Page 1

STARTUP Västernorrland BIZMAKER • RAPPORT JANUARI - JUNI 2017 • POPULÄRVERSION • #3

BARA BÄTTRE PITCHAR HEM SEGER EFTER SEGER Inkubatorbolaget Bara Bättre har utvecklat ett ledarskapskoncept för företagare som vill leda sin personal till högre lönsamhet. Bolaget drivs av Sara Eriksson och Linnéa Elfving.

Foto: Olle Melkerhed

På vårt startup-event BizMaker Day den 11 maj tog tjejerna hem dagens “Bästa Pitch”. Den 18 maj utsågs de även, som ett av 15 företag i Sverige, till vinnare i idétävlingen Venture Cups regionfinal. Nu siktar den målmedvetna duon på en vinnande pitch även i Sverigefinalen som går av stapeln i Lund i slutet av september.

En oslagbar kombination I förra numret av vår halvårsrapport Startup Västernorrland uppmanade jag alla att i större utsträckning ignorera ”jante” då det finns all anledning för oss i Västernorrland att vara stolta. När vi tar pulsen på Sveriges hetaste startup-regioner ser vi nämligen att Västernorrland, tillsammans med storstadsregionerna, är ett starkt fäste att starta och utveckla tillväxtföretag i. Detta tack vare regionens, kommunernas och alla entreprenörers enade arbete. Tror du mig inte? Låt mig presentera följande fakta: Under januari - maj 2017 har BizMaker coachat 90 startups, varav 27,8% har gjort affärer på internationell marknad och hela 18 stycken har lyckats attrahera privat och offentligt kapital. IBM och SCA väljer att samarbeta med BizMaker i Sveriges första accelerator för att korsbefrukta skog med IT och entreprenörskap. Våra inkubatorkollegor använder ord som ”bäst i Sverige?” när de talar om BizMaker och Tillväxtverkets innovationschef Regina Summer lyfter fram Projekt VINK som ett gott exempel

på hur en region kan arbeta för att samla kompetent affärsstöd och samtidigt sprida sitt erbjudande till ett helt län. Om vi breddar perspektivet ytterligare, och inser att Sverige är ett av världens bästa länder för utveckling av startups, vad säger det då om Västernorrland? Vi Västernorrlänningar har nu ett val, vi kan fortsätta se oss själva som en liten region i norra Sverige med lätt storstadskomplex, eller så väljer vi att se vårt län som en fantastisk plats att leva, bo och verka i. Låt oss gemensamt sända budskapet till alla företagare, innovatörer och entreprenörer; det är i den här delen av landet som ett bra klimat för tillväxt kan kombineras med både högre livskvalitet och en hållbar framtidsmiljö. Helt oslagbart om du frågar mig!

Christian Söderberg Verksamhetsledare BizMaker

REGIONAL DRIVKRAFT

v

• Projekt VINK • Europeiskt intresse • Västernorrland imponerar

EVENT OCH INSPIRATION • • • •

StartUp Bar Team Mid Sweden BizMaker Day Affärs- och ledarskapsutbildning

BOLAGSFRAMGÅNGAR • • • • •

x

Nya affärer Investeringar Utmärkelser Internationalisering Framgångsrika fakta

NATIONELL LYSKRAFT • • • •

w

Forest Business Accelerator Nationell uppmärksamhet Regionalt samarbete På gång i höst

z


Projekt VINK 2016 - 2018 BizMaker driver projekt VINK (Västernorrlands INKubator) för att under 2016-2018 bygga upp en stark regional inkubatorverksamhet som långsiktigt arbetar för att skapa fler framgångsrika tillväxtföretag i Västernorrland. Projektet är ett samarbete mellan aktörer inom regionens innovationsstödssystem och Västernorrlands kommuner. Målet är att skapa kreativa inkubatormiljöer för ökad tillväxt och innovationskraft där regionens kommuner långsiktigt satsar på en gemensam inkubator. I den här publika halvårsrapporten summerar vi både projekt VINK och BizMakers verksamhet i stort.

