cerkev, SLOVENIJA Tel. 03/781 21 40, Fax. 03/620 97 84 E-mail: info@rauter.si, Internet naslov: www.rauter.si

Rauter zanesljiv strelovod-dobra stran hiše! Dokazana 100% učinkovitost Prevectron2 na testnih postajah. Edini strelovodni sistem testiran tako v laboratorijih, kot v realnih pogojih.

ELEKTROMEHANIKA STAVBENA DVIGALA "LIFT MONT" MLADINKO JEFTENIĆ s.p. Liminjan 6a, 6320 Portorož - Portorose, SLOVENIJA Tel. 05/677 87 70, Fax. 05/677 87 71 E-mail: lift@siol.net Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav.

ELMARS d.o.o. Lukovica

Šolska pot 9, 1225 Lukovica, SLOVENIJA Tel. 01/723 69 56, Fax. 01/723 52 96 E-mail: elmars.lukovica@siol.net, Internet naslov: www.elmars.si Blagovna znamka Allducks-Ducati predstavlja naslednji program izdelkov: pogoni za avtomatizacijo dvoriščnih drsnih in krilnih vrat, garažnih dvižnih vrat, polken; branilci parkirišč, dvorišč in dovoznih poti. Produkti so energetsko varčni in delujejo tudi na bio energijo - solarni sistem.

EMA d.o.o.

Masivno vrtno pohištvo, vrtne mize in klopi.

Dolarjeva ulica 8, 2312 Orehova vas, SLOVENIJA Tel. 02/604 04 53, Fax. 02/604 04 53 E-mail: info@ema-bazeni.si, Internet naslov: www.ema-bazeni.si

DREVI d.o.o.

Bazen dimenzije 7,5 x 3,5 x 1,5 m; ; šotor.

Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/542 75 50, Fax. 01/542 75 54 E-mail: drevi@siol.net, Internet naslov: www.drevi.si Proizvodnaja serviet in ostala papirna galanterija. Papirnati servieti, podstavki za pijače, prti, čipkasti podstavki, minjoni, pivski podstavki, kartonski pladnji, toaletni program.

DRUŠTVO OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV CERKLJE

Slovenska cesta 8, 4207 Cerklje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 041/662 810 E-mail: rda@siol.net, Internet naslov: www.drustvo-dop-cerklje.si GORENC – Igor Stare s.p. KERN IVAN s.p. SLAP, Slatnar Peter s.p LOMM, Markovič Marko s.p. DA ELEKTROMEHANIKA, Ropret Amdrej s.p MIZARSTVO KOŠNIK d.o.o.

40

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

E2RD DIZAJN BOJANA KOVAČIČ ZEMLJIČ s.p.

Kamniška ulica 30, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 041/977 230 E-mail: bojana.kz@gmail.com, Internet naslov: www.e2rd.org E2RD jewellery je unikaten nakit s certifikatom "ART&CRAFT SLOVENIJA", ustvarjen iz naravnih materialov. Mikavnost mu dajejo čarbne barve poldragih kamnov ter izbrane kombinacije kristalov, koral, kovin, biserov in afriškega stekla.

EX-MEGA d.o.o.

Puterlejeva ulica 18, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/524 21 48, Fax. 01/524 21 48 E-mail: exmega@siol.net, Internet naslov: www.exmega.si PLASTIČNI polizdelki (palice, plošče, cevi) in gotovi izdelki iz tehnične plastike (PE-KOTERM, PVC, PA, POM, TEFLON, PEEK…), tehničnih laminatov (PERTINAKS, TEKSTOLIT, VITROPLAST), gume (tehnične, silikon, penaste), VULKOLAN, KLINGERITA, pleksi stekla ...


EXPRUM d.o.o.

Celovška cesta 62, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/434 38 33, Fax. 01/434 75 59 E-mail: exprum@siol.net, Internet naslov: www.exprum.si Lahki električni štirikolesniki BIRO, električna poltovorna vozila, električni pometalni stroji, lahka dostavna poltovorna vozila na bencin in UTV. Električni posipalnik peska in soli za zimo.

FEBRUS d.o.o.

izdelani z ljubeznijo in spoštovanjem do narave. V naši Kozmetični Hiši Susanne Melchiorsen, v Levcu pri Celju, vam linijo Susanne Melchiorsen z veseljem predstavimo ter posredujemo rezultate 25letnega razvoja naravne linije za nego kože Susanne Melchiorsen.

G.OGRINC d.o.o.

Spodnja Senica 18, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/361 90 00, Fax. 01/361 90 01 E-mail: ograjca@siol.net, Internet naslov: www.g-ogrinc.si

Obrtna cona Logatec 26, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/756 42 74, Fax. 01/756 42 73 E-mail: info@februs.si, Internet naslov: www.februs.si

Zunanje in notranje ograje, motorni pogon: stopniščne, balkonske, vrtne.

Armaturno železo, izdelki iz armaturnega železa.

GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p.

FIGURA TOMAŽ OKORN s.p.

Rašica 20, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 041/724 400 E-mail: info@vodnjaki.com, Internet naslov: www.vodnjaki.com

Rodine 23, 8210 Trebnje, SLOVENIJA Tel. 041/640 928, Fax. 07/346 08 61 E-mail: ignac.golob@siol.net Internet naslov: www.peci-kamini-golob.si

Podjetje Figura je specializirani proizvajalec vrtnih vodnjakov, fontan, stebrov iz umetnega kamna.

Prodaja in montaže vseh vrst peči in kaminov; zastopstvo blagovne znamke Austroflamm, ki proizvaja kvalitetne peči in kaminska kurišča.

FIRENA d.o.o.

GRAWE ZAVAROVALNICA d.d.

Izdelki za nego in impregnacijo usnjenih izdelkov.

Atraktivno premoženjsko zavarovanje GRAWE podjetnik, ki vam ob škodi povrne vrednost vaših poslovnih prostorov, opreme in zalog.

Savska cesta 34, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 059/045 880, Fax. 059/045 881 E-mail: firena.si@gmail.com, Internet naslov: www.firena.si

FRANC AVBELJ s.p. OBDELAVA GLINE Spodnje Prapreče 24, 1225 Lukovica, SLOVENIJA Tel. 041/639 032 E-mail: info@pecarstvo-avbelj.si Internet naslov: www.pecarstvo-avbelj.si

Pečnice za vse vrste krušnih peči in kaminov, ročni opečni tlakovec, tlak za v peč, dekorativni zidak NF, opečnati parket...

GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana

Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/475 74 41, Fax. 01/475 71 01 E-mail: emil.vamberger@gmail.generali.si, Internet naslov: www. generali.si Zavarovalnica Generali d.d. je slovenskim zavarovancem poznana predvsem po inovativni ponudbi kakovostnih in cenovno dostopnih zavarovanj med katerimi je tudi Paket Podjetnik.

GLOBALING d.o.o.

Podvin 217, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 031/300 335, Fax. 03/780 44 76 E-mail: globaling.ales@siol.net, Internet naslov: www. naravnakozmetika.si Zastopstvo in prodaja vrhunskih naravnih izdelkov danske kozmetičarke in zeliščarke Susanne Melchiorsen. Ekološko pridelane sestavine izdelke uvrščajo med najčistejše izdelke za nego kože na svetu. Izdelki Susanne Melchiorsen so razviti in

Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/228 55 00, Fax. 02/228 55 26 E-mail: grawe@grawe.si, Internet naslov: www.grawe.si

HERMAN d.o.o.

Dolane 8, 2282 Cirkulane, SLOVENIJA Tel. 02/761 20 11 E-mail: herman.kokol@siol.net Internet naslov: www.leder-hermac.com, www.herman.si Usnjena oblačila, usnjena motoristična oblačila, usnjene narodne noše, usnjena galanterija.

HERMI, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/426 06 50, Fax. 03/426 06 53 E-mail: info@hermi.si, Internet naslov: www.hermi.si Podjetje Hermi neopazni strelevodi se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in montažo strelovodne in prenapetostne zaščite ter strokovnim svetovnajem o načinu obvarovanja pred strelo pod lastno blagovno znamko Hermi.

HOBY LES d.o.o.

Škofja vas 3/b, 3211 Škofja vas, SLOVENIJA Tel. 03/425 17 00, Fax. 03/425 17 13 E-mail: hobyles@siol.net, Internet naslov: www.hobyles.si Pohištvo po naročilu, vgradne omare, otroške in dnevne sobe, spalnice, kopalnice, arhivi, poslovni prostori, namestitveni objekti.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

41


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO Grobeljska cesta 2, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 11 96, 041/625 885, Fax. 01/729 11 97 E-mail: jure.hrovat@siol.net Internet naslov: www.pecarstvo-hrovat.si Krušne peči, lončene peči, štedilniki na drva.

Smo strokovnjaki na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja, projektiranja strojnih in elektroinštalacij, projektantskega in gradbenega nadzora, svetovalnega in izvedbenega inženiringa, izvedb sončnih elektrarn, energetskih sanacij in hiš na ključ.

IONEX, d.o.o., LJUBLJANA

IBEX, d.o.o LJUBLJANA

Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/439 69 80, Fax. 01/439 69 85 E-mail: ionex19@gmail.com, Internet naslov: www.ionex.si

Na sejmu zastopamo podjetje: KUNZMANN SKI TOOLS, NEMČIJA

Ionizatorji IONEX so nujna oprema bivalnih in poslovnih prostorov, saj omogočajo popolnoma čist zrak in odlično počutje vsem – tudi alergikom, astmatikom, hipertonikom in ljudem pod stresom. Omogočajo boljšo koncentracijo in delovno storilnost. IONEX d.o.o., Slomškova 25, Ljubljana, 041 750367, 01 4396980, ionex@siol.net, www.ionex.si.

Pot v Zeleni gaj 4a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/348 174, Fax. 01/549 22 25 E-mail: trtnik.tk@siol.net, Internet naslov: www.ibex.si

Orodja in pripomočki za profesionalni in domači ski in snowboard servis.

IBV d.o.o.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SLOVENIJA Tel. 04/530 20 60, Fax. 04/530 20 61 E-mail: robert.dermota@siol.net, Internet naslov: www.ibv.si Smo proizvajalci bremenskih žičnih vrvi in verig po naročilu, oskrbimo pa vas tudi z vso ostalo dvižno in povezovalno tehniko oziroma elementi, kot so škopci, bremenski kavlji in obroči, natezne matice, različna prijemala za pločevino in beton, dvižni in povezovalni trakovi, verige za povezovanje tovora, verižni dvižniki, nudimo pa vam tudi možnost testiranja vaših izdelkov na našem trgalnem stroju kapacitete 100 t.

ILIĆ PERO s.p. ILPE

ISA d.o.o. Komen

Škrbina 15, 6223 Komen, SLOVENIJA Tel. 05/766 71 46, 040/837 207, Fax. 05/997 39 84 E-mail: isa.doo@siol.net, Internet naslov: www.grasshopper.si Na sejmu zastopamo podjetje: GRASSHOPPER, Moridge, ZDA Razstavljamo DELOVNE STROJE ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN.

ISKRA VARJENJE d.o.o.

Stegne 21/c/1, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/511 11 06, Fax. 01/511 14 80 E-mail: marjan.brajdih@iskra-varjenje.si

Pot na dobravo 16, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/831 11 53, 041/734 649, Fax. 01/831 38 09 E-mail: ilpe@siol.net, Internet naslov: www.domofoni.si

Elektroobločne varilne naprave, MIG-MAG, TIG, MMA, rezanje z zračno plazmo, pribor in zaščita varilcev, potrošni in rezervni deli za naprave in gorilnike, servis, svetovanje.

Na sejmu zastopamo podjetje: COMELIT, Bergamo, ITALIJA

ITS-RB d.o.o.

Domofoni – videofoni: lastna proizvodnja avdio domofonskih sistemov, klasičnih in varnostnih. Nudimo zelo kakovostne video domofone za večstanovanjske in individualne objekte s shranjevanjem slik obiskovalcev ter vgradnjo dodatne kamere za nadzor.

Projektiranje, izdelava in montaža skladiščne opreme (paletni regali, konzolni regali)

Nikole Tesle 38, HR - 48260 Križevci, HRVAŠKA Tel. +385/48 711 168, Fax. +385/48 716 305 E-mail: its@its-rb.hr, Internet naslov: www.its-rb.hr

IMAG d.o.o.

IVAN DEKLEVA "INGDEKLEVA TESNILEC" s.p.

Podjetje IMAG Kamini se predstavlja s programom keramičnih peči Thun. Program peči Thun odlikuje kakovost materialov, izvirnost oblik in širok izbor barv keramike.

