Page 1

Rachunek z dnia: 5.02.2012r.

Zleceniobiorca: Agata Zalewska ul: Wymyślona 22/33 12-345 Warszawa NIP: 123-456-78-90

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Dokument ppt (ANG->PL) Dokument xls (ANG->PL) Dokument doc (ANG->PL) Dokument pdf (ANG->PL) SUMA

Znaków: 2917 145140 814 42080 190951

1 strona (1800 znaków) 45,03 zł 45,03 zł 45,03 zł 45,03 zł

Kwota brutto (zł): 72,95 3630,77 20,26 1052,80 4776,78

Do zapłaty: 4776,78 zł (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy)

__________________

__________________

Podpis Zleceniobiorcy

Podpis Zleceniodawcy

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek  

Rachunek wystawiony przez osobę prawną wg stawki netto 45,03 zł/1800 znaków.

Rachunek  

Rachunek wystawiony przez osobę prawną wg stawki netto 45,03 zł/1800 znaków.

Advertisement