Page 1

Når jeg bli’r gammel... - tanker, drømme og planer for Fremtidens Plejehjem


Et fantastisk hus ved Nørresundbys havnefront Fremtidens Plejehjem er en vision: Et fantastisk hus ved Nørresundbys havnefront – et hus som skal forberede os på fremtiden, men som samtidig skal være et hus fyldt af glæde og liv i dag. Huset skal både være dit hjem og vores hus. Man kan være sig selv – og man kan være del af et fælles liv.

- Det gør op med tanken om at være i “afdelinger” men fungerer i stedet som ét samlet hus, hvor du selv som beboer vælger, hvem du vil være sammen med – og hvad du vil fylde i din hverdag i dag! Det betyder, at personalet skal tilrettelægge deres arbejde på en anden måde. Der skal tænkes “tværfaglighed” ind i arbejdet. Rådmand Tina French Nielsen, Aalborg Kommune, lægger ikke skjul på, at teknologien kommer til at spille en langt mere fremtrædende rolle i Fremtidens Plejehjem, men... - Det er altså skudt forbi, hvis man tror, vi tager teknologien ind for at spare penge! Vi prøver at forberede os på en fremtid, hvor der bliver flere ældre, som sikkert også kommer til at stille større krav – og hvor der kommer færre unge ind på arbejdsmarkedet. Så vi får altså brug for at bruge vores ressourcer mere fornuftigt fremover – og her kan teknologien hjælpe. Kan vi så slippe for at bruge tid på at vaske gulv eller sortere vasketøj, fordi det er overtaget af teknologien, så kan vi bruge “de varme hænder” på omsorg.


- Projektet har sat mange tanker i gang om, hvordan vi ønsker, at et plejehjem skal se ud i fremtiden – og hvordan vi selv vil bo, når den tid kommer. Det har været dejligt at opleve, at alle parter er gået ind i processen med stor åbenhed og har taget del i snakken, understreger hun. Selv drømmer rådmanden om at sidde i sit sommerhus i Blokhus sammen med ægtefællen og drikke morgenkaffe og kigge ud over Vesterhavet, når hun bliver gammel. - Og kommer den dag, hvor jeg ikke kan klare mig selv, så vil jeg gerne bo på Fremtidens Plejehjem. Det vigtigste for mig er, at jeg kan være tryg – at jeg kan få den hjælp, jeg har behov for, når jeg har brug for den. Og at jeg stadig har indhold i min hverdag, slår Tina French Nielsen fast.


Elsemette Cassøe politidirektør, Nordjyllands Politi, 57 år. - Jeg vil egentlig gerne dø som min mormor. Hun boede i sit eget hjem syd for Aalborg og klarede sig selv – og en dag vågnede hun bare ikke op. Hun blev 93 år. Jeg drømmer om at have tid. Til børnebørnene, til frivilligt arbejde. Til at sejle rundt i sommerhalvåret og besøge familien og vennerne rundt om i Danmark. Til alt det, vi udskyder i en travl hverdag. Tid til bare at være… Men det handler jo om at bruge tiden nu. Og bruge den godt. For man ved aldrig…


Der skal være plads til forskellighed - Lad mig bare være ærlig: Jeg har nok nogle andre ønsker til et plejehjem end mine forældre. Min generation og de, der er yngre, vil have et liv FØR døden.

- Nogle af os vil have rock-café på plejehjemmet. Andre vil have senior-zumba eller golf-ture. Og andre igen vil bare være i fred, funderer formand for styregruppen, områdechef Lars Nøhr, og fortsætter: - Der skal være plads til og respekt for den type forskellighed. Det stiller nogle helt særlige krav til fremtidens plejepersonale. Og til rammerne. Fremtidens plejehjem kommer nok i højere grad til at ligne alt andet end et plejehjem - med inspiration hentet fra hotelverdenen. - At være gammel betyder, at du er erfaren. Du har viden og ressourcer. Beboerne på Fremtiden Plejehjem er ikke ”patienter” - det er borgere, der har pligter, der har værdighed, og der er bidragydere i det netværk, som plejehjemmet er. Det skal være et liv på de ældres egne præmisser.


Ernst Trillingsgaard direktør for Aalborg Kongres- og Kulturcenter, 71 år - Jeg er misundelig på de mennesker, der har besluttet sig for, hvad de vil bruge deres tredje alder til. Det har jeg ikke, og det er en stor fejl. Når jeg stopper, så stopper jeg fra den ene dag til den anden – langsom nedtrapning er ikke en mulighed i mit fag. Og hvad betyder det så for mit sociale liv, der jo i høj grad hænger sammen med mit job? Jeg glæder mig til at få mere tid sammen med min kone Else. Men jeg har ikke ro til at sidde hjemme hele tiden. Mit lille fiskerimuseum på Jegindø er et hyggeligt projekt, men det kan jo ikke fylde min tid. Så er der foredragene. Det er klart, at efter mere end 50 år i showbizz er der mange historier at fortælle. Og heldigvis masser af søde folk, der gerne vil høre dem. Men jeg frygter den dag, jeg ikke længere skal på arbejde...


