Page 33

Idees clau d’usabilitat

-

Regla del 7 x 3: recomanable no més de 7 opcions per pantalla i mai més de 3 nivells de profunditat.

-

Respectar les convencions de facto (enllaços, elements actius, iconografia...) que són els que coneix l’usuari i li serveixen per orientar-se ràpidament en una interfície nova.

-

La pantalla d’inici ha d’informar clarament sobre què ofereix el lloc web. És la pantalla més important del web, la que té més visites i la targeta de presentació de l’empresa.

-

Cercar sempre la interacció més natural, intuïtiva i senzilla possible.

-

Jerarquitzar la informació per transmetre el missatge en claredat.

-

No posar més elements dels necessaris.

-

Eliminar presentacions i pantalles intermèdies (integrar-les a la pantalla d’inici o en la capçalera). Les webs fetes amb flash no són accessibles per a molts usuaris ni pels spiders dels cercadors.

-

Utilització d’estàndards (gran triomf de la web 2.0) per poder fer una única versió i per permetre l’accés a més usuaris des de més dispositius.

Un bon exemple és el web de Dell (www.dell.es)

33

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Advertisement