Page 20

Työmarkkinoilla vaikuttaminen 20

Mikäli sovit palkastasi ja työehdoistasi työpaikalla, muista että sopimuksessa on aina noudatettava lakeja ja valtakunnallisten sopimusten määräyksiä. Työpaikan neuvotteluissa puoliasi pitää akavalainen luottamusmies tai yhteyshenkilö. Voit aina pyytää apua omasta liitostasi! Palkansaajien asioista, kuten työajoista, työsuojelusta ja vuokratyöstä, päätetään myös EUtasolla. Akavaa kuuluu Euroopan ammatilliseen yhteisjärjestöön ETUC:iin. Akavalla on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Akava

toimii Kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa sekä palkansaajien maailmantason kattojärjestössä ITUC:ssä. Tutustu työmarkkinakeskusjärjestöjen Työmarkkina-avain -verkkoportaaliin. Työmarkkinaavaimesta käyvät ilmi tärkeimmät työelämän säännökset ja sopimukset sekä työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Se on käytettävissä myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Työmarkkina-avain on osoitteessa www.tyomarkkina-avain.fi

Yhteistoiminta Akava-yhteisössä Jäsenjärjestöt Omaa jäsenistöä koskevat asiat • Neuvottelu- ja sopimustoiminta • Luottamusmiesorganisaatio ja koulutus • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oman jäsenkunnan kannalta • Ammatillinen edunvalvonta • Yhdistystoiminta • Jäsenpalvelut • Järjestövalmiuden ylläpito • Jäsenhankinta ja -pito

Neuvottelujärjestöt (JUKO, YTN) Sektorikohtaiset asiat • Neuvottelu- ja sopimus­toiminta • Luottamusmiesorganisaation ylläpito ja koulutus • Sektorikohtainen muu edunvalvonta ja vaikuttaminen • Järjestövalmiuden koordinointi + Kiinteä yhteistyö KTN:n kanssa

Keskusjärjestö Akava Akavalaisten yhteiset asiat • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen • Neuvottelu- ja sopimustoiminta • Kansainvälinen edunvalvonta • Ammattijärjestötoiminnan edistäminen

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt