Page 1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Faculty of Fine Arts

MANAVGAT BELEDİYESİ Manavgat Municipality

S EMP OZY U M K ATAL O G U Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

1


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Faculty of Fine Arts

MANAVGAT BELEDİYESİ Manavgat Municipality

Kapak ve Sayfa Tasarım Yrd.Doç.Dr. Aydın ZOR Dizgi ve Sayfa Düzeni Ali YILMAZ www.mattajans.com Baskıya Hazırlık Gönül AVCI Leyla MAZIBAŞ Burcu KANOĞLAN Fotoğraflar Arş.Gör. Serap DUMAN Aladdin HIZ Aslıhan ŞAHAN Baskı TRC BASKI TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş. Çıplaklı Mahallesi Farabi Cad. N Blok No:23/14 - ANTALYA KURUMLAR V.D. 590618021 TİC SİC.NO: 89887 MERSİS NO: 0859061802100011

Bu katalog; 29 Eylül - 16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Su ve Taş temalı Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyuu için 1000 adet bastırılmıştır.

S P O N S O R L A R


Değerli sanat dostlarım, Manavgat, doğal güzellikleri ırmağı, şelalesi, antik şehirleri, yemyeşil ormanları ve turizmdeki yüksek yatak kapasitesiyle her geçen gün hızla büyüyerek il olmaya aday bir kent haline gelmiştir. Turizmin parlayan yıldızı Manavgat’ta çalışmak, hizmet üretmek özen gerektirir. Yaşayan bir sistem kuran, gelişmelere karşı, yaşam kadar hızlı adapte olan ve bu sistemin saat gibi düzenli çalışmasını sağlayan güçlü ve dinamik bir belediyedir Manavgat Belediyesi. Kente değer katan çevreyi korumayı, kültür ve sanata önem vermeyi ve modern hayatın bir parçası haline getirmeyi ön planda tutarak, Türkiye ve Antalya’ya yakışır, dünyanın önde gelen turizm merkezleriyle yarışır bir ilçe olma yolunda emin adımlarla yürümekteyiz. Yerel yönetimlerin görevi sadece kentte alt ve üst yapı eksiklerini gidermek değildir. Kentin kültürel ve sosyal hayatını da ayakta tutmak, günümüzün güç ekonomik koşullarında yaşama mücadelesi veren insanlarımıza sanatsal faaliyetler düzenlemek de belediyelerin görevleridir. Manavgat’ımız son yıllarda belediyemizin büyük kültürel yatırımlarıyla bir kültür, sanat ve huzur kenti haline gelmeye başlamıştır. Bu düşünceden yola çıkarak Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin değerli öğretim üyelerinin katkısıyla kentimizde ilk kez bir Taş Heykel Sempozyumu düzenledi. Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyumumuzun konusu, kentimizin sembolleri “Taş ve su” oldu. Çok değerli heykeltıraşlarımız Manavgat’ımızın eşsiz güzellikteki Manavgat Irmağı kıyısında gece gündüz çalışarak 12 birbirinden güzel eseri kentimize kazandırdı. Bu eserlerin, Manavgat’ımızın marka değerini güçlendirdiğine inanıyorum. Manavgat’ımızda düzenlenen bu sempozyumda bizlere verdikleri önem ve destek nedeniyle üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin değerli öğretim üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılan heykeltıraşlarımıza, asistanlarımıza, belediye ekiplerimize ve Manavgat halkıma çok teşekkür ediyorum. Barışın, özgürlüklerin, sevginin, kardeşliğin kenti Manavgat’ta düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun devamının gelmesini dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım. Şükrü SÖZEN Manavgat Belediye Başkanı


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kurulduğu günden bugüne kadar birikimlerini eğitim, bilim üretimi, araştırma, kültür, sanat, etkinlik ve başarılarla ortaya koymaya; bu birikimi, bir yandan faydalı pratik sonuçlara, bir yandan bilgi, kültür ve sanat içerikli değerlere dönüştürerek toplum yaşamına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Fakültemiz, uluslararası ölçekte bir kalite ve disiplin ile gerçekleştirilen eğitim, araştırma ve her türlü kültür- sanat aktivitelerini son derece önemsemekte; kültür ve sanat olgularının toplum yaşamındaki yadsınamaz önemi nedeniyle sanatsal faaliyetlere uluslararası kalite ve disiplin ölçeğinde geniş yer vermektedir. Fakültemiz yaptığı her yeni etkilikte kültür-sanat faaliyetini doruğa ulaştırmaya çabalamaktadır. Fakültemizin Heykel Bölümü ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde; uluslararası çapta bir sanat organizasyon olan ve Türkiyeden yedi Avrupadan beş sanatçının katlımı ile gerçekleştirilen, Manavgat Uluslararası Taş Sempozyumu yarattığı kültürel hareketlilikle entelektüel ortama canlılık getirmiş, Manavgat’ın hali hazırda var olan ulusal ve uluslararası cazibe merkezi olma durumuna önemli katkı sağlamıştır. Sanata gönül vermiş kişiler ile birçok kurum ve kuruluş arasında işbirliğine vesile olmuştur. Sempozyum sonunda ortaya çıkan yapıtlar Manavgat ırmak kenarındaki uygun noktalara yerleştirilmesi ile de Manavgat halkını sanat ortak paydasında bir araya getirmiştir. Yaşamın nesnel ve manevi gerçekliklerini derin bir duyarlıkla algılayan sanatçıların incelikli dokunuşların bir çeşit tercümesi olan sanatsal çalışmalar, doğa kaçınılmaz şekilde paylaşma coşkusunu peşi sıra getirir. Sanat eserleri aracılığı ile gerçekleşen bu coşkulu paylaşım, sanat eseriyle iç içe olan bireylerin düşünsel ve duygusal dünyasında harmanlanarak gitgide yeni ve özgün boyutlara dönüşen fikir, algılayış yahut duygu özelliği kazanarak toplumsal boyutta da büüyerek çoğalır. Yaşamın ritmi ile birlikte, “algısal farklılaşma”ların binbir farklı yolda ayrı ayrı yürünen, türlü çelişki ve sancılardan geçilen, fakat er ya da geç “iyi”nin ve “güzel”in boy verdiği bir mutluluk bilgelik bahçesinde nihayetlenen sanat yolculuğudur bu. Böylesi bir yolculukta Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Manavgat Belediyesi aracılığıyla halkın ve özellikle gençlerin rehberi, sanatçıların destekçisi ve sanatın gözcüsü olma sorumluluklarını üstlenmiş olma bilincindedir. Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen bu sempozyumda emeği geçen, Üniversitemiz ve Manavgat Belediyesi mensuplarına; Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde katkı sunan tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor; bu etkinliğin uzun soluklu ve kalıcı değerler üreten geleneksel bir yapıya dönüşmesini arzu ediyoruz. Prof. Sadettin SARI Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı


Kültürel, doğal ve coğrafi yapının kamusal yaşam alanlarına yansıyan en önemli göstergelerinden biri kamusal alanda yer alan mimari ve plastik öğelerdir. Bu plastik öğeler içinde çok özel bir yere sahip olan heykeller kamusal yapılanmaya dair özelliklerin belirlenmesinde olduğu kadar; geçmişe dair süreçlerin analizinde ve geleceğe dair öngörülerin oluşumunda ele alınması kaçınılmaz olan verileri içinde taşımaktadır. Doğal, tarihsel ve kültürel güzellikleriyle Antalya’ kenti ve bölgenin çok özel bir yerleşimi olan Manavgat’ta farkındalığı yükseltmek ve doğal ve kültürel değerler arasında güçlü etkileşimli bir ilişki ve algı zinciri oluşturarak, değerlerin güçlerini karşılıklı transfer edip saygın bir Manavgat markası yaratmaya sanat aracılığıyla katkı vermek amacıyla, 28 Eylül-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Manavgat Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde “Su ve Taş Temalı Taş Heykel Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. İlki düzenlenen “Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” ile Manavgat’ın hali hazırda sahip olduğu kent mekânındaki canlılığı ve duyum zenginliğinin artırılması amaçlanmıştır. Duyum zenginliği ve görsel uygunluk özellikle Manavgat’ın yayalaştırılmış mekânlarında elde edilen tatmin düzeyinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunması hedeflenirken; ortaya çıkan heykeller, toplum dinamiğinin ve kültürünün belirgin yansıması haline dönüşecek ve çevresi ile kurduğu ilişkilerden aldığı güç sayesinde mekânın devinimleri ile kaynaşarak zaman, düşünsel ve fiziksel anlamda bütünlüğü oluşturacaktır. Kentin ırmak kenarındaki çeşitli noktalarına yerleştirilen bu heykeller ile kentsel görüntüyü oluşturan diğer elemanlarla birlikte kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak ve yerleştirildiği mekânın estetik kalitesini artıracaktır. Bunun yanı sıra bu heykeller özgün belirleyici özellikleri ile bulundukları yerdeki gerçekleşen etkinlikler için ve elde edilen diğer deneyimler ya da algılarla birlikte; Manavgat’ı içinden okurken, onun kendine has labirentinin yasalarını keşfetmek için nedenlerden biri olacaktır. Heykeller ile kent dokusunun içinde kendine yer açarak, binalar, sokaklar, meydanlarla bütünleşip ve geçmişten günümüze uzanan sessiz dokunun ayrılmaz bir parçası olarak yeni “im”lere dönüşecektir. Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü olarak, kısa zamanda büyük zorlukların aşılmasını gerektiren, ortak aklı kullanarak büyük gayret ve emeklerle gerçekleştirilen Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapsamında bizlerle işbirliği içinde olan kurum, kuruluş; kurullarımızda görev alan; planlama, organizasyon, uygulama gibi pek çok farklı aşamalarda katkılarını esirgemeyen Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen, çok özel duyarlılıkları olan Belediye Başkan Yardımcıları Sebahat Çevik ve Aydın Öz’e ve tüm Manavgat Belediyesi mensuplarına, sanata gönül vermiş kişilere; Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza, şükranlarımı sunuyor; onlarla birlikte Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü olarak, bu etkinliğin bir parçası olma mutluluğunu ve gururunu paylaşıyorum. Yrd. Doç. Hanife YÜKSEL Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı


S E M P O Z Y U M

D Ü Z E N L E M E

K U R U L U

Prof. Sadettin SARI

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Şükrü SÖZEN

Manavgat Belediye Başkanı

Aydın ÖZ

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı

Sebahat ÇEVİK

Doç.Dr.Ömer ZAİMOĞLU

Akdeniz Üniversitesi GSF Dekan Yardımcısı

Yrd.Doç. Hanife YÜKSEL

Akdeniz Üniversitesi GSF Heykel Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Aydın ZOR

Akdeniz Üniversitesi GSF Grafik Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ Akdeniz Üniversitesi GSF Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Işık ASLIHAN

Akdeniz Üniversitesi GSF Heykel Bölümü Öğretim Elemanı


S A N A T Ç I L A R - A R T I S T S Ahmet ÖZER

Balık / Fish

Alessio RANALDI

İsimsiz / No Name

Ayhan KAYAPINAR

Buz Üztünde Dans / Dancing on Ice

Ayhan YILMAZ

Şelale / Water Fall

Carole TURNER

Kadın / Women

Hanife YÜKSEL

Deniz Atı / Sea Horse

Hitoshi TANAKA

Ayın Gözyaşları / Moon Drops

Işık ASLIHAN

Uzaklar / Away

Leonardo CUMBO

Hayatın Kaynağı / Drop of Life

Figen TEK ALTUN

Yakamoz / Pendar

Petre PETROV

Şelale / Waterfall

Serap YILDIZ İLDEN

Deniz Atı / Sea Horse

S A N AT Ç I A S İ S TA N L A R I - A R T I S T S A S S I S TA N T S Ayberk Yıldırım - Berna Akça - Dilek Paktaş - Eray Demir - Hatice Tekin - İsa Yılmaz Mukaddes Yörük - Mustafa Bolat - Nazım Durak - Sevhan Kaynar - Şule Şahin


Ahmet ÖZER Dogum: Antaya - Kaş Eğitim: Lisans, Anadolu Üniversitesi, Animasyon, 1989/1995 - Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Animasyon, 1997/1999

ETKİNLİKLER: 2010 Ahmet Özer, “Heykel Çalışması”, Uluslararası Sanat Kolonisi, Denizli - 2014 Ahmet Özer, “Heykel Çalışması”, Uluslararası Akademi Ada Sanat Kolonisi, KKTC, Lefkoşe, 2008 Ahmet Özer, Denizli İncilipınar Parkı için Orhun Anıtı Taş Heykeli, Denizli - 2008 Ahmet Özer, Denizli İncilipınar Parkı için Türk Büyükleri Büstleri (16 Adet), Denizli - 2008 Denizli İncilipınar Parkı için Şehitlik Rölyefi (4 adet), Denizli - 2008 Denizli İncilipınar Parkı için Milli Mücadelede Önder Olmuş Denizlililer ( 10 adet) Heykeli, Denizli - 2008 Denizli İncilipınar Parkı için Zübeyde Hanım Büstü, Denizli - 2008 Denizli İncilipınar Parkı için Kültigin Büstü Denizli - Denizli, Şiir Otel, El Heykeli - 2013 İstanbul, Şişli Metobolik Cerrahi Anıtı - 2013 Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük Girişi Atatürk Anıtı, Denizli - 2012 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Girişi, Atatürk ve Eğitim Anıtı, , Denizli - 2013 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Cam-Seramik Duvar Pano Çalışması (2 adet), Denizli

Born: Antaya - Kaş Education: Undergraduate, Anadolu University, Animation, 1989/1995 - Master, Anadolu University, Animation, 1997/1999 ACTIVITIES: 2010 Ahmet Ozer, “Sculpture Study “, International Art Colony, Denizli - 2014 Ahmet Ozer, “Sculpture Study”, International Academy Island Art Colony,, Cyprus, Nicosia - 2008 Ahmet Özer Orhun Memorial Stone Sculpture for İncilipınar Park, Denizli - 2008 Ahmet Özer, Bust of Turkısh Leaders for Denizli İncilipınar Park (16 units), Denizli - 2008 Martyrdom Relief for Denizli İncilipınar Park (4), Denizli - 2008 Zübeyde Hanım’s Bust for İncilipınar Park Denizli, Denizli 2008 Kültigin’s bust for Denizli İncilipınar Park - Denizli, Siir Hotel, Hand Statue - 2013 Istanbul, Sisli Metabolic Surgery’s Memorial - 2013 Pamukkale University, Rector Enterence, Ataturk Memorial, Denizli - 2012 Pamukkale University, Enterence of Faculty of Education, Monument of Ataturk and Training , Denizli - 2013 Social Facilities in Pamukkale University, Glass-Ceramic Wall Panel Study (2), Denizli

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

10


Ahmet ÖZER Balık / Fish

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

11


Ahmet Özer Balık/ Fish

Akdeniz AkdenizÜniversitesi ÜniversitesiGüzel GüzelSanatlar SanatlarFakültesi/Akdeniz Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine University Faculty of Fine Arts Arts--Manavgat ManavgatBelediyesi/Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Municipality

12 12


Ahmet Özer Balık/ Fish

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

13


Alessio RANALDI Dogum: Montefiascone (İtalya) 1974 Eğitim: Roma Sanat Akademisi - Takı Tasarımı - 2002 İtalya Viterbo Sanat Okulu AureArt - Heykel - 2005 Katıldığı Sergi ve Sempozyumlar: 2015 Uluslararası Benq Çalıştayı (Tayvan) - 2015 Sergi 6. Pekin Sanat Bienali (Çin) - 2015 Fuzhou, Uluslararası Heykel Ödülü (Çin) - 2015 Uluslararası Heykel Sempozyumu Maalot (İsrail) - 2015 1. Kish Heykel Sempozyumu (İran) - 2014 6. Tahran Heykel Sempozyumu (İran) - 2014 Uluslararası Heykel Sempozyumu Iraklion (Yunanistan) - 2014 Model Sergisi 4. Uluslararası Wuhu Liu Kaiqu Heykel Ödülü (Çin) - 2013/2014 Lih-Pao Uluslararası Heykel Bienali Ödülleri (Tayvan) - 2013 Uluslararası Heykel Sempozyumu Roldan (Arjantin) - 2013 Sergi JPB Sanat- Galeri - Saint Tropez, (Fransa) - 2013 Uluslararası Heykel Sempozyumu - Montagn’Art (İsviçre) 2013 Sergi Carrara, Sanat Günleri (İtalya) - 2012 Uluslararası Heykel Sempozyumu “ARTIFEX” Gilena (İspanya) - 2012 Uluslararası Heykel Bienalini - Chaco (Arjantin) 2012 Uluslararası Heykel Sempozyumu Restinga Seca (Brezilya) - 2012 Uluslararası Heykel Sempozyumu Caransebes (Romanya) - 2012 Sergi Bienali Artınterview Berlin (Almanya) - 2011 Sergi Agora Gallery - (New York) - 2011 Uluslararası Heykel Sempozyumu Bergen Kaya (Kanada) -2011 Uluslararası Heykel Sempozyumu Ville De Grasse (Fransa) -2011 Uluslararası Heykel Sempozyumu Batum Sanat (Gürcistan) -2010 Sergi “Dünya Birimi” Moskova (Rusya) -2010 Uluslararası Heykel Sempozyumu ,Alanya Üniversitesi (Türkiye) -2010 Padova Expo Sergisi (İtalya) -2010 Sergi Khanty-Mansisk (Rusya), 2010 Satranç Olimpiyatı -2010 Uluslararası Heykel Sempozyumu Penza (Rusya) -2010 Roma - Sergi Tiyatro Roma Ospita (İtalya) -2010 Roma - Sergi Galeri Elle Sanat, Çağdaş Sanat -2009 Uluslararası Heykel Sempozyumu Ancona (İtalya) -2009 Ulusal Heykel Sempozyumu Viterbo (İtalya) -2009 Bressuire - Sergi Le Verger Des Sculpteurs (Fransa) -2008 Piacenza - Sergi Spadarina Galeri (İtalya) -2008 Sant’ıppolito – Sergi, Ulusal Müze (İtalya) -2008 Sant’ıppolito Uluslararası Heykel Sempozyumu (İtalya) -2007 Livorno - Alabast Ulusal Müze Sergisi (İtalya) Önemli ödülleri 2015 – Birincilik Ödülü, Uluslararası Heykel Sempozyumu Yarışması Kish Island (İran) 2015 - İkincilik Ödülü, Xining Heykel Sergisi (Çin) 2014 - Üçüncülük Ödülü, Fuzhou Uluslararası Heykel Ödülü (Çin) 2014 – Birincilik Ödülü, Uluslararası Heykel Sempozyumu Yarışması Tahran (İran) 2014 - Excellence Lih-Pao Bienali Ödülü (Tayvan) 2012 – Birincilik ödülü, National Museum Gilena (İspanya) 2012 - OSDE Bienal Ödülü, Chaco (Arjantin) 2011 - İkincilik Ödülü, Artınterview - Sergi Çağdaş Sanat Bienali Berlin (Almanya) 2008 – Piacenza’da Spadarina Sanat Tarafından Mükemmellik Ödülü. (İtalya) 2007 - Pisa Ulusal Müze, Özel Heykel İçin Ödül. (İtalya)

Born: Montefiascone - Italy Education: Graduation Art Academy, jewelry design, Rome, 2002 - Sculpture certification Art school AureArt, Viterbo, Italy, 2005

Recent participation in exhibitions and symposia: -2015 international workshop Benq (Taiwan) - 2015 exhibition 6th Beijing Art Biennial (China) - 2015 Fuzhou Award international Sculpture (China) - 2015 international sculpture symposium Maalot (Israel) - 2015 1th Kish sculpture symposium (Iran) - 2014 6th Tehran sculpture symposium (Iran) - 2014 international sculpture symposium Iraklion (Greece) - 2014 Model exhibition 4th Wuhu Liu Kaiqu Award International Sculpture (China) - 2013/2014 Lih-Pao international sculpture biennial awards ( Taiwan) - 2013 international sculpture symposium Roldan (Argentina) - 2013 Exhibition JPB Art- Gallery – Saint Tropez (France) - 2013 international sculpture symposium – Montagn’Art (Switzerland) - 2013 exhibition Carrara, Days of Art (Italy) - 2012 international sculpture symposium “ARTIFEX” Gilena (Spain) - 2012 international sculpture biennial - Chaco (Argentina) - 2012 international sculpture symposium Restinga Seca (Brazil) - 2012 international sculpture symposium Caransebes (Romania) - 2012 exhibition biennial ArtInterview Berlin (Germany) - 2011 exhibition Agora Gallery - (New York) 2011 international sculpture symposium Bergen Rock (Canada) -2011 international sculpture symposium Ville de Grasse (France) -2011 international sculpture symposium Batumi Art (Georgia) -2010 exhibition “ The unit of the World” Moscow (Russia) -2010 international sculpture symposium Alanya University (Turkey) -2010 exhibition Padova Expo (Italy) -2010 exhibition Khanty-Mansisk (Russia), Chess Olympiad 2010 -2010 international sculpture symposium Penza (Russia) -2010 Rome – exhibition theater Roma Ospita (Italy) -2010 Rome – exhibition gallery Elle Art contemporary -2009 International sculpture symposium Ancona (Italy) -2009 National sculpture symposium Viterbo (Italy) -2009 Bressuire - exhibition Le Verger des Sculpteurs (France) -2008 Piacenza – exhibition The Spadarina gallery (Italy) -2008 Sant’Ippolito – exhibition National Museum (Italy) -2008 International sculpture symposium Sant’Ippolito (Italy) -2007 Livorno - exhibition National Museum of Alabast (Italy) Significant awards 2015 - First prize International sculpture symposium competition Kish Island (Iran ) 2015 – Second prize Xining sculpture exhibition award (China) 2014 - Third prize Fuzhou international sculpture award (China) 2014 - First prize International sculpture symposium competition Tehran (Iran) 2014 - Award of Excellence Lih-Pao Biennial (Taiwan) 2012 – First prize National Museum Gilena (Spain) 2012 – Prize OSDE bienal Chaco (Argentina) 2011 - Second prize ArtInterview - Exhibition contemporary art biennial Berlin (Germany) 2008 - Prize of Exellence by association art Spadarina in Piacenza. (Italy) 2007 - National museum Pisa, prize for particular sculpture. (Italy)

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

14


Alessio RANALDI İsimsiz / No Name

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

15


Alessio RANALDI İsimsiz / No Name

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

16


Alessio RANALDI İsimsiz / No Name

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

17


Ayhan KAYAPINAR Dogum: Ankara Eğitim: Öğretmen Yetiştirme Koleji, İstanbul, Türkiye, 1969-1975 - Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim ve Heykel Bölümü, Ankara, 1989/1993 - Taş ve Mermer Eserler Operatörlük Kursu. Pietrasanta-İtalya. (7 ay), 1991/1992 - Yüksek Lisans; Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Heykel üzerine.) 1993/1995 - Yüksek Lisans. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995-1999 Katıldığı Sergi ve Sempozyumlardan Seçmeler: 2015, 16 Çin Changchun Uluslararası Heykel Sempozyumu (Expo Park) 2015, Uluslararası Villamayor Taş Heykel Sempozyumu. Salamanca, İspanya - 2012, Ahşap Heykel Sempozyumu 2012. Traæmuseet (Woodmuseum) Oddense, Danmark - 2011, Dördüncü Uluslararası Heykel Sempozyumu. Penza-Rusya - 2011, Amchit, 1. Uluslararası Heykel Sempozyumu. Lübnan - 2011, Ben Q Uluslararası Heykel Festivali. Tayvan - 2011, Uluslararası Heykel Sempozyumu. “Siyah kumtaşıyla buluşma.” Boryong. Kore - 2011, Yüzüncü yıl dönümü , Uluslararası Heykel Sergisi. Tsinghua Üniversitesi Kampüsü. Beijing Çin - 2010 Uluslararası Heykel Sergisi. Tsinghua Üniversitesi Kampüsü. Beijing Çin - 2010 16. Çin Changchun Uluslararası Heykel Sergisi (Orta Doğu Grubu Köşkü) ve 1. Changchun Uluslararası Otomotiv Parkı’nın Sanatları Sempozyumu, Çin Önemli Başarılar 2008 29. Olimpiyat Oyunları, Peyzaj Heykel Koleksiyonu Yarışması. 5 Olimpik Yüzükler Onur Ödülü. (İki Heykel.) 2006 Vilnius-Litvanya Uluslararası Vilnoya Taş Heykel Sempozyumu. Bronz Diplom Ödülü. 2005 Resim ve Heykel üzerine 66. Devlet Sergisi. Ödül ve Koleksiyon. 2004 Resim ve Heykel üzerine 65. Devlet Sergisi. Ödül ve Koleksiyon. 1991, Resim ve Heykel üzerine, 51. Devlet Sergisi. Ödül ve Koleksiyon.

Born: Ankara Education: 1969-1975 Teacher Training Collage. Istanbul, Turkey - 1989/1993 Graduate. Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting and Sculpture Department. Ankara-Turkey - 1991/1992 The Course of Operatorship on the Stone and Marble Works. Pietrasanta-Italy. (7 Months) - 1993/1995 MA. Hacettepe University, Social Sciences Institute. Ankara-Turkey. (On the Sculpture.) - 1995/1999 MA. Erciyes University, Social Sciences Institute. KayseriTurkey.

Participated events exhibition and symposiums as selected: 2015, 16th China Changchun International Sculpture Symposium (Agriculture Expo Park) - 2015, International Villamayor Stone Sculpture Symposium. Salamanca, Spain - 2012, Wood Sculpture Symposium 2012. Traæmuseet (The Woodmuseum ) Oddense, Danmark - 2011, Fourth International Sculpture Symposium. PenzaRussia - 2011, Amchit, 1th. International Sculpture Symposium. Lebanon - 2011, Ben Q International Sculpture Festival. Taiwan - 2011, International Sculpture Symposium. “Meeting with black sandstone.” Boryong. Korea - 2011, Centenary, International Sculpture Exhibition on Campus. Tsinghua University. Beijing China - 2010, International Sculpture Exhibition on Campus. Tsinghua University. Beijing China. 2010, The 16th China Changchun International Sculpture Exhibition (Middle East Group Pavilion) and the 1st Arts Symposium of Changchun International Automotive Park. China. Main Achievements 2008, 29. Olimpic Games, Landcape Sculpture Collection Contest. 5 Olimpic Rings Honorable Award. (Two Sculpture.) 2006, International Vilnoya Stone Sculpture Symposium in VilniusLithuania. Award of Bronze Diplom. 2005, 66th State Exhibition on Painting & Sculpture. Award and Collection. 2004, 65th State Exhibition on Painting & Sculpture. Award and Collection. 1991, 51th State Exhibition on Painting & Sculpture. Award and Collection.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

18


Ayhan KAYAPINAR Buz Üztünde Dans / Dancing on Ice

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

19


Ayhan KAYAPINAR Buz Üztünde Dans / Dancing on Ice

Akdeniz AkdenizÜniversitesi ÜniversitesiGüzel GüzelSanatlar SanatlarFakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of FineArts Arts--Manavgat ManavgatBelediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

20


Ayhan KAYAPINAR Buz Üztünde Dans / Dancing on Ice Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

