Akson 1912 Nr. 1 2015

Page 1


Akson - izrastek iz živčne celice, po katerem se prevaja akcijski potencial. Rotaract - Rotary in action.

UREDNIK Marko Tuševljak & Sara Težak GRAFIČNO OBLIKOVANJE Marko Tuševljak POMOČNICA UREDNIKA Nina Hržič FOTOGRAFIJE last članov Rotaract distrikta 1912


NAGOVORI

GUVERNER ANTON KONČNIK V Rotarijskem kodeksu ravnanja je zapisano načelo, da bo vsak Rotarijec uporabljal svoje strokovno znanje za tri pomembne namene, med katerimi je »da mladim ljudem ponudim priložnosti« na prvem mestu. To ni slučajno, ampak kaže na velik pomen, ki ga Rotarijci namenjajo mladini. 
 Seveda so deklarativne besede samo izhodišče za konkretne oblike pomoči, ki jih Rotarijstvo ponuja mladim. Najbolj pogosto so to različni prispevki v obliki hrane, obleke in denarja revnim družinam z majhnimi otroki. Otroci pa rastejo. Tudi tisti iz socialno šibkih okolij. In tudi ti si vsaj občasno skupaj z drugimi otroci in s pomočjo Rotarijcev lahko privoščijo šolo v naravi in počitnice na morju ali pod gorami. Veliko nadarjenih mladih ljudi v najstniških letih prejema štipendije in drugačne finančne podpore, ki jim omogočajo študij in izobraževanje doma ali v tujini. 
 Rotarijci organizirajo različne oblike dodatnega izobraževanja, zlasti za srednješolce in študente. To so dolgotrajne in kratkotrajne izmenjave v tujini, ki se izvajajo na srednjih šolah ali fakultetah tujih univerz, še večkrat pa v obliki bolj sproščenih kampov, kjer gre za druženje mladih iz različnih držav zaradi spoznavanja kulturnih, zgodovinskih, športnih, kulinaričnih in geografskih posebnosti države gostiteljice.
 Posebne vrste priložnost za mlade so Interact (IAC) in Rotaract (RAC) klubi, ki združujejo mlade v starosti med 12-im in 18-im letom ter starejše od 18 do 30 let. To so klubi, ki jih sicer ustanovijo Rotarijski klubi kot botri, vendar v njih mladi ljudje delujejo samostojno in lahko pokažejo svoje organizacijske, vodstvene in dobrodelne sposobnosti. 
 Že srednješolci v IAC klubih začnejo z nabiranjem izkušenj v delovnih skupinah in izpopolnjujejo svoje komunikacijske veščine. Samostojno oblikujejo svoje življenjske vrednote kot so prijateljstvo, solidarnost, spoštovanje drugih in drugačnih ter voljo za pomoč ljudem v stiski in jih delijo s sošolci in kolegi. Študenti in mladi, že zaposleni ljudje, v RAC klubih nadaljujejo z vrednotami in aktivnostmi v skupno dobro in vse skupaj nadgradijo s pripravljenostjo biti zgled v uresničevanju visokih etičnih meril v poklicnem in zasebnem življenju. Ker živimo v svetu, kjer upada pomen življenjskih vrednot in se povečuje skorumpiranost in izkoriščanje človeka po človeku, ni čudno, da kot protiutež narašča priljubljenost IAC in RAC klubov v našem distriktu, saj jih je že 15 redno delujočih in dva v ustanavljanju. Za tiste mlade ljudi med 18-im in 25-im letom, ki si želijo dopolniti svoje znanje na področju komuniciranja in vodenja ter boljšega dela v skupinah, so na voljo posebni izobraževalni seminarji RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). 
 Skratka, Rotarijstvo ponuja mladim nekaj več. Zato čestitam vsem mladim ljudem, ki se vključujejo v zgoraj omenjene oblike Rotarijskega delovanja v dobro njim samim in drugim, ki so pomoči potrebni.

Anton Končnik,
 Guverner Rotaract distrikta 1912 2014/2015


NAGOVORI

DRR POLONA GRADIŠEK
 DISTRICT ROTARACT REPRESENTATIVE

Dragi Rotaractovci, Interactovci, Rotarijci in drugi prijatelji, kot veste, smo člani in članice slovenskih Rotaract klubov aktivni in nas je vedno več. Trenutno se nas v 15 obstoječih in dveh ustanavljajočih se klubih srečuje približno 275 aktivnih mladih Rotaractovcev in Rotaractovk med 18-im in 30-im letom, ki želimo s svojo pozitivno energijo prispevati, da bo naša družba lepša, prijaznejša in bolj sončna. Z našimi akcijami si prizadevamo, da bi pozitivno vplivali na okolje in k temu spodbudili tudi širšo javnost; da bi pomagali posameznikom in družinam, ki zaradi različnih težkih okoliščin ne morejo same poskrbeti za dostojno in kvalitetno življenje; da bi mladim, ki potrebujejo podporo, spodbudo in pomoč, vsaj malo olajšali njihove stiske in jim pričarali nasmeh na obraz. Poleg tega pa skrbimo tudi za našo osebno rast in si nabiramo dragocene izkušnje pri organizaciji različnih projektov, širimo obzorja ob zanimivih predavateljih, učimo se konstruktivnega medsebojnega sodelovanja in utrjujemo prijateljske vezi. Do marca se je v slovenskem Rotaractu zvrstilo že veliko projektov in dogodkov. Največ, skoraj polovica vseh slovenskih članov, se nas je zbrala novembra na distriktni konferenci v Gozdu Martuljku, ki je potekala v organizaciji Rotaract kluba Kranj. Sledeč osrednji temi konference, ekologiji in trajnostnemu razvoju, smo se pridružili skrbi za okolje in zbrali odpadni papir ter zasadili prvi slovenski Rotaract drevored. Klubi so se izkazali pri izvedbi različnih odličnih projektov: septembra RAC Ljubljana Feniks z adrenalinskim vzponom na Triglav, oktobra RAC Ljubljana Center s poučnim tečajem hitrega branja, RAC Kočevje s slastnim tekmovanjem v kuhanju cmokov in RAC Žalec z ustvarjalno čarovniško tržnico, novembra RAC Maribor z odmevnim kulinaričnim večerom in RAC Grosuplje z napetim bowling turnirjem, decembra RAC Slovenj Gradec z omamno kavo radosti, RAC Ljubljana s prazničnim ljubljanskim plesom, RAC Celje z igrivim vikendom za otroke iz Mladinskega doma Malči Beličeve in RAC Novo mesto s prisrčnim zbiranjem prebranih otroških knjig za vrtčevske otroke, januarja RAC Ajdovščina - Logatec z romantično orientalsko pravljico, februarja RAC Ptuj s prvim slovenskim Rotaract pustovanjem – Fašenkom, RAC Nova Gorica s poučnima predavanjema o oživljanju in varni rabi Interneta, RAC Portorož Koper pa s štipendiranjem študentke medicine. Do konca tega Rotarijskega leta nas čaka še veliko dogodkov: težko pričakovana konferenca marca na dvorcu Zemono v organizaciji RAC Ajdovščina - Logatec, slovesnosti ob ustanovitvi dveh klubov - RAC Martjanci v ustanavljanju in RAC Ljubljana 25 v ustanavljanju, skupni projekt Slovenia trip, v katerem bomo ponovno gostili naše Rotaractovske prijatelje s celega sveta, šušlja pa se tudi o zanimivem vseslovenskem projektu, ki pa naj zaenkrat še ostane skrivnost.


