Page 1

Tåstrup gård JUNI 2012

ÅBNING AF NYISTANDSAT EJENDOMSKONTOR

AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012|

side 1


Ejendomsleder informerer Af Michael Riis Nyrand Jeg har på nuværende tidspunkt været ansat i Tåstrupgård i 4 måneder, og det har været nogle meget travle måneder. Jeg har i den tid, der er gået lært mit personale at kende, lært min bestyrelse at kende, og samtidig stiftet bekendtskab med alle de opgaver og udfordringer, der er i Tåstrupgård. Jeg har i samarbejde med beboere, personale og bestyrelse prioriteret opgaverne, så vi får løst de mest presserende først. Denne orientering om tingenes tilstand, set fra Ejendomslederens vindue, vil være et fast indslag i de kommende udgaver af beboerbladet. Ekstraordinært Afdelingsmøde Videoovervågning Vi har afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det blev vedtaget at indføre videoovervågning i Tåstrupgård. Det blev vedtaget næsten enstemmigt af beboerne. Efter behandling i organisations-bestyrelsen er kontrakten nu blevet underskrevet, og arbejdet opstarter snarest og forventes færdigt i indeværende år. Leverandøren afleverer projektet primo januar 2013 efter en, forhåbentlig, vellykket testperiode i 4. kvartal 2012. Bygningsforbedrende tiltag Samtidig med vedtagelsen af videoovervågningen, blev det vedtaget at bygningsforbedre Tåstrupgård for 2 mio. kroner. Bygningsforbedrende tiltag er, i denne forbindelse hovedrengøring af kældre og trapper, montering af nyt låsesystem i kældre og indførsel af betaling af vask i vaskerierne direkte over huslejen. Alle disse tiltag vil blive iværksat snarest og være delvist afsluttet i indeværende år. Hvis vi ikke når

det hele i år, fortsætter denne opgave i det nye år, til vi er igennem hele Tåstrupgård. Dette vil formentlig tage 2-3 år.

Ejendomskontoret Som mange nok har set, har vi moderniseret ejendomskontoret med nyskranke og andet udstyr, hvor vi fremover vil registrere Ordinært afdelingsmøde vagt- alle henvendelser, der kommer på ejendomskontoret. ordning Vi har også afholdt ordinært afde- Dette vil give personalet lidt udlingsmøde, hvor afdelingsbesty- fordringer i starten, da det tager relsen fremlagde forslag om, lidt længere tid at ekspedere beat ejendomslederen skulle se nær- boerne i de enkelte sager. Vi bemere på den vagtordning, der i der om forståelse for vores opgadag er gældende i Tåstrupgård, ve, og skal nok løse alle de opgaog som koster i omegnen af ver vi får, men det tager bare lidt 800.000 kr. Det er ikke rimeligt, længere tid i opstartsfasen. at et fåtal af beboer ringer om, Samtidig med indvielsen af ejenhvad som helst, domskontoret, var mange af vores når som helst og derved bringer frivillige beboere med til at gøre løsning af helt almindelig opga- dagen til en god oplevelse, da der ver op på et niveau, så det koster blev serveret udenlandske specia4-5 gange så meget som hvis op- liteter og Slush Ice til børnene, gaven blev løst indenfor normal samtidig med at det nye ejenarbejdstid. Samtidig betales der domskontor åbnede. mange penge for, at medarbejder står stand by, selvom der ikke er Badeværelsessagen og Centernogen opgave at løse. bygningen Vi vil undersøge omkostningerne Udover de føromtalte opgaver ved, at et eksternt firma har vag- fortsætter badeværelsessagen ten for os, og kun sender håndplanmæssigt, og holder både budværkere ud, når det er livstruende get og tidsplan, så afslutningen af eller til fare for bygningernes denne store opgave er stadig mevedligeholdelse. dio 2014. Det vil betyde, at en stoppet klo- Vi er i gang med at undersøge, ak først renses næste dag, og at hvordan vi skal genopbygge cenman derved skal bruge et andet terbygningen, som beboerne også afløb, en dryppende vandhane stemte for ved det ordinære møførst repareres førstkommende de, og dette vil være afklaret lige hverdag. efter sommerferien. Derefter vil Helt almindelige regler når man genopbygningen blive gennemønsker, at holde huslejen nede i et ført som vedtaget. niveau som er til at betale. Det vil samtidig give beboerne en god Budgetforhandlinger grund til at kontakte ejendomsI løbet af de kommende uger indkontoret, så snart man oplever et ledes budgetforhandlingerne for problem, så vi kan løse denne 2013, og her vil der være mange planmæssighed og ikke akut - og udfordringer med, at få udført derved spare penge. alle de opgaver der er i Tåstrupgård, og samtidig holde huslejen Dette kan godt give nogle få irri- på et rimeligt niveau. tationsmomenter, men ikke så Mere om dette i næste nummer af store, at man ikke vil sparer beboerbladet. 800.000 kr. hvert år i Tåstrupgård.

side 2 |

AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012


huslejestigninger eller lignende.

Ny helhedsplan Af Baris Atak Den igangværende helhedsplan i Tåstrupgård udløber med udgangen af juni måned 2012. Derfor har vi søgt Landsbyggefonden om økonomiske midler til igangsætning af en ny helhedsplan i Tåstrupgård gældende fra 1. juli 1012 og fire år frem. Afdelingsbestyrelsen godkendte planen for den kommende helhedsplan på deres møde i april måned og det samme gjorde I som beboere på afdelingsmødet i maj måned. Helhedsplanen er nu i behandling i Høje-Taastrup Kommune, hvorefter den vil blive sendt til Landsbyggefonden til endelig godkendelse. Såfremt Landsbyggefonden godkender ansøgningen vil vi i de kommende fire år samlet råde over ca. 17,5 mio. kr. i den nye helheldsplan (inkl. beboerrådgiverens lønmidler), som er et væsentligt lavere beløb end den tidligere periode. Grunden hertil skal findes i, at der til dels er sat færre penge af til boligsocialt arbejde på landsplan og dels i, at der er kommet flere ansøgere til. Det skal her understreges, at den nye helhedsplan ikke vil medføre nogen former for

Grundet den væsentlige mindre økonomi og dermed langt færre medarbejdere vil vi i den kommende helhedsplan ikke være i stand til at løse opgaverne på samme måde som tidligere, hvorfor vi skal finde nye løsningsmetoder for de næste fire år i det boligsociale arbejde i Tåstrupgård. I den nye periode vil der samlet indgå fem fuldtidsmedarbejdere, samt beboerrådgiveren. Derfor er det besluttet, at lukke Kulturteamet og A-holdet. En del af Kulturteamets funktioner vil blive bibeholdt og indgå i indsatsområdet børn, unge og familie. Aktivitetshuset vil nu blive forankret som forening, men fortsat have medarbejderressourcer fra den boligsociale helhedsplan tilknyttet, dog i væsentlig mindre omfang end det er tilfældet i dag.

i denne proces. I vil høre nærmere om dette efter sommerferien. Af ovennævnte årsager har vi desværre måtte sige farvel til nogle medarbejdere og vil vi sige goddag til nye. Samlet set synes jeg vi går en spændende tid i møde og glæder mig meget til at komme i gang med den nye helhedsplan og samarbejdet med jer beboere omkring denne. I er meget velkomne til at kontakte mig både hvis I har spørgsmål til den nye helhedsplan eller hvis I har andre spørgsmål.

I de kommende fire år vil helhedsplanen operere med fire indsatsområder:  Børn, unge og familie  Beboernetværk, inddragelse

og demokrati  Udsatte grupper  Image og kommunikation

Alle indsatserne vil tage afsæt i jeres ønsker til forandring af Tåstrupgård. Vi starter derfor med at komme rundt i området i løbet af efteråret, hvor I vil blive inviteret til at komme med jeres idéer og forslag til hvordan Tåstrupgård fortsat kan blive et bedre sted at bo og hvordan vi kan støtte jer op AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012|

side 3


Infokanal I forbindelse med at beboerne på beboermødet i september 2011 besluttede, at vi skulle fortsætte med YouSee som leverandør af radio/tv til samtlige lejemål i bebyggelsen, var det et krav fra medieudvalgets side, at YouSee stillede en infokanal til rådighed for Tåstrupgård. Infokanalen kan ses:   

På tv med indbygget digital tuner Digital modtager boks Ved abonnement påYouSee Plus.

Kanalen er at finde på kanal 98. Kanalen vil løbende blive opdateret med nyttige daglige oplysninger samt forskellige nyheder fra Ejendomskontoret, Afdelingsbestyrelsen, klubber og andre der kommer med deres bidrag. På sigt, er det også medieudvalgets hensigt, at der vil blive sendt videoklip fra forskellige aktiviteter i bebyggelsen. Har du forslag til emner til infokanalen, er du velkommen til at kontakte medieudvalget på mail: Medieudvalget@akb-tgv.dk

side 4 |

AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012


Opsætning af kameraovervågning Medio juni måned påbegyndes opsætningen af videoovervågning i Tåstrupgård som vedtaget på afdelingsmødet i april måned. Leverandøren starter med at opsætte servere, opsætte skabe, swithes og trække fiber og PDS kabler mellem blokkene. Når alt dette arbejde er overstået, opsættes kameraerne, som straks ved opsætning begynder at filme. Det er aftalt med leverandøren, at testperioden bliver i 4. kvartal 2012, således at systemet er køreklart til 1. januar 2012. Eventuelle spørgsmål kan rettes til ejendomskontoret.

Kontrakt underskrivelse mellem Dansk Kabel TV og AKB Tåstrupgård Til venstre administrerende Direktør Dansk Kabel TV Henrik Dudek og til højre Forretningsfører Annemette Bøgh Lehman AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012|

side 5


side 6 |

AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012


Vinderen af konkurrence udskrevet i forbindelse med indvielse af det nye Ejendomskontor, med spørgsmål om Tåstrupgårds hjemmeside og Infokanal blev EJLIF JENSEN

Hjemmeside www.taastrupgaard.com Medieudvalget arbejder meget intenst på at få lavet en mere informativ hjemmeside. Siden er under konstant udbygning, har et stigende antal besøgende og vi kan se at sidens funktioner bliver brugt mere og mere. På siden vil du kunne finde stort set alle oplysninger om Tåstrupgård, desuden vil der løbende komme opslag om forskellige nyheder i bebyggelsen. På siden har du også mulighed for at læse samtlige numre af beboerbladene fra de sidste 3 år. Har du forslag til hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte medieudvalget. Email: Medieudvalget@akb-tgv.dk

AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012|

side 7


Genbrugsgården Ligger ved den brændte Centerbygning. Uden for åbningstiden kan du stadig benytte ”slusen”, som er det stykke, der er overdækket. Afhentning af storskrald - hjælpen er gratis

Du kan sende en e-mail, ringe i åbningstiden eller besøge os og lave en aftale om afhentning af storskrald f. eks.: møbler, tæpper, madrasser mv. Vi kan kun hente storskrald i weekenden, pga. manglende mandskab. Vores nye lokale ligger på Genbrugsgården i pavillonen, hvor du er velkommen til at kigge ind. Åbningstider, telefon og e-mail

Tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 12 – 16 Telefon: 43 71 31 70, E-mail: genbrug@abk-tgv.dk

Kontakt til afdelingsbestyrelsen Taastrupgårdsvej 131B · 2630 Taastrup tlf. 48 42 26 30 · ab@akb-tgv.dk

Ejendomskontoret Taastrupgårdsvej 131 Tlf. 70 22 49 01

Åbningstider Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 16.00 – 17.30 Lukket

Telefontid Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

08.00 08.00 08.00 11.00 08.00

– – – – –

09.00 09.00 09.00 12.00 09.00

Email: ek-taastrupgaard@akb.dk

Vagttelefon 25 33 49 01 Ring kun til den vagthavende servicemedarbejder, hvis der er akutte problemer som brand, vandskade eller indbrud.

Beboerrådgivningen holder lukket I uge 27 fra 2. juli—8. juli pga. fælles ferie. Jeg holder ferielukket i uge 29-32 fra 16. juli— 12. august. Jeg er tilbage igen mandag, den 13. august.

Ansvarshavende redaktør: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand Redaktører: Ole Jönsson & Robert Lanther Indlæg eller ideer til bladet skal være afleveret pr. e-mail (medieudvalget@akb-tgv.dk) eller brev senest 30. august 2012 Næste blad udkommer medio september 2012

Rigtig god sommer til alle Hilsen Elin, Beboerrådgiver

Miniværkstedet Fiskeklubben Fiskeklubben holder åbent hver tirsdag i tidsrummet fra 19.00-21.00. Ønsker du at blive medlem i Fiskeklubben, så kontakt Søren Hansen i åbningstiden. Tirsdag 1922. Juni-august lukket. side 8 |

Miniværkstedets åbningstider er: Onsdag fra 13.00 til 17.00 Torsdag fra 09.00 til 13.00 Tåstrupgårdsvej 231 Vi udlåner også forskelligt værktøj - kom og spørg

AKB Tåstrupgård — nr. 64 — juni 2012

TG NYT JUNI 2012  

Tåstrupgård tg nyt juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you