Page 1

‫احملامي‬ ‫فرهاد نيكمرام‬ ‫‪Advokat Farhad Nikmaram‬‬

‫‪Tlf. 33 91 30 20‬‬ ‫‪advokatnikmaram@yahoo.dk‬‬ ‫‪Købmagergade 31 - 1150 København K‬‬

‫�أخبــــــار‬

‫السعر ‪ 10‬كرونات‬

‫فلسطينيون يرفعون‬ ‫قضية تعويض ضد‬ ‫احلكومة‬ ‫ص‪4‬‬

‫الدامنارك‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫جريدة شهرية عربية ‪ -‬دامناركية‬

‫‪www.norrebrobazar.dk‬‬

‫ختفيضات كبرية‬ ‫رز ‪5Kg. 35,- kr‬‬

‫العدد الرابع عشر • أبريل ‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫املزيد ص‬

‫‪12 - 13‬‬

‫ص‪11‬‬

‫من جديد‪:‬‬

‫الحكومة تسعى لتشديد قوانين لم الشمل‬

‫ال��وزي��ر اجلديد‬ ‫ل�ل�أج���ان���ب‬ ‫واالن����دم����اج‬ ‫«سورين بيند»‬ ‫يطالب األجانب‬ ‫ب���ال���ذوب���ان‬ ‫يف اجمل��ت��م��ع‬ ‫وي��ت��وع��ده��م‬ ‫ب��ت��ش��دي��دات‬ ‫قانونية إضافية‬

‫معلومات عن‬ ‫التحالف احلكومي‬ ‫ص‪10‬‬ ‫صحافة‬ ‫دامناركية‬ ‫ص ‪14‬‬ ‫أخبار ثقافية‬ ‫وعروض كتب‬ ‫ص‪15‬‬ ‫مقاالت وآراء‬ ‫ص ‪16‬‬ ‫آمنة أبو راس‬ ‫تكتب عن‬ ‫مدرسة السبت‬ ‫يف أودينسه‬ ‫ص ‪17‬‬

‫‪Nørrebro Bazar ApS‬‬

‫أجرى رئيس الحكومة الرس لوكة راسموسن مؤخرا‬ ‫تغييرات وزارية مهمة كان أبرزها إقالة وزيرة االندماج‬ ‫والالجئين بيرته رون هورنبيك وتعيين س���ورين بيند‬ ‫بدال منها‪.‬‬ ‫إقالة الوزيرة جاءت كما هو معروف على خلفية قضية‬ ‫البدون‪ ،‬لكنها كانت مناسبة لكي يجدد رئيس الحكومة‬ ‫بعض وجوه وزارته طلبا لتحس���ين أدائها وش���عبيتها‬

‫احملامي ربيع جييب‬ ‫على أسئلة القراء‬ ‫ص‪8‬و‪9‬‬

‫ندى عيتاني تكتب‬ ‫عن يوم املرأة العاملي‬ ‫ص‪17‬‬

‫المنخفضة‪ .‬لكن وزير االندماج الجديد لم يكن أقل تشددا‬ ‫من الوزيرة المقالة‪ .‬فهو من نفس التيار المحسوب على‬ ‫اليمين في الحزب الليبرالي‬ ‫الحاكم وقد سبقته تصريحاته اقرأ املزيد يف‬ ‫المثيرة حول األقليات العرقية‬ ‫في الدانمارك‪.‬‬

‫عائلة دامناركية‬ ‫تقع يف قبضة‬ ‫القراصنة‬ ‫ص‪19‬‬

‫ص‪6‬‬

‫صورة خاصة‪ :‬جهاد راضي فالنتين (‪ )SF‬نائب رئيس بلدية برونبي‪.‬‬

‫يف خطوة هي األوىل من نوعها يف الدامنارك ومببادرة من أحد أعضائه العرب‬

‫جملس بلدية برونيب يلغي عقود عمل مع شركة‬ ‫‪ G4S‬بسبب تعاونها مع املستوطنات اإلسرائيلية‬ ‫أصدر مجلس بلدية برونبي التي تقع غرب مدينة كوبنهاجن‪ ،‬قرارا‬ ‫غير مس���بوق قضى بإلغاء عقد خدمات الحراس���ة مع شركة (جي ‪4‬‬ ‫أس) العالمية وذلك بس���بب عودتها للعمل في حراسة المستوطنات‬ ‫اإلسرائيلية وتزويدها باألشخاص والمعدات‪ .‬وقد استند المجلس الذي‬ ‫صوت بأغلبية ‪ 12‬صوتا ضد سبعة‪ ،‬إلى االنتقادات الشديدة التي سبق‬ ‫وأن تعرضت لها الش���ركة من قبل الحكوم���ة الدانماركية ومنظمات‬

‫حقوق اإلنسان‪ ،‬حيث يعتبر عملها هناك مضرا بالسكان الفلسطينيين‬ ‫ً‬ ‫ايضا‪.‬‬ ‫وبعملية السالم‬ ‫عضو‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫جاء‬ ‫هذا‬ ‫برونبي‬ ‫قرار بلدية‬ ‫إقرأ املزيد يف‬ ‫المجلس البلدي‪ ،‬الفلسطيني األصل جهاد فالنتين‬ ‫وزميل���ه في ح���زب أس أف وبتأييد من أعضاء‬ ‫حزب الديمقراطيين االشتراكيين‪.‬‬

‫ص‪7‬‬


‫‪2‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫رأينــــــا‬ ‫صرح‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫سجاد كردي قديم يف مبنى بلدية روسكلدة‬

‫وزير االنصهار االجتماعي‬

‫س���ورين بيند وزير االندماج الجديد بأنه يكره عبارة‬ ‫اندماج اجتماعي وال يطيق س���ماعها‪ ،‬وإنه يفضل عبارة انصهار‬ ‫اجتماعي ب���دال منها‪ ،‬كما أن���ه يتضايق جدا من عب���ارة التعددية‬ ‫الثقافية‪ .‬والغريب هنا هو أن الصفة الرس���مية الجديدة للسيد بيند‬ ‫حالي���ا ومن���ذ ‪ 2011/ 3/8‬هي أنه وزير االندم���اج والالجئين في‬ ‫الحكومة الدانماركية الحالية‪ .‬فكيف سيدير الوزير هذه الوزارة وهو‬ ‫يكره اسمها الذي يمثل مهمتها األساسية وال يؤمن به؟ كيف سينفذ‬ ‫سياس���ة االندماج التي وضعتها الحكومة وكيف سيتابع المشاريع‬ ‫ً‬ ‫أصال؟‬ ‫المتعلقة بذلك وهو ال يؤمن باالندماج‬ ‫لقد وضعت الحكومة سياسة متشددة لالندماج االجتماعي ونفذتها‬ ‫خالل السنوات الماضية‪ ،‬ومن مفرداتها الملموسة محاربة الجيتوهات‬ ‫وتفتيتها‪ ،‬وزج األجانب في سوق العمل وفي مشاريع التنشيط وفي‬ ‫مراكز تعلم اللغة الدانماركية‪ ،‬ودفع الش���باب إل���ى مراكز التأهيل‬ ‫المهني والتعليم���ي ومعاقبة من ال ينخرط في هذه المراكزعقوبات‬ ‫مالية قاسية‪ ،‬وتشديد العقوبة على المجرمين وطردهم من البالد‪.‬‬ ‫هذه السياس���ة االندماجية المتش���ددة التي تحظ���ى بدعم غالبية‬ ‫المجتمع الدانماركي‪ ،‬والكثير من األجانب‪ ،‬ال تعجب الوزير الجديد‬ ‫ال���ذي يريد من األقليات العرقية أن تذوب في المجتمع ذوبانا كامال‬ ‫وذلك بأن تتبنى عاداته وتقاليده وقيمه وأساليبه في العيش والحياة‪،‬‬ ‫وتنس���ى في الوقت نفسه قيمها وعاداتها وتقاليدها‪ .‬الوزير الجديد‬ ‫ال���ذي يحق لن���ا أن نطلق عليه وزير الذوب���ان االجتماعي‪ ،‬لم يقل‬ ‫لنا كيف س���يذوبنا في المجتمع‪ .‬وما هي الطرق التي سيتبعها؟ هل‬ ‫سيحدث هذا بوصفة جاهزة وسريعة‪ .‬أم أنها عملية اجتماعية طويلة‬ ‫األمد؟‬ ‫الكل يعرف أن األقلي���ات العرقية التي تعيش حاليا في الدانمارك‬ ‫وتساهم في نشاط المجتمع بمختلف مجاالته‪ ،‬قد تخلت مع الوقت عن‬ ‫الكثير من عاداتها وتقاليدها‪ .‬كما أن المجتمع الدانماركي استوعب‬ ‫ً‬ ‫مجتمعا متعدد‬ ‫الكثي���ر من تلك التقاليد والعادات بحي���ث أصبح فعال‬ ‫الثقافات‪ .‬هذه العملية ال يمك���ن ألحد أن يوقفها أو يحرق مراحلها‬ ‫مهما ش���رع من قواني���ن ومهما اتخذ من قرارات‪ .‬ألنها ببس���اطة‬ ‫عملية اجتماعية تأخذ مجراها في الحياة اليومية للناس‪ .‬فالمجتمع‬ ‫الدانماركي اليوم ليس كما كان قبل عشرين عاما‪ ،‬كما أن المواطنين‬ ‫من أصول أجنبية ليس���وا كما كانوا من قبل‪ .‬الكل تغير‪ :‬تخلى عن‬ ‫أش���ياء وتبنى غيرها‪ .‬وهذه س���نة الحياة‪ ،‬خصوصا إذا صاحبتها‬ ‫سياسة اندماجية متشددة كالتي تتبعها الحكومة الحالية‪ .‬وهي سياسة‬ ‫ال يمكن تش���ديدها أكثر مما هو حاصل فعال‪ ،‬ألن أي تشديد إضافي‬ ‫مهم سيؤدي إلى انتهاك واضح لقيم حقوق اإلنسان والمساواة بين‬ ‫المواطنين في المعاملة والفرص‪ ...‬كما أنه سيؤدي إلى خرق صريح‬ ‫للقواني���ن الدانماركية المعمول بها‪ ،‬وفي هذه الحالة التي ال نتمنى‬ ‫أن نصل إليها ستتحول هذه السياسة من سياسة اندماج اجتماعي‬ ‫إلى سياسة تذويب ثقافي قوال وفعال‪ .‬وهذا يتناقض مباشرة مع قيم‬ ‫المجتمع الدانماركي األساسية‪.‬‬ ‫لذلك نحذر الوزير الجديد من أية تش���ديدات إضافية لتلبية رغبة‬ ‫اليمين المتطرف الذي بدأ بتقديم مطالبه الجديدة‪ .‬بعض هذه المطالب‬ ‫مشروعة وملباة فعلي ًا‪ ،‬ومنها تسفير المقيمين الذين يرتكبون جرائم‬ ‫كبيرة‪ ،‬وتقديم الرعاية والعون لالجئين في أماكن تواجدهم‪ ،‬كما هو‬ ‫حاصل حاليا على الحدود الليبية التونسية‪ .‬أما مطلب اليمين بالتملص‬ ‫من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدانمارك‪ ،‬فهذا يعني دعوة‬ ‫صريحة لكي تتخلى الدانمارك ع���ن واجباتها والتزاماتها الدولية‪،‬‬ ‫ويفتح في نف���س الوقت الباب لكي يتم التملص من المزيد من هذه‬ ‫االلتزامات والمعاهدات‪ ،‬خصوص ًا تلك التي تتعلق بحقوق األقليات‪،‬‬ ‫من أصول غير غربية حصر ًا‪ ،‬كما يريد اليمين المتطرف بالضبط‪.‬‬ ‫إن تلبية سياسة اليمين المتطرف في مجال األقليات العرقية‪ ،‬يلحق‬ ‫ً‬ ‫حاليا‪ ،‬ويخلق‬ ‫أكبر األضرار بسياسة االندماج التي تتبعها الحكومة‬ ‫فجوة كبيرة بين تلك األقليات والمجتمع‪ ،‬وهذا يضر بالدانمارك كثيراً‬ ‫بمختلف أعراقها وثقافاتها المتعددة‪.‬‬

‫صورة لجانب من المعرض المفتوح الذي يقيمه أحد الناشطين األكراد في مبنى بلدية روسكلدة‪ ،‬للسجاد القديم المشغول يدوي ًا‪.‬‬

‫هيستريا إعالمية وسياسية ترافق سليمان الناطور حييي يوم األرض‬ ‫يف كوبنهاجن‬ ‫زيارة داعية إسالمي لكوبنهاجن‬

‫س���يطرت هيستيريا إعالمية وسياس���ية على زيارة قام بها الداعية‬ ‫اإلسالمي بالل فيليبس لكوبنهاجن بدعوة من القسم الشبابي في الوقف‬ ‫اإلسكندينافي في منتصف شهر أبريل الجاري‪ ،‬ففي حين ألقى فيليبس‬ ‫محاض���رة عن ظاهرة « اإلس�ل�اموفوبيا» بحض���ور أكثر من ‪1000‬‬ ‫شخص‪ ،‬أغلبهم مسلمين‪ ،‬في احدى قاعات العاصمة تظاهر العشرات من‬ ‫الدنماركيين من بينهم وزراء ونواب في البرلمان ضد زيارة فيليبس‪.‬‬

‫هيئة التحرير‬

‫�أخبــــــار‬ ‫الدامنارك‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫تصدر عن ‪:‬‬ ‫بيت اإلعالم العربي يف الدامنارك‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬ ‫‪E-mail: info@akhbar.dk‬‬ ‫‪Adresse:Nørrebrogade 154,st. tv‬‬ ‫‪2200 København N‬‬ ‫‪Tlf.: +45 32 11 11 33‬‬ ‫‪Tryk: Dansk Avis Tryk A/S‬‬ ‫‪Distribution: Future Service‬‬

‫على أنغام موسيقى فرقة حنين‪ ،‬روى الباحث الفلسطيني المعروف‬ ‫س���لمان الناطور‪ ،‬جانبا مضيئا من الذاكرة الفلس���طينية‪ ،‬حيث رس���م‬ ‫صور ًا مؤثرة لشخصيات وحكايات ومدن وقرى وأحداث عاشها الشعب‬ ‫الفلسطيني على مدى عشرات السنين‪.‬‬ ‫الجمهور الذي حضر األمس���ية التي نظمها البيت الفلس���طيني في‬ ‫كوبنهاجن بمناسبة يوم األرض‪ ،‬رافق الناطور بانتباه وتفاعل شديدين‬ ‫في رحلته المثيرة في ذاكرة شعب يقاوم أعتى عدو عرفته البشرية‪.‬‬

‫العدد القادم من "أخبار الدامنارك" سيصدر يف ‪2011/5/16‬‬ ‫آخر موعد الستالم املشاركات ‪2011/5/10‬‬ ‫رئيس التحرير‪ :‬حممد محزة‬ ‫‪mh@akhbar.dk tlf. 23209228‬‬ ‫عريف‬ ‫سكرتريالتحرير‪ :‬نضال أبو‬ ‫‪ nidal@akhbar.dk tlf. 60763700‬شارك بالتحرير‪:‬‬ ‫ترمجة‪ :‬عيسى عبده‬ ‫‪ ea@akhbar.dk‬آمنة أبو راس‬ ‫شؤون اجملتمع‪ :‬ندى عيتاني‬ ‫‪na@akhbar.dk‬‬ ‫‪an@akhbar.dk tlf. 20652933‬‬ ‫اإلدارة‪ :‬عدنان نفاع‬ ‫التصميم‪ :‬آالن االنصاري و ‪DAMD‬‬

‫‪ISSN: 1904-0393‬‬

‫اإلقتباس من "أخبار الدامنارك" مسموح‬ ‫بشرط االش���ارة ال��واض��ح��ة للجريدة‬ ‫كمصدر مع ذك��ر تاريخ الصدور‪.‬‬ ‫تصوير النصوص وال��ص��ور وال��رس��وم‬ ‫واإلعالنات ألغراض جتارية غري مسموح‬ ‫به إال بعد االتفاق مع االدارة‪.‬‬ ‫"أخ��ب��ار ال��دامن��ارك" غري مسؤولة عن‬ ‫حمتويات االعالنات اليت تنشر فيها‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫بعد التحية‬

‫تقاريــــــر‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫فلسطينيون يرفعون قضية تعويض ضد احلكومة‬

‫حممـد محـزة‬

‫الشباب يسقطون الوزيرة‬ ‫أطاح بضع مئات من األطفال والشباب الفلسطينيين المولودين‬ ‫في الدانم���ارك‪ ،‬بدون مظاهرات وال احتجاجات صاخبة‪ ،‬بواحدة‬ ‫من أقوى أعض���اء الحكومة الدانماركية الحالية‪ .‬فقد قرر رئيس‬ ‫الحكوم���ة الرس لوكه يوم ‪ 3/8‬إقالة وزيرة االندماج والالجئين‬ ‫والكنيس���ة بيرته هورنبيك‪ ،‬بعد أن اتضح تقصيرها المتعمد في‬ ‫قضية عدم منح الجنسية الدانماركية لمئات من الفلسطينيين الذين‬ ‫ال جنسية لهم‪ ،‬وفقا لمعاهدات دولية وقعت عليها الدانمارك منذ‬ ‫سنوات طويلة‪.‬‬ ‫هذه القضية لم يفتحها المعنيون المباشرون باألمر‪ ،‬فقد بدأت‬ ‫منذ عدة أس���ابيع عندما كش���فت صحيفة انفورماشيون عن حق‬ ‫هؤالء الفلسطينيين المهدور بالجنسية الدانماركية‪ ،‬فالمعنيون‬ ‫باألمر لم يعرفوا به والوزارة تجاهلته ولم تلتزم به‪ ،‬وكانت النتيجة‬ ‫حرمان ما يقارب ‪ 500‬طفل وشاب من الجنسية الدانماركية مع‬ ‫أنهم ال يحملون جنسية أي بلد آخر‪.‬‬ ‫دروس ودالالت هذا الح���دث الذي لم ينته بعد كثيرة ومهمة‪.‬‬ ‫فمخالفة القوانين من قبل مس���ؤولين كبار تحدث حتى في أعرق‬ ‫الديمقراطي���ات الغربية‪ ،‬وليس فقط في الديمقراطيات الناش���ئة‬ ‫التي تعاني من الفس���اد واالضطراب‪ .‬لكن الفرق بين الحالين أن‬ ‫معالجة هذه المخالفات تكون في الديمقراطيات الحقيقية حاسمة‬ ‫وقاطعة خصوصا إذا تحولت إلى فضيحة مدوية وعبء سياسي‬ ‫ثقيل عل���ى الحكومة المعنية‪ ،‬كما هو الح���ال في مخالفة وزيرة‬ ‫االندماج الدانماركية‪ .‬ويصح القول بأن التنقيب عن هذه المخالفات‬ ‫وكشفها ومعالجتها مؤشرات مهمة على صدقية وحقيقية التجربة‬ ‫الديمقراطية في ذلك البلد‪ .‬الداللة الثانية التي نستطيع تلمسها في‬ ‫هذا الحدث أن الصحافة الحرة حق ًا تلعب دورا شديد األهمية في‬ ‫كشف تلك المخالفات وفضحها تمهيدا لمعالجتها‪ .‬وهي تلعب هذا‬ ‫الدور فعال‪ ،‬ألن الدولة والنظام السياسي فيها يؤمنان بهذا الدور‬ ‫ويدعمانه على طول الخط ويحرصان على استمراره‪.‬‬ ‫فصحيفة إنفورماش���يون التي كشفت هذه المخالفة وحولتها‬ ‫إلى فضيح���ة زلزلت الحكومة‪ ،‬هي إحدى صحف الدانمارك التي‬ ‫تتلق���ى معونة مالية ضخمة من الدولة‪ ،‬حالها في ذلك حال جميع‬ ‫الصحف الدانماركية‪.‬‬ ‫أما داللة ه���ذه الحدث الثالثة فهي أن بع���ض الحقوق بحاجة‬ ‫إل���ى من يبحث عنها من أصحابها‪ ،‬خصوص���ا تلك التي تمنحها‬ ‫المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدانمارك والمتعلقة باألجانب‪،‬‬ ‫ألن حكومة ه���ذا البلد الحالية اصبحت معروف���ة بأنها حريصة‬ ‫ليس على تطبيق تلك المعاهدات وإنما على تجاهل بعض بنودها‬ ‫أوالتلكوء في تطبيقها‪.‬‬ ‫•••••‬ ‫تقول الحكمة الشائعة‪ :‬رب ضارة نافعة‪ ،‬لكن التغيير الوزاري‬ ‫الذي أجراه رئيس الحكومة مؤخرا قلب هذه الحكمة رأس���ا على‬ ‫عقب‪ .‬كيف؟‬ ‫عندما تحولت قضية البدون إلى فضيحة سياس���ية للحكومة‪،‬‬ ‫أضطرت وزيرة االندماج السابقة إلى الخضوع للمعاهدة الدولية‬ ‫وبذلك انتفع عدة مئات من الشباب واألطفال الذي ال يملكون أي‬ ‫جنسية‪ ،‬وحصلوا على فرصة كبيرة للتمتع بالجنسية الدانماركية‪.‬‬ ‫لك���ن بالمقاب���ل أدت تلك الفضيح���ة إلى إقالة الوزي���رة المعنية‬ ‫واس���تبدالها بوزير جديد أش���د تطرفا منها وأكثر تعطشا لتشديد‬ ‫القوانين المتعلقة بشؤون األقليات العرقية‪ .‬وتصريحاته المتكررة‬ ‫في هذا الشأن تشهد على ذلك‪.‬‬ ‫لقد قطعت الوزيرة السابقة كل األشواط المتاحة لها في مجال‬ ‫تشديد تلك القوانين‪ ،‬أي أنها شددت حتى شبعت‪ .‬أما الوزير الجديد‬ ‫سورين بيند فلكي يثبت أنه «متشدد» سيقطع شوطا إضافيا في‬ ‫هذا المضمار‪ .‬وما كالمه عن اإلنصهار بدال من االندماج إال تمهيدا‬ ‫لهذا الشوط‪ .‬عالوة على ذلك فإن الهدف األساسي من تعيينه في‬ ‫هذا المنصب هو لكي ينافس حزب الشعب اليميني في امتصاص‬ ‫األصوات الممتعضة من األقلي���ات العرقية‪ ،‬ولكي يجذب لحزبه‬ ‫الليبرالي الحاكم أصواتا انتخابية إضافية‪ .‬فهل سينجح بيند فيما‬ ‫فشل به رئيس الحكومة؟‬ ‫‪mh@akhbar.dk‬‬

‫جانب من المؤتمر الصحفي لجمعية المواطنة‪ ،‬حيث قدم المحامي كرستيان هارالنق‪،‬يمين‪ ،‬شرح ًا لمسار القضية‬ ‫رفعت مجموعة من الش���باب الفلس���طيني دعوة قضائية ضد وزارة‬ ‫االندماج والوزيرة الس���ابقة بيرثه هورنبيك بس���بب التقصير اإلداري‬ ‫الذي أدى لعدم حصولهم على الجنسية الدنماركية حسب مواثيق األمم‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫وقال الشباب في مؤتمر صحفي عقدوه أمام مبنى المحكة في نهاية‬ ‫ش���هر مارس الماضي أن الهدف من هذه القضية هو رد االعتبار لهم‬ ‫وأيضا تعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم بس���بب تجاهل الوزارة‬ ‫لمواثيق األمم المتحدة‪.‬‬ ‫وبدوره���ا قالت الفتاة س���ارة عبد الهادي والت���ي تنحدرمن أصول‬ ‫فلس���طينية ألخبار الدنمارك عن الهدف من رفع القضية « نحن نرفع‬ ‫هذه القضية لكي نحصل على حقنا‪ ،‬لقد صدمت عندما علمت أن وزارة‬ ‫األجانب واالندماج تجاهلت حقي في الحصول على الجنسية‪ ،‬فأنا أرى‬ ‫نفس���ي كمواطنة دنماركية ويجب أن يك���ون لي جميع الحقوق كما أنه‬ ‫علي جميع الواجبات»‪.‬‬ ‫وناشدت عبد الهادي جميع الش���باب الفلسطينيين الذين حرموا من‬ ‫هذا الحق المش���اركة في الجمعية وفي رفع القضية حتى يحصلوا على‬ ‫حقوقهم المعنوية والمادية‪.‬‬ ‫وأكدت س���ارة على أن التعويض المالي ليس هدفا بحد ذاته وقالت»‬ ‫نحن ال نريد فقط تعويض مالي‪ ،‬المهم هو التعويض المعنوي واالعتراف‬ ‫بحقنا وبالمعاناة التي عاش���ها الش���باب بس���بب ع���دم حصولهم على‬ ‫الجنسية»‪.‬‬

‫أكثر من ‪ 120‬توكيل‬

‫وم���ن جانبه أوضح رئيس جمعية المواطنة الس���يد فتحي العبد في‬ ‫تصريح ألخبار الدنمارك أن الجمعي���ة تقوم اآلن بجمع التوكيالت من‬

‫تصوير‪ :‬أخبار الدنمارك‬

‫الش���باب المتضررين بهدف ضمهم إلى قائمة المدعين‪ .‬وكشف العبد‬ ‫أن المحامي كريس���تين هارالنق حص���ل على أكثر من ‪ 120‬توكيال في‬ ‫أقل من شهر‪.‬‬ ‫وقال العبد « هدفنا اآلن هو الحصول على المزيد من التوكيالت من‬ ‫اجل دعم موقف القضية التي تأخذ مجراها القانوني اآلن‪ ،‬وسنقوم في‬ ‫خالل األس���ابيع المقبلة بعقد عدة اجتماعات في مدن دنماركية مختلفة‬ ‫للتعريف بالقضية وبالجمعية‪ ،‬وأنا أدعو كل من عنده تساؤل أن يحضر‬ ‫االجتماعات ويحصل على إجابة من محامي الجمعية»‪.‬‬ ‫وبي���ن العبد أن المحامي كرس���تيان هارالنق يتمتع بخبرة كبيرة في‬ ‫قضايا األجانب والتعويضات وقد اس���تطاع أن يحصل على تعويضات‬ ‫لمجموعة من المواطنين في جزيرة غرينالند بعد أن استولت الدنمارك‬ ‫على أرضهم بدون حق لصالح قاعدة أمريكية‪.‬‬ ‫هذا وقد أسست مجموعة من الشباب المتضررين «جمعية المواطنة»‬ ‫في بداية ش���هر مارس‪/‬آذار الماضي بهدف توحي���د الجهود من أجل‬ ‫الحصول على حقهم في التجنس بالجنس���ية الدنماركية ومحاسبة كل‬ ‫من تسبب في تأخير حصولهم على هذا الحق‪.‬‬ ‫يذكر أن قضية « البدون» قد دفعت رئيس الوزراء إلى إعفاء وزيرة‬ ‫االندم���اج واألجانب من منصبها في بداية ش���هر مارس الماضي بعد‬ ‫أن كش���فت عدة تقارير صحفية عن إخفاءه���ا لمواثيق األمم المتحدة‬ ‫الخاصة باألشخاص الذين ال يملكون وطن‪ .‬وقد أصدر رئيس الوزراء‬ ‫قرار ًا يقضي تش���كيل لجنة تقصي حقائق للبحث في أسباب هذا الخلل‬ ‫اإلداري‪.‬‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫فلسطينيو مدينة أوغوس حييون ذكرى يوم األرض‬ ‫صورة خاصة‬

‫أحيت الجالية الفلسطينية في مدينة أوغوس‬ ‫ذكرى يوم األرض في احتف���ال نظمته في بداية‬ ‫الشهر الحالي بحضور الس���يدة حنين الزعبي‬ ‫والتي تش���غل مقعدا في الكنيس���ت‪ .‬وشارك في‬ ‫االحتفال عدة شخصيات عربية ودنماركية‪.‬‬ ‫وتخلل االحتفال العديد من الفقرات المسرحية‬ ‫والفنية والشعرية وسط حضور كبير من أبناء‬ ‫الجالية الفلسطينية التي يقطنها حوالي ‪ 5‬آالف‬ ‫مواطن من أصول فلسطينية‪.‬‬ ‫ورفع عدد من األطفال لوحات حملت أس���ماء‬

‫عدد م���ن المدن والقرى الفلس���طينية في حين‬ ‫قدم���ت فرقة جفرا عرضا لمس���رحية «األرض‬ ‫لنا» وقدمت فرقة العودة للتراث الشعبي عروضا‬ ‫فنية‪ ،‬وألقى الشاعر بالل عبد هللا مجموعة من‬ ‫قصائده‪ .‬وشارك كل من الفنان محمد أبو سمرة‬ ‫والفنان زيد نديم في االحتفال‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن االحتفال نظم بالتعاون‬ ‫بين الرابطة الفلس���طينية وبيت الثقافة العربي‬ ‫الدنماركي في مدينة أوغوس‪.‬‬ ‫شاهد المزيد من صور االحتفال على موقعنا‬ ‫االلكتروني‪.‬‬

‫إعالن‬ ‫تعل��ن مجعية املواطنة عن عقد اجتماع تش��اوري جلميع املهتمني‬ ‫بقضية منح اجلنسيات للفلسطينيني املقيمني يف الدمنارك وذلك‬ ‫ً‬ ‫وأيضا لشرح‬ ‫ملناقش��ة اخلطوات اليت قامت بها اجلمعية حتى اآلن‬ ‫اخلطوات املستقبلية‪.‬‬ ‫وسيتم خالل االجتماع شرح ميثاق األمم املتحدة‪ ،‬وسيتم ً‬ ‫أيضا مجع‬ ‫توقيعات التوكيالت اخلاصة بالقضية‪.‬‬ ‫س��يحضر االجتماع رئيس اجلمعية الس��يد فتح��ي العبد واحملامي‬ ‫الدمناركي كرستيان هارالند‪.‬‬ ‫يف كوبنهاجن‬ ‫يوم السبت ‪.30‬أبريل‪/‬نيسان‪2011.‬‬ ‫الساعة ‪16:00 – 14:00‬‬ ‫املكان‪:‬‬ ‫‪Valhalsgade 4‬‬ ‫(‪)ved Haraldsgade‬‬ ‫‪2200 København N‬‬

‫ويف مدينة أودنسه‬ ‫يوم األحد املوافق‪.8 :‬مايو‪2011.‬‬ ‫يف متام الساعة ‪ 14:00‬ظهرا‬ ‫املكان‪:‬‬ ‫‪Østergade 53‬‬ ‫‪5000 Odense C‬‬

‫ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال على الرقم التالي ‪:‬‬ ‫‪71156869‬‬

‫‪5‬‬


‫‪6‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫وزير االندماج اجلديد يعلن‬ ‫حربا ثقافية على األجانب‬ ‫حممد حمزة‬ ‫بعد أزمة وزارية حادة وضغوط سياسية شديدة تفجرت بسبب قضية‬ ‫عدم تجنيس مئات من الفلسطينيين المستحقين وتصاعدت حدتها خالل‬ ‫عدة أسابيع‪ ،‬اضطر رئيس الحكومة الدانماركية الرس لوكة راسموسن‬ ‫أخيرا إلقالة وزيرة الكنائس واالندماج والالجئين والقيادية المخضرمة‬ ‫ً‬ ‫طوعا‪.‬‬ ‫في حزبه بيرته رون هورنبيك‪ ،‬التي رفضت تقديم اس���تقالتها‬ ‫وكانت الوزيرة المذكورة قد تعرضت لضغوط شديدة من مختلف الجهات‬ ‫بعد أن تكشف دورها في تجاهل معاهدة دولية تعطي المئات من المقيمين‬ ‫من فئة البدون الذين ول���دوا وترعرعوا في الدانمارك‪ ،‬حق الحصول‬ ‫على الجنسية الدانماركية‪ .‬وقد تحول الموضوع بفضل متابعات صحفية‬ ‫دؤوبة إلى فضيحة مدوي���ة أحرجت الحكومة التي ال تنقصها األزمات‬ ‫والمشاكل وهي على أعتاب انتخابات برلمانية حاسمة‪.‬‬ ‫وكان رئيس الحكومة قد أجل في األسابيع السابقة لإلقالة أي تعليق‬ ‫عل���ى تلك القضية منتظ���ر ًا التحقيق الداخلي ال���ذي طلبه من الوزيرة‬ ‫المذك���ورة لمعرفة كافة التفاصيل‪ .‬وبعد تس���لمه التقرير المنتظر يوم‬ ‫‪ 3/7‬اختار رئيس الحكومة إقالة الوزيرة في صباح اليوم التالي‪ ،‬وتشكيل‬ ‫لجنة إلجراء تحقيق محايد في القضية برمتها‪ .‬المعارضة البرلمانية التي‬ ‫مارست ضغوطا قوية على الوزيرة وعلى رئيس الحكومة طيلة فترة‬ ‫التجاذب السياسي حول هذه القضية‪ ،‬رحبت بقراري اإلقالة و التحقيق‬ ‫المحايد‪ ،‬ولكنها اعتبرت أن ذلك لم يغلق ملف القضية‪ ،‬بدليل تش���كيل‬ ‫لجنة تحقيق محايد من شأنها أن تبقي جميع االحتماالت مفتوحة‪ .‬رئيس‬ ‫الحكومة اس���تغل من ناحيته هذا الموضوع لكي يجري تعديال وزاريا‬ ‫مهما سعيا منه إلى تحسين صورة وأداء حكومته التي تخسر يوما بعد‬ ‫آخر في استطالعات الرأي العام‪.‬‬

‫الوزير الجديد القديم‬

‫أما الوزير الجديد الذي تسلم وزارة االندماج والالجئين فهو سورين‬ ‫بيند الذي يتولى وزارة التطوير أيض ًا‪ .‬وقد عرف سورين بمواقفه الحادة‬ ‫من األجان���ب‪ ،‬حيث قال مؤخرا أنه ال يؤمن بمصطلح االندماج ويعتقد‬ ‫أن األجانب الذين يرغبون بالعيش في الدانمارك يجب أن يذوبوا ثقافيا‬ ‫واجتماعيا في المجتمع الدانمارك���ي ويتبنوا ويحترموا قيمه وعاداته‬ ‫وتقالي���ده لكي يصبحوا دانماركيين‪ ،‬أما الذي���ن ال يريدون ذلك فعليهم‬ ‫البحث عن مكان آخر‪ .‬وقال سورين بيند «أعتقد أن التعدد الثقافي وما‬ ‫يجره وراءه من تبعات يحطم كل ش���يء» وأكد بيند اس���تعداده لتشديد‬ ‫القوانين في هذا المجال‪.‬‬ ‫وأكد الوزير الجديد على أنه سيسعى لتغيير سياسية االندماج السابقة‬ ‫بالكامل‪ ،‬وأضاف بأن بعض القيم الدنماركية قد ضاعت وسط محاوالت‬ ‫إلعطاء المجال لألجانب للتواجد في الدنمارك مثل حرية النساء وحريتهن‬ ‫في اختيار الزوج المناس���ب لهن‪ ،‬وشدد على أنه سيعمل على استعادة‬ ‫ً‬ ‫دنماركيا‬ ‫هذه المعاني وأن الدنمارك س���تكون فقط لمن يريد أن يصبح‬ ‫ويحترم عادات البلد وتقاليده‪.‬‬ ‫وفي أول تصريحاته وجه وزير االندماج الجديد انتقادات شديدة إلى‬ ‫االتفاقيات الدولية التي تحتم على الدنمارك منح الجنسية للشباب البدون‬ ‫المولودين داخل الدنمارك‪.‬‬ ‫ووص���ف الوزير الجدي���د االتفاقيات بأنها متخلفة وال تتماش���ى مع‬ ‫العصر الحالي‪ ،‬وال يعرف لماذا تصر الدنمارك على مواصلة العمل بهذه‬ ‫االتفاقيات‪ ،‬وأضاف بأنه غير مقبول أن تجبر هذه االتفاقيات الدنمارك‬ ‫على منح الجنسية للمجرمين األجانب على حد تعبيره‪.‬‬

‫بيتر سكوروب‬

‫موضوع الغالف‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫اليمني املتطرف يرحب به ويقدم له قائمة مطالب‪،‬‬ ‫واملعارضة ترفض مواقفه وتستهجنها‬ ‫وأبدى س���ورين بيند تفهمه اللت���زام الدنمارك ف���ي الوقت الحالي‬ ‫ً‬ ‫مضيفا أنه لو كانت األمور بيده الختلف الوضع‬ ‫باالتفاقيات والعمل بها‬ ‫ً‬ ‫تمام���ا عما هو عليه اآلن‪ ،‬وأضاف ب���أن إجمالي الدول الملتزمة بهذه‬ ‫االتفاقية لم يتجاوز ‪ 37‬دولة‪.‬‬

‫مطالب حزب الشعب‬

‫تصريحات الوزير الجديد القديمة والجديدة‪ ،‬قوبلت من قبل األوساط‬ ‫السياسية الفاعلة بتفاوت شديد‪ .‬فبينما رحب بها حزب الشعب الدانماركي‬ ‫(اليميني) المتحالف مع الحكوم���ة واعتبرها بداية جديدة لتعاونه مع‬ ‫وزارة االندماج‪ ،‬رفضها حزب الشعب االشتراكي (اليساري) المعارض‬ ‫جملة وتفصيال‪.‬‬ ‫حزب الشعب اليميني قدم للوزير الجديد قائمة بالمطالب لخصها نائب‬ ‫رئيسة الحزب «بيتر سكوروب» بالنقاط التالية‪:‬‬

‫(( • يجب إبعاد المجرمين األجانب من الدانمارك‪.‬‬

‫على الوزير الجدي���د أن يعمل على إبعاد األجانب المجرمين‪ ،‬الذين‬ ‫ينشرون الذعر في الش���وارع‪ .‬فقد ثبت أن ثلث أعضاء العصابات من‬ ‫األجانب الذين ال يحملون الجنس���ية الدانماركية‪ .‬لذلك عليه أن يضمن‬ ‫إبعاد هؤالء‪.‬‬

‫• يجب أن ينخرط المزيد من المغتربين في سوق العمل‪.‬‬

‫على وزير االندماج إطالق مجموعة من المشاريع والنشاطات التي‬ ‫تضمن زج المزيد من المغتربين في العمل‪ ،‬ألن ذلك يخدم المجتمع‪.‬‬

‫• يجب أن نساعد الالجئين في أماكن تواجدهم‪.‬‬

‫على سورين بيند أن يفتح مراكز محلية الستقبال الالجئين في ليبيا‬ ‫ودول الش���رق األوس���ط األخرى‪ ..‬ففي هذه األوقات ثمة فرص كبيرة‬ ‫الندفاع موجات من الالجئين ينتهي المطاف بالكثير منهم في الدانمارك‬ ‫وبلدان أوربية أخرى‪ .‬لذلك فإن فتح تلك المراكز سيس���اعد كثيرا على‬ ‫إيقاف هذا االندفاع‪.‬‬

‫• يجب أن نكون نحن الدانماركيون أسيادا في بلدنا‪.‬‬

‫الناخبون الدانماركيون هم من يقررون سياسة األجانب في الدانمارك‬ ‫وليس االتحاد األوربي أو األمم المتحدة‪ .‬فقد تعرضت الدانمارك إلى وابل‬ ‫من القرارات الصادرة عن المحكمة األوربية أدت إلى تسليط ضغط شديد‬ ‫على سياس���ة األجانب‪ .‬على سورين بيند أن يعلن عن رغبة الدانمارك‬ ‫بتغيير معاهدة األمم المتحدة بحيث تتماش���ى مع القوانين الدانماركية‪،‬‬ ‫وإال فعلينا الخروج من تلك المعاهدة))‪ .‬تلك هي قائمة حزب الشعب‪.‬‬ ‫وكان آخر األحكام الصادرة من المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‬ ‫ما عرف بقضية زامبرانو‪ ،‬وهو الحكم الذي يسمح لمن لديه طفل يحمل‬ ‫الجنس���ية الدنماركية بأن يقيم ويعمل في الدنمارك‪ ،‬ويشكل هذا الحكم‬ ‫تحديا كبيرا لقوانين لم الش���مل التي ش���ددتها الدنمارك منذ زمن ليس‬ ‫ببعيد وكذلك لقانون الـ ‪ 24‬سنة‪.‬‬

‫موقف المعارضة‬

‫أما أحزاب المعارضة فقد رفضت تصريحات الوزير الجديد واعتبرتها‬ ‫مض���رة‪ .‬فقد علقت «مرغريتا فس���تاغر» رئيس���ة ح���زب الراديكال‬ ‫بقولها‪:‬‬ ‫الكل يعلم‪ ،‬ماعدا حزب الش���عب الدنماركي ومن يتبنى مواقفه‪ ،‬بأن‬ ‫الجمي���ع يجب أن يكون مثلنا تماما‪ .‬وفي الواق���ع إذا كانت هناك جهة‬

‫سورين بيند‬

‫تمنع الناس من الزواج بمن يحبون فهي حزب الفنسترا الحاكم وحزب‬ ‫الشعب الدانماركي ((اللذان يمنعان الدانماركيين من جمع شمل أزواج‬ ‫أو زوجات من خارج الدانمارك))‪ .‬على سورين بيند أن يبتعد كليا عن‬ ‫هذه األفكار القديمة التي يشترك بها حزبا الفنسترا والشعب‪.‬‬ ‫«ميتا فريدريكس���ن» من الحزب الديمقراطي االشتراكي ردت من‬ ‫جهتها على تصريحات الوزير بقولها‪:‬‬ ‫لم يطلب أحد من الوزير الجديد شن حرب ثقافية‪ ...‬إن مهمته الكبيرة‬ ‫تتركز في دفع عملية االندماج إلى األمام‪ ...‬لدينا أعداد كبيرة من شباب‬ ‫األقليات بحاجة إلى تأهيل مهني ودراس���ي‪ ،‬وأع���داد كبيرة أيضا من‬ ‫العاطلين عن العمل‪ ..‬عليه أن ينش���غل بهذه المهمات الكبيرة ً‬ ‫بدال من‬ ‫الخوض في أمور عقيمة ال تنفع الدانمارك‪..‬‬ ‫أما حزب الش���عب االش���تراكي فقد عبر عن موقف���ه من تصريحات‬ ‫سورين بيند الس���يد «جهاد فالنتين» نائب رئيس بلدية برونبي حيث‬ ‫قال‪ :‬نحن مع االندماج الناجح‪ ،‬وتصريحات بيند ال تفيد عملية االندماج‬ ‫بل على العكس من ذلك‪ ،‬وأتوقع أن سياس���ته هذه ستخلق فجوة كبيرة‬ ‫بين الحكومة واألقليات‪ .‬وعن سبب اختياره لهذا المنصب قال فالنتين‪:‬‬ ‫أعتقد أن رئيس الحكومة س���لم بيند هذه الوزارة لكي يكس���ب أصوات‬ ‫بعض شرائح المجتمع الدانماركي‪ ،‬ألن شعبية حزبي الحكومة في تراجع‬ ‫مستمر واالنتخابات باتت على األبواب‪.‬‬ ‫كل ماتقدم يعني أن الوزير الجديد ينوي شن تشديدات قانونية جديدة‪.‬‬ ‫لكن مصيره ومصير الحكومة برمتها سيكون رهنا باالنتخابات القادمة‬ ‫التي قد تطيح بالتحالف الحاكم بأكمله‪.‬‬

‫هامش‬

‫«الذوبان الثقافي واالجتماعي يعني حس���ب التعريف الموسوعي‪،‬‬ ‫أن مجموعة سكانية ذات مميزات ثقافية معينة‪ ،‬تتكيف مع محيطها أو‬ ‫مع مجموعة أخرى أكبر منها وتذوب فيها وتتخلى عن قيمها الخاصة‬ ‫الدينية منها والسياسية‪ .‬وتتم عملية الذوبان تلك بوسائل غير إكراهية‬ ‫وتستغرق وقتا طويال»‪.‬‬

‫من هو �سورين بيند‬

‫ولد �سورين بيند يف عام ‪ 1969‬يف مدينة هرننغ أو�م�ضى عدة �سنوات مع‬ ‫والديه يف النم�سا‪.‬‬ ‫دخل منظمة ال�شباب يف حزب الفن�سرتا عام ‪ 1985‬و�صار أ�حد قادتها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫بد� درا�سة القانون يف جامعة كوبنهاجن عام ‪ 1988‬ويف عام ‪ 1997‬ح�صل‬ ‫على املاج�ستري يف القانون‪.‬‬ ‫تر�شح للربملان عن حزب الفن�سرتا عام ‪.1991‬‬ ‫ويف عام ‪ 1994‬انتخب لع�ضوية جمل�س بلدية كوبنهاجن ثم احتل من�صب‬ ‫عمدة ا إلعمار وال� ؤش�ون التقنية يف البلدية لي�صبح أ��صغر عمدة بلدية يف‬ ‫الدامنارك حيث بلغ أ�نذاك اخلام�سة والع�شرين من العمر‪.‬‬ ‫يف عام ‪ 2005‬انتخب يف الربملان وتقلد عدة منا�صب وزارية‪.‬‬ ‫يف ‪� 3/8‬صار وزي��را لالندماج والالجئني خلفا للوزيرة املقالة بريته‬ ‫هورنبيك‪ .‬واحتفظ بوزارة التطوير اخلارجي التي كان ي�شغلها قبل ذلك‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ُعرف �سورين بيند ب�فكارة املحافظة واملثرية للجدل وبتبنيه للكثري من‬ ‫مواقف اليمني املتطرف‪.‬‬

‫بيرته هورنبيك‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪7‬‬

‫بلدية برونبي تتخذ قرارا غير مسبوق ضد شركة ‪ G4S‬بسبب تعاونها‬ ‫المشبوه مع المستوطنات اإلسرائيلية • بلديات أخرى ومنها كوبنهاجن‬ ‫ف��ي طريقه��ا إلى اتخ��اذ نفس الق��رار بفس��خ عقودها مع الش��ركة‬ ‫في أواخر العام الماضي كش���فت صحيفة برلينسكه تيدنه الدانماركية اليومية بأن شركة (جي ‪ 4‬أس)‬ ‫وهي أكبر ش���ركة أمنية في العالم وتتخذ من الدانمارك مقرأ رئيسيا لها‪ ،‬قد استأنفت أعمالها في حماية‬ ‫المس���توطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باستخدام عناصر بشرية وأجهزة متطورة‪ .‬وكانت‬ ‫الش���ركة المذكورة قد أوقفت أعمالها هناك قبل عدة س���نوات بعد أن تعرضت إلى انتقادات واس���عة في‬ ‫الدانمارك من قبل خبراء وسياسيين كبار منهم وزير الخارجية السابق بير ستي مولر‪ .‬وتركزت االنتقادات‬ ‫في حينها على تورط عناصر الشركة في خروقات متكررة لحقوق اإلنسان‪ ،‬كما تطرقت إلى دور الشركة‬ ‫في تدمير عملية الس�ل�ام‪ ،‬ألن المستوطنات تشكل حسب‪ ،‬اعتقاد الصحيفة المذكورة‪ ،‬عقدة أساسية في‬ ‫تقرير مصير المفاوضات‪ .‬وقد علق مايكل ايرفنك االستاذ في جامعة كوبنهاجن والخبير في شؤون الشرق‬ ‫األوس���ط على هذا الموضوع بقوله للصحيفة في حينها (أن أي عمل يؤثر أو يدعم وجود المس���توطنات‬ ‫في الضفة الغربية من ش���أنه أن يلحق أضرارا بالغة بفرص إحالل السالم هناك) الفتا االنتباه إلى موقف‬ ‫الدانمارك الرس���مي المطالب بوقف بناء المس���توطنات‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن هذه الشركة المسجلة في‬ ‫البورصة الدانماركية والتي يرأس مجلس إدارتها شخص دانماركي‪ ،‬تجني أرباحا كبيرة من توفير حراس‬ ‫أمنيين مسلحين ومدربين ومن صناعة أجهزة الحماية المستخدمة في نقاط التفتيش‪.‬‬ ‫صورة قرار مجلس بلدية برونبي‬ ‫‪Sikring af kommunens ejendomme - eventuelt udbud‬‬

‫‪589.‬‬

‫‪Journalnummer: 83.00.00/153-2011-6256‬‬ ‫‪Beslutningstema‬‬ ‫‪Med henvisning til Borgmesterens redegørelse ved sidste Kommunalbestyrelsesmøde d. 9. februar‬‬ ‫‪2011 angående Brøndby Kommunes indkøbsaftale med G4S, fremlægger Borgmesteren nu forslag‬‬ ‫‪om ophævelse af den nævnte indkøbsaftale og udbud af opgaven.‬‬ ‫‪Borgmesteren indstiller,‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪samarbejdet med G4S ophører snarest muligt, og‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪Centralforvaltningen arbejder videre med at sende sikring af kommunens ejendomme i udbud.‬‬ ‫‪Økonomiudvalget, den 2. marts 2011:‬‬ ‫‪Indstillingen anbefales med 3 stemmer mod 2 (Michael Gatten og Tom Bech Fredriksen).‬‬ ‫‪Redegørelse - Sikring af kommunens ejendomme - eventuelt udbud‬‬ ‫‪Brev fra G4S - presseomtale‬‬

‫‪Bilag‬‬ ‫ ‪153-2011-47368‬‬ ‫ ‪153-2011-41924‬‬

‫________________________________________‬ ‫‪Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2011:‬‬ ‫‪Indstillingen tiltrædes med 12 stemmer mod 7 stemmer (C, O og V).‬‬

‫وكانت الش���ركة المذكورة قد تعرضت النتقادات‬ ‫دانماركية وعالمية واسعة أجبرتها على االنسحاب‬ ‫من العمل في المستوطنات االسرائيلية عام ‪.2002‬‬ ‫لكنها كما سبقت اإلش���ارة عاودت عملها هناك في‬ ‫أواخر السنة الماضية‪.‬‬ ‫وتكمن أهمية قرار بلدية برونبي في كونه يسجل‬ ‫س���ابقة يمكن االس���تناد إليها مس���تقبال في حاالت‬ ‫مماثلة‪ ،‬ويلف���ت انتباه بقية البلدي���ات الدانماركية‬ ‫إلى هذه القضي���ة‪ ،‬خصوصا وأن الكثير من بلديات‬ ‫الدانم���ارك إن لم يكن جميعه���ا‪ ،‬تتبنى مبدأ مراعاة‬ ‫الجانب األخالقي في قراراتها السياسية واالستثمارية‬ ‫وفي عقود العمل والتعاون التي تبرمها مع الشركات‬ ‫والمؤسسات والدول‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تص���در بلدية كوبنهاجن قرارا‬ ‫مماث�ل�ا بعد أن أصدرالمجلس البل���دي فيها مؤخرا‬ ‫قرارا يقضي بإجراء تحقيق في إمكانية فسخ العقود‬ ‫المبرمة مع الش���ركة المذكورة على نفس الخلفية‬ ‫ولنفس األسباب‪.‬‬ ‫أما اآللية التي خضع لها قرار بلدية برونبي قبل‬ ‫صدوره فيشرحها نائب رئيس البلدية جهاد فالنتين‬ ‫بقوله‪:‬‬ ‫تقدم���ت مع زميلي ف���ي الح���زب وبالتعاون مع‬ ‫عضو آخر في المجلس من الئحة محلية يس���ارية‬ ‫بمقترح إلى رئيس البلدية حس���ب األصول المتبعة‪،‬‬ ‫لكن سبق ذلك ورافقه اتصاالت ولقاءات مع حلفائنا‬ ‫في المجلس‪ ،‬وقد استندنا إلى قرار بلدية كوبنهاجن‬ ‫وإلى موقف الحكومة الدانماركية من هذه الش���ركة‬ ‫عام ‪ ،2002‬وإلى موقف المنظمات العالمية أيضا‪،‬‬ ‫كما اس���تندنا إلى مبدأ التعامل األخالقي الذي تتبناه‬ ‫بلديتنا في العقود والعالقات‪ .‬وبعد فترة تم طرح هذا‬ ‫المقترح بعد أن تبناه ودعمه حلفاؤنا الديمقراطيون‬ ‫االش���تراكيون‪ ،‬في اللجنة المختصة التي أقرته‪ ،‬ثم‬ ‫طرح للتصويت في جلس���ه رسمية للمجلس البلدي‬ ‫ً‬ ‫صوتا‪.‬‬ ‫حيث أقره بأغلبية ‪12‬‬ ‫أما المعارض���ون والكالم لجه���اد‪ ،‬فهم أعضاء‬ ‫المجلس من الحزبين الحاكمين الليبرالي والمحافظ‬

