Page 27

Els gestors de continguts Web estàtica vs web dinàmica La diferència fonamental entre una web estàtica i una dinàmica és que la estàtica té el contingut dins arxius HTML allotjats al servidor web, mentre que la web dinàmica genera la pàgina HTML que demana l’usuari en temps real agafant la plantilla gràfica que correspon a la pàgina web en qüestió i abocant-hi el contingut pertinent que es troba en una base de dades. Però les webs es poden dividir en tres tipus si ens fixem en la manera com es gestiona el seu contingut: contingut 1. Web estàtic La característica fonamental d’aquest tipus de web és que els seus continguts no es poden gestionar a través de cap aplicació: s’ha de modificar l’HTML i les fulles d’estil; és a dir, qualsevol canvi l’ha de fer una empresa o persona que conegui aquests llenguatges. És un tipus de web corporativa cada cop menys demandada, doncs, les empreses volen poder-se gestionar ells mateixos els continguts. L’avantatge principal és que ofereix molta llibertat gràfica. Exemples: Espais Naturals del Delta del Llobregat (www.deltallobregat.cat) 2. Web dinàmic La característica fonamental d’aquest tipus de web és que és autogestionable. L’empresa pot realitzar ella mateixa els canvis de contingut mitjançant un gestor de continguts. La persona encarregada de l’actualització dels continguts treballarà amb el gestor de continguts a través de la seva interfície, és a dir, únicament cal tenir coneixements d’ofimàtica i familiaritzar-se amb l’aplicació web que gestiona els continguts per a dur a terme aquesta tasca. El desavantatge és que gràficament existeixen o es desenvolupen uns models de pantalla i totes les pantalles que es generen han de respondre a un d’aquests models per raons econòmiques, ja que si es generen molts models de pantalla puja considerablement el preu. Exemples: Acció Natura (www.accionatura.org) o Ecomon (www.ecomon.cat) 3. Web mixta Són llocs web que disposen d’un gestor de continguts a mida per algunes seccions del web, i la resta no es gestionen mitjançant gestor sinó que són pàgines estàtiques. Aquelles pantalles que necessiten ser actualitzades amb més o menys freqüència (actualitat, documentació...) són les que disposen de gestor de continguts, i les que no es preveu que canvien (qui som, història...) seran estàtiques. D’aquesta manera es disposa de llibertat gràfica per a dissenyar el web i possibilitat d’autogestionar-se aquelles seccions que necessiten ser actualitzades amb certa freqüència. Exemples: Nylstar (www.nylstar.com) o Pardines (www.pardines.cat).

27

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Curs Cibernarium Web del meu negoci  

Curs Cibernarium Web del meu negoci fet 25.6.12

Advertisement