TESNILEC zatesni puščanje vode pri vseh vozilih. TESNILEC zatesni puščanje vode na hladilniku, glavi, bloku in ostalih delih hladilnega sistema, ko kroženje vode povzroči poškodbe. TESNILEC uporabljamo tudi za centralno kurjavo, stroje za plastiko, plovila ipd.

Cesta v Log 17, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 50 50, Fax. 01/363 70 70 E-mail: info@imag.si, Internet naslov: www.imag.si

INPRO 22 d.o.o.

Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059 037 440, Fax. 059 037 441 E-mail: info@inpro-projektiranje.si Internet naslov: www.inpro-projektiranje.si

42

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Parecag 154, 6333 Sečovlje-Sicciole, SLOVENIJA Tel. 041/607 654 E-mail: ingdekleva@volja.net


Ljubljanski obrtno–podjetniťki sejem 2011

43


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

JAZON d.o.o.

Pot v Hrastovec 21, p.p. 5715, 1001 Ljubljana - poštni predali, SLOVENIJA Tel. 01/280 99 00, Fax. 01/280 99 12 E-mail: oskrbovalec@jazon.si Internet naslov: www.oskrbovalec.si ZELENA PISARNA: Zelena logistika - largo kolo, vozila na električni pogon; prava delovna mesta - ergonomija in ekologija, masaža; zniževanje stroškov - oskrba na delovna mesta, arhivi, multifunkcionalno pohištvo.

JOSEF STEINER d.o.o.

Industrijska ulica 14, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/720 05 01, Fax. 02/720 05 09 E-mail: info@josefsteiner.si, Internet naslov: www.josefsteiner.si Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni,alu) in premični odri, nakladne brvi, hišne in vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice.

JUS SECURITY, d.o.o.

Slamnikarska cesta 29, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 98 90, Fax. 01/724 41 30 E-mail: jus.security@siol.net Na sejmu zastopamo podjetje: AXIS Comunications, Loud, ŠVEDSKA Varnostna služba, video IP, alarmi.

KALIKONTO d.o.o.

KACIN JOŽICA s.p. METALIKA

Bedrih 27, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/510 53 60, 041/694 339, Fax. 04/510 53 60 E-mail: info@metalika-kacin.com Internet naslov: www.metalika-kacin.com Na sejmu zastopamo podjetja: WEH BURG TORWEGGE EMICO ZIMMERMANN PINET DIRAK OKOVJE in PRIBOR za kovinske in plastične omarice, kovinska ohišja ter pohištvo, za vgradnjo v strojegradnji, v kovinsko predelovalni, elektro, živilski in farmacevtski industriji, v industriji predelave pločevine. TEKALNA KOLESA, TRANSPORTNE VALJČKE IN PROGE, opremo za dovod energetskih vodov, dvižne mize ter transportne vozičke za industrijo. Prodajni program: ključavnice, zapirala, šarnirji, tečaji, ročaji, nihalne ročice, pribor, gumijasti in tesnilni profili, zapirni sistemi za vrata, nerjaveče okovje, nivelirni vijaki, podporni elementi, teleskopska vodila, plastični čepi in elementi, tekalna kolesa, transportni valjčki, transportne proge, dvižne mize, transportni vozički.

KAMINI KOČEVAR d.o.o.

Rimska cesta 88, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: kamini.kocevar@siol.net, Internet naslov: www.kamini.si

Bežigrad 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/236 25 46, Fax. 01/426 91 46 E-mail: info@kalikonto.si, Internet naslov: www.kalikonto.si

Bogata izbira kaminov lastne proizvodnje in znanih euvropskih proizvajalcev, strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov: toplozračni, akumulacijski, plinski, električni kamini.

Računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, e-računovodenje, za pravne in fizične osebe, Ljubljana, Bežigrad 1; Celje, Mariborska 68

KANAL d.o.o.

Podpeč 4a, 1312 Videm - Dobrepolje, SLOVENIJA Tel. 01/786 70 73, 041/311 267, Fax. 01/786 70 74 E-mail: grm@kanal.si, Internet naslov: www.kanal.si Reklamni material, katalog, prenosna TV- kamera (kanalizacijska).

44

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


KARBA MGE, d.o.o.

KMETIJA PLAHUTA

KARBA MGE je podjetje, v katerem se ukvarjamo s projektiranjem, proizvodnjo in montažo predelnih sten in stropov (laminat, laminatni panel, Al panel, gips karton), oken in vrat (PVC, Al), fasad (Al, laminat) ter čistih prostorov (Al,laminat). S proizvodnjo navedenih izdelkov imamo dolgoletne izkušnje in reference, kar je garancija za uspešno poslovno sodelovanje.

Ekstra deviško oljčno olje avtohtone sorte istrska belica v steklenicah 0.25 l, 0.50 l in 1 l. Manjše steklenice v škatli so primerne za darilni program. Sprejem naročil za poslovna darila.

Ulica Rada Pušenjaka 21, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/585 87 50, Fax. 02/585 87 51 E-mail: mge@karba.biz

KARMEN GRM s.p.

Kajuhova ulica 32c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 42 26, Fax. 01/423 42 36 E-mail: info@grm-sp.si, Internet naslov: www.grm-sp.si Parketarstvo, polaganje talnih oblog in slikopleskarstvo, s ponudbo največjega avstrijskega proizvajalca RUDDA parketov, očara s svojo vrhunsko kvaliteto in posebnostjo izgotovljenega parketa. Navdušuje vse, ki iščejo nekaj prav posebnega.

KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o. Grič 24, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 12 34, Fax. 01/256 67 47 E-mail: klima.dolinar@siol.net, Internet naslov: www.klima-dolinar.si

Prezračevalni in klimatski sistemi, kanali, spiro cevi, oblikovni kosi, lopute, rešetke, difuzorji, izdelki iz pločevine.

KLJUČAVNIČARSTVO KOVAŠTVO IN AVTOKLEPARSTVO, JOŽEF KRAMPL s.p.

Padna 6a, 6333 Sečovlje-Sicciole, SLOVENIJA Tel. 031/699 035 E-mail: iztok.plahuta@siol.net

KMETIJSTVO IN OLJARSTVO MIRAN KOLARIČ, s.p. Žice 56, 2223 Jurovski Dol, SLOVENIJA Tel. 02/729 00 70, Fax. 02/729 00 71 E-mail: oljarnakolaricsp@siol.net

Smo družinsko podjetje s proizvodnjo več vrst olja, namazov in raznih semen. Del surovin za bučno olje pridelamo sami na lastni kmetiji.

KMS MALERIČ d.o.o.

Ogulin 1a, 8344 Vinica, SLOVENIJA Tel. 07/305 78 40, Fax. 07/305 78 31 E-mail: stanislav.maleric@siol.net Internet naslov: www.kms-inoxproizvodi.si Vinogradniški progam: inox posode, vodne stiskalnice, filtri, hladilni sodi.

KNAPIČ, d.o.o.

Grušovlje 24, 3332 Rečica ob Savinji, SLOVENIJA Tel. 03/838 11 36, Fax. 03/838 11 36 E-mail: boza@knapic.si, Internet naslov: www.knapic.si

Zgornja Selnica 38, 2352 Selnica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 040/353 662, 02/671 92 93, Fax. 02/671 92 28

Družinsko podjetje Knapič d.o.o. je specializirano za proizvodnjo industrijskih nožev. Proizvajamo nože za kmetijsko mehanizacijo, plastiko, lesno industrijo, kovino in reciklažo.

KOVANI IZDELKI: dvoriščna vrata, vrtne ograje, balkonske ograje, lestenci, vrtni paviljoni, vrtne hiške.

KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO ŽUGIČ ROBERT ŽUGIČ s.p. Ljubljanska cesta 47, 1293 Šmarje - Sap, SLOVENIJA Tel. 041/990 179, 041/686 272, Fax. 01/780 41 54 E-mail: kljucavnicarstvo.zugic@siol.net, Internet naslov: www.zugic-sp.si

Ključavničarstvo Žugič s.p., proizvodnja in trgovina kovanih izdelkov. Izdelujemo dvoriščna samonosna, drsna in dvokrilna vrata, balkonske in vrtne ograje, nadstreške. Prodajamo in montiramo avtomatske zapornice in parkirne avtomate.

KMETIJA BRDNIK - ROTOVNIK TONČKA, PEKA KRUHA, PECIVA IN POTIC Otiški vrh 68a, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/878 54 81, 040/859 818 E-mail: kmetija.brdnik@gmail.com

Naši izdelki so brez konzervansov in raznih dodatkov, pečeni v kmečki krušni peči: razne vrste kruha, pecivo, orehova potica, pekovsko pecivo (rogljički, buhtlji... ).

Ločica 65d, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 03/570 12 21, Fax. 08/205 21 65 E-mail: info@ograje.com, Internet naslov: www.ograje.com Proizvodnja, prodaja in montaža panelnih ograj za ograjevanje hiš, poslovnih objektov, šol, vrtcev, športnih igrišč, plinskih postaj ...; izdelava ograjnih vrat (samonosilna drsna, enokrilna, dvokrilna).

KOVINOPASARSTVO REHAR, d.o.o.

Zaloška gorica 12, 3301 Petrovče, SLOVENIJA Tel. 03/710 20 20, Fax. 03/710 20 21 E-mail: info@rehar.com, Internet naslov: www.rehar.com Na sejmu zastopamo podjetje: RINTAL, Forli, ITALIJA Ograje, stopnišča, dvoriščna vrata, karnise, napenjalci. Priključki za kotne brusilke za obdelavo, matiranje, brušenje in poliranje inox-a, stekla, lesa, plastike.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

45


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. Temlinova 4, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/527 19 03, Fax. 02/534 15 05 E-mail: rotoland-ms@roto.si, Internet naslov: www.roto.si

Na našem razstavnem prostoru si boste lahko ogledali čistilne naprave in zbiralnike deževnice z vso pripadajočo opremo. Za najmlajše pa smo pripravili novo kolekcijo vrtnih igral, ki bo pritegnila vsakega otroka.

KOVINOSTRUGARSTVO IVAN GOMILŠEK s.p.

Maistrova 50, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/771 11 70, Fax. 02/776 14 11 E-mail: info@gomilsek-sp.si, Internet naslov: www.gomilsek-sp.si Izdelava zobnikov in reduktorjev, valjev, gred, polžev in polževih koles, storitve struženja, rezkanja, brušenja in ključavničarska dela; zobniki, gredi, polži, kolesa, ležaji in drugi izdelki.

KOVINSKA PROIZVODNJA BOJAN FILIPIČ s.p. Jeruzalemska cesta 17, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/584 81 23, Fax. 02/584 81 24

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje.

KOŽELJ UROŠ s.p.

Rožičeva 9, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/724 83 70, Fax. 01/724 83 69 E-mail: uros@kozelj.eu, Internet naslov: www.kozelj.eu Izdelava kaminov, štedilnikov, peči in žarov.

KREJAN-LEVEC d.o.o.

Brodišče 21, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/563 73 39, Fax. 01/562 10 93 E-mail: krejan@siol.net, Internet naslov: www.krejan-levec.si Na sejmu zastopamo podjetji: WALDNER, AVSTRIJA HAÜSSLER, NEMČIJA Pekarna, trgovina, gostinstvo.

LAMPIČ d.o.o. Ljubljana

Koprska ulica 82, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 86 20, Fax. 01/200 86 39 E-mail: bostjan.lampic@lampic.si, Internet naslov: www.lampic.si Galvanizacija kovinskih izdelkov, kromanje, nikljanje. Izdelovanje pohištvenih ročajev, kljuk za vrata.

LIGNARIUS d.o.o.

Gorica pri Oplotnici 61, 2317 Oplotnica, SLOVENIJA Tel. 02/845 00 98, Fax. 02/845 00 97 E-mail: lignarius@siol.net, Internet naslov: www.lignarius.si Sestavljivi regali »DOLCEVITA« (premierna predstavitev), kjer brez vijakov sestavimo poljubno širino, višino, val, okroglino. Vse iz lakiranega MDF, izključno z vodnimi laki. Namembnost:

46

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

knjižni regali, oprema trgovin, oprema pisarn, pregradne stene. Kopalniško pohištvo »LGN« iz lakiranega MDF in masivnega lesa jelše, lakirano izključno z vodnimi laki, s krivljenimi frontami s kombinacijo lakiranega stekla z efekti; in umivalniki turškega proizvajalca Sanovit, ki ga zastopamo v Sloveniji.

