Page 1

Nieuwsbrief

Ripperda Laatste fase Ripperda Inhoud: Bouwen aan de Saenredamstraat

2

Wonen in de Smederij

2

Start verkoop 'De Zuidhof'

3

Reconstructie Kleverlaan

3

Waterleven in de ringgracht

4

Ripperda en Cronje verenigd

4

Op het Ripperdaterrein in Haarlem-Noord is inmiddels in twee fasen een hele nieuwe wijk gebouwd. Veel bewoners voelen zich al thuis in de mooie huizen op deze historische plek. Medio juli start de bouw weer. Projectmanager Michael Kaldenhoven is blij dat er nieuwe woningen worden ontwikkeld: "Het is mooi dat we kunnen beginnen met de derde en laatste fase van dit unieke project voor Haarlem." Voor een buitenstaander lijkt het Ripperdaproject al afgerond: op zijn historische plek midden in de stad vormt de wijk een mooi geheel. Wie over het terrein loopt ziet een prachtige combinatie van oud- en nieuwbouw. Naast woningen en bedrijfsruimte is er ook een winkelcentrum, een parkeergarage en zelfs een nieuwe gracht."Wat we tot nu toe hebben gerealiseerd is iets om trots op te zijn," aldus projectmanager Michael Kaldenhoven. "De kwalitatieve bebouwing, gecombineerd met het fraaie ontwerp en de inrichting van de buitenruimte maakt het een aantrekkelijke wijk."

Juli 2010

Laatste fase Een tijd lang heeft er geen nieuwe bouw plaatsgevonden. "Vanwege de kredietcrisis moest de ontwikkeling van de derde fase even wachten. Er moest nader gekeken worden naar de nog te ontwikkelen fase," zegt Kaldenhoven, "maar het uiteindelijke doel van zowel de ontwikkelaars als de gemeente is altijd geweest om dit

unieke project te voltooien." Nu start dan ook de derde fase van de nieuwe woonwijk; nog circa 120 woningen worden ontwikkeld en het laatste stukje Ripperdasingel en de laatste brug zullen worden aangelegd. Saenredamstraat Medio juli zal Ymere starten met het bouwen van twaalf eengezinshuurwoningen in de Saenredamstraat, waarover meer op pagina twee. De ontwikkeling van deze sociale huurwoningen zal ongeveer een jaar in beslag gaan nemen. Aansluitend aan deze bouwfase wordt de openbare ruimte tussen deze woningen aangelegd. "We verwachten daarmee in maart 2011 te beginnen," zegt Kaldenhoven. "Dit is ook een belangrijk moment voor de jeugd, want zodra de woningen aan de Saenredamstraat gereed zijn, wordt de eerste speelplek op Ripperda aangelegd."

vervolg pag. 2


vervolg pag. 1 Zuidhof De voorbereidingen voor de voorverkoop van de eengezinswoningen van de Zuidhof zijn vergevorderd, waarover meer op pagina drie. Rond de zomer gaan zestien eengezinswoningen met tuin in de voorverkoop. Reconstructie Kleverlaan Naast de geplande activiteiten op het binnenterrein gaat de gemeente de buitengrenzen van de Ripperda afmaken. De Kleverlaan zal begin 2011 worden gereconstrueerd, waarover meer op pagina drie. De laan krijgt een duidelijke wegindeling en vrij liggende fietspaden. "De Kleverlaan zal dan net zo fraai van uitstraling en inrichting zijn als de Schoterweg," zegt Kaldenhoven. Overlast Al met al staan er behoorlijk wat activiteiten op het programma. "Dit kan gepaard gaan met wat overlast," zegt Kaldenhoven. "We zullen gedurende het hele project proberen de overlast zo klein mogelijk te houden, maar helaas is het niet altijd te voorkomen.We hopen dan ook op begrip en medewerking van de bewoners."

Fase 3

Bouwen aan de Saenredamstraat Medio juli start Aannemersbedrijf Thunnissen in opdracht van woningcorporatie Ymere de bouw van de laatste twaalf woningen aan de Saenredamstraat. De bouw van deze sociale huurwoningen neemt ongeveer een jaar in beslag. De voorbereidende werkzaamheden van de bouw aan de Saenredamstraat zijn inmiddels gestart, de damwand is al ontgraven. De volgende stap is een bouwkundige vooropname. Dit betekent dat de panden in de directe omgeving van het bouwterrein worden gefotografeerd. Met deze foto's kan later worden nagetrokken of er door de werkzaamheden schade is opgelopen aan het gebouw. De panden die direct grenzen aan de Saenredamstraat worden van binnen en van buiten gefotografeerd. Dit geldt voor de adressen Saenredamstraat 58 t/m 82 + 63 t/m 75. De eigenaren en bewoners krijgen binnenkort een brief van van expertisebureau Votax waarin staat op welke datum deze opnamen plaatsvinden. Aannemersbedrijf Thunnissen boort na de opnamen de funderingspalen. De planning is om dit nog v贸贸r de bouwvak (19 juli tot 9 augustus) te doen. Ymere heeft gekozen