NAGOVORI V klubih vlada prijetno vzdušje, čuti se pozitivno energijo in prijateljstvo. Počaščeni smo, da nas je guverner obiskal kar trikrat – v Mariboru, Ljubljani in Kočevju, kjer si je vzel čas za druženje z nami in nas pobliže spoznal. Veseli nas tudi, da so botrski Rotary klubi ponosni na nas in nas vključujejo v svoje projekte, kadar je to možno. Dragi Rotaractovci in Rotaractovke, želim vam, da boste v klubih še naprej dobro sodelovali, se učili drug od drugega in uresničevali svoje cilje. Bodite ponosni na svoje projekte, s katerimi vsako leto naredite toliko dobrega. Vsem bralcem Aksona 1912 želim prijetno prebiranje naših novičk. Morda se vam porodi kakšna zanimiva ideja za nadaljnje projekte, morda navdušimo Interactovce, da se nam po 18. letu pridružijo, vsem pa želimo pokazati, da smo slovenski Rotaractovci res aktivni – da predstavljamo ROTARy in ACTion.

Polona Gradišek Distriktna Rotaract predstavnica – DRR 2014/2015

STE VEDELI? Vsako leto, ko je izvoljen nov DRR, se njegovo ime na zlati ploščici doda na verigo, ki jo potem nosi aktualni 
 predstavnik funkcije.


NAGOVORI

ERIC SUZANA BRAČIČ
 EUROPEAN ROTARACT INFORMATION CENTRE

ERIC? REM? EUCO? Rotaract nam ne ponuja zgolj organizacije različnih dogodkov, omogoča nam tudi druženje z Rotaractovci iz cele Evrope, sveta. In prav to je naloga ERIC: povezavoanje klubov iz različnih držav, tok informacij o delovanju in projektih ter seveda druženje. ERIC tako sestavlja 38 predstavnikov iz 46 držav, najbolj znane pa so konference pod okriljem ERIC. Jeseni in pozimi se tako odvije REM, spomladi še EUCO. V Rotaryskem letu 2014/2015 smo bili oktobra na REM v Bremnu, januarju na REM v Istanbulu, spomladi pa se organizira EUCO v Bukarešti, ki bo zagotovo nepozabno doživetje, tako kot vsi mednarodni dogodki do sedaj. Na zimskem REM so se potrdile kandidature za mednarodne dogodke za jesen 2015, ki bo v organizaciji Rotaractovcev iz Poznana, zimski REM pa se bo odvijal v Moskvi. Mednarodni dogodki so vedno nekaj posebnega, saj ti dajo veliko motivacije in idej za naprej. Vedno ste prisrčno vabljeni, da se udeležite katerega izmed dogodkov in nam pomagate širiti slovenske ideje!

Suzana Bračič
 ERIC


NAGOVORI

MED MDIO ANA RUS
 COUNTRY REPRESENTATIVE

Spoštovani prijatelji. Ena izmed poglavitnih stvari Rotaracta zame predstavlja mednarodno sodelovanje. Hitro ugotoviš, da imaš s članstvom v Rotaract klubu, po celem svetu veliko novih poznanstev in še 
 neodkritih prijateljstev. To nas bogati in mene osebno navdaja s prav posebnimi občutki. S to misljo sem se odločila za kandidaturo za bodočega ERIC-a, ki pa mu leto pred mandatom pripada tudi predstavništvo našega distrikta v MED MDIO. Kaj pravzaprav pomeni ta kratica? Gre za mediteransko multi distriktno informacijsko organizacijo, ki skrbi za medsebojno povezovanje in sodelovanje držav članic. Trenutno organizacijo sestavlja 15 držav in predstavniki s komunikacijo preko družabnih omrežij, poskušamo navezati stike in si izmenjati izkušnje o različnih projektih. Kljub temu, da organizacija deluje šele 2. leto, sem sama vsakič znova presenečena nad predanostjo in zagnanostjo njenih članov, ki ustvarjajo temelje za ta perspektivni projekt. Vesela in ponosna sem, da lahko v letošnjem letu predstavljam klube distrikta 1912, hkrati pa v organizaciji opravljam še funkcijo Sergeant At Arms. S članstvom smo kot distrikt del zanimive zgodbe, ki jo pišemo skupaj z ostalimi Rotaractovci in zagotovo MED MDIO čaka lepa prihodnost.

Ana Rus MED MDIO Country Representative and Sergeant At Arms


NAGOVORI

DICO MARKO PUNCER
 DISTRICT INFORMATION COORDINATION OFFICER

Dragi prijatelji, dovolite, da svoj nagovor začnem na malce bolj humoren način, s pregovorom.