LOTRIČ d.o.o.

Selca 163, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/517 07 00, Fax. 04/517 07 07 E-mail: info@lotric.si, Internet naslov: www.lotric.si Na sejmu zastopamo podjetja: RADWAG, Radom, POLJSKA SONOSWISS, Ramsen, ŠVICA PCL AIR TECHNOLOGY, Sheffield, VELIKA BRITANIJA N.B.C. ELEKTRONIK, Delebio, ITALIJA SOCOREX, Lausanne, ŠVICA IBR, Cavaria, ITALIJA HÄFNER, Königswinter, NEMČIJA SYLVAC, Crissier, ŠVICA AFFRI, Induno Olana, ITALIJA SCHNAIDER, Bad Kreuznach, NEMČIJA DOSTMANN ELECTRONIC, Wertheim-Reicholzheim, NEMČIJA TRIMOS, Renens, ŠVICA ERWEKA, Heusenstamm, NEMČIJA Meroslovne rešitve, merjenje meril in vzorcev, kalibriranje, ovrednotenje, preizkus, kontrola, overitev, periodični pregled, certificiranje, kvalifikacija, validacija, medlaboratorijske primerjave. Programske rešitve (IKT), M&Q akademija, servis in vdrževanje, prodaja, meroslovni forum.

M & A, d.o.o., Celje

Nušičeva ulica 2, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/490 45 30, Fax. 03/490 45 31 E-mail: andrej.oman@siol.net Otroško pohištvo.

MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČARSTVO

Suhadole 5c, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 14 17, Fax. 01/834 14 17 E-mail: info@pecarstvo-avgustin.si, Internet naslov: www. pecarstvo-avgustin.si Svetovanje, projektiranje, proizvodnja, posredovanje, montaža in prodaja vseh vrst LONČENIH PEČI in KAMINOV.

MARKO ZAJC s.p.

Graška cesta 50, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 040/352 352 E-mail: info@deratizacija.si, Internet naslov: www.deratizacija.si Opravljamo storitve za deratizacijo, dezinsekcijo, dezinfekcijo.

MARMET d.o.o. Ajdovščina

Župančičeva ulica 1b, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 05/368 91 49, Fax. 05/368 91 50 E-mail: marmet@siol.net, Internet naslov: www.marmet.si


DVIŽNI PRIPOMOČKI: bremenske vrvi in verige s pripadajočimi elementi, dvižni in povezovalni trakovi, kavlji, škopci, natezalci, prijemala... Potezne žice in vrtljive gredi za avtomobilsko, kmetijsko in gradbeno mehanizacijo. Kamnolomska oprema.

METAKOCKA d.o.o.

MARMO d.o.o.

MetaKocka je programski paket za vodenje poslovanja samostojnih podjetnikov, majhnih in srednje velikih podjetij. Odlikuje ga enostavnost uporabe, preglednost in prijazna cena. Paketi pokrivajo Prodajo, Nabavo, Skladišče, Banko in za zahtevnejše tudi Delovne naloge in Crm.

Selanova ulica 12, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/632 549, Fax. 01/561 29 68 E-mail: marmo.olivijo@gmail.com, Internet naslov: www.marmo.si Na sejmu zastopamo podjetje: SUNNY HEATT, NEMČIJA IR paneli - ogrevanje, evaporacijsko hlajenje.

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.

Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, Fax. 01/620 98 38 E-mail: marsen@amis.net, Internet naslov: www.marsen-sp.si Proizvodnja in prodaja vrhunskih izdelkov za zdravo in udobno spanje iz naravnih materialov. Kakovostna večconska razporeditev naših jogijev, vzmetnic, ležišč, penastih ležišč. Vse naše jogije lahko prilagodimo vsakemu posamezniku posebej. Tapetniške usluge. Posteljnina in vzglavniki. Naše izdelke si lahko ogledate na www.marsen.si oziroma pošljete povpraševanje na info@marsen.si.

MEDIČARSTVO, SVEČARSTVO PERGER HRABRO s.p. Glavni trg 34, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/883 82 90, 041/668 898, Fax. 02/884 16 96, 02/883 82 91 E-mail: h.perger@siol.net, Internet naslov: www.artcraft.si

Razstavljali bomo izdelke medičarske in svečarske dediščine (medenjaki, medeno pecivo, paleta izdelkov iz lecta, medica, medeni liker, medeni šampanjec, razne sveče, …), prav tako pa tudi sodobne predmete višjega cenovnega razreda (energetske sveče, ki jih je za nas oblikoval Oskar Kogoj, paleta sodobnih izdelkov iz lecta, lectarski šah, izdelki Združenja rokodelcev Slovenije, vrhunska poslovna darila, …).

MEGAMIK, d.o.o., Preddvor

Belska cesta 7, 4205 Preddvor, SLOVENIJA Tel. 04/255 57 50, Fax. 04/255 57 51 E-mail: info@megamik.si, Internet naslov: www.megamik.si MEGAMIK – peči in kamini za vsak dom. Peči in kamini so razpoznavni izdelek podjetja Megamik, kjer že vrsto let ohranjajo in nadaljujejo družinsko tradicijo pečarstva.

METRONIK SOLAR d.o.o.

Stegne 9a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/730 537, Fax. 01/511 16 35 E-mail: benjamin.cokan@metronik-solar.si, Internet naslov: www. metronik.si

Klemenčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 051/341 107 E-mail: matej.okorn@metakocka.si, Internet naslov: www. metakocka.si

MIROSLAV PEČNIK S.P.

Bodovlje 1, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 031/624 845, Fax. 04/238 20 75 E-mail: miro.pecnik@tmail.si, Internet naslov: www.miropecnik.si Na sejmu razstavljamo: ključavnice, kljuke, tečaje in tesnilne profile za elektro omare; stebričke in sestavne elemente za inox ograje; nosilce stekla in tečaje za steklena vrata.

MIZARSTVO ALEKSANDER STARE s.p. Zg. Bitnje 186, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 75 10, Fax. 04/231 11 03 E-mail: info@stare.si, Internet naslov: www.stare.si

MIZARSTVO ALEKSANDER STARE s.p. se ukvarja z izdelavo in montažo pohištva po meri za opremo stanovanjskih, poslovnih in hotelskih objektov. Izdelujemo tudi serijsko pohištvo, ki zajema dvižne postelje in servirne vozičke za gostinstvo. Dodatni prodajni program: deske za terase Woodcore, pulti za kuhinje Ulicore, kopalnice in restavracije, mini bari, sušilci rok in sušilci las.

MIZARSTVO FUNTEK JANEZ FUNTEK s.p.

Tolsti vrh 86f, 2390 Ravne na Koroškem, SLOVENIJA Tel. 02/821 80 17, Fax. 02/821 80 17 E-mail: mizarstvofuntek@gmail.com, Internet naslov: www. mizarstvofuntek.com Smo podjetje z 18-letno tradicijo. Ponujamo vam izdelavo kakovostnega pohištva, oken, vhodnih in notranjih vrat (lesena, furnirana), zunanjo opremo, gostinsko opremo, širinsko in debelinsko lepljen les, pergole, vrtne hiše, nadstreške, savne. Prilagajamo se potrebam in željam kupcev in tako zagotovimo obojestransko zadovoljstvo. Sledimo najnovejšim trendom, na vašo željo pa vam izdelamo starinsko pohištvo. Poleg vseh izdelkov vam nudimo svetovanje, montažo in prevoze. Prodajamo tudi lesne brikete za kurjavo.

"MIZARSTVO" PELCL ALEKSANDER S.P.

Okoslavci 14A, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, SLOVENIJA Tel. 02/568 41 30, 041/723 068 E-mail: sandi.pelcl@gmail.com Unikatni izdelki iz lesa - jedilna miza, zibelka, tv mizica.

Sončne elektrarne na ključ, fotonapetostni moduli, razsmerniki.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

47


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

MIZARSTVO ŠTIBELJ NIKOLAJ ŠTIBELJ s.p.

MOLAN d.o.o.

Lesene stopnice, stopnice na beton, stopnice na železo, stopniščne ograje (notranje, zunanje, za poslovne prostore), masivna vrata.

BWT vodni filter z mineralom magnezijem izboljša vodo iz pipe. Filtrirana voda je brez klora, vodnega kamna in težkih kovin. Z mineralom magnezijem je voda bolj polnega in svežega okusa. Okusite razliko!

Bukovica 6, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 11, Fax. 04/510 33 10 E-mail: mizarstvo.stibelj@siol.net, Internet naslov: www.stopnice.eu

MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p. Trzinska c. 26, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 10 56, Fax. 01/729 10 57 E-mail: urbanija.marko@siol.net, Internet naslov: www.urbanopulti.si

Ulica mladinskih del. brigad 10, 8273 Leskovec pri Krškem, SLOVENIJA Tel. 040 202 102, Fax. 07 49 22 650 E-mail: info@bwt-filter.si, Internet naslov: www.bwt-filter.si

MONTAŽA OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA JERNEJ KORPAR s.p.

Na sejmu zastopamo podjetje: EGGER, St. Johan, AVSTRIJA

Ulica Pohorskega bataljona 117, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/644 239, Fax. 01/534 30 23 E-mail: jernej.korpar@siol.net, Internet naslov: www.syncrosystem.com

MOJSTER 24 UR d.o.o.

Na sejmu zastopamo podjetje: FRANCOM SpA, Cassola, ITALIJA

Verd 44E, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 041/780 885, 031/270 272 E-mail: mojster24ur@gmail.com, Internet naslov: www. mojster24ur.com Vsa manjša hišna popravila na vašem domu ali v podjetju.

Oprema za servisne in potujoče delavnice. Talne in stenske obloge, omare s policami ali predali, predalniki s kovčki, prtljažniki, sistemi za natovarjanje lestev, klančine in številni dodatki. Blago je na zalogi!

N & N d.o.o.

Ulica heroja Lacka 66, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/729 01 60, 041/333 953, Fax. 02/729 01 61 E-mail: ljubo@nnlenart.si, Internet naslov: www.mojwellness.si

NIX d.o.o.

Stranska vas 5, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 01/563 42 10, Fax. 01/563 42 19 E-mail: nix@siol.net, Internet naslov: www.nix.si Na sejmu zastopamo podjetji: TOSHIBA DAIKIN Klima naprave Toshiba, Daikin, toplotne črpalke Toshiba, rekuperator

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Trg republike 2, 1520 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/476 39 00, 01/476 20 00, Fax. 01/252 25 00 E-mail: info@nlb.si, Internet naslov: www.nlb.si NLB Skupina se na sejmu predstavlja s celovito bančno-finančno ponudbo s področja domačega in mednarodnega poslovanja za pravne osebe, podjetnike in zasebnike ter prebivalstvo. Na razstavnem prostoru bodo naši strokovnjaki na voljo za individualno bančno-finančno svetovanje tako s poslovnega kot tudi osebnega vidika.

NUGGET d.o.o.

Ulica savinjske čete 3, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/571 58 87, Fax. 03/571 61 87 E-mail: info@nakit-nugget.si

48

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


Nova kolekcija modnega pozlačenega in srebrnega nakita, nanizanih kristalnih biserov Swarovski in darilnega programa. Kolekcija je oblikovana in izdelana v Sloveniji. Namenjena je vsem generacijam. Deluje lahkotno, razgibano in hkrati uglajeno in prefinjeno.

OBLAGANJE TAL IN STEN BOŠTJAN POTOČNIK s.p. Rovte v Selški dolini 14, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 041/398 163 E-mail: bostjan.potocnik@pob.si, Internet naslov: www.pob.si

DEKORATIVNI TISKANI BETONI, talne in stenske dekoracije. Za zunanjo in notranjo uporabo. Izdelava pohodnih poti, dvorišč, opornih zidov, fasadnih dekoracij, notranjih dekoracij, sten, kaminov, stopnišč .... Cenovno ugodna in hitra vgradnja.

OBLAK COMMERCE d.o.o.

Tržaška cesta 80a, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 97 60, Fax. 01/754 14 84 E-mail: info@oblak.si, Internet naslov: www.oblak.si Na našem razstavnem prostoru si boste lahko ogledali najnovejše oblike tlakovcev, vezano na modne smernice, in dobili najboljše strokovno svetovanje.

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LJUBLJANA MOSTE-POLJE Zaloška 147, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/540 72 10, Fax. 01/586 41 89 E-mail: oozljmoste@siol.net

FERMEDICA, FERLE DAVID s.p. - medeni liker, medica, med, sveče iz voska so lahko lepo darilo, saj predstavljajo naravo, zdravje in slovensko tradicijo; GALVANIZACIJA, KOVINSKI IZDELKI ZRNEC ROMAN s.p. galvanska zaščita, obnavljanje kovinskih izdelkov. Ograje, karnise, dekorativni izdelki GLASBILA KOROŠEC, KOROŠEC DARKO s.p. - izdelava in replike starih glasbil. Popravila in delavnice ljudskih glasbil; IZDELOVANJE GOSTINSKE OPREME, LOGAR JANKO s.p. - razna oprema po naročilu iz nerjaveče (INOX) pločevine za kemično, prehrambno in drugo industrijo: za kuhinje (tehnično, nevtralno), samopostrežne linije in točilne pulte, vse vrste transportnih vozičkov, oprema za bolnišnice; KOVAŠTVO IN KLJUČARNIČARSTVO, BABNIK d.o.o. - kovani izdelki; vrtna vrata; vrtne, balkonske in stopniščne ograje; OČESNA OPTIKA KRHLIKAR, MARTIN KRHLIKAR s.p. - korekcijska in sončna očala, kontaktne leče in pribor. Certificiran izdelovalec Opterbo očal za zobozdravnike; PETA KORDAN IGNACIJ s.p. - izdelava plesne in poročne obutve, poprava obutve in usnjene galanterije; RUTAR d.o.o. - studio za svilo: svilene rute, kravate, ženski ter moški šali so unikat, s certifikatom OZS. Izdelani so z mislijo na poslovno obdarovanje, prav tako tudi darilna embalaža; UMETNOST SKOZI KARTON, PRIMOŽ ANTLOGA s.p. - umetnost skozi karton - razvoj, oblikovanje in izdelava unikatnih izdelkov iz kartona in lepenke.; ZLATARSTVO TRTNIK LUKA s.p. - ročna izdelava nakita - 40 let tradicije;

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LOGATEC Tržaška c. 11, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 90 80, Fax. 01/750 90 80 E-mail: barbara.grum@ozs.si

BOGDAN OBLAK, Oblak Commerce d.o.o., Tržaška 80a, 1370 Logatec, dejavnost: proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; ANDREJ GROM, Mizarstvo Andrej Grom s.p., Nova vas 6, 1370 Logatec; dejavnost: izdelovanje pohištva za poslovne in prodajne prostore, restavratorstvo; LOVRENCIJ GROM, Mizarstvo Lovrencij Grom s.p., Nova vas 6, 1370 Logatec; dejavnost: proizvodnja različnih izdelkov iz lesa SILVESTER PIVK, Pivk electric d.o.o., Hotedršica 55a, 1372 ;Hotedršica, dejavnost: inštaliranje električnih napeljav in naprav MIRJAM ARH GOSTIŠA, Računovodske storitve Mirjam Arh; Gostiša s.p., Kalce 31e, 1320 Logatec, dejavnost: računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; TADEJ PIVK, Čistilni servis Blišč d.o.o., Rovte 43, 1371 Rovte, dejavnost: čiščenje stavb, naprav, opreme; MIZARSTVO MOLK ALOJZ MOLK s.p. PROLOG d.o.o.

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/506 02 00, Fax. 04/506 02 02 E-mail: petra.kolenc@ozs.si, Internet naslov: www.ooz-skofjaloka.si

BOGNER JENKO UROŠ s.p. CONSULT COMMERCE d.o.o. DEMŠAR DESIGN, ŠKOFJA LOKA, d.o.o. DOMAČA IN UMETNA OBRT, ŽIRI, d.o.o. KMETIJA PUSTOTNIK d.o.o. MITLES OBLAK MATJAŽ s.p. ORODNO KOVAŠTVO IN LESARSTVO KRMELJ JOŽE s.p. PEKARNA ŽIRI OBLAK JOŽE s.p ŠTAJNBIRT, MESARIJA, d.o.o.

OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/281 83 10, Fax. 04/281 83 13 E-mail: kaja.erjavec@ozs.si, Internet naslov: www.oozkranj.com

DEDRA ŠPORT izdelovanje in popravilo športne opreme, Drago Debeljak s.p. PRECIZNI IZDELKI PRECISIUM, Ludvik Kavčič s.p. LE TEHNIKA d.o.o. TEKSTILNA SEKCIJA pri OOZ Kranj

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA JESENICE Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice, SLOVENIJA Tel. 04/583 34 50, Fax. 04/583 34 51 E-mail: vilma.hribar@ozs.si

UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ s.p., Blejska Dobrava62,4273 Blejska Dobrava MEDIUM, design, grafični inženiring, tisk, d.o.o., Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica SITOTISK STUDIO A ANITA DAKSKOFLER- AHAČIČ s.p., Ulica Heroja Verdnika 6, 4270 Jesenice

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

49


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA TRŽIČ

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PTUJ

ČEVLJARSTVO BRODI, Brodar Marko s.p. DZ DELAVNICA USNJENE IN TEKSTILNE GALANTERIJE ZAPLOTNIK, Zaplotnik Uroš s.p. SMOLEJ d.o.o., Izdelovanje pohištva in notranje opreme LENY d.o.o., Izdelovanje konfekcije in trgovina MIZARSTVO ROŽIČ, Rožič Matjaž s.p. MG METAL d.o.o., Proizvodnja in storitve ZDRAVKO PAPLER s.p., Steklarstvo ZUPAN FRANC s.p., tesarstvo in krovstvo JESENKO JANEZ s.p., Mizarstvo KONTAKT P d.o.o., Podjetje za projektiranje, proizvodnjo in prodajo, Tržič ROKAVIČARSTVO KRIŽAJ, Zupan Simona s.p. KAVAR JANEZ s.p., Izdelovanje okrasnih predmetov iz barvnih kovin MELOM, Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Tržič

SAVNE CAFUTA PTUJ d.o.o. ZAMUDA FRANC s.p., Mizarstvo in trgovina TURISTIČNA KMETIJA KOZARČAN, Roškar Franc, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Trg svobode 1, 4290 Tržič, SLOVENIJA Tel. 04/592 33 40, Fax. 04/596 30 20 E-mail: aleksandra.kojic@ozs.si

Vošnjakova ulica 13, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/749 39 50, Fax. 02/749 39 55 E-mail: boris.repic@ozs.si

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LITIJA Jerebova ulica 12, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 01/898 02 10, Fax. 01/898 02 15 E-mail: rosana.skulj@ozs.si

Urarstvo Kajfež (TRINIT d.o.o.) Holista, darilni inženiring, Maja Ribič Nosan s.p Unikatni izdelki iz keramike, Alenka Sekne s.p. Ključavničarstvo in kovinsko pohištvo, Slavko Orehek s.p Amortizer d.o.o.

LESO KRAS, Simon Sokar s.p., Velika Sostrevnica 32, 1275 Šmartno pri Litiji KGL kovinska galanterija d.o.o., Ponoviška cesta 13, 1270 Litija KOMAR KOVINOPASARSTVO, Roman Matoz s.p., Spodnji Log 59, 1282 Sava PROKOHID Borišek Natalija s.p., Brodarska ulica 3, 1270 Litija KOVINSKA GALANTERIJA – Majcen Igor s.p., Grumova ulica 10, 1270 Litija KOTLARSTVO GODEC Marko Godec s.p., Jevnica 4, 1281 Kresnice IGLCA šivanje in izposoja svečanih oblek, Sonja Sozelj s.p., Savska cesta 5, 1270 Litija ALEMAR cvetličarstvo in poslovne storitve, Marjan Planinšek s.p., Valvazorjev trg 17, 1270 Litija MODNA OBLIKOVALKA, Karmen Gombač s.p., Kresniške poljane 47, 1281 Kresnice SEKCIJA GOSTINCEV OOZ Litija

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA VRHNIKA

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RADOVLJICA

JANEZ STRŽINAR s.p., SVEČARSTVO IN PLASTIKA, Hrib 17, 1360 Vrhnika,Tel. 01/750 42 57, Fax. 01/750 51 42,strzinar.janez@siol.net ELMER ELEKTRONIKA d.o.o., Pod Hruševco 48a, 1360 Vrhnika,Tel. 01/755 72 00, Fax. 01/755 72 05, martin.jesenovec@elmer.si, www.elmar.si TRANS FELIX d.o.o., Lesno Brdo 17, 1360 Vrhnika, Tel. 01/755 78 52, Fax. 01/756 53 17,bostjan@transfelix.si,www.transfelix.si MOLEK SERVIS PETER MOLEK s.p., Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika,Tel. 01/750 51 70, Fax. 01/755 71 90, prodaja@molekservis.com,www. molekservis.com KOVINA TRADE d.o.o., Lesno Brdo 34, 1360 Vrhnika,Tel. 01/750 63 74, koprivec.marko@siol.net ŠIV EMONT ŠIVILJSTVO IN MONTAŽE DANICA GUTNIK s.p., Podlipa 11, 1360 Vrhnika,Tel. 041/835 261, marjan.gutnik@gmail.com, www.sivmont.si STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO, Marko Popit, 1358 Log pri Brezovici

ANT, Oblikovanje, trgovina, izobraževanje, Miha Žvan s.p ERAL Splošno mizarstvo, Alojzij Erman s.p. GLIDER SERVICE, Franc Novak s.p AB-GRAVIRKA, Graviranje in oblikovanje nakita, Aja Bohinjc s.p. HOTEL TRIPIČ, Krsto Tripič s.p. Izdelava industrijske opreme, Zajc Jože s.p. Izdelovanje tekstilne galanterije, Elizabeta Babič s.p. KRINOLINA, Modno šiviljstvo in popravilo oblačil, Jerica Božič s.p. NIMB, proizvodnja in trgovina, d.o.o. PRINA, Nataša Pristov s.p. PENZION IN GOSTILNA LECTAR, muzej lectarska delavnica v živo, Jože Andrejaš s.p ROPOK, Robert Poklukar s.p. Šobrle Anton Poklukar s.p. ŠPORTNA KONFEKCIJA MIMI, Marija Hudovernik s.p. TISKARNA KNJIGOVEZNICA RADOVLJICA, d.o.o. UMETNOSTNO KOVAŠTVO ROTAR, Štefan Pintar s.p. ZELIŠČARSTVO PREŽLA, Antonija Torkar s.p.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA BEŽIGRAD Nade Ovčakove ulica13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/534 07 70, Fax. 01/534 07 70 E-mail: magdalena.zupanc@ozs.si

Tržaška 8a, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/755 77 40, Fax. 01/750 41 02 E-mail: adela.cankar@ozs.si, Internet naslov: www.ooz-vrhnika.si

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/58 30 500, Fax. 01/50 54 373 E-mail: info@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

50

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica, SLOVENIJA Tel. 04/532 02 81, Fax. 04/532 02 90 E-mail: mojca.legat@ozs.si, Internet naslov: www.ooz-radovljica.si


OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

OZ ZORA Domžale OZ Železopromet

MARIJAN KOSI s.p., ZLATARSTVO IN GRAVERSTVO, Ljubljana, prstani, uhani, zapestnice; ZLATARSTVO MANDIČ VLADO s.p., Murska sobota, zlatarski izdelki; DRAGULJARNA IN ZLATARNA VREČKO, VREČKO FELIKS s.p., Ljubljana zlatarski izdelki, verižice in prstani; SKUŠEK d.o.o., Ljubljana, razstavili bodo zlat in srebrn nakit nočne izdelave z vdelanimi kamni; NATASSHA DESIGN, ZLATARSTVO NATAŠA SELIČ s.p., Zagrad 34/c, 3000 Celje, zlate in srebrne verižice in zapestnice – ročna izdelava; ZLATARSTVO LAVTIŽAR, FRANCI LAVTIŽAR s.p., Jesenice, poročni prstani; TINA MEŽEK S.P., ZLATARNA ŽAD, Tržič; ZLATARSKI ATELJE, DAVID KRAMARIČ, Mengeš, prstani, verižice.

ODBOR OBRTNIH ZADRUG Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 05 66, Fax. 01/583 05 99 E-mail: iris.brkovic@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 051/681 270, Fax. 01/583 05 99 E-mail: mateja.lapornik@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

PRIMOŽ ŠTAJNAR s.p., obutev in usnjena galanterija; ABRAMIČ JOŽKO s.p., izdelovanje usnjene galanterije; LUKO DESING, Lucija Kolar s.p., ročni in unikatno izdelani hišni copati; otroški, ženski, moški; KRZNARSTVO SMOLE, Matjaž Smole s.p., krzneni izdelki; USNJENI IZDELKI PAVLI, Pavli Mihael s.p., torbice, pasovi; STROJENJE KOŽ, Ignac Jeršinovič s.p., strojenje kože, usnje, izdelki iz usnja in krzna; DAS d.o.o., Anton Dremelj, škornji za narodno nošo, usnjene hlače, čevlji za ženski del narodne noše, klobuk; MIBO 19, PROIZVODNJA IN TRGOVSKO PODJETJE d.o.o., torbice in denarnice; VIKTOR BARLIČ, Trgovina in storitve d.o.o., trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki; HERMAN d.o.o., usnjeni izdelki – oblačila, trgovina in proizvodnja in po naročilu strank; CRI CELJE d.o.o, ortopedska obutev; BOUTIQUE VODEB, Vladimir Vodeb s.p., modno čevljarstvo Čevljarstvo Peta, Ignacij Kordan s.p., popravila obutve in usnjene galanterije; ČEVLJARSTVO MIHOYA, čevljarstvo; ANDREJ KIRBIŠ, Usnjena galanterija, jedilni listi

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA GRAFIČARJEV Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 08 26, Fax. 01/583 05 99 E-mail: adrijana.poljansek@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si ETIKETE PROTING, proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; MEDIUM d.o.o., tiskarstvo, oblikovanje, grafična priprava, fotografija; MUMINO d.o.o., sitotisk; POINT d.o.o., arhitekturno projektiranje; ROOT – MM d.o.o., sitotisk,okrogli tisk in plastika TISKARNA POŽGAJ, tisk, zelo velik poudarek pa dajemo ZLATOTISKU; TRIO d.o.o., tskanje vizitk, brošur, katalogov ...;

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM "GOSTILNA SLOVENIJA" Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 05 71, Fax. 01/583 05 99 E-mail: vlasta.markonja@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

SEKCIJA ZLATARJEV IN DRAGULJARJEV Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 051/681 270, Fax. 01/583 05 99 E-mail: mateja.loparnik@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 05 00, Fax. 01/583 05 99 E-mail: info@ozs.si Internet naslov: www.ozs.si, www.rokolelstvo.si

Bojc Janez, lončarstvo in keramika; Celec Jožica, leseni predmeti kulturne dediščine; Čalič Marjan, lectarstvo in medičarstvo; Čopi Nadja, izdelki iz gline; Izlakar Germ Matko, izdelovanje krpank; Jaklič Franc, ročno pleteni in tkani izdelki; Korošec Erna, lesene igrače; Kosmač Jernej, lončarstvo; Kostajnšek Marko, ročno tkanje; Košir Nevenka, poslikava panjskih končnic in urnih številčnic; Krajnc Dimitrij, unikatni nakit; Kremžar Franc, posodarstvo-suha roba; Lojevec Tatjana, keramika; Milani Denis Gaber, Dražgoški kruhki; Mlakar Iztok, ročno izdelana naravna mila; Nemec Rafael, čipke, vezenine, krpanke; Pahovnik Franc, lončarstvo; Pšajd Liljana, lončarstvo; Regovec Irena, keramika; Rus Sašo - umetnostna obrt; Stelan Aja in Frane Abramović, lesna galanterija in mizarstvo; Škulj Andreja, umetnostno kovaštvo; Šmid Cirila, lončarstvo in unikatno oblikovanje glinenih izdelkov; Urbanč Balabanič Ivanka, ročno izdelana naravna mila; Vogrinc Monika in Dušan, lončarstvo; Zupančič Vlado, spominki, darila in nakit; Žalik Mojca, rezbarstvo in lesna galanterija.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ALPE ADRIA HOLZ/LES Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/253 08 11, Fax. 01/583 05 83 E-mail: majda.potokar@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p.- leseno vrtno pohištvo.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

51


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA GRADBINCEV, SLIKOPLESKARJEV, KLEPARJEV, KROVCEV, INSTALATERJEV - ENERGETIKOV Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/347 201 E-mail: janko.rozman@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

GRADNIG – Gradbeništvo Zdravko Dojčinović s.p. MBA Andrej Oberžan s.p., proizvodnja PVC elementov za gradbeništvo Mizarstvo in manjša gradbena dela Fabjan Cifrek s.p. DIPEX d.o.o. BARVAL d.o.o. BRANSBERGER d.o.o., slikopleskarstvo, fasaderstvo in trgovina MONTIM d.o.o Kleparstvo Povalej Zvonko s.p. KLIMAEXPERT d.o.o. FRANKOVIČ d.o.o. PLINAR d.o.o.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA STEKLARJEV IN SEKCIJA POLAGALCEV TALNIH OBLOG Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 06 69, Fax. 01/583 05 99 E-mail: ida.staniša@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si Slokan Andreja s.p. Steklarstvo - ogledala; Kralj Danijel s.p. Steklarstvo - izdelki iz stekla, vitraž; Steklarstvo Rojs d.o.o. - izdelki iz stekla in kovine.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA ELEKTRONIKOV IN MEHATRONIKOV TER SEKCIJE ELEKTRO DEJAVNOSTI Celovška cesta 71, 1000, SLOVENIJA Tel. 01/583 05 41, Fax. 01/585 92 70 E-mail: info@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

Skupna sejemska predstavitev sekcije elektronikov in mehatronikov ter sekcije elektro dejavnosti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zajema različna področja delovanja. V sekcijah so združeni člani, ki se ukvarjajo z različnimi strokovnimi področji, kot npr.: z industrijsko elektroniko, medicinsko, avdio in video tehniko, telekomunikacijami, informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, računalništvom in drugimi področji. V sekcijah so tudi člani, ki se ukvarjajo z mehatroniko, avtomatiko in robotiko. Obe sekciji skupaj imata cca 4500 članov. V okviru Ljubljanskega obrtnega sejma, LOS 2011, je predstavljeno delovanje sekcij, njunih aktivnosti v preteklem obdobju, povezave s šolami, fakultetami ter inštituti. Na skupnem razstavnem prostoru se predstavljajo tudi posamezni člani, obrtniki in podjetniki. Predstavljajo svoje dejavnosti, razvoj, načrtovanje, proizvodnjo in storitvene dejavnosti. Sekciji dajeta največji poudarek izobraževanju svojih članov na različnih strokovnih področjih. Sekcija elektronikov in mehatronikov ima od leta 2002 tudi svoj internetni forum, ki je na naslovu: http://www.elektroniki.si. Sekcija elektronikov in mehatronikov sodeluje na številnih strokovnih dogodkih in na različnih sejmih. Na sejmu MOS 2010 je dobila zlato priznanje Celjskega sejma za celovito predstavitev naprednih tehnologij in uspešno povezovanje s šolami, šolskimi centri, fakultetami in inštituti. Kot partner redno sodeluje tudi na tekmovanjih v robotiki, ki so organizirana na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor. Sodeluje tudi na energetskih konferencah in na konferenci o avtomatizaciji v industriji in gospodarstvu (AIG).

52

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SEKCIJA TEKSTILCEV Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 08 260, Fax. 01/583 05 99 E-mail: adrijana.poljansek@ozs.si, Internet naslov: www.ozs.si

MILI d.o.o. , podjetje za izdelavo tekstilnih izdelkov in druge storitve; IGLA d.o.o., proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; ŠPORTNA OBLAČILA MIMI, MIMI HUDOVERNIK s.p., proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov; SAGA d.o.o. , proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov.

OGM-BI, d.o.o.

Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 60 80, Fax. 01/750 60 87 E-mail: ogm.bi@siol.net, Internet naslov: www.ogm-bi.si Ideja, koncept in namen je predstavitev unikatnih pečarskih izdelkov, izdelanih na obrtniški način. Osnovna misel in vodilo je: "ZIDANA PEČ JE ELEMENT, KI NUDI ESTETIKO, OGREVANJE IN PRIPRAVO HRANE".

OSVETLJEVALNA OPTIKA, JANEZ RIHTAR s.p. Plese 9a, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 051/667 725 E-mail: janez.rihtar@ggsistemi.si, Internet naslov: www.osvetljevalnaoptika.net

Arhitekturno osvetljevanje, cestno-prometna signalizacija in varnostna razsvetljava. Razvoj, načrtovanje, proizvodnja in prodaja optičnih izdelkov s tehnologijo svetlobnih vodnikov in LED blagovne znamke ILUMIPAN.

PAN GOSLAR d.o.o.

Brest 4, 1292 Ig, SLOVENIJA Tel. 01/286 23 05, Fax. 01/286 25 32 E-mail: pan_goslar@siol.net, Internet naslov: www.pan-goslar.si Podjetje PAN GOSLAR d.o.o. se že vrsto let ukvarja s problematiko čiščenja, vzdrževanja in ohranjanja vrednosti objektov. Nudi vrhunska čistilna sredstva, zaščitne premaze za vse vrste materialov, različne pripomočke, ročna orodja in čistilne stroje, ki lahko pripomorejo k enostavnejšemu, hitrejšemu in cenejšemu delu. Letos se vam bodo predstavili z novimi ekološkimi čistili za vsa področja čiščenja in ostalimi ECO novostmi.

PARNAD d.o.o.

Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si, Internet naslov: www.parnad.si Na sejmu zastopamo podjetje: VORWERK Inetrnational, Wollerau, ŠVICA Na sejmu predstavljamo novo generacijo učinkovitosti delovanja - VORWERK VK 140! Okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike (TÜV certifikat) in s 5-letno garancijo.


Družina ŠOU v Ljubljani

www.sou-lj.si Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

53


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

PEČI KERAMIKA, d.o.o.

Podbevškova ulica 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 57 50, Fax. 07/393 57 68 E-mail: peci-keramika@peci-keramika.si, Internet naslov: www.peci-keramika.si Proizvodnja pečnic v več kot 70 barvah in več kot 50 različnih oblik. Svetovanje, projektiranje, montaža vseh vrst lončenih peči in kaminov, zastopstvo, prodaja, servis kurišč in vložkov: SUPRA, SCHMID, KOBOK.

PERNUŠ d.o.o.

Brinje c.I/1, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/786 18 80, Fax. 01/786 18 80 E-mail: sasopernus@gmail.com

PETRE d.o.o.

Železno 5f, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/703 21 00, Fax. 03/703 21 04 E-mail: info@petre.si, Internet naslov: www.petre.si Podjetje Petre ima več kot 25-letno tradicijo za IZPOSOJO, PRODAJO PRIREDITVENIH ŠOTOROV, ODROV TER OSTALE PRIREDITVENE TER CATERING OPREME (mize, stoli, jurčki, pulti ...). Prodajamo tudi SKLADIŠČNE ŠOTORE in HALE (različnih tipov) in jih dajemo tudi v NAJEM.

PETRIČ d.o.o.

Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 05/365 90 00, Fax. 05/365 90 22 E-mail: petric@petric.si, Internet naslov: www.petric.si Predstavili bomo novosti v cestno varnostni opremi (cestne varnostne ograje, naletni mehovi in zaključnice ...), protihrupne ograje, protivetrne ograje, košare s kamenjem (gabioni), urbano opremo, suhomontažno gradnjo.

PLETENINE ŠPENKO JANA ŠPENKO KOČAR s.p.

POLIPLET d.o.o.

Trubarjeva ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/805 04 00, Fax. 02/805 04 06 E-mail: info@poliplet.si, Internet naslov: www.poliplet.si Izdelovanje vrvi, trakov, vezalk, zadrg, športnih in zaščitnih mrež; otroška igrala, plezalne vrvi, mornarske lestve, vložki za čevlje, pozamenterija.

PREKLADE LEITL d.o.o.

Ptujska cesta 37, 2331 Pragersko, SLOVENIJA Tel. 02/803 92 14, Fax. 02/803 92 13 E-mail: preklade@siol.net, Internet naslov: www.preklade.si Naš proizvodni program so prednapete opečne in betonske preklade, opečni stropni nosilci, betonske obokane preklade, ISO opaž in keramične ploščice. Vsi izdelki pripomorejo h kvalitetni, hitri in cenovno ugodni gradnji.

PRETENT d.o.o., Dobrova

Hruševo 94, 1356 Dobrova, SLOVENIJA Tel. 01/423 11 59, Fax. 01/364 91 11 E-mail: pretent.doo@telemach.net Na sejmu zastopamo podjetje: CEA, Lecco, ITALIJA Varilni aparati, oprema za varenje, potrošni material.

PREVC, d.o.o.

Dorfarje 17, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/502 19 00, 041/625 379, Fax. 04/502 19 08 E-mail: dare@prevc.si, Internet naslov: www.prevc.si Pohištvo za celoten dom: vgradne omare, kuhinje, bela tehnika, jedilnice, spalnice, otroške in dnevne sobe, vzmetnice in sedežne garniture. Ponudba na ključ, izmere in osebno svetovanje.

