Page 1

НАВИГАТОР юли - август 2011 година 05_брой 46

на стр. 02 Продукти от Werma

на стр. 03 ПСОВ Кубратово

на стр. 04 Ограничаване на атомната енергия в Европа

Ехнатон представи продуктови новости на Scame и Werma На 4 юли в хотел Витоша в София, Ехнатон представи продуктови акценти в гамите на своите партньори Scame и Werma. Гостите на събитието имаха възможност да видят и тестват на живо продуктите на италианската фирма Scame. В презентацията на Илиян Панков, представител на Scame за България, бяха застъпени водещите гами на компанията, както и някои нови тенденции в производството на електрически инсталации. Основният акцент беше поставен върху сериите Optima Base (индустриални контакти за стенен монтаж), Optima Combi (комбинация от индустриален и шуко контакт), Optima Reverse (индустриални щепсели с обръщане нa фазите), Protecta (ключове и контакти IP66) и др. Николай Иванов демонстрира предимствата на Werma при различни приложения в индустрията. Гостите видяха на живо възможностите на светодиодните лампи с EVS ефект 853, както и самонастройващата се сирена KombiSIGN 70. Бяха представени и нoвите разработки на Werma – мултитонална LED сирена 444 и многоцветната гама Multicolour 239.

Индустриални контакти Optima на Scame

Гамата optima reverse

Устройство за безопасност “SAFE-IN”

Технически характеристики на гамата

Версията Optima Base предлага лесно окабеляване. Кон- • номинален ток: 16 A - 32 A; тактите са закрепени в долната част, клемите са • номинално напрежение: 346÷415 V~; позиционирани в отворено положение и лесно достъпни. • честота: 50÷60 Hz; • изолационно напрежение: 690 V~; Устройството за безопасност “SAFE-IN” при индустри- • степен на защита: IP 44 - IP 66/IP 67; алните контакти 16 A е най-иновативното решение • работна температура: от -25° C до + 40° C; при новата гама OPTIMA. Устройството “SAFE-IN” ра- • максимална работна температура: 60° C; боти подобно на защитите, инсталирани в битовите • тест с нажежаема жичка: 650° C / 850° C; контакти, т.е. посредством специална клапа. Тя затва- • материал: инженерна пластмаса; ря входа на контакта и така предотвратява риска от • степен на защита IK при 20° C: IK 08; случаен или умишлен допир на тънки предмети, като • без съдържание на халоген; проводник или отвертка до части под напрежение. Тази • свързване с винтови клеми; защита гарантира допълнителна сигурност, освен кла- • полярност: 3P+E / 3P+N+E. пите с пружинно затваряне при мобилните контакти.

Смяна на фазите Фиксирани и подвижни щепсели с бърза размяна на фазите. Позволява връщане в правилното положение на въртене на трифазни двигатели за подвижни и фиксирани приложения.

Ниво на защита при контактите от гамата OPTIMA Контактите от гамата OPTIMA, снабдени с устройство за безопасност “SAFE-IN”, гарантират по-високо ниво на безопасност в сравнение с обикновените индустриални контакти. Опасни ситуации, като илюстрираните на снимките, могат да бъдат предотвратени с гамата OPTIMA с устройство за безопасност.

www.scame.com


02 продукти

Пет цвята в една лампа Плоски светодиодни лампи Multicolour 239

Характеристики: • диаметър 50 мм; • височина 22 мм; • монтажни размери М22; • захранващо напрежение 24 V; • консумация 75 mA.

С новите светодиодни лампи Multicolour 239 потребителите имат пет цвята в една светеща лампа: червено, жълто, зелено, бяло и синьо. С тях можете да сигнализирате за пет различни състояния едновременно само с едно устройство там, където преди сте се нуждаели от пет различни лампи. Това дава възможност да се пести място, окабеляване и труд за монтаж, а по този начин се спестяват и средства. Плосък дизайн със светене във всички посоки Светещата колонка има диаметър от 50 mm, и благодарение на своите компактни размери, се подава над монтажната повърхност едва на 22 mm. Това прави устройството идеален избор за сигнализация в тесни пространства, например за управляващи панели или превключване на табла. С компактните си размери, тя е правилен избор особено при приложения за автоматизация, монтаж в превключващи табла и различни видове системи с много етапи при процесите. Конструкторите на WERMA уверяват, че яркият светлинен сигнал е видим не само отпред, но и от всички страни.

