Page 30

Criteris bàsics d’usabilitat La facilitat d’ús és el més important La usabilitat1 fa referència a la facilitat d'ús d'un producte per part de l'usuari. El seu funcionament ha de ser clar, intuïtiu i transparent, el que facilita que l'usuari aconsegueixi els seus objectius d'una manera ràpida i senzilla. La usabilitat és un aspecte bàsic del disseny de les interfícies. La millor forma de crear un producte usable és realitzar un disseny centrat en l'usuari, és a dir, dissenyar per a l'usuari. El producte s’ha adaptar a l’usuari i no a l’inrevés. La usabilitat és un atribut de qualitat i un element clau per a la supervivència en el mercat Algunes de les conseqüències de l’existència de productes poc usables:

-

Web: Si una aplicació o web és difícil d’usar l’usuari l’abandona E-commerce: Si un usuari no troba el producte que està cercant no el pot comprar Intranet: Si un usuari no pot treballar bé amb una aplicació determinada disminueix la seva productivitat.

Com s’avalua la usabilitat? Provar, provar i provar mitjançant tests d’usuaris o eines automatitzades de seguiment visual com l’eyetracking o els logs del servidor que indiquen els itineraris que fan els usuaris i el temps destinat a cada pantalla (Google Analytics és una bona eina gratuïta que permet saber què fan els usuaris en el nostre lloc web). A continuació es pot veure una mostra de diferents tipus de mapes visuals que són resultat de l’aplicació de la tècnica d’eyetracking eyetracking a un lloc web.

1

Disposeu d’una càpsula sobre Usabilitat al Cibernàrium de Barcelona Activa: “Usabilitat, fer la web pensant en l’usuari”.

30

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Advertisement