voor een boorsysteem dat zo min mogelijk trillingen veroorzaakt aan omliggende panden. Sommige werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen. Het gaat hierbij om bouwverkeer, het laden en lossen en andere bouwgeluiden. Aannemersbedrijf Thunnissen doet zijn uiterste best om eventuele (geluids)overlast zoveel mogelijk te beperken. De werktijden van de aannemer zijn op werkdagen van 7.00 tot 16.00 uur. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken. Het meeste bouwverkeer rijdt vanaf de Kleverlaan het Ripperdaterrein op, en gaat voor het hoofdgebouw langs naar het bouwterrein. Mocht u vragen hebben over de bouw van de twaalf huurwoningen, dan kunt u contact opnemen met Hester ten Zijthoff, projectmanager van Ymere, op (020) 555 98 51. Zij is de projectmanager van deze twaalf huurwoningen.

Artist impression: de voorgevel van huurwoningen op de Saenredamstraat De Westhof, de Zuidhof, het laatste deel van de Waterhof en de twaalf woningen aan de Saenredamstraat vormen de vier onderdelen van de derde en tevens laatste fase. De onderdelen van deze fase worden na elkaar gebouwd en opgeleverd. In de Saenredamstraat gaat de fase van start, daar worden 12 huurwoningen gebouwd. Aan de Zuidhof komen uiteindelijk 39 eengezinswoningen. Aan de Kleverlaan komen 6 woon-/werkwoningen. De Westhof omvat 52 appartementen en 4 eengezinswoningen.

Een droomwoning Honderdvijfentwintig jaar geleden werd de Smederij op het Ripperdaterrein gebouwd. Tegenwoordig wordt er niet meer keihard gewerkt, maar lekker ontspannen de ochtendkrant gelezen. Sander en Lonneke wonen in dit unieke monument. En ze zijn er smoorverliefd op.

De Smederij is een unieke woning op het Ripperdaterrein, een vrijstaand huis met zijn eigen stuk grond. De bewoners, Sander en Lonneke, kunnen hun geluk niet op. "Als we over onze woning beginnen kunnen we heel zoetsappig worden," zegt Lonneke. "Wauw, wat een heerlijk huis is dit!" De twee kennen hun huis nog niet zo lang. "Ons eerste bezoek aan De Ripperda was op 10 november van het afgelopen jaar. Het kinderfeest Sint Maarten stond voor de deur. De rustige straat, het uitzicht op het water, de groene binnentuinen, de kleine lampjes her en der; dit vonden we d茅

2

ideale straat om met een lampion langs de deuren te gaan," zegt Sander.


Start verkoop 'De Zuidhof ' Op korte termijn zal de verkoop van het deelplan 'De Zuidhof' beginnen. Het gaat om 39 eengezinswoningen op één van de mooiste plekjes van het Ripperdaterrein. De verkoop van het deelplan 'De Zuidhof' begint deze zomer. Verdeeld over vijf woonblokken zullen 39 eengezinswoningen worden gerealiseerd. De woningen beschikken over een privétuin, en er is extra veel openbaar groen in de directe omgeving. Acht van de woningen bevinden zich aan de Ripperdasingel en kijken uit

over het water. De woningen hebben dus een prachtige ligging, maar ook een klassieke architectuur en een ruime woonoppervlakte van circa 135 vierkante meter. De verschillende woningtypen in 'De Zuidhof' hebben allemaal hun eigen karakteristieken, maar ze worden allemaal opgeleverd met een entree, woonkamer en

ruime woonkeuken op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een volledig afgewerkte badkamer. De tweede verdieping is naar wens indeelbaar en hierdoor voor meerdere doeleinden te gebruiken. Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats in de Cronjégarage. De verkoop van de woningen zal gefaseerd gaan plaatsvinden. Koopsommen (onder voorbehoud) vanaf circa € 410.000,- v.o.n. Aanmelden als belangstellende kan via www.deripperda.nl.

Reconstructie Kleverlaan Begin 2011 start de gemeente met de reconstructie van de Kleverlaan tussen de Schoterweg en de Ter Spijtstraat. Dit zal de veiligheid van de Kleverlaan verbeteren en de Cronjégarage beter toegankelijk maken. Begin 2011 begint de herinrichting van de Kleverlaan. Er worden dan in- en uitvoegvakken aangebracht om een goede bereikbaarheid van de ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken. Het asfalt van de rijweg wordt vernieuwd en aan weerszijde van de asfaltweg zullen vrijlig-

gende fietspaden en trottoirs worden aangebracht. De provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend voor verbetering van de fietsvoorzieningen op de Kleverlaan. Verder worden de bomen vervangen en krijgen ze nieuwe plantvakken om de groei

