Page 1

T.C. KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2011 – 2014 STRATEJİK PLANI Aralık 2010 Kadıköy

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

1


Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel imzalı TEŞEKKÜRNAME

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

2


“En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kuruluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir millet ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

3


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

4


İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

5


Mehmet Akif ERSOY

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

6


İLÇEMİZ ÖĞRENCİLERİ ANITKABİR’DE

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

7


ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim 1927

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

8


KADIKÖY

Kadıköy Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Bölümü Öğrencileri tarafından çekilmiştir.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

9


PLANLI YÖNETİM Kadıköy İlçesi tarihsel geçmişi, jeostratejik konumu, kurumsal birikimi, insan ve madde kaynakları ile çekim ve değişim merkezi olan lider kentlerin başında gelmektedir. Kentin kapasitesinin en yüksek seviyede kullanımı, İstanbul ili, hatta kıtalararası önem arz etmektedir. Dünyada başta ekonomik alan olmak üzere, tüm disiplinlerdeki, hızlı değişim beraberinde hem fırsatlar hem de riskler getirmektedir. Bu fırsatları öngörerek avantaja dönüştürmek, riskleri de minimize ederek gelişimi sürdürülebilinir kılmak tüm kamu kurum ve kuruluşlar gibi eğitim kurumları ve yönetimleri için de hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda toplumun taleplerine ve küresel eğilimlere hazırlıklı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, şeffaf, etkin, kaynakları verimli kullanan, vizyonlu, kamu yapılanmasına ihtiyaç vardır ve de bu ihtiyaç artarak devam etmektedir. Bu ihtiyaç da doğal olarak “Stratejik Yönetim Modeli”ni küresel düzeyde kamu kurumlarına da kendini kabul ettirmiştir. Bu bağlamda hükümetimiz tarafından çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı, önemli bir yasal başlangıç olmuştur. Böylece tüm kamu kurumları gibi eğitim kurumları için de stratejik planlama zorunlu hale gelmiştir. Bilim ve Sanat üretimi ve kültürel aktarım temelinde hizmet eden eğitim kurumlarının çıktısı olan insan kaynağımızın kalitesi, yalnız bugünü değil geleceğimizi de nasıl planladığımızın somut göstergeleridir. Kadıköy’ün eğitim kurumları ülkemizle sınırlı kalmayıp küresel düzeyde etki yaratabilecek bireyler yetiştirdiğini dikkate aldığımızda Stratejik Planlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Hazırlanan bu Stratejik Planın, Millî Eğitim Bakanlığımız ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planları ışığında, ancak Kadıköy’ün farklılıkları, kapasitesi, ihtiyaç ve vizyonuna uygun olduğunu söylemek mümkündür. Kurumlarımız için fark yaratan bir gelişim sağlayacağına inandığım bu planı hazırlayan ekibin lideri İlçe Millî Eğitim Müdürü Ferşat AYAR olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyor, bu planın başarılı bir şekilde uygulanacağına inanıyorum. Hasan KARAHAN

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

10


Kaymakam

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

11


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

12


EĞİTİM YÖNETİMİNDE BAŞARI… Başarı için, “Tutarlılık ve kararlılıkla çalışarak büyük düşünülmesi, büyük resmin görülmesi” gerekir. Bu yetkinliğe sahip bir kurumun müdürü olmak ise hepimizin tutkuyla gerçekleştirmek istediği bir hayalidir. Öte yandan bunun hiç de kolay olmadığını, ancak istikrarlı stratejik yönetim süreçleri ve çalışanlarının kararlı ve doğru yönlendirme yeteneği ile mümkün olacağını biliyoruz. İşte bu bağlamda önce Millî Eğitim Bakanlığımızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesinin bir gereği olarak MEB 2011-2014 Stratejik Planını hazırlamış ve uygulamaya başlamıştır. Takiben İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik Planını hazırlayarak İstanbul vizyonunu İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurmuştur. Devamında da İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün ve nihayet Kadıköy’ün var olan kapasitesi, özellikli ihtiyaç ve koşulları dikkate alınarak Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 2011-2014 Stratejik Planını büyük bir çaba ve dikkatle hazırlamış bulunuyoruz. Bu plan bağlı okul ve kurumlarımızın da planlama çalışmalarına temel belge oluşturacaktır. Stratejik Planımız, Müdürlüğümüz ve bağlı tüm okul/kurumların stratejik planlarına yön vermekte, müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Bu planla “Neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorularını kendimize sorarak bu soruların en iyi şekilde cevaplamaya çalıştık. Uzunca bir sürede ve gayretli çalışmanın çıktısı olan planımızın en önemli kısmının yeni başladığının da bilincindeyiz. Planın kabul, eylem, takip, denetim ve değerlendirme aşamalarını Kadıköy’ün öteden beri devam edegelen başarı kültürü, liderliği ve birikimi ile gerçekleştireceğine inancım tamdır. Bu planın hazırlanmasında yoğun mesai harcayan Stratejik Planlama Ekibimi tebrik ve takdirlerimle kendilerine teşekkür ediyorum. Planın uygulanmasında tüm çalışma ekibimden üstün çaba bekliyor, çalışmalarında başarılar dilerim.

Ferşat AYAR İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

13


Stratejik Plan hazırlık ekibi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

14


GELECEĞİ ŞİMDİDEN GÖREBİLİRİZ… Kadıköy ve eğitim hinterlandımızın 2011-2014 yılları arası ve sonrasındaki gelecek tasarımının, planlama çalışmasında bulunmanın, mesleki hayatımın heyecan verici çalışmalarının birisinin olabileceğini, hatta planın uygulandığını izleyebildiğim takdirde, en heyecan vericisi olacağını hissetmiştim. Bilimsel ve planlı çalışmaya çok önem veren bir eğitim yöneticisi olarak öteden beri bu konuda çok fazla istekli ve ısrarlı olamadığımızdan yakınmış hatta bazen de kaygılanmışımdır. 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Planlama yapması bir fırsat olmuş, şahsen böyle bir fırsatı da hep kollamışımdır. Şimdiye kadar merkez teşkilatımız, İl Millî Eğitim Müdürlüklerimiz, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz ve nihayet okullarımız, yönetim mercileri olarak kararlar almakta ve bu kararlarını planlayarak hiyerarşisi içinde alt kurum ve kişilere gereği için gönderilerek sistem işletilmektedir. Ancak bu karar alma mekanizmaları ile onun karar alıcıları çoğu zaman eşgüdümlü hareket etme imkânı bulamadığından, değişimleri yönetebilmek için toplamda senkronize bir planlama sistemi eksikliğini hissettirmekteydi. Şöyle ki günümüzde yönetimde demokratikleşmenin bir gereği olarak yerel hizmet birimlerinin yetki arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü kararlar hızlı alınmalı ve uygulanmalıdır. Yerel kaynaklar sisteme dahil edilmelidir. Kurum kaynakları verimli kıllanılmalı, iç denetimlerle performansı izleyerek kurumsal kapasite yükseltilmelidir. İşte bu ihtiyaç ve değişimlere ancak kolektif stratejik planlama ile cevap verebilmek mümkündür. Peter Drucker’in şu sözünde olduğu gibi “Geleceği tahmin etmenin en geçerli yolu onu planlamaktan geçer”. İyi bir planlamanın ilk ve en önemli şartı doğru ve paylaşılan bir vizyondur. Vizyon ise görülmez olanı görme sanatıdır. Kadıköy Millî Eğitim

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

15


Müdürlüğümüzün 2011-2014 Stratejik Planının vizyonu ise “Yaşam Boyu Eğitim İhtiyacını ülkemiz ve dünyanın en ileri standartlarında karşılayan lider ve model bir kurum olmaktır”. Böylesi bir kurumsal gelecek tasarımının; öncelikle devletimizin “2023 Vizyonu Belgesi” başta olmak üzere, Bakanlığımız, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüzün Stratejik Planı ışığında geliştirdik. Eğitimcilerimiz ve diğer paydaşlarımızın, Kadıköy eğitim hinterlandımıza, ülkemize ve insanlığın gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunma iddia ve sorumluluk duygusuyla çalışma arzusu bizi cesaretlendirmiştir. Öte yandan ülkemizin eğitim ve öğretimde en önde gelen kentlerinden biri olan Kadıköy’ün eğitim vizyonunu tasarlamanın güçlüğünü de hissettik. Çünkü “Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ileriyi görürsünüz” sözünde olduğu gibi Kadıköy’ün tarihi geçmişi, eğitim birikiminin farkındalığı ve avantajı ile hazırladığımız planımızın, hayata geçirilmesinde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Başarı algımız ise ulaşılması gereken bir sonuç değil sürekli gelişen bir süreçtir. İşte bu algıların oluşturduğu vizyonumuz, Kadıköy’ün ihtiyaçları, kaynakları, üst kurumlarımızın Stratejik Planları ve nihayet çalışkan “Stratejik Planlama Ekibimiz”in her türlü taktiri hak eden gayretiyle hazırlanan “Kadıköy Millî Eğitim Müdürlüğü 2011-2014 Stratejik Planını Kadıköy eğitim çevremizin hizmetine sunuyoruz. Planlı yönetime gerektiği önemi veren, ekibimize her türlü desteği veren başta İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ferşat AYAR olmak üzere, Müdürlüğümüz bölümlerinin şube müdürlerine, bilgi ve belge desteği veren çalışma ekiplerine şahsım ve ekibim adına teşekkürü borç biliriz. Nihayet bu planın hazırlanmasında içten ve üstün bir motivasyonla çaba göstererek çalışan ekip üyelerim, Erenköy Zihnipaşa Pratik Kız Sanat Okulu Müdür Baş Yardımcısı. Zuhal ÇİTOĞLU, Erenköy İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Nursel OKTAY, Hüseyin Ayaz İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Julide KENTSÜ, Kadıköy Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Demet KIR, Bilgisayar Öğretmenlerimiz Halil BANA, Çağdaş TOKATLIOĞLU, şeflerimiz Elif DİYAROĞLU, Pamuk TOSUN’a, kapak tasarımı için İlhami Ahmet Örnekal İO Teknoloji Tasarım Öğretmeni Sevgi GÜLTEKİN’e ve vizyon grafik tasarımı için Ataşehir Bilim Sanat Merkezi Resim Grafik Öğretmeni Esra YILMAZ’a çok teşekkür ederim. Son söz olarak bir Çin atasözü: “Bir santimlik hatayla yola başlayan; hedefinden kilometrelerce uzakta yolu tamamlar.” Planın başarılı olarak uygulanabilmesi için güç birliği ile çalışmamız gerektiğini biliyor ve buna inanıyorum. Başarılı uygulama dileğimle… Fahri CÜREBAL Şube Müdürü Stratejik Planlama Ekibi Başkanı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

16


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

17


KADIKÖY İLÇE MEM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ 

Şema 1 KADIKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

18


ETKİLİ YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim, küreselleşme, ileri küresel teknoloji, rekabet, verimlilik, şeffaflık, birey odaklılık bağlamlarında mevcut sistemler kendilerini yenilemeye zorlanmaktadır. Ancak kaliteye önem veren kamu ve özel kurumlar varoluşlarını devam ettirip, fark yaratabilmektedirler. Bu durum doğal olarak okul / kurumlarımızı da değişime zorlamaktadır. Hızla değişen teknoloji, eğitimde de kalite beklentilerini yükseltmekte, eğitim bileşenlerini ve eğitim paydaşlarının sorumluluklarını artırmaktadır. Elbette bu değişim, yönetimin ilk ve en önemli basamağı olan, kurum / kuruluşların stratejilerini yeniden planlamalarını, amaç ve hedeflerini yenilemelerini gerektirmektedir. Değişim güncel, sağlam öngörüler içeren, risk toleransı yüksek stratejik planlarla yönetilebilir. Çünkü aşırı rekabet ortamında kaynaklardan en yüksek verimlilikte yararlanmak artık düne göre daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizin kalkınmasında çok önemli olan eğitim kurumlarının plansız, projesiz ve hedefsiz olarak çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet üretmesi düşünülemez. İleri demokrasi, çeşitlenen talepler, yükselen kalite beklentileri nedenleri ile eğitim; toplumun, ebeveynlerin, merkezi ve yerel otoritelerin maddi ve manevi desteklerine eskisinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Eğitime öteden beri çok önem veren, yeniliklere açık olan, bağlı kurum / kuruluşlara her alanda destek veren, örnek, lider ve model bir kurum olan Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Planlama Süreci’ni başlatarak 2011-2014 Strateji Planı’nı hazırlamıştır. Stratejik Plan’ın hazırlanma aşamaları, İlçe MEM şube müdürü Fahri CÜREBAL’ın başkanlığında kurulan ekibimizin tanışması ile başladı. Stratejik Planlama Sürecinin akış şeması doğrultusunda çalışma takvimi oluşturduk. Plana alt yapı oluşturacak GZFT analizi, İlçe MEM çalışanlarından, bağlı kurum / kuruluşlardan alınan geri bildirimlerin konsolide edilmesiyle yapıldı ve son şekli paydaş temsilcilerinin katılımıyla yapılan paylaşım toplantısında verildi. Misyon, vizyon ve değerler revize edilerek güncellendi.       

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

19


Stratejik amaçlar, hedefler, faaliyetler oluşturuldu ve sorumlu kişiler / bölümler belirlendi. İzleme, değerlendirme aşamaları planlandı ve performans göstergeleri belirlendi. Maliyetlendirme yapıldı. Eylem planları hazırlandı. Ve nihayet Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün misyonuna uygun, vizyonuna ulaşmasını sağlayacak 2011-2014 Stratejik Planı tamamlandı. Plan etkisini daha hazırlık aşamalarında göstermeye başladı, bazı öngörüleri hemen başarılı bir şekilde uygulamaya konuldu. Stratejik Planlama Süreci’nin ilk basamağı olan planın hazırlanması aşamasında katkı sağlayan ve destek veren İlçe Millî Eğitim Müdürü Ferşat AYAR’a, ekibimizin lideri şube müdürü Fahri CÜREBAL’a, şube müdürlerimize, şeflere, memurlara, destek personele, diğer çalışanlara ve bağlı / kurum / kuruluşlara teşekkür ederiz. “Başarı tek başına elde edilemez. Emeği dokunan herkesle mutluluğu paylaşanlar, daha büyük başarılara ulaşır.” Dr. Faruk BAYÜLKEM Stratejik Planlama Ekibi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

20


İÇİNDEKİLER

İSTİKLAL MARŞI ........................................................................................................... 5 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ ......................................................................... 8  PLANLI YÖNETİM........................................................................................................ 10  EĞİTİM YÖNETİMİNDE BAŞARI… ........................................................................... 13  GELECEĞİ ŞİMDİDEN GÖREBİLİRİZ… .................................................................. 15  KADIKÖY İLÇE MEM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ............................ 18  ETKİLİ YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA ..................................................... 19  İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... 21  TABLOLAR İNDEKSİ.......................................................................................................... 23 GRAFİK İNDEKSİ ......................................................................................................... 23  ŞEMA İNDEKSİ................................................................................................................... 23  KISALTMALAR............................................................................................................. 24  KURUM KİMLİK BİLGİSİ ........................................................................................... 26  I. BÖLÜM........................................................................................................................ 31  İLÇE MİLLΠEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ .................................................................................................... 34   YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................................................................................. 36  FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER....................................................................................................... 43   KADIKÖY İLÇE MEM BÖLÜMLERİ ...................................................................................................................... 46   ÖRGÜTSEL YAPI ................................................................................................................................................ 47  ORGANİZASYON ŞEMASI ............................................................................................................................ 47   KURUM İÇİ ANALİZ............................................................................................................................................ 48  ÜST YÖNETİM ŞEMASI ............................................................................................................................. 48   İNSAN KAYNAKLARI .......................................................................................................................................... 49  İSTATİSTİKİ VERİLER .......................................................................................................................................... 53  KADIKÖY İLÇE MEM KAMU HİZMET STANDARTLARI..................................................................................................... 65   PAYDAŞ MATRİSİ .............................................................................................................................................. 76 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

21


GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ.......................................................... 79  KUVVETLİ YÖNLER ............................................................................................................................................ 79  ÇEVRE ANALİZİ.................................................................................................................................................. 83  PEST ANALİZİ....................................................................................................................................................... 83 

II BÖLÜM ....................................................................................................................... 86 MİSYONUMUZ .................................................................................................................................................... 1  VİZYONUMUZ ..................................................................................................................................................... 1  DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ ........................................................................................................................ 89   TEMALARIMIZ ....................................................................................................................................................... 90  AMAÇ – HEDEF – PG – FAALİYET ‐ SORUMLU KURUM ................................................................................................. 92   STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU ............................................................................................................... 123  

III. BÖLÜM....................................................................................................................130 İZLEME DEĞERLENDİRME ...................................................................................................................................... 132  EYLEM PLANI ...................................................................................................................................................... 134 

KAYNAKÇA.......................................................................................................................135 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ İMZA SİRKÜLERİ ........................................................136  STRATEJİK PLAN ONAYI....................................................................................................137 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

22


Tablolar İndeksi    TABLO 1 : KURUM PERSONELİNİN HİZMET SÜRELERİ ......................................................................................................... 49   TABLO 2 : KURUM PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU ......................................................................................................... 49   TABLO 3 : TEKNOLOJİK ALTYAPI .................................................................................................................................... 50  TABLO 4 : YERLEŞİM ALANI .......................................................................................................................................... 50  TABLO 5 : SOSYAL ALANLAR ......................................................................................................................................... 50  TABLO 6 : FİZİKİ MEKANLAR ......................................................................................................................................... 50  TABLO 7 : KADIKÖY İLÇE MİLLΠEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KAYNAKLAR ................................................................ 51  TABLO 8 : OKULA HİÇ KAYDOLMAMIŞ ÇOCUKLAR ............................................................................................................. 53   TABLO 9 : OKULA KAYITLI OLUP DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLER ..................................................................................... 53   TABLO 10 : 2007‐2008 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI  KADIKÖY İLÇE MEM GENEL DURUMU .............................. 56  TABLO 11 : 2008‐2009 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI  KADIKÖY İLÇE MEM GENEL DURUMU................ 56  TABLO 12 : 2009‐2010 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI  KADIKÖY İLÇE MEM GENEL DURUMU................ 57  TABLO 13 : 2010‐2011 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI  KADIKÖY İLÇE MEM GENEL DURUMU................ 57  TABLO 14 : ÖĞRENCİ KİŞİSEL GELİŞİM ETKİNLİKLERİNE KATILIM TABLOLARI ........................................................................... 60  TABLO 15 : YÖNETİCİ – ÖĞRETMEN‐ PERSONEL İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ............................................................................... 62  TABLO 16 : “TÜRKİYE OKUYOR” KAMPANYASI KADIKÖY İLÇE SONUÇLARI .............................................................................. 62  TABLO 17 : BU BENİM ESERİM PROJESİ .......................................................................................................................... 63  

Grafik İndeksi  GRAFİK 1 : GELİR ‐ GİDER DAĞILIMI ............................................................................................................................... 52  GRAFİK 2 : 2010 YILI GİDER DAĞILIMI ........................................................................................................................... 52   GRAFİK 3 : 2009‐2010 OKULLAŞMA ORANLARI .............................................................................................................. 53   GRAFİK 4 : OKUL TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI ...................................................................................................... 54   GRAFİK 5 : OKUL TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI ................................................................................. 54  GRAFİK 6 : ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI .................................................................................................... 55   GRAFİK 7 : ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ............................................................................................................. 55   GRAFİK 8 : 2009‐2010 YILINDA İLKÖĞRETİM OKULLARINDAN MEZUN ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ DAĞILIMI 58  GRAFİK 9 :YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİ YÜZDESİ ............................................... 58  GRAFİK 10 : 2009 – 2010  ORTAÖĞRETİMDE VERİLEN CEZALARIN SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI ................................................. 59  GRAFİK 11 : 2009 – 2010 ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA İLİŞİK KESME NEDENLERİ............................................................ 59  GRAFİK 12 : HALK EĞİTİM MERKEZLERİ AÇILAN KURS SAYISI .............................................................................................. 61   GRAFİK 13 : HALK EĞİTİM MERKEZLERİ KURSİYER SAYISI ................................................................................................... 61   GRAFİK 14 : 2007’DEN 2010’A AB PROJELERİ ............................................................................................................... 63   GRAFİK 15 :  YILLARA GÖRE İNCELEME VE SORUŞTURMA SAYILARI ....................................................................................... 64   GRAFİK 16 : KONULARINA GÖRE İNCELEME VE SORUŞTURMA SAYILARI ................................................................................ 64 

Şema İndeksi  ŞEMA 1 KADIKÖY İLÇE MİLLΠEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ......................................... 18  ŞEMA 2 ORGANİZASYON ŞEMASI............................................................................................................................ 47  ŞEMA 3 ÜST YÖNETİM ŞEMASI................................................................................................................................ 48 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

23


KISALTMALAR AB

Avrupa Birliği

AR-GE

Araştırma Geliştirme Birimi

BİMER

Başbakanlık İletişim Merkezi

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

GZFT

Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit

HEM

Halk Eğitim Merkezi

HİE

Hizmetiçi Eğitim

İMEM

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

İO

İlköğretim Okulu

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

MEM

Millî Eğitim Müdürlüğü

OÇEM

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi

ÖSS

Öğrenci Seçme Sınavı

PEST

Politik, Ekonomik, Siyasal, Teknolojik

PG

Performans Göstergesi

RAM

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

SBS

Seviye Belirleme Sınavı

SP

Stratejik Plan

SPE

Stratejik Plan Ekibi

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

TKY

Toplam Kalite Yönetimi

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

VHKİ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

24


Kadıköy İlçe Milli eğitim Müdürlüğü Hizmet Ekibi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

25


KURUM KİMLİK BİLGİSİ KURUM ADI

KADIKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu

161134

Kurum Statüsü

⌧ Kamu

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

İlçe Millî Eğitim Müdürü İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Öğretmen Mühendis Şef VHKİ Memur Sözleşmeli memur Şoför Aşçı Teknisyen Hizmetli

Özel :1 :8 : 10 :2 : 17 : 19 :3 :3 :1 :1 :3 : 32

Kurumun Hizmete Giriş Tarihi 1983 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel. : Kurum Telefonu / Fax Fax :

216 346 25 42 216 346 26 57 216 346 99 79 216 346 78 10

Kurum Web Adresi

http://kadikoy.meb.gov.tr/

Mail Adresi

kadikoy34@meb.gov.tr Bahariye Cad. Kuzu Kestane Sk. No:7

Kurum Adresi

Posta Kodu İlçe İli

: 34710 : KADIKÖY : İSTANBUL

Kurum Müdürü

FERŞAT AYAR

216 346 20 52

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

26


Sorumlu Şube Müdürü

FAHRİ CÜREBAL

216 346 75 36

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

27


YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir. 5018 sayılı Kanunun 8. Maddesi “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” diyerek kamu kurumlarının hesap verme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 9. Maddesi de şöyledir;“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ifadeleriyle stratejik planların içeriğini belirler. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanan stratejik planlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmektedir. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9’uncu maddesine dayanılarak “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dahilinde yürütülmüştür. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi “Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından katılımcı yöntemlerle hazırlanması zorunludur.” ifadesini içerir. Aynı yönetmeliğin 7.maddesi stratejik planların 5 yıllık hazırlanacağını ve hazırlanan planların en az 2 yıl uygulandıktan sonra kalan süresi için güncelleştirebileceğini öngörmektedir. Söz konusu geçiş takvimine göre MEB, 2010-2014 yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik plan hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. MEB’in Stratejik Planı ile eş zamanlı olarak İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planını hazırlamıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün planı doğrultusunda Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı da hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerden başka DPT tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”, 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi, 2010/14 ile 2010/33 Sayılı MEB Genelgesi, MEB’in 21/01/2010 tarih ve 2010/07 sayılı Genelgesi ile 11/07/2010 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, yürütmekte olduğumuz stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

28


ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

TARİH

1

Stratejik Yönetim ve Planlama konusunda eğitimlerin verilmesi

10 Şubat - 22 Mart 2010

2

Durum Analizinin Yapılması *Paydaş Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi *GZFT ve PEST Analizlerinin Yapılması *Sorun Alanlarının Belirlenmesi

22 Mart - 14 Mayıs 2010

3

Dönem raporunun İl AR-GE birimine gönderilmesi

14 Mayıs - 28 Mayıs 2010

4

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi

17 Mayıs - 28 Mayıs 2010

5

Dönem raporunun İl AR-GE birimine gönderilmesi

28 Mayıs - 11 Haziran 2010

6

Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti

28 Mayıs - 03 Eylül 2010

7

Dönem raporunun İl AR-GE birimine gönderilmesi

03 Eylül - 17 Eylül 2010

8

Faaliyet, Proje ve Eylem Planının Hazırlanması

03 Eylül - 28 Ekim 2010

9

Dönem raporunun İl AR-GE birimine gönderilmesi

28 Ekim - 12 Kasım 2010

10

Maliyetlendirme

12 Kasım - 26 Kasım 2010

11

Dönem raporunun İl AR-GE birimine gönderilmesi

26 Kasım - 03 Aralık 2010

12

Planlara Son Halinin Verilmesi ve Onay İşlemi

26 Kasım - 31 Aralık 2010

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

29


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

30


I. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER KADIKÖY İLÇE MEM BÖLÜMLERİ ÖRGÜTSEL YAPI ORGANİZASYON ŞEMASI KURUM İÇİ ANALİZ ÜST YÖNETİM ŞEMASI İNSAN KAYNAKLARI İSTATİSTİKİ VERİLER KADIKÖY İLÇE MEM KAMU HİZMET STANDARTLARI PAYDAŞ MATRİSİ GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ KUVVETLİ YÖNLER ÇEVRE ANALİZİ PEST ANALİZİ

“Bir yöneticinin görevi motivasyon ateşini yakmak değil, insanın içindeki motivasyon kıvılcımının çakmasını sağlayacak bir ortam yaratmaktır.” HERZBERG

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

31


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

32


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

33


KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün eğitim tarihçesini Kadıköy’ün tarihi ile başlatmak yanlış olmaz. Osmanlı dönemindeki sistemli eğitimle kurulan çok sayıda örnek okulun önde gelenleri Kadıköy’dedir. Bunların 10’unda halen eğitim-öğretime devam edilmektedir. Kadıköy’ün kuruluş tarihi İstanbul’dan daha eskiye gittiği için Kadıköy gerek okulları gerekse eğitim birikimi ve tecrübesi bağlamında İstanbul ve hatta Türkiye’nin en önde gelen kentidir. Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet sonrasında eğitim tarihinin yazılmasına önemli katkılar sağlayan okullar bugünkü; Moda, Kızıltoprak, Bostancı semtlerinde açılmış, bazıları kapanmakla beraber, bazıları da eğitim-öğretime hâlâ devam etmektedir. Okullarımızın kuruluş tarihi aynı zamanda ilçemizin Millî Eğitiminin geçmişini de karakterize eder. Şu anda eğitim ve öğretime devam eden 10 okulumuzun kuruluşu Cumhuriyet öncesine aittir. Geriye kalanlar ise Cumhuriyet’ten sonra kurulmuştur. 1923-1930 yılı arası 6 okul açılmıştır, 1940-1950 arası hiç açılmamıştır, 1950-1990 arası ise 81 resmi-özel okul açılmıştır, 1990-2000 arası 27 resmi-özel okul açılmıştır, 2000-2010 arası 52 Resmi-Özel Okul açılmıştır 2010- 2011 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle; Resmi+Özel Örgün Eğitim Okul Sayısı Resmi+Özel Örgün Eğitim Öğrenci Sayısı Resmi+Özel Örgün Eğitim Öğretmen Sayısı Resmi+Özel Örgün Eğitim Derslik Sayısı

: : : :

170 69.973 4.541 2.708

Yaygın Eğitim Kurum Sayısı Yaygın Eğitim Kursiyer Sayısı Yaygın Eğitim Öğretmen Sayısı Yaygın Eğitim Derslik Sayısı

: : : :

314 80.049 2.495 1.545

: : :

484 150.022 7.036 ile hizmet vermektedir.