Man tager en idé… Vi bliver flere og flere ældre – og færre til at passe dem. Det er den virkelighed, kommunerne står overfor. Så da Aalborg Kommune i 2009 begyndte at diskutere byggeriet af det nye plejehjem, stod det hurtigt klart, at teknologien kunne hjælpe med at imødekomme nogle af de udfordringer, vi står overfor.

I Nordjylland er virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og kommuner gået sammen i en fælles paraply for informations- og kommunikationsteknologien, BrainsBusiness. BrainsBusiness gik helhjertet ind i projektet, fordi der her er mulighed for at afprøve nye teknologier, der kan gøre hverdagen tryggere og mere værdig for de ældre Mange ideer har været i spil. Nogle var det rene science fiction og blev opgivet. Andre arbejdes der videre på med bl.a. Aalborg Universitet og rundt om på virksomhederne.

T a ’ te k n o lo g i en t i l h j æ l p Teknologien skal ikke skabe et menneskefjendsk og sterilt science fiction-miljø men tvært imod være som Georg Gearløs’ ”Lille Hjælper”. Kravene til den teknologi, der tages i brug på Fremtidens Plejehjem er: • Teknologien skal hjælpe beboerne og være arbejdskraftbesparende • Etisk skal brug af teknologi være understøttende og ikke overvågning For målet med teknologien er at gøre det muligt at: • Beboerne lever deres liv som før og er selvhjulpne så længe som muligt • Beboerne har en høj grad af livskvalitet


Niarn rapper, 31 år - Det er jo ikke noget, jeg har gjort mig så mange tanker om - hvad jeg vil, når jeg bli’r gammel. Men jeg kan ikke forestille mig stå og fyre rap af på Crazy Daisy som 70-årig… Jeg kunne godt finde på at flytte til udlandet - et sted, hvor der er varmt. De gamle bliver jo spærret inde i deres hjem i flere måneder med de vintre, vi har haft i Danmark de seneste par år. Måske Málaga - jeg vil gerne bo i en større by. Gennemsnitslevealderen er også længere i Sydeuropa - det er garanteret på grund af klimaet… Så vil jeg gå og lave ingenting. Eller måske tværtimod få prøvet nogle af alle de ting, man ikke når, mens man har travlt på arbejdsmarkedet. Og så vil jeg spille en masse golf.


Living Lab - det handler om mennesker Det er ikke kun i idé- og projektfasen, at Fremtidens Plejehjem diskuterer muligheder for at tage teknologien til hjælp, når vi skal leve et trygt og værdigt liv som gamle, selv om der bliver færre ”varme hænder” til at hjælpe os.

I de kommende år vil nye teknologier og nye løsninger løbende blive afprøvet på plejehjemmet, sammen med beboerne og personalet. - Min generation er ikke teknologi-forskrækket – men vi vil ikke invaderes af teknologien. Derfor skal teknologien ind og tage nogle af de opgaver, som mennesker i dag bruger tid på. Hvis du har en støvsugerrobot, kan du få støvsuget hver dag, hvis du har lyst. Det kan du ikke, hvis det er personalet, der skal støvsuge. Har du en vaskerobot, kan du komme i bad hver dag. Og i stedet bruge tiden sammen med personalet på nærvær, omsorg – måske at snakke om gamle dage… For nærværet kan ikke erstattes af teknologi. Og det skal det heller ikke, slår Lars Nøhr fast. Er din virksomhed ved at udvikle et produkt, der kan gøre hverdagen tryggere og nemmere, så kontakt BrainsBusiness med henblik på at få testet dit produkt på plejehjemmet.


Senior-hotel på slagterigrunden Forestil dig at man kommer ind i en stor foyer med små siddegrupper, et læseområde, en lille legeplads til børn og et større mødeareal. Går du til højre, kommer du til fitnesscentret. Går du til venstre og passerer forbi den flot svungne trappe, kommer du til restauranten, der ligger med en fantastisk panoramaudsigt ud over Limfjorden.

Det er sådan, arkitekterne fra Nørkær + Poulsen forestiller sig vores første møde med Fremtidens Plejehjem. Der er ikke meget, der signalerer “plejehjem” – og det er med overlæg. Til gengæld kunne man måske være havnet på et rart hotel… Bygningen, der er på 7.400 kvadratmeter, er mellem tre og fem etager høj. Flere steder har arkitekterne skabt rum og lys ved at åbne op til næste etage. Her er forsamlingslokale, der også kan fungere som kirke, og som folk udefra kan leje til familiefester eller møde. På boligetagerne er der små forsamlingsarealer og terrasser, hvor man kan sidde og nyde udsigten, hvis man ikke vil ud i haven. Her er en vestvendt terrasse med udekøkken, og på femte sal er der wellness-afsnit med udendørs faciliteter. De 70 lejligheder, der alle er på 50 kvadratmeter, har soveværelse, badeværelse, et lille køkkenafsnit og et opholdsrum, og de fleste lejligheder har kig til fjorden. Udefra er den hvide bygning på én gang moderne og tidløs med sine rene linjer. Ikke en bygning, der tager opmærksomheden fra fjorden, men som kommer til at falde naturligt ind i omgivelserne i et moderne boligområde. Der er sket meget, siden man slagtede grise og lavede benmel på den her grund. Og det er godt!


Peter Rudbæk trænerkonsulent DBU, 56 år - Jeg drømmer om at trække mig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. Og så vil jeg gerne dele mit liv mellem sommerhuset og vores bolig i Nørresundby. For mig er det vigtigt, vi har nogle gode kulturtilbud i Aalborg, og jeg glæder mig, til vi får Musikkens Hus. Så må man bare håbe, at man har kræfter og energi nok til at kunne nyde godt af de kulturtilbud til den tid… Vi efterkrigs-børn kommer til at stille nogle andre krav end vores forældre. Vi har ikke oplevet krig og rationering, vi mangler forsigtighed – vi tør sige, hvad vi vil have. Vi bliver ikke nemme, når vi bliver gamle…


Kærlige hænder og tålmodige ører Fremtidens Plejehjem kommer til at rykke ved opfattelsen af, hvad plejehjemspersonale laver. For en del af det kedelige rutinearbejde bliver overtaget eller overflødiggjort af teknologien.

Det betyder, at vi skal tænke helt ud af boksen: ”Plejer” bliver parkeret udenfor bygningen, og i stedet får personalet en unik mulighed for at udvikle en helt ny type arbejdsplads med alt, hvad den indeholder. En arbejdsplads, hvor der bliver sat fokus på, at beboeren er selvstændig og selvhjulpen i det omfang, det er muligt. Og hvor alt arbejde tager udgangspunkt i, at medarbejderne dagligt spørger sig selv: ”Hvordan vil JEG behandles, når jeg bliver gammel? Hvad vil være vigtigt for mig?” Beboerne på Fremtidens Plejehjem er kunder i en service-butik, og medarbejderne leverer den service i form af omsorg, kærlige hænder og lyttende ører. Og med respekt for den ældre medborgers ønsker. Derfor er der brug for nogle åbne, fordomsfri og visionære super-medarbejdere på Fremtidens Plejehjem.

K o r t o g go dt o m F remt i dens P l ejehjem : Adresse: Carl Klitgaards Vej, Nørresundby Samlet antal kvadratmeter: 7.400 Antal beboere: 70 Personale: ca. 70 Indflytningsklar: Forår 2013


Peter Møller Madsen festivalleder, Nibe Festival, 47 år - Når jeg bli’r gammel, så skal jeg da bo på plejehjem med mine gamle kammerater fra kollektivet Boligforeningen Driv i Nibe. Der boede jeg i to et halvt år, da jeg var omkring 20 år, og det var stort set én lang fest. Den kan vi godt fortsætte – med hjemmebar og det hele. Men vores generation kommer nok ikke til at gå til seniorkoncert med Lis & Per – det er nok noget andet, de gamle lytter til til den tid. Carpark North og L.O.C. måske. Og så spiller vi Counterstrike, FIFA 2041 og andre netværksspil på plejehjemmet. Det er en sjov tanke… Noget andet, jeg har funderet over er, hvornår man bli’r gammel. Det har jo ikke noget med cpr-nummeret at gøre. Folk, der flytter sig, er ikke gamle, uanset alder. Se bare Leif Skov, den tidligere leder af Roskilde Festival, Susse Wold og Ernst Trillingsgaard. De er absolut ikke gamle – selv om de alle er lige på den ene eller anden side af den såkaldte pensionsalder. Men måske hænger det også sammen med, at jeg bliver ældre. Så flytter min holdning til begrebet “gammel” sig…


Kom bare indenfor! I mange år var plejehjem noget, man byggede i udkanten af byen på en passende stor grund. Det betød, at der var langt til alt – fra dagligvareforretninger til kulturtilbud. De færreste beboere var så mobile, at de kunne forlade plejehjemmet og gå ud og købe ind selv, når afstandene var så store. Tværtimod var plejehjemmet isoleret fra byens liv.

