Page 1

Вісник з питань туберкульозу в Україні Січень-квітень

2014

№8 Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» Гаряча лінія: 0 800 50 30 80

www.stoptb.in.ua

Читайте в цьому випуску: Фонд Ріната Ахметова відкрив у Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері сучасну лабораторію ................................................................................................................2 За тиждень роботи пересувних флюорографів у Києві обстежено 903 людини, виявлено 11 випадків туберкульозу.............................................................................................................4 Проведено верифікацію статистичних звітів протитуберкульозних служб і служб профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом в регіонах України.....................................................................6 Відбувся міжнародний навчальний курс для тренерів з фармаконагляду та когортного моніторингу клінічних проявів у лікуванні пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом.........................7 В Україні налагоджено виявлення мультирезистентного туберкульозу.....................................................8 Смертність від туберкульозу в 2013 році знижено на 6%...........................................................................8 Впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз допоможе контролювати ефективність використання препаратів......................................................................................................9 Україна розширює доступ до лікування мультирезистентного туберкульозу.........................................9 PATH продовжив тренінги із підготовки спеціалістів та розпочав моніторинги в 17 регіонах України...10 Результати роботи ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» за четвертий квартал 2013 року...........11 Всеукраїнська Гаряча лінія з питань туберкульозу щодня на зв’язку......................................................12

Шановні колеги! Представляємо Вам восьмий номер Вісника з питань туберкульозу в Україні, що інформує представників зацікавлених сторін про реалізацію Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні». З радістю повідомляємо, що національна програма «Зупинимо туберкульоз в Україні», основним реципієнтом якої майже 3 роки був фонд Ріната Ахметова, за 1-у фазу 9-го раунду отримала від Глобального фонду найвищий рейтинг ефективності – А1. Це стало можливим завдяки ефективній роботі всіх партнерів

підвищення потенціалу системи охорони здоров’я Украї-

ни шляхом поліпшення управління;

забезпечення впровадження швидких лабораторних ме-

тодів діагностики;

здійснення міжнародного моніторингу та оцінки і прове-

дення експертизи виконання національної програми протидії туберкульозу;

практичне навчання лікарів та впровадження національ-

них і міжнародних стандартів лікування туберкульозу;

підвищення рівня поінформованості населення з про-

філактики та лікування туберкульозу.

– субреципієнтів програми, в результаті було перевиконано

Ми віримо, що об’єднавши зусилля з усіма ключовими грав-

10 з 15 індикаторів (офіційний лист від Глобального фонду від

цями у сфері боротьби з туберкульозом, ми зможемо досягти

27.02.2014).

спільної мети – подолати епідемію туберкульозу в Україні. Це

Незважаючи на те, що фонд передав реалізацію 2-ї фази 9-го раунду гранту Глобального фонду ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними захворюваннями МОЗ України», фонд Ріната Ахметова продовжує свою діяльність у сфері боротьби з туберкульозом і реалізує власну Програму за такими напрямками:

захворювання, яке лікується, тому віримо в той час, коли від туберкульозу ніхто не вмиратиме. З повагою, Денис Денисенко, Керівник Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» та команда Програми.


2 Фонд Ріната Ахметова відкрив у Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері сучасну лабораторію 17 квітня 2014 року в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері відбулось урочисте відкриття бактеріологічної лабораторії з відділом молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу. Сучасне обладнання (автоматизовані аналізатори, шафи біологічної безпеки, центрифуги, автоклави, термостати, морозильні камери тощо) і витратні матеріали на загальну суму 2,7 млн грн закупили та поставили в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» спільними зусиллями фонд Ріната Ахметова і Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією. Нове обладнання дає можливість максимально швидко діагностувати туберкульоз – упродовж 2 днів замість 2 місяців, як це було раніше. В ре-

протитуберкульозному диспансері відкрилася сучасна лабора-

зультаті пацієнт у максимально стислі терміни може отримати

торія, яка дозволить установі швидше та якісніше діагностува-

на 99,98% точні результати дослідження зі спектром лікарсь-

ти туберкульоз і призначати вчасно правильну схему лікування.

кої чутливості до всіх протитуберкульозних препаратів і негай-

Раніше в 2012 році в рамках програми «Зупинимо туберкульоз

но почати лікування за правильною схемою, що є запорукою

в Україні» фонд уже постачав діагностичне обладнання як до

успішного лікування від такого важкого захворювання, як лікар-

Миколаївського обласного тубдиспансеру, так і до лабораторій

сько-стійкий туберкульоз.

II-го і III-го рівнів у Первомайську і Баштанському р-ні. За підтримки фонду було проведено тренінги для лікарів – за 3 роки область отримала 158 навчених фахівців».

Наталя Нізова, директор ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України: «За даними Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, у 2013 році на туберкульоз захворіли 30 819 українців. Всього на обліку перебувають 56 007 осіб. Щоб зупинити епідемію туберкульозу в Україні державою за підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» було створено Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями. Це структура, яка на сьогодні робить все необхідне, щоб епіТарас Кремінь, голова Миколаївської обласної ради: «Сьо-

демію було взято під контроль і було створено якісні умови для

годні відбулася важлива для області подія. Завдяки фонду Ріна-

діагностики та лікування згідно з міжнародними стандартами

та Ахметова «Розвиток України» в Миколаївському обласному

(виявлення 70% заразних хворих на ТБ упродовж одного року і


3 вилікування, принаймні, 85% таких хворих – дані ВООЗ). Центр

«Завдання фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» – за-

візьме на себе контроль над дотриманням стандартів діагно-

безпечити впровадження міжнародних стандартів діагностики

стики та лікування в Миколаївській області. Ми сприятимемо,

та лікування туберкульозу в країні. В Україні швидкої діагности-

щоб подібні умови за підтримки держави і фондів було створе-

ки щороку потребують 25 тисяч пацієнтів. Для них дуже важли-

но в усій країні».

