Røde kors Avisa Akershus 1 - 2017 Mai

Page 1

avisa

Akershus 1. utgave | mai 2017

ER DU KLAR TIL Å GI FØRSTEHJELP? LES MER: Fellesverket Sandvika side 4 | Ahmadou fra Enebakk i Hjelpekorpset side 7 | Mari fra Ski jobber i Irak side 10


leder

GAUTE SARS-OLSEN Distriktsleder Våren er en tid som de fleste av oss liker. Dagene blir lysere og varmere. Ting begynner å spire og våkne til liv etter vinteren. Vi i Røde Kors har et vår-rituale, nemlig årsmøter. Det er anledningen for å gjøre opp status for det som vi gjorde året før og fortelle alle hva vi har til hensikt å gjøre i året vi er inne i. Når vi i Akershus Røde Kors reiser rundt til alle Røde Kors foreningene i Akershus, så får vi et overblikk over hva Røde Kors gjør samlet sett i fylket. De spennet av aktiviteter som frivillige i Røde Kors deltar i for å gjøre hverdagen lettere for noen er overveldende, både i antall aktiviteter og i antall frivillige. Jeg får sånn respekt for folk når jeg ser slikt.

aktiviteter

ningen lærer språket, kulturen og normene på en god og effektiv måte og den frivillige lærer mye om en annen kultur og tenkemåte. Aktiviteten er relativt utbredt i vårt fylke.

Aktiviteter på mottak. Her drar de frivillige på besøk til asylmottaket og har aktiviteter for barna og sammenkomster for beboerne. De har vært på båttur, arrangert handletur for gravide og spedbarnsforeldre, bydd på flerkulturell musikk, spilt basketball, ungdomsbowling, vært på turer til lekeland og gjennomført generelle kosedager.

Gatemegling er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 25 år som består av et opplæringsløp hvor man kan lære å håndtere egne og andres konflikter på en god måte, og å bli ungdoms-instruktør. Kurset er på tre nivåer: konfliktverksted, meglingsverksted og instruktørverksted. Som voksen frivillig i Gatemegling blir du kvalifisert for å holde gatemeglingsverksteder for ungdom.

Besøkstjenesten er vår eldste omsorgsaktivitet. Våre frivillige går på én til én besøk og har aktiviteter på sykehjem. Aktiviteten finnes i de fleste av våre kommuner. Besøksvenn med hund er en annen aktivitet i Akershus og er etablert i mange av våre lokalforeninger. Ferie For Alle handler om å gi barn som ikke får de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene. Flyktningguide er en aktivitet, hvor man som frivillig kobles sammen med en flyktning som har samme interesse som en selv. Flykt-

en Røde Kors`er bak – putt på de kronene du kan avse. Jeg vil og minne om Vipps og SMSmulighetene for å hjelpe: SMS kodeord SULT (250 kr) til 2272, VIPPS til 2272 eller kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT. Denne sultkatastrofen vil vi ha i lang tid fremover. Ha derfor tålmodighet med de som spør deg flere ganger om bidrag, vi i Røde Kors ser for oss en langvarig krise og derfor en langvarig aksjon. Til slutt vil jeg ønske alle frivillige i Røde Kors en riktig god sommer!

Akershus

Røde Kors har 19 lokalforeninger i Akershus. I disse lokalforeninger har vi en rekke forskjellige aktiviteter. Vi har et godt tilbud til frivillige og deltakere i alle aldre, som du kan lese mer om her:

BARK (Barnas Røde Kors) gir tilbud til barn i alderen 6-12 år gjennom varierte aktiviteter én til flere ganger i måneden. BARK er et gratis tilbud.

Vi står foran en krise som vi her i Norge har vanskelig å forstå. Øst-Afrika sulter. Det er slik at folk der ikke har mat eller vann. Vi kan alle gjøre et eksperiment – gå en dag uten mat. Det kommer vi alle friske her i Norge til å få til. Så tar du en dag til, den er ikke så lett. Så gjør du det en dag til. Vanskelig? Du vil hele tiden ha muligheten til å avbryte, gå i kjøleskapet og hente deg mat, men menneskene i Øst-Afrika kan ikke det. De dør. Vi i Røde Kors skal støtte menneskene i denne krisen. Derfor har Akershus og alle lokalforeningene gitt penger fra våre katastrofefond. Det er også Røde Kors sin oppgave å gjøre det mulig for andre å hjelpe til. Derfor håper jeg at når du ser en bøsse med

Hjelpekorpset er representert i de fleste kommunene i Akershus. De frivillige er godt skolert og bistår i søk- og redningsoppdrag initiert av politiet, samt at de påtar seg sanitetsvakter og holder førstehjelpskurs for egne mannskaper, private og bedrifter. Hjelpekorpset dekker til sammen alle kommuner i fylket, også der det ikke er lokale hjelpekorps. Leksehjelp er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet. Leksehjelpen er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers

av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. OBU (omsorg barn og unge) ble tidligere kalt «barnehjelpen». OBU tilbyr aktiviteter for barn som er i en vanskelig periode og barn med ulike funksjonsnedsettelser. Målgruppen nås vanligvis via det kommunale hjelpeapparatet, og barna tas med på ulike opplevelser og ferieturer. Røde Kors-kafé/treffpunkt er et uforpliktende møtested hvor alle er velkomne. Her lages det kaffe og vafler og det legges vekt på den gode praten. Det er også noen som spiller spill, går en tur eller bruker møteplassen som et sted for norsktrening – og flere bidrar med vaffelsteiking og servering – som et første nølende skritt over dørstokken for selv å bli frivillige.

dom med Røde Kors-frivillige i kompisgjenger. Akershus Røde Kors Ungdom tilbyr også seksuell helse-undervisning ved skoler i Akershus, og driver kampanjearbeid, jentekveld og flere sosiale møteplasser for ungdom. Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) er en ny satsning for ungdom i alderen 13-17 år. Den er midt i blinken for unge som trives utendørs med mye frisk luft, kule opplevelser og mye aktiv læring. Og de fleste vil bli med i hjelpekorpset når de blir gamle nok. Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp for dem som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge. Røde Kors besøker Trandum fire ganger i måneden.

Røde Kors Skolen gir alle våre frivillige nødvendig opplæring i.f.t. den tjenesten de skal utføre, slik at de skal bli trygge i sin rolle. Vi har egne kursholdere og instruktører som påtar seg denne viktige formidlingsoppgaven.

Visitor er besøkstjenesten for fengslene. Vi tilbyr besøk på humanitært grunnlag til innsatte i norske fengsler. Vi baserer besøket på den fortrolige samtalen, én til én, og vi har en unik mulighet til å besøke den innsatte på deres egen celle.

Røde Kors Ungdom legger vekt på holdningsskapende arbeid og inkludering, og har mange flotte aktiviteter for og med ungdom. Røde Kors Ungdom ønsker å være til stede for unge på asylmottak og i aktiviteten Flyktningkompis kobles bosatte flyktningeung-

Vitnestøtte er en aktivitet hvor frivillige bistår folk som skal vitne i tingretten med medmenneskelig støtte, trygghet og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.

Bruk litt av din tid for andre! Bli frivillig på www.rodekors.no/frivillig For mer informasjon om oss og våre aktiviteter: Besøk oss på www.rodekors.no/akershus

ANSVARLIG UTGIVER: Akershus Røde Kors | Skedsmogata 3c, 2000 Lillestrøm | Tlf: 05003 | dk.akershus@redcross.no | www.rodekors.no/akershus | Facebook: Akershus Røde Kors ANSVARLIG REDAKTØR: Hans Martin Seip Redaksjon: Lene Stangebye Geving FOTO FORSIDEN: Marius Nyheim Kristoffersen, Kai Ole Hänsch / Enebakk Avis og Kim Ankersten / Eidsvoll og Hurdal Røde Kors ANNONSE- OG LAYOUTANSVARLIG: Bell Media AS, Pb. 2385, 3003 Drammen www.bellmedia.no TRYKK: Amedia Trykk og Distribusjon AS – 63 80 50 80 DISTRIBUSJON: Norpost AS OPPLAG: 118000

2

Røde Kors

avisa

Akershus


Akershus Distriktsmesterskap for Hjelpekorps 2017 Vi markerer Røde Kors-dagen med et distriktsmesterskap for Hjelpekorps den 5. og 6. mai. Her vil ti lag, fra seks ulike hjelpekorps i Akershus, konkurrere mot hverandre. Lagene skal gjennom ett orienteringsløp fredag kveld og en ringløype spredd rundt om i Jessheim sentrum på lørdag. Seks av postene har fokus på førstehjelp, mens fire av postene har spesielt fokus på hjelpekorpsaktiviteter. Vinnerlaget går videre til norgesmesterskapet for Hjelpekorps i Tromsø den 2-3. september. Der møter de andre distriktsmestere og kjemper om tittelen om å bli Norgesmestere, samt deltagelse på Europamesterskapet.

På lørdag har vi i tillegg en egen førstehjelpsstand på torget, hvor publikum har mulighet til å stille spørsmål, få informasjon samt prøve seg på litt førstehjelp. Vi håper dere kommer innom oss på Jessheim for å få oppdaterte førstehjelpskunnskaper og ikke minst heie på våre fantastiske hjelpekorpsere! Det er også mulighet for å følge med på konkurransen på vår facebookside ”Akershus Røde Kors Hjelpekorps”. I tillegg vil vi dele bilder på instagram med emneknaggen #DMAkershus17.

Røde Kors-dagen Lørdag 6. mai markerer vi Røde Kors-dagen (8. mai) rundt om i Akershus og hele landet. Årets tema er førstehjelp og personlig beredskap. Sammen skal vi være med på å spre kunnskap om hva du kan gjøre hvis noen i nærheten av deg setter noe i halsen, faller om og/eller slår seg. Eller hvis det begynner å brenne, det er varslet om storm eller ekstremvær, eller en større katastrofe øker etterspørselen etter blodgivere som må være registrert på forhånd? Ta kontakt med din lokalforening for å finne ut hva de planlegger å gjøre hvor denne dagen.

Foto: © Roy Konterud, Røde Kors

Omsorg i praksis – Flyktningguiden etablert i Sørum – Som flyktningguide føler jeg at jeg gjør noe meningsfullt til glede både for meg selv og andre og det er godt å bruke tiden til noe virkelig positivt! Tekst: Odd Sars-Olsen, leder Sørum Røde Kors | Foto: Lene Stangebye Geving

Uttalelsen kom på et møte høsten 2015 som Sørum Røde Kors arrangerte for å lodde interessen for å bli flyktningguide. Etter møtet satt leder av Sørum Røde Kors, Odd Sars-Olsen, igjen med en liste på over 20 personer som meldte sin interesse for å gjøre noe for flyktninger i Sørum. Startet med Rotary Både Odd Sars-Olsen og 3 medlemmer i Ressursgruppa for Flyktningguide i Sørum er medlemmer i Rotary, en organisasjon som også er en av deltakerne i Flerkulturell Møteplass. Og det var på en markering av FN-dagen at Ingunn Toussi fra Skedsmo Røde Kors hadde foredrag om flyktningguideordningen i Røde Kors. Rotary ble utfordret og tok denne

utfordringen på strak arm. – Ja, vi er med, forutsatt at Sørum Røde Kors påtar seg ansvar og lederskapet, var svaret. Sterk vilje til innsats Og lederen av Sørum Røde Kors var ikke vond å be. – Dette er omsorg i praksis og det er det som er Røde Kors, uttalte Odd Sars-Olsen. Dermed var Flyktningguideordning etablert som aktivitet i Sørum. I løpet av ett år er tjenesten ikke bare organisert og finansiert, men bortimot 20 flyktningguider har gjennomført flere kurs og et ti-talls koblinger mellom guide og flyktning er foretatt. God organisering og kontakt med kommunen Flyktningguideordningen i regi av Sørum

Røde Kors ledes av en ressursgruppe på fem personer som alle har lang erfaring innen frivillig arbeid, også blant flyktninger. Lederen Trond Thorseng, har i flere år vært flyktningguide i Skedsmo Røde Kors. Sørum kommune har vært meget positive og har bevilget driftstilskudd. Det er også god kontakt med Voksenopplæringen, som alle flyktninger må innom, samt kommunens bibliotek. Takknemlige flyktninger – og guider Aktiviteten som Sørum Røde Kors har etablert blir satt stor pris på. Både flyktninger som har fått en guide og guidene selv, erfarer at det gir både inspirasjon og glede ved å delta i meningsfull Røde Kors-aktivitet.