21


Ayhan YILMAZ Dogum: Tomarza - 1965 Eğitim: Lisans, Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü 1988 - Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi 1990 Katıldığı Bienal, Uluslararası Sergi ve Sempozyumlar: 1987 I.Avrupa Sanat Okulları Bienali, Toulouse-FRANSA - 1995 International Contemporary Turkish Art Exhibitions,Houston-A.B.D. - 1995 Yalova I.Taş Heykel Sempozyumu, Yalova-TÜRKİYE - 1996/2000 Uluslararası Değirmendere 4. ve 8.Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel - 1999 Uluslararası Antalya 3.Taş Heykel Sempozyumu, Antalya-TÜRKİYE - 2000 Uluslararası Hüseyin Gezer I.Taşucu Taş Heykel Sempozyumu Mersin - 2001/2002 I.ve II.Açık Alan Heykel Çalışmaları, Hasanoğlan – ANKARA - 2001 Açık Alan Heykel Çalışmaları, Altınoluk – BALIKESİR.- 2001 I.Ulusal Resim ve Heykel Sempozyumu , Maltepe – İSTANBUL - 2002 Uluslararası Maltepe II. Taş Heykel Sempozyumu - İSTANBUL - 2003 I.Aspat Açık Alan Heykel Atelyesi Çalışmaları , Bodrum –MUĞLA - 2003/2003 Uluslararası Hereke I.Taş Heykel Sempozyumu , Hereke KOCAELİ.- Uluslararası İlhan Koman I.Taş Heykel Sempozyumu , Karaağaç – EDİRNE - 2004 Uluslararası I. Taş Heykel Sempozyumu, Cum.Üni. SİVAS - 2005 I.Ulusal Metal Heykel Sempozyumu,K. Ereğli-ZONGULDAK - 2006 2.Uluslararası Karya Taş Heykel Sempozyumu, MUĞLA 2006 I.Uluslararası Gümüşlük Taş Heykel Sempozyumu , Bodrum-MUĞLA 2.Uluslararası Battalgazi Kültür Sanat Günleri,-MALATYA.- 2006 1.Uluslararası Kuzgun Acar Taş Heykel Sempozyumu,Nilüfer Bld. – BURSA.- 2007 - 2008 Altındağ Belediyesi Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu,ANKARA. 2.Uluslararası Kuzgun Acar Taş ve Metal Heykel Sempozyumu Nilüfer,BURSA. - 2008 1.Ulusal Taş Heykel Sempozyumu S.B.F’nin 150. Yılı – ANKARA.-2009 1.Ulusal Taş Heykel Sempozyumu, Düzce Üniversitesi – DÜZCE. -2010 3. Uluslararası Kuzgun Acar Taş ve Metal Heykel Sempozyumu Nilüfer,BURSA -2011 4.Uluslararası Kuzgun Acar Taş ve Metal Heykel Sempozyumu Nilüfer,BURSA-2013 Seçilmiş Ödüller - 1988 49.Devlet Heykel Yarışması, “Başarı Ödülü”. - 1989 50.Devlet Heykel Yarışması, Üçüncülük Ödülü. - 1990 PTT’nin 150.Yılı Plastik Sanatlar Yarışması, Heykel Birincilik Ödülü 1/2. - 1990 51.Devlet Heykel Yarışması, Birincilik ve Mansiyon Ödülleri. - 1991 52.Devlet Heykel Yarışması, Birincilik Ödülü. - 1993 Demokrasi ve Laiklik Anıt Yarışması,İkincilik Ödülü. - 1993 54.Devlet Heykel Yarışması, Birincilik Ödülü. - 1995 56.Devlet Heykel Yarışması, Başarı Ödülü. - 1999 TESK Atatürk Anıtı Yarışması, Mansiyon. - 1999 60.Devlet Heykel Yarışması, Başarı Ödülü. - 2000 Sanat Kurumu, Yılın Övgüye Değer Sanatçısı Ödülü. - 2002 Trabzon Şehir Girişleri Anıt Yarışması, İkincilik Ödülü. - 2003 Hacettepe Üniversitesi , Sanatta Teşvik Ödülü. - 2004 Bayındır Hastanesi Ödül Heykelciği Tasarımı Yarışması Birincilik Ödülü. Çok sayıda anıtsal heykel uygulamalarının yanı sıra çeşitli Kurum,Yurtiçi ve Yurtdışı özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Born: Tomarza 1965 Education: Undergraduate, Hacettepe University Statue 1988 - Master, Hacettepe University, Proficiency in Art - 1990 Biennial, International Exhibition and Symposium 1987 1st Biennial of European Art Schools, Toulouse FRANCE - 1995 International Contemporary Turkish Art Exhibitions, Houston, USA - 1995 Yalova 1st Stone Sculpture Symposium, Yalova Turkey - 1996/2000 International Değirmendere 4th and 8th Zuhtu Müridoğlu Wood Sculpture Symposium, Kocaeli - 1999 Antalya 3th International Stone Sculpture Symposium, Antalya - 2000 Huseyin Gezer International Stone Sculpture Symposium Mersin,- 2001/2002 1st. and 2nd Outdoor Sculptures Studies, Hasanoğlan ANKARA - 2001 Outdoor Sculpture Studies, ALTINOLUK - BALIKESİR - 2001 1st National Painting and Sculpture Symposium, Maltepe - ISTANBUL - 2002 Maltepe II. International Stone Sculpture Symposium - ISTANBUL - 2003 1st Aspat Outdoor Sculpture Workshop Studies, -MUĞLA - 2003 Hereke 1st International Stone Sculpture Symposium, Hereke Kocaeli - 2003 Ilhan Koman 1st International Stone Sculpture Symposium, - Edirne - 2004 1stInternational Stone Sculpture Symposium, Sivas - 2005 1st National Metal Sculpture Symposium, K.EREĞLİ-ZONGULDAK - 2006 2nd International Stone Sculpture Symposium Karya, Mugla. - 2006 I. International Stone Sculpture Symposium Gumusluk, Bodrum Mugla. - 2006 2nd International Art Days of Battalgazi Culture, -Malatya. - 2007 Kuzgun Acar 1st International Stone Sculpture Symposium, Nilufer Bld. - BURSA. - 2008 Altındağ Municipality International Stone Sculpture Symposium Ankara. - 2008 Kuzgun Acar 2nd International Stone and Metal Sculpture Symposium Nilufer, Bursa. -2009 1st National Stone Sculpture Symposium 150th Anniversary of SBF - ANKARA. -2010 Duzce University 1st National Stone Sculpture Symposium, - DÜZCE. -2011 3rd Kuzgun Acar International Stone and Metal Sculpture Symposium Nilufer, Bursa -2013 4th Kuzgun Acar International Stone and Metal Sculpture Symposium Nilufer, Bursa                    Selected Awards: - 1988 49th State Sculpture Competition, “Achievement Award”. - 1989 50th State Sculpture Competition, Third Prize. - 1990 150th years of PTT Plastic Arts Competition, First Prize Sculpture 1/2. - 1990 51st State Sculpture Competition, First Place and Honorable Mention Awards. - 1991 50st State Sculpture Competition, First Prize. - 1993 Democracy and Secularism Memorial Competition, Second Prize. - 1993 54th State Sculpture Competition, First Prize. - 1995 56th State Sculpture Competition, Award of Merit. - 1999 TESK Atatürk Monument Competition, Honorable Mention. - 1999 60. State Sculpture Competition, Award of Merit. - 2000 Art Association, Commended Artist of the Year Award. - 2002 Trabzon City Entrance Memorial Competition, Second Prize. - 2003 Hacettepe University, the Arts Award. - 2004 Bayındır Hospital Design Competition First Prize Award statuette.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

22


Ayhan YILMAZ Şelale / Water Fall

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

23


Ayhan YILMAZ Water Fall / Şelale

Akdeniz AkdenizÜniversitesi ÜniversitesiGüzel GüzelSanatlar SanatlarFakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of FineArts Arts- Manavgat - ManavgatBelediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

24


Ayhan YILMAZ Water Fall / Şelale Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

25


Carole TURNER Dogum: Portland, Oregon USA Eğitim: Portland Eyalet Üniversitesi, Oregon - New York Üniversitesi, New York - Sanat Öğrencileri Birliği, New York - Pacific Northwest Sanat Koleji, Oregon KİŞİSEL SERGİLER 2014 Pofuduk Selvin Galeri Istanbul, TÜRKİYE - 2011 Voluptuaria GuardinoGalleri Oregon, ABD - 2008 Spatiality Columbia Heykel Merkezi Oregon, ABD - 2006 Monumentum Delirium Galeri Oregon, ABD - 2004 Cycladic Memory Guardino Galeri Oregon, ABD SEMPOZYUM VE YARIŞMALAR 2015 13. Uluslararası Aspat Heykel Sempozyumu Bodrum, Türkiye - 2014 SculptureMastersExhibition Changsha Uluslararası Sanat Festivali Çin - 2015 Mumbai Uluslararası Heykel Sempozyumu Mumbai, Hindistan - 2014 Changsha Uluslararası Heykel Sempozyumu Changsha, Çin - 2014 RossodiVerzegnis Uluslararası Heykel Sempozyumu Verzegnis, İtalya - 2014 FriuliVeniziaGiulia Uluslararası Heykel Sempozyumu Vernacco, İtalya - 2014 Portakal Çiçeği Uluslarası Sempozyum Sapanca, Turkey - 2013 Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Puntarenas, Costa Rica - 2013 Uluslararası Ahşap Heykel Sempozyumu Austria - 2013 Uluslararası Arazi Sanatı Heykel Sempozyumu VelikoTarnovo, Bulgaria 2012 Ostraka Uluslararası Heykel Sempozyumu Cairo, Egypt 2012 | Cankaya Uluslararası Heykel Sempozyumu | Ankara, Turkey 2012 | Uluslararası Heykel Sempozyumu | San Benedetto del Tronto, Italy 2012 | Uluslararası Andezit Heykel Sempozyumu | Timisoara, Romania 2012 | Erciyes Uluslararası Kar Heykel Sempozyumu | Kayseri, Turkey 2011 | Arts on theAvenues | Special PurchaseAward | Washington, ABD 2011 | 6th Annual International Stone CarvingCompetition | Hui’an, çin 2011 | 10.Uluslararası Heykel Sempozyumu | Buyukcekmece, Türkiye 2011 | Uluslararası Heykel Sempozyumu | Mehmels, Almanya 2011 | 20th Uluslararası Heykel Sempozyumu | Toluca, Meksika 2010 | BochangUluslararası Heykel Sempozyumu | Boryeong, Kore 2010 | Puerto de ArteUluslararası Heykel Sempozyumu |San Martín, Arjantin 2010 | Uluslararası Heykel Sempozyumu | Penza, Rusya 2010 | Uluslararası Heykel Sempozyumu | Washington, ABD 2010 | PuertoVallartaUluslararası Heykel Sempozyumu| Meksika 2009 | EmiratesHeightsUluslararası Taş Heykel Sempozyumu | Mısır 2009 | 6th Uluslararası Çağdaş Heykel Sempozyumu | Yeongwol, Kore 2009 | 3rd Uluslararası Heykel Sempozyumu | Roldán, Santa Fe, Arjantin 2008 | 1st Uluslararası Taş Ve Ahşap Heykel Sempozyumu | Penza, Rusya 2008 | Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu | Hue, Vietnam 2008 | Beijing 2008 Olimpiyat Peyzajları Heykel Sergisi| Beijing, Çin 2007 | Uluslararası Heykel Sempozyumu: Bronz Melodileri | Penza, Rusya 2007 | Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu | Mt. Vernon, Washington, ABD 2007 | PuyallupArtsŞehir Merkezi Heykel Turnuvası | Washington, ABD 2006 | Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu | Opole, Polonya 2005 | Uluslararası Heykel Sempozyumu: Hallmark II | ChauDoc, Vietnam 2005 | Percentfor Art Purchase | Oregon City, Oregon, ABD 2005 | 3rd Dış mekan Heykel Turnuvası | Wilsonville, Oregon, ABD 2004 | 2nd Dış mekan Heykel Turnuvası | Wilsonville, Oregon, ABD 2004 | Maryhill MüzesiDış mekan Heykel Turnuvası | Washington, ABD 2003 | 1st Dış mekan Heykel Turnuvası | Wilsonville, Oregon, ABD