EU-PARLAMENTARIKER VISAR INTRESSE Den 9 juni presenterades projekt VINK för 8 personer från Europaparlamentets regionala utskott som var på studiebesök i Örnsköldsvik. Vi berättade om vad EU-finansieringen bidragit till, från undersökande förstudiearbete 2014 till dagens regionala verksamhet och om planerna för inkubatorns etablering framåt. Besökarna fick även ta del av hur det viktiga strategiska samverkansarbetet utförts mellan Västernorrlands kommuner och innovationstödsystemets aktörer i syfte att tillvarata regionens styrkeområden, utveckla den regionala inkubatorn och skapa tillväxt i Västernorrland.

Västernorrland imponerar Västernorrlands inkubator imponerar med sin kompetenta affärsutveckling och starka regionala riggning. BizMaker ses dessutom som ett föredöme inom strategiskt varumärkes- och kommunikationsarbete. Det framgår av en nationell genomlysning, så kallad Peer Review, som genomförts tillsammans med tre andra inkubatorer i Sverige. Sverige har en lång tradition av systematiskt erfarenhetsutbyte mellan inkubatorer. Det har gjort att kvaliteten och utvecklingstakten är hög i ett internationellt perspektiv. – Erfarenhetsutbytet kommer på initiativ av branschen själv uppbackad av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, säger Kristian Wirsén, konsult på Nova Affärsutveckling. Den 19 maj var han processledare för en så kallad Peer Review hos BizMaker på uppdrag av branschorganisationen SISP (Swedish Incubators and Science Parks). En Peer Review är en slags kollegial granskning av verksamheten. I grupper om fyra genomlyser inkubatorerna varandras verksamheter med hjälp av en standardiserad metod. Genomlysningen utgår från en av branschen utvecklad beskrivning av vad en så kallad excellent inkubator bör innehålla. Ett självskattningsinstrument beskriver styrkeoch utvecklingsområden. Dessutom tar varje inkubator fram ett presentationsmaterial så att övriga inkubatorer kan ställa relevanta frågor och ge feedback. – Hur varje inkubator bedriver sin verksamhet är, och bör vara, olika. De utgår från lokala och regionala förutsättningar och har om möjligt en nationell positionering inom ett styrkeområde/bransch, säger Kristian Wirsén. Pelle Simonsson, ansvarig för Jämtländska inkubatorn på Peak Region Science Park, var en av deltagarna i erfarenhetsutbytet. Han imponeras av det tydliga ledarskapet och höga ambitionen inom innovation i Västernorrland. – Västernorrland går före och visar att det går att bedriva en kraftfull regional satsning på startups, säger Pelle Simonsson.

Ett av de områden som särskilt lyfts fram är det konsekventa varumärkesarbetet. – Här är BizMaker en förebild. De värden man står för genomsyrar kommunikationen. Identiteten är allt viktigare för att positionera sig som en attraktiv aktör med ett tydligt erbjudande, säger processledaren Kristian Wirsén. Ulrika Malmqvist, vd för Movexum i Gävleborg, deltog också vid genomlysningen. Hon beskriver BizMaker som ett kompetent och sammansvetsat team med en driven ledare. – Jag imponeras av den otroligt höga nivån och kvaliteten på aktiviteterna. Jag delar också bilden av en mycket professionell kommunikation och marknadsföring. Samtidigt finns en förbättringspotential när det gäller exitstrategier, enligt genomlysningen. Något som Christian Söderberg, verksamhetsledare för BizMaker, tagit till sig. – Det handlar om att ge rätt verktyg för att göra bolagen flygfärdiga och samtidigt vara tydliga i vår kravställning mot dem. Ett annat förbättringsområde är tillgång till privat och offentligt kapital i tidiga skeden. – Här kommer vi fortsätta lägga stort fokus även framöver. Vårens siffror visar att vi genom de insatser vi gjort nyligen redan kan se en fördubbling av det attraherade kapitalet hos våra startups, säger Christian Söderberg. I BizMakers Peer Review deltog förutom Peak Region Science Park i Jämtland och Movexum i Gävleborg även inkubatorn Ideon Innovation i Lund.

Enligt genomlysningen är BizMaker en välutrustad och väl genomtänkt organisation med hög kompetens inom såväl affärsutveckling som ledningsfunktioner.

