Page 1

raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar

De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

AKKUraatd 13/14: Huguette Poolen, Rolf de Rode, Anne Verwaaij, Domenique Sinke, Yurre Wieken, Marije Willems, Carlo Cuijpers & Sterre van den Berg

Kalk op je douchekop? Draai de kop los en leg hem een paar uur in een emmer met wc-eend, ontkalker of azijn met warm water. Spoel wel goed na!

www.fb.com/akkuraatd @AKKUraatd www.akkuraatd.nl akkuraatd@studentenvakbondakku.nl

De ultieme fruitvliegjesval: stop fruit en wijn in een glazen potje. Gebruik plasticfolie met gaatjes en een elastiek om het potje af te dekken.

Online

Schoonmaaktip!

Goede raatd!

Debat: ‘communicatie op de RU’ VERSLAG - Op maandag 17 maart organiseerde AKKUraatd weer een debat op de universiteit. Deze keer gebeurde dit in samenwerking met studieverenigingen Babylon (bedrijfscommunicatie) en Mycelium (communicatiewetenschap). Het thema was ‘communicatie op de RU’. Wat vinden studenten en docenten van hoe de universiteit communiceert en hoe kan dit beter? Het was een gezellige avond met veel leuke vondsten. Zo startte Mike Ligthart met een interessante voordracht over het ultieme communicatiesysteem en een oosters klinkende wijsheid: “een lege inbox is een vrije ziel”. De sprekers en het publiek debatteerden daarna over vier stellingen. (1) Moet het RU-logo zichtbaarder gemaakt worden op de campus? (2) Willen we dat de universiteit meer gebruik maakt van social media omdat de moderne generatie studenten e-mail niet meer zou gebruiken? (3) Moet de RU studieverenigingen meer inzetten om te communiceren met studenten? (4) En zijn studenten niet informatie-moe door alles wat op ze afkomt? Tal van inzichten en ideeën passeerden de revu. Om het ‘RU-gevoel’ te vergroten zouden er goedkope RU-truien geïntroduceerd kunnen worden. De truien die er nu zijn, zijn veel te duur. De communicatieafdeling van de universiteit was ook bij het debat gaf de aanwezigen een primeur door de ‘RU-hoodie’ aan te kondigen. De vergelijking met Amerikaanse universiteiten was snel gemaakt. DM’en om een docent te bereiken zag men toch niet snel gebeuren – wat dat betreft valt het wel mee met de ‘post-emailgeneratie’ (‘post’ als in ‘na’). Wel kun je je afvragen of er niet betere middelen zijn dan een DSZ-nieuwsbrief die, zo bleek bij een peiling onder de aanwezigen, amper gelezen wordt. Studieverenigingen inschakelen dan maar? Ook hier geen groot enthousiasme – de universiteit moet eerst maar eens beter met de verenigingen zelf communiceren. Naast ons medezeggenschapswerk vinden we het als AKKUraatd ook belangrijk om studenten met elkaar in discussie te laten treden over campusgerelateerde onderwerpen en zo nieuwe inzichten te geven. Dit hoort wat ons betreft ook bij het academische debat op een universiteit.

‘Even doordrukken’ AKKUraatd zet zich binnen én buiten de USR keihard in voor jou als student aan de RU. Wat speelt er nu? Wat is voor jou relevant? Wat willen wij bij er het College van Bestuur voor jou doordrukken? Je leest het hier! Meer lezen? www.akkuraatd.nl/ debat

Hoe zit het nou? Dit keer in ‘hoe zit het nou?’: een uitleg over de nieuwe tarievenregeling rond de pre-masters. Het College van Bestuur volgt de landelijke trend en ook op de Radboud Universiteit valt een pre-master niet meer onder het wettelijk collegegeld. Wil je vanaf 2014/2015 een premaster gaan volgen? Let dan op, want mogelijk betaal je tot wel 1,5 keer het collegegeld! Voor

Online zie en lees je nóg meer!

een premaster tot 30EC betaal je € 31,77 per studiepunt (max € 953) daarna wordt het € 63,50 per studiepunt tot 45EC (max 1.906). Een premaster van 60EC kost vanaf volgend jaar € 2.859, een behoorlijk fors bedrag. Vind je het wettelijk collegegeld (€ 1.906) wel genoeg? Zorg dan dat je je Bachelor nog niet helemaal hebt afgerond wanneer je aan een premaster begint, je hoeft dan geen vergoeding voor de premaster te betalen. Meer info? www.watzijndeplannen.info!

Lees je de pleekrant al online? Probeer dan eens op plaatjes en woorden te klikken. Dan zie je vanzelf meer! Scan de QR-code voor de online versie!

Studentwerkplekken

Radboud Career Week

Nu het weghalen van de computers

Van 10 t/m 14 maart heeft de Rad-

in het MultiMedia Studiecentrum

boud Career Week plaatsgevonden.

(het MMS, een computerruimte

Tijdens deze week konden studen-

boven de Refter in het Erasmusge-

ten deelnemen aan diverse work-

bouw) on hold is gezet, vraagt de

shops en lezingen om zich te oriën-

USR zich af welke vervolgstappen

teren op de arbeidsmarkt. Zo was

worden ondernomen. Na de verga-

Richard Gillingwater aanwezig om

dering met het College van Bestuur

de week te openen en een master-

blijkt dat de studentwerkplekken

class te geven en gaven verschillen-

op de hele campus aan een analyse

de toonaangevende organisaties als

worden onderwerpen. Hoe groot is

Werken bij de EU, Eiffel, Accenture

de vraag van de studenten en wat

en War Child een kijkje in de keu-

bieden de faculteiten op dit moment

ken. Met ruim 1100 aanmeldingen

qua faciliteiten aan? Hopelijk zorgt

was de week zeer succesvol en daar-

deze analyse voor meer en betere

om hoopt de RU ook volgend jaar

werkplekken voor studenten. Ook

weer een career week te organiseren.

als AKKUraatd hopen we op meer

AKKUraatd is blij om te zien dat de

werkplekken, zowel voor groepen

universiteit veel waarde hecht aan

als voor individuen!

arbeidsmarktoriëntatie!

De Sudoku is terug! Vul hem om de beurt in met je ganggenoten! Weet jij het antwoord op deze raadsels? De antwoorden staan op onze website: www.akkuraatd.nl!

1. Hoe kun je het getal 7 even maken?

2. Wat wil een antwoord, maar stelt geen vraag?

3. Wat heeft gaten aan elke

kant, maar bevat toch water?

4. Wat kun je pas houden als je het aan iemand geeft?

Pleekrant 4 pdf  
Pleekrant 4 pdf  
Advertisement