Page 19

Keskusjärjestönä Akava vaikuttaa ahkerasti jäsentensä arkeen. Se osallistuu työelämän lainsäädännön valmisteluun, sosiaaliturvan ja korkeakoulutuksen kehittämiseen sekä edistää jäsentensä työllistymistä. Tämä tapahtuu usein kolmikantaisesti eli palkansaajien, työnantajien ja maan hallituksen yhteistyönä. Kiitos kolmikannan, suomalaisilla on oikeus muun muassa viiden viikon vuosilomaan ja vanhempainvapaisiin. Tärkeä osa akavalaista edunvalvontaa on työ- ja virkaehtosopimuksista neuvotteleminen. Akavassa työehtosopimuksista sopivat erilliset neuvottelujärjestöt. Jos työskentelet julkisella sektorilla, sopimuksestasi neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Yksityisellä sektorilla työskentelevien työehtosopimukset solmii Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Kunta-alalla sopijana on myös Tekniikka ja Terveys KTN. Monet akavalaiset liitot tekevät myös itse työehtosopimuksia.

Työmarkkinoilla vaikuttaminen

Akava valvoo korkeasti koulutettujen etuja

19

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt