Page 1

Www.akkuraatd.nl | akkuraatd@gmail.com |

@AKKUraatd

AKKUraatd presenteert enthousiast nieuwe lijst

De verkiezingsweek nadert met rasse schreden! Dit jaar vinden ze plaats van 23 t/m 30 mei. Benieuwd wie zich volgend jaar voor jou in de Universitaire Studentenraad wil gaan inzetten namens AKKUraatd? Zie hieronder onze zes lijsttrekkers: 1. Nienke Aangenendt Nienke is voorzitter van studievereniging KNUS en studeert Algemene Cultuurwetenschappen. 2. Michelle van Kleef Michelle zit in het bestuur van SPiN en doet daar de externe betrekkingen. Ze heeft een eigen stichting (Beatrice Foundation) en studeert Psychologie. 3. Patrick Verleg Patrick studeert Informatica & Informatiekunde en zit als assessor (studentlid) in het faculteitsbestuur van de Bètafaculteit. 4. Pepijn Eymaal Pepijn is actief bij de Rechtswinkel van AKKU en studeert Recht & Management. 5. Merle Bonefaas Merle studeert Rechtsgeleerdheid en is hoofd vestigingsmedewerker van bijlesnetwerk Students-plus. 6. Sjef Tielen Sjef studeert geschiedenis en zit als assessor (studentlid) in het faculteitsbestuur van de Letteren-faculteit. Allemaal hebben ze er ontzettend veel zin in. In de volgende Pleekrant lees je meer over hun persoonlijke speerpunten voor volgend jaar en ook onze lijstduwers zullen er in het zonnetje gezet worden.

Wedstrijdfoto

Pleekrant verschijnt zes keer per jaar

Bezuiniging op bestuursbeurzen?

De bosjes in met Boon

Volgens AKKUraatd is bestuurs- en medezeggenschapswerk van groot belang voor een bruisend studentenleven. Het amendement-Rouvoet zorgt ervoor dat onze universiteit van plan is met 30% te bezuinigen op de bestuursbeurzen. Het amendement regelt. Het amendement regelt namelijk dat langstudeerders, die door overmacht de langstudeerdersboete moeten betalen, door de universiteit uit het Profileringsfonds gecompenseerd worden (hieruit komen ook de bestuursbeurzen). Samen met haar USR-collega’s hebben de fractieleden van AKKUraatd een harde discussie met het college van bestuur gevoerd. Hierbij is gepleit voor extra geld in het Profilerings-

fonds. Met scherpe argumenten verzette AKKUraatd zich flink tegen de beoogde bezuiniging. Dit liet collegevoorzitter De Wijkerslooth niet onberoerd. Hij beaamde uiteindelijk dat de uitwerking van amendement Rouvoet niet enkel op de actieve studenten moet worden afgewenteld. Dankzij felle betoging is er weer wat ruimte gekomen in de discussie. Achteraf spraken beleidsmedewerkers zelfs over AKKUraatd fractievoorzitter Simone Endert als het ‘geheime wapen’ van de USR in de discussie. De komende weken zullen de onderhandelingen voortgezet worden: AKKUraatdhoudt jullie op de hoogte.

Duurzame successen: Groene Week

‘Even afknijpen’

Van 16 april tot en met 19 april stond de universiteitscampus in het teken van de Groene Week. In samenwerking met Cultuur op de Campus heeft het Universitair Milieu Platform (UMP) van studentenvakbond AKKU een aantal succesvolle, drukbezochte activiteiten neergezet. Er is nagedacht en gedebatteerd over een ‘geef-economie’, gewerkt aan een pinhole camera en een gitaar van gerecycled materiaal, en er is lekker gegeten tijdens het duurzaam diner. Ook heeft het UMP een boekenruilplank geïntroduceerd en zijn er de hele week bio-logische producten verwerkt in de maaltijden van de Refter. Tot slot hebben het UMP, AKKUraatd en de Arboen Milieudienst de handen ineen geslagen: er is in de Groene Week een pilot gestart met het scheiden van plastic afval in publieksruimten. Een succesvol initiatief: de universiteit zal het scheiden van de plastic afvalstroom voortzetten. Op naar een zo duurzaam mogelijke universiteit.

Met de verkiezingen op komst kijkt AKKUraatd terug naar afgelopen jaar. Zie hieronder een kort overzicht van een aantal zaken waar wij ons dit jaar in de Universitaire Studentenraad voor hebben ingezet: • Een goede collegegeldregeling (voor tweede studies en schakelaars); • Meer en betere werkplekken; • Meer en betere printvoorzieningen; • Weblectures (live opgenomen en digitaal beschikbare colleges); • Studiekeuzegesprekken voor middelbare scholieren; • Onderzoek functioneren studieadviseurs; • Kritiek op implementatie Péage en Osiris; • Koffieprijsverlaging; • Lobby tegen wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’.

Nu de temperaturen weer voorzichtig stijgen en de lente definitief is begonnen, gaan veel studenten in de pauzes naar buiten om te lunchen in de zon op het Erasmusplein. Over de boomsoort die daar midden op het plein in het grind is gepland, de plataan (Platanaceae), gaat deze nieuwe editie van ‘de bosjes in met Boon’. Verschillende soorten uit de platanenfamilie zijn in Europa geliefd als sierbomen. Je vindt ze in parken en langs wegen; dit vanwege hun goede weerstand tegen de luchtvervuiling die in en boven steden hangt. Wat de plataan meteen herkenbaar maakt, is haar typerende camouflagepatroon op de stam. Dit wordt veroorzaakt wordt doordat de boom delen van zijn schors loslaat. Hoewel de plataan geen culinaire toepassing kent, heeft hij toch een plaatsje in de westerse geschiedenis. Zo wil de legende dat Hippocrates 2.400 jaar geleden onder een plataan zijn volgers de kunst van de geneeskunde leerde.

Wist je dat... •

Weet jij het antwoord op de wedstrijdfoto? Mail dit dan naar akkuraatd@gmail.com. Wie weet win jij een originele prijs… Antwoord vorige wedstrijdfoto: Het eerst vrouwelijke genoom, te vinden naast het paadje van het Huygensgebouw naar het High Field Magnet Laboratory.

Samenstelling door AKKUraatd 11/12: Arlette van Lint, Klaasjan Boon, Loeke Salemans, Patty Claassens, Pieter Mensink, Simone Endert

• • • • • • •

Nienke als belangrijkste speerpunt het behouden van het actieve studentenleven heeft? Michelle een schoenenfetisjisme heeft en 100 pumps? Patrick nog vrijgezel is? Pepijn schrijft voor het blaadje van AKKU (BONTD)? Merle actief is op Twitter? Sjef als bijnaam ‘Chef Sjef ’ heeft? AKKUraatd de eerste was die haar verkiezingslijst bij het stembureau inleverde? Gerard Meijer nieuwe collegevoorzitter van de RU wordt?

Deurdicht

In elke Pleekrant plaatst campusdichter Joep aan den Boom een Deurdicht. Zie hier zijn nieuwste creatie:

Sudoku

koffie. laatst dronk ik vier koppen koffie. in vierentwintig minuten. ik voelde me zeer onrustig daarbij. later bleek. het was niet de koffie.

maar het voorbijgaan van de tijd.

Ieder pleebezoek één vakje invullen!

Pleekrant 5 (mei)  

AKKUraatd Pleekrant 5

Pleekrant 5 (mei)  

AKKUraatd Pleekrant 5

Advertisement