Page 1

Tåstrup gård

Ønsker alle beboere en glædelig jul og godt nytår!


Lastbilparkering på Taastrupgårdsvej ophører I forbindelse med trafiksaneringen af Taastrupgårdsvej, vil den nuværende mulighed for lastbilsparkering på Taastrupgårdsvej ophøre. Dette vil ske snarest muligt og senest 31. december 2009. Lastbilsparkering henvises til Øtoftegårdsvej på eksisterende parkeringsområde.

Sig nej tak til reklamer og begræns papiraffaldet i opgangene Reklamer og reklameaviser hober sig op i flere opgange. Det kan du selv ændre på ved at smide dine reklamer ud til papirgenbrug, men du kan også slippe for ’papirhelvedet’ på anden vis: Du kan 1) gå på posthuset eller 2) tilmelde dig via www.eposthuset.dk. 1) På posthuset kan du hente folderen "Reklamer og gratis aviser Nej tak". Den giver dig information om ordningerne, og den indeholder en blanket, som du skal udfylde og aflevere ved kassen. Ved tilmeldingen på posthuset skal du vise legitimation. 2) På hjemmesiden: www.eposthuset.dk kan du ligeledes tilmelde husstanden. Når din tilmelding er registreret, sender Post Danmark et mærke til dig, som viser, at du er tilmeldt "Reklamer - Nej tak" eller "Reklamer og gratis aviser - Nej tak". Placer klistermærket på din postkasse i indgangspartiet. Der kan gå op til 2 uger fra tilmeldingen, før omdelingen af adresseløse forsendelser ophører. Begge ordninger er gratis.

Indhold, nr. 54 - december 2009 Taastrup Teater - s. 3 Et ombygget Taastrup Teater holdt åbningsfest og er nu klar til gæster Kommunale valgløfter - s. 4 Stemningsrapport fra vælgermødet i beboerhuset.

Kælderrydning - s. 5 Stemningsbilleder fra affaldsdagen i efterårsferien.

Praktisk information - s. 6-7 Genbrugsgård, miniværksted, beboerrådgivning, boligsocialt, tv-kanaler m.m på s. 6-7

AKB Tåstrupgårds redaktion (ek_taastrupgaard@akb.dk) består af: Afdelingsbestyrelsen, Administrationen: Finn Larsen, ejendomsleder (ansvarshavende redaktør), Stig Bo Kristensen, boligrådgiver (redaktør) og Jens Peter Skaarup, (redaktør) Indlæg eller ideer til bladet skal være afleveret pr. e-mail eller brev til Ejendomskontoret senest onsdag den 27. januar 2010. Næste blad omdeles senest den 6./7. februar 2010.

side 2 |

AKB Tåstrupgård — nr. 54 — december 2009


Taastrup Teater landet på to ben Åbningsfest Den 31. oktober var, som de fleste i Taastrup og omegn er bekendt med, en festdag. Vi fejrede genåbningen og vi havde urpreTeatret har i stedet for de van- miere på Sebastians musilige aktiviteter med teaterfore- cal ’Jernbyrd’. Sebastian har gennem de sidste tre stillinger, koncerter, events, årtier været Danmarks stomøder og andre happenings re troubadour, og med stoværet omdannet til en mere re succesfulde musicals eller mindre utilgængelig bygsom Skatteøen, Pippi, Ronja geplads. Røverdatter m. fl., i bagagen, var der skabt store forventninFra gul ost til smykkeskrin Før var teatret en stor gul ost, ger. De blev i mere eller mindre grad indfriet. Nogle har været som teatertekniker Casper skuffede, andre rigtig glade, og Brodtkorp plejer at sige. har været rejst den lange vej fra Esbjerg og gået opløftede Nu er det blevet skrevet og sagt, at det er et smykkeskrin. og glade ud af den nye teaterOg smykkeskrin har det jo med sal. Og det sidste er jo en del af at være svære at holde fingre- teatrets målsætning, så på tene fra. Det holder på alt fra pla- atret er vi glade og ser nu fremad. stikøreringe fra 1980’erne, til armbåndet fra onkel, arvestykAktiviteter på teatret ket fra bedstemor og det billige, men sjove smykke købt på Når ’Jernbyrd’ spiller af den 11. markedet. Alt sammen helt for- december, er der ikke meget tid til at puste ud og sove. Nej, skelligt fra hinanden, men alle kl. 13. søndag den 13. decemet kært eje, som gør det hele ber går der nisser i den på teatlidt sjovere. Sådan skulle det ret. ’Nissedrys og trolderier’ er også gerne være med teatret. en juleforestilling for børn i alLidt sjovere og svært at holde deren 3-7 år og her spilles frem fingrene fra. til den 19. december. Nytåret skydes i gang med den efterByggerod Fra oktober 2008 til 2009 har Tåstrupgårds beboere måtte gå en stor bue uden om Taastrup Teater.

