Page 1

NEDEN AKTİF SAĞLIK-SEN?

olarak çözdüler,kişisel ilişkilerle ahbap çavuş ilişkileri ile sorunları çözdüklerini ifade ettiler. Biz ise kanunlar çerçevesinde hareket ettik bu nedenle idareler bize hep anormal olarak baktı.Çünkü biz farklı olgulardan bahsediyorduk, Aslında doğruyu yapan bizdik ama anormal karşılanan yine biz olduk.Ama ne olursa olsun biz kanundan yanayız.Kanuni ve hukuksal olarak hak aramaya devam ediyoruz.

AKTİFSAĞLIK-SEN; 2012 yılı Ağustos ayında birbirini tanıyan ve örgütlü hazır yapıdan gelen 12 sağlık çalışanı Ankara Kızılay’da bir araya gelerek AKTİF SAĞLIK-SEN’i kurmuştur. Üzerinden daha bir yıl geçmeden 23 İlde yapılanan sendikamız halen teşkilatlanmaya devam etmektedir AKTİFSAĞLIK-SEN ezberleri bozmak için yola çıkmış bir sendikadır. Bu nedenle bir yıl olmadan 23 ilde yapılanmış halen yapılanmaya devam etmektedir.. 2013 yılı Ocak ayında I.Olağan Genel Kurulunu yaparak

yeni yönetim kurulunu belirlemiştir .Bugüne kadar herkes hukuksuzluğu savundu,idarelerle yandaşlık yaparak sorunları ya hiç çözmediler yada palyatif

Bizler; Camiada ve kamuoyumda farkındalık oluşturmak, sendikacılıkta yeni bir çığır açmak, yıllardır süregelen ve köhneleşmeye yüz tutmuş sendikacılık anlayışını yıkarak “çalışanların sendikaya bakış açısını” değiştirmek istiyoruz. Bu gün ülkemizdeki sendikacılık siyasetin gölgesinde ve boyunduruğu altında yapılmaktadır. Bir çoğunun içi boşaltılmış, sarı sendikalar vardır. Klasik yöntemlerle ve sloganlarla ülkede sendikacılık yaptığını iddia etmektedir. Şu an ülkedeki sendikacılık; Siyasi yandaşlık yaparak koltuk ve üye kapmaca, çalışanlar arasında ayrımcılık yaparak kendi yandaşlarını bir yere getirme ve adam kayırma yarışından ibarettir. Çalışan hakları, mesleklerin itibarı, özlük hakları vb. hepsi resmen kuruldu. Genel söylenen laflarda kalmaktadır. Merkezimiz Ankara olup iletişim Birçok sendikacı, küçükteadresimiz olsa benim Tahran olsun mantığıyla hareket ederek, Cad.No:30 delege seçimi, kongre Kavaklıdere yada diğer Çankaya-Ankara’dır. seçimlerde çeşitli ayak oyunları sergileyerek koltuğunu ve menfaatlerini korumak için olağanüstü çabalar sarf etmekte ve bunu da sendikacılık saymaktadır. Bu tür kişilerin kendi yandaşlarını çeşitli makamlara getirmekten başka bir amaç yada çabası yoktur. Oysa ki; Bizim için “Güven” her şeydir. Her şeyden önce çalışanlar üyesi olduğu sendikaya güvenebilmelidir. Çalışanları korkutarak, baskı ve tehditle “Yoksa görev yerin değişir, yoksa şunu yaparız yada şunu yapmayız!” diyerek üye yapmak sendikacılık değildir. Meslek hayatımın 23 yirmi üç yılında sivil toplum hareketlerinin hemen her kademesinde bulundum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bazı STK’lar ile ortak çalışmalar yürüttüm. Bu çalışmalara halende devam etmekteyiz. Mesleki olarak çok canımız yandığı için 2005 Yılında İstanbul’da Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Meslek Dernekçiliğine başladık. Zamanla camiada oluşan ilgi ve teveccühler üzerine 2007 yılında İstanbul’da Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneğini kurarak yolumuza devam ettik. Peki; AKTİF SAĞLIK-SEN nasıl doğdu? Herhangi bir sendikaya katılarak faaliyete devam etmek varken yeni bir sendikaya neden ihtiyaç duyduk? 2010 yılında Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği toplantısında ülkemizde dernekçiliğin idarede ve çalışanlarda rağbet görmediğini ne yaparsanız yapın bürokrasiyi aşıp belli şeylerin ötesine geçilemediğini gördük. Bu nedenle Sağlık ve Sosyal hizmetler kolunda çalışan haklarının sendikal mücadeleyle daha kolay ve daha iyi elde edileceğine karar verdik Bir sonraki toplantımızda ise isimler üzerinde tartışma yapıldı. Öncelikle üç isim ön plana çıktı; Aktif Sağlık-Sen, Alternatif Sağlık-Sen, Turkuvaz Sağlık-Sen en fazla oyu AKTİF SAĞLIK-SEN aldı ve böylece kurulacak yeni sendikanın adı konmuş oldu. Sendika kuruluş tarihi 2011 yılı ortası yada 2012 başları olarak planlandıysa da, yaşadığımız bazı sorunlardan dolayı gecikmeli olarak 2012 yılının 1 Ağustosunda sendikamız


Sayfa 2

AKTİF SAĞLIK-SEN

Genel Başkanlığını yaptığım her iki derneğinde tüzüğünün 3.maddesi “dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz” maddesini tüzüğüne koyan genel başkanı olarak yeni oluşumda da aynı şekilde “sendikanın hiçbir şekilde siyasetle uğraşamayacağını” yazıp her platformda dile getiren bir sendikayız. Çıkış slagonumuzda da belirttiğimiz gibi “AMACIMIZ ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARIDIR, GERİSİ TEFERRÜATTIR” Her zaman ve her yerde şunu deklere ettik, Bizler, birilerinin önü, arkası, yanı yada siyasi manevra alanı değil SENDİKACILIK için varız. Henüz bir (1) yılık çiçeği burnunda bir sendika olmamıza rağmen hızla büyümeye devam ediyoruz. Önce eğitim kolunda MEÇ-SEN ile protokol imzalayarak Aktif Milli Eğitim Çalışanları Sendikası ile büyümeye başladık. Halen görüşmelerimizin devam ettiği üç (3) iş kolu ile de mutabakat aşamasına gelinmiştir.

AKTİF SAĞLIK-SEN ; Kamuda Farklı Çalışma Modellerini Ret Eder; Farklı istihdam modellerini ret eden ( 657, 4/b, 4/c,4924 ve sözleşmeli) tüm çalışanlarımızı aynı hoş görü ile kucaklayan ve özlük haklarından ödün vermeden haklarını savunan bir sendika. Sendikamız hakkında detaylı bilgi için www.aktifsaglik-sen.org adresinden ulaşabilirsiniz

FARKLI İSTİHDAM MODELLERİ VE TAŞERONLAŞMAYI RED EDİYORUZ. Aktif Sağlık-Sen; Ayrıştırıcı Değil! Bütünleştirici, Eşit Yaşam ve Eşit Çalışma Hakkını Savunur; Her zaman Birleştirici ve Bütünleştirici olmayı kendisinde temel ilke edinen sendikal yapımız, hiçbir siyasi parti veya zümrenin yanında asla yer almayacağını bununla birlikte herkese ve her siyasi düşünceye eşit mesafede duruş sergileyeceğini üstüne basa basa ifade eder. Siyasi görüş, cinsiyet ve sosyal statü ayırt etmeyen, bireysel ve bölgesel farklılıklara duyarlı olan, Din, dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, herkese eşit yaşam hakkı ve eşit çalışma hakkını tavizsiz savunur. Ne kimseye karşı elimizi yumruk yapıp açılmaz hale getirir ne de elimizi tamamen serbest bırakarak ilkelerimizden taviz vermeyiz.

Benden nefret edeceklerden nefret edecek takvim yok. Çünkü ben, bana değer verenleri sevmekle meşgulüm. Gabriel Garcia Marquez


AKTİF SAĞLIK-SEN

Sayfa 3

AKTİF SAĞLIK-SEN’i diğer sendikalardan ayıran en büyük özellik SİYASET ODAKLI OLMAYIŞIDIR. Aktif Sağlık-Sen olarak üyelerimizi parti (ler) aracılığı ile temsil etmediğimizi yani kimsenin sağı, solu, yanı, arkası olmadığımızı yazılı ve görsel medyada defalarca deklere ettik. Daha önce yazı yazdığım siteler ve sendikamızın resmi sitesinde hep şunun altını çizdim; Herhangi bir yan ve yandaş sendikanın genel kuruluna X partisinden şu kişiler katılmış olabilir!!! Bu bizim için çok önemli değil!!! Yada bir bakanla/bakanlarla konuşulmuş, ziyaret edilmiş! buda çok önemli değil, ben bunu üyelerime ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma nakşetmeye (işlemeye) çalışıyorum. Bizim için bunların hiç bir önemi yoktur. Sitenize koyacağınız bu resimler ile insanlar size üye olacaklarsa bunun adı ye kürküm yedir. Yada korkudur, yani hiledir, aldatmacadır. Bu ülkede herkes gibi biz sağlık çalışanlarının da siyasi görüşleri mutlak vardır. Devlet memurlarının siyaset yapma yasağı kaldırılmadan siyasi görüşlerini sergileyecekleri tek yer sandıktır. Bu nedenle Sendika olarak bizim temel ilkelerimize koyduğumuz “DEVLET MEMURU SİYASET YAPMALIDIR” ilkemizi tekrarlıyoruz. Bu nedenle bizde üyelerimizin hakları için T.C. kanunları ile kurulan tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Ayrıca; İlgili bakanlık yada bürokratları ile de görüşüyoruz fakat bunu afişe etmiyoruz

AKTİF SAĞLIK-SEN; İnanç Farklılıklarına Saygıyı Savunur. Herkesin insanlık ve meslek onuruna uygun bir hayat yaşayabilmesi için birbirlerini tanımasalar dahi ortak noktalarda buluşmalarını sağlamak, dil, din, ırk, mezhep ayrımcılığı yapmadan sağlık çalışanlarının, siyasi, inanç farklılıkların sendikal anlamda farklılık ve zenginlik olarak algılanmasını ve Sağlık Mesleklerinin ve Sağlık çalışanlarının toplum içinde kaybolan değerlerin yeniden kazandırılması, toplumda kendisine saygın bir yer bulmasını sağlamayı hedeflenmektedir.

AKTİF SAĞLIK-SEN; İcraatları İle Gönüllerde Taht Kuran Diğer Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirlikçidir. Sağlık çalışanlarının

gönlünde icraatlarımızla yer tutmak, kavga yerine barışı, ayrıştırma yerine birleştirmeyi temel ilke edinerek çelişmeyen ülke menfaatlerinin gerçeklerine sadık kalarak her türlü Sosyal faaliyet, eğitim, sempozyum ve seminer çalışmalarında bulunmak, dernek, sendika, Federasyon vb. STKlar ile bu çalışmalara katkı sağlayacak tüm kişi ve kuruluşlarla her zaman işbirliğinde olmak ve Sağlık Mesleklerinin saygınlığını sağlamak ve kaybolan onurunu iade etmek için var gücümüzle çalışacağız

AMAÇI İSTEYEN ARAÇLARI OLUŞTURMALIDIR


AKTİF SAĞLIK-SEN

Sayfa 4

AKTİF SAĞLIK-SEN; Sağlık ve Eğitimin Bir Bütün Olduğunu Savunur. Sağlık ve Eğitim işkolundaki kamu kurumlarında görev yapan tüm çalışanların sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve ekonomik haklarını birini diğerine feda etmeden savunmak varoluş gayemizdir. Sağlık ve Eğitim bir bütündür düşüncesi her zaman ayrışmayan bir düşüncemizdir. Bu nedenle Eğitim Akademisini ve ARGE birimini 14 on dört akademisyenlerle (Profesör/Doçent) güçlendirerek yoluna devam etmekteyiz.

AKTİF SAĞLIK-SEN olarak biz her zaman ürettiğimiz projelerle var olduk takip eden değil takip edilen olduk. Her zaman ürettiğimiz projeleri kendilerine sunarak sağlık camiasında çalışan tüm meslek guruplarının özlük siyasilerden haklar noktasında destek istedik, halen istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz. Bir yıllık sendikayız ama ilgili bakanlıklara sunduğumuz raporlarımız var bunlardan bazıları şunlardır; 

Hedef 2019-VİZYON 2023 Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Raporu

Sağlıkta Tükenmişlik Saha Tarama Anketi Raporu

Sağlıkta Saha Tarama Anketi ve Raporu

AB Ülkelerinde Meslek Tanımları ve Mesleki Yeterlilik Yapılıyor? Raporu vb. ilgili bakanlıklarla paylaşılmıştır.

Nasıl

Bunların dışında Sağlık ve Sosyal Hizmet iş kolunda çalışanlarımıza yönelik yeni projelerimiz var. Bunlar şu an çok yeni ve çok taze. Çalışmalar henüz sona ermiş değil. Kamuya arz edilecek halde olmadığı için kimseyle paylaşamıyoruz. Yakın bir zamanda ilgili kurumlar ve kamu oyu ile bu projelerimizi tek tek paylaşacağız.

ITUC (Uluslar Arası Sendikalar Konfederasyonu) 156 ülkeden 309 üye organizasyonu ile bünyesinde bulunduran Konfederasyon tarafından madara/rezil olmayacağız. Yani Bağımsız değilsiniz dedirtmeyeceğiz! Ülkemizdeki herhangi bir partinin amblemini arkamıza alarak onların gençlik kolları, kadın kolları veya bir organı gibi çalışmayacağımızı deklere ediyoruz. Bu şekilde yapılan sendikacılığı da doğru bulmuyoruz. Son on (10) yılda şunu gördük; Siyaset sendikacılığı yapan sendikalar üyeleri için hiçbir şey üretmiyorlar. Kazanım denilen şeylerde kazı kazanda çıkan amortiden başka bir şey değildir. Biz hükümetlerin yanlışlarına yanlış, doğrularına doğru dedik ve demeye devam edeceğiz. Hükümetlerin kamu çalışanlarına yönelik yaptığı kanunları, genelgeleri, vb. düzenlemeleri incelemeden sırf biz yaptık demek için sitemizde yayınlamayacağız. Bunu da sıkılmadan bizim görüşümüz ve önerimizle oldu diyenler kaç defa yanıldılar. Yıkılan pehlivan güreşe doymazmış ya; Bazıları hatada ve yenilgide ısrar etmeye devam ediyorlar.


Sayfa 5

En son hata örneklerinden sadece ikisini paylaşayım. Birincisini Atama Nakil Yönetmeliğinde gördük. Atamalarda mecburi hizmet bir yıldan iki yıla çıktı! bumudur başarı? Kazanımlarımızı kaybettiğimiz ikinci örnek; Performans Yönetmeliği içinse yan ve yandaş sendikalar sadece “Üzgün” olduklarını dile getirmekten öteye gidemiyorlar yada İşlemin iptali için dava açtıklarını sitelerinden duyuruyorlar. Bizim sitemizde çoğunlukla kendi haberlerimiz yer alır. Mutlaka faydalandığımız bazı sitelerden haberler mevcuttur.