Kadıköy İlçesi, Okul ve Kurumu Öğrencisi ve kursiyeri Öğretmeni

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

34


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü “Bölge Yönetim Merkezi” konumunda iken, 1985 yılından sonra Bakanlığımızın İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kurumunu ihdas etmesinden sonra ise İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak kurulmuştur. İlk hizmet binası şimdiki Kaymakamlık binasıdır. Daha sonra 17 Ağustos depreminde zarar gören Bahariye’deki binasında hizmet vermiştir. 17 Ağustos depreminde binanın zarar görmesi nedeniyle boşaltılmıştır ve destek inşaatına alınmıştır. Bu süreç içersinde İçerenköy Mah.’deki Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi üst katında hizmetine devam etmiştir. 2003-2004 öğretim yılında ise devletin ödeneklerine ilaveten hayırsever Bilgin ÖZKAYNAK’ın katkıları ile esas hizmet binasının inşaatı tamamlanmış, Eylül 2003 tarihinden itibaren yeniden kendi binasında hizmete devam etmektedir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Ataşehir İlçesi kurulumu nedeni ile yaklaşık 40.000 öğrenci Ataşehir ilçesinde kalmıştır. İ l ç e M i l l î E ğ i t i m Müdürü olarak hizmet eden İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

İstanbul İl MEM Müdür Yardımcısı Nurettin YAZAR, Bakanlık Müfettişi Özer GÜNAY, İlköğretim Müfettişi Abdulkerim DENGE, Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü İlyas TUĞLU, Üsküdar İlçe MEM Şube Müdürü Zeki GÜRSÜL, İstanbul İl MEM İlköğretim Müfettişi Yusuf SOFUOĞLU, MEM Müdür Yard. Tayfun ÖNDER, İstanbul İl MEM Müdür Yardımcısı Şenol GENÇ, Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Ferşat AYAR beylerdir.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

35


YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER BİRİMLER

İŞLEMLER

YASAL DOKÜMAN ADI 657 Sayılı DMK

Sicil Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

Mebbis Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

ÖZLÜK HİZMETLERİ BİRİMİ

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği "ILSIS PROJESİ" konulu genelge 657 Sayılı DMK

Adaylık Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

Terfi İntibak Hizmetleri ile ilgili Iş ve İşlemler

657 Sayılı DMK MEB Personel Genel Müdürlüğü İntibak Bülteni

Emeklilik ve Borçlanma Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Sağlık ve İzin hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

657 Sayılı DMK MEB Personeli İzin Yönergesi 657 Sayılı DMK

Pasaport ile İlgili İş ve İşlemler

5682 Sayılı Pasaport Kanunu içişleri Bakanlığı Emniyet Gn. Müd. yazısı

HİZMETİÇİ

EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

Hizmetiçi Eğitim Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER HİZMETLERİ BİRİMİ

Öğretmen Evleri, Öğretmen Lokalleri, Dinlenme Kampları ve Lojman Tahsisi ile İlgili İş ve İşlemler

ÖĞRETMEN ATAMA HİZMETLERİ BİRİMİ

Atama, Yer Değiştirme, Norm Kadro ve Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği MEB'e Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi

Kamu Konutları Yönetmeliği

MEB okul ve kurumların yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik MEB öğretmenleri atama ve yer değiştirme yönetmeliği MEB TTK'nın 119 ve 133 sayılı kararları 657 SAYILI DMK

YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 109.110.111.112.113.114.115.116.117.11 8.1 19.120.121.122.123.mad. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 8.9.1986, No: 86/10985 Dayandığı Kanunun Tarihi: 14.7.1965, No: 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 18.10.1986, No: 19255 Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 26, S. 1211 12.04.2002 Tarih ve 31 Sayılı 54.55.56. ve 57. maddeleri BKK : 21.02.1983 - 83/6061 RG: 27.6.1983 / 18090 Ek ve Değişiklikler: 1) 03.03.1990 - 90/205 B.K.K. (13.4.1990/20491 RG) 2) 19.1.1998 98/10566 B.K.K. (6.2.1998/23250 RG) 64.65.66.67.68.69.70.71. maddeleri 4286/90234 Kabul Tarihi: 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:17/6/1949 Sayı:7235 Yayımlandığı Düstur :Tertip:3 Cilt:30 Sayfa:i335 99.100.101.102.103.104.105.106.107.10 8. maddeleri Tebliğler Dergisi: Mart 2001/2522 Ek ve Değişiklikler: 1) Temmuz 2001/2526 TD 2) 21.07.2004/25529 RG 36/VI. mad. Kabul Tarihi: 15/07/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 24/07/1950 - 7564 175327 sayılı yazıları 04.01.1995 Tarih ve 22161 Sayılı Resmi Gazete T.D. :24.10.1994/2419, Düzeltme: 21.11.1994/2419 24 Nisan 2006 Tarih ve 1287 Sayılı Bakan Onayı 16/7/1984-84/8345 BKK 23.9.1984/18524 RG Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986 -86/10974 B.K.K. 2) 11.9.1987- 87/12144 B.K.K. 3) 15/1/1991 -91/1391 B.K.K. 4) 30/6/1992 - 92/3245 B.K.K. 5) 31/8/1992 -92/3457 B.K.K 6) 28/9/2000-2000/1391 B.K.K.(18.10.2000/24204 RG.) 7) 23282 sayılı Resmi Gazete 26089 Sayılı Resmi Gazete

4/b

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

36


BİRİMLER

YÖNETİCİ ATAMA HİZMETLERİ BİRİMİ

DİĞER PERSONELİN ATAMA HİZMETLERİ

BİRİMİ

İŞLEMLER Yönetici Atama, Yer Değiştirme, Yönetici Görevlendirme (Vekâlet) ve Norm Kadro Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler

Diğer personelin atama, yer değiştirme, geçici personel (özelleştirme) ve kontenjan belirleme hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

YASAL DOKÜMAN ADI

YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

"Eğitim Kurumları Yöneticileri" konulu genelge

31 Ekim 2008 Tarih ve 2008/74 Sayılı genelge

MEB okul ve kurumların yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik MEB yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin BKK 657 sayılı dmk

Meb personel genel md. Çalışma takvimi

Eğitim-öğretim ve öğrenci işleri hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Meb mesleki açık öğretim lisesi yönetmeliği Meb eğitim bölgeleri ve eğitim kurulları yönergesi Meb ilköğretim ve orta öğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği

Eğitim-öğretim ve öğrenci işleri hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Meb ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliği Meb demokrasi eğitimi ve okul meclisleri yönergesi Meb mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği

Meb okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği

Basın ve halkla iliş. Hizmetleri Birimi

Basın ve halkla ilişkiler hizmetleri ile İlgili iş ve işlemler

Kanun numarası : 657 kabul tarihi : 14/7/1965 yayımlandığı r.gazete: tarih : 23/7/1965 sayı: 12056 yayımlandığı düstur : tertip: 5 cilt: 4 sayfa: 3044

5442 sayılı il idaresi kanunu 8/c

Meb orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

Eğitim öğretim ve öğrenci işleri hizmetleri birimi

2006/11350

657 sayılı dmk 4/b

Meb ilköğretim kurumları yönetmeliği

Eğitim öğretim ve öğrenci işleri hizmetleri birimi

23282 sayılı Resmi Gazete

657 sayılı dmk 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu Devlet bakanlığının emirleri

27.8.2003/25212 rgeylül 2003/2552 düzeltme : kasım 2003/2554 td ek ve değişiklikler: 1) 21.10.2004/25620 rg (kasım 2004/2566 td) 2) 24.6.2005/25855 rg (ağustos 2005/2575 td) 3) 2.5.2006/26156 rg ( mayıs 2006/2584 td) 4) 9.6.2007/26547 rg (temmuz 2007/2598 td) 5) 20.8.2007/26619 rg (eylül 2007/2600 td) 6) 5.10.2007/26664 rg (kasım 2007/2602 td) 7) 26.12.2007/26738 08.12.2004/25664 rg aralık 2004/2567 tb ek ve değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 rg (şubat 2005/2569 td) 2)19.10.2005/25971 rg (kasım 2005/2578 td) 3) 20.5.2006/26173 rg (haziran 2006/2585-e td) 4) 23.12.2006/36385 rg (ocak 2007/2592 td) 5) 1.2.2007/ 26421 rg (şubat 2007/2593 td) 6) 9.6.2007/26547 rg (temmuz 2007/2598 td) 7) 5.10.2007/26664 rg (kasım 2007/2602 td) 8) 12.6.2008/26904 rg Resmi gazete tarihi : 24/12/2005 resmi gazete sayısı : 26033 Kasım 1999/2506 td ek ve değişiklikler: 1) nisan 2005/2571 td 2) aralık 2006/2591 td 13.1.2005/25699 rg şubat 2005/2569 td ek ve değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 rg ( eylül 2005/2576 td) 2) 25.8.2005/25917 rg 3) 2.3.2008/26804 rg ( nisan 2008/2607 td) 31.1.1995/22188 rg 13.3.1995/2426 td ek ve değişiklikler: 1) 26.2.2002/24679 rg (mart 2002/2534 td) Eylül 2004/2564 td ek ve değişiklikler: 1) eylül 2006/2588 td 3.7.2002/24804 rg ağustos 2002/2539 td ek ve değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 rg nisan 2004/2559 td 2) 5.1.2005/25691 rg ocak 2005/2568 td 3) 19.6.2007/ 6.2004/25486 rg temmuz 2004/2562 td ek ve değişiklikler: 1) 20.2.2006 / 26086 rg (mart 2006/2582 td) 2) 09.06.2007 / 26547 rg (temmuz 2007/2598 td) 3) 27.10.2007/26683 rg (aralık 2007/2603 td) 4) 06.09.2008/26989 rg (ekim 2008/2613 td)

15. Maddesi 24 ekim 2003 tarihli 25269 sayılı resmi gazete kabul tarihi: 09.10.2003 07.11.2001 tarih ve 2791 sayılı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

37


Birimler

Okul öncesi eğitimi hizmetleri birimi Ve sınav hizmetleri birimi

İşlemler

Okul öncesi eğitimi hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Yasal doküman adı

Meb okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği

8.6.2004/25486 rg temmuz 2004/2562 td ek ve değişiklikler: 1) 20.2.2006 / 26086 rg (mart 2006/2582 td) 2) 09.06.2007 / 26547 rg (temmuz 2007/2598 td) 3) 27.10.2007/26683 rg (aralık 2007/2603 td) 4) 06.09.2008/26989 rg (ekim 2008/2613 td)

Okul spor kulüpleri yönetmeliği

1.4.1991/20832 rg 13.5.1991/2336 td ek ve değişiklikler: 1) 2.5.1977/22977 rg ( haziran 1997/2477 td) 2) 13.1.2005/25699 rg ( şubat 2005/2569 td)

Meb örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik yönetmeliği Meb örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Okul içi beden eğitimi, Spor ve izcilik hizmetleri birimi

Okul içi beden eğitimi, Spor ve izcilik hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Çıraklık ve yaygın eğitim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

16/05/1992-21230 rg --/01/1999 - 2496 td

Meb sosyal ve kültürel yarışmalar yönetmeliği

26.12.1995/22505 rg 1 ocak 1996/2446 td

Gençlik ve spor genel müdürlüğü gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliği

8.7.2005/25869 rg ek ve değişiklikler: 19.1.2006/26054 rg

Ulusal ve resmî bayramlarda yapılacak törenler yönetmeliği

14/8/1981-81/3456 bkk 1.10.1981/17475 rg ek ve değişiklikler: 1) 11/4/198484/7933 b.k.k. ( 21.4.1984/18379 rg ) 2) 30/1/198585/9047 b.k.k. ( 18.2.1985/18670 rg ) 3) 10/12/1985-85/10152 b.k.k. ( 3.1.1986/18977 rg ) 4) 3/10/198686/11081 b.k.k. ( 26.10.1986/19263 rg ) 5) 29/7/1994-94/5929 b.k.k. ( 16.9.1994/22053 rg ) 6) 13/4/199595/6791 b.k.k. ( 25.5.1995/22293 rg ) 7) 9/8/199999/13224 b.k.k. ( 10.9.1999/23812 rg ) 8) 22/11/20002000/1714 b.k.k. ( 23.12.2000/24269 rg )

Öğrenci eğitim kampları yönergesi örgün ve yaygın eğitim kurumları arası öğrenci faaliyetlerine ilişkin ödül ve disiplin yönergesi

Çıraklık ve yaygın eğitim hizmetleri Birimi

Yasal doküman ile ilgili açıklamalar

14/02/2001 / 45 b.k.k. Aralık 2007/2603 td

Meb mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği

03.07.2002/24804 rg ağustos 2002/2539 td ek ve değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 rg nisan 2004/2559 td 2) 5.1.2005/25691 rg ocak 2005/2568 td 3) 19.6.2007/26557 rg temmuz 2007/2598 td 4) 6.10.2007/26665 rg kasım 2007/2602 td 5) 20.9.2008/27003 rg

Çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin yönerge

Temmuz 2006/2586 td ek ve değişiklikler: 1) 11/7/2008 tarihli ve b.08.0.çyg.0.15.02.01/004367 sayılı bakan onayı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

38


Birimler

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri birimi

Mesleki ve teknik eğitimi hizmetleri birimi

İşlemler

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Yasal doküman adı Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği

Kanun numarası 573 kabul tarihi 6.6.1997 23011 rg 31.05.2006/26184 rg haziran 2006/2585ek td

Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması strateji ve eylem plânı (2006-2011+)

Meb özel eğitim rehberlik ve danış ma hizmetleri genel müdürlüğü tarafından hazırlanmış tır.

Meb mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği

03.07.2002/24804 rg ağustos 2002/2539 td ek ve değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 rg nisan 2004/2559 td 2) 5.1.2005/25691 rg ocak 2005/2568 td 3) 19.6.2007/26557 rg temmuz 2007/2598 td 4) 6.10.2007/26665 rg kasım 2007/2602 td 5) 20.9.2008/27003 rg

3308 sayılı meslekî eğitim kanunu'nun geçici 1'inci ve 2'inci mad. Uygulanmasına ilişkin yönerge Meb özel, özel eğitim kursları yönetmeliği Özel öğrenci yurtları yönetmeliği Millî eğitim bakanlığına bağlı okul pansiyonları yönetmeliği Yurt ve burs hizmetleri birimi

Yurt ve burs hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Yasal doküman ile ilgili açıklamalar

İlköğretim ve ortaöğretimde parasız yatılı veya burslu öğrenci okutma ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin kanun

Eylül 2002/2540 td 22.7.2005/25883 rg ek ve değişiklikler: 1) 28.12.2005/26037 rg 3/11/2004-2004/8106 b.k.k. 3.12.2004/25659 rg 15/8/1983-83/6950 b.k.k. 30.10.1983 / 18206 rg ek ve değişiklikler: 1) 18/6/2001-2001/2680 b.k.k. (25.7.2001/24473 rg) Kanun numarası 2684 kabul tarihi 17/6/1982 resmî gazete19.6.1982 /17729 ek ve değişiklikler: 1) 2947/9.11.1983(11.11.1983/18218^) 2) khk/336 4.7.1988( 5.8.1988/19890mük rg) 3) 3612/7.2.1990 (16.2.1992/20435 rg) 4) 3857/3.12.1992 (12.2.1992/21433 rg )

Bütçe muhasebe hizmetleri birimi

Bütçe-muhasebe hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılık, burs ve sosyal yardımlar yönetmeliği Meb millî eğitim müdürlükleri yönetmeliği

Bakanlar kurulu kararı : 26/5/20082008/13763 resmî gazete : 10.7.2008/26932 tebliğler dergisi : ağustos.2008/2611 18.1.1995/22175 rg 13.2.1995/2424 td ek ve değişiklikler: 18.2.1997/22909 rg

5018 sayılı kamu malî yönetimi ve kontrol kanunu

Kabul tarihi 10/12/2003 resmî gazete 24.12.2003/25326 ek ve değişiklikler: 1) k.no. 5263/1.12.2004 (9.12.2004/25665 rg) 2) k.no. 5273/8.12.2004 (15.12.2004/25671 rg) 3) k.no. 5286/13.1.2005 (28.1.2005/25710 rg) 4) k.no. 5335/21.4.2005 (27.4.2005/25798 rg) 5) k.no. 5345/5.5.2005 (16.5.2005/25817 rg) 6) k.no. 5429/10.11.2005 (18.11.2005/25997 rg) 7) k.no. 5431/10.11.2005 (18.11.2005/25997 rg) 8) k.no. 5436/22.12.2005 (24.12.2005/26033 rg)

Taşınır mal yönetmeliği genel tebliği

08.09.2007/26637 rg

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

39


Birimler

İşlemler

Yasal doküman adı

4734 sayılı kamu ihale kanunu

Yatırım hizmetleri birimi

Yatırım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler 2942 sayılı kamulaştırma kanunu Meb apk başkanlığının genelgesi 4842 sayılı gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında değişiklik hakkındaki kanun Merkezi yönetim bütçe kanunu

Eğitim araçları ve donatım hizmetleri birimi

Arşiv ve idare hiz. Birimi

Sivil savunma hizmetleri birimi

Eğitim araçları ve donatım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Gelen evrak, giden evrak ve posta ile ilgili iş ve işlemler

Sivil savunma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Yasal doküman ile ilgili açıklamalar Kabul tarihi : 4/1/2002 resmî gazete22.1.2002/24648 ek ve değişiklikler: 1) k.no. 4761 / 12.6.2002 (22.6.2002/24793 rg) 2) kno. 4964 /30.7.2003 (15.8.2003/25200 rg) 3) k.no. 5020 / 12.12.2003 (26.12.2003/25328 rg) 4) k.no. 5148 / 27.4.2004 ( 7.5.2004/25455 rg) 5) k.no. 5226 /14.7.2004 (27.7.2004/25535 rg) 6) k.no. 5255/10.11.2004 (13.11.2004/25642 rg) 7) k.no. 5312 /3.3.2005 (11.3.2005/25752 rg) 8) k.no. 5398/3.7.2005 (21.7.2005/25882 rg) 9) k.no. 5436/22.12.2005 ( 24.12.2005/26033 rg) 08.11.1983 tarih ve18215 sayılı rg kabul tarihi: 4/11/1983 yayımlandığı r.gazete : tarih: 8/11/1983 sayı: 18215 yayımlandığı düstur : tertip: 5 cilt: 22 sayfa: 843 2003/ 29 sayılı 25088 rg 24 nisan 2003 2006 yılı ve 5437 sayılı

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu

Resmî gazete: 12.1.1961/10705

4734 sayılı kamu ihale kanunu

Kabul tarihi: 4/1/2002 resmî gazete22.l.2002/24648 ek ve değişiklikler: 1) k.no. 4761 / 12.6.2002 (22.6.2002/24793 rg) 2) k.no. 4964 /30.7.2003 (15.8.2003/25200 rg) 3) k.no. 5020 / 12.12.2003 (26.12.2003/25328 rg) 4) k.no. 5148 / 27.4.2004 ( 7.5.2004/25455 rg) 5) k.no. 5226 /14.7.2004 (27.7.2004/25535 rg) 6) k.no. 5255/10.11.2004 (13.11.2004/25642 rg) 7) k.no. 5312 /3.3.2005 (11.3.2005/25752 rg) 8) k.no. 5398/3.7.2005 (21.7.2005/25882 rg) 9) k.no. 5436/22.12.2005 ( 24.12.2005/26033 rg)

Meb eğitim araçları donatım da. Bşk. Genelgesi

07.04.2006 tarih ve 2006/29 sayılı

Ayniyat talimatnamesi

Resmî gazete : 1.6. 1939/4221 ek ve değişiklikler: 1) malî müşavere encümeni karan (23.07.1941-1941/466 ) 2) malî müşavere encümeni kararı (18.10.1957/6088 ) 3) 26.12.1980/17202 rg 4) 31.12.1987/19681 rg mük. 5) 19.1.1988/19699 rg 6) 5.5.1994/21925 rg 7) 2.2.1996/22542 rg

Resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik(2004/8125)

18/10/2004-2004/8125 b.k.k. 2.12.2004/25658 rg

7126 sayılı sivil savunma kanunu Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Kanun kabul tarihi: 09/06/1958 yayımlandığı resmi gazete tarihi: 13/06/1958 yayımlandığı resmi gazete sayısı: 9931 Bakanlar kurulu kararı: 12/6/20022002/4390 resmî gazete: 26.7.2002/24822 ek ve değişiklikler: 1) 26/52004-2004/7382 b.k.k. (11.6.2004/25489 rg)

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

40


Birimler

İşlemler

Yasal doküman adı

Yasal doküman ile ilgili açıklamalar

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu

Kabul tarihi 10/12/2003 resmî gazete24.12.2003/25326 ek ve değişiklikler: 1) k.no. 5263/1.12.2004 (9.12.2004/25665 rg) 2) k.no. 5273/8.12.2004 (15.12.2004/25671 rg) 3) k.no. 5286/13.1.2005 (28.1.2005/25710 rg) 4) k.no. 5335/21.4.2005 (27.4.2005/25798 rg) 5) k.no. 5345/5.5.2005 (16.5.2005/25817 rg) 6) k.no. 5429/10.11.2005 (18.11.2005/25997 rg) 7) k.no. 5431/10.11.2005 (18.11.2005/25997 rg) 8) k.no. 5436/22.12.2005 (24.12.2005/26033 rg)

AR-GE ve Stratejik planlama hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler Strateji geliştirme birimlerinin çalış ma usul ve esasları ile hakkında yönetmelik Meb strateji geliştirme başkanlığı "stratejik planlama" konulu genelgesi Meb strateji geliştirme başkanlığı'nın "çalış maların birleştirilmesi ve ar-ge birimi kurulması" konulu genelgesi

AR-GE Birimi

AB gençlik programları ve proje hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler

Kantin ve açık alan işletmeleri hizmet birimi

Kantin ve açık alan işletmeleri ile ilgili iş ve işlemler

Meb dış ilişkiler genel md. " avrupa birliği eğitim gençlik programları" konulu genelgesi içişleri bakanlığı emniyet genel müdürlüğü "hizmet damgalı pasaportlar" konulu genelgesi Hükümetimiz ile dünya bankası arasında imzalanan " orta öğretim projesi ikraz anlaşması" Meb okul-aile birliği yönetmeliği 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanun 4357 sayılı hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğr. Alacaklarına dair kanun 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu 5442 il idaresi kanunu Meb ilköğretim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği

18.02.2006 tarih ve 26804 sayılı resmi gazete 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı

26/09/2008 tarih ve 2008/68 sayılı

30 haziran 2004 tarih ve 2004/52 sayılı

02/03/2006 tarih ve 2006/21 sayılı 28 nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı rg 31 mart 2006 tarih ve 2006/10275 sayılı b.k.k. Resmî gazete : 31.5.2005/25831 tebliğler dergisi : haziran 2005/2573

Kabul tarihi: 10/6/1930 resmî gazete: 29.6.1930 /1532

Kabul tarihi : 13/1/1943 resmî gazete : 19.01.1943/5308

Kabul tarihi : 2/12/1999 yayımlandığı r.gazete : tarih: 4/12/1999 sayı: 23896 yayımlandığı düstur : tertip: 5, cilt: 39, sayfa: Kabul tarihi: 08.02.2007 14 şubat 2007 tarih ve 26434 sayılı resmi gazete 18/06/1949 tarih ve 7236 sayılı resmi gazete Resmî gazete : 13.8.1999/23785 tebliğler dergisi: ekim 1999/2505 ek ve değişiklikler: 1) 21.7.2005/25882 rg 2) 8.8.2006/26253 rg( eylül 2006/2588 td)

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

41


Meb ilk.müfettişleri bşk. Reh. Ve teftiş yönergesi

Tebliğler dergisi şubat 2001/2521

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

42


FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; EĞİTİM ÖĞRETİM ALANI  • Okul öncesi eğitim hizmetleri  • Zorunlu ilköğretim hizmetleri  • Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri  • Hayata ve yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim hizmetleri  • Uzaktan eğitim faaliyetleri  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için her alanda eğitim‐öğretim programları   • Hayat boyu öğrenme kapsamında fertlerin yaşam kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel  alanlarda düzenlenen eğitim faaliyetleri  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  • Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri   • Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne yönelik örgün ve yaygın eğitim  hizmetleri   • Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için hayat boyu  öğrenme kapsamında meslek kursları açılması faaliyetleri.  