Trond Thorseng er en erfaren og entusiastisk leder av Ressursgruppen som har det daglige og faglige ansvaret for Flyktningeguiden i Sørum.

Røde Kors

avisa

Akerhus

3


Fellesverket et Røde Kors' nasjonale satsing på ungdomsarenaer. Det handler om å samle gode aktiviteter for ungdom under ett tak og være et positivt tiltak som forteller historier om mestring, læring og inspirerende aktiviteter for og med ungdom.

Fellesverket Sandvika – et aktivitetshus for ungdom Hva – Tre kvelder i uken åpent for alle ungdom 13-19 Hvor – Røde Kors-huset i Sandvika (vis-à-vis Løkketangen) Når – Åpner i august 2017 Tekst: Cathrine Selmer | Foto: © Carolina Roka, Røde Kors

Bærum Røde Kors skal starte opp et aktivitetshus for ungdom som et videre ledd i deres forebyggende, inkluderende og integrerende arbeid. Under navnet Fellesverket samles eksisterende oppvekstaktiviteter under ett tak i Sandvika. Her vil det bli etablert en åpen møteplass som søker å romme all type ungdom mellom 13 og 19. Et trygt værested med kafé, spill, aktiviteter og utviklingsmuligheter for den enkelte ungdom skal holde åpent tre ettermiddager i uken. Huset skal drives av trygge voksne frivillige og ungdom selv. Fellesverket Sandvika er en del av Røde Kors sin nasjonale satsning på ungdomsarenaer. Ved hjelp av midler fra Joh. Johansson og IKEA skal det åpnes totalt åtte aktivitetshus rundt i landet. Disse er alle på ulike stadier i prosessen. Fellesverket Sandvika åpner i august med et mål om å motvirke marginalisering og utenforskap blant unge. Bærum Røde Kors styrker på denne måten sin innsats for sårbare unge i eget lokalmiljø. Dagens ungdomsaktiviteter som leksehjelp og jentekveld skal videreføres og nye aktiviteter som guttekveld, Flyktningkompis og Gatemegling er under etablering. Flyktningkompis kobler unge flyktninger med frivillige i kompisgjenger i deres nærmiljø. Gatemegling er Røde 4

Røde Kors

avisa

Akershus

Kors sin aktivitet som gir opplæring i kommunikasjon, konflikthåndtering og megling gjennom et interaktivt undervisningsopplegg. En av målgruppene til Gatemegling er såkalt sårbar ungdom, dvs. ungdom som befinner seg i risikosonen for å utøve vold, og som i liten grad inngår i organiserte aktiviteter. Gatemegling jobber også opp mot ungdom som ikke er spesielt risikoutsatt. Dette er et verktøy som gir den enkelte ungdom større bevissthet om seg selv og sine reaksjonsmønstre, samtidig som det bygges sosial kompetanse. Bærum Røde Kors samarbeider med kommunale tjenester og mange andre frivillige organisasjoner. Disse skal også kunne benytte huset som informasjonskanal og møtested. I løpet av høsten vil det også bli tilbud om en rekke gratis aktiviteter som for eksempel dans, musikk, sying, klatring og/eller mentorordninger basert på frivillig innsats. Det er blitt et stadig større fokus på forebyggende arbeid innen psykisk helse. De største risikofaktorene for svekket psykisk helse hos ungdom har vist seg å være utenforskap og sosial isolasjon. Dette gjelder uansett bakgrunn. Ungdom med innvandrerbakgrunn har ofte ekstra behov for sosial støtte og god integra-

sjon. I Bærum kommune har det i tillegg vist seg at press, stress og forventninger om vellykkethet er utfordringer de fleste barn og unge møter i stor grad. I følge Folkehelseinstituttet er et av de viktigste forebyggende tiltak for ungdom generelt å skape helsefremmende miljøer. Ungdom i Asker og Bærum har også selv ytret et ønske om uformelle møteplasser hvor man kan samles og bare ’være’.

// Bærum Røde Kors ønsker å tiltrekke seg alle typer ungdom og å unngå stigmatisering. Med befolkningsvekst og dagens flyktningsituasjon vokser de humanitære utfordringene i Bærum generelt og i Sandvika spesielt. Det er et tydelig behov for flere møteplasser med aktiviteter for ungdom. Bærum Røde Kors ønsker å unngå stigmatisering og tiltrekke seg alle typer ungdom. Dermed ser de på det som viktig å gjøre møteplassen så attraktiv som mulig. De unge selv skal ha en sentral plass i både utforming og innhold på huset. All deltagelse skal være frivillig og gratis.

Som alle andre aktiviteter i Røde Kors skal huset drives av frivilligheten. Her skal det være trygge voksne som liker å engasjere seg i arbeidet for og med ungdom. De voksne skal bidra til å skape et sted der unge kan føle seg som hjemme og velkomne i Sandvika. Har du lyst til å bidra? Ungdom – Vi er allerede nå på utkikk etter ungdom som kan tenke seg å være med og forme Fellesverket fra starten av. Voksen – Vi er på utkikk etter frivillige voksne som kan tenke seg å bidra enten ad hoc eller fast på vårt nye aktivitetshus. Kontakt gjerne Cathrine Selmer på cathrine.selmer@redcross.no / 48128933


Her er hele gjengen samlet med Bærum Røde Kors Line til høyre.

KAFÉ MULIGHETEN Tekst og foto: Rune Lindbæk

Nydelige dufter møter oss når vi kommer inn på Kafé Muligheten på Røde Kors-huset "Løkkegården" i Sandvika og blir vist rundt i kaféen der 6 hyggelige damer byr på sine oppskrifter og matkunster. I dag står det en vegetar curry med nan og spinat på menyen - og gjett om det smakte godt! Det kan venninnene Nina Skaar Aastad og Vibeke Hammer også skrive under på. De hadde tatt turen ned huset til Bærum Røde Kors og nyter maten og den gode stemningen med noen av Norges blideste servitører. Og prisen på måltidet er bare kroner 30,-.Smak på den du. Dette må jo være Norges beste tilbud.

Venninnene Nina Skaar Aastad og Vibeke Hammer og er storfornøyd med maten og servicen på Kafé Muligheten.

Gruppeleder Osae, kommer fra rundt om i Midtøsten (hun har en fasinerende historie vi ikke har plass til her), og hun røper at kvinnene tar med egne spesielle krydder fra hjemlandet for å få den ekstra smaks-piffen. Her er det oppskrifter som har blitt perfeksjonert over generasjoner og all mat blir laget fra bunnen av.

