Page 1

Gagnagrunnur Akraneskaupstaðar lítur nú dagsins ljós en honum er ætlað að varpa ljósi á stöðu ýmissa mála sem tengjast Akranesi eða rekstri bæjarfélagsins. Í gagnagrunninum má finna fjárhagslega stöðu, tölur sem tengjast þátttöku á vinnumarkaði á Akranesi, kostnað við ýmsa þjónustu á vegum sveitarfélagsins og aðsóknartölur. Við berum okkur saman við Reykjavíkurborg, Reykjanesbæ, Akureyri, Mosfellsbæ, Kópavog og Árborg og síðan landið allt varðandi rekstrartölur í leik- og grunnskóla og er stefnan að gera það einnig í öðrum málaflokkum. Hlutfall fagmenntaðra í skólakerfinu er einungis hærra á Akureyri en hér á Akranesi og það er athyglisvert í tengslum við rekstrarkostnað á nemanda sem er lægstur á Akranesi miðað við samanburðarsveitarfélögin. Þær tölur sem við nýtum eru fengnar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Hagstofu Íslands og Þjóðskrá auk talna sem starfsmenn sveitarélagsins hafa tekið saman.

Það er Þorgeir Jónsson fjármálastjóri Akraneskaupstaðar sem hefur haft veg og vanda við gerð skýrslunnar en við munum fjölga lykiltölunum jafnt og þétt og stefnum á að uppfæra gagnagrunninn einu sinni í mánuði. Endilega sendið okkur póst á akranes@akranes.is ef þið eruð með ábendingar varðandi efnistök eða óskir um upplýsingar sem ættu heima í svona skýrslu. Góðar stundir! Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri


16. febrúar 2017

FJÁRMÁL Tímabil janúar - desember 2016 Tekjur Bókað á tímabili Áætlun tímabils Útsvar 3.364.880.707 3.331.480.653 Fasteignaskattur 464.568.394 465.895.000 Framlag úr jöfnunarsjóði 828.156.996 896.163.000 Lóðarleiga 50.946.000 50.946.000 Samtals 4.708.552.097 4.744.484.653

Gjöld

Bókað á tímabili Áætlun tímabils Félagsþjónusta 874.207.054 919.888.356 Fræðslu og uppeldismál 2.314.588.185 2.332.890.528 Menningarmál 186.384.537 188.584.178 Æskulýðs- og íþróttamál 407.081.505 427.252.030 Umferðar- og samgöngumál 200.462.506 191.557.000 Áfallin lífeyrisskuldbinding 324.636.000 346.376.000 Annar kostnaður Samtals

108.628.340 4.415.988.127

270.248.983 4.676.797.075

Skipting tekna Frávik 33.400.054 -1.326.606 -68.006.004 0 -35.932.556

Frávik í % 1,0% -0,3% -7,6% 0,0% -0,8%

Frávik -45.681.302 -18.302.343 -2.199.641 -20.170.525 8.905.506 -21.740.000

Frávik í % -5,0% -0,8% -1,2% -4,7% 4,6% -6,3%

-161.620.643 -260.808.948

-59,8% -5,6%

4.000.000.000

80,0% 71,5%

3.500.000.000 3.000.000.000

60,0%

2.500.000.000

50,0%

2.000.000.000

40,0%

1.500.000.000

30,0%

1.000.000.000

292.563.970

67.687.578

224.876.392

332,2%

17,6%

9,9%

20,0%

500.000.000

1,1%

0

10,0% 0,0%

Útsvar

Fasteignaskattur

Framlag úr jöfnunarsjóði

Lóðarleiga

Skipting gjalda 2.500.000.000

Afkoma

70,0%

60,0%

52,4%

50,0%

2.000.000.000

40,0%

1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000

0

30,0%

19,8%

20,0% 4,2%

9,2%

4,5%

7,4% 2,5%

10,0%

0,0%


Útsvars tekjur milli mánaða 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000

