Page 1

Forsendur fyrir nýrri notkun á Sementsreitnum Íbúafundur 18. janúar 2014 Regína Ásvaldsdóttir


Efnisyfirlit Samningur um Sementsverksmiðjureitinn. Tekjur og útgjöld. Forsendur fyrir vinnu Kanon arkitekta.


Samningur um Sementsverksmiðjureitinn Fulltrúar Akraneskaupstaðar, Sementsverksmiðjunnar ehf. og Arion banka undirrituðu þann 27. desember sl. rammasamning sem felur í sér að Akraneskaupstaður eignist Sementsverksmiðjureitinn að mestu leyti, bæði mannvirki og lóðaréttindi, án endurgjalds til Sementsverksmiðjunnar.


Samningurinn I Akraneskaupstaður tekur nú við mannvirkjum sem eru alls um 21.500 fermetrar. Mannvirkin eru kvaða- og veðbandslaus og afhent án endurgjalds.

Bærinn tekur við réttindum á lóðum upp á alls um 55.500 fermetra. Sementsverksmiðjan ehf. mun starfa að innflutningi sements og hafa umráðarétt yfir tæplega 11% af flatarmáli lóða á sementsreitnum til 2028.


Samningurinn II Þegar lóðarleigusamningurinn rennur út fær Akraneskaupstaður öll mannvirki á viðkomandi lóð afhent án kvaða, veðbanda eða endurgjalds.

Akraneskaupstaður fær Faxabraut 10 (gula skemman) afhenta eftir 3 mánuði og hefur möguleika á að selja eða leigja húsnæðið.

Sementsverksmiðjan ehf. tekur á leigu um 1.400 fermetra í Faxabraut 11 a og Mánabraut 20. Leigutími 2 ár.


Samningurinn III Akraneskaupstaður fær við undirritun samningsins eingreiðslu upp á 23,4 milljónir króna í samræmi við ákvæði samnings frá árinu 2003 um niðurrif svokallaðrar efnisgeymslu.

Sementsverksmiðjan skuldbindur sig til að mála mannvirki á leigulóð sinni á árunum 2014-2016, þar með talin sementssíló og bryggju-og færibandahús. Sementsverksmiðjunni er gert að fjarlægja allan lausan búnað (vélar, tæki o.fl.) fyrir 1. september 2014.


Sementsreitur fyrir


Sementsreitur eftir


Sementsl贸冒in


Leiga til Sementsverksmiðjunnar Sementsverksmiðjan er með leigutíma að lágmarki tvö ár á eftirtöldum rýmum, alls 1.400 fermetrar: Vélaverkstæði

Rafmagnsverkstæði Geymsluskúr

Hluta af kvarnhúsi Loftpressurými


Sementsverksmiรฐjan


Notkunarmöguleikar í dag Hvað er hægt að nota á Sementsreitnum á næstunni? Mötuneyti og starfsmannaaðstöðu að Mánabraut 20 (450 fm. - laust 1. janúar 2014) Stjórnstöð við ofnhús (433 fm. - laust 1. maí 2014) Ofnhúsið (1.324 fm. - laust 1. október 2014) Efnisgeymslan (3.968 fm. - laust 1. janúar 2014)


Kostir þess að semja Yfirráð yfir fimm hektara landsvæði strax. Lagaleg óvissa um framtíð svæðisins ekki lengur til staðar. Einfaldari og skilvirkari skipulagsvinna sökum eignarhalds mannvirkja á reitnum.

Búið að eyða óvissu um viðsemjanda (gjaldþrot) og hugsanlegan kostnað við yfirtöku mannvirkja á síðari stigum. Ásýnd mannvirkja sem Sementsverksmiðjan heldur eftir mun lagast.


Kostnaður Árlegur rekstrarkostnaður Akraneskaupstaðar getur numið allt að 15,5 milljónum króna. Tryggingar - 3 milljónir króna. Fasteignagjöld OR - 4,5 milljónir króna. Rafmagn - 2,5 milljónir króna. Heitt vatn - 1,5 milljónir króna. Viðhald/umsjón - 4 milljónir króna.

Aukakostnaður getur komið til í framtíðinni vegna skipulagsvinnu, niðurrifa, gatnagerðar, vinnu við að gera svæðið byggingarhæft o.s.frv. Gert er ráð fyrir að kostnaður bæjarins við niðurrif mannvirkja geti numið amk 250 milljónum

króna.


Tekjur Tekjur á móti kostnaði koma síðan til vegna sölu byggingarréttar, gatnagerðagjalda og leigutekna. Leigutekjur frá Sementsverksmiðjunni ehf eru 6,3 milljónir króna. Eingreiðsla frá Sementsverksmiðjunni nam samtals 23,4 milljónum

króna vegna niðurrifskröfu á efnisgeymslu. Faxabraut 10 afhent 1. apríl til sölu eða leigu. Fasteignamat er samtals 55 milljónir króna.

Þá hefur bærinn tekjur af sölu byggingarréttar og af gatnagerðargjöldum til að standa undir því að gera svæðið byggingarhæft.


Hugmyndavinnan Kanon arkitektarĂ­ dag


Skipulag Sementsreitsins og uppbygging Markmiðið er að skipulag Sementsreitsins verði vandað og unnið í sem mestri sátt við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Uppbygging og þróun svæðisins verði unnin á faglegan hátt og leitað verði bestu hugsanlegra lausna.


Hlutverk Kanon arkitekta Varpa upp ólíkum sjónarhornum á Sementsreitinn/reitina Kveikja í okkur þannig að það komi enn fleiri hugmyndir upp á yfirborðið


Vinnuforsendur (I) Hvernig viljum við að bærinn okkar líti út 2027? Tengsl Sementsreitsins við: Langasand (strandlengja) Akraneshöfn (sérstaða

Akraness – sjávarútvegur) Miðbæinn á Akranesi (einn af fáum raunverulegum miðbæjum á landinu)


Vinnuforsendur (II) Hvernig viljum við að atvinnulífið þróist? Stefnumótun um

atvinnumál: Sjávartengd ferðaþjónusta (hvalaskoðun, sjóstöng, vitarnir.....) Matvælaframleiðsla Stoðþjónusta við sjávarútveg Hátæknistörf


Vinnuforsendur (III) Sagan og sérstaðan: Á að nýta/vernda byggingarnar?

Á að nýta sumt og annað ekki? Á að rífa flestar byggingarnar?


Markmið fundarins Upphafið að samráðsferli til að dýpka vinnuforsendurnar sem við höfum haft til viðmiðunar. Ein hugmynd útilokar ekki aðra Þetta er ferðalag........njótum ferðarinnar!


Takk fyrir

Forsendur fyrir nýrri notkun á Sementsreitnum  
Forsendur fyrir nýrri notkun á Sementsreitnum  

Kynning Regínu Ásvaldsdóttir um forsendur fyrir nýrri notkun á Sementsreit

Advertisement