Røde Kors-avisen runder av måltidet med en frisk mango og banan smoothie og tar en prat med Line Blichfeldt Knutson i Bærum Røde Kors som guider den spennende og eksotiske mat-gjengen. – Dette er et viktig lavterskel møtested og arena for arbeids- og språktrening. Og vi planlegger å utvide tilbudet vi har her hver onsdag mellom klokken 11 og 14 med to ekstra dager – mandag og fredag. Kaféen ble åpnet med bidrag fra ExtraStiftelsen og Bærum Kommune og nå ønsker vi at også næringslivet vil hjelpe til for dette er et supert tiltak. Ta gjerne kontakt med meg på mail: Line.Knutson@redcross.no eller 97 111 861. Med så billig og god mat, blir det ikke lenge til jeg kommer tilbake!

Frivilligheten og inkludering –I

Stabæk har vi humoristisk delt opp ordet frivillighet i tre, sier reklameguru Ingebrigt Steen Jensen som har vært med i laget som både spiller og i ledelsen siden 1970. - Fri. Villig. Het. Tekst og foto: Rune Lindbæk

Bærum Røde Kors arrangerte den 22. mars Humanitært Forum, hvor tema var ”Hvordan bidrar frivilligheten Stabæk og Røde Kors til bedre inkludering i lokalsamfunnet”. Uten alle de 200 frivillige som jobber gratis for Stabæk på hver hjemmekamp hadde det ikke vært mulig å spille i Eliteserien. Og arbeidet gir oss et unikt felleskap og følelsen av å høre til noe større enn seg selv. At man er en del av noe. Derfor inviterer vi flyktninger til å bli en del av vennegjengen. Et godt eksempel på hvordan positive fellesskap kan endre, er iranske Dana Seddighi som etter et samlivsbrudd rotet seg inn i dårlig miljø og rusmidler før han ble en del av Stabæks fotball lag Gatelaget for de som har kommet skjevt ut i livet. Nå er han rusfri og en svært engasjert frivillig både for fotball laget og for Røde Kors. Ellen Rønning som er bærumsklubbens samfunnskontakt får ikke rost han nok. – Dana er en utrolig resurs som gjør en fenomenal jobb som frivillig og er en fantastisk solskinns-historie.

– Jeg jobber på alle kampene og Stabæk er utrolig viktig for meg, sier Dana som er på Humanitært Forum, hvor tema er inkludering og frivillighet, med nevnte Steen Jensen og president i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv i regi av Bærum Røde Kors.

Fra venstre: Ingebrigt Steen Jensen, Ellinor Houm (leder for ressursgruppe flyktningguide), Glenn Olsen (medlem av ressursgruppen) og Røde Kors president Sven Mollekleiv.

– Ingebrigt og jeg spilte faktisk fotball mot hverandre for femti år siden, sier Mollekleiv som sverger tilhørighet til Vålerenga som han også var styreleder for da klubben vant cupfinalen i 2005. – Er det så lenge siden dere har vunnet, humrer Ingebrigt Steen Jensen som kan smykke seg med seier i cupfinalen i 2008. – Norge er verdens beste land i frivillighet. Landets 5 millioner mennesker er medlem i 13 millioner lag og foreninger av egen fri vilje fordi de føler at det har en meningsfylt egenverdi, fortsetter Mollekleiv. – Dette er viktige arenaer der alle føler seg velkommen. Og for flyktninger kan det være en utmerket måte å oppleve fellesskap og veiledning inn i samfunnet. Og i så måte er Stabæk absolutt en ressurs, avslutter Røde Kors presidenten.

Samfunnskontakt i Stabæk Ellen Rønning får ikke rost Dana Seddighi nok for det frivillige arbeidet han legger i klubben.

Røde Kors

avisa

Akerhus

5


Representanter fra Hjelpekorps, Omsorg, Ungdom og styret i Enebakk Røde Kors på Akershus Årsmøtesamling for 2016. Fra venstre: Merethe Reklev, Ahmadou Minta, Martin Tiltnes, Thorbjørn Nerland, Lene Stangebye Geving, Ingun Buer, Inger Braathen, Gro Renate Storås, Magnus Wardeberg, Heidi Engesgaard og Ada Marie Solberg.

Ett Røde Kors – samarbeid på tvers av gruppene gjør oss sterkere sammen! Under 5 år etter oppstarten, er Enebakk Røde Kors blitt en betydelig aktør innenfor humanitært arbeid i lokalsamfunnet. Lokalforeningen har 250 medlemmer og 90 frivillige innen Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom. Tekst: Lene Stangebye Geving | Foto: Alemka Pinjo, Akershus Røde Kors

– Det var en av de 17. mai-feiringene med fantastisk vær, sol og varme. Året var 2003, jeg var 12 år og bodde i Enebakk. Plutselig falt jeg om livløs i skolegården, jeg hadde nok både spist for lite og drukket for lite vann. En lege som var tilstede fant ingen pust og puls, hun startet med livreddende førstehjelp samtidig som 1-1-3 ble varslet og det kom raskt både ambulanse og luftambulanse til stedet. Det gikk heldigvis bra med meg. Denne hendelsen husker jeg svært godt og den vekket interessen for førstehjelp og hjelpearbeid. Dette er bakgrunnen for at jeg ønsket å starte opp Røde Kors i Enebakk, forteller Martin Tiltnes, korpsleder i Enebakk Røde Kors Hjelpekorps og initiativtager til etableringen av Enebakk Røde Kors høsten 2012. – Noen år senere begynte jeg i Røde Kors Ungdom i Oppegård. Jeg fant raskt ut at det var Hjelpekorpset jeg brant for og jeg holdt førstehjelpskurs for bedrifter og på skoler. På kartet over lokalforeninger la jeg merke til at det ikke var noe Røde Kors i Enebakk. Da tok jeg initiativet til å starte opp i Enebakk kommune og fikk veldig god støtte både av daværende ordfører og de ansatte på Akershus distriktskontor. Vi inviterte til informasjons- og oppstartsmøte i Enebakk høsten 2012. Der møtte Ingun Buer opp og hun tok fra da av ansvaret for Omsorgsaktivitetene. Vi fikk på plass styre og satset på bygge opp Ungdomsaktivitetene aller først, der behovet var størst. Et par år senere, i 2014, ble Hjelpekorpset startet og etter en 2 års prøveperiode ble vi anerkjent som operativt Hjelpekorps i 2016. Enebakk Røde Kors Hjelpekorps – Hjelpekorpset har et høyt aktivitetsnivå og totalt 20 aktive medlemmer hvorav 15 er godkjent for søk- og redningsaksjoner, forteller korpsleder Martin Tiltnes. – Vi har nylig flyttet inn i nye, store lokaler i den gamle brannstasjonen i Enebakk, der 6