Moste 95a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 15 23, Fax. 01/834 17 53 E-mail: pletenine.spenko@siol.net, Internet naslov: www. pleteninespenko.si

PRODOMUS.SI

Smo družinsko podjetje,ki izdeluje ženske in moške pletenine. Pred leti smo pridobili znak SQ. Vršimo veleprodajo in maloprodajo po vsej Sloveniji. Kontakt: 01 8341 523 ali 051 304 660 info@pleteninespenko.si www.pleteninespenko.si.

OLTREMATERIA, Italija - ekološki talni in stenski premazi. Predstavitev dejavnosti podjetja: projektiranje, svetovanje, projekti na ključ, notranja oprema za dom in poslovne prostore keramika, sanitarna keramika, radiatorji, pohištvo in svetila.

POS PLASTIKA d.o.o.

PROFIDTP d.o.o.

Svetlobne kupole, trakovi z nastavnimi venci in odpiralnimi mehanizmi, prometna ogledala AC in INOX - novo, izdelki iz akrilnega stekla, metalizacija. Prodaja: polikarbonatne plošče, akrilne plošče. Izvedba: nadstreški s PC kritino, krovsko kleparska dela na industrijskih objektih.

IRT3000 je edina specializirana revija na področju kovinskopredelovalne industrije pri nas. IRT3000 svoje poslanstvo na slovenskem trgu uspešno izpolnjuje že tretje leto. Pri svojih bralcih, strokovnjakih, podjetjih in oglaševalcih, je revija, ki izhaja vsake dva meseca, lepo sprejeta, zato ne preseneča, da smo v uredništvo, tako od strokovnjakov kot tudi od podjetij in oglaševalcev, prejeli številne želje, da bi revija izhajala še v hrvaškem jeziku.

Podgorska cesta 30, 1317 Sodražica, SLOVENIJA Tel. 01/837 10 33, Fax. 01/836 60 69 E-mail: info@pos-plastika.si, Internet naslov: www.pos-plastika.si

54

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/597 252 E-mail: vesna@prodomus.si, Internet naslov: www.prodomus.si

Gradišče VI 4, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/580 08 84, 041/669 775, Fax. 01/580 08 03 E-mail: info@irt3000.si, Internet naslov: www.irt3000.com


PROPLAN d.o.o.

Razstavljali bomo masivno rustikalno kuhinjo. Specializirani smo za izdelavo pohištva po naročilu predvsem za kuhinjsko pohištvo, masivna notranja vrata.

Na sejmu zastopamo podjetje: TECKENTRUP GmbH, Verl, NEMČIJA

REGENERACIJA, d.o.o.

Krtina 144, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/721 10 68, Fax. 01/564 25 67 E-mail: info@proplan.si, Internet naslov: www.proplan.si

Garažna in industrijska vrata.

PROSEN COM d.o.o.

Poslovan cona a 47, 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 04/257 14 28, Fax. 0590 84880 E-mail: info@prosencom.com, Internet naslov: www.prosencom.com Na sejmu zastopamo podjetja: AKEMI, Nürnberg, NEMČIJA WIRBEL, ITALIJA FALPI, ITALIJA IPC, ITALIJA GANSOW, ITALIJA Dr. SCHNELL, München, NEMČIJA Čiščenje objektov in okolice, obnova kamnitih površin, prodaja čistilnih strojev, čistilnih pripomočkov in čistil.

PROVAR, d.o.o.

Vinogradna ulica 34, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 05/901 31 15, Fax. 05/901 21 15 E-mail: info@provar.si, Internet naslov: www.provar.si Osebna varovalna oprema – delovni in zaščitni čevlji, delovna in zaščitna oblačila, rokavice, izdelki za zaščito glave, vida, sluha in dihal ter izdelki za varno delo na višini. Ponujamo vam kakovostno svetovanje, optimalno razmerje med kakovostjo in ceno, kratke dobavne roke in individualni pristop. Ker delo potrebuje varnost!

PTS VAUDA d.o.o.

Zg. Hajdina 83/a, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/781 05 01, Fax. 02/781 05 00 E-mail: vauda@volja.net, Internet naslov: www.vauda.si Nadstrešniki, vrtni pavaljoni in kamini.

RADGONSKE GORICE d.d.

Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona Tel. 02/564 85 10, Fax. 02/561 10 39 E-mail: info@radgonske-gorice.si Internet naslov: www. radgonske-gorice.si Radgonske gorice so ponudnik vrhunskih in kakovostnih štajerskih vin. Njihovi vinogradi ležijo v osrčju Radgonskih goric in so poznani po tramincu in radgonski ranini. Radgonske gorice so tudi vodilni pridelovalec penin v Sloveniji, o tem se lahko prepričate na našem razstavnm prostoru.

REBERLES d.o.o. Kamnik

Poreber 11, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/839 24 24, Fax. 01/839 24 24 E-mail: reberles@gmail.com, Internet naslov: www.reberles.si

Kamniška cesta 47, 1217 Vodice pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 04/531 70 70, Fax. 04/531 70 92 E-mail: info@regeneracija.si, Internet naslov: www.regeneracija.si Skupina Regeneracija d.o.o. obsega partnerstvo devetih podjetij v šestih državah. Prodajni program skupine obsega: Regeneracija premazi, Regeneracija ekologija in inženiring. Kakovost izdelkov in storitev podjetja Regeneracija, d.o.o. zagotavljata certifikata ISO 9001 in 14001.

RODEO, MIODRAG MILOSAVLJEVIĆ, s.p. Prekmurska ulica 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/911 383 E-mail: mico.milosavljevic@gmail.com

Prodaja malih kovinskih tablic z osebnimi imeni. Prodaja lastnega programa.

ROLTEK, d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10 E-mail: info@roltek.si, Internet naslov: www.roltek.si Rolete, garažna in industrijska rolo vrata, komarniki, markize, senčila, žaluzije.

RUDOLF DRAGICA s.p. PREMOŽENJSKO SVETOVANJE Sv. Danijel 71a, 2371 Trbonje, SLOVENIJA Tel. 02/878 86 10, Fax. 02/878 86 11 E-mail: dragica.rudolf@gmail.com Na sejmu zastopamo podjetji: ELEMENTUM, Šenčur, SLOVENIJA ELEMENTUM AG, Šenčur, SLOVENIJA Zlato, srebro, darilni program.

ROMAN DEČMAN s.p.,"MP"

Novake 16, 2319 Poljčane, SLOVENIJA Tel. 031/425 218, Fax. 02/802 81 95 Kovane ograje in pohištvo.

SAOP RAČUNALNIŠTVO o d.o.o.

Cesta goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA Tel. 05/393 40 00, Fax. 05/393 81 36 E-mail: info@saop.si, Internet naslov: www.saop.si Vodilni pri razvoju poslovne programske opreme, z več kot 3.800 strankami: miniMAX – najbolj preprosta spletna rešitev za poslovanje malih podjetij in računovodskih servisov, iCenter – za zahtevnejše poslovne uporabnike.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

55


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

SALKON d.o.o.

SILVAPRODUKT d.o.o.

Avtomatske zapornice, ročne zapornice, drsna samonosna vrata, krilna vrata, oprema parkirišč, ključavničarstvo.

Podjetje s 60-letno tradicijo sistemske zaščite lesa predstavlja trgovsko znamko SILVANOLIN - okolju prijazna neizperljiva osnovna zaščita za les, trgovsko znamko SILVANOL LAZURA B za estetsko površinsko zaščito lesa ter MODIFIKACIJO LESA - to je postopek, s katerim povečamo trajnost lesa. Termična obdelava omogoča lesu daljšo življenjsko dobo, izboljša dimenzijsko stabilnost, (trohnenje), zmanjšuje ravnovesnost vlažnosti lesa, enotno barvo po celotnem preseku lesenega elementa in 100 % prijaznost ljudem in okolju. Brezplačna telefonska številka 080 12 02.

Smrečje 38/a, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 22 67, Fax. 01/750 22 68 E-mail: info@salkon.si, Internet naslov: www.salkon.si

SBA d.o.o.

Dobrava 27, 8211 Dobrnič, SLOVENIJA Tel. 051/416 700, Fax. 01/787 37 40 E-mail: andrej.slak@sba.si, Internet naslov: www.sba.si Na sejmu zastopamo podjetje: SBA d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA Prodaja in servis štirikolesnikov in prodaja rabljenih vozil.

SERVIS-PRODAJA RAVBAR JANEZ s.p.

Drejčetova pot 18A, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/337 45 88, Fax. 07/337 45 89 E-mail: janez.ravbar@siol.net, Internet naslov: www.ravbar-sp.si Na sejmu zastopamo podjetji: OMAS, S.Stefano, ITALIJA SALVADOR, Valla di Riese, ITALIJA Izdelovalci ražnjičev in polpet, tehtnice, salamoreznice, mlini za meso, žage za kosti, ročni noži, sita in noži za mline, mehčalci mesa, sterilizatorji, ...

SIGNUM, d.o.o., Škofja Loka

Grenc 20, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/513 93 10, 041/621 357, Fax. 04/513 93 11 E-mail: info@signum.si, Internet naslov: www.signum.si SIGNUM – proizvodnja zastav in druge reklamne grafike: zastave vseh vrst in velikosti, namizne in klubske zastavice, transparenti, scenska grafika, grafike in oprema za mobilni marketing, nalepke vseh vrst (običajne, zidne, fasadne, talne), tapete, vezenje.

Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 05 71, Fax. 01/280 05 80 E-mail: info@silvaprodukt.si, Internet naslov: www.silvaprodukt.si

SKUPINA VILA BRAVUM

Slovenska c. 38c, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si, Internet naslov: www.vilabravum.si V Skupini Vila Bravum je zbranih 20 uglednih slovenskih podjetij s področja opremljanja ambientov in okolice. Družijo nas skupne vrednote: visoka profesionalnost, poštenost, doslednost in spoštovanje kupca. Vsi naši izdelki in storitve so namenjene lepšemu in bolj kakovostnemu bivanju, tako v zasebnih kot v poslovnih okoljih. VRATA PIRNAR, Ljubljana, SLOVENIJA VILINSKI VRT d.o.o., Domžale, SLOVENIJA EKEY BIOMETRIC SYSTEMS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA LOREX d.o.o., Bose, Ljubljana, SLOVENIJA MAAT 1 d.o.o., HotSpring, Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO BOLČIČ, Klanec pri Kozini, SLOVENIJA SVETINA & LAZAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ES SVETILA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter, SLOVENIJA VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZOOM ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA GAF TRGOVINA d.o.o., Domžale, SLOVENIJA INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA LECTUS, LETICIA, Ljubljana, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA KAMPO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KUHINJE ERJAVEC, Ljubljana, SLOVENIJA MARAMO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

  



    

 

 56

    

  

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


OBLAZINJENO POHIŠTVO NOVAK, Ljubljana, SLOVENIJA ROBOTINA d.o.o., Kozina, SLOVENIJA

SOHA d.o.o.

Leonova ulica 13, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/803 79 03, Fax. 02/803 79 04 E-mail: info@soha.si, Internet naslov: www.soha.si Industrijske ščetke: valjčne ščetke, okrogle ščetke, segmentne ščetke, letvaste ščetke, gibljive tesnilne ščetke, spiralne ščetke. Komunalne ščetke: valjčne pometalne ščetke, obročne ščetke, krožne ščetke, segmentne ščetke.

SOJOS d.o.o.

STOLNIK M & I d.o.o.

Prešernova ulica 23, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 041/793 397, Fax. 02/581 12 77 E-mail: stolnik.kleparstvo@siol.net Na sejmu zastopamo podjetje: BUTENAS, Remsfeld, NEMČIJA Vrtna lopa.

STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o.

Dvorska vas 31a, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/533 30 70, Fax. 04/530 70 70 E-mail: franc.stroj@siol.net, Internet naslov: www.stroj-si.com

Ulica Štefana Kovača 6, 9224 Turnišče, SLOVENIJA Tel. 041/253 424, Fax. 02/578 87 44 E-mail: info@sojos.si; slavko@sojos.si, Internet naslov: www.sojos.si

Sončni kolektorji, kombinirane peči - sonce, olje, plin, biomasa, peči na pelete, peči na vplinjanje, zalogovniki, grelniki vode, sobni kamini.

Na sejmu zastopamo podjetji: RIKUTEC, NEMČIJA RADIJATOR INŽENJERING, SRBIJA

STROJEGRADNJA HORVAT ANTON HORVAT s.p.