50.000.000 0

Útsvar - þróun milli ára

Útsvarsprósenta 16,00% 2014

350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0

2015

2016

14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Lágmarksútsvarsprósenta

Akraneskaupstaður

Hámarksútsvarsprósenta


Jafnvægisregla Til að sveitarstjórnir nái markmiðum laga um fjárhagslega sjálfbærni og jafnvægi í rekstri skulu sveitarstjórnir tryggja að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar A- og B-hluta í reikningsskilum séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum (jafnvægisregla). 8.000.000 7.000.000

6.258.176

6.423.001

7.245.624

6.883.899

6.630.755

6.944.273

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

301.351

253.144

164.825

0 2017 E

2018 E Reglulegar tekjur umfram heildarútgjöld

2019 E

Heildarútgjöld

Reglulegar tekjur

*Tölur eru í þúsundum króna

Skuldahlutfall Skuldahlutfallið sýnir hlutfall skulda af heildartekjum sveitarfélaga. Sveitarstjórnarlög segja til um að heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum.

Þróun skuldahlutfalls A- og B- hluta

Þróun skuldahlutfalls Akraneskaupstaðar 160,0%

350,0%

140,0%

300,0%

143,6% 142,7% 141,7% 142,0% 136,8% 134,8%

118,6%

120,0%

250,0%

128,8%

125,8%

116,2%

115,5% 104,4%

100,0% 200,0%

80,0%

150,0%

60,0%

100,0%

40,0%

50,0%

20,0%

0,0%

0,0%

2010 Akranes

2011 Landið allt

2012

2013

Höfuðborgarsvæðið

2014

2015

Hámarks skuldahlutfall

2010

2011

2012

Skuldahlutfall A hluta

2013

2014

Skuldahlutfall A- og B- hluta

2015


ÍBÚAR Árleg fjölgun íbúa í % 8,0%

7,1%

7,0% 6,0% 5,0% 4,0%

3,3%

3,2%

3,0%

2,1%

2,0% -0,9%

1,0%

1,1%

1,1%

-0,5%

1,0%

0,5%

0,0% -1,0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-2,0% Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Akraneskaupstaður

Fjöldi vinnandi fólks á Akranesi 4.000

Íbúasamsetning árið 2016 1200 1045

3.900 3.800 3.700

1000

1033 920

924 828

819

800

674

3.600 3.500 3.400

600 397 400 235

3.300 3.200

200 33 0 0-9

10-19 20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+


VELFERÐARMÁL Fjárhagsaðstoð milli ára 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Janúar

Febrúar

Mars

Apríl

Maí

Júní 2014

Júlí 2015

Ágúst

September

Október

Nóvember

Desember

2016

Fjöldi barnaverndatilkynninga á milli ára 50 45 40 35

30 25 20 15 10 5 0 janúar

febrúar

mars

apríl

maí

2011

júní

2012

2013

júlí

2014

ágúst

2015

2016

september

október

nóvember

desember


SKÓLAMÁL Leikskólar Rekstrarkostnaður pr. heilsdagsígildi

Hlutfallsleg skipting stöðugilda starfsfólks í leikskóla 120,0%

250.000 200.000

193.517 202.060 183.043 178.371 176.646 172.955 167.855 168.886

100,0% 80,0%

150.000

60,0%

100.000

40,0% 20,0%

50.000

30,8%

55,1%

33,2%

53,4%

48,9%

51,9%

47,5%

48,3%

55,1%

47,0%

36,5%

34,6%

34,1%

33,8%

32,8%

28,3%

0,0%

0 *Tölur eru fyrir rekstrarárið 2015

Leikskólakennarar

Aðrir m.uppeldismenntun

Ófaglærðir

*Tölur eru fyrir rekstrarárið 2015

Grunnskólar Rekstrarkostnaður pr. nemanda 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000

1.398.612 1.453.000 1.331.822 1.378.432

1.519.979 1.567.000

Hlutfallsleg skipting stöðugilda eftir menntun 1.637.596 1.638.917

102,0% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 80,0%

100,0%

99,6%

99%

98%

96%

96%

94% 88%

200.000 0

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

*Tölur eru fyrir rekstrarárið 2015


Leik- og grunnskólar Hlutfall útgjalda vegna leik- og grunnskóla af skatttekjum 70% 58%

60% 50%

41%

43%

Akureyrarkaupstaður

Akraneskaupstaður

46%

47%

48%

49%

Reykjanesbær

Reykjavíkurborg

Landið allt

Mosfellsbær

52%

40% 30% 20% 10% 0% Kópavogsbær

Sveitarfél.Árborg

Hlufall útgjalda v.leik og grunnskóla af skatttekjum

*Tölur eru fyrir rekstrarárið 2015

MANNAUÐUR AKRANESKAUPSTAÐAR Veikindadagar starfsmanna á mánuði, eftir sviðum 1,0

0,9

0,9

Fjarvera starfsmanna á ári vegna veikinda barna, eftir sviðum 2,0

0,9

0,9

1,8

1,8

0,8

1,6 0,7

0,7 0,6

1,4

1,2

1,1

1,2

0,5

1,0

0,4

0,4

0,8

0,3

0,6

0,2

0,4

0,1

0,2

0,0

0,7

0,2

0,0 Velferðar- og mannréttindasvið

Stjórnsýslu- og fjármálasvið

Skóla- og frístundasvið

Skipulags- og umhverfissvið

Menningar og safnamál

Velferðar- og mannréttindasvið

Stjórnsýslu- og fjármálasvið

Skóla- og frístundasvið

Skipulags- og umhverfissvið

Menningar og safnamál


AÐSÓKN Aðsókn í íþróttamannvirki

Aðsókn í sundlaugar

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

Akranesvöllur

Bjarnalaug

Akraneshöllin

Íþróttahús Vesturgötu

Íþróttamiðstöðin

Heildaraðsókn

2015

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 Bjarnalaug

Íþróttamiðstöðin

Akranesviti

Upplýsingamiðstöð

16.000

1.400

13.998

14.000

1.164

1.200 997

12.000

1.000

9.600

10.000

800

7.200

8.000 6.000 4.000

Sundlaugar samtals

535 462

600

4.800

734734

697 570

680 484

400 2.400

2.000

591

0

200

75 94

169

127 0

0 2012

2013

2014 Akranesviti

2015

2016

2017

Maí

Júní

Júlí 2015

2016

Ágúst Samtals

Sept.


Aðsókn á tjaldsvæðið í Kalmansvík, fjöldi gesta 5.000

60.000

4.419

4.500 4.000

54.662

53.452

51.156

55.200

50.000

3.500 3.000

2.395

2.500 2.000 1.500 1.000 500

Bókasafn

1.538

30.000

2.094

1.805

20.000

857 185322

40.000

2.785

2.614

691

507

533533

10.000 0

0 Júní

Júlí 2015

2016

Ágúst

0

0

0 Maí

7.200

3.290

2014

Sept.

2015

Fjöldi útlána

Samtals

2016

Fjöldi útlána í sjálfsafgreiðslu

2017 E Fjöldi útlána samtals

ATVINNULEYSI Þróun atvinnuleysis - síðastliðin 2 ár 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

Akranes

Landið allt

Höfuðborgarsvæðið

Landsbyggðin

des..16

nóv..16

okt..16

sep..16

ágú..16

júl..16

jún..16

maí.16

apr..16

mar..16

feb..16

jan..16

des..15

nóv..15

okt..15

sep..15

ágú..15

júl..15

jún..15

maí.15

0,0%

apr..15

24 mán. 2,5% 2,7% 2,3% 2,0%

mar..15

12 mán. 2,3% 2,4% 2,0% 1,6%

feb..15

Frá ársbyrjun 2,3% 2,4% 2,0% 1,6%

jan..15

Meðaltal Landið allt Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin Akranes