Røde Kors

avisa

Akershus

vi gjennomfører faste korpskvelder nesten annenhver uke. Hjelpekorpset i Enebakk stiller med mannskaper og utstyr på søkog redningsaksjoner i Akershus, Østfold og Hedmark og har også en rekke sanitetsvakter i kommunen. I tillegg bistår korpset nærliggende foreninger med mannskaper på vakter utenfor kommunen. Det lokale Hjelpekorpset arrangerer også førstehjelpskurs for skoler, barnehager, organisasjoner og bedrifter i kommunen. Enebakk Røde Kors Omsorg Ingun Buer er leder i Omsorg og forteller at omsorgsfeltet i Enebakk Røde Kors omfatter aktiviteter som Besøkstjeneste, Flyktningguide, Flerkulturelle aktiviteter, Norsktrening, Visitortjenesten og Vitnestøtte. – Vi vil også gjerne komme i kontakt med frivillige som vil være med på aktiviteten Besøksvenn med Hund, sier Ingun. Hun forteller videre at på sykehjemmet er det "Kafé med påfyll" for de eldre annenhver uke. Røde Kors stiller med frivillige, kaffe og kake. I samarbeid med hjemmesykepleien gjennomfører også Enebakk Røde Kors treff og turer i og utenfor kommunen for hjemmeboende eldre. Mye arbeid blir også gjort for bosatte flyktninger i kommunen og her har vi et godt samarbeid med Ungdomsgruppa. Én søndag i måneden har Enebakk Røde Kors Omsorg et arrangement som er åpent for alle i kommunen. – Vi har blant annet hatt mat fra Mali, tur til Vangen, sommeravslutning med grilling, treff i gapahuken i Kirkebygda og juleavslutning. I forbindelse med disse dagene har det også vært utdeling av klær og utstyr som er blitt levert inn av innbyggerne i kommunen, forteller Ingun. – Flyktningguide ble startet opp i begynnelsen av 2016, det er gjort mange gode koblinger av bosatte flyktninger og guider. Vi driver også en ukentlig og godt besøkt nettverkskafé med norsktrening

To trofaste damer som alltid stiller opp for Enebakk Røde Kors Omsorg!

hver mandag på Røde Kors-huset i Kirkebygda. I tillegg har Enebakk Røde Kors Omsorg en egen ressursgruppe som skal arbeide spesielt opp mot bosatte flyktninger i kommunen og samarbeide med den kommunale Flyktningtjenesten. Enebakk Røde Kors Ungdom – I løpet av 2016 har vi fått flere nye aktive ungdommer mellom 13-25 år i Enebakk Røde Kors. Spesielt på bakgrunn av den nye aktiviteten Gatemegling, sier leder for Ungdom, Ada Solberg. – Ellers samarbeider Ungdom med Omsorg på flere områder, spesielt innenfor migrasjonsaktiviteter som også inkluderer barn og unge. Samarbeidet med Omsorg har vært et flott bindeledd med resten av lokalforeningen, men også en styrke i arbeidet med bosatte flyktninger. I tillegg samarbeider vi med Enebakk kommune om dataspill-arrangementet Vinter-LAN, en helgesamling for 90 ungdommer over 13 år. Både vår og høst blir det avholdt Gatemeglingskurs – gatemegling er ikkevoldelig konfliktløsning for aldersgruppen 13

til 25 år. Man lærer å løse og håndtere sine egne og etter hvert andres konflikter. Kursene holdes av to lokale ungdomsinstruktører samt én vokseninstruktør og det er om lag 10 deltakere ved hvert kurs. Mange engasjerte frivillige som samarbeider på tvers av gruppene Thorbjørn Nerland, leder i Enebakk Røde Kors, forteller at Enebakk Røde Kors i dag fremstår som en lokalforening som etter hvert har fått de fleste ting på plass. Hjelpekorps, Omsorgsgruppe og Ungdomsgruppe er oppe og går og leverer tjenester til lokalmiljøet hver uke. – Vi har skaffet oss lokaler, bil og ATV og vi er veldig fornøyde med det, men det vi er mest stolt av er alle de fantastiske, engasjerte frivillige vi har i Enebakk Røde Kors. Det er hyggelig å være i Enebakk Røde Kors og samarbeid på tvers av gruppene er en selvfølge. Samarbeidet beriker hverandre og det styrker samholdet i foreningen.


Å være frivillig er det beste man kan gjøre i livet! Etter snart 4 år i Norge er Ahmadou Minta godt etablert i Enebakk og aktiv i det lokale Hjelpekorpset. Tekst og foto: Lene Stangebye Geving, Akershus Røde Kors

– Jeg kommer fra Mali i Vest-Afrika. Mali ble kolonisert av Frankrike i 1895 og ble selvstendig i 1960. Jeg tilhører den etniske gruppen Dogon og vokste opp i en landsby nær Mopti, som ligger der elvene Niger og Bani møtes, forteller Ahmadou Minta (40). Mopti, som ligger på tre øyer – Nybyen, Gamlebyen og Medina Coura – kalles ofte for «Malis Venezia», og er den største havnebyen i Mali. Morsmålet er dogon og det offisielle språket i Mali er fransk men vi har over 50 forskjellige språk i landet og de fleste har bambara som morsmål. Etter videregående flyttet jeg til hovedstaden Bamako og studerte på veterinærhøyskolen under universitetet. Jeg er utdannet veterinær og jobbet i 5 år etter studiene som lærer i biologi og kjemi. – Vi kom til Norge i 2013 og bor i Enebakk sammen med våre tre barn. Jeg har hatt praksis i den lokale dyrebutikken og vært assistent på Enebakk Dyreklinikk. Nå har jeg praksis på Ski Voksenopplæring hvor jeg underviser i biologi og naturfag, en jobb jeg trives veldig godt med! Hva fikk deg til å bli med i Hjelpekorpset? – Jeg kjente til Røde Kors allerede fra oppveksten i Mali, der representanter fra Mali Røde Kors kom til landsbyen vår og informerte om organisasjonen. Etter at vi flyttet til Enebakk, hørte jeg om Enebakk Røde Kors på skolen da jeg var på norskkurs. Jeg bestemte meg for å møte opp og der fikk jeg informasjon om Hjelpekorpset. Jeg er en person som er veldig nysgjerrig! Jeg ville gjerne vite mer så jeg bestemte meg for å bli med i Hjelpekorpset.