»To err is human, but to realy foul things up requires a computer.« Slovenski distrikt 1912 je od svoje ustanovitve močno zrasel in temu je sledilo tudi povečanje števila članov Rotaracta. Če smo leta 2011 še brez težav vedelidejavnosti ostalih klubov in se s pomočjo vsakodnevne komunikacije izognili morebitnim prekrivanjem akcij, dogodkov in zabav, je to z leti postalo vse težje. Distrikt danes šteje 15 klubov s skoraj 200 člani, zato je normalno, da se kakšna stvar odvije skoraj na tedenskem nivoju, hkrati pa je komunikacija med nami postala težja. Prav zato ima vsak distrikt svojega distriktnega informacijskega koordinatorja ali krajše (in malce bolj komično) »DICO-ta«. Njegova naloga je premostitev tovrstnih težav in skrb za dobro komunikacijo med vsemi člani. Seveda bi bila ta naloga brez pomoči sodobne tehnologije precej težja kot je sedaj. Tako smo v zadnjih letih na nivoju distrikta vzpostavili učinkovit sistem obveščanja preko predstavnikov klubov, v zadnjem času pa tudi rezervacijo terminov in sprotno obveščanje s pomočjo skupnega koledarja. Poleg obveščanja članov, ostaja Rotaract.si naše vzorno ogledalo zunanjemu svetu ter možnost, da na svoje dogodke privabimo nove obraze. Naš skupni projekt Rotaracttrip.com pa postaja avtoriteta na področju oglaševanja Rotaract taborov in izmenjav. Tudi v prihodnosti želim, da ostane komunikacija med klubi vsaj tako dobra kot je trenutno ter da s svojo prisotnostjo na spletu poudarjamo svoje delovanje. V ta namen se je pripravil tudi način za sočasno obveščanje vseh članov, s čimer želimo razbremeniti posameznike v klubih ter povečati medsebojno sodelovanje vseh slovenskih Rotaractovcev. Tako še naprej držimo pesti, da se uvodni pregovor, tako kot sedaj, ne bo pogosto uresničil.

Marko Puncer
 District Information Coordination Officer


V U S TA N AV L J A N J U

RAC LJUBLJANA 25

Kmalu boste najmlajši Rotaract klub v distriktu 1912. Kaj vas je navdušilo za ustanovitev kluba in kdo je bil pobudnik? Navdušila nas je želja po izboljšanju razmer v družbi.
 
 Kljub temu da vsak posameznik lahko pomaga k reševanju družbeno kritičnih problemov sam, če želi, je efekt močnejši, če se organiziramo in zberemo v skupino. 
 Pobudniki ustanovitve našega kluba so bili trije člani, željni, da se rotarijske ideje še bolj razširijo. Katerih pet besed bi najboljše opisalo vaš klub?

Ste že razmišljali o organizaciji prvega dogodka?

Prijateljstvo, iskrivost, poštenost, zaupanje, načelnost.

V novembru in decembru prejšnjega leta smo organizirali dve akciji in sicer Zadnjič premražen ter Pod Strehico.

Če so naše informacije pravilne, se vaši člani že pridno sestajajo na tedenskih sestankih. Kako potekajo vaša druženja in kje vas lahko obiščemo? Da, dobivamo se vsak teden in sicer vsako sredo v kavarni Hotela Slon, ob 19.00.
 
 Sestanki so prijetni in zabavni, tako da ste vsi vljudno vabljeni, da se nam kdaj pridružite. 
 
 Do 19.15 poteka neuradni del, nato pa se pogovorimo o tem, kaj smo naredili od prejšnjega sestanka in kakšni so načrti za prihodnost.

V okviru prvega smo zbrali topla oblačila za Dnevni center za brezdomce, v okviru drugega pa finančna sredstva za Ljudsko kuhinjo v Ljubljani.
 
 Po izvedenem ustanovitvenem charterju, ki bo potekal 22.5.2015, bomo seveda z veseljem nadaljevali z organizacijo raznovrstnih projektov in pri tem poskušali sodelovati s čim večjim številom Rotaract klubov.

V kratkem pripravljate charter, s katerim boste tudi uradno sprejeti v slovensko Rotaract družino. Zakaj ga ostali Rotaractovci enostavno ne smemo zamuditi?

Po sestanku gremo na nepogrešljivo pijačo, kjer razvijamo nove ideje še v bolj sproščenem okolju.

Ker poskušamo ustvariti nekaj novega, modernega in nenavadnega.


V U S TA N AV L J A N J U

RAC MARTJANCI Kmalu bodo minila tri leta, odkar je imel takrat nastajajoči Interact klub Martjanci prvi sestanek. Nanj nas je povabila Veronika Požonec - hčerka člana Rotary kluba Martjanci, našega botrskega kluba, ki nam še danes veliko pomaga. Kljub temu da se je sestava ekipe nekajkrat spremenila, smo bili člani vedno tisti, ki smo v organizaciji Rotary videli priložnosti za osebno rast, za pomoč drugim in nenazadnje tudi zabavo ter druženje. Po tem, ko smo postali starejši in prerasli Interact, je bil naslednji korak logičen: reformacija in večji cilji z Rotaractom.
 Člani tega kluba smo zaradi novosti, ki nam jih prinaša članstvo, predvsem entuziastični v pogledu naprej. Klub je za nas način pridobivanja izkušenj, saj smo vsi mladi. Mladi celo za Rotaract - naša povprečna starost je 19 let, a če še nismo nabrali let, smo toliko bolj iznajdljivi, kar se je pokazalo v upravljanju še neustanovljenega društva - priprava materialov, prostorov, listin... A zamisli same po sebi niso dovolj, morali smo se izkazati tudi v teamworku oz. sodelovanju, ker je delitev dela bistvena za uspešnost. Vse naše delovanje pa izhaja iz ene ključne vezi - prijateljstva.
 To utrjujemo na rednih sestankih, ki so zaradi ustanavljanja in priprave na charter še pogostejši kot po navadi. Kljub temu da imamo sedež enak kot naš botrski klub - v gostišču Šinjor v Martjancih, smo se odločili, da se bomo sestajali na različnih krajih po dogovoru, večinoma pri enem članu na domu ali vsaj v prostoru, ki ga je izbral. Tako nam je trenutni predsednik Rotary kluba Martjanci Franc Cipot, ki nam je bil v veliko pomoč pri združitvi in ustanavljanju, razložil izvor imena Rotary - rotacija med člani. Na srečanjih je že padlo nekaj idej za prihodnje projekte. Kino pod zvezdami, poučni ali zanimivi seminarji, koncerti - če jih samo nekaj naštejemo, ampak to so za zdaj le prebliski, naš prvi pomembni cilj je charter.
 Našo ustanovitveno slovesnost nameravamo izvesti v sproščenem vzdušju s poudarkom na druženju. Povabljeni ste vsi člani Rotary Slovenija, še posebej člani Rotaract klubov, naši vrstniki. Kmalu bomo z birokracijo tako daleč, da bomo lahko začeli pošiljati uradna vabila, prostor pa bo izbran glede na število prijavljenih. Ker je večji del članov že prestal en charter, bomo tega poskusili izvesti drugače. Ob udeležbi boste izvedeli kako.


RAC NOVA GORICA

RAC PORTOROŽ KOPER

V USTANAVLJANJU

RAC LJUBLJANA 25

RAC KRANJ

RAC GROSUPLJE

RAC AJDOVŠČIN A LOGATEC

RAC LJUBLJANA CENTER

RAC LJUBLJANA FENIKS

DISTRIKT 1912

RAC LJUBLJANA

RAC KOČEVJE

RAC SLOVENJ GRADEC

RAC NOVO MESTO

RAC MARIBOR

RAC ŽALEC

RAC CELJE

RAC PTUJ

V USTANAVLJANJU

RAC MARTJANCI

V U S TA N AV L J A N J U


P O V E Z O VA N J E

SLOVENSKI TWINNING POGOVOR S SLOVENSKO TWINNING EKIPO BARBARA & POLONA GRADIŠEK, EVA ČERNIGOJ

Za tiste, ki še ne vedo - kaj sploh je twinning? 
 V evropski Rotaract mreži (ERIC) že več let izbirajo najboljši t.i. twinning projekt, ki pomeni sodelovanje oz. združevanje dveh klubov pri nekem projektu. S slovenskim twinningom smo želeli spodbuditi sodelovanje med klubi znotraj slovenskega distrikta z namenom, da se bolje spoznamo, se kaj naučimo drug od drugega in da naredimo kakšen dober nov projekt.

Zakaj bi se klubi odločili za twining? Kakšne prednosti predstavlja?
 Bistvo twinninga je deljenje izkušenj in znanj med klubi, spoznavanje različnih kompetenc, predvsem pa druženje. Z združevanjem se lahko med klubi razvijejo čudovite ideje za projekte, prav tako pa sodelovanje služi tudi kot neke vrste teambuilding. S twinningom klubi zmorejo več in spoznavajo tako svoj kot drugi klub. Prednost predstavlja tudi spoznavanje različnih krajev, novih ljudi in načina dela. Kaj pa če je klubov, ki želijo sodelovati, več? 
 Čeprav je twinning v osnovi namenjen sodelovanju med dvema kluboma (kar je razvidno že iz same besede twinning), se seveda spodbuja vsakršno sodelovanje med slovenskimi klubi – tudi če jih je več. Med neke vrste twinning bi lahko uvrstili tudi vseslovenski projekt, ki se trenutno pripravlja. Pri njem bomo (upamo) združili moči prav vsi slovenski klubi. Kaj bi svetovale klubom, ki razmišljajo o twinningu? Slovenski klubi se med seboj radi družijo in se kar pogosto udeležujejo tudi dogodkov drugih klubov. Zakaj ne bi druženje in sodelovanje spremenili v twinning projekt ter ga prijavili na distriktni ravni? Letos so bile prijave odprte do 6. marca. Ker pa si želimo, da bi twinning našim klubom postal stalnica v slovenskem Rotaractu, lahko razpis za naj twinning projekt pričakujete tudi drugo leto.


DOGODKI 
 RAC KOČEVJE RAC LJUBLJANA FENIKS RAC CELJE RAC NOVO MESTO RAC LJUBLJANA - CENTER RAC ŽALEC
 RAC PTUJ RAC KRANJ RAC LJUBLJANA - CENTER
 RAC GROSUPLJE
 RAC MARIBOR RAC LJUBLJANA - CENTER RAC SLOVENJ GRADEC

ZA LAŽJE PRVE KORAKE PODVIG KOSTANJEV PIKNIK
 PREBRANE KNJIGE ZA NOV ZAČETEK TEČAJ HITREGA BRANJA
 DOBRODELNA ČAROVNIŠKA TRŽNICA VINO NI VODA
 7. DISTRIKTNA ROTARACT PREDSEDNIŠKA KONFERENCA
 DOBRODELNI SREČELOV DOBRODELNI BOWLING TURNIR KULINARIČNA VEČERJA OZAVEŠČANJE OB SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI AIDS-U KAVA RADOSTI

RAC CELJE

MIKLAVŽEV VIKEND

RAC CELJE

BOŽIČNA KOŠARICA

RAC KOČEVJE

SILVESTROVANJE Z GUVERNERJEM

RAC LJUBLJANA

1.DOBRODELNI LJUBLJANSKI PLES

RAC GROSUPLJE

JULIJINO BOŽIČNO DREVO

RAC NOVA GORICA
 RAC SLOVENJ GRADEC
 RAC MARIBOR
 RAC NOVA GORICA RAC KOČEVJE

VESELI NAKUPOVALNI VOZIČEK DOBRODELNA KOŠARICA
 STOJNICA LEPIH MISLI PREDAVANJE O SPLETNI VARNOSTI
 DOBRODELNI KONCERT "GREMO V KINO"
 NAVDIH


DOGODKI

Rotaract dogodki so središče delovanja Rotaracta, kjer se Rotaractovci pdružimo ter izmenjujemo ideje in posledično pripomorejo k lokalnim skupnostim.