Zbiralniki, čistilne naprave in peči.

SONCE ENERGIJA OBNOVLJIVI VIRI d.o.o.

Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/032 340, Fax. 059/032 350 E-mail: info@sonce.com, Internet naslov: www.sonce.com

Na prehodu 32, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/234 83 81, Fax. 02/234 83 82 E-mail: vilicarji.horvat@gmail.com Internet naslov: www.sp-horvat.com

Ukvarjamo se s prodajo novih in rabljenih (obnovljenih z garancijo) viličarjev, najemom in servisiranjem. Naša ponudba zajema električne, dizelske, plinske viličarje ter dvižne mize, paletne in škarjaste viličarje, različnih dimenzij in nosilnosti.

Gradimo sončne elektrarne na ključ ter distribuiramo in zastopamo kakovostne proizvajalce modulov in razsmernikov za fotovoltaiko. Kot prva franšiza v ADRIATIK regiji obrtnikom nudimo strokovno pomoč in partnerstvo.

STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO SIMON JERAM s.p.

ST SODNIK d.o.o.

Oprema za sirarne (kotli, stiskalnice, mize, slanice), kotli za žganjekuho, cisterne, notranje in zunanje ograje iz nerjavečega materiala, nadstreški za avtomobile, terase, balkone, požarna stopnišča.

Dobava in montaža strešnih oken VELUX.

STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO JOŽE KOGOVŠEK s.p.

Breg 14, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 041/711 099, Fax. 01/834 34 34 E-mail: tomaz.sodnik@siol.net, Internet naslov: www.krovstvo-kleparstvo.eu

SOVEN d.o.o.

Belingerjeva 19, 2352 Selnica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 02/674 05 74, Fax. 02/674 05 73 E-mail: soven@siol.net, Internet naslov: www.soven.si Proizvajamo toplotno in zvočno bio volneno izolacijo iz slovenske ovčje volne - za ekološke, naravne, energetsko varčne hiše. Naravne volnene odeje, nadvložki, vzglavniki iz slovenske volne. Tkano metrsko volneno blago, praktične pletenine - kot ideja za poslovno novoletno darilo.

STOTINKA d.o.o.

Pečke 58, 2321 Makole, SLOVENIJA Tel. 02/805 04 30, Fax. 02/805 04 36 E-mail: info@stotinka.si, Internet naslov: www.stotinka.si

Podgora 1, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/510 75 10, Fax. 04/510 75 11 E-mail: jeram@siol.net

Vodnikova cesta 295, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/507 75 55, Fax. 01/519 88 00 E-mail: kml.kogovsek@gmail.com Internet naslov: www.kml-kogovsek.si

Izdelava, prodaja, montaža, servis: vlečne naprave in cevna zaščita za vse vrste vozil, prikolice do nosilnosti 3500 kg, prtljažniki in nosilci za kolesa motor ali tovor, električni vitli.

SUMONT d.o.o.

Savska cesta 22, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/279 13 00, Fax. 04/279 13 09 E-mail: info@sumont.si, Internet naslov: www.sumont.si Suhomontažni sistemi, toplotne izolacije, skeletna gradnja, adaptacije, novogradnje, svetovanje in projektiranje.

Bazeni, bazenske strehe, pribor za bazene, bazenska tehnika.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

57


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

SVETLOBA d.o.o.

IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 041/408 529 E-mail: ruber@svetloba.eu, Internet naslov: www.svetloba.eu Energijsko varčni sistemi, inteligentne industrijske razsvetljave Reflecta.

ŠARDI ART k.d.

Lanišče 42a, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 041/742 544 E-mail: silvo.sardi@gmail.com Internet naslov: www.sunshore-solar.si Na sejmu zastopamo podjetji: SUNSHORE, KITAJSKA KALOR, ITALIJA Vakuumski kolektorji od 2,6 m2 do 5 m2, vakuumski kolektorji z integriranim bojlerjem; oboje Sunshore (870kWh/m2/leto merjeno v Friburgu-D), peletni kamini Kalor (93,3 % izkoristek), toplozračni/toplovodni.

ŠIRCELJ, d.o.o.

Veliko Mlačevo 18, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/786 20 08, Fax. 01/786 58 71 E-mail: termotop@siol.net Internet naslov: www.sircelj.si, www.en-sol.si TERMOTOP - sistem toplotne izolacije, nameščene preko strešnih tramov. Preprečuje pregrevanje prostorov v poletnem času in velik prihranek pri stroških ogrevanja v zimskem času. Sedaj v novih - večjih debelinah. ENSOL SONČNE ELEKTRARNE specializirano podjetje za postavitev sončnih elektrarn na ravne strehe brez preboja strehe. Izvedba in prodaja podkonstrukcij po naročilu s statično presojo. STREHA SERVIS - podjetje za vzdrževanje in servisiranje vseh vrst streh. Storitev hitri servis za primere zamakanja strehe. Kompletna storitev kleparskih in krovskih del s toplotno izolacijo streh. Lastnik blagovne znamke Termotop.

ŠPENGLAR PINTAR ANDREJ s.p.

Cesta notranjskega odreda 60, 1317 Sodražica, SLOVENIJA Tel. 041/725 560, Fax. 01/836 65 88 E-mail: andrejpin@volja.net, Internet naslov: www.finnbar.com Na sejmu zastopamo podjetje: FINNBAR OY, Karstula, FINSKA Krovstvo – kleparstvo - tesarstvo. Zastopanje, prodaja in montaža vrhunskih lesenih hiš- brunaric, proizvajalca FINNBAR, narejenih iz finskega polarnega bora.

ŠTAJERLES TRADE d.o.o.

Notranja vrata, podboji, funkcijska vrata, parketi za talno ogrevanje. Svetovanje, izmere, vgradnja, garancija.

ŠTRUKELJ INDUSTRIJSKO LIČANJE KOVINSKIH IZDELKOV, UVOZ-IZVOZ, d.o.o Kajuhova ulica 3, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/722 89 88, Fax. 01/722 89 89 E-mail: ilki.strukelj@siol.net Na sejmu zastopamo podjetji: JÜRGEN, Badessen, NEMČIJA EMPTMEYER GmbH Maskirni čepi in trakovi za zaščito kovinskih izdelkov pred površinsko obdelavo, razne kljukice za obešanje artiklov, kataforezno lakiranje artiklov.

TEHMAX, d.o.o., Mengeš

Gorenjska cesta 24, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 00 20, Fax. 01/723 76 92 E-mail: tehmax@siol.net, Internet naslov: www.tehmax.com Tehmax že 18 let oskrbuje svoje stranke s kvalitetnimi produkti za mizarje, kovinarje in ostale hišne mojstre. V svoji bogati ponudbi nudimo vijake, okovje, ročno in električno orodje, barve, lake …

TESTROJ MATIJA TERLEP s.p.

Ulica Milana Majcna 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/231 16 76, Fax. 01/432 40 62 E-mail: info@terlep.si, Internet naslov: www.terlep.si Dna za tlačne posode, jeklene konstrukcije, preoblikovanje pločevin v hladnem in toplem, razrezi, toplotne obdelave, globoki vleki.

TILT d.o.o.

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 051/389 491, Fax. 01/530 04 64 E-mail: blaz@tilt.si, Internet naslov: www.tilt.si iROBOT - robotski sesalnik, LIZARD - robotske kosilnice, RAYCOP antialergijski sesalci

TIM-TRADE, d.o.o.

Ponova vas 4b, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/781 80 30, Fax. 01/781 80 36 E-mail: tim.trade@siol.net, Internet naslov: www.tim-trade.net Nudimo obdelovanje profilov in cevi na sodobnem CNC obdelovalnem centru. Po vaših specifikacijah režemo, rezkamo, luknjamo, obdelamo glede na vaše zahteve. Nudimo tudi PVC in ALU okna in vrata!

Osluševci 49, 2273 Podgorci, SLOVENIJA Tel. 02/713 00 02, Fax. 02/713 00 05 E-mail: branka.sagadin@stajerles-trade.si, Internet naslov: www. stajerles-trade.si

TLAK LUKA DOLINŠEK s.p.

Na sejmu zastopamo podjetji: GARANT GmbH, Ichtershausen, NEMČIJA SCHEUCHER GmbH, Mettersdorf, AVSTRIJA

Finalni - zaključni tlaki.

58

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Murnova ulica 2, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/568 290 E-mail: info@tlaki-dolinsek.si


TOYOTA CENTER LJUBLJANA d.o.o.

Leskoškova 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 79 00 E-mail: matjaz.kozin@toyota-center.si, Internet naslov: www. toyota-center.si

UMETNOSTNO KOVAŠTVO IN OBLIKOVANJE KOVIN ROBI VESELIČ s.p. Marindol 3, 8341 Adlešiči, SLOVENIJA Tel. 041/706 519 E-mail: info@kovastvo-ukv.si, Internet naslov: www.kovastvo.webs.com

TRIO SOLAR, d.o.o.

Kovani izdelki in polizdelki, ograje, svečniki, nabiralniki, termmetri, vrata in pribor za kamin, pokrovi in obodi za vodnjake, dekorativni izdelki, kovane mize in stoli, obešalniki, okenske rešetke.

Na sejmu zastopamo podjetje: KONTAKT P, Tržič, SLOVENIJA

UNIJA d.d.

Mlaka 10, 4290 Tržič, SLOVENIJA Tel. 04/532 53 61, Fax. 04/532 53 70 E-mail: rajko.kerin@trio-trzic.si, Internet naslov: www.trio-solar.si

Akumulatorji, regulatorji, elektronske sončne sveče, daljinski upravljalniki APOLO, pritrdilni elementi. Vrtljivi solarni sistem, razsmerniki, paneli, otočni sistem, TV, plastični deli, štancani deli.

TTZ - ALOJZ ZADRAVEC s.p.

Kmečka ulica 19, 9231 Beltinci, SLOVENIJA Tel. 02/542 18 99, Fax. 02/542 24 73 E-mail: azadravec@siol.net Internet naslov: www.tesarstvo-zadravec.si Na sejmu zastopamo podjetje: BUTENAS HOLLBAUTEN KHÜLLWALD, NEMČIJA Lesene stanovanjske hiše, počitniške hiše, savne.

TULI d.o.o., Ljubljana

Pot čez gmajno 7, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/257 24 84, Fax. 01/256 25 55 E-mail: info@tuli.si, Internet naslov: www.tuli.si Tuli d.o.o., Ljubljana je glavni distributer angleškega proizvajalca krogličnih prenosnih enot ALWAYSE, ki se uporabljajo predvsem v transportnih linijah, obdelovalnih strojih, letalski opremi itd. Smo tudi uradni distributerji linearnega programa angleškega proizvajalca Hepcomotion.

UKO, KROPA, d.o.o.

Kropa 7a, 4245 Kropa, SLOVENIJA Tel. 04/533 73 00, Fax. 04/533 73 10 E-mail: uko.kropa@uko.si, Internet naslov: www.uko.si Z več kot 500-letno tradicijo v našem podjetju Uko Kropa po lastni zamisli ali po priloženih načrtih kujemo balkonske, vrtne, stopniščne ograje, vrata, okenske mreže, kandelabre, svetilke, svečnike, pohištveno okovje itd.

UMETNO KOVAŠTVO JANEZ MIR s.p.

Grabonoš 27, 9244 Videm ob Ščavnici, SLOVENIJA Tel. 02/560 11 79, Fax. 02/562 16 84 E-mail: kovastvo.mir@siol.net, Internet naslov: www.mir.si Kovane vrtne ograje, vrata, balkonske ograje, stopniščne ograje, okenske mreže, luči, lestenci, okovje, pohištvo, pergole, nadstreški, umetni okrasni izdelki za spomeniško varstvo, kovani polizdelki, izdelki za kmetijstvo in vinogradništvo.

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/360 20 00, Fax. 01/360 20 40 E-mail: info@unija.si, Internet naslov: www.unija.si MOX je mobilna pisarna za vsakega uspešnega podjetnika, ki želi imeti na enem mestu račune, digitalizirano pošto, pogodbe in vpogled v stanje na računu kjerkoli in kadarkoli. MOX – celovito mobilno poslovanje!

UNIPLAST ALPE ADRIA d.o.o.

Sermin 7a, 6000 Koper - Capodistria, SLOVENIJA Tel. 040/703 135, Fax. 05/639 54 13 E-mail: sandran@uniplastalpeadria.com Nadgradnje in predelave vseh vrst gospodarskih vozil. Oprema za potujoče delavnice, termoizolirane nadgradnje, hidravlične nakladalne ploščadi, zabojniki s ponjavo ali brez, sistemi za pritrjevanje tovora, želimo vam ponuditi celovit izdelek!