Born: Portland, Oregon USA Education: PortlandStateUniversity, Oregon - New York University, New York - Art StudentsLeague, New York - Pacific NorthwestCollege of Art, Oregon

PERSONAL EXHIBITIONS 2014 Pofuduk Selvin Gallery Istanbul, TURKEY - 2011 Voluptuaria Guardino Gallery Oregon, USA - 2008 Spatiality Columbia Sculpture Center Oregon, USA - 2006 Monumentum Delirium Gallery Oregon, USA - 2004 Cycladic Memory Guardino Gallery Oregon, US SYMPOSIA AND COMPETITIONS 2015 13th International AspatSculptureSymposium Bodrum, Turkey - 2014 SculptureMastersExhibition Changsha International Arts Festival China - 2015 Mumbai International SculptureSymposium Mumbai, India - 2014 Changsha International SculptureSymposium Changsha, China - 2014 RossodiVerzegnis International SculptureSymposium Verzegnis, Italy -2014 FriuliVeniziaGiulia International SculptureSymposium Vernacco, Italy - 2014 Portakal Çiçeği International Symposium Sapanca, Turkey - 2013 International Stone SculptureSymposiumPuntarenas, Costa Rica - 2013 International WoodSculptureSymposium Austria - 2013 International Land Art SculptureSymposium VelikoTarnovo, Bulgaria 2012 | Ostraka International SculptureSymposium | Cairo, Egypt 2012 | Cankaya International SculptureSymposium | Ankara, Turkey 2012 | International SculptureSymposium | San Benedetto del Tronto, Italy 2012 | International Andezit SculptureSymposium | Timisoara, Romania 2012 | Erciyes International SnowSculptureSymposium | Kayseri, Turkey 2011 | Arts on theAvenues | Special PurchaseAward | Washington, USA 2011 | 6th Annual International Stone CarvingCompetition | Hui’an, China 2011 | 10th International SculptureSymposium | Buyukcekmece, Turkey 2011 | International SculptureSymposium | Mehmels, Germany 2011 | 20th International Stainless Steel SculptureSymposium | Toluca, Mexico 2010 | Bochang International SculptureSymposium | Boryeong, Korea 2010 | Puerto de Arte International SculptureSymposium |San Martín,Argentina 2010 | International SculptureSymposium | Penza, Russia 2010 | International SculptureSymposium | Washington, USA 2010 | PuertoVallarta International SculptureSymposium | Mexico 2009 | EmiratesHeights International Stone SculptureSymposium | Egypt 2009 | 6th International ContemporarySculptureSymposium | Yeongwol, Korea 2009 | 3rd International SculptureSymposium | Roldán, Santa Fe, Argentina 2008 | 1st International Stone andWoodSculptureSymposium | Penza, Russia 2008 | International Stone SculptureSymposium | Hue, Vietnam 2008 | Beijing 2008 OlympicsLandscapeSculptureExhibition | Beijing, China 2007 | International SculptureSymposium: Melodies of Bronze | Penza, Russia 2007 | International Stone CarvingSymposium | Mt. Vernon, Washington, USA 2007 | PuyallupArtsDowntownSculptureInvitational | Washington, USA 2006 | International MarbleSculptureSymposium | Opole, Poland 2005 | International SculptureSymposium: Hallmark II | ChauDoc, Vietnam 2005 | Percentfor Art Purchase | Oregon City, Oregon, USA 2005 | 3rd OutdoorSculptureInvitational | Wilsonville, Oregon, USA 2004 | 2nd OutdoorSculptureInvitational | Wilsonville, Oregon, USA 2004 | MaryhillMuseumOutdoorSculptureInvitational | Washington, USA 2003 | 1st OutdoorSculptureInvitational | Wilsonville, Oregon, USA

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

26


Carole TURNER Kadın / Women

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

27


Carole TURNER Kadın/ Women

Akdeniz AkdenizÜniversitesi ÜniversitesiGüzel GüzelSanatlar SanatlarFakültesi/Akdeniz Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine University Faculty of Fine Arts Arts--Manavgat ManavgatBelediyesi/Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Municipality

28


Carole TURNER Kadın/ Women

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

29


Figen TEK ALTUN Dogum: İstanbul Eğitim: Lisans Akdeniz Üniversitesi Heykel Bölümü Antalya 2014 Pertevniyal Lisesi İstanbul 09/ 1989 06/ 1992 İş Tecrübesi 2015 Turgut Pura Vakfı 34. Heykel Yarışması, Sergileme, İzmir - 2015 72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması, Sergileme, İzmir - 2014/2015 Karma Heykel Sergisi, Sergileme, Antalya - 2014 Xanthos Taş Heykel Sempozyumu, Katılımcı, Kaş/ Antalya - 2014 Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya, Expo 2016 Antalya’ Sergileme, Antalya - 2014‘Çocuk Gözü İle Expo 2016 Antalya’ Tema Yazılımı Projesi Heykel Sergisi, Sergileme, Antalya - 2014 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Mezuniyet Sergisi, Antalya - 2014 Kişisel Heykel Sergisi, Antalya - 2014 Turkishpaintings Karma Resim, Heykel ve Seramik Sergisi, Ankara - 2013 1. Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, Antalya - 2013 Erdemir Çelik – Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi, Sergileme, Satın Alma İstanbul 2012 UKKSA (International Knidos Culture and Arts Academy) Taş Heykel Sempozyumu (Katılımcı) Datça/ Muğla - 2012 1. Uluslararası Bergama Taş Heykel Sempozyumu ( Asistan ), Bergama/ İzmir

Born: İstanbul Education:Akdeniz University Sculpture Department 2014-Pertevniyal High School - Istanbul 1989/1992

-

Antalya

Work experience • 34th Turgut Pura Foundation Sculpture Competition and Exhibition, May 15 to 28 2015 in Izmir • 72nd State Painting and Sculpture Competition Exhibition, 06 -13 May 2015, Istanbul • Sculpture Group Exhibition, Exhibit 19 December 2014-06 January 2015, Antalya • Xanthos Stone Sculpture Symposium, participants 1-15 August 2014, Kas / Antalya • ‘Green World for the Next Generation Expo 2016 Antalya’ Exhibition July 24, 2014, Antalya • ‘Child’s Eye with Expo 2016 Antalya’ Theme Software Project Sculpture Exhibition, Exhibition, June 9, 2014, Antalya • Graduation Group Exhibition, Akdeniz University, Faculty of Fine Arts ,May 23 to 30, 2014, Antalya • Personal Sculpture Exhibition, 20-23 May 2014, Istanbul • Turkishpaintings Painting, Sculpture and Ceramics Exhibition, exhibition prize February 28 to March 9, 2014, Ankara • 1st International Plastic Arts Exhibition, the 50th International Golden Orange Film Festival, Exhibition, October 4 to 11, 2013 in Antalya • Erdemir Steel - Steel & Living Sculpture Competition Exhibition, Exhibition prize , Purchase, 2- May 13, 2013, Istanbul • UKKSA (International Knidos Culture and Arts Academy) Stone Sculpture Symposium (participants) - 15th August -5 September 2012, Datca / Mugla • 1st International Stone Sculpture Symposium (Assistant) 16 July to 10 August 2012, the Bergama / Izmir

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

30


Figen TEK ALTUN Yakamoz / Pendar

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

31


Figen TEK ALTUN Yakamoz / Pendar

Akdeniz Üniversitesi Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Arts Fine-Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi GüzelGüzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

32


Figen TEK ALTUN Yakamoz / Pendar Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

33


Hanife YÜKSEL Dogum: Çorum Eğitim: Lisans - Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümü Lisans 2003 - Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Bölümü 2006 - Erasmus Programı ile Accademia di Belle Arti di Catania - Heykel Bölümü, İtalya 2010 - Sanatta Yeterlik Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Bölümü 2011 Kişisel Sergi 2014 Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İlkay Rezzan Salaz Sergi Salonu Ankara - 2013 Bakırköy Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Çetin Emeç Sergi Salonu, İstanbul - 2012 Ege Üniversitesi AKM Sergi Salonu, İzmir - 2006 İş Bankası İzmir Sanat Galerisi İzmir, Sempozyumlar/Aktiviteler 2015, Nilüfer Belediyesi, 5.Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu, Bursa - 2014 Xanthos Taş Heykel Sempozyumu Kaş, Antalya - 2015 Konyaaltı Belediyesi Saklı Kent Kar Heykel Şenliği, Antalya - 2014 Xanthos Taş Heykel Sempozyumu Kaş, Antalya - 2013 5. Uluslararası Hasandede Taş heykel Sempozyumu Kırıkkale - 2013 Uluslararası Antalya Mizah Heykel Sempozyumu - 2012 Uluslararası Pergamon Taş Heykel Sempozyumu Bergama, İzmir - 2012 Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi Taş Heykel Çalıştayı Datça Muğla - 2011 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Nevşehir (Katılımcı) Selçuk Üniversitesi IFAS- Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 20-22 Ekim 2011, Konya (Katılımcı) XVII. Uluslararası Antik Bronzlar Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 21.05.2011/25.05.2011 Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, Safranbolu/KARABUK, 21.05.2010/22.05.2010 (Katılımcı) 9.Hana Wichterlová Uluslararası Heykel Sempozyumu, Prostějov, Çek Cumhuriyeti 22.07.2010/ 05.08.2010 (Katılımcı) 17. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu “ Kunst in Stein” Wunsiedel, Nurnberg, Almanya 02.07.2010 / 13.07.2010 (Katılımcı) 15. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu “ Kunst in Stein” Wunsiedel, Nurnberg, Almanya 02.07.2008/13.07.2008 (Katılımcı) 2.Uluslararası Fabrika Art Grup Sanat Festivali Ürgüp, Mustafapaşa, Nevşehir 10–17 Temmuz 2007 ( Katılımcı) İzmir Büyük Şehir Belediyesi İnciraltı Kent Ormanı Mermer Heykel Projesi 1.Grup. İzmir, 01.03.2006/03.06.2006 (Katılımcı) Konak Belediyesi I. Mermer Heykel Sempozyumu, İzmir, 01.08.2005 / 30.08. 2005 (Katılımcı) Workshop, D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, İzmir, 25.05.2005 Antakya Taş Heykel Sempozyumu, Antakya 21.06.2005/21.07.2005 (Katılımcı) Hasanoğlan Resim ve Heykel Günleri, Hasanoğlan, Ankara, 05- 08 Mayıs   2001 (Katılımcı)

