Page 1

Nieuwsbrief Fly-over Jaargang 1, nummer 2 September 2010

Cees de Vries, regiodirecteur ProRail (links) en Rob van Doorn

Bouw fly-over gestart Op 2 september 2010 heeft Rob van Doorn, de nieuwe wethouder van duurzaamheid, wijken en mobiliteit, de eerste paal van het viaduct over de Amsterdamsevaart geslagen. Deze fly-over zal zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen de A200 (Amsterdamsevaart) en de Waarderpolder. Van Doorn is trots op de realisatie van het project: “Dit zal de Waarderpolder veel beter bereikbaar maken.”

Planning • •

• • •

2 september 2010: feestelijke start bouw 16 aug. 2010-najaar 2011: bouwwerkzaamheden viaduct/ fly-over week 44 2010: buitendienststelling spoor voorjaar 2011-voorjaar 2012: aanleggen definitieve wegen 1 januari 2012: ingebruikname fly-over door autoverkeer

Rob van Doorn is betrokken geraakt bij de fly-over door zijn nieuwe functie als wethouder, en is zichtbaar enthousiast over het viaduct. “De fly-over is een grootschalig project dat erg belangrijk is voor de stad.” zegt Van Doorn. “De Waarderpolder is de economische motor van Haarlem. We hebben als stad een goed lopende economie, maar om te zorgen dat dat zo blijft moet je er wel aan werken. De oostelijke kant van Haarlem is een belangrijke invalsroute voor de Waarderpolder, veel mensen gaan vanuit Amsterdam daarheen en moeten op dit moment behoorlijk omrijden om er te komen. De flyover draagt sterk bij aan de bereikbaarheid van de Waarderpolder en dus aan een gezonde economie.” Ook andere delen van Haarlem worden volgens Van Doorn door de fly-over beter bereikbaar. “De fly-over zorgt er voor dat er een alternatieve route is om naar de Schoterbrug te komen, en daarna in het noord-oostelijke gedeelte van de stad. Dit zorgt dat mensen minder hoeven om te rijden, bijvoorbeeld via de Prinsenbrug, om daar te komen.”

Van Doorn is niet alleen blij vanwege de verbetering van de mobiliteit in Haarlem, hij denkt dat ook een ander deel van zijn portefeuille, de duurzaamheid van de stad, baat heeft bij de realisatie van de fly-over. “Als er minder verkeer rijdt over het laatste gedeelte van de Amsterdamsevaart kunnen we dat in oude staat herstellen en zorgen dat de buurt wat meer kan gaan genieten van zijn omgeving.” Dit is een belangrijk punt op de agenda van Van Doorn: “Het verkeer in de drukbewoonde gedeelten van Haarlem zou zoveel mogelijk moeten worden teruggedrongen. Het maakt de stad prettiger als er geen auto’s langs je sjezen. Bovendien maakt een autoluw Haarlem het veiliger om te fietsen. De nieuwe route die de fly-over biedt draagt daar in grote mate aan bij.” Van Doorn is duidelijk trots dat hij bij dit project is ‘binnengevallen’. “De fly-over is een mega-klus, maar ook een zeer belangrijk project voor deze mooie stad. Dus ik ben een gelukkig mens... dat was ik natuurlijk al, maar de fly-over maakt me wel blij.”


De projectleider aan

het werk

Gemeente ontwerpt, ProRail bouwt fly-over In opdracht van de gemeente Haarlem is ProRail inmiddels gestart met de bouw van een fly-over nabij station Haarlem-Spaarnwoude. De verkeersweg over het spoor richting de Waarderpolder wordt eind 2011 verkeersklaar opgeleverd. Begin 2012 moet de weg in gebruik worden genomen.

Bij de bouw van de nieuwe fly-over zijn honderden mensen betrokken. Wie zijn ze en wat doen ze precies? Deze keer: Sander Houtenbos, de projectleider van Ballast Nedam Infra, de maatschappij die de fly-over ontwerpt en realiseert. Wat is uw rol in dit project? “Ik ben de projectleider van dit ‘kunstwerk’, zoals we infrastructurele objecten noemen. Mijn bedrijf, Ballast Nedam Infra, realiseert dit soort kunstwerken. Voor de fly-over was er al een voorlopig ontwerp gemaakt en waren de eisen van de architectuur al uitgewerkt, maar wij doen zowel Design (ontwerp), als Construct (bouw).”

ProRail bouwt de fly-over volgens een ontwerp van de gemeente Haarlem. Michel Marijnissen, projectmanager van ProRail, is enthousiast over de samenwerking: “De gemeente Haarlem en ProRail weten elkaar steeds beter te vinden in projecten die een intensieve samenwerking vereisen.” Net als de bouw van de grootste ondergrondse fietsenstalling van Europa, onder het Stationsplein in Haarlem, is de aanleg van de fly-over een goed voorbeeld van die samenwerking. Marijnissen voegt eraan toe: “We vinden het een mooie uitdaging om er bij de realisatie van de fly-over voor te zorgen dat de omgeving zo min mogelijk last ondervindt van onze werkzaamheden.”

Bouwmanager Corné Kriesels is ook positief: “Het is een mooie klus!” ProRail heeft de uitvoering uitbesteed aan Ballast Nedam. Kriesels daarover: “Een prima partij. Bij de aanleg van twee onderdoorgangen (tunnels onder het spoor) in Heerhugowaard hebben we ook zeer succesvol met Ballast Nedam samengewerkt.” Een vraag aan ProRail? Bel 0900-PRORAIL (€ 0,20 p/m) of vul het reactieformulier in op www.prorail.nl/contact.

In welke fase zitten jullie nu? “De Design-fase is bijna afgelopen, het ontwerp is nagenoeg klaar. De eerste paal is geslagen. De pijlers zijn heel kunstzinnig. De komende tijd komen daar betonnen liggers op. Die zijn gebogen en veertig tot vijfenveertig meter lang, een half voetbalveld.” Heeft het verkeer daar nog veel last van? “Er zal af en toe een verkeersstop moeten worden ingelast. Het verkeersplan daarvoor zijn we nu aan het opstellen. En ik zie het wel gebeuren dat we nog hier en daar een lantaarnpaaltje tijdelijk moeten verwijderen.” Hoe bevalt dit werk? “Ik werk wel vaker aan grote projecten, en het is altijd weer een uitdaging. Eigenlijk is het een soort missie. We komen aan en er is niets. Als we dan na een aantal jaren wegrijden staat er iets tastbaars. Dat is toch mooi?” Bouwmanager Corné Kriesels (links) en projectmanager Michel Marijnissen

Colofon • September 2010 Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem. Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op www.haarlem.nl/flyover Tekst: Anne Koeleman Beeld: Dasha Elfring Opmaak & productie: Mediabureau Haarlem

Vragen? Vragen over de fly-over kunt u sturen aan fly-over@haarlem.nl Met urgente vragen kunt u contact opnemen met Annemary Mientjes, tel. (023) 5113948

Calamiteiten Bij calamiteiten, buiten reguliere werktijden, kunt u contact opnemen met de meldkamer van de politie, tel. 0900-8844.

Fly-over nieuwsbrief 1 september 2010  

Jaargang 1, nummer 2 September 2010 • 2 september 2010: feestelijke start bouw • 16 aug. 2010-najaar 2011: bouwwerkzaamheden viaduct/ fly-ov...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you