Page 1

Faktura Vat nr FV 12345 Data wystawienia: 5.02.2012

Data sprzedaży: 5.02.2012

Termin płatności: 10.02.2012

Metoda płatności: przelew

Sprzedawca: Agata Zalewska ul: Wymyślona 22/33 12-345 Warszawa NIP: 123-456-78-90

Lp.

1

2

3

4

Nazwa towaru Dokument ppt (ANG>PL) Dokument xls (ANG>PL) Dokument doc (ANG>PL) Dokument pdf (ANG>PL)

Razem Do zapłaty

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Jedn.

Ilość

Cena Stawka %

Netto

Kwota Vat

Brutto

1 strona (1800 znaków)

1,62

23,25

23%

37,67

8,67

46,34

1 strona (1800 znaków)

80,63 23,25

23%

479,65

110,32

589,97

1 strona (1800 znaków)

0,45

23,25

23%

10,46

2,41

12,87

1 strona (1800 znaków)

23,38 23,25

23%

543,59

125,03

668,62

1317,80 zł 1317,80 zł (tysiąc trzysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Faktura VAT  
Faktura VAT  

Faktura VAT wg stawki netto 23,25 zł/1800

Advertisement