Page 1

raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar

De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

AKKUraatd 13/14: Huguette Poolen, Rolf de Rode, Anne Verwaaij, Domenique Sinke, Yurre Wieken, Marije Willems, Carlo Cuijpers & Sterre van den Berg

Wijn of pastasaus geknoeid op je kleding, bank of vloerbedekking? Strooi er zout op en dep het na een paar minuten af met koud water!

www.fb.com/akkuraatd @AKKUraatd www.akkuraatd.nl akkuraatd@studentenvakbondakku.nl

Ruikt je kamer een beetje muf? Doe wat waspoeder in de stofzuigerzak en je woning ruikt na enkele minuutjes stofzuigen weer heerlijk fris!

Online

Schoonmaaktip!

Goede raatd!

AKKUraatd behoudt vier zetels! Na een drukke week campagne voeren was dan eindelijk de verkiezingsuitslag daar. 2824 studenten stemden tussen 21 en 27 mei op AKKUraatd, wat betekent dat wij het volgende collegejaar vier zetels hebben in de Universitaire Studentenraad (USR). Een mooie uitslag waar we trots op zijn! Al onze stemmers: bedankt! De USR-leden namens AKKUraatd van aankomend jaar zijn Jordy Davelaar (Natuur- en Sterrenkunde), Sterre van den Berg (Psychologie), Ewoud Stütterheim (Engelse taal en cultuur) en Bas Romeijn (Psychologie). Onze vier kanjers zullen zich het komende collegejaar ontzettend hard gaan inzetten voor de studenten van de Radboud Universiteit. Weten wat we allemaal van plan zijn? Bekijk ons verkiezingsprogramma! Tot 31 augustus is de huidigefractie nog in functie; 1 september nemen de gekozenen zitting in de nieuwe USR en kan weer een mooi medezeggenschapsjaar beginnen.

Hoe zit het nou? Deze keer een iets langere ‘Hoe zit het nou?’ In de afgelopen weken is er namelijk een nieuwe grote maatregel in het onderwijs doorgevoerd. Lees er hier meer over! Je hebt het waarschijnlijk al meegekregen. Het vaak bediscussieerde en herhaaldelijk uitgestelde leenstelsel gaat nu echt ingevoerd worden. De Eerste Kamer en Tweede Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren. Hoe zit het nou precies met dat leenstelsel? Vanaf het collegejaar 2015/2016 wordt het ingevoerd. Ben je vóór september 2015 begonnen met een bachelorstudie dan behoud je je basisbeurs voor de bachelor. Voor de master vervalt je basisbeurs wel als je die op of ná 1 september 2015 begint. Ben je voor 1 september 2015 begonnen aan een master dan behoud je eveneens je basisbeurs. Het kan dus wel degelijk invloed hebben op de huidige student. Houd dit goed in de gaten! Het bedrag dat je voorheen aan basisbeurs kreeg, mag je gaan lenen. Let op, dit moet niet! Het geld dat je geleend hebt, moet je binnen 35 jaar terugbetalen.

‘Even doordrukken’

International bubble

Studeren op de campus

De Universitaire Studentenraad

Hoe zorgen we ervoor dat studenten

heeft samen met medewerkers een

op een prettige manier een hele dag

onderzoek gedaan naar internatio-

op de campus kunnen verblijven?

nale studenten en medewerkers aan

Dat was de vraag waarover de werk-

de RU. Hieruit blijkt onder andere

groep ‘Studeren op de campus’ zich

AKKUraatd zet zich binnen

dat veel van hen in de zogenaam-

dit jaar heeft gebogen. De antwoor-

én buiten de USR keihard in

de ‘international bubble’ zitten. Ze

den op deze vraag zijn gebundeld

voor jou als student aan de

zouden graag meer contact hebben

in een rapport. Zo zouden er meer

RU. Wat speelt er nu? Wat is

met Nederlanders. Het onderzoeks-

studentenbanen gecreëerd moeten

voor jou relevant? Wat willen

verslag pleit daarom ook voor betere

worden op de campus, moeten er

wij er bij het College van

faciliteiten om de integratie van de

meer ‘huiskamers’ komen en moet

Bestuur voor jou door-

studenten en medewerkers aange-

er slimmer geroosterd worden.

drukken? Je leest het hier!

namer en makkelijker te maken. Dit

AKKUraatd is heel erg tevreden

begint bijvoorbeeld met het verstrek-

met de uitkomsten van het rapport

ken van informatie in de Engelse

al houden we wel een vinger aan de

taal, wat nu vaak nog niet gedaan

pols bij ‘slimmer roosteren’, omdat

wordt. Het College van Bestuur was

de precieze invulling daarvan nog

onder de indruk van de uitkomsten

enigszins onduidelijk is. Misschien

en gaat hier mee aan de slag.

een uurtje later beginnen?

Regeling Fonds Ben jij bestuur of aankomend bestuur? Dit gaat over je vergoeding! De Universitaire Studentenraad, Dienst Studentenzaken en het College van Bestuur zijn het eens gewor-

Zijn er nog wel lichtpuntjes? Gelukkig wel: de aanvullende beurs stijgt met €128, de bijverdiengrens verdwijnt en de OV-studentenkaart blijft gewoon bestaan. Verder krijgen alle studenten die tot drie jaar na de invoering van het leenstelsel beginnen aan de studie een soort ‘tegoedbon’ als goedmakertje. Tussen vijf en tien jaar na afstuderen mag je 2000 euro besteden aan een studie.

den over de regeling Fonds

Meer info? Kijk op http://www.lsvb.nl/actueel/nieuwsbericht/leenstelsel-in-vraag-en-antwoord.

bestuurt naast je studie blijft

Online zie en lees je nóg meer!

2014-2016, waaruit onder andere de bestuursbeurzen worden betaald voor studentbestuurders. De verdeling van beurzen per vereniging wordt eerlijker, maar de eis dat je helaas wel.

Lees je de pleekrant al online? Probeer dan eens op plaatjes en woorden te klikken. Dan zie je vanzelf meer! Scan de QR-code voor de online versie!

De Sudoku is terug! Vul hem om de beurt in met je ganggenoten! Weet jij het antwoord op deze raadsels? De antwoorden staan op onze website: www.akkuraatd.nl!

1. Hoe laat je “één” verdwijnen?

2. Welk woord wordt korter zodra je het langer maakt?

3. Je wil het niet hebben, maar zodra je het hebt wil je het niet verliezen. Wat is het?

4. Wat is handiger wanneer het gebroken is?

Pleekrant juni