– I første omgang var jeg med på alle korps-kveldene gjennom 3-4 måneder. Deretter fikk jeg tilbud om å starte på kurs for å bli godkjent hjelpekorpser. Det er et omfattende kursopplegg på ca. 90 timer som går over 3-4 måneder. På det første kurset lærte vi om hvordan hjelpekorpset fungerer, så var det et krevende førstehjelpskurs med mye praktisk trening og eksamen. Til slutt lærte vi om søk- og redningsaksjoner, da var vi ute i skogen og hadde mange forskjellige øvelser. Man lærer veldig mye på kort tid og uten slike øvelser er det nesten umulig å forstå hvordan søk og redning fungerer. Man må kunne forklare alt som må gjøres ved en ulykke eller i en redningssituasjon.

//– Det er så mange muligheter og kursing innen Røde Kors Hjelpekorps og jeg vil gjerne ta alle kurs jeg får muligheten til å ta! Ahmadou besto både teori og praksis med glans, har nå vært med i Enebakk Røde Kors Hjelpekorps siden 2015 og ble også valgt inn i styret på sist årsmøte. – Det er så mange muligheter og kursing innen Røde Kors Hjelpekorps og jeg vil gjerne ta alle kurs jeg får muligheten til å ta! – Ellers er det er et veldig hyggelig miljø her i Hjelpekorpset i Enebakk, folk her er så motiverte og hjelpsomme! Jeg synes det å være frivillig er det beste man kan gjøre i livet, avslutter Ahmadou Minta.

Ahmadou Minta i de nye lokalene til Enebakk Røde Kors Hjelpekorps.

Bli besøksvenn på Trandum Utlendingsinternat Har du mulighet til å avse en kveld i måneden, for å gjøre dagen til de internerte på Trandum Utlendingsinternat litt lysere? Tekst: Hildigunn Hauger-Dalsgaard | Foto: © Kay Stenshjemmet

Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp for utlendinger som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge. Siden 2010 har Røde Kors hatt besøkstjeneste på Trandum for å avhjelpe isolasjon og ensomhet blant de internerte. Som besøksvenn får man lov til å være et medmenneske og bidra til å gi mennesker i en vanskelig situasjon en følelse av normalitet og verdighet. Røde Kors trenger nå enda flere frivillige for å få en større kontinuitet over vår besøkstjeneste og være enda mer til stede for de internerte. Har du bein i nesen og er motivert til å gjøre dagen litt lysere for dem som sitter på Trandum? For å kunne være frivillig på Trandum må du:

• • • •

Ha plettfri vandel, være over 25 år og gjerne snakke flere språk Gjerne ha relevant arbeids- og/eller livserfaring Kunne gjennomføre 10 besøk i året, ca. to timer hver gang, på ettermiddag/kveld Må kunne delta på opplæring på kveldstid den 23 og 24.mai

Alle frivillige får grundig opplæring i tjenesten, bred kunnskap om migrasjonsfeltet, svært dyktige kollegaer og trygge rammer. Søknadsfrist for opptak er 30.april. Spørsmål kan rettes til prosjektleder Hildigunn Hauger-Dalsgard. Mob: 450 10 829. Kortfattet søknad og CV sendes til: hilhau@redcross.no Røde Kors

avisa

Akerhus

7


Førstehjelp og personlig beredskap Hvor lang tid tar det før ambulansen kommer der du bor? Hvis svaret, som i Oslo på sitt beste er åtte minutter, bruker jeg å si «prøv å holde pusten i åtte minutter». Da skjønner alle at hvis du gjør det er du død. Det betyr at du og jeg må ta initiativ. - President i Røde Kors, Sven Mollekleiv Hva motiverer deg til å lære deg førstehjelp? Famille, venner eller andre nære som skader seg eller blir syke? Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. Lær deg førstehjelp. Arranger et kurs på jobb eller med familien. Det kan være avgjør-ende for om noen vil overleve en kritisk situasjon. På et førstehjelpskurs vil du lære deg hva du skal gjøre i kritiske situasjoner og behandle skader som for eksempel brudd, blødninger, fallskader, klemskader, også videre. Hver dag skader mennesker seg både på jobb og i private situasjoner. Mer enn 2500 mennesker faller om med akutt og uventet hjertestans hvert år utenfor sykehus. Bare 1-2 % overlever. Her kommer noen tips på noen viktige områder man bør ha fokus på når det gjelder livreddende førstehjelp.

Var på jobb, falt plutselig om med akutt hjertestans!

Undersøkelse av personer som er skadet og/eller bevisstløse De første minuttene er avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. Derfor er det viktig at du undersøker pasienten systematisk, ringer etter hjelp og iverksetter nødvendige livreddende tiltak. Få raskt oversikt på følgende: • Hva har skjedd? • Er pasienten våken? • Puster han normalt? • Hvordan er huden?