Изключително лесен монтаж Устройството за сигнализация се монтира само с един отвор, благодарение на монтажните размери M22. Свързва се към захранващо напрежение 24 V с винтови клеми. Управлението на различните цветове е така кодирано, че за пет цвята се изискват само три захранващи проводника. Монтирате и забравяте Светодиодните колонки Multicolour 239 са много пестеливи по отношение на поддръжката: енергоспестяващите RGB светодиоди са с консумация от само 75 mA. След като веднъж ги инсталирате, повече няма нужда да мислите за тях. Експлоатационният живот над 50 000 часа ви дава лампи с дълъг жизнен цикъл, надеждна работа без нужда от поддръжка, влагозащитеност и прахозащитеност със степен на защита IP 65.

Нова гама светлини за авиационни препятствия 281 от WERMA

Гамата предупредителни светлини 281 се предлагат в два модела - един със захранващо напрежение 230 V, и друг вариант с широк диапазон на захранващото напрежение от 12-50 DC.

www.werma.com

Устойчивост на солена вода и гориво

Изпробвани и високо оценени

Новата гама авиационни светлини на WERMA предлага надеждна сигнализация за всякакви ситуации във въздушното движение, дори в екстремни условия, и се характеризира с изключителна здравина.

Новата гама светлини за авиационни препятствия отговарят на препоръките на ICAO (Международната Организация за Гражданска Авиация) за идентификация на препятствия и на изискванията на българските стандарти.

За да защити устройството от морска сол, UV лъчение или авиационно гориво, WERMA използва особено здрави материали. Отлетият алуминиев корпус е изработен от висококачествена сплав, устойчива на солена вода, с прахово боядисано покритие.

Лесен монтаж

Стъкленият купол е от подсилено боросиликатно стъкло, което осигурява надеждност на устройството дори при най-тежки климатични условия. Веднъж инсталирани, предупредителните светлини издържат много години. Благодарение на LED технологията, гамата на WERMA не изисква поддръжка. С експлоатационен живот от 50 000 часа, гамата издържа до 50 пъти повече от обикновените лампи. Това е едно от най-големите предимства на LED предупредителните светлини – при тях няма нужда от подмяна на електрически крушки на голяма височина.

Въпреки изключителните качества, монтажът на устройството може да се извърши от един човек: кабелът минава през широк кабелен вход и двете части на корпуса са свързани с обезопасяващ кабел. Монтажът може да е директно върху хоризонтална повърхност или върху тръба с резба M25 без нужда от допълнителни аксесоари.


проекти 03

Автоматизирана система за управление в ПСОВ Кубратово След успешното завършване на проекта за рехабилитация и разширяване, в софийската пречиствателна станция “Кубратово” е въведена трета степен на пречистване на отпадъчните води, с което се постига отстраняване на азот и фосфор. Това отговаря на най-високите изисквания на европейската директива за градски отпадъчни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти от т.нар. чувствителни зони. След модернизацията пречиствателната станция работи при напълно автома-

тизиран технологичен режим по отношение на третирането на утайките и пречистването на водата. Очаква се модернизацията на пречиствателната станция да допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата.

Основни цели на автоматичното управление в системата

Технически характеристики

1/ Изравняване на входящия дебит в шестте биобасейна на биостъпалото. 2/ Управление на постъпващия въздух в нитрификационната зона на биобасейните с три различни режима на работа. 3/ Автоматично управление на нитратната рециркулация с 2 независими режима на работа. 4/ Автоматично управление на дебита на рециркулиращата активна утайка. 5/ Автоматично управление на дозирането на FeCl3 с два метода на дозиране. Към процеса на биологично отстраняване е предвиден и цикъл на химическо отстраняване на фосфора. За целта са разработени два автоматични цикъла на управление.

Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на процесите е почти изцяло независима от съществуващата, което предлага съществени предимства при експлоатация.

КОМУНИКАЦИОННА СХЕМА ПСОВ КУБРАТОВО

Диспечерски пост

ПС РАУ 1

ТРАФОПОСТ

PLC 2

КОТЕЛНО ПС РАУ 2

PLC 3

ПС РАУ 3 (нова)

PLC 7

ПС ПУ PLC 4

PLC 1 въздуходувно

PLC 110kV

БПК5

<25 mg/l

ХПК

< 125 mg/l

НВ

< 35 mg/l

Общ азот

< 10 mg/l

Общ фосфор

< 1 mg/l

Индустриалната мрежа е изградена на базата Проектът в цифри: на фиброоптика с протокол TCP/IP. • 26 помпи, най-големите сред тях Изградени са 8 паралелни Modbus мрежи, които с мощност 160 kW; обхващат общо 125 изпълнителни механизма и • над 30 миксера и флоумейкъра; измервателни устройства. Управлението се • 85 задвижки; извършва посредством PLC Modicon M340 на • над 90 измервателни Schneider Electric, като към всяко PLC локално е устройства; • около 1500 обработвани цифрови предвиден операторски терминал. и аналогови вх./изх. сигнали в В КИПиА частта е използвана процесна измер- Кубратово и 280 вх./изх. сигнали вателна апаратура на Hach Lange, а системи- в помпената станция в Нови те за измерване на ниво и дебит са на Siemens. Искър. Във всеки биобасейн са инсталирани по 10 измервателни уреда Hach Lange, свързани в мрежа SC1000. На базата на измерванията на част от тях се извършва автоматизираното управление на процеса. Критичните точки на нивомерения са дублирани с кондуктометрични системи за измерване на ниво. В помпената станция в Нови Искър е инсталирано IPC с локална SCADA CITECT с пълни възможности за независимо управление на системата. Комуникацията между помпената станция в Нови Искър и Кубратово се осъществява с радиовръзка в обхват 5 GHz.

PLS AVR

Постигнати параметри на водата на изход ПСОВ:

PLC 14


04 продукти

Комплект Flexazip

Приложения:

Комплект от 3 части за бърз монтаж, подходящ за ретрофит на patch кабели, с блокировка и оребрен корпус. Надеждното уплътнение е издръжливо на динамични движения. Херметичен, водоустойчив, UV-устойчив корпус. Без съдържание на халоген, силикон и кадмий.

Съдържание на доставката:

Характеристики:

Оребрени пластмасови тръби Разрез Rohrflex PA Вътрешно и външно оребрена повърхност

• машини и производствени • въздухо- и водонепропусклив; сгради; • устойчивост на масла до + 80 °C; • корабостроене; • устойчивост на бензин; • автоматизация; • висока устойчивост на киселина и разтворители; • електроинсталации. • без силикон, кадмий, халоген; • самогасящ се материал; • материал, забавящ горенето; • UV-устойчивост; • работна температура: -40 до +115 °C.

еко-логично

10 метра шлаух 10 метра затварящ профил Инструменти за монтаж, инструкции

В Европа мислят за премахването на атомната енергия Италия каза категорично „НЕ“ на ядрената енергия На проведения наскоро референдум италианските граждани отхвърлиха намеренията на правителството за възраждане на ядрената енергетика в страната, приватизация на водния сектор и съдебен имунитет за действащите министри. Министър-председателят на Италия заяви, че „над 90% от гласувалите са се обявили срещу предлаганите политики, което означава, че мнението на италианците е категорично ясно и правителството и парламента трябва в пълна степен да се съобразят с парламентът“. Берлускони планираше да възроди ядрената програма на страната, изоставена още през 1980 година. В референдум след трагедията в Чернобил през 1986 г. италианците гласуват за замразяването на ядрените мощности. Италия, подобно на Япония, е сеизмично неустойчива, но въпреки това правителството на Берлускони считаше, че може да инвестира в изграждане на нови ядрени мощности, които до 2020 г. да осигуряват 20% от нужното на страната електричество. Ядрената катастрофа във Фукушима допринесе за активизиране на обществената съпротива срещу тези планове.