spurgte og populære Nytårskoncert den 6. januar, og den 9. januar spiller vi ’Bartendere’ med Max Hansen og Martin Miehe-Renard i rollerne som de to bartendere, der fortæller om høj og lav, tyk og tynd og livets udfordringer og spidsfindigheder. Bartendere hører mange historier, og vores bartendere fortæller dem her videre med vellyst og kærlighed. Sæson 09/10 spiller af med Tjekhovs ’Tre Søstre’, der ligeledes kredser om livets udfordringer og spidsfindigheder, men her er det via tre unge søstre, der kæmper med og for uddannelse, kærlighed, drømme og håb for livet. Taastrup Teater har nok været til at gå en stor bue uden om, mens der var byggerod – men nu er der åbent igen, og alle skal være hjertelig velkomne!

www.taastrupgaard.com

| side 3


Kommunalpolitikere i gavehumør Valgmødet tirsdag den 3. november 2009 var måske ikke det mest velbesøgte, men beboernes spørgelyst var så stor at mødet først blev afsluttet kl. 21.45. De fremmødte beboere kunne glæde sig over den brede politiske opbakning til at etablere en ungdoms-/fritidsklub i boligområdet eller med tilknytning til Selsmoseskolen. Efter lukningen af Tåstrup Ungdomsgård 2002 har det været meget småt med tilbuddene til de unge i boligområdet, så derfor er det glædeligt at lokalpolitikerne nu vil (gen) etablere en decideret ungdomsklub i området. Politikerne var generelt enige I forhold til den skarpe og no- om at de kriminelle unge i beget skingre retorik, der præge- byggelsen skulle mødes med de avisindlæggene i oktober hårdere konsekvens inden for måned var tonen på mødet lovens rammer. Der blev fremadrettet med fokus på at blandt andet diskuteret muligskabe et attraktivt Tåstrupgård heder for videoovervågning, med muligheder for alle. alternative genopdragelsesture, bedre belysning, hurtigere

indsats over for udsatte unge med videre. Maya Bruus, enhedslisten og beboer i Tåstrupgård, konstaterede at hun ikke kunne genkende mediernes fremstilling af Tåstrupgård. Et synspunkt der fandt bred opbakning blandt de fremmødte beboere. Redaktionen vil gerne ønske Michael Ziegler og de konservative tillykke med det flotte valg. Nu venter vi spændt på, at arbejdet med at indfri løfterne går i gang, til glæde for unge som gamle i Tåstrupgård.

Billardklubben …. Artiklen om billardklubben er efter aftale udsat til næste nummer af AKB Tåstrupgård.

side 4 |

AKB Tåstrupgård — nr. 54 — december 2009


Operation kælderrydning På den flotteste solskinsdag i november gik hjalp ca. 25 frivillige med at afvikle operation kælderrydning

Arrangementet vil blive gentaget, men forventeligt med et lidt senere opstartstidspunkt og endelig vil vi forsøge at varsle arrangementet i bedre tid næste gang.

AKB og afdelingsbestyrelsen vil gerne takke GenbrugsgårNedenfor er der lidt stemden og de øvrige frivillige og de beboere, der gjorde denne ningsbilleder fra dagen. solbeskinnede dag endnu bedre.

www.taastrupgaard.com

| side 5


Parkering Ejendomskontoret opfordrer stadigvæk alle beboere med biler til at parkere efter reglerne angivet i færdselsloven. Ejendomskontoret vil gerne gøre opmærksom på at vi: IKKE udsteder parkeringsafgifter og vi betaler IKKE bøder for ’uheldige’ beboere. Vi ringer heller ikke til parkeringsvagter eller politi i den forbindelse. De dukker op helt af sig selv, så parkér din bil i overensstemmelse med færdselslovens anvisninger. Det er f.eks. ikke tilladt at parkere i handicapbåse, foran affaldsøer og stenbede langs med kørevejen. Du må heller ikke parkere foran steler og bomme i området.

Elevatorer Mange beboere kan ikke gå på trapper og er derfor afhængige af at elevatorerne foran langblokken virker. Virker en elevator ikke, så fejlmeld den straks til ejendomskontoret eller vagten.

Det nye TV-signal

Miniværkstedet

Den tyrkiske kanal SHOW TV er flyttet til kanal S26 på frekvensen: 343,25

Miniværkstedets åbningstider er: Onsdag fra 13.00 til 17.00 Torsdag fra 09.00 til 13.00

Endelig oplyser YouSee, at:

Vi udlåner også forskelligt værktøj - kom og spørg, hvis du mangler noget.

Vi træffes også på telefon: 21 72 46 13.

ATV er flyttet fra kanal 53 til kanal 32. Med venlig hilsen Torben Hansen

”Huller i vandet” Hver torsdag afprøver vi ventiler mellem kl. 8.00 - 14.30. Det kan medføre kortvarige afbrydelser og rust i vandet. Rust i vandet er ikke farligt. Lad hanen løbe til rusten forsvinder og rens eventuelt filteret på din vandhane. Se billedet. Hver fredag renser vi varmtvandssystemet mellem kl. 9.00 11.00, så der kommer ikke varmt vand ud. Forsøger du at åbne, giver det luft i rørene og der går endnu længere tid, inden du får varmt vand igen. I fyringssæsonen kan der være kortvarige afbrydelser af varmen, når vi kontrollerer ventiler i varmesystemet. Venlig hilsen Varmemesteren

side 6 |

AKB Tåstrupgård — nr. 54 — december 2009


Kontakt til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen — Taastrupgårdsvej 131B — 2630 Taastrup tlf. 60 66 80 49 — ab-tg@webspeed.dk Åbningstid: fra 19.00 - 21.00 (Tirsdage i ulige uger).

Beboerrådgivningen Tåstrupgård har en socialrådgiver ansat. Jeg hedder Elin Kegnæs og har kontor i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 A. Jeg har tavshedspligt, og kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer beboerne henvender sig med. Jeg kan om muligt hjælpe med en afdragsordning for din husleje, være bisidder, hjælpe med ansøgninger mv. Går du og tumler med et problem, som du har svært ved at løse på egen hånd, så kom forbi i Beboerrådgivningen og få råd og vejledning eller ring til mig. Telefon: 43524913 eller 20254913

Flagning Er der runde fødselsdage, sølv– eller guldbryllup,jubilæu m eller andet, der skal fejres med flag foran Beboerhuset, så kontakt Ejendomskontoret. Vi giver flagmanden besked.

Åbningstider: mandag kl. 10-12, tirsdag 15.30-17.30 og torsdag 14-16.

Rådgivningen er lukket Fra mandag den 21. 12.2009 til 3.1.2010. Alle ønskes en god jul og et lykkebringende nytår. Beboerrådgivningen Elin Kegnæs

Genbrugsgården Ligger over for varmecentralen. Uden for åbningstiden kan du stadig benytte ”slusen”, som er det stykke, der er overdækket.

Boligsociale aktiviteter Boligrådgivningen, Taastrupgårdsvej 151 C-D Telefon 43 99 49 44. E-mail tght@byudvalget.dk Er jeg ikke ved telefonen, så læg en besked og jeg ringer tilbage - eller send en mail.

Afhentning af storskrald - hjælpen er gratis Du kan sende en e-mail, ringe i åbningstiden eller besøge os og lave en aftale om afhentning af storskrald f. eks.: møbler, tæpper, madrasser mv. Vi kan kun hente storskrald i weekenden, pga. manglende mandskab. Vores nye lokale ligger på Genbrugsgården i pavillonen, hvor du er velkommen til at kigge ind. Åbningstider, telefon og e-mail Tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 12 – 16 Telefon: 43 71 31 70, E-mail: dsl299619@vip.cybercity.dk

www.taastrupgaard.com

| side 7


Ejendomskontoret

Skumbananerne

REVY 2010 3--2010 Premiere: lørdag d. 13 / 3 2. Forestilling: lørdag d. 20 / 33-2010 3. Forestilling: lørdag d. 27 / 33-2010

Åbningstider Man, tirs., ons. og fredag: 9.00 – 10.30 Torsdag: 16.00 – 17.30

Telefontid Man., tirs., ons. og fredag: 8.00 – 9.00 Torsdag: 11.00 – 12.00 ek-taastrupgaard@akb.dk

Billetsalg starter i januar Se mere på: www.skumbananerne.dk Priser: voksne 145 kr. Børn 70 kr.

Udskiftning af varmemålere Varmemålerne bliver udskiftet i alle lejligheder i perioden 4. januar til 28. februar 2010. Opgaven har været i udbud. Brunata vandt licitationen og skal levere og opsætte de nye målere i samtlige lejligheder i Tåstrupgård. Brunatas tilbud var både billigst og bedst, da de som den eneste leverandør kunne tilbyde batterier med 15 års levetid. Det svarer til en besparelse på ca. ½ mio. kr. i 2009 priser over de næste 30 år. I forbindelse med udskiftningen af varmemålere planlægger vi samtidigt at udskifte termostathoveder i samme ombæring. Alle beboere modtage en lille folder fra Brunata med information om de nye målere, spareråd mv.

side 8 |

Taastrupgårdsvej 131 Tlf. 70 22 49 01

AKB Tåstrupgård — nr. 54 — december 2009

Vagttelefon 25 33 49 01 Ring kun til den vagthavende servicemedarbejder, hvis der er akutte problemer som brand, vandskade eller indbrud.

AKB Tåstrupgård december 2009  
AKB Tåstrupgård december 2009  

Tåstrup gård Ønsker alle beboere en glædelig jul og godt nytår!