En person som var tilstede på fjorårets oljemesse ONS i Stavanger i forbindelse med jobb, fikk oppleve sitt livs verste mareritt. Plutselig og uventet falt han om med akutt hjertestans. Førstehjelpsinstruktør Øyvind Byre var heldigvis på rett sted til rett tid da denne mannen fikk hjertestans. – Jeg hørte et brak og så at en mann hadde falt om. Han blødde kraftig fra hodet. En person hadde løpt fram til ham og holdt ham i hånda. Mannen gispet etter luft. På det tidspunktet var det vanskelig å konstatere om det var gisping eller tung pusting. Men så fikk han spasmer. Det var umulig å få kontakt med pasienten. Byre forstod at noe alvorlig var på gang, og tippet mannen over på ryggen for å sikre frie luftveier. Han ropte på kollegene sine, som hentet hjertestarter. – Jeg satte i gang med hjerte- og lungeredning. Etter 30 trykk fikk jeg hjertestarteren, forteller 8

Røde Kors

avisa

Akershus

Byre. For å få frie hender til å betjene hjertestarteren, ba han noen av de tilstedeværende om å overta hjerte-/lungeredningen. Ingen meldte seg frivillig. Byre ønsker ikke å kritisere noen. Han vet at mange føler seg usikre i en kritisk situasjon som dette. – Selv om mange har lært førstehjelp, har de aldri praktisert. Nettopp av den grunn er det viktig å ta repetisjonskurs jevnlig, påpeker førstehjelpsinstruktøren. Situasjonen på ONS løste seg ved at Byre tilbød «hurtigopplæring» i hjertekompresjoner til et av vitnene. Dermed kunne han ta seg av hjertestarteren, som straks analyserte pasienten og anbefalte å gi støt. – Etter sjokket fortsatte vi med 30-2 i et minutt. Da begynte mannen å puste igjen, forteller Byre. Noen minutter senere ankom en lege til stedet. Pasienten ble brakt til sykehuset og alt står bra til med ham nå. (Kilde: Røde Kors-Avisen Rogaland, 2. utgave / november 2016)

Varsling av hendelser til 1-1-3 En god huskeregel for undersøkelse av bevisstløse pasienter er BLÅS:

B- bevissthet L- luftveier Å- åndedrett

S- sirkulasjon Når du kommer ut for en situasjon som krever førstehjelpshandling, eller i situasjoner der du er usikker på hva du skal gjøre, så bør du varsle 1-1-3 om dette. Sett mobiltelefonen din på høyttaler og følg disse prinsippene når du varsler:

• • • • •

Behold roen. Hvem ringer. Hvor ringer du i fra. Hva har skjedd. Gi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen og eventuelt hvor mange personer som er involvert.

Akutt hjertestans Dersom en person er bevisstløs og ikke puster normalt så har personen mest sannsynlig hjertestans. Når hjertet stopper å pumpe så opphører all sirkulasjon av blod og oksygen til organene våre. For å øke overlevelsesmuligheten, er det uansett årsak viktig å komme raskt i gang med god hjertelungeredning, og koble til hjertestarter så tidlig som mulig. For hvert minutt som går minsker overlevelsessjansen med 10% dersom man ikke gjør god hjerte- lungeredning i kombinasjon med bruk av hjertestarter.


Slik gjør man ved akutt hjertestans: • • • •

Sikre situasjonen og stedet. Dersom ikke tegn til liv, varsle 113/rop etter hjelp. Starte med 30 brystkompresjoner og gi 2 innblåsinger. Koble til hjertestarter og følge instruksjonene. Fortsett med dette frem til ambulansepersonalet/helsepersonell tar over pasient.

Plasser overlappende hender midt på brystkassen mellom brystvortene. Trykk ca. 5-6 cm ned i en takt på ca. 100/ min

Gi gode frie luftveier. Sjekk i munnhulen at ingen ting sitter fast. Gi to raske innblåsinger. Fortsett 30:2

Bruk av hjertestarter – alle kan klare det En hjertestarter er i dag å regne som en naturlig del av det ordinære førstehjelpsutstyret og man trenger ingen spesialkompetanse for å kunne håndtere denne. Klarer man å starte med tidlig hjerte- og lungeredning, samt gitt det første strømstøtet fra hjertestarteren i løpet av de første minuttene etter at hjertestansen har inntruffet, vil man øke overlevelsesevnen betydelig. Jo tidligere man får gitt det første sjokket fra hjertestarteren, desto større sjanse har pasienten til å overleve.

Nytt nasjonalt hjertestarterregister – 113.no Hjertestartere kan redde liv, men bare dersom man vet hvor de er. Apotek1 og Røde Kors Førstehjelp startet mot slutten av 2015 et initiativ med å bygge et nasjonalt hjertestarterregister med håp om at myndighetene ville overta arbeidet på sikt. Hensikten var at publikum kunne gjøre seg kjent med hvor det finnes hjertestartere i sitt nærområde – hjemme, på fritiden eller på jobb. 1.mars 2017 ble det laget et nasjonalt register i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Røde Kors Førstehjelp er blant de få akkrediterte bidragsyterne til det nye nasjonale registeret, www.113.no. Det er lagt godt til rette for at alle som eier en hjertestarter skal kunne bidra til at 113.no blir en suksess ved at det er lett å registrere nye hjertestartere. De mange tusen oppføringene fra vårt opprinnelige register vil samordnes og overføres til det nasjonale registeret i løpet av våren. Med et offisielt nasjonalt register vil private hjertestartere endelig bli tilgjengelig for AMK. Når noen ringer 1-1-3, skal Nyttig om hjertestartere • • • • • • • •

En hjertestarter består av tre enheter. Batteri, elektroder og selve enheten. Hjertestarteren har som regel to knapper. En for å slå den på og en for å avgi sjokk. Når man slår på en hjertestarter så vil den forklare, på norsk, hva man skal gjøre. Noen har også tekstdisplay hvor alt er forklart skriftlig også. Man kan IKKE gjøre noe galt. Noen hjertestartere kan måle hva du gjør og forteller hva du skal gjøre bedre. Hjertestarteren er som regel utstyrt med et bruker-kit som består av en pusteduk, barberhøvel, tekstilsaks, hansker og tørkeklut. Hjertestarteren bør lagres tørt i romtemperatur. Det finnes varmeskap som tåler ned til – 25 grader Celsius dersom man vil gjøre hjertestarteren tilgjengelig utendørs.

AMK-sentralene ha oversikt over hvor det finnes hjertestartere, slik at de kan gi publikum beskjed om hvor de kan løpe og hente en hjertestarter og dermed kunne avgi sjokk før ambulansen ankommer. Dette vil kunne redde mange liv årlig i tiden fremover.

Stadig flere bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kjøper hjertestartere. Vi håper at alle som leser dette vil bruke noen minutter og registrere nærmeste hjertestarter på 113.no. Røde Kors Førstehjelp ønsker å plassere flest mulig hjertestartere ut til stedene/ områdene der pasientene faller om fordi vi ønsker å bidra til å redde flest mulig liv.

