Page 35

Criteris per a valorar un pressupost i preus Posar-li preu a un web sense saber el volum del que estem parlant, la complexitat tècnica del mateix (funcionalitats o serveis que es volen desenvolupar) o la solució amb la que s’implementarà és impossible. El que sí podem és donar una petita orientació econòmica que s’hauria de revisar en cada cas: el preu/hora mig del sector ronda els 20-40 euros, i un web corporatiu petit fet a mida amb un gestor de continguts adaptat per a les pantalles d’actualitat i documentació, un formulari de contacte, una interfície amb unes 4 pantalles model i un total d’unes 7 pot rondar els 2.000 euros. Si aquest web corporatiu el realitzem amb un gestor de continguts de programari lliure sense adaptar cap funcionalitat, personalitzem la gràfica, afegim algun plugin i el client és el que s’encarregarà d’introduir els continguts, podem disposar d’ells per uns 1.000 euros.

Web del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat: www.deltallobregat.cat

Un pressupost està integrat per diferents partides, les més comuns són:

-

Disseny: Disseny Una interfície amb unes 4 pantalles model (formulari, 2 pantalles genèriques, fitxa producte) pot costar de 400 a 1200 euros.

-

Maquetació: Maquetació Aquesta partida depèn de la quantitat de pantalles a maquetar. Les pantalles model són les que costen de maquetar, o les plantilles, en cas de que es faci servir un gestor de continguts. El preu dependrà de la quantitat d’hores que es calculi que caldrà per a maquetar el lloc web: quantitat de pantalles model existent + volum 35

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Advertisement