2

STARTUP VÄSTERNORRLAND • BIZMAKER • RAPPORT JANUARI - JUNI 2017 • POPULÄRVERSION • #3


NYTT! DIPLOMERANDE AFFÄRSUTBILDNING I januari lanserade vi en konceptualiserad affärsoch ledarskapsutbildning för BizMakers företagare. Upplägget består av åtta block som, för diplomering, genomförs inom tolv månader. Innehållet ger en bred grund att stå på för både nya och erfarna företagare. Utbildningen arrangeras med erfarna konsulter, partners och experter inom de olika områdena.

SUCCÉ FÖR VÅRENS

BIZMAKER DAY BizMakerDay är vårt startup-event i Västernorrland som arrangeras två gånger per år. Den 11 maj var det dags för våra startups att ställa sig på scenen och pitcha sina affärsidéer för BizMakers beslutsråd och en publik på 230 personer. Under dagen fick entreprenörerna även möta nationella investerare, mingla med samarbetspartners och varandra. En minimässa inledde dagen där våra startups och partners fick möjlighet att presentera sig för varandra. Därefter tog moderator Ewa Sandeheim över taktpinnen och programmet inleddes med en kort presentation av vårens satsningar. Av alla företag som sedan pitchade sina affärsidéer tog Bara Bättre hem segern “Bästa Pitch”. BizMaker, SCA och IBM presenterade det skogliga programmet “Forest Business Accelerator” och glatt

överraskade blev vi när Niclas Holmberg från självaste NASDAQ intog scenen och premierade oss för initiativet. Investerare från hela landet hade bjudits in till möte med utvalda startups i ett slutet kapitalanskaffningsevent. Parallellt inspirerade entreprenören Martin Kössler oss med sin spännande varumärkesresa med Haglöfs. Dagen avrundades med gemensam middag och avtackning av inkubatorns alumner.

Fler event som vi medarrangerat för att inspirera till företagande i länet:

Delarna som ingår är: 1. Team och individ 2. Företagsekonomi och ekonomistyrning 3. Styrelse och strategi 4. Försäljning och förhandling 5. Value Creation Forum och NABC 6. Reflekterande team och problemlösning 7. Varumärkes- och kommunikationsstrategi 8. IPR-strategi

Under våren har 28 entreprenörer deltagit. Feedbacken vi fått har varit väldigt positiv. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet i höst.

STARTUP BAR SUNDSVALL/ÖRNSKÖLDSVIK

INTERNATIONALISERING OCH EXPORT

GRÖNBORG LOVE MED ALEXANDER BARD

I samarbete med Starta & Driva Företag arrangerade vi i februari StartUp Bar både i Sundsvall och Örnsköldsvik. Eventet genomfördes som After Work med inslag av inspiration och var öppet för alla intresserade entreprenörer och företagare som ville knyta nya kontakter.

Konstellationen Team Mid Sweden och Västernorrlands kommuner bjöd i april in lokala företag till föredrag om internationalisering och export. På programmet stod god mat, mingel och inspiration med entreprenörerna Thomas Ek, Lennart Jangälv och Martin Kössler.

På alla hjärtans dag samarrangerade vi eventet Grönborg Love tillsammans med Åkroken Science Park. Vi blickade in i framtiden och diskuterade modernt ledarskap i digitaliseringens tid. Kvällen bjöd sedan på inspiration, provokation och underhållning med Alexander Bard.

STARTUP VÄSTERNORRLAND • BIZMAKER • RAPPORT JANUARI - JUNI 2017 • POPULÄRVERSION • #3

3


Framgångsrika affärer Med ett stort antal startups i våra affärsutvecklingsprocesser ringer det ofta i orderklockorna runt om på kontoren i Västernorrland. Här följer ett axplock av vårens framgångar för våra bolag. RECOND CONCEPT har specialiserat sig

på rengöring med gröna kemikalier inom industrin. I februari invigdes nya större lokaler och avtal har tecknats med både svenska Preem och Ragnsells. ECP AIRTECH är clean tech-bolaget som satsar stenhårt på luftrening. Nu har det hållbara företaget tecknat mångmiljonavtal med både gruvjätten LKAB i Kiruna och energibolaget Fortum. SHOWIFY är en liveplattform och ett musikcommunity som gör det möjligt för artister att tjäna pengar på ett helt nytt sätt. Bolaget har nyligen tagit in 4,5 miljoner kronor i kapital. Bland investerarna återfinns entreprenören och stjärnproducenten Andreas Carlsson. HALDOR satsar på genombrott för sin digitala lärplattform i Sveriges skolor. Företaget ska nu leverera verktyg och tjänster till en ny “Microsoft-skola” som öppnar i Hudiksvall under hösten. APPLIEDGROUP NORDIC har utvecklat en innovativ mjukvara för att öka kundlojaliteten inom e-handel. Företaget har under våren lockat till sig toppnamnen Niclas Enhörning och Marcus Nilsson

