Page 1

Akhi l S ai n

ANAL YT I CAL ORGANI Z ED CONS I S T ENT CONF I DENT COHERENT REL I ABL E HONES T BROADMI NDED

Des i gnmanager/Res ear cher/Phot ogr apher akhi l . s @ni d. edu/9558686534 Pr oj ect s

S OCI ALNET WORKS

UIDES I GN COMMUNI CAT I ON

EVENTMANAGEMET RES EARCH COLLABORATI ON

CONCEPT UAL I Z AT I ONP OGRAPHY HOT WEBMARKET I NG S YS T EMSDES I GN

PACKAGI NG

BRANDI NG

Pos t gr aduat ePr ogr ammei n S t r at egi cDes i gnManagement , Nat i onal I ns t i t ut eofDes i gn, Gandhi nagar201113 B. T echPl an( Ur banPl anni ng) , Maul anaAz adNat i onal I ns t i t ut eofT echnol ogy,Bhopal 200711

Exper i ence Gandhi nagarPor t al

wor ki ngasas t r at egi cdes i gnmanager

Bet anetCons ul t ancyPvt .L t d Gandhi nagars epdec2013

S t r at egi cDes i gnManagementI nt er n

Nat i onal Capi t al Rei gnPl anni ng Boar d Del himayj une2010 Revi ew ofmas t erpl andel hi 2021

Resume  

brief description about my work

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you