Page 1

2012 Created by river. Klaipeda


Sukurta upės. Klaipėda Kultūrinių iniciatyvų tiltas sujungia miestus, šalis, regionus, tautas... Klaipėdos miesto kūrybinė vertė daugiausia yra formuojama uosto, upės ir jūros kaimynystės, uosto industrinių teritorijų, kurios gali būti naudojamos kultūriniams tikslams. CITIES („Kūrybinės industrijos tradicinėse kultūros erdvėse“) projektas - tai 10 partnerių iš 7 valstybių (Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Suomijos) bendra iniciatyva. Juo siekiama skatinti projekte dalyvaujančių miestų kūrybinio ir kultūrinio sektorių verslumą, pasidalinti savo gerąja praktika. Partnerius ypač domina, kaip atgaivinti apleistas buvusias pramonines teritorijas, panaudoti uosto erdves. Projekto metu dėmesys buvo skirtas ir urbanistinei plėtrai, skatintas menininkų, verslininkų, kultūros ir mokslo atstovų bendradarbiavimas. Projekto pagrindinis partneris – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, projekto partneris – Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra (KEPA). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) INTERREG IVC programos. CITIES projekto tinklą sudaro partneriai iš Klaipėdos (Lietuva), Modenos (Italija), Gijono (Ispanija), Bragos (Portugalija), Danubes ir Pilies (Vengrija), Celje (Slovėnija), Venecijos (Italija), Sevilijos (Ispanija) ir Tamperės (Suomija). Praktikos gidas – projekto partnerių ir jų regionų veiklų rinkinys. Naudota sąvoka „geriausia praktika/veikla“, apibrėžianti veiklą, kuria miestas didžiuojasi, iš kurios gali pasimokyti kiti miestai ir regionai, nedalyvaujantys CITIES projekte. Partneriai domisi, kaip kultūros ir kūrybinės industrijos gali prisidėti prie XXI a. amžiaus ekonomikos stiprinimo. Anot Europos Komisijos pranešimo „Kultūra ir ekonomika“ (2006), kūrybinės industrijos daro vis didesnę įtaką Europos konkurencingumui, tvarumui ir socialinei sanglaudai. Kūrybinės industrijos sudarė 2,6 proc. BVP ir 3,1 proc. darbo vietų Europos Sąjungoje. Nors Klaipėdoje vis dar juntamas stiprus industrinio uostamiesčio identitetas, galima pastebėti vis daugiau kūrybinių iniciatyvų ženklų, ypač buvusioje uosto teritorijoje, esančioje Klaipėdos senamiestyje. Projekto veiklos buvo viešinamos visus trejus jo įgyvendinimo metus kartu su dienraščiu „Vakarų ekspresas“ – vienu didžiausių kūrybinių industrijų kompanijų Klaipėdoje. Dėkojame savo partnerio kūrybingai komandai!

Created by river. Klaipeda The bridge of culture initiatives coats cities, countries, regions, nations… The creative value of our city Klaipeda is mostly formed by the proximity of the port, river and the sea, including industrial port territories that are started to be used for the cultural purposes, and the sense of mobility and freedom of these spaces. CITIES (“Creative Industries in Traditional Intercultural Spaces”) is a joint initiative generated by 10 partners from 7 countries: Lithuania, Italy, Spain, Portugal, Hungary, Slovenia and Finland. The project aims to promote the growth of entrepreneurship in the creative and cultural sectors through its network of participating cities and to share this learning with cities beyond. Partners are particularly interested in how to revitalize abandoned, retrogressive areas, waterfront development as well as ones previously used for traditional and heavy industry. The project activities were focused as well on urban development; enhancement of networking among people from different backgrounds in the arts, business, culture and science to support regional business clusters in creative industries field; and, promotion of research activities focused on the region’s creative industries. The project is led by Klaipeda City Municipality Administration in Lithuania, coordinated by Klaipeda Economic Development Agency (KEDA) and funded by the INTERREG IVC Programme through the European Regional Development Fund (ERDF). The CITIES network consists of the following project partners from such cities as: Klaipeda (Lithuania); Modena (Italy); Gijón (Spain); Braga (Portugal); Danube and Pilis, (Hungary); Celje (Slovenia); Venice (Italy); Sevilla (Spain) and Tampere (Finland). The guide of practice is a collection of activities across the partner cities and their regions. The definition that we used of “best practice” was practice that the city was proud of and which it felt contained learning to be shared with other cities and regions outside the network. Partners interest in finding how culture and the creative industries can make a greater contribution to 21st century economies, and diversification of urban areas. According to the European Commission’s report ‘Culture and the Economy’ (2006), the creative industries have a growing relevance to European competitiveness, sustainability and social cohesion; they represented 2.6% of the GDP of the EU and 3.1% of employment. Although Klaipeda still has a pure identity of industrial and port city, we can notice more and more signs of creative initiatives and business especially on waterfront area in old city of Klaipeda. With the help of press Media Company “Vakaru ekspresas” – one of the leaders of creative industry in Klaipeda, the project activities have been disseminated in the region during 3 years of project implementation. Thanks to the creative team of daily VE as a local partner for development of creative industries ideas!

www.eucreativeindustries.eu www.kepa.lt/zemelapiai www.ve.lt


Keli mokiniai ir jų mokytoja originaliai atkreipė visuomenės dėmesį į pramoninį uostamiesčio paveldą: surengė slidžių žygį ledo sukaustyta Dane – nuo vieno upę iš viršaus įrėminančio vamzdžio iki kito A few schoolchildren and their teacher turned the public’s attention towards the industrial heritage of the city in an original fashion: they arranged a ski-activity in on the frozen Dane river – sliding from one conduit which frames the river to o another

Sausis / January 2012 S 52 1 2 3 4

2 9 16 23/ 30

3 10 17 24/ 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

1 d. – Naujųjų metų diena / Lietuvos vėliavos diena 6 d. – Trys Karaliai 13 d. – Laisvės gynėjų diena


Klaipėdos senamiestis neįsivaizduojamas be tradicinių renginių, kuriuos ilgainiui turėtų papildyti nauji raiškos būdai: pavyzdžiui, Jono kalnelis, kurį pagyvina Užgavėnių, Joninių bei kitų švenčių šurmulys, turėtų tapti ir šalia esančiame senajame tabako fabrike steigiamo kūrybinio inkubatoriaus erdvių tąsa The Old Town of Klaipeda is inconceivable without its traditional events which should eventually be complemented by new forms of expression. Jonas hill, for example, is being enlivened by the merry-makings of a Carnival, the Feast of St John and other festivals, and in the future will become a follow-up of a creative incubator which will utilize the former tobacco factory nearby

Vasaris / February 2012 V 5 6 7 8 9

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

14 d. – Šv. Valentino dien a 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena


Burlaivis „Meridianas“ yra vienas iš seniausių industrinių objektų konversijos uostamiestyje pavyzdžių: 1948-aisiais Suomijoje statyta barkentina, ilgus metus tarnavusi kaip kursantų mokomasis laivas, vėliau tapo restoranu bei įvairių renginių oaze, o ilgainiui – ir žinomu Klaipėdos simboliu The sailing vessel “Meridianas” is one of the oldest examples of the conversion of industrial objects in the city: the vessel was built in 1948 in Finland and used for training purposes for a long time. Aſter that, it was turned to a restaurant and a place for events, and finally became one of the most well-known sights of Klaipeda

Kovas / March 2012 9 10 11 12 13

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

4 d. – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena 8 d. – Tarptautinė moterų solidarumo diena 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 20 d. – Žemės diena 29 d. – Lietuvos įstojimo į NATO diena


Senoji inteligentija – į uostamiestį iš įvairių šalies kampelių atvykę dėstytojauti specialistai, čia kurti panorę dailininkai, skulptoriai, muzikai bei aktoriai. Miestas pajūryje ir dabar tebėra magnetas iškiliems šalies kultūros veikėjams, čia randantiems erdvę saviraiškai ir maloniam laisvalaikiui The old clerisy of the city is a group of academics, artists, musicians and actors who came here to lecture and create. The city beneath the sea is still a magnet for well-known people of culture as an attractive place for expressing themselves and enjoying their leisure

Balandis B a / April 2012 13 14 15 16 17

2 9 16 23/ 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

1 d. – Juokų diena 8, 9 d. – Krikščionių Velykos 12 d. – Kosmonautikos diena 27 d. – Medicinos darbuotojų diena


Klaipėda garsėja kaip patogus gyventi, gerai išplėtotos infrastruktūros miestas. Ne išimtis ir vartotojui prieinamos šiuolaikinės informacinės technologijos. Jaunų šios srities specialistų ambicijų dėka uostamiestyje kuriamos pažangios įmonės Klaipeda is well-known as a city with a well-developed infrastructure which assures comfortable living. IT isn’t an exception – thanks to the ambitions of yo young professionals, many innovative companies were established in the city

Gegužė / May 2012 G 18 19 20 21 22

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1 d. – Tarptautinė darbo diena / Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena 6 d. – Motinos diena 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 9 d. – Europos diena 14 d. – Pilietinio pasipriešinimo diena 20 d. – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena


Pastarąjį dešimtmetį Klaipėdoje padaugėjo mažosios plastikos akcentų, kurie gerokai paįvairino turistinį senamiesčio žemėlapį. Ties pasukamuoju tilteliu per Danės atšaką Piliavietės pašonėje įsitaisė uostamiesčio legendų įkvėptas „Vaiduoklis“ Ma small varied figures have occupied the touristic map of Klaipeda’s Old Many Town in the last decade. The sculpture of the ghost inspired by the legends of Tow Klaipeda was built next to the revolving bridge across the Dane’s arm nearby Kla the foundations of the castle th

Birželis / June 2012 B 22 23 24 25 26

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena 3 d. – Sąjūdžio diena / Tėvo diena 14 d. – Gedulo ir vilties diena 15 d. – Okupacijos ir genocido diena 23 d. – Birželio sukilimo diena 24 d. – Joninės


„The Tall Ships‘ Races-2009“ regatos pritraukimas į Klaipėdą palankiai atsiliepė miesto kūrybinei ekonomikai: suteikė progą pasireikšti tiek naujus sumanymus išplėtojusiems miesto kultūrininkams, tiek išradingumo nestokojantiems verr slininkams The arrival of “The Tall Ships Races-2009” regatta to Klaipeda has had a positive ossittiv ivee impact on the creative economics of the city: it gave its ingenious creatorss a ass we welllll as innovative businesspeople a great possibility to self-actualize their aspirations pirrat atio ions io ns

LLiepa i / July 2012 26 27 28 29 30

2 9 16 23/ 30

3 10 17 24/ 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 15 d. – Žalgirio mūšio diena 30 d. – Jūros diena


2003-aisiais Klaipėdoje pastačius Kruizinių laivų terminalą, miestas tapo įspūdingų kruizinių laivų uostu: per sezoną čia apsilanko 35-45 kruiziniai laineriai, atplukdantys 30-37 tūkst. užsienio turistų Thanks to the Cruise Terminal that was built in 2003, the city of Klaipeda became a port for impressive passenger-cruise ships: 35-45 cruise ships with 30-37 thousand tourists on board arrive here per season

Rugpjūtis / August 2012 31 32 33 34 35

GB

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

12 d. – Tarptautinė jaunimo diena 15 d. – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena) 23 d. – Juodojo kaspino diena 31 d. – Laisvės diena


Rekonstruotos Danės krantinės atvėrė naujų galimybių vietos verslui: čia įsikūrusių modernių barų ir restoranų lauko kavinės giedromis dienomis neatsigina lankytojų ir pripažįstamos viena jaukiausių uostamiesčio vietų The reconstructed embankments of the Dane river provided new possibilities for local businesses. The open-air cafeterias of the local bars and restaurants which are full during fine weather are enjoyed as some of the coziest places in the city

Rugsėjis / September 2012 35 36 37 38 39

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 d. – Mokslo ir žinių diena 8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena) / Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena 22 d. – Baltų vienybės diena 23 d. – Lietuvos žydų genocido diena


Buriavimą, irklavimą ir kitas tradicines sporto šakas Klaipėdoje je papil papildo ild do as, paplūdimo egzotiškesnės – įkvėptos jūros kaimynystės: jūrmylės plaukimas, regbis, vėjarogių varžybos (nuotraukoje) bei kitos Sailing, boating and other traditional sports in Klaipeda have been een n jo join joined ined ed by other exotic ones, inspired by the environment of the sea: nautical uttic ical al sswim, wim, wi m, beach rugby, blokart (in the photo), etc. beac

Spalis / October 2012 40 41 42 43 44

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

5 d. – Tarptautinė mokytojų diena 14 d. – Derliaus diena 16 d. – Boso diena 25 d. – Konstitucijos diena


Arti vandens ir kūrybiškumo: buvusiame katerių ir jachtų elinge Šiaurės rage 2010-aisiais atidarytas „Švyturio menų dokas“. Daugiafunkcinė renginių erdvė, puikiai tinkanti ir spektakliams, ir diskotekoms, ir roko koncertams, CITIES projekto dalyvių pripažinta Klaipėdos gerosios praktikos pavyzdžiu kūrybinių ų industrijų srityje Next to the water and creativity: in 2010, the former yacht and boat slipway ayy next to the city centre was turned into the Lighthouse Art Dock. As a multifuncifun uncun ctional event space, it is perfectly suited for performances, parties and rockk gigs as well, and was acknowledged as a best practice of the creative industries sector of Klaipeda by the partners of the CITIES project

Lapkritis / November 2012 44 45 46 47 48

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

1 d. – Visų Šventųjų diena 2 d. – Vėlinės (Mirusiųjų atminimo diena) 23 d. – Lietuvos karių diena 30 d. – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena


Viena iš dingsčių aplankyti Kruizinių laivų terminalą puošiančią kompoziciją „Vaikystės svajonė“ yra besikeičiantis personažų įvaizdis: berniukas ir šuo reguliariai aprengiami specialiai jiems sukirptais apdarėliais, atitinkančiais progą ir sezoną One of the reasons to take a look at the sculpture “A Childhood Dream” at the Cruise Terminal is the variable image of the figures: the boy and the dog are regularly dressed up in clothes which are designed specially for them, heem, and match the occasions and seasons as well

Gruodis G ru / December 2012 48 49 50 51 52

3 10 17 24/ 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

10 d. – Tarptautinė žmogaus teisių diena 24 d. – Šv. Kūčios 25, 26 d. – Šv. Kalėdos


Kūrybinio tinklo CITIES partneriai / Partners of the creative network CITIES:

Foto / Photo: Eimantas Chachlovas, Vilius Mačiulaitis / „Vakarų ekspresas“ Tekstai / Text: Valerija Lebedeva, Raimonda Laužikienė Dizainas / Design: Agnė Kanaverskytė Spauda / Printed by: Leidybos grupė „Druka“, www.druka.lt

VAKARU EKSPRESO Kalendorius 2012  

VE reprezentacinis kalendorius. Bendras projektas su KEPA. Dizainere Agne Kanaverskyte. Spaustuve Druka