вим є швидко отримати точний діагноз і своєчасно почати лікування, – це запорука успішного лікування від туберкульозу. Це вкрай важливо і для суспільства, оскільки 25 тисяч заразних пацієнтів в очікуванні діагнозу (упродовж 2-х місяців, як це було раніше) можуть інфікувати туберкульозом до 50 тисяч здорових людей. Швидка діагностика дозволяє цього уникнути. Хочу зазначити, що відкриття цього відділення стало можливим завдяки ефективному державно-приватному партнерству між Миколаївською областю та фондом Ріната Ахметова. У рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» спільно з Глобальним фондом для боротьби з ВІЛ / СНІД, туберкульозом та малярією для створення цієї лабораторії було виділе-

Анна Барбова, керівник Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України, вказала на особливості лабораторії: «Завдяки автоматизації надсучасних аналізаторів, пропускна здатність цієї лабораторії складає 48 зразків (пацієнтів) на день, що свідчить про до-

но 2 млн 700 тис. грн., додатково з місцевого бюджету – 2 млн 500 тис. грн. Переконаний, що тільки об’єднавши зусилля можна досягнути успіху в боротьбі з таким важким захворюванням, як туберкульоз», – зазначив Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

ступність експрес-методики для всіх пацієнтів, які потребують діагностики. Тобто 95% пацієнтів із моменту відкриття лабораторії зможуть отримувати точний діагноз на наявність лікарсько-стійкого туберкульозу протягом 2-х днів».

Павло Георгієв, головний лікар Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру: «Туберкульоз сьогодні – це не тільки проблема медицини або держави, а й проблема всіх громадян, всього суспільства. Спасибі обласній владі, фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» за надану підтримку. Сьогодні наша команда лікарів отримала інструмент – молекулярно-генетичну лабораторію, – що дозволяє швидко і точно визначати, яке лікування необхідне пацієнту. Вкрай важливо, щоб пацієнти зверталися за медичною допомогою з симптомами: рясне потовиділення вночі, слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищення температури тіла до 37 і більше градусів без видимої причини, яка тримається більше тижня. У разі наявності хоча б декількох із перерахованих симптомів Ви повинні звернутися до дільничного лікаря за місцем проживання для обстеження на туберкульоз».


4 За тиждень роботи пересувних флюорографів у Києві обстежено 903 людини, виявлено 11 випадків туберкульозу До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом фонд Ріна-

за 2 дні. Також фонд впроваджує телемедицину у фтизіатрію,

та Ахметова «Розвиток України» спільно з партнерами провів

що допомагає з швидкою і точною постановкою діагнозу без

акцію з безкоштовного анонімного і безпечного обстеження на

необхідності вивозити пацієнта», – говорить Марія Маковець-

сучасних пересувних цифрових флюоромобілях. Цю традицій-

ка, керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілі-

ну акцію фонд проводить вже п’ятий рік поспіль в рамках про-

зації фонду Ріната Ахметова.

грами «Зупинимо туберкульоз в Україні». Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітки. Виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

Цього року акція проводилась фондом Ріната Ахметова спільно з Департаментом охорони здоров’я КМДА та ТМО «Фтизіатрія», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІДу в Україні» (Альянс), Товариством Червоного Хреста в Україні. Біля флюо«Цією акцією ми хочемо не тільки привернути увагу до проблеми туберкульозу і закликати людей відповідально ставитися до свого здоров’я, а й показати правильний алгоритм виявлення туберкульозу. Якщо людина виявила у себе симптоми туберкульозу – кашель більше 2-3 тижнів, рясне нічне потовиділення, слабкість, безпричинне зниження ваги, температуру 37-37,5С – необхідно звернутися до лікаря і пройти призначені обстеження: зробити флюорографію, здати аналіз мокротиння. Якщо раніше постановка діагнозу «туберкульоз» займала до 2-х місяців, то зараз фонд Ахметова майже у всіх областях встановив сучасне обладнання, яке дозволяє поставити точний діагноз і призначити правильну схему лікування максимум

рографа на Південному залізничному вокзалі також працювала мобільна амбулаторія Альянсу, в якій 24-26 березня з 12:00 до 16:00 можна було отримати консультацію лікаря-фтизіатра, ознайомитися з інформаційними матеріалами, а також пройти швидке тестування на ВІЛ. Департамент охорони здоров’я та ТМО «Фтизіатрія» забезпечили роботу лікаря - фтизіатра, а також машину для транспортування людей із підозрою на туберкульоз у протитуберкульозний диспансер для подальшого обстеження на сучасному діагностичному обладнанні, постановки діагнозу та лікування.