Değerli Kamu Çalışanları; Tehdit, baskı, şantaj vb. şekilde sendikaların sizleri üye yapmalarına asla müsaade etmeyiniz! Bu tür durumlarla karşılaştığınızda bizlere haber verin. Dik durun yargı yolunu kullanalım. Hiçbir arkadaşımın kamu görevlisi olduğunu unutmamasını! özellikle rica ederken özlük haklarını unutmamalarını istiyorum. Sürgün, görev yeri değişikliği gibi safsatalara itibar etmeyiniz. Ülkemizde ağır aksak da olsa işleyen yargı sistemi olduğunu, adaletin tecelli edeceğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerde bu tip çirkinliklere alet olmamalıdırlar. Makamlar sonsuz değildir. Bir gün gelir roller değişirde ADALET sizlere de lazım olur. DEMOKRASİ’yi her daim kullanan ve onun aşığı olan Sayın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ında bir sendikanın sözü ile iş yaptığına inanmıyorum; Ama, malum yandaş sendikalar ne diyorlar? “biz istedik Başbakan yaptı!” Böylece yalanlarını kamu çalışanlarına yedirmeye çalışıyorlar. Tüm sivil toplum örgütlerine eşit mesafede olması gereken ülkenin başbakanı bir sendikanın toplantısında 4/B’liilerin kadroya alınacağını orada açıklıyorsa bu demokrasi adına bir çıkmazdır. Bu sivilleşmede sıkıntı oluşturan bir etken olarak yer alır. Bu şekilde davranan başbakan, bürokrat ve milletvekilleri artık sivil toplum örgütlerine eşit mesafede durmalıdır. Başbakandan bunu talep etmek sivil toplum kuruluşları adına en haklı ve ahlaki bir sebebimizdir.

Çünkü üye çalışmalarında insanların sorduğu soru şu; hükümetin sendikasımısınız? Sorusu ile karşı karşıya kalınmaktayız. Biz hükümetin sendikasında kalmak zorundayız korkuyoruz yan ve yandaş sendikalar için hükümet arkalarında demektedirler. Buda çalışanların içinde bulunduğu durumu göstermektedir.. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikacılık amacına yönelik faaliyetler göstermelidir. Sayın Başbakanımızın bu konuda da açılım yapmasını bekliyoruz. Sayın Başbakanımız bu gün biz her sivil toplum kuruluşuna eşit mesafedeyiz açıklamasını yapsın yan ve yandaşlık yapan sendikanın sayısı ayaklar altında sürünür. Bunu bilen yan ve yandaş sendikalar sadra asılmaktan yancılık yapmaktan başka şansları olmadığını bildikleri için kayıtsız hükümet politikalarına destek vermektedirler.


Sayfa 6

AKTİF SAĞLIK-SEN

AKTİF SAĞLIK-SEN; Oluştururken yazılı ve görsel medyada şunları deklere ettik; Mevcut yönetim işbaşında olduğu sürece yönetimden hiçbir arkadaşımız kendi amaçları için sendikamızı bir basamak olarak kullanarak mevki makam sahibi olmak arzusunda olmayacaktır. Bu hırsta olanları sendikamıza kabul etmedik ve kabul etmeyeceğiz. Bu güne kadar üyelerimizden aldığımız gücü üyelerimizin menfaatlerine yönelik kullandık kullanmaya devam edeceğiz. AKTİF SAĞLIK-SEN olarak; Hiç kimseyi bu bizden bu bizden değil mantığıyla ayırmadık, ayırmayacağız. Sayılara endeksli bir sendika değiliz yani üyelerimizi belli dönemlerde hatırlamıyoruz. Bunu asla yapmayacağız. AKTİF SAĞLIK-SEN olarak; Gücümüz nispetinde üyelerimizin her zaman yanındayız, hemen yanıbaşlarında olmaya devam edeceğiz. Biz bu güne kadar üyelerimize makam ve mevki önermedik ve onlara şunu ifade ettik; Sendikamızda “Önce Liyakat” Sonra HAKK arayışı yer alır. Liyakat olmadan hak arayışı olamaz dedik bizimle olanlar bunun için varlar. Onlara sonsuz saygılarımı sunuyorum. AKTİF SAĞLIK-SEN olarak; Her zaman söylediğimiz diğer bir husus “Dik Duracağız Ama Diklenmeyeceğiz” . AKTİF SAĞLIK-SEN’in; kuruluş amacında olan başka bir hususu yani kamu denetimini yapıyoruz. Çünkü biz gerçekleri su yüzüne çıkartıp yazıp eleştiriyoruz, biz ülkedeki sendikacılık tarihini AKTİF SAĞLIKSEN’den ÖNCE ve AKTİF SAĞLIK-SEN’den SONRA olarak ikiye ayırıyoruz. Şunu herkes artık net olarak anlamalıdır! Artık kamu çalışanları onları temsil eden kişilerin ne yaptıklarını irdeliyor. Kimin? Kimlerle kol kola gezdiğini? Hangi toplantılara katılarak? Neyi hedeflediğini? Yakınen takip ediyor ve deşifre ediyoruz. Mazlumun hakkını çaldırmıyoruz. İhale yolsuzluklarını deşifre ettik etmeye de AKTİF SAĞLIK-SEN ‘bir yerlere empoze edilemeyen bir yapıdadır. Bu nedenle kamu çalışanlarının tam odak noktasıdır. Bu meşale daha da büyüyecektir. Bizim sayı saymak gibi kaygımız yoktur. Koltuklar hakkını veremediğiniz zaman sizin dünyada ve ahiretteki yükünüz hatta ateşiniz olacaktır. Sendikamız sözünü unutmadan, sadece üyelerinin hakkını arayan bir sendika olarak hep yoluna devam edecektir. AKTİF SAĞLIK-SEN olarak; Kuruluşumuzdan itibaren üye merkezli çalışıyoruz. Biz hiçbir zaman üye kayıt işleminden sonra arkadaşlarımızı unutan değiliz. Yada üyemiz istifa ederse bu nedenle üyesini hatırlayan bir sendika asla olmadık, olmayacağız. Bizim için her bir üyelik; Basit bir kağıt parçasından ibaret değildir. Üyenin önemini ifade ederken “biri gider, öteki gelir” mantığını hiçbir zaman benimsemeyeceğiz.Tüm teşkilatlarıma ve üyelerime çok teşekkür