‫ومن حزب الشعب الدانماركي‪ ،‬وعددهم سبعة‪.‬‬ ‫وعن أسباب المعارضة فأنها كما قال جهاد‪ ،‬تعود‬ ‫أصال إلى سياس���ة هذه االح���زاب المعروفة‪ ،‬لكنهم‬ ‫تحججوا في نقاش���ات المجلس بأن هذا الموضوع‬ ‫سياسي وليس من مهماتنا في البلدية‪.‬‬ ‫مايلفت االنتب���اه حقا في موقف هذه األحزاب هو‬ ‫االزدواجية السياسية واألخالقية التي تتعامل بها مع‬ ‫قضايا تكاد تكون متشابهة‪ .‬فقد سبق لوزير الخارجية‬ ‫السابق بير ستي مولر وهومن قيادات المحافظين‪ ،‬أن‬ ‫انتقد عمل تلك الشركة لدى المستوطنات االسرائيلية‬ ‫عام ‪ 2002‬لما فيه من تعد على حقوق الفلسطينيين‬ ‫ولما يلحقه من أذى وضرر بهم‪ ،‬وكانت انتقاداته في‬ ‫ذلك الحين قد ش���كلت ضغطا قويا على الشركة التي‬ ‫اضطرت الحقا لالنسحاب من ذلك العمل‪.‬‬ ‫وأخيرا فإن قرار بلدية برونبي يؤكد مجددا أهمية‬ ‫وصول أبناء األقليات العرقية إلى المجالس البلدية‪،‬‬ ‫حيث يمكنهم تحقيق ما يعجز عنه اآلخرون‪.‬‬

‫رحلة للشباب املغربي يف إسكندنافيا إىل املغرب‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫أفضل»‪،‬‬ ‫نعمل‪ ،‬من أجل مغرب‬ ‫تحت شعار « معا‬ ‫وتح���ت إش���راف المجلس اإلس�ل�امي المغربي في‬ ‫اسكندنافيا بالتنس���يق مع لجنة تدبير الشأن الديني‬ ‫للجالي���ة المغربي���ة في الخ���ارج التابع���ة لوزارة‬ ‫األوقاف والش���ؤون اإلس�ل�امية‪ ،‬بدأ مجموعة من‬ ‫شباب اسكندنافيا من كل من دول السويد والنرويج‬ ‫والدانمرك إلى المملكة المغربية يوم السبت الموافق‬ ‫ل ‪ 16‬أبريل ‪ .2011‬حسب بيان من المجلس وصلت‬ ‫أخبار الدانمارك نسخة منه‪.‬‬ ‫ويبلغ عددهم ‪ 39‬ش���ابا وش���ابة برفقة ستة من‬ ‫المشرفين والمش���رفات على رأس���هم من السويد‬ ‫األستاذ جمال المحمدي منسق مجالس اسكندنافيا‪،‬‬ ‫ومن النرويج الش���يخ صالح العنب���ري الكاتب العام‬ ‫للمجلس‪ ،‬ومن الدانمرك الش���يخ سليمان الهرجاني‬ ‫أمين مال المجلس‪.‬‬

‫صورة خاصة‬

‫انطلقت مجموعتا الس���ويد والدانمرك من مطار‬ ‫كوبنهاجن‪ ،‬ومجموعة النرويج من مطار أوس���لو‪،‬‬ ‫متجهين جميعا إلى مدينة مراكش الحمراء للتعرف‬ ‫عل���ى معالمه���ا الحضارية ومعالم ش���قيقاتها الدار‬ ‫البيض���اء والرباط وفاس ومكناس‪ .‬وذلك ترس���يخا‬ ‫للهوية الدينية والثقافية لشباب الجالية المغربية في‬ ‫المهجر‪ .‬كما سيلتقون بعدد من الشخصيات المهمة‬ ‫من وزراء وسفراء دول اسكندنافيا وغيرهم‪.‬‬ ‫وفي ي���وم الجمع���ة الموافق ل ‪ 22‬م���ن أبريل‪،‬‬ ‫سيرجعون إلى مراكش عن طريق بني مالل‪ ،‬متخللين‬ ‫المناظر الخالبة‪ ،‬وتلك التضاريس ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫األخاذة بألوانها‬ ‫تلك‬ ‫وأشكالها‪ ،‬لكي يعودوا إلى ديارهم سالمين بمشيئة‬ ‫هللا يوم السبت القادم‪.‬‬

‫سافرو معنا على الخطوط الجوية التركية •••‬

‫أفضل األسعار على مدار العام وإلى جميع أنحاء العالم ‪Rejser Aps‬‬

‫‪an‬‬

‫‪D‬‬

‫‪Tagensvej 187 – 2400 København Nv | Tel +45 48 44 55 11 | www.danrejser.com info@danrejser.com‬‬


‫‪8‬‬

‫استشارات قانونية‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫يسر صحيفة "أخبار الدانمارك" أن تقدم إلى قرائها الكرام خدمة استشارات‬ ‫قانونية مجانية بالتعاون مع المحامي ربيع ازد أحمد‪ ،‬الحاصل على ليسانس المحاماة‬ ‫من جامعة أوروس والمتخصص في حقوق اإلنسان‪ ،‬وله خبرة في تقديم اإلستشارات‬ ‫القانونية حول قوانين لم الشمل والجنسية وقوانين الدعم االجتماعي‪ ،‬حيث يستطيع‬ ‫القراء الكرام كتابة أس���ئلتهم باللغة العربية أو الدانماركية‪ ،‬وسيقوم السيد ربيع ازد‬ ‫أحمد باإلجابة عليها في العدد القادم مع مراعاة خصوصية المعلومات الشخصية‪.‬‬ ‫يمكنم السؤال عن كل ما يتعلق بهذه القوانين‪:‬‬ ‫• قوانين اإلقامة ولم الشمل والجنسية‬ ‫• مستحقات التقاعد‬ ‫• قوانين المعونة والمساعدات‬ ‫• قوانين السكن‬ ‫ترسل األسئلة على البريد اإللكتروني التالي‪jura@akhbar.dk :‬‬

‫السؤال األول‪-:‬‬ ‫السالم عليكم‪ ،‬أنا مواطنة عراقية أقيم في الدنمارك منذ‬ ‫‪ 9‬سنوات تقريب ًا‪ ،‬وأريد اآلن أن أتقدم بطلب للحصول على‬ ‫الجنس��ية الدنماركية‪ ،‬وللعلم لم أحصل على المساعدات‬ ‫طوال فترة إقامتي س��وى على ‪ 60‬كرونة ش��هري ًا‪ ،‬هل‬ ‫تعتبر هذه الـ‪ 60‬كرونة أو الـ‪ 50‬من ضمن المس��اعدات‬ ‫التي قد تحرمني من الجنسية؟‬ ‫الجواب األول‪:‬‬ ‫أن��ت تقولين بأنك عراقية وتس��كنين في الدنمارك منذ‬ ‫‪ 9‬س��نين‪ ،‬وتقولين بأنك لم تحصلي على أي مس��اعدات‬ ‫اجتماعية بخالف ‪ 60‬كرونة شهرية‪ ،‬وتسألين عن إمكانية‬ ‫الحصول على الجنسية الدنماركية‪.‬‬ ‫القانون لم يحدد حد ًا أقصى أو أدنى لقيمة المساعدة أو‬ ‫المبلغ الذي يتلقاه الش��خص من الدولة والذي قد يتسبب‬ ‫في حرمانه من الحصول على الجنسية الدنماركية‪ ،‬ولكن‬ ‫القانون ينص على أنه ال يجوز لمن يتقدم للحصول على‬ ‫الجنس��ية أن يكون قد حصل على أي مس��اعدات خالل‬ ‫الخمس سنوات الماضية وفق ًا للقوانين االجتماعية‪ ،‬وبما‬ ‫أن الحديث هنا يدور حول مبلغ صغير من المال‪ ،‬فأنصحك‬ ‫بتقديم طلب حصول على استثناء من هذا القانون‪.‬‬ ‫السؤال الثاني‪-:‬‬ ‫السالم عليكم أستاذ ربيع‪ ،‬أنا شاب عراقي أحمل الجنسية‬ ‫العراقية وعمري ‪ 23‬س��نة‪ ،‬أرغب في الزواج من شابة‬ ‫عراقية مولودة في الدنمارك وتحمل الجنسية الدنماركية‬ ‫وتبلغ من العمر ‪18‬س��نة‪ ،‬فهل أس��تطيع الحصول على‬ ‫لم ش��مل؟ وما هي اإلجراءات؟ وم��ا هي نصيحتك لنا؟‬ ‫وشكرا لك‪.‬‬ ‫الجواب الثاني‪:‬‬ ‫كل المواطنين غير األوروبيين والذين يريدون التقدم‬ ‫بطلب لم ش��مل ملزمون بتوفية كافة الش��روط الخاصة‬ ‫بقانون لم الش��مل لألجانب‪ ،‬وه��ي أن تكون لديك إقامة‬ ‫دائمة كبداية لطلب لم الش��مل‪ ،‬وأن يكون الطرفان فوق‬ ‫سن الـ‪ 24‬سنة‪ ،‬وأن تجتازا شرط االرتباط بالبلد والذي‬ ‫يعني أن يكون ارتباطكما بالدنمارك أقوي من ارتباطكما‬ ‫بأي بلد آخر‪ ،‬وأن يكون لديكما س��كن مناس��ب‪ ،‬وتكون‬ ‫لديك المقدرة على إعالة نفس��ك والط��رف اآلخر‪ ،‬وأن‬ ‫تقوم بتقديم ضمان مالي في البنك‪.‬‬ ‫وأنت تقول بأنك تبلغ من العمر ‪ 23‬سنة وتنوي الزواج‬ ‫م��ن فتاة عراقي��ة تبلغ من العمر ‪ 18‬س��نة ومولودة في‬ ‫الدنمارك وتسأل بالتالي عن إمكانية لم الشمل‪.‬‬ ‫يعتبر قانون الـ‪ 24‬سنة من الشروط الحتمية والتي يجب‬ ‫تحققها‪ ،‬وبما أن كالكما تحت س��ن الـ‪ 24‬س��نة‪ ،‬فسيقوم‬ ‫مكتب األجانب برفض طلبكما من أول دراسة له‪ ،‬وذلك‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫ •مل الشمل حسب القوانني األوروبية‬ ‫ •حتويل التقاعد إىل خارج الدمنارك‬ ‫ •قوانني اجلنسية وحضانة األطفال‬ ‫ •نقل العنوان إىل السويد واإلقامة الدائمة‬

‫ألن هذا الش��رط ال يمكن التغاض��ي عنه إال في حاالت‬ ‫خاصة مثل‪ ،‬أن تكون زوجتك الجئة وال تستطيع العودة‬ ‫إلى بلدها األصلي مرة أخرى‪.‬‬ ‫ولك��ن هناك احتمال آخر وهو أن تس��تفيدا من قوانين‬ ‫االتح��اد األوروبي أو ما يس��مى «حق حرية التجول»‪،‬‬ ‫ولكن هذا يتطلب أن تسافر زوجتك إلى السويد ً‬ ‫مثال من‬ ‫أجل عمل لمدة ‪ 6-5‬أش��هر وهن��اك يمكنها التقدم بطلب‬ ‫لم شمل لك‪ ،‬وبعدها يمكنكما العودة إلى الدنمارك إذا ما‬ ‫ً‬ ‫عمال لها في الدنم��ارك‪ ،‬وبعدها يمكن‬ ‫وج��دت زوجتك‬ ‫التقدم بطلب لم شمل في الدنمارك بعد العودة‪.‬‬ ‫السؤال الثالث‪-:‬‬ ‫أنا ليبي الجنس��ية وتزوجت من دنماركية عندما كنت‬ ‫أدرس في الواليات المتحدة ثم ذهبنا للعيش في ليبيا‪ ،‬ثم‬ ‫إلى الدنمارك‪ ،‬ولم يس��بق لي أن تقدمت بطلب لم الشمل‬ ‫على اإلطالق‪ ،‬ولكن في آخر ‪ 3‬ش��هور تقدمت زوجتي‬ ‫بطلب للم الشمل ألن تكاليف تأشيرة السياحة كانت ترتفع‬ ‫في كل مرة‪ ،‬وبالتالي حصلت على لم الش��مل لكن لمدة‬ ‫س��نتين فقط مع العلم أن تأش��يرة السياحة كانت تمنحني‬ ‫سنة في كل مرة‪.‬‬ ‫س��ؤالي أس��تاذ ربيع هو‪ ،‬هل إذا غي��رت عنواني إلى‬ ‫السويد في مالمو‪ ،‬هل يحق لي الحصول على إقامة بـ ‪5‬‬ ‫س��نوات في السويد؟؟ وذلك ألن سنتين إقامة ال تكفيني‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أن قواني��ن الحصول على اإلقامة الدائمة‬ ‫في الدنمارك صعبة جد ًا‪.‬‬ ‫وهل يمكنني الحصول على اإلقامة الدائمة في السويد‬ ‫بعد ‪ 5‬سنوات إقامة؟ وهل اللغة شرط من شروط الحصول‬ ‫على اإلقامة الدائمة في السويد؟ وشكر ًا‪.‬‬ ‫الجواب الثالث‪:‬‬ ‫أن��ت تق��ول بأنك حصلت عل��ى اإلقام��ة المؤقتة لمدة‬ ‫عامين‪ ،‬وتس��أل عما إذا كان بإمكان��ك نقل عنوانك إلى‬ ‫السويد من أجل الحصول على إقامة دائمة خالل ‪ 5‬سنين‪،‬‬ ‫وتس��أل عما إذا كان الحصول عل��ى اإلقامة الدائمة في‬ ‫السويد يتطلب قدرات معينة في اللغة‪.‬‬ ‫إذا اس��تطاعت زوجتك الس��فر واالنتقال إلى الس��ويد‬ ‫واالنتف��اع بالقوانين األوروبي��ة أي ما يدعى حق حرية‬ ‫التج��ول‪ ،‬فيمكن بعد ذلك عن طريق انتقال زوجتك إلى‬ ‫الس��ويد وتوثيقها ذل��ك باألوراق والوثائ��ق واثبات أنها‬ ‫تستطيع إعالتك مادي ًا‪ ،‬يمكنك حينها الحصول على إقامة‬ ‫دائمة خالل ‪ 5‬سنين‪ ،‬وال يوجد أي شروط لقدرات معينة‬ ‫في اللغة‪.‬‬

‫السؤال الرابع‪-:‬‬ ‫أنا حصلت على الجنسية الدنماركية سنة ‪ ،2005‬وفي‬ ‫ً‬ ‫منفصال عن زوجت��ي وكانت حضانة‬ ‫ه��ذا الوقت كنت‬ ‫األطف��ال له��ا ولم يحصل األطف��ال على الجنس��ية لهذا‬ ‫الس��بب‪ ،‬علم ًا أن أطفالي مولودون في الدنمارك‪ ،‬فماذا‬ ‫أفعل ليحصلوا على الجنسية؟ أرجو إرشادي إلى الطريق‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫الجواب الرابع‪:‬‬ ‫أنت تقول بأنك حصلت على الجنس��ية الدنماركية في‬ ‫ً‬ ‫منفصال عن زوجت��ك والتي كانت لديها‬ ‫وق��ت كنت فيه‬ ‫حضانة األطفال الذين ولدوا في الدنمارك‪ ،‬وتس��أل عن‬ ‫إمكانية أطفالك في الحصول على الجنسية الدنماركية‪.‬‬ ‫ال يمك��ن لألطفال تحت س��ن الـ ‪ 18‬س��نة أن يتقدموا‬ ‫بطل��ب للحصول على الجنس��ية الدنماركية بمفردهم إال‬ ‫إذا كانوا بدون جنس��ية ومولودين في الدنمارك‪ ،‬ويوجد‬ ‫احتم��ال وحيد لحصول األطفال على الجنس��ية وهو أن‬ ‫يتقدم الوالدان للحصول على الجنس��ية وفي الوقت نفسه‬ ‫يتقدمان بطلب يفصح��ان فيه عن رغبتيهما في حصول‬ ‫األبن��اء على الجنس��ية كذلك‪ ،‬ولذلك فأطفالك ولألس��ف‬ ‫مضطرون لالنتظار حتى يبلغوا س��ن الـ‪ 18‬سنة إال إذا‬ ‫كانوا ممن يسمون «البدون» أو إذا كانت أمهم ال تحمل‬ ‫الجنس��ية الدنماركية وس��وف تتقدم للحصول عليها في‬ ‫األيام القادمة فيمكنها التقدم بطلب لألبناء معها في الوقت‬ ‫نفسه‪.‬‬ ‫السؤال الخامس‪-:‬‬ ‫الس�لام عليكم ورحمة هللا وبركاته‪ ،‬تحية طيبة وبعد‪،‬‬ ‫أس��تاذي العزيز ربما ال تعرف��ون بأننا بعض من أكراد‬ ‫سوريا ال نملك أي إثبات شخصية‪ ،‬فقط ورقة من مختار‬ ‫الحي وشاهدين وهذه الورقة ال تنفع بشيء سوى أنك إذا‬ ‫س��افرت من مدينة إلى أخرى داخ��ل البلد تثبت أنك من‬ ‫داخ��ل البلد وال يحق لك عند ال��زواج أن تثبت أو تكتب‬ ‫زوجتك على اس��مك حتى لو أعط��اك هللا ولد ًا فال يحق‬ ‫لك أن تسجله باسمك‪ ،‬ولكن نتزوج عن طريق كتاب من‬ ‫الش��يخ كما تعلمون‪ ،‬وأنا قد قدم��ت طلب ًا إلدارة الهجرة‬ ‫بأن��ي متزوج ولكن ق��د ال يقتنعون بهذه الورقة وخاصة‬ ‫أن هذه الورقة ليس عليها ختم كدوائر الدولة أو ما شابه‬ ‫ذلك‪ ،‬فقط توقيع الش��يخ وأرقام هواتفه وتواقيع الش��هود‬ ‫وأسمائهم‪.‬‬ ‫م��اذا يجب علي أن أفع��ل؟ أعرف أن القصة قد تكون‬ ‫معقدة ولكنها حقيقة حياتنا منذ نصف قرن‪ ،‬آمل أن تجد‬ ‫ً‬ ‫حال قانوني ًا‪ ،‬ولكم جزيل الشكر ودمتم بخير‪.‬‬ ‫الجواب الخامس‪:‬‬ ‫أن��ت تقول بأنك كردي من س��وريا وتجد صعوبة في‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫استشارات قانونية‬

‫اعتراف الس��لطات الدنماركية بوثيقة زواجك السورية‪ ،‬المحلي��ة في ألمانيا والت��ي أنصحك بأن تتحدث مع محام‬ ‫وتقول كذلك بأن وثيقة الزواج السورية هذه غير صادرة ألماني بشأنها‪.‬‬ ‫عن سلطات سورية معترف بها‪ ،‬ولكنها صادرة عن شيخ‪،‬‬ ‫وتق��ول كذلك بأن األمر صعب بالنس��بة لك��م كأكراد أن السؤال الثامن‪-:‬‬ ‫السالم عليكم‪ ،‬أنا مواطن دنماركي وأعيش في السويد‬ ‫تحصلوا على توثيق أو ختم لزواجكم في سوريا‪.‬‬ ‫ال يمكن بطبيعة الح��ال االعتراف بوثيقة زواج إال إذا وأري��د الحصول على الجنس��ية الس��ويدية‪ ،‬فهل يمكنني‬ ‫كان��ت موثقة من س��لطات معترف به��ا‪ ،‬وإذا كان األمر أن أحتف��ظ بالجنس��ية الدنماركي��ة معه��ا؟ ولكم الش��كر‬ ‫ً‬ ‫مس��تحيال بالنس��بة لكم أن تحصل��وا على توثي��ق لعقود واالحترام‪.‬‬ ‫زواجكم كما تقول‪ ،‬فيجب عليك االتصال بمكتب الزواج الجواب الثامن‪:‬‬ ‫المحل��ي الخاص بك في الدنمارك وتطلب منهم االتصال أنت تس��أل عم��ا إذا كان بإمكانك االحتفاظ بالجنس��ية‬ ‫الدنماركي��ة والحص��ول ف��ي الوقت ذاته على الجنس��ية‬ ‫بالسلطات المختصة باألسرة حول هذا الموضوع‪.‬‬ ‫السويدية‪.‬‬ ‫في الدنمارك يجب على الشخص التخلي عن أي جنسية‬ ‫السؤال السادس‪-:‬‬ ‫أخي الكريم‪ ،‬أنا اس��مي دلير وحصلت على اإلقامة في س��ابقة يحملها لكي يحص��ل على الجنس��ية الدنماركية‪،‬‬ ‫عام ‪ 2000‬حس��ب القانون رقم ‪ 9‬الفقرة الثانية (‪ ،)d2.4‬وأعتقد أن األمر في الس��ويد مشابه لما هو في الدنمارك‪،‬‬ ‫وبعد ذلك في ع��ام ‪ 2003‬حصلت على اإلقامة الدائمة‪ ،‬ولكني أنصحك بأن تتواصل مع السلطات السويدية حول‬ ‫وقب��ل ش��هرين حصلت على تقاعد جزئي بس��بب قانون هذا الموضوع حي��ث أن قوانين‬ ‫إقامتي‪ .‬فبماذا تنصحن��ي لكي أحصل على تقاعد كامل؟ الجنس��ية السويدية قد تختلف‬ ‫عن القوانين الدنماركية‪.‬‬ ‫مع جزيل الشكر‪.‬‬ ‫الجواب السادس‪:‬‬ ‫أنت تقول بأنك أتيت إلى الدنمارك وفق ًا لقانون األجانب السؤال التاسع‪-:‬‬ ‫§ ‪ 9‬أي ما يعني عن طريق لم الش��مل‪ ،‬وبما أنك لس��ت الس�لام عليك��م أخ��ي‬ ‫الجئ ًا‪ ،‬فليس لديك الفرصة للحصول على التقاعد الكامل المحت��رم‪ ،‬عندي س��ؤال‬ ‫في الدنمارك بما أنك لم تقم في البلد لمدة ‪ 40‬عام ًا‪ ،‬وبالتالي بخصوص التقاعد المبكر‪،‬‬ ‫س��يحق لك فقط الحصول على تقاعد جزئي‪ ،‬وتبقى لديك حي��ث أني حصل��ت على‬ ‫فرص��ة في التقدم بطلب للحص��ول على زيادة أو عالوة التقاع��د ف��ي ع��ام ‪2005‬‬ ‫كإضافة إلى تقاعدك الجزئي‪ ،‬ويمكن للمرء الحصول على بسبب أمراض نفسية‪ ،‬وأقيم‬ ‫ه��ذه الزيادة إذا كان المبلغ المت��اح له في النهاية صغير ًا ف��ي الدنم��ارك اآلن منذ ‪20‬‬ ‫وال يكفي للمعيشة‪ ،‬أي بعد سداد المصروفات الثابتة من عام ًا ولدي الجنسية الدنماركية‬ ‫إيجار وغيره‪.‬‬ ‫منذ ‪ 10‬سنوات‪ ،‬وأريد‬ ‫ا ال نتق��ا ل‬ ‫السؤال السابع‪-:‬‬ ‫للعيش‬ ‫الس�لام عليكم أس��تاذ ربيع‪ ،‬أنا اس��مي جوان مقيم في في‬ ‫الدنمارك وأرغب في الزواج من فتاة مقيمة في ألمانيا‪ ،‬في‬ ‫حال رغبت في االنتقال إلى ألمانيا‪ ،‬ماذا سيحدث إلقامتي‬ ‫الدنماركية؟ وهل س��أحصل على إقام��ة ألمانية أم ماذا؟‬ ‫أرجو منك توضيح ًا سيدي الفاضل وجزاك هللا خيرا‪.‬‬ ‫الجواب السابع‪:‬‬ ‫أن��ت تقول بأن لديك إقامة في الدنمارك ولكن تفكر في‬ ‫االنتقال إلى ألمانيا للعيش مع فتاة ترغب في الزواج منها‪،‬‬ ‫وتسأل عما سيحدث إلقامتك في الدنمارك وعما إذا كان‬ ‫بإمكانك الحصول على إقامة أخرى في ألمانيا‪.‬‬ ‫إذا اخت��رت االنتقال من الدنمارك فس��وف تفقد‬ ‫إقامتك في الدنمارك وفق ًا لقواعد وقوانين إسقاط‬ ‫اإلقامة‪ ،‬أما مس��ألة الحصول على اإلقامة‬ ‫ف��ي ألماني��ا فتتوقف عل��ى القوانين‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪9‬‬