5 Андрій Клепіков, виконавчий директор Альянсу, зазначив: «Туберкульоз є основною причиною смерті серед людей з ВІЛ/ СНІДом. Подолати цю страшну тенденцію можна, на практиці впроваджуючи поєднаний підхід до діагностики, лікування та профілактики ВІЛ/туберкульозу у представників уразливих груп. Специфіка роботи Альянсу в цій сфері – забезпечення раннього виявлення туберкульозу серед представників груп ризику, своєчасного і безперешкодного доступу до медичних послуг. Протягом 2013 року скринінгом було охоплено 12305 клієнтів проекту, діагностику туберкульозу пройшли 5698 клієнтів (46,3%), виявлено 626 (11%) випадків туберкульозу. Результати говорять самі за себе: серед уразливих груп виявлення туберкульозу майже в 5 разів вище, ніж серед загально-

За 5 днів роботи, з 24 по 28 березня 2014 року, було обстежено 903 людини і виявлено:

• •

11 випадків туберкульозу 6 випадків залишкових змін у легенях після раніше пере-

несеного туберкульозу

• •

38 випадків запалення легень 51 випадок хронічних захворювань легень, із них 7 – го-

стрих бронхітів

• • •

9 випадків онкологічних захворювань 1 випадок саркоїдозу 1 випадок захворювання серця

го населення!»

Біля флюорографа на Південному залізничному вокзалі представники Товариства Червоного Хреста в Україні інформували людей про основні симптоми туберкульозу і пропонували пройти безкоштовне обстеження.

«Туберкульоз може «маскуватися» під безліч хвороб – застуду, бронхіт, грип – і людина не одразу звертається до лікаря. Цією акцією ми щорічно привертаємо увагу людей до проблеми туберкульозу та закликаємо їх не займатися самолікуванням, а за наявності симптомів туберкульозу негайно звернутися до лікаря. Сучасне обладнання, поставлене фондом Ріната Ахметова в усі області, дозволяє поставити точний діагноз, визначити чутливість мікобактерії туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів і одразу призначити правильну схему лікування, що є запорукою успішного одужання», – зазначила Марія Маковецька, керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова.

Ініціатива обстеження на безкоштовному мобільному цифровому флюорографі показала свою ефективність у виявленні підозр туберкульозу в місцях скупчення представників «груп ризику», зокрема, на вокзалах. Тому цього року фонд Ріната Ахметова ухвалив рішення поставити два флюоромобіля на вокзалах.


6 Проведено верифікацію статистичних звітів протитуберкульозних служб і служб профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом в регіонах України Фахівцями ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» (далі – УЦКС) на

на кислотостійкі бактерії за 1-4 когорти 2012 року по країні представлені на діаграмі:

виконання наказу МОЗ від 31.10.2013 № 939 «Про подання установами і закладами охорони здоров’я України статистич-

7

них звітів за 2013 рік» протягом січня-лютого 2014 року було

4

Ефективне лікування Померло

проведено верифікацію статистичних звітів протитуберкульозних служб і служб профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІ-

13

53

Дом в регіонах України. Відповідно до отриманих даних зі звітів у 2013 році, як і у

10

попередні роки, епідеміологічна ситуація з туберкульозу за-

Невдале лікування 4 кат Перервано лікування

13

Переведено та Діагноз «туберкульоз» знятий

лишається складною. Попри досягнуті успіхи у боротьбі з чутливим туберкульозом, для України залишається актуальною

Відповідно до нових дефініцій, запропонованих ВООЗ у 2013

проблема поширення ТБ/ВІЛ та резистентних форм туберку-

році, ефективність лікування розраховується лише серед чут-

льозу, які є більш небезпечними в епідеміологічному плані,

ливих до протитуберкульозних препаратів І ряду хворих 1-3

і подолання яких вимагає значних фінансових та людських

категорій, за винятком хворих, які переведені до 4 категорії.

ресурсів.

Ефективність лікування за 2012 рік по Україні склала 53% (ре-

Так, за 2013 рік захворюваність на всі форми активного туберкульозу в порівнянні з 2012 роком зменшилась на 0,3% (з 68,1 до 67,9 на 100 тис населення), тобто досягнута стабілізація. Загалом по країні за 2013 рік захворіло 30819 осіб (проти 30958 за минулий рік). Найбільш напруженою залишається епідеміологічна ситуація у Херсонській, Дніпропетровській, Одеській областях.

комендовано ВООЗ - 85%). Відповідно до нових дефініцій та підходів до розрахунків, запропонованих ВООЗ у 2013 році, ефективність лікування склала 60,9%, за винятком хворих, які переведені до 4 категорії. Зміна епідеміологічного профілю туберкульозу вимагає від системи охорони здоров’я зміни підходів в організації медичної допомоги цим хворим. Проте застаріла система протитуберкульозної допомоги з традиційним орієнтиром на

Завдяки покращенню системи діагностики резистентних

госпіталізацію хворих в протитуберкульозні заклади, які не

форм туберкульозу кількість пацієнтів, які були зареєстровані

відповідають сучасним вимогам з інфекційного контролю, від-

до 4 категорії, за 9 місяців 2013 року склала 7016 осіб, що

сутність системи соціальної підтримки хворих на етапах ам-

майже досягає прогнозованих ВООЗ показників на 2013 рік.

булаторного лікування лише сприяє внутрішньо лікарняному

Частка серед них хворих із розширеною резистентністю (май-

розповсюдженню інфекції і не відповідає сучасним міжнарод-

же невиліковних та тих, що мають найбільшу епідеміологічну

ним вимогам.