Fjöldi atvinnulausra á 24 mánaða tímabili - Akranes 140 120 100 80

60 40 20 0 maí.14 jún..14 júl..14 ágú..14 sep..14 okt..14 nóv..14 des..14 jan..15 feb..15 mar..15 apr..15 maí.15 jún..15 júl..15 ágú..15 sep..15 okt..15 nóv..15 des..15 jan..16 feb..16 mar..16 apr..16 Karlar

Atvinnuleysis á Akranesi - eftir aldri

Konur

Samtals

Fjöldi atvinnulausra á Akranesi á 12 mánuði tímabili - eftir menntunarstigi 140

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

120 100 80 60 40 20 0

16-19 ára

20-29 ára

30-39 ára

40-49 ára

50-59 ára

60-69 ára

Grunnskóli

Framhald ýmisk.

Iðnnám

Stúdent

Háskóla


Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar alls Atvinnulausir alls

feb..16

nóv..15

ágú..15

maí.15

feb..15

nóv..14

ágú..14

maí.14

feb..14

nóv..13

meira en ár (langtíma)

ágú..13

maí.13

feb..13

nóv..12

ágú..12

maí.12

6-12 mán (langtíma)

feb..12

nóv..11

ágú..11

maí.11

feb..11

nóv..10

0-6 mán (skammtíma)

ágú..10

maí.10

feb..10

nóv..09

ágú..09

maí.09

feb..09

nóv..08

ágú..08

maí.08

feb..08

nóv..07

ágú..07

maí.07

feb..07

nóv..06

ágú..06

maí.06 maí.06 júl..06 sep..06 nóv..06 jan..07 mar..07 maí.07 júl..07 sep..07 nóv..07 jan..08 mar..08 maí.08 júl..08 sep..08 nóv..08 jan..09 mar..09 maí.09 júl..09 sep..09 nóv..09 jan..10 mar..10 maí.10 júl..10 sep..10 nóv..10 jan..11 mar..11 maí.11 júl..11 sep..11 nóv..11 jan..12 mar..12 maí.12 júl..12 sep..12 nóv..12 jan..13 mar..13 maí.13 júl..13 sep..13 nóv..13 jan..14 mar..14 maí.14 júl..14 sep..14 nóv..14 jan..15 mar..15 maí.15 júl..15 sep..15 nóv..15 jan..16 mar..16

Lengd atvinnuleysis á Akranesi - 10 ára tímabil 400

350

300

250

200

150

100

50

0

Alls

Atvinnuleysi eftir ríkisfangi á Akranesi - 10 ára tímabil

400

350

300

250

200

150

100

50

0


ÞRÓUN FASTEIGNARMARKAÐAR Á AKRANESI Þróun á fjöldi kaupsamninga á sérbýli og fjölbýli

Þróun á meðalkaupverði pr. fermeter á sérbýli og fjölbýli

250

250.000

200

200.000

150

150.000

100

100.000

50

50.000

0

1990

1995

2000

2005

Fjöldi kaupsamninga á sérbýli

2010

2015

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Fjöldi kaupsamninga á fjölbýli

Meðal kaupverð pr.m2 í sérbýli

Úthlutun lóða á Akranesi

Úthlutun á fjöldi lóða eftir íbúðafjölda 15

16

90

14

80

12

70

10

9

8

80 68

60 50

8

40

6

4

4 2

Meðal kaupverð pr.m2 í fjölbýli

2

2

0 0

0

2

1 1

0

4 2

1 1

33 24

30

4

20 1

1

0

10

0 0 2 0 2

4 1 6 0

11 3 2 4

3

8 1

0 2013 Raðhús

2014 Parhús

2015 Einbýlishús

Fjölbýlishús

2016 Samtals

2013 Raðhús

2014 Parhús

Einbýlishús

2015 Fjölbýlishús

2016 Samtals

Febrúarskýrsla  

Fyrsta útgáfa gagnasafns Akraneskaupstaðar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you