Maar de Smederij stak meteen met kop en schouders boven zijn buurhuizen uit. "Wat een sfeertje had dat huis, het had duidelijk een verhaal! Tja... do we need to say more: we waren meteen verkocht. En de Smederij dus ook!" De twee trokken zo snel mogelijk in hun nieuwe woning. "In december maakten we de idyllische winterdagen mee. We zagen het terrein verborgen onder een pak sneeuw, kinderen die bezig waren met sneeuwpoppen, iglo’s en slederitten, en een kerstboomverbranding. Daarna kwam de lente, een heerlijk groene periode, met veel vrolijk vogelge-

kwetter. Het is allemaal heel anders dan vroeger, op ons balkon in AmsterdamOost." Met de Smederij hebben de twee nog grote plannen. "Zo ligt in het hart van het huis de oorspronkelijke vuurplaats verborgen. We kunnen nauwelijks wachten om deze vuurplaats, die de functie en de vorm van ons huis heeft bepaald, weer in ere te herstellen." Niet alleen Sander en Lonneke houden van de plek, ook de buren en voorbijgangers vinden het huis prachtig. "Ze komen af en toe langs om te zeggen hoe heerlijk dit huis is. Als je ook langs wilt komen

3

te bevorderen. De strook tussen de Kleverlaan en de gracht zal tijdelijk worden geegaliseerd en ingezaaid. In een later stadium worden daar nog drie woonblokken gebouwd. De reconstructie wordt gefaseerd uitgevoerd. De gemeente verwacht de werkzaamheden in september 2011 af te ronden. De Kleverlaan wordt gedurende deze werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer, de woningen en de parkeergarage blijven tijdens de uitvoering bereikbaar.

lopen, dat kan. Maar pas op, we zijn serieus verliefd op deze plek. Het kan dus zoetsappig worden..."


Waterleven in de ringgracht

A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

De Ripperdasingel is een nieuw gegraven watergang in zijn eerste levensjaar. Dat is volgens stadsecoloog Dik Vonk een spannend moment: krijgen we helder water of wordt het een groene soep? "Het is altijd afwachten hoe een nieuwe gracht of singel zich ontwikkelt. We weten van te voren nooit of we meteen helder water en veel soorten waterdiertjes krijgen, of dat er een groene soep door de gracht stroomt. Wat we in nieuw water zien is vooral afhankelijk van het samenspel van planten- en dierenleven. De eerste plantengroei bestaat uit microscopische algen en draadwier. In een gezonde waterleefgemeenschap volgen dan de echte onderwaterplanten, waartussen kleine diertjes leven die de microscopische algen weer opeten. Als deze onderwaterplanten niet komen, kan een overmaat aan algen

en draadwier het water troebel maken. Het zou zelfs kunnen stinken. Met de Ripperdasingel lijkt tot nu toe alles goed te gaan. Na de algen en het wier hebben ook de onderwaterplanten kranswier, schedefonteinkruid en Zannichellia zich spontaan gevestigd. Maar in het voorjaar nam de draadalg tijdelijk de overhand, zodat er zelfs een drijvende groene laag ontstond. Biologisch gezien was dit geen probleem, het water was helder, stonk niet en er waren genoeg watervlooien en insecten. De drijvende laag vormde echter een onsmakelijk gezicht. Daarom is besloten deze laag weg te halen. Daarbij is

er voor gezorgd dat een deel van de onmisbare waterplanten ongeschonden bleef, om de waterkwaliteit te behouden. Volgend jaar proberen we de uitgroei van de draadalg te voorkomen door waterslakken uit te zetten. Deze hebben zich niet van nature in de gracht gevestigd omdat ze niet kunnen aanvliegen zoals waterinsecten, maar zullen het waarschijnlijk goed doen in deze omgeving. We moeten nog wachten op enkele diertjes die wel kunnen vliegen, de libelle is bijvoorbeeld nog niet gesignaleerd. De eerste waterjuffers zijn inmiddels wel gezien. Slank, donker en met een blauw blokje op het achterlijf -het lantaarntje- scheren ze over onze jonge gracht."

Ripperda en Cronjé verenigd route naar het winkelcentrum Cronjé. Het fietspad is beter zichtbaar gemaakt. De walmuur en vier bruggen over de gracht aan de oostzijde van het Ripperdacomplex zijn aangelegd. Begin dit jaar zijn er ook bomen geplant.

Om Ripperda helemaal in te passen in het stedelijk gebied er omheen, is een zijde van de Schoterweg vorig jaar gereconstrueerd. De voetpaden zijn er verlegd, zodat ze goed aansluiten op de entree van ondergrondse Cronjé parkeergarage en op de wandel-

Colofon

Juli 2010 • Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de volgende informatienummers: Gemeente Haarlem

023 - 5115115 www.haarlem.nl Woningcorporatie Ymere: 00800 0006 www.ymere.nl Aannemersbedrijf Thunnissen: 023 - 548 54 39 www.thunnissen.nl

4

• Tekst en eindredactie: Anne Koeleman • Fotografie: © Dasha Elfring • Productie: Mediabureau Haarlem

Ripperda nieuwsbrief 15 juli 2010  

Inhoud: Bouwen aan de Saenredamstraat 2 Wonen in de Smederij 2 Start verkoop 'De Zuidhof' 3 Reconstructie Kleverlaan 3 Waterleven in de ring...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you