Page 1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

E

N

eksisterende skyline // 360°

er i kss

un ds

ve j

Københavns Tekniske Skole

Lygten station

Mjølnerparken/ bolig

Superkilen

Erhverv Bolig

Nørrebro station Nørrebro Klatreklub

infrastruktur

Stationer Teknisk skole DSB-arealet

forløb

geometrisk intesitet

Funktioner

fiberoptikken får sin energi fra det energigenerende fortov: moduler af intelligent fortov nedfældes i ståldækket. modulerne fungerer ved at generere kinetisk energi hver gang, der trædes på det. princippet bygger på PIEZOELEKTRICITET, hvor en ladning oplagres i et solidt materiale. oftest bruges krystaller eller keramiske materialer. den piezoelektriske energi transporteres til fiberoptikstængerne. for at understrege nordlysets sitrende udtryk reagerer fiberoptikken på brugerne: ved brug af broen vil de stænger som brugeren befinder sig ud for lyse en smule mere op. derved vil man også på afstand kunne følge med i aktiviteten på broen.

Figur 4. For hver påvirkning bevæger modulets overflade sig 5 mm. Modulet konverterer den kinetiske energi til elektricitet som enten sendes direkte til fiberoptikken eller lagres i reaktorer i brodækket.

samlingsdetalje

En lang række tætsiddende profiler er med en svag vinkling forbundet med hinanden i henholdsvis top og bund. Profilerne er roteret om deres midterakse med 1,5°, så der dannes en helixkurve. Symmetrisk opbygget omkring konstruktionens centerakse snor kurverne sig med varierende bredde, som defineres af konstruktionens åbninger i begge sider: Det 10 m bredde overliggerprofil bliver til den 5 m høje væg i den modsatte ende af broen. Helixkurverne er parvis ens. Det bærende princip for n O R D L Y S bygger på gitteregenskaber. Det valgte gitters enkelte stænger er vinklet svagt i forhold til hinanden. Gitterets natur er, at hver anden stang er henholdsvis tryk- og trækstænger. Dette mønster er spejlet om konstruktionens midterakse.

DTU

byens rum 11932

En interessant og gennemgående samlingsdetalje i konstruktionen er illustreret på figur 11. Der er tale om den samling, hvor tre rektangulære stålprofiler og en fiberoptikbeklædt trækstang samles med “buen”. Samlingen gentages gennem hele konstruktionen.

Plan 1:500

Vi har betragtet samlingen mellem “buen” og overliggerprofilet som en boltesamling. De to øvrige rektangulære profiler er svejst på overliggeren. Den fiberoptikbeklædte trækstang er fastholdt til “buen” med et cylinderbeslag.

Det sker af hensyn til de vridninger, som geometrien fordrer. “Buen” indgår i gitterværket og betragtes altså ikke som primært statisk princip. Alligevel bidrager den tilnærmede bue med buevirkning, da der udelukkende er store normalkræfter i bueelementerne. Brodækket har ingen statisk funktion, men tjener kun som underlag for trafikken og opbevaring af de piezoelektriske reaktorer. Konstruktionen er fast, simpelt understøttet i den ene ende og simpelt bevægeligt understøttet i den anden. Praktik betyder det, at vind fra siden vil blive optaget i alle fire søjler, mens vind på langs kun optages i to søjler. Søjlerne er dimensioneret, så de tager højde for dette.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

wIREFRAME

sAMLINGSDETALJE

Grunden skal findes i konstruktionens vridning. Vridningen bevirker, at symmetrien ophører, og de statiske egenskaber ikke umiddelbart er gennemskuelige. I begge ender udgøres åbningen af en ramme med momentstive hjørner.

STAKLICH stine redder pedersen // s093351 aksel tønder // s093361 lise mansfeldt // s093352 christian nygaard sørensen // s093373

tilslutningsanlægget leger med både horisontale og vertikale forløb. stiforløbene vikler sig ind i hinanden. krydser hinanden. skaber rum. skalaen og den transparente konstruktion sikrer KROGE og modvirker AFKROGE. på den vestlige side af banelegemet snor rampen sig i en tilnærmet oval – NORDLYSOVALEN.

f a s e // 3

pIEZOENERGI hELIX

16.5 16.3 15.6 14.7 60 x 200mm stålprofil, t = 8mm Stålprofil Ø 100

f a s e // 2

Brodæk: IPE100, pr. 600mm Nedfældet krydsfinerplade 22mm Piezo trykplader 150mm Krydsfinerplade 12mm Gummebelægning 5mm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

nordlys

Grønne områder

konstruktionen består af rammer, der er snoet som HELIXKURVER. de to ”søjler” i rammen er forvitrede stålprofiler, men ”overliggeren” består af mindre stænger beklædt med FIBEROPTIK. helixstrukturen bliver dermed understreget af de lysende stænger, der samtidig agerer lovpåkrævede sikkerhedsskjolde.