‫أسبانيا‪ ،‬فهل يحق لي ذلك؟ وهل لدي الحق في الحصول‬ ‫على راتبي هناك؟ وشكر ًا‪.‬‬ ‫الجواب التاسع‪:‬‬ ‫أنت تقول بأنك حصلت على الجنسية الدنماركية كما أنك‬ ‫حصلت على التقاعد المبكر‪ ،‬وتسأل عن إمكانية االنتقال‬ ‫إلى أس��بانيا وعن إمكانية تحوي��ل راتب التقاعد الخاص‬ ‫بك إلى أسبانيا‪.‬‬ ‫يمكنك كمواطن دنماركي أن تسافر وتنتقل بحرية إلى‬ ‫ً‬ ‫كامال في‬ ‫أس��بانيا‪ ،‬كما يمكن��ك الحصول على تقاع��دك‬ ‫أس��بانيا‪ ،‬كل ما علي��ك فعله هو أن تتص��ل بالبلدية التي‬ ‫تسكن فيها وتخبرها بعنوانك الجديد في أسبانيا‪ ،‬وستقوم‬ ‫البلدية بدورها بإخطار س��لطات التقاع��د في كوبنهاجن‬ ‫والت��ي عادة ما تقوم بدف��ع رواتب التقاع��د للدنماركيين‬ ‫المقيمين في الخارج‪.‬‬ ‫بطاقة شخصية‬

‫• االسم ‪ :‬ربيع ازد أمحد‬ ‫• العمر‪ 34 :‬عام‬ ‫• املؤهل الدراسي‪ :‬ليسانس احملاماة‬ ‫• االختصاص‪ :‬حقوق االنسان– جامعة أوروس‪-.‬‬ ‫الدامنارك‬ ‫• املهنة ‪ :‬حمام‪ ،‬ومدير تنفيذي ملكتب اإلستشارات‬ ‫واملساعدات القانونية يف مدينة أوروس‪.‬‬ ‫• دامناركي من أصل فلسطيين‬ ‫• نائب رئيس اجمللس البلدي يف بلدية أورهوس‬


‫‪ 10‬العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫شـؤون برلمانية‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫نستقبل مقاالتكم وآراءكم العنوان التالي‪info@akhbar.dk :‬‬

‫على طريق االنتخابات الربملانية‬

‫تتابع «أخبار الدانمارك» في هذا العدد تخصيص صفحة للشؤون البرلمانية‪ ،‬وذلك‬ ‫من أجل التعريف بالبرلمان الدانماركي وباألحزاب المشاركة فيه‪ ،‬وببرامجها ومواقفها‬ ‫وأبرز قادتها‪ ،‬لكي يكون الناخب العربي في الدانمارك على معرفة كاملة بهذه األحزاب‬ ‫قبل حلول موعد االنتخابات البرلمانية القادمة التي س���تجري حتم ًا خالل هذه الس���نة‪.‬‬ ‫ونرحب بمشاراكاتم وآرائكم حول السياسة الدنماركية‪.‬‬

‫أحزاب التحالف‬ ‫احلكومي‬ ‫احلالي – عالقة‬ ‫تارخيية طويلة‬ ‫يتكون التحالف الحكومي الحالي والذي يحكم البالد منذ عام ‪2001‬‬ ‫من حزب الفنستره وحزب المحافظين ويمتلكان ما مجموعه ‪ 64‬عضوا‬ ‫في البرلمان الدنماركي‪ .‬ويتمتع هذا التحالف بدعم متواصل من حزب‬ ‫الش���عب الدنماركي اليميني المتطرف‪ ،‬وبالرغم من أنه ال يعتبر جزءا‬ ‫من التحالف الحكومي إال أنه كان له تأثير كبير على سياسية الحكومة‬ ‫في األعوام العش���رة الماضية خصوصا فيما يتعلق بقوانين لم الشمل‬ ‫والهج���رة واألجانب وأيضا حول صناديق دعم كبار الس���ن والرعاية‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫وفي هذه العدد س���نتطرق بالحديث ح���ول قطبي التحالف الحكومي‬ ‫والذي يطلق عليه التحالف البرجوازي بين حزب الفنستره ويعرف على‬ ‫أنه يمين وسط وحزب المحافظين وهو حزب يميني محافظ‪.‬‬ ‫حزب الفنس���تره يعرف على أنه حزب الدنمارك الليبرالي وهو أكبر‬ ‫األحزاب الدنماركية حيث أنه يمتلك ‪ 47‬مقعدا في البرلمان الحالي من‬ ‫أصل ‪ 179‬مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان الدنماركي‪ .‬وقد تم تأسيس‬ ‫الحزب في عام ‪ .1870‬تعود تسمية الحزب «الفنستره‪ :‬وتعني بالترجمة‬ ‫الحرفية «اليسار» إلى أن الحزب كانت مقاعدة توجد في جناح البرلمان‬ ‫األيسر وفي بداياته كان على يسار الخارطة السياسية في البالد حيث‬ ‫أنه حارب من أجل المساواة بين جميع طبقات المجتمع وتعليم مدرسي‬

‫لجميع األطفال والحق في الحصول على الرعاية الصحية للجميع‪ .‬ولكن‬ ‫حزب اليوم يعتبر حزب يميني في الخارطة السياسية الدنماركية‪.‬‬ ‫وحسب المؤرخين الدنماركين فإن جذور هذا الحزب تعود إلى جمعية‬ ‫أصدقاء الفالحين التي تأسس���ت في عام ‪ 1846‬وبعد ذلك إتحدت عدة‬ ‫مجموعات يس���ارية تحت اسم «اليس���ار المتحد» وصدر أول برنامج‬ ‫سياسي لحزب الفنستره عام ‪ 1870‬وتم تعديله في عام ‪.1872‬‬ ‫وشهدت العقود األربعة األولى من تاريخ الحزب عدة خالفات داخلية‬ ‫نتج عنها انشقاقات متعددة وتوالت التحالفات والخالفات حيث خصوصا‬ ‫وإن هذه الفترة تعتبر حاسمة في التاريخ السياسي الدنماركي ألنها تبعت‬ ‫إعالن الدس���تور الدنماركي في عام ‪1849‬ووالدة النظام الديمقراطي‬ ‫في البالد‪.‬‬ ‫وإبان س���نوات االحتالل النازي للدنمارك كان حزب الفنس���تره من‬

‫الحزاب المتعاونة مع القوات المحتلة‬ ‫مرحلة اإلزدهار السياسي الذي شهدها الحزب خالل السنوات العشر‬ ‫األخيرة يعود الفضل فيها إلى الرئيس السابق للحزب السيد أندرس فوه‬ ‫راسموسن الذي يشغل اآلن منصب األمين العام لحلف شمال األطلسي‬ ‫«الناتو»‪ .‬وش���غل راسموسن رئاسة الحزب منذ هزيمة انتخابات عام‬ ‫‪ 1998‬خلفا الوفه اليمان وقام فوه بتغير النهج السياسي للحزب نحو‬ ‫الوس���ط وتبنى العديد من األفكار االشتراكية الديموقراطية‪ .‬مما منحه‬ ‫ثالثة انتصارات متتالية في انتخابات عام ‪ 2001‬وانتخابات عام ‪2005‬‬ ‫وانتخابات ‪ .2007‬و في عام ‪ 2009‬ترك رئاسة الحكومة لخليفته السيد‬ ‫الرس لوكه راسموسن‪.‬‬

‫حقائ��ق ع��ن ح��زب‬ ‫الفنسرته‬

‫ •يمتلك ‪ 47‬مقعد ًا في البرلمان‬ ‫ •يمتل���ك ‪ 13‬حقيبة وزارية من أصل ‪ 19‬حقيبة من‬ ‫ضمنها رئاسة الوزراء ووزارة الضرائب والمالية‬ ‫والتعليم واالندماج واألجانب‬ ‫ •يمتلك الحزب ‪ 3‬مقاعد في البرلمان األوروبي من‬ ‫أصل ‪ 14‬مقعدا مخصصة للدنمارك‬ ‫ •يسيطر الحزب على ‪ 36‬بلدية من أصل ‪98‬‬

‫حزب احملافظني‬ ‫تم تأس���يس حزب المحافظين ف���ي أواخر عام ‪1915‬‬ ‫كنتيجة لتوحد عدة أحزاب سياسية صغيرة كانت قد انشقت‬ ‫عن حزب الفنستره ومن أهم النقاط على برنامجة السياسي‬ ‫دعم التجنيد االجباري ودع���م ميزانية الدفاع وأيضا دعم‬ ‫الملكية الشخصية وتشجيع المشاريع االقتصادية‬ ‫كما عمل الحزب من أجل الحد من تناول الكحول والتوفير‬ ‫في النفقات الحكومية وعمل على تأسيس الكنسية الشعبية‬ ‫ورفع مس���توى التعليم االبتدائ���ي والجامعي ويذكر له أنه‬

‫ •ويمتلك ‪ 805‬مقع���د في المجالس البلدية من أصل‬ ‫‪2552‬‬ ‫ •ويتولى رئاسة إقليمين من أصل خمسة أقاليم‬ ‫ •حك���م الدنم���ارك ‪ 11‬رئي���س وزراء م���ن حزب‬ ‫الفنستره‬ ‫ •حزب وسط في الوقت الحالي ويمتلك مؤسسة حزبية‬ ‫ً‬ ‫جناحا شبابي ًا وطالبي ًا وأيضا نقابي ًا‪.‬‬ ‫قوية تمتلك‬

‫حارب من أجل المساواة في حق االقتراع‪.‬‬ ‫يمتلك الحزب ستة حقائب وزارية في الحكومة الحالية‬ ‫منها وزاة العدل ووزارة الثقافة وزارة الخارجية كما يمتلك‬ ‫‪ 17‬مقعدا في البرلمان الحالي‬ ‫امتل���ك الحزب منصب رئيس الوزارة لمدة ‪ 11‬عاما من‬ ‫عام ‪ 1982‬إلى عام ‪ 1993‬وتعرض في تس���عينيات القرن‬ ‫الماضي لعدة خالفات ونزاعات داخلية انتهت باستالم بنت‬ ‫بنتس���ين رئاسة الحزب في عام ‪1999‬وشهد بعد ذلك فترة‬ ‫استقرار دامت حتى بداية عام ‪ 2010‬إال ان الخالفات بدأت‬ ‫من جديد بعد اس���تالم لينيه اسبيرسين رئاسة الحزب مما‬ ‫دفعها إلى االستقالة في عام ‪ 2011‬وتسليم رئاسة الحزب‬ ‫إلى الرس بارفود الزعيم السياسي الحالي للمحافظين ‪.‬‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪11‬‬

‫الحكومة تسعى لتشديد قوانين لم الشمل‬

‫قدمت الحكومة مقترح ًا لقانون جديد حول لم الش���مل يفرض على جميع المتقدمين بطلبات الحصول على‬ ‫لم ش���مل إلى الدنمارك باجتياز امتحان لمستوى متقدم في اللغة الدنماركية‪ .‬ويأتي هذا التشديد بعد أقل من‬ ‫ستة أشهر على اعتماد امتحان اللغة كشرط للحصول على تصريح لم الشمل‪.‬‬ ‫وحسب المقترح الجديد الذي قدمته الحكومة في منتصف الشهر الحالي فإن أي شخص يتقدم بطلب للحصول‬ ‫على لم شمل إلى الدنمارك يجب أن يجتاز اختبار اللغة « ‪ »A2‬أي أن المتقدم يجب أن يجيد أساسيات اللغة‬ ‫الدنماركية قبل الحصول على التصريح‪ ،‬وحسب مقترح القانون الجديد ُيسمح للمتقدم بدخول الدنمارك لمدة‬ ‫ثالثة أشهر لكي يحضر نفسه لالختبار « بإقامة إجرائية»‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ 600‬ساعة لغة مطلوبة‬

‫وحس���ب دائرة مساعدة الالجئين فإن أي متقدم يرغب في اإليفاء بمتطلبات االختبار عليه أن يشارك في‬ ‫‪ 600‬ساعة تعليم لغة دنماركية‪ ،‬مع العلم أن المتقدم بالطلب يتحمل جميع التكاليف المادية لتعلم اللغة‪.‬‬ ‫هذا و انتقدت الخبيرة القانونية ايفا ارسبول التشديدات الجديدة وقالت في تصريح لصحيفة االنفرمشيون‬ ‫« بعض البلدان يضعون شرط إتمام المستوى « ‪ »A2‬كشرط للحصول على الجنسية و األن تطلب الدنمارك‬ ‫من األجانب اجتياز هذه االختبار لكي يحصلوا على اإلقامة» ‪.‬‬ ‫وأكدت الخبيرة على أن هذا المقترح في حال تم اعتماده سيعمل على الحد من عدد األجانب الذين يحصلون‬ ‫على تصاريح لم شمل‪.‬‬ ‫كم���ا انتقدت الخبيرة مقترح الحكومة بتغيير «اختبار الهجرة» قب���ل أن يتم تقيمه ومعرفة تأثيراته على‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫واتفقت السياس���ية يوهانه ش���ميت من حزب الوحدة مع الخبيرة في انتق���اد الحكومة وقالت في تصريح‬ ‫صحفي « يبدو أن الهدف الوحيد من هذه اإلجراءات هو منع عدد أكبر من األجانب من لم ش���مل عائالتهم‬ ‫إلى الدنمارك‪ ،‬خصوصا وأن الحكومة تقوم بتشديد قوانين لم يتم دراسة مفعولها حتى اآلن»‪.‬‬ ‫وبدوره رفض كارتس���ين الروستين مسؤول ملف االندماج في حزب الفنستره االنتقادات وقال» ال أعتقد‬ ‫أن المقترحات الجديدة ستحرم أي شخص من الحصول على لم شمل إلى الدنمارك‪ ،‬ومن وجهة نظري فإن‬ ‫األشخاص الذين يرغبون في المجيء إلى الدنمارك والعيش فيها سيتعلمون اللغة على أي حال‪ ،‬ولذلك فإن‬ ‫طرحنا لمتطلبات أكبر هدفها دفعهم لتعلم اللغة في وقت أسرع والدخول في سوق العمل»‪.‬‬ ‫وش���دد كارس���تين الذي يعتبر من «صقور الحزب الحاكم» على أنه من الطبيعي أن يتعلم الشخص الذي‬

‫يرتبط بمواطن دنماركي اللغة الدنماركية‪.‬‬ ‫رئيس أكبر مراكز اللغة في الدنمارك السيد باول نيدقورد قال» أنا أرى أن هذا القرار يعتبر مشكلة كبيرة‪،‬‬ ‫ألنه س���يحرم الكثيرين من حق لم شمل عائالتهم إلى الدنمارك» وش���كك نيدقورد بإمكانية اجتياز االختبار‬ ‫في فترة ش���هور وأضاف « من الصعب جد ًا أن يتعلم األجنبي اللغ���ة وهو في عزلة عن المجتمع والمحيط‬ ‫الدنماركي وتحت ضغط عائلي كبير»‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد وقعت اتفاقا في ش���هر نوفمبر الماضي مع حزب الش���عب الدنماركي‬ ‫اليميني المتطرف ينص على وضع ش���روط مش���ددة تتعلق بلم الشمل‪ ،‬حيث تم اعتماد نظام نقاط خاص بلم‬ ‫الشمل على غرار النظام الذي تم اعتماده لإلقامة الدائمة‪.‬‬ ‫ويمكنكم قراءة جميع الشروط على موقعنا اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫صوت للسياسية ترينه ماك‬ ‫أنا سأعمل من أجل حتقيق هذه األهداف‪:‬‬ ‫• تفهم واحرتام أكرب للتعددية الثقافية وحرية األديان يف الدمنارك‬ ‫• أن تتصدر قضية فلسطني أجندة السياسة اخلارجية الدمناركية‬ ‫• توفري الدعم واملساعدة للثورات العربية واحلفاظ على استقاللية‬ ‫قرارها‬ ‫• فرص أفضل للحصول على وظائف وأماكن تدريب للشباب‬ ‫الدمناركيني من أصول عربية‬ ‫ترينه عاشت وعملت في الشرق األوسط لعدة سنوات ومعروف عنها عملها الدءوب من‬ ‫أجل القضية الفلسطينية‪.‬‬

‫تعرف على املزيد عن مواقفي السياسية عرب موقعي‪:‬‬ ‫‪TRINEMACH.DK‬‬ ‫أو عرب صفحتي على الفيسبوك‪:‬‬ ‫‪facebook.com/trinemach‬‬

‫‪Besøg TRINEMACH.DK‬‬ ‫‪og facebook.com/trinemach‬‬

‫‪STEM PERSONLIGT PÅ‬‬


‫من الصحافة الدنماركية‬

‫‪ 14‬العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫ننشر في هذه الصفحة مقاالت مختارة ومترجمة من الصحف الدنماركية‪ ،‬مع التنويه بأن ((أخبار الدانمارك)) ال تتبنى اآلراء الواردة فيها‪.‬‬

‫وزارة االندماج‪،‬‬ ‫دورها سياسي أم قانوني؟‬ ‫الوزراء يرحلون والمسئولون يبقون‪،‬‬ ‫هذه هي الحقيقة الت���ي أثبتتها التجارب‬ ‫وآخره���ا ما ح���دث لوزي���رة االندماج‬ ‫الس���ابقة‪ -‬بيرته رون هورنبيك‪ -‬بعد أن‬ ‫رحلت عن وزارتها قبل أسابيع مضت‪.‬‬ ‫كان هذا الرحيل بمثابة ش���كر خاص‬ ‫لرئيس القس���م‪ -‬كاليس ني�ل�اس‪ -‬الذي‬ ‫يقول أنه دائم ًا ما اعتاد أن يقوم بوظيفتين‬ ‫داخل ال���وزارة‪ ،‬فهناك كاليس الموظف‬ ‫ً‬ ‫مشغوال‬ ‫وكاليس الوزير‪ ،‬ففي حين كان‬ ‫بالمس���ائل القانونية‪ ،‬كان عليه مراعاة‬ ‫المسائل السياسية‪ ،‬ولطالما استطاع أن‬ ‫ً‬ ‫مخرجا بين الطرفين‪.‬‬ ‫يوجد‬ ‫وهذا م���ا أكدت���ه الوزيرة ف���ي آخر‬ ‫ما قامت ب���ه حيث أكدت أن السياس���ة‬ ‫والقان���ون قد تداخال بش���كل كبير داخل‬ ‫وزارة االندماج وهذا ما حدث في العديد‬ ‫من القضاي���ا وآخرها قضية رفض منح‬ ‫الجنسية للشباب البدون‪ ،‬واآلن وبعد أن‬ ‫أقيلت الوزيرة‪ ،‬تم إخضاع دور الموظفين‬ ‫والمسئولين داخل الوزارة إلى تحقيقات‬ ‫المحكم���ة‪ ،‬ولك���ن هذه القضية ليس���ت‬ ‫الوحيدة من نوعها‪.‬‬ ‫ففي عام ‪ 2008‬حي���ن تبين للوزارة‬ ‫أنها تخال���ف االتفاقيات الدولية الخاصة‬ ‫بمعدومي الجنس���ية «الب���دون»‪ ،‬كانت‬ ‫الوزارة ل���م تتخلص من قضية أخرى ال‬ ‫تقل أهمي���ة عن األولى‪ ،‬فمكتب األجانب‬ ‫تحاش���ى لس���نوات إخب���ار المواطنين‬ ‫الدنماركيي���ن المتزوجي���ن بأجانب بأنه‬ ‫يحق لهم ً‬ ‫وفقا لقوانين االتحاد األوروبي‬ ‫لم الشمل إلى الدنمارك بصرف النظر عن‬ ‫تحقق الشروط الدنماركية للم الشمل من‬ ‫عدمه‪.‬‬ ‫وفي هذه األس���ابيع القليلة الماضية‬

‫اتضح كذلك بأن اتفاقي���ة األمم المتحدة‬ ‫الخاص���ة بالمعاقي���ن تم تهميش���ها هي‬ ‫األخرى‪ ،‬فقط ألن الحزب الليبرالي الحاكم‬ ‫اتفق مع حزب الش���عب الدنماركي على‬ ‫تعليق العمل بهذه االتفاقية لمن يعانون‬ ‫من مرض االضطرابات بعد الصدمة وهو‬ ‫ذلك المرض الذي يصاب به المرء نتيجة‬ ‫لمروره بموقف عصيب كحرب أهلية أو‬ ‫ما غيرها سببت له اضطرابات‪.‬‬ ‫وبالتالي يمكن القول أن وزارة االندماج‬ ‫قامت منذ إنشائها في عام ‪ 2001‬بتنفيذ‬ ‫«األعمال الق���ذرة» للحكومة‪ ،‬فالحزب‬ ‫الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين قاموا‬ ‫طواعية بإعطاء رشاوى لحزب الشعب‬ ‫الدنمارك���ي مقابل دعمه لهم‪ ،‬كانت هذه‬ ‫الرشاوى عبارة عن عدد ال يحصى من‬ ‫القوانين التي تهدف إلى تشديد وتضييق‬ ‫الخناق عل���ى األجان���ب‪ ،‬وكانت مهمة‬ ‫الوزارة وس���ط كل هذه الصفقات إيجاد‬ ‫«المخ���رج» إذا ما تع���ارض ما أرادته‬ ‫الحكومة م���ع القواني���ن الدنماركية أو‬ ‫الدولية أو األوروبية‪.‬‬ ‫وكم���ا تابعنا في قضي���ة البدون كان‬ ‫«المخرج» في هذه الحالة هو شطب عدد‬ ‫من حقوق مجموعة من المواطنين من‬ ‫القانون‪ ،‬حتى ُتتاح لهم فرصة أو مساحة‬ ‫من الحرية للتص���رف كما يحلو لهم في‬ ‫القوانين أو حتى نسيانها‪.‬‬ ‫وف���ي النهاية ال يوجد م���ا يدعو إلى‬ ‫انتظار أن تأت���ي حكومة بعد االنتخابات‬ ‫تعمل على إلغاء كافة القوانين المشددة‬ ‫عل���ى األجانب‪ ،‬إال أنن���ا نأمل أن تحترم‬ ‫حكومة المعارضة عل���ى األقل القوانين‬ ‫واالتفاقيات الموجودة وأن تحافظ عليهم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقالبا‪.‬‬ ‫قلبا‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫ترجمة‪ :‬عي�سى عبده‬

‫وماذا اآلن يا لوكه؟‬

‫ما ه���ي إال أيام قليلة مضت من���ذ أن أقيلت وزيرة االندماج‬ ‫والكنائس‪ -‬بيرته رون هورنبي���ك‪ -‬من منصبيها لتخرج بذلك‬ ‫من صف الحكومة األمامي وتختفي منها‪.‬‬ ‫ولك���ن األمر ال يقتصر على ذلك‪ ،‬بل قد تكون هذه هي نهاية‬ ‫الحياة السياس���ية لبيرته رون هورنبيك البالغة من العمر ‪67‬‬ ‫س���نة‪ ،‬فمن الصعب تخيل أنها سترشح نفسها مرة أخرى في‬ ‫االنتخابات القادمة‪ ،‬ولذلك يعتبر هذا الخروج خروج ًا حزين ًا من‬ ‫الحياة السياسية بعد تاريخ سياسي طويل لها دام لعدة سنوات‪،‬‬ ‫والذي حظي���ت من خالله وقبل أن تتولى الحقيبة الوزارية في‬ ‫عام ‪ 2007‬باحترام كبير من قب���ل المعارضين قبل المؤيدين‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وعرفت خالل سنوات عملها بعنادها وفكرها الليبرالي وبحبها‬ ‫ً‬ ‫فضال عن معارضتها الداخلية لحزبها وحكومتها‪.‬‬ ‫للحرية‬

‫وظلت هكذا حتى تسبب رفضها ورفض الوزارة منح الشباب‬ ‫الفلس���طيني «البدون» الجنس���ية بالرغم من تعارض ذلك مع‬ ‫االتفاق���ات الدولية إلى إقالتها في نهاية المطاف والس���يما بعد‬ ‫طريقة تعاملها مع القضية‪ ،‬تلك الطريقة التي جرت عليها الكثير‬ ‫من االنتقادات‪ ،‬أما الدراسة التي طلب رئيس الوزراء‪ -‬الرس‬ ‫لوكه راسموس���ن‪ -‬من وزارة االندماج إجراءها فلم تقنع أحد ًا‬ ‫بأن القضية لن تطال الحكومة بأسرها‪ ،‬ويأمل رئيس الوزراء‬ ‫اآلن أن تتمكن لجنة التحقيق التي جرى تش���كيلها للتحقيق في‬ ‫القضية برمتها أن تصرف األنظار عن الحكومة بعض الشيء‬ ‫وتهدأ من حدة االنتقادات التي تلقتها‪.‬‬ ‫ولكن كما يقال «ال تأتي الحوادث فرادى» أو «تأتي المصائب‬ ‫تباع ًا»‪ ،‬فقد تقدمت وزيرة التعليم‪ -‬تينا نيدجورد‪ -‬باستقالتها في‬ ‫اليوم نفسه ألسباب شخصية‪ ،‬وبالتالي أصبح يوم المرأة العالمي‬ ‫هو اليوم ذاته الذي اس���تبدل فيه رئيس الوزراء وزيرتين من‬ ‫حكومته بوزير واحد‪ ،‬إال أن أربعة وزراء رجال تولوا مناصب‬ ‫جديدة‪ ،‬حيث تولى ترويلز لوند بولس���ن وزارة التعليم وتولى‬ ‫الناطق الرس���مي للحزب الليبرالي الحاكم‪ -‬بيتر كريستينسن‪-‬‬ ‫وزارة الضرائب في حين أن سورين بيند تولى وزارة االندماج‬

