Page 1

Scripties mee met de vuilnisman >Afdeling sociologie en culturele antropologie: ‘We laten het er niet bij zitten.’ >Bushuisbibliotheek: ‘We zullen oude scripties blijven weggooien.’ De Bushuishuisbibliotheek gooit grote hoeveelheden scripties weg. Toen docent sociologie Bart van Heerikhuizen in de Bushuisbibliotheek onlangs op zoek ging naar een scriptie uit de jaren zeventig, kwam hij er tot zijn ontsteltenis achter dat de bibliotheek alle scripties ouder dan tien jaar had weggegooid. Van Heerikhuizen: ‘Vanaf de jaren zestig waren alle doctoraalscripties van mijn afdeling (sociologie en culturele antropologie) daar verzameld en nu blijkt dat alles is vernietigd!’ Medewerkers van de bibliotheek bevestigen dat scripties massaal worden weggegooid. Van Heerikhuizen meent dat het weggooien van scripties schadelijk is voor de reputatie van de UvA. ‘Ik kan me niet voorstellen dat een serieuze universiteit, Oxford of Harvard, de scripties van haar later beroemd geworden alumni zou meegeven aan de vuilnisman. De kwaliteit van een universiteit laat zich immers ook aflezen aan het respect waarmee het werk dat binnen die universiteit is verricht, wordt behandeld.’ Medewerkster van de Bushuisbibliotheek Geke Zijlstra begrijpt de verontwaardiging van Van Heerikhuizen, maar ziet geen andere oplossing: ‘Het zou prachtig zijn als de bibliotheek alle scripties voor eeuwig kon bewaren, maar daar hebben we gewoonweg de ruimte niet voor.’ Vestigingsmanager Yvonne Brockotter laat bovendien weten dat de Bushuisbibliotheek de komende jaren de nog overgebleven oude jaargangen scripties zal blijven weggooi-

Erik van der Kraaij promoveert op een analyse van elementaire deeltjes, die uitgevoerd gaat worden in het Cern-laboratorium in Genève.

Jaron Beekes en. Brockotter: ‘Sinds twee jaar moet alles digitaal aangeleverd worden en komt er dus geen papier meer bij. Elk jaar zullen we al-

van het bestuur Sociale Wetenschappen en de afdeling wil de garantie dat er in de toekomst niets meer zal worden weggegooid.

Alles wordt weggegooid, tot er geen papieren scripties meer over zijn les wat ouder is dan tien jaar wegdoen, net zolang tot er geen papieren scripties meer over zijn.’ De afdeling Sociologie en Culturele Antropologie laat het er niet bij zitten. De vernietiging van oude scripties komt op de agenda

Van Heerikhuizen: ‘Je hoort hier aan de UvA vaak mopperen dat onze studenten zo weinig historisch besef hebben, maar hoe kan de UvA iets anders verwachten als die haar eigen historie bij het oud vuil zet?’ (Julie de Graaf )

Pleidooi voor edelmetaal >Beursanalist Willem Middelkoop te gast in Room for Discussion. >Hij publiceerde onlangs het boek Overleef de kredietcrisis! waarin hij pleit voor terugkeerkeer naar goud als betaalmiddel. Het gesprek met voormalig beursanalist Willem Middelkoop, op 24 november aanwezig in Room for Discussion, was nog niet begonnen of de aanwezige studenten kregen er al flink van langs: ‘Jullie worden allemaal opgeleid tot Wall Street-economen en opgenomen in de mainstream van de

noud Boot – ‘Een van de weinige economen die ik hoog heb zitten’ – kreeg er en passant ook nog van langs: ‘Wat is er over van de intellectuele vrijheid om te spreken als hij in een discussie niet mag zeggen wat er in de Bankraad, waar hij in zit, is besproken.’ De Bankraad is een adviesorgaan van De Nederlandsche Bank. Middelkoop sprak tijdens het vraaggesprek uitgebreid over wat er moet gebeuren na de kredietcrisis. De gevolgen daarvan zijn ernstig. ‘De noodzakelijke veranderingen in ons financiële systeem zijn vergelijkbaar met de veranderingen

‘Naast het reguliere banksysteem is er een oncontoleerbaar schaduwbanksysteem ontstaan’ wereldeconomie. Jullie krijgen hier op de faculteit nog steeds hetzelfde te horen als voor de crisis. Echte academische vrijheid bestaat op die manier niet.’ Hoogleraar ondernemingsfinanciering Ar-

4 | Folia 14

doctor

nieuws Check www.folia.nl voor een dagelijkse update van al het UvA-nieuws

in Oost-Europa na de val van het communisme.’ De huidige problemen zijn volgens Middelkoop al ontstaan in de jaren tachtig. ‘Toen is er naast het reguliere banksysteem een schaduwbanksysteem

ontstaan, waarin allerlei afgeleide producten als waardeloze hypotheken werden verkocht die nu zo veel problemen opleveren. In die economie gaat 500.000 miljard dollar om, tien keer zo veel als in de reële wereldeconomie. En niemand heeft daarover enige controle.’ Geld is een illusie, meent Middelkoop. ‘En daar is niks mee, zolang iedereen maar in die illusie gelooft. En die tijd is voorbij. Mensen gaan weer investeren in real assets, olie of goud. Daar is een beperkte hoeveelheid van en het behoudt daarom zijn waarde. Sinds het omvallen van DSB Bank is er twee keer zo veel goud aangekocht als daarvoor. Vroeger stond er op een bankbiljet hoeveel de tegenwaarde in goud was. Daar moeten we weer naar toe. In een land als Vietnam kun je nu al een huis kopen met een klomp goud.’ Over de dollar, het einde van het kapitalistisch systeem, de goudprijs en het opraken van olie spreekt Middelkoop ook in zijn nieuwe boek Overleef de kredietcrisis! (DW)

Wat wordt er precies onderzocht bij Cern? ‘Met de nieuwe deeltjesversneller wordt straks onderzoek gedaan naar de meest fundamentele deeltjes. De wereld bestaat uit atomen, die zijn opgebouwd uit protonen en neutronen. Protonen en neutronen bestaan weer uit kleinere deeltjes, de quarks en gluonen. Deze kun je vinden met behulp van een deeltjesversneller. Als twee protonen in de tunnel van de versneller botsen, breken ze in heel veel deeltjes uiteen. Een detector moet al deze stukjes opvangen. Uit deze brokstukken kunnen we de interacties tussen de deeltjes bestuderen.’ Wat voor nieuwe ontdekkingen verwacht u? ‘Met de nieuwe versneller op het Cern proberen we eindelijk ook bewijs te vinden dat het Higgs-deeltje bestaat. Het Standaard Model is het beste model om eigenschappen van deeltjes en hun interacties te voorspellen. We kunnen met het model echter niet verklaren waarom deeltjes massa hebben, behalve met het bestaan van nog een deeltje; het Higgsdeeltje, dat een stroperig veld zou kunnen vormen waar het ene deeltje meer last van heeft dan het andere.’ Heeft u zelf onderzoek gedaan naar het Higgs-deeltje? ‘Nee, ik heb me gericht op een van de andere fundamentele deeltjes waar we nog niet alles van weten, de top quark. Er zijn zes verschillende soorten quarks, en de top quark is de zwaarste. Het Cern zal de tweede plek op aarde zijn waar we deze top quark kunnen produceren. Ik heb nu een analyse opgezet waarmee we de eigenschappen van de top quark nauwkeuriger kunnen onderzoeken.’ Wat kunt u met deze specifieke eigenschappen? ‘De grote massa van de top quark heeft niet alleen invloed op de interacties tussen alle deeltjes die we kennen, maar ook op de eigenschappen van nieuwe voorspelde deeltjes. Zo verwachten we dat de top quark een sterke interactie met het Higgs-deeltje heeft.’ En is het gelukt om de eigenschappen van de top quarks vast te leggen? ‘Dat had ik heel graag gedaan, daarvoor zat ik ook in Genève. Maar helaas stopte de versneller er na negen dagen al mee. Nu is hij net pas weer in gebruik, en zijn de eerste botsingen een feit. Mijn analyse kan waarschijnlijk pas over een jaar uitgevoerd worden. Gelukkig kan ik promoveren op de simulaties van de analyse, die zijn allemaal gelukt.’ En volgend jaar het echte werk? ‘Ik heb net een andere baan aangenomen op het Cern, dus ik denk dat anderen mijn analyse zullen gaan uitvoeren. Het model is in ieder geval klaar voor gebruik.’ (AK) Erik van der Kraaij, First Top Quark Physics with Atlas - A Prospect, promotie: vrijdag 4 december

Doctor Folia14_63  

>Afdeling sociologie en culturele antropologie: ‘We laten het er niet bij zitten.’ >Bushuisbibliotheek: ‘We zullen oude scripties blij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you