Page 1

d r o p

Het is welbekend dat roken ongezond is. Daarom besloot een 49-jarige vrouw de sigaret voorgoed de rug toe te keren. Twee weken later werd ze opgenomen op de Intensive Care van het AMC. De boosdoener was niet de rookverslaving, maar het troostvoedsel van haar keuze: grote hoeveelheden drop.

Het zwarte gevaar A nne Koeleman

‘Het is een bekend fenomeen dat je bloeddruk in een vrij korte tijd omhoog kan gaan wanneer je heel veel drop eet’, zegt Walter van den Bergh, neuroloog-intensivist in het AMC, die een case study van de drop-etende patiënte publiceerde in het wetenschappelijke tijdschrift Critical Care. ‘In drop zit het stofje glycyrrhizine, dat de nier onnodig water en zout laat vasthouden en daarmee de bloeddruk laat oplopen. Het effect kan minimaal zijn, maar in individuele gevallen geeft drop een spectaculaire bloeddrukstijging.’ De hoge bloeddruk was bij deze vrouw echter niet de directe oorzaak van de opname. ‘Hij was weliswaar hoog, 219/100 mmHg, maar niet absurd’, zegt Van den Bergh. De vrouw werd opgenomen met zware hoofdpijn, ook wel donderklap-hoofdpijn genoemd. Ze was verward en later vertroebelde ook haar zicht. Ze had daarnaast een hoog kaliumgehalte. De diagnose was posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES). Juist vanwege dat hoge kaliumgehalte hadden de artsen al snel een verdachte op het oog. ‘Toen we haar vroegen naar haar dropconsumptie, vertelde zij dat ze twee weken geleden was gestopt met roken en sindsdien meer dan een zakje per dag at.’ Hoewel dit de eerste keer is dat een arts een artikel publiceert over drop als oorzaak van PRES, verbaasde de zaak Van den Bergh niet. ‘Één van de mogelijke oorzaken van PRES is een stijging van de bloeddruk in zeer korte tijd. Het was niet de hoogte van

de bloeddruk die PRES veroorzaakt, maar de snelheid waarmee deze is gerezen. Bepaalde gebieden van de hersenen, de posterieure gebieden (bij het achterhoofd) en de parietale gebieden (de zijkant), zijn heel gevoelig voor die stijging.’ hartelijk l achen

Hoeveel dropgerelateerde opnames er plaatsvinden, weet Van den Bergh niet. ‘Het is een beetje onduidelijk hoe vaak het eten van drop echt leidt tot een gevaarlijk hoge bloeddruk.’ In Nederland eten we er veel meer van dan waar ook ter wereld, de meeste onderzoeken naar de relatie met de bloeddruk komen dan ook hier vandaan. ‘De afgelopen jaren heeft het verband tussen drop en bloeddruk herhaaldelijk medisch wetenschappelijke tijdschriften gehaald. Bij mijn weten zijn artsen in Nederland zich inmiddels goed van de gevaren bewust. Maar mensen zelf duidelijk nog niet. In dit geval hebben we op tijd kunnen helpen.’ De R in PRES staat gelukkig voor ‘reversible’, omkeerbaar. ‘Na een paar dagen was de bloeddruk van de patiënt gedaald, haar hoofdpijn over en haar zicht weer hersteld.’ De vrouw moest hartelijk lachen om het feit dat de drop op korte termijn gevaarlijker bleek dan het roken. ‘Toch zijn sigaretten natuurlijk erger. Het is makkelijker om van een drop- dan van een rookverslaving af te komen’, zegt Van den Bergh. De vrouw overwon beide.

AMC M aga zine mei 2011

13

Foto: Edith Gerritsma

Het zwarte gevaar  
Het zwarte gevaar  

Het is welbekend dat roken ongezond is. Daarom besloot een 49-jarige vrouw de sigaret voorgoed de rug toe te keren. Twee weken later werd ze...