VAGA, d.o.o.

Strahinj 68A, 4202 Naklo, SLOVENIJA Tel. 04/257 57 20, Fax. 04/257 57 21 E-mail: franci@vaga.si, Internet naslov: www.vaga.si VAGA d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo pri prodaji, servisiranju in pregledu vseh vrst tehtnic (trgovske, števne, žerjavne, talne, cestne ...), salamoreznic, aparatov za vakuumiranje in raznovrstne mesarske opreme.

VARESI d.o.o.

Šmartinska cesta 32, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/505 75 81, Fax. 01/585 80 87 E-mail: varesi@siol.com, Internet naslov: www.varesi.si/trgovina Na sejmu zastopamo podjetja: KEMPPI FIMER METABO CEBORA ISKRA VARJENJE BALDER WERLAS Varilna tehnika, zaščitna oprema, ročno orodje.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

59


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

VAR-IKS BOJAN ROJC s.p.

VODNAR RAVNIKAR MARJAN s.p.

Naš program je varilna tehnika, odsesovalne naprave, plazemski rezalniki.

Okrasni betonski izdelki za dvorišče in vrt iz kakovostnega materiala, obdelani - brušeno, polirano. Več na www.RAVNIKAR.SI.

VENTOVARNA d.o.o.

VOGRAD ŠTEFAN PIŠKUR s.p.

VII. ulica del 28a, Homec, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/729 40 00, Fax. 01/724 07 99 E-mail: rojc.sp@siol.net, Internet naslov: www.var-iks.si

Masarykova cesta 17, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/549 13 70 E-mail: jozi.gaspersic@ventrovarna.eu Internet naslov: www.ventrovarna.eu

VERTEKS TG d.o.o.

Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/634 300, Fax. 03/780 08 81 E-mail: info@vertekstg.si, Internet naslov: www.vertekstg.si Podjetje Verteks TG d.o.o. iz Celja se ukvarja s prodajo savn in vrhunskih ogrevanih masažnih bazenov Arctic Spas, Sun Spas in Sundance Spas. Bazeni imajo napredno tehnologijo, ki se združuje z vrhunsko izdelavo, preprosto uporabo in nezahtevnim vzdrževanjem.

VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.

Podlog v Savinjski dolini 60, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si, Internet naslov: www.hoby.si Vgradne omare, drsna vrata, predsobe, garderobne sobe, otroške sobe, spalnice, dnevne sobe.

VIGRAD d.o.o. CELJE

Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna, SLOVENIJA Tel. 041/634 300, Fax. 03/780 08 21 E-mail: info@vigrad.si, Internet naslov: www.vigrad.si Podjetje VIGRAD d.o.o. Celje se ukvarja z izdelavo kovinskih konstrukcij (različne ograje, stopnice, reklamne table in drugi ključavničarski izdelki) in z izdelavo tipskih nadstreškov oziroma nadstreškov po naročilu.

VIRTU d.o.o.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/474 65 00, Fax. 01/474 65 01 E-mail: info@flipit.si, Internet naslov: www.flipit.si

VODA PROJEKT d.o.o.

Borova vas 21, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 68 40, Fax. 02/300 68 41 E-mail: info@vodaprojekt.si Na sejmu zastopamo podjetje: ALBIXON a.s., Prana, ČEŠKA Bazeni, čistilne naprave

60

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

Gabrje pod Limbarsko goro 2, 1251 Moravče, SLOVENIJA Tel. 031/539 970 E-mail: ravnikar.marjan@siol.net, Internet naslov: www.ravnikar.si

Velika strmica 4, 8231 Trebelno, SLOVENIJA Tel. 041/636 264, Fax. 01/600 11 70 E-mail: stefan@zelenagradnja.si Internet naslov: www.zelenagradnja.si Zelena gradnja je sistem skrbnega načrtovanja in vodenja gradnje nizko energijskih in pasivnih hiš. Upošteva vse ukrepe in aktivnosti, ki povečujejo energetsko učinkovitost zgradb, uporabo obnovljivih virov energije in uporabo okolju prijaznih materialov.

VRBICI, d.o.o.

Vrečarjeva ulica 16, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/366 39 40, Fax. 01/366 39 41 E-mail: info@vrbici.si, Internet naslov: www.vrbici.si Naše podjetje se ukvarja predvsem z zemeljskimi deli pri gradnji objektov. Po končani gradnji urejamo tudi zunanje površine (ograje, asfaltiranje ...).

VRTKO d.o.o. Ljubljana

Vodnikova ulica 100, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/515 64 51, Fax. 01/515 64 53 E-mail: alenka.rihar@vrtko.si, Internet naslov: www.vrtko.si Mobilna živa meja, zelena streha, zvočna izolacija za vrtove, vrtni program za zasaditve .

VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z. Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/471 87 00, Fax. 01/471 88 50 E-mail: info@vzajemna.si, Internet naslov: www.vzajemna.si

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 42 50, Fax. 01/242 42 60 E-mail: info@ess.gov.si, Internet naslov: www.ess.gov.si Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je javni zavod, katerega glavna naloga je posredovanje zaposlitev in dela, kar pomeni, da je glede na velikost, razvejanost dejavnosti in geografsko pokritost ena izmed najpomembnejših ustanov na trgu dela. Glavni cilj javne službe za zaposlovanje je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju primerne zaposlitve in delodajalcem, da najdejo prave kandidate za prosta delovna mesta. Ker vseh potreb delodajalcev ni mogoče pokriti, Zavod izvaja tudi druge aktivnosti, katerih glavni cilj je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve. Glavne aktivnosti in storitve bo Zavod prikazal tudi na svoji stojnici, kjer bomo poseben poudarek namenili aktualnim informacijam o trgu dela, novostim na področju elektronskih storitev, promociji obetavnih poklicev ipd.


ZLATARNA CELJE d.d.

Kersnikova 19, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 01/230 98 52, Fax. 01/230 98 56 E-mail: nastja.albreht@zlatarnacelje.si Internet naslov: www.zlatarna-celje.si Na sejmu LOS bo Zlatarna Celje predstavila storitev Zlati korak, ki omogoča nakup naložbenega zlata po korakih. Možnost vplačil je že od 40,00 EUR naprej. Za vse dodatne informacije vam bomo na voljo na naši info točki ali na www.zlatikorak.si.

ZUPANC JURIJ s.p.

Dolenja vas 70, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 55, Fax. 04/514 14 75 E-mail: info@zupanc-mizarstvo.si Internet naslov: www.zupanc-mizarstvo.si Podjetje Zupanc mizarstvo bo na sejmu predstavilo moderno kuhinjo iz hrastovega furnirja z grčami v kombinaciji z mat lakiranim mediapanom. V kuhinjo bo vgrajena nova linija gospodinjskih aparatov Gorenje+.

ŽELVA d.o.o.

Samova ulica 9, 1109 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 33 00, Fax. 01/280 33 44 E-mail: info@zelva.si, Internet naslov: www.zelva.si NOTRANJA OPREMA ZA POSLOVNE PROSTORE – pisalne mize, arhivske omare, predalniki, regali DELOVNA ZAŠČITA – farmer obleke, halje, kombinezoni, predpasniki, brezrokavniki, delovna oblačila za vzgojiteljice.

ŽIHER d.o.o.

Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 25, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si, Internet naslov: www.ziher.si Na sejmu zastopamo podjetje: TILO, AVSTRIJA Žiher GRADNJA: Tilo naravni parketi, lesene fasade, stopnice, lesene terase, montažne hiše.

ŽIVEX VILJEM ŽIŽMOND s.p.

Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga, SLOVENIJA Tel. 05/398 55 00, Fax. 05/301 33 13 E-mail: info@zivex.si, Internet naslov: www.zivex.si Nadstreški, drsna vrata, mreže, jaški.

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

61


KOLEDAR SEJMOV

Jesen 2011 Auto Motor Show 2011 2. 9.– 4. 9. 2011 Največja avto & moto prireditev v Sloveniji Organizator: GR inženiring d.o.o. Otroški bazar 8. 9.–11. 9. 2011 6. bazar ponudbe izdelkov in storitev za otroke in mlade družine Organizator: GR inženiring d.o.o. Festival kamping & karavaning 22. 9.–25. 9. 2011 9. salon celotne ponudbe počitniških vozil in opreme za kampiranje Organizator: AS-press d.o.o.

Salon plovil 26. 1.–29. 1. 2012

8. salon manjših športnih in turističnih plovil z mednarodno udeležbo Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

MotorSport salon 2012 3. 2.–5. 2. 2012 Razstava športnih vozil Organizator: Sportdrift d.o.o.

Gast Expo & Sladoled 12. 2. –15. 2. 2012

Mednarodni sejem gastronomije in gostinsko–hotelske opreme ter mednarodni sejem sladoleda Organizator: Primorski sejem d.o.o.

Narava–zdravje 6. 10.–9. 10. 2011 42. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Vino 2011 12. 2. –15. 2. 2012

Študentska arena 18. 10.–20. 10. 2011 12. izobraževalno sejemska prireditev za mlade Organizator: GR inženiring d.o.o.

Sejem Dom 6. 3.–11. 3. 2012

Ambient Ljubljana – pohištveni sejem 8. 11.–13. 11. 2011 22. pohištveni sejem Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Kariera 30. 11.–1. 12. 2011

Karierno-zaposlitveni dogodek, namenjen neposredni komunikaciji med iskalci zaposlitve in najbolj zanimivimi slovenskimi delodajalci Organizator: GR inženiring d.o.o.

Sila Bazar 3. 12. 2011 Dobrodelni bazar Organizator: Društvo Sila

Mednarodni strokovni vinski sejem Organizator: Primorski sejem d.o.o. 51. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Proprio 21. 3.–22. 3. 2012 Mednarodni sejem nepremičnin in investicij Organizator: GR inženiring d.o.o. Collecta 2012 23. 3.–25. 3. 2012 Predstavitev zbirk filatelistov, numizmatikov, kartofilov, zbirateljev fosilov in mineralov, telefonskih kartic, antikvitet, militarij in drugih drobnih zbirk s celega sveta Organizator: GR inženiring d.o.o. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem 24. 5.–27. 5. 2012 Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Leto 2012 Conventa 18. 1.–19. 1. 2012

Največja poslovna borza ponudbe in povpraševanja kongresnega turizma za področje Jugovzhodne Evrope Organizator: Zavod kongresno-turistični urad Slovenije ter soorganizatorja: Gospodarsko razstavišče d.o.o. in Go mice d.o.o.

Informativa 20. 1.–21. 1. 2012

Informativni dan o izobraževanju, štipendiranju in zaposlovanju Organizator: GR inženiring d.o.o.

Alpe–Adria: Turizem in prosti čas 26. 1.–29. 1. 2012 Mednarodni sejem s ponudbo vseh turističnih destinacij regije Alpe–Jadran, tujih destinacij in konkretnih možnosti za preživljanje prostega časa Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Auto Motor Show 2012 7. 9.– 9. 9. 2012 Največja avto & moto prireditev v Sloveniji Organizator: GR inženiring d.o.o. Otroški bazar 13. 9.–16. 9. 2012 7. bazar ponudbe izdelkov in storitev za otroke in mlade družine Organizator: GR inženiring d.o.o. Narava–zdravje 4. 10.–7. 10. 2012 43. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Študentska arena 16. 10.–18. 10. 2012 13. izobraževalno sejemska prireditev za mlade Organizator: GR inženiring d.o.o. Ambient Ljubljana – pohištveni sejem 6. 11.–11. 11. 2012 23. pohištveni sejem Organizator: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Festival kamping & karavaning 22. 11.–25. 11. 2012 10. salon celotne ponudbe počitniških vozil in opreme za kampiranje Organizator: AS-press d.o.o.

62

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


ZAPISKI

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011

63


ZAPISKI

64

Ljubljanski obrtno–podjetniški sejem 2011


Pa vaπe zgodbe?

Gospodarsko razstaviπËe d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Bi poskusili nekaj novega?

Gospodarsko razstaviπËe d.o.o. www.gr-sejem.si Odkrijte naπe skrivnosti.


Alpe−Adria: Turizem in prosti Ëas

Oddahnite si! Tu smo: Alpe—Adria.

26. − 29. januar 2012 Gospodarsko razstaviπËe, Ljubljana www.alpeadria-tip.si

LOS - Brošura  

Brošura za Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem