Issuu on Google+

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov Enterprise Europe Network Vás v spolupráci s Podpornými štruktúrami 7RP v SR pozýva na seminár

Programy financovania: 7. rámcový program a čo po ňom? 12.10.2012, RPIC Prešov, Reimanova 9 Program 08:45 – 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

Otvorenie Predstavenie činnosti RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

09:15 – 10:15

Základné informácie o 7. rámcovom programe Komu je program určený? Typy projektov Témy programu

10:15 – 11:00

Posledné aktuálne výzvy 7. rámcového programu

11:00 – 11:10

Prestávka

11:10 – 12:00

Nové programové obdobie HORIZONT 2020, COSME

12:00

Priestor pre diskusiu a ukončenie seminára


O seminári: Bezplatný seminár predstavuje jedinečnú možnosť pre podnikateľov, výskumné inštitúcie, univerzity pôsobiace na východnom Slovensku získať všetky relevantné informácie o 7. rámcovom programe a možnostiach zapojenia sa doň. Lektorom seminára bude skúsený odborník v tejto oblasti, ktorý Vám zodpovie všetky Vaše otázky. Čo je 7. rámcový program? Siedmi rámcový program určený pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti je najdôležitejším nástrojom na financovanie európskych výskumno-vývojových aktivít v období 2007-2013. Jeho hlavnými cieľmi sú: - podpora nadnárodnej spolupráce v rámci krajín EÚ - zvýšenie dynamiky, tvorivosti a excelentnosti európskeho výskumu - ľudský potenciál v oblasti výskumu a vývoja v krajinách EÚ, jeho zvýšenie po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke

Cieľová skupina: Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov ale aj pre výskumné inštitúcie a univerzity, ktoré sa aktívne zapájajú do programu alebo majú záujem získať viac informácií o 7. rámcovom programe, posledných výzvach a programoch, ktoré budú pokračovateľmi spomínaného programu, t.j. Horizont 2020 a Cosme.

Lektor:

Ivan Filus, BIC Bratislava Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, podnikový manažér manažment technológií. Odborné znalosti: rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, transfer technológií, finančné a administratívne náležitosti projektov a ich riadenie, Národný kontaktný bod pre Výskum v prospech MSP a Medzinárodnú spoluprácu v 7RP.

Prihláška: Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí na článok o seminári na www.rpicpo.sk .

Účastnícky poplatok: Tréning sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. Účasť na ňom je pre podnikateľské subjekty bez poplatku.


Pozvánka na seminár