Page 1

Tåstrup gård

Træt af sne? Så kig på dine muligheder for gratis i ferie på bagsiden


Kulturteam - hjælp til lektier og ansøgninger Kulturteam har gennem det forløbne år haft gang i rigtig mange ting og hvis man skal pege på noget af det vi ikke lægger så meget mærke til, så er det den daglige kontakt med de unge og børnene i boligområdet. De kommer til Kulturteamets medarbejdere og får en ”snak” om mange ting som de tænker på. Og hvis vi husker tilbage til vores egen barndom, så er der altid en eller to voksne som gjorde et særligt indtryk på os, eller påvirkede os til et eller andet. Sådanne nogle voksne vil vi gerne have at Kulturteams medarbejdere bliver. Dertil bliver lagt et meget stort arbejde i at tale om uddannelse og job med de unge. Der er skrevet utallige ansøgninger i det lille kontor, og fordi pc’en altid er rødglødende, har de måtte skaffe sig en mere. Desværre er tiderne vanskelige når der søges om arbejde, men bare det at få talt med

de unge om hvilke ting arbejdsmarkedet spørger efter, er vigtigt. Det at få gjort klart, at det faktisk er nu hvor der ikke er så meget arbejde at få, de skal uddanne sig.

kunne være interessante. Efter den mere alvorlige del, er der plads til at spille forskellige spil, sammen med andre, eller for sig selv. Pc – cafeen er bemandet med frivillige medarbejdere, som har stor viden om computeSå der er mange ting at tale re, så der er også mulighed om, når vores medarbejdere for at lære noget om hvorer på besøg hjemme i fami- dan denne væsentlige del af lierne. De kommer ofte på verdenen hænger sammen. besøg, og bliver heldigvis Og ovenover alting holder modtaget godt over det he- Kulturteamet snor i hvad le. der foregår. Alle de andre ting der sker, og som Kulturteam er med til, kan hver især blive til sin egen lille artikel. Det skal der I nok komme til at høre mere om, men denne gang bliver det til at nævne pc – cafeen, som teamet har etableret på Selsmoseskolen. Der mødes man hver tirsdag aften og bruger den første time til at gå på Internettet og finde ud af om der er jobs der kan søges, eller hvilke uddannelser der

Skulle nogen ønske at vide mere om Kulturteam eller Pc-cafeen, er man meget velkommen til at ringe til Kulturteamets leder Henrik Hansen på 40 90 49 99. Her kan man få en snak om arbejdet og stille spørgsmål – eller komme med gode ideer til, hvad man selv mener kan, være godt for børn og unge i Tåstrupgård. Bedst er det selvfølgelig hvis man selv vil i gang med sin gode ide, men bare mangler lidt støtte.

Indhold, nr. 55 - februar 2010 GRATIS FERIE - s. 8 (bagsiden) Et tiæbud om gratis ferie det kan være svært at sige nej til. Se hvordan på bagsiden af bladet. Billardklub og Miljøråd - s. 4 Stemningsrapport fra billardklubbenm og miljøråd 1 og 2.

Taastrup Teater - s. 5 Taastrup Teaters Dreamteam og en reklame for Tåstrupgårds egen revy, der opføres af ’Skumbananerne’.

Praktisk information - s. 6-7 Genbrugsgård, miniværksted, beboerrådgivning, boligsocialt, dødsfald m.m på s. 6-7

AKB Tåstrupgårds redaktion (ek_taastrupgaard@akb.dk) består af: Afdelingsbestyrelsen, Administrationen: Finn Larsen, ejendomsleder (ansvarshavende redaktør), Stig Bo Kristensen, boligrådgiver (redaktør) og Jens Peter Skaarup, (redaktør) Indlæg eller ideer til bladet skal være afleveret pr. e-mail eller brev til Ejendomskontoret senest onsdag den 24. marts 2010. Næste blad omdeles senest den 1. april 2010.

side 2 |

AKB Tåstrupgård — nr. 55 — februar 2010


Afdelingsbestyrelsen ønsker alle et rigtigt Godt Nytår! Af Ole Jönsson

(ejendomskontor, boligrådgiver, Afdelingsbestyrelse, SFO og politiet) har iværksat. At en Afdelingsbestyrelsen vil gerne mindre gruppe ”rødder” mener ønske alle beboerne et rigtigt de skal have et klublokale på Godt Nytår. Nu hvor vi har taegne præmisser stillet til rådigget hul på 2010 – og faktisk uden noget nævneværdigt hær- hed kan vi og skal vi ikke lade os true til. Hele polemikken har værk Nytårsaften – bør vi vel kikke tilbage på 2009 og reflek- så medført at vi har fået gentere lidt over hvad det egentlig nemgået hele sagsforløbet og fået strammet op i de forskellivar, der ramte Tåstrupgård ge rutiner – men ifølge den umiddelbart efter sommerferien. Tåstrupgård blev ekspone- uvildige rapport fra KAB er der ikke foretaget noget uansvarret i pressen (læs Berlingske Tidende) som værende en om- ligt. Efter kommunevalget har råde med kraftig bandekrimina- der været meget stille i pressen og vi kan så blot håbe at vi i litet og skyderier i lighed med 2010 får en mere saglig, positiv Askerødparken, Voldsmose og omtale i medierne. Og nu til Gersagerparken. noget helt andet. Kampagnen blev indledt med en artikelserie i Berlingske Tidende og senere også af lokal- I april 2010 skal vi afholde det første af 2 afdelingsmøder. Her avisen, som kunne beskrive hvordan børn i 10-14 års alde- i foråret skal vi blandt andet ren blev udstyret med skudsik- godkende årsregnskabet for 2009, men også tage stilling til re veste og skydevåben for at om vi vil have videoovervågstå vagt for de kriminelle banning af Tåstrupgård. På afdeder i Tåstrupgård. Det er belingsmødet i foråret 2009 bemærkelsesværdigt at denne sluttede beboerne, at nedsætte kampagne blev indledt samtidigt med at justitsminister Bri- et udvalg, bestående af Ejenan Mikkelsen fremsatte lovfors- domsleder, afdelingsbestyrellag om nedsættelse af den kriminelle lavalder til 12 år. Artikelserien medførte stor presseomtale, som ikke blev mindre af, at vi også havde et kommunevalg kørende. Typisk for de folkevalgte politikere og dem der gerne ville være det, blev der skudt med ”spredehagl” for at komme i medierne. Men det må da være som at skyde sig selv i foden, for hvem har ansvaret for de unge – er det os beboere eller boligselskabet? Eller er det byrådet som ikke har overholdt deres forpligtelser? Vi mener helt klart at kommunen har et stort ansvar for den polemik der har været i dagspressen, ved ikke at støtte op om de tiltag vi

sen og beboervalgte til at undersøge det lovlige grundlag for opsættelse af videoovervågning i Tåstrupgård. Udvalget skulle ligeledes komme med forslag til forskellige løsninger til opsættelse af overvågning. I skrivende stund har vi stadigvæk et uafklaret spørgsmål om lovgrundlaget. Justitsministeren har siden maj 2009 barslet med et lovforslag som skulle gøre det muligt for kommunen og boligselskabet at opsætte/ tillade videoovervågning i Tåstrupgård. Vi håber at det vil være løst til forårsmødet således at vi kan træffe beslutning på dette møde. Det er jo heller ikke uinteressant at regeringen og kommunen mener at det er en god ide’ – så kan vi jo håbe at de også finansierer projektet. Det er derfor vigtigt at du møder op på beboermødet og giver det besyv med. Indkaldelsen vil snart være på trapperne så kryds af i kalenderen og mød op. Vi ses, Ole

www.taastrupgaard.com

| side 3


Billardklubben - et miniportræt Billardklubben ligger i kældergangen mellem opgang 45 og 47 med indgang i skaktbunden i opg. 47. Lokalerne er lyse og venlige og der plads til ca. 40 siddende gæster og en del flere stående. Der er ligeledes mulighed for at sidde ned og få en snak over en øl eller vand. Der er 4 billardborde i lokalet. Billard kan spilles af alle - også pensionister og efterlønnere og kræver ikke den store fysiske styrke af udøveren. Klubben afholder små interne turneringer og afvikler derudover to store turneringer om året, hvor der kommer op mod 100-150 spillere over en weekend. Klubben optager gerne nye medlemmer (mindst 15 år). Er du interesseret, så besøg klubben en torsdag aften kl. 19.00.

Miljøråd 1 og 2 gør ’gården’ kønnere I et nært samarbejde løser repræsentanter for miljørådene opgaver i områderne. På billederne til venstre ser vi repræsentanter fra hhv. miljøråd 1 og 2 i gang med afmontering af ’Thomas-toget’. Toget er nu båret i ’remise’ ved miljøråd 1’s lokaler, hvor det vil blive renoveret over vinteren. Toget vil naturligvis komme på skinner igen i løbet af foråret, når det er færdigrenoveret og nymalet. Dette er blot en af de mange positive opgaver i bebyggelsen som miljørådene tager sig af og arbejder sammen om.

De frivillige gør en stor forskel til glæde for alle i Tåstrupgård. Vi du være med, så kontakt ejendomskontoret eller miniværkstedet for kontaktoplysninger eller besøg os i vore lokaler i hhv. 145 og 205. Vi glæder os til at høre fra dig. Med venlig hilsen Miljøråd 1 og 2 ved Jens Kyed og René Schürer. Nedenfor billeder fra udlægning af træflis i stiløsningerne.

side 4 |

AKB Tåstrupgård — nr. 55 — februar 2010


Fra A-team til Dreamteam på Taastrup Teater Så er der alle de arran-

nene i Haiti. Ingen har prøvet det før, men Dream-team er med, og gør forskellen. De er ganske enkelt uundværlige, og alle sammen er fra Taastrup og nogle af dem bor i Taastrupgaard.

At der på teatret nu er en gruppe, som der sættes stor pris på, betyder ikke, at vi ikke er gerne vil høre andre, der måske er interesserede i at få arbejde på Taastrup Teater som en del af forhuspersonalet. Kom ned og snak med tePå Taastrup Teater blev der i gementer som ikke er teater, atrets foyerchef, Mia Larsen. september 2009 ansat en men alle mulige andre sjove Hun er altid god for en snak, gruppe unge mennesker. Inting, der også sker på teatret – et smil og en kop kaffe. ternt på teatret blev de hurtigt f.eks. en støttekoncert for børdøbt ”A-team”. Til at starte med var de 15, men vi har undervejs måtte sige farvel til et par stykker af dem. Dem, der stadig er en del af holdet på teatret, er der fordi de har vist vilje og kærlighed til teatret og i mindst: I den grad har Premiere: lørdag d. 13 / 33-2010 gjort sig selv uundværlige. A-teamet, der nu er 12, har nu været på teatret i snart en sæson og har været med under 4 forestillinger, en nytårskoncert og diverse arrangementer på teatret. Nu kaldes de ikke længere A-team, men dreamteam, fordi de arbejder som en drøm, gør drømme til virkelighed – for uden dem, var mange ting på teatret, hvis ikke umulige at gennemføre – så meget meget sværere. Dreamteam møder ind før en forestilling, hvor de gør klar til at byde aftenens publikum velkommen. De skal gøre baren klar, have programmer klar, lave kaffe til skuespiller backstage, tager i mod publikum, servicerer publikum i baren, tjekker billetter, viser publikummer på plads i salen, tager i mod til bestillinger i pausen, rydder op, gør kasse op og lukker og slukker teatret.

Skumbananerne

REVY 2010

2. Forestilling: lørdag d. 20 / 33-2010 3. Forestilling: lørdag d. 27 / 33-2010

Billetsalg fra 19.00-20.00 tirsdage i beboerhuset. Du kan også reservere på: billet@skumbananerne.dk Se mere på: www.skumbananerne.dk Priser: voksne 145 kr. Børn 70 kr.

www.taastrupgaard.com

| side 5


Huslejebetaling Kommer I bagud med en husleje, og kan der ikke laves en afdragsordning – så skal I altid bruge det ÆLDSTE girokort når I betaler. Eks: Januar er ikke betalt, så brug januar girokortet 1. februar. Bruger I girokortet for februar sendes den ubetalte januar måned til fogden. KAB putter ikke betalte huslejer i ”huller”. Fogedudsættelser Kommer I i den ulykkelige situation at I skal sættes ud med fogden kan i hjælpe jer selv. Tøm lejligheden, og aflever nøglerne! Så kan I slippe for betaling af låsesmed, flyttemand og fogedudkørsel. Endelig kan lejligheden måske blive lejet ud lidt før. Er der spørgsmål til ovenstående så kontakt mig endelig. Elin Kegnæs, Beboerrådgiver

Elevatorer Mange beboere kan ikke gå på trapper og er derfor afhængige af at elevatorerne foran langblokken virker. Virker en elevator ikke, så fejlmeld den straks til ejendomskontoret eller vagten.

HUSK AFDELINGSMØDET 2010 Den 6.april 2010 i beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131

Miniværkstedet Miniværkstedets åbningstider er: Onsdag fra 13.00 til 17.00 Torsdag fra 09.00 til 13.00 Vi træffes også på telefon: 21 72 46 13. Vi udlåner også forskelligt værktøj - kom og spørg, hvis du mangler noget. Med venlig hilsen Torben Hansen

”Huller i vandet” Hver torsdag afprøver vi ventiler mellem kl. 8.00 - 14.30. Det kan medføre kortvarige afbrydelser og rust i vandet. Rust i vandet er ikke farligt. Lad hanen løbe til rusten forsvinder og rens eventuelt filteret på din vandhane. Se billedet. Hver fredag renser vi varmtvandssystemet mellem kl. 9.00 11.00, så der kommer ikke varmt vand ud. Forsøger du at åbne, giver det luft i rørene og der går endnu længere tid, inden du får varmt vand igen. I fyringssæsonen kan der være kortvarige afbrydelser af varmen, når vi kontrollerer ventiler i varmesystemet. Venlig hilsen Varmemesteren

side 6 |

AKB Tåstrupgård — nr. 55 — februar 2010


Kontakt til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen — Taastrupgårdsvej 131B — 2630 Taastrup tlf. 60 66 80 49 — ab-tg@webspeed.dk Åbningstid: fra 19.00 - 21.00 (Tirsdage i ulige uger).

Beboerrådgivningen Tåstrupgård har en socialrådgiver ansat. Jeg hedder Elin Kegnæs og har kontor i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 A. Jeg har tavshedspligt, og kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer beboerne henvender sig med. Jeg kan om muligt hjælpe med en afdragsordning for din husleje, være bisidder, hjælpe med ansøgninger mv. Går du og tumler med et problem, som du har svært ved at løse på egen hånd, så kom forbi i Beboerrådgivningen og få råd og vejledning eller ring til mig. Telefon: 43524913 eller 20254913

Flagning Er der runde fødselsdage, sølv– eller guldbryllup,jubilæu m eller andet, der skal fejres med flag foran Beboerhuset, så kontakt Ejendomskontoret. Vi giver flagmanden besked.

Åbningstider: mandag kl. 10-12, tirsdag 15.30-17.30 og torsdag 14-16.

Dødsfald Servicemedarbejder, Dirk Larsen døde torsdag den 7. januar 2010 efter kortere tids sygdom. Æret være Dirks minde.

Genbrugsgården Ligger over for varmecentralen. Uden for åbningstiden kan du stadig benytte ”slusen”, som er det stykke, der er overdækket.

Boligsociale aktiviteter Boligrådgivningen, Taastrupgårdsvej 151 C-D Telefon 43 99 49 44. E-mail tght@byudvalget.dk Er jeg ikke ved telefonen, så læg en besked og jeg ringer tilbage - eller send en mail.

Afhentning af storskrald - hjælpen er gratis Du kan sende en e-mail, ringe i åbningstiden eller besøge os og lave en aftale om afhentning af storskrald f. eks.: møbler, tæpper, madrasser mv. Vi kan kun hente storskrald i weekenden, pga. manglende mandskab. Vores nye lokale ligger på Genbrugsgården i pavillonen, hvor du er velkommen til at kigge ind. Åbningstider, telefon og e-mail Tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 12 – 16 Telefon: 43 71 31 70, E-mail: dsl299619@vip.cybercity.dk

www.taastrupgaard.com

| side 7


Skal din familie på sommerferie i år? Igen i år har jeg sammen med mine kollegaer rundt om i landet, fået penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Velfærdsministeriet og private fonde, så familier i Tåstrupgård kan søge om at komme på en uges ferie i Danmark med ophold og transport betalt. Hvem kan deltage ? Primært børnefamilier som ikke selv har økonomisk mulighed for at tage på ferie eller har været ude for en såkaldt social begivenhed (sygdom, skilsmisse, mistet arbejde eller lignende.) Også forældre som har samvær med børn i ferien kan søge. Kom forbi og hør om I kan komme i betragtning. Familier der har været af sted før kommer i anden række. Hvor kan I komme hen? F.eks. i et af Danlands feriecentre, i sommerhus, Lalandia, på højskole, camping og lignende feriesteder. Tænk over hvad din familie synes kunne være dejligt. Eller prøv Fællesferien, som i år går til Skallerup Klit ved Vesterhavet i uge 26, den første uge i skoleferien. Hver familie bor i eget sommerhus og sørger selv for mad, der arrangeres 1 fælles udflugt. Turen derover foregår i bus ca. 7 timer, nok ikke for meget små børn. Ansøgningen: Skal bl.a. indeholde oplysninger om din familie, hvor mange I er, indtægter og telefonnummer. Aflever din ansøgning personligt senest tirsdag den 30. marts kl. 17.30. men jo før jo bedre. Til Fælles Ferien meget hurtigt. Er der flere penge tilbage kommer der en ansøgningsrunde til. Hvad skal du gøre? Du skal medbringe sidste årsopgørelse og lønsedler for alle voksne i familien som har en indtægt (løn, SU, dagpenge, kontanthjælp mv.) Vi skal udfylde et ansøgningsskema med indtægter og udgifter som skal dokumenteres, og det vil være godt, hvis du har lavet en liste med tallene. Ansøgningen afleveres til Beboerrådgiver Elin Kegnæs, Beboerhuset, 131A i åbningstiden. Er du i tvivl om din familie kan komme i betragtning så kontakt mig endelig også for yderligere oplysninger tlf. 43524913 mobil 20254913.

Med venlig hilsen Elin Kegnæs

side 8 |

AKB Tåstrupgård — nr. 55 — februar 2010

Ejendomskontoret Taastrupgårdsvej 131 Tlf. 70 22 49 01

Åbningstider Man, tirs., ons. og fredag: 9.00 – 10.30 Torsdag: 16.00 – 17.30

Telefontid Man., tirs., ons. og fredag: 8.00 – 9.00 Torsdag: 11.00 – 12.00 ek-taastrupgaard@akb.dk

Vagttelefon 25 33 49 01 Ring kun til den vagthavende servicemedarbejder, hvis der er akutte problemer som brand, vandskade eller indbrud.

AKB Tåstrupgåd februar 2010  

Tåstrup gård Træt af sne? Så kig på dine mulig- heder for gratis i ferie på bagsiden