(tidigare Klarna och Mr Green) till ägargruppen. AppliedGroup Nordic har även inlett ett samarbete med Menigo, en av Sveriges ledande matvaruleverantörer. HIPSAFETY är ett höftskydd för äldre och elitidrottar som hittat vägen ut i Europa. Samarbetspartnern Mediroyal Nordic säljer nu Hipsafety i nio länder. Företaget tog dessutom nyligen hem utmärkelsen Red Dot Design Award, Europas ledande industridesignpris. CROSSER TECHNOLOGIES effektiviserar kommunikationen mellan saker som producerar data och det stora molnet. Företaget har hela världen som sitt arbetsmarknadsfält och är just nu inne i en expansiv fas med flertalet rekryteringar och internationella kunder. FLEXACCESS har utvecklat telefonstyrda nyckelfria lås så du kan glömma nycklar, passerkort och krångliga koder. Företaget levererar nu sitt system till Norrlands Miljövård, Ramudden samt flera kontor och semesteranläggningar i Asien. FENCIFLEX är ett innovativt koncept för stängsel som tagits in i sortimentet hos Willab, Nordens största grossist av produkter för lantbruk och trädgård. ANTONFRANS säljer svenskdesignade solglasögon med välgörenhetstwist. Pixlrgrundaren Ola Sevandersson har tagits in till företaget som dessutom vann utmärkelsen “Årets Startup” på Timrå kommuns näringslivsgala Guldstegen.

RECOND CONCEPT TAR HEM AVTAL MED SVENSKA PREEM OCH RAGNSELLS

ANDREAS CARLSSON INVESTERAR I SHOWIFY

NYFIKEN PÅ MER? Följ oss på Facebook

för aktuella uppdateringar om allt våra spännande startups tar sig för.

Mot internationella marknader

SCANDINAVIAN STARTUP WEEK

GO GLOBAL ACCELERATOR

I början av februari arrangerades Scandinavian Startup Week av inkubatorerna BizMaker, Inkubera och Företagsfabriken. Tretton utvalda tillväxtbolag från hela Sverige åkte till London för att presentera sig för investerare och skapa nya affärskontakter. Crosser Technologies, AppliedGroup Nordic och Ljungandalen Rest & Development var tre av företagen som deltog. Planering av en resa till hösten är redan i full gång. Vi har hört att det ryktas om Montreal. . .

I mitten av mars startade en ny omgång av vår intensiva kommersialiseringsaccelerator “Go Global Accelerator”. Programmet pågår under sex månader och ger utvalda bolag extra insatser för att ta sina affärer ut på internationella marknader. Vår accelerator är utsedd till ett av Sveriges åtta bästa exempel på framgångsrik innovationsprocess. Bolagen som deltar i denna omgång är Crystal Alarm, AntonFrans, RUNA of Sweden och Strong Innovation (Help & Rescue).

4

STARTUP VÄSTERNORRLAND • BIZMAKER • RAPPORT JANUARI - JUNI 2017 • POPULÄRVERSION • #3


Våren 2017 i siffror...

ECP AIRTECH LEVERERAR SIN MILJÖTEKNIK TILL LKAB OCH FORTUM

UTVÄRDERADE IDÉER

Foto: Olle Melkerhed

206

För att antas till vår inkubatorprocess krävs förutom en bra idé, även stor förmåga och en ambition att skapa en kommersiell framgång. Under perioden 1 januari - 31 maj 2017 har vi utvärderat hela 206 stycken unika affärsidéer, varav 46% kom från kvinnliga entreprenörer och 12% från personer med utländsk härkomst. 28 av dessa affärsidéer ansågs ha tillräcklig potential för att nå ut på större marknader och antogs till ett inkubatorprogram.