‫باإلضافة إلى وزارة التطوير والتنمية أما بير مولر فتولى وزارة‬ ‫الكنائس‪.‬‬ ‫والشك أن هذا التغيير الوزاري ما هو إال محاولة من رئيس‬ ‫الوزراء إلنقاذ ما تبقى من حكومته التي تبدو وكأنها تسير بال‬ ‫هدف مشترك أو خطة سير موحدة‪.‬‬ ‫واآلن ضاعت الجهود التي بذلها رئيس الوزراء والتي آتت‬ ‫بعض ثمارها وخصوص ًا بعد خطاب رأس الس���نة الذي تحدث‬ ‫فيه عن إلغاء نظام التقاعد االختياري‪ ،‬ضاع هذا التقدم بسبب‬ ‫كل هذه القضايا الحزينة التي أحاطت برموز من الحكومة مثل‬ ‫خروج‪ -‬لينه اسبرس���ن‪ -‬وزيرة الخارجية من رئاس���ة حزب‬ ‫المحافظين وتلتها المتحدثة الرسمية للحزب‪ -‬هنريته كير‪ -‬بعد‬ ‫فضيحة مالية‪ ،‬واآلن قضية وزيرة االندماج الس���ابقة‪ -‬بيرته‬ ‫رون هورنبيك‪.‬‬

‫ومع تراجع الحزب الليبرالي الحاكم في اس���تطالعات الرأي‬ ‫التي لم يحصل فيها إال على ‪ 18%‬من أصوات الناخبين‪ ،‬أصبح‬ ‫من المؤكد أن ه���ذا التغيير الوزاري لن يس���تطيع أن ينقذ ما‬ ‫تبقى من الحكومة التي تعاني هي األخرى من انقس���ام داخلي‪،‬‬ ‫فاألمر يتطلب رئيس حزب ورئيس حكومة قوي ًا وذا جاذبية بين‬ ‫الناخبين غير هذا الذي بدا مهزوم ًا ويريد الرحيل في المؤتمر‬ ‫الصحفي الذي عقب هذه األحداث‪.‬‬ ‫وق���د يكون الس���بب وراء الزج باثنين م���ن أصحاب الفكر‬ ‫الليبرالي مثل بيتر كريستينسن وسورين بيند مع تغيير رئيس‬ ‫الوزراء من سياسته التي امتازت بالتقلب في الفترة األخيرة‪ ،‬ما‬ ‫هي إال محاوالت الستغالل الوقت المتبقي إلى االنتخابات المقبلة‬ ‫في الخريف من أجل إظهار الحزب بصورة أكثر ليبرالية وكذلك‬ ‫للحد من ه���روب الناخبين وعزوفهم عن التصويت للحكومة‪،‬‬ ‫ولكن الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه هو‪ ،‬هل جاء اختيار رئيس‬ ‫الوزراء لزميلين مثل بيتر كريستينسن وسورين بيند متأخر ًا أم‬ ‫أنها محاولة منه لتقوية موقفه في الصراع على رئاسة الحزب‬ ‫التي وبال ش���ك ستكون موضع الحديث إذا ما خسرت الحكومة‬ ‫في االنتخابات؟‬

‫قيمة السياسة‬ ‫استطاع وزير االندماج الجديد‪ -‬سورين بيند‪ -‬وبعد توليه لمنصبه‬ ‫نقاشا ً‬ ‫ً‬ ‫هاما عندما صرح بأنه إذا أراد‬ ‫الجديد بس���اعات قليلة أن يثير‬ ‫ً‬ ‫دنماركيا‪ ،‬تصريح يدل‬ ‫شخص أن يعيش في الدنمارك فعليه أن يكون‬ ‫في مضمونه على ضرورة استيعاب من يريدون العيش في الدنمارك‬ ‫ويري���دون االندماج في مجتمعنا في حي���ن أن هؤالء ممن يرفضون‬ ‫القي���م الدنماركية واألوروبية فال يجب أن يعتبروا الدنمارك موطنهم‬ ‫الذي ينتمون إليه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طويال أمام الوزير الجديد‪ ،‬وال يمكن أن نحكم‬ ‫ولكن الطريق مازال‬ ‫عل���ى تصريحاته إال بع���د نرى المبادرات التي س���يقوم بها من أجل‬ ‫ً‬ ‫منطقي���ا من تصريحات‬ ‫الوصول إلى هدف���ه الواضح‪ ،‬ولعله يتضح‬ ‫الوزير أنه ينوي التركيز على االندماج الثقافي‪ ،‬فالتسع سنين األخيرة‬ ‫استطاعت خاللها سياسة األجانب التي اتبعتها الحكومة أن توقف تدفق‬ ‫األجانب إلى الدنمارك وفي الوقت نفس���ه فتحت الباب أمام الكفاءات‬ ‫العلمية والعملية‪ ،‬كما استطاعت دمج وتحفيز الدنماركيين الجدد على‬ ‫الدخول إلى سوق العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غريبا أن يبدي س���ورين بيند إرادته واس���تعداده لتحدي ما‬ ‫وليس‬ ‫اعتادت عليه الس���احة السياس���ية من حوار عندما حول األنظار إلى‬ ‫قضية االندماج الثقافي‪ ،‬فاألمر بالنس���بة له امتداد لمواقفه الس���ابقة‬

‫المض���ادة والمعارض���ة للتطرف الدين���ي والمجتمع���ات الموازية‪-‬‬ ‫الجيتوه���ات‪ -‬واأليديولوجية المبنية على تع���دد الثقافات والتي كلها‬ ‫أطراف مما يحاول الجناح اليساري‪-‬المعارضة‪ -‬التركيز عليه وتعزيزه‬ ‫ً‬ ‫دينيا‪.‬‬ ‫يد ًا بيد مع المتطرفين‬ ‫والسؤال الذي يطرح نفس���ه هو هل هناك من يعارض تصريحات‬ ‫س���ورين بيند حول هذه القضية‪ ،‬بصرف النظر عن بعض األشخاص‬ ‫التابعين لحزبي الوحدة والراديكيل‪ ،‬ففيلي س���ونديل وهيله تورننج‬ ‫ً‬ ‫سابقا بأنهما ضد التطرف الديني‪ ،‬أما إذا انضم إليهم سورين‬ ‫صرحا‬ ‫بيند في نفس التوجه فال تعتبر هذه التصريحات من قبله إال تصريحات‬ ‫ملتبسة وتساق االنتقادات إليه من القاصي قبل الداني‪.‬‬ ‫وبم���ا أن الواقع ما هو إال نتاج تج���ارب‪ ،‬فالبد أن نرى المبادرات‬ ‫المحددة التي سيقوم بها وزير االندماج والحكومة من أجل التعامل مع‬ ‫كافة القضايا اليومية المتعلقة باالندماج والسيما داخل سوق العمل‪،‬‬ ‫فالبد من وضع سياس���ات واضحة ومحددة جنب ًا إلى جنب مع وجود‬ ‫ح���وار مفتوح حول االندماج‪ ،‬وربما كان من األفضل لو بادر الوزير‬ ‫بالعمل ً‬ ‫بدال من الحديث حول مسائل مثل «االندماج» أم «االنصهار»‬

‫تلك الكلمة التي يراها مسئول لجنة سياسة األجانب بحزب المحافظين‪-‬‬ ‫ناصر خضر‪ -‬غير مقبولة‪ ،‬وخصوص ًا في وقت يجب أن يتفق فيه هو‬ ‫والوزير على القضية الرئيسية وهي نقص االندماج الثقافي‪.‬‬ ‫وهن���اك تحد آخر أمام الوزير‪ ،‬حيث يجب على الوزير بمس���اعدة‬ ‫القانونيين أن يقضي على الشكوك التي تحوم حول متانة وقدرة سياسة‬ ‫األجانب الدنماركية على االس���تمرار‪ ،‬تلك الشكوك التي تبناها الكثير‬ ‫من الخبراء‪ ،‬أضف إلى ذلك االتفاقات الدولية واألحكام األوروبية التي‬ ‫فرضت شكوك ًا كثيرة هي األخرى حول مدى قوة سياسة األجانب في‬ ‫الدنمارك‪ ،‬ولذلك علينا أن نوجد بعض القوانين التي تتيح لنا احترام‬ ‫االتفاقيات واألحكام الدولية واألوروبية والتي تحفظ لنا في الوقت ذاته‬ ‫سياسة صارمة لألجانب‪.‬‬ ‫ومن المؤكد أن مساعدي ومسئولي سورين بيند قد بدءوا بالفعل في‬ ‫تحويل هذه األفكار والتصريحات إلى اقتراحات عملية في حين يجلس‬ ‫الوزير وينتظر ثمرة هذه األفكار‪ ،‬ولكن الوزير والحكومة لم يبق لهم‬ ‫كثير وقت إذا ما أرادوا أن يجعلوا للسياسة قيمة حقيقية‪.‬‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫ثقافة‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫يحرر ها حممد حمزة‬

‫كـتب‬

‫صدر عن الدار العربية للموسوعات في بيروت‪ ،‬كتاب «كركوك‬ ‫بي���ن الحقيقة والواقع» لمؤلفه نج���م الدين بيرقدار الذي يقيم في‬ ‫مدينة أرهوس‬ ‫يتحدث الكتاب عن التركمان باعتبارهم أحد مكونات الش���عب‬ ‫العراقي حيث س���اهموا مثل غيرهم ببناء دول���ة العراق الحديثة‬ ‫وأضاؤا تاريخها بالكثير من المنجزات الحضارية الهامة‪.‬‬ ‫يهدف الكتاب كما يقول المؤلف‪« ،‬إلى إثبات وجود التركمان في‬ ‫مدينة كركوك وحقوقهم التي يحاول البعض هضمها وذلك من خالل‬ ‫نظرة متعالية ال تعترف بحقوق اآلخرين ومن خالل تقليل عددهم‬ ‫وإضعاف دورهم وتهميشهم في المشهد السياسي العام»‪.‬‬ ‫قسم المؤلف الكتاب إلى فصل تمهيدي وثالث فصول أساسية‪:‬‬ ‫في الفصل التمهيدي يبحث الكتاب تطور العالقات الدولية وإنبعاث‬ ‫القضايا القومية؛ أم���ا الفصل األول فيتضمن لمحة تاريخية عن‬ ‫التركمان وتراثهم الثقافي والديني الذي طبع مسيرتهم في التاريخ‬ ‫ً‬ ‫قرونا طويلة‪ ،‬في‬ ‫وما أنش���أوا من دول وحضارات س���ادت العالم‬ ‫الفص���ل الثاني يتحدث الكتاب عن العالقة المتبادلة بين التركمان‬ ‫والدولة العراقية وما شابها من شد وجذب‪.‬‬ ‫أما الفصل الثالث واألخير فيتناول فيه المؤلف إشكالية الوجود‬ ‫التركماني في كركوك من خالل التعرض إلى معاناة ومأساة التهجير‬ ‫القسري‪ ،‬وسياسات التعريب والتكريد التي مورست ضدهم‪.‬‬

‫يرحب حمرر الصفحة الثقافية مبساهمات‬ ‫القراء الكرام على الربيد التالي‪:‬‬ ‫‪mh@akhbar.dk‬‬

‫إختيار وترمجة الدكتور زهري ياسني شليبه‬

‫إحتفاال بمرور ‪ 250‬عاما على البعثة العلمية الدانماركية لبالد العرب‪،‬‬ ‫من المقرر أن يصدر المركز الدنماركي للثقافة والتنمية مجلة مصورة‬ ‫باللغ���ة العربية والدانماركية واإلنجليزية‪ ،‬تتن���اول معلومات تاريخية‬ ‫وتفاصيل وافية عن هذه البعثة‪.‬‬ ‫ويذكر أنه في عام ‪ 1761‬قام الملك الدنماركي بإرس���ال ستة رجال‬ ‫إلى العالم العربي الذي لم يكن معروف ًا آنذاك‪ ،‬وكانت مهمتهم أن يقوموا‬ ‫باستكش���اف العالم العربي على مدار عامين‪ ،‬وبعد مضي س���بع سنين‬ ‫وبعد أن فقد الجميع األمل في رؤيتهم مرة أخرى‪ ،‬عاد الس���يد كارستن‬ ‫نيبور الناجي الوحيد من هذه البعثة‪ .‬ونقص عليكم هنا قصة البعثة التي‬ ‫تغلبت على كل التوقعات المتواضعة التي أحاطت بها لتدخل التاريخ من‬ ‫أوس���ع أبوابه كأحد العالمات الفارقة في اللقاء بين الثقافة الدنماركية‬ ‫والعربية‪.‬‬ ‫ي���وم األحد ‪ 4‬يناير ‪ ،1761‬يعلو ص���دى صوت حوافر األحصنة في‬ ‫الش���وارع الضيقة‪ ،‬وتختل���ط الرائحة المتصاعدة م���ن المياه الراكدة‬ ‫مع رائحة الدخان المتصاعد من الحرائق‪ ،‬وفي وس���ط المدينة وعلى‬ ‫جزيرة سلوتسهولمن يعلو قصر كريستانسبورج المنازل والبيوت كأنه‬ ‫جبل راس���خ‪ ،‬وفي مكان ليس ببعيد عن القصر‪ ،‬تقع حانة بداخل منزل‬ ‫يجلس فيها أربعة علماء وفنان وخادم لهم حول وثيقة موقعة من الملك‬ ‫الدنمارك���ي‪ ،‬ومكتوب في الوثيقة «الدخول والتوغل في العالم العربي‬ ‫قدر االستطاعة» وكذلك «القيام بالعديد من االكتشافات العلمية حسب‬ ‫المستطاع»‪.‬‬ ‫الرحلة إلى العربية السعيدة والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم‬ ‫ً‬ ‫إرهاقا وش���مولية عما كان يتوقع أي‬ ‫ العربية فيلكس‪ -‬س���تكون أكثر‬‫أحد منهم في بدايتها‪ ،‬فالعلماء الجالسون لقضاء يوم األحد في المنزل‬ ‫الذي غطته الثلوج ال يعرفون ما س���يواجهونه خالل رحلتهم إلى العالم‬ ‫العربي من موجات حر وبرد ق���ارس وزالزل ومخاطر البحر واألنكى‬ ‫من ذلك كله مرض المالريا القاتل‪.‬‬ ‫المش���اركون في البعثة هم‪ ،‬الس���يد فريدريك كريستيان فون هافن‪-‬‬ ‫‪ 34‬س���نة‪ -‬عالم اللغة والخطاط الدنماركي والباحث في اللغات واألدب‬ ‫الش���رقي‪ ،‬والطبيب الدنماركي الس���يد كرامر‪ 38 -‬سنة‪ ،‬والسيد بيتر‬ ‫فوسكول‪ -29‬سنة‪ -‬عالم الطبيعة السويدي‪ ،‬والرسام السيد باورينفيند‪-‬‬ ‫‪ 33‬سنة‪ ،‬وخادمهم السيد بيرجرين‪ ،‬وأخير ًا وليس آخر ًا السيد كارستن‬ ‫نيبور من مدينة ديتماركسن في شمال ألمانيا‪ ،‬وكان السيد نيبور البالغ‬ ‫من العمر ‪ 28‬س���نة هو عالم الرياضيات وقياس األراضي‪ ،‬وفي اليوم‬ ‫التالي س���يخرج أعضاء البعثة جميعهم في الرحلة التي من شأنها أن‬ ‫تضع الدنمارك على خارطة أوروبا األكاديمية‪.‬‬ ‫ولم ال‪ ،‬فالبعثة هي األولى من نوعها‪ ،‬أي أنها البعثة العلمية األولى‬ ‫في التاريخ األوروبي‪ ،‬وجاءت الفكرة األساس���ية للبعثة قبل انطالقها‬ ‫بسبع س���نين من البروفيس���ور ميكائيلز من جامعة جوتينجن‪ ،‬ولكن‬ ‫وزير الخارجية الدنماركي الس���يد بيرنس���تورف هو الذي حمل على‬ ‫عاتقه مهمة إقناع الملك‪ ،‬بيد أن الملك فريدريك الخامس كان مشهور ًا‬ ‫ً‬ ‫ومعروف���ا بش���غفه بالثقافة والعلوم وهو ما جعل من���ه أكثر المؤهلين‬ ‫ً‬ ‫الحقا حصن ًا للثقافة في‬ ‫لرعاي���ة هذه الفكرة التي جعلت من الدنم���ارك‬ ‫الحقبة التاريخي���ة األوروبية التي باتت تعرف باس���م عصر التنوير‪،‬‬ ‫وتم التخطيط لهذه البعثة وكافة تفاصيلها بش���كل جيد‪ ،‬وطوقتها بعض‬

‫تكتب لينه عن الحلم والكابوس‪.‬‬ ‫شكل ضمير المخاطب أنت هو المعهود لدى لينه‪،‬‬ ‫التي غالبا ما تقدم كتابتها على شكل محادثة‪.‬‬ ‫ُعرفت ككاتبة عام ‪ 1991‬بكتابها « أنا أقول لك»‪،‬‬ ‫وفي «عيد السبت» ‪ ،1992‬توجد موضوعات دينية‬ ‫وهناك إشارات إلى إعادة بناء القيم الحياتية‪.‬‬ ‫فيما يلي بعض قصائدها‪:‬‬

‫ً‬ ‫‪ّ )1‬‬ ‫وصوال‬ ‫سمه‬

‫لينه هنينجسن‬ ‫‪Lene Henningsen‬‬ ‫ُ ولدت عام ‪1976‬‬

‫‪mh@akhbar.dk‬‬

‫‪ 250‬عاما مضت على البعثة العلمية الدانماركية للعالم العربي ‪ ...‬الدنمارك تحتفل بالمناسبة‬

‫كركوك‬ ‫بين‬ ‫الحقيقة‬ ‫والواقع‬

‫شاعرات دانماركيات‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪15‬‬

‫ً‬ ‫ّ‬ ‫وصوال عندما تقف إلى جانب آخر‬ ‫سمه‬ ‫عرض شاحب وترى النور يطلع فوق حد‬ ‫ً‬ ‫بعد حد‪ّ .‬‬ ‫وصوال‪ ،‬عندما تذهب أفكارك‬ ‫سمه‬ ‫ُ‬ ‫تخرج بعيدا وتجلب العالم في‬ ‫عما يمكن أن يحصل‪،‬‬ ‫صور عارية‪ ،‬كفرصة أخرى‪ ،‬كمسافة آخرى‪،‬‬ ‫حياة في الجهة االخرى‪ ،‬منتظرة من ِق ِ‬ ‫بل‬ ‫ُّ‬ ‫وتقص طو َل َك من فوق إلى‬ ‫شخص آخر‪ .‬عندما تقف‬ ‫أسفل‬ ‫لم يعد هناك أي شيء هاديء إلى جانبك‪،‬‬ ‫وعليك أن ترى ذلك وتبتسم ألنك تعرف‪ ،‬مشلول‬ ‫الوجه بسبب الغناء في الوجه‪ ،‬والعالمات أكثر حذرا‬ ‫في الخلف‪،‬‬ ‫وفي عمق طبع ٍيد‪ ،‬ال أحد يستطيع‬ ‫منع حركتك اآلن‪ .‬كل خطوة في‬ ‫ِ‬ ‫واقع َك‪ .‬أثناء ذلك الشوق القادم َيهد ُأ‬

‫الرحالة كارستين نيبور بالمالبس العربية‬ ‫التعليم���ات الملكية التي تكونت من ‪ 43‬فقرة‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك عينت‬ ‫ً‬ ‫س���ؤاال ألعضاء البعثة لإلجابة عليها‬ ‫اللجنة التي خططت للبعثة ‪100‬‬ ‫في كافة المجاالت العلمية‪.‬‬ ‫وليدة عصر التنوير‬ ‫البعثة الملكية الدنماركية إلى العالم العربي في ستينيات القرن الثامن‬ ‫عشر هي البعثة االستكش���افية األولى من نوعها علمي ًا‪ ،‬والزالت تلك‬ ‫البعثة حتى اآلن لها كبير األثر على العديد من العلماء نظر ًا ألنها مثلت‬ ‫لقاء ًا فريد ًا بين الثقافة العربية والدنماركية‪ ،‬باإلضافة إلى االكتشافات‬ ‫العلمية التي حققتها البعثة في العديد من المجاالت العلمية والتي غيرت‬ ‫الكثير والكثير في أوروبا‪.‬‬ ‫ولعل فكرة الخروج وطواف العالم بحث ًا وجمع ًا للعلم كانت فكرة عادية‬ ‫جد ًا في ذلك الوقت من الزمن‪ ،‬فالبعثة كما هو واضح وليدة لفكرة التطلع‬ ‫إلى المعرفة واكتشاف العالم ً‬ ‫طلبا للعلم والكتساب الخبرات‪.‬‬ ‫وكان يجب أن يتم تجميع هذه المعلومات والمعرفة دون تشويه لها‬ ‫وبطريقة منظمة ومثالية‪ ،‬حتى يتمكن الجميع من اإلطالع عليها‪ ،‬وكان‬ ‫ً‬ ‫أيضا دور مهم في جمع هذه المعلومات التي ال‬ ‫للفضول وحب اإلطالع‬ ‫تزال خفية في اإلبداعات التي حققتها البعثة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فشيئا‪ ،‬فقد‬ ‫شيئا‬ ‫وفي القرن الثامن عشر بدأت خريطة العالم تتضح‬ ‫تم رس���م خريطة للعالم وللطرق المائية حوله‪ ،‬وبالتالي بدأت المساحة‬ ‫الخالية م���ن خريطة العالم تنق���ص تدريجي ًا‪ ،‬كما أن الس���فر للخارج‬ ‫واالختالط بالثقافات األخرى يعطي للمس���افر فرصة لمقارنة الثقافات‬ ‫مع بعضها البعض‪ ،‬وهو ما يعطيه نظرة أكثر شمولية وواقعية لثقافته‬ ‫الخاصة‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫بعمق‪ .‬كأنك شخص آخر‪،‬‬ ‫أثناء األيام المتشققة‬ ‫َ‬ ‫جاء َّ‬ ‫الواقع‪.‬‬ ‫وجد َد‬

‫ٌ‬ ‫‪ٌ )2‬‬ ‫فضاء الالمعنى‬ ‫ليلة‪.‬‬

‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫دائرة‬ ‫ليلة‪ .‬فضاء الالمعنى‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫قريبة حول نفس في تفكك‪ ،‬قصص األبله‬ ‫القصيرة‪ُ ،‬خ ٌ‬ ‫دع األبله الصغير‪ ،‬ال شيء هناك‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫يتحدث و‬ ‫كافية‪ ،‬األبله‬ ‫يخيف‪ ،‬هناك قصص‬ ‫ُ‬ ‫يتحدث‪.‬‬ ‫عندما كنت صغيرة رأيت حلما رائعا‪ .‬هذه الرؤيا‬ ‫تالحقني‪ .‬تريد أن تأخذ حياتي‪ .‬أنا أتأرجح أعلى‬ ‫فأعلى‪ ،‬أشرد بعيدا‪ .‬من أجل أن أقفز وأكسر‬ ‫قدما‪ ،‬من أجل أن أقفز وأهش���م بعض المفاصل‪،‬‬ ‫من أجل‬ ‫القفز من ذكريات مستفرغة ووالدة طفل المستقبل‬ ‫الشاحب‪.‬‬ ‫لوكان لدي حزن مريض‪ ،‬لضحكت منه‪ُ .‬‬ ‫خفت من‬ ‫الحيوانات المتسلطة‪،‬‬ ‫البروش* المغروزة‪ ،‬الحريرية المبهرجة‪ ،‬لدرجة‬ ‫أني ضحكت‬ ‫منها‪ ،‬واألبله يضحك‪ ،‬واألبله يغلبه النعاس و‬ ‫يدي على فم‪ ،‬محمي‪.‬‬ ‫كانت ليلة تعيسة واأليادي‪ ،‬تتقطع األحالم‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أبحث في الكلمات‬ ‫كانت ليلة‪ ،‬بدأت فيها‬

‫عن غرفة‪ ،‬اليوم المناقض‪ ،‬الجمال المناقض‪،‬‬ ‫منتشرين في العتمة كشضية شخص‬ ‫ٍ‬ ‫مطرود‪.‬‬

‫‪ )3‬نحو الخارج و نزول‬

‫نحو الخارج ونزول‪ .‬نحو األس���فل وخ���ارج‪ .‬حتى آخر‬ ‫صفحة‪ ،‬إلى‬ ‫التعب والحنجرةُ‬ ‫َ‬ ‫الحد‪ ،‬الذي تغني فيه العضالتُ‬ ‫ٍّ‬ ‫َ‬ ‫تطويك‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫حد المطر ّ‬ ‫تحت ٍّ‬ ‫الرمادية‪،‬‬ ‫األزياء‬ ‫البجعات‬ ‫تلم ُع‬ ‫المشغولة بالمنقار البرتقالي‪ ،‬تحذير‪ ،‬إقامة في‬ ‫القاعات الباردة‪ ،‬وكل شيء يمكن أن يقمن به ضد بعضن‬ ‫بعضا‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫كريستال مخب ٌأ في الجيوب تحت‬ ‫أن يهتم المرء بنفس���ه‪.‬‬ ‫الجناح‬ ‫ٌ‬ ‫مهشم‪ ،‬الماء المتقاطع‪ ،‬جسر‪،‬‬ ‫في طريقه للذوبان‪،‬‬ ‫نقطة ساقطة لفزع سعيد ثابت‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ناعمة ِل ُك ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫���م‪ ،‬خدود مبلل���ة بإتجاه اليوم‪،‬‬ ‫ذاك���رة‬ ‫خامة‬ ‫أعطنا‬ ‫َ‬ ‫زغب المطر الرمادي‪ ،‬أعطنا‬ ‫اإلحساس‪ ،‬أعطنا‬ ‫مفجوجة فوق االجساد‪ ،‬عالمة َ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫منق َذة‬ ‫صرخة‬ ‫من فكوك البحيرة الملطخة‪ ،‬الخارجية وكل‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫واحدة‪ِ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫بعمق‬ ‫متشابكة‬ ‫أصابع‬ ‫أعط‬ ‫مجموعة‬ ‫األشكال في‬ ‫كلمات أجمل وأجمل‪.‬‬


‫‪ 16‬العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫مقـــاالت وآراء‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫نستقبل مقاالتكم وأراءكم وردودكم على المقاالت المنشورة على العنوان التالي‪info@akhbar.dk :‬‬

‫االندماج أم الذوبان نرسم ما نشاء‪ ...‬والتقولوا إال ما نشاء!‬ ‫بقلم‪ :‬حسن النفاع‬

‫زهري ياسني شليبة‬ ‫دم���ج‪ ،‬تأقلم‪ ،‬تكامل‪ ،‬توحيد‪ ،‬إس���تيعاب‪ ،‬إمتصاص‪،‬‬ ‫ذوبان‪ ،‬إنصهار‪ ،‬إجتثاث والخ من مصطلحات السياسيين‬ ‫أجواء غير ّ‬ ‫ً‬ ‫ودية‬ ‫التي أرهقت المغتربين وخلقت‬ ‫البولندي���ون مازالوا لحد اآلن يحتفظون بش���ىء من‬ ‫بولنديتهم رغم إقامتهم الطويلة في الدنمرك‪.‬‬ ‫تريد الش���عوب بغض النظر عن جنسياتها أن تكون‬ ‫متشابهة إلعتقادها بأنه كلما كان المجتمع منسجما كلما‬ ‫سهلت امور تربية األجيال وقيادته‪.‬‬ ‫ه���ذا ليس بالضرورة دقيقا إذ إن كل مجتمع يمكن ان‬ ‫يتعرض إلى انقسامات أخرى عانت منها شعوب منسجمة‬ ‫ً‬ ‫ودينيا‪ .‬لكن دعونا نتس���ائل‪:‬أليس من األجمل ان‬ ‫إثني���ا‬ ‫يكون البشر متنوعين؟ أليس في الننوع ثروة كبيرة اذا‬ ‫ما تعاون الناس فيما بينهم؟‬ ‫وهل يمكن ان يذوب العرب والمسلمون في المجتمع‬ ‫الغربي بسرعة وهم ذوو الحضارة العريقة المنتشرة في‬ ‫العالم؟ سبعون عاما من غسل االدمغة لم تمتص تقاليد‬ ‫المس���لمين في االتحاد السوفيتي فكيف إذن نريد العمال‬ ‫األجانب أن يذوبوا في المجتمع الدنمركي؟‬ ‫هل يعقل ان يرتدي الناس نفس المالبس مثل التالميذ‬ ‫في بع���ض البلدان؟ بينما ال تأخذ الم���دارس الدنمركيه‬ ‫بالزي الموحد النه ممل‪.‬‬ ‫ولنتذكر بأن اإللحاح بالدمج يؤدي إلى نتائج عكسيه‪.‬‬ ‫فكي���ف نطالب بالذوبان؟ دمج الغرب���اء مرتبط بحالتهم‬ ‫النفس���يه‪ ،‬فاذا كانت جيدة فإنهم بالشك سيتقربون من‬ ‫المجتمع‪ ،‬وإنه يتحس���ن من جي���ل إلى آخر‪ ،‬حتى نصل‬ ‫إلى االجيال القادمه التي ستكون أكثر دنمركيه وستحتفظ‬ ‫بثقافاتها‪.‬‬ ‫هن���اك وافدون س���ويديون يش���تاقون ال���ى بلدانهم‬ ‫وحضاراتهم‪ ،‬ال سيما في االعياد‪ ،‬واليوالنديون ّ‬ ‫يحنون‬ ‫إلى طفولتهم ويتحدث���ون اليوالندية فيما بينهم‪ ،‬ومنهم‬ ‫من يعود بعد التقاعد إلى دي���اره رغم إقامتهم الطويلة‬ ‫في ش���يالند‪ .‬إنها الع���ودة إلى الج���ذور العميقة‪ ،‬التي‬ ‫يعرفهاالتربوي���ون خير معرفة فكي���ف نطالب اآلخرين‬ ‫بالذوبان؟‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يج���ب أن يتصور الدنمركيون أنفس���هم أنهم غرباء‬ ‫يقيم���ون في الخ���ارج‪ ،‬وعندها سيش���تاقون لتقاليدهم‬ ‫وثقافتهم‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫أكتب هذه الس���طور في القطار وكان أحد الدنمركيين‬ ‫يتطلع ّ‬ ‫إلي محييا مبتسما « هاي» كالعاده فرددت عليه‬ ‫وعاودت الكتابة‪ .‬الحظته تابعني وراح يطرح أسئلة َ‬ ‫وبدا‬ ‫لي إجتماعيا‪.‬‬ ‫ماذا حدث لهذا َ‬ ‫الد َنمركي االجتماعي المتعاطف؟ كل ما‬ ‫في األمر أنه نفسه مغترب يقيم في لوكسومبورغ لدرجة‬ ‫أنه يشعر بنفسه أجنبي في الدنمرك!‬ ‫كان الرجل لطيفا وس���ألني إن كنت مرتاحا هنا‪ ،‬وإن‬ ‫كن���ت أعاني من البطاله س���ألني عن مش���اعري تجاه‬ ‫الدنمرك فأجبته بأني جزء من المجتمع واعتز بتقاليدي‬ ‫الجميلة ولي اصدقاء من مختلف التقاليد‪.‬‬ ‫لق���د ترك هذا الرجل لدي انطباعا إيجابيا وأش���عرني‬ ‫بأن���ي يمكن أن أندمج في ه���ذا المجتمع دون أن أتخلى‬ ‫عن هويتي الثقافية‪.‬‬ ‫قد يكون هذا اإلنس���ان لطيفا ألن مزاجه رائق‪ ،‬فماذا‬ ‫يمكن ان تكون تصرفاته لو كان عاطال عن العمل؟‬ ‫عالمن���ا اليوم أصبح «قرية صغي���رة»‪ ،‬والكل يتابع‬ ‫بإعج���اب إنتفاض���ات الع���رب‪ ،‬وانا كثيرا م���ا أندهش‬ ‫للعنصريين الذين يرفعون شعارات طرد االجانب ويأكلون‬ ‫أكالت اجنبية‪.‬‬ ‫ونفس الشئ يقال عن العنصري الشرقي الذي يرفع‬ ‫ش���عارات الحقد على اوروبا وتجد ف���ي بيته الحاجات‬ ‫االوروبي���ة‪ .‬غالبا م���ا يعاني العنصريون نفس���ي ًا على‬ ‫عكس الناس الطبيعيين الذي���ن يكونون متفتحين على‬ ‫اآلخرين ومنهم الغرباء‪ .‬التعصب ليس وطنية‪ ،‬وتحريض‬ ‫المواطنين ضد األجانب ليس ذكاء‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التميز‬ ‫أم���ا القدرة على التعامل مع اآلخري���ن فتعني‬

‫بالطيبه وموهبة التعامل مع الثقافات األخرى‬ ‫نوروبروجاذه لم تصبح حتى اآلن الحي الالتيني في‬ ‫باريس وال الصيني في أميركا‪ ،‬وكوبنهاكن جميلة بتعدد‬ ‫ثقافاتها‪ ،‬فماذا س���يحصل لو ذابت ف���ي الدنمركية؟ إنه‬ ‫البؤس الثقافي بالتأكيد‪.‬‬ ‫وهناك َم ْن يتذكر القتل لمجرد سماعه بالعرب متناسي ًا‬ ‫ألف ليله وليله وعالء الدين والمصباح الس���حري التي‬ ‫يحبها اطفاله ‪.‬كل ما في االمر أن المسلمين ما زالوا في‬ ‫نظر بعضهم غزاة أو يحلمون بالفتوحات اإلسالمية‪.‬‬ ‫هذا ام���ر يتحمل مس���ؤوليته العرب والمس���لمون‬ ‫ً‬ ‫مثاال‬ ‫المقيم���ون في الغرب فهم يس���تطيعون أن يكونوا‬ ‫حسنا‪.‬‬ ‫العرب واجهوا هجمة بسبب تقاليدهم واإلسالم‪ ،‬الذي‬ ‫أس���اء له االرهابيون‪ ،‬لكن سمعتهم تحسنت هذه األيام‬ ‫بس���بب إنتفاضاتهم الدمقراطية‪ ،‬وص���ار الدنمركيون‬ ‫يتحدثون عنها بإعجاب وبالذات عندما رؤوا المصريين‬ ‫ينظفون الشوارع بعد الثورة!!‬ ‫رغم أن جالي���ات الغرباء أصبحت كبيرة وقديمة لكن‬ ‫الي���زال هناك من يحت���اج إلى تع ّل���م الدنمركية وهناك‬ ‫دنمركي���ون بحاجة ال���ى ّ‬ ‫تقبل اآلخ���ر وثقافته‪ .‬هذا هو‬ ‫االندماج الحقيقي‪.‬‬ ‫فهناك أطفال دنمركيون اليختلطون باألجانب والعكس‬ ‫صحيح‪ ،‬ومسؤولية هذه الظاهرة تقع على الجميع‪.‬‬ ‫يق���ول مغتربون بأنهم ال يري���دون أن يكون أبناؤهم‬ ‫دنمركيين وينس���لخون من تقاليدهم‪ ،‬وهذا قلق طبيعي‬ ‫ويمكن أن نفهمه لكنه ليس مستحيل الحل‪ .‬هؤالء يريدون‬ ‫ان يكون أبناؤهم مواطنين دنمركيين جيدين‪ ،‬يتمكنون‬ ‫من المجتمع َ‬ ‫الد َنمركي‪ ،‬لكن ليس نسخة طبق األصل من‬ ‫أترابهم الدنمركيين‪.‬‬ ‫هذاهو س���بب قلقهم‪ .‬وهل يس���تطيع هؤالء األطفال‬ ‫األجانب ان يكونوا دنمركيين تماما حتى وإن طلب منهم‬ ‫آباؤهم ذلك؟ الجواب بالتاكيد بالنفي‪.‬ألنهم نتاج ظروفهم‬ ‫التي يعيشونها وليس رغبة ذويهم‪.‬‬ ‫أما الوافدون والالجئون فإن تعاملهم مع الوضع الجديد‬ ‫مرتبط ّ‬ ‫بتقبل المجتمع لهم ومدى شعورهم بالطمئنينة‪.‬‬ ‫ف���إذا كان وضعهم جيدا فإنهم س���يكونون مرنين مع‬ ‫أبنائهم وسيتجاوبون مع االندماج وسيتقبلون العادات‬ ‫َ‬ ‫الد َنمركي���ه اإليجابية بدون نب���ذ تقاليدهم التي ال تضر‬ ‫االخرين‪ .‬فكل األس���وياء يتخلون بأنفسهم عن العادات‬ ‫الضارة التي تعيق حياتهم واآلخرين‪.‬‬ ‫يتضايق بعض الدنمركيين من استخدام األطفال لغاتهم‬ ‫األم‪ ،‬وهذا يعيق اإلندماج ألنه يستفز الوافدين‪.‬‬ ‫ولهذا يجب ان يعمل في المؤسسات التي تع ّلم األجانب‬ ‫مدرسون من ثقافات متنوعة ولديهم شهادات وخبرات‬ ‫في التعليم وتربية األطفال من ذوي اللغتين‪.‬‬ ‫مؤسسات االطفال مكلفة ويجب ان تحصل العوائل ذات‬ ‫الدخل المح���دود على دعم إذا أردنا أن نحقق اإلندماج‪.‬‬ ‫هن���اك أطفال أذكي���اء وبطيئون يعانون من المش���اكل‬ ‫اإلجتماعية بغض النظر عن أصولهم وقد تكون المشكله‬ ‫في أولياء أمورهم‪ ،‬ولهذا يجب ان نعينهم‪.‬‬ ‫ال توجد لدينا مراكز حقيقية لتأهيل األجانب وهذا نقص‬ ‫في اإلندماج‪ .‬حتى اللغ���ة َ‬ ‫الد َنمركية يجب ان يتعلموها‬ ‫بطريقة تشويقية‪ .‬هناك وافدون أميون وبعض االطفال‬ ‫لم يدخلوا المدرس���ة في حياتهم بسبب الحروب األهلية‬ ‫وأن آباءهم ال يتمكنون من مساعدتهم النهم يعانون من‬ ‫نفس النقص‪.‬‬ ‫هؤالء بالتأكيد بأمس الحاجة الى المس���اعدة المكثفة‬ ‫من كل النواحي وعليه���م التعاون مع المحترفين‪ ،‬وإال‬ ‫فإن أوالدهم سيتخلفون‪ .‬أنا متأكد من أن التربويين من‬ ‫إثنيات مختلفة سيس���دون خدمة كبيرة الندماج االطفال‬ ‫بالمجتمع َ‬ ‫الد َنمركي‪.‬‬ ‫علينا ان نبحث عن الجوانب المش���تركه في ثقافاتنا‬ ‫ونتقبلها ونحترمها إذ اليمكن لإلنسان أن يندمج أو يذوب‬ ‫في مجتمع يدير له ظهره !‬

‫غريب أمر هؤالء الساسة لسانهم يلهج بكلمات‬ ‫الديموقراطية وحري���ة التعبير وحق اآلخر في‬ ‫طرح وجهة نظره وإن خالفت ما يعتقدون‪ ،‬لكن‬ ‫إذا تعلق األمر بشيء يخص اإلسالم و المسلمين‬ ‫هنا ال حرية تعبير وال انفتاح على الرأي األخر‪،‬‬ ‫بل الوعد والوعيد والثبور والصوت يعلو فوق‬ ‫صوت القان���ون ويصبح أع���داء األمس إخوة‬ ‫متحابين‪.‬‬ ‫لم نفاجئ بالحملة اإلعالمية التي تعرضنا لها‪،‬‬ ‫فهذه ليست أول مرة ولن تكون األخيرة بالتأكيد‪،‬‬ ‫بل إننا نش���عر بالفخر واالعتزاز عندما يتحرك‬ ‫الحزب العنصري الدنمركي على مستوى رئاسته‬ ‫وكذلك بعض األحزاب األخرى ومسؤولو بلدية‬ ‫كوبنهاغن لينتقدونا‪ ،‬فهذا يكشف الوجه الزائف‬ ‫لكل الذين يتش���دقون بحري���ة التعبير واليزيدنا‬ ‫إال إص���رار ًا على خدمة اإلس�ل�ام والمس���لمين‬ ‫بالدنمرك‪.‬‬ ‫عندما تستقدم مؤسس���ة الوقف اإلسكندنافي‬ ‫وفرعه���ا الش���بابي الداعية ب�ل�ال فليبس فهي‬ ‫التس���تقدمه إلنه أصولي متطرف على حد زعم‬ ‫السياس���ين الذين يحلو لهم االصطياد في الماء‬ ‫العكر‪ ،‬ولكن لقناعتنا الراس���خة أن لدى الرجل‬ ‫الش���يء الكثير ليقدمه فهو َخ َ‬ ‫بر الغرب وعاش‬ ‫فيه ث���م اهتدى إلى اإلس�ل�ام وع���اش في بالد‬ ‫المسلمين وراكم تجربة دعوية على مدى سنوات‬ ‫عديدة تجعله قادر ًا أن يخاطب المس���لمين وغير‬ ‫المسلمين‪ ،‬ناهيك عن لسانه اإلنجليزي‪.‬‬ ‫إن الهدف الرئيس لدع���وة بالل فيليبس هو‬ ‫فتح المجال للشباب المسلم وغير المسلم لسماع‬ ‫وجه���ات نظر مختلف���ة ولفتح أب���واب النقاش‬ ‫وعرض اآلراء وطرح األسئلة وسماع اإلجابات‬ ‫والتعقيب عليها‪.‬‬ ‫أليست هذه هي حرية التعبير؟ أم أن المعايير‬ ‫تقلب فجأة رأس ًا على عقب عند من همهم الوحيد‬ ‫محاربة اإلسالم؟‬ ‫إل���ى كل عق�ل�اء الدنمرك نق���ول‪ :‬إن الوقف‬ ‫اإلسكندنافي وفرعه الشبابي حريص على أمن‬ ‫ٌ‬ ‫حرص نستمده من ديننا وما‬ ‫وسالمة هذا البلد‪،‬‬

‫علمه لنا رس���ولنا محمد عليه الصالة والسالم‪،‬‬ ‫وكذلك من مفهوم المواطنة التي نحس���ها تجاه‬ ‫هذا البلد الجميل اآلم���ن‪ .‬هناك بيننا من يحاول‬ ‫زرع بذور الخوف وخلق هوة بين الشباب المسلم‬ ‫وبين مجتمعه ورسم صورة نمطية لشباب اليفهم‬ ‫إال لغة العنف والس�ل�اح‪ ،‬شباب ساذج وقاصر‪،‬‬ ‫ش���باب يؤثر فيه كل من ه���ب ودب‪ .‬هؤالء هم‬ ‫الخط���ر الداهم وليس من دعا إلى ندوة مفتوحة‬ ‫نتكلم فيها م���ع بعضنا البعض بدل أن نتكلم عن‬ ‫بعضنا البعض‪.‬‬ ‫ولوضع النقاط عل���ى الحروف الغير‪ ...‬نختم‬ ‫بهذه السطور‪..‬‬ ‫إلى كل من رفع عقيرته مستنكر ًا علينا دعوة‬ ‫الداعية بالل فليبس نقول وبملئ الفم أننا لس���نا‬ ‫ذراع ًا سياس���ي ًا ألحد وال نأتمر بإمرة سياس���ي‬ ‫كبر ش���أنه أو صغر‪ ،‬ونحن كمسلمين دنمركين‬ ‫نعرف مالنا وما علينا ونشتغل في إطار قوانين‬ ‫البلد بعيد ًا عن المناورات السياس���ية‪ .‬وقبل كل‬ ‫شيء نحن مسلمون نفتخر بإسالمنا دين السالم‬ ‫واإلنفتاح على اآلخر‪.‬‬ ‫سنبقى حجر عثرة أمام الساسة من بني جلدتنا‬ ‫الذين يبيعون دينهم ومبادئهم للوصول لمناصب‬ ‫زائلة‪ .‬وسنقف مدافعين منافحين عن نبينا وديننا‬ ‫ضد أولئك الذين يوهمون قومهم أن اإلسالم مارد‬ ‫يجب أن يبقى في ُق ٌ‬ ‫مق ِمه‪ ،‬سالحنا الفكر والقلم و‬ ‫الكلمة الطيبة والحجج الدامغة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬موقع الوقف اإلسكندنافي‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫مجتمـــــــــــــــع‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪17‬‬

‫مدرسة السبت يف أودنسه‪:‬‬

‫تعليم اللغة العربية ومبادئ اإلسالم وفهم أفضل للمجتمع‬ ‫آمنــة أبو راس ميعاري‬

‫هل تعيش اللغة العربية أزمة؟ وهل أضحت ال تواكب التطور العلمي‬ ‫في بالد الغرب؟ وهل تعيد المدارس العربية األسبوعية أمجاد لغة الضاد‬ ‫بعد أن تبعثرت حروفها في خبايا اللغات األخرى؟‬ ‫لق���د تعددت المدارس العربية وهذا أم���ر إيجابي‪ ،‬ولكن هل الهدف‬ ‫واحد أم كل على لياله يغني؟‬ ‫وأخي���ر ًا ه���ل هن���اك ض���رورة لتوحيد منه���اج اللغ���ة العربية في‬ ‫الدنمارك؟‬ ‫أسئلة عديدة مازال أكثرها مطروحا أمام كل من يهتم باللغة العربية‬ ‫ومستقبلها‪.‬‬ ‫في مدينة أودنسه على وجه الخصوص هناك عدة مدارس أسبوعية‬ ‫لتعليم اللغة العربية وتخص لهذا الغرض يومي السبت واألحد ليتسنى‬ ‫للطالب العرب االلتحاق بها كونهم ال يدرسونها خالل األسبوع باستثناء‬ ‫مدرسة الصالحية‪.‬‬ ‫وكم تمنى الكثير من أبناء الجالية العربية والمسلمة أن تدرج وزارات‬ ‫التربية في الدول األوروبي���ة اللغة العربية في برامجها التعليمية‪ ،‬كي‬ ‫يتعرف الشباب العربي والغربي على الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية‬ ‫وكي يكون ذلك عامال مساعدا ضد الصور النمطية والعنصرية المتداولة‬ ‫عن العرب والمسلمين‪.‬‬ ‫مدرسة السبت هي من بين المدارس العربية في مدينة أودنسه وهي‬ ‫ثمرة من ثمار جمعية الوقف اإلس�ل�امي ف���ي المدينة إذ يتولى إدارتها‬ ‫مجموعة متخصصة من التربويين‪.‬‬ ‫تأسست المدرس���ة عام ‪ 1996‬تلبية لحاجة األطفال المسلمين لتعلم‬ ‫اللغة العربية‪ ،‬وقد وضعت المدرسة كما قال «سعيد رفيق» أحد أعضاء‬ ‫إدارة المدرسة‪ ،‬عدة أهداف منها الحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية‬ ‫للطالب‪ ،‬وتعليمهم اللغة العربية قراءة وكتابة وفهما إضافة إلى تدريس‬ ‫مبادىء الدين اإلس�ل�امي األساس���ية ومن ثم تأهيل الطالب ليصبحوا‬ ‫أعضاء فاعلين في المجتمع الذي يعيشون فيه‪.‬‬ ‫مدرس���ة السبت وهي مدرس���ة عن طريق اإلعارة تضم ‪ 300‬طالباً‬ ‫وطالبة تم توزيعهم على ‪ 17‬شعبة من ضمنها فصل خاص للطالب غير‬ ‫ً‬ ‫معلما ومعلمة إضافة إلى‬ ‫الناطقين بالعربية‪ .‬أما عدد المعلمين فهو ‪17‬‬ ‫عدد من العاملين واإلداريين‪.‬‬ ‫يبدأ التدريس‪ ،‬كما يقول سعيد رفيق‪ ،‬في مدرسة السبت من عمر ‪7‬‬ ‫س���نوات ويستمر الطالب فيها لمدة ‪ 8‬سنوات على أمل أن يتخرج منها‬ ‫وفي جعبته أسس اللغة العربية‪ .‬لكن عددا ال يستهان به يخرج بالقليل‬ ‫من الزاد التعليمي‪ ،‬ويعود ذلك‪ ،‬حسب سعيد رفيق‪ ،‬إلى عدم وجود رغبة‬ ‫حقيقية لتعلم اللغة العربية لدى هؤالء‪ ،‬أو ألنهم مجبرون من قبل األهل‪.‬‬ ‫في المقابل يوجد عدد ال بأس به ممن يتقنون اللغة العربية قراءة وكتابة‬ ‫بعد س���نوات من الدراس���ة‪ ،‬ويتفوق بعضهم بحيث أن المدرسة تخطط‬ ‫لتخصيص شعبة جديدة للمتفوقين لتأهيلهم مستقبال كمدرسين‪.‬‬ ‫س���اعات التدريس في مدرسة الس���بت هي ‪ 160‬ساعة خالل السنة‬ ‫موزعة على ‪ 40‬لقاء بواقع أربع ساعات في كل لقاء‪.‬‬ ‫أما المنهاج المقرر فيقول سعيد‪ ،‬بداية كان المنهاج مأخوذ ًا من عدة‬ ‫دول عربي���ة‪ ،‬لكن هذا األمر لم يرق لن���ا كونه ال يغذي رغبات الطالب‬