Born: Çorum Education: Undergraduate B.A. Sculpture Department in Erciyes Unive sity, Kayseri 2003 - Master M.A. Sculpture Department in Dokuz Eylul University, Izmir 2006 - March July Sculpture Department in Accademia di Belle Arti di Catania with Erasmus Program, Italy 2010 - PhD Sculpture Department in Dokuz Eylul University, Izmir 2011 Symposium / Activities 2015 Nilüfer Municipality, Kuzgun Acar 5th International Sculpture Symposium, Bursa - 2015 Xanthos Stone Sculpture Symposium Kaş, Antalya - 2015 The Konyaaltı Municipality Snow Sculpture Festival Kepez Municipality, Antalya - 2014 Xanthos Stone Sculpture Symposium, Kaş Antalya - 2013 Hasandede 5th International Stone Sculpture Symposium, Kırıkkale - 2013 International Stone Sculpture Symposium, Antalya. - 2012 Pergamon International Sculpture Symposium Bergama, Izmir - 2012 International Knidos Culture Academy of Art, Stone Sculpture Workshop Datca Mugla - 2010 9.HanaWichterlová International Sculpture Symposium Prostejov, Czech Republic - 2010 17th International Stone Sculpture Symposium “Kunst in Stein” in Wunsiedel - 2008 15th International Stone Sculpture Symposium “Kunst in Stein” in Wunsiedel - 2007 2nd International Factory Art Group Art Festival, Urgup, Mustafapasa, Nevsehir 2006 İzmir Metropolitan Municipality, İnciraltı Urban Forest Project of Marble Sculpture, 1st Group Istanbul, 01.03.2006 / 06.03.2006 (Participant) 2005 Konak Municipality 1st Marble Sculpture Symposium,Izmir 01.08.2005 / 30.08. 2005 • 2005 Antakya Stone Sculpture Symposium, Antakya 21.06.2005 / 21.07.2005 Solo Exhibition 2014 Nazim Hikmet Cultural Center, Ilkay Reza Salazar Exhibition Hall - Ankara. 2013 Bakırköy Municipality Yunus Emre Cultural Center, Çetin Emeç Exhibition Hall, Istanbul 2012 Ege University AKM Exhibition Hall, Istanbul 2006 İs Bank Art Gallery, Izmir

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

34


Hanife YÜKSEL Deniz Atı / Sea Horse

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

35


Hanife YÜKSEL Deniz Atı / Sea Horse

Akdeniz AkdenizÜniversitesi ÜniversitesiGüzel GüzelSanatlar SanatlarFakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of FineArts Arts- -Manavgat ManavgatBelediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

36


Hanife YÜKSEL Deniz Atı / Sea Horse Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

37


Hitoshi TANAKA Dogum: Mıyazakı (Japonya) 1949 Eğitim: Lisans Mıyazakı Üniversitesinden 1972 - Yüksek Lisans Uzmanlık Saga Üniversitesi 1973 ETKİNLİKLER: 2005 2. Emaar Uluslararası Sanat Sempozyumu, Dubai, U.A.E 2007 Uluslararası Hualien Taş Heykel Festivali, Tayvan 2009 TrienaliOf Takamatsu Taş Heykel / Teşvik Ödülü Japonya 2011 Kartal Belediyesi Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 3.Schoodıc Bienali Uluslararası Heykel Sempozyumu, Abd 2012 Komurcuglu 2. Uluslararası Taş Heykel Kolonisi, Denızlı, Türkıye Tahran, İran 3. Uluslararası Heykel Sempozyumu Uluslararası İzmir Heykel Atölyesi, Türkiye 2013 3. Çin-WuhuLınKaıqu Ödülü Uluslararası Heykel Sergisi Mükemmellik Ödülü 2014 Heykel Saınt John, Kanada

Born: Mıyazakı (Japonya) 1949 Education: Undergraduate -Mıyazakı University Graduation 1972 - Specialty Department Completion Saga University 1973 ACTIVITIES: 2005 2nd EmaarInternatıonal Art Symposıum, Dubai, U.A.E 2007 HualıenInternatıonal Stone Sculpture Festival, Taıwan 2009 The Stone SculptureTrıennale Of Takamatsu / EncouragementPrıze, Japan 2011 Kartal MunıcıpaltyInternatıonal Stone SculptureSymposıum, Istanbul, Turkey The 3rd BıennıalSchoodıcInternatıonalSculptureSymposıum, Usa 2012 Komurcuglu 2. Internatıonal Stone SculptureColony, Denızlı, Turkey The 3rd InternatıonalSculptureSymposıum Of Tehran, Iran 1st InternatıonalIzmırSculpture Workshop, Turkey 2013 3rd Chına-WuhuLınKaıquAwardInternatıonalSculpture Exhıbıtıon / ExcellenceAward 2014 SculptureSaınt John, Canada

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

38


Hitoshi TANAKA Ayın Gözyaşları / Moon Drops

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

39


Hitoshi TANAKA Ayın Gözyaşları/ Moon Drops

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

40


Hitoshi TANAKA Ayın Gözyaşları/ Moon Drops Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

41


Işık ASLIHAN Dogum: İstanbul 1967 Eğitim: Lisans -Mimar Sinan Üniversitesi Cam – Seramik Bölümünden 1993 Kişisel Sergiler 2015 Empoze-Dayatma-Taklit / Kolletif haus, Galeri Binyıl / İstanbul - 2015 Nerede Cokluk Orada Hiçlik / Ziraat sanat – Tünel sanat galerisi /İST - 2014 Bu Neyin Kafası Nişart Gallery – İstanbul - 2005 TEMA Vakfı Park Projesi Heykel Çalışması - 2001 Kinetik Heykel Sergisi / ANSAN Sanat Galerisi Antalya - 1999 Kinetik Heykel Sergisi / Destek Reasürans Sanat Galerisi İST. - 1997 Türk Dosluk Derneği Sergisi / Krakow Polonya - 1996 7. Türk Festivali Heykel Sergisi / Krakow Polonya Katıldığı Karma sergilerden bazıları 2015 Atina Çadaş Sanat Fuarı Atina Yunanistan - 2015 Saklıkent Kar Heykel Sempozyumu Saklıkent Antalya - 2014 İçmimarlık ve sanat fuarı Nişart Gallery Lütfü Kırdar Fuar M. İstanbul - 2014 Nişart Gallery 15 Nisan Dünya Sanat Günü özel Sergi İstanbul - 2014 Nişart Gallery Karmaşık Bir sergi CKM. İstanbul - 2013 Uluslar arası Mizahi Heykel Sempozyumu Antalya - 2013 Hafıza Hatıra Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Merkezi Antalya -2013 5. Uluslar arası Ege Art Sanat Günleri İzmir - 2013 Cumhuriyet Sergisi Akdeniz ünv.- 2012 Anılarını Peşlerinden Sürükleyenler Midilli Yunanistan 2012 Anılarını Peşlerinden Sürükleyenler - Yunanistan Konsolosluğu-İstanbul 2012 ART İST TÜYAP 2012 Galeri Binyıl - İstanbul 2012 Anılarını Peşlerinden Sürükleyenler - Bergama İzmir 2011 Cumhuriyet Sergisi –Akdeniz ünv. 2011 Baykuş Bakışı Kadın- İDGSA Grup sergisi –MSÜ –İSTANBUL 2011 1. AKDENİZ SANAT GÜNLERİ/ANFAŞ EXPO CANTER/ Antalya 2010 BEDEN – MEKAN / Olbia sanat galerisi / Antalya 2010 İDGSA 80 Grubu Sergisi / Antalya 2010 İDGSA 80 Grubu Sergisi / İST 2009 İDGSA 80 Grubu Sergisi / Kastamonu 2009 10. yıl etkinlikleri / Galeri Binyıl - İST 2009 Sanat Fuarı Tüyap / İST 2009 Unutma Bahçesi / Galeri Binyıl - İST 2009 Cumhuriyet sergisi / G.S.G Antalya 2008 İDGSA 80 Grubu Sergisi / MSGSÜ Osman Hamdi Salonu -İST 2008 Troya Seramikleri çalıştayı / G.S.F Antalya 2008 Öğretim Elamanları,Cumhuriyet sergisi / Olbia G.S.G Antalya 2007 Uluslar arası Sanatçı Buluşması / Toulouse Fransa 2007 Uluslar arası Sanatçı Buluşması / Kapadokya Uçhisar 2005 66.Devlet Resim Heykel Sergisi ( Sergileme)/ Ankara 2005 Konak Belediyesi 1. Heykel Günleri Heykel sempozyumu / Konak İzmir 2005 Monalistanbul . Çekirdek Sanat Topluluğu Sergisi / Beyoğlu İST 2003 Öğretim Elamanları Sergisi / Mimarlar Odası Galerisi Antalya 2000 Antalya 2000 Heykel Sempozyumu / Akdeniz Üniversitesi GSF Antalya 2000 Öğretim Elemanları Sergisi / Olbia G.S.G. Antalya