MAREC

05

ZA LAŽJE KORAKE

Člani Rotaract kluba Kočevje smo v novembru zaključili projekt, ki smo ga poimenovali “Za lažje prve korake”. Projekt je bil namenjen vsem mladim socialno ogroženim ali številčnim družinam, ki jim tako lep dogodek kot je rojstvo otroka, pokvari skrb za nakup najosnovnejših potrebščin za malčke. Osnovna ideja projekta je bila zagotoviti čim več opreme, oblačil, plenic, igrač ali hrane za otroke do tretjega leta starosti. Želeli smo pomagati in olajšati prve korake, besede in izvabiti čim več nasmehov na obraze otrok in njihovih staršev. To nam je tudi uspelo, saj smo pomagali kar 40-im družinam iz Kočevja in okolice.


DOGODKI JULIJ

12

PODVIG

Člani RAC Ljubljana Feniks smo v letošnjem Rotarijskem letu veliko pozornosti posvečali akciji Podvig, v sklopu katere smo izvedli dva dogodka in promocijo SMS darovanja. Akcija je namenjena Gorski reševalni službi - postaji Ljubljana. Kot prvi dogodek smo organizirali pohod in piknik v Iškem Vintgarju. Zjutraj smo dan začeli s pohodom do sotočja Zale in Iške, nazaj grede pa smo sestopili po strugi Iške. Dogodek smo nadaljevali ob hrani in jedači, slišali pa smo tudi nekaj zgodb reševalcev. Uprizoritev reševanja iz stene smo morali zaradi vremenskih razmer žal odpovedati. Z dogodkom smo za GRS zbrali 200 EUR. Drugi del dogodka je potekal v septembru. Odpravili smo se na Triglav, in sicer tudi pod strokovnim vodstvom GRS Ljubljana. Akcija Podvig je trajala dva dni. Prespali smo na Kredarici, pred spanjem pa nam je gorski reševalec Boštjan predstavil, kako poteka delo gorske reševalne službe in njeno zgodovino. Kvalitetna in zanimiva predavanja ter tudi sam izlet in vzpon, skratka vse je bilo izvedeno profesionalno, sproščeno in zabavno. Tudi s pohodom na Triglav smo za GRS zbrali 200 EUR sredstev.

Poleg teh dveh dogodkov pa je potekala tudi SMS akcija za GRS, v kateri smo za njih zbrali do sedaj več kot 3000 EUR. Z rezultati akcije Podvig smo zelo zadovoljni in smo zastavljene cilje celo presegli. OKTOBER

11

KOSTANJEV PIKNIK

Pisane jeseni si člani Rotaract kluba Celje skorajda ne znamo več predstavljati brez kostanjevega piknika, ki je iz bolj ali manj spontanega druženja prerasel v lepo tradicijo. Letos smo se zaradi spremenljivega vremena preselili na celjsko Špico, kamor smo povabili Rotaractovce iz drugih klubov, Rotarijce in Interactovce ter prijatelje in sorodnike. S simboličnim prispevkom smo ob sladkem kostanju in kapljicah domačega jabolčnika zbrali 300 evrov, ki smo jih koristili pri organizaciji druženja z otroki iz doma Malči Beličeve v mesecu decembru. Veseli in ponosni smo, da lahko naredimo nekaj dobrega in koristnega tudi s tako majhnim dogodkom kot je prijetno druženje ob pečenem kostanju. OKTOBER

18

PREBRANE KNJIGE ZA NOV ZAČETEK

Rotaract klub Novo mesto je v letu 2014 že tradicionalno nadaljeval projekt Prebrane knjige novim bralcem, s katerim je v letu 2011 napolnili knjižne police enemu izmed domov za starejše občane na Dolenjskem, Prebrane knjige novim bralčkom, s katerim je leta 2012 obogatili knjižno zbirko otroškega oddelka Splošne bolnišnice in Prebrane knjige za novo priložnost, s katerim je leta 2013 popestril izbiro čtiva zapornikom na


DOGODKI Dobu. Lanskoletna akcija pa je bila namenjena tistim, ki šele začenjajo svoje popotovanje po pravljičnih deželah, ki se skrivajo v knjigah, in sicer otrokom novomeških vrtcev. Ob predaji več kot 150 knjigic so malčki prijetno presenetili z obilo pozitivne energije in pevskega znanja. Projekt Prebrane knjige med obiskovalci že vsa leta vzbuja veliko zanimanje in se odraža v izjemni pripravljenosti na pomoč. V prihodnje si v Rotaract klubu Novo mesto želijo še naprej uspešno nadaljevanje projekta Prebrane knjige ter stremijo k še večji prepoznavnosti in udeležbi.

OKTOBER

21

TEČAJ HITREGA BRANJA

Rotaract Ljubljana – Center je klub, poln energije za ustvarjanje dobrodelnih projektov. Člane kluba povezuje čut za prepoznavanje potreb v ožjem in širšem okolju ter želja, da se nanje odzovemo. S tem namenom smo tudi letos organizirali tematsko raznolike projekte. V oktobru smo izpeljali Tečaj hitrega branja, katerega izkupiček je namenjen štipendiranju nadarjenih dijakov iz socialno šibkejših družin.

OKTOBER

31

DOBRODELNA ČAROVNIŠKA TRŽNICA

V soboto, 31. oktobra 2014, v zadnjih jesenskih dneh, ko je z dreves odpadlo še zadnje obarvano listje, smo člani RAC Žalec organizirali Dobrodelno čarovniško tržnico. Namenjena je bila otrokom, med njihovim ustvarjanjem in zabavanjem pa so tudi odrasli našli nekaj zase. Otroci so imeli na voljo različne delavnice: barvanje pobarvank s čarovniškimi motivi, izdelovanje ''strašnih oči'', poslikave obraza, ogledali pa so si lahko tudi avtorsko lutkovno predstavo ''Čarovnica Magdica'', ki jo je posebej za ta dogodek sestavila ena od članic. Da pa obiskovalcem mraz, ki je takrat že pošteno kazal svoje zobe, ni prišel do živega, so se lahko pogreli s čajem (odrasli s kuhanim vinom) in pečenim kostanjem. Pozabili pa nismo niti na tiste bolj sladkosnede, ki so si lahko postregli z muffini več vrst, piškoti in vse bolj popularnimi cake popsi. Obiskanost tržnice je bila nad pričakovanji, člani pa smo združili prijetno s koristnim in z zbranim denarjem enemu izmed učencev 1. OŠ Žalec omogočili obisk šole v naravi.


