Page 1

Białystok, dn. 25 .08. 2012 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dn. 20. 08. 2012 r.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Aksarel ul. 3 maja 5b/1 15-000 Białystok NIP 111-22-33-445

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Tłumaczenie pisemne PL–>RU, liczba słów: 110056; 0,0025 EUR/słowo tekstu źródłowego.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2751,4 EUR 2. Kwota uzysku:

1375,7 EUR (50% z pozycji nr 1)

3. Kwota do opodatkowania:

1375,7 EUR (różnica między poz. nr 1 a poz. nr 2)

4. Podatek od wynagrodzenia:

247,63 EUR (18% poz. nr 3)

5. Kwota do wypłaty:

2503,75 EUR (różnica pomiędzy poz. nr 1 a poz. nr 4)

(słownie: dwa tysiące pięćset trzy euro i siedemdziesiąt pięć eurocentów)

Rachunek do umowy o dzieło  

Dokumenty księgowe, zrobione na potrzeby praktyk. Obliczenia wykonałam w programie Finecount, ponieważ Total Assistant nie chciał przyjąć pr...

Advertisement