‫العربي في دول أوروبا وال يتماش���ى مع مجتمعه ونمط حياته‪ ،‬لذا فإننا‬ ‫ً‬ ‫حاليا منهاج الميسرة ‪ -‬سلسلة األمل الصادرة من دار غرناطة‬ ‫نستخدم‬ ‫للنشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة ‪-‬االيسيسكو‪ -‬في‬ ‫باريس‪ ،‬وهي سلس���لة وضعتها مجموعة من األس���اتذة المتخصصين‬ ‫في التربية والتعليم‪ .‬وهذا المنهج خاص بمدارس نهاية األس���بوع في‬ ‫أوروبا‪.‬‬ ‫وتنتهج مدرس���ة الس���بت إضافة ألهدافها األساسية‪ ،‬طريقة علمية‬ ‫لتطوي���ر كادرها التعليمي من خالل دورات تربوية منتظمة‪ ،‬إذ تقام كل‬ ‫سنة دراسية دورتان على األقل يتم فيها استضافة أساتذة متخصصين‬ ‫في تربية األطفال وطرق التدريس‪ ،‬وكان منهم الدكتور مأمون مبيض‬ ‫م���ن جامعة دبلن في آيرلندا‪ ،‬والدكتور س���عيد الحمروني مدير المركز‬ ‫الدولي للتكوين التربوي في باريس‪ ،‬واألس���تاذ محمد مطلق‪ ،‬واألستاذ‬ ‫الشربيني الدسوقي‪ ،‬كما تتم زيارات ميدانية للمدارس العربية الخاصة‬ ‫في الدنمارك لتبادل المعلومات‪.‬‬ ‫مدرسة الس���بت التي تبحث عن اسم جديد لها‪ ،‬تدعو األهل إلى أخذ‬ ‫األمور بجدية والتعامل مع اللغة العربية كأي موضوع تعليمي آخر‪ .‬وهو‬ ‫يستحق ذلك‪ ،‬وربما أكثر من غيره‪.‬‬ ‫أما طالب المدرسة فهم من جميع الخلفيات وكما قال سعيد فإن باب‬ ‫المدرسة مفتوح لكل الطالب دون استثناء مع اإلشارة إلى وجود مكان‬ ‫فيها للطالب غير الناطقين بالعربية‪.‬‬ ‫ويش���ير س���عيد إلى وجود تزايد ملحوظ في عدد الطالب الملتحقين‬ ‫بالم���دارس العربية عموما‪ ،‬وهو يعتبر ذلك مؤش���را جيدا‪ ،‬متمنيا أن‬ ‫تعي���د الحكومة العمل بنطام تدريس اللغ���ة األم وهو ما كان معموال به‬ ‫في الس���ابق وذلك بتخصيص عدد من الساعات لتدريس اللغة العربية‬ ‫في مدارسها الحكومية‪ ،‬خاصة وأن جامعة أودنسه تشهد إقباال متزايدا‬ ‫على تعلم اللغة العربية‪.‬‬ ‫الطالبة فاطمة أس���دي هي أحدى طالبات الصف الرابع‪ ،‬وهي تتمنى‬ ‫أن تكمل كل المراحل لكي تس���تطيع بعد ذلك تدريس اللغة العربية‪ ،‬ألنه‬ ‫كما تقول‪ ،‬تح���ب هذه اللغة وتتميز بها وتتقنها كما لمس���نا ذلك خالل‬ ‫اللقاء معها‪.‬‬

‫انتقادات دمناركية ملدارس نهاية األسبوع العربية‬ ‫أبدت وس���ائل اإلعالم الدنماركية المكتوبة عل���ى وجه التحديد‬ ‫اهتمامها بتقرير أعدته‪ -‬تينا ماجورد‪ -‬الدكتورة في جامعة أورهوس‬ ‫لوزارة االندماج حول المس���اواة بين الرجل والمرأة في الش���ريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫وذكر التقرير أن الش���باب المس���لم ال يهتم بالنموذج الدنماركي‬ ‫للمس���اواة بين الرجل والمرأة وأنهم يتبع���ون القوانين التي تنظم‬ ‫العالقة بين الرجل والمرأة حسب الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وذلك بسبب‬ ‫ما يتلقونه في مدارس القرءان والمؤسس���ات التي تعنى بتدريس‬ ‫الدين اإلسالمي‪.‬‬ ‫وقامت الدكتورة تينا ماجورد‪ ،‬المعروفة بآرائها االنتقادية لإلسالم‪،‬‬ ‫أثناء إعدادها لهذا التقرير بمقابلة العديد من األئمة وأولياء األمور‬ ‫وطالب مدارس نهاية األس���بوع اإلسالمية قبل أن َتخ ُلص إلى عدة‬ ‫اس���تنتاجات أهمها أن هناك ش���به إجماع بين من قابلتهم على أن‬ ‫الشريعة اإلسالمية أفضل للمرأة من القوانين الدنماركية‪.‬‬

‫وق���د تفاوتت وجهات نظر العديد من الصحف حول هذا التقرير‪،‬‬ ‫فصحيفة اليوالند بوسطن كتبت أن القوانين الدنماركية التي تنص‬ ‫على المس���اواة بين الرجل والمرأة ال تس���تهوي الشباب بل إنهم‬ ‫يفضلون الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫أما اإلذاعة الدنماركية فقد اكتفت بذكر بعض المسائل الشرعية‬ ‫التي ذكرت في التقرير والتي قد تكون محل جدل بالنسبة لوجهة النظر‬ ‫الدنماركية‪ ،‬وهي مسائل مثل ضرورة طاعة المرأة لزوجها وأن تلزم‬ ‫المرأة العفة والحش���مة‪ ،‬وأنه يحق للرجل أن يتخذ أربع زوجات‪،‬‬ ‫وقضية عدم جواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم‪.‬‬ ‫يذكر أن هذه ليست المرة األولى التي تثير فيها الشريعة اإلسالمية‬ ‫ً‬ ‫جدال في األوس���اط اإلعالمية أو حتى السياس���ية‪ ،‬بل لطالما وجد‬ ‫ً‬ ‫سبيال لتوجيه االنتقادات إلى اإلسالم‬ ‫البعض في الشريعة اإلسالمية‬ ‫والمسلمين المقيمين في الدنمارك على وجه الخصوص‪.‬‬

‫محطـات‬ ‫ندى عيتاني‬ ‫على هامش اليوم العالمي للمرأة وما رافقه من انعقاد لمؤتمرات‬ ‫عالمية وندوات وإصدار قرارات كان من شأنها أن تحفز كل امرأة‬ ‫لم ُتعطى الفرصة لتحقيق ذاتها ونيلها حريتها وتحقيق مساواتها‬ ‫مع الرجل‪.‬‬ ‫والمقصود هنا طبع ًا المرأة العربية ‪ ،‬إذ كلنا يعلم اآلن كيف هي‬ ‫نظرة العالم الغربي إلى المرأة العربية‪ ،‬وباألخص المسلمة ‪ ،‬إذ‬ ‫أن هناك صورة نمطية ُو ِضعت لها ُت ِّ‬ ‫صورها على أنها اإلنس���انة‬ ‫س���ت َ‬ ‫والم َ‬ ‫الجاهلة والضعيفة ُ‬ ‫عبدة من ِق َبل الرجل العربي‪ .‬ودورها‬ ‫في الحياة ال يتعدى أن يكون إلاَّ إلنجاب األطفال وتربيتهم والعناية‬ ‫بالرجل‪ .‬ولذلك فإن الدول الغربي���ة ُ‬ ‫تصب اهتمامها على المرأة‬ ‫العربية المس���لمة باذلة الجهود الجبارة لتحقيق أهدافها والتي‬ ‫تتمثل في تقديم الدعم والمس���اندة لهذه المرأة من أجل النهوض‬ ‫بها لنيلها حريتها ولتحقيق ذاتها ومن ثم مس���اواتها مع الرجل‬ ‫في كل ميادين الحياة‪.‬‬ ‫إن وس���ائل اإلعالم في عصرنا الحال���ي ُت َ‬ ‫عت َبر من إحدى أهم‬ ‫الوسائل التي ُتعين الدول الغربية على تحقيق أهدافها تلك‪ .‬ولن‬ ‫أخوض اآلن في الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في تغيير الثقافة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العربية وتش���ويه مالمحها‪ .‬إذ ُأ َف ِّضل أن ُأ ِ‬ ‫خاصا في‬ ‫مقاال‬ ‫فرد له‬ ‫عدد آخر‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫تعتقد الدول الغربية أنها كانت السباقة في إيجاد وتشريع قوانين‬ ‫لحقوق اإلنس���ان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحصولها‬ ‫على امتيازات خاصة تخولها المس���اواة م���ع الرجل‪ .‬ترفع تلك‬ ‫الدول لواء تحرير المرأة من براث���ن العبودية للرجل وأنها لها‬ ‫الفضل األول واألخير في تحرير معظم نس���اء العالم ‪ ،‬متناسية ‪،‬‬ ‫ال بل رافضة الرجوع إلى التاريخ وخاصة تاريخ الدين اإلسالمي‬ ‫ونظرته إلى المرأة وم���دى أهميتها في الحياة عامة وفي الدين‬ ‫والدعوة خاصة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫يتحضر‬ ‫فعندما كان النبي العربي محمد صلى هللا عليه وس���لم‬ ‫إلستقبال ِّ‬ ‫أجل رسالة س���ماوية نادت بمساواة المرأة مع الرجل‬ ‫‪ ،‬كان بنفس الوقت رجال العصور الوس���طى في فرنسا يعقدون‬ ‫مؤتمر ًا للبحث عما هل ُت َعد المرأة إنسان ًا أم غير إنسان!؟‪...‬وكانت‬ ‫النتيجة أخير ًا أن الكنيسة أصدرت قرارها وأعلنت بأغلبية صوت‬ ‫واحد فقط أن المرأة إنسان لكنها ُخ ِل َقت لخدمة الرجل فحسب‪ .‬في‬ ‫َّ‬ ‫حين أن اإلس�ل�ام َّ‬ ‫وعظم من شأنها فجعل من احتوى‬ ‫كرم المرأة‬ ‫الرسالة وحضنها في مهدها هي امرأة ‪ ،‬فكانت أول ُم َب َّشرة بالجنة‪.‬‬ ‫واإلسالم أعطى المرأة حرية التعبير عن رأيها ‪ ،‬في حين حرمتها‬ ‫الشرائع السابقة من الكالم‪ .‬اإلسالم لم يجعل حياة المرأة مرهونة‬ ‫بمش���يئة الرجل ‪ ،‬كما كان الحال في أيام الجاهلية ‪ ،‬ولم يس���مح‬ ‫للرجل أن يرهنها أو يبيعها في األس���واق كم���ا كان الحال عند‬ ‫الرومان واآلشوريين واليهود واليونانيين القدماء‪.‬‬ ‫ولعل أهم وأعظم إصالح جاء به اإلسالم للمرأة كان في مجال‬ ‫العلم بحيث ُف ِت َحت لها أب���واب العلم منذ أول يوم ‪ ،‬فكانت المرأة‬ ‫أول من أسلم وأول من تع َّلم وصلى خلف رسول هللا‪ .‬في حين أن‬ ‫األمم قبل اإلسالم كانت ُت ِّ‬ ‫حرم العلم على المرأة كاليونان والفرس‬ ‫والصين ‪ ،‬حتى رجال األديان السماوية السابقة َح َرموا المرأة من‬ ‫التعلم مخالفين في ذلك أمر َّ‬ ‫السيد المسيح عليه السالم‪.‬‬ ‫وقد َك ُث َرت العالمات في المجتمع اإلس�ل�امي حتى بلغ عددهن‬ ‫خمسمائة وأربع وثمانين امرأة عالمة من عالمات السلف الصالح‬ ‫والصحابة َّ‬ ‫والتابعين‪ .‬في حين أن الكاتب والفيلس���وف الفرنسي‬ ‫الش���هير جان جاك روسو الذي دافع عن مبدأ الديمقراطية حتى‬ ‫أواخ���ر القرن الثامن عش���ر ‪ ،‬يرى عدم تعلي���م المرأة ألنها في‬ ‫نظره ال تحتاج إلى العلم ‪ ،‬إذ هي للمتعة فقط‪ .‬وفي أمريكا استمر‬ ‫اإلعتقاد الس���ائد بوجوب حجب العلم عن النساء لصغر عقولهن‬ ‫حتى أوائل القرن العشرين‪.‬‬ ‫باختصار شديد ‪ ،‬اإلسالم أعطى المرأة الحريات على أنواعها‪:‬‬ ‫الشخصية واإلقتصادية والسياسية‪ ، ...‬وأختم في حديث ِّ‬ ‫للسيدة‬ ‫عائش���ة وهي ُت ِّ‬ ‫رغب المرأة بالعمل فتقول ‪« :‬المغزل بيد المرأة‬ ‫أحسن من الرمح بيد المجاهد في سبيل هللا‪».‬‬


‫‪ 18‬العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫يف حني بقي الشباب عالقني يف جو من السلبية املستدمية‬

‫ً‬ ‫تقدما كبريًا يف الدراسات اجلامعية طويلة املدى‬ ‫الفتيات العربيات حيققن‬ ‫والسيما وسط الفتيات العربيات على حساب إخوانهم‬ ‫من الشباب» وأكمل حديثه مبين ًا أن األمر يتعلق أكثر‬ ‫بالدراسات العلمية الطبية عن غيرها من الدراسات‬ ‫بين الفتيات الدنماركيات العربيات‪.‬‬

‫مركز اجتماعي ومستقبل مضمون‬

‫بقلم‪ :‬كاسبر تفيدن‪ ،‬تصوير‪ :‬بيتير كرستيانسن‬ ‫ترجمة‪ :‬عيسى عبده‬

‫في تمام الساعة الخامسة تستيقظ آالء برغلة كل‬ ‫صباح حتى يتسنى لها اللحاق بالقطار المتوجه من‬ ‫محطة أودينس���ه الرئيسية إلى العاصمة كوبنهاجن‬ ‫وتحديد ًا إلى منطقة أوستربرو حيث تقع كلية الصيدلة‬ ‫ً‬ ‫كامال في كليتها قبل‬ ‫التي تدرس بها‪ ،‬لتقضي نهارها‬ ‫أن تعود مرة أخرى إلى بيتها في الس���اعة الثامنة‬ ‫مساء ًا وفي أحيان أخرى قبل ذلك‪.‬‬ ‫وليس هذا الحال حكر ًا على آالء وحدها‪ ،‬بل إنها‬ ‫واحدة من مجموعة كبيرة من الفتيات الدنماركيات‬ ‫العربيات الالتي يدرسن في الجامعة‪ ،‬وهذا ما يؤكده‬ ‫مسئول ش���ئون الطلبة بجامعة كوبنهاجن كالوس‬ ‫نيلسن الذي تابع تطور ونمو أعداد الفتيات العربيات‬ ‫داخل الجامعة ويقول «لم نعد نسجل طلبات االنتساب‬ ‫إلى الجامعة حسب الخلفية العرقية كالسابق‪ ،‬لذلك ال‬ ‫يمكنني أن أحدد عدد الطلبة أصحاب الخلفيات العربية‬ ‫بالضبط‪ ،‬ولك���ن يمكنني أن أؤك���د تزايد أعدادهم‪،‬‬

‫وعن س���بب اختيار الفتيات العربيات للدراسات‬ ‫الطبية على وج���ه الخصوص تحكي لنا آالء وجهة‬ ‫نظرها عن األسباب والدوافع وراء ذلك قائلة «هناك‬ ‫العديد من العوامل وراء سعي الفتيات الدنماركيات‬ ‫العربيات إلى مثل هذه الدراس���ات حسب اعتقادي‪،‬‬ ‫فه���ي من ناحية تضمن لي كفتاة محجبة وظيفة بعد‬ ‫نهاية الدراس���ة‪ ،‬كما أنه مرك���ز اجتماعي جيد أن‬ ‫تدرس الطب أو أي دراسة أخرى علمية»‪.‬‬ ‫وكالعدي���د من الطالب تواجه الفتي���ات العربيات‬ ‫األصل العديد من التحديات والعوائق في سبيل إنهاء‬ ‫دراس���تهن‪ ،‬مثلهن مثل باقي الطلبة الذين يحاولون‬ ‫تهيئة أنفسهم لالمتحانات ومسايرة الضغوط العصبية‬ ‫التي تقع عليهم أثناء الدراسة‪.‬‬

‫بيئة دراسة صعبة‬

‫ولكن األمر مغاير بعض الشيء لهؤالء الفتيات‪،‬‬ ‫حيث تزداد أعباء الدراسة عليهن دون غيرهن‪ ،‬فبيئة‬ ‫الدراس���ة الدنماركية المعروفة بتواجد الكحول في‬ ‫ً‬ ‫إضافيا للفتيات‬ ‫كل مناس���بة بين الطالب تمثل عائق ًا‬ ‫العربي���ات والمس���لمات منهن خاص���ة‪ ،‬ولكن آالء‬ ‫برغلة ال تدع مثل هذه األش���ياء تؤثر على دراستها‬ ‫واختالطها بمن حولها داخ���ل الحرم الجامعي «أنا‬ ‫س���عيدة بالعالقات االجتماعية القائمة مع من حولي‬ ‫ودائم ًا ما أشارك في العديد من النشاطات والفعاليات‪،‬‬ ‫إال إذا وجدت المشروبات الكحولية‪ ،‬فأعتذر ساعتها‬ ‫عن المشاركة»‪.‬‬

‫فجوة بني اجلنسني‬

‫ولم يعد هذا التقدم الذي حققته الفتيات مجال شك بعد‬ ‫اآلن‪ ،‬فالعديد من الدراسات قد أكدت بالفعل على تزايد‬ ‫أعداد الفتيات عامة داخل الجامعات الدنماركية‪ ،‬ففي‬ ‫عام ‪ 2009‬أظهرت دراسة أن الفتيات يمثلن ‪62%‬‬ ‫تقريب ًا من إجمالي أعداد الدارسين في الجامعات‪ ،‬تلك‬ ‫الدراس���ة التي كان للفتيات العربيات األصل نصيب‬ ‫منها حتى على حس���اب الفتيات الدنماركيات‪ ،‬ففي‬ ‫دراس���ة أخرى قام بها معهد الضم���ان االجتماعي‬ ‫عام ‪ 2010‬للفتيات ما بين ‪ 24-20‬سنة‪ ،‬اتضح أن‬ ‫أعداد الفتيات العربيات األصل ممن يدرسن دراسات‬ ‫طويلة داخل الجامعة قد فاق نظيراتهن من الفتيات‬ ‫الدنماركيات األصل‪.‬‬ ‫ولكن هذا التقدم كما يقول أولريك فيندينج الباحث‬ ‫في التحديات الثقافية وال���ذي ُيدرس فهم الثقافات‬ ‫بأكاديمي���ة الش���رطة‪ ،‬على وش���ك أن ٌيحدث فجوة‬ ‫كبيرة بين الجنسين في الدنمارك وعلى األخص بين‬ ‫الجنس���ين من أصحاب الخلفيات األجنبية‪ ،‬وأضاف‬ ‫«ستؤدي هذه الفجوة بال شك إلى العديد من الفروق‪،‬‬ ‫فف���ي الوقت الذي تتقدم فيه الفتيات علمي ًا س���يبقى‬ ‫الشباب على حالهم‪ ،‬وبالتالي سيصعب على الفتيات‬ ‫ً‬ ‫علميا‪ ،‬وبالتالي‬ ‫أن يج���دن األزواج المكافئين له���م‬ ‫يمكن تخيل أن تبقى أع���داد كبيرة من الفتيات دون‬ ‫زواج»‪.‬‬ ‫أم���ا آالء فتوافق الرأي القائ���ل بأنه من الصعب‬ ‫إيجاد األزواج المؤهلين علمي ًا كأغلب الفتيات إال أنها‬ ‫أضافت «العديد م���ن الفتيات الدنماركيات العربيات‬ ‫صاحبات الدراسات الجامعية ال يمانعن الزواج من‬ ‫شباب دون دراسة جامعية‪ ،‬إال أنهن بالتأكيد يرفضن‬ ‫الزواج من أصحاب الجرائم»‪.‬‬

‫نظام دراسي ال يستوعب الشباب‬

‫وعودة إلى أس���باب تقدم الفتيات تعتقد آالء بأن‬ ‫من أحد هذه األسباب كذلك‪ ،‬هو أن النظام الدراسي‬ ‫ال يستوعب الش���باب «فالنظام الدراسي مهيأ لمن‬ ‫هم أكثر هدوء ًا من غيرهم داخل الصف في حين أن‬ ‫الشباب في حاجة دائمة للحركة‪ ،‬وبالتالي يشعرون‬ ‫بأنهم يتواجدون في المدرسة ضد إرادتهم‪ ،‬في حين‬ ‫كنت أستمتع بالبقاء في المدرسة لفترات أطول لعمل‬ ‫بعض الدروس اإلضافية»‪ ،‬ويوافقها السيد أولريك‬ ‫فيندينج الرأي مؤكد ًا على ضرورة استيعاب النظام‬ ‫الدراسي للطلبة من الشباب‪.‬‬

‫جمتمع دمناركي متجانس‬

‫وعن آمالها بع���د امتحانها النهائي لم تخف آالء‬ ‫برغل���ة رغبتها في الحصول على عمل س���واء في‬ ‫مجال الصيدلة أو في مج���ال األبحاث على األدوية‬ ‫الجديدة أو حتى السفر إلى خارج الدنمارك‪ ،‬إال أنها‬ ‫أكدت على رغبتها في العيش في الدنمارك كمواطنة‬ ‫دنماركية تدفع الضرائب وتعمل لصالح هذا المجتمع‪،‬‬ ‫وأبدت في الوقت ذاته استيائها ممن يتحايلون على‬ ‫النظام االجتماعي‪ ،‬أما عن تمنياتها للمستقبل فتقول‬ ‫«أريد أن يصبح المجتمع الدنماركي مجتمع ًا متجانس ًا‬ ‫ال ف���رق بين مواطني���ه‪ ،‬وأن نتخلص من ثقافة هم‬ ‫ونح���ن وأن يعيش الجميع في تناغم‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك أتمنى أن يقتحم الش���باب ذو األصول األجنبية‬ ‫مجاالت الدراسة الجامعية كل حسب هواه‪ ،‬وأتمنى‬ ‫ف���ي النهاية أن يختفي التمييز ف���ي العمل فقط ألن‬ ‫المتقدم للحصول على الوظيفة يرتدي حجاب ًا أو يحمل‬ ‫اسم ًا عربي ًا»‪.‬‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ ‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫‪Danmarks Nyheder‬‬

‫‪www.akhbar.dk‬‬

‫منوعـــــــــات‬

‫موجات تسونامي أسرع من الريح وأعلى من ناطحات السحاب‬ ‫تعرضت اليابان ودول أخرى إلى واحدة من أعنف الهزات األرضية‪،‬‬ ‫تبعها مد بحري عظيم «تسونامي» دمر المنشآت وقتل البشر‪.‬‬ ‫وأمواج التسونامي عبارة عن سلسلة من أمواج البحر السريعة‬ ‫والقوية التي تنتج عن الزالزل أو ثورات البراكين أو سقوط الشهب‬ ‫من الفضاء الخارجي في البحار والمحيطات‪.‬‬ ‫ويكثر حدوث ظاهرة أمواج التسونامي في منطقة المحيط الهادئ‪،‬‬ ‫حي���ث يوجد أكثر من نصف براكين العالم‪ .‬وعندما تقع تلك الظاهرة‬ ‫فإن المناطق الساحلية تتعرض دون إنذار مسبق في بعض األحيان‪،‬‬ ‫لموج���ات بالغة القوة‪ .‬ويمكن لتلك األم���واج أن تحمل صخور ًا من‬ ‫حوائط ص���د األمواج‪ ،‬وزن الواحدة منها يص���ل إلى ‪ 20‬طنا‪ ،‬وأن‬ ‫تقذف بها لمسافة ‪ 20‬متر ًا‪.‬‬ ‫والفارق بين أمواج التسونامي وأمواج البحر العادية هو أن طاقة‬ ‫األولى تستمد من حركة األرض وليس من الرياح‪ .‬ويصل طول أمواج‬ ‫التسونامي (أي المسافة بين قمة الموجة وقاعها) إلى مئة كيلومتر‪،‬‬ ‫كما أن الزمن بين إحدى موجات التسونامي والموجة التالية لها قد‬ ‫يصل إلى ساعة كاملة‬ ‫وتصل س���رعة أمواج التس���ونامي في المحيط الهادئ إلى ‪800‬‬ ‫كيلومتر في الس���اعة‪ .‬ف���إذا وقع زلزال في مدين���ة لوس أنجيليس‬ ‫األمريكية‪ ،‬تصل أمواج التسونامي إلى العاصمة اليابانية طوكيو في‬ ‫زمن أقل مما تستغرقه الرحلة بين المدينتين بطائرة نفاثة‪.‬‬

‫وعندما تقترب موجات التسونامي من الشاطئ فإن سرعتها تقل‬ ‫وتبدو كموجة عادية لكنها تتمتع بقوة شديدة للغاية‪.‬‬ ‫فكلما قل عمق المياه تحت موجات التس���ونامي مع اقترابها من‬ ‫الشاطئ فإن سرعتها تقل‪ ،‬لكن ارتفاعها يزداد‪.‬‬ ‫ومن فرط شدة تلك األمواج عندما تضرب الشواطئ‪ ،‬فإنها تكون‬ ‫قادرة على تجريف رمال الشواطئ واقتالع األشجار بل وتدمير مدن‬ ‫بأكملها‪ .‬ويصل ارتفاع أمواج التس���ونامي إلى ‪ 30‬متر ًا فوق سطح‬ ‫البحر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نقال عن موقع بي بي سي‬

‫عائلة دمناركية مغامرة تقع يف قبضة القراصنة الصوماليني‬ ‫وقعت عائلة دنماركية مكونة من رجل وزوجته وأطفالهما الثالثة‬ ‫يوم ‪ 2/24‬الماضي ف���ي قبضة القراصنة بينما كانت تبحر بيخت في‬ ‫المحي���ط الهندي‪ .‬وكانت العائلة تقوم برحلة عبر العالم حيث انطلقت‬ ‫من الدنمارك في شهرآب‪ /‬اغسطس من عام ‪ 2009‬وكان من المقرر‬ ‫أن تنهي رحلتها البحرية في صيف العام الحالي‪.‬‬ ‫وذكرت التقارير االخبارية أن المركب الش���راعي المختطف‪ ،‬كان‬ ‫يقل لدى اختطافه سبعة دنماركيين وهم العائلة المذكورة إضافة إلى‬ ‫شخصين آخرين‪.‬‬ ‫السلطات الدنماركية أكدت من ناحيتها رفضها الدخول في مفاوضات‬ ‫مع القراصنة الذين استولوا على اليخت واتجهوا به نحو الصومال‪.‬‬ ‫وأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية أن آخر اتصال مع اليخت كان‬ ‫في ال‪ 24‬فبراير الماضي عندما أصدر الطاقم نداء استغاثة‪.‬‬ ‫وبعد اختطاف السفينة أصدرت الدنمارك تحذيرا لبحارة سفن النزهة‬ ‫م���ن عواقب المرور في خليج عدن وبحر العرب والقطاع الش���مالي‬ ‫الغربي من المحيط الهندي تجنبا لمخاطر عمليات القرصنة‪.‬‬