DOGODKI NOVEMBER

07

7. DISTRIKTNA ROTARACT PREDSEDNIŠKA KONFERENCA V letu 2014 je na vrsto za organizacijo dvodnevne Rotaract predsedniške distriktne konference prišel Rotaract klub Kranj. Od 8. do 9. novembra smo se družili, sklepali nova prijateljstva in pridobivali nova znanja v Gozdu - Martuljku.

Tematika konference je segala od ekologije in trajnostnega razvoja do socialnega podjetništva, združili pa smo jih pod skupnim motom: action-reaction. Vsakemu dejanju, akciji, sledi posledica, sprememba – tako v naravi kot v podjetništvu. Spremembe pa lahko delamo vsi, zato je moral vsak klub na konferenco prinesti drevo, ki je simboliziral klub in hkrati krog življenja ter obnavljanja. Drevesa smo zaradi slabega vremena člani Rotaract kluba Kranj posadili kasneje v Ratečah zraven naravnega rezervata Zelenci. Prvi dan smo zapolnili z zanimivimi predavanji. O Simbiozi, projektu medgeneracijskega povezovanja, nam je predaval Žiga Vavpotič. Tjaša Arko in Primož Jamšek s Slovenske Filantropije sta spregovorila o razlogih za prostovoljstvo in delovanju njihove organizacije, Tomaž Stritar pa je s predstavitvijo socialnega podjetništva in praktičnim preizkusom v nas prebudil podjetniško žilico. Dan smo končali s stand up-om in žurom do jutranjih ur. Tema zabave so bile subkulture skozi čas, namen pa poiskati stara oblačila naših divjih najstniških dni ali pa si sposoditi stare obleke naših babic in dedkov ter jih ponovno uporabiti. O uspehu zabave in o dobrem vzdušju pa se prepričajte z ogledom fotografij na Facebooku ali uradni spletni strani Rotaract kluba Kranj. Zjutraj je sledil uradni del konference pod vodstvom distriktne Rotaract predstavnice Polone Gradišek, v času kosila pa smo se polni novih vtisov poslovili in odpeljali domov. Konferenca je minila v dobrem vzdušju, a žal čisto prehitro. Zato komaj čakamo novo druženje na spomladanski konferenci Rotaract kluba Ajdovščina.


DOGODKI NOVEMBER

07

VINO NI VODA

Rotaract klub Ptuj je še precej mlad, a kljub temu so se med nami že spletle tesne prijateljske vezi. Vedno znova iščemo nove izzive in smo pri tem vedno pozitivni.
 Novembra smo v sodelovanju s Klubom ptujških študentov (KPŠ) v vinski kleti Park hotela izpeljali prvi dogodek po uradni ustanovitvi kluba, dobrodelno licitacijo vin pod okriljem projekta »Vino ni voda«. Obiskovalci dogodka so imeli priložnost degustirati odlična vina ter uživati ob živi glasbi skupine Nox acoustic. Licitacijo je med drugim vodil tudi poznavalec vin Bojan Kobal, ki je obiskovalcem povedal marsikatero zanimivo »vinsko« dejstvo, pri licitaciji pa nam je pomagala tudi vinska kraljica. Nad zbranimi sredstvi smo bili izjemno zadovoljni in ob dodatnem prispevku našega kluba smo z njimi pokrili stroške dijaškega doma do konca šolskega leta deklici iz socialno ogrožene družine ter ji tako pomagali pri šolanju.

NOVEMBER

11

DOBRODELNI SREČELOV

Rotaract klub Ljubljana - Center smo ponosni tudi na sodelovanje z Rotary klubi, še posebej z našim botrskim klubom RC Ljubljana Center, kar se odraža v skupnih sestankih in naši organizaciji dobrodelnega srečelova, ki je del njihovega tradicionalnega dobrodelnega Martinovanja.


NOVEMBER

13

DOBRODELNI BOWLING TURNIR

Novembra smo RAC Grosuplje organizirali Dobrodelni Bowling turnir 2014, ki je potekal četrto leto zapored. Turnir se je odvijal v Bowling centru Spider Ljubljana, udeležilo pa se ga je 26 tekmovalcev. Med udeleženci so bili člani RAC Novo mesto, RAC Kočevje, član RAC Maribor ter prijatelji kluba. Zbrana sredstva prostovoljnih prispevkov in donacij smo namenili za projekt "AKCIJA ZA DRUŽINO GRIČAR". Cilj projekta je zagotoviti novo in varno domovanje za družino Gričar iz Otočca pri Novem mestu, ki ji je zemeljski plaz zasul hišo v lanskih septembrskih nalivih.

NOVEMBER

28

KULINARIČNA VEČERJA

Rotaract klub Maribor, humanitarno društvo sestavljeno iz 25 mladih Mariborčanov, s pomočjo dobrodelnih dogodkov že 14 let prijateljuje in zbira sredstva za pomoči potrebne. Z obiskovalci Dobrodelne kulinarične večerje so v soboto, 29. novembra, do zadnjega kotička napolnil prostore restavracije Rožmarin. Glavni artikel dražbe, dres nogometaša NK Maribor, Luke Zahovića, je na licitaciji z velikim zanimanjem vseh prisotnih, prispeval 530 EUR sredstev. Dres je šel v roke najvišjemu ponudniku, strastnemu navijaču NK Maribor in nekdanjemu članu Rotaract kluba Maribor, Viktorju Tenyiu. S pomočjo donatorjev, licitacije in srečelova, so člani Rotaract kluba Maribor v okviru Dobrodelne kulinarične večerje z licitacijo skupaj zbrali približno 5.000 EUR sredstev za nakup stroja za graviranje, ki si ga VDC Polž iz Maribora želi že vrsto let, a žal zaradi ostalih tekočih stroškov ne more privoščiti. Pred licitacijo dresa je potekala dražba prestižnega konjaka iz leta ’91 z izklicno ceno 60 EUR, ki ga je prijazno ponudila restavracija Rožmarin in za katerega je bilo ponujenih 320 EUR sredstev. Ob glasbeni spremljavi Manje Kos na flavti in Suzane Djokić na pianu, so gostje pokušali kulinarične dobrote restavracije Rožmarin ter se družili in zabavali še dolgo v noč.