Born: İstanbul 1967 Education: Undergraduate - Mimar Sinan University Glass- Ceramics Department 1993 Exhibitions 2015- Empoze-Dayatma-Taklit/ Kolletif haus, Gallery Binyıl / Istanbul 2015 Nerede Cokluk Orada Hiçlik / Ziraat art - Tunnel art gallery / STAT. - 2014 Bu Neyin Kafası Nişart Gallery Istanbul - 2005 TEMA Foundation Sculpture Park Project Work - 2001 Kinetic Sculpture Exhibition / Ansan Art Gallery Antalya - 1999 Kinetic Sculpture Exhibition / Destek Reasürans Art Gallery IST. - 1997 Turkısh Frıendship Association Exhibition / Krakow - 1996 7. Turkish Sculptures Festival / Krakow Some Of The Group Exhibitions - 2015 Athens Contemporary Art Fair Athens Greece - 2015 Saklikent Snow Sculpture Symposium Saklikent Antalya - 2014 Interior Architecture and art fair Nişart Gallery Lutfi Kirdar Exhibition Istanbul - 2014 April 15 World Art Day special exhibition Nişart Gallery Istanbul - 2014 Nişart Gallery Group Exhibition CKM. Istanbul - 2013 Humorous International Sculpture Symposium Antalya - 2013 Memory Memorial Bahcesehir University Training Center, Antalya - 2013 Exhibition of the Republic Akdeniz University 2012 People who trails their memories - Lesbos - Greece 2012 People who trails their memories - Greece Consulate-Istanbul 2012 ART IST 2012 TÜYAP Binyıl Gallery - Istanbul 2012 People who trails their memories - Bergama, Izmir 2011 Republic Exhibition –Akdeniz University 2011 Owl Eye women İDGSA Group exhibition -MSU-ISTANBUL 2011 1. THE AKDENİZ ART DAYS / ANFAS EXPO CANTOR / Antalya 2010 PHYSICAL - SPACE / Olbia art gallery / Antalya 2010 İDGSA 80 Group Exhibition / Antalya 2010 İDGSA 80 Group Exhibition / İstanbul 2009 İDGSA 80 Group Exhibition / Kastamonu 2009 10th anniversary events / Gallery Millennium - İstanbul 2009 Art Fair, TÜYAP / İstanbul

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

42


Işık ASLIHAN Uzaklar / Away

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

43


Işık ASLIHAN Uzaklar / Away

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

44


Işık ASLIHAN Uzaklar / Away Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

45


Born: Caltanissetta 1965 Education: Undergraduate -Palermo Department of Sculpture 1993 - Perugia Academy of Fine ArtsWorkshop 1990 - Enna art therapist counseling title 2011

Leonardo CUMBO Dogum: Caltanissetta 1965 Eğitim: Lisans -Palermo Güzel Sanatlar Akademisin Heykel Bölümü 1993 - Perugia Güzel Sanatlar Akademisi Workshop 1990 - Enna sanat terapisti danışmanlığı ünvanı 2011 1993 senesinde Palermo Güzel Sanatlar Akademisin heykel bölümünden dereceyle mezun olmuş ve bilimde ve sanatta yakaladığı olgunluğun yanı sıra biyomedikal çalışmalar da yapmıştır.1983’de Perugia’daki Güzel Sanatlar Akademisi Workshop’una ve 1990’da ise New York’taki Sanat Öğrencileri Ligi Okuluna katılmıştır. 2006 yılına kadar San Cataldo kentindeki sanat enstitüsünde ‘Filippo Juvara’ plastik disiplinler dalında Profossörlük yapmış ve 2006 ile 2007 yıllarında ise Turin’deki Güzel Sanatlar Akademisi ‘Dekoratif Heykel’ bölümünde aynı göreve devam etmiştir. 2007’den beri Katanya’daki Güzel Sanatlar Akademisinde ‘dekoratif heykel’ ve ‘heykelde teknik ve teknoloji’ isimli dersleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası olmak üzere çok sayıda ödülü olan ve eleştirmenler, kamu ve sanat piyasasından iltifat övgü alan Cumbo, İtalya’da ve yurtdışında sayısız sergiye katılmıştır. İtalya meydanına ve yanı sıra; Agrigento, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Berlin (Almanya), Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Hasandede-Kırıkkale (Türkiye), Huesca (İspanya), Macerata, Messina, Naples, Palermo, Rome, Syracuse, Teramo, Trapani, Utebo-Zaragoza (İspanya), Viterbo gibi kentlere anıtsal heykeller ve çeşme, heykel dizaynı yapmıştır. Cumbo italya ve yurtdışında olmak üzere bir çok sempozyum ve sergiye katılmış, aynı zamanda organize etmiştir. Cumbo’nun çok yönlü sanat etkinlikleri; heykelden fotoğrafa, resimden oymacılığa ve grafikten video oluşturma olarak değişmektedir. Araştırma aşkı Cumbo’nu yeni materyaller ve dışavururm tekniği bağlamında tecrübe edinmesini sağlamış ve kendine özgü kişisel tarzı sayesinde farkedilebilirliği vardır. KATILDIĞI BAŞLICA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMLARI 2015: “Sanat-Hareket,” Taş Heykel, Leonardo Cumbonun Canlı Performansı : , Catania, İtalya 2013: “5.Hasandede Uluslararsı Heykel Sempozyumu” Hasandede (Kırıkkale), Türkiye. 2012: “Gece Sanatı” “1. Taş Heykel Sempozyumu: “Comunic-Action”, Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), İtalya 2011: “2. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu –”: “Free Flight”Ente Cassa Edile square, Enna, İtalya 2010: “6. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu”, (Macerata), İtalya 2010: “1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” “Water play”, Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), İtalya 2010: “1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Enna,İtalya. 2008: “1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu -Motta Camastra (Messina), İtalya 2006: “Sport Festival” Taş Heykel, Leonardo Cumbonun Canlı Performansı Garibaldi’de: İtalya 2005: “2. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” (Zaragoza), İspanya 2005: “Arteria - 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Monzon (Huesca), İspanya 2005: 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu: Zagarise (Catanzaro), İtalya. 2004: 1.Uluslararsı Heykel Yarışması Laga Kumtaşı , (Teramo), İtalya. 2000: “Scultura Viva”, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu (Ascoli Piceno), İtalya 2000: 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Berlin Almanya

Leonardo Cumbo was Born in Caltanissetta in 1967. In possession of scientific maturity and the maturity of Applied Art, he has experimented in biomedical studies, achieving at the same time, the degree of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Palermo (Italy) in ‘93 .He attended some International Workshop at the Academy of Fine Arts in Perugia (Italy) in ‘83 and at the Art Students League ‘School in New York in ‘90. In 2011 he received he title of Counsellor of Art-therapy in Enna city. He was Professor of plastic disciplines at the “Filippo Juvara” Art Institute in San Cataldo city until 2006 and of ‘Ornamental Sculpture’ at the Academy of Fine Arts in Turin 2006 /2007. Since 2007 he teaches ‘Ornamental Sculpture’ and ‘Techniques and Technology of Sculpture’ at the Academy of Fine Arts in Catania city - Sicily. Winner of major national and international awards, Cumbo has participated in numerous exhibitions of contemporary art in Italy and abroad, receiving flattering accolades from critics, the public and the art market. He has made monumental sculptures, fountains and sculptures-designe for public spaces of Italian and foreign cities in the provinces of: Agrigento, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Berlin (Germany), Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Hasandede-Kirikkale (Turkey), Huesca (Spain), Macerata, Messina, Naples, Palermo, Rome, Syracuse, Teramo, Trapani, Utebo-Zaragoza (Spain), Viterbo. He organized, coordinated and participated in several symposiums and exhibitions of Sculpture International Contemporary Art in Italy and abroad. His multifaceted artistic activity ranges from sculpture to photography, from painting to engraving, from graphics to video installation. The love of research led him to experiment with new materials and new technical-expressive and formal with an original personal style and recognizable. LAST PRINCIPAL PARTECIPATIONS TO STONE SCULPTUR SYMPOSIA: 2015: “Art-Action,” Stone Sculptur live performance of Leonardo Cumbo: Realization of an artistic bench in Sabucina stone and wood, Gioeni park , Catania, Italy. 2013: “5th International Sculpture Symposium Hasandede”: Realization of the turkish white marble sculpture “Free Flight”, Municipal Square, Hasandede (Kirikkale), Turkey. 2012: “Night-Art” “1st Stone Sculpture Symposium: Realization of the artistic bench in sandstone and wood “Comunic-Action”, Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), Italy. 2011: “2th International Symposium of Stone Sculpture – Celebration of 150th Anniversary of the Unification of Italy”: Realization of the turkish white marble sculpture “Free Flight”Ente Cassa Edile square, Enna, Italy. 2010: “6th International Sculpture Symposium”, edited by Fernando Caciorgna, Castelraimondo (Macerata), Italy. 2010: “1st International Stone Sculpture Symposium ” Realization of the Ascoli travertine sculpture “Water play”, Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), Italy. 2010: “1st International Stone Sculpture Symposium - Frederick II of Swabia, Stupor Mundi”, Frederick II’s Tower” park, Enna, Italy. 2008: “1st International Stone Sculpture Symposium - Open Space Artist Alcantara”, Motta Camastra (Messina), Italy. 2006: “Sport Festival” Stone Sculptur live performance of Leonardo Cumbo in Garibaldi Square: Realization of a sandstone sculpture “Giocoliere”, Caltanissetta, Italy 2005: “2th International Stone Sculpture Symposium”, park de las Fuentes, Utebo (Zaragoza), Spain, organized by the Cultural Center “Mariano Mesonada” and the Municipality of Utebo. 2005: “Arteria - 1th International Stone Sculpture Symposium”: Realization of the Calatorao black murble sculpture “Life explotion”, Monzon (Huesca), Spain. 2005: 1st International Stone Sculpture Symposium: Realization of the stone sculpture “The finger and the Moon”, Zagarise (Catanzaro), Italy. 2004: 1st International Competition of sculptures of Laga’s sandstone , by the Pro Loco of Tottea of Crognaleto (Teramo), Italy. 2000: “Scultura Viva”, International Stone Sculptur Simposium: Realization of the travertine sculpture “Fisher”, Molo South of San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Italy. 2000: 1st International Sculpture Symposium, organized by the art gallery Buttner Et Partner of Berlin: Realization of the Hungarian white marble sculpture “Suffle” , Motzen (Berlin), Germany. NEXT PARTECIPATION TO INTERNATIONAL EVENTS: EXPO 2015: Bio-Mediterranean Cluster, Milano, Italy, August 2015

