Page 1

raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar

De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

AKKUraatd 13/14: Huguette Poolen, Rolf de Rode, Anne Verwaaij, Domenique Sinke, Yurre Wieken, Marije Willems, Carlo Cuijpers & Sterre van den Berg

Gebruik een puimsteen om de meest hardnekkige vlekken uit je toiletpot te schuren. De steen is zacht genoeg om je pot niet te beschadigen!

www.fb.com/akkuraatd @AKKUraatd www.akkuraatd.nl akkuraatd@studentenvakbondakku.nl

Gele vlekken in je witte shirts? Smeer ze in met azijn of glansspoelmiddel voor de vaatwasser, laat het een paar uur intrekken, dan in de wasmachine!

Online

Schoonmaaktip!

Goede raatd!

De dilemma’s van meerkeuze OPINIE - Meerkeuzetentamens zijn niet meer weg te denken op de universiteit. Vooral in het eerste jaar, en dan nog vooral bij grote faculteitsbrede vakken, wordt er gretig gebruik gemaakt van deze tentamenvorm.

© Marcel Fokkink

Kijken of het juiste vakje is aangekruist is immers veel minder tijdrovend dan de hersenen pijnigen met de vraag of de lap tekst op het bureau nu drie of vier van de vijf mogelijke punten verdient. Dat is ook het voornaamste argument wat docenten aandragen voor meerkeuzetentamens – het is druk, en meerkeuze scheelt tijd. Daar kunnen we bij AKKUraatd best begrip voor hebben – van personeel wordt steeds meer gevraagd en er moet ook nog onderzoek gedaan worden. Echter, mag dit ten koste gaan van de kwaliteit van toetsing? Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of zeer theoretische zaken als filosofie wel via meerkeuze getoetst kunnen worden. Studenten moeten immers leren theorieën te analyseren, vergelijken en toepassen. Dat vereist toch echt dat ze iets op papier moeten zetten, en niet alleen maar een vakje aankruisen. Daarnaast, áls er dan meerkeuzevragen gebruikt worden moeten ze wel van enig niveau zijn. ‘Welke filosoof deed deze uitspraak’ met ‘Jan-Peter Balkenende’ als een van de mogelijke antwoorden is natuurlijk schandalig. En dit voorbeeld is niet fictief! Het antwoordmodel corrigeert natuurlijk wel voor een gokkans, maar als er dit soort rare opties tussen staan is de gokkans bij vier antwoordmogelijkheden niet 25 maar eerder 50%. Immers, van twee antwoorden weet je bij voorbaat wel dat ze het niet zijn. Meerkeuzetentamens hebben best een plaats op de universiteit. Ze zijn niet per definitie ongeschikt voor toetsing op academisch niveau. Maar dan moet de keuze tussen open vragen en meerkeuze niet gemaakt worden op basis van tijdsbesparingen, maar op basis van de inhoud van het vak.

‘Even doordrukken’ AKKUraatd zet zich binnen én buiten de USR keihard in voor jou als student aan de RU. Wat speelt er nu? Wat is voor jou relevant? Wat willen wij bij er het College van Bestuur voor jou doordrukken? Je leest het hier!

laten staan in je volgende; zo moet je wel een vak extra halen in dat jaar, maar betaal je nog het wettelijk collegegeld. Veel minder dus!

Hoe zit het nou? Dit keer in ‘hoe zit het nou?’: een tweetal tips om je studie hopelijk nét iets makkelijker door te komen! Stel dat je een bachelor afgerond hebt, maar je wilt er eigenlijk nog iets achteraan doen. Tijdens je eerste bachelor betaal je gewoon wettelijk collegegeld, maar bij de tweede betaal je het instellingscollegegeld, wat aanzienlijk hoger ligt. Dit geldt ook voor een (tweede) pre-master of master. Dit kun je voor je eerste jaar omzeilen door één vak van je vorige opleiding open te

Online zie en lees je nóg meer!

Soms is het zo dat je in je derde jaar stage moet lopen om je diploma te kunnen halen. Tegen die tijd moet je dan zo’n 3 dagen in de week stage lopen bij een bedrijf. Misschien moet je daarnaast nog een vak volgen. Als je in dat derde jaar meer tijd en mogelijkheden wil voor iets anders, ga dan eens naar je studieadviseur en bespreek de mogelijkheid je stage in de zomer te lopen. Iets intensiever, maar dan heb je dat al gehad!

Lees je de pleekrant al online? Probeer dan eens op plaatjes en woorden te klikken. Dan zie je vanzelf meer! Scan de QR-code voor de online versie!

De campus rond

Dure premasters

Misschien heb je ons al wel zien staan

Naar onvrede van de studentenraad

in het Huygensgebouw of op de me-

heeft het college van bestuur besloten

dische faculteit met onze AKKUraatd

de tarieven voor de premasters van

paal. Dit jaar gaan we alle faculteiten

60 EC te verhogen naar 2859 euro.

langs om studenten te vragen wat er

Nu kosten ze nog gewoon 1835 euro,

goed en minder goed gaat op hun

zoals ieder normaal collegejaar. De

faculteit. Deze ideeën en wensen

USR ging tijdens de Overleg GV fel

mogen ze op een Post-It schrijven en

tegen de maatregel in, maar het CvB

verzamelen we op de paal. Inmiddels

gaf helaas niet toe. Het wordt dus

hebben we al veel goede input ge-

een duur grapje om vanaf september

kregen en zijn verschillende partijen

2014 aan een premaster te beginnen.

hiermee aan de slag gegaan! Een

Afhankelijk van het aantal EC dat

week later gaan we dan dieper in op

je volgt moet je gaan betalen voor je

de input door middel van stellingen

premaster. Dit alles naar aanleiding

en horen we nog meer knelpunten!

van de nieuwe onderwijswet Kwa-

Mocht je ons hebben gemist, input

liteit in Verscheidenheid, waar alle

over wat er beter kan op de universi-

universiteiten in Nederland mee te

teit mag je ook altijd mailen!

maken hebben.

De Sudoku is terug! Vul hem om de beurt in met je ganggenoten! Maak de rijen af! Lukt het jou het vraagteken in te vullen? De antwoorden staan op onze website: www.akkuraatd.nl!

1. 101, 112, 131, 415, 161, 718, ???, ???

2. 8, 5, 5, 3, 4, 4, 8, ? 3. 37, 10, 82 96, 15, 87 15, ? , 42

4. 77, 49, 36, 18, ?

Pleekrant 3 pdf  
Pleekrant 3 pdf  
Advertisement