Page 1

Š Mir


Š Mir


ØKOLANDSBYEN I HURDAL Høy livskvalitet i et innovativt, kompetent og bærekraftig miljø. Økolandsbyen er et privat initiativ med en helhetlig innfallsvinkel til spørsmålet om bærekraftig utvikling, hvor økologiske boliger, miljøvennlig livsstil, grønn næringsvirksomhet, økologisk dyrking, sosialt felleskap og kulturelle aktiviteter knyttes sammen til en spennende helhet. Hurdalssjøen Økologiske Landsby SA eier Gjøding gård og Kjerkekretsen skole (totalt ca. 600 dekar). Prosjektet utvikles i nært samarbeid med Hurdal kommune og en rekke andre samarbeidspartnere. Målsetningen er å skape et dynamisk og levende miljø hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen. Estetikk, åndsliv og kultur er en forutsetning for og en del av det bærekraftige. Prosjektets mål er å skape en mest mulig levende landsby hvor den kulturelle og estetiske dimensjon løfter og bærer frem det økologiske.


Š Mir


REKKEHUSENE Rekkehusene ligger i et lansbyaktig boligområde med god kontakt til fellesområder og nabolag, samtidig som det er lagt til rette for skjermede private uteplasser utenfor boligen. Hvert hus har et veksthus eller overdekt uteplass på uteplassen mot sør og en sportsbod i forbindelse med inngangen. I 1.etasje ligger kjøkken og stue. Store vinduer og utgangsdører sørger for lyse oppholdsrom med utsikt og god kontakt til uterommene. Bod/vaskerom og entré ligger også på første plan. mens man i 2.etasje finner soverom og bad. Rekkehusene finnes i to varianter, en med inngang fra sør og en med inngang fra nord. Alle planløsninger er prinsipielt like, men det er gjort individuelle tilpasninger i forhold til enhetenes plassering


Š Mir


LEILIGHETENE Leilighetsbyggene har en effektiv planløsning som gir et stort oppholdsrom med åpen stue og kjøkken løsning. Fra oppholdsrommet har man i 1.etasje direkte utgang til hage og i 2.etasje til en romslig balkong. Store vinduer og utgangsdører sørger for lyse oppholdsrom med utsikt og god kontakt til uterommene. Trappingen av rekkene med leiligheter gjør at man kan skape et skjermet og privat uterom. Enhetene i 2.etasje har inngang via utendørs trapp. Hver enhet har en sportbod på bakkeplan Leilighetene finnes i to varianter, en med inngang fra sør og en med inngang fra nord. Alle planløsninger er prinsipielt like, men det er gjort individuelle tilpasninger i forhold til enhetenes plassering Alle leilighetene er bygget etter aktivhus konseptet som forklart på s. 16-17.

Leiligheter og rekkehus i Økolandsbyen i Hurdal  

Ilustrasjoner av Leiligheter og Rekkehus i Økolandsbyen i Hurdal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you