Biz iki hırsız arasında kendimizi ifade ederiz. Düne ait üzüntüler ve yarına ait korkular George Bernard Shaw


AKTİF SAĞLIK-SEN

Sayfa 7

AKTİF SAĞLIK-SEN olarak: Değerli çalışanlarına şunu diyoruz; lütfen sendikanızın sizin için neler yaptığına? Neler ürettiğine? Sizi gereği gibi temsil edip etmediğine bakınız ve hakkınızı sorgulayınız AKTİF-SAĞLIK-SEN olarak; Elazığ ilinde il temsilciğini açtık. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz..Temsilcilerimize ve üyelerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz..İl Temsilciliğimiz Sağlık İl Müdürlüğü ve Diğer Kurumlarla Resmi istişareler yapmaya devam etmektedir.

Elazığ İl Temsilciliğimiz yaptığı sıcak basın açıklamaları ile gündemi belirlemekte ve Elazığ ilinde sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmaktadır. Ayrıca .sorunları yerinde değerlendirerek sorunlar hakkında YÖK,Başbakanlık,BİMER ve ilgili kurumlarla paylaştık.Burada basın açıklamasında bulunduk

AKTİF-SAĞLIK-SEN, olarak bu güne kadar yapılamayanları yapan ve kamu oyu ile paylaşan tek sendikayız. Sağlık alanındaki sendikaların aynı zamanda sosyal hizmetlerde de aktif olması beklenirken buralara yönelmediler yandaş sendikalar sadece üye kazanacakları sağlık alanlarına yöneldiler biz sendika olarak Samsun il temsilciliğimiz ile Özürlüler Haftası nedeni ile Samsun ilinde Özürlüler adına etkinlik gerçekleştirdik onların sorunlarını yerinde dinleyerek ilgili kurumlarla paylaştık.


AKTİF SAĞLIK-SEN

Sayfa 8

Ayrıca Ağrı İli Patnos ilçesinde Patnos Hastanesi temsilciliğimiz vasıtası ile ihtiyacı olan insanlara destek olduk. Kastamonu ilinde sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde inceledik ve sorunlara yönelik raporlar hazırlayarak basın açıklamasında bulunduk.

Batmanda ilinde İl Temsilcimiz ile incelemelerde bulunduk ve sorunları yerinde değerlendirip çözüm yollarını ortaya koyduk

Şırnak’ta –Cizire’de incelemelerde bulunarak buradaki sorunları kurum amirleri ve basınla paylaştık..

AKTİF SAĞLIK-SEN olarak; Ülkemizde artık sendikaların yenilikçi, üretken olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ayıca Kamu görevlisi tüm sağlık camiası çalışanlarının toplu sözleşme masalarında neler kaybettiklerini unutmamaları gerektiği tekraren hatırlatma gereğini hissediyoruz. Saygılarımla Hüseyin AYHAN Aktif Sağlık-Sen Genel Başkanı


AKTİF SAĞLIK-SEN

Sayfa 9

Aktif Sağlık-Sen Olarak Temel İlkelerimiz 

AŞAĞILAYAN DEĞİL,SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ALTERNATİFİZ ;Günümüzde artık her şey anlamını yitirerek metalaştırıldı, ,bazı zamanlarda insanlar atılan her adımda, yapılan her işte sanki başkalarına caka atar duruma geldi. Oysaki unutulmaması gereken başkalarını tehdit veya aşağılayarak, başkalarına TEPKİSEL VE REAKSİYON AMAÇLI DEĞİLİZ sırf başkalarına tepki olsun diye adım atmayacağız. Yada başkalarının tarafımıza yönelttiği hamlelerine reaksiyon vererek aynı seviyesizliğe düşmeyeceğiz. Bu durum artık sıradan bayat hale geldi. 