DOGODKI DECEMBER

05

KAVA RADOSTI Fantje in dekleta iz Rotaract kluba Slovenj Gradec so v bleščečem decembru izpeljali dva dobrodelna projekta in tako vsaj delček pripomogli k lepšemu prazničnemu vzdušju na Koroškem. Enotedenski projekt Kava radosti je združil številne koroške gostince, ki so darovali delež od prodane kave v tednu od 5. do 13. decembra in tako skupaj z ostalimi darovalci, ki so s poslanimi SMS-i na 1919 prispevali po 1 €, razveselili varovance socialno varstvenega centra CUDV Črna na Koroškem. Namen projekta je pomagati popeljati mlade športnike iz centra na specialno olimpijado, ki bo potekala naslednjo leto v Los Angelesu, obenem pa tudi spodbuditi druženje ob kavi z dobrodelno noto. Dogodek je bil dobro medijsko podprt, saj so pobudniki projekta predstavili Kavo radosti v lokalnih časnikih, na njihovi facebook strani, na Koroškem radiu, k večji odmevnosti dogodka pa je pripomoglo tudi twittanje slovenskih šampionov Tine Maze in Anžeta Kopitarja.

DECEMBER

06

MIKLAVŽEV VIKEND

December je mesec druženja, razdajanja ter sestavljanja mozaika sreče in zadovoljstva drugih. Tega se v Rotaract klubu Celje dobro zavedamo, zato smo v lanski december dobrodelno zakorakali s sedaj že tradicionalnim Miklavževim vikendom za varovance mladinskega doma Malči Beličeve. V naši družbi je vikend preživelo sedem otrok. Skupaj smo ustvarili sproščeno vzdušje, ki smo ga obarvali s športnimi, ustvarjalnimi ter kulturnimi delavnicami. Sobotni večer smo popestrili z ogledom rokometne tekme, obiskal pa nas je tudi Sveti Miklavž, ki je prav vsakemu izmed nas narisal nasmeh na obraz. Tako smo mladi Rotarijci s svojo aktivnostjo otrokom pričarali tisto, kar vsi v teh časih najbolj potrebujemo – kanček sreče in topline.


DOGODKI DECEMBER

13

BOŽIČNA KOŠARICA

Člani RAC Celje svoje celoletno delo posvečamo ljudem, ki nas najbolj potrebujejo. Teh potreb je v prazničnih dneh še več, česar se zavedamo in skušamo po svojih najboljših močeh družinam omiliti situacijo in polepšati praznike. Kot številni Rotaract klubi v Sloveniji se tudi Celjani vsako leto zberemo v bližnjem nakupovalnem središču, kjer s pomočjo sočutnih mimoidočih zbiramo življenjske potrebščine za ogrožene družine iz Celja in okolice. Kljub temu ali pa mogoče ravno zato, ker je vsako leto sredina decembra v Planetu Tuš rezervirana za nas, se je projekt tudi v lanskem decembru izkazal za izjemno uspešnega, saj smo zbrali kar 15 polnih nakupovalnih vozičkov, ki smo jih predali Društvu prijateljev mladine Celje in Varni hiši Celje.

DECEMBER

13

SILVESTROVANJE Z GUVERNERJEM

V veselem decembru je Rotaract klube dolenjske regije obiskal guverner Anton Končnik. Po sestanku in sproščenem klepetu je nekaj najpogumnejših prijelo za mikrofon in naše druženje se je zavleklo še dolgo v noč.

DECEMBER

13

1. DOBRODELNI
 LJUBLJANSKI PLES

December je čas, ko je vse mogoče in se dogajajo čudeži. Žal pa je to tudi čas, ko tisti, ki živijo v pomanjkanju, najbolj občutijo svojo stisko. Z željo, da bi stisko teh družin vsaj malo omilili in razveselili otroke, smo v Rotaract klubu Ljubljana 13. decembra organizirali 1. Dobrodelni ljubljanski ples v praznično okrašeni Festivalni dvorani. 
 Plesni večer je otvoril Dekliški komorni pevski zbor Edgarja Wiliamsa, plesne korake pa smo osvežili ob spremljavi odlične dekliške skupine Soulwife, ki so na plesišče zvabile tudi najbolj sramežljive plesalce.


DOGODKI Manjkala ni niti praznična večerja, s katero smo poskrbeli, da so nas noge držale pokonci vse do zgodnjih jutranjih ur. 
 Tekom večera je potekal tudi dobrodelni srečelov, katerega izkupiček je bil namenjen družinam v stiski. Naš denarni prispevek je dopolnila trgovina MANA, ki nam je omogočila, da smo družine lahko obdarili tudi z oblačili in igračami.
 Danski pregovor pravi: »Ples je otrok glasbe, igre in ljubezni.« Pridružite se nam spet naslednje leto in nam povejte, kaj je ples za vas.

DECEMBER

20

JULIJINO BOŽIČNO DREVESCE

Konec decembra smo člani RAC Grosuplje organizirali projekt "Julijino božično drevesce". Članice in člani kluba smo skupaj združili moči in se lotili izdelave božičnih okraskov. Na grosupeljski tržnici smo z njimi okrasili božično drevesce in zbirali prostovoljne prispevke. Sredstva, zbrana v akciji, bomo namenili deklici Juliji iz okolice Grosuplja, ki ima hudo obliko cerebralne paralize, s katerimi bomo plačali stroške zdravstvenih terapij.

DECEMBER

20

VESELI NAKUPOVALNI VOZIČEK

Naša sobica v Gostišču Šterk je vsak drugi petek zvečer še vedno predolgo preglasna. Kaj smo RAC Nova Gorica počeli v zadnjem času? Skupaj z Leo kluboma Nova Gorica in Vogrsko smo s projektom Veseli nakupovalni voziček polepšali decembrske dni socialno ogroženih v naši okolici. Kot udeleženci z veseljem sodelujemo na dobrodelnih prireditvah, letos smo se med drugim podali v dvanajsturno ekipno tekaško preizkušnjo Goricatlon.