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

46


Leonardo CUMBO Hayatın Kaynağı / Drop of Life

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

47


Leonardo CUMBO Hayatın Kaynağı /Drop of Life

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine ArtsArts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

48


Leonardo CUMBO Hayatın Kaynağı /Drop of Life

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

49


Petre PETROV Dogum: Bulgaristan Eğitim: Lisans -Sofya Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi Heykel 1992-1996 - Yüksek Lisans -Sofya Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi Heykel 1996/1998 Doktora - Sofya Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar Akademisi, 2007 ÜYELİKLER: Fransız Heykeltraşlar ve Plastik Sanatçılar Birliği, Paris Bulgar Sanatçılar Birliği Üyesi - Uluslararası Sanat Birliğine Bağlı IAA/UNESCO - Kinetik Sanat Organizasyonu Üyeliği , Florida ABD SERGİLER, SEMPOZYUMLAR ve ANITSAL KAMU ÇALIŞMALARI: Çin, Tayvan ( R.O.C.), Bahreyn, Dubayi, Abu Dhabi, Kore, İspanya, Hindistan, Türkiye, İngiltere, Burkina Faso, Bulgaristan, Arnavutluk, Suriye, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, Belçika , Portekiz , Lüksemburg , Kıbrıs, Norveç , Kuveyt , Avustralya , Japonya, Arjantin, Brezilya, Kanada, ABD, Fas , İran ve Guatemala PETRE PETROV/BULGARIA EDUCATION: 2007 PhD Doctor’s degree in Art History, Fine Art Academy, Sofia - 1996/1998 M.A. Sculpture, National Academy of Fine Arts, Sofia - 1992/1996- B.A. Sculpture, National Academy of Fine Arts, Sofia MEMBERSHIP: Member of the French Union of Sculptors and Plastic Artists, Paris - Member of the Bulgarian Artists’ Union-Affiliated to the International Association of Art IAA/UNESCO - Member of the Kinetic Art Organization, Florida USA - EXHIBITIONS, SYMPOSIUMS and MONUMENTAL PUBLIC WORKS China, Taiwan ( R.O.C.), Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Korea, Spain, India, Turkey, UK, Burkina Faso, Bulgaria, Albania, Syria, Germany, France, Italy, Finland, Belgium, Portugal, Luxembourg, Cyprus, Norway, Kuwait, Australia, Japan, Argentina, Brazil, Canada, USA, Morocco, Iran and Guatemala

Born: Bulgaristan Education: Undergraduate - Sofya The National Academy of Fine Arts Sculpture 1992-1996 - Master -Sofya The National Academy of Fine Arts Sculpture 1996/1998 - PhD - Sofia Art History, Academy of Fine Arts, 2007 EDUCATION: 2007 PhD Doctor’sdegree in Art History, Fine Art Academy, Sofia - 1996/1998 M.A. Sculpture, National Academy of FineArts, Sofia 1992/1996 B.A. Sculpture, National Academy of FineArts, Sofia MEMBERSHIP: Member of the French Union of SculptorsandPlasticArtists, Paris Member of theBulgarianArtists’ Union-Affiliatedtothe - International Association of Art IAA/UNESCO - Member of theKinetic Art Organization, Florida USA EXHIBITIONS, SYMPOSIUMS and MONUMENTAL PUBLIC WORKS: China, Taiwan ( R.O.C.), Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Korea, Spain, India, Turkey, UK, Burkina Faso, Bulgaria, Albania, Syria, Germany, France, Italy, Finland, Belgium, Portugal, Luxembourg, Cyprus, Norway, Kuwait, Australia, Japan, Argentina, Brazil, Canada, USA, Morocco, Iran and Guatemala

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

50


Petre PETROV Şelale/ Waterfall

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

51


Petre Petrov Şelale/ Waterfall

Akdeniz Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Güzel Güzel Sanatlar Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts Arts -- Manavgat Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

52


Petre Petrov Şelale/ Waterfall Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

53


Serap Yıldız İLDEN Dogum: İzmir Eğitim: Lisans -Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü 2002 - Yüksek Lisans -Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Anasanat Dalı2007 - Sanatta Yeterlilik : Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Anasanat Dalı ETKİNLİKLER: 2015 Akdeniz Üniversitesi Saklıkent Kar Heykel Çalıştayı Antalya 2013 National Student Art Festival, “Doğaçlama Heykel Çalıştayı”, Davetli Sanatçı, South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad - Bulgaristan - 2011 Uluslararası İzmir Sanat Bienali Fuar 3 ve 4. Holler, İzmir - 2011 “KarmaHeykel Sergisi”, Ahmet Adnan Saygun Sanat Galerisi, İzmir - 2009 IV Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi, Karma Sergi, Marıtım Conference Centre - Sharm El Shink, Mısır, - 2009 “Kültürlerin Macerası Karma Sergi”, Van Gölü Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali (FESTİVAN), AKM Van - 2008 13. Didim Barış Festivali, Kum Heykel Çalıştayı, Didim/Aydın - 2006 İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kent Ormanı Projesi, “Mermer Heykel Çalışması”, İnciraltı Kent Ormanı, İzmir - 2004/2005 Çanakkale Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Müzesi Çimenlik Kalesi İç Kale düzenlenlemeleri bünyesinde “Siper Gerisindeki Askerler” çalışması, Çanakkale - 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, “Böyrim” Heykeli, Afyonkarahisar,

Born: İzmir Education: Undergraduate - Sculpture Department,Hacettepe University 2002 - Master - Sculpture Department Dokuz Eylul University 2007 - Proficiency in Art: Sculpture Department Dokuz Eylul University 2014 ACTIVITIES: 2015 Akdeniz University, Saklikent Snow Sculpture Workshop, Antalya - 2011 National Student Art Festival, “Improvisation Sculpture Workshop”, Invited Artist, SouthWest University “Neophyte Rilski” Blagoevgrad - Bulgaria - 2013 International Izmir Art Biennial Exhibition 3rd and 4th Hals, İzmir - 2011 “Sculpture Group Exhibition”, Ahmed Adnan Saygun Art Gallery, İzmir - 2009 IV International Congress of Turkish Culture and Art, Exhibition, Maritim Conference Centre - Sharm el Shunk, Egypt, - 2009 “Adventure of Culture Exhibition”, Van Lake International Youth and Culture Festival (festiven), AKM Van - 2008 13th Didim Peace Festival, Sand Sculpture Workshop, Didim / Aydin, 31 August to 2 September - 2006 Izmir Metropolitan Municipality İnciraltı Urban Forest Project, “Marble Sculpture Study”, İnciraltı Urban Forest, Izmir - 2004/2005 Çanakkale admiralty, Maritime Museum , “Behind Troops Shield” operation Çanakkale - 2003 Afyon Kocatepe University Ahmet Necdet Sezer Campus, “Böyrim” statue, Afyonkarahisar,

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

54


Serap Yıldız İLDEN Deniz Atı / Sea Horse

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

55


Serap Yıldız İLDEN Deniz Atı/ Sea Horse

Akdeniz AkdenizÜniversitesi ÜniversitesiGüzel GüzelSanatlar SanatlarFakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Fakültesi/Akdeniz University Faculty of FineArts Arts--Manavgat ManavgatBelediyesi/Manavgat Municipality Belediyesi/Manavgat Municipality

56


Serap Yıldız İLDEN Deniz Atı/ Sea Horse Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality

57


S E MPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLER


BASINDA SEMPOZYUM

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


TEŞEKKÜR EDERİZ Prof. Sadettin SARI Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Şükrü SÖZEN Manavgat Belediye Başkanı Aydın ÖZ Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat ÇEVİK Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan ŞİMŞEK Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Oytun Eylem DOĞMUŞ Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis AKKAYA Manavgat Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Mustafa KİŞOĞLU Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cengiz Haydar BARUT Barut Hotel Şükrü VURAL Side Star Elagance Hotel Selahattin ONUR Onur Mermer Murat SAKA Deva Mermer Mustafa EROL Erollar Taş Ocağı Mehmet Hakan SÜRAL Doç.Dr.Ömer ZAİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi GSF Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Aydın ZOR Akdeniz Üniversitesi GSF Grafik Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Hanife YÜKSEL Akdeniz Üniversitesi GSF Heykel Bölüm Başkanı Aynur TİKER Akdeniz Üniversitesi GSF Fakülte Sekreteri Selçuk ÖZBEK Mustafa TOP Hüseyin ACAR İzzet YILDIZ Adem GÜVENÇ Mehmet TUNÇ Mehmet İYİOL Efe DEMİR ve Manavgat Belediyesinin çok değerli tüm personeline.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Akdeniz University Faculty of Fine Arts - Manavgat Belediyesi/Manavgat Municipality


Uluslararası Manavgat Taş Heykel Sempozyumu / International Manavgat Stone Sculpture Symposium  

"Su ve Taş" - "Water and Stone" 29 Eylül - 16 Ekim / 29th September - 16th October 2015

Uluslararası Manavgat Taş Heykel Sempozyumu / International Manavgat Stone Sculpture Symposium  

"Su ve Taş" - "Water and Stone" 29 Eylül - 16 Ekim / 29th September - 16th October 2015

Advertisement