небезпеку) складає 12%, або 835 осіб. Збільшення частки таких хворих свідчить про недоліки в організації виявлення та лікування хворих на чутливий туберкульоз на територіях та може створити загрозу погіршення епідеміологічної ситуації з туберкульозу у майбутньому. Результати лікування хворих на туберкульоз легень із позитивним результатом мікроскопічного дослідження мокротиння

Під час прийому звітів з фахівцями з усіх регіонів обговорені проблемні питання в сфері протидії туберкульозу на регіональному рівні та шляхи їх вирішення, плани оптимізації ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, та плани оптимізації лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу на 2014 рік.


7 Відбувся міжнародний навчальний курс для тренерів з фармаконагляду та когортного моніторингу клінічних проявів у лікуванні пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом За технічної підтримки бюро ВООЗ в Україні в Копенгагені

інформації в повному обсязі та уникнення подвійного збору

(Данія) 3-7 березня 2014 року відбувся міжнародний на-

інформації в 2 програмах - протитуберкульозній та з фармна-

вчальний курс для тренерів з фармаконагляду та когортного

гляду. У пацієнтів з туберкульозом наявність побічних реакцій

моніторингу клінічних проявів у лікуванні пацієнтів з лікарсь-

на протитуберкульозні препарати може знижувати прихиль-

ко-стійким туберкульозом.

ність до лікування та сприяти формуванню лікарсько-стійких форм туберкульозу. Після проведення навчального курсу були надані такі рекомендації:

проводити удосконалення законодавства відповідно до

кращих міжнародних практик;

налагодити взаємодію між національною протитуберку-

льозною програмою і регуляторним органом;

проводити аудит роботи лікаря з фармакологічного на-

гляду; Від ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» у заході взяла участь заступник директора з протитуберкульозних заходів О. Павлова. Навчальний курс мав такі завдання:

розробити національне керівництво щодо реєстрації по-

бічних реакцій;

проводити навчання лікарів з широким використанням

дистанційних форм навчання.

1) ознайомити учасників із основними принципами адаптації регулярного і активного фармаконагляду до лікування лікарсько-стійкого туберкульозу; 2) пояснити методологію для впровадження когортного моніторингу клінічних проявів у лікуванні лікарсько-стійкого туберкульозу та туберкульозу з розширеною стійкістю; 3) визначити зміни в існуючих системах обліку і звітності для моніторингу стану хворих з лікарсько-стійким туберкульозом та з розширеною стійкістю, які знаходяться на лікуванні, з метою забезпечення потреб когортного моніторингу клінічних проявів.

Фахівцями УЦКС спільно з представниками Державного екс-

Впровадження фармаконагляду забезпечує безпечність

пертного центру МОЗ України заплановано розробити план

лікування, покращення ефективності лікування пацієнтів.

фармаконагляду за лікарськими засобами, що використо-

Проблемними питаннями залишаються визначення, на який

вуються у фтизіатрії протягом 1 півріччя 2014 року, а також

препарат виникла побічна реакція, доцільність заповнен-

розробити та впровадити систему навчання лікарів із питань

ня повідомлень щодо побічних реакцій, методологія збору

фармнагляду.


8 В Україні налагоджено виявлення мультирезистентного туберкульозу В рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» спіль-

стратегію до 2050 року, яка передбачає збільшення зусиль, не-

ними зусиллями фонду Ріната Ахметова і Глобального фонду

обхідних для усунення туберкульозу, зокрема, посилення зусиль

для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, було

для боротьби з появою і поширенням стійких його форм.

впроваджено методики генетично-молекулярної діагностики та оснащено сучасним обладнанням всі регіони України. Завдяки цьому обладнанню швидкість виявлення резистентного туберкульозу значно зросла – до кількох годин замість кількох місяців. Це дає можливість у найкоротші терміни виявити резистентність і призначити відповідне лікування. Про це під час прес-конференції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, яка проходила в МОЗ 24 березня, повідомила Голова Держслужби України соцзахворювань Тетяна Александріна. «Сьогодні в Україні стабілізовано епідемічний процес: знижено рівні захворюваності та смертності від туберкульозу. Смертність від туберкульозу у 2013 році (за даними Держкомстату України), знизилась на 6% у порівнянні з попереднім роком та становить 14,2 на 100 тис. населення. Ця тенденція свідчить про поступове зростання ефективності лікування захворювання та забезпечення потреби у протитуберкульозних препаратах. Відзначається налагодження діагностики мультирезистентного (стійкого до препаратів) туберкульозу за допомогою використання обладнання ВАСТЕК, GeneXpert. Кількість випадків підтвердженого мультирезистентного туберкульозу із 3329 у 2009 році зросла до 7149 за 9 місяців 2013 року. Всього у 2013 році зареєстровано 8386 осіб, хворих на мультирезистентну форму захворювання», - повідомила Голова Держслужби України соцзахворювань. За словами координатора програм з питань туберкульозу, мультирезистентного туберкульозу Бюро ВООЗ в Україні Андрія Славуцького, цього року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше заговорила про перспективу ліквідації туберкульозу в глобальному масштабі. ВООЗ розроблено глобальну