POLİTİKA – STRATEJİ – PLANLAMA – PROGRAM GELİŞTİRME  • Eğitim politikalarının belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi   • Her kademedeki öğrencilere ve yetişkinlere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim‐öğretim  • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması   • Ulusal ve uluslararası alanda eğitimle ilgili projeler hazırlayarak AR‐GE faaliyetlerinin yürütülmesi  • Türkçenin gelişip korunmasının sağlanması   DENETİM –DÜZENLEME‐ MEVZUAT  • Çalışanların çağın gelişmelerine uygun hizmetiçi eğitimlerle yetiştirilmesi   • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına yönelik denetim ve değerlendirme faaliyetleri   • Mevzuat düzenleme faaliyetleri   • Eğitim kurumları ile okulların açılması   • Mevzuat uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi  

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

43


ALTYAPI ‐DONATIM ‐YATIRIM  • Eğitim ve öğretim için bina, malzeme ve fiziksel altyapı temini, yatırım ve donatım hizmetlerinin  yürütülmesi   • Özel öğretim kurumlarının açılmasının teşvik edilmesi   • Eğitim araçları (kitap, dergi, görsel‐iş itsel yayınlar vb) üretilmesi   BURS‐ YURT –SOSYAL‐ KÜLTÜR ‐SPOR ‐SAĞLIK  • Öğrencilere burs, yurt, sosyal ve kültürel hizmetler sağlanması   • Sosyal, sportif ve kültürel yarışmalar düzenlenmesi   EĞİTİM TEKNOLOJİSİ  • Teknolojik gelişmelerin izlenmesi, sonuçlarının eğitime ve topluma yansıtılması   • Merkezi sistem sınav hizmetlerinin verilmesi   BASIN YAYIN  • Kitap, dergi vb. basılı, görsel ve işitsel yayınlar hazırlanması ve yayımlanması     • Özel sektör tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap, dergi vb. basılı yayınların  incelenmesi ve onaylanması   PROJE VE PROTOKOLLER  • Eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası boyutta proje ve protokollerin  uygulanması   • Öğrencilerin istihdamına ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik proje ve protokollerin  yapılması ve uygulanması   ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER  • Yurtdışı teşkilatı ile ilgili faaliyetler   • Uluslararası kuruluşlarla işbirliği  

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

44


İstanbul İl Milli eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ’ın Müdürlüğümüzü ziyareti

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

45


KADIKÖY İLÇE MEM BÖLÜMLERİ YAZIŞMA KODU  01  02  03  04  05  06  06  08  09  10  11  12  13  14  14  15  16  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  27  27  28  29  30  31  31  32  33  35  36  36  38  40  43  44  45  47  48  49       

Bölüm Özel Kalem Bölümü  İlk Atama  Muhasebe (Ek dersler‐Maaş ve Kişisel Ödemeler‐Yemekhane ile ilgili iş ve işlemler)  Sağlık ve İzinler   Özel Okullar   Çıraklık Eğitim Atama Bölümü  Çıraklık Eğitim Bölümü ve Yazışmaları  Ayniyat   İlk Yatırımlar  Özel Eğitim Hizmetleri  Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Törenler‐Belirli gün ve Haftalar‐Bayramlar Öğrenci  Pasoları  Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri   İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yazıları  Sivil Savunma  Deprem Bölümü  Özlük ( kadro‐Terfi Bölümü)   Yaygın Eğitim Atama Bölümü  Yaygın Eğitim Bölümü ve Yazışmaları (Belgeler)   Yönetici‐Personel Atama Bölümü  Kültür   Orta Atama  Basın ve Halkla İlişkiler  Öğretmene Hizmet ve Sosyal İlişkiler bölümü  Vakıf‐Kantinler  İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü  Bilgi İşlem ve Strateji Geliştirme Bölümü  Özel Dershaneler  Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Eğitim  Özel Rehabilitasyon İş ve İşlemleri  Özel M.T.S.K  Özel Muhtelif Kurslar  Program Geliştirme Bölümü  Hizmetiçi Eğitim Bölümü  Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri  Okul Öncesi Atama ve Yazışmaları  Okul Öncesi Usta Öğreticiler  Mevzuat  Bağış Yatırımlar ‐Emlak Bölümü   Burslar ve Yurtlar  Mesleki Teknik Atama  Mesleki Teknik Eğitim Bölümü ve Yazışmaları  Orta Yatırımlar  Özlük (Emeklilik‐Ön İşlem‐Sicil)  İlsis ve Norm Kadro Bölümü  Arşiv‐Ambar  AB Eğitim Programları ve Proje Yürütme(AR‐GE)   Ücretsiz Ders Kitapları Bölümü  Rehberlik ve Danışma Hizmetleri   Taşımalı Eğitim‐Eğitim Kurulları ve Eğitim Bölgeleri  Hizmet Binası iş ve işlemleri  Gelen‐Giden Evrak (zimmet iş ve işlemleri)   Danışma 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

46


ÖRGÜTSEL YAPI ORGANİZASYON ŞEMASI 

Şema 2 ORGANİZASYON ŞEMASI

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

47


KURUM İÇİ ANALİZ ÜST YÖNETİM ŞEMASI

Şema 3 ÜST YÖNETİM ŞEMASI

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

48


İNSAN KAYNAKLARI Kurumumuzda kadrolu olarak 84 personel olmak üzere toplamda 100 personel görev yapmaktadır. Aşağıda verilen tablolar kadrolu personelin dağılımını göstermektedir.

Tablo 1 : Kurum Personelinin Hizmet süreleri Hizmet süreleri 

2010 yılı itibari ile  Kişi sayısı 

%

1‐5 yıl 

15

18

6‐10 yıl 

8

10

11‐15 yıl 

14

17

16‐20 yıl 

10

12

21‐25 yıl 

22

26

26‐30 yıl 

11

13

31‐35 yıl 

3

4

36‐40 yıl 

1

1

Tablo 2 : Kurum Personelinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 

2010 yılı itibari ile  Kişi sayısı 

%

İlköğretim

5

6

Ortaokul

18

21

Lise

30

36

Yüksekokul (iki Yıllık) 

12

14

Yüksekokul (Üç Yıllık) 

2

2

Lisans

14

17

Yüksek Lisans 

3

4

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

49


Tablo 3 : Teknolojik Altyapı Araç-Gereçler

Mevcut Durum

Araç-Gereçler

Mevcut Durum

Masaüstü bilgisayar

50

Televizyon

8

Dizüstü bilgisayar

12

internet bağlantısı

2

Ekran

50

Fax

15

Sunucu ve ağ cihazı kabini Projeksiyon

2

Video

-

2

DVD Player

-

Yazıcı

50

Fotoğraf Makinası

1

Tarayıcı

50

Kamera

1

Tablo 4 : Yerleşim Alanı Toplam alan(m2) 

Bina alanı(m2) 

Bahçe alanı(m2) 

4823,69

1119,69

3704

Tablo 5 : Sosyal Alanlar Tesisin adı  Yemekhane  Toplantı Salonu  Seminer Salonu 

Kapasitesi(kişi sayısı)  100  50  100 

Alanı(m2) 80  80  80 

Tablo 6 : Fiziki Mekanlar Fiziki Mekan 

Mevcut Durum 

Fiziki Mekan 

Mevcut Durum 

Arşiv

1

Mutfak

1

Danışma

1

WC

28

Bekleme Salonu 

2

Lavabo

28

Depo

1

Hizmet Aracı 

4

İdari işler Odası 

16

Yemekhane

1

Müdür Odası 

1

Otopark

30

Şube Müdürü Odası 

8

Teknisyen Odası 

1

Toplantı Salonu 

1

Seminer Salonu 

1

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

50


Tablo 7 : KADIKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KAYNAKLAR 2007

2008

2009

2010

AY

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

DEVİR

5.036,13 TL

-

14.951,60 TL

-

28.040,24 TL

-

42.305,57 TL

-

OCAK

19.305,63 TL

13.153,99 TL

41.474,89 TL

28.820,64 TL

24.423,69 TL

22.186,86 TL

13.879,32 TL

5.366,90 TL

ŞUBAT

15.817,53 TL

7.151,26 TL

12.647,70 TL

19.748,83 TL

11.611,96 TL

8.409,96 TL

12.911,66 TL

2.340,59 TL

MART

21.214,54 TL

14.781,62 TL

20.400,18 TL

8.334,14 TL

17.047,27 TL

13.146,60 TL

15.062,31 TL

8.193,68 TL

NİSAN

14.077,06 TL

12.487,52 TL

12.015,15 TL

18.891,87 TL

12.150,81 TL

11.589,47 TL

20.829,31 TL

4.273,85 TL

MAYIS

11.333,09 TL

8.355,67 TL

17.543,67 TL

6.985,95 TL

15.503,02 TL

9.961,24 TL

18.034,53 TL

4.568,65 TL

HAZİRAN

12.804,67 TL

19.793,70 TL

9.271,06 TL

19.281,22 TL

5.937,80 TL

14.998,67 TL

5.838,97 TL

6.337,34 TL

TEMMUZ

2.920,65 TL

8.096,21 TL

2.054,26 TL

8.789,79 TL

711,15 TL

7.878,23 TL

1.050,98 TL

11.508,77 TL

AĞUSTOS

1.324,90 TL

4.609,52 TL

794,36 TL

2.186,03 TL

5.814,05 TL

2.495,65 TL

4.235,98 TL

5.594,14 TL

EYLÜL

6.832,60 TL

8.804,76 TL

9.286,17 TL

6.230,77 TL

7.380,72 TL

3.672,71 TL

11.732,27 TL

3.415,18 TL

EKİM

15.106,37 TL

13.183,21 TL

12.284,68 TL

6.942,07 TL

12.749,94 TL

24.127,74 TL

16.855,83 TL

7.926,75 TL

KASIM

16.910,01 TL

16.077,19 TL

12.616,04 TL

8.923,33 TL

12.908,86 TL

2.075,07 TL

16.176,75 TL

4.010,79 TL

ARALIK

17.778,97 TL

19.015,90 TL

11.956,05 TL

14.120,93 TL

22.243,55 TL

13.675,29 TL

TOPLAM

160.462,15 TL

145.510,55 TL

177.295,81 TL

149.255,57 TL

176.523,06 TL

134.217,49 TL

178.913,48 TL

63.536,64 TL

2010 yılı bütçesine Aralık ayı dahil değildir.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

51


Grafik 1 : Gelir - Gider Dağılımı

2010 yılı bütçesine Aralık ayı dahil değildir.

Grafik 2 : 2010 Yılı Gider Dağılımı

2010 yılı gider dağılımına Aralık ayı dahil değildir.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

52


İSTATİSTİKİ VERİLER Grafik 3 : 2009-2010 Okullaşma Oranları

Tablo 8 : Okula Hiç Kaydolmamış Çocuklar  ÖĞRETİM YILI

ERKEK

TOPLAM

OKULA KAZANDIRILAN ÇOCUKLAR

TESPİT EDİLEN ÇOCUKLAR

KIZ E

K

TOPLAM

E

K

TOPLAM

2004-2005

70718

36458

34260

119

151

270

110

145

255

2005-2006

69636

36608

33628

54

133

187

47

123

170

2006-2007

68067

35206

32861

36

69

105

28

62

90

2007-2008

65720

34070

31650

31

72

103

22

66

88

2008-2009

38716

20034

18682

24

21

45

1

6

7

Tablo 9 : Okula Kayıtlı Olup Devamsızlık Yapan Öğrenciler  ÖĞRETİM YILI

DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER

DEVAMI SAĞLANAN ÖĞRENCİLER

TOPLAM TESPİT

TOPLAM OKULA KAZANDIRILAN

ERKEK

KIZ

TOPLAM

ERKEK

KIZ

TOPLAM

2004-2005

36

35

71

25

31

56

71

56

2005-2006

27

24

51

21

24

45

51

45

2006-2007

16

21

37

11

15

26

37

26

2007-2008

14

17

31

9

13

22

31

22

2008-2009

26

23

49

4

12

16

49

16

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

53


Grafik 4 : Okul Türlerine Göre Öğrenci Sayıları

Grafik 5 : Okul Türlerine Göre Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

54


Grafik 6 : Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Grafik 7 : Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

55


Tablo 10 : 2007-2008 Öğretim Yılı Örgün Eğitim Kurumları Kadıköy İlçe MEM Genel Durumu

Okul Sayısı

Eğitim Kademesi

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Derslik Sayısı

Şube Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci

Şube Başına Düşen Öğrenci

Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

Toplam

RESMİ OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

5

3.707

173

146

189

25

20

21

ÖZEL OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

54

2.514

281

197

198

13

13

9

OKUL ÖNCESİ GENEL TOPLAMI

59

6.221

454

343

387

18

16

14

RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI İLKÖĞRETİM OKULU GENEL TOPLAMI

75

66.252

2.828

1.305

1.916

51

35

23

19

6.754

802

428

360

16

19

8

94

73.006

3.630

1.733

2.276

42

32

20

RESMİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

29

25.623

1.601

743

794

34

32

16

ÖZEL ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

22

4.122

529

332

261

12

16

8

ORTAÖĞRETİM GENEL TOPLAMI

51

29.745

2.130

1.075

1.055

28

28

14

ÖRGÜN EĞİTİM GENEL TOPLAMI

204

108.972

6.214

3.151

3.718

35

29

18

Tablo 11 : 2008-2009 Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Kadıköy İlçe MEM Genel Durumu

Okul Sayısı

Eğitim Kademesi

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Derslik Sayısı

Şube Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci

Şube Başına Düşen Öğrenci

Öğretme n Başına Öğrenci Sayısı

Toplam

RESMİ OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

3

2621

144

127

139

21

19

18

ÖZEL OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

49

2667

267

105

139

25

19

10

OKUL ÖNCESİ GENEL TOPLAMI

52

5288

411

232

278

23

19

13

56

38716

1925

1147

1366

34

28

20

13

3987

511

229

216

15

18

8

69

42703

2436

1406

1582

30

27

18

24

18975

1145

611

642

31

30

17

18

3040

557

246

221

12

14

5

42

22015

1702

857

863

26

26

13

163

70006

4549

2495

2723

28

26

15

313

68941

2350

45

RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI İLKÖĞRETİM OKULU GENEL TOPLAMI RESMİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI ÖZEL ORTAÖĞRETİM TOPLAMI ORTAÖĞRETİM GENEL TOPLAMI ÖRGÜN EĞİTİM GENEL TOPLAMI YAYGIN EĞİTİM GENEL TOPLAMI

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

56


Tablo 12 : 2009-2010 Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Kadıköy İlçe MEM Genel Durumu Öğrenci Sayısı

Okul Sayısı

Eğitim Kademesi

Öğretmen Derslik Sayısı Sayısı

Şube Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci

Toplam

Şube Öğretmen Başına Başına Düşen Düşen Öğrenci Öğrenci

RESMİ OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

3

2.834

150

116

152

24

19

19

ÖZEL OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

54

2.168

148

217

217

10

10

15

OKUL ÖNCESİ GENEL TOPLAMI

57

5.002

298

333

369

15

14

17

57

37.600

1.892

1.170

1.357

32

28

20

14

4.303

460

286

231

15

19

9

71

41.903

2.352

1.456

1.588

29

26

18

RESMİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

25

19.863

1.113

658

667

30

30

18

ÖZEL ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

18

4.060

460

242

243

17

17

9

ORTAÖĞRETİM GENEL TOPLAMI

43

23.923

1.573

900

910

27

26

15

ÖRGÜN EĞİTİM GENEL TOPLAMI

171

70.828

4.223

2.689

2.867

26

25

17

YAYGIN EĞİTİM GENEL TOPLAMI

317

100936

3213

1685

RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI İLKÖĞRETİM OKULU GENEL TOPLAMI

Tablo 13 : 2010-2011 Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Kadıköy İlçe MEM Genel Durumu Eğitim Kademesi

RESMİ OKUL ÖNCESİ TOPLAMI ÖZEL OKUL ÖNCESİ TOPLAMI OKUL ÖNCESİ GENEL TOPLAMI RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMI İLKÖĞRETİM OKULU GENEL TOPLAMI RESMİ GENEL ORTAÖĞRETİM TOPLAMI RESMİ MESLEK LİSELERİ TOPLAMI RESMİ ORTAÖĞRETİM GENEL TOPLAMI ÖZEL ORTAÖĞRETİM TOPLAMI ORTAÖĞRETİM GENEL TOPLAMI ÖRGÜN EĞİTİM GENEL TOPLAMI YAYGIN EĞİTİM GENEL TOPLAMI

Okul Sayıs ı

ÖĞRETİM ŞEKLİ Normal

İkili

3

2

1

53

53

56

55

57

39

14

14

71

53

20

Öğrenci Sayısı

Öğretm en Sayısı

Derslik Sayısı

Şube Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci

Şube Başına Düşen Öğrenci

Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

Toplam Toplam 2.790

141

120

145

23

19

20

1.943

140

207

166

9

12

14

1

4.733

281

327

311

14

15

17

18

36.226

2.092

1.197

1.381

30

26

17

4.511

537

299

241

15

19

8

18

40.737

2.629

1.496

1.622

27

25

15

19

1

15.622

971

529

531

30

29

16

5

4

1

4.542

246

96

143

47

32

18

25

23

2

20.164

1.217

625

674

32

30

17

18

18

0

4.339

414

260

243

17

18

10

43

41

2

24.503

1.631

885

917

28

27

15

170

149

21

69.973

4.541

2.708

2.850

26

25

15

314

313

1

8049

2495

1545

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

57


Grafik 8 : 2009-2010 Yılında İlköğretim Okullarından Mezun Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarındaki Dağılımı

* Ortaöğretim kurumlarımızdaki okullaşma oranı %95,8’dir.

Grafik 9 :Yıllara Göre Ortaöğretim Kurumları Disiplin Cezası Alan Öğrenci Yüzdesi

*2008-2009 öğretim yılında Ataşehir ilçesi Kadıköy'den ayrılmıştır.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

58


Grafik 10 : 2009 – 2010 Ortaöğretimde Verilen Cezaların Sınıflara Göre Dağılımı

Grafik 11 : 2009 – 2010 Örgün Eğitim Kurumlarında İlişik Kesme Nedenleri

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

59


Tablo 14 : Öğrenci Kişisel Gelişim Etkinliklerine Katılım Tabloları 2005/2006

FOLKLOR BALE DRAMA SATRANÇ TİYATRO/PİYES/TEMSİL ÇALIŞMASI GEZİ SPOR BRANŞLARI GÖNÜLLÜ TOPLUM HİZMETLERİ

2005/2006

TOPLAM OKUL

KATILAN OKUL

KATILIM ORANI

TOPLAM ÖĞRENCİ

KATILAN ÖĞRENCİ

KATILIM ORANI %

109 109 109 109 109 109 109 109

61 21 20 50 46 68 50

56 19 18 46 42 62 46 0

113503 113503 113503 113503 113503 113503 113503 113503

4510 835 1608 195 5503 40517 4153

4 1 1 0 5 36 4 0

TOPLAM OKUL

KATILAN OKUL

KATILIM ORANI

TOPLAM ÖĞRENCİ

KATILAN ÖĞRENCİ

KATILIM ORANI %

192 192 192 192 192 192 192 192

69 32 39 55 65 93 56

36 17 20 29 34 48 29 0

111846 111846 111846 111846 111846 111846 111846 111846

5234 1327 2056 3517 5634 45191 5318

5 1 2 3 5 40 5 0

2006/2007

FOLKLOR BALE DRAMA SATRANÇ TİYATRO/PİYES/TEMSİL ÇALIŞMASI GEZİ SPOR BRANŞLARI GÖNÜLLÜ TOPLUM HİZMETLERİ

2006/2007

2007/2008

FOLKLOR BALE DRAMA SATRANÇ TİYATRO/PİYES/TEMSİL ÇALIŞMASI GEZİ SPOR BRANŞLARI GÖNÜLLÜ TOPLUM HİZMETLERİ

2007/2008

TOPLAM OKUL

KATILAN OKUL

KATILIM ORANI

TOPLAM ÖĞRENCİ

KATILAN ÖĞRENCİ

204 204 204 204 204 204 204 204

82 37 39 73 65 108 71

40 18 19 36 32 53 35 0

108972 108972 108972 108972 108972 108972 108972 108972

5449 1090 3269 6538 5449 41409 6538

FOLKLOR BALE DRAMA SATRANÇ TİYATRO/PİYES/TEMSİL ÇALIŞMASI GEZİ SPOR BRANŞLARI GÖNÜLLÜ TOPLUM HİZMETLERİ

2008/2009 ATAŞEHİR AYRILDI TOPLAM KATILAN KATILIM OKUL OKUL ORANI 178 67 38 178 46 26 178 67 38 178 67 38 178 67 38 178 67 38 178 67 38 178 67 38

FOLKLOR BALE DRAMA SATRANÇ TİYATRO/PİYES/TEMSİL ÇALIŞMASI GEZİ SPOR BRANŞLARI GÖNÜLLÜ TOPLUM HİZMETLERİ

TOPLAM OKUL 171 171 171 171 171 171 171 171

2009/2010 KATILAN OKUL 60 25 34 68 63 74 63 55

KATILIM ORANI 35 15 20 40 37 43 37 32

ORANI % 5 1 3 6 5 38 6 0

2008/2009 ATAŞEHİR AYRILDI TOPLAM KATILAN KATILIM ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ORANI % 70006 4014 6 70006 546 1 70006 1323 2 70006 2033 3 70006 4353 6 70006 49600 71 70006 53525 76 70006 7392 11 TOPLAM ÖĞRENCİ 70828 70828 70828 70828 70828 70828 70828 70828

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

60

KATILIM

2009/2010 KATILAN ÖĞRENCİ 5712 1355 4039 3778 4478 38247 5666 7082

KATILIM ORANI % 9 1 6 5 6 54 8 10


Grafik 12 : Halk Eğitim Merkezleri Açılan Kurs Sayısı

Grafik 13 : Halk Eğitim Merkezleri Kursiyer Sayısı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

61


Tablo 15 : Yönetici – Öğretmen- Personel İçin Hizmetiçi Eğitim

KATILIMCI SAYISI

DÜZENLENEN FAALİYET

KATILIMCI SAYISI

DÜZENLENEN FAALİYET

KATILIMCI SAYISI

2010

DÜZENLENEN FAALİYET

2009

KATILIMCI SAYISI

2008

DÜZENLENEN FAALİYET

2007

KURS

50

1368

34

414

12

188

14

257

2227

SEMİNER

123

5975

118

3821

110

1438

27

1812

13046

TOPLAM

173

7343

152

4235

122

1626

41

2069

15273

TOPLAM

Tablo 16 : “Türkiye Okuyor” Kampanyası Kadıköy İlçe Sonuçları AÇILAN KURS

Kurs Türü

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI Okuma Alışkanlığı Olmayan veya Okuma Alışkanlığı Az Olanlardan Orta Düzey Okuyucu Seviyesine Getirilen Kişi Sayısı

Kursiyer Sayısı

Kurs Sayısı Kadın

Erkek

Toplam Öğrenci

OkumaYazma 1. Kademe

28

256

46

302

OkumaYazma II. Kademe

19

113

55

168

Bilgisayar Okuryazarlığı

37

285

118

403

27927

Anne

Baba

13451 11004

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

62

Orta Düzey Okuyucu Seviyesinden Üst Düzey Okuyucu Seviyesine Getirilen Kişi Sayısı

Diğer Öğrenci

367

11897

Anne

Baba

18520 18420

Diğer

398


Grafik 14 : 2007’den 2010’a AB Projeleri

PROJE HAREKETLİLİĞİNE KATILAN TOPLAM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SAYISI : 580

Tablo 17 : Bu Benim Eserim Projesi

YILLAR

Başvuru Sayıları

Kendi Kurumları Tarafından Onaylanmış Proje Sayısı

İl Çalışma Grubu Tarafından Değerlendirmeye Alınan Proje Sayısı

Bölge Sergisine Gönderilen Proje Sayısı

2007

338

303

225

13

2008

300

280

220

10

2009

329

310

289

14

2010

321

303

282

13

TOPLAM

1288

1196

1021

50

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

63


Grafik 15 : Yıllara Göre İnceleme ve Soruşturma Sayıları

Grafik 16 : Konularına Göre İnceleme ve Soruşturma Sayıları

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

64


Kadıköy İlçe MEM Kamu Hizmet Standartları YÖNETİCİ ATAMA BÖLÜMÜ SIRA NO

HİZMETİN ADI

1

Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Başvurusu ve ataması (Müdür,Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı)

2

Münhal bulunan Okul/kurum müdürlüklerine vekaleten Müdür, Müdür Başyardımcısı,Müdür Yardımcısı Görevlendirme

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1.MEBBİS Başvurusu onaylı çıktısı 2.Sınav Sonuç belgesi 3.EK-1 Yöneticilik İstek Formu 4.Ek-2 Yöneticilik Değerlendirme formu 5.Diploma 6.Yüksek Lisans diploması 7.Son üç yıllık sicil notu belgesi 8.Aylıkla Ödül Belgesi 9.Takdir Belgesi 10.Teşekkür Belgesi 11.Uzman/Başöğretmenlik sertifikası 12.Hizmet Belgesi

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1 Hafta

1.Okulun norm çıktısı 2.Kişinin dilekçesi

1 Hafta

3.Okul Müdürlüğünün teklif yazısı 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonucunda internet üzerinden başvuruların alınması ve onaylanması. Okul Müdürlüğü tarafından kişinin dilekçesi, Sabıka kaydı, Nüfus cüzdanı örneği Diploması istenir. Okul ve kurumun üst yazısı ile birlikte okul Aile Birliğinin kararı onay için gönderilir.