INKUBATION Under perioden 1 januari - 31 maj 2017 har vi coachat 90 startups. 31 maj hade vi 79 aktiva företag i våra inkubatorprogram. Totalt 129 entreprenörer var listade varav 36 kvinnor och 93 män. 28 av våra entreprenörer har under våren deltagit i den nystartade diplomerande affärs- och ledarskapsutbildningen. Under perioden har 18 av våra startups attraherat 13 140 000 SEK i finansiering i form av ägarkapital och 7 363 000 SEK i form av bidrag och lån. 22 av företagen i inkubatorn (27,8%) har gjort affärer på internationell marknad.

90

Foto: Pressbild

HALDORS DIGITALA LÄRPLATTFORM TILL NY “MICROSOFT-SKOLA”

Foto: Haldor

Foto: AppliedGroup Nordic

MICROSOFT ❤ BIZMAKER STARTUPS Tre av BizMakers inkubatorbolag får support av Microsoft i utvecklingen av sina IT-tjänster. APPLIEDGROUP NORDIC erbjuder ökad kundlojalitet

för e-handel. Systemet är utvecklat i nära samarbete med Microsoft och företaget har tagit plats i datajättens startupprogram BizSpark*. HALDOR arbetar med digitala lärplattformar för Sveriges skolor och samarbetar med Microsoft och lärare i utveckling av funktioner i Office365. Haldor har även de en plats i BizSpark.* SHOWIFY utvecklar med stöd av Microsoft en livestreamingplattform och ett musikcommunity för framtidens artister och musikkonsumenter. * BizSpark ger utvalda startups kostnadsfria förmåner så som programvara, molntjänster och teknisk support.

KOMMUNIKATION Vi arbetar konsekvent med PR för oss och våra inkubatorbolag och för noggrann statistik över hur vi exponeras i media. Under perioden 1 januari - 31 maj 2017 har 82 redaktionella inslag publicerats i lokala, regionala, nationella och internationella medier varav 16 har haft rikstäckande genomslag. Vi har själva publicerat 12 nyheter i vårt pressrum, skickat 25 nyhetsbrev via e-post, publicerat 100 inlägg på facebook, 29 inlägg på LinkedIn, 26 bilder på Instagram och Twittrat 64 gånger.

82

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH HÅLLBARHET Vi tycker att vi är bra. Men har alltid en strävan att bli ännu bättre. Under 2016 gjordes extra insatser inom kapital. Vårens siffror visar att det gav effekt i form av dubbelt så mycket attraherat kapital till våra startups! Under hösten satsar vi på kompetensutveckling inom jämställdhet och mångfald. Mångfald genomsyrar och är även en central del i vårt varumärke. Vi ser hållbarhet som en viktig faktor hos våra startups och har det som avgörande kriterie i våra intagsoch utvärderingsprocesser.

STARTUP VÄSTERNORRLAND • BIZMAKER • RAPPORT JANUARI - JUNI 2017 • POPULÄRVERSION • #3

5


Företagen som vill förändra skogsindustrin Forest Business Accelerator är en ny satsning från SCA, IBM och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. Åtta företag från hela landet har nu antagits till programmet för sin potential att förnya skogsindustrin med sina innovationer. Forest Business Accelerator pågår från maj fram till mitten av december 2017. Förutom skräddarsydd affärscoachning för snabb kommersialisering och internationalisering får deltagarna även tillgång till de medverkande organisationernas branschspecialister, teknikplattformar och breda nätverk. Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige och här är skogsindustrin drivande för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. Forest Business Accelerator syftar till att korsbefrukta skogsindustrin med digitalisering och entreprenörskap med ambitionen att skapa helt nya lösningar för både bättre affärer och en bättre värld. Läs mer om programmet på www.bizmaker.se/forest

Företagen som antagits till programmet är: Ekoligens (Stockholm), Energy Sourcing Technology Sweden (Kramfors), Imorgon Innovation (Sundsvall), Katam Technologies (Malmö), LUP Technologies (Stockholm), Skogens Sköna Gröna (Ånge), Sustainalube (Luleå) och Svensk Skogsdata (Hultsfred). Alla bolag är inte representerade på bilden.

