Page 9

oikeus palkkaan myös sairauden ja vuosiloman aikana. Myös perhevapaiden ajalta työnantajalla saattaa olla palkanmaksuvelvollisuus noudatettavan työ- tai virkaehtosopimuksen taikka yrityksen käytännön mukaan. Saat palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelman, jossa eritellään palkan suuruus, sen määräytymisen periaatteet, mahdolliset lisät, verovapaat korvaukset (esimerkiksi päiväraha), peritty ennakonpidätys ja muut maksut. Jos nostat opintotukea samalta ajalta kuin olet töissä, pidä huolta siitä, etteivät opintotuen tulorajat ylity.

Palkka työn mukaan

Palkka on vastine tehdystä työstä. Se määräytyy pääasiassa työn edellyttämien vaatimusten ja henkilön työsuorituksen perusteella. Palkka, rahanarvoinen vastike, on työsuhteen muodostumisen edellytys. Näin ollen työsopimuslakia ei sovelleta palkattomaan työhön, esimerkiksi työharjoitteluun, jossa sopimus on tehty oppilaitoksen kanssa. Palkan perustan muodostavat työ- ja virkaehtosopimukset, joissa on voitu määritellä alan vähimmäispalkat. Niitä ei saa alittaa. Sen sijaan korkeampaa palkkaa voi maksaa. Huomaa, ettei työnlainsäädäntö määrittele minimipalkkaa, ainoastaan oikeuden kohtuulliseen korvaukseen työstä työnantajan johdon- ja valvonnan alaisena Jos alallasi ei ole työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja, yleinen alan palkka kannattaa tarkistaa omasta ammattiliitosta. Sinulla on

9

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you