2 YILDA BİR

3

Kurum Tiplerinin Tespiti

4

Şef,Vhki,memur,hizmetli,şoför görevde yükselme başvuruları

5

Okul ve kurumlarda münhal bulunan memur ve hizmetli ihtiyacının Okul Aile Birlikleri tarafından karşılanması

6

Personelin ve okullarda çalışan müdür,Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcılarının özlük işlerinin takibi

MEBBİS Personel işlemleri bölümüne göre

1 GÜN

7

Hizmetin gereği olarak okul ve kurumların günlük yazışmalarının takibi ve sonuçlandırılması

Okul ve kurum müdürlüklerinden gelen yazışma doğrultusunda

2 GÜN

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

65

1 Hafta

2 GÜN


ÖZLÜK BÖLÜMÜ SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Hususi Damgalı Pasaport İçin 1- Kurum üst yazısı (içeriğinde kişinin kadro derecesini bildiren yazı olacak) 2- Formlar Asıl ve Suret olarak 2 nüsha düzenlenecek. 1

Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri

2

Emeklilik İşlemleri

3

SSK Hizmet Birleştirme İşlemleri

4

Özlük Sicil Dosyası İsteme

5

Aylıkla Ödüllendirme İşlemleri

6

Ücretsiz İzin Onayları

7

Stajyer Öğretmen işlemleri

8

Sicil Raporlarını İsteme ve MEBBİSE İşleme

3- Pasaport alacak her kişi için 3 adet tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi. Gri (Hizmet Damgalı) Pasaport 1- Valilik Oluru 2- Asıl ve Fotokopi olmak üzere 2 adet Form 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Kurum Üst Yazısı İlk Müracaatta gelecek evraklar 1- Kurum Üst Yazısı 2- Kişi Emeklilik Dilekçesi 3- 5 Adet Emeklilik belgesi 4- 4 Adet resim İlişik kestikten sonra gelmesi gereken evraklar 1 – Kurum Üst Yazısı 2- Öğrenim Belgesi 3- 3-Terhis Belgesi (Erkekler için) 4- SSK Hizmet birleştirmesi var ise pirim gün sayısını belirten Belgeleri 5- Nüfus Cüzdan fotokopisi 6- Tebellüğ belgesi 7- Mal Bildirim Beyanı 1- Kurum Üst Yazısı 2- SSK Prim gün sayısını gösterir belge 3- Dilekçe 4- Nüfus Cüzdan fotokopisi 5- Kurum onaylı Hizmet Cetveli 6- SSK' lı çalıştığı yıllara ait Mezuniyet Belgesi 7- Özel Okul ve Dershanelerde çalışmaları var ise Hizmet Cetveli 1- Personel Göreve Başlama Yazısı ve Kararname 2- Özlük Sicil Dosya İsteme yazısı 1- Kurum Üst Yazısı 2- Aylıkla Ödüllendirme Teklif listesi 3- Üç Yıllık Sicil Notunun Kontrolü 4- İnceleme Soruşturma İşlemlerinin İncelenmesi 1- Kurum Üst Yazısı 2- Ücretsiz İzin İsteyen Personelin Dilekçesi. 3- İzin türüne göre belgeler. ( Doğum kağıdı, Askere sevk belgesi, Hizmet Belgesi, Kurum Onaylı) 1- Kurum Üst Yazısı 2- Uygulama Değerlendirme Formu 3- İlk Atama Kararnamesi 4- Hazırlayıcı Eğitim Kursu Sınav Sonuç Listesi 5- Temel eğitim Kursu Sınav Sonuç Listesi 1- Kurum Üst Yazsı 2- Sicil Raporu 3- Görevli Personel Listesi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

66

1 Saat

3 Gün

1 Gün

Yarım Gün

1 Hafta

1 Gün

1 Gün

2 Ay


BURSLAR, YURTLAR BÖLÜMÜ SIRA NO

HİZMETİN ADI

1

ÖZEL YURT AÇMA

2

Özel Öğrenci Yurtlarının Kurucu /Kurucu Temsilcisinin Talebiyle Öğretime Ara Vermesi

3

Özel Yurtlara Personel Görevlendirme İsteği

4

Özel Yurtlara Yönetici Görevlendirme İsteği

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Dilekçe a) Şirket ve benzerleri için Ticari Gazetesinde yayımlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi b) Diğer özel hukuk tüzel kişiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi 2- Kurucuya ait iki adet fotoğraf 3- Yazılı olarak adli sicil beyanı 4- İkametgâh belgesi 5- Diploma 6- Binaya ait üç adet röleve 7- Binanın endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğünden alınan belge 8- Binanın kiralık olması halinde kira sözleşmesi veya tapu senedi 9- Kurucu bina üzerinde intifa hakkna sahipse buna ilişkin tapu sicilinden alınan belge 10-Binanın mesken veya işyeri olduğunu belirten Belediye İmar Müdürlüğünden alınan Yapı Kullanım İzin Belgesi 11- Yetkili (Yapı Denetim Firmaları ) kuruluştan alınan binaın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge 12-Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi 1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Yönetim Kurulu kararı 3- Tüm personele duyuru yazısı 4- Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 1- TC kimlik no 2- Diploma fotokopisi 3- Sağlık raporu 4- Adli sicil beyanı 5- İş sözleşmesi 6- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi 1- TC kimlik no 2- Diploma fotokopisi 3- Sağlık raporu 4- Adli sicil beyanı 5- İş sözleşmesi 6- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

67

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

30 GÜN

30 GÜN

30 GÜN

30 GÜN


BURSLAR, YURTLAR BÖLÜMÜ 1-TC kimlik no 2- Diploma fotokopisi 3- Sağlık raporu 4- Adli sicil beyanı 5- İş sözleşmesi 5

Özel Yurtların Kurum Nakli

6

Özel Yurtların İsim Değişikliği

7

Özel Yurdun Devredilmesi

8

Kayıt Kabul

9

Özel Yurtlarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler

10

Özel Yurt Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

11

Özel Yurt Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği

12

Özel Yurdun Kapatılması

6- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi 7-İl itfaiye Müdürlüğü raporu 8-İlköğretim müfettişleri raporu 9-Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık 10-Adli sicil beyanı 11-İkametgah belgesi 12-Diploma 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- İlköğretim müfettişleri raporu 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Noter tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3- Yeni kurucuya ait yazılı olarak adli sicil beyanı 4- Kira sözleşmesi 5- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 6- Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7- Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf 8- Adli sicil beyanı 9- İkametgâh belgesi 10- Diploma 11- Nüfus cüzdanı fotokopisi 1-Velinin TC Kimlik Numarası 2- Dilekçe 3- Öğrenci Belgesi 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Tüm personele duyuru yazısı 4- Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 1- Kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4- Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün inceleme raporu 1- Kurucu değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı 3- Yazılı olarak adli sicil beyanı 4- İkametgâh belgesi 5- 2 adet renkli vesikalık fotoğraf 6- Diploma/ geçici mezuniyet belgesi 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Varsa Ortaklar Kurulu Kararı 3- Tüm personele duyuru yazısı 4- Personel istifa dilekçeleri 5- Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 6- İlköğretim müfettişi inceleme raporu

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

68

30 GÜN

15 GÜN

30 GÜN

3 GÜN

30 GÜN

30 GÜN

30 GÜN

30 GÜN


BİMER- BİLGİ EDİNME BÖLÜMÜ SIRA NO

1

HİZMETİN ADI

bimer@basbakanlik.gov.tr (Başbakanlık İletişim Merkezi). BİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa esasen ilgili Bölümlere iletilmesi en geç

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

3 Gün

HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Hizmetiçi Eğitim Başvuruları faaliyetin başlamasından 75 gün (2,5 ay) önce başvuran kişi tarafından kişisel kullanıcı adı ve şifresi ile http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan Özlük Modülünden àHizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Bölümünden başvuru yapıl Başvuran Personel: Faaliyetin başlamasından 75 Gün önce

1

2

Hizmetiçi Eğitim Başvuruları

Hizmetiçi Eğitim Seminer ve Kurslarının Açılması

Okul Müdürü içersinde

: Başvurudan sonra 20 gün

İlçe MEM içersinde

: Başvurudan sonra 35 gün

İl MEM içersinde

: Başvurudan sonra 20 gün

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

En geç 75 gün

Her Yıl Planlanan Hizmetiçi Eğitim Planı doğrultusunda faaliyetin başlamasından önce Kaymakamlık Onayının alınması

1 Saat

Faaliyetin sona ermesinden sonra belgeler düzenlenerek Kursiyerlere iletilir

En geç 3 gün

Faaliyetin sona ermesinden sonra Kurs Dosyalarının Müdürlüğümüze teslimi Kurs bilgilerinin işlenmesi Kurs Faaliyetlerinin Yıllık İstatistik Bilgilerinin İl MEM’e bildirilmesi

En geç 5 gün 1 Saat 6 Ayda bir

SAĞLIK BÖLÜMÜ SIRA NO 1

HİZMETİN ADI Sağlık İşleri (Sağlık Tarama İzinleri)

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Dilekçe

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 5 GÜN

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

69


ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI BÖLÜMÜ SIRA NO

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Usta Öğretici İlk Atama İçin (Kadrolu ve Ders Ücretli) 1- Kurum üst yazısı 2- Personel İş Sözleşmesi 1

Usta Öğretici ilk Atama İşlemleri

3- Sağlık Raporu 4- Sabıka Kaydı

1 Saat

5- Mezuniyet belgesi Fotokopisi 6- Usta Öğretici Belgesi Fotokopisi 7- Sürücü Belgesi Fotokopisi 8- Kimlik Fotokopisi Usta Öğretici Sözleşme Yenileme İçin (Ders Ücretliler) 1- Kurum Üst Yazısı 2- Personel İş Sözleşmesi 2

Usta Öğretici Sözleşme Yenileme İşlemleri

3- Sağlık Raporu 4- Sabıka Kaydı

1 Saat

5- Önceki Çalışma İzin Oluru Usta Öğretici Sözleşme Yenileme İçin (Kadrolu) 1 – Kurum Üst Yazısı 2- Personel İş Sözleşmesi 3- Önceki Çalışma İzin Oluru 1- Kurum Üst Yazısı

3

Sertifika Zayi İşlemleri

2- Kurum Tarafından Düzenlenmiş Sertifika Zayi Belgesi

Yarım Gün

3- Nüfus Cüzdan fotokopisi 4

Sertifika Doğruluk Derce İşlemleri

5

Direksiyon Sınav İşlemleri

1-

Kurum Üst Yazısı

2- Sertifika Fotokopisi 1-

EK-9 Listeleri

2- Komisyon Zarflar

Yarım Gün 1 Hafta

1- Komisyon Görevlendirme Onayı 6

Teorik Sınav Öncesi Onay İşlemleri

2- Kuruma Yazılan Görevlendirme Üst Yazısı 3- Denetici Kontrol Evrakları

3 Gün

4- Denetici Kontrol Sonuç Listeleri 1- Kurum Üst Yazısı 7

Usta Öğretici Stajyerlik İşlemleri

8

Usta Öğretici Özlük Dosyası İsteme İşleme

2- Uygulama Değerlendirme Formu

Yarım Gün

3- Çalışma İzin Olur Fotokopisi 1-

Kurum Teklif Üst Yazsı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

70

1 Gün


ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER BÖLÜMÜ SIRA NO

1

HİZMETİN ADI

Eğitim Tesisi,Misafirhane ve Kamp Tahsisi

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1-Başvuru Formu 2-Emekli Tanıtım Kartı

3 Ay

3-Kamp ücretinin 1/3yatırıldığına dair dekont 1-Başvuru Formu 2-Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi

2

Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Gün

4-1 Tl’lik Kart Ücreti 5-Bir adet renkli vesikalık fotoğraf

EĞİTİM – ÖĞRETİM ÖĞRENCİ İŞLERİ VE KÜLTÜR BÖLÜMÜ SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1- Okul Üst Yazısı. 1

Diploma Kontrol ve Mühürleme İşlemleri

2- Diploma Defteri 3- Diploma Almaya Hak Kazananlar Listesi

1 Saat

4- Öğrenci Adına Düzenlenmiş Diplomalar 1- Okul Üst Yazısı 2- Okul Disiplin Kurulu Kararı 2

İlçe Disiplin Kurulu İşlemleri

Disiplin Veli İtirazı İçin

1 Gün

1- Veli İtiraz Dilekçesi 2- Okul Disiplin Karar Örneği 3

Devamsız Öğrenciler

1- Kurum Üst Yazısı

5 Gün

4

Bilgi Edinme İşlemleri

1- Bilgi Edinme Müracaat Yazısı

5 Gün

5

İlköğretim ve Ortaöğretim Kayıt İşlemleri

1- E-Okul Kayıt Yönetmeliği 2- Kayıt Komisyon Görevlendirme Onayı 3- E-Okul Öğrenci Sistemi 1- Yetiştirici Sınıf Açma Yönergesi

6

Yetiştirici Sınıf Açma İşlemleri

2- Yetiştirici Sınıf Çalışma Komisyonu 3- Okullardan Gelen Öğrenci Listesi

Temmuz – Eylül Ayları Eğitim – Öğretim Süresince

1- Kurum Üst Yazısı 7

Okul Ders Dışı Egzersiz İşlemleri

2- Egzersiz Programı

Yarım Gün

3- Öğrenci Listesi 1- Kurum Üst Yazsı 8

Yetiştirme Kursu İşlemleri

2- Yetiştirme Kurs Onay Formu 3- Öğrenci Listesi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

71

Yarım Gün


9

10

11

12

13

14

15

EĞİTİM – ÖĞRETİM ÖĞRENCİ İŞLERİ VE KÜLTÜR BÖLÜMÜ 1- Okulun Gezi Onay Formu 2- Gezi Planı 3- Öğrenci Listesi 4- Araç Ruhsatları Geziler İl içi-İl dışı gezileri 5- Şoför Ehliyet ve Kimlik Fotokopisi 6- TURSAB Belgesi 7- Sözleşme 8- Yetki Belgesi 1-Okulun üst yazısı 2-Gittikleri ülkeden aldıkları davet mektubu Yurt Dışı Gezileri 3-Katılımcıların isim listesi 4-Öğrenci katılıyorsa muavafakatnameleri 5-Gezi Planı 1- Okul Üst Yazısı Öğrenci Servis Taşımacılığı İşlemleri 2- Okul Servis Sözleşmesi 3- Servis Denetleme Formu 1- Yarışma Konusunu Belirten Üst Yazı 2- Şartname Yarışmalar 3- Başvuru Formu 4- Yarışma Afiş 1- Okulun üst yazısı Kermes 2- Okul-Aile Birliğinin karar fotokopisi 3- Gelir Gider Tablosu (Tahmini Bütçe) 1- Okulun üst yazı Tiyatrolar 2- Tiyatro Metni 3- Okulda kurulan komisyon tutanağı 1- Okulun üst yazı Konferans 2- Katılımcının özgeçmişi

16

Çevre Eğitim Projesi

17

Kardeş Okul Projesi

Yarım Gün

15 Gün

Eğitim Öğretim Süresince

1Ay İle 1,5 Ay

1 Gün

1 Hafta

1 Gün

1-Çevre Eğitim Programı İstanbul Valiliği İl Çevre Orman Md.ve Kaymakamlık Ortak Projesi 2-Çevre Eğitimi ile ilgili okullarda etkinliklerin dosya halinde Müdürlüğümüze bildirilmesi 1- Okulun üst yazısı 2- Kardeş Okul Protokolü 3- Ziyaret tarihleri

Eğitim Öğretim Süresince

Eğitim Öğretim Süresince

BİLGİ İŞLEM- İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURULACAK BÖLÜM VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Bilgi İşlem Bölümü:

1

2

İstatistiki Veriler

Web Sitesi

Müdürlüğümüz istatistiklerinin açıklanması, yayımlanması, bölümler, kurumlar ve kişilerin bu yöndeki taleplerini yasal çerçevede karşılanması, Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Okul ve Kurumlarca bildirilen İstatistiki Bilgilerin aktarımı Müdürlüğümüz http://www.kadikoymeb.gov.tr adresinde Ana yüzünde İstatistiki Veriler Bölümünde yer almaktadır. Millî Eğitim ile ilgili haber-duyuruların yayımlanması Müdürlüğümüz ve Okul/Kurumlarla ilgili haberlerin yayımlanması Müdürlüğümüz Bölümleri ile Okul ve Kurumların Mesaj sistemi şifrelerinin oluşturulması

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

72

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kurumların Veri girişleri sağlandıktan sonra en geç 30 Gün içinde web sayfasına aktarılır. Kişilere en geç 1 saat içinde bilgi verilir 1 Saat 1 Saat 10 Dakika


Web Sitesi Ana yüzündeki bilgilerin düzenlenmesi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

73

1 gün


SIRA NO

HİZMETİN ADI

1

Diploma Kontrol ve Mühürleme İşlemleri

2

İlçe Disiplin Kurulu İşlemleri

3

Devamsız Öğrenciler

4

Bilgi Edinme İşlemleri

5

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İlköğretim ve Ortaöğretim Kayıt İşlemleri

6

Yetiştirici Sınıf Açma İşlemleri

7

Okul Ders Dışı Egzersiz İşlemleri

8

Yetiştirme Kursu İşlemleri

9

Geziler İl içi-İl dışı gezileri

10

Yurt Dışı Gezileri

11

Öğrenci Servis Taşımacılığı İşlemleri

12

Yarışmalar

13

Kermes

14

Tiyatrolar

15

Konferans

1- Okul Üst Yazısı. 2- Diploma Defteri 3- Diploma Almaya Hak Kazananlar Listesi 4- Öğrenci Adına Düzenlenmiş Diplomalar 1- Okul Üst Yazısı 2- Okul Disiplin Kurulu Kararı Disiplin Veli İtirazı İçin 1- Veli İtiraz Dilekçesi 2- Okul Disiplin Karar Örneği

Çevre Eğitim Projesi

17

Kardeş Okul Projesi

1 Saat

1 Gün

1- Kurum Üst Yazısı

5 Gün

1- Bilgi Edinme Müracaat Yazısı

5 Gün

1- E-Okul Kayıt Yönetmeliği 2- Kayıt Komisyon Görevlendirme Onayı 2- E-Okul Öğrenci Sistemi 1- Yetiştirici Sınıf Açma Yönergesi 2- Yetiştirici Sınıf Çalışma Komisyonu 3- Okullardan Gelen Öğrenci Listesi 1- Kurum Üst Yazısı 2- Egzersiz Programı 3- Öğrenci Listesi 1- Kurum Üst Yazsı 2- Yetiştirme Kurs Onay Formu 3- Öğrenci Listesi 1- Okulun Gezi Onay Formu 2- Gezi Planı 3- Öğrenci Listesi 4- Araç Ruhsatları 5- Şoför Ehliyet ve Kimlik Fotokopisi 6- TURSAB Belgesi 7- Sözleşme 8- Yetki Belgesi 1-Okulun üst yazısı 2-Gittikleri ülkeden aldıkları davet mektubu 3-Katılımcıların isim listesi 4-Öğrenci katılıyorsa muavafakatnameleri 5-Gezi Planı 1- Okul Üst Yazısı 2- Okul Servis Sözleşmesi 3- Servis Denetleme Formu 1- Yarışma Konusunu Belirten Üst Yazı 2- Şartname 3- Başvuru Formu 4- Yarışma Afiş 1- Okulun üst yazısı 2- Okul-Aile Birliğinin karar fotokopisi 3- Gelir Gider Tablosu (Tahmini Bütçe) 1- Okulun üst yazı 2- Tiyatro Metni 3- Okulda kurulan komisyon tutanağı 1- Okulun üst yazı 2- Katılımcının özgeçmişi

16

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1-Çevre Eğitim Programı İstanbul Valiliği İl Çevre Orman Md.ve Kaymakamlık Ortak Projesi 2-Çevre Eğitimi ile ilgili okullarda etkinliklerin dosya halinde Müdürlüğümüze bildirilmesi 1- Okulun üst yazısı 2- Kardeş Okul Protokolü 3- Ziyaret tarihleri

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

74

Temmuz – Eylül Ayları Eğitim – Öğretim Süresince Yarım Gün

Yarım Gün

Yarım Gün

15 Gün

Eğitim Öğretim Süresince

1Ay İle 1,5 Ay

1 Gün

1 Hafta 1 Gün Eğitim Öğretim Süresince Eğitim Öğretim Süresince


Cumhuriyet öncesinden günümüze hizmet veren okullarımızdan öğretmen kadrosu

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

75


PAYDAŞ MATRİSİ ORTAKLIK TÜRÜ 

İÇ PAYDAŞ 

DIŞ PAYDAŞ 

YARARLANICI

ÇALIŞAN

TEMEL ORTAK 

STRATEJİK ORTAK 

TEDARİKÇİ

PAYDAŞ TÜRÜ 

1

Millî Eğitim Bakanlığı 

X

X

X

X

X

2

Valilik

X

X

3

1. Ordu Komutanlığı 

X

X

X

4

Üniversiteler

X

X

X

X

5

Kaymakamlık

X

X

X

X

X

6

Adliye

X

X

7

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

X

X

X

X

X

8

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

X

X

X

X

9

Kadıköy Belediyesi 

X

X

X

X

10

İl Özel İdare 

X

X

X

X

11

Teftiş Kurulu 

X

X

X

12

Gençlik Spor Müdürlüğü 

X

X

X

X

13

İl Spor Müdürlüğü 

X

X

14

İlçe Spor Müdürlüğü 

X

X

X

X

15

Mal Müdürlüğü 

X

X

16

Diğer İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  Yöneticileri 

X

X

X

17

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  Yöneticileri (Şube Müdürü ‐ Şef) 

X

X

X

X

X

18

İlçe Millî Eğitim Birimleri 

X

X

X

X

X

19

Okul ve Kurumlar 

X

X

X

X

20

Öğretmen

X

X

X

21

Öğrenci

X

X

X

22

Veli

X

X

X

23

Memur

X

X

X

X

X

24

Diğer Personel (Hizmetli ‐ Teknik Eleman ‐  Şoför) 

X

X

X

25

Okul Aile Birlikleri 

X

X

X

X

Sıra No 

PAYDAŞ ADI 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

76


26

Bankalar

X

X

ORTAKLIK TÜRÜ 

YARARLANICI

ÇALIŞAN

Sivil Toplum Kuruluşları 

X

X

X

X

28

Muhtarlık

X

X

X

29

Spor Kulüpleri 

X

X

X

X

30

Servis Odası 

X

X

X

X

31

Kantinciler Odası 

X

X

X

X

32

Sağlık Kuruluşları 

X

X

X

33

Çocuk Esirgeme Kurumu 

X

X

X

34

İşkur

X

X

X

35

Avrupa Birliği Merkezi 

X

X

36

Kadıköy Tiyatroları ‐ Süreyya Opera ve Balesi 

X

X

37

Vergi Daireleri 

X

38

Ceza ve İnfaz Kurumları 

X

X

39

ÖSYM

X

40

İlçe Seçim Kurulu 

X

41

Millî Saraylar Müdürlüğü 

X

X

X

42

Sendikalar

X

X

X

43

Tübitak

X

X

X

44

Ortadoğu Amme Dayanışma İdaresi Enstitüsü 

X

45

Medya Kuruluşları 

X

X

X

X

46

Kredi Yurtlar Kurumu 

X

X

47

Konsolosluklar

X

X

48

Özel Kuruluşlar (Gıda ‐ Temizlik ‐ Yönetim  teknolojileri ‐ inşaat gibi) 

X

X

X

49

Sosyal Güvenlik Kurumu 

X

50

Ulusal Ajans 

X

X

51

AB Eğitim ve Kültür Komisyonu (Brüksel) 

X

PAYDAŞ ADI 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

77

TEDARİKÇİ

DIŞ PAYDAŞ 

27

Sıra No 

TEMEL ORTAK  STRATEJİK  ORTAK 

İÇ PAYDAŞ 

PAYDAŞ TÜRÜ 


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

78


GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ KUVVETLİ YÖNLER Bağlı olan okulların ve kurumların ekonomik yönden kendi kendine yeterli olması ihtiyacı olan okullara da yardım edebilmesi Her türlü ihtiyaca hizmet verebilecek kapasitede okulların bulunması. Okullar arası tatlı bir rekabetin oluşu. Merkezi yapılan sınavlarda (ÖSS, SBS) başarısının yüksek olması. Tekli öğretimin yüksek olması ve sınıf mevcutlarının Türkiye ortalamasının altında olması. İstanbul ilçeleri arasında liderlik vasfı taşıması merkezi konumunun olması ,ulaşımın kolay olması. Çalışanların kılık-kıyafete özen göstermesi. Çalışanların motivasyonun yüksek oluşu. HİE çalışmalarına uygun personel ve alt yapının olması. HİE'ye önem vermesi,mesleki çalışmalara rehberlik etmesi,çalışmaların memnuniyet verici durumda olması. Öğretmenlere, çalışanlara destek olunması. Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin üst düzeyde olması. Binanın fiziki koşulları, temizlik ve güvenlik ve iç donanımının geniş ferah ve çalışma ortamına uygun olması. İletişimde elektronik haberleşmenin ( mesaj sisteminin) düzenli olarak çalışması. Sanat ve sporun desteklenmesi sosyal ve kültürel faaliyetlerin fazla olması, özendirilmesi ve teşvik edilmesi. Web sayfasının kullanımının kolay olması ve sık sık güncellenmesi. Yönetim teknolojilerinin ve teknolojik donanım araçlarının yeterliğinin yüksek olması. Çalışanların mevzuata hakim olması , güler yüzlü , ilgili olması , işbirliği içinde bir ekip olması Demokratik, şeffaf, katılımcı, yenilikçi ve değerlere önem veren yöneticilerin olması. Eğitim bölgelerinin koordineli çalışmalarının sağlanması. ( zümre toplantıları gibi ) İnisiyatif kullanılmasına olanak sağlanması. Mülki ve yerel yetkililerle, kurumlarla olan olumlu iletişim ve işbirliği. Okul polisi görevlendirmesine öncülük etmesi. Toplum desteğinin değerlendirilmesi Verilen hizmetlerin zamanında ve uygun olarak yapılması. Yerleşik bir kurum kültürünün olması. Yöneticilerin açık kapı politikasının olması. Yöneticilerin, okul müdürlerini , öğretmenleri desteklemesi ve cesaretlendirmesi. Uluslar arası kardeş okullar projesini uygulaması ve sürdürülüyor olması. AB Projelerini üretmesi , öncülük etmesi ve desteklemesi. Çalışmaların Üniversiteler ve Akademik Kurumlarla işbirliği içinde yürütülmesi. Denetim ve rehberlik mekanizmasının iyi çalıştırılması. STK’larla işbirliğine ve sosyal projelere önem verilmesi. Deneyimli ve birikimli personelin bulunması. İnsan ve mali kaynakların yeterli olması. Yemekhanenin olması yemeklerin burada pişirilmesi. Resmi-Özel kurumlarla işbirliği yapılması.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

79


ZAYIF YÖNLER Okullar arası ortak zümre sınavlarının yeterli sayıda yapılmaması. Okuma alışkanlıklarının uygulamada yeterli olmaması. RAM’ın hizmet alanına göre yetersiz olması. Anne baba eğitiminin sistematik olarak sürdürülememesi. Seminerlerin, HİE ,ders ve çalışma saatleri ile çakışması Bazı yöneticilerin, öğretmenlerin ve çalışanların yenileşmeye karşı direnç göstermesi. Alınan HİE’lerin yayılımında sorun olması, eğitimi alan kişinin geri dönüşünde bilgilendirme yapmaması Memurların telefonları ve istenilen bilgileri cevaplandırmasında iletişim eksikliği. Otopark sorununun olması Kurumlar arasında veri paylaşımının düzenli yapılabilmesine olanak sağlayacak alt yapının yeterli oluşturulamaması. Fiziki yapının engelliler için uygun olmaması Usta öğreticilere verilen HİE eksikliği HİE'lerin Haziran-Eylül seminer dönemlerinde gerçekleştirilmemesi Bekleme salonunun iyileştirilmemesi Mesaj sisteminden cevaplandırılan iletilerin tekrardan yazılı istenmesi Duyuruların zaman zaman gecikmesi İş ve işlemler için yazılı emirlerle kısa sürede cevap istenmesi Bazı okul /kurumları grupları ilgilendirmeyen yazıların başka gruplara gönderilmesi İlçe MEM’de çalışanlar arasında yedekleme planının olmaması ( ilgili memur izinli ise işlerin aksaması ) Sosyal ve sportif etkinliklerde gerekli tedbirlerin alınmaması.( ambulans doktorun bulunmaması ) Ödül ve tanımanın eksik olması Ders ücretlerinin ödenmesinde gecikmeler olması. Tüm okul ve kurumları ilgilendirmeyen toplantıların okul türlerine göre (özel okullar anaokullar, liseler gibi) yapılmaması. Hizmet birimleri arasında işbirliği ve yardımlaşmada isteksizlik Okullarımızın sosyal,kültürel etkinliklerinin takip edebileceği havuzun, panonun olmaması, duyurulmasının eksik olması. Kayıt döneminde öğrenci yerleştirme ve yönlendirme organizasyonunda yetersiz kalınması. Toplantıların zamanında başlamaması zaman yönetiminin düzenli olmaması. İlçe MEM yöneticilerinin, daha geniş katılımlı olarak okul yöneticileri ve öğretmenleri ile tanışmalarına olanak sağlayacak organizasyonların olmaması Mesaj sisteminde ve normalde arşivin olmaması ve mesaj kaldırma sürelerini kısa olması. Gönderilen evrakların birimlerde kaybolması. Gönderilen yazıların tekrar istenmesi. Öğretmenlerin sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanların olmaması Gönderilen yazılarda gün ve saatlerin tutmaması, ek var gözükürken eke ulaşılamaması Karar verme sürecine, bu kararları uygulayacak olan kurumların yeteri kadar sürece dahil edilmemesi Kurum çalışmalarının toplumla yeterince paylaşılamaması İlçe MEM’in aylık bir dergisi olmaması Soruşturmaların geç sonuçlanması Bölge zümre kararlarının geri bildirim olarak aktarılmaması ve uygulamada dikkate alınmaması. Kurumda etkili bir performans değerlendirme sisteminin olmaması Okulların güzel sanatlar, bilimsel ve spor alanındaki yarışmalara katılımın performans göstergesinin bulunmaması Sosyal sorumluluk projelerinin azlığı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

80


Yeni başlayanlara oryantasyon yapılmaması. Gelen evrakların yanlış birimlere gönderilmesi Teknik destek servisinin olmaması Personel taşıma servisinin olmaması Personelin teknolojiyi kullanma yetersizliği Sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersiz olması. Yardımcı personel yetersizliği ve hizmetlerin sağlıklı yürütülememesi Dairedeki görevlendirmelerin ek gelirlerden yararlandırılacak şekilde yapılmaması Evrakların kayıttan geç gelmesi.tarihi geçtiği için işlem yapılamaması Personel sayısının fazlalığı Emekli olan personele veda programları düzenlenmemesi . Personelde kurumsal görev bilincinin yeterince oluşturulamaması. Personelde görev bilincinin oluşturulamaması Personele görev tanımının yapılmaması

FIRSATLAR Gelir seviyesi yüksek bir bölgede, eğitim düzeyinin yüksek olması Bağlı bulunan okulların kadrolarının yeterliliği ( norm kadronun eksiksiz olması hatta fazlalarının olması ) Köklü kurumların ve tarihsel bir geçmişin bulunması Yıllardır eğitim,bilim ve kültürün merkezi olması İlçenin okul türleri açısından zengin olması Akademik kuruluşların vakıfların ve STK’larının bulunması Eğitime gönül verenlerin ,çevre esnafının ve hayırseverlerin fazla olması Merkezi konumda olması Mülki İdari Amirliği gibi sürekli işbirliği yapılan devlet kuruluşlarının yakın olması Spor salonu,kültür merkezi gibi birimlere yakın olması Alt yapı sorunun olmaması Okul türlerinin faaliyetlerini ,sergilerini sunabilmesine destek verebilmesini sağlayacak mekanların bulunması Ülkemize mal olmuş birçok eğitimci, sanatçı, edebiyatçı, siyasetçi ve devlet adamının İlçemizde yaşıyor olması. Göçmen çocuklarının, mültecilerin eğitim merkezinin Kadıköy’de olması Öğretmenlerin kendini yetiştirmesi açısından kamu ile özel arasındaki rekabet STK eğitime destek vermesi, sponsorlara ulaşılmasının kolaylığı Resmi,özel işbirliği yapılan kurumların STK sayısının fazla olması Pilot ilçe olarak faaliyetlerde seçilmesi İstanbul ve Türkiye’nin en gözde kurumlarının Kadıköy’de bulunması Kamuouyu desteğinin fazla olması İlçemizdeki ilköğretim öğrenci sayısının azalması.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

81


TEHDİTLER Velilerin yüksek maddi katkıda bulunması nedeniyle, okulun yönetim, eğitim, öğretim işlerine müdahale etmeye çalışması, bilinçli ve duyarlı sosyal çevrenin işleyişe verdiği tepkiler Sokakta yaşayan çocukların çok yaşadığı ilçe olması Bilişim teknolojilerinin yeterince amacına uygun kullanılmaması Gündüz nüfusunun fazla oluşu ve hareketliliği. Medyanın eğitim çağındaki kişiler üzerinde olumsuz bir etkisi olması Dershane ve özel okulların politikalarının kamu okullarındaki baskısı Eğlence mekanlarının fazla olması Genel liselerin Anadolu liselerine dönüşmesinden dolayı genel liselerdeki mevcudun artması Mevzuattaki boşluklardan kaynaklanan nedenlerle amacı dışında çalışan kurumların (Eğitim Danışmanlığı) fazla olması. Ataşehir İlçesinin ayrılması ile okul ve kurum türlerinin azalması Kurum, öğrenci ve personel sayısının fazla olması nedeni ile iş çevrimin yavaş olması. Çalışan personelin, öğretmenin yaş ortalamasının fazla olması sebebiyle yeniliklere açık olmaması Yeni okul yapılabilecek arsanın olmaması Okul binalarının eski olması Okul yerleşim alanlarında sosyal etkinlikleri gerçekleştirecek yerlerin bulunmaması Çarpık yapılaşma, ekonomik sıkıntıların artması Kadıköy’ün miting alanı olması Meslek liselerine öğrenci yerleştirme sisteminin ilçemizde meslek lisesinin az olması nedeniyle oluşan kayıt baskısı. e-okul ( bazı konularda sınırlayıcı olması ve istisnalarda esneklik olmaması) Öğretmen atamalarının eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra yapılması Kurumun merkezi yerde olması Okullarda, kurumlarda kaynak oluşturma zorunluluğu nedeniyle para hareketliliğinin olması OAB’nin yasa düzeyinde kurumsallaşıp, yetkilendirilememesi Kadıköy’ün okul/kurum sayısının fazlalığı, bütçelerinin fazla olması nedeniyle baskı gruplarının (özel firmalar, bürokratik, siyasi STK, şirketler gibi) baskılarına daha fazla açık olması Bazı branşlarda norm kadroya göre öğretmen eksikliğinin olması (özel öğretim) Sosyal deformasyon ve şiddet olaylarının fazla olması Okul çağındaki genç nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artması Deprem bölgesinde olması Uyuşturucu ve madde kullanımının artmasına uygun bir çevrenin bulunması. Sık sık yapılan mevzuat değişimi ve mevzuattaki boşluklar Anne ve babası ayrılmış çocuk sayısının fazla olması Ekonomik tüketim modelinin aşırı tüketimi artırması tüketimle doyum sağlayan nüfusun artması Kamu ile özel kurumlar arasındaki rekabet Eğitimsiz ve yetersiz personelin İlçeye memur olarak gönderilmesi Çalışan personelin yeniliklere açık olmaması Binanın çok katlı olması ( deprem açısından ) MEBBİS sisteminin iyi çalışmaması. Özel kurumların resmi kurumlar gibi hiyerarşik yapıya uygun çalışmaması Özel kurumların yönetmelikleri yeterince uygulamaması Özel Kurumlarda sık sık müdür ve personel değişimi Ortaöğretimdeki öğrenci mevcudunun artıyor olması.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

82


ÇEVRE ANALİZİ PEST Analizi Kadıköy İlçemizin dış çevre analizinde ayırt edici özellikleri başta gelir. Şöyle ki kentin tarihsel geçmişi, coğrafi konumu, kurumsal birikimi, insan ve madde kaynaklarının yüksek kapasitesi nedenleri ile çekim cazibe ve hızlı değişimin merkezi durumundadır. Özellikle ticari kapasitesi nüfus hareketliliği ekonomik ve teknolojik değişimlere daha açık hale gelmesine ve bununda beraberinde getirdiği fırsatları bulunmaktadır. Öte yandan da kurumlarının değişimlerini olumsuz etkileyecek tehditleri de dikkate alarak planlamamızı yaptık. Buna göre, POLİTİK VE HUKUKİ FAKTÖRLER • • •

• •

Uluslar arası İlişkiler-AB Müktesebatı ve Ulusal Program; Mesleki ve hizmet standartların uyumlu hale getirilmesi, kalitenin yükselmesi, mevzuatın yenilenmesi, hareketliliğin artması motivasyonun yükselmesi. Vergi Sistemi- Harcamalar-Eğitime Merkezi Bütçeden ayrılan pay; Kalite beklentisindeki artış, bütçeden kalitenin yükseltilmesine düşen paydaki değişim, kaliteli eğitim talebi, kaynak oluşturmada çevre katkısı mecburiyetleri ve baskısı. Hükümet Politikaları - Devlet Müdahaleleri; piyasa ekonomisi gereği özel sektörün teşviki ve desteklenmesi, ücret eşitsizliklerinin giderilmesi, rekabetin artması insan kaynağı hareketliliği. Eğitimde yerinden yönetim ve yerel kaynak oluşturma eğilimi, yerel denetimlerin artması. Zorunlu eğitim dışındaki eğitim kademeleri; okul öncesi eğitime olan talebin artması çocukların örgün eğitim ve hayat başarıları üzerindeki etkilerinin farkındalığındaki artış. Yerel yönetimler ve yasalar, kentleşmenin yönetimi arsa üretimi ve okul ve bahçe alanlarında kapasite yaratma çocukların bireysel ve akademik gelişimleri.

EKONOMİK FAKTÖRLER •

• • • • •

Globalleşme, küresel ekonomi, uluslar arası ekonomik kuruluşlar ve alınan kararlar; küresel piyasa ekonomisine entegre önde gelen küresel bir ekonomik kapasite, küresel etkilere açık oluş ve hızlı ekonomik büyümenin dengeli dağılımı oranında eğitime yatırım ve yerel katkı farklılaşmaları. Özel sektörün yatırım yapmada çekinceleri, devlet kurumlarının payındaki düşük değişim. Küreselleşme rekabet; verimlilik ve insan kaynağındaki esnek ancak çoklu becerilerdeki beklentilerin yükselmesi, hızla değişen mesleklerin becerilerini kazandırmak için ihtiyaca cevap verecek esnek programlı eğitim fırsatların yaratılması. İstihdamda bilgi ve hizmet sektörlerine daha hızlı kayma, bilginin hızla artan gücü, eekonomi (internet ve bilgi )fırsat ve riskleri. Yarı zamanlı işgücüne talepte artış, kariyer planlamalarındaki hızlı ve esnek değişimler, küresel işgücü piyasaları açılımdaki kısıtlar. Ailelerin daha fazla işgücü piyasasın katılım istem/mecburiyetleri çocuklara odaklanmadaki değişim. Piyasa ekonomisi tüketim alışkanlıkları ve eğilimlerindeki hızlı değişim.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

83


SOSYAL –KÜLTÜREL FAKTÖRLER

• • • • •

Sosyal ve ekonomik gelişmişlik nedeniyle nüfus artış oranlarındaki düşüş. Öğrenci sayısındaki düşüşlerin kurumsal ve kentsel yapıya etkileri. Kentsel yapıdaki değişim nedeniyle kent içindeki göç hareketliliği, yine kent dışından gelen göçler ve sosyolojik çeşitlilik, hizmetin çeşitlenmesi ve kalitesi. Kentsel değerler ve tüketim eğilimlerindeki değişim, tüketim cazibe alanlarının zenginliğinin uyaran etkileri, eğitsel motivasyon araçlarındaki değer değişimleri. Kentsel yaşam stilleri aile çevre ve insan ilişkilerindeki hızlı değişim, sosyal yapıdaki bu değişimin rehberliği. Kırsal değerlerin kente göçü ve kentsel değerlerle etkileşimi, sosyal çatışmalar ve popüler kültür eğilimlerine açıklık.

TEKNOLOJİK FAKTÖRLER

• • • • • •

Teknolojinin hızla gelişerek ilerlemesi, hayatın her alanında kullanımının artarak yayılımı. Hızlı etkin küresel iletişim ve etkileşimi. Bilginin üretimi ve hızlı yayılımı çoğalması ve üretimin artışına katkısı teknoloji -bilgi üretimi paylaşımı ve refaha katkısı. Teknolojinin kullanımı yaygınlaşması e-devlet ve e-hizmetin standartlarını geliştirmesi, hizmet alıcı ve sunucularının kapasite gelişimi. Hızlı bilgi eskimesi ve bilgi kirliliği, bilgi güvenilirliği bilgi bankalarının korunması ve güvenliği. Teknoloji gelişimin yeni öğrenme, iş, istihdam ve esnek çalışma fırsatları sunması. Hizmet kalitesinde beklentilerin yükselmesi, verimlilik, sürdürebilinirlik, işgücü piyasasındaki değişim, risk algıları.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

84


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

85


II BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ TEMALARIMIZ AMAÇ – HEDEF – PG – FAALİYET - SORUMLU KURUM STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU

“Bazıları başarılarımıza hayret etti oysa ben yapacağımız işlerin ne olduğunu ve nasıl olacağını o kadar açık görüyordum ki bu milletin bu neticeye ulaşacağına kat’i inancım vardı“ M. KEMAL ATATÜRK

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

86


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

87


MİSYONUMUZ Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için birey, kurum ve toplumun hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını evrensel standartlarda karşılamak. Bu standartların gelişimine bilimsel, yenilikçi ve yaratıcı katkılarda bulunabilmek. Eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim sistemlerini en yüksek seviyede çalıştırmak. Fark yaratan lider ve model kurum özelliğini geliştirerek sürdürmek.

VİZYONUMUZ

Kadıköy’ün ve eğitim hinterlandının hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını evrensel standartlarda karşılamak. Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında lider ve model bir kurum olmak.

Vizyon Grafik Tasarımı: Esra YILMAZ Ataşehir Bilim Sanat Merkezi Resim Grafik Öğretmeni

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

88


DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ Her türlü eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerini Atatürk İlke, İnkılapları ve onun nihai hedefi olan “Çağdaşlaşma Vizyonu”na yüksek bir duyarlılıkla hazırlamak planlamak ve uygulamak. Millî Eğitim Temel Kanunu ve diğer mevzuatı, ulusal ve evrensel hukuk ve etik ilkeleri, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesini, tüm kurumlarda hakim kılacak yüksek standartlarda hizmet sunmak. Her türlü farklılıkları saygı ile karşılayıp yüksek duyarlılıkla farklı eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek için adanmışlık ölçüsünde çaba göstermek. Eğitim çevremizdeki bireylerin ve grupların hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını sezinlemek, bunları programlamak temel insan hakkı kapsamında sunmak. Bağlı kurumlarda yönetim, teknoloji iş gören ve hizmet üretim standartlarını en yüksek seviyeye çıkarmak, gerektiğinde yüksek bir çalışma alışkanlığına sahip olmak. Tüm kurumlar arasındaki yatay ve dikey “bilgi-iş akımını” en hızlı ve en az hata ile yapabilmek. İletişim, işbirliği, takım çalışmalarını hızlı ve amacına uygun olarak gerçekleştirmek. Dürüst ve tarafsız olmak, işleri düzeltme yolları önermek, görevi ötesinde çalışmaya hazır ve istekli olmak, kurum ile özdeşleşebilmek. Fazla denetime ihtiyaç duymaksızın çalışanların sorumluluğundaki işleri, gerektiğinde inisiyatif alarak tamamlamak, gizliliği olan konuları deşifre etmemek. Hizmet alıcılarımızın, çalışanların, kurumların sorun çözme, değişimi planlama, farklı düşünme becerilerini geliştirme ve sinerji yaratabilmelerine liderlik yapmak ve destek olmak. Planlı ve düzenli çalışmak, ortak aklı kullanmayı yerleştirmek, öncelikleri belirlemek, ileriyi düşünerek güçlükleri hesaplayarak olumlu bir çalışma iklimi oluşturmak. Hizmet sunumunu etkili hale getirmek için iş görenlerin performansını arttıracak maddi ve manevi ödülleştirme araçlarını geliştirerek iş görenleri motive etmek. Harcanan beyin ve beden gücünün karşılığı olan maddi doyumun elde edilmesi için çaba harcamak. Hizmet üretimi ve tüketim süreçlerinde çevreye ve doğayı korumaya yüksek duyarlılığı davranış haline getirmek. Görevlerin yerine getirilmesinde objektiflik ilkesini uygulamak, farklı ve özgün fikirleri cesaretlendirmek, katılımcı, demokratik, hoşgörülü ve yapıcı bir çalışma ortamı sağlamak.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

89


Temalarımız

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

90


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

91


Amaç

Hedef

Performans Göstergeleri

1: OKUL ÖNCESİ

1.1.1: %74 olan okullaşma oranını her yıl %4 artırarak plan sonuna kadar %90 oranına yükseltmek. 1.1: Kadıköy ilçesinde 60-72 ayda okullaşma oranı %74 olup bu rakam Türkiye ortalamasından 41 puan yüksektir. Bu oranı devam ettirerek okul öncesi eğitimin önem ve değerini daha fazla kabul ettirmek.

Okul öncesi 60-72 ay okullaşma oranı (Resmi özel ayrı ayrı)

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kurum

1.1.1.1: Çağ nüfusunun tespiti için okul kayıt alanındaki öğrencilerin e-okul kayıt modülünde yer alması için resmi girişimlerde bulunmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü

1.1.1.2: Her okulun kayıt alanındaki çağ nüfusunu tespit edilmesini sağlamak.

Okul müdürlükleri Okul Öğrenci Kayıt Komisyonu

1.1.1.3: Okul öncesi sınıfı olmayan ilköğretim okullarının bünyesinde anasınıflarının açılmasını sağlamak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, okul müdürlükleri.

1.1.1.4: Öğrenci sayıları azalan ilköğretim okullarında açığa çıkan derslikleri okul öncesi eğitime tahsis edilmesi için girişimlerde bulunmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Yatırım ve Tesisler Bölümü

1.1.1.5: Okul öncesi eğitim ile ilgili veli bilgilendirme çalışmalarının (Okul öncesi eğitimin önemi, kayıt süreci...) yapılmasını sağlamak.

Okul Öncesi Bölümü, okul müdürlükleri

(Bkz. Grafik 3)

1.1.2: Dezavantajlı çevredeki 10 okulumuzun fiziki iyileştirmelerinin yerel kaynaklarla yapılmasını sağlamak.

İşbirliği yapılan kurum sayısı. Fiziki iyileştirme yapılan okul öncesi okul sayısı.

1.1.2.1: Okul yönetimi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kanalıyla, yerel yönetimler (Kadıköy Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi) ve STK ile irtibata geçip fiziki iyileştirmeleri yapmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Okul Öncesi Bölümü, okul müdürlükleri.

1.1.3: Dezavantajlı eğitim çevrelerimizin okul öncesi öğrencilerinin eğitim giderlerini yerel kaynaklarla karşılayarak boş kapasiteleri doldurmak.

İşbirliği ile burs veren kurum sayısı. Burs kontenjanından yararlanan öğrenci sayısı.

1.1.3.1: Dezavantajlı bölgelerde okul öncesi sistemin dışında kalan (Okullaşmanın düşük olduğu) okul çevrelerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitim masraflarını karşılayacak önlemlerin alınmasını sağlamak.

Okul müdürlükleri / Okul Aile Birliği

Amaç – Hedef – PG – Faaliyet - Sorumlu Kurum

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

92


1: OKUL ÖNCESİ

Amaç

1.2: Okul öncesi eğitimde dil gelişimini sağlamak ve yabancı dil eğitimini başlatmak. Belirlenecek pilot okullarda birden çok yabancı dil eğitiminin deneme amaçlı olarak uygulanmasını istemek.

1.3: 48 – 60 aylık okul öncesi okullaşma oranını artırmak.

Performans Göstergeleri

Hedef 1.2.1: Dezavantajlı eğitim çevrelerimizden başlayarak üniversitelerin eğitim fakültesi yabancı dil bölümleri ile işbirliği yapılarak “Toplum Yararına Hizmetler” kapsamında öncelikle 10 okulumuzda yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda başlanmasını sağlamak. 1.2.2: Bir okuldan başlayarak plan dönemi sonuna kadar 4 okulda, birden çok yabancı dil eğitimini deneme amaçlı olarak başlatmak.

1.3.1: %40 olan 48 – 60 aylık okullaşma oranını her yıl %1.5 artışla plan dönemi sonuna kadar %46 oranına çıkarmak. (Bkz. Grafik 3)

Faaliyet (Proje)

İşbirliği yapılan üniversite sayısı. Üniversitelerle işbirliği yapan okul sayısı.

1.2.1.1: Üniversitelerin yabancı dil bölümleri ile protokol yapılmasını sağlamak.

Birden çok yabancı dil eğitimini başlatan okul sayısı

1.2.2.1: Okulun birden çok yabancı dil eğitimini stratejik planına almasını sağlamak.

1.3.1.1: Ek ana sınıfı dersliği oluşturulmasını sağlamak. 48 – 60 ay okullaşma oranı. 1.3.1.2: Bağımsız anaokulu sayısını artırmak.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

93

Sorumlu Kişi/Kurum

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Okul müdürlükleri, Stratejik Planlama Ekibi. İlçe Millî Eğitim Müdürü, Yatırım ve Tesisler Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü. İlçe Millî Eğitim Müdürü, Yatırım ve Tesisler Bölümü.


2: İLKÖĞRETİM

Amaç

2.1: İlçemizdeki ilköğretim çağ nüfusunun okullaşmasını sağlayarak, ilköğretimin amaçlarını maksimum düzeyde gerçekleştirmek için eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerini imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmak.

2.2: Kadıköy’de %63 tam gün, %37 ikili eğitim yapan okullarımızın tamamının tam gün eğitime geçmesini sağlamak.

Hedef

2.1.1: İlköğretimde %99.7 olan net okullaşma oranını her yıl %100 oranında gerçekleştirmek. (Bkz. Grafik 3)

2.2.1: Öğrenci sayısının fazla olduğu alanlara göre kayıt alanlarını güncellemek. (Bkz. Tablo 13)

2.2.2: Öğrenci kaydında azalma olan okullar öncelikli olmak üzere 4 adet olan “İlçe kayıt alanlı etüt beslenme okulu" sayısını plan dönemi sonuna kadar 8’e çıkarmak.

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kurum

2.1.1.1: Okul Yönetimi tarafından oluşturulan komisyonca okula devam etmeyen öğrenciler için aile ziyaretleri gerçekleştirilmesini sağlamak.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Okul müdürlükleri.

2.1.1.2: Her şeye rağmen okula devamı sağlanamayan öğrenciler için adli süreci başlatmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

2.1.1.3: Engelli öğrencilerden okula gidemeyenler için özel eğitim bölümüne haber verilerek eğitim almalarını sağlamak.

Okul müdürlükleri, Özel Eğitim Bölümü

Kayıt alanı güncellemesi yapılan okul sayısı. Tekli eğitime geçiş yapan okul sayısı.

2.2.1.1: Okul kayıt alanları haritasını güncellemek.

Eğitim - Öğretim Bölümü

Etüt beslenmeye dönüşen okul sayısı.

2.2.2.1: İl MEM’e teklifte bulunmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü.

Performans Göstergeleri

İlköğretimde net okullaşma oranı.İlçe MEM devamsız öğrencilerle ilgili sayıları.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

94


Amaç

Hedef

2: İLKÖĞRETİM

2.3.1: Aynı seviyedeki şubeler arası sınıf yılsonu puan ortalamalarındaki farklılıkları azaltmak.

2.3: İlçemizdeki resmi ilköğretim okulları arasındaki eğitim ve öğretim düzey farklılıklarını azaltmak.

2.3.2: SBS’deki okullar arası akademik başarıdaki seviye aralığını azaltmak.

2.3.3: Okullar arasındaki düzenlenen faaliyetleri daha planlı yapmak ve katılım sayılarını artırmak. (Bkz. Tablo 14)

2.4: Her eğitim bölgesinde dezavantajlı öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek için kurslar açmak ve öğrencilerin bu kurslardan yararlanmasını sağlamak.

2.4.1: 2011-2012 öğretim yılında 3. 4. ve 5. eğitim bölgelerinde dezavantajlı öğrencilere kurs açmak ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergeleri Okulların aynı seviyedeki sınıflarının yılsonu ortalamaları.

Okulların SBS Ortalaması.

Faaliyet (Proje)

2.3.1.1: Yetiştirme ve hazırlık kursları açmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

2.3.2.1: İlçe e-okul modülündeki tüm okulların Seviye Belirleme Sınav verilerinin diğer ilköğretim okullarıyla karşılaştırma yapılması amacıyla paylaşmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

2.3.2.2: Yetiştirme ve hazırlık kursları açmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

2.3.3.1: İlçe MEM etkinlik Okullar arasında düzenlenen takviminin oluşturulması ve sürekli güncellenmesini sağlamak. faaliyet sayıları. Okullar arası etkinliklere katılan öğrenci sayısı 2.3.3.2: Düzenlenen faaliyetlere katılımı sağlamak ve artırmak amacıyla okulları teşvik etmek. Dezavantajlı bölgedeki 2.4.1.1: Dershaneler ve Halk 3.4.5. sınıf öğrencilerine Eğitimi Merkezleri ile işbirliği açılan kurs sayısı. yaparak kursların açılıp, Dezavantajlı bölgelerde öğrencileirn bu kurslardan açılan kurslardan yararlanan yararlanmasını sağlamak. öğrenci sayısı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

95

Sorumlu Kişi/Kurum

İlçe Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri. Kültür Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü Eğitim - Öğretim Bölümü, Özel Dershaneler Bölümü.


Amaç

2. İLKÖĞRETİM

2.5: Kadıköy’ün sosyokültürel yapısı, dış dünyaya açıklığı, velilerin talep ve ihtiyaçları dikkate alındığında; avantajlı bölge okullarından başlamak üzere 1-8. sınıflar arasında yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak.

2.6: Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı gelişimi için güvenli eğitim ortamları oluşturmak.

Performans Göstergeleri

Hedef

2.5.1: 1. yıl için 10 okul, 2. yıl için 15 okul, plan dönemi sonuna kadar tüm okullarda yabancı dil eğitimi ders saatini artırmak.

Yabancı dile daha fazla ders saati ayıran okul sayısı.

2.6.1: “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı” kapsamında okul veya kurum çalışanlarının plan dönemi sonuna kadar bir adet hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak.

Hizmetiçi eğitim faaliyeti sayısı. Hizmetiçi eğitim faaliyetine katılanların sayısı.

2.6.2: Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını azaltmak.

Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı.

Faaliyet (Proje) 2.5.1.1: İlköğretim okulları ders dağılım çizelgesi baz alınarak, 1-5. sınıflarda serbest etkinliklerde, 6, 7. ve 8. sınıflardaki seçmeli ders saatlerinin İngilizce ders saatine ayrılmasını sağlamak. 2.5.1.2: Yabancı dil dersine ayrılan ders saatleri toplamına göre norm kadro fazlası olan yabancı dil öğretmenlerinin bu okullara görevlendirilmesinin yapılmasını sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü,

Eğitim - Öğretim Bölümü, Atama Bölümü

2.6.1.1: Eğiticileri tespit etmek, eğitim merkezini belirlemek ve hizmetiçi eğitimi gerçekleştirmek.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Eğitim Öğretim Bölümü.

2.6.2.1: Şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısı ilçe ortalamasının üstünde olan okullara yönelik önleyici tedbir olan şiddet eylem planını uygulama boyutunda takip etmek ve denetlemek.

İlçe MEM – Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü, Okul Müdürlükleri, Eğitim Öğretim.

2.6.2.2: Şiddet Eylem Planı verilerini eşdeğer İlçe Millî Eğitim Müdürlükleriyle karşılaştırarak durum tespiti yapmak.

İlçe MEM – Özel Eğitim Bölümü.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

96

Sorumlu Kişi/Kurum


Amaç

3.1: Ortaöğretimde okullaşmayı sağlamak

Hedef

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kurum

3.1.1.1: İlköğretim okulları ile işbirliği yapılarak, mezun öğrencilerinin üst kurumlara devam etmelerinin sağlanması.

