Page 23

Vladimír Papoušek: Žalmy z Petfieldu (Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století) Esejistická kniha Žalmy z Petfieldu představuje život a dílo Egona Hostovského v širším kontextu dějinných událostí 20. století, jichž byl spisovatel svědkem i obětí. Její autor usiluje o prolnutí pásma své interpretace autorova díla s řečí dobových dopisů a dokumentů, na jejichž základě lze odkrývat řadu souvislostí vztahujících se k proměnám autorovy poetiky, tak aby se osvětlily kontrasty či paralely mezi řečí Hostovského beletrie a řečí samotného autora v nebeletristických typech textů. Úvodní kapitola knihy je úvahou na téma spisovatel a ideologie, následující tři se pak zabývají autorovým životem a dílem v době prvního exilu, po roce 1948 a v období od šedesátých let do jeho smrti v roce 1973. Dílo přináší nejen řadu dosud nezveřejněných dobových materiálů a textů (např. Manipulace ždanovovské linie v ČSR) a zcela nové informace o životě a díle Egona Hostovského, ale zároveň nabízí specifický pohled na osud moderního spisovatele v turbulencích dějin 20. století. Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Český literární fond. 232 str., váz. 259 Kč vč. DPH, ISBN 978-80-87481-91-2

Profile for Filip Tomas

The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s  

The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s

The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s  

The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s

Profile for akropolis
Advertisement