MESLEKLERİN ÇATIŞTIRILMASININ KARŞISINDAYIZ; meslekler çatıştırılırken mesleksizleştirme adına bu kadarda hoş görülü ve insaflı olacağımızı kimse bizden beklememelidir. Kendi yapmadığımız içerisinde bulunmadığımız bir proje ya da girişimi kendimiz yaptık diye deklere etmek gibi bir gaflete girmeyeceğiz. Başkalarına yardımcı olamayarak bir şeyler yapamama acizliğin ifadesidir.

HERKESİ KUÇAKLAYAN BİR ANLAYIŞ; bizlere hep ön yargılı olanlara, kimilerinin bizi yaralamak için attığı adımları göğüsleyip sabrederek, bizleri bilmeden, gerçeklerimizi ve düşüncelerimizi bilmeden hemen karayı çalanlara kalbimizi açacağız. Hz. Mevlananın dediği gibi ” gel diyeceğiz ne olursan yine gel diyeceğiz.” Yeni yapılanan sendikamızı hemen birilerinin alternatifi olarak nitelendirenlere de kapımızı hep açık tutacağız.

HEZEYANLARA KAPILMAYAN; bu gün yaşadığımız sıkıntıların odağında birilerine şirin görünmek, emir sorgulamamak, kötü niyetli ve fitne oluşturmak isteyenlerin tuzak veya hezeyanlarına kapılmadan yolumuza devam edeceğiz.

MESLEKİ ÜNVANLARA SAHİP ÇIKMAK İÇİN VARIZ; sağlık mesleğinin hangi unvanında olursa olsun meslektaşlarımızın önceliği olarak hakkıyla mesleklerini icra etmeleri noktasında çalışacağız.

“Bizden öncekiler yapamadılar, yanlış yaptılar biz bir sendika kuralımda sendikacılık nasıl yapılırmış aleme gösterelim ” demek değil daha çok yapılmayanları yaparak haklı mücadeleyi anlatmak görevimiz olacaktır. Yani kimse ile dalaşmak ve sataşmak gibi bir niyet içerisinde değiliz.

MESLEK ODASININ SAVUNUCUSU VE TAKİPÇİSİYİZ

Sağlık çalışanlarının en büyük sorunundan birisi olan meslek odasının kurulma noktasında çalışarak meslek odasını hayata geçirmeyi kendimizde hedef olarak görüyoruz. Bu güne kadar tüm sendika yöneticilerinin, bunu, bölünme olarak nitelendirmiş olmasını da hala anlayabilmiş değiliz. Bugün meslek odası olmuş olsa idi farklı istihdam modelleri oluşmayacaktı. Çünkü mesleklerin görev yetki ve sorumlulukları ile mesleki dayanışmanın en iyi yapılacağı yerler meslek odalarıdır. Belki bir çoğumuzun hayalinde başka meslekler vardı ama bugün herkes mensubu olduğu mesleği icra etmektedir. Belki bunda ailelerimizin, çevremizin etkisi olmuştur. Belki de çoğumuz hayalimizdeki meslek olduğu için meslekleri seçtik veya üniversite giriş sınavında adı kulağımıza hoş geldiği için mesleklerimizi seçerek bu camiaya katıldık. Bugün mesleklerin seçiminde yön gösterecek bir meslek seçme, mesleki kariyer ve mesleki bilgilendirme ofisleri olmaması da ayrıca ülkemizdeki ayrı bir sıkıntıdır. Belki bu konu meslek dernekleri vasıtası ile çözüme kavuşturulabilir.


Sayfa 10

AKTİF SAĞLIK-SEN

MESLEKİ ALANDA SORUMLULUK ;Sağlık Camiasına ve Sağlık Mesleklerine gönül vermiş, tüm sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi, mezuniyet sonrası çalışma sisteminin daha verimli hale getirilmesi ve hayat boyu öğrenmeyi esas almaktadır.

MESLEKİ KARİYERE VE PROJEM VAR DİYENLERE SAHİP ÇIKMAK; Sağlık ve Sosyal Hizmetler çalışanları tarafından ileri sürülen mesleki ve kariyer projelerini hayata geçirmek, bu konularda benim de fikir ve projelerim var diye düşünen tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanı meslektaşlarımızla buluşmak üzere kurulmuş olup, kuruluş aşamasındaki belirttiğimiz beyanlarımızda, hiçbir sendika veya harekete alternatif olma düşüncesi içerisinde olmadığımızı basına deklere etmiş durumdayız. Biz sadece sağlık çalışanları ve sosyal hizmetleri alanında çalışan meslek sahiplerinin özlük haklarının düzenlenmesi ve iç içe geçmiş meslekleri ayrıştırmak ve herkesi kendi mesleğinde çalışmasını sağlamak arzusundayız.