Eğitim - Öğretim Bölümü, ilköğretim okulları.

3.1.1.2: Ekonomik yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçlarının tespit edilip ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri, Okul Aile Birliği, Okul kayıt kom.

Tekli eğitime geçen kurum sayısı.

3.2.1.1: İkili eğitim yapan 3 kurumumuzun tekli eğitime geçişini sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

Anadolu lisesine dönüştürülen okul sayısı. Meslek lisesine dönüştürülen okul sayısı.

3.2.2.1: Yapılan planlamaya uygun okulların tekliflerinin zamanında gerçekleşmesini sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü

3.2.3.1: Atatürk Fen Lisesi’nin koordinatörlüğünde yaratıcılık ve yenileşim çalıştayları yürütmek.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü

3.2.3.2: Çalıştay sonuçlarını raporlandırarak diğer kurumlarla paylaşmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

3.2.4.1: Paylaşım toplantıları düzenleyerek, gerçekleştirilen çalışmaların duyurulmasını sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

Performans Göstergeleri

3.1.1: Ortaöğretimde %95 olan okullaşma oranını, her yıl yapılacak yönlendirme ve rehberlik çalışmaları, Okul Aile Birliği ve STK işbirliği ile yıllık %0,5’lik artışla plan dönemi sonuna kadar %97 ya yükseltmek

Ortaöğretimde okullaşma oranı

3: ORTAÖĞRETİM

(Bkz. Grafik 3)

3.2.1: 43 ortaöğretim kurumunda ikili eğitim yapan 3 kurumumuzun plan dönemi sonuna kadar tekli eğitime geçmesini sağlamak. (Bkz. Tablo 13)

3.2: AB standartları ve Türkiye 2023 vizyonunun eğitim ve insan kaynakları planlamasını gerçekleştirmek.

3.2.2: Genel liselerimizin plan dönemi sonuna kadar %70’ini Anadolu Lisesi, %30’unu Meslek Lisesine dönüşmesini sağlamak.

3.2.3: Ortaöğretim kurumları eğitim öğretim alanında, yaratıcılık ve yenileşim konularında çalışmalar gerçekleştirmek.

Ortaöğretim kurumları eğitim - öğretim alanında, yaratıcılık ve yenileşim konularında gerçekleştirilen faaliyet sayısı.

3.2.4: Yaratıcılık ve yenileşim çalışmalarını öncelikle ilçemiz içinde daha sonra da diğer ilçelere davette bulunarak yaygınlaştırmak.

Faaliyetlere katılan kurumproje sayısı. İlçelerden davet edilen kurum sayısı.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

97


3: ORTAÖĞRETİM

Amaç

3.3: Ortaöğretimde eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini artırmak

Hedef

Performans Göstergeleri

3.3.1: İlçemizdeki resmi ortaöğretim okullarında dezavantajlı çevre öğrencilerinin yoğunlaştığı okullarda fiziki altyapıyı ve eğitim öğretim ortamlarını güçlendirici destekler yapılmasını STK, gönüllüler, bağışçılar, yerel yönetim işbirliği ile sağlamak.

Dezavantajlı çevre okulları için STK, gönüllüler, bağışçılar, yerel yönetimler ile yapılan işbirliği sayısı. İşbirliği yapılan STK sayısı. İhtiyacı giderilen okul sayısı

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kurum

3.3.1.1: Dezavantajlı çevre öğrencilerinin yoğunlaştığı okullarda fiziki altyapı ihtiyaçlarını tespit etmek.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Yatırım ve Tesisler Bölümü

3.3.1.2: STK, gönüllüler, bağışçılar, yerel yönetim işbirliği ile ihtiyaçları gidermek.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Yatırım ve Tesisler Bölümü

3.3.2: Başarıyı artırmaya yönelik olarak, okulların öğretmenler kurullarında alınan kararları İlçe MEM bünyesinde toplayarak, bu uygulamaların tüm okullara yayılımını sağlamak.

Uygulamaya konulan karar sayısı. Kadıköy üniversiteye yerleştirme oranları.

3.3.2.1: Okul/kurumların Öğretmenler Kurulları'nda, başarıyı artırmaya yönelik olarak alınan kararları İlçe MEM bünyesinde toplamak. 3.3.2.2: Toplanan bilgiler rapor halinde okullarla paylaşılarak her kurumun gerçekleştirebileceği faaliyetleri uygulamaya koymasını sağlamak.

3.3.3: Resmi ortaöğretim kurumlarının tamamında aynı seviyedeki tüm derslerde objektif değerlendirmenin yapılabilmesi için ortak sınav uygulamasına geçmek.

Ortak sınav uygulamasına geçen ortaöğretim kurum sayısı.

3.3.3.1: Her okulun sınavlarının ortak yapılmasını sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

3.3.4: Okul bazında ortak değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak. (Örneğin yapılan ortak sınavlarda tüm okulda bir sorunun aynı öğretmen tarafından okunması, puanlanması gibi.)

Ortak değerlendirme yapılan okul sayısı.

3.3.4.1: Plan dönemi sonuna kadar okulların, kendi içinde değerlendirmede birlikteliğini sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

98

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri. Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.


3: ORTAÖĞRETİM

Amaç

3.3: Ortaöğretimde eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini artırmak

Hedef

Performans Göstergeleri

3.3.5: ÖSS ve okul başarısını artırmaya yönelik olarak maddi imkansızlığı olan öğrencilere kurs merkezi belirlenmesi, materyal ve öğretmen ihtiyaçlarının kurs merkezi müdürlüğü ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile karşılamak.

ÖSS ve okul başarısını artırmaya yönelik kurslardan yararlanan öğrenci sayısı. ÖSS ve okul başarısını artırmaya yönelik açılan kurs sayısı.

3.3.6: Dershanelerle işbirliği yapılarak ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik burs ve kontenjan olanağı sağlamak.

İşbirliği yapılan dershane sayısı. Burslardan ve kontenjanlardan yararlanan öğrenci sayısı.

3.3.7: Son üç öğretim yılında %0.9 oranında azalma gösteren okul terk oranı dikkate alındığında, 2009 – 2010’da %2.29 olan oranı plan sonunda %1.5 altına düşürmek.

Okul terk oranı

(Bkz. Grafik 11)

3.3.8: Özellikle 9. sınıflarda başarısız olan öğrenciler, ilköğretim okulu diploma notu, SBS puanı ve 9. sınıf 1. sınav puanları dikkate alınarak bu öğrencilere yönelik olarak her eğitim bölgesinde ya da başarısız öğrencilerin sayısının fazla olduğu okullarda yetiştirme kurs merkezlerini İlçe MEM, Halk Eğitim Merkezi ve kurs merkezi işbirliği ile yapılandırmak.

9. sınıflarda başarısız olan öğrenci sayısı. 9. sınıflar için açılan kurs merkezi sayısı. 9. sınıflar için açılan kurslara katılan öğrenci sayısı.

Faaliyet (Proje) 3.3.5.1: Maddi imkansızlığı olan öğrencileri tespit etmek.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

3.3.5.2: İhtiyaca göre açılacak kurs merkezi belirlenerek kursun açılmasına yönelik ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak.

Halk Eğitim Merkezi, Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

3.3.6.1: Dershanelerle işbirliği yaparak burs ve kontenjan olanağı sağlayarak okullara duyurusunu yapmak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri.

3.3.7.1: Okul terklerinin nedenlerini araştırmak

Eğitim - Öğretim Bölümü, AR-GE Birimi, Okul müdürlükleri

3.3.7.2: Okul terk nedenlerini ortadan kaldıracak tedbirleri almaya yönelik çalışmaları yapmayı sağlamak

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri

3.3.8.1: 9. sınıflarda başarısız olan öğrenciler, ilköğretim okulu diploma notu, SBS puanı ve 9. sınıf 1. sınav puanları dikkate alınarak bu öğrencileri tespit edilmesini sağlamak

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri

3.3.8.2: Başarıyı artırmak için maddi imkanları sınırlı öğrencilere yönelik kurslar açılması için ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Okul müdürlükleri

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

99

Sorumlu Kişi/Kurum


Amaç

3: ORTAÖĞRETİM

3.3: Ortaöğretimde eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini artırmak

3.4: Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı gelişimi için güvenli eğitim ortamları oluşturmak.

Performans Göstergeleri

Hedef

3.3.9: Bilim, sanat, kültür, spor gibi sosyal faaliyetlere daha fazla öğrencinin dahil edilmesini sağlamak amacıyla çeşitliliğini artırmak, katılımı özendirmek ve yaygınlaştırmak . (Bkz. Tablo 14)

Çeşitlendirilen ve yaygınlaştırılan faaliyet sayısı. Faaliyetlere katılan öğrenci sayısı.

3.3.10: Ortaöğretim kurumlarımızda öğrencilerin kişisel gelişiminde en önemli programlardan biri olan kulüp çalışmalarının ilçe genelinde farklı, etkili ve geniş sosyal yarar sağlayan örneklerinden oluşan “İlçe Öğrenci Kulüpleri Paylaşım Buluşması” düzenlemek ve devamlılığını sağlamak.

Düzenlenen paylaşım sayısı Katılan, sunum yapan öğrenci sayısı

3.4.1: “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı” kapsamında okul veya kurum çalışanlarının plan dönemi sonuna kadar bir adet hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak.

Hizmetiçi eğitim faaliyeti sayısı. Hizmetiçi eğitim faaliyetine katılanlarınsayısı.

3.4.2: Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını azaltmak.

Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı.

Faaliyet (Proje) 3.3.9.1: Sosyal faaliyetlerdeki çeşitliliği artırmak için eksik görülen alanları tespit ederek, faaliyetler düzenlemek. 3.3.9.2: Faaliyet çalışma takvimi oluşturmak ve duyurmak.

Kültür - Eğitim Öğretim Bölümü, AR-GE Birimi. Kültür - Eğitim Öğretim Bölümü.

3.3.9.3: Faaliyetlere katılımı özendirmek amacıyla objektif değerlendirme kriterlerini paydaşların katılımı ile oluşturmak ve dereceye girenleri ödüllendirmek.

Kültür - Eğitim Öğretim Bölümü.

3.3.10.1: "İlçe Öğrenci Kulüpleri Paylaşım Buluşması"nı planlamak ve duyurmak.

Kültür - Eğitim Öğretim Bölümü.

3.3.10.2: "İlçe Öğrenci Kulüpleri Paylaşım Buluşması"nı geniş katılımlı olarak gerçekleştirmek.

Kültür - Eğitim Öğretim Bölümü.

3.3.10.3: Gerçekleştirilen faaliyet sonunda geri dönütler alınarak, değerlendirerek iyileştirmeler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

Kültür -- Eğitim Öğretim Bölümü.

3.4.1.1: Eğiticileri tespit etmek, eğitim merkezini belirlemek ve hizmetiçi eğitimi gerçekleştirmek.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Rehberlik Araştırma Merkezi.

3.4.2.1: Şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısı ilçe ortalamasının üstünde olan okullara yönelik önleyici tedbir olan şiddet eylem planını uygulama boyutunda takip etmek ve denetlemek.

İlçe MEM – Özel Eğitim ve RehberlikEğitim - Öğretim Bölümü, OkulMüdürlükleri

3.4.2.2: Şiddet Eylem Planı verilerini eşdeğer İlçe Millî Eğitim Müdürlükleriyle karşılaştırarak durum tespiti yapmak.

Eğitim Öğretim Bölümü.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

100

Sorumlu Kişi/Kurum


4: ÖZEL ÖĞRETİM

Amaç

Hedef

4.1: Kadıköy ilçesinin örgün eğitimde özel okulların öğrenci sayısındaki payı %15’tir. Bu oran ülke ortalamasının 12,5 puan, İstanbul ortalamasının 10 puan üzerindedir. Son 3 yıllık değişim incelendiğinde ilköğretim okullarında yıllık %1’lik, Ortaöğretimde ise %2’lik bir artış oranı izlenmektedir. İlçe Millî Eğitim müdürlüklerinin özel öğretim kurumları üzerindeki yetkileri dikkate alındığında, mevcut olan özel okullardaki denetim ve rehberliğe devam etmek.

4.1.1: Özel örgün eğitim kurumlarının her eğitim öğretim yılında tamamını birer kez ziyaret ederek denetim ve rehberlik yapmak.

4.2: Özel yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin periyodik olarak denetimlerini, iş ve işlemlerini belirlenen hizmet standartlarına uygun olarak yürütmek.

4.2.1: Özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının açılma, kapanma, devir ve yerleşim plan değişikliklerinin üst kurumlara intikali ve onaylarının kuruma ulaştırılması, iş ve işlemlerinin belirlenen hizmet standartlarına ve amaca uygun yürütülmesini takip etmek ve denetlemek.

Performans Göstergeleri

Ziyaret edilen kurum sayısı.

Amaca uygun teklif edilen kurum değişikliklerinin sayısı.

Faaliyet (Proje) 4.1.1.1: Özel örgün eğitim kurumlarının ziyaret planını oluşturmak ve ilgili görev dağılımını yapmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, yetkili şube müdürü

4.1.1.2: Özel örgün öğretim kurumlarının yıl içerisinde toplu değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik toplantıları okullara rehberlik amaçlı olarak yapmak.

Özel Kalem Bölümü, Özel Öğretim Kurumları Bölümü.

4.1.1.3: Özel örgün eğitim kurumlarının etkinliklerine İlçe MEM olarak katılmak.

İlçe Millî Eğitim Müdür, Özel Öğretim Kurumları Bölümü

4.2.1.1: Kurum açma, kapama, devir iş ve işlemleri mevzuatı ile gerekli belgeler konusunda ilgili personele eğitim vererek iş ve işlemleri amacına uygun gerçekleştirmek.

Özel Öğretim Bölümü

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

101

Sorumlu Kişi/Kurum


Amaç

4: ÖZEL ÖĞRETİM

4.2: Özel yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin periyodik olarak denetimlerini, iş ve işlemlerini belirlenen hizmet standartlarına uygun olarak yürütmek.

4.3: Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı gelişimi için güvenli eğitim ortamları oluşturmak.

Hedef 4.2.2: Özel örgün ve yaygın eğitim kurumları personelinin (Yönetici, öğretmen, ve diğer personel) göreve başlama, görevden ayrılma ve istifa işlemlerini, mevzuata ve hizmet standartlarına uygun, etkili ve hızlı sonuçlandırmak, hizmet kalitesini yükseltmek.

Performans Göstergeleri

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kurum

Amaca uygun teklif edilen personel değişikliklerinin sayısı. Amaca ve hizmet standartlarına uygun olmayan geri iade edilen müracaat sayısı.

4.2.2.1: Personel teklifleri ile ilgili mevzuat ve belirlenmiş olan belgeler konusunda okul/kurumun ilgili personeline eğitim vermek, hizmet standartları konusunda bilgilendirme yapmak.

Özel Öğretim Bölümü

4.2.3: Özel Yaygın Eğitim Kurumlarını her Eğitim - Öğretim yılında birer kez ziyaret ederek denetim ve rehberlik yapmak.

Ziyaret edilen kurum sayısı.

4.2.3.1: Özel yaygın eğitim kurumlarıyla yıl içerisinde değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik toplantılar yapmak, kurumlara rehberlik etmek.

Özel Kalem Bölümü, Özel Öğretim Kurumları Bölümü.

4.3.1: “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı” kapsamında okul veya kurum çalışanlarının plan dönemi sonuna kadar bir adet hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak.

Hizmetiçi eğitim faaliyeti sayısı. Hizmetiçi eğitim faaliyetine katılanların sayısı.

4.3.1.1: Eğiticileri tespit etmek, eğitim merkezini belirlemek ve hizmetiçi eğitimi gerçekleştirmek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Rehberlik Araştırma Merkezi.

4.3.2.1: Şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısı ilçe ortalamasının üstünde olan okullara yönelik önleyici tedbir olan şiddet eylem planını uygulama boyutunda takip etmek ve denetlemek.

İlçe MEM – Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü, Okul Müdürlükleri.

4.3.2.2: Şiddet Eylem Planı verilerini eşdeğer İlçe Millî Eğitim Müdürlükleriyle karşılaştırarak durum tespiti yapmak.

AR-GE Birimi.

4.3.2: Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını azaltmak.

Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

102


5: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

Amaç

5.1: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek.

Hedef

5.1.1: Tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetlerini verme yeterliliği olan personel oranını %50'den her yıl %5’lik bir artışla plan dönemi sonuna kadar %70’e çıkarmak.

5.1.2: Özel eğitim alanında çalışan personele düzenlenen hizmetiçi eğitim saatini kişi başına yılda 2 saatten, 6 saate çıkarmak. 5.1.3: Üniversite, hastane ve STK gibi kurumlarla işbirliği yaparak, ilgili personele her Eğitim - Öğretim yılında dörder adet hizmetiçi eğitim semineri düzenlemek.

Performans Göstergeleri

Uzman Sayısı

Faaliyet (Proje) 5.1.1.1: Rehberlik Araştırma Merkezinde Tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetleri verebilen personel sayısını artırmak için üst kuruma talepte bulunmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, Rehberlik Araştırma Merkezi.

5.1.1.2: İlçe içi diğer okul ve kurumlardan, ihtiyaç duyulan dönemlerde rehber uzmanlardan görevlendirme yapmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, Rehberlik Araştırma Merkezi.

5.1.1.3: İlçemizde norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerinden ve emekli öğretmenlerden istekli olanları Özel Eğitim Öğretmenliği alanında hizmetiçi eğitim kurslarına alarak değerlendirmek.

Hizmetiçi eğitim sayısı. Katılım oranı.

Hizmetiçi eğitim sayısı.

5.1.2.1: Özel Eğitim alanında çalışan personele hizmetiçi eğitim kursu verecek eğiticilerin tespitini yapmak. 5.1.2.2: Eğitim Merkezini saptamak ve kursları açmak. 5.1.3.1: Özel eğitim alanında çalışan personelin hizmetiçi eğitim ve akademik gelişimi için işbirliği yapılacak üniversitelerin tespiti ve taleplerinde bulunulması.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

103

Sorumlu Kişi/Kurum

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü ve Rehberlik Araştırma Merkezi. İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Eğitim Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü. İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Eğitim Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü. Özel Eğitim Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü.


5: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

Amaç

5.2: Özel eğitime devam etmesi gereken bireylerin okullaşma oranlarını artırabilmek için ilköğretim okulları bünyesinde özel eğitim sınıflarının sayısını artırmak.

5.3: Kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrenciler için standartlara uygun hazırlanmış destek eğitim sınıfları oluşturmak.

Hedef

Performans Göstergeleri

5.2.1.1: Özel eğitime muhtaç öğrencilerin sayısı ve okullaşma oranlarını tespit etmek.

5.2.1: 55 ilköğretim okulunun %18’inde (10 okul) özel eğitim sınıfı bulunmaktadır. Bu sayıyı her yıl 3 okul olmak üzere plan dönemi sonuna kadar 22 okula yani %40’a çıkarmak.

Açılan okul sayısı.

5.2.2: Deprem nedeniyle takviye projesine dahil edilen okulların fiziksel engelli öğrencilerin şartlarına uygun mimari düzenlemelerin ihale şartnamelerine konulması için girişimlerde bulunmak.

Takviye projesine alınan okul sayısı. Yapılan yazışma sayısı.

5.3.1: Kendi bünyesinde kaynak destek eğitim sınıfı açan okul sayımız 1 tane iken, her sene 2 okul olmak üzere plan dönemi sonuna kadar 9’a çıkarmak.

Faaliyet (Proje)

5.2.1.2: Özel eğitime muhtaç ancak kapasite yetersizliği nedeniyle bekleyen öğrenci sayısını ve ikametgah adreslerini tespit etmek. 5.2.1.3: Elde edilen veriler ve ihtiyaç analizini dikkate alarak özel eğitim sınıfı açılacak okulları tespit etmek ve açmak.

Kaynak destek eğitim sınıfı açan ilköğretim okulu sayısı.

İlçe MEM, Özel Eğitim Bölümü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi. İlçe MEM, Özel Eğitim Bölümü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi. İlçe MEM, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim ve Rehberlik Komisyonu.

5.2.2.1: Konu ile ilgili kararların alındığı toplantılara katılmak.

Yatırım ve Tesisler Bölümü, Okul Müdürlükleri.

5.3.1.1: Kaynaştırma eğitimi raporu verilmiş öğrencilerin okullardaki tüm öğrencilere oranını tespit etmek.

İlçe MEM, Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, okul müdürlükleri

5.3.1.2: Oranın yüksek olduğu okullardan başlayarak “Kaynak ve destek odası” açılmasını sağlamak.

İlçe MEM, Okul Müdürlükleri.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

104

Sorumlu Kişi/Kurum


5: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

Amaç

5.4: Özel eğitim sınıfı öğrencileri ile diğer sınıflardaki öğrencileri kaynaştırmak.

5.5: Özel eğitime devam etmesi gereken bireyleri, uygun eğitim ortamlarına yerleştirerek engel durumuna uygun okullaşma oranını artırmak.

5.6: Rehberlik Araştırma Merkezinin (RAM) sunduğu rehberlik ve psikolojik danışma ve özel eğitim hizmetlerinden Kadıköy ilçesi nüfusunun yararlanmasını sağlamak.

Hedef 5.4.1: Özel eğitim sınıfı olan 10 okulumuzdaki özel eğitim öğrencilerini, ilk yıl 2 okulumuzda, plan dönemi sonuna kadar 10 okulumuzda 1.-5. sınıflardaki serbest etkinlik ders saatlerine dahil etmek. 5.4.2: Özel eğitim uygulama okullarından belirlenen öğrencileri, diğer resmi okullarla işbirliği yaparak ilk yıl 1 okulumuzda, plan dönemi sonuna kadar 6 okulumuzda serbest etkinlik ders saatlerine dahil etmek. 5.5.1: Bir adet olan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) sayısını dönem sonuna kadar iki adet yapmak.

Performans Göstergeleri

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kuum Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, Okul Müdürlükleri, 1-5. sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen.

Etkinliklere dahil edilen öğrenci sayısı.

5.4.1.1: Özel eğitim sınıfı öğrencileri ile 1. ve 5. sınıflar serbest etkinlik ders saatlerinde diğer öğrencilerle kaynaşma ve etkileşim sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

İşbirliği yapılan okul sayısı. Etkinliklere dahil edilen öğrenci sayısı.

5.4.2.1: Özel eğitim sınıfı öğrencileri ile 1. ve 5. sınıflar serbest etkinlik ders saatlerinde diğer öğrencilerle kaynaşma ve etkileşim sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

Açılan okul sayısı.

5.5.1.1: Öğrenci kaydı azalan ve kapanma ihtimali olan ilköğretim okullarının OÇEM olarak açılması çalışmalarını yürütmek.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezi.

5.5.2: Ağır bedensel engelli öğrencilere özel eğitim okulu açılması için girişimlerde bulunmak ve yeni kapasite yaratmak.

Öğrenci azlığı nedeniyle kapanmaya yüz tutan okul sayısı. Açılan okul sayısı.

5.5.2.1: Ağır bedensel engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için uygun arsalara okul yapmak için teklifte bulunmak.

Yatırım ve Tesisler Bölümü, Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü.

5.6.1: Ataşehir ve Maltepe ilçeleri özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin Kadıköy RAM’dan ayrılması için girişimlerde bulunmak.

Ataşehir ve Maltepe RAM Sayısı.

5.6.1.1: Kadıköy RAM’ın müracaat ve personele göre iş yükü verilerini üst kuruma raporlayarak, ayrılmasını sağlamak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü, RAM Müdürlüğü

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

105


Amaç

6.1: Yaygın eğitimin genel amaçları doğrultusunda sunulacak hizmet kapasitesini artırmak.

Performans Göstergeleri

Hedef

6.1.1: Çağ nüfusu baz alındığında %9.6 olan yaygın eğitimden yararlanma oranını her yıl %1 oranında artırarak plan dönemi sonuna kadar %13 oranına çıkarmak.

6.1.1.1: Günümüz ve gelecek öngörülü ayrıntılı kurs ihtiyaç analizi yapmak. Kurslardan yararlananların sayısı.

6: YAYGIN EĞİTİM

(Bkz. Grafik 13)

6.2: Mesleki kursların sayısının sosyal ve kültürel kurs sayısına oranını artırmak. Kursiyerlerin mesleki becerilerini geliştirerek istihdam olanakları yaratmak.

Faaliyet (Proje)

6.1.1.2: Kurs merkezlerinin sayısını artırmak için STK’lar ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliğini artırmak. 6.1.1.3: Kurs çeşitliliğini artırmak, duyuruları daha geniş çevrelerde yapmak.

6.2.1: Meslek edindirmede açılan kurs sayısını sosyalkültürel kurslar sayısına kadar yükselterek, plan dönemine kadar 2 katına çıkarmak.

Meslek edindirme için açılan kurs sayısı.

(Bkz. Grafik 12)

6.2.2: Meslek edindirmeden yararlanan kursiyer sayısını her yıl %17 artırarak, plan dönemi sonuna kadar %70’lik bir artış sağlamak. (Bkz. Grafik 13)

Meslek edindirmeden yararlanan kursiyer sayısı.

Halk Eğitimi Merkezleri, Yaygın Eğitim, İlköğretim okulları. Halk Eğitimi Merkezleri, Yaygın Eğitim Bölümü. Halk Eğitimi Merkezleri, Yaygın Eğitim, ilköğretim okulları.

6.2.1.1: İŞKUR ile işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan iş gücü alan ve sektörleri ile geleceğin mesleklerinin tespitinde işbirliği yapmak.

Yaygın Eğitim Bölümü, HEM, İŞKUR

6.2.1.2: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu iş alanları, meslekler ile gelecekte ihtiyaç duyulan mesleklerin tespitinde birbirinden farklı grup ve mesleklerin görüşlerini kolay ve hızlı şekilde alabilecek anket modülünün Halk Eğitim Merkezi web sayfalarında oluşturmak ve çevreye duyurmak.

Yaygın Eğitim Bölümü, Halk Eğitim Merkezi.

6.2.1.3: Açılacak kurslar ve yapılacak işbirlikleri için STK’lardan sistemli, kullanılabilir, kalıcı bir araştırma ve veri alma çalışması yaparak belirlenen kursları açmak.

Halk Eğitimi Merkezleri, Yaygın Eğitim Bölümü

6.2.2.1: İŞKUR ile işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan iş gücü alan ve sektörleri ile geleceğin aranılan mesleklerinin tespitini yapmak.

Yaygın Eğitim Bölümü, Halk Eğitimi Merkezleri.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

106

Sorumlu Kişi/Kurum


6: YAYGIN EĞİTİM

Amaç

6.3: Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinde belirtilen örgün eğitimin dışında olan okumaz yazmazlara okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanakları sağlamak.

6.4: Küreselleşmenin bir gereği olarak ihtiyaç duyulan yabancı dillerin toplum tarafından öğrenilmesi için fırsatlar yaratmak.

Hedef

Performans Göstergeleri

6.3.1: Yıllık 70 olan okuma yazma kurs sayısını plan dönemi sonuna kadar devam ettirmek.

6.3.2: Okuma yazma kurslarının terk oranlarını azaltarak, belge alma oranlarını her yıl %9 artırarak plan dönemi sonuna kadar 1. kademe kurslarında %100’e çıkarmak.

6.4.1: Mevcut olan 2852 kursiyer sayısını (182 kurs) her yıl %15 oranında artırarak plan dönemi sonuna kadar %60’lık artışı sağlamak. (Bkz. Grafik 12-13)

Okuma - yazma kurs sayısı.

Faaliyet (Proje)

6.3.1.1: Okuma yazması olmayanların tespit yöntem ve sisteminin devamını sağlamak.

6.3.2.1: Kursiyerlerin küçük yaştaki çocuklarının kurs süresince kısa süreli bakımlarını sağlayarak, kursa devam sisteminin sürdürülmesi. Kurs terk oranları. Kursiyer sayıları.

Yabancı dil kursundan yararlanan kursiyer sayısı.

6.3.2.2: Ekonomik yetersizlikleri nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken potansiyel kursiyerlerin ihtiyaçlarına yönelik STK’nın destek sisteminin geliştirilerek sürdürülmesi. 6.4.1.1.Turizm hareketliliği, dış ticaret piyasası dikkate alınarak yabancı dil kurslarına yönelik olarak istek/ihtiyaç araştırma ve tespit çalışmasını yapmak. 6.4.1.2: Belirlenen ihtiyaçlara göre yabancı dil kurslarının açılmasını sağlamak. 6.4.1.3: Açılan kursların duyurularını, toplumun her kesimine ulaşacak şekilde gerçekleştirerek katılımı teşvik etmek.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

107

Sorumlu Kişi/Kurum İlköğretim Okulu, Gönüllü Kuruluşlar, Halk Eğitim Merkezi, Yaygın Eğitim Bölümü. Halk Eğitim Merkezi, Yaygın Eğitim Bölümü, İlköğretim Okul Müdürlükleri. Kadıköy Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi. Halk Eğitim Merkezi, Yaygın Eğitim Bölümü, AR-GE Birimi Halk Eğitim Merkezi, Yaygın Eğitim Bölümü. Halk Eğitim Merkezi, Yaygın Eğitim Bölümü, Eğitim - Öğretim Bölümü


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.1: İlçe MEM’de “Eğitim Kurulu’nu” kurmak.

7.2: Kadıköy İlçe MEM "İç Hizmetler İşleyiş Yönergesi"ni ve “Hizmet Standartları"nı güncellemek ve uygulanmasına devam etmek.

Hedef

Performans Göstergeleri

7.1.1: Her Eğitim - Öğretim yılı başında İlçe MEM Eğitim Kurulunun, Genel Müdürlüklerimizin sayısını dikkate alarak oluşturmak, dönem başı ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 toplantı gerçekleştirmek.

7.2.1: Her Eğitim - Öğretim yılı başında "İç Hizmetler İşleyiş Yönergesi"ni ve “Kadıköy İlçe MEM Hizmet Standartları” esaslarını güncellemek.

Alınan onay ve Eğitim Kurulu üye sayısı. Gerçekleştirilen toplantı sayısı.

Güncellenen hizmet esasları sayısı.Güncellenen hizmet standartları sayısı.

Faaliyet (Proje) 7.1.1.1: “Eğitim Kurulu” oluşturmak.

Özel Kalem Bölümü.

7.1.1.2: “Eğitim Kurulu” yıllık çalışma planını hazırlamak ve duyurmak.

Özel Kalem Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü.

7.1.1.3: “Eğitim Kurulu” toplantılarını yapmak.

Özel Kalem Bölümü.

7.1.1.4: Yapılan toplantılarda alınan kararları duyurmak ve takibini yapmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Eğitim Öğretim Bölümü.

7.2.1.1: Her Eğitim - Öğretim yılı başında bir önceki yıl boyunca yapılan uygulamaları gözden geçirip, eksiklikleri tespit etmek ve yönergenin güncellenmesini sağlamak.

Mevzuat Bölümü, Personel Bölümü, Özel Kalem Bölümü.

7.2.1.2: “Kadıköy İlçe MEM Hizmet Standartları”nda yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapmak.

Özel Kalem Bölümü.

7.2.1.3: "İç Hizmetler İşleyiş Yönergesi"ni çalışan personele tebliğ etmek.

Özel Kalem Bölümü.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

108

Sorumlu Kişi/Kurum


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.3: Kadıköy MEM’e bağlı okul / kurum’larda çalışan personelin özlük iş ve işlemlerini etkin ve belirlenen hizmet standartlarında yürütmek.

Performans Göstergeleri

Hedef

7.3.1: Özlük iş ve işlemlerle ilgili modüllerin kullanılmasını sağlamak.

7.4.1: Okul / Kurumların tamamında öğretmen ihtiyacını gidermek. (Bkz. Grafik 5)

7.4: Norm kadro esaslarına göre belirlenmiş olan öğretmen ve personel ihtiyacının istihdamını sağlamak ve norm fazlası olanların da ihtiyacı olan okul ve kurumlara görevlendirilerek mevcut öğretmen kapasitesini yüksek oranda kullanmak.

7.4.2: Bakanlık tarafından atama yoluyla karşılanamayan özel eğitim öğretmenliği için dışarıdan ücretli, emekli sınıf öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinin özel eğitim kurslarına alınarak yetiştirilip ihtiyacı karşılamak.

Kullanılan modül sayısı.

Öğretmen ihtiyacı olan okul sayısı. Öğretmen ihtiyacı karşılanan okul sayısı.

Norm kadro fazlası öğretmen sayısı. İhtiyaç duyulan öğretmen sayısı. Dışarıdan ücretli öğretmenlik için başvuran öğretmen sayısı.

Faaliyet (Proje) 7.3.1.1: Kadıköy İlçe MEM’de çalışan özlük hizmetleri personelinin, bakanlığımızın hizmetiçi eğitim programına katılımını sağlamak.

Özlük Bölümü.

7.3.1.2: İlçe MEM’de eğitim alan personelin okullardaki personeli eğitmesini sağlamak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Özlük Bölümü.

7.3.1.3: Açık ve işlevsel modüllerin üzerinden resmi iş ve işlemlerin kullanımını artırarak modüllerin etkin kullanımını sağlamak.

İlçe MEM, İlçe Sistem Yöneticisi.

7.4.1.1: Ders ve sınıf açıklarını okullardan alarak, norm kadro açıklarını tespit etmek, görevlendirmeler ve dışarıdan ücretli öğretmenlerle ihtiyacı karşılamak.

Norm Kadro Bölümü ve Atama Bölümü, okul müdürlükleri.

7.4.2.1: Dışarıdan ücretli olarak görev almak isteyen emekli ve mezun sınıf öğretmenleri sayısının tespit edilmesi, özel eğitimde görev almak isteyenlerin saptanması.

Atama Bölümü, Yaygın Eğitim Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü

7.4.2.2: Dışarıdan ücretli öğretmenlik başvuru formlarına, “Özel eğitim öğretmeni olarak görev almak isteyip istememe” hakkında tespit sütunu oluşturulması.

Yaygın Eğitim Bölümü, Okul Müdürlükleri

7.4.2.3: Yaygın Eğitim Bölümü, Rehberlik Araştırma Merkezi ve üniversitelerle işbirliği yapılarak öğretmenlerin özel eğitim konusunda yetiştirilmesini sağlamak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Yaygın Eğitim Bölümü, Özel Öğretim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezi.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

109

Sorumlu Kişi/Kurum


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.5: Atıl kapasitesi olan okul öncesi ve ilköğretim kurum / kuruluşlarda kapasiteyi maksimum düzeyde kullanmak.

7.6: Personel/Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine olanak sağlamak amacıyla "Sürekli Eğitim Merkezi" oluşturmak.

Hedef

Performans Göstergeleri

7.5.1: Okul öncesi ve Öğrenci sayısı. ilköğretimde hayırseverler Hayırseverler desteğiyle desteğiyle plan dönemi sonuna açılan derslik sayısı. kadar 15 derslik kazandırmak.

7.6.1: Halk Eğitim Merkezi sorumluluğunda, "Sürekli Eğitim Merkezi"ni hayata geçirmek.

Açılan kurs merkezi sayısı. Açılan kurs sayısı. Başvuru sayısı Kabul edilen katılımcı sayısı. Belge alan katılımcı sayısı.

Faaliyet (Proje)

7.5.1.1: İhtiyaç tespitini yapmak.

Okul Öncesi Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü.

7.5.1.2: Kadıköy’deki iş adamları ve hayırsever kuruluşlarla toplantılar yaparak, hayırseverleri fizikî kapasite yaratmaya teşvik etmek ve işbirliği içinde çalışmaları gerçekleştirmek.

Kadıköy Kaymakamlığı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Projeler Bölümü, Yatırım ve Tesisler Bölümü.

7.6.1.1: "Sürekli Eğitim Merkezi" çalışmalarının yürütülebileceği yeri tespit etmek.

Yatırım Tesisler Bölümü,

7.6.1.2: İhtiyaç analizi yaparak verilecek eğitim seminerlerini tespit etmek ve yıllık çalışma programının gönüllü kuruluşlar, üniversiteler, STK'lar, özel eğitim kurumları vb. işbirliği ile kendi eğitimci kaynağımızla hazırlamak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü.

7.6.1.3: Yıllık çalışma programını duyurmak, katılımı teşvik etmek, yayılımını sağlamak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

110

Sorumlu Kişi/Kurum


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

Hedef

Performans Göstergeleri

7.7.1: 21 saat olan öğretmen başına düşen HİE saatini ilk yıl %10 artışla başlayarak, plan dönemi sonuna kadar 28 saate kadar yükseltmek. (Bkz. Tablo 15)

7.7: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve bağlı Okul / Kurumlardaki yönetici, öğretmen ve diğer personelin istek, kurumsal ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hizmetiçi eğitim ile mesleki nitelik ve yeterliliklerinin artırılmasını teşvik etmek.

7.7.2: Yöneticilere düşen yıllık kişi başı HİE saatini 18’den ilk yıl %67’lik artışla 30 saate çıkarmak ve dönem sonuna kadar bu eğitimlere aynı saat sayısında devam etmek.

7.7.3: Yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimini artırma amaçlı olarak her yıl 20 yöneticiyi, "AB Ülkeleri Eğitim Kurumları Ziyareti Programı"na dahil etmek.

Açılan HİE sayısı.HİE saat sayıları.Katılımcı sayısı.Planlanan yıllık hizmetiçi seminer ve kurs sayısı.

Açılan HİE sayısı. HİE saat sayıları. HİE’lere katılan yönetici sayısı.

Katılan yönetici sayısı. AB Ülkelerinde ziyaret edilen kurum sayısı.

Faaliyet (Proje)

7.7.1.1: İhtiyaç analizi yapmak.

Strateji Geliştirme Bölümü, Hizmetiçi Eğitimi Bölümü, AR-GE Birimi.

7.7.1.2: Merkez ve taşra teşkilatlarının yıllık hizmetiçi eğitim faaliyeti planlarını incelemek ve katkıda bulunmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AR-GE Birimi

7.7.1.3: Eğiticileri tespit etmek ve hizmetiçi eğitim merkezlerinde seminerleri açmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri.

7.7.2.1: Alan taraması ile ihtiyaç tespitini yapmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AR-GE Birimi.

7.7.2.2: Eğiticileri tespit etmek ve hizmetiçi eğitim merkezlerinde seminerleri açmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri.

7.7.3.1: Konsolosluklar, AB Eğitim ve Kültür Programları Bölümü ve STK’dan, ziyaret yapılacak okulların, model okul merkezlerinin isimlerini tespit etmek. 7.7.3.2: AB eğitim ve kültür programlarına proje hazırlayarak katılmak. 7.7.3.3: Sponsor desteğini sağlamak

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

111

Sorumlu Kişi/Kurum

Strateji Geliştirme Bölümü, AB Bölümü, AR-GE Birimi AB Bölümü, Projeler Bölümü. Okul Müdürlükleri, Strateji Geliştirme Bölümü.


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.7: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve bağlı Okul / Kurumlardaki yönetici, öğretmen ve diğer personelin istek, kurumsal ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hizmetiçi eğitim ile mesleki nitelik ve yeterliliklerinin artırılmasını teşvik etmek.

Hedef

Performans Göstergeleri

7.7.4: İlçe MEM şef, memur ve yardımcı hizmetlilere yönelik kişi başı 30 saat olan HİE saatinin her yıl devamını sağlamak.

Açılan HİE sayısı. HİE saat sayıları. HİE’lere katılan personel sayısı.

7.7.5: HİE’lerin Eğitim - Öğretimde meydana gelecek muhtemel aksamalarını önlemek için Okul Merkezli HİE planlaması alışkanlığının, bağlı okul ve kurumlarda yaygınlaşmasını sağlamak.

Okulların talep ettiği HİE sayısı. Gerçekleşen HİE sayısı.

7.7.6: Resmi okul ve kurum yöneticilerinin mesleki ve kurumsal deneyimlerini paylaşmak, vizyonları genişletmek, farklı ve özgün uygulamaları yaygınlaştırmak için yöneticilerin katılacağı, özellikli okul/kurumları ziyaret programı şeklinde yapılacak “Birbirimizden Öğrenelim” hizmetiçi eğitimi ile her yarıyılda bir grupta 30 kişi olmak üzere plan dönemi sonuna kadar tüm yöneticileri eğitime almak.

Ziyaret edilen okul/kurum sayısı. Katılan yönetici sayısı.

7.7.7: Merkez teşkilatı, İl MEM ve İlçe MEM tarafından planlanan ve gerçekleştirilen eğitici öğretmenlerin (Formatör öğretmen) katılmış oldukları kurs ve seminerlerin bilgilerini ve seminer sonrası raporlarını içeren bir veri tabanını oluşturmak.

Veri tabanına işlenen öğretmen sayısı. Veri tabanına işlenen sertifika sayısı.

Faaliyet (Proje) 7.7.4.1: Alan taraması ile ihtiyaçları tespit etmek. 7.7.4.2: Eğiticileri ve hizmetiçi eğitim merkezlerini belirlemek. 7.7.5.1: Okul ihtiyaçları merkezli hizmetiçi eğitim taleplerinin okullar tarafından tespit edilip, yıllık çalışma planlarına dahil edilmesi için rehberlik ve yönlendirme yapmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AR-GE Birimi. Hizmetiçi Eğitim Bölümü İlçe Millî Eğitim Müdürü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü, okul müdürlükleri.

7.7.6.1: Ziyaret edilecek kurum ve yararlanılacak kaynak kişileri tespit etmek, organizasyonu gerçekleştirmek.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AR-GE Birimi

7.7.7.1: Kurs ve seminer bilgileri için, İlçe MEM’in web sayfasında veri tabanı oluşturmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AR-GE Birimi, İlçe Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

112

Sorumlu Kişi/Kurum


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç 7.8: Resmi, Örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda görev yapan personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak için vakıf üniversiteleriyle görüşmeler yapılarak akademik programlarında öğretmenlere indirim ya da bursluluk sağlamak.

Hedef

Performans Göstergeleri

7.8.1: Resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda görev yapan personelimizin %10 olan lisansüstü eğitim oranını plan dönemi sonuna kadar %14’e çıkarmak için destek sağlamak.

Mevcut yüksek lisans yapan öğretmen sayısı. Mevcut doktora yapan öğretmen sayısı. İşbirliği yapılan üniversite sayısı. Yararlanan öğretmen sayısı.

7.9: Her Eğitim - Öğretim yılı başında "Eğitim Öğretim Yılı Eğitimciler Açılış Programı ve Etkinliği"ni başlatmak ve gelenekselleştirmek.

7.9.1: Eğitim - Öğretim yılı başında tüm eğitim personeline tanışma, iletişim,paylaşım ortam ve fırsatı yaratmak.

7.10: Kurum içerisinde Hizmet Standartlarını düşürmeden personelin kişisel gelişimine fırsat tanıyarak motivasyonunu artırmak.

7.10.1: İnsan ve madde kaynaklarından azami derecede yararlanmak, verimli, amaca uygun hizmet standartlarını gerçekleştirebilecek norm kadro esasları, görev tanımı, iş yükü ölçekleri doğrultusunda personel istihdamını sağlamak. (Bkz. Tablo 1-2)

Katılan eğitimci sayısı. Memnuniyet oranı.

Personel sayısı.

Faaliyet (Proje) 7.8.1.1: Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğretmenleri ve imkan sağlayacak vakıf üniversitelerini tespit etmek ve talepte bulunmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü, AR-GE Birimi.

7.8.1.2: Bilgilendirme toplantıları ve duyurularını yapmak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Eğitim Öğretim Bölümü, AR-GE Birimi.

7.9.1.1: Eğitim - Öğretim yılı dönem başında açılış programı etkinliğini,Kızıltoprak Öğretmenevi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Atatürk Fen Lisesi’nin açık yada kapalı alanlarında her Eğitim - Öğretim yılının ders başlangıç tarihinden önceki cuma günü gerçekleştirmek. 7.10.1.1: Desimal sistemine göre yıllık hizmet çıktılarının istatistiksel verilerini oluşturulup analizini yapmak. 7.10.1.2: İş yükü, iş tanımı ve insan kaynağı karşılaştırmasını yapmak. 7.10.1.3: Personel için teşvik ve rehberlik yaparak okul ve kurumların personel kapasitesini yükseltmek.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

113

Sorumlu Kişi/Kurum

İlçe MEM, Özel Kalem, Kadıköy Anadolu Lisesi, Atatürk Fen Lisesi, Sponsorlar, HEM, Kızıltoprak Öğretmenevi. İlçe Millî Eğitim Müdürü ve şube müdürleri, bölüm şefleri. İlçe Millî Eğitim Müdürü ve şube müdürleri. İlçe Millî Eğitim Müdürü


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.10: Kurum içerisinde Hizmet Standartlarını düşürmeden personelin kişisel gelişimine fırsat tanıyarak motivasyonunu artırmak.

7.11: Eğitim Öğretim yılında yapılan özellikli çalışmaları paylaşmak.

Performans Göstergeleri

Hedef

7.10.2: Hizmetin kalitesi ve devamlılığı gereği kilit personelin dışında isteğe bağlı olarak bölüm değişikliklerini ortalama 3 yıl olmak üzere gerçekleştirebilmek.

7.10.3: Kurumiçi personel yönelik olarak iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek için yılda en az dört kez Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler düzenlemek.

7.11.1: Her Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek “Eğitimde Etkili, Fark Yaratan Uygulamalar” adı altında eğitsel paylaşım ortamları yaratmak ve kazanımlarını yaygınlaştırmak

Gerçekleştirilen değişim sayısı.

Gerçekleştirilen faaliyet sayısı.

Paylaşım toplantı sayısı. Katılan öğretmen sayısı.

Faaliyet (Proje) 7.10.2.1: Hizmetin kalitesi ve devamlılığı gereği devam etmesi gereken personellerin tespitini yapmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü ve şube müdürleri.

7.10.2.2: Bölüm değiştirmek isteyen personelin tespitini yapmak.

AR-GE Birimi, Personelden sorumlu şube müdürü.

7.10.2.3: Mümkün olacak personel değişimini yapmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü

7.10.3.1: Düzenlenecek faaliyetleri belirlemek.

AR-GE Birimi, Personelden sorumlu şube müdürü.

7.10.3.2: Düzenlenecek faaliyetleri tüm birimlere duyurarak katılımı teşvik etmek.

Personelden sorumlu şube müdürü.

7.10.3.3: Faaliyetleri gerçekleştirmek.

Kültür bölümü.

7.11.1.1: Kadıköy genelinde “Eğitimde Etkili, Fark Yaratan Uygulamalar” çalışmalarını, Ekim ayında duyurmak, Mayıs ayı sonunda son şeklini vermek.

AR-GE Birimi, Eğitim Öğretim Bölümü, okul müdürlükleri.

7.11.1.2: Türkiye genelinde etkili uygulamaları araştırmak, mümkün olanlara katılmak ve Kadıköy dışındaki uygulamalara davette bulunarak dahil etmek.

AR-GE Birimi.

7.11.1.3: Haziran’ın ikinci yarısında etkili uygulamaların hedef kitlelerle buluşturulması.

AR-GE Birimi, Strateji Geliştirme -, Eğitim Öğretim Bölümü.

7.11.1.4: Sunulan çalışmaların arşivlenmesi ve kitap haline dönüştürülerek dağıtılması.

Muhasebe Bölümü, ARGE Birimi, İlçe Eğitici BilişimTeknolojileri Formatör Öğr..

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

114

Sorumlu Kişi/Kurum


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.12: Kadıköy İlçe MEM’e bağlı resmi okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurum ve okullarında performansı yükseltme amaçlı olarak “Okulları” ödüllendirmeye yönelik ödül sistemi geliştirmek. (En fazla eğitim, öğretim ve yönetim alanında fark yaratan okul gibi…)

7.13: Personelin ödüllendirme sürecini işletmek.

Hedef

Performans Göstergeleri

7.12.1: Belirlenen kriterlere göre yapılan ziyaretlerde çalışmaların ve verilerin yerinde denetimi ile belirlenecek her düzeyden okulları ödüllendirmek.

7.13.1: Altı yıllık sicil notu ortalamasına göre bir kademe alan personeller ile her yıl ödüllendirilecek personellerin ödüllendirme sürecini işletmek.

Ödüllendirilen okul sayısı.

Ödül teklifinde bulunulan personel sayısı. Ödül alan personel sayısı.

Faaliyet (Proje)

7.12.1.1: İlçe MEM’e bağlı resmi kurumlarda performansı yükseltmeye yönelik ödül sistemini oluşturmak ve uygulamak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, AR-GE Birimi, Genel Müdürlük bazında temsilci okul müdürleri.

7.12.1.2: "Kadıköy'ün Hizmet Standartları" ile, Kadıköylüleştirmeyi sağlamak.

AR-GE Birimi.

7.13.1.1: Özlük bölümümüzden, 6 yıllık sicil ortalamasından ödüllendirilecek personelin sayı ve listesini çıkarmak.

İlçe MEM, Özlük Bölümü, Özel Kalem Bölümü.

7.13.1.2: Teklifleri Kadıköy Kaymakamlığı'na sunmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Özel Kalem Bölümü.

7.13.1.3: İlçe MEM tarafından her Eğitim - Öğretim yılı sonunda ve özellikli durumlarda ödüllendirilecek personelin isimlerini okul müdürlüklerinden istemek.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, AR-GE Birimi, Okul Müdürlükleri.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

115

Sorumlu Kişi/Kurum


7: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç

7.14: Eğitim - Öğretim yılı sonunda, eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin amacına uygun ve vizyonumuz gereği “Kadıköy İlçe MEM Hizmet Standartları’nda” gerçekleştirilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı olarak İlçe MEM “Eğitim– Öğretim – Yönetim Değerlendirme” toplantılarını sistematik olarak gerçekleştirmek.

7.15: Kadıköy İlçe MEM olarak çalışmalarımızı Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli çerçevesinde yürüterek, önce İstanbul daha sonra Türkiye’de örnek bir kurum olmak.

Hedef

Performans Göstergeleri

7.14.1: İlçe Millî Eğitim Müdürü, şube müdürleri, şefler ve İlçe Millî Eğitim Kurulu katılımı ile değerlendirme amacıyla yılda en az bir kere toplantı yapılmasını sistematik hale getirmek.

Gerçekleştirilen toplantı sayısı.

7.14.2: Okul Aile Birliği çalışma esaslarını gözden geçirmek, iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulduğu gündem dahilinde Okul Aile Birlikleri ile yılda en az iki kez toplantı yapmak.

Yapılan toplantı sayısı. Katılımcı sayısı.

7.15.1: Gerekli eğitimler ve çalışmalar yapılarak 2011 yılında “Kararlılık”, plan dönemi sonuna kadar Ulusal Kalite Hareketi ve MEB Kalite sürecinde yer almak.

Alınan eğitim sayısı Katılınan yarışma sayısı.

Faaliyet (Proje) 7.14.1.1: Haziran aynın son haftasında Eğitim - Öğretim yılını değerlendirmek amacıyla “Eğitim - Öğretim Yönetimi Değerlendirme” toplantısı düzenlemek.

Özel Kalem Bölümü.

7.14.1.2: Ağustos ayının son haftasında yeni Eğitim - Öğretim yılı planlaması yapmak.

Özel Kalem Bölümü.

7.14.2.1: Toplantı gündemi oluşturmak için Okul Aile Birliklerinden gündem önerilerini alarak toplantıları gerçekleştirmek.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Özel Kalem Bölümü.

7.15.1.1: Çalışma ekipleri kurarak, ekip üyelerine eğitimler vermek.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Strateji Geliştirme Bölümü, AR-GE Birimi.

7.15.1.2: Yapılan çalışmaların raporlanmasını sağlamak. (Özdeğerlendirme Raporu)

İlçe Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

7.15.1.3: Yapılan çalışmaların arşivlenmesini sağlamak.

AR-GE Birimi, Strateji Geliştirme Bölümü.

7.15.1.4: İzleme ve değerlendirmelerin sık periyotlar halinde yapılmasını sağlamak.

İlçe Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

116

Sorumlu Kişi/Kurum


8: DENETİM VE DANIŞMANLIK

Amaç

8.1: Teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini amacına uygun, daha etkili, verimli ve fonksiyonel hale getirerek “Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Standartları”nı yerine getirmek ve geliştirmek.

Hedef

Performans Göstergeleri

8.1.1: Plan dönemi içerisinde soruşturma dosyalarının %100’ünü süresi içinde teslim etmek. 8.1.2: Plan dönemi sonuna kadar idari yargılama sürecinde şekil, usul ve esas yönünden bozulmayacak nitelikte soruşturma dosyası hazırlamak.

8.1.3: Eğitim, öğretim, yönetim ve denetimin gelişimine ve sorunlarına yönelik araştırmalar yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

Faaliyet (Proje)

Zamanında teslim edilen dosya sayısı.

8.1.1.1: Bilgisayar programı yazılımı ile mevcut olan soruşturma takip programını geliştirerek, raporlama ve veri elde etme kapasitesini yükseltmek.

İlçe Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri, Strateji Geliştirme Bölümü, Tahkikat Bölümü

İdari yargıda bozulan dosya sayısının idari yargıya giden dosya sayısına oranı.

8.1.2.1: Muhakkikleri, hizmetiçi eğitim ile inceleme, soruşturma, şikayet ve dilekçe mevzuatları konusunda eğitime almak.

Tahkikat Bölümü, Hizmetiçi Eğitim Bölümü.

Geliştirilen veya güncellenen denetim rehberlik sayısı.

8.1.3.1: İlçe Millî Eğitim Müdürü tarafından okul ziyaret ve denetimlerinde, ilçe stratejik planı gözetilerek hazırlanmış, okul stratejik planlarının ve işlerliğinin incelemek ve gerekli denetimleri yapmak. 8.1.3.2: Şikayet, sorun, krizler örneklem olarak alınarak, problemin Eğitim - Öğretim-yönetim-denetim bileşenlerini kapsayan araştırma raporları hazırlamak, okul ve kurumlara geri bildirimlerde bulunmak.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

117

Sorumlu Kişi/Kurum

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Stratejik Planlama Bölümü, şube müdürleri.

Eğitim - Öğretim Bölümü, Tahkikat Bölümü, AR-GE Birimi


8: DENETİM VE DANIŞMANLIK

Amaç

8.1: Teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini amacına uygun, daha etkili, verimli ve fonksiyonel hale getirerek “Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Standartları”nı yerine getirmek ve geliştirmek.

Hedef

8.1.4: Plan dönemi sonuna kadar inceleme ve soruşturma sayısını her yıl %10 azaltmak. (Bkz. Grafik 15)

8.1.5: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü inceleme ve soruşturma dosyalarının “İlçe Teslim Süresi’ni” 3 ayın altına düşürmek.

9: ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

Amaç

9.1: Eğitim, yönetim, bilim, sanat, sportif ve kültürel etkileşim amacıyla düzenlenen yarışmalara ve organizasyonlara katılmak ve ev sahipliği yapmak.

Hedef 9.1.1 : Katılım sağlanan 10 uluslar arası organizasyon sayısını her yıl %10 artırarak plan dönemi sonuna kadar 15 adet organizasyona katılmak. (Bkz.

Performans Göstergeleri

Soruşturma açılan dosya sayısı.

Dosyaların teslim süresi

Faaliyet (Proje) 8.1.4.1: Okul / Kurum yöneticilerini iletişim / çatışma yönetimi / soruşturma - inceleme yöntem ve teknikleri içerikli olarak plan dönemi sonuna kadar HİE programlarına almak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, Tahkikat Bölümü.

8.1.4.2: Şikayet, inceleme ve soruşturma mevcut dosyalarının inceleme ve soruşturmalarının nedenlerinin saptanması için konu başlıkları üzerinde inceleme yaparak istatistik çalışmaları gerçekleştirmek.

Tahkikat Bölümü, AR-GE Birimi

8.1.5.1: Muhakkiklerdeki soruşturma dosyalarının bilgisayar programı yardımı ile takibini sağlamak.

Tahkikat Bölümü

8.1.5.2: Gerekli eğitimleri vererek muhakkik sayısını artırmak.

Tahkikat-Hizmetiçi Eğitim Bölümü.

Faaliyet (Proje)

Sorumlu Kişi/Kurum

Performans Göstergeleri Katılım sağlanan organizasyon sayısı.

Sorumlu Kişi/Kurum

9.1.1.1: Uluslar arası organizasyonları araştırmak, organizatör kurumlar ile temasa geçmek, duyuruları yapmak ve destek olmak.

Kültür Bölümü, AR-GE Birimi

9.1.2.1: İlçe MEM’e bağlı kurum ve okulların düzenlediği faaliyetlerin uluslar arası platforma taşınması için teşvik etmek, anlaşmaların yapılmasına rehberlik etmek.

Dış İlişkiler -Kültür Bölümü, Projeler Bölümü.

9.1.2.2: İlçe MEM’in düzenleyeceği uluslar arası organizasyonu başlatmak ve geleneksel hale getirmek. Sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslar arası kaynakları araştırmak.

Stratejik Planlama Ekibi, AR-GE Birimi.

Grafik 14)

9.1.2: Plan dönemi sonuna kadar uluslar arası kuruluşların eğitim, bilim, sanat, kültür, sportif ve kültürel etkileşim amaçlı organize ettiği en az 2 programın Kadıköy ilçesinde gerçekleştirmek.

Düzenlenen organizasyon sayısı.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

118


10: AB UYUM SÜRECİ

Amaç

10.1: AB tam üyelik perspektifi çerçevesinde üye devletlerle işbirliği içinde eğitimin kalitesini yükseltmek, birliğin mesleki eğitim politikasının uygulanmasını sağlamak, fonlarından daha fazla yararlanmak, uyumlu hale getirilen mevzuatı ve ulusal dil eğitimi politikasını amacına uygun şekilde uygulamak.

Performans Göstergeleri

Hedef 10.1.1: Eğitim kalitesini yükseltmek amaçlı proje başvurusunu, HİE ve çeşitli organizasyonlara katılımı plan dönemi sonuna kadar iki katına kadar çıkarmak. (Bkz. Grafik 14)

Projelere katılan kurum / kuruluş sayısı. Eğitimlere katılan öğretmen sayısı.

10.1.2: Plan dönemi sonuna kadar yönetici ve öğretmenlerimizin %5’inin yabancı dil eğitimine alınmaları ve yabancı dili kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

Kurslardan yararlanan yönetici sayısı. Kurslardan yararlanan öğretmen sayısı. Ev sahipliği yapılan organizasyon sayısı.

10.1.3: Plan dönemi sonuna kadar 2 “Transversal” (mesleki çalışma) projesine ev sahipliği yapmak.

10.1.4: Plan dönemi sonuna kadar 2 merkezi proje gerçekleştirmek. (Bkz. Grafik 14)

10.1.5: Engelli öğrencilerin mesleki eğitime kazandırılmasının gelişimine katkı sağlayacak AB ülke örneklerini gözlemleme fırsatı yaratacak olan Leonardo Da Vinci / VetPro projesi hazırlamak.

Merkezi proje sayısı.

Gerçekleştirilen proje sayısı. Yararlanan kişi sayısı.

Faaliyet (Proje) 10.1.1.1: Okul/Kurumlarda proje ekiplerini oluşturmak ve bu ekipleri HİE’ler ile proje geliştirme ve hazırlama eğitimlerine almak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AB Bölümü, AR-GE Birimi.

10.1.1.2: Proje deneyimi olan diğer okullarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmak.

AB Bölümü, ARGE Birimi.

10.1.2.1: Eğitimde sosyal sorumluluk projesi kapsamında uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil kursları ile işbirliği yaparak yönetici ve öğretmenlerin dil kurslarına devamını sağlamak.

AB Bölümü, Projeler Bölümü.

10.1.3.1: Ulusal Ajans’a başvuruda bulunmak.

AB Bölümü.

10.1.4.1: Proje konusunun tespit edilmesi için ihtiyaç analizi ve alan taraması yapmak. 10.1.4.2: İlçe gönüllü proje fikri üretme ekibi 1. ve 2. dönem başında proje üretme toplantılarını devam ettirmek. 10.1.4.3: Belirlenen projeleri hazırlayarak, Brüksel Eğitim ve Kültür programları bölümüne müracaat etmek.

AB Bölümü, ARGE Birimi. AB Bölümü, Projeler Bölümü. AB Bölümü, Projeler Bölümü.

10.1.5.1: Ortak araştırması yapmak.

AB Bölümü, ARGE Birimi.

10.1.5.2: Proje metnini yazıp Ulusal Ajans’a göndermek.

AB Bölümü, ARGE Birimi.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

119

Sorumlu Kişi/Kurum


11: PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Amaç

11.1: Proje tabanlı öğrenmenin tüm süreçlerini kapsayan, hedef ve davranışları geliştirmeye yönelik buluş ve patent geliştirmek, proje çıktılarını paylaşarak eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları okul / kurumlarda yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak.

11.2: Okul / Kurum, STK ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile sosyal sorumluluk projeleri üretmek, her okul / kurumun insan, maddi ve fiziki kapasite kaynaklarını, kendi çevresi ve dezavantajlı eğitim çevresiyle paylaşmak ve çoğaltmak amaçlı olarak sosyal sorumluluk projesi yapma, alışkanlık ve kültürünü yerleştirip kurumsallaştırmak.

Performans Göstergeleri

Hedef 11.1.1: İlköğretim okullarında 6. 7. ve 8. sınıflar “Bu Benim Eserim” yarışmasına katılımı devam ettirmek. (Bkz. Tablo 17)

Gerçekleştirilen proje sayısı.Bölge ve Ankara’da sergilenen proje sayısı.

11.1.2: Ortaöğretim Okulları “TÜBİTAK Bilimsel Proje Yarışması”na katılımı devam ettirmek.

Yarışmaya katılan proje sayısı. Bölge ve Ankara’da sergilenen proje sayısı.

11.2.1: Okul ve kurumlarımız ile okul çevresinin sosyal desteğe ihtiyaç duydukları açık alanları iyileştirmeye yönelik olarak, okul çevresi kaynaklarının okula yönelik, okul kaynaklarının da çevreye yönelik birer projesini gerçekleştirmesine liderlik yapmak. (Bkz. Tablo 14)

Okul çevresine yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı. Okul içine yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı.

Faaliyet (Proje) 11.1.1.1: İl MEM çalışma grubunca hazırlanan bilgilendirme toplantılarına tam katılım sağlamak. 11.1.1.2: Okullara proje hazırlama amaçlı rehberlik ve danışmanlıkta bulunmak. 11.1.1.3: Nitelikli proje yapılmasına yönelik, telkin ve teşviklerde bulunmak. 11.1.2.1: Katılım yönünde telkin ve teşvik etmek. 11.1.2.2: TÜBİTAK yarışmaları jüri üyeliği yapmış olan üniversite öğretim görevlileri ve ortaöğretim okulu öğretmenleri ile bilgilendirme toplantılarını planlayıp gerçekleştirmek. 11.2.1.1: STK, gönüllü kuruluşların temsilcileri ve okul çevresi kaynakları ile bir toplantı yaparak, platform oluşturmak, ortak proje fikirleri geliştirmek için toplantılar yapmak. 11.2.1.2: Kamu kurumları, STK temelli AB ve gönüllü kuruluşlar işbirliğinde projeler geliştirmek. 11.2.1.3: İşbirliği yapılabilecek gönüllü kuruluşlar ve STK envanterini güncellemek. 11.2.1.4: www.sosyal sorumluluk.org sitesinde tanıtımı yapılan sosyal sorumluluk projelerine katılım ve desteği artırmak.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

120

Sorumlu Kişi/Kurum Projeler Bölümü, AR-GE Birimi. AR-GE Birimi. İlçe Millî Eğitim Müdürü. İlçe MEM Müdürü, AR-GE Birimi. Projeler Bölümü, AR-GE Birimi. Kadıköy Kaymakamlığı, Projeler Bölümü, AR-GE Birimi. Projeler Bölümü, AR-GE Birimi. AR-GE Birimi. Bilgi İşlem Bölümü, İlçe Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğr.


11: PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Amaç

11.1: Proje tabanlı öğrenmenin tüm süreçlerini kapsayan, hedef ve davranışları geliştirmeye yönelik buluş ve patent geliştirmek, proje çıktılarını paylaşarak eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları okul / kurumlarda yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak.

Hedef

Performans Göstergeleri

11.2.1: Okul ve kurumlarımız ile okul çevresinin sosyal desteğe ihtiyaç duydukları açık alanları iyileştirmeye yönelik olarak, okul çevresi kaynaklarının okula yönelik, okul kaynaklarının da çevreye yönelik birer projesini gerçekleştirmesine liderlik yapmak.

Okul çevresine yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı. Okul içine yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı.

11.2.2: Okul çevresi, anne – babalar ve velilere yönelik olarak düzenlenecek kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik proje çalışmalarını teşvik ve takip etmek.

Katılan kurum sayısı. Katılan personel sayısı. Katılan Anne Baba ve Veli Sayısı

11.2.3: Akraba ülke ve topluluklar öncelikli olmak üzere, ülkeler arası dostluk ve işbirliğini geliştirmek, eğitim deneyimlerini paylaşmak, kültürel etkileşim amaçlı eğitim, sanat, bilim, sportif, sosyal ve kültürel işbirliği temelli projeleri artırmak.

İşbirliği yapılan kardeş okul sayısı. Gerçekleştirilen faaliyet ve proje sayısı. Ziyaretçi ve kabul edilen öğrenci, öğretmen sayısı.

Faaliyet (Proje) 11.2.1.5: Proje önerileri ve katılım istek ve taleplerini oluşturabilecek web sitesi modülü oluşturmak. 11.2.1.6: İsteyen ve ihtiyaç duyan STK ve gönüllü kuruluşlara sosyal sorumluluk, AB projeleri hazırlama seminerleri düzenlemek. 11.2.1.7: Kadıköy İlçe MEM hatıra ormanı oluşturmak.

Projeler Bölümü, İlçe Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğrt. Projeler Bölümü, AB Bölümü. Projeler Bölümü.

11.2.2.1: Okullarımızın yıllık çalışma planlarında, okul çevresi, anne babalar ve velilere yönelik olarak kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik sosyal sorumluluk projelerinin yapılmasını sağlamak.

Özel Kalem Bölümü, Projeler Bölümü, AR-GE Birimi, okul müdürlükleri.

11.2.3.1: Mevcut 17 olan kardeş okul sayısını artırmak.

Kültür - Projeler Bölümü, AR-GE Birimi.

11.2.3.2: Kardeş okul çalışmalarını yürüten okul temsilcilerinden bir komisyon kurularak, faaliyet ve proje alanlarını geliştirici planlama ve araştırma çalışmaları yapmak.

Kültür Bölümü, Projeler Bölümü, AR-GE Birimi, projeye dâhil olan okul müdürlükleri.

11.2.3.3: Planlamaya göre komite toplantılarını yapmak ve kararlar almak.

Kültür Bölümü, okul temsilcileri.

11.2.3.4: Çalışmaları amacına uygun devam ettiremeyen okulların değiştirilmesine yönelik gözleme dayalı karar almak.

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Kültür Bölümü.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

121

Sorumlu Kişi/Kurum


Faaliyet (Proje)

11: PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Amaç

Hedef

Performans Göstergeleri

Sorumlu Kişi/Kurum

11.3.1.1 Semboller kompozisyonuna uygun kurum paydaşlarımız arasında yarışma düzenlemek. 11.3: Stratejik planımızın kapsamına uygun olarak Hayat Boyu Öğrenme ihtiyaçlarını karşılama misyonumuza dikkat çeken, eğitim – öğretim süreç ve sonuçlarını görünür kılan sembollerini üreterek eğitim çevremizle paylaşmak.

11.3 1: Plan dönemi sonuna kadar paydaşlarımızı ve öğrenmeyi sembolize eden en az 2 adet resim, heykel, fresk vb. gibi çalışmalar gerçekleştirmek.

11.3.1.2 Güzel sanatlar fakülteleri ile işbirliği yapmak. Kültür Bölümü Strateji Geliştirme Bölümü

Gerçekleştirilen eser sayısı 11.3.1.3 Piyasada araştırma yapmak.

11.3.1.4 Amaca uygun eserin seçilip sergilenmesini sağlamak.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

122


STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMA

AMAÇ - HEDEF

MALİYETİ

1. OKUL ÖNCESİ

STRATEJİK AMAÇ 1.1

615.000 TL

Stratejik Hedef 1.1.1

15.000 TL

Stratejik Hedef 1.1.2

100.000 TL

Stratejik Hedef 1.1.3

500.000 TL

STRATEJİK AMAÇ 1.2

---

Stratejik Hedef 1.2.1

---

Stratejik Hedef 1.2.2

---

STRATEJİK AMAÇ 1.3

---

Stratejik Hedef 1.3.1

---

STRATEJİK AMAÇ 2.1

---

Stratejik Hedef 2.1.1

---

STRATEJİK AMAÇ 2.2

---

Stratejik Hedef 2.2.1

---

Stratejik Hedef 2.2.2

---

2. İLKÖĞRETİM

STRATEJİK AMAÇ 2.3

2.000 TL

Stratejik Hedef 2.3.1

---

Stratejik Hedef 2.3.2

2.000 TL

Stratejik Hedef 2.3.3

---

STRATEJİK AMAÇ 2.4

12.000 TL

Stratejik Hedef 2.4.1

12.000 TL

STRATEJİK AMAÇ 2.5

---

Stratejik Hedef 2.5.1

---

STRATEJİK AMAÇ 2.6

---

Stratejik Hedef 2.6.1

---

Stratejik Hedef 2.6.2

---

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

123


STRATEJİK AMAÇ 3.1

---

Stratejik Hedef 3.1.1

---

STRATEJİK AMAÇ 3.2

---

Stratejik Hedef 3.2.1

---

Stratejik Hedef 3.2.2

---

Stratejik Hedef 3.2.3

---

Stratejik Hedef 3.2.4

---

3. ORTAÖĞRTİM

STRATEJİK AMAÇ 3.3

14.000 TL

Stratejik Hedef 3.3.1

---

Stratejik Hedef 3.3.2

---

Stratejik Hedef 3.3.3

---

Stratejik Hedef 3.3.4

---

Stratejik Hedef 3.3.5

10.000 TL

Stratejik Hedef 3.3.6

---

Stratejik Hedef 3.3.7

---

Stratejik Hedef 3.3.8

---

Stratejik Hedef 3.3.9

---

Stratejik Hedef 3.3.10

4.000 TL

STRATEJİK AMAÇ 3.4

---

Stratejik Hedef 3.4.1

---

Stratejik Hedef 3.4.2

---

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

124


STRATEJİK AMAÇ 4.1

---

4. ÖZEL ÖĞRETİM

Stratejik Hedef 4.1.1

---

STRATEJİK AMAÇ 4.2

---

Stratejik Hedef 4.2.1

---

Stratejik Hedef 4.2.2

---

Stratejik Hedef 4.2.3

---

STRATEJİK AMAÇ 4.3

---

Stratejik Hedef 4.3.1

---

Stratejik Hedef 4.3.2

---

STRATEJİK AMAÇ 5.1

---

Stratejik Hedef 5.1.1

---

Stratejik Hedef 5.1.2

---

Stratejik Hedef 5.1.3

---

5. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

STRATEJİK AMAÇ 5.2

---

Stratejik Hedef 5.2.1

---

Stratejik Hedef 5.2.2

---

STRATEJİK AMAÇ 5.3

---

Stratejik Hedef 5.3.1

---

STRATEJİK AMAÇ 5.4

---

Stratejik Hedef 5.4.1

---

Stratejik Hedef 5.4.2

---

STRATEJİK AMAÇ 5.5

---

Stratejik Hedef 5.5.1

---

Stratejik Hedef 5.5.2

---

STRATEJİK AMAÇ 5.6

---

Stratejik Hedef 5.6.1

---

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

125


STRATEJİK AMAÇ 6.1

---

Stratejik Hedef 6.1.1

---

6. YAYGIN EĞİTİM

STRATEJİK AMAÇ 6.2

---

Stratejik Hedef 6.2.1

---

Stratejik Hedef 6.2.2

---

STRATEJİK AMAÇ 6.3

---

Stratejik Hedef 6.3.1

---

Stratejik Hedef 6.3.2

---

STRATEJİK AMAÇ 6.4

---

Stratejik Hedef 6.4.1

---

7. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 7.1

---

Stratejik Hedef 7.1.1

---

STRATEJİK AMAÇ 7.2

---

Stratejik Hedef 7.2.1

---

STRATEJİK AMAÇ 7.3

---

Stratejik Hedef 7.3.1

---

STRATEJİK AMAÇ 7.4

---

Stratejik Hedef 7.4.1

---

Stratejik Hedef 7.4.2

---

STRATEJİK AMAÇ 7.5

---

Stratejik Hedef 7.5.1

---

STRATEJİK AMAÇ 7.6

50.000 TL

Stratejik Hedef 7.6.1

50.000 TL

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

126


7. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 7.7

2.000 TL

Stratejik Hedef 7.7.1

---

Stratejik Hedef 7.7.2

---

Stratejik Hedef 7.7.3

---

Stratejik Hedef 7.7.4

---

Stratejik Hedef 7.7.5

---

Stratejik Hedef 7.7.6

---

Stratejik Hedef 7.7.7

2.000 TL

STRATEJİK AMAÇ 7.8

---

Stratejik Hedef 7.8.1

---

STRATEJİK AMAÇ 7.9

4.000 TL

Stratejik Hedef 7.9.1

4.000 TL

STRATEJİK AMAÇ 7.10

---

Stratejik Hedef 7.10.1

---

Stratejik Hedef 7.10.2

---

STRATEJİK AMAÇ 7.11

20.000 TL

Stratejik Hedef 7.11.1 STRATEJİK AMAÇ 7.12

20.000 TL 1.000 TL

Stratejik Hedef 7.12.1 STRATEJİK AMAÇ 7.13

1.000 TL ---

Stratejik Hedef 7.13.1 STRATEJİK AMAÇ 7.14

-----

Stratejik Hedef 7.14.1

---

Stratejik Hedef 7.14.2

---

STRATEJİK AMAÇ 7.15

5.000 TL

Stratejik Hedef 7.15.1

5.000 TL

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

127


11. PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

10. AB UYUM SÜRECİ

9. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

8. DENETİM VE DANIŞMANLIK

STRATEJİK AMAÇ 8.1

200 TL

Stratejik Hedef 8.1.1

---

Stratejik Hedef 8.1.2

---

Stratejik Hedef 8.1.3

100 TL

Stratejik Hedef 8.1.4

100 TL

Stratejik Hedef 8.1.5

---

STRATEJİK AMAÇ 9.1

20.000 TL

Stratejik Hedef 9.1.1

---

Stratejik Hedef 9.1.2

20.000 TL

STRATEJİK AMAÇ 10.1

---

Stratejik Hedef 10.1.1

---

Stratejik Hedef 10.1.2

---

Stratejik Hedef 10.1.3

---

Stratejik Hedef 10.1.4

Öngörülememektedir

Stratejik Hedef 10.1.5

---

STRATEJİK AMAÇ 11.1

2.400 TL

Stratejik Hedef 11.1.1

1.600 TL

Stratejik Hedef 11.1.2

800 TL

STRATEJİK AMAÇ 11.2

50.150 TL

Stratejik Hedef 11.2.1

150 TL

Stratejik Hedef 11.2.2

---

Stratejik Hedef 11.2.3

50.000 TL

TOPLAM MALİYET

797.750 TL

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

128


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

129


III. BÖLÜM İZLEME DEĞERLENDİRME İZLEME DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI

“TAŞI DELEN SUYUN GÜCÜ DEĞİL, DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR.”

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

130


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

131


İzleme Değerlendirme 5018 sayılı kanununun 9. maddesinde kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yayınladığı “Eğitimde Stratejik Planlama” kitabında yer alan stratejik planlama rehberine uygun olarak hazırlanan Kadıköy İlçe MEM 2011-2014 Stratejik Planlama’nın önemli adımlarından birisi de izleme değerlendirmedir. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmek için belirtilen faaliyetler ve performans göstergeleri dikkate alınarak 3 aylık periyotlarda faaliyetler, 6 aylık periyotlarda birimlerden / bölümlerden alınacak raporlarla planlama ekibi tarafından takip edilecektir. Stratejik planlama ekibi tarafından veriler değerlendirilerek, ilerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı rapor hazırlanacak ve üst yönetime sunacaktır. Üst yönetim değerlendirmesinde elde edilen geri bildirim birimlere/bölümlere aktarılarak, çalışmaların aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır. Her yıl eylül ayının ilk iki haftasında yapılacak toplantılar ile stratejik planının varsa revizyonlarıyla birlikte gözden geçirilmesi sağlanacaktır.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

132


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

133


Eylem Planı Sorumlu Kişi/Kurum

Bütçe

Kaynaklar

12

Okul/Kurumlarda proje ekiplerini oluşturmasını sağlamak

Eğitim – Öğretim Bölümü, AB Bölümü, ARGE Birimi.

00

-

24

Ekipleri HİE’ler ile proje geliştirme ve hazırlama eğitimlerine almak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AB Bölümü

00

-

X X

* Paylaşım toplantısı sayısı

3

Proje deneyimi olan diğer okullarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmak

Eğitim – Öğretim Bölümü, AB Bölümü

00

-

X

*Proje çalışmasına rehberlik edilen okul/kurum sayısı

18

Proje hazırlamada okul / kurumlara destek olmak, yardımda bulunmak

AB Bölümü

00

-

*İşbirliği yapılan kurum sayısı

2

Eğitimde sosyal sorumluluk projesi kapsamında uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil kursları ile işbirliği yapmak

AR-GE Birimi.

00

-

*Kurslardan yararlanan paydaş sayısı

4

Yönetici ve öğretmenlerin dil kurslarına devamını sağlamak.

Hizmetiçi Eğitim Bölümü, AB Bölümü

00

-

* Projeler ekipleri oluşturan okul/ kurum sayısı

10.1.1

1 0

10.1

10.1.2

* Eğitimlere katılan öğretmen sayısı.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

134

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gerçekleşti Gerçekleşm edi Açıklama

Faaliyet (Proje)

Hedef

Mevcut Durum

Amaç

Performans Göstergeleri

TEMA

2011

X X

X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X X

X X


Kaynakça MEB 2010 – 2014 Stratejik Planı, Ankara 2009 İstanbul MEM 2010 – 2014 Stratejik Planı MEB Eğitimde Stratejik Planlama “Okul / Kurumlar İçin” Kadıköy İlçe MEM Brifing Kitapları Kadıköy İlçe MEM Yılsonu Çalışma Raporları. DPT Kamu İdaresi İçin Stratejik Planlama Kılavuzu. MEB Türkiye 2009-2013 Hayat Boyu Öğrenme Faaliyet Planı. MEB Mevzuat Arşivi. Resmi Gazeteler. 

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

135


Stratejik Plan Hazırlama Ekibi İmza Sirküleri  Unvanı

Adı Soyadı

Kadıköy İlçe MEM Şube Müdürü

Fahri CÜREBAL

Erenköy Zihnipaşa Pratik Kız Sanat Okulu Müdür Başyardımcısı

Zuhal ÇİTOĞLU

Erenköy İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı

Nursel OKTAY

Hüseyin Ayaz İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı – Kadıköy İlçe MEM AR-GE Birim Üyesi

Jülide KENTSÜ

Kadıköy Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni

Demet KIR

İlçe MEM Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni

Halil BANA

İlçe MEM Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni

Çağdaş TOKATLIOĞLU

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Sistem Yöneticisi

Elif DİYAROĞLU

Stratejik Planlama Bölüm Şefi

Pamuk TOSUN

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

136

İmza


T.C. KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : Konu : 2011‐2014 Stratejik Planı.

Tarih: 28.12.2010

Stratejik Plan Onayı  İSTANBUL VALİLİĞİ (İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü)

İlgi :

a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. b) 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No: 2006/55). d) 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı (Genelge No: 2010/14). Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, İlgi Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye’nin AB vizyonuna uygun olacak şekilde hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2010‐2014 Stratejik Planı” İlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı 2010‐2014 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl millî eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bakanlığımız Stratejik Planı (2010‐2014) ve İl millî eğitim müdürlükleri

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

137


stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2011‐2014 yıllarını kapsayan Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.

EK: 2011 – 2014 Stratejik Planı Ferşat AYAR İlçe Millî Eğitim Müdürü

Uygun görüşle arz ederim 30/12/2010 Hasan KARAHAN Kaymakam

OLUR …/…/……. …………………… ……………………

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

138


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

139


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

140


Kadıköy Eğitim Haritası

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

141


Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 – 2014 Stratejik Planı

142

stratejik  

planımızı etkileşimli yap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you