«Існує група країн, де знижується захворюваність від туберкульозу – Латвія, Естонія, Німеччина. До групи країн, де продовжує збільшуватися рівень захворюваності на туберкульоз та його поширення, належать Велика Британія, Швеція, Росія. До групи країн, в яких відбувається поступова стабілізація епідемії та повільне покращення ситуації з туберкульозом, відносять Україну», - зазначив Андрій Славуцький. Експерт також повідомив, що сьогодні на рівні співпраці Міністерства охорони здоров’я та ВООЗ відпрацьовується системне поширення амбулаторної моделі лікування хворих. Ця модель передбачає лікування хворого в умовах, які йому найбільш зручні, а також застосування механізму психологічної та соціальної підтримки. Як наголосила Т. Александріна, туберкульоз в Україні діагностується та лікується безоплатно, і для цього існують усі можливості та встановлені чіткі стандарти виконання, які базуються на рекомендаціях ВООЗ. Надання послуг хворим на туберкульоз сьогодні чітко стандартизовано і максимально враховує міжнародні рекомендації та настанови. Хворі на туберкульоз забезпечені протитуберкульозними препаратами. А найголовніше - у нас є сьогодні можливість правильно діагностувати і правильно лікувати туберкульоз. В країні посилено систему лабораторної діагностики: розроблено «Стандарти бактеріологічної діагностики ТБ», затверджено «Систему забезпечення контролю якості бактеріологічних досліджень на ТБ в Україні». Понад 3,5 тисяч спеціалістів лабораторної мережі пройшли навчання з питань покращення якості та оперативності лабораторних досліджень у сфері виявлення туберкульозу», - зазначала Голова відомства.

Смертність від туберкульозу в 2013 році знижено на 6% Смертність від туберкульозу у 2013 році знизилась на 6% у порівнянні з попереднім роком та становить 14,2 на 100 тис. населення (дані Держкомстату України). Ця тенденція свідчить про ефективність заходів з протидії туберкульозу та пов’язана із забезпеченням потреби у протитуберкульозних препаратах І та ІІ ряду.

зультативних показників виконання Програми у 2013 році; звіту щодо фінансування заходів Програми у 2013 році. Крім того, з метою удосконалення процесу стратегічного планування в галузі протидії туберкульозу протягом останніх років широко запроваджено моніторинг та оцінку виконання державної та регіональних протитуберкульозних програм шляхом про-

На сьогодні Держслужбою України соцзахворювань завершено

ведення моніторингових візитів з національного та регіонального

опрацювання звітів з усіх регіонів України, що дозволить більш

рівнів. Так, протягом 2013 року Держслужбою України соцзахво-

детально охарактеризувати епідемічну картину в цілому по

рювань проведено оцінку реалізації заходів щодо протидії епі-

Україні, та в розрізі регіонів. Зокрема, здійснено аналіз завдань

демії туберкульозу, дотримання стандартів медичної допомоги,

і заходів Програми та наказу МОЗ України від 16.01.2013 № 25

а також кінцевих результатів лікування хворих на туберкульоз в

«Про затвердження Плану заходів щодо виконання Загально-

14 регіонах з високим та середнім рівнями захворюваності на

державної цільової соціальної програми протидії захворюванню

туберкульоз. За підсумками перевірок для кожного регіону були

на туберкульоз на 2012 - 2016 роки» у 2013 році; звіту щодо ре-

розроблені плани невідкладних заходів.


9 В Україні пройшла інформаційно-роз’яснювальна акція з питань протидії туберкульозу В Україні пройшла інформаційно-роз’яснювальна акція з пи-

Голова Держслужби наголосила, що в контексті посиленої ін-

тань протидії туберкульозу, приурочена до Всесвітнього дня

формаційної та просвітницької роботи робиться акцент на сти-

боротьби з туберкульозом, який відзначається за рішенням

мулюванні населення вчасно звертатися до лікаря й проводити

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з 1993 року.

обстеження, якщо виникли симптоми, притаманні туберкульозу.

В цей день ВООЗ визнала туберкульоз глобальною надзвичайною проблемою, а день 24 березня – Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. В рамках проведення акції в кожному регіоні проводилися заходи, які привернули увагу громадськості до проблеми поширення туберкульозу: тематичні лекції з місцевими лікарями-фтизіатрами, прес-конференції та публічні обговорення, гарячі лінії, тренінги для лікарів загальної мережі тощо.

«Підвищена температура, яка спостерігається в людини тривалий час, кашель, що триває більше трьох тижнів, безпричинна втрата ваги, нічна пітливість можуть стати першими симптомами туберкульозу. В цьому випадку неодмінно слід звернутися за медичною допомогою та пройти відповідне обстеження. Туберкульоз – це виліковна хвороба, подолавши яку людина здатна жити здоровим і повноцінним життям. Однак ефективне й

«Цей день має велике значення для підвищення рівня поін-

швидке одужання залежить від своєчасного візиту до лікаря та

формованості українців в питаннях розповсюдження туберку-

отримання необхідної медичної допомоги», - наголосила вона.

льозу, методів його діагностики та лікування. В процесі проведення тематичних заходів в регіонах залучені не лише фахівці фтизіатричного профілю, а й лікарі загальної практики - сімейної медицини, які так само повинні володіти вичерпними знаннями щодо профілактики і раннього виявлення туберкульозу. В ході акції акцентовано увагу на інтерактивному зв’язку та вивченні реальних проблем шляхом спілкування з представниками ЗМІ, проведення лекцій в учнівському середовищі, робочих ко-

На сьогодні медична допомога хворим на туберкульоз надається: у 103 протитуберкульозних диспансерах - кількість ліжок - 15174, у 41 тублікарні – (5415 ліжок для дорослих і 250 для дітей), у 588 тубкабінетах. Крім того, в країні працює понад 3,7 тис ДОТ-кабінетів (кабінетів контрольованого лікування). Лікування в протитуберкульозних закладах України здійснюється безоплатно.

лективах», - повідомила Т.Александріна.

Впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз допоможе контролювати ефективність використання препаратів У березні Голова Держслужби України соцзахворювань Те-

«Важливо, щоб фахівці володіли оперативною, достовірною

тяна Александріна провела зустріч із представниками проекту

та повною інформацією про пацієнта, тривалість та дієвість

міжнародної технічної допомоги USAID/SIAPS - «Системи по-

його лікування тощо. Електронний реєстр сприятиме проведен-

кращеного доступу до лікарських засобів та фармацевтичних

ню моніторингу епідемічної ситуації, зокрема, аналізу захворю-

послуг». Під час переговорів, які стосувалися стану впровад-

ваності, смертності, результатів лікування, об’єктивному фор-

ження проекту та планування наступних кроків, було представ-

муванню державної потреби протитуберкульозних препаратів І

лено його нового директора Уаніту Фолмсбі (Juanita Folmsbee),

та ІІ ряду. Функція технічного впровадження реєстру покладена

яка є фахівцем із досвідом роботи по лікуванню осіб у складних

на Державну установу «Український центр контролю за соціаль-

умовах по всьому світу.

но небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я

В ході діалогу порушено питання стану запровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз – e-TB-manager, який

України». За даними Центру на сьогодні забезпечено введення даних більш як 90% пацієнтів», - зазначила Т.Александріна.

забезпечить систему епідмоніторингу, моніторингу лікування

Разом із тим, Голова відомства наголосила, що більш опера-

та раціонального використання препаратів (Порядок ведення

тивною має бути робота щодо введення до реєстру інформації

реєстру хворих на туберкульоз затверджений Наказом МОЗ

про лікування хворих. Ця інформаційна система - e-TB-manager

України №818 від 19.10.2012 року). В рамках проекту «Системи

- дозволить здійснювати контроль за раціональним використан-

покращеного доступу до лікарських засобів та фармацевтичних

ням протитуберкульозних препаратів і, як результат, бюджетних

послуг» здійснюється організаційна та технічна підтримка впро-

коштів на їх закупівлю.

вадження реєстру.


10 PATH продовжив тренінги із підготовки спеціалістів та розпочав моніторинги в 17 регіонах України В рамках реалізації ІІ фази 9 Раунду Проекту «Зниження за-

приділили увагу питан-

хворюваності на туберкульоз в Україні шляхом розширення

ням організації протие-

та покращення доступу до високоякісних послуг з профілакти-

підемічного режиму та

ки та лікування туберкульозу», що фінансується Глобальним

інфекційного

Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією,

у лабораторіях мікробіо-

Міжнародний благодійний фонд «Організація оптимальних тех-

логічної діагностики ту-

нологій в сфері охорони здоров’я» (PАТН) продовжив тренінгову

беркульозу. Фахівці мали

діяльність із підготовки спеціалістів для вдосконалення системи

можливість закріпити на-

охорони здоров’я та розпочав роботу з підтримки регіональних

буті практичні навички в

моніторингових візитів в 17 регіонах України.

ході вирішення ситуацій-

контролю

них завдань.

Так, у березні 2014 року була сформована група фахівців із лабораторій мікробіологічної діагностики туберкульозу ІІІ рівня,

Крім того, PАТН продовжив роботу з підтримки регіональних

яка взяла участь у міжнародному тренінгу з організації та впро-

моніторингових візитів в 17 регіонах України. Під час візитів

вадження системи контролю якості лабораторних досліджень

фахівці використовують опитувальні листи. За результатами ві-

на туберкульоз на базі Колаборативного Центру ВООЗ Супра-

зиту моніторингова команда складає аналітичну довідку в двох

національної референс-лабораторії для України у місті Рига

примірниках, один із яких залишається в лікувальному закладі,

(Латвія). До групи учасників увійшли представники АР Крим,

до якого було здійснено візит, а другий - у керівника моніторин-

Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської,

гової команди, та використовується під час наступного візиту до

Львівської, Одеської областей, м. Севастополя та 2 мікробіоло-

закладу для відслідковування прогресу виконання рекоменда-

гічних лабораторій туберкульозних лікарень, підпорядкованих

цій та процесу усунення недоліків.

Департаменту пенітенціарної служби країни. Цей тренінг має особливо важливе значення в період епідемії мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ), коли висновок лабораторії відіграє ключову роль у підтвердженні діагнозу. Саме лабораторія за результатами мікробіологічних досліджень та тесту чутливості до протитуберкульозних препаратів може визначити наявність туберкульозу, спричиненого збудником, чутливим до протитуберкульозних препаратів.

У довідці надається перелік виявлених недоліків, рекомендації та строки щодо їх усунення. Обласним протитуберкульозним закладам рекомендується відвідати кожен район області не менше одного разу на рік, а в разі виявлених недоліків, які потребують більш активного втручання на обласному рівні, – частіше. Протитуберкульозні заклади Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей відновили в 2014 році регіональні накази про проведення моніторингових візитів, формування моніторингових команд, склали та надали річні плани-графіки проведення візитів у районні центри відповідних областей. Більшість обласних протитуберкульозних закладів має досвід проведення моніторингових візитів у попередній фазі проекту та оцінює цю діяльність позитивно. Заклади отримали можливість не тільки контролювати ситуацію в регіонах, а й проводити роботу на місцях із районними спеціалістами, допомагаючи їм у вирішенні проблемних питань на робочих місцях. Допомога та

Під час тренінгу були розширені теоретичні знання учасників з організації контролю якості лабораторних досліджень та вдосконалені практичні навички з впровадження системи контролю

супервізія на робочому місці дуже позитивно впливають на засвоєння та застосування знань та навичок, отриманих районними спеціалістами на фахових тренінгах.

якості лабораторних досліджень на туберкульоз у відповідності

Проведення тренінгової діяльності та супервізії на робочому

до міжнародних стандартів. Тренери та учасники детально

місці – це ланки одного ланцюга у подоланні епідемії туберку-

обговорили причини виникнення та шляхи попередження хиб-

льозу та виконанні Загальнодержавної програми боротьби з

но-позитивних та хибно-негативних результатів дослідження,

туберкульозом.


11 Результати роботи ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» за четвертий квартал 2013 року Протягом четвертого кварталу 2013 року ВБФ «Коаліція

ради з питань протидії ТБ/ВІЛ щодо контролю прийняття місце-

ВІЛ-сервісних організацій» забезпечувала реалізацію 23 проек-

вих програм у тих районах, де вони ще не прийняті, та приведен-

тів на місцях за такими напрямками:

ня у відповідність до потреб фінансування програм на 2014 рік.

1. Підтримка хворих на ТБ ув’язнених, які звільняються із

У Миколаєві в одному з районів міста проведено громадські слухання, підсумком яких стала резолюція щодо включення

місць позбавлення волі. Протягом жовтня-грудня 2013 року діяльністю 8 регіональних проектів було охоплено 253 особи, які звільнились із місць позбавлення волі, із них 145 осіб продовжили лікування у цивільному секторі, що складає 56%. Всього за період липень-грудень 2013 року в рамках

проектної

діяльності була надана підтримка 527 хворим на ТБ

ув’язненим,

із них 303 особи

продовжили

лікування (57%). 2. Покращення виявлення випадків ТБ серед ромського населення Протягом жовтня-грудня 2013 року 48 медіаторів (посередників, які працюють із ромським населенням) охопили діагностикою 725 ромів, з них було виявлено 118 хворих на ТБ осіб. Їх направили на лікування, розпочали лікування 113 осіб (1 особа померла в Мукачівській лікарні). У грудні 2013 року було проведено круглий стіл за участю представників міністерств, медіаторів та керівників обласних Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямований на налагодження тіснішої співпраці між усіма учасниками. Обговорювались питання залучення нових клієнтів та вирішення супутніх питань представників ромської громади, які є бар’єром до їх обстеження та лікування. 3. Покращення виявлення випадків ТБ серед груп ризику У 4-му кварталі 2013 року за цим напрямком продовжували працювати 14 регіональних неурядових організацій (НУО). В результаті силами місцевих НУО за квартал було обстежено на туберкульоз 1203 представників груп ризику, у 124 з них був виявлений туберкульоз, усі пацієнти розпочали лікування. 4. Реалізація регіональних АКСМ-стратегій, в тому числі забезпечення їх повного фінансування з місцевих бюджетів, включно із заходами соціальної підтримки У Кіровограді, після проведення аналізу виконання протиту-

АКСМ-стратегії до районної цільової програми. У Луганську при обласній координаційній раді з протидії туберкульозу створено дві робочі групи: 1) для підготовки пропозицій щодо поліпшення доступу до замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) пацієнтів із відкритою формою туберкульозу та забезпечення безперервності ЗПТ у протитуберкульозних стаціонарах; 2) для підготовки пропозицій щодо поліпшення мотивації пацієнтів ДОТ-кабінетів до лікування туберкульозу та надання пацієнтам мотиваційних наборів. Протягом грудня 2013 – січня 2014 року було проведено конкурси проектів за 3-ма напрямками:

«Забезпечення доступу до лікування ТБ для представників

«Покращення виявлення випадків ТБ серед груп ризику»,

Реалізація регіональних АКСМ-стратегій, в тому числі

груп ризику на амбулаторній фазі», відібрано 7 переможців.

відібрано 13 переможців.

забезпечення їх повного фінансування з місцевих бюджетів, включно із заходами соціальної підтримки», відібрано 10 переможців. Основною

проб-

лемою, з якою зіткнулись

організа-

ції, була затримка фінансування рамках

в

реалізації

9 Раунду проекту Глобального Фонду. У зв’язку із цим у регіонах деякі з організацій не мали змоги здійснювати поїздки у виправні колонії, працювати з клієнтами і мотивувати їх до продовження лікування після

беркульозних програм та заходів, виконавцям проекту вдалося

звільнення; не було коштів на закупівлю мотиваційних наборів,

отримати особисте доручення голови обласної координаційної

проведення заходів та поїздки в райони.


12 Всеукраїнська Гаряча лінія з питань туберкульозу щодня на зв’язку

Протягом 2013 року консультанти Всеукраїнської гарячої

Суттєву допомогу щодо таких скарг надають колеги з Гаря-

лінії з питань туберкульозу надали понад 14,5 тисяч роз’яс-

чої лінії МОЗ – вони фіксують подібні скарги та оперативно

нень та відповідей громадянам України стосовно туберкульо-

реагують на них, отримуючи схвальні відгуки пацієнтів.

зу. З кожним роком кількість безоплатних консультацій збільшується, для порівняння у 2012 році було зафіксовано 13,5 тисяч звернень.

Також цього кварталу зросла кількість звернень клієнтів щодо захисту від ТБ (можливість зараження у натовпі, на мітингах та акціях протесту).

Найбільша кількість громадян – понад 3,2 тисячі – зверталися для отримання інформації про ознаки захворювання

на

тубер-

кульоз, де можна пройти обстеження при підозрі на туберкульоз, отримати допомогу при встановленні діагнозу, шукали контактні дані протитуберкульозних диспансерів. Сюди ж відносяться запитання про протитуберкульозні заходи, які здійснюються в Україні. З питань ефективності та стандартів лікування туберкульозу звернулося 2484 особи, з питань діагностики – майже 1,3 тисячі, соціальними аспектами туберкульозу (механізми та пункти отримання соціальної допомоги) поцікавилося понад 1,4 тис респондентів. Також до переліку найбільш частих запитань належать: поширення туберкульозу в дітей та БЦЖ-вакцинація, ко-інфекція, отримання юридичної та психологічної допомоги, забезпечення профільних закладів протитуберку-

Щодо кількості звернень на Гарячу лінію, то за січень – березень 2014 року було надано понад 2800 консультацій (телефоном, за допомогою Skype, ICQ, електронної пошти та на сайтах doctor.itop.net та likar.info). 15% звернень стосувались інформаційного консультування з різних питань, 30% – лікування туберкульозу, 20% тих, хто звертався на Гарячу лінію, турбували соціальні аспекти туберкульозу, 35% – цікавилися діагностикою та захистом від туберкульозу. Серед інших тематик звернень можна назвати психологічну підтримку, юридичні аспекти, питання стосовно мультирезистентного туберкульозу, ко-інфекції ВІЛ/СНІД та забезпечення протитуберкульозними препаратами. Часто клієнти телефонують зі скаргами на нестачу ліків та умови лікування. Фахівці Гарячої лінії не лише надають вичерпні відповіді на всі запити, але й працюють над вирішенням скарг, які надходять від пацієнтів, а також допомагають вирішувати питання юридичного характеру.

льозними препаратами та стійкість інфекції до них, тощо. У перші ж три місяці 2014 року клієнти Гарячої лінії, стурбовані ситуацією в країні, часто телефонували не лише за інформацією та лікарською консультацією, а і з запитами психологічної

допомо-

ги. Також досить багато

Нагадуємо, що консультації надаються щоденно з 9:00 до 21:00 за телефоном 0-800-50-30-80, а також на сайті http://www.helpme.com.ua. Лікарі-фтизіатри, психологи, дитячий фтизіатр та юрист надають корисну інформацію та консультують із багатьох питань, що стосуються туберкульозу. Дзвінки з усіх телефонів – безкоштовні. Команда Всеукраїнської Гарячої лінії з

пацієнтів протитуберкульозних диспансерів скаржилися на по-

питань, пов’язаних із захворюванням на

бутові умови, харчування та дотримання хворими належного

туберкульоз завжди готова прийти на

режиму лікування.

допомогу.


13 Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» Головні завдання програми: Програма повинна доповнити Національну програму з питань боротьби із захворюванням на туберкульоз в тих питаннях, які держава не в змозі вирішити самостійно, а саме: Покращити діагностику ТБ шляхом оптимізації мережі лабораторій в громадських та пенітенціарних установах. Покращити доступ до високоякісних послуг для людей, які з різних причин мають обмежений доступ до протитуберкульозних медичних послуг. Підвищити потенціал системи охорони здоров’я України для боротьби з ТБ шляхом поліпшення управління (лідерство, моніторинг та оцінка, розвиток кадрових ресурсів), яка необхідна для успішної реалізації програми по ТБ. Підвищити загальний доступ до діагностики, лікування та догляду у зв’язку з ТБ шляхом підвищення обізнаності, мобілізації політичної підтримки і зниження стигми.

Основний реципієнт гранту Глобального фонду на 2-гу фазу 9 раунду Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»

Основні суб-реципієнти Програми, які здійснюють діяльність у 2-й фазі 9 раунду: Впровадження 2-ї фази 9 раунду розпочалося з 1 жовтня 2013 року Державна пенітенціарна служба України http://www.kvs.gov.ua МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» http://www.aidsalliance.org.ua Представництво міжнародної організації PATH в Україні http://www.path.org Товариство Червоного Хреста в Україні http://www.redcross.org.ua ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» http://www.hiv.org.ua

3 2013 року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» самостійно фінансує Всеукраїнську гарячу лінію з питань, пов’язаних з туберкульозом

(0 800 503 0 80)

www.helpme.com.ua

Партнер Програми: Всесвітня організація охорони здоров’я Строки реалізації Програми за кошти Глобального Фонду: 2011-2015 роки За 5 років реалізації Програми планується надати допомогу і підтримку всім областям України. Підписатися на Вісник можна, відправивши листа з темою «Підписка на Вісник з ТБ» на електронну адресу ozakharchenko@fdu.org.ua Також читайте нас на сайті http://www.stoptb.in.ua/ua/project_publications і на сторінці фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у Facebook https://www.facebook.com/AkhmetovFDU

Вісник з питань туберкульозу в Україні №7 (січень-травень 2014)  
Вісник з питань туберкульозу в Україні №7 (січень-травень 2014)  

Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» http://www.stoptb.in.ua/ створена з метою подолання епідемії туберкульозу в Україні http://stopt...

Advertisement