VARLIĞINI BAŞKALARINA BORÇLU OLMAYAN SENDİKACILIK, Sendikası yönetim ve üyeleri olarak biz varlığımızı kesinlikle başkalarına borçlu değiliz. Çünkü bizlerin Sivil toplum kuruluşlarında çalışmış ve bilgi deneyim yapımız zaten mevcuttur. Biz Sendika olarak kendi iç dengelerimizi ve mesleki etik ilkeleri ayakta tutabileceğimize inanarak yola çıktık ve çalışmalarımızı, kavgadan yana değil uzlaşı ve barış anlayışıyla planlayarak yürütmeyi hedefledik.

MESLEKİ ETİK VE DURUŞU SAVUNUR Varlığımız devam ettiği ve sağlık çalışanları ve sosyal hizmetleri çalışanları bizleri desteklediği müddetçe, mesleki onur ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, varlığımızın en büyük güvencesi ve en büyük gücümüz olarak gördüğümüz misyon ve vizyonumuzun gereğini yapmaktan asla geri adım atmak niyetinde değiliz. Bizlerin amacı koltuk kapmak, kendimizi bir yerlere servis etmek değildir.

MİSYON VE VİZYONUNDAN TAVİZ VERMEYEN; faaliyetlerimizi kesinlikle belirlediğimiz temel ilkelerimiz ,misyon ve vizyonumuzun süzgecinden geçtikten sonra uygulanacak, ilkelerimizde, misyon ve vizyonumuzla uyumlu olmayan hiçbir çalışma sendikamızda yer bulmayacaktır.

HİÇ BİR SİYASİ DURUŞUN ETKİSİNDE OLMAYAN HERKESE EŞİT DURUŞ SERGİLEMEK ; Çalışmalarımızı sendikal faaliyetler kapsamında yürütecek, hiçbir siyasi, ideolojik oluşumun öncesi ve sonrası kesinlikle olmayacağız. Tüm siyasi oluşumlara eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıkta olacağız. Milletimizin ve meslektaşlarımızın faydasına atılan her güzel ve doğru adımı, yapılan her güzel ve doğru çalışmayı siyasi yandaşlık, düşmanlık ön kabulü olmadan alkışlayacak, destekleyeceğiz. Aynı şekilde milletimizin ve meslektaşlarımızın zararına atılan her kötü ve yanlış adımı, yapılan her kötü ve yanlış çalışmayı siyasi yandaşlık, düşmanlık ön kabulü olmadan eleştirecek, bu hatalara karşı gereken tepkiyi vermekten geri durmayacağız. Bu ülkede sağlık çalışanı ve sosyal hizmetleri çalışanları adına doğru adımı kim atarsa atsın sonuna kadar destekleyeceğiz, Bunun yanı sıra sağlık meslekleri ve sosyal hizmetleri çalışanları için kim yanlış adımı kim atarsa atsın eleştirmekten geri durmayacağız.

ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL HAYATI İYİLEŞTİMEK İÇİN ÇALIŞIR;

Yapılacak yasal düzenlemelerin ve tüm idari işlemlerin sağlık ve sosyal hizmetleri çalışanlarının mesleki, sosyal, ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik olması için stratejik çalışmalar yapacak, idarelere önerilerde bulunacak, olumsuz gelişen durumlarda müdahil olma asli görevimiz olacaktır. 

ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARININ İHLALİNDE YASAL HAKLARI ARAMAK GEREKLİ TEPKİYİ VERMEK; İyi niyetli çalışmalarımıza rağmen milletimizin, sağlık çalışanları ve sosyal hizmetler çalışanlarının zararına olan düzenlemelere karşı da tüm üyelerimizle birlikte gereken tepkiyi göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.


AKTİF SAĞLIK-SEN 

Sayfa 11

ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARDAN DOĞAN HAKLARI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK;

Hak ararken hiçbir zaman başkalarının hakkını ihlal etmeyeceğiz ve edilmesi noktasında taraf olmayacağız. Eylemlerimiz her zaman yasal çerçevede AB normları çerçevesinde olacak ne kendimizi ne de başkalarını mağdur etmeyecek şekilde olacaktır.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler belgeleri, ILO Sözleşmeleri, Uluslararası sendikacılık ilkeleri ile Türkiye‘nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesine öncülük etmek misyonumuz gereğidir . 

HAK ARARKEN BAŞKALAININ HAKKINI GASPETMEYEN VE DİĞER STKLARLA İŞ BİRLİĞİ;

Görevimiz, masa başı oyunlara gelmeyerek sadece sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarını aramak olacaktır. Gerektiğinde eylemlilik kararı alınıp hayata geçirilecektir. Bu eylemler her zaman yapıcı olacak, bölmeye yönelik olmayacaktır. Başka STK ların alınmış eylemlilik kararı, sağlık ve sosyal çalışanları menfaatine ise diğer STK lar ile işbirliği içerisinde olacağız. 