Fremtidens Plejehjem kommer til at ligge på et hjørne af den gamle slagterigrund i hjertet af Nørresundby, lige bag det nybyggede Føtex og blot 100 meter fra lystbådehavnen. Selv med rollator er det muligt at gå op i Vestergade og kigge butikker. Og man kan sidde på havnen og følge trafikken på Limfjordsbroen. Byen pulserer og lever omkring plejehjemmet – og i plejehjemmet. For i stueetagen ligger en restaurant, der åbner sig ud mod fjorden og byder enhver til at komme ind og få et godt måltid mad til en rimelig pris. Fremtidens plejehjemsbeboer er nemlig kræsen og vil ikke spises af med hvad som helst. I stedet kan man få maden bragt op fra restauranten, hvis man har lyst til at spise alene – eller man kan gå ned og spise sammen med restaurantens øvrige gæster, der både er beboere og folk udefra. Eksempelvis studerende fra de nærliggende kollegier. Som på alle andre restauranter er der menukort. Har du lyst til stegt rødspætte om torsdagen, nytter det jo ikke noget, at du kun kan få suppe den dag. Det lyder dyrt. Men det behøver det ikke at være. Restauranten sørger for, at der er lækker og varieret mad på menukortet. Til en fair pris. Og udsigten er helt gratis!


Inge Eriksen forfatter, 75 år - Jamen… Jeg ER gammel. Og det er dyrt – for så skal man til fysioterapeut… Det kommer lige pludseligt – det der med at blive gammel. Så bliver man syg hele tiden – selv har jeg lige været syg i et halvt år. Jeg vil sgu gerne på plejehjem – det skal bare være sjovt! Der skal være nogen at få et slaw whist og et godt grin med. Der skal være noget ordentlig mad – og rødvin til maden. Og en Gammel Dansk til morgenmaden. Så skal der være nogle busture med nogle ordentlige pauser, så man kan komme ud og få en smøg. Min mor boede i beskyttet bolig i Strubjerg. Det var et dejligt sted. Så for mig er et plejehjem et sted, hvor man kan leve sit liv, som man plejer – bare uden alt besværet.


På vej mod målet... I mere end et år har en række arbejdsgrupper arbejdet med Fremtidens Plejehjem. Først kom alle tankerne, ideerne, drømmene på bordet. Så blev de konkretiseret og nedskrevet som visioner. Og endelig er der blevet sat ord på de praktiske løsninger: Hvor mange skal der bo på plejehjemmet, hvor mange kvadratmeter, i hvor mange etager, hvilke krav til indretning, teknologi, personale…

Midt i 2011 skal byggeprojektet i licitation, og så starter selve byggeriet i vinteren 2011/2012. Plejehjemmet forventes at stå klar til de første beboere i foråret 2013. Lige nu handler det altså meget om mursten. Men der er stadig plads til drømmene. Til visionerne. Og til ønsket om, at det plejehjem, som snart vil stå klar på Carl Klitgaards Vej, er et sted med liv og lys, med latter og eftertænksomhed, med minder og oplevelser. Kort sagt: Et sted, hvor vi har lyst til at bo. Når vi bliver gamle.

Vi s i o nen f o r F r emt i dens P l e j e h jem : Visionen er at skabe et plejehjem der; • fokuserer på en stor oplevelse af trivsel – både for beboere og personale • frigør ressourcer • sigter mod højest mulige teknologiske niveau – ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at nå målet • er fleksibelt, dynamisk og levende og derfor kan udvikle sig efter fremtidens behov • er bæredygtigt byggeri


Fremtidens Plejehjem er mere end bare et projekt. I 2013 er det en realitet, som borgerne kan flytte ind i og være med til at skabe kulturen omkring. Men inden vi når så langt, er der tænkt mange tanker... For hvordan er det egentlig, vi selv ønsker at bo, når vi ikke længere kan bo i vores eget hjem? Den her bog handler først og fremmest om tanker, drømme og visioner – og lidt om det konkrete projekt. Vil du vide mere om projektet, så besøg vores hjemmeside

www.fremtidensplejehjem.dk

Tekst: Naia Bang / Texthuset Fotos: PF Lars Horn /Baghuset Layout & tryk: akprint

akprint.dk

Når jeg bli'r gammel  
Når jeg bli'r gammel  

..........