Tar plats på Sveriges startupscen Vi vill sätta Västernorrland på kartan som en av Sveriges bästa startup-regioner. Tillsammans med våra partners strävar vi efter att skapa uppmärksammade satsningar, framgångsrika tillväxtföretag och en ökad attraktionskraft genom att kommunicera möjligheter och goda exempel från vårt län. Regina Summer, Enhetschef för Miljö och Innovation på Tillväxtverket i Sverige ser Västernorrland och BizMaker som ett föredöme för framgångsrikt innovationsarbete.

– Projekt VINK är ett bra exempel på hur en region samlat kompetent affärsstöd i BizMaker och samtidigt spridit sitt erbjudande till hela regionen. Kommunernas och regionens långsiktiga engagemang i att bygga upp ett effektivt innovationsstödsystem hoppas jag är inspirerande för fler, säger Regina Summer.

VÄSTERNORRLANDS SATSNINGAR OCH STARTUPS UPPMÄRKSAMMAS NATIONELLT:

NASDAQ UPPMÄRKSAMMAR FOREST

MIKAEL DAMBERG BESÖKTE BIZMAKER

TVÅ AV FEMTON FRÅN VÄSTERNORRLAND

Niclas Holmberg, Managing Director of Global Listing Services på Nasdaq, uppmärksammade BizMaker, SCA och IBMs skogliga satsning “Forest Business Accelerator” på vårt event BizMaker Day i mitten av maj. Vi mottog en officiell gåva i form av en alldeles egen Nasdaqsäljklocka. Vilken ära!

I maj fick vi en pratstund om utmaningar och framtid med självaste närings- och innovationsministern Mikael Damberg. Han fick möta våra skogliga startups från BizMaker, SCA och IBMs senaste satsning ”Forest Business Accelerator”. Självklart fick han också en alldeles egen nyproducerad BizMaker-trofé.

15 av Sveriges hetaste idéer och startups är utsedda i tävlingen Venture Cup. Två av dem är BizMaker-bolag; Bara Bättre och Organofuel Sweden. De tävlande bedöms utifrån idé, trovärdighet, tillväxtpotential och team. Organofuel prisades dessutom tidigare i vår som ”Framtidens Samhällsbyggare” av stiftelsen ÅForsk.

6

STARTUP VÄSTERNORRLAND • BIZMAKER • RAPPORT JANUARI - JUNI 2017 • POPULÄRVERSION • #3


PARTNERS FÖR REGIONAL UTVECKLING

PÅ GÅNG I HÖST

Tack alla ni som gett oss förtroende att jobba för Västernorrlands utveckling, tillväxt och framtid. Utan ert stöd med finansiering och engagemang hade det inte varit möjligt att förverkliga allt det du just läst om i den här publikationen.

JAGHARENIDE.NU

Från idéer till framgångsrika företag! Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. www.almi.se/mitt Coompanion är affärsrådgivaren för alla i Västernorrland som vill starta företag tillsammans - kooperativa företag. www.coompanion.se/vasternorrland Strukturfonderna förvaltas av Tillväxtverket och går till projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning i Sverige. www.eu.tillvaxtverket.se Handelskammaren Mittsverige arbetar för attraktionskraft genom att främja tillväxt för våra företag och företagare. www.midchamber.se Härnösands kommun har en folkmängd på 25 368 invånare. Beläget i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län. www.harnosand.se IBM arbetar med digital transformation av företag och branscher via kognitiva lösnings- och molnplattformar. www.ibm.se Landstinget arbetar för liv, hälsa och hållbar utveckling. Ansvarar även för den regionala utvecklingsstrategin. www.lvn.se Kramfors kommun har en folkmängd på 18 669 invånare. Beläget i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län. www.kramfors.se Mittuniversitetet finns i Sundsvall och Östersund. Har ett brett utbud av utbildningar både på campus och distans. www.miun.se Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag med tillväxtambitioner. www.norrlandsfonden.se SCA Forest Products är ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft. www.sca.se Sundsvalls kommun har en folkmängd på 98 419 invånare. Beläget i landskapet Medelpad i Västernorrlands län. www.sundsvall.se Sollefteå kommun har en folkmängd på 19 872 invånare. Beläget i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län. www.solleftea.se SP Processum är ett ledande bioraffinaderiinitiativ som stödjer och initierar forskning och utveckling inom området. www.processum.se Timrå kommun har en folkmängd på 18 015 invånare. Beläget i landskapet Medelpad i Västernorrlands län. www.timra.se Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som förbättrar förutsättningarna för innovation och finansierar forskning. www.vinnova.se Ånge kommun har en folkmängd på 9 510 invånare. Beläget i landskapet Medelpad i Västernorrlands län. www.ange.se Örnsköldsviks kommun har en folkmängd på 56 091 invånare. Beläget i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län. www.ornskoldsvik.se