‫وفي مساء ‪ 3/10‬قامت قوات تابعة إلحدى المقاطعات الصومالية‬ ‫بمحاولة لتحرير الرهائن لكنها فش���لت في ذلك وأسفرت تلك العملية‬ ‫عن مقتل عدد من الخاطفين ومن القوة المهاجمة‪.‬‬

‫اإلنرتنيت يساعد يف إشعال ثورات الشعوب ويف مواجهة ثورات الطبيعة‬

‫بعد الدور الكبير الذي لعبته الش���بكة العالمية االنترنيت في اشعال‬ ‫الث���ورات واالحتجاجات في العديد من البلدان العربية‪ ،‬بدأت ش���ركة‬ ‫«جوجل» حملة للمس���اعدة في إنقاذ األش���خاص المحاصرين تحت‬ ‫األنقاض في اليابان بعد وقوع اله���زة األرضية األخيرة‪ ،‬وما أعقبها‬ ‫من آثار وهزات تابعة تس���ببت في وقوع موجات بحرية هائلة في ما‬ ‫يطلق عليه اسم «تسونامي»‪.‬‬

‫ويعمل الموقع كدليل لنشر أسماء المفقودين ولوحة للرسائل يمكن‬ ‫ألهالي المفقودين استخدامها للبحث عن أقاربهم‪ ،‬كما ُيمكن لألشخاص‬ ‫الذي ابتعدوا عن أقاربهم نشر رسائل تطمئنهم أنهم بخير‪ ،‬وذلك حسب‬ ‫ما ذكرت وكالة األنباء األلمانية وهيئة اإلذاعة البريطانية األحد ‪-13‬‬ ‫‪.2011-03‬‬ ‫وصممت الصفحات بحيث يمكن وضعها داخل صفحات على الشبكات‬ ‫االجتماعية كالفيس���بوك وتويتر من أج���ل الوصول إلى أكبر عدد من‬ ‫المتصفحين‪.‬‬ ‫وأثبتت هذه الطريقة فعاليتها بعد أن اس���تخدمت من قبل في حاالت‬ ‫الكوارث اإلنسانية وساهمت في تحقيق االتصال بين الناس‪.‬‬ ‫وقام نحو ‪ 2200‬من اليابانيين بالدخول إلى الصفحات بعد إنشائها‬ ‫على الفور‪.‬‬ ‫وتس���هم صفحات البحث عن األش���خاص هذه في ح���ل الكثير من‬ ‫المشاكل التي تنش���أ في أعقاب وقوع الكثير من الكوارث اإلنسانية‪،‬‬ ‫حيث ينش���ط الكثير من وكاالت اإلغاثة لتوفي���ر مواد اإلغاثة‪ ،‬وجمع‬ ‫المعلومات عن الضحايا‪.‬‬ ‫وقبل ظهور مثل هذه الصفحات كان يصعب المقارنة بين المعلومات‬ ‫التي تجمعها الوكاالت المختلفة‪ ،‬والمس���اعدة في جمع شمل العائالت‬ ‫والوصول إلى المفقودين‪.‬‬ ‫واس���تخدم النظام للمرة األولى خالل كارثة زلزال هايتي في يناير‪/‬‬ ‫كانون الثاني ‪.2010‬‬

‫لإلعالن تواصلوا معنا عرب اإلمييل ‪info@akhbar.dk‬‬

‫العدد ‪ • 14‬أبريل‪ /‬نيسان ‪April 2011‬‬

‫‪19‬‬

‫ضع األرقام من ‪ 1‬إلى ‪ 9‬في كل مربع بحيث ال يتكرر الرقم في‬ ‫المربع وال في العمود وال في الخط االفقي‪.‬‬


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

www.akhbar.dk

Pigerne er bedre uddannet

I den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2009 over andelen af kvinder i forhold til mænd på lange og mellemlange videregående uddannelser er 76.240 ud af 123.026 af samtlige studerende kvinder, hvilket svarer til 62 procent. I statistikken er det ikke opgjort, hvilken baggrund personerne kommer med, så det er ikke muligt at sige generelt, hvor mange af disse der har arabisk eller anden etnicitet i forhold til etnisk dansk. Men en undersøgelse foretaget af Anika Liversage fra SFI (Socialforsknings Instituttet, red) i 2010 blandt de 20 til 24-årige viste, at der var flere piger med anden etnisk baggrund end dansk, som var i gang med en længerevarende uddannelse end piger med efternavne som Jensen og Pedersen.

Kløft mellem kønnene

”Der er i den grad ved at blive skabt en kløft mellem kønnene i Danmark, og den er særlig markant blandt personer med anden etnisk baggrund,” siger Ulrik Vinding. Ulrik Vinding har i flere år forsket i kulturelle udfordringer i Danmark, og han underviser bl.a. på politiskolen i kulturforståelse. Han sammenligner de dansk-arabiske pigers vej ind på universiteterne med ungdomsoprøret i slutningen af 1960’erne. ”Omkostningen er, at pigerne styrer, mens drengene er sat for døren. For pigerne kan det nemt komme til at betyde, at der ikke er nogle fyre med samme uddannelsesniveau at gifte sig med, og man

Samfund kan derfor forestille sig, at mange bliver singler,” siger han. På Københavns Universitet har Alaa Burghle også erfaret, at der er ved at blive skabt en kløft mellem kønnene. ”Det bliver sværere og sværere for danskarabiske piger at finde en mand med tilsvarende uddannelse. De fleste piger med en længerevarende uddannelse er måske ligeglade med, om fyren har en lang uddannelse, men man vil have meget svært ved at acceptere en fyr, som laver kriminalitet,” siger hun.

Uddannelsessystemet skal tilpasses drengene

Ifølge de interviewede til denne artikel er den væsentligste grund til, at drengene falder så markant bagud i forhold til uddannelse, at skolesystemet er bygget til personer som kan sidde stille. ”Mange drenge føler det som en pligt at gå i skole, hvorimod jeg selv havde det sjovt med at være der. Nogle gange sad jeg ligefrem og hyggelæste ekstra lektier,” siger Alaa Burghle med et forsigtigt grin og fortsætter: ”Hvis man i stedet kunne udforske drengenes interesser, så de ikke føler det som en pligt at sidde der, vil de også på sigt i langt højere grad kunne deltage i samfundet på lige fod med alle andre.” På spørgsmålet om samfundet skal gøre noget i forhold til drengene, er Ulrik Vinding ikke i tvivl. ”Ja, vi skal lave nogle rum og rammer, hvor de kan få lov til at være drenge og mere vilde. Det er jo ikke, fordi drengene er dummere,

April 2011 ‫ نيسان‬/‫ • أبريل‬14 ‫ العدد‬20

men undervisningen skal bare ind i en bedre kontekst. Selvom en dreng ikke har fulgt med i matematikundervisning, skal han jo nok finde ud af procentregning, når han står og sælger hash på gaden.”

Slut med dem og os

Når Alaa Burghle om et par år – efter planen – har afleveret sit speciale på farmaceutuddannelsen er målet først og fremmest at få et job i et apotek. Måske vil hun også gerne forske i ny medicin og engang prøve lykken i udlandet. ”Da jeg startede på studiet, havde jeg ikke tænkt på, at det er en uddannelse, jeg kan bruge i mange andre lande. Men først og fremmest vil jeg arbejde i Danmark og betale skat her i landet.” For Alaa Burghle betyder det meget at være samfundsborger og deltage i samfundet, og hun irriterer sig derfor også over de historier, hvor personer udnytter systemet. På spørgsmålet om hvad hun har af drømme om fremtiden for Danmark, lyder svaret: ”At det bliver et homogent samfund, altså ikke på den måde at vi alle sammen er ens, men at der ikke længere er en dem og os kultur. Derudover håber jeg, at flere drenge med indvandrebaggrund kommer videre i uddannelsessystemet inden for de felter, de ønsker sig, og at man ikke længere er diskrimineret i forhold til at få et job, fordi man går med tørklæde eller har et arabiskklingende navn.”


21

April 2011 ‫ نيسان‬/‫ • أبريل‬14 ‫العدد‬

Samfund

www.akhbar.dk

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

Arabiske piger er Danmarks fremtid

Piger med dansk-arabisk baggrund stormer frem på de længerevarende uddannelser, mens mange drenge hænger fast i en negativ spiral. Foto: Peter Kristensen Af Kasper Tveden Hver morgen står Alaa Burghle op ved femtiden for at tage toget fra Odense Banegård med kurs mod det farmaceutiske fakultet på Østerbro, hvor hun møder kl. 08. Når hun er heldig, er den 22-årige studerende hjemme igen 18.30, men oftest når den lille viser at passere kl. otte om aftenen.Alla Burghle er blot én af en større gruppe unge (piger) med arabisk baggrund i gang med en længerevarende uddannelse. På Københavns Universitet har studiechef Claus Nielsen fulgt udviklingen på de forskellige studier over en årrække, og her er der en klar tendens til, at der blandt ansøgningerne er en stødt stigende andel med arabiskklingende signaturer. Og især kvindenavne. ”Nu registrerer vi ikke optaget af studerende ud fra etnicitet, så jeg kan ikke sige, hvor mange præcist, der har arabisk baggrund, men jeg kan blot konstatere, at søgningen har været stigende, og der er en klar overvægt af dansk-arabiske piger i forhold til deres brødre,” siger Claus Nielsen. Ifølge studiechefen er det især de

sundhedsvidenskabelige uddannelser, der hitter blandt pigerne med arabisk baggrund.

Prestige og sikkerhed

Først klingede lægetitlen bedst i Alaa Burghles ører, men gennem gymnasiet fandt hun ud af, at kemien var mere interessant end biologien, og valget faldt derfor på farmaceut. ”Fra jeg var helt ung, har jeg vidst, at jeg ville læse videre på en længerevarende uddannelse,” siger hun og fortsætter: ”At netop de sundhedsvidenskabelige uddannelser er så populære blandt danskarabiske piger, skyldes flere faktorer, tror jeg. Dels at man som pige med tørklæde er sikret et job efter uddannelsen, og så er der også meget prestige i at læse videre til læge eller en anden sundhedsvidenskabelig uddannelse.” Som alle de andre farmaceutstuderende på sit studie er den største udfordring at følge med i undervisningen og klare sig godt til eksamenerne, men som muslim er det danske studiemiljø også en udfordring på grund af den danske alkohol-kultur.

Studiemiljøet

”Generelt er jeg rigtig glad for det sociale på mit studie, og der er mange aktiviteter, hvor vi alle er samlet, men når der er alkohol involveret, melder jeg fra,” siger Alaa Burghle. På Købehavns Universitet er der de seneste år gjort en indsats for at nedtone alkoholindtaget i forbindelse med rusture og andre arrangementer i forbindelse med universitet. ”Vi har taget nogle drøftelser om alkohol og derved forsøgt at gøre indgangen til et nyt studie mere orienteret på faglighed og undervisning end alkohol. Men der er stadig muligheder for forbedring, og med den alkoholkultur der er i Danmark ligger alkoholfrie rusture nok ikke lige om hjørnet,” siger Claus Nielsen. Studiechefen oplyser endvidere, at gennemsnitsalderen de seneste fem år er faldet med et år, så den i dag er 22 år for dem, som bliver optaget på et studie.


‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬ www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

www.akhbar.dk

Stafetten

April 2011 ‫ نيسان‬/‫ • أبريل‬14 ‫ العدد‬22

Frygten for at skuffe Da jeg var en lille pige, fortalte min far

mig altid, at ”viden er magt, og viden giver muligheder. Og Danmark giver dig noget, som jeg aldrig fik som ung.” Min fars vise arabiske ord hænger altid i luften, når jeg læser, slår fremmedord op og lærer nye svære sætninger udenad. Jeg kan mærke hans ord komme til live omkring mig. For han har ret. Min uddannelse giver mig uendelige mange muligheder. Jeg er tilfreds og taknemmelig. Men når det er sagt, vil jeg skynde mig at indrømme, at studiet ikke altid har været en dans på roser.

”Stafetten” er en ytringsportal for unge aktive dansk-arabere med holdninger. Adam Murad, videregav i november stafetten til denne måneds skribent, Souzane Khalidan.

De fleste unge studerende kender følelsen. Den flerkombinerede følelse af lettelse, ængstelse, pres, glæde, spænding og usikkerhed i én. Det lyder en anelse ambivalent, og det er det oprigtigt også. Gåafstanden fra at være studerende til at være rigtig skatteborger bliver minimeret dag for dag. Og det er en ubeskrivelig følelse, som kun de personer, der har siddet i samme situation, kan

nikke genkendende til. Overgangsfasen giver anledning til mange overvejelser: ”Hvad skal der ske med mig, efter min sidste eksamen? Hvor er jeg på vej hen? Hvad hvis jeg aldrig får noget job? Mon min far bliver skuffet?” På den ene side er jeg lykkelig over at færdiggøre mit studium. Men på den anden side, bliver jeg vemodig ved tanken om at skulle tage afsked med mit studie-univers, hvor læsesalen, blyanten, undervisere, klassekammerater, SU og Google har været mine nærmeste allierede. Det er sundt at hænge med næbbet en gang imellem, for det betyder, at man tænker sig om og stiller krav til sig selv. Min nysgerrighed har været primus motor under hele mit studieforløb. Rundt om hjørnet venter voksentilværelsen og arbejdslivet. Godt at min far ikke er længere væk end en DSB-billet til Jylland.

Souzane Khalidan,giver i næste måned stafetten videre til Kristine Kristensen.

‫أخبار الدامنارك‬

Photo: Allan Alansari

Danmark på arabisk


23

Set & Sket

April 2011 ‫ نيسان‬/‫ • أبريل‬14 ‫العدد‬

‫� الدامنارك‬ ‫أخبــــــار‬

www.akhbar.dk

www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder

”Vi måtte bare gøre noget” når du til et punkt i dit liv, hvor det eneste du har at miste, er dit liv, som du allerede har mistet for længst.” I forhold til Danmarks deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak ser Mounim Korchi nogle klare forskelle. Ikke mindst at det denne gang var på befolkningens eget ønske, at Danmark og andre lande greb ind. Samtidigt er det også klart, at den militære indsats ikke udelukkende er for lokalbefolkning skyld, men at der også er andre interesser på spil.

Opfordring til andre

For Mounim Korchi og Haifaa Awad var det hårdeste på turen afskeden med Libyen og libyerne, efter at de havde oplevet og delt kampen med lokalbefolkningen. ”Vi havde det så skidt på vej tilbage, vi havde bare så meget lyst til blive og kæmpe sammen med de her mennesker.”

Efter tæt at have fulgt udviklingen i Tunesien og Egypten, stod det klart for Mounim Korchi og Haifaa Awad, at tiden var kommet til at tage affære i Libyen

Tilbage i de vante rammer i lejligheden på Nørrebro og den daglige arbejdsgang på Glostrup Hospital er lysten til at tage tilbage og hjælpe ikke blevet mindre, og de planlægger at vende tilbage sammen med flere personer fra Danmark og mere udstyr end de 100 kilo hospitalsudstyr, de havde med sig sidst.

Af kasper Tveden Foto: Peter Kristensen

Selvom man ikke har en lægefaglig baggrund, er der mange andre måder at hjælpe, eksempelvis via donationer, opfordrer Mounim Korchi.

Den 9 marts rejste 29-årige neurokirurg Mounim Korchi og 25-årige medicinstuderende Haifaa Awad fra Danmark med kurs mod felthospitalet i Ajadabiya i Libyen. Fra en dagligdag på Glostrup Hospital, hvor de fleste patienter kom med diskusprolapser, stod Mounim Korchi pludseligt overfor patienter med skudhuller i hovedet. ”Rent psykisk var det frygteligt at stå overfor de her patienter men også lægefagligt var det hårdt, da jeg følte mig meget grøn som nyuddannet læge,” siger Mounim Korchi, der blev færdiguddannet i februar i år. ”Her i Danmark er jeg ikke blevet undervist i noget lignende, så for mig handlede det om at stole på den teori, jeg har lært gennem studiet og følge min intuition.”

Følte sig forpligtiget

For den unge neurokirurg er tanken om at hjælpe andre i nød uden for Danmarks grænser ikke fremmed, men som herboende dansk-araber følte han sig mere forpligtiget end eksempelvis at tage til Japan. Artikler i Akhbar Al-Danmark må gerne citeres, når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af avisen som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af anisen tekst, billeder og andre illutrationer samt annoncer er ikke tilladt. Akhbar AlDanmark kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

ISSN: 1904-0393

”Jeg forstår de her mennesker, deres situation, deres kultur og tankegang, men også sprogligt er jeg tættere forbundet. Jeg kunne bare være mig selv og bruge min egen arv,” siger han. Selvom Mounim Korchi og Haifaa Awad ikke nåede at udrette alt det, de havde forventet og håbet rent lægefagligt under deres ophold, gjorde deres tilstedeværelse i landet et stort indtryk blandt de lokale libyere. ”Vi kunne komme ind i en butik, og manden bag disken siger, - ”Tag hvad du ville have, du kommer langt væk fra, så du skal ikke betale noget.” Man stopper en på gaden og spørger, hvor man kan købe et sim-kort, og han tager sin egen telefon frem for at give dig sit kort. ”Du skal ikke betale noget for det, du skal bare aflevere det igen, når du rejser.””

Rede til at dø

Da Mounim Korchi og Haifaa Awad var i Libyen var det endnu ikke besluttet, om Danmark og andre lande ville gå ind i landet og stoppe Ghadaffis massakre mod sin egen befolkning. Ifølge Mounim Korchi var der et helt klart ønske i befolkningen om, at udenlandske militærstyrker greb ind, men samtidigt var de også klar til at kæmpe til sidste mand uden hjælp fra andre.

”Vi har blandt andet tænkt på at appellere til psykologer og psykologistuderende om at tage til Libyen og støtte kvinderne og børnene, men det kunne også være mange andre faggrupper,” uddyber han. Skulle man have en idé til at hjælpe, hører Mounim Korchi meget gerne om den, - man kan skrive til ham på: mounimkorchi@gmail.com

Næste nummer udkommer den 16.05.2011

”Når nogen har holdt dig kvalt i så langt tid,

Adresse: Nørrebrogade 154, st. tv. 2200 København N Tlf: +45 32 11 11 33 Tryk: Dansk Avis Tryk A/S ِAnnoncer: info@akhbar.dk / 60 76 37 00 Distribution: Future Service

Udgivet af : Det Arabiske Mediehus i Danmark (DAMD) Ansvarshavende chefredaktør: Mohammad Hamza Redaktør: Nidal Abu Arif Korretur: Kasper Tveden Layout:DAMD & Allan Alansari E-mail: info@akhbar.dk

‫�أخبــــــار‬ ‫الدامنارك‬

www.akhbar.dk

Danmarks Nyheder


‫�أخبــــــار‬

Irak post A5_Layout 1 08/04/10 13.33 Side 1

Time2call

‫الدامنارك‬

šŹŚƧƮǀſ

www.akhbar.dk

‫األفضل‬

Danmarks Nyheder

3‫ص‬

Dansk/Arabisk Månedsavis Nr. 14 • April 2011

Kløft mellem kønnene

www.iraqposting.com

ºµàeóN ‘ »bGô©dG ójÈdG

ËU$uÖ ≈Nôf ¬H ¥GÒY ƒH ‡JOì tÄuì ¬c √QƒLhƒe¬g i√h ¬fOQÉf ∑

™«ªL ¤G Ú«bGô©dG IƒN’G

¿Éª°V

%100

∞∏àfl ∫É°SQÉH ÚÑZGôdG øe IƒN’G ™«ªL ¤G ,ájójÈdG É¡JÉeóîH É«aÉfóæµ°SG ´ôa »bGô©dG ójÈdG ácô°T Ωó≤àJ .äÉ°ù°SƒDŸG hG äÉcô°ûdG ¤G ájQÉéàdG ™FÉ°†ÑdG hG ,πg’G ¤G á«°üî°ûdG ™FÉ°†ÑdGh äÉ«LÉ◊G ¤G ájQhO äÉæë°T ≥ah á«HQh’G ∫hódG º¶©eh É«aÉfóæµ°SG ∫hO áaɵd »bGô©dG ójÈdG äÉeóîH ™àªàdG ºµæµÁ Gòd .kGóL áÑ°SÉæe QÉ©°SÉHh á«bGô©dG ¿óŸG ÚeÉCàdG πª°ûJ √ÉfOG QÉ©°S’CG

En anden 2020-plan ������ �����

������� �����

22,- kr.

15,- kr.

22,- kr.

15,- kr.

22,- kr.

15,- kr.

������

���� �� ������� ���� ����� ���� ����� ����� ������ �������

I denne uge lancerede VK-regeringen en 22,- kr.

15,- kr.

22,- kr.

15,- kr.

27,- kr.

19,- kr.

33,- kr.

24,- kr.

plan for økonomiske reformer, som er blevet Danmark : SWEDEN: fremlagt som redningen af vores velfærdssy223, 2500 Valby Valby Langgade Masking. 8B Tlf: + 45 52 19 91 51 Arlandastad 195 60anden stem. Men vi har også brug for en helt Tlf: + 45 27 28 94 99 Kurdisk Tlf: + 46 (0) 7 39 79 63 84 16 60 98 Århus Tlf: + 45 60 nemlig 70 77 77 2020-plan, en plan som udvikler vores + 46 (0) 7 62 Malmö Tlf: Tlf: + 45 21 86 85 65 Ålborg samfund og giver lige muligheder til alle. Her tænkes der især på borgere med anden etnisk baggrund, der gennem det seneste årti har oplevet den ene straming efter den anden, mistænkeliggørelse blandt politikere og meningsdanere og en række øknomiske tiltag, som forekommer kun at være sat i verden for at gøre livet surt for personer med anden etnisk baggrund. Alle disse tiltag er sket efter et kontinuerligt pres fra regeringens faste støttepart, Dansk Folkeparti.

Vi har derfor mere end nogensinde brug for

For 22-årige Alaa Burghle har det altid stået klart, at hun ville have en længeregående uddannelse efter gymansiet. Alaa Burghle er blot én af en stor gruppe dansk-arabiske kvinder, som i disse år er i gang med en lang uddannelse. Der er imidlertid langt mellem de dansk-arabiske mænd på universiteterne, og flere sociologer forudser, at kønnene får svært ved at mødes i fremtiden.

Dansk læge i Libyen

SIDE 21

Fra SU til skat

Mounim Korchi tog 10 dage til Libyen for at hjælpe de sårede i kampene mod Gadaffi. Håbet er at vende tilbage sammen med flere læger og mere hospitalsudstyr.

Ugens klummeskribent fortæller om at gå fra studielivet til første job og frygten for at skuffe familien.

SIDE 23

SIDE 22

Henvisninger til arabiske artikler For at du kan følge med i, hvad der rører sig i de arabiske spalter, får du her

et overblik over artiklerne i den arabisksprogede del af avisen:

Juridisk brevkasse med spørgsmål og svar omkring danske juridiske emner

En artikel om de nye stramninger i udlændingeloven.

Debatsektion med indlæg om blandt andet politiske og sociale udfordringer i Danmark.

Kultursektion med de seneste nyheder om litteratur.

en plan, som kan bringe fornuften tilbage i samfundsdebatten og få kommende generationer til at indse vigtigheden af, at vi arbejder sammen om en fælles fremtid for hele samfundet. Det er sørgeligt at se, hvorledes medier og meningsdanere fremstiller de sociale og økonomiske problemer i de større danske byer som værende et udtryk for etniske og kulturelle problemer. Ved at gå ind på det spor, bliver nydanskere marganiliseret, og der skabes afstand mellem befolkningsgrupperne. I de seneste ti år er der brugt mere energi på at skabe frygt og splittelse, end der er forsøgt at bygge broer og skabe forståelse blandt forskellige samfundsgrupper. Resultatet er, at vi nu har to ekstreme grupper på begge sider, som får alt for meget medieomtale og opmærksomhed. Blandt nydanskerne og muslimerne er det desværre sådan, at det kun er dem, som råber højest og opfører sig på uansvarlig vis, der får taletid i medierne, hvilket utvivlsomt har skabt mistillid og frygt i det øvrige samfund. Nydanskerne har på den anden side kun hørt barske budskaber - tangerende det fremmedfjendske - fra danske politikere, og disse udtalelser har skubbet samfundets nye borgere ud i et hjørne.

Derfor er der brug for en plan, som giver

alle muligheden for at deltage og være med i udviklingen af vores samfund. En plan, som er bygget op omkring tillid og tro på et multikulturelt og -religiøst samfund, hvor vi hverken kræver assimilation ej hellere isolation, men snarere en vellykket social integration.

Danmarks Nyheder er den eneste danske avis på arabisk og dansk. Vi ønsker med det tosprogede format at bygge bro over generations- og sprogbarrierer og give læserne mulighed for at følge nyhederne uanset baggrund.Vi udfylder et tomrum i det generelle mediebillede ved at bringe debatskabende nyheder og reportager fra dagens Danmark til det dansk-arabiske miljø. Danmarks Nyheder udgives af Det Arabiske Mediehus i Danmark.

العدد الرابع عشر من جريدة أخبار الدنمارك  

العدد الرابع عشر من جريدة أخبار الدنمارك

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you