Konstruktionens geometri tager udgangspunkt i helixkurver.

20.8

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Fre d

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

f a s e // 1

renderinger

NørrebroCentret

ve j

overgangen er harmonisk, elegant og symmetrisk. geometrien giver rum for to forløb med forskellige hastigheder – et til UD og et til HJEM. overgangen forgrener sig efter mindre agoraer ud mindre, snoede forløb. broovergangens perfekte geometri foldes ud og omfavner området. graden af dekonstrueret geometri tager til i takt med, at man nærmer sig terrænet.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ns

nordlysets fine strukturer har et udtryk af WIREFRAME som vi kender det fra rumlige illustrationer. en wireframestruktur tilføjer konstruktionen den transparens der kendetegner nordlys – og som vil fungere i den store skala, som broanlægget og området kræver og kan bære.

katalog: understøtninger

Ta ge

menneskeøjet opfatter nordlys som snoede kurver med VERTIKALE LYSGITRE. oversat til rumlighed fås interessante strukturer. nordlyset på nørrebro tager arkitektonisk og skulpturelt udgangspunkt i denne rumlighed. men nordlys er først og fremmest lys; derfor bør det skulpturelle islæt understreges af belysningen.

designproces

Bolig

tILSLUTNING // o p og n e d

statikkens geometri

DSB-arealet

k O N S T R U K T I O N // i n t e g r e r e t b u e + g i t t e r

21.8

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

lokation

Erhverv

l Y S // d e s i g n p a r a m e t e r

ophold

Bolig

geometrisk optræder nordlys som en oval med den geografiske nordpol som center. den såkaldte nordlysoval kan kun opfattes af satellitfotografisk udstyr. fra jorden opfattes nordlys som tilnærmede PARALLELLER KURVER. i den nordiske mytologi har nordlys en helt speciel funktion: aserne byggede et gærde omkring midgård for at beskytte menneskene mod jætterne. dette gærde blev som resten af verden bygget af jætten Ymers døde krop. gærdet blev bygget af hans ØJENVIPPER og ses af og til langt mod nord som lyse striber på himlen – kaldet nordlys. fodgængerbroens placering lige op til nørrebros ASEKVARTER med mjølnerparken og mimersgade understreger kun den betydning.

Bispebjerg station

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

fiberoptik

Københavns Tekniske Skole

k o n s t r u k t i o n s s n i t A-A // 1 : 5 0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

nordlys opstår, når energirig strålig bombarderer atmosfærens atomer og molekyler. ved kollisionerne bringes de i en anslået, ustabil tilstand, hvor energiniveauet er højere end før. under henfald til den stabile grundtilstand afgives overskydende energi i form af lyskvanter med karakteristiske bølgelængder. med andre ord: der opstår LYS.

Erhverv

e ad

p O E S I E N // n o r d l y s o g a s e r

Bispebjerg Kollegiet

Bolig

og br rre Nø

det tidligere rangeringsområde ligger som en lavning i en bygningsmasse med høj densitet: det omkringliggende bylandskab er præget af mangeartede funktioner og praktiske hensyn. lavningen er lige nu et GRØNT PODIUM - et endnu ubeskrevet blad, hvis historie og undergrund er dækket af en grøn og neutraliserende græsflade. området og dets omgivelser kalder på og påkalder opmærksomhed. men også et afbræk i den travle byhomogenitet er tiltrængt. ideen om broen som skulptur er født.

Københavns Tekniske Skole

piezoeffekt

Bolig

18.6

16.3

14.7

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Lersø Parken

t A B U L A r A S A // b r o e n s o m s k u l p t u r nørrebro er en bydel med en HØJ DENSITET i både befolknings- og bygningsmasse. det er en by i sig selv med bolig, indkøb, fritidsaktivitet, handel, kontor og uddannelse. industrien er langsomt men sikkert ved at blive udfaset til fordel for nye byrum. det er også historien om dsbarealet.

Landskabsanalyse

energi

Bygningsmasse

en

16.5

k o n s t r u k t i o n s s n i t B-B // 1 : 5 0 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

R

n ba g n i

det grønne podium

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

banelegeme

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

kollegium

øjenvipper

lavning: p-plads

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

mjølnerparken

nørrebrocenteret

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Landskabeligt snit 1: 200

Brodæk: Nedfældet krydsfinerplade 22mm Piezo trykplader 150mm Krydsfinerplade 12mm Gummebelægning 5mm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

lygten station

60 x 200mm stålprofil, t = 8mm Stålprofil Ø 100

21.8

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

N o r d l y s

S

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

W

Nordlys  

Et brobygningsprojekt på Nørrebro