захранването? - ще внася ли Германия ядрена енергия от други страни, особено от Франция? - ще построи ли Германия нови масивни централи с изкопаеми горива? Заключението е, че Германия може да затвори реакторите в рамките на пет години, само с минимално повишение на цената на електрическата енергия.

Предпоставка за затварянето на атомните централи е бързото развитие на възобновяемите енергийни изВ референдума участваха 57% от гласоподавателите, точници и газови централи от ново поколение. Те ще значително повече от предишните референдуми, въпредадат на мрежата необходимата гъвкавост, за да отки призива на Берлускони до гражданите за бойкот на говаря на търсенето на енергия. допитването. Участието на над 50% от гласоподавателите прави резултатите от допитването валидни. Според проучване на UBA, вносът на електрическа През последните 16 години всички референдуми в стра- енергия в Германия е основан на това, че е с по-ниска ната пропадаха именно заради ниско участие. 94% от цена, а не на вътрешен недостиг. Германската агенция гласувалите са против рестарт на ядрената програма смята, че бързото премахване на ядрената енергия ще на Италия, а 97% са против привилегии за политическа- струва само 0.006 до 0.008 евро за kWh ($0.009/kWh до та класа пред съдебните институции. $0.01/kWh). Германия ще затвори своите реактори до 2022 г. Германия може да затвори Наскоро в Германия бе подписан закон за прекратява реакторите в рамките на не работата на всичките АЕЦ в страната до 2022 г. пет години и то: След внимателно проучване на законопроекта, бе направено заключение, че документът не противоречи • без прекъсвания на на конституцията на страната. Законът предвижда електрозахранването; незабавното закриване на 8 ядрени реактора, като 7 • без внос на ядрена енергия; от тях са вече остарели и амортизирани. Останалите • без изграждане на нови 9 реактора, разположени на територията на Германия, въглищни централи; ще бъдат закрити поетапно в периода 2015 - 2022 г. • само с минимално Според германската агенция по околна среда, Герма повишение на цената на ния може да затвори реакторите до 2017 г., което е електрическата енергия. много по-скоро от официалното предложение на правителството за 2022 г. Както отбелязва Craig Morris за Renewables International, докладът е издаден от агенцията без поръчка на министерството. Анализът от немската агенция за околната среда е бил извършен специално, за да разгледа следните въпроси: - ще страда ли Германия от прекъсвания на електро-

Интересното е, че по-високата пазарна цена на електричеството ще намали цената на Германската програма за възобновяеми енергийни източници чрез намаляване на разликата между пазарната цена на електроенергията и средната стойност на преференциалните цени за възобновяемите енергийни източници. www.greentech-bg.net Ехнатон Навигатор е периодично издание за корпоративна, продуктова и инженерна информация на Ехнатон ООД. Отпечатва се върху рециклирана хартия. Разпространява се безплатно. Издател: Ехнатон ООД София 1756, бул. „А. Ляпчев“ 4, П.К. 21 тел.: 02/817 60 00 e-mail: navigator@akhnaton.biz Дизайн и производство: Зен Студио www.zen.st Ехнатон 07/08/2011. Всички права запазени. Цитираните в изданието имена са запазени или търговски марки на съответните собственици. Правата на използваните илюстрации принадлежат на съответните им собственици.

Навигатор: Брой 46  
Навигатор: Брой 46  

Ехнатон представи продуктови новости на Scame и Werma; Индустриални контакти Optima на Scame; Плоски светодиодни лампи Multicolour 239 от We...

Advertisement