DOGODKI DECEMBER

20

DOBRODELNA KOŠARICA

Na predbožični vikend je ekipa slovenjgraških Rotaractovcev uspešno zaključila tudi projekt Dobrodelna košarica, v okviru katerega so se zbirale dobrine za socialno ogrožene družine iz domače regije. Dobrodelne košarice so se s pomočjo sokrajanov polnile v Mercator centru Slovenj Gradec ter v supermarketu Tuš na Muti, izkupiček akcije pa je polepšal praznike 50-im družinam.

DECEMBER

20

STOJNICA LEPIH MISLI

Člani humanitarnega društva Rotaract klub Maribor so se v soboto, 20. decembra, med 16. in 19. uro skupaj z ostalimi Rotary, Rotarct in Interact klubi družili na Ineerwheelovi Božičnih stojnicah, ki so stale na Rotovžkem trgu v Mariboru. Skupaj z ostalimi klubi so zbirali humanitarne prispevke za izenačevanje življenjskih možnosti uporabnikov Sončkove stanovanjske skupnosti na Pragerskem. Na naši stojnici, ki smo si jo delili z Interact klubom Maribor, so se lahko mimoidoči ogreli z božičnim čajem ter posladkali z domačimi piškoti in sladicami. Osrednja aktivnost dobrodelnega je bilo deljenje lepih misli – novoletnih okraskov, ki so jih člani Rotaract kluba Maribor lastnoročno izdelali in vključujejo osebno sporočilo. Vsak član je na novoletni okrasek napisal osebno misel, ki mu kaže pot v življenju in ki jo želi prenesti naprej. Z deljenjem novoletnih okraskov z lepimi mislimi želijo člani Rotaract kluba Maribor širiti optimizem in dobro voljo med vse prebivalce mesta Maribor. Okraskom na novoletnih smrečicah so dodali sporočilno vrednost, saj ob božiču, ko se vsa družina zbere ob smrekici, lepe misli dosežejo vse člane družine.


DOGODKI JANUAR

24

ORIENTALSKA PRAVLJICA Januarja 2015 so člani Rotaract kluba Ajdovščina – Logatec v dvorani KS Tabor Gorenji Logatec pripravili dobrodelno Orientalsko pravljico. Cilj dogodka je bil zbrati denarna sredstva za šolski sklad OŠ Tabor Logatec, ki so bila namenjena otrokom v finančni stiski. Po pogostitvi ob kozarcu vina se je pravljica začela. Spoznali smo zgodbo očarljivega Sultana, ki se je odpravljal na dolgo potovanje po svetu, da bi našel žene za svoj harem in s tem pridobil pravico do očetovega bogastva. Prebudila nas je energična glasba in na oder so priplesale orientalske plesalke.

Ob skrivnostnih, umirjenih, zapeljivih ter tudi poskočnih in živahnih ženskah je postal Sultan še bolj zmeden in privoščil si je odmor ob okušanju sladkih baklav. Prav tako smo si tudi sami vzeli odmor in se posladkali. Na koncu svojega potovanja je Sultan ob srečanju z beračem ugotovil, da prava sreča ne prihaja iz njegovih zlatnikov, ampak iz dejanj. Duh pravljice je lahko v nas vsak trenutek. S kančkom dobre volje in namenom pomagati otrokom v finančni stiski, se je preko 80 obiskovalcev zbralo tudi ob tem dogodku. Cilj dobrodelne Orientalske pravljice je bil dosežen. FEBRUAR

13

FAŠENK

RAC Ptuj smo organizirali prvo pustovanje - Fašenk v našem mestu, ki je znano po svojem kurentovanju. Vsi člani našega kluba smo se za en večer vživeli v svojo masko. Po druženju ob hrani in pijači v Hotelu Park smo se odpravili v karnevalsko dvorano, kjer smo do poznih jutranjih ur uživali ob nastopu Rebeke Dremelj in Gibonnija. Čeprav nas je letos obiskal le en član iz drugega Rotaract kluba, si želimo, da se nam naslednje leto pridružite tudi ostali in se prepričate, kako zabavno je pustovanje pri nas.


DOGODKI FEBRUAR

20

PREDAVANJE O SPLETNI VARNOSTI

Ker nas v RAC Nova Gorica v dobi moderne tehnologije skrbi za Internetno varnost, smo za širše občinstvo organizirali predavanje našega člana, etičnega hekerja. Popestrimo si tudi redne sestanke – za vsaj en večer so naše misli odtavale na južno poloblo v deželo gavčev in tanga, da pa ne bi pozabili lepot in dobrot naše domovine, smo pobliže spoznali še penine iz bizeljskega vinorodnega okoliša.

MAREC

07

DOBRODELNI KONCERT
 “GREMO V KINO”

Še pred novim letom smo se v klubu RAC Kočevje odločili, da pripravimo projekt “Gremo v kino!”, ki je trenutno še v teku. V soboto, 7. marca 2015, v Mestni kavarni v Kočevju organiziramo koncert etno, rock, jazz skupine Didiwa. Z denarjem od prodanih vstopnic bomo otrokom s posebnimi potrebami omogočili posebno izkušnjo, in sicer ogled animiranega filma.

MAJ

09

NAVDIH

V RAC Nova Gorica s polnim zagonom že pripravljamo naš naslednji projekt – tradicionalni Navdih, ki bo potekal v soboto, 9. 5. 2015. Pričakujete lahko okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali mladi podjetniki (Kickstarter, startup), pogovor z že prekaljenim posameznikom v podjetniških vodah ter možnost mreženja med udeleženci in gosti – tako med odmori ob okusni hrani in pijači kot tudi kasneje na plesišču. Upamo, da bomo tudi tokrat izpolnili ali celo presegli vaša pričakovanja in da boste domov odšli navdahnjeni z občutkom neomejenih možnosti!
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.