Bra idéer ska upp i ljuset för att utvecklas och förverkligas. Det är den enkla idén bakom tävlingen jagharenidé.nu. I höst planerar vi för att hålla vår idétävling i alla Västernorrlands kommuner. Under vecka 41 kör vi även igång en specialvariant av jagharenidé.nu i samarbete med Miun Innovation. Då kommer vi att rikta tävlingen särskilt mot Mittuniversitetets studenter och forskare, något vi hoppas ska leda till spännande nya affärsidéer och innovationer till inkubatorprogrammet framöver. BUSINESS START

Vårt kostnadsfria affärsutvecklingsprogram är öppet för alla privatpersoner och företagare i Västernorrland som vill utveckla sin affärsidé. Vårt mål är att inspirera deltagarna och ge dem både verktyg och stödet de behöver för att utveckla sin idé mot lönsam affär. Business Start är ett samarbete mellan BizMaker och Almi Företagspartner Mitt. I höst arrangerar vi Business Start i alla kommuner i Västernorrland samt planerar även för att hålla träffar och skapa material på ytterligare språk, något vi hoppas ska leda till fler affärsidéer från nysvenska entreprenörer i inkubatorn framöver. SCANDINAVIAN STARTUP WEEK - MONTREAL

I höst planerar vi för att arrangera”Scandinavian Startup Week” i Montreal under vecka 39. Resan är en unik möjlighet för företagen i inkubatorn att möta både potentiella kunder och internationella investerare. En fullspäckad vecka med inspiration, affärsmöten och investerarträffar väntar de bolag som väljs ut. Scandinavian Startup Week arrangeras i samarbete med Företagsfabriken i Kronoberg och Inkubera i Örebro. Företag från alla inkubatorer kan ansöka om plats. FORTSATT ACCELERATION OCH INTERNATIONALISERING

I höst fortsätter vi arbetet med att ta våra startups ut på större marknader bland annat genom våra program “Forest Business Accelerator” och “Go Global Accelerator”. Västernorrland är en region med en unik möjlighet att kommersialisera och accelerera innovationer kopplat till förnyelse av svensk och internationell skogsindustri. Åtta bolag är nu utvalda till programmet “Forest Business Accelerator” i syfte att korsbefrukta skog med digitalisering. Fyra bolag fortsätter dessutom vårens påbörjade arbete i vår “Go Global Accelerator”. Företagen erhåller under sex månader extra stöd från både oss och ledande experter på internationell marknadsintroduktion. Målet är att de medverkande företagen ska ha gjort internationella affärer samt ha skapat en god grund för vidare expansion efter programmet. BIZMAKER 2019 OCH FRAMÅT

Hur Västernorrlands inkubator BizMaker ska se ut efter projekt VINK är nu en högaktuell fråga. En fråga som också lyftes på stora regionala samverkansrådet den 1 juni 2017. Rådet var eniga om att det ska bli en långsiktig fortsättning på den regionala satsningen. Under hösten 2017 intensifieras arbetet med att ta fram ett budgetförslag, en verksamhetsplan samt en modell för hur inkubatorn på bästa sätt kan ge fler innovativa startups möjlighet att växa i Västernorrland.

7


Foto: Olle Melkerhed

PÅ BIZMAKER ÄR VI ENTREPRENÖRER, INNOVATÖRER OCH MÖJLIGGÖRARE Har du en idé eller ett företag som du vill utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? Hos oss hittar du energi, kunskap och nätverk så att dina affärer kan växa sig starkare. BizMaker är en regional företagsinkubator/accelerator i Västernorrland. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. BizMaker erhåller stöd för projekt VINK 2016 – 2018 från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Västernorrland. Läs mer på www.bizmaker.se

Startup västernorrland våren 2017  
Startup västernorrland våren 2017  
Advertisement