For flere spørsmål om førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og hjertestartere kan man ta kontakt med Røde Kors Førstehjelp på telefon 05003 – tastevalg 5 eller på e-post: post@rodekorsforstehjelp.no Anbefalt førstehjelpsutstyr i hus, bil og i sekken • • • •

Sjekk dato på førstehjelpsutstyret ditt hjemme og i bilen. Utstyr som kompresser og plaster er som regel sterilt pakket og har en holdbarhetsdato. En førstehjelpsenhet til tursekken bør inneholde nok utstyr til å håndtere små sår og skader, til større blødninger. Samtidig er det smart å ta med gnagesårplaster, kom-primerende bandasje saks, pinsett og varmefolie. I hjemmet bør man ha en førstehjelpsenhet som håndterer alt fra små skader i hverdagen, brannbandasje, øyeskyll, diverse bandasjer, osv. I bilen er man pålagt å ha førstehjelpsutstyr som kan behandle 2-3 pasienter i en eventuell ulykke.

Les mer på www.rodekorsforstehjelp.no

Røde Kors

avisa

Akerhus

9


West Erbil Emergency Hospital, Mars 2017. ICRCs kirurgiske team opererer en gutt som ble skadet i Mosul.

Kunsten å lokke frem et smil – skildring fra Marit Busengdal, delegat i Erbil, Irak Midtøsten har i lengre tid vært et urolig hjørne på vår klode. Mange land i området har vært belastet med krigshandlinger de senere årene. Dette er grunnen til at jeg i perioder har jobbet som sykepleier og ICRC-delegat flere steder i Midtøsten. Denne gangen er jeg i Erbil, hovedstaden i den kurdiske delen av Irak. Tekst: Marit Busengdal | Foto: © Saara Mansikkamäki, Finnish Red Cross

Røde Kors har vært tilstede her i Irak siden 1980, i den kurdiske regionen siden 1991 og er ikke bare involvert i helsedelen av det humanitære arbeidet. Men nå er det nå slik at som sykepleier er det helse jeg er involvert i. Jeg er en del av et kirurgisk team, en godt blandet internasjonal gruppe. Da angrepene i Mosul startet, tilbød ICRC (International Committee of the Red Cross) å yte hjelp til de skadde. Det var viktig å finne et sted som var såpass nær kampene, men likevel såpass langt unna, at sikkerheten til delegatene kunne ivaretas på en best mulig måte. Resultatet ble at vi arbeider i et eksisterende sykehus i Erbil. Vi har vår egen avdeling og dette er annerledes enn hva vi ellers er vant med, når vi har feltsykehus (telt). Dette sykehuset drifter flere spesialavdelinger. Vi jobber sammen med lokale leger og sykepleiere og det er en stor kulturell forskjell i hvorledes vi jobber. Det som vi hjemme vil kalle sykepleie, som personlig hygiene og sørge for at pasienter spiser, er oppgaver som de pårørende tar seg av. Det å observere en pasient etter en operasjon tillegges også de pårørende. Språket her er selvsagt en utfordring for oss. Mange av oss har arbeidet i arabiske 10

Røde Kors

avisa

Akershus

land tidligere og trodde vi kunne bruke vårt lille arabiske vokabular her, men det får vi lite bruk for. Her snakker man kurdisk og selv om skrifttegnene er like, er språkene vidt forskjellige. Derfor er vi avhengige av tolker for å snakke med pasientene. Våre tolker er alle leger. Det er en fordel, når man skal forklare prosedyrer relatert til den enkelte pasient. Pasientene vi møter kommer fra Mosul. De har som regel vært innom en førstehjelpsstasjon før de kommer til oss. Skadene de har pådratt seg er stort sett noen dager gamle. Dermed er de ofte infiserte. Det kreves mer behandling enn om skaden hadde vært fersk. Dessuten, disse pasientene har vært igjennom utrolig mye. Barn har opplevd mye – mye de så absolutt ikke har fortjent. En av flere historier som har gjort inntrykk på meg, var da jeg fikk historien til Layla. Hun ble stelt av sin datter, en stille jente som ikke sa stort. Bakgrunnen var at en ICRC-kollega søkte etter en liten gutt, visstnok uten pårørende. Ved hjelp av tolk, søkte jeg innom de andre avdelingene. Vi fant ham! Det viste seg at han var sønn til Layla. Datteren hadde delt seg mellom disse to, noe hun ikke hadde fortalt oss. Hun var fortvilet, lillebroren

hadde ligget på et annet sykehus i respirator i fem døgn, så overført til vårt, til nevrokirurgisk avdeling. Der mente de at det ikke var noe for dem og hadde skrevet ut gutten, uten å sjekke ham for andre skader. Søsteren var så sliten og fortvilet over situasjonen. Hun visste ikke hvor hun skulle ta med broren. Hun ble glad for at vi tok hånd om dette og fikk innlagt gutten på vår avdeling. Da fortalte Layla at et av hennes barn døde, ektefellen og to barn var savnet, ett barn drept og to andre barn var på et annet sykehus i Erbil – alt på grunn av et angrep i området der hun bodde. Sterkt å høre henne fortelle det. Jeg snudde meg til datteren og sa jeg syntes hun hadde vært fantastisk overfor mor og bror og jeg spurte hvor gammel hun var. 14 år svarte hun. Da spratt tårene hos meg. Det skal ikke være mulig å laste så mye på en ung pikes skuldre. Tanken på at mine egne barnebarn skulle belastes slik, er utenkelig. Lillebror ble forøvrig undersøkt av Røde Kors-legen og har fått behandling for sine sår og sine brudd. En annen pasient hjalp jeg til å få vasket håret. Hun hadde sår i ansiktet og hodet, i tillegg var hun hemmet på grunn av andre skader. Utrolig fornøyd og takknemlig!

Operasjonssykepleier, lagleder og delegat fra Norges Røde Kors, Marit Busengdal, utenfor ICRC-kontoret på West Erbil Emergency Hospital i Erbil, Irak.

Til tross for at hun hadde mistet fire barn, sa hun at hennes neste datter skal kalles Marit etter meg. Hver dag er jeg innom henne, holder rundt henne og lar henne gråte på skulderen min. Mange samtaler med flotte mennesker har jeg hatt. De har lidd mye og kommer sikkert til å lide fremover. Hjemmene deres er ødelagte, de er plassert i leire og er å regne som flyktninger i eget land. Hvorfor jeg trives med å jobbe slik? Når du klarer å lokke frem et smil – fra et barneansikt som har vært mimikkløst i mange dager – er det så absolutt verdt det!