Page 7

Vakituinen työ Vakituinen eli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on yleisin työsuhteen muoto. Tällöin työsuhde on yleensä myös kokoaikainen. Käytössä on tavallisesti 7,5 tai 8 tunnin työpäivä ja 37,5 tai 40 tunnin työviikko. Yrittäjä Voit työllistää itsesi myös yrittäjänä. Keskeinen ero työsuhteeseen on, että yrittäjä sitoutuu tekemään työn korvausta vastaan itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa.Yrittäjä maksaa itselleen palkan, eläke- ja sosiaaliturvan sekä muut vakuutukset. Yrittäjänä voit toimia ammatinharjoittajana tai yhtiön kautta. Toimintamuodolla ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, oletko työsuhteessa vai yrittäjä. Akavalaiset liitot palvelevat myös yrittäjiksi aikovia ja yrittäjiä. Apuraha Apurahan saaja ei ole työsuhteessa, joten työlainsäädäntö sekä säädökset työajasta ja lomasta eivät päde hänen kohdallaan. Apurahan saaja maksaa

eläke- ja muun vakuutusturvansa itse. Apurahan saaja on velvollinen ottamaan eläkevakuutuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee vähintään neljä kuukautta. Tarkasta vakuutusta koskeva euromääräinen alaraja vuosittain Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta: www.mela.fi. Vuokratyö Voit tarjota osaamistasi myös vuokrausyrityksen kautta.Vuokratyöntekijänä olet työsuhteessa vuokrausyritykseen, mutta työskentelet käyttäjäyrityksessä sen johdon ja valvonnan alaisena. Työehdot määräytyvät vuokrayrityksen työehtosopimuksen mukaan, tai jos tällaista ei ole, käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan.Vuokratyöntekijän palkan ja eläketurvan maksaa vuokrausyritys. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla on Vuokratyöopasjulkaisu, joka kertoo kattavasti vuokratyöntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista: www.tem.fi. Osa-aikatyö

Työtä monessa muodossa

kestosta 4 kuukauden enimmäispituus huomioon ottaen. Kumpi tahansa osapuolista voi purkaa työsopimuksen koeaikana päättymään välittömästi. Koeaikapurku ei kuitenkaan saa perustua epäasiallisiin syihin.

Työtä voi tehdä myös osa-aikaisena.Yleisesti se tarkoittaa alle 30 työtuntia viikossa. Osa-aikaisena saat palkkaa tekemäsi työajan mukaisesti. Samoin vuosilomat ja muut etuudet karttuvat työajan ja palkan mukaan. Muilta osin osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa huonompia työehtoja kuin kokoaikaiseen työsuhteeseen.

7

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt