Page 1

Cibernàrium

Cibernàrium

Mobile Analytics Capacitació Tecnològica per a Professionals i Empreses

Data www.bcn.cat/cibernarium

Pàg 1


Cibernàrium

Barcelona Activa: Qui som? Barcelona Activa, integrada en l’àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, és l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics; en clau de proximitat al territori.

Barcelona Activa va ser guanyadora del Gran Premi del Jurat 2011, atorgat per la DG d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea en el marc dels European Enterprise Awards, per la iniciativa empresarial més creativa i inspiradora d’Europa.

www.bcn.cat/cibernarium

Pàg 2


Cibernàrium

Àrees d’activitat de Barcelona Activa Barcelona Activa s’estructura en tres grans blocs de serveis a les Empreses, a l’Emprenedoria i a la Ocupació. La Formació és un instrument transversal present en els tres blocs, així com també tot el relacionat amb l’economia social.

Empresa

Emprenedoria

Capacitació Professional i Ocupació

Formació

Economia Social

www.bcn.cat/cibernarium

Pàg 3


Cibernàrium

Una xarxa d’Equipaments Especialitzats

Seu Central

Parc Tecnològic BCN Nord

Centre Iniciativa Emprenedora

Incubadora Glòries

Almogàvers Business Factory

Centre Desenvolupament Professional Porta22

Cibernàrium MediaTIC

Convent de Sant Agustí Xarxa de Proximitat

Can Jaumandreu

Ca n’Andalet

www.bcn.cat/cibernarium

13 antenes Cibernàrium a biblioteques 10 punts d’atenció en Ocupació

Pàg 4


Cibernàrium

Qui sóc? Estadística i Analista Web a la Consultora d’Analítica i Optimització Web Metriplica. - Llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques. - Máster en Estadística i Investigació Operativa - Consultora autoritzada per Google Analytics (GAIQ).

Pots llegir-me al blog de la empresa DoctorMetrics. Anna Fernández Email: anna@metriplica.com

@anna_f_b

www.bcn.cat/cibernarium

Pàg 5


Cibernàrium

Estat actual del mòvil

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

www.ourmobileplanet.com

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/es/

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Estadístiques i dades d’interès

http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile App vs Mobile Web

www.bcn.cat/cibernarium www.zabisco.com


Cibernàrium

No és tant difícil…

www.howtogomo.com

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Introducció a la medició mòbil

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Tot pot ser mesurat en el món online Usuaris Característiques Segments

Continguts

usuaris

Estructuració

Accés a continguts Punts d’entrada i sortida

objectius

Atracció Campanyes: Banners, CPC, emailing

Orgàniques: SEO i Referrers

continguts

Rendiments: Visites, navegació ROI

Conversió: ecommerce i no transaccional Per visites Des de continguts Des de campanyes www.bcn.cat/cibernarium

atracció


Cibernàrium

Els objectius són la clau

Primer pas: Un dels avantatges d’internet és que es pot mesurar tot. Aquesta utopia pel món offline es pot convertir en un malson si realment volem arribar a fer-ho. Intentar arribar a tot és un cost de temps i diners. El primer pas a l’hora de decidir què mesurar és preguntar-se quina és la missió i què es vol aconseguir. Un cop definits els objectius aconseguirem escollir els indicadors principals, optimitzant temps i recursos.

www.bcn.cat/cibernarium

objectius


Cibernàrium

Mai crear una APP sense el seu Full de Ruta

Full de ruta a determinar: Necessites un indicador d’èxit sobre el qual anar planejant o perseguit pels objetius Els diferents punts que ha de tenir aquest full de ruta són: Objectiu Marc o de negoci: – Empresa referencia a nivell d’innovació smartphones a USA

Objectiu Micro: – Incrementar l’accés a la web mitjançant smartphones

Kpis: – # of visits smartphone + # of individual memberships

Target o valor de referència: – Visits 14000 per month + Membership 4800 per month

Segment: – Acquisition: Organic search, email campaig USA – Behaviour: Visits to conversions (memberships) www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Quins indicadors podem mesurar?

Primero saber donde estamos y hacia donde vamos

Podem seleccionar els nostres indicadores (KPIs) segons el punto en el que estem En aquest sentit les següents preguntes agrupen algun d’aquests estats: Es troba i s’utilitza la teva aplicació? Els teus usuaris utilitzen la teva app reiteradament i són fidels? Els teus usuaris realitzen accions de valor per a tu i fins i tot passen a ser clients?

Com retenim als usuaris i promovem la utilització de la app?

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Quins indicadors podem mesurar?

Primero saber donde estamos y hacia donde vamos

Es troba I s’utilitza la teva aplicació?

mobile

KPI’s

Fidelitzar Convertir Convèncer Atraure • Total Downloads • App Users • Active User • New Users • Trackear QR’s www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Quins indicadors podem mesurar?

Primero saber donde estamos y hacia donde vamos

Els teus usuaris utilitzen la teva app reiteradament I són fidels?

mobile

KPI’s

Fidelitzar Convertir Convèncer • Freqüència de visita Atraure • Visites/Visitants • Duració • Millora UX • Bounce www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Quins indicadors podem mesurar?

Primero saber donde estamos y hacia donde vamos

Els teus usuaris realitzen accions de valor per a tu I fins I tot passen a ser clients?

mobile

KPI’s

Fidelitzar Convertir • Consecució Convèncer d’objectius • ROI + ROAS • Integració dels Atraure usuaris amb la resta de canals

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Quins indicadors podem mesurar?

Primero saber donde estamos y hacia donde vamos

Com retenim als usuaris I promovem l’us de la app?

mobile

KPI’s

Fidelitzar Convertir Convèncer Atraure

www.bcn.cat/cibernarium

• Stickiness • Leverage – Capitalize on other channels. • Feedback


Cibernàrium

Quines aplicacions podem mesurar?

SMS • Open Rate • Response rates

Desktop Web • GA variables

Mobile Apps

Mobile Web

• Downloads • Frequency of use • Time spent

• Page views • Time spent • Device type • Screen size

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics Reporting Webs normals vistes des del mòbil

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Mètriques per millorar la web

Fuente :

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Exemple: Armari (Google case study)

Exemple d’un ecommerce del sud-est asiàtic. Van utilitzar les dades d’analítica web per identificar: Qunes plataformes dediquen esforç en desenvolupament Consideracions de contingut i mercat Consideracions d’ample de banda

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics Reporting: Mobile devices

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics Reporting: Mobile Visitors by Market (by Per Visit Value)

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics Reporting: Mobile Visitors by Service Provider

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics Reporting: Mobile Experience

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Exemple: GA Mobile DashBoard (Justin Cutroni)

www.bcn.cat/cibernarium

http://cutroni.com/blog/2011/12/ 13/building-a-mobileecommerce-dashboard-ingoogle-analytics/


CibernĂ rium

Mobile Debuggers http://www.opera.com/developer/tools/mobile/

www.bcn.cat/cibernarium

http://www.mobilephoneemulator.com/


CibernĂ rium

Mobile Analytics Reporting Web mòbil

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

Funciona amb la mateixa instal·lació que utilitza la web

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile-Specific Sites

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics Reporting Apps per a mòbil

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Android & iOS App tracking

ús específic de llibreries per al seguiment App: SDKs

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Android & iOS App tracking

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Android & iOS App tracking

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Android & iOS App tracking

Track Android App referrals

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Android & iOS App tracking Example: Coca-Cola Live Wallpaper

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Android & iOS App tracking

Campaign Performance

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics Tracking Com i amb què ho podem mesurar?

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Sistemes de mesura 4 formes de mesurar mobile: JavaScript Tagging Server-Side Image Request Server Side Data Capture Vendor SDKs

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Mobile Analytics: Sistemes de mesura 4 formes de mesurar mobile: JavaScript Tagging

• •

Fàcil d’instal·lar Consistent en webs estàtiques

www.bcn.cat/cibernarium

• • •

Genera peticions que són molt llargues Pesat Limitat en suport de dispositius


Cibernàrium

Mobile Analytics: Sistemes de mesura 4 formes de mesurar mobile: Server Side Image Request

• •

Poc pesat Universal

www.bcn.cat/cibernarium

• •

Més feina en tema servidor No elimina robots Problema per identificar campanyes, referents i amb contingut dinàmic


Cibernàrium

Mobile Analytics: Sistemes de mesura 4 formes de mesurar mobile: Server Side Data Capture

No cal desenvolupament

www.bcn.cat/cibernarium

• • •

Cal BI Informació limitada Contingut dinàmic


Cibernàrium

Mobile Analytics: Sistemes de mesura 4 formes de mesurar mobile: Vendor SDKs

• • •

Processament per lots Bona integració amb solucions de mesura Potencial per a capturar activitat offline

www.bcn.cat/cibernarium

Possibilitat de restriccions de dades


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

http://www.doctormetrics.com/2013/01/09/mobile-appanalytics-herramientas/ www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Mobile Analytics: Eines

http://www.doctormetrics.com/2012/06/19/clicktale-anuncia-su-version-para-moviles/ www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for mobile Apps Eina de mesura mòbil al detall

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps Informes d’Adquisició i Usuaris Usuaris nous i actius Fonts de tràfic Google Play Versions de l’aplicació Visió general de dispositius

Informes d’Interacció Comportament d’usuari Flux d’interaccions Errors a l’aplicació

Informes de Resultats de Negoci Conversió d’objectius Compres dins de l’aplicació

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps Informes de Adquisición y Usuarios Usuarios nuevos y activos - analiza los segmentos más valiosos. Fuentes de tráfico Google Play - medición de campañas para mejorar los esfuerzos en marketing. Versiones de aplicación - Comprueba la evolución de las versiones. Visión general de dispositivos - te permite mejorar la experiencia de uso para cada dispositivo.

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps Informes d’Interacció Comportament d’usuari - fidelitat i nivell d’interacció de cada segment de fidelitat.

Flux d’Interaccions - rutes de navegació.

Errors a l’aplicació - errors i excepcions de l’aplicació. També molt útil durant el desenvolupament de la app.

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps Informes de Resultat de Negoci Conversió d’Objectius - Marca les accions que desitges monitoritzar per veure les conversions i així poder centrar-te en el més important. Compres dins de l’aplicació - Ingressos de l’ecommerce.

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Instal·lació Quan crees el perfil indica que vols seguir una applicació

Instal·la el SDK: Disponible per a IOs i Android (configura el seguiment).

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/android/v2/?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ios/?hl=es

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile Apps: Seguiment de pantalles (pĂ gines)

Android: tracker.trackPageView("/app_entry_point");

IOS:

if (![[GANTrackersharedTracker] trackPageview:@"/app_entry_point" withError:&error]) { // Controlar error }

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Esdeveniments Per a realitzar un seguiment d’esdeveniments és necessari informar de 2 camps obligatoris i 2 camps opcionals. Els camps obligatoris són:

Categoria: Indica la categoria en la que s’agruparen els esdeveniments Acció: Indica l’acció que es realitza Els camps opcionals són: Label o etiqueta: Ofereix informació addicional sobre un esdeveniment Valor: indica el valor que té l’esdeveniment, s’utilitza quan es vol monetitzar un esdeveniment

Android: tracker.trackEvent( "mi-categoria", // Categoría del evento "mi-accion", // Acción del evento "mi-etiqueta", // Etiqueta del evento 123); // Valor del evento

iOS:

if (![[GANTrackersharedTracker] trackEvent:@"mi-categoria", action:@"mi-accion", label:@"mi-etiqueta", value:123 withError:&error]) { // Handle error here }

// Categoría del evento // Acción del evento // Etiqueta del evento // Valor del evento

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Ecommerce Per enviar dades d’una transacció a Google Analytics, s’utilitzen 4 mètodes: addTransaction addItem trackTransactions clearTransactions Els mètodes “addTransaction” i “addItem” afegeixen la transacció i els ítems en aquesta transacció a un buffer o memòria d’ecommerce. Per tal d’enviar aquestes dades a Google Analytics, hem d’utilitzar el mètode “trackTransactions” que prepararà les dades perquè siguin enviats a Google Analytics. En cas de que una transacció fos cancel·lada, podem “netejar” una transacció mitjançant el mètode “clearTransactions”. El fet de netejar el buffer no farà que s’esborrin les transaccions que s’hagin preparat per a enviar o que se s’hagin enviat ja a Google Analytics.

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Ecommerce // Por transacción tracker.addTransaction(new Transaction.Builder( "12345-order", //Id transacción 100) //Total .setStoreName("nombre-tienda") //Tienda (opcional) .setTotalTax(18) //Impuestos (opcional) .setShippingCost(2) //Gastos de envío (opcional) .build() ); // Por cada item tracker.addItem(new Item.Builder( "12345-order", //Id transacción "sku-product", //SKU del product 80, //Precio unitario 1) //Cantidad del producto .setItemName("nombre-item") //Nombre del producto (opcional) .setItemCategory(“categoria-item”) //Categoría del producto (opcional) .build() ); // Enviar información de la transacción tracker.trackTransactions(); // Cancelar y limpiar todos los datos de la transacción //tracker.clearTransactions(); www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Ecommerce // Por transacción [[GANTrackersharedTracker] addTransaction:@"id-transaccion" totalPrice:<importe> storeName:@"nombre-tienda" totalTax:<impuesto> shippingCost:<gastos envío> withError:&error]; if (error) { // Handle error } // Por cada ítem [[GANTrackersharedTracker] addItem:@"id-transaccion" itemSKU:@"sku-producto" itemPrice:<importe ítem> itemCount:<nº de ítems> itemName:@"nombre ítem" itemCategory:@"nombre categoria" withError:&error]; if (error) { // Handle error } // Enviar información de la transacción [[GANTrackersharedTracker] trackTransactions:&error]; // Cancelar y limpiar todos los datos de la transacción www.bcn.cat/cibernarium //[[GANTrackersharedTracker] clearTransactions:&error];


CibernĂ rium

Google Analytics for Mobile Apps: Campanyes de Marketing Mesurar rendiment de les campanyes de marketing (nomĂŠs Google Play) Implementa el Google Play Campaign Measurement https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/android/v2/campaigns

Taggea les teves urls: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/android/v2/campaign#google-play-url-builder

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Configuració de la conta Crea una propietat per a cada aplicació. Realitza el seguimient de cada plataforma en la mateixa propietat. Realitza el seguimient de cada edició d’una App en la mateixa propietat o en propietates diferents. (App Original, App Edició Especial)

Realitza el seguimient de cada versió d’una App en la mateixa propietat porquè Analytics la identifica per defecte. (App v1.5)

Conta de Google

Web Property

Perfil Plataforma (SO)

App 1 Edición 1

Nombre cuenta 1 App 2 www.bcn.cat/cibernarium

Edición 1


CibernĂ rium

Problema real: Les interaccions offline

www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Google Analytics for Mobile Apps: Tracking Offline if(!localStorage.getItem("offlineGA")){ localStorage.setItem("offlineGA","[]"); } var _ogaq = { push : function(arr){ if(navigator.onLine || !("onLine" in navigator)){ // if online or if browser doesn't support onLine/offLine detection. _gaq.push(arr); } else{ var stored = JSON.parse(localStorage.getItem("offlineGA")); stored.push(arr); localStorage.setItem("offlineGA", JSON.stringify(stored)); } } }; $(window).bind("online", function(){ // if you don't have jQuery, you can do window.ononline instead _gaq.push( JSON.parse(localStorage.getItem("offlineGA")) ); localStorage.setItem("offlineGA","[]"); //empty it }); _ogaq.push(["_trackEvent","Category", "Action"]);

Si el navegador té suport d’esdeveniments offline. Exemple de codi amb native JSON i HTML5 Local Storage. Però ALERTA!!! només enviarà les 10 primeres peticions offline. http://stackoverflow.com/questions/8114809/tracking-offline-event-with-google-analytics www.bcn.cat/cibernarium


Cibernàrium

Contactos: Anna Fernández Email: anna@metriplica.com @anna_f_b

Metriplica (HeadQuarters): Plaça Tirant Lo Blanc, 7 08005 Barcelona Telf: 93 224.04.84 www.metriplica.com / @metriplica www.multiplica.com / @multiplica

www.bcn.cat/cibernarium


CibernĂ rium

bcn.cat/barcelonactiva bcn.cat/cibernarium

www.bcn.cat/cibernarium

82

Curs Mobile Analytics  
Curs Mobile Analytics  

Curs Mobile Analytics 14.11.13

Advertisement