Page 1

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov Enterprise Europe Network Vás v spolupráci s Podpornými štruktúrami 7RP v SR pozýva na seminár

Programy financovania: 7. rámcový program a čo po ňom? 12.10.2012, RPIC Prešov, Reimanova 9 Program 08:45 – 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

Otvorenie Predstavenie činnosti RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

09:15 – 10:15

Základné informácie o 7. rámcovom programe Komu je program určený? Typy projektov Témy programu

10:15 – 11:00

Posledné aktuálne výzvy 7. rámcového programu

11:00 – 11:10

Prestávka

11:10 – 12:00

Nové programové obdobie HORIZONT 2020, COSME

12:00

Priestor pre diskusiu a ukončenie seminára


O seminári: Bezplatný seminár predstavuje jedinečnú možnosť pre podnikateľov, výskumné inštitúcie, univerzity pôsobiace na východnom Slovensku získať všetky relevantné informácie o 7. rámcovom programe a možnostiach zapojenia sa doň. Lektorom seminára bude skúsený odborník v tejto oblasti, ktorý Vám zodpovie všetky Vaše otázky. Čo je 7. rámcový program? Siedmi rámcový program určený pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti je najdôležitejším nástrojom na financovanie európskych výskumno-vývojových aktivít v období 2007-2013. Jeho hlavnými cieľmi sú: - podpora nadnárodnej spolupráce v rámci krajín EÚ - zvýšenie dynamiky, tvorivosti a excelentnosti európskeho výskumu - ľudský potenciál v oblasti výskumu a vývoja v krajinách EÚ, jeho zvýšenie po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke

Cieľová skupina: Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov ale aj pre výskumné inštitúcie a univerzity, ktoré sa aktívne zapájajú do programu alebo majú záujem získať viac informácií o 7. rámcovom programe, posledných výzvach a programoch, ktoré budú pokračovateľmi spomínaného programu, t.j. Horizont 2020 a Cosme.

Lektor:

Ivan Filus, BIC Bratislava Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, podnikový manažér manažment technológií. Odborné znalosti: rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, transfer technológií, finančné a administratívne náležitosti projektov a ich riadenie, Národný kontaktný bod pre Výskum v prospech MSP a Medzinárodnú spoluprácu v 7RP.

Prihláška: Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí na článok o seminári na www.rpicpo.sk .

Účastnícky poplatok: Tréning sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. Účasť na ňom je pre podnikateľské subjekty bez poplatku.

Pozvánka na seminár  

Pozvánka na seminár zaemraný na 7. rámcový program