Page 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUAY PHIM – CHỤP HÌNH Hôm nay, ngày……. tháng …… năm 201…. chúng tôi gồm: Bên đặt quay phim chụp hình (Bên A): Ông/ Bà………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Điện thoại: ……………………………………………………………………………….. Đặt:

Quay phim HD:

Quay phim DVD:

Chụp hình:

Bên nhận nhận quay phim – chụp hình AKSTUDIO (tạm gọi là bên B) Do ông: PHƯƠNG NAM làm chủ đại diện Địa chỉ: Trụ sở: 4 Nguyễn Đình chiểu, Q.1. • Chi nhánh: 140/26B Đinh Bộ Lĩnh, F.26, Quận Bình Thạnh, HCM, Việt Nam. • Chi nhánh: 84/2 Huỳnh khương An, Phường 5, Gò Vấp, HCM, Việt Nam Điện thoại: 0962519815 Sau khi trao đổi và thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thực hiện theo các điều khoản sau: Điều 1: NỘI DUNG THỰC HIỆN Thực hiện cho Anh – Chị: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Địa điểm và nội dung thực hiện: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. Thời gian thực hiện: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Đơn giá: STT

DANH MỤC

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 2/2


8

Điều 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Chuyển khoản:

-

Tiền mặt:

-

Tạm ứng 50% giá trị khi ký hợp đồng: ………………………………………………………...

-

Thanh toán thêm 50% còn lại khi nhận

DVD:

USB:

Hình 13x18:

Điều 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 3.1. Trách nhiệm của bên A Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện các yêu cầu trong hợp đồng Thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng. 3. 2. Quyền của Bên A Nhận sản phẩm quay phim và chụp hình hoàn thiện. 3.3. Trách nhiệm của Bên B Thực hiện đúng giờ, đúng yêu cầu của bên A. 3.4. Quyền của Bên B Được nhận đầy đủ giá trị hợp đồng sau khi giao sản phẩm cho bên A Điều 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH -

Hai bên có trách nhiệm thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký kết. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng phát sinh khó khăn, hai bên sẽ thương lượng để giải quyết theo tinh thần cả hai bên cùng có lợi. Nếu có phát sinh mâu thuẫn và không giải quyết được bằng cách thương lượng thì cả hai quyết định đưa ra tòa án nhân dân TpHCM giải quyết. Phán quyết của Tòa là phán quyết cuối cùng mà cả hai bên phải thực hiện theo. Án phí do bên thua kiện chịu.

-

Hợp đồng được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới hết hạn thanh toán hợp đồng. Bên A

Ông/Bà

Bên B

Ông / Bà

2/2

Profile for AKstudio.vn

Hợp đồng về quay phim chụp hình  

Hợp đồng về quay phim chụp hình của AKstudio.vn

Hợp đồng về quay phim chụp hình  

Hợp đồng về quay phim chụp hình của AKstudio.vn

Advertisement