Page 8

Työtä monessa muodossa 8

Määräaikainen työsuhde

Töihin ulkomaille

Perustellusta syystä työsuhde voidaan sopia määräaikaiseksi. Perusteltu syy on esimerkiksi sijaisuus, kiire- tai sesonkityöntekijänä toimiminen, työn luonne tai muu näihin rinnastettava syy. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana, samoin perusteettomia peräkkäisiä eli ketjutettuja tai toistuvia määräaikaisia sopimuksia. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että työsopimukseen kirjataan määräaikaisuuden syy ja päättymisaika. Työntekijän aloitteesta työsuhde voidaan sopia määräaikaiseksi ilman perustellun syyn vaatimusta. Jos työsopimus on määräaikainen, sinua ei voi irtisanoa ennen määräajan loppua. Sinäkään et voi vaihtaa työpaikkaa ennen kuin määräaika päättyy ilman että sovit asiasta työnantajan kanssa. Työnantajan velvollisuutena on kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti riippumatta heidän työsuhteensa muodosta. Määräaikaiseen työntekijään ei siten voi soveltaa huonompia työehtoja kuin vakituisiin työntekijöihin. Niin sanottuun keikkatyöhön sovelletaan samoja säädöksi kuin määräaikaiseen työsuhteeseen. Keikkatyöstäkin kannattaa aina tehdä kirjallinen työsopimus, vaikka kyse olisi hyvin lyhytkestoisesta työstä.

EU-kansalaisena voit hakea työtä mistä tahansa Euroopan unionin maasta. Jos harkitset ulkomaille lähtöä, kysy omasta ammattiliitostasi neuvoa viimeistään ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen. Kussakin EU-maassa noudatetaan valtion omaa työlainsäädäntöä. Suomessa toimiva yritys voi lähettää sinut työskentelemään määräajaksi ulkomaille. Ulkomaan komennukselle lähetettynä pysyt tietyn ajan suomalaisen sosiaaliturvan piirissä ja myös suomalaista työlainsäädäntöä voidaan soveltaa. Tee työnantajasi kanssa kirjallinen sopimus, josta käyvät ilmi ainakin työtehtävät ja työaika, palkka ja ylityökorvaukset, vuosiloma, matkakulut ja päivärahat, asumiskustannukset sekä työ- ja asumisjärjestelyt komennukselta palattaessa.

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you