LİYAKAT VE EĞİTİM BÜTÜNLÜĞÜNE VE TECRÜBEYE SAYGI ;

En temel ilkemizden birisi kesinlikle olmazsa olmaz çizgimiz devletin makam ve mevkilerinin doldurulmasında liyakatin esas alınması için çalışmak, mevkilerde alınacak görevlerde kariyer-liyakat, gerekli yasal şartların esas alınması sağlamak olacaktır. Kesinlikle kişilerde ideolojik saplantılar, mali ve ahlaki zaaflardan uzak olma şartlarının esas alınması sağlanacaktır.Diğer ilkelerimizde de belirttiğimiz üzere sendikamızın üyesi dahi olsa yukarıda ifade ettiğimiz şekliyle liyakati olmayan kişilerin ilgili makamlara atanmasının karşısında olacağız 

İLKELİ VE DOĞRULARDAN TAVİZ VERMEYEN gücünü sadece ilkelerinden ve üyelerinden alacak, doğrularından hiçbir zaman taviz vermeyecektir..

MESLEKİ HAKLARIN ALINMASI VE KORUNMASINDA KONUNUN TARAFLARI İLE İŞBİRLİĞİ; Sağlık Mesleklerinin eğitim-öğretim adına iyi ve güzel olan, her türlü çalışmada bu çalışmalara katkı sağlayacak tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliğine açık olacaktır.

BÜYÜK HEDEFLERE KÜÇÜK VE SAMİ ADIMLARLA GİTMEK;

Büyük hedeflere küçük fakat samimi adımlarla gideceğiz. Bu nedenle kesinlikle iddiasız ve ilkeli yürüteceğiz.

faaliyetlerimizi

ÇALIŞANLARIN HAKLARININ KONUŞULDU HER PLATFORMDA ÇALIŞANLARIN HAKLARINI SAVUNMAK;

Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarını ilgilendirilen hususların konuşulduğu her ortam ve koşulda üyeleri adına çözüm bulmak için orada olacaktır. KÜLTÜREL,BİLİMSELVE SOSYAL AKTİVİTELERE AÇIK VE HAK ARAYACI;

Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet gösteren kamu kurumlarında görev yapan tüm çalışanların sendikal kapsamda değerlendirilebilecek sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve ekonomik haklarını birini diğerine tercih etmeden savunacaktır.

MESLEKLERİN İCRASINDA MESLEK ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ;

Hedefimiz üyelerinin, birbirleriyle meslek icra ettikleri alan kadar sosyal hayata dair güzellikleri, mutluluklarını ve acılarını paylaşacakları bir sendika olmasını sağlamak, üyelerini her türlü gereksiz tartışmadan soyutlamaktır.

Sahtekârliğin evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir


MESELE ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI GERİSİ TEFERRÜATTIR

AKTİFSAĞLIK-SEN Tahran Cad. No:30 Kavaklıdere-Çankaya-ANKARA E-Mail Adres: aktifsagliksen06@gmail.com yonetim@aktifsaglik-sen.org baskan@aktifsaglik-sen.org basın@aktifsaglik-sen.org Twitter:@aktifsaglik_sen Linkkedin;aktifsaglik-sen GSM:05357140036-03124271492 Faks:03124271491

Bizim, geçmişimize,bugünümüze ve geleceğimize karşı sorumluluklarımız var.

HALEN DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ 

Ek Göstergelerin Düzenlenerek Emeklilik Maaşının a r t ı r ı l m a s ı n ı n s a ğ l a n m a s ı i ç i n 657 DMK’nın 43 Maddesi (b) Bendi Gereği 1994 Tarih Ve 527 Sayılı KHK’in 3.Maddesi Gereği Göstergelerin Artırılması İçin Mücadele ediyoruz

Özel Hizmet Tazminatlarının Artırılmasının Sağlanması İçin 657 Dmk nn 152 Maddesinin Düzenlenmesi İçin Mücadele Ediyoruz..

Sağlıkta Şiddet Ve Mobbinglerin Durdurulması; Etkin Çıkartılması Mücadele Ediyoruz

İstanbul Başta Olmak Üzere Doğu Ve Güneydoğu Anadolu İllerinde Çalı- şan Sağlık Personeline Mahrumiyet Yeri İkramiyesi Ödenmesi İçin 657 Dmk’nın 195 Maddenin Düzenlenmesi İçin Mücadele ediyoruz

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler belgeleri, ILO Sözleşmeleri, Uluslararası sendikacılık ilkeleri ile Türkiye‘nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesine öncülük etmek misyonumuz gereği olup bu alanda mücadele ediyoruz

Mesleklerin Eğitim Sonrası Sürekliliğin Sağlanması İçin Meslek Gelişim İzni Verilmesi İçin 657 Dmk nın 104 Maddesinin Düzenlenmesi İçin Ve Yine 657 Dmk nın 214 Maddesi İçin Kamu Kurumu Niteliğindeki Kurumların Düzenleyeceği Eğitime Katılması Mücadelesini veriyoruz

Her Memura 657 Dmk nın 39 Maddesi Düzenlenerek Sağlık Verilmesi için mücadele Ediyoruz

Kanunların Düzenlenmesi ve

Hizmeti